Page 1

XXI. évfolyam

4. szám

2012. április

ÁRA: 186 Ft

20. oldal

Nincs eladhatatlan Túljelentkezés ingatlan... az iskolákban ... csak rosszul meghatározott ár KÖVETKEZÔ

7. oldal

Óvodai beiratkozás május 3-4-én

LAPSZÁMUNK

Családias sportközpont 13. oldal

Nyitás után két évvel

MÁJUS KÖZEPÉN JELENIK MEG!

Mind en ol dalon helyi h és in írek form ációk !


Metróvas

Betonacél-feldolgozó és Kereskedelmi Kft. — Betonacél-értékesítés szálban — Betonacélvágás, hajlítás — Betonacélháló-értékesítés 111 7 B u d a p e s t , H u n y a d i J á n o s u . 1 6 2 . Te l . / f a x : 2 0 4 - 2 8 7 7 , 0 6 ( 3 0 ) 9 3 3 4 - 9 3 2

DAKO Kft.

BETON — — — —

Betoneladás Betonszivattyúzás Betonszállítás Betontermékek (járdalap, szegélykô stb.)

2040 Budaörs, Nádas u. 1. Tel./fax: 06 (23) 430-420 Tel.: 06 (30) 9414-714


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A M A L ÉV H E L Y E T T B U D A ÖR S SZÁLLT A LI- 2 - ES R ENDELK EZÉS ÉRE

Na és a mi márkanevünk? Érdeklôdve olvasom az egyik helyi hírportálon a sorozatot, amely a budaörsi repülôtéren látható, Malév feliratot viselô LI-2-es gép felújítását idézi fel. Az üzemeltetô civileket addig támogatta a Malév, amíg létezett ez a „brand”, vagyis a nemzeti légitársaság. Most viszont már a várostól kénytelen segítséget kérni az old timer alapítvány. De vajon mi lesz a Budaörs nevû „brand”-el, vagyis márkanévvel?

„A gép szétszedése hosszadalmas munka volt. Elôbb a korróziót kellett eltávolítani róla, majd kitakarítani és letisztítani. Szétszedés közben minden egyes alkatrészt felírtunk magunknak – részben, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, hogy milyen tartozékai vannak, részben pedig, hogy azt is megtudjuk, melyik alkatrészt hova, a gép mely részébe kell késôbb visszaépítenünk” – emlékezik például Ferenchegyi Antal, egy régi szerelô. Másikuk, Sárvári Zoltán szerint „a munkafolyamatokban sokan voltak segítségünkre, közöttük szép számmal olyanok, akik névtelenek maradtak, de akik sok-sok idejüket és munkájukat adták ezért a repülôgépért.” Amikor több év munka után a LI-2-es üzemképes lett, az

összes hatósági engedélyt megkapta. Már tíz éve mûködik, s nyújt repülési élményt mindazoknak, akik szeretnék megtapasztalni, milyen érzés egy felújított régi, azaz old timer repülôgéppel utazni. A visszaemlékezések tárgyszerûek ugyan, de koránt sem érzelem mentesek. Ferenchegyi Antal ezt mondja: „A LI-2-es egy gyönyörû madár, egy kezesbárány, egy szépség.” Így csak az képes beszélni, aki valóban szereti nyilatkozatának tárgyát. Ettôl pedig én arra gondolok: ha az utcán találomra megkérdeznénk budaörsieket, szerintem a legtöbben hasonlókat mondanának városukról, mint a restaurátorok a LI-2-esrôl. Nem hinném, hogy elôrángatott hasonlat lenne, amit felhoztam. Manapság ugyanis mind gyakrabban futok öszsze olyanokkal, akik féltô szeretetbôl, ám komoly aggodalommal szólnak a városról, s persze benne a saját maguk közeli jövôjérôl. Budaörs külsô megítélése, imázsa, „brand”-je hosszú éveken át leírható volt egyetlen szóval: dinamizmus. Ehhez fûzött bôvített mondatban hozzá lehetett még tenni olyasmiket, hogy fejlôdés, jólét, rendezettség, színvonal, perspektíva stb. Fiatalok költöztek ide, gyarapodott a lakosság, mind létszámában, mind tehetôségben. Iskolákat nálunk nem bezárni kellett, hanem bôvíteni, az internet használata meghaladja az Európai Unió átlagát, és még sorolhatnám. Mondhat-

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

nánk, legtöbbünk „happy” volt, jól érezte magát. Ma azonban – legalábbis a magam szubjektív módján – másfajta közhangulatot érzek. Sem a közösségi, sem az egyéni sikerek nem látszanak gyarapodni. Persze az utóbbi nagyon sokféle lehet, s talán éppen olyanokkal találkozom, akik mostanság nehezen találják meg a számításukat. Az elôbbi, a közösségi azonban már nyilvánvalóbbnak tûnik. Azt hiszem, sokunkban csak manapság kezd igazán tudatosodni az, amit már lehetett sejteni két-három éve, hogy a város fejlôdése nem felfelé ível, hanem ellenkezô irányba. Azaz, nagyon komoly visszaesést vagyunk kénytelenek megélni. Ha jól bogarászok a város honlapján fellelhetô számok között, akkor a változás drámai. Amíg a város bevételei 2009-ben még évi 22 milliárd forint körül mozogtak, addig mostanra a költségvetési fôösszeg nagyságrendje 16 milliárd. Az összes költségvetési bevétel 70%-át az iparûzési adó teszi ki, márpedig a budaörsi székhelyû cégek is az általános hazai gazdaság körülményei közepette tevékenykednek. Igaz, a visszaesés nyomán még üzemel a város, ám jelentôsebb beruházásra, új létesítményre nem számíthatunk. Nagyobb gondnak tûnik azonban ennél, hogy a kilátások sem biztatóak Pontosabban: szinte minden bizonytalan. Milyen feladatok maradnak jövôre a városnál? Milyen lesz ezek-

nek a finanszírozása? Mennyi adót von el az állam Budaörstôl? Mire lesz elegendô az, amit meghagynak? Anynyit tudunk, hogy államosítják az iskoláinkat. Mi lesz a helyi pedagógusok bérével? Jut-e a pénz a megszokott szakkörökre, iskolai rendezvényekre? Mennyire sérül az átalakítás nyomán az általános iskolák színvonala? Képes lesz-e megtartani hosszú évek kemény munkájával kivívott országos hírnevét az Illyés gimnázium? Mi következik abból, hogy a józanésznek ellentmondva Budaörs helyett Budakeszit teszik meg járási székhelynek? A hírnév, az imázs pontosan nem meghatározható, ám annál inkább létezô dolog. Egy „brand” értékét borzasztó nehéz megteremteni, ám annál könnyebb lerombolni. Pillanatok alatt elszállhat, miként a Malév. A felújított LI-2-es fenntartását az eltûnt nemzeti légitársaság helyett még át tudja vállalni Budaörs. De ki lesz képes megóvni a város márkanevét? OPINIONIS

2012. ÁPRILIS

3


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Á P R I L I S 1 8 - T Ó L M E GTALÁLHATJ ÁK ÔK ET A CONSTR UMÁN , SOK - SOK ÉR DEK ESSÉGG EL

75 éves a Mapei Csoport Múlt hónapban számoltunk be arról, hogy a budaörsi központú Mapei Kft. jól zárta a múlt évet. Ez a cikk arról szól, hogy folyamatosan kutatás-fejlesztéssel, innovatív értékesítési ötletekkel kívánják elérni, hogy a 2012-es év is hasonlóan sikeres legyen. A Construma szakkiállításon standjuk április 18-tól elsôsorban a felújítóknak és a szakembereknek tartogat érdekességeket.

egyik igen sikeres leányvállalat itt található Budaörsön. Amiben a világon az elsôk: építôipari ragasztók, fugázók és szigetelôanyagok gyártása. Sikerük oka, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a kutatásfejlesztésre, éves árbevételüknek 5%-át fordítják erre folyamatosan, és a munkatársaknak 12%-a tevékenykedik a világ különbözô pontjain mûködô kutatóközpontokban. A befektetésekre elôirányzott költségvetés 70%-át olyan környezettudatos termékek fejlesztésére fordítják, amelyek a fenntartható környezetet szolgálják, és megfelelnek az úgynevezett LEED követelményeknek. A budaörsi központú Mapei Kft. 1991-ben alakult. Kezdetben csak

A Squinzi család: balról Marco Squinzi, K+F felelôs, Adriana Spazzoli marketing igazgató, Veronica Squinzi nemzetközi fejlesztési igazgató, Giorgio Squinzi vezérigazgató

Születésnapot ünnepel a MAPEI, hiszen Rodolfo Squinzi 75 éve, 1937ben alapította a céget Milánóban. Jelenleg a MAPEI Csoport a világ 5 kontinensén 29 országban tevékenykedik, 68 leányvállalatból és 60 gyártóegységbôl áll, és közülük az

4

2012. ÁPRILIS

értékesítéssel foglalkozott, majd 2002-ben egymilliárd forintos beruházás keretében épült meg a hazai gyár Sóskúton. A Kft. 143 fôt foglalkoztat, valamint felelôs vállalatként kiemelt szerepet vállal a szakemberképzésben, melyért

vonultatja fel a cég a több mint 300 négyzetméteres standján. További érdekesség a Mapei standján a tavaszi „Kényeztetô felújítás” kampány, mellyel wellness hétvégéhez felhasználható, garantált 20 000 Ft értékû kupont kaphat az Elsô Magyar Építôanyag-és Burkolatkereskedôk Hálózat (MÉB-

Giorgio Squinzi a Mapei Csoport vezérigazgatója

2010-ben gazdasági miniszteri kitüntetést kapott. Azok, akik többet szeretnének megtudni a Mapeiról, április 18-tól megtalálhatják ôket a Construmán. Itt veheti át a nyitó napon Markovich Béla ügyvezetô a Kiváló Építési Termék (KIVÉT) védjegyet, amit az idén a Mapetherm MVV kôzetgyapotos rendszerükkel szereztek meg. Korábban a Mapetherm PS hôszigetelô rendszer kapta meg 2008-ban. A szakkiállításon a cég fô üzenete, hogy a Mapei anyagaival készült burkolatokat csak egyszer kell elkészíttetni, és már elsôre a kívánt eredményt kapja az építtetô. Mivel folyamatosan végeznek piacfelmérést, tisztában vannak vele, hogy milyen konkrét nehézségekkel küzdenek a lakástulajdonosok, építkezôk. Így például a terasztulajdonosok közel 70%-a kényszerül 5 éven belül újraburkoltatni a teraszát, illetve, a pincetulajdonosok több, mint 50%-a küzd a vizesedés, beázás problémájával! Éppen ezért az idén a víz-, hôés hangszigetelések teljes tárházát

Markovich Béla a magyar leányvállalat vezetôje

KER) üzletben vásárló (az 2012. április 1.-június 15. között érvényes ajánlat részletei a www.mebkerhalozat.hu oldalon). A MÉBKER egyébként 2011-ben alakult és a tagkereskedések közösen próbálják a marketing aktivitás növelésével és a menedzsment hatékonyság növelésével megôrizni, sôt némiképp növelni a piaci pozícióikat. A kezdeményezés elindítója a Mapei Kft. A további érdekesség, hogy a látogatónak például csak ki kell választania a helyszínen elkészített vakolat színmintából, hogy melyik színt szeretné háza homlokzatára, és a Mapei kollégái ott a helyszínen, speciális megoldással elkészítik számára, amit haza is vihet.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

2012. ÁPRILIS

5


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

B U D A Ö R S A M I SK OLCI V ÁR OSMAR K ETING V ER SENYEN

Az üzleti turizmust kéne erôsíteni A Budapesti Corvinus Egyetem három, 20-21 éves hallgatója – cikkünk szerzôi - Budaörsöt választotta dolgozata témájául egy városmarketing versenyen. Véleményük szerint nagy potenciál rejlik a város sváb hagyományainak felélesztésében, és Budaörs kedvezô földrajzi helyzetét tekintve nagyon fontos fejlesztési területnek tartják az üzleti turizmust is.

Magyarországon az egyik legszínvonalasabb turizmusvendéglátás képzést a Budapesti Corvinus Egyetem nyújtja, azonban az egyetemen megszerzett elméleti tudás gyakorlatba való átültetése is elengedhetetlen. Szerencsére már az egyetem alatt az oktatók is biztatják a diákokat szakmai tapasztalatok gyûjtésére, akár versenyek keretein belül. A turizmust tanuló diákok körében novemberben hirdetett meg a Miskolci Egyetem Marketing Intézete egy országos városmarketing versenyt, amelyre a tanulók háromfôs csapatokban egy általuk szabadon választott város kidolgozott marketingstratégiájával indulhattak. A II. Városmarketing Verseny pályázottjai közül a legjobb tizenkettô csapat került be a szóbeli fordulóba, amely Miskolcon zajlott 2012. március 2-án. A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóiként számos tantárgyunk keretében láthattuk, milyen jelentôséggel bír a turizmus egy város szempontjából. Ekkor merült fel bennünk az a kérdés, hogy egy ilyen város, mint Budaörs, mely a turizmus területén is rengeteg vonzerôvel rendelkezik, miért nem használja ki ezeket hatékonyan. A pályázat kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy ezekre a kérdésekre megfelelô választ kapjunk, továbbá elemzésekre alapozva kidolgozzunk egy lehetséges fejlesztési tervet a város számára. A versenyen hárman indultunk (Hesz Nóra, Rucz Krisztina, Szeles Orsolya) és

6

2012. ÁPRILIS

csapatunk tagjai közül ketten budaörsiek vagyunk (Hesz Nóra, Rucz Krisztina). Mivel szívünkhöz nagyon közel áll a város, és fiatalokként úgy gondoljuk, hogy még a helyi lakosok számára is kevés a programlehetôség, mindenképpen szorgalmaznánk egy hatékony városfejlesztési stratégia kialakítását. Pályázatunkban nagy hangsúlyt fektettünk egy helyi, általunk öszszeállított közvéleménykutatásra a fiatalok körében, melynek célja az volt, hogy felmérjük, hogy ez a korosztály milyen programokat, attrakciókat hiányol Budaörsön. Kétszáz középiskolás és egyetemista budaörsi lakost kérdeztünk meg arról, hogy melyek azok a budaörsi attrakciók, melyeket szívesen látogatnak, továbbá milyen új fejlesztési irányokat javasolnának. Kérdôívünk elemzése során kiderült, hogy a legkedveltebb helyszínek közé a Kôhegy és a Kálvária-domb tartozik, viszont a programok kapcsán megállapíthatjuk, hogy a kínálatuk nem megfelelô, mivel azok nem elég fiatalosak, érdekesek. A fiatalok inkább Budapestet választják szórakozási, kikapcsolódási helyszínnek. Véleményünk szerint szükség lenne olyan közösségi helyszínekre is, mint például egy hangulatos sétálóutca, ami a fiatalok találkozási helyszínéül szolgálna. A fiatal korosztály nagy örömére az elôzô hónapban újra megnyílt az Ifjúsági Klub, amit mi mindenképpen jónak tartunk. Kutatásaink alapján dolgozatunkban három fô fejlesztési irányra koncentráltunk, amelyek Budaörs szempontjából mindenképp kiemelkedô turisztikai területeknek minôsülnek. Úgy gondoljuk, hogy a három terület az aktív (szabadidôs), a sváb kulturális és az üzleti turizmus. Vizsgálataink alapján úgy gondoljuk, hogy Budaörsnek megvannak az adottságai, lehetôségei az aktív turizmus kialakításához. A város a természetjárás és a kerékpárturizmus terén kedvezô feltételekkel bír, és ennek kihasználására igény is mutatkozik, így stratégiánkban javaslatokat teszünk ennek fellendítésére.

