__MAIN_TEXT__

Page 3

Riječ urednika

Tajna gubljenja vremena Boris V, urednik Očekivati plodnost akcije tamo gdje se zaboravilo na kontemplaciju tajna je gubljenja vremena, koja će nas ostaviti neprivlačnima, neispunjenima, duhovno suhima i frustriranima.

Akcija i kontemplacija dva su izričaja koja ponajbolje opisuju životnu vitalnost Crkve. U tom neraskidivom savezništvu prvenstvo pripada kontemplaciji, ukoliko ju shvaćamo kao najuzvišeniji čin ljudskoga duha, koji otkriva sjaj i primat božanske istine. Kontemplacija nije puka suprotnost akciji (lijenost), nego je ne-aktivnost koja se očituje u primajućem gledanju i uživanju Boga, bezinteresnom povjerenju u njega, pasivnoj otvorenosti prema novosti Boga, osluškivanju bîti, gledanju u širinu, nutarnjoj slobodi, kreativnoj zadivljenosti te slavlju. Zato je kontemplacija smiraj i dokolica, molitva i meditacija, izvor i uvir svake plodne akcije. Kontemplativna dimenzija traži napor da se u vjeri i ljubavi izdignemo iznad samih sebe, traži cijelo naše biće, relativizira puno toga i ne daje brze plodove koji se odmah mogu izmjeriti i nagraditi. Kontemplacija je plodna jedino ako je nenamjeravana i neprojektirana. Ona ide onkraj logike sastanaka komisija koje žele sve isplanirati, a ishode mjeriti jedino uspjehom.

Danas živimo u kulturi akcije: ideal rada i radnika ovladao je svime (J. Piper). Nedjelja je radni dan, govori se čak i o »umnom radu«, a draga postaje i krilatica »moj rad je moja molitva«. Možemo reći i da je u životu Crkve poremećen sklad između akcije i kontemplacije, što njihovo savezništvo pretvara u tragični dualizam i praktični deizam – ne računa se na Božju prisutnost u svijetu. Dok kontemplativni duh teži pasivno i bezinteresno gledati i promišljati, duh akcije lišen kontemplacije postaje duh računice koji mjeri i broji. Dok kontemplacija nemirno povećava glad i žeđ za Bogom, čisto nas zalaganje brzo hrani i tješi osjećajem eklezijalne prezaposlenosti, statističkim podacima, društvenim statusom i honorarom. Zato je akcija bez kontemplacije stalna i primamljiva kušnja. Ne čudi stoga što se pastoral akcije i koordinacije (činiti ovo da bi se dogodilo ono) prividno čini uspješnijim od

kontemplativne evangelizacije (činiti ovo zbog Boga). Niti čudi što se za kontemplativne osobe smatra da su lijene, spore i dosadne, a smiraj i pasivnost ostaju isključive oznake eshatološkog neba, za kojim se onda sve manje čezne.

Pastoralna akcija bez kontemplacije kao glavne osi izričaj je nemirne savjesti koja osjeća da gubi bitno i koja se ne zna nositi sa sumnjama i tamnim noćima Božje šutnje i skrivenosti. »Nakon što smo iz vida izgubili cilj, udvostručujemo svoje napore« (M. Twain). Zato je lakše vrijeme trošiti na razgovore »što bi se trebalo učiniti« i do u tančine planirati svaki korak nego biti znak Krista utjelovljenog, raspetog i uskrslog u evanđeoskom žaru, žrtvi, nadi, duhovnoj borbi i znoju svoga lica. Svjedok tomu su površne, hladne, neskladne i banalne pastoralne ponude u kojima više nema mjesta i vremena za Boga i koje zaboravljaju da »uspjeh nije nijedno od Božjih imena« (M. Buber). Opsjednutost aktivizmom u Crkvi rađa pastoralne fanatike koji na obzorju vide samo svoju imanentnost i vlastite interese, a na druge gledaju svisoka i izdaleka. Oni lako postaju samodopadni menadžeri koji se rado pokazuju u javnosti, vole putovanja i sastanke, večere i primanja, zaokupljeni su sitnim moćima, statistikama, planovima i projektima, od čega glavnu korist nema Božji narod nego Crkva shvaćena kao organizacija. Takav stav papa Franjo naziva »mračnom svjetovnošću« te zaključuje: »Sačuvao nas Bog svjetovne Crkve površnoga duhovnoga ili pastoralnog sjaja« (EG, 97). Očekivati plodnost akcije tamo gdje se zaboravilo na kontemplaciju tajna je gubljenja vremena, koja će nas ostaviti neprivlačnima, neispunjenima, duhovno suhima i frustriranima. Zato vratimo primat kontemplaciji! Neka nam svima ovo ljeto bude kontemplativni odmor u Bogu. A u novoj pastoralnoj godini unesimo u kalendar naših aktivnosti i termine za kontemplaciju...  srpanj/kolovoz 2014. | VJESNIK | 741 |

1

Profile for zoran antolovic

Vjesnik 7 8 2014  

Djos

Vjesnik 7 8 2014  

Djos

Profile for zoka123
Advertisement