Page 1

0 1 20


, e meg tség ö ve l a k u l t a t r i x , z S a k ó Be ve z ő rben t te r ce m b e n i t a , J o , a v i a A e D Dór nes ly d yar M a g a k t av a e n – B e á n s z k y A n i k ó, d t é k ő s l s s z z A z E l i s a n c e l ő t t t í á s , Ko n é m e t h á r e l k e n á z la ,N form év vel e rály Tam arbara it ta – m sználat zi i g j t B i a K r ö r h r , i B e e k ld a b y d va sz É r, Lé es fö ác z k ddig H alá s Ando és Szir z t a z e lönle g ző a á e ác ia kü t j áv edv Ko v g y i L u c s m e r v e a p e s t e n k kö z p o n d li e g u e i H f B t . , n i a S gy r é vé g d i v ve z n gy , ho s z e r ő s é g e t e l y z e t e a t é r s é u k , h o l i tj e , k nj e n t h é y ae e s d i g h l m n jele o á k le á g r h a z e , u s z s an lt ult tm é s k i ó b a n v m t i t ko t e r ve z ő n i s m é i t c e í a a j N z l v i . n po d ivá ass o on a es z t válh ulhass divat f djegy. y é ak k ial lág nag gar y v n i u v H a s in ade aM


Ben

i n s ze t y e s e si m ű v é i l s z a ko n m á n g ü xt an éc z ak o l te i a p o r áb v at s ny k r t szüle k be, ah ot t a di út á l s i é K s  ut tá lt , e z   í r at em j yen e r a j zo z i u m b a s zé b e s t a n i , e g r a , m a j d á á e z l ző   n g i m t t . S o h a á s t v á l a s t i F ő i s k o a t te r v e t v t i e e a z d z s det iv vé g ás h arművé couture ával kez m l ü p s e I r t tá k ív a z  au hat te t t úg y ul t h v e z e b a n t a n m a   u t á n v i s z o nt n k á b b s o l n ri z i á á p Pá r n . A   d i a  m v ut , s em ö t é l i k – m r v e zé s t o   k a a b z á s s e v á t   z á ga lko k. óv v á l l a t t , ö n á l l í té l i m e k o z á s n a t , l k ö a t a l re l n e n á dö s  v is m ik us atór okratiku tság, ön ők t k i d  n t m r ozo e n i, m. A t de m i n lu s   hat á n b i z a l o k ü l ö n í t í k ö t   á - A  s e vé s e l t u dj en n p em k é s  n ár j o b b a e l a z  ép ó l . f b m k   k i e a m s z n s  h o lm t i is   v e mit lis divato em köve anul t s á a k t u o s   n ő s o k e t , m e g r ó l, á k e h o d   u n r z . e A a tr gy- egy divatos n o   e s i i   v ak n a n da ny i r l em o a  o l y an h g mé

es

Ani

ta


hal

é nt o e ző k l á n . v r e t la n d r m a i F ő is ko a l a z O r o f i ar et iv ön vé s z ha ip t ár s a lfö ld é s  r u   Ip ar mű k m e g   már k ü r s a dal o m r ő á z B á ítot t v ma et t a a  a  t végz ben alap árkané , hogy h zőire, m   e k 1994 tion-t, a ondoljá ivat ter v ítet t c d g z n ek Colle er t. Úgy ke lenni aluk kés k lehet é t l z k s á m z   s ü s i z a is   lb   bü l, rd já k t anu ő k is n őve m e g m e l h o   te r v e z n di a m e r r ö t r o   , s   ö at , a k k őt a l é vő . k o s  n r u h á a l m u k r a a   sí t l u s e n s o ro n a k d p ik kn t á r s a n ke v e r n a z   é p u llá m o a a h t s k a o o t v -S re l ma l e t ű d i si ke r , a k i olya a k i f k é r é s zé v e s e b b an v e ső or ak olyk l több -k usa ann ő és bel l á s í l em t b ü n S ó k . r i n p l e ln r n i s a ját d é s é b e l e f g fe m e   f e lm é z kö s an em  öltö ké p e s á g a i t , s b ú j n i, h t ar a d o t ö g é a k m a g át . m   ön a i ál c la ln i v ál r e m