Véleményünk szerint nagy potenciál rejlik a város sváb hagyományainak felélesztésében is, mind a helyiek identitástudatának javításában, mind pedig turisztikai szempontból. Stratégiai célkitûzéseink között szerepel, hogy a városban

szervezett sváb programokkal, rendezvényekkel az idôsebbek mellett az ifjúságot, felnôtteket is megcélozzuk. A településen megrendezett tradicionális nemzetiségi programok száma jelenleg csekély, és azokon is nagy számban csak idôsebbek vesznek részt. Ez alapján ötleteket, javaslatokat dolgoztunk ki arra vonatkozólag, hogyan lehetne a város hagyományôrzô, kulturális életét pezsgôbbé varázsolni a fiatalabbak számára is. Többek között német ifjúsági szervezet létrehozását szorgalmazzuk. Budaörs kedvezô földrajzi helyzetét tekintve nagyon fontos fejlesztési területnek tartjuk az üzleti turizmust, fôleg azért, mert számos nemzetközi nagyvállalat központjául szolgál a város, de még ezek a vállalatok is Budapestet választják egy konferencia, üzleti találkozó helyszínéül. A létesítmények fejlesztését és kibôvítését javasoljuk stratégiánkban. A városházán tett látogatásunk alapján ezen a területen látjuk a legnagyobb esélyt a fejlesztésekre. A javaslatainkra építve fontosnak tartottuk az egységes városimázs megalkotását is. Budaörsnek a CREATIVICITY nevet adtuk, mely azt mutatja, hogy ez a kisváros Budapest közelében milyen kreatív, egye-

di módon tudja kihasználni az adottságait. Ehhez egy olyan logót társítottunk, melyrôl a budaörsi hegyekre asszociálhat mind a helyi lakos és a turista egyaránt. A különbözô színû puzzledarabok pedig a város három meghatározó turisztikai termékét (aktív, sváb kulturális és üzleti turizmus) mutatják. A verseny folyamán a zsûri az anyag relevanciája mellett az ötletek kreativitását is értékelte és ez alapján választották ki a legjobb tizenkét csapatot, melyek között mi is szerepeltünk. A szóbeli fordulón prezentálnunk kellett az elképzeléseinket egy szakmában jártas zsûri - melynek tagjai többek között a HVG, IBUSZ, MAPI Zrt. marketinges munkatársai voltak – és a többi versenyzô hallgató, érdeklôdô elôtt a Miskolci Egyetemen. A prezentációt egy általunk készített kampányfilmmel zártuk. A zsûri értékelésében kiemelte, hogy nagyon jó ötletnek tartja mind a sváb hagyományok felélesztését, mind pedig a konferenciaturizmus kiépítését Budaörsön. Sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk a verseny során. Megtanultuk, hogyan kell elemzést, kutatást készíteni, valamint az adottságokat, meglévô attrakciókat értékelni egy városban. Kutatásaink és ötleteléseink során rádöbbentünk arra, hogy Budapest nyugati kapujaként emlegetett Budaörsön turisztikai szempontból is milyen sok, még kihasználatlan lehetôség rejlik. De ahogy azt a fejlesztési stratégiánkban is hangsúlyoztuk, elôször a helyi lakosoknak az igényeit kell kielégíteni, ezután következhet csak a turisták célcsoportja. Reméljük, hogy a városvezetés is felismeri Budaörs lehetôségeit a turizmusban és hosszú távú elképzeléseikben helyet kapnak az általunk javasolt fejlesztési irányok. Ezúton is szeretnénk külön megköszönni Juhászné Farkas Matildnak az önkormányzat részérôl, valamint Grósz Andrásnak, a Heimatmuseum részérôl a sok segítséget, támogatást. HESZ NÓRA, RUCZ KRISZTINA, SZELES ORSOLYA


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

N I N C S E L A D H ATATLAN INGATLAN, C S A K R O S S Z U L MEGHATÁR OZOTT ÁR

A tavasz még hozhat meglepetést A legnehezebben értékesíthetô szegmens a zárt kertek és üdülôövezeti ingatlanok piaca – tudjuk meg Ilosvai Árpádtól, a Duna House budaörsi irodájának vezetôjétôl. Szintén nehéz a félbe maradt építkezést értékesíteni. De jelenleg is magas a kereslet a panellakások piacán. Vásárláskor a pénzünket lakástakarék-pénztári megoldással érdemes kipótolni.

Várnak-e a tavasztól fellendülést Budaörsön a lakások piacán? - Mi is kíváncsian várjuk a tavaszi ingatlanpiaci fejleményeket. Mivel a jelenleg mélyponton lévô árak ôsz óta folyamatosan élénk keresletet biztosítanak a piacon, így nem biztos, hogy várható ennél még kiugróbb mozgás. A folyamatos keresletet támasztja alá, hogy a keret átmeneti kimerülése miatt április 2-ától felfüggesztették a Széchenyi mikrohitel pályázatok befogadását Pest megyében. Várhatóan forrásátcsoportosítást követôen nyár közepén indítják újra. Az ország más megyéiben jelenleg is fogadnak be pályázatokat. Az élénk piacot segíti elô az új „szocpol” is, melyet várhatóan a használt ingatlanokra is ki fognak terjeszteni. Jelenleg gyermekszámtól függôen 800 ezer és 2 millió forint között lehet igényelni, de a korábbi 35 év helyett 40 éves kor a felsô határ, valamint csak új ingatlanra vagy építésre lehet igényelni. Cégünk, hogy segítse a hozzánk ingatlant beadó ügyfelek értékesítését, 2011-ben bevezette az Ingatlan Megosztó Rendszert (IMR). Azon ingatlanok, ahol a tulajdonos kéri az IMR rendszerbe való rögzítést, olyan lehetôséghez jutnak,

hogy a velünk megkötött szerzôdést követôen, bármely idegen ingatlaniroda értesülhet róla, azt ügyfeleinek ajánlhatja. Így egy ingatlaniroda megbízásával akár az összes irodának elérhetôvé teszi az ingatlant. Jelenleg Budaörsön már több mint 10 ingatlaniroda csatlakozott a rendszerhez. Milyen típusú ingatlanokat keresnek, milyeneket nehezebb eladni? Mit nehezebb venni? - Nincs eladhatatlan ingatlan, csak rosszul meghatározott eladási ár. Jellemzôen jelenleg is magas a kereslet a panellakások piacán, a szocpol miatt élénkült a kereslet az új lakás piacon is, de a budaörsi magas négyzetméterárak miatt sok projekt nem fér bele a támogatott kategóriába. Folyamatos a kereslet a 20-50 millió forint közötti családi házra is, de szinte minden árkategóriában vannak érdeklôdôk. A legnehezebben értékesíthetô szegmens a zárt kertek és üdülôövezeti ingatlanok piaca. A lakóingatlanok áresése miatt ezek az ingatlanok csak mélyen a tulajdonos elképzelése alatt tudnak tulajdonost cserélni. Szintén nehéz a félbemaradt építkezést értékesíteni. Az érdeklôdôk sokszor csak egy gazos romhalmazt látnak, és nem kapnak képet róla, hogy mit és mennyibôl lehet kihozni az adott ingatlanból. Pedig ezekre az ingatlanokra is igénybe vehetô kedvezményes hitel és lakásépítési szocpol is. Az ilyen ingatlanok tulajdonosainak fel kell készülnie, hogy az építkezést csak telekáron vagy alatta lehet eladni. Ajánlom a Duna House weboldalán havonta megjelenô Duna House Barométer átolvasását, mely külön foglalkozik az agglomerációban jellemzô piaci változásokkal, a jellemzô alku mértékével. Vásárlás tekintetében minden igényt ki tudunk elégíteni.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

A már említetteken kívül pénzügyi megoldásként a lakásvásárláshoz, cseréhez mit ajánl? - Az elmúlt válságot követôen erôsen beszûkültek a lehetôségek a lakásvásárláshoz felvehetô hitelek tekintetében, mind az állami szabályozás mind a banki hitelezési „kedv” visszaesése miatt. Egyre nagyobb a térnyerése a lakástakarék pénztári megtakarításoknak a 30%-os állami támogatásnak köszönhetôen. Különösen, hogy egyre több olyan konstrukció van, hogy már szerzôdéskötést követôen fel lehet venni a futamidô alatti elérhetô összeget vagy annak egy részét, és a hozzá kapcsolódó kedvezményes hitelt is. Ez, illetve a legtöbb banknál szintén igényelhetô áthidaló hitel is az ingatlancserét, ingatlan vásárlást hivatott elôsegíteni. A konkrét cserében való gondolkodást nem ajánlom. Az ingatlanpiaci túlkínálat miatt nagyon nehéz olyan tulajdonost találni, akinek tetszik az ingatlana és ôneki is tetszik majd a mi ingatlanunk. Sok ügyfelünk követi el azt a hibát, hogy a közös együttmûködést megelôzôen sokáig csak cserében gondolkozott.

Rendôrség

Sport

ÚJ TELEPHELYET AVATHATOTT MÛSZER AUTOMATIKA KFT. Egyre ritkábban kapunk meghívót új üzemcsarnok avatására, most mégis egy ilyenen vehettünk részt. Ráadásul a Mûszer Automatika Kft.-t Horváth József éppen 30 éve alapította, ahogy mondani szokás, „egy garázsban”, és onnan jutott el – elsôsorban a kutatás-fejlesztés segítségével – egyebek között Irakba. Vasúti biztosítóberendezéseket és gázérzékelô rendszereket fejlesztenek, gyártanak, illetve tartanak karban. A cég, illetve cégcsoport, mintegy 160 embernek ad munkát, akik egészen máig több bérleményben dolgoztak. Az Európai Uniós támogatással megvalósult beruházás nyomán tehát Budaörsön, a Komáromi út 22. szám alatt egy helyre kerültek. A beruházás 2012. januárjában fejezôdött be és március 13-án került sor az ünnepélyes zárórendezvényre. Horváth József hangsúlyozta, hogy Magyarországon is lehet boldogulni, bár igen nehéz. Például: míg jelentôs szakmai sikereket értek el például Bosznia-Hercegovinában majd Irakban, addig itthon a MÁV és az illetékes szaktárca eddig nem volt hajlandó érdemben foglalkozni sem az ajánlataikkal. És

hozzátette: hatalmas bürokratikus feladathalmazt jelentett a pályázati folyamat. Horváth József az eddigi kiemelkedô munkája elismeréseképpen 2012. március 13-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökétôl Jedlik Ányos-díjat vett át. Ez a második, komolyabb hazai elismerésük, hiszen a cég 2010-ben Ipari Innovációs Díjat kapott.

2012. ÁPRILIS C i k k ü n k e t a Te r r a p a r k t á m o g a t j a

7


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Befejezôdött a városháza akadálymentesítése A fejlesztés legfontosabb célja az volt, hogy a polgármesteri hivatalban a legkülönfélébb fogyatékkal élôk is el tudják intézni ügyeiket. Az akadálymentesítést már az épület megépítésekor szem elôtt tartották a tervezôk. Az azóta eltelt évek alatt azonban új anyagok, technológiák jelentek meg, és ennél is fontosabb változás, hogy a mozgássérültek mellett végre hangsúlyos szerepet kaptak más fogyatékkal élô csoportok igényei is. A most befejezôdô projekt eredményeként az okmányiroda elérhetôvé vált a vakok és gyengénlátók számára is a kialakított vezetôsávokkal, és felülvizsgálták a hallássérültek segítô berendezéseit; újragondolták az épület tájékoztató tábláinak rendszerét, valamint a nyomtatványokat is átszerkesztették, hogy a megértési nehézséggel küzdôk is önállóan értelmezhessék és kitölthessék azokat. Az új méretezési gyakorlat szerint átalakították a földszinti illemhelyet, tágasabbá tették, hogy az idôs vagy a mozgássérült személyek legtöbbje számára használhatóvá váljon. Hangbemondási funkcióval bôvült az okmányiroda ügyfélhívó rendszere, valamint a személyfelvonó. Újjászületett a központi információs pult is: egy szakaszon megnyitották, hogy a kerekesszékkel érkezô ügyfelek akadálytalan szemkontaktust teremthessenek a számukra tájékoztatást nyújtó munkatársakkal. A beruházás KMOP 4.5.3-10-11-2011 pályázati támogatással valósult meg.

8

2012. ÁPRILIS


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

L A S S A N P Ó T O L J Á K A Z ELK ÖLTÖZÖTT MOB ILSZOLGÁLTATÓ T

Nyugat-európai mintára Közel két évtized telt el azóta, hogy Budaörsöt választotta elsô irodafejlesztésének helyszínéül a német Terrafinanz vállalat. Az elmúlt évek gazdasági kihívásai a Terrapark életében is komoly változásokat eredményeztek, amelyek mára a város teljes struktúráját megváltoztatták. A jelenlegi kilátásokról és a további tervekrôl Jürgen Blummal, a Terrapark ügyvezetôjével beszélgettünk.

