Page 1

XXI. évfolyam

7. szám

2012. július-augusztus

ÁRA: 186 Ft

16. oldal

3. oldal

Virtuális városháza Ma még csak bemutató, holnap már valóság

KÖVETKEZÔ

Kapcsolatok a családban Beszélgetés a pszichológussal

LAPSZÁMUNK

Huszárkonyha 9. oldal

Új rovatunk!

AUGUSZTUS VÉGÉN JELENIK MEG!

Mind en ol dalon helyi h és in írek form ációk !


Metróvas

Betonacél-feldolgozó és Kereskedelmi Kft. — Betonacél-értékesítés szálban — Betonacélvágás, hajlítás — Betonacélháló-értékesítés 111 7 B u d a p e s t , H u n y a d i J á n o s u . 1 6 2 . Te l . / f a x : 2 0 4 - 2 8 7 7 , 0 6 ( 3 0 ) 9 3 3 4 - 9 3 2

Karvázy ptika

OPTIKAI SZAKÜZLET

- szemüvegkészítés, javítás - speciális lencsék számítógéphez, vezetéshez, sportoláshoz - kontaktlencsék, ápolószerek nagy választékban - multifocalis lencsék - fényre sötétedô üveg és mûanyag - vékonyított lencsék 2040 Budaörs, Szabadság út 56. (CBA mellett) Nyitva tartás: h.-p. 10-18-ig Tel.: 06 23 440-500

DAKO Kft.

BETON — — — —

Betoneladás Betonszivattyúzás Betonszállítás Betontermékek (járdalap, szegélykô stb.)

2040 Budaörs, Nádas u. 1. Tel./fax: 06 (23) 430-420 Tel.: 06 (30) 9414-714


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

A V ÁR OSHÁZÁN

Virtuális ügyintézés Forradalmian új, a világon egyedülálló – a 3D technológiával megvalósuló virtuális ügyintézés a városházán tényleg az. Július 17-én errôl gyôzôdhettek meg egy bemutató keretében a meghívott köztisztviselôk és újságírók. A fejlesztô a Virtualplanet Hungary Kft., akik pedig partnereik ebben: a budaörsi önkormányzat és Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE).

A virtuális férfi bemegy a budaörsi városházára, ahol ugyanaz a látvány fogadja, mint a valóságban. Az információs pult is ugyanolyan, bár mögötte a virtuális ügyintézô mintha kicsit csinosabb lenne valóságos kolléganôjénél. A virtuális férfi kérdez, a virtuális ügyintézô – illetve a háttérben a valóságos – válaszol, és az ügyfél elégedetten

megy tovább az okmányirodába. Ez is ugyanolyan, mint a valóságban, kivéve, hogy nem kell számot húznia és várni a sorára. A tájékoztatás itt is zökkenômentes, de azért kiderül: a gyerek útlevelének az elkészítéséhez be kell jönnie személyesen a valóságos okmányirodába mindkét szülônek és a gyereknek. Egészen biztosan vannak, lesznek azonban olyan ügyek is, ahol nem csak a tájékoztatás zajlik majd virtuálisan, hanem maga az ügyintézés. Vagyis

tényleg nem kell befáradni, netán utazni a városházára, hanem elég becsatlakozni az elektronikus rendszerbe. A számítógépes játékokból jól ismert 3D technológiát külföldön már alkalmazzák az ügyintézésben például a bankok, de a közigazgatásban ez a budaörsi lesz a világon az elsô. Legalábbis Gelencsér Ádám szerint - aki a fejlesztô cég, a Virtual Planet Hungary Kft. képviseletében mutatta be a rendszerüket július 17-én a budaörsi tájékoztatón -, nincs nyoma, hogy lenne már ilyen valahol. Az elôtte szóló dr. Tózsa István professzor (NKE, Budapesti Corvinus

ember gyomra, amikor ide belép, hogy vajon ki és hogyan fog packázni vele, hanem érezze, hogy ô az ügyfél, akiért az egész hivatal van. Közigazgatási mintahely – ez szeretne lenni a budaörsi városháza. Ennek érdekében vett részt néhány éve elsôként a wap alapú illetve sms alapú ügyintézés bevezetésében, és ezért tartja fontosnak ezt a mostani, 3D-s programot. „Kollégáim velem együtt örülnek az új feladatnak, az új kihívásnak” – ezt már a tájékoztató után lapunknak külön mondta Bocsi István jegyzô. Aki bízik abban, hogy ha megnyerik az uniós

Rendôrség

Sport

A júniusi nyertes Németh Magdolna, aki Takács Viktória kozmetikus ajándékát, egy 5000 Ft értékû kezelést nyert, amit a Szabadság út 145. szám alatti kis üzletben vehet igénybe. Aki egész évben, minden hónapban beküldi a helyes megfejtést, akár már karácsonykor a herceghalmi Abacus Hotelben tölthet el három szép napot. Ha rendszeresen olvassa lapunkat és honlapunkat, nem okoznak a kérdések nehézséget.

Kvjíázték

(7. forduló)

A múlt havi megfejtés: 2 (!) éve van strand is. 2. az Árpád utcában van a nyugdíjasok háza. 3.drog-konferencia volt.

Júliusi kérdéseink: 1. Hány részönkormányzatunk van? a., egy b., kettô c., három d., négy 2. Milyen iskola mûködött eredetileg az Esze Tamás utcában? a., fiú elemi b.,lány elemi c., kisegítô d., szakközép Egyetem) szintén forradalminak titulálta az egyetem, a budaörsi önkormányzat és a Virtual Planet közös fejlesztését. Hangsúlyozva, hogy ez, amit látunk, egy kutatás felvezetése, még nem maga a kész projekt. A folytatáshoz természetesen pénz kell – uniós pénzre pályáznak -, és partnerek, a meglévôk mellett továbbiak is. Budaörs évek óta elôl jár a közigazgatási újdonságok fejlesztésében és bevezetésében. Mint Wittonghoff Tamás polgármester fogalmazott: már az új városháza megépítésével az volt az egyik cél, hogy ne szoruljon össze az

pályázaton a fejlesztéshez szükséges pénzt, akkor a budaörsiek már jövôre használhatják a virtuális ügyintézés lehetôségét. De ha nem, akkor is megvalósul, csak kicsit lassabban – tette hozzá. A fejlesztés fontos része lesz a munkatársak továbbképzése, hiszen minden virtuális ügyintézô mögött ott vannak természetesen a valóságosak. Kérdésünkre, hogy a wap alapú illetve a sms alapú ügyintézés lehetôségét mennyire veszi igénybe a lakosság, elmondta: mérsékelten, de az mindenképpen jó, hogy van rá lehetôség. Ez a mostani 3D-s módszer azonban alighanem pillanatok alatt ki fogja a korábbi elektronikus módszereket váltani, hiszen egyszerûbb és sokkal látványosabb.

3. Milyen sportágban alakult meg utoljára a nôi csapatunk? a., foci b., tenisz c., asztalitenisz d., kosárlabda

HONLAPUNKON

NAPONTA ÚJ HÍREK! A lapunkban feldolgozott témákról is olvashat hosszabban. E VÁ RJ UK LE VE LE IK ET ID ne.hu, bnaplo@t-onli aörs, va gy 2 0 4 0 B u d 137. fsz. Szabadság út

Nyerjen egy két éjszakára, két fô részére szóló luxus wellness hétvégét az ABACUS Business & Wellness Hotel**** superior -ba Herceghalmon! [ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] 2012. JÚLIUS Herceghalom, Gesztenyés út 3. • Tel.: 23-532-360 • Fax: 23-532-361 • E-mail: hotel@abacus.hu • www.abacushotel.hu

K l i k k e l j r á n2053 k

3


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

„ AMI MA MAGY AR OR SZÁGON TÖR TÉNI K, AZ ALAPV ETÔEN NAGY ON NEM JÓ ”

Wittinghoff Tamás a politikus „Wittinghoff Tamás csak ne akarjon függetlenként tetszelegni, hiszen mindenki tudja, hogy politikailag elkötelezett, mert az Orbán-kormány elôtti 8 évig hatalmon lévô bal-liberális kormányban az utóbbit megtestesítô SZDSZ tagja volt!” - az egyik budaörsi képviselôtestületi ülésen vetett fel a jobbikos hölgy valami ilyesmit. Ez adta az apropóját, hogy Budaörs polgármesterét ezúttal tényleg ne a helyi ügyekrôl, hanem a politikai nézeteirôl kérdezzük.

Mikor és miért fordult a politika felé? Én 1991. február 1-je óta vagyok helyi képviselô, illetve az akkori választási szabályoknak megfelelôen a képviselôtestület megválasztott polgármesternek. Addig tervezômérnökként dolgoztam. Nagyon szerettem a munkámat, a Balaton melletti szennyvízrendszerek korszerûsítésével, egy új technológia bevezetésével foglalkoztam. Mint emlékezetes, a Balaton vize a korszerûtlen szennyvízkezelés miatt sokáig veszélyben volt,

így a mi munkánk nagyon érdekes és fontos volt. A politikába úgy csöppentem bele, hogy az akkori demokratikus ellenzékkel jó viszonyban voltam. Nem voltam forradalmár, inkább csak tiszteltem ôket a bátorságukért és azért, hogy az egzisztenciájukat is kockára tették az elveik érdekében. Azért megjegyezném, furcsa látni, hogy ahogy a partizánok is osztódással szaporodtak, ma menynyi ember mondja magát ellenzékinek, pedig ha annyian lettek volna, akkor a rendszer magától megdôl. Ehhez képest azokkal, akik valóban sokat tettek a kádárista rendszer megszüntetéséért, ma meglehetôsen méltánytalanul bánnak. Én magam fiatalemberként nagyon utáltam azt az álszent, hazug rendszert, amit szocializmusnak neveztek, de még a nyolcvanas évek közepe táján sem gondoltam, hogy pár év alatt össze fog omlani. - Az akkori idôszakból csak egy dolgot szeretnék kiemelni: Grósz Károly fehérterrorozós beszéde hogyan hatott önre? - Egészen elképesztô volt, hányingerem lett tôle, de akkor már azért lehetett érezni, hogy itt kibontakozik valami változás. Mégis, bennem talán az volt az erôsebb érzés, hogy féltettem az érintett embereket. A szamizdatok, amelyek egyikében Kiss János például nyíltan leírta, hogy Kádárnak mennie kell, eljutott önhöz? Persze, én ezeket vadásztam, ezek jelentették számomra a reményt, az intellektuális feltöltôdést. S ezzel kapcsolatban ma deja vu érzésem van, mert most is vannak olyan írások, amelyek megerôsítenek abban, hogy nem én hülyültem el teljesen, hanem a világ nem úgy mûködik, ahogy szeretném. De ezek az írások megint nem a hivatalos médiában jelennek meg, ahogy akkor se, illetve, ahogy akkor is, megint a sorok között kell megtanulni olvasni. Persze a mai

