__MAIN_TEXT__

Page 5

Selo ima za jedno društvo daleko veće značenje od gledanja čisto ekonomske zarade i profitabilnosti proizvodnje.

kojom se katkad čak kupovao i socijalni mir te se ponekad pokušavalo utjecati i na rezultate političkih izbora); (6) nedovoljno promišljene te neusklađene strategije gospodarenja nekoć državnim poljoprivrednim zemljištem na državnoj razini i u jedinicama lokalne uprave, te drugih uzroka. Izostala je proaktivna poljoprivredna politika na državnoj, a onda i na regionalnoj razini, koja bi promicala i štitila potrebne promjene i razvoj obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava te promicanje domaće poljoprivredne proizvodnje, a time uvelike štitila i promicala razvoj ruralnih sredina i hrvatskog sela. Zbog svega navedenoga, slavonsko je selo danas egzistencijalno i demografski teško ugroženo. Neke se sredine vjerojatno više neće moći oporaviti. Dok se u Slavoniju desetljećima dolazilo, danas se, nažalost, iz Slavonije odlazi. A odlaze ponajprije mladi ljudi. Prema nekim statistikama, u proteklih desetak godina, iz Slavonije se iselilo oko 50.000 mladih, uglavnom visokoobrazovanih osoba – mnogi od njih izvan domovine, u zapadnoeuropske i u prekooceanske zemlje.

Bolno proživljavamo zatvaranje poštanskih ureda i seoskih trgovina, smanjenje broja djece i sve veći broj kombiniranih razrednih odjeljenja te viška prosvjetnih djelatnika i smanjenje njihove satnice po školama; izumiranje preostalog stanovništva i porast broja praznih i zatvorenih kuća, probleme samačkih staračkih domaćinstava, drastične posljedice nezaposlenosti i socijalnu ugroženost brojnih radničkih obitelji koje proživljavaju sve ono što proživljavaju i radničke obitelji u gradu. Nedjeljna okupljanja vjernika u mnogim su selima jedini preostali oblik redovitoga društvenog života, a župni uredi i župnici jedine institucije koje su ostale. Vjernicima je tim bolnije kad pastoralna razboritost nalaže povezivanje župa i preraspodjelu svećeničkih snaga. Slavonska sela danas postaju sve više starački domovi, koji nameću prioritet pastorala treće životne dobi, bolesnika i socijalno ugroženih obitelji i skupina. Više ne promišljamo toliko o potrebi novih pastoralnih metoda rada i promjeni sadržajnih naglasaka u pastoralu seoskih

sredina: uz frontalni pristup i njegovanje pučke pobožnosti, uvoditi i biblijske sate, susrete bračnih parova i susrete za pojedine posebne skupine odraslih vjernika; njegovati dinamiku rada u malim skupinama i sl. Ne samo da pomalo dolazimo do zaključka da su pojedine odluke i smjernice Druge biskupijske sinode postale neostvarive u nekim seoskim sredinama u kojima je ostalo staračko stanovništvo, nego smo domislili plan i postupno ostvarujemo spajanje dviju ili više seoskih župa koje povjeravamo pastoralnoj skrbi jednoga župnika – i to ne motivirani prvenstveno nedostatkom svećenika, nego da bismo preraspodjelom ujednačili njihovu pastoralnu opterećenost, osigurali podjednaki broj vjernika na svakog pojedinog svećenika te osigurali angažman svećenika u specijaliziranim i posebnim područjima pastoralnog rada.

Solidarni sa stanovništvom slavonskih i baranjskih sela, izborom teme za ovaj broj Vjesnika želimo kriknuti: Selo ima za jedno društvo daleko veće značenje od gledanja čisto ekonomske zarade i profitabilnosti proizvodnje! Selo nije tržišna kategorija, već u sebi sadrži veliko društveno-socijalno značenje! Stoga je obveza države, i svih odgovornih struktura u njoj, zaštititi slaboga kako bi zaštitila selo, a ne ga gurnuti u ralje nesmiljene tržišne konkurencije. Mala obiteljska gospodarstva imaju društvenu i socijalnu kategoriju koju krupni kapital nema. Selo je starije od države i oduvijek je nositelj čovjekove povezanosti s prirodom. Čovjek na selu čuva okoliš kao svoju baštinu, čuva tradiciju i nacionalni identitet, njeguje obiteljski život, skrbi za starije i bolesne u obitelji, te na taj način istodobno pripomaže i državi u njezinoj provedbi socijalne politike. Proizvodnja hrane jamči seoskom stanovništvu njegovu osobnu slobodu. Nebrigom za selo i njegovim uništavanjem ne samo da mnogi ostaju bez posla, već istodobno i država gubi važan segment socijalne sigurnosti. Spasimo selo!

Istodobno, učinimo sve kako bismo, uz gradove, i u svakom našem selu pokazali humano lice Isusa Krista! n veljača 2014. | VJESNIK | 119 |

3

Profile for zoran antolovic

Vjesnik 2 2014  

Vjesnik Đakovačko - osječke nadbiskupije

Vjesnik 2 2014  

Vjesnik Đakovačko - osječke nadbiskupije

Profile for zoka123
Advertisement