Hogyan érintette a válság a Terraparkot? - A Terrapark egy olyan irodapark, amely Budapest belvárosán kívül fekszik. A bérlôink többsége az ipar, a kereskedelem és a gyártás területén tevékenykedik, így a munkájuk egy jelentôs része vidékhez köti ôket. Számukra ezért praktikusabb egy ilyen helyen irodát bérelni, hiszen amikor vidékre mennek, nem kell minden alkalommal keresztülhajtaniuk a fôvároson. Ezzel pedig idôt és energiát spórolnak meg. Egyelôre szerencsére még nem tapasztaltuk, hogy a cégeknek likviditási gondjaik, vagy anyagi nehézségeik lennének. Ugyanakkor az elmúlt években jelentôsebb növekedést sem tapasztaltunk. 5-6 évvel ezelôtt sok irodaépületet építettek Budapesten, amelyeknek a jelentôs része még ma is kiadásra, eladásra vár. Emiatt jelenleg gyakran nagyon kedvezô ajánlatokat találhatunk. Sok épület ebbôl adódóan üresen áll, így szerintem a következô 4-5 évben nem várható komoly elôrelépés. Támogatom azokat az elképzeléseket, hogy több adót fizessünk. Emellett úgy vélem rosszat tesz Magyarország gazdaságának, hogy a munkaképes lakosságnak csak az 50 százaléka dolgozik. Ez az arány a nyugat-európai országokban ugyanis 70-75 százalék. Ez pedig a gyerekek számára is egy meghatározó példával szolgál. Amennyiben túl

magas a munkanélküliség, speciálisabb problémák is feltûnnek. Folyamatosan szükség van az olyan külföldi befektetésekre, amelyek új munkahelyeket teremtenek, és növelik a foglalkoztatást. Véleményem szerint a fekete foglalkoztatás ma már jelentôs mértékben visszaszorulóban van, hiszen a cégeknek egy ilyen döntésnél már komoly következményekkel is számolniuk kell. Milyen tervekkel készülnek a következô idôszakra? Készülnek új ajánlatokkal, szolgáltatásokkal? - Jelenleg elegendô szabad helyünk van, hiszen egy olyan nagyvállalat kiköltözésével, mint a Telenor, sok hely felszabadult. Ez természetesen minket is erôsen érintett, hiszen egyrészrôl a Telenor nagyon jó bérlô volt, másrészrôl a sok alkalmazott miatt a többi helyi szolgáltatás – étterem, fitness - is frekventált volt. Jelenleg 3500 fô helyett csak 2000 dolgozik az irodákban. Így még van szabad kapacitásunk. A Telenor velünk egyszerre indult, együtt növekedtünk. Természetesen szeretnénk pótolni a hiányukat. Az általuk korábban bérelt irodák 40 százalékát már újra ki tudtuk adni. A késôbbi

ADOTTSÁGOK A Terrapark irodapark egyik legfôbb elônye a belvárosi irodaházakkal szemben az alacsonyabb bérleti-és közüzemi díjak, továbbá az M1-es és M7es autópályára való közvetlen fel- és lehajtás lehetôsége. Az irodapark 16 hektáros területen 10 épülettömböt foglal magába. Az épületkomplexumból eddig 5 tömb 30 épületében több mint 60 000 négyzetméternyi kiadható irodaterület épült fel, amelyekhez nagyszámú felszíni és mélygarázs parkolóhelyet is biztosítanak.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

idôszakban természetesen tervezünk további fejlesztéseket, de ez most nem a beruházások ideje. Nekem is fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy feladom a helyi befektetésemet, és kivonulok az országból, vagy maradok, és folytatom a munkát. Végül amellett döntöttem, hogy maradok. Sosem tartoztunk a tipikus beruházók közé. Más külföldi beruházók, akik Magyarországra jöttek, hitelt vettek fel a bankoktól, és saját tôkét nem fektettek a beruházásokba. Mi soha nem így gondolkodtunk. Mindig a projekt mellett álltunk szívvel-lélekkel, és állandóan próbáltunk fejleszteni. A parkban lévô cégek között van intézményes kapcsolat? Van bármilyen elônye annak, hogy egy helyen vannak? - Nem tapasztaltam, hogy a helyi cégek között bármilyen kapcsolat is kialakult volna. Inkább a helyi szolgáltatások élvezik annak az elônyét, hogy több vállalat van az irodaparkban. Hogyan látja a jövôt? - Egyrészt úgy gondolom, hogy a vidéki emberek jelentôs része a kevés munkalehetôség miatt és anyagi megfontolásból idôvel a városba szeretne költözni. Ebben az esetben ezek az emberek nyugat-európai mintára talán a lakásbérlés mellett döntenek. Magyarországon megdöbbentôen magas – 80-90 százalék - a magántulajdoni arány. Ezzel szemben például Németországban ez csupán 40-50 százalék, és az emberek sokkal rugalmasabbak, ha egy munkalehetôség miatt költözniük kell. Egyre drágább lesz vidéken a megélhetés, ezért is gondolom úgy, hogy sokan majd a városba költöznek. Ebbôl adódóan sokan keresnek majd megfizethetô, kivehetô lakásokat. A kormány abba az irányba fogja terelni az emberek gondolkodását, hogy rugalmasabbak legyenek, és próbáljanak mindenáron munkát találni. Minden, ami az elmúlt 20 évben rosszul mûködött, most változik, de ehhez a hozzáállásnak is változnia kell. Nekünk határozottan jót tenne, ha a belváros iránt

nône az érdeklôdés, mert akkor ott növekedne a kiadási ár, ami a mi irodáinkat még vonzóbbá tenné. Az áraink, az elhelyezkedésünk, a parkolási lehetôségeink és a modern épületeink

tekintetében versenyképesek vagyunk, de erôsen függünk a belvárostól. Az elmúlt években országszerte azt tapasztalhattuk, hogy leálltak a fejlesztések. Az izraeli és spanyol befektetôk jelentôs része kivonult az országból. Ez pedig új lehetôségeket nyit meg az új projektek tekintetében. Jelenleg még keresem a legjobb befektetési ötleteket. Hosszú távon lakásépítésben is gondolkozom. A belvárosban ugyanis ennek a lehetôsége drága, Budaörs pedig több szempontból is vonzó település. Jelenleg várakozó állásponton vagyok, de bizakodom. Természetesen a budaörsi vállalatokat is komolyan érinti, hogy 2 százalékra emelték az iparûzési adót. A cégekre gyakorolt nyomással azonban az állami kassza erôsebb lesz, ami szerintem visszahozhatja a néhány évvel ezelôtti hangulatot. Elôször a gazdaságot kell helyreállítani. Természetesen, ha kevés pénzem van, oda fektetem be, ahol a legtöbb értelmét látom. Jelenleg például az autóipar nagyon erôs Európában, így itt is sok jó mérnökre lenne szükség. Magyarországnak az ipar felfejlesztésére kell koncentrálnia. Azok az országok, amelyekben ugyancsak meghatározó szerepe van az iparnak, erre a területre támaszkodva jutottak túl a válságon. Magyarország számára is ez lenne a megoldás. Építek az ország vezetésére, és bízom benne, hogy a kritikus kérdések megoldódnak, és néhány éven belül visszatér a válság elôtti idôszak, és további fejlesztésekbe kezdhetünk. KELEMEN SZILVIA

2012. ÁPRILIS

9


Közélet

Gazdaság

NAGY GYÖRGY EMLÉKÉRE Szinte el sem hisszük: eltávozott közülünk. Pedig néhány hete még velünk volt. Március 14-én elhunyt Nagy György. Legyûrte a gyilkos kór. Õt, akinek szelíd derûje határozott egyéniséget takart. Akinek a véleménye mérvadó volt. Mert tudtuk, hogy álláspontja megalapozott, elkötelezettsége szilárd. Tudtuk,

hogy számíthatunk rá, érdemes volt a szavára figyelni. Igen, baloldali volt, ezt büszkén vallotta. Az a baloldali, akinek nézeteit a politikai vetélytársak is tiszteletben tartották. Mert a kimondott szavakat a személyiség hitelesítette. Sokáig meghatározó alakja, hosszú éveken át elnöke, megjelenítôje volt az MSZP Budaörsi Szervezetének. Tekintélyét azonban soha nem a rang, a cím adta. Hanem az ember, aki a stallumot viselte. Már a kezdeteknél jelen volt. Elôször az 1990-es helyhatósági választásra szervezôdtek csapattá a budaörsi szocialisták. Akkor ugyan még nem küldhettek képviselôt az önkormányzatba, négy évvel késôbb azonban már bejutottak és frakciót alakíthattak. Nagy György pedig 1994-ben Budaörs alpolgármestere lett, és egészen 2006-ig betöltötte ezt a tisztséget. Nagy Györgyre emlékezünk most, de nekünk, barátainak, ô mindig Nagy Gyuri marad. Az a társunk, aki legfeljebb fizikai valójában hagy el bennünket. Akit nem felejtünk, mert nem felejthetünk. S aki a mindennapjainkban nagyon fog hiányozni. LACZIK ZOLTÁN, ELNÖK MSZP BUDAÖRSI SZERVEZETE

10

2012. ÁPRILIS

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

I N T E R J Ú SÁNTA ÁR ONNAL, A 4 . SZ. V ÁLASZTÓ K Ö R ZET FIDESZES K ÉPV ISELÔJ ÉV EL (3 . R ÉSZ)

Sok a feladata Sánta Áron Fidesz-KDNP-s képviselô bizakodó a jövôre nézve, ez már kiderült cikkünk elsô két részébôl. A befejezô részbôl többek között azt is megtudhatják, hogy ha fociról van szó, Orbán Viktor még a törzsszurkolóknál is sebesebben ér a pályára. Térjünk át arra, hogy mit jósol önmagának a jövôre nézve. Megpróbálkozna-e a polgármester-jelöltséggel? - Sosem fordulnak, vagy fordultak meg ilyen gondolatok a fejemben. Az ember elôtt megnyílnak lehetôségek, ajtók, és amikor egy kinyílik, akkor eldöntheti, hogy belép-e rajta, vagy sem. Ha majd nyílik ilyen lehetôség, eldöntöm, hogy belépeke rajta, vagy sem. Rengeteg pozíciója van, hogy tudja ezeket összeegyeztetni? - Ez abból adódik, hogy a képviselôk száma a kormány ígéretének megfelelôen közel a felére csökkent. Ezzel szemben ugyanakkor az ellátandó feladatok száma nem. Abban a pillanatban, amikor úgy fogom érezni, hogy valamelyik feladatot már nem tudom megfelelôen ellátni, akkor azt nem fogom tovább csinálni. Ez a családtól mekkora áldozatokat kíván? - A feleségemtôl kellene megkérdezni. Én jelenleg az önkormányzati képviselôi feladatom mellett a pénzügyi bizottság elnökeként és városfejlesztési tanácsnokként dolgozom, illetve az utóbbival összefüggésben felügyelem a Budaörsi Városfejlesztési Kft.-t. Igazából ez a három fô önkormányzati funkcióm van. Másrészt körzeti képviselôként a körzetemet képviselem, ott is élek. A problémákat meghallgatva és megismerve, igyekszem a lakókkal közösen kiválasztani a lehetô legjobb megoldást.

A pénzügyi bizottság elnöksége kapcsán folyamatosan támaszkodom az önkormányzatra és annak pénzügyi szakembereire. Az én feladatom a pénzügyi bizottság elnökeként az, hogy összefogjam és átlássam a város költségvetését, és meg tudjam határozni azokat az irányokat és elveket, amiket akár egy intézménnyel való egyeztetéskor alkalmazni, a költségvetés és a költségvetési politika meghatározásakor pedig követni kell. A városfejlesztési kérdések pedig Budaörs jövôje szempontjából kiemelten fontosak. Nem tudjuk, mikor nônek ismét iparûzési adóbevételeink. Nem tudjuk, hogy 2013. január 1-jétôl a közigazgatási rendszerek átalakításával mennyi adóbevételt vonnak el tôlünk, mert valószínûleg el fognak. Nekünk az lehet a célunk, hogy olyan városfejlesztési irányokat határozzunk meg, mint a turizmus, az új, magas hozzáadott értékkel bíró, innovatív cégek Budaörsre vonzása, illetve saját önkormányzati tulajdonú cégeinken keresztül a bevételeink növelése. Ezeknek a területeknek az erôsítésével kompenzálhatjuk a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet következményeit.

bôrt (ô azóta igazolt futsaljátékos lett). Megmaradt ez a foci- és sportszeretet? - Valóban, Szíjjártó Péter két osztállyal felettem járt a gyôri bencéseknél. Én mindig is sportoltam, a gimnáziumi évek alatt kosárlabdáztam, röplabdáztam és fociztam is. Kosárlabdából kétszeres megyei diákolimpiai bajnoki címet is sikerült szereznünk. Gyôrben hat éven át egy kollégiumban éltem, a tanuláson kívüli egyéb szabadidô eltöltési lehetôségünk leginkább az volt, hogy sportoltunk. A hét minden napján edzésekre jártunk. Ebbôl mára igazán csak a foci maradt meg, azt viszont igyekszem, heti két-három alkalommal, rendszeresen ûzni.

Az említetteken felül, ha jól tudjuk, még a katolikus egyházon belül is van egy képviselôi posztja. - Az egy teljesen más jellegû feladat, amit már önkormányzati képviselôvé választásom elôtt is betöltöttem. Tulajdonképpen az ember napi hitéleti tevékenységével összefüggô dolgokból áll, illetve az egyházi közösségért végzett feladatokból. A budaörsi egyházközségnek születésem óta tagja vagyok, aktív ministránsként igyekszem szolgálni az egyházközséget, ahogyan önkormányzati munkámmal az egész budaörsi közösséget is.

Szokott kijárni a budaörsi sportegyesületek – akár a futballklub – meccseire? - A budaörsi focicsapat meccseire szoktunk alkalmanként kijárni. Már az elôtt is jártunk, hogy képviselô lettem. Kedves élményem 2004-bôl, amikor a Felcsút ellen játszottunk itt hazai pályán, egy, a feljutásról döntô mérkôzést, az még ugye az NB3-ban volt. Aznap volt az európai parlamenti választási kampány záró nagygyûlése, ahol Orbán Viktor is felszólalt. Mi aztán siettünk haza, hogy erre a fontos meccsre kiérjünk. Amikor megérkeztünk, akkor a Felcsútban játszó Orbán Viktor már melegített, valahogy hamarabb kiért Budaörsre, mint mi. Akkor nyert a Felcsút 3:0ra, és ôk jutottak fel az NB2-be, mi pedig két évvel késôbb követtük ôket. Egyébként a foci számomra mindennapos tevékenység, olyan szenvedély, amitôl nem akarok és nem is tudok elszakadni. Amíg az egészségem bírja, addig a lehetô legtöbbet szeretnék játszani.

Korábban többször nyilatkozta, mennyire szeret focizni, sôt a gimnáziumban az Ön fölött járó Szíjjártó Péterrel is rúgta

Az interjú 1-3. része teljes terjedelmében elolvasható a www.budaorsinaplo.hu/közélet oldalon.