4

2012. JÚLIUS

elektronikus viszonyok között az emberek megtévesztése már sokkal nehezebb, hiszen megjelenik egy egészen kicsi portálon egy hír vagy annak cáfolata, és az internet pillanatok alatt szétröpíti. Visszatérve ahhoz, hogy miként váltam politikussá: az ellenzéki kerekasztalt nézôként végig szurkoltam – ahol egyébként Pozsgay és Szûrös képviselte az állampártot, ehhez képest érdekes, hogy ma hova helyezik ôket, önmagukat -, figyeltem a híreket és bizony féltem attól, hogy nem lesz-e olyan fordulat, ami akár emberáldozatokkal járhat. Így katarzisként éltem meg, hogy végül egy pofon nélkül történt meg a rendszerváltás. S ugye vannak, akik ma azt állítják, hogy meg sem történt, de szerintem ôk hazudnak, illetve olyanok mondják ezt, akik tényleg ott ültek az asztalnál és elfogadták a feltételeket, most meg azt állítják, hogy nem voltak ott és nélkülük döntöttek. Ön az SZDSZ egykori elitjét tömörítô Szabadelvû Polgári Egyesület elnökségi tagja. Milyen szerepet tölt be pillanatnyilag és milyet szánnak önnek? Hogy látja utólag egykori pártját? Ez hízelgô, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy az egykori SZDSZ elitjét tömörítô Szabadelvû Polgári Egyesület tagja vagyok, de az egykori SZDSZ – ha úgy tetszik elit – tagjai nagyon sokfelé vannak. Félreértés ne essék: én büszke vagyok az egykori SZDSZ tagságomra és arra, amit ez a párt a rendszerváltáskor elért. De én a nagypolitikában korábban is csak érintôlegesen vettem részt, és ha valami eredményt fel tudok mutatni – persze ezt másoknak kell megítélni -, akkor azt itt Budaörsön, mint polgármester értem el. Ami pedig az SZDSZ-bôl még a párt megszûnése elôtti kilépésemet illeti: amikor láttam, hogy az egész kezd szétesni és a történések számomra felvállalhatatlanná válni, szerettem volna még megmenteni az eredetileg

képviselt értékeket, de a folyamat visszafordíthatatlannak bizonyult. A Szabadelvû Polgári Egyesületben nem hiszem, hogy különösebb szerepet szánnának nekem vagy bárkinek. Ez egy egyesület és nem párt. A célja pedig alapvetôen az európai értelemben vett polgári értékek képviselete. A nevében is benne van, hogy ezek a „szabadelvû” értékek, és a liberalizmus számomra megkérdôjelezhetetlen, vagyis az emberi jogoknak, a szabadságnak a mindenek felett állása. Az emberi méltóság alapja az, hogy mindenki szabadon dönthessen a saját dolgairól, az ügyeirôl, hogy kifejezhesse saját magát. Sokan a szabadelvûséget összekeverik a szabadossággal, pedig a kettô nagyon nem ugyanaz. Én és a liberális gondolkodók természetesen nem kérdôjelezzük meg állam irányító, szabályozó szerepét, de azt a joguralom keretében tartjuk elfogadhatónak. Az egyesületük nem közeledik pártokhoz, például az LMPhez, amelyik szintén civilkezdeményezésként indult? Vagy önmaga nem akar párttá válni? Ez nagyon nehéz kérdés. Az egyesületben úgy látjuk és én magam is úgy látom, hogy ami ma Magyarországon történik, az alapvetôen nagyon nem jó, és rossz irányba mennek a dolgaink. Egyébként a közvélemény-kutatások szerint ezt


Közélet

Gazdaság

ma már a társadalom jelentôs része szintén így gondolja. A probléma az, hogy nem látszik az alternatíva. Mert szerintem sem az MSZP, sem a Demokratikus Koalíció (DK) vagy az LMP nem lesz képes önállóan érvényesülni, alternatívát nyújtani. Az új – szerintem szégyenletes - választójogi törvény ezt még inkább így befolyásolja. Lehet persze azzal érvelni, hogy az egyik elemét innen, a másikat onnan vették át, de sikerült demokratikus rendszerekbôl átvenni úgy elemeket és abból olyan új rendszert létrehozni, hogy az egész teljesen antidemokratikus lett. Magyarországon az új választási rendszer szerint az, aki pici relatív többséggel rendelkezik, abszolút fölényre tud szert tenni a hatalomban, akár a társadalom legkisebb támogatottságával. Nevesítve: az új szabályok szerint a Fidesz egé-

Oktatás

Egészség

szen pici támogatottsággal megnyerheti a következô választásokat is, akár kétharmaddal. Ennek az az ellenszere, ha a Fidesztôl más irányban állók felismerik, hogy nem a saját egyéni érdekeik szerint kell cselekedniük, hanem együtt kell mûködniük, és akkor van esély együtt leváltani a jelenlegi kormányt. Hogy Magyarországon képesek-e összefogni különbözô politikai erôk és társadalmi szervezetek, abban én nagyon szeretnék hinni, de nem mernék rá fogadni. De hiszen azok, akik kimatekozták ezt a választójogi törvényt, szintén nagyon jól tudják ezt, ezért lett ilyen, amilyen. A választójogi törvény persze nem az egyetlen, ami nem felel meg az új törvények közül a demokrácia szabályainak. Ilyen a médiatörvény vagy az alkotmánnyal való

Kultúra

Helytörténet

játszadozás, a visszamenôleges hatályú törvények, nem beszélve a személyre szabott jogszabályalkotásról. Legutóbbi példa a LexSchmitt, amikor az alkotmányt annak érdekében módosították, hogy a közéletbôl szégyenteljesen távozó köztársasági elnök élete végéig megkapja a több milliós juttatását. Ez egészen elképesztô, de sajnos nem egyedülálló. Ezzel szemben egy jogállam arról ismerszik meg, hogy a jog mindenkire nézve kötelezô, és magukra a törvényhozókra nézve is meghatározott kereteket jelent. Amikor azonban a napi problémáink szerint terelgetjük a jogi kereteket, akkor már nem a jog áll a politika felett, hanem a politika uralmáról beszélhetünk a jog felett, és ez már nem jogállam. EL. E.

K É T M I L L I Ó S T Á M O GATÁST K ÉR HETNEK A B U D A Ö R S I K ISV ÁLLALK OZÁSOK

Megjelent a pályázat! A budaörsi mikro és kisvállalkozások részére, a versenyképességük fokozása és a foglalkoztatottság növeléséhez 50 millió forintos keretben pályázatot írt ki az önkormányzat, ahogy arról tavaly döntöttek a képviselôk. A veszteséges vagy köztartozással terhelt cégek azonban ne is álmodjanak róla a támogatásról. A feltételek között szerepel, hogy meg kell felelni az Európai Uniós úgynevezett de minimis (csekély összegû) támogatásról szól szabályainak. Továbbá nem részesülhet támogatásban többek között csôd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló vállalkozás, illetve olyan se, amelyik tartozik az önkormányzatnak, önkormányzati költségvetési szervnek vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak, vagy bármilyen helyi adó-, díjtartozása vagy lejárt esedékességû közüzemi tartozása

van; vagy egyéb lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása van. De nem részesülhet támogatásban veszteséges vállalkozás sem. A pályázatban iparági megkötés nincs, kivéve a mezôgazdasági tevékenység, ám ez is uniós követelmény. Mire lehet a támogatást kérni és fordítani? Mûködésre nem, de munkahelyteremtésre – maximum háromra -, valamint munkahelyteremtéssel járó technológiai fejlesztést eredményezô eszközberuházásra igen. (A fogalmak pontos ér-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

telmezését lásd a kiírásban!) Az igényelhetô támogatási öszszeg egy vállalkozás részére legfeljebb 2 millió Ft lehet. A pályázatok értékelését, bonyolítását a Budaörsi Városfejlesztô Kft. végzi. A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. augusztus 31. A benyújtott pályázatok továbbításáról, az Általános Igazgatási Iroda gondoskodik. További információ: Torma Erzsébet: 23/447-945, Szabó Sándor.: 23/447-989, Kapitány Gábor 0630/5011-642. Bôvebben a honlapunkon!

Rendôrség

Sport

CSÁSZÁRNÉ MARADT RÉGI/ÚJ ELNÖK Július 7-én, szombaton tartotta tisztújító küldöttgyûlését a Jobbik Pest Megyei Választmánya. A küldöttek az elôzetes jelölési folyamat után az elnök- maradt Császárné Kollár Tímea -, és hat alelnök személyérôl hoztak döntést. A helyi- és alapszervezetek jelölései alapján egy elnökjelöltre lehetett voksolni, miután a szervezetek több, mint 83 százaléka Császárné Kollár Tímea eddigi elnököt, a budaörsi szervezet vezetôjét jelölte a posztra, s így ô érte el egyedüliként a 20 %-os jelölési határt. Az alelnökjelöltek versenye valamivel szorosabb volt. A hat alelnöki posztra tizenegy fô jelentkezett, akik közül kilencen, köztük az eddigi elnökség hat tagja érte el az alelnökjelöltek esetében 10 százalékban megállapított határt. A titkos szavazáson a küldöttek nagy többsége, 77-bôl 62 küldött támogatta Császárné Kollár Tímea megyei elnök újraválasztását, s az alelnökök között sem történt változás, így a Jobbik Pest Megyei Választmányát a következô két évben is a korábbi elnökség vezetheti tovább. Így az elnökség tagjai lettek Csanádi Gábor megyei frakcióvezetô, a Jobbik sülysápi elnöke, Fehér Zsolt váci, Sipos Richárd gödi, Szalontai Boldizsár veresegyházi, Szente Béla monorierdôi elnökök és Varga Zoltán Péter, a Jobbik dunakeszi elnöke, megyei frakcióvezetô-helyettes. A szavazás elôtti bemutatkozáson a késôbb újraválasztott elnök és alelnökök is hitet tettek amellett, hogy a megyei szervezet mûködtetésének jó irányát meg kell tartani, azt még tovább kell fejleszteni, s kiemelt feladatként határozták meg a megyében mûködô önvédelmi szervezetekkel, gárdákkal a jó kapcsolat megtartását, további erôsítését is.

2012. JÚLIUS

5


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

ÉJJEL IS CSAK AZ ELSÔ AJTÓN 2012. július15-tôl az éjszakai járatok többségére is kiterjesztette a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) illetve a BKV az elsô ajtós felszállási rendet. A acél, hogy a sofôr még felszállás elôtt szûrje ki az érvényes jegy vagy bérlet nélkül utazókat. Eszerint a 901-es, a 908-as, a 918-as, a 922-es, a 930-as, a 931-es, a 937-es, a 938-as, a 940-es, a 941-es, a 943-as, a 948-as, a 960-as, a 963-as, a 964-es, a 966-os, a 972-es, a 980-as, a 990-es, a 992-es, a 994-es, a 996-os, a 996A, a 998-as és a 999-es éjszakai autóbuszokra csak az elsô ajtón lehet felszállni. Leszállás céljára a hátsó ajtók vehetôek igénybe.