ász

é va


joó

eg ő, ns n ák m l e gá itot t t tőjük e y n n e st ke ese s t í lu lc év k at , zo t t s ze t n ny o s z a l o n j u   te r m é e d ü l á l l ó   l é t r e h o e z i a T s y i é s – g á ro –e ot t ése belv böző ízl ns fér fi gálmod ket á e n se g ö é a l m z v kü x t r a   á l t a lu k o k at , é r k a   n ő k e   z é s   a te t t . A z n g u l a t , m e l y e l j á k . gá ni ha m te r e a r a b o k j e l e n í te g é t s z o l s z e t te l g d é í té e a s i p h y m é l u r t t a k s   s ze m é t t b e ls ő z n a k . o t a hi v té e ll e a lko i sé gé fo gl é s  m s z é p t te r v e z é s s e l i s     – f e j t i k z a n va A   d i b e re n d e t í lu s   t i t k na g y o , a k i k – s k   nk x a s i l ü t r   z és e i m e ó B ea t r ve t e n t é s ér e k o k ne me gőr z - A   S é ny é t J ő n g m an véle erű. Oly  szépsé során.  a z ük s s t y é y e   l g a e ó n i e g é s z é e g lát e g a n , m r a b m k p i e a  h a k l n i v at   v a la k s ze töre hiba, ha melyik d g neki i y la N a g u hát v a m á r p e d r , a p z é sz r oz lhat á é s   e e ll! k il yen

b e

at r

ix


kir

l k li, , kátó é rd e . t a k i . A m e r i i ó i t . A z  ní t a na k r á j t ő a c á z t j k e á e em k o l v a t te r v é s   k o l l i hol s l e t is t A z   É l l e n e s   d a   n e v é a m i t s e k öze l i b ik te tó, lá l ú ja b d i v a i g is m e r á t h a e te s , h a c i ó t l e g l , l m n l e Ja p á á su t t n á lis , ő r ü r i n s p i r á a   r u h á ró r m re ye a m i a   a   s z ü r e k b ő l n r a i n e m k , o l y ko o j o z s s d e ű á á , m et Im tom ny e k Sh ow k , lá l é l m é s a i h oz . l s zó l n a ok tó tá m á s ljá k t rő ó l. s r b e o t a lko á k   t ma s , ak z a ko s  f aj hane isz tgető ed stílu rád erős n y n m a   ré i n c s   b e o d , h o g e l vé s z   ké t t r  n mi a - H a z t v á r h a . S a k ko t is é g , a n e m e a ét c s a k u k í z l é s s   a z   e re d lu s o s   n ő g tí é a s nt   g a   m é n is é k . A k i zö k k e , é r té t gy n e b i   b z me g m a sa ? p es, at ná onto l e g f e b b r e k é i m o n d h é ny e l e m k s K   e . a l v i ó m ke gb s ág, lós á a va ordható k , ha ez  h yo mi a tos vag óba. la sz u l d ü n r I a   ke m é a  t

á ly

ta m

ás


kon

y b an , h o g k u l t ú r á ze t i k a n r n t és ag ya í ve a ozo t mű v e t t h y e r j e a m A z   I p a r á r a   i r at k i r z e l e A . t k t Elkö t visszan ó helyé ező sza na Ricci ban i a lt rv zs a div lető, mé -ruhate er te a N így Pári ség r y , il t ő n l g ve t a b j e e í ö m men istaként ösz tönd uture Sz zelőt t e t e Co E g y y e te m v e z é s i el e r g a u te i t év v b e . E d i v a t te á b b, a   H m á t . K é ö r té n e t T v ce lo i . t o n p t s i e a k t e r d t F t sz ap r ze t lhato k, e bü Bud t a n u l á j á n s ze   v o l t a   n , a m i r l h e t n é n a a ö o s l b k á e á s t j i í l g m fő e ál ú ze u ni k i s en et m egyé m Várm an, akik vel keve kkel. u k i e o m ej ü Mú z s en ek s er t ,   k ü ls c e m b e t te k a í te n é m n   i s N o s d u s z űk lé ge t s tí l m i n k , a k i k e k é nt s e m a   n ő t a , b en vann st egyé sre, hisz mindaz , u é l s í d o t A  s z k ö   i s   f o nt at .  öltö a l e a z l e l ő a u r z e té r e h e ö l y kö r ü l a   kö r n e ami v

sán

szk

óra y d


léb

et t, gy v é g z l éá r i t e t, ho te m i s , a b a min as s o n, e , y a g m E n lh ze t i gb a ás  ál l ó su ű vé s yo l o r s z á vo l t m m e g v a m r a z m n e Ip a k. ye ha  n l t Sp h á ny er n e ho g t a n u e k e n . S o g y e n , s   ű n t te h a g á t , n é t t e e s z i g e r v e ző l d a t s e m ó b á l t a   m s o s e m r t ró la . tt la d i v a i l y e n f e é nt i s   k i p m ű v e k e o l n a   e l v k m ő a  s e m m ű v é s z   e ze k e t t á r u l t a k l ö n b öz ő a e kü z k d t p o , é é t s k t K l r t tú f e s te ss é g nül é v i g t a   k i , m e l l e g z e te f e l té t l e d i v a t e t j a  állíto lus és a  bbi nem hiszen kik , ó í a t s t s á u az ák zo k , - A  , é s  a z  galm tot tak a álogat t g o f o l g v e a l do h a m v dig ik á zi at í v n e g e i re m i n s   e k l e k t t . A z   i g a j i o d y a j n n n vá t re a r a b is   a b b a s zo k ük d nem öltözék ont még at g e sz ö s s z s s á g v i m i t is   a g a n g b a n o r s zh á s u l b s í st ogy je, az ö . h , k rej li r a   v is e l ő é g é v e l is á m a g s ze m é l y a  n a v