MOLNÁR ZOLTÁN


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Teljes körû, ingyenes hallásvizsgálat Budaörsön is végzünk, amikor csupán a fülhallgatóban hallott számokat és rövid szavakat kell visszaismételni. Ezeket különbözô hangerôsséggel adjuk be a páciensnek.

Országos szintû, teljes körû és ingyenes hallásvizsgálat valamint hallókészülék próbahordás kampányt indított az Amplifon. A hallásvizsgálat menetérôl kérdeztük Dr. Tibold Eszter fülorr-gégész és audiológus fôorvost, az Amplifon Hallásközpontok – Budaörsön is rendelô – orvos igazgatóját.

Milyen részei vannak a teljes körû vizsgálatnak? A vizsgálatok célja az, hogy kiderítsük azt, hogy van-e halláscsökkenés, és ha igen, annak mi az oka. Elôször a hallójáratot és a dobhártyát vizsgáljuk meg, hogy van-e valami mechanikus akadály (pl. fülzsír). Ezt követi a hangvilla vizsgálat, és az úgynevezett tympanometria, amelybôl a középfül állapotáról, a hallócsontok mozgékonyságáról, va-

Ezeket a vizsgálatokat már a hallásspecialisták csinálják? Igen, minden mérést ôk csinálnak. A szakorvosi diagnózis alapvetôen szükséges ahhoz, hogy a halláscsökkenésben szenvedô megfelelô ellátásban részesüljön. A vizsgálatokat a kiváló szakmai felkészültségû hallásspecialista kolléganôk végzik. lamint a fülkürt funkciójáról kapunk információt. Ezután kerül sor a csendes kabinban történô vizsgálatra? Igen, itt történik ez az úgynevezett hallásküszöb vizsgálat. A páciensnek egyszerû kézmozdulatokkal kell jeleznie, hogy melyik oldalon, mikor hallja meg a fülhallgatóba beadott hangot. Ezt egy csontvezetéses vizsgálat követ, aminek a

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

célja az, hogy kiderítsük, hogy amennyiben fennáll, akkor idegi eredetû vagy vezetéses típusú halláskárosodásról van-e szó. Mi történik akkor, ha az eredmények hallásromlást mutatnak? Ha az eredmények alapján szükséges, akkor beszédértés vizsgálatot

Mit kell tennie annak, aki részt szeretne venni az ingyenes hallásvizsgálaton? Kérem, hogy a várakozás elkerülése miatt telefonon egyeztessen idôpontot munkatársunkkal a (23) 428-255-ös telefonszámon. A vizsgálat mindössze 20-30 percig tart, és az elôjegyzési rendszernek köszönhetôen várakozás nélkül foglalkozunk az érdeklôdôkkel. (X)

2012. ÁPRILIS

11


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

MEDDIG GYERMEK A GYERMEK?

A tartásdíjról Elôfordul, hogy a szülôk számára csak válás esetén derül ki, hogy nagykorú gyermeküknek is jár a tartásdíj. Jár, de vajon meddig és milyen feltételekkel? Állandó jogi szakértônket, dr. Moravcsik Krisztinát kérdeztük a kérdésrôl:

A nagykorú gyermek tartására vonatkozó szabályok nem azonosak a kiskorúra vonatkozókkal. Legfontosabb különbségként azt emelném ki, hogy nagykorú gyermek esetén a tartásdíj a szülô saját megélhetését nem veszélyeztetheti. (Kiskorú gyermeknél más a helyzet: a szülô a saját megélhetése veszélyeztetésével is köteles a kiskorú tartásáról gondoskodni.) Tartás jár a nagykorúnak két fô esetben: ha a szükséges tanulmányai elvégzése ideje alatt arra rászorul, valamint ha egészségi állapota, vagy munkaképtelensége indokolja azt. Meddig jár a tartásdíj? A legfontosabb megválaszolandó kérdés, hogy mi minôsül „szükséges” tanulmánynak. Szükségesnek minôsül az életpályára elôkészítô szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanfolyam és a felsôoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmány. Fontos kiemelni, hogy ritka esetben a második szakképesítés idejére is fennállhat a jogosultság, például ha a gyermek egészségügyi okok miatt nem dolgozhat az elsôdlegesen megszerzett szakmájában. A tanulmányok szükséges, indokolt és rövid megszakítása azonban nem szünteti meg a tartásra jogosultságot, kivéve, ha ez alatt a gyermek megélhetése más módon biztosítva van. Elveszíti viszont a jogosultságát az a nagykorú, aki a továbbtanulásra alkalmatlannak mutatkozik, valamint az is, akinek a tanulmányai indokolatlanul elhúzódnak. Ügyvédi munkám során erre sok példát látok. A mai rendszerben nem ritka, hogy a fiatalok egy egyetemen, fôiskolán évekig folytatnak úgy tanulmányokat, hogy alig tudnak értékelhetô ered-

12

2012. ÁPRILIS

ményt felmutatni, de az évismétlés fogalma ma már ismeretlen a kreditrendszer miatt, ami nagy gondot okozhat a szülôknek.

Ugyanígy elveszítheti a jogosultságát a fiatal akkor is, ha a gyermek a tartásra kötelezettel (vagy vele együtt élô közeli hozzátartozójával) szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít, amelyre tekintettel a társadalmi felfogás szerint a tartásra nem méltó, így érdemtelenné válik. A bírói gyakorlat szerint ez történik akkor is, ha a nagykorú gyermek a szülôjével nem tart kapcsolatot, vagy visszautasítja a szülôtôl érkezô kapcsolatfelvételt, de az az eset is itt említhetô, amikor a gyermek hosszú idôn keresztül nem érdeklôdik a súlyos beteg szülô hogyléte felôl. Magam is láttam ilyen esetet. Minden esetben a bíróság mérlegelése dönti el, hogy az adott magatartás megalapozza-e a méltatlanná válást. Természetesen ha a gyermek késôbb önálló jövedelemre tesz szert, a tartásdíjra jogosultságát elveszíti. Amennyiben bíróság ítélete alapján zajlik a tartásdíjfizetés, de a szülô úgy találja, hogy annak megszüntetésére indokok mutatkoznak, akkor szükséges, hogy az illetékes bíróság elôtt pert indítson a tartásdíj megszüntetése iránt. Ekkor a megszüntetésre okot adó körülményeket a megszüntetést kérô szülônek kell bizonyítania. További információk: www.moravcsik.hu


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

E L L E N Ô R Z I K A B EJ ELENTETT LAK CÍMEK HITELESSÉ G ÉT

Túljelentkezés az iskolákban Idén is több az elsôs gyerek, mint ahány hely van számukra az iskolában. A megoldás a nem budaörsiek kiszûrése és a keretszámok megemelése. Akit elutasítanak, két héten belül fellebbezhet.

A kötelezô beíratáskor a helyi iskolákban 594 elsôs korú gyermek szülei jelentkeztek március 29-30-án, 71-en viszont, akiknek a népesség nyilvántartás szerint kellett volna, nem – tudtuk meg Karsainé Kovács Judittól, az önkormányzat illetékes szakemberétôl. - Ez nem azt jelenti, hogy az utóbbiak elfelejtették – ha mégis, minél elôbb pótolniuk kell -, valószínûleg máshova szeretnék iskolába járatni a csemetéjüket. Továbbá, mivel az idén még van rá lehetôség, mintegy 100-150-en jelezték azt, hogy bár eleget tettek a jelentkezésnek, szeretnék még egy évig óvodában tartani a törvény szerint egyébként iskolaköteles hatéveseket. Mérleget vonva azonban így is több - mintegy 390 - gyerek jelentkezett annál, mint amennyi a hely a négy általános iskolában összesen – azaz jelenleg 286 – . A törvény általi keretet azonban még 20 százalékkal megemelheti a képviselôtestület, amit az áprilisi ülésen az oktatási iroda által elôkészített beterjesztés alapján

nagy valószínûséggel meg is fog tenni. Persze a magas osztálylétszámok nem szerencsések, de a gyerekeket el kell valahogyan helyezni. És itt merül fel az évek óta viszszatérô kérdés: vajon biztos, hogy minden jelentkezô ide tartozik körzetileg? Illetve méltányolhatja-e az iskola a szülôk igényét, hogy ha például a nagyobb testvérek Buda-

ÓVODAI BEIRATKOZÁS: MÁJUS 3-4-ÉN Budaörs hét óvodája tíz telephelyen mûködik. Itt is magasak a létszámok, csakúgy, mint az általános iskolában, de szemben az iskolával, a jelenlegi (!) törvények szerint óvodába még a körzetbe tartozó kicsiket se kötelezô felvenni, ha nincs elég hely. Ennek ellenére a városban igyekeznek minden olyan gyereket valamelyik óvodában elhelyezni, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik évét. Az ôszi gyerekek szülei pedig utólag még kérhetik a felvételt. Viszont akik ennél is késôbb születtek, azoknak azt tanácsolják, hogy várják meg otthon vagy a bölcsôdében, esetleg családi napköziben a következô szeptembert, hiszen a gyereknek nem jó, ha egy már összeszokott csoportba kellene év közben beilleszkednie. A beiratkozásra május 3-4-én a kiszemelt óvodába a lakcímkártyát, a születési anyakönyvi kivonatot és az óvodai alkalmasságról szóló orvosi szakvéleményt kell a szülôknek magukkal vinni. Továbbá jó, ha a gyerek már szobatiszta, mert a bevezetôben említett nagy létszámok miatt az óvodában már nem tudják a pelenkásakat fogadni. Budaörs az idén pályázat segítségével szeretné bôvíteni az óvodai férôhelyek számát. A tervek szerint a Rózsa utca és a Farkasréti út sarkán, az egykori iskola focipályáján épülne fel, ami fokozatosan bôvülve késôbb kiváltaná a mellette lévô, évek óta lebontásra ítélt Pagony óvodát is.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

örsre járnak, miután a család közben elköltözött, a kisebbeket se kelljen máshova vinni? Karsainé szerint a fiktív lakcímek megadása az elmúlt években annyira elterjedt, hogy ezt már hivatalból vizsgálják. A gyanút az vetheti fel például, ha a szülôk és a gyerek lakcíme nem egyezik, ha a védônôk, az óvodák nem ismerik a családot. Tavaly több mint 30 esetben merült

fel a gyanú, melyet az elutasított, meg nem fellebbezett jelentkezések is igazoltak. Tíz körüli esetben a hivatalból indított eljárás lakcímfiktiválással is zárult. Az idén is mintegy 25 esetet vizsgálnak. Ilyenkor a fiktív lakcímet hivatalosan töröltetik és a gyereket nagy valószínûséggel nem veszik fel ide iskolába. Abban az esetben, amikor a nem budaörsi lakcímû szülôk kérése méltányolható, igyekeznek teljesíteni azt. Természetesen az a tény, hogy Budaörs iskoláit a környéken élôk is elismerik és szeretnék, ha ide járhatna a gyerekük, pozitív dolog, a baj az, hogy miután az iskola kötelezôen felvette a körzetbe tartozó gyerekeket, már nem, vagy alig marad üres hely. Budaörsön belül az iskolák telítettsége azonos - mondja a szakember -, nincs preferált vagy kevésbé preferált. Korábban talán az 1. számú volt az, de mára – bár továbbra is sokan tartják gyermekük számára jónak a kínálatukat – ez a kiemelt kereslet megszûnt. A fentiekbôl következik, hogy ezekben a napokban többen kapnak majd értesítést arról, hogy a gyereket nem vették fel a megkeresett iskolába. Ekkor a kézhezvételtôl számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Érdemes, hiszen a keretszám, mint írtuk még nôhet, és vissza is léphetnek – például költözés miatt – már felvett gyerekek. L. R.

2012. ÁPRILIS

13


Közélet

Gazdaság

A március havi nyertes Kertész Aliz, aki Takács Viktória kozmetikus ajándékát, egy 5000 Ft értékû kezelést nyert, amit a Szabadság út 145. szám alatti kis üzletben vehet igénybe. Aki egész évben, minden hónapban beküldi a helyes megfejtést, akár már karácsonykor a herceghalmi Abacus Hotelben tölthet el három szép napot.

Kvjíázték

(4. forduló)

Ha rendszeresen olvassa lapunkat és honlapunkat, nem okoznak a kérdések nehézséget. Ennek ellenére márciusban igen sok rossz megoldás érkezett. Tehát a helyes megfejtés: a helyi orvosi ügyelet Budaörsön b., 24 órás. Budaörs (kis)térségi, területi közigazgatási szerepet b., 1984 óta tölt be. A Nyúlcipô családi futónapot a c., Zippel Zappel Német Nemzetiségi Óvoda szervezi.

Az áprilisi kérdések: 1. Kiknek a számára akadálymentesítették 2011-’12-ben a budaörsi városházát? a., mozgássérültek, b., hallássérültek, c., látássérültek, d., mind a három fenti csoport számára. 2. Miért demonstráltak a METRO dolgozói Budaörsön április 6-án? a., a 2012-es bérfejlesztésrôl szóló tárgyalások eredménytelensége, b., a rossz munkakörülmények, c., a tervezett létszámcsökkentés, d., a munkahelyükre való eljutást nehezítô rossz közlekedési lehetôségek miatt. 3. Honnan telepítenek át áprilisban repülôgépeket Budaörsre? a., Szegedrôl, b., Kecskemétrôl, c., Dunakeszirôl, d., sehonnan. A február havi nyeremény sajnos kimaradt a múlt havi lapunkból: a Szent Jobb Gyógyszertár elektromos fogkefét ajánlott fel. Köszönjük.

E VÁ RJ UK LE VE LE IK ET ID ne.hu, bnaplo@t-onli aörs, va gy 2 0 4 0 B u d 137. fsz. t Szabadság ú

14

2012. ÁPRILIS

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A Z ÁSV ÁNY OK MAGUK B AN HOR DOZ ZÁK A TER MÉSZETI ERÔ T

Ildikó ékszerei Lehetnénk, mi magyar nôk bátrabbak a divatos kiegészítôk kiválasztásában, de nem vagyunk, kerüljük a feltûnôt – osztja meg velünk tapasztalatait Szentmártoni Ildikó. Akinek a számára a korall, a türkiz, a hegyikristály szerelem volt elsô látásra. Ásványokból készít egyedi láncokat, fülbevalókat, karkötôket. Vonzotta a szemem Szentmártoni Ildikó nyakában a saját maga által készített ékszer, és persze kíváncsivá tett, vajon ki ô. „A fôiskola – mûvelôdéstörténet és mûvészettörténet - elvégzése után, mint általában mindenki, kerestem az utam. Mindig érdekeltek a régi bútorok, festmények, ékszerek, ezért még a mûtárgybecsüsséget is kitanultam. Abban az üzletben, ahol gyakorlaton voltam, találkoztam elôször gyönyörû korall, türkiz, hegyikristály ékszerekkel. Szerelem volt elsô látásra! – mondja. - Felkutattam az ásvány-nagykereskedéseket, könyveket vettem, és családi vállalkozásunk tevékenységi körébe bevettük az ékszerkészítést. Ma már külföldrôl is rendelek szakirodalmat, ásványokat, különleges kiegészítôket.” Ildikó férjével (St Martin elôadómûvész, zeneszerzô) és fiával, több mint másfél évtizede költözött Budaörsre. Zalaegerszegen és Hódmezôvásárhelyen élt 23 éves koráig.