ÉPÍTÉSZEK, FIGYELEM! Milyenek Budaörsön az épületek, milyen a város arculata? Papp Dávid Béla építész, tervezômûvész ötlete az, hogy ne (csak) sétálgassunk, és úgy adjunk a látottak alapján választ a kérdésre, hanem egy kiállítást szenteljünk a témának. Az idôpontja és a helyszíne már megvan: október 8-25. között lesz látható a budaörsi városházán. Ami még hiányzik vagy legalábbis hiányos: a bemutatandó anyag. Ezért a szervezô és a kiállítás fô védnöke, Csík Edina fôépítész felhívással fordult az építészkollégákhoz: 2012. július 31-ig küldjék el ötleteiket, valamint jelezzék részvételi szándékukat a budaorsi.epiteszek@gmail.com e-mail címen. A kiállítás címe: a BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZEK, BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZET. Vagyis a pályázaton nem csak helyi épületekkel indulhatnak a helyi szakemberek. A kiállítási anyag várható leadási ideje: 2012. október. 3.

6

2012. JÚLIUS

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

B UDAI K AMPÁNY - K ÖR ÚT O N

Magyar dinnye, jó dinnye Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a magyar dinnyét népszerûsítette július 13-én délelôtt a budaörsi Auchan Áruházban.

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Agrármarketing Centrum idén is közösen lép fel a magyar dinnye piaci pozíciójának megerôsítése érdekében. Ennek keretében Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és az államtitkár a nagy áruházláncokba is ellátogatott, itt Budaörsön, az Auchanban kezdve a körutat.. „Nem mennének végre arrébb, hogy mi is hozzáférjünk a dinnyékhez? – kötekedett egy idôsebb vásárló péntek délelôtt a budaörsi áruházban, hozzátéve: - És errôl a … áruházról nem lehetne sajtótájékoztatót tartani?” – miközben a férfi kosara igencsak meg volt pakolva. Mások persze sokkal pozitívabban fogadták a hazai dinnyérôl szóló kampányt, és voltak, akik elcsodálkoztak az adaton, hogy tavaly

az állam mintegy 20 millió forinttal, az idei tervek szerint 60 millióval segíti a termesztôket. Budai szerint az is sokat jelenthet a legálisan termelôknek és kereskedôknek, ha szigorítják a hatósági ellenôrzéséket, és kiszûrik azokat, akik engedély nélkül, ráadásul nem is hazai, csak annak mondott import dinnyét árulnak az utak mellett. A jégverés miatt idén július eleje helyett csak a hónap második felétôl kapható a magyar dinnye – ezt már Mártonffy Béla, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács elnöke közölte a sajtóval és a hozzájuk csapódott érdeklôdôkkel. Simonka György a Magyar Dinnyeszövetség elnöke pedig hozzátette: kemény tárgyalásokon egyeztettek a nagy áruházláncokkal, hogy a magyar dinnyeszezon alatt lehetôség szerint ne legyenek a polcokon a fôként görög és macedón, a magyarnál olcsóbb, de az elnök sze-

rint silányabb minôségû dinnyék, és 40-60 forint/kilogramm felvásárlási árban egyeztek meg. Õ a magyar – a békési, a szabolcsi és szolnoki - dinnyét egyenesen a világ legjobbjának nevezte, amibôl az idén exportra is többet szánnak, mint tavaly. A dinnyetermelés az elôzô években visszaesett, az idén azonban növekedést jósolnak a szakemberek. Tehát a hazai dinnye kampánya mindenképpen üdvözlendô, de persze ami a termelôk érdeke, az nem biztos, hogy a vásárlóké is – tegyük hozzá mi -, de ez a sajtótájékoztató most a termelôkrôl szólt. BELLÁNYI SÁNDOR

ELEK TR OMO S

Új autóbusz Találkozott július 11-én, szerdán délután 240E vonalán az elektromos buszszal? Sajnos másnap már ment is tovább Törökbálintra majd még a héten befejezték a tesztelését Budapesten. Ugyanis egyelôre nem kaptuk meg, csak kíváncsi volt a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV Zrt. az emberek véleményére. Az eBUS-12 egy kínai gyártó, a BYD terméke, a legkorszerûbb akkumulátoros hajtásnak köszönhetôen egy feltöltéssel akár 250 kilométer megtételére is képes,

a végsebessége pedig eléri az óránként 70 kilométert. A villamos hajtású jármû közlekedése során károsanyagot nem bocsát ki, emiatt a jövô városi buszközlekedésének ideális eszköze lehet. Újdonság, hogy az elektromos busz 12 méter hosszú, míg az eddigi, a piacon lévô akkumulátoros buszok zömében a kisebb méretû kategóriába tartoztak. A busz a törökbálinti önkormányzat anyagi támogatásával érkezett hozzánk és a kínai Sencsen városában már 500 darab közlekedik belôle. Az akkumulátorok teljes feltöltéséhez mindössze 4 órára van szükség, sôt hatékony energia

felhasználását áram-visszatápláló fékrendszere is segíti. A jármûvön 25 ülô- és 55 állóhely található, tehát nagyjából ugyanannyi utast tud szállítani, mint a fôvárosban most közlekedô szóló autóbuszok. A tesztautóbusz paraméterei: http://www.bkv.hu/hu/aktualis_jarmutesztek/byd_k9b.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

N E M K APJ ÁK MEG A K ÖZPONTI B ÉR EMELÉST A B UDAÖR SI OR V OSO K

Büntetik, mert „vállalkozó”? Csaknem 86 ezer egészségügyi dolgozó bruttó 10 és 65 ezer forinttal magasabb alapbért és januárig visszamenôleges, egyösszegû emelést kap az augusztusi fizetésével – amibôl azonban (többek között) a budaörsi orvosok és ôket segítô kollégák kimaradnak.

A háziorvosaink azért nem kapják meg augusztusban a kormány által beharangozott béremelést, mert az alapellátásban dolgozók most teljes egészében kimaradtak az emelésbôl, mivel vállalkozásban dolgoznak. A szakorvosaink pedig azért, mert a Budaörsi Egészségügyi Központot az Europmed Kft., tehát szintén vállalkozás

mûködteti. Vagyis a „vállalkozó” orvosok „büntetésben” vannak? Dr. Kovács Attila fôigazgatófôorvos egész egyszerûen nem érti ezt a megkülönböztetést, hiszen egyfelôl a béremelésre fordított 30,5 milliárd forinthoz képest nem nagy összegrôl lenne szó, másfelôl a munkáltató, legyen az maga az állam, önkormányzat vagy vállalkozás, a béremelésre kapott pénzt semmi másra nem fordíthatja, mert a felhasználása jól nyomon követhetô. Az érintett orvosok és kollégáik szintén nem értik, hogy nekik miért nem jár a központi béremelés, ha már az orvosok érdekvédelmi szervezete és a kormány „ilyen jól és sokáig” elvitatkoztak róla, de az általunk megkérdezettek - ki-ki vérmérséklete szerint – nem is akarja megérteni vagy elfogadni, mert dü-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

hös és csalódott. Igaz, vannak akik – ezt meg mi nem értjük - nem a döntést elôkészítô kormányon, hanem saját közvetlen felettesükön kérik a béremelésük elmaradását számon. Felvetésünkre, hogy Szócska Miklós államtitkárnak az MTI számára adott nyilatkozata szerint egy következô körben az alapellátásban dolgozók, tehát a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a területi ellátásra kötelezett fogorvosok és védônôk is számíthatnak majd a béremelésre, többen legyintettek: majd meglátjuk, hogy mikor és mennyit. Persze, nem mintha azok, akiknek jár a béremelés olyan hálásak és elégedettek lennének. A Világgazdaságnak például Balogh Zoltán Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke így fogalmazott: „Biztosan lesz, akit csalódás

ér, mert vagy egyáltalán nem, vagy a vártnál kisebb összeget kap majd.” A béremelés élharcosa, a Magyar Rezidens Szövetség is ragaszkodik ahhoz, hogy további lépések kövessék a mostani béremelést. Papp Magor elmondta, tapasztalataik szerint a legtöbb orvos „még nem döntötte el", hogyan értékeli a kormány gesztusát. „A szakorvosok ingerküszöbét ezzel még nem sikerült átlépni. Az elvándorlás megállításához egészen biztosan legalább ilyen mértékû további bérrendezések szükségesek" – fogalmazott Papp Magor, hozzátéve azt is: vannak biztató jelek arra vonatkozóan, hogy valóban nem egyszeri alkalom ez a mostani. A bizalom pedig alapvetôen fontos most, amikor a legtöbb fiatal orvos egyelôre kivár. E. E.

2012. JÚLIUS

7


Közélet

8

2012. JÚLIUS

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

CSALÁDI KAPCSOLATOK A PSZICHOLÓGUS SZEMSZÖGÉBÔL (1. RÉSZ)

„Ott alvós” vagy otthon? A szoros családi kötelékeket tovább erôsíti a nyáron együtt töltött idô, a gondokkal terhelt családokban azonban csak fokozza a meglévô gondokat – Takács Annamária pszichológus szerint. A szakember cikkünk elsô részében többek között az idôhiányról és az elvált szülôk és gyerekek kapcsolatáról is beszélt.

Jó alkalom lehet-e a családi kapcsolatok erôsítésére a nyári szünidô, hiszen ilyenkor több idôt töltünk együtt? Ha a családi kapcsolatok egyébként nem rendezettek – márpedig én a munkám során a gyermekjóléti központban fôként ilyen családokkal találkozom -, akkor a nyári szünidô sem fogja megoldani a problémákat. Sôt, inkább tovább fokozza azokat. Ha a szülôk, mint pár elválnak és nem hajlandók szülôpárként sem együttmûködni a továbbiakban, hanem ki-ki a maga igazát keresi, akkor a gyerekeknek nincs biztonságérzetük, és bizalmuk sem. A nyár ehhez még hozzájárul azzal, hogy sokan nem tudják megtölteni tartalmas programokkal a hosszú szünetet. És új konfliktusforrás, hogy míg a szülôknek az lenne a kényelmes, ha a gyereket elküldenék vidékre, „ott alvós” táborba, addig a gyerekek többsége ezt nem szeretné, hiszen alig várta már, hogy otthon tölthesse el az idejét. Elvált szülôknél nyáron további gond, hogy felborul az év közben szokásos láthatási rend, mivel ilyenkor huzamosabb idôt kell tölteni a másik szülôvel is, ami gyakran nem szokott zökkenômentesen sikerülni, sem az átadás, sem az ott lét. Természetesen azoknál a családoknál, ahol év közben nincsenek komoly problémák és a családi kapcsolatok rendezettek, a közösen eltöltött szünidô még jobban megerôsítheti azt, ami amúgy is jó.

