__MAIN_TEXT__

Page 6

T e m a  Selo i pastoral sela

Demografski problemi istočnohrvatskog (slavonskog) sela danas Dražen Živić doktor znanosti, znanstveni savjetnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i voditelj Područnoga centra Instituta Pilar u Vukovaru

1. Hrvatska na pragu demografskog sloma Hrvatska se danas nalazi u dubokoj demografskoj krizi koja ima brojne, složene i dugotrajne uzroke, među kojima u suvremenom razdoblju sve više dolazi do izražaja prostorna populacijska polarizacija, kako međuregionalnoga ili unutarregionalnog, tako i urbanoruralnog karaktera. Demografski je razvoj Hrvatske, unatrag nekoliko desetljeća, obilježen sve negativnijim trendovima, odnosima i procesima u kretanju i razvoju stanovništva, koji su od početka 1990-ih godina poprimili dominantne depopulacijske značajke, i to u tri osnovne dinamičke i strukturne sastavnice populacijskog razvoja: ukupnom i općem kretanju stanovništva, prirodnoj dinamici i oblikovanju dobno-spolnog sastava stanovništva. Znanstvenim je istraživanjima depopulacijski karakter demografskih promjena indiciran na globalnoj, ali i na prostorno-regionalnoj razini, što znači da nije riječ samo o »depopulaciji u Hrvatskoj«, nego i o »depopulaciji Hrvatske«.

Premda zbog promijenjene metodologije popisa stanovništva nije moguće precizno i posve pouzdano uspoređivati rezultate posljednja tri popisa (1991., 2001., 2011.), ipak je na razini općeg trenda demografske dinamike Hrvatske vrlo indikativan pad ukupnoga broja stanovnika za 7,2 % između 1991. i 2001. te 3,4 % između 2001. i 2011. godine, tj. za 10,4 % u posljednja dva međupopisna razdoblja. Štoviše, ukupan broj stanovnika ustanovljen posljednjim popisom (2011.) manji je od ukupnoga stanovništva popisanog u Hrvatskoj 1981., pa čak i

4 | 120 | VJESNIK | veljača 2014.

Profile for zoran antolovic

Vjesnik 2 2014  

Vjesnik Đakovačko - osječke nadbiskupije

Vjesnik 2 2014  

Vjesnik Đakovačko - osječke nadbiskupije

Profile for zoka123
Advertisement