Onnan került a fôvárosba, majd anyósa és apósa gondozása és a gyerek - azóta felnôtt férfi (Szentmártoni Norman, musical énekes) - allergiája miatt ki kellett költözniük az agglomerációba. Itt volt ugyanis elérhetô számukra egy kétgenerációs ház. Az elsô évben Budakeszin laktak, ez idô alatt néztek kicsit jobban körbe, és bár Budaörs az utolsó helyen szerepelt a listán – korábban nem jártak itt, nem ismerték a várost -, amikor meglátták mai otthonuk természetes, szinte vad környezetét, eldôlt a kérdés. A telken lévô, régi házat évek alatt, fokozatosan építették át. A környéken és a városban egyre több ismerôsre, barátra tettek szert és ma már budaörsinek vallják magukat. Visszatérve az ásványokhoz: sokkal többek, mint színes kövek, hiszen hatalmas természeti erôk teremtették ôket az évezredek alatt, magukban hordozzák a tudást, az energiát – hangsúlyozza interjúalanyom. Aki sokféle anyaggal dolgozik: például onix, ametiszt, jáspis, karneol, rózsakvarc, tigrisszem, hegyikristály, jade, krizokolla, türkiz, achát. S hogy mit hoz ki belôlük? „Soha nem csinálok két egyforma ékszert, mert nem célom a tömeggyártás, sokkal inkább az egyediség megôrzése.” Vannak-e példaképei? „Elôször említeném a régi egyiptomiakat, ékszereik mindig elvarázsoltak, színviláguk mesés, az egyszerû anyagokból (üveg, kerámia, fajansz) csodákat alkottak. Szeretem Giorgo Armanit is, aki 1974-tôl tervez divatékszereket, munkái meré-

szek, vibrálóak, sok fát használ és gyakran merít a világ kultúráinak motívumaiból. És egy igazi mai sztár Dinny Hall, Anglia egyik vezetô ékszertervezôje, akinek a darabjait elegáns, modern minták, kevés színes kô jellemzi. Nála természetesen minden kézzel készül.” A divatról szólva Szentmártoni Ildikó úgy gondja, hogy a magyar nôk – akik ötvenen túl is lehetnek gyönyörûek és fiatalosak –, félnek a feltûnéstôl. Ezért az ékszer az öltözködésünkben nem játszik olyan fontos szerepet, mint például az olaszokéban. De mára mi is színesebbek és bátrabbak lettünk, mint voltunk tíz évvel ezelôtt. Ezzel együtt a hazai divatban a klasszikus fazonok és anyagok dominálnak, kevesen hordanak hosszú, feltûnô színû és anyagú nyakláncot. Az eladási listát – bár megrendelésre dolgozik – Ildikónál is a rövid, és a vevôk csillagjegye szerinti anyagból választott láncok vezetik. Továbbá a legtöbben a pasztellt kedvelik, az erôs, harsány színek háttérbe szorulnak. A fekete és fehér persze örök divat.

K IÁLLÍTÁS MEGH Í VÓ

Amatôr mûvészek „Amatôrmûvészeink a nagyvilágból és itthonról Budaörsön a budaörsiekkel együtt”címmel képzômûvészeti kiállítás nyílik 2012. április 20. 17 órakor a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand épületében.

A szervezô a TEEKE – Tegyünk Együtt Egyesület. Mint mondják, ez a második rugalmasan szervezett amatôr kiállítás, nemzetközi és hazai alkotók festményeit, rajzait és fotóit, valamint egyéb munkáit mutatja be. A kiállítás színvonalát emeli és megtiszteli alkotásaival néhány ismert mûvész is. A rendezvény célja, hogy te-

gyünk együtt egymásért a képzômûvészetben. A kiállítók szinte mindegyike amatôr, a témák szabadon választottak. A budaörsieknek és a más országokban élô magyar és nem magyar származású tehetségeknek is teret adnak a bemutatkozásra. A kiállítás fôvédnöke Wittinghoff Tamás polgármester, a háziasszony Ganczer Viktória.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

Z E N É S DAR AB OK A B UDAÖR SI J ÁTÉK SZÍNBEN

Macskák és kutyus A két futó darab közül, amit ajánlani szeretnénk, az egyik kifejezetten felnôtteknek, a másik célzottan gyerekeknek szól a Budaörsi Játékszínben. Ami közös bennük: a zene és tánc.

Nem tudom, hányszor megy még teltházas elôadással az I love musical a Budaörsi Játékszínben, de aki még nem látta, legközelebb áprilisban 29-re vehet jegyet. (Majd májusban többször is mûsorra tûzték.) Bár korántsem tökéletes az egész – szerintem pörgôsebben kellene, hogy induljon, mert a nézônek az az érzése, hogy még csak próba, amit lát, és a szereplôk visszafogják magukat –, összességében azoknak, akik szeretik a musicalt, kellemes kikapcsolódást ígér. Az elsô részben a szereplôk kedvenc mulatójukba gyûlnek és fülledtek, erotikusak, így adnak elô részleteket ismert darabokból. Majd a második részben a színek és leginkább a szabadság-hangulata tölti be a színpadot. Az általam látott bemutatón Pikali Gerdától, Gergor Bernadettôl vagy akár Szakács Tibortól nagyobb erôfeszítést, több odaadást vártam, de lehet, hogy egyszerûen csak nem értettem meg ôket és/vagy a rendezô, Salamon Suba László szándékát. Ugyanakkor minden elismerésem Csengeri Attiláé, Pásztor Ádámé, a lányok közül pedig elsôsorban Stróbel Dóráé, akik elkápráztattak a hangjukkal és a tehetségükkel. Az I love musical tehát elsôsorban azoknak ajánlható, akik akár többször is látták már a nagyszínházakban vagy akár filmen azokat a híres darabokat- Chicago, West Side Story, Macskák, Jézus krisztus szupersztár, Valahol Európában, Képzelt riport…, az Operaház fantomja, Hair - amelyekbôl részletek csendülnek fel. Urbán Gyula – író és rendezô mesejátéka a tengerkék kutyusról április 23-án lesz újra mûsoron. A

márciusi bemutatón délelôtt megtöltötte a színháztermet, egészen kicsiktôl a 4-5 évesekig, és persze jöttek velük a szülôk, nagyszülôk is. Legerszki Krisztina nagyon szimpatikus kék kutyus volt, de a többiek, Tengerész Joe, a Kandúr és a Bulldogok játéka is lekötötte a gyerekeket. (Kivéve persze azt a néhányat, akiket sírva vittek ki, mert vagy nem értették még, vagy nagyon is beleélték magukat a történetbe.) A tanulságot a 2,5 éves Maja így foglalta

nekem össze: „Láttad Mami, a gazda a kék kutyust nem is locsolta meg, csak a barnát és a feketét!” Majd megbeszéltük, hogy ezért kellett szegénynek világgá mennie. És a macska és a nagykutyák nem lettek igazán a barátai, csak úgy tettek, mintha azok lennének, de kihasználták és becsapták. Joe-val, a tengerésszel azonban nagyon megszerették egymást, mert ô nem bánta, hogy kék a kutyus színe és nem barna vagy fekete. S hogy a gazdá-

nak ez miért volt baj? Ez az, amit Maja – szerencsére – nem értett meg. Mert neki az is természetes, hogy a lakótelepi játszótéren és a játszóházban igen különbözôek a barátai. Ugye így is marad?

Nyerjen egy két éjszakára, két fô részére szóló luxus wellness hétvégét az ABACUS Business & Wellness Hotel**** superior -ba Herceghalmon! [ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] 2012. ÁPRILIS Herceghalom, Gesztenyés út 3. • Tel.: 23-532-360 • Fax: 23-532-361 • E-mail: hotel@abacus.hu • www.abacushotel.hu

K l i k k e l j r á n2053 k

L. R.

15


Közélet

16

2012. ÁPRILIS

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

E R E D E T I LEG K R ISZTUST B ATÓ T A N Í T Ó ÚR FIA ALAK ÍTOTTA

Csaknem nyolc évtizeddel az elsô Budaörsi Passió megrendezése és kilenc évvel az eredeti mû szövegkönyve alapján készült Passió legendás bemutatója után ismét színészek és statiszták lelkes hada fogja benépesíteni nyár elején a budaörsi Kôhegyet, ahol Dér András és Frigyesi András rendezésében újra megele-

venedik elôttünk Jézus kínszenvedése és kereszthalála, amely a dicsôséges feltámadással teljesedik be. A Budaörsi Passiót 1933-ban mutatták be elôször, Bató Géza tanító forgatókönyve alapján, amelyet Aubermann Miklós fordított német nyelvre. A Passió megrendezése érdekében Budaörs egy emberként állt a kezdeményezés mellé: a falu lakossága felépítette a Jeruzsálemet ábrázoló szabadtéri színpadot, színtársulatként összefogva maga adta elô Jézus szenvedését és minden, az eseményhez kapcsolódó munkálatot saját kezûleg végzett el. 1933 és 1939 között játszották az elôadásokat a Kôhegyen, majd

BUDAÖRSI PASSIÓ ELÔADÁSNAPOK 2012 KEZDÉS 20.45 2012. május 28. 2012. május 29. 2012. június 1. 2012. június 2. 2012. június 3. 2012. június 5. 2012. június 6. 2012. június 8. 2012. június 9. 2012. június 10.

Pünkösdhétfô kedd péntek szombat vasárnap kedd szerda péntek szombat vasárnap

magyar premier magyar magyar német premier magyar magyar magyar magyar német magyar

Jegyértékesítés: Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2040 Budaörs, Budapesti u. 45., Tel/Fax:0036 23 440 217, Web: www.budaorsipassio.hu, Email: info@budaorsipassio.hu, jegyek ára: felnôtt: 4.000.- Ft/db, diák, nyugdíjas: 2.000.- Ft/db, Legalább 10 jegy vásárlása esetén további 1.000.- Ft/db kedvezmény!

1941-ben Budapesten is elôadták. A korabeli sajtó csodálattal és lelkesedéssel írt a Passiójátékokról: „Krisztust Bató tanító úr fia alakította. Bölcs volt és szelíd, komoly, nemes, méltóságteljes minden szava, mozdulata. A többi szereplô csupa egyszerû iparos-, és munkásember. És mégis annyi kifejezô tehetség, annyi ôserô, annyi méltóság, veleszületett istenadta mûvészet volt a játékukban, hogy újra meg újra meg kell néznem a színlapon a nevüket. És mennyi mozgás, mennyi elevenség, hullámzás a színpadon! Milyen festôi színfoltok, jelmezek, csoportozatok! Minden szereplô, élô szerves része az egésznek, akkor is, ha egy szó szerepe sincs.” (Új Idôk, 1933. július 23.) A második világháború és a németek elûzése után a Passió díszleteit lerombolták, köveit széthordták a Kôhegyi kápolnával együtt. 2000-ben a Csíksomlyói Passiót mutatták be a Kôhegyen, majd 2003-ban, 2006-ban és 2009-ben az eredeti szövegkönyvet felhasználva került sor az elôadásokra. Reményeink szerint a 2012. május 28. és június 10. között zajló elôadás-sorozat remélhetôen egész Budaörsöt megmozgatja majd és egy összetartó, hagyományait ápoló közösségi munkáról tesz tanúbizonyságot. A Budaörsi Passió kiemelt támogatója Budaörs Város Önkormányzata, szervezôje Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata. GRÓSZ ANDRÁS

NEK ÜNK IS V OLT

A villamosunk Az interneten kutakodva találtunk egy blogbejegyzést, ahol a 41-es villamosról írt a szerzô. Igen, ez kötötte össze a Móricz Zsigmond körtért Budaörs azon részével, ahol most a Tesco

található. Sokan azért választották a már akkor is létezô 40-es busz helyett, mert ha lassabb is, de kényelmesebb volt. A 41-es ma is létezik, de KaBôvebben: maraerdôhamster.blog.hu/2012/04/03/ nél nem jön a_budaorsi_villamos tovább.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Sport

BUDAÖRSI REPÜLÔTÉR FORGALMI ÉPÜLETE

Újra Budaörsi Passió A korábban megszokottnál korábban, már május végén láthatjuk a Kôhegyen az újraélesztett hagyományt: a Passiót, tíz alkalommal. Az idén két német nyelvû elôadás lesz.

Rendôrség

Ilyen volt – és ilyen ma. A Budaörsi Repülôtér közigazgatásilag a fôvároshoz tartozik, ami sokban befolyásolja sanyarú sorsát. A forgalmi épület Borbíró Virgil és Králik László munkája(1936-1937), a nagy hangárt Czakó László és

Méhes György (1936) tervezte. A korszak legjobb mûszaki és építészeti színvonalán készült el. A forgalmi épület, a nagy hangár és a kapcsolódó repülôtér területe összetartozó egységet képezett, amely az 1930-as évek polgári repülésének igényeihez igazodott. Bár a repülôtér jelenleg is mûködik, a magyar sport- és kisgépes repülés egyik fô bázisa, és ezért a repülôtér mûszaki létesítményei karbantartottak, a fôépület állapota enyhén szólva romos, a pusztulás megállíthatatlannak tûnik. Pedig megérdemelné a mûemléki védelmet.

2012. ÁPRILIS

17


Közélet

18

2012. ÁPRILIS

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

A D O L O M I T K OPÁR OK ÉLÔV ILÁGA N E M O L Y AN GAZDAG, DE SZÉP

Nyílik a fekete kökörcsin Virágzik a fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans). Budaörsön és környékén megtalálható többek között a város feletti sziklás, kopár hegyen (Kô-hegy, Odvas-hegy, Út-hegy) és a Törökugratón is. És kirándulás közben figyeljék még meg a haragos siklót és a pannon gyíkot, mindkettô nagyon ritka veszélyeztetett faj, a leánykökörcsint, valamint az apró nôszirmot.