Gyakori vitatéma, hogy mikor teszünk jót a gyerekkel: ha telezsúfoljuk számára egyéni programokkal a nyarat, vagy ha nem? Ez a gyerek életkorától is függ, hiszen minél kisebb, annál inkább igényli a családi együttlétet. Én harmadik, negyedik osztályosoknál kisebbeknek egyáltalán nem javaslom a táborokat. Késôbb igénylik, de ugyanúgy igénylik a szülôkkel való közös nyaralást is. Majd középiskolás korban egyre inkább fontosabbak lesznek a barátokkal, haverokkal szervezett programok. Általában, úgy vélem az a jó, hogy aki megteheti, engedje el, vagy inspirálja a gyerekét, hogy menjen táborba, de csináljanak közös, családi programokat is. Egy kicsit elszakadva a nyártól: milyen fô problémákat lát a családi kapcsolatokban? Általános az idôhiány, hogy a hétköznapokban még a jól mûködô családokban se jellemzô például a közös, esti vacsora. S amibôl még levesebb van: az a minôségi idô. Ezen belül az apa-gyerek kapcsolatra még mindig az a jellemzô, hogy az apa egyfajta felügyelô – a szó eredeti értelmében -, tekintély-személy a családban, és nincs is jelen folyamatosan. Félreértés ne essék: a tekintély önmagában nem baj, hiszen az megint gyakori gond, hogy kevés olyan személy van a gyerekek közelében, akire felnéznek. Ha ezt egy apa be tudja tölteni, jó. Viszont az idô haladtával ezek a kapcsolatok egyre inkább formálissá válnak, és ha a gyerek bajba kerül, kevésbé fog az apjához fordulni. Az anyagyerek kapcsolat ezzel szemben általában szoros, hosszú ideig szoros, még akkor is, ha nem érzik jól magukat ebben a kapcsolatban, kölcsönösen szükségük van érzelmileg egymásra. Jellemzô-e, hogy olyan családok kerülnek önhöz, akiknek voltaképpen nem lenne szükségük szakember segítségére, ha beszélnének egymással?

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Igen, jellemzô. Nagyon sokszor hallom azt, hogy „de hát én ezt nem is tudtam, nem is gondoltam”. Pedig ha legalább naponta egyszer leülnének egy közös asztalhoz és beszélgetnének, akkor megismerhetnék egymás problémáit, és megérthetnék egymást. Találkoztam olyan anyával, aki nem is feltételezte a gyerekérôl, hogy tisztában van az ô gondjaival, miközben a gyerek ezt teherként cipelte. És bizony az ilyen gyerek, ha huzamosabb ideig kényszerül erre, kifárad, szorong, elégedetlen, dühös lesz, ami elôbb-utóbb a tanulmányi eredményeit is, és a kapcsolatukat is tovább ronthatja. A tüneteket, amelyeket felsorolt, mikor vegye komolyan a szülô? Bármilyen, a megszokott magatartástól eltérô viselkedésváltozásra fel kell figyelni. A megszokott magatartás megváltozása egyértelmûen jelzi, hogy a gyerek nem érzi jól magát, mégse vesszük észre. Például, ha a gyereknek folyamatosak a hangulatváltozásai, vagy ha nem eszik, vagy ha éppen többet eszik, mint korábban, vagy mindenre felcsattan, ha eddig aktív volt, most visszahúzódó vagy éppen fordítva, akkor keressük meg az okát. Említette az elvált szülôket. Akik azután újra társra találnak, és a gyerekek vagy elfogadják az idegent, vagy nem. Ezzel kapcsolatban mit tanácsol a bajok megelôzése érdekében? Az új társ belépésével akkor szokott probléma lenni, ha az elôkészítetlen és váratlan. Ezt a gyerekek tényleg nem tolerálják, fôleg, ha a másik szülônek se tetszik a dolog. De egyébként az elvált szülôk gyerekei rendszerint rá is beszélik az egyedül maradt anyát vagy apát, hogy keressen magának valakit. Igaz ugyanakkor, hogy amint megjelenik az a valaki, a gyerekek már hátrálnak, mert veszélyezteti a megszokott helyzetet. Ám ha az új társ családba léptetése nem drasztikus, akkor a gyerekek általában fogadó

készek. Az egymásra fordított idôt, figyelmet nem szabad megspórolni. Bonyolítja a helyzetet, ha mind a két félnek vannak gyerekei, mert ôket is kellô tapintattal és idôráfordítással meg kell egymással ismertetni. Mit ért elôkészítésen? Például, hogy a szülô még a saját döntése elôtt bevonja a gyerekeit a folyamatba, és elmeséli, hogy gondolkodik az új kapcsolatról. Illetve, hogy az elsô találkozást elôre megbeszélik. És természetesen a belépô félnek is van dolga, akinek nem megvennie kell a gyerekeket, de ha a család részévé kíván válni, akkor a gyerekkel való kapcsolatát is építenie kell és nem csak a párkapcsolatot. (Folytatjuk) EL. E.

C i k k ü n k e t a T e r r a p a r k t á m o g a t j a2 0 1 2 . J Ú L I U S

9


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

M I T Ô L M AR ADT MEG AK TÍV NAK ÉS V IDÁMN A K?

Túl a kilencvenen A szépkorú személyeket az önkormányzat folyamatosan felköszönti 90. illetve 95. születésnapjukon. Budaörsön közel kétszázan élték meg ezt a kort. A közelmúltban Tömördi Istvánnál és Kerchner Éva néninél jártunk.

Tömördi István legszívesebben talán arról mesél, hogy hivatásos katonaként illetve deszantosként 160 ejtôernyôs ugrást haj-

tott végre a második világháborúban. Az a tény, hogy a kiképzés során megtanult esni, még ma, 90 évesen is jól jön – teszi hozzá -, mert amikor olykor-olykor megszédül,

10

2012. JÚLIUS

nem töri össze magát. Ez a szédülés amúgy a korral jött elô. A férfi – nevezhetnénk persze bácsinak is, de miután akár 20-30 évet letagadhatna, valahogy nem illik rá – 64 éve házas. Felesége négy évvel fiatalabb, mint ô. Már együtt költöztek Budaörsre 1949-ben. Három gyermekük, 7 unokájuk és 8 dédunokájuk született. Büszkén mutatják a vendégeknek a fényképeket. A vendégek ezúttal Wittinghoff Tamás polgármester, akit elkísért az aljegyzô, a szociális irodavezetô, valamint a helyi tévé és mi, a helyi újság. Az apropó a látogatásra, hogy a szépkorú személyeket az önkormányzat folyamatosan felköszönti. Budaörsön közel kétszázan élték meg a 90. évüket. Az ajándék a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított emléklap, valamint ajándékkosár, virágcsokor. Nem minden köszöntött járul hozzá, hogy a média jelen legyen, de Tömörödi István igen. Így a Szép utcai kis családi házban – ami egykor szoba-konyhás volt, azóta többször hozzáépítgettek – az eseményen július 10-én a családtagokkal együtt elég sokan vagyunk. Mint kiderül, az idôs házaspár igen aktív, Gabi néni ellátja a háztartást, a férje pedig húzós bevásárlószatyrával gyalog jár el megvenni, amit szükséges, illetve ô intézi a hivatalos ügyeket. Nagyon szeret olvasni, ami még onnan maradt meg, hogy miközben marósként dolgo-

zott, mellette „társadalmi munkában” könyvtáros volt. Harminc évet húzott le így az egykori Magyar Optikai Mûvekben, a MOM-ban, ahonnan szintén 30 éve már, hogy nyugdíjba ment. Szereti az állatokat, maga is tart baromfit, de anynyira ragaszkodik hozzájuk, hogy az éppen aktuális, öreg kakast például senkinek nincs szíve levágni. Természetes, hogy egy életerôs, vidám 90 évestôl megkérdezik: mitôl maradt meg ilyennek? Tömördi István a genetikai adottságok mellett azt emeli ki, hogy soha nem ivott – ifjú korában egy nagybátyja rossz példáját látva fogadta meg, hogy elkerüli az italt – és soha nem dohányzott. Ellenben szinte egész nap tesz-vesz, mozog.

A nap másik köszöntöttje a 95 éves Kerchner Éva volt, aki Sárospatak mellett, Hercegkúton született Negyven évig bölcsôdékben gondozónôként dolgozott, és így jutott el egy minisztériumi meghívásnak köszönhetôen 3 évre Bejrútba. Budaörsre csak 2003-ban költözött unokahúgához, illetve keresztlányához, aki egyetlen élô családtagja. A néni fontosnak tartja katolikus hitét, a rózsafûzért és persze az emlékeit, melyek között, immár járóképtelenként, de tiszta gondolatokkal a fejében él. A szemére sem panaszkodhat – mondja -, hiszen még olvasni is tud, így bár kissé egyhangúan, de nyugalomban telnek a napjai. L. R.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

L É P C S Ô A S Z O B ÁN B ELÜL, B ALESETV ESZÉLY ES UDVAR

Szégyen a nyugdíjas ház? Az Árpád utca 4. szám alatti épület, amit a nyugdíjasok a Szabadság úti házukért cserébe kaptak, teljesen alkalmatlan klubnak. Az önkormányzat szerint ez csak ideiglenes megoldás, de vajon meddig? És ha addig valaki elesik a balesetveszélyes belsô lépcsôn vagy a hepe-hupás udvaron?

A nyugdíjas klubok tagjai nagyon elégedetlenek az Árpád utcai épülettel. Hogy miért, azt mindjárt felsoroljuk, de elôtte egy kis tulajdonosi történeti áttekintés. A jelenlegi, egykori családi házat az idén februárban a Szabadság úti Nyugdíjas Ház helyett kapták az idôsek, mert a fôúton a házat az önkormányzat a Postának adta cserébe a Templom téri, egykori leányiskola, mai Posta épületéért. A Nyugdíjas Ház azonban már maga is csereként került az idôsek birtokába, amikor a Csiki pihenôkertet kapta meg a Régészeti Múzeum, ahol azóta rendszeres tartanak gyerektáborokat. S hogy akkor visszaérjünk az elejére: a Csiki pihenôkertet pedig eredetileg még a Sasad Tsz adományozta a nyugdíjasoknak, tehát nem az önkormányzat. A képviselôt-testület június 20án tartott ülésén napirend elôtti hozzászólásában Laczik Zoltán (MSZP) már jelezte, hogy az Árpád utca 4. szám alatti nyugdíjas ház

udvarán áldatlan állapotok vannak. Lôrincz Mihály, a mûszaki ügyosztály vezetôje válaszában elmondta, hogy a nyugdíjas klubot csak ideiglenesen helyezték el itt. Még nem dôlt el az épület jövôbeni sorsa. Bár hozzájuk nem érkezett jelzés, természetesen az udvart haladéktalanul rendbe fogják tenni – mondta. De nem csak az udvarral van itt baj – amit azóta rendbe is tettek -, a teljes épület alkalmatlan nyugdíjas klubnak. Hiszen ide fôként mozgásukban gátolt emberek járnak. A klubot ugyanis használja: a Bobák Bálint klub, ezt ma Herman József vezeti; a Forgó Imréné-féle Városi Nyugdíjas Közhasznú Egyesület; a Szabó Károly nevéhez fûzôdô Polgári Nyugdíjas Egyesület, és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, aminek az elnöki posztját februárban Ecseri Imre átadta Bánlaki Józsefnek. Bánlaki Józsefné és Bartháné Marcsi egy füzetbôl sorolják a gondjaikat: a terem (inkább szoba persze a méretét tekintve) közepén, belül egy lépcsô van. Bottal, esetleg kerekesszékkel járó emberek számára biztosított helyiségben. Továbbá a kertben – udvaron – a tereprendezés után is minden dimbes-dombos, kis árkokat rejt a fû, csonk áll ki a földbôl meg egy fedetlen csatorna-nyílás, de a vízóra teteje is hiányzik. Sétálni tehát nem ajánlott itt senkinek! A nyílászárók nem zárhatók, fôként a teraszajtó. A terasz szintén balesetveszélyes, töredezett rajta a beton, nem

