__MAIN_TEXT__

Page 4

Riječ nadbiskupa

Moli i radi!  Đuro H, nadbiskup

Rad i stvaralaštvo – usrećujuća potreba ljudskog bića Kršćanski se život sastoji u stalnom usponu na »brdo« susreta s Bogom, a zatim u silaženju među ljude. Kontemplacija i akcija, molitva i rad nipošto nisu dvije suprotstavljene, nego komplementarne dimenzije ljudskoga života. Trenutci molitve i osluškivanja Božje riječi te svakodnevni rad i vršenje djela ljubavi nigdje u Bibliji nisu stavljeni jedno nasuprot drugom. Kontemplaciju i djelovanje, na stanoviti način, simboliziraju sestre Marija i Marta iz Lukina evanđeoskog teksta (usp. Lk 10,38-42). A Isusova riječ upućena Marti zacrtava evanđeosko poimanje toga odnosa: »Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti« (Lk 10,41-42). Vjerujemo da ne treba tumačiti da te Isusove riječi nipošto ne osuđuju Martinu marljivost i zauzetost u posluživanju, nego nas upozoravaju na trajnu latentnu opasnost (nas pastira u Crkvi i mnogih drugih ljudi) da se izgubimo u čistom aktivizmu. Te Isusove riječi zasigurno ističu da i naš rad te zauzimanje za bližnjega moraju iznutra biti prožeti duhom kontemplacije.

Gledano već iz čisto psihološke perspektive: rad i djelovanje koji nisu prožeti smislom i svjetlom Božje riječi ne potiču ljudsku zaigranost, stvaralaštvo, kreativnost i radost srca. Aktivizam i rad bez smisla i duhovne dimenzije ne stimuliraju procvat i razvoj temeljne datosti upisane u ljudsko biće u samom otajstvu njegova stvaranja »na sliku Božju«, a ta je: on je homo ludens. Umjesto da kroz rad izriče radost i slobodu svoga bića, rad lišen smisla i slobode čovjek doživljava samo kao svoju obvezu, kao teret te izvor frustracije, nutarnje gorčine i dubokog nezadovoljstva. Ono što je po svojoj naravi usrećujuća potreba ljudskog bića (stvaralaštvo, rad, kreativnost), lišeno smisla i duha, promeće se u izvana nametnut teret te u oblik ropstva. Bez molitvenog života i duhovnosti, i radosno prihvaćeno poslanje u

2 | 742 | VJESNIK | srpanj/kolovoz 2014.

Profile for zoran antolovic

Vjesnik 7 8 2014  

Djos

Vjesnik 7 8 2014  

Djos

Profile for zoka123
Advertisement