e r ba

r ba

ra


ném

, i, thon n a k i t é g iá b a á ll í t já k k 9 6 s c v m r k e 19 o á i n án z N r an, r oz s k ái t ját a gal é Mun llandiáb design ollekció ez te Ma z tó o  k os n rv at t a ő te d e   H s z t r iá b a d i j k i d e ző mut ek- en,  Oscar u e re n B A   . e z y s é wa í t já k h i o n W l y b e n a n s e u r r és á iz si Fas t, ame te r G u h á i n a k m ű r já í ár g. Pe os p álaruhá lent me lla Muti itcases c e  g u je a n S r k n i r r O é e   E s g p e Lu li n i é eps é ünn la Rosel  rá Tuls n, a l t e l, a  v a Is a b é s é t b í z t í l u s m a g á ró s z k e e n n ö i k te r v b e n . n ek , a is   v a é filmj ak a nőn pzelése őjelbe z , é n - A n zo t t e l k p e n i d é l u t a s í t j a o p e r é á t t m y ha ne ag   az l t át , lja , v é ve l ná lja v á lla ő i m i vo a n ha s z j e l e n é s g n s e i o z t da te s e n m t v is z m tu mib h a n e te r e t , a é s   é l e te t ék a   ját t u d . S z í n b a . i ok n p t ha nna nde i m   a

eth

a n

ikó


cia i lú egy s. h

át hol o g á s k o r é t , a z d te ő l y e g d a r l ke áza ls ó ró a sz ással bí , az uto  nulláró a j n t a o Szal atos, tar pjainkb égnek . A üléshez s a s z ti titok  vissza n t a minő  ér vénye A z üzle smét l a . z t o z a st i   v é z   r a e o h n g j a é g i g j á r t e s   m é te B u d a p a r t v a . a r m é g r j é t , s  v en e g y a , h o g y ám o n t z d e m k a r r i ú t m i n e ll e t t á l l e g y e n s y e n , n e m tő ” g m t e e l z n g   e é s é v . s a k s t í lus o ny s z i e r k e lni e r á é i nő te v a   „ k i s   P t v s ő b e n já a y k g á e k p p r i y ó á c r g a k u o n k E h g m g y e re r v an l v i lá h oz , - A h l té t l e n ü z o n b a n s   b á r m á y a , fe eg k e l l a r o r s z á g é s   te r é n i g c s a k l d lus , y z í min k . A  s t í M a g s  é s  a z  g é n m ü , lu a stí ozások , eszélhet nulható d ta b   a l l i e ő ő y d r d i n g ő, r é te lh e t is . E z szűk s örökö eshető sok l é l l az íz ató, és e sten nem h e t aní t t B u dap n i rá. r e sz v an lom a k l a


szi

tt e r ze n s z oz i k , á , k a lj e sí t o lg ti i sz é s z e te r v e z ő ő k é n t d s e k e t te p i v ű ar m r ve z d elé u ha öz n a A z Ip la fér fir etlen te megren , a hétk o n g k ó e g l s Fő i . Fü yre szó terjedő ig. ek m át l ki és b er n d i p l o i , s ze m é s z l e t r e j el en d en em ő g e é d r e l y i m c s  m in , ha  a  n e g y n a p ró in   e s té nt de min tek től az  az, ha n ll. Viszo lusát, e ia le k s tí d   e i s a é n i t v t r a g s  s z ül e rjék úgy, e m m e i s e li le, -N g át , r re sa. E é, hogy ia önma ljon belő g. u l í t n s t n sé á l e v a n r á ll ze yé i ég a z t s f e l ke ll v e m é l y is i k u s   e g t h at , n j r o sz ú akko ne tor z s, harm éget ny ri e y ts is m e í m g g g e o l e e l h s e   m s k i n m sa ző h a n e a   te r v e a   a l a p o n a g y k z h , e ég y h g m h i s ze , h E k is   ú l ő t , s ő t , is . N e m n a e s b c de kö k ét d e  g re n a z   é l e t t t ” t r ü k e m le a  an la k b d en il yen vo na e n vo l t , b e n m in é g é ly az „i lényeg stílusa, m lykor. n e n z a s v i j t a  o h r n e k is   ke ll r a e b e m s zo l n i si ha  c

r ác

zk y

b r

igit ta


n l o si o /exp u h . re outu hu e s tc c o n e t . z p a b u d z lin k . m n e t . b i . hu s e co e m d z l i n k . m tc o u t u r s s e d p m a e d @bu inf o ok s ar n s t, Műc Budape u. 37. y 6 g 4 r 11 yö sa G D óz 5 44 5 333 4 4 55 1 6 00 3 30 333 6 00 3


Budapest Couture  

Leaflet for Budapest Couture, presenting the fashion designers of the group and their works.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you