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

lehet rá széket, asztalt tenni, mert billegnének a hepe-hupás aljtól. Az hogy bent a karnis lóg, apróság. Fontosabb, hogy az épület belsô kialakítása – a lépcsôn kívül – azért sem szerencsés, mert a konyha egy légtérben van a szobával. (A hûtô hónapok óta rossz.) Illetve az utcafronton, a „társalgótól” jó messze van egy kisszoba a kártyásoknak, akiket így sikerült akaratlanul elkülöníteni a többiektôl, és ahol ott jártunkkor az egyik férfi csótányt fedezett fel. (A tisztaság egyébként rendben van, ezért ne „bogaraskodjunk”.) Az idôseknek a Szabadság úton volt tévéjük is, de itt nincs vételi lehetôség, ahogy „természetesen” nincs se telefonvonal, se internet, pedig lenne rá igény. Nem beszélve arról, hogy ha valaki rosszul lesz, csak a társak saját mobilján lehet értesíteni az orvost vagy a mentôt. A szoba méretét nem tudom megsaccolni, de rendezvény tartásához biztosan kicsi, hiszen kicsit zsúfoltan jó ha 50-60 ember fér be, míg a klubok összetagsága mintegy 500-600. Pontosabb számot azért nem sikerült megtudni, mert vannak, akik mind a négy, de legalábbis több egyesületnek is tagjai a fent felsoroltak közül.

A kihasználtság? Jelenleg vasárnap zárva tartanak, de a hét minden más napján jönnek egy kis beszélgetésre az idôsek. Fôként persze régebbi tagok, mert az újak elsôsorban ismerôsökkel együtt vesznek részt elôször a kedvezményes áron szervezett kirándulásokon, majd a klubtalálkozókon. Bartháné Marcsi – igen, ô ugyanaz, aki a bolhapiacot is szervezi – szerint az „ideiglenes” elhelyezés kicsit hosszúnak tûnik február óta, fôként

hogy az önkormányzattól senki nem is egyeztet velük annak érdekében, hogy új, megfelelôbb épületet találjanak. A temperamentumos asszony egyenes úgy fogalmaz: „szégyen, hogy Budaörsnek, amelyik büszke az akadálymentesített városházára, ilyen állapotú nyugdíjas klubja van.” Ha ellátogatnak oda és körbe néznek, vagy csak a www.budaorsinaplo.hu galériában feltett képeket nézegetik meg, egyet kell érteniük vele! E. E..

2012. JÚLIUS

11


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

ÉRDEKLÔDÔ GYEREKEK, GAZDAG PROGRAM, SÔT MÉG A KAJA IS EHETÔ

Médiatábor a Csiki Pihenôkertben Az idén két új témakörrel bôvült a Csiki Pihenôkert táborainak kínálata: a CSI nyomozókkal és a médiásokkal. Ez utóbbi csoportba mintegy 16-20 gyerek jelentkezett, akikkel július 11-én – két csoportban – a Budaörsi Napló szerkesztôje is elbeszélgetett.

A táborozók természetesen cikkeket is írtak, melyek közül a gyerekek szavazatai szerinti két legjobbat közöljük. Mind az írásokból, mind a gyerekek szavaiból az derül ki, hogy többen már évek óta visszatérô vendégek a Csiki

Pihenôkertben, és élvezik, hogy programokkal, eseménydúsan telnek a napok, sôt még a kaja is ehetô.

EGY HÉT A MÉDIA TITKAI KÖZÖTT ÍRTA: KISS VIKTÓRIA 12

ÉVES

Médiatábor? Na, ne! Ilyen nem is létezik. Ezt gondoltam, mielôtt befizettek volna a táborba. De mikor megtudtam, hogy a legjobb barátnôm is jön, azonnal elszállt a fejembôl ez a gondolat. Nagyon örültem neki. Már alig vártam, hogy elkezdôdjön ez a tábor. Még csak a harmadik nap közepén tartok, de azért elmondom az elsô két nap programjait. Hétfôn a budaörsi rendôrségtôl jöttek helyszínelôk, közlekedési és közbiztonsági rendôrök. Kipróbálhattuk a rendôrautót és a szirénákat. Nagyon hangosak voltak. Felvettük a golyóálló mellényeket és a bilincseket. A gumibotot is odaadták nekünk a rendôrök. Az egyik helyszínelônek el kellett mennie, mert egy betörés és egy autólopás

történt itt Budaörsön. Nagyon jó volt ez a nap, de most áttérünk a keddi programokra. Azon a napon a minalunk.hu alkotói jöttek el hozzánk, akik elmondták, hogyan kell saját honlapot készíteni. Ezt most nem mondom el, mert túl sokáig tartana és nem férne ki. A bemutató végén egy kis riportot készítettünk a barátunkkal, barátnônkkel. Ezt felrakják a honlapra. A második félidôben egy gyakornok hölgy jött el a budaörsi rádiótól, aki mindenfélét mesélt a rádiózásról. Ennek az elôadásnak a végén is volt egy ilyen társasinterjú. Azt hallottam, hogy akié a legjobb, azt beteszik adásba a rádióban. A harmadik napon, szerdán a Budaörsi Napló szerkesztôje tért be hozzánk. Sok mindent elmondott például a hírírásról. Négy fontos dolognak benne kell lennie a hírben, hogy megjelenjen az újságban: kivel történt, mikor történt, hol történt és mi történt? Ha ezek benne vannak, már az alapvetô információkat megismerik az olvasók. Szóval nekem eddig nagyon testszik a tábor, mert érdekes és mindig érdekelt a média.

TÁBORI NAP ÍRTA: ILINYI BLANKA, 14

ÉVES

Minden nyáron egy hetet táborban töltök. Sok félében jártam már, de ilyen élményben még soha nem részem. A reggeleket egy átmozgató tornával indítjuk. Ilyenkor leginkább futunk és kidobózunk. Azt nem állítanám, hogy ezt mindenki élvezi. A játék után reggelizünk. A tábor kajája mindenkinek ízlik. Az étkezés után elkezdjük a sok érdekes munkát. Napi feladatunk egy faliújság elkészítése és párokban állva egy órás mûsor megszerkesztése a Csiki FM-en (a tábor rádiója). Mindezen kívül minden nap egy vendéget várunk, akinek a médiával kapcsolatos a munkája. Majd esetleg kiküldenek minket, hogy interjúvoljuk meg a többi táborlakót. Ezért jó riporternek lenni a Csiki Pihenôkertben, mert részt veszel szinte minden programban. Akár helyszínelés az CSI csoporttal, akár leletek feltárása, esetleg csontok beazonosítása vagy múmiakésztés a régészekkel.

FÜR DÉS HELY ETT FESTEGETTEK

Városszépítô fiatalok Ez a 20. alkalom, hogy együtt vagyunk azokkal a gyerekekkel, akik egy helytörténeti témában sikeres pályázattal elnyerték a jogot a táborozásra – mondja kérdéseinkre válaszolva Pinczésné Kiss Klára táborvezetô, a Város- és Faluvédôk Szövetsége - Hungaria Nostra egyik alapítója.

Vele és a tinédzser korú, illetve éppen csak huszonéves lányokkal és fiúkkal Budaörsön, a Bazsalikom utcai székely kapunál beszélgetünk július legforróbb napján, a Törökugrató aljában. Még sok itt élô sem tudja,

12

2012. JÚLIUS

hogy van Budaörsön ilyen faragott kapuból kettô is, de az Erdélybôl, Nyíregyházáról illetve Ságújfaluról és az ország több más, egymástól távol esô pontjáról érkezett fiataloknak köszönhetôen most ezek le is lettek tisztítva és kezelve. A tábor helye az idén az utolsó pillanatban lett Budaörs, mert a konferenciának helyet adó Kecskemét forráshiány miatt nem vállalta az ellátásukat. Nálunk az összesen 24 táborozó a Csiki pihenôkert jurta sátraiban kapott szállást. Programjaik között a kapuk, a közelben található tanösvény és a Csiki pihenôkert illetve a Bretzfeld utcai játszótér úgynevezett „famûtárgyainak” a rendbe tétele mellett szerepelt városnézés és egy kis strandolás is.

A civil szervezet „alapítása óta kiemelt figyelmet szentel az épített és természeti környezet megóvása iránti felelôsség elmélyítésében hazánk fiataljainak körében” – olvasható a sajtóanyagban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pályázattal saját helytörténetük egy-egy érdekes elemét dolgozzák fel a fiatalok – a Nyíregyházán élô, építésznek készülô Nagy Stefánia például Bán Ferenc által tervezett házakról írt, akit véleménye szerint szülôvárosa sem értékel kellôképpen –, majd a legjobb pályamunkákból ki-

állítás nyílik Budapesten. A táborozók pedig évrôl évre más településen járulnak hozzá munkájukkal az értékek megôrzéséhez. Kissé provokatív felvetésemre, hogy a negyven fok melegben nem lennee jobb valahol a tengerparton fürdeni a budaörsi festegetés helyett, Stefánia és társai egyértelmûen elhárítják a kérdésbe bújtatott igenlést, és inkább arról mesélnek, hogy milyen fontos nekik a történelmi múltunk és annak tárgyi emlékeinek az ápolása L. R.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

W A L D O R F Á L T A L MÛK ÖDTETETT ISK OLÁB AN B UDAPES TEN

Egészséges életmódra nevelés A Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány által benyújtott TÁMOP-6.1.2/A09/1-KMR-2010-0328 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés a Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány által mûködtetett iskolában Budapesten” címû projekt kedvezményezettjei az iskolába járó gyermekek és családjaik, valamint az iskola környezetében élô kisgyermekes családok voltak. A program megvalósítására Európai Uniós forrásból 9.998.780.- Ft ált rendelkezésünkre, melyet 2011. augusztustól 2012. júniusig valósítottunk meg. Azt tapasztaltuk, hogy egyre többen kísérték figyelemmel és vettek részt a programokon, melyek jó

lehetôséget adtak a kapcsolatépítésre, közösségi élet alakítására is A projekt eredménye, hogy a gyermekeknél alapozódtak az egészséges életmódra nevelés szokásai, a felnôtteknél elindult egy szemléletváltás, tudatosság. Pozitív hatást gyakorolt a mindennapi testnevelési programunk a családokra, mely azt bizonyította, hogy valóban nagy szükség van gyermekeink rendszerese testmozgására, nemcsak iskolai szinten hanem sportegyesületekben is. Sikerült az eddigi mentálhigiénés programunkat tovább bôvíteni, megerôsíteni a pályázat nyújtotta lehetôségek felhasználásával, úgymint szakemberek által tartott fórumok, nyári tábor, sportnapok, egészségnapok. A programok által az alapítvány és az iskola nyitottabbá, lakókörzetében ismertebbé vált, meghatározó lett a környék közösségi prog-

ramjainak szervezésében. Sokan ismerkedtek meg az iskolánkban folyó értékteremtô munkával is. A rendszeres mozgással, táplálkozási modell nyújtásával, a családoknak szóló rendezvényekkel (fôzônapok, kirándulások, családi versengések, szakemberek fórumai) mintát, példát adtunk az egészséges életvitelre. A jó hangulatú közös, családos eseményeken nagy

lelkesedéssel vették ki részüket felnôttek, gyerekek, egyaránt. valamennyi programot nagyon élvezték. A szülôk örömmel vették tudomásul, hogy gyermekeik rendszeresen részesültek a tanév folyamán jó minôségû biogyümölcsben. Sok olyan tevékenységgel bôvült iskolánk éves programja, mely hagyományokat teremthet az elkövetkezô években. Ezeket a programokat továbbra is fenntartjuk, és értékeit megôrizve átadjuk az újonnan érkezô családoknak. A programokról készült rengeteg képanyag, kedvcsinálónak használhatunk ezen családok számára a következô tanévekben. A program sikeressége mérhetô volt a résztvevôk számával, mert mindenki számára elérhetô, érthetô és a mindennapokban is alkalmazható volt, vagyis esélyegyenlôséget biztosított.