A hegytetôkön szinte teljesen érintetlenül megmaradt dolomit sziklagyepeken speciális életformát alakítottak ki az itt élô szárazságtûrô és mészkedvelô növények, csak a Törökugratón parányi területén 22 féle védett növényt fedezhetünk fel sétánk során. Ilyenkor tavasszal a domboldal naponta változtatja a színét, hiszen a lila kökörcsin, fényes sárga tavaszi hérics után a sárga, kék, fehér íriszek jönnek, utána a bíboros kakukkfû, a rózsaszín törpemandula, égszínkék pongyola harangvirág, és végül a nyarat köszönti az ezüstös árvalányhaj.

A dolomit kopárok állatvilága nem olyan gazdag, mint a lombhullató erdôségeké, de a speciális növénytársulásokhoz sok ma már igen ritka állatfaj kötôdik: ilyen például a Törökugrató és a Kô-hegy legnevezetesebb zoológiai értéke a haragos sikló és a pannon gyík.

Kirándulásaink során érdemes megfigyelni az erdei pacsirta és a búbos banka énekét, de találkozhatunk egerész ölyvvel, vörös vércsével, héjával, rókával és nyesttel is. A budaörsi dombok a Budai Tájvédelmi Körzethez tartoznak. A hegység kialakulása szerint röghegység, azaz magaslatai és süllyedékei törésvonalak mentén történt füg-

gôleges irányú elmozdulásokkal jöttek létre. Az így minden oldalról törésekkel határolt kiemelkedéseket, amilyenek a Budaörs környéki hegyek is, sasbérceknek nevezik. A fekete kökörcsin bókoló, egyesével álló virágai csaknem teljesen feketék (enyhén lilásbíbor színûek). Levelei szeldeltek, szôrözöttek, selymesen borzasak. Sok hosszú, gyapjas, megcsavarodott bibeszállal ékes termése tollforgóra emlékeztet. Félszáraz gyepek, sziklagyepek, sztyeppek növénye. Szereti a homokos talajt, a meleg, déli lejtôket, még a futóhomokon is megtelepszik. Március–áprilisban virágzik. Gyakran nyílik együtt a tavaszi hériccsel és a leánykökörcsinnel. Szôrbóbitás magvait a szél messze röpíti, és azok árvalányhajéhoz hasonlóan, dugóhúzószerûen fúródnak a talajba. Mérgezô növény, de gyógyhatású anyagokat is tartalmaz. Gyógyítottak vele juhhimlôt, de alkalmazták festésre is. A Magyarországon védettséget élvezô gyógynövény eszmei értéke 5000 forint, vagyis akinek eszébe jutna leszakítani, ennyi büntetésre számíthat. Ne tegyék!

Rendôrség

Sport

SIKERES TÚRA HÁTSZÉL ÉS RESZKETÉS A szeles és esôsnek beígért idô ellenére 484-en vállalkoztak április 1-jén a „Budaörsi Kopárok” teljesítménytúrára. Az ország különbözô pontjairól érkeztek. – Mi egy barátnômmel a Sorrento-sziklákat választottuk állomáshelynek – írja Papp Katalin az Illyés gimnázium tanulója –, mivel osztályfônököm meggyôzött minket, hogy az a leghangulatosabb csúcs. Ez utóbbit nem vonom kétségbe, azonban a legszelesebb is. Tíz óra körül elkezdtek szállingózni a korán kelô túrázók, és hozzáláttunk a szorgos pecsételéshez. Elsôként a tapasztaltabb, gyors versenyzôk és a futók érkeztek, de nemsokára már minden korosztály felsorakoztatta magát a Sorrento sziklák takarásában didergô párosunk elôtt. A rövid beszélgetések, jókívánságok, és úgy általában a növekvô sürgésforgás elfeledtette velünk a cudar idôjárást, és már csak nevetve bólogattunk az együtt érzô „Nem fáztok?”- kérdésekre.

(FORRÁS: MTI, BUDAÖRS TERMÉSZETI ÉRTÉKEI, WIKIPEDIA. FOTÓ: MTI, CZIMBAL GYULA)

Á R U S K É N T É S V EV ÔK ÉNT IS V ÁR J ÁK

Bababörze A Budaörsi Vándor Bababörze második vására április 14-én lesz (ez lapunk megjelenésének idôpontja), az elsô sikerén felbuzdulva, az Illyés gimnáziumban, 9-tôl 14 óráig. A szervezôk civilek, akik abból indulnak ki, hogy a gyerekek gyorsan kinônek mindent, és ami az egyik családban lommá válik, a másiknak segítség.

Tehát anyukák, apukák dolgoznak a börzén, nem nyereségorientált vállalkozásról van szó. "Támogatást a plakátjaink nyomtatásához kapunk a Budaörs Fejlôdéséért Egyesülettôl" - tudtuk meg Péntekné Kis Lola szervezôtôl. - Minden más munkát ingyen, végzünk, mert a bevételt a reklámra kell fordítanunk, hogy az anyukáknak ne csak asztaluk legyen a vásáron, hanem vásárlójuk is." Nagy sikere volt az elsô börzének március 10-én,

mert sokan voltak vásárolni és eladni is. Már akkor elkelt az árusító asztalok fele áprilisra és vannak, akik már jelentkeznek a májusira is, bár a helyszínt még most rögzítik. A szervezôk szerint ez a börze a környéken hiánypótló és rendkívül keresett, amit igazol a nagyon sok pozitív visszajelzés,mind a vásárlóktól, mind pedig az árusító anyukáktól. Bôvebben: www.gyerekborze.hu

Azért nem mondanám, hogy elrepült az a 4 kinn töltött óra, de ha másért nem, az érzésért, hogy egy ilyen rendezvénynek szerves részei lehetünk, azt hiszem, megérte. Majdnem 500-an vettek részt a két túrán, a mi távunkat, a 20 kilométerest, több mint 200an tették meg, a többiek a rövidebb, 10 killométereset választották. Remélem, sokaknak kellemes élmény maradt a természetjárás, és a „Budaörsi Kopárok” rendszeressé, hagyománnyá válhat. Végül is évente egy vasárnap reggeli lustálkodást mindanynyian fel tudunk áldozni.

Malek Katalin d a ou.r s9.i ·nNyitva: 12-18-ig · Tel.: 0670/200-1267, 23/420-953 · e-mail: malekkatalin@gmail.com [ w w w. b uPatkó a p l oh.-p. .hu ]

Könyvesboltja

Klikkelj ránk

2012. ÁPRILIS

Bevezettük olcsó, használt könyvek, tankönyvek árusítását folyamatosan bôvülô árukészlettel!

19


Közélet

Gazdaság

SZAVAZZON ÖN IS

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

A Z U SZODA K IHASZNÁLTSÁGA MÁR K ÖZ ELÍ T A Z O P TIMÁLISHOZ – ÁLLÍTJ A AZ ÜZEMELTETÔ

BUDAÖRS

Családias sportközpont TOP 5 KULTHELYÉRE! A Budaörsi Napló többkörös – elôbb listát állítunk, majd az azon szereplô helyeket röviden ismertetjük és ezek közül lehet választani – szavazást hirdet olvasói között, amelynek végén kialakul Budaörs Top 5 Kulthelye, amiket részletesen be is mutatunk.

AJÁNLJANAK HELYEKET A LISTÁRA! Korlátozás nincs: szerethetik a könyvtárat, múzeumot, templomot, uszodát, közteret, játszóteret, keresztezôdést, parkot, intézményt, éttermet, kocsmát, pubot, kávézót, hegyet, völgyet, barlangot, egyszóval bármit, ami Budaörs területén van, és oda bárki betérhet. Ajánlásaikat várjuk az alábbi elérhetôségekre, legalább egy keresztnévvel: bnaplo@t-online.hu, vagy 2040 Budaörs, Szabadság út 137. fsz. (Ha személyesen jön a parkra nézô oldalon keressen bennünket!). Szavazhat a weboldalunkon is: www.budaorsinaplo.hu/kultura/20120401/szavazzon-on-is-budaorstop-5-kulthelyere, ahol már talál néhány ajánlást. A szavazók között havonta ingyenes belépôjegyeket sorsolunk ki különbözô, aktuális kulturális rendezvényekre!

20

2012. ÁPRILIS

Az uszodában a gyerekek töltik a legtöbb idôt, kötelezô úszásoktatáson vagy edzésen, és egyre több a felnôtt úszó is. A sportcsarnok hétköznap elsôsorban a futsalosoké és a kézilabdás lányoké, míg hétvégén nívós rendezvényekre járhatunk Budaörs immár országosan ismert sportlétesítményébe. Cikkünkben Petik András, a létesítmény vezetôje a gazdaságosság érdekében hozott döntésekrôl is beszél.

Miután egy elôzô napi koncertélmény kapcsán megtárgyaltuk Petik Andrással, hogy miért kényelmetlenek egy hosszabb elôadás alatt az ország összes sportcsarnokában a székek – sajnos nálunk is – rátérünk a témára, amiért megkerestük ôt: mi újság két évvel a próbanyitás után a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) háza táján? A létesítmény vezetôjét 2011. júliusában nevezték ki, de már február elsejétôl itt dolgozott, mint rendezvény- és sportszervezô. „Az üzemeltetô Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (BTG Kft.) célja az, hogy a város elsô számú sportközpontja családias legyen, vagyis a családok minden tagja számára kínáljon valamilyen programot, szolgáltatást” – válaszolja kérdéseinkre Petik András. „Ezek nagy része a létesítmény profiljából adódóan sport témájú, mint az úszás, a futsal, a kézilabda, az asztalitenisz vagy a küzdôsportok, de fontosnak tartjuk, hogy az is megtalálja a neki szóló szolgáltatást, aki elsôsorban nem sportolni szeretne. Gyakori jelenség nálunk, amikor a délutáni úszótanfolyamok vagy gyermekedzések zajlanak, hogy a szülôk és a testvérek is elkísérik a gyerekeket. Ezért, hogy az ô itt tartózkodásuk is tartalmas legyen játszósarkot alakítottunk ki, valamint az emeletrôl le-

költözött büfé egyik részével szemben televíziót szereltünk fel. Mindemellett bérlôink szolgáltatásait – mint a masszázs vagy a szépségszalon – is igénybe vehetik vendégeink. Összességében tehát a rendezvényeken felül is igyekszünk tartalommal megtölteni a létesítményt, amely ennek köszönhetôen mára társasági találkozóhellyé is vált.” Vegyük sorra a fô tevékenységeket! Az uszodát délelôtt jellemzôen az I. számú Általános Iskola és a Kesjár iskola diákjai töltik meg, ôk kötelezô úszásoktatásra járhatnak ide, délután pedig az üzemeltetô saját szervezésében zajlik a kezdetektôl népszerû úszótanfolyam a gyerekek számára. Azok pedig, akik már magasabb szinten ûznének valamilyen sportot, választhatnak az itt mûködô úszószakosztály, a szinkronúszók vagy akár a triatlon, a búvárkodás és az aquafitness között. A gyerekek és a versenyszerûen sportolók mellett az uszoda természetesen nyitva áll azok számára is, akik egészségük megôrzése vagy visszaszerzése érdekében szeretnének úszni – a bérlôk által leginkább frekventált idôszakokban is legalább a medence fele az ô rendelkezésükre áll. Ehhez a feltételek biztosítása ugyanolyan fontos feladata a létesítmény üzemeltetôjének, mint az elôbbiek. „Az uszoda kihasználtsága folyamatosan nô” – mondja Petik András. „Délelôtt ezt részben a kötelezô úszásoktatás biztosítja, és a legnépszerûbb napszakban, azaz késô délutántól estig gyakorlatilag teltház van, ám 12 és 15 óra között kevesebben vannak, ezért az egyesületeket arra ösztönözzük, hogy inkább ekkor vegyék igénybe a létesítményt.” A sportcsarnokban délelôtt 1012-ig és délután 16-21-ig szintén edzések folynak, amikor is a futsal és a kézilabda osztozik a küzdôtéren. Kérdésünkre, hogy más szakosztályok jöhetnek-e még, a létesítményvezetô úgy fogalmaz, hogy nehéz lenne megfelelô idôpontokat találni nekik, de a szabad kapacitás

ÁPRILIS 28-ÁN NYIT A STRAND Mivel hamarosan jön a nyár, a tervek szerint április 28-án nyit a tavaly augusztusban már komoly közönséget vonzó strand is. A tervek között szerepel, hogy a közeljövôben átadásra kerül egy multifunkcionális homokos sportpálya, strandröplabda, strandkézilabda és minden, homokon ûzhetô sport számára. A tavaly nagy sikert aratott nyári tábort idén is megtartják, ahova azért lesz érdemes beíratni a gyerekeket, mert az oktatók szakértelme, valamint a

színes és változatos programok garantálják az élményekben gazdag, egészségesen és sportolással eltöltött idôt, illetve a BVUSS már említett sokoldalúságának köszönhetôen a résztvevôk rossz idô esetén sem kell, hogy unatkozzanak.

bárkinek rendelkezésére áll. Hétköznap tehát reggel és kora délután lenne még hely, hétvégén azonban az esetenkénti mérkôzések mellett ott vannak a nagyobb tömegeket megmozgató, az esetek többségében országos vagy nemzetközi színvonalú és hírû rendezvények, amelyekbôl szinte minden hétvégére jut egy. Éppen a rendezvénynaptár telítettsége


Közélet

Gazdaság

az, aminek köszönhetôen már 2013ra is vannak lekötött idôpontok, például már most biztos, hogy jövô nyáron karate fôiskolás világbajnokság lesz a BVUSS-ben. „Azt, hogy milyen eseményt fogadunk be, általában a gazdaságossági szempontok szerint az üzemeltetô dönti el, a tulajdonos – Budaörs Város Önkormányzata – nemigen szól bele” – állítja Petik András. Bár a BVUSS még gyermekkorát éli, elhelyezkedése, adottságai, és nem utolsó sorban kiváló referenciái okán egyre többen szeretnék rendezvényüket itt tartani. Továbbá az üzemeltetô saját szervezésû rendezvényeket is tart a létesítményben. Ilyen volt többek között a Mikulás-kupa úszóverseny gyermekek részére, illetve márciusban, a Víz Világnapja alkalmából megrendezett rajzverseny és kiállítás, amelyre több mint 200 alkotás érkezett a budaörsi óvodáktól és általános iskoláktól A létesítményben van még két kisebb sportterem, amelyek közül az egyik a tatamikkal felszerelt küzdôsport terem, amelyet elsôsorban a Budaörsi Sport Club (BSC) két szakosztálya, a karate és cselgáncs használ. A másikban szintén a BSC sportolói, többek között a magyar bajnok és Bajnokok Ligája-bronzérmes nôi asztaliteniszezôk készülnek a versenyekre.