K ÁR SÜR GETNI AZ ÓV ODÁ T

Sok kicsi várja a szeptemberi kezdést Fôként Kamaraerdôben kellett elutasítani az ôszi születésû gyerekek óvodai felvételét a túljelentkezés miatt, illetve más települések lakóinak nem sikerült hozzánk beíratni a gyereket akkor sem, ha a szülô itt dolgozik. Az óvodák közül a legnehezebb helyzetben a Kamaraerdei Óvodával vagyunk – mondta lapunk kérdéseire válaszolva Karsainé Kovács Judit vezetô fôtanácsos, akihez az önkormányzati hivatalban az oktatás tartozik -, tekintve, hogy annak kapacitása 20-24 fô, így ott mindig probléma a túljelentkezés. Most is elutasítottuk az ôszi születésû gyermekeket, és nem biztos, hogy év közben ott tudunk helyet biztosítani számukra, mert az óvoda már ilyenkor teljesen feltöltôdik. Ahogy az iskolák eseté-

ben, az óvodák között is vannak népszerû és népszerûbb óvodák, de a választásnál mégsem ez a jellemzô. A szülôk ismertség, korábbi tapasztalatok alapján döntenek, ha nem a körzeti intézménybe jelentkeznek. A nemzetiségi óvodák közül a ZippelZappel Német Nemzetiségi Óvoda a legnépszerûbb, talán azért, mert nevében is hordozza ezt, de ugyanilyen jól mûködik a Csicsergô Óvodában is a nemzetiségi nevelési program. Körzeten kívül igazából csak a nemzetiségi kéréseknél tudtuk a szülôk egyéni igényeit figyelembe venni. Amit az idén nem, illetve alig tudtunk kezelni, az, hogy a budaörsi munkahellyel rendelkezô, de másutt lakó szülôk is ide járathassák a gyerekeket. Ezt az igényt csak nagyon korlátozott számban tudtuk figyelembe venni. Azokban az esetekben, ha olyan településekrôl jelentkeztek, ahol több óvoda is mûködik (például Érd vagy Budapest), sajnos a szom-

SZÁMOKBAN A budaörsi óvodákban is lezárult az idei felvételi, és az összesítések szerint 437 gyerek jelentkezett a 374 férôhelyre. Az utóbbi már a megemelt létszámú, 30-31 fôs csoportokkal ennyi, tehát 120 százalékos a kihasználtság. Az elsô körben felvett gyerekek száma 267, elutasítottak 171-et, így az ôszig még betölthetô maradék férôhely 107. Ehhez még hozzáadódik a nem önkormányzati tulajdonú Szent Vince katolikus óvoda, ahova 60 gyermeket vettek fel és jelenleg 150 fô körüli a teljes lehetséges létszám.

szédos település feladatait nem tudtuk átvállalni. Az ôszi (szeptember vége, október, november eleje) gyermekek esetében olyan” elutasítást” kaptak a szülôk, hogy a gyermek 3. évének betöltése elôtt keressék fel az irodánkat, és mi segítünk – lehetôség szerint – a választott óvodában, de legalább a lakóhelyhez közeli óvodában elhelyezni a gyermeket. A 2013-ban 3. életévüket betöltôk esetében azonban szakmailag is nehezen javaslom az óvodába való beíratást, különösen, ha korábban bölcsôdébe járt a gyermek, mert a már összeszokott csoportba sokkal nehezebb beilleszkednie. Különösen, hogy az óvodában 30 gyerekkel 1 óvó néni van a csoportban, míg a bölcsôdében 6-7 gyerekre jut 1-1 gondozó. És tévhit az, hogy ha betölti a gyerek a 3. évet a bölcsôdébôl elküldik, mert ezekben az esetekben a bölcsôde a nevelési év végéig elláthatja a gyermekeket.

Malek Katalin d a ou.r s9.i·nNyitva: 12-18-ig · Tel.: 0670/200-1267, 23/420-953 · e-mail: malekkatalin@gmail.com [ w w w. b uPatkó a p l oh.-p. .hu ]

Könyvesboltja Klikkelj ránk

2012. JÚLIUS

Bevezettük olcsó, használt könyvek, tankönyvek árusítását folyamatosan bôvülô árukészlettel!

13


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

„A Z U S Z O D Á B A N R E N D R E NEV ELTEK ÉS FEGY ELMET TANULTAM”

Budaörsrôl a Fradin át Londonba Csuri Ferenc úszó, akinek sikerült kvalifikáltatni magát a londoni paralimpiára. Négy éve 100 méter pillangón a hetedik lett, most is a döntôbe jutás a cél. Gyakran versenyez együtt az úgynevezett ép társaival, de mint mondja, ez inkább csak a felkészülés része. Itt él Budaörsön, és köszöni az önkormányzat anyagi támogatását.

A budaörsi önkormányzattól a londoni olimpiai felkészülésre kapott támogatást konkrétan mire fordítja majd, mire lesz elég, illetve ez mennyiben segíti ténylegesen a felkészülését? Elôször is itt szeretném megköszönni budaörsi önkormányzat segítségét. Több éve támogatnak abban, hogy minél jobb eredményeket ér-

jek el a világversenyeken. Ebben az évben is nagyon sokat segítettek abban, hogy részt tudjak venni a nemzetközi versenyeken és az edzôtáborokban. A támogatás másik része táplálék kiegészítôkre és a verseny dresszekre fogjuk fordítani. 2008-ban a Paralimpián 7. lett. Most mire számít, mivel lenne elégedett? Kik a legnagyobb vetélytársai? 2008-ban sikerült döntôbe kerülnöm 100 méter pillangón. Nagyon örültem neki, mert a reális cél akkor az volt, hogy bejussak a döntôbe. Egyéni csúccsal 7. helyet tudtam megszerezni. 2009-ben sikerült az Európa bajnokságon, Izlandon 2

14

2012. JÚLIUS

bronzérmet nyernem (100m gyors és 100m pillangó). Majd a 2010-es Eindhoveni Világbajnokságon pontszerzô 6. helyen zártam 200m vegyesen. A 2012-es Londoni paralimpián elsôdleges célom hogy egyéni csúcsokat ússzak minden számban, amiben elindulok. (200m vegyes, 100 pillangó, 50 gyors). Természetesen döntôbe szeretnék kerülni és ott minél elôrébb végezni. Nagyon sok jó ellenfelem van, fôleg az ausztrálok, kínaiak, oroszok azok, akik nagy ellenfeleim. Mióta sportol, és meddig szeretné versenyszerûen folytatni az úszást? Az úszást 9 évesen kezdtem elôször orvosi javaslatra gerincferdülésem elkerülése miatt. Aztán egy pár évig Budaörsön is úsztam a gimnázium uszodájában majd vízilabdáztam. Ezután léptem kapcsolatba a para úszással. Egy orvos ismerôsünk javasolta, hogy mivel elég jól megy az úszás, próbáljam ki magam. Elmentem egy versenyre és rögtön nyertem 3 aranyérmet. Gondoltam akkor ezzel lehetne komolyabban is foglalkozni, azóta úszok. Pár évre szüneteltettem ugyan az versenyúszást, de 7 éve visszatértem és gôzerôvel edzek. Jelenleg nem gondolok arra, hogy meddig akarok még úszni. Most semmi más nem járhat a fejemben csak az, hogy minél jobban teljesítsek az olimpián. Utána higgadt fejjel kell végiggondolni a következô 4 éves ciklust. Jelenleg annyit mondhatok, hogy érzek magamban még erôt. És vannak tervei az úgynevezett ép versenyzôk között is? Épek között csak felkészülésbôl úszok. Ugyan volt már rá példa hogy köztük is dobogóra sikerült állnom, de elsôdleges cél mindig az, hogy a saját ellenfeleimmel versenyezzek. Ép sportolók versenyeire

azért járok, mert para versenyek nem minden héten vannak és ezek jó alkalmak, hogy az edzôm felmérje az épp aktuális edzettségi állapotomat. Azt olvastam, egy mûhiba miatt vesztette el a jobb kezét. Ez mikor történt és hogyan, milyen módszerrel sikerült elfogadnia az új helyzetet? Egy orvosi mûhiba miatt vesztettem el a kezemet 7 évesen. A sport remek eszköz volt, hogy testileg és lelkileg és javítson a fejlôdésemen gyermekkoromban. Emellett elég figyelem zavaros, rossz gyerek voltam. Az uszodában rendre neveltek és fegyelmet tanultam, amit a további életemben is hasznosítani tudok majd szerintem. A csapatársaimmal mindig jól kijöttem, nem volt soha gond , hogy én más vagyok. Számomra nagyon jó volt, hogy ép gyerekekkel is edzettem együtt, mert húzóerô volt az edzéseken, hogy velük akartam tartani az iramot. Mit gondol arról, ahogy társadalmunk, a környezetünk az úgynevezett rokkantakkal bánik? Én úgy gondolom, hogy társadalmunk egyre jobban viszonyul a sérült emberekhez. Ebben nagy szerepe van a médiának is. Minél többet foglalkoznak ezzel a témával, annál elfogadottabb és természetesebb lesz az embereknek. Úgy vettem észre, az emberek abban a pillanatban, ahogy például beszélnek

egy tolószékessel és látják, hogy tök normális, vannak gondolatai és nem egy másik bolygóról jött, egybôl elfogadják és másképp állnak a sérültekhez. Sokszor épp a kommunikáció hiánya és a tudatlanság az, ami a problémákat szüli. Visszatérve a sporthoz: miért pont ferencvárosi színekben versenyez? A ferencvárosi úszó szakosztállyal 2007 óta dolgozunk együtt. Nagyon szeretek itt úszni. Rengeteget fejlôdtem és egy igazi profi klubhoz méltóan bánnak velem. Az edzôim Magó Gábor és Formaggini László. Nagyon keményen készítenek a versenyekre. Heti 15 edzésem van. Naponta 2 úszó és egy kondiciónáló edzés is. Ez úgy napi 11-12 kilométer úszást jelent, ami teljesen kitölti a napjaimat. Muszáj ilyen intenzíven készülnünk, mert a para úszás eszméletlen fejlôdésen megy keresztül és egyre nehezebb jó eredményeket elérni a világversenyeken. Járt már az új budaörsi uszodában? Az új budaörsi uszodában még nem úsztam sajnos, de megtekintettem. Szerintem nagyon igényes szép létesítményt sikerült építeni. A gyereknek ideális, hisz nem csak egy uszodáról, hanem egy egész sportközpontról van szó. Kiemelten jó ötlet hogy az új iskolát közvetlen az uszoda szomszédságába építették. A gyerekeknek nem is lehet jobb környezetet kialakítani a sportoláshoz. Az úszáson kívül mi jelent még örömet és/vagy kihívást önnek? Mik a fontosabb céljai a munkájában és a magánéletében? Jelenleg épp a diplomamunkámat készítem, amit az olimpia utáni idôszakban szeretnék befejezni. A Semmelweis Egyetem sporttudományi karán vagyok végzôs sportszervezô hallgató. A sport területén szeretnék elhelyezkedni és mindenképpen a fogyatékos sportért is szeretnék tenni. Szabadid-mben a családommal, a barátaimmal vagyok. l. r.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

FOCI

Matematika a hazai futball „átmeneti” bajnokságaiban Lezárult a 2011/2012-es labdarúgó szezon és mikor e soron íródnak csapataink a nyári pihenô idejüket töltik, és július középen indul újra a labdarúgó élet az Árok utcában.

Pár mondat erejéig tekintsünk vissza az elmúlt bajnoki szezonra: Felnôtt csapat – bár játékosállományunk sokkal jobb eredményre predesztinálta csapatunkat, mégis a tûz és csapategység hiánya vezetett oda, hogy utolsó helyen végeztünk és készülhetünk a jövôre nem könnyû NB III-as szereplésre. A csapat irányítását Bekô Balázs veszi át. U-19 csapat (edzô: Tóth Csaba) – 12 pont elônnyel megnyerte az NB II. „Közép A” csoport küzdelmeit és két osztályozó körön keresztül vezetett volna az útja a legfelsô osztályba. A Gyirmót csapatát oda-vissza verték fiataljaink, de a másik ágon továbbjutó Kaposvár korosztályos csapata ott is – itt is legyôzte fiataljainkat, így jövôre maradnak ugyanebben az osztályban. U-17 csapat (edzô: Varga László) – az NB II. „Közép A” csoport 7.helyén a középmezônyben végeztek. U-15 csapat (edzô: Varga Zsolt) – az NB II. „Közép-Nyugat” csoport 8.helyét sikerült megszerezniük. U-13 csapat (edzô: Papp Gábor) az NB II. „Közép-Nyugat” csoport 2. (ezüstérmes) helyére sikerült odaérniük, 6 ponttal lemaradva a bajnokcsapat mögött. U-13/2 csapat (edzô-Varga Zsolt és Papp Gábor) – mivel ebben a korosztályban sok gyerek rúgja nálunk a labdát, így indítottunk egy csapatot a Pest megyei korosztályos bajnokság Ócsai csoportjába. Itt csapatunk a 4.helyezést szerezte meg, 6 ponttal maradtak le a dobogóról. Leány csapat (edzô: Horváth Roland) – csak ebben az évben alakultak és „alapok” megszerzése volt a fô cél.

A következô szezontól fognak Pest megyei bajnokságban játszani. Eddig az elmúlt bajnokság eredményei és most lássuk hogyan fog átalakulni labdarúgásunk a 2013/2014-es bajnoki szezonra. Ennek köztes éve lesz a soron következô 2012/2013-es „átmeneti” bajnokság. A fô célkitûzés az, hogy egy 16 csapatos profi NB I. és egy 16 csapatos profi NB II. legyen. A következô lépcsô az amatôrök csúcsa a három csoportos NB III. lesz. Ezen célkitûzések eléréséhez az „átmeneti” bajnokság végén a kisesés

és feljutás elég kacifántos lesz, különösen az NB II. és NB III. vonatkozásában. Az NB I. viszonylag egyszerûen zár majd a 15. és 16. helyezett helyet cserél az NB II. Keleti és Nyugati csoport gyôztesével. Tehát az NB II-ben már van két NB I.-bôl kiesett csapat. Az NB II.-ben az „átmeneti” bajnokság végeztével már nem lehetnek NB I.-es csapatok tartalék csapatai, azokat az NB III.-ba számûzik, tehát a végsô NB II-es sorrendekbôl ki kell vonni a tartalékcsapatok eredményeit. Az így kialakult sorrendben 2-5. helyezést elért csapatok Keleten és Nyugaton azaz 8 csapat biztos profi NB II.-es induló lesz. A 6-8. helyezettek NB II.-es bennmaradásért oda-vissza osztályozó mérkôzést játszanak a hat NB III.-as bajnokkal és a gyôztesekkel kiegészülve alkotják majd a 16 csapatos profi NB II.-t a 2013/2014-es bajnokságban. Az NB III.-as átalakulás még kuszább lesz. (Itt fogunk mi is indulni)

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

A bajnokok (6 csapat ) osztályozón dönti el az NB II-es 6-8 helyezettel a feljutást, a vesztesek fognak az NB III.-ban játszani. Ide kerülnek továbbá az NB II.bôl az NB I.-es csapatok tartalék csapatai mind a 8-an, valamint a 8 legrosszabb eredményt elért NB II-es csapat is. Biztosan az NB III.-ban csak a 2. helyezettek maradnak, az 6 csapat. A 3-5. helyen végzett 18 csapat plusz a két legjobb 6. helyezett, vagyis 20 csapat osztályozót játszanak oda-vissza a Megyei bajnokságok gyôzteseivel. Sajnos azok az NB III.as csapatok, aki 7. helytôl lefelé végeznek csak a megyei bajnokságban indulhatnak majd. Aki eddig tudta követni a számokat az most láthatja, hogy összesen 48 csapat alkotja majd 2013/2014ben az NB III.-t és ezeket a csapatokat három csoportba fogják szétosztani (Nyugat-Közép-Kelet). Talán érzékelhetô, hogy a következô 2012/2013-as „átmeneti” bajnokságban, aki NB III.-as bajnokságot tud nyerni és sikeresen veszi az osztályozót könnyen visszakerülhet az egycsoportos profi NB II.-be. Viszont nagy a veszély, hogy tömörült mezôny esetén, ha csak egy gyenge 6. helyet sikerül megcsípni, akkor azonnal a megyei bajnokságban találhatja magát a csapat. A Budaörsi SC vezetôsége az új vezetôedzô felé egyértelmûen az NB II.-be való visszajutást tûzte ki célul és ennek szellemében kell majd egy új, ütôképes csapatot építenie. A felnôtt csapat felkészülési mérkôzései mind idegenben lesznek ( a pálya felújítása miatt) július 14 és augusztus 8 között és az elsô igazi megmérettetése augusztus 11-n a Magyar Kupa küzdelmeibe való bekapcsolódáskor lesz. A bajnoki pontvadászat augusztus 18-n kezdôdik. Az aktualitásokról tájékozódhat a www.budaorsifoci.hu weboldalról.

Rendôrség

Sport

GANZ KARATE EGYÜTT A VÁLOGATOTTAL A Ganz-Kesjár Karate Klub hat versenyzôje (Csapó Dávid, Csató Erik, Csató Dániel, Szilágyi Tas Ferenc, Pálmai Olivér, Bilisics Bálint)

eddigi kumite verseny eredményeik elismeréseképpen meghívást kaptak a Magyar Karate Válogatott edzôtáborába. A kerettagság egyben elismerés Kocsis László hosszú évek óta folytatott edzôi nevelômunkájának. 2012ben öt Magyar Bajnoki és nyolc Országos Bajnoki címet nyertek tanítványai a hazai versenyeken. Az edzôtábor Tatán lesz 2012. augusztus 13-16. között – tudtuk meg a továbbiakban Mayer Ferenctôl. A Magyar Karate Szövetség WKF Kumite Válogatott edzôi tartják a felkészítést ifjúsági, kadet, junior, U21, felnôtt válogatottak részére. A keretbôvítés mellett felkészülnek a 2013-as EB kvalifikációjára. A hat fiatal eredményeirôl általánosságban elmondható, hogy többszörös Magyar Bajnokok egyéniben és csapatban valamint több Országos Bajnoki cím tulajdonosai, Budapest Open és Nemzetközi Open gyôztesek Grand Slam nyertesek.

MÓDLER LÁSZLÓ

2012. JÚLIUS

15


Közélet

Gazdaság

FÜLÖP TIBOR ZOLTÁN

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

H U S ZÁR K O N Y HA

Törökparadicsommal töltött rántott borda juhtúrós csücsürrel Biztosan akad még ember Budaörsön, aki nem ismeri a Törökugrató legendáját, mely szerint 1686-ban, Buda visszavívásakor, a törökök felmentô sereget küldtek a várbeliek megsegítésére, de az ostromlók gyûrûjében azok súlyos harcok közepette fennakadtak.

A törökök vezére menekülôre fogta a dolgot, és Buda felé vette az irányt hegyen-völgyön keresztül. Egyszer csak egy mély szakadék tátongott elôtte. Döntenie kellett arról, hogy a szörnyû halál

mely alakját választja. Szolimán pasa, merthogy ô a hôse történetünknek, nem akart üldözôinek áldozata lenni, inkább egy bátor elhatározással lovával együtt a mélybe

vetette magát. Úgy hírlik, ez eset óta nevezik Budaörs egyik jellegzetes, 249 méteres sziklahegyét Törökugratónak, amelynek vérzivataros történetével indul útjára a Huszárkonyha sorozat a Budaörsi Naplóban, hogy jóízû történetekkel vagy különös gondolatokkal, de mindenképp újszerû ételekkel örvendeztesse meg olvasóit. Az ételt ajánlja Nagy Károly török kori hagyományôrzô Gyulaffy László Hagyományôrzô Bandérium Csobánc Váráért Alapítvány 6 fôre: A törökparadicsomokat (3-4 db.) - vagy más néven patiszonokat - 4 felé vágjuk és sütôben megsütjük. Ha kész, a héját lehúzzuk és felkockázzuk. Fokhagymával, sóval, borssal, mustárral és reszelt citromhéjjal ízesítjük. Turmixgépben pépesre keverjük. Majd 6 db nagyobb szelet sertéskaraj mindegyikébe zsebet vágunk, a péppel megtöltjük, a zsebeket fogpiszkálóval betûzzük, a húsokat sóval és bazsalikommal szórjuk, bepanírozzuk és olajban kisütjük. Ezután elkészítjük a juhtúrós csücsürt, más néven derelyét. Úgy 60 dkg lisztbôl, 6 tojásból és sóból tésztát gyúrunk. Kinyújtjuk és 5 x 5 cm-es négyzetekre szeljük. Juhtúrót (60 dkg), 2 dl tejfölt, 1 ek kakukkfüvet, 2 ek tündérfüvet (rozmaringot) és sót összedolgozunk, s a tésztákba töltjük és kifôzzük. Tálalás elôtt kis idôre sütôbe tesszük, tálaláskor tündérfüves tejföllel locsoljuk, s mellé a húsokat szépen rakjuk.