Oktatás

Egészség

Vajon mennyire mûködik gazdaságosan a BVUSS? Mivel önkormányzati tulajdonban van, vajon az adófizetôknek mennyi pénzébe kerül? „Az uszodában és a sportcsarnokban helyet kapó szakosztályok mindegyike bérlô” – tájékoztat Petik András. „Az más kérdés, hogy a bérleti díjhoz az egyes szakosztályok, egyesületek az önkormányzattól kapnak-e, s ha igen, milyen mértékû támogatást (ami a www.budaors.hu honlapon tekinthetô meg – a szerk.). Emellett az elmúlt idôszakban növekvô reklám és hirdetési bevételeket produkálunk, ami a jelenlegi hazai és nemzetközi gazdasági helyzetben nem kis teljesítmény.” Az árképzéssel az üzemeltetô óvatosan bánik. Egyelôre a nyitás óta – tehát közel két éve, hiszen 2010 májusában kezdôdött a próbaüzem és szeptemberében a tényleges üzem – a jegyárak nem változtak. Továbbá a teljes árú, valamint a nyugdíjas, illetve diákjegy közötti árszinten a budaörsi lakcímkártyával rendelkezôk továbbra is kedvez-

TULAJDONOSI HÁTTÉR A létesítmény tulajdonosa Budaörs Város Önkormányzata, amely az üzemeltetéssel a saját tulajdonában lévô Budaörsi Településgazdálkodási Kft-t (BTG) bízta meg. A cikkben nyilatkozó Petik András közvetlen fônöke tehát a BTG ügyvezetôje, Tamás Ervin. A felügyelô bizottság elnöke Káhn János (fideszes képviselô), a sportot is magában foglaló szakbizottság elnöke Filkey Péter (fideszes képviselô). Az önkormányzati hivatalban pedig a sportért felelôs alpolgámester Molnár Gábor (nem képviselô, független, a Budaörs Fejlôdéséért Egyesület elnöke) és végül a polgármesteri kabinet sportért felelôs munkatársa Zsák András.

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

Helytörténet

ményes jegyet vehetnek. A strandnyitáskor (lásd keretes írásunkat) elképzelhetô, hogy lesz áremelkedés – nyilatkozza Petik András -, hiszen a 27 százalékos áfa nekik is 2 százalékos adónövekedést jelentett, nem beszélve a két év alatti inflációról, ami a költségeikben erôsen jelentkezik. Ennek ellenére az üzemeltetô a gazdaságosságot elsôdlegesen inkább a jobb kihasználtsággal, az egészséges életmódhoz és a sporthoz kapcsolódó, a bevezetôben felsorolt új szolgáltatások behozatalával szeretné fokozni. Azt, hogy folyamatosan sikerül megtalálni az arany középutat a partnerekkel, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a jelenlegi bérlôk nem a szerzôdések felmondására, hanem azok meghosszabbítására törekednek. Ezt alátámasztandó, a friss bérlôk egyike azt mesélte lapunknak, hogy igen korrekt partnerre találtak az uszoda vezetésében. Petik András megfogalmazása szerint az „élni, és élni hagyni” elvet igyekeznek bérlôikkel szemben követni. Hogyan lehet tehát összhangba hozni a gazdaságosság, a lakosság számára elérhetô áron nyújtott kikapcsolódás és az élsport minôségi kiszolgálásának összetett követelményrendszerét? Petik András szerint fontossági sorrendet kell felállítani. Õ úgy gondolja, hogy feléjük az alapelvárás a lakosság kiszolgálása, de úgy, hogy a létesítményre az önkormányzatnak minél kevesebbet kelljen ráköltenie. „Azt viszont tudomásul kell venni – teszi hozzá -, hogy egy uszoda és sportcsarnok üzemeltetése szinte sehol nem nyereséges, bár természetesen arra törekszünk, hogy ezt idôvel megközelítsük vagy el is érjük.” Két év távlatából vajon mennyire igazolódott be a nagy elvárás az uszodával kapcsolatban, amit a beruházás elôtti közvélemény kutatások kimutattak? A gyerekek úszásoktatása nagyon népszerû a budaörsiek körében, és jelenleg is több száz gyermek úszik itt hétrôl-hétre, a felnôttek közül pedig sokan munka után vagy hétvégén lejárnak úszni egyet. A statisztikák szerint a vendégeknek több mint a fele helyi lakos, de a létesítményvezetô azt gondolja, azért „jöhetnének még többen”, hiszen sokkal többen ikszelték be a

Rendôrség

Sport

MÛSZAKI KÉRDÉSEK Bár a BVUSS még igencsak új létesítmény, már a kezdetektôl felmerültek kivitelezési, mûszaki gondok. (A beruházás körüli vitákról ne is beszéljünk!) „Most is vannak problémáink” – mondja Petik András. „Például a medencetérben és a wellness-részben található zuhanyzók, amiket cserélni és javítani kell, azon egyszerû oknál fogva, hogy több helyen is beszakadt a fal. Továbbá, hogy más természetût is említsünk, a hajszárítók száma a növekvô forgalom miatt kevésnek bizonyul, ezért szeptemberre megduplázzuk azok mennyiségét. Vannak azonban olyan tényezôk is, amelyeken nem lehet beszerzéssel segíteni, ilyen az öltözôk kis mérete, valamint a kiszolgáló helyiségek alacsony száma.” A karbantartásra összességében az a jellemzô, hogy a napi gyakorlatban a kisebb hibákat az üzemeltetô orvosolja, míg a nagyobb javításokat, beruházásokat az önkormányzat rendeli meg. Ami a munkatársak számát illeti: az úszóoktatóktól az adminisztratív munkatársakon át a gépészekig, karbantartókig 30-an dolgoznak itt, míg az ôrzés-védést, a takarítást és a vendéglátást alvállalkozók végzik. kérdôíveken, hogy kellene egy uszoda. Igaz, míg nyitás után az emberek egy sávban akár egyedül úszhattak, az uszoda kihasználtsága jelenleg közelít az optimálishoz. A sportcsarnokban pedig minden héten másmás kulturális vagy sportrendezvényt tekinthetnek meg. (Ezekrôl bôvebben: www.bvuss.hu) . EL. E.

2012. ÁPRILIS

21


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

ATLÉTIKA FEDETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG A Budaörsi DSE aranyérmekkel zárta a serdülôk országos atlétikai fedett pályás versenyét. A Puskás Ferenc stadionnál az atlétikai sátorban az Országos (OB) Seregszemle második napján újból ta-

lálkoztak egymással a serdülô atléták. A Budaörsi DSE atlétika szakosztály versenyzôi ismét felállhattak a bajnoki dobogóra.13 évesekné, Polyánki Bence második bajnokságát nyerte 2000 méteren. Jurai Zsófia 13 éveseknél 2000 méteren nagy taktikai futásban lett elsô. Jakab Konrád kiváló idôvel 14 éveseknél 3000méteren harmadik helyezést ért el.

KERÉKPÁRTÚRA ÁPRILIS 13-ÁN, PÉNTEKEN IS! Ha sok biciklist látott április 13-án pénteken (ez lapunk megjelenésének idôpontja) estétôl, akkor a VI. Budaörsi Kerékpáros Felvonulás résztvevôivel találkozott. A Fillarisok közel 12 kilométerre tervezett felvonulásának célja a kerékpár népszerûsítése. „Már hatodik éve kerékpározzuk körbe Budaörsöt, és évrôl évre egyre többen vesznek részt rendezvényünkön” – állítja László Dávid szervezô. Most is meghívtak több civil szervezetet, így a gyerekek nagy örömére a Budaörsi Önkéntes Tûzoltók most is ott voltak az induláskor és a Buda Környéki Látássérültek Egyesületének (Buláke) tagjai masszírozták az elfáradt bicikliseket.

22

2012. ÁPRILIS

Rendôrség

Sport

K ARATE

A Ganz Kesjár legfrissebb eredményei Kocsis László tanítványai a nemzetközi mezônyben is simán megállják helyüket – ez lehet az elmúlt hetek versenyeinek mérlege. Például a montenegrói Herceg Noviban egyetlen csapatnak sem volt ennyi érem közeli tanítványa, mint a budaörsi GanzKesjár Karate Klubnak.

2012. március 11-én Budapesten a XIV. kerületben rendezte meg „Kisoroszlán" utánpótlás versenyét a HKSE és a Raion karate klub. Itt 18 budaörsi versenyzô indult és összesen: 16 arany, 3 ezüst, 5 bronzérem a Ganz Kesjár mérlege. Március 16-18. között rendezték meg 15 ország részvételével a montenegrói Herceg Noviban a XVII. Gyermek és Ifjúsági és Felnôtt Balkán Karate Bajnokságot. 900 versenyzô mérte össze karate tudását. A rendezvényen Magyar-

ország második alkalommal vett részt ebben a kategóriában, ugyanis csak 2010-ben vették fel tagnak hazánkat a Balkán Régió Karate Szövetségbe és a versenyeket kétévente rendezik meg. A budaörsi egyesületünket öt fô képviselte a Magyar válogatott színeiben. Csapó Dávid, Csató Dániel, Csató Erik, Pálmai Olivér, Szilágyi Tas Ferenc. Az egész nem jól kezdôdött. Klub edzônk nem kapott edzôi kártyát, Csató Eriknek sem volt versenyzôi kártyája, Csató Dánielt eggyel alacsonyabb súlycsoportba nevezték. Felhívtuk magyar összekötônk figyelmét a hibákra, de megoldást már nem tudott találni a hiányosságokra. A legnagyobb létszámú a török csapat volt több mint 100 fôvel. Egy ezüstéremmel búcsúztunk a versenytôl, de a megszerzett két ötödik hely is komoly eredménynek számít az erôs nemzetközi mezônyben. Az elsô napon 5 magyar érem született, ebbôl egy arany (Dynamic), egy ezüst (Ganz-

Kesjár), 3 bronzérem (Kai Sei, Dynamic, AC Sinus). A legtöbb érmet a török válogatott szerezte, szinte minden korcsoportban volt érmük és többségében arany. Március 18-án Splitben rendezték meg a Jadrana kupa nemzetközi versenyt. Itt Bilisics Milán egy aranyérmet, egy ezüstérmet, Pálmai Olivér ezüstérmet szerzett. Március 24-én volt a WKF Karate Magyar Bajnokság, ahol a két nap alatt úgy szereztünk 4 aranyérmet, 3 ezüstérmet, 2 bronzérmet, hogy csak kumite (küzdelmekben) indultunk. Egyesületünk történetének legeredményesebb Magyar Bajnoksága volt! – összegzi Kocsis László.


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

L A D BA RÚ G Á S Ö S S Z E F O G L A LÓ

Idehaza veretlenül A labdarúgó csapatunk március hónapban négy bajnoki mérkôzést játszott. A két hazai találkozón sem a Tatabánya (1-1), sem a Soproni Vasutas (00) nem tudta legyôzni csapatunkat, mindkét hazai mérkôzésünk pont osztozkodással ért véget.

A Tatabánya elleni döntetlen bravúrnak nevezhetô, mert a Komárom-Esztergom megyei csapat nemcsak a bajnokságra esélyes, hanem játékosállománya kimagasló az NB II-ben.

A mérkôzésen – sajnos – kiállítottak egy budaörsi védôjátékost, de még így is sikerült csapatunknak vesztes helyzetbôl az egyenlítés. A következô fordulóban Bajára látogattunk és bár 2 gólt sikerült szereznünk idegenben (ez szép teljesítmény), de folyamatosan futottunk az eredmény után, nem bírtunk a magassági fölényben lévô hazaiakkal és négyet kaptunk. Egy hétre rá hazai pályánkon fogadtuk a Soproni Vasutas csapatát. A bunkerfocit játszó vendégek védelmét 90 perc alatt sem sikerült feltörnünk, hiába támadtuk végig a találkozót, a számunkra fontos hazai gyôzelem megszerzéséért. A március utolsó napjára kisorsolt FTC II. elleni találkozó a hazaiak kérésére átcsúszott áprilisra. Az Albert stadion – finoman szólva is kívánni valót hagyó - gyepén egy remek elsô félidôt produkált csapa-

tunk. Több kecsegtetô gólhelyzetet is sikerült kidolgoznunk és az elsô félidô közepén megszereztük a vezetést. Sajnos a félidô utolsó momentumaként egy védelmi kihagyás után egyenlítettek a hazaiak. A szünet számunkra nem volt kedvezô, mert az FTC feltüzelve érkezett a második játékrészre és csapatunk csak „nyomozta” a labdát. Ennek ellenére igazi gólhelyzete nem volt a hazaiaknak, mégis megszerezték a gyôztes gólt úgy, hogy ártatlan helyzetben lévô csatárról „mandinerben” bepattant a hálónkba. Az utolsó 10 percben felébredt és nagy elánnal küzdött csapatunk, de a szerencse is elpártolt tôlünk és nem sikerült a gólszerzés. Összességében a tavaszi indulásunk - az elsô öt mérkôzés után majdnem olyanra sikerült, mint az ôszi szezonkezdésünk. Az alsóházban foglal helyet csapatunk és folyamatosan ott lebeg fejünk felett a kiesés réme. Ilyen nehéz helyzetbe az NB II-be feljutás elsô szezonjában 2006/2007-ben voltunk. Az évek tapasztalata azt mutatja, hogy a biztos benntmaradáshoz 32 pont szükséges. A hátralévô 10 mérkôzésbôl hatot hazai pályán játszunk igaz ebbôl két mérkôzés májusban a feljutásért harcoló MTK és Gyirmót ellen. Jelenlegi összesített állásunk: 15.hely, 20 mérkôzés, 4gyôzelem, 4 döntetet, 12 vereség, tehát 24-40, azaz16 pont. Szükség van a hazai mérkôzéseken szurkolóink aktív támogatására, mert a budaörsi pálya félelmetes minden ellenfélnek, ha tele a lelátó hazai szurkolókkal. A következô bajnoki mérkôzéseink: Szigetszentmiklós itthon, Gyôri ETO II. idegenben, majd a Veszprém és Videoton PFA itthoni találkozó lesz. A csapataink legfrissebb eredményeirôl és a bajnokság állásáról többet tudhat meg a klub weboldaláról: www.budaorsifoci.hu MÓDLER LÁSZLÓ

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

IDÔT AD AJÁNDÉKBA A CURVES, A VILÁG LEGNAGYOBB NÔI FITNESZKLUB HÁLÓZATA

Egyedülálló módon segít a nôknek a

Curves Magyarország

Az „Idôt adunk ajándékba” pályázat keretében olyan hölgyek jelentkezését várják, akiket idôs hozzátartozó vagy beteg gyermek felügyelete köt házhoz és szeretnének heti néhány órát támogató nôi társaságban, klubhangulatban, tornával eltölteni, úgy hogy távollétükben gyermekük szakszerû felügyeletérôl és a klubbérletrôl a Curves gondoskodik. Az akcióval, a közvetlen segítségen kívül arra szeretné a világ legnagyobb nôi fitness klubjának budaörsi klubja felhívni a figyelmet, hogy a nehéz helyzetben, sérült gyermeküket egyedül nevelô anyákra, idôs szülôt ápoló nôkre figyeljenek oda ismerôseik, rokonaik, a szomszédok, barátok és segítsék ôket azzal, hogy tehermentesítik ôket heti néhány órára, hogy szabadidôhöz jussanak, amikor kizárólag magukkal foglalkozhatnak. Az alkalmanként 30 perces edzésidô, azoknak sem riasztó, akik akár évtizede hanyagolták az edzést, s azoknak is beilleszthetô a napirendjébe, akik nagyon elfoglaltak. Ráadásul az izületeket is tehermentesítô gépeken végzett gyakorlatok 1,5 órás hagyományos edzésnek felelnek meg hatékonyságukat illetôen. A kizárólag nôk számára látogatható klubokban senkinek nem kell attól tartania, hogy nem elég divatos a tornaruhája, nem elég fiatal vagy a túlsúlya miatt szégyenkeznie kell. A Curves tehát ismeri a nôket és legfôbb problémáikat; és az idôhiányra, önbizalomhiányra, magányra kortól függetlenül megoldást kínál.