A HUSZÁRKONYHA nem a huszárok ételeirôl szól, ilyenekrôl nem tudunk. Inkább a magyar huszárra jellemzô leleményességet és bátorságot igyekszik magáévá tenni az ételkészítés során, az eddig ismeretlen, mégis a magyar íz-világot idézô készítmények megalkotásakor. Ha mindez hagyományaink talaján szökken szárba, hát ne csodálkozz Kedves Olvasó!

16

2012. JÚLIUS

TIPPEK A SALUS TÓ L

Nyári lábápolás A nyár eljövetelével elôkerülnek a nyitott lábbelik a szekrény mélyérôl. Az ápolt lábfej minden tekintetet vonz, de lábfejünk nemcsak esztétikai szempontból kell, hogy fontos legyen.

A strandszezon, a mezítláb hordott lábbelik következtében lábfejünk olyan nem kívánt fertôzéseknek esetleg betegségnek van kitéve melyek megelôzhetôek, ha megfelelôen ápoljuk. Az alábbiakban olyan lábápolási tippeket kívánunk megosztani önökkel, amelyek segítenek a lábfej szebbé és egészségesebbé tételében és a nem kívánt kórokozók megjelenésének megelôzésében. A legfontosabb dolog, hogy mindennap mossunk lábat. Ilyenkor különös figyelmet fordítsunk a lábujjak közötti területre. Ezt követôen alaposan töröljük szárazra. Természetesen ez még nem elegendô a szép lábfej kialakításához. Ezért legalább hetente egyszer vegyünk langyos vizes lábfürdôt. Ilyenkor használjunk a vízhez illóolajat esetleg lábfürdôsót. A fürdô legalább tizenöt percig tartson, így a lábfejen megjelenô bôrkeményedések felpuhulnak, köny-

nyebben eltávolíthatóvá válnak. A bôrkeményedés nem más, mint elhalt bôrréteg melynek az eltávolítása az egyik legfontosabb lépés a lábápolásban, mert az itt keletkezô repedésekben a kórokozók könnyen megtelepednek. Az eltávolításukhoz használjunk reszelôt, dörzskövet, esetleg bôrradírt. A következô lépésben vágjuk vissza körmeinket, melyhez használjunk körömpuhítót és egyenes élû körömvágó csipeszt a sérülések elkerülésére. A körmöt ne vágjuk teljesen vissza. A felpuhult körömágybôrt toljuk vissza fapálcika segítségével majd ezt követôen az erre a célra használatos krémmel, távolítsuk el. A körmök reszelését sose fém, csakis papírreszelôvel végezzük. A reszelô és a külsô hatások által okozott körömsérülések elfedésére, speciális köröm gélt vigyünk fel, ami elfedi a köröm egyenetlenségeit és megakadályozza a kórokozók megtelepedését. Utolsó lépésként a környezet viszontagságainak közvetlenül kitett lábfej természetes nedvességtartalmát, lágyságát megôrizhetjük hidratáló krémekkel. Ezt hetente többször, akár napi rendszerességgel is használhatjuk. Ha a hidratáló krémhez egy kis mentolos illóolajat keverünk, serkentjük a vérkeringését és hûsítjük a lábainkat. JENEI ZOLTÁN lábápolási szakértô


Közélet

Gazdaság

Oktatás

KERÉKPÁRT LOPOTT A Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytat nyomozást lopás vétség megalapozott gyanúja miatt – szabadlábon hagyása mellett – egy 22 éves férfi ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerit a gyanúsított 2012. június 20-án a késô esti órákban Pátyon sétált gyermekkorú ismerôsével. Séta közben észlelték, hogy az óvoda udvarán egy kerékpár áll. A férfi a kerítésen átmászva bejutott az udvarra, a kerékpárt eltulajdonította, azt a kerítésen kiadta, majd hazafelé elindultak. A körzeti megbízott igazoltatta a férfi és a vele lévô gyermeket, akik elôször úgy nyilatkoztak, hogy a kerékpár az övék, azonban késôbb elismerték, hogy azt egyikük lopta. A gyanúsított elfogása és kihallgatása megtörtént. Nevezett a cselekmény elkövetését elismerte.

SZUPERBRINGA PROGRAM

Az Iskolarendôr programhoz kapcsolódva a SZUPERBRINGA program keretén belül Budaörsön a Her-

Egészség

man Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézetben – a tanév során felkészített – 27 tanuló részére hivatalos kerékpáros vizsgára került sor 2012. június 12-én. A vizsgán résztvevô gyerekeknek mind elméleti, mind gyakorlati tudásukról számot kellett adniuk. A 27 résztvevôbôl 19 fô tett eredményes vizsgát, részükre sorszámozott, fényképpel ellátott kerékpáros igazolványt állítottak ki a szervezôk. A vizsgáztatásban részt vettek a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelôségének vizsgabiztosai, az ORFK Közlekedésrendészeti Fôosztály Autópályafelügyeleti és Baleset-megelôzési Osztály és a Budaörsi Rendôrkapitányság munkatársai, valamint a gyermekeket felkészítô pedagógus Pethô Zoltán szakkörvezetô szaktanár, a PMBB és a KTE tagja, az ORFK–OBB szakértôje

SAJÁT MAGÁT ÜTÖTTE FEJBE A feljelentés adatai szerint 2012. június 22-én a kora reggeli órákban Budaörs lakott területén mûködû mûhelyben a nyitást végzô férfi alkalmazottat ismeretlen elkövetô hátulról fejbe ütötte, majd készpénzt és laptopot tulajdonított el. A rendôrség a nyomozás során megállapította, hogy az alkalmazott – más bûncselekmény leplezése céljából – saját magát ütötte fejbe, a készpénzt és a laptopot ezt megelôzôen tulajdonította el. Az ügyben eljárás indult a férfi ellen

Kultúra

Helytörténet

hatóság félrevezetése bûntett megalapozott gyanúja miatt.

ARANY ÉKSZEREKET LOPTAK, FELISMERI ÔKET?

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen tettesek 2012. május 10-én 19 óra körüli idôben egy törökbálinti bevásárló központban található ékszerboltból több darab arany ékszert tulajdonítottak el. Az ipari kamera rögzítette az elkövetôket. Kérjük, hogy aki felismeri ôket, hívja a Budaörsi Rendôrkapitányságot a 23/505-400-as telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es rendôrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megôrzése mellett az ingyenesen hívható 0680/555-111-es telefonszámot.

RÚGOTT ÉS ELMENEKÜLT A Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytat nyomozást súlyos testi sértés bûntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt – szabadlábon hagyása mel-

Rendôrség

Sport

lett – egy 36 éves férfi ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2012. július 5én 23:00 óra körül Budaörs, Károly király utca és Baross utca keresztezôdésében – elôzetes szóváltást követôen – összeverekedett egy 46 éves férfivel. Miután – a verekedés közben – földre kerültek az elkövetô több alkalommal fejbe rúgta a sértettet, akinek ettôl felrepedt a szemöldöke. Az elkövetô a helyszínrôl elmenekült, de a rendôrök fél órán belül elfogták. A gyanúsított kihallgatása megtörtént.

ÖSSZEVEREKEDTEK A Budaörsi Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytat nyomozást csoportosan elkövetett garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt – szabadlábon hagyásuk mellett - öt fiatal férfi ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak 2012. június 2án, a hajnali órákban Budaörsön, a Szabadság úton lévô kocsma elôtt – elôzetes szóváltást követôen – tettleg bántalmaztak három fiatal férfit. Fentieket követôen a sértettek gyalog indultak a lakótelep irányába. Az elkövetôk utánuk mentek, a Napsugár sétánynál utol is érték ôket. Itt ismét belekötöttek a társaságba, majd újra bántalmazták ôket. A rendôrség az ismeretlen elkövetôk személyazonosságát néhány napon belül megállapította, majd elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki ôket.

ÉTELEINKET HÁZHOZ IS I RENDELHET örsre A Da Caterina Buda zhoz ingyen szállítja há lt. a kiválasztott éte

0 6 2 3 /4 4 0 -5 3 8 0 6 3 0 /5 4 4 0 -5 3 8 [ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

2012. JÚLIUS

17


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Budaörsi Napló Kiadja: Örsi Napló Bt. Felelôs kiadó és szerkesztô: ELLER ERZSÉBET HIRDETÉSFELVÉTEL Kiseller Máriánál (06-30-999-1216) Budaörs, Szabadság u. 137. földszint (a parkra nézô oldalon) Nyitva: h.–cs. 9–17 óráig, p. 9–15-ig Telefon és fax: (23) 424-862, tel.: (23) 420-837 E-mail: bnaplo@t-online.hu Tervezés, nyomdai elôkészítés: Kaszás Zoltán Terjesztés: Bellámyi Sándor Nyomás: Blackprint Nyomda

ISSN 1216-1985

A városközpontban is feladhatja lapunkba

hirdetését: Centrál Kft.

Budaörs, Szabadság út 13. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

»OBSERVER« OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT. 1084 Budapest VIII. Auróra u 11., tel.: 303-4738, fax:303-4744 http://www.observer.hu

Mûanyag és fa nyílászárók javítása, beállítása, karbantartása, felújítása, vasalat javítása, cseréje, korszerûsítése utólagos hô, -hang és port elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Bakos István Tel.: 0630/687-2302

A

P

Chrestels Fotó és Videó Tel.: 06 (23) 416-028, 06 (30) 941-3564 Web: chrestels-foto-esvideo.internettudakozo.hu Eladó Rozs János Szentendre címû olajfestménye. Itt érdeklôdjön és elküldöm a képrôl készült fotót: bnaplo@t-online.hu

R

Ó

A júniusi megfejtés: Friedmann cukrászda, fagylaltkülönlegességek, barista kávékészítmények, látványkonyha. Nyertesek: Kolonics Mihály, Szôke Sarolta, Fazekas István, Salánki Ágnes. A megfejtôk között négyszer 5000 Ft-os étkezési utalványt sorsolunk ki, amit Teri néni éttermében vehetnek át. A beküldési határidô: 2012. augusztus 12.

Építészeti tervezés számos budaörsi referenciával. Koppányi Péter építész-tervezô www.1starchitect.hu Tel.: 0630 397 2799 Német nyelvbôl korrepetálást, vizsgafelkészítést vállalok. Házhoz is megyek. Gyakorlott nyelvtanár vagyok. Tel.: 0670/225-4734

H

I

R

D

E

T

É

S

E

K


Budaörsi Napló  

Budaörsi Napló - közéleti havilap