További információk:

Curves Budaörs, 2040 Budapesti út 123. Tel.: 06-30-4299122 AZ „IDÔT ADUNK AJÁNDÉKBA” PÁLYÁZAT FELTÉTELEI ÉS A KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓ KUPONOK A KUPONAKCIO.CURVES-MAGYARORSZAG.HU OLDALON ÉRHETÔK EL!

2012. ÁPRILIS

23


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

Rendôrség

Sport

TÛZOLTÓ K

Gyakorlatoztak a panelek között Az emberben mindig riadalmat kelt a messzirôl pirosló tûzoltó autók látványa, hát még, ha több is gyülekezik egy helyen. Ilyenkor azonnal a tûz jelenlétére asszociálunk, pedig a tûzoltók feladata nem csak az oltás, hanem annak gyakorlása is. Március 22-én csak ez utóbbiról volt szó. Öt tûzoltóautó és több mint húsz tûzoltó sürgölôdött a lakótelepi házak között a Patkó utcában március 22-én. Laikusként anynyit láthattam, hogy a tûzlovagok körbefutják a tízemeleteseket, szemrevételezik a bejáratokat, a lépcsôházakat, a folyósokat, és a tetôket. S ami a leglátványosabb volt, az utcáról, létráról közelítették meg az egyik ház tetejét. Az emberek, velem együtt kíváncsian lesték ôket lentrôl, az ott lakók az ablakokból hajoltak ki, a járókelô kisgyerekesek meg is álltak egy-egy szóra, hogy közelebbrôl nézzék meg a „locsolóautókat”. Volt, akik megijedtek és voltak, akik mérgelôdtek, minek is ez a nagy felhajtás. Arról, hogy pontosan mi is történt, miért volt ott ennyi lánglovag a Patkó utcában, a törzs vezetôjét, Zolta Tibort, az Érd Katasztrófavédelemi Kirendeltség, Érd Tûzoltósága fôhadnagya számolt be lapunknak: | Rendszeresen feladatunk, hogy tûzbiztonsági okokból gyakoroljuk a középmagas épületeknek számító panel tízemeletesekbe való bejutás lehetôségét. Erre azért van szükség, hogy felkészültek legyünk, ismerjük a terepet egy esetleges tûz esetén. Például tudjuk hogyan, merrôl a legkönnyebb megközelíteni a szóban forgó épületeket, elérni azokat a tûzoltókocsikkal, ismerjük a bejáratokat, a lépcsôházat, a lifteket, a folyósokat, a menekülési útvonalakat. A beszámolót követôen gyakorlatban is kaphatunk ízelítôt arról, hogy

24

2012. ÁPRILIS

a ház körül parkoló autóktól bizony nem könnyû egy szûk helyre tolatva beállni a tûzoltóautóval úgy, hogy az megfelelôen közel legyen az épülethez ahhoz, hogy a létra kosarából a tûzoltó elérje a kiszemelt ablakot. Szakavatatlan szemnek is kiderül, bi-

zony valóban jó elôre tudni, hogy a ház melyik oldalát hogyan könnyebb megközelíteni. A folyósokon elhelyezett tárgyak (babakocsi, virágok, kerékpár), szekrények és egy-egy teljes folyosó részt elzáró üvegajtók és rácsok nehezíthetik a munkánkat – hívja fel a figyelmemet Zolta Tibor. Ez utóbbiakról az is kiderül, törvénybe ütközô, amenynyiben azok beépítésére a tûzvédelmi hatóság nem adott engedélyt. A szolgálatparancsnoktól megtudtuk, ôk most szigorúan csak gyakorolni, de nem büntetni voltak a helyszínen. Az nem is az ô feladatuk. Magánemberként megérti a vagyon védelmét, tûzoltó szakemberként viszont tudja, a lakások, folyosók elzárását szolgáló rácsok betörése, átvágása bizony idôt vesz el az emberi élet- és a vagyonmentéstôl. Beszélgetésünkbôl az is kiderült, az ilyen gyakorlatokra nekik nem kell külön engedélyt kérniük, se nem elôzetesen értesíteniük errôl a helyszínt. Céljuk csak egy, szükség esetén életet menteni. POLGÁR ÁGNES


Közélet

Gazdaság

Oktatás

Egészség

Kultúra

Helytörténet

KON F E R E N C I Á T S Z E R V E ZETT A K APITÁNY SÁG A K Ö Z L EK EDÉSB IZTONSÁGÉR T

A különleges közlekedésszabályozási eszközöket – amibôl Budaörsön is van már minta – nem szabad általánosan alkalmazni, mert akkor azokhoz is hozzászoknak az autósok és már nem figyelnek fel rá a kiemelten fontos helyeken sem, mint például iskoláknál, orvosi rendelônél. Ezekre a helyekre viszont nagyon kellene több is belôlük!

ITTASAN RONGÁLTAK

11 ÉVES BUKTATTA LE

gyelnek fel rá a kiemelten fontos helyeken sem, mint például iskoláknál, orvosi rendelônél. Az elôadásokból kiderült, hogy a meghívott cégek nap mint nap találkoznak és mûködnek együtt munkájuk során. Ez legalábbis meglepô, hiszen versenytársakról

van szó. Bucsi Barnabásnál, a 3M Hungária Kft. termékfelelôsénél kérdeztünk rá az okra: „Mi általában egy területen, egy térben dolgozunk. Vannak olyan termékeink, amelyekkel versenyzünk, de nekünk, mint multinacionális gyártónak ismernünk kell a helyi piacok összes szereplôjét, és ha van rá mód, inkább szeretnénk velük együttmûködni. Az itt megjelent cégek összehozása Gulyás Katalin

[ w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u ] Klikkelj ránk

Sport

Egy 20 éves, valamint egy 18 éves budaörsi férfi 2012. március 10érôl 11-ére virradóra sörözés után a Budapesti úton egy kapubejáróban álló autó karosszériájára ráálltak, majd annak tetején ugráltak, mely ettôl be is horpadt. A gyanúsítottakat a rendôrség elfogta.

Világító útburkolat

Esôbiztos burkolatszalagok kerültek a Bretzfeld és a Lévai utca sarkára. Ettôl éjszaka és fôként esôben is látható a fényvisszaverôdés, a balesetek megelôzése érdekében. A Szivárvány utcába pedig burkolatprizmákat helyeztek el, amelyek kiemelkednek a burkolatból, ezért látszanak jól a sötétben, illetve vizes környezetben. Ez a fejlesztés most egyetlen fillérjébe se került a városnak, mert a 3M Hungária Kft. tartós tesztre adta a városnak. Annak apropóján, hogy március 22-ére a Budaörsi Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti napot szervezett. Itt a multinacionális vállalaton kívül még három másik, hazai kisvállalkozás is bemutatta a meghívott önkormányzati s z a ke m b e r e k n e k , közlekedésbiztonsági szakembereknek és a sajtónak a témába vágó termékeit. Így a különleges alapanyagú, a környezetbôl jól kiemelkedô kresztáblákat, új forgalomtechnikai eszközöket és különleges útburkolatfestési módszereket. Az elôadók többször is kiemelték, hogy a különleges eszközöket nem szabad általánosan alkalmazni, mert akkor azokhoz is hozzászoknak az autósok és már nem fi-

Rendôrség

rendôr ôrnagynak, a budaörsi kapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetôjének köszönhetô, aki 2009-ben már szervezett egy, a mostanihoz hasonló rendezvényt, amin akkor még meghívott vendég voltam. Az idén már elôadóként vehettem részt.” A rendezvényen ott volt Galuska-Tomsits László rendôr ezredes, a Pest Megyei Rendôrfôkapitányság fôkapitány-helyettese, rendészeti igazgató, volt budaörsi kapitány is. A megdöbbentô baleseti statisztikák felidézése után leszögezte: „a feladatunk az, hogy minden egyes életet, még a könnyû testi sérüléstôl is megmentsünk, megóvjunk. Ez a rendezvény ehhez járul hozzá.” A FA-FORG-TECH Hungária Kft. szintén adott már korábban Budaörsnek ajándékot, a piros gyalogátkelôhelyet, ami a kapitányság elôtt mûködik. A FOR-VID kft. munkatársainak. Illetve a budaörsi székhelyû, GHY Kft. ügyvezetôjének elôadásában további, a biztonságos közlekedést segítô eszközöket ismerhettünk meg. A szóban elmondottakat a rendôrkapitányság udvarán bemutató követte. L. R.

S.Á. 32 éves férfi 2012. március 27én 18.00 óra körüli idôben Budaörsön, az Alsó határ utca végén lévô és az autópályát szegélyezô zajvédô falra festékszóróval graffitit festett. A rendôröket két 11 éves gyermek értesítette.

RENDÔRKÉZEN A RONGÁLÓK M. S. 24, valamint B. N. 19 éves férfiak 2012. március 30-án 23 óra körüli idôben Budaörs, Ifjúság utca egyik társasházának villanyóra szekrényét megrongálták. A rongálással okozott kár 20 ezer Ft.

MÉGSEM VOLT JÓ HECC.. Négy 15-16 éves budaörsi fiú 2012. március 10-érôl 11-ére virradóra budaörsi kocsmákban szórakoztak, majd onnan gyalogosan indultak hazafelé 01.00 óra körüli idôben. Menet közben az útjukba kerülô hirdetô táblákat, közterületi fém kukákat megrongálták. Fentieken túl a Templom téren lévô nyilvános telefonkészülék kagylóját kirángatták a helyérôl, a körforgalomban elhelyezett közlekedési táblákat lefeszítették, valamint az úttesten a felezô vonalra tettek egy korábban megrongált hirdetô táblát is. A helyszínre érkezô rendôrjárôr nevezetteket elfogta, majd a Budaörsi Rendôrkapitányságra elôállította Az egyik gyanúsított táskájából elôkerült a telefonkagyló, továbbá egy utcanév tábla is. A gyanúsítottak az esetet csak jó heccnek gondolták.

2012. ÁPRILIS

25


Budaörsi Napló Kiadja: Örsi Napló Bt. Felelôs kiadó és szerkesztô: ELLER ERZSÉBET HIRDETÉSFELVÉTEL Kiseller Máriánál (06-30-999-1216) Budaörs, Szabadság u. 137. földszint (a parkra nézô oldalon!) Nyitva: h.–cs. 10–17 óráig, p. 10–15-ig Telefon és fax: (23) 424-862, tel.: (23) 420-837 E-mail: bnaplo@t-online.hu Tervezés, nyomdai elôkészítés: Kaszás Zoltán Nyomás: Blackprint Nyomda

ISSN 1216-1985

A városközpontban is feladhatja lapunkba

hirdetését: Centrál Kft.

Budaörs, Szabadság út 13. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

»OBSERVER« A márciusi megfejtés: Fiedmann cukrászda, házi sütemények, desszert különlegességek, Figura torták. Nyertesek: Hegedûs Csabáné, Siklódi Anett, Pongrácz Éva, Horváth József. A megfejtôk között négyszer 5000 Ft-os étkezési utalványt sorsolunk ki, amit Teri néni éttermében vehetnek át. A beküldési határidô: április 30.

OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT. 1084 Budapest VIII. Auróra u 11., tel.: 303-4738, fax:303-4744 http://www.observer.hu

Péntek 16-18 óráig kerámiaoktatás, korongozás, szobrászat, díszítés Szombat 14-16 óráig gyermek jobbagyféltekés rajzoktatás korosztályoknak megfelelôen Szombat 16-19 óráig felnôtt jobbagyféltekés rajzoktatás Tel.: 0630/505-8407

A

P

Német nyelvbôl korrepetálást, vizsgafelkészítést vállalok. Házhoz is megyek. Gyakorlott nyelvtanár vagyok. Tel.: 0670/225-4734 Albérleti szoba kiadó 4 emeletes házban a lakótelepen 37000 forint rezsivel együtt Tel.:06 30 2465628

R

Ó

Mûanyag és fa nyílászárók javítása, beállítása, karbantartása, felújítása, vasalat javítása, cseréje, korszerûsítése utólagos hô, -hang és port elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Bakos István TEL.: 0630/687-2302

H

I

R

Energia-tanúsítás, hôszigetelô tanácsadás, belsô építészet, faszerkezetek Tel.: 0630/517-7120, 0670/330-8560 www.faepito.hu

Mosógépszerelô! Mosó-,mosogatógép javítása, bekötése, beüzemelése, minden márkában. Szükséges csatlakozások kiépítése: vízszerelés (csap és szifoncsere) Tel.: 06 20 547 Chrestels Fotó és Videó 7129. h-sz. 7,30-21 óráig, vasárnap szükség esetén. Tel.: 06 (23) 416-028, 06 (30) 941-3564 Web: chrestels-foto-esvideo.internettudakozo.hu

D

E

T

É

S

Felsôfokú Külkereskedelmi Fôiskolai végzettséggel, felsôfokú angol és francia nyelvtudással, kiváló kommunikációs készséggel és többéves értékesítési gyakorlattal, számítógépes ismeretekkel, középvezetôi tapasztalattal Budaörsön és környékén állást keresek. Tel.:30 250 36 78.

E

K


Budaörsi Napló  

Budaörsi Napló - közéleti havilap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you