__MAIN_TEXT__

Page 4

Riječ nadbiskupa

Spasimo selo!  Đuro Hranić, nadbiskup

P

itanje posebnosti pastorala seoskih sredina Vjesnik je otvorio prije 16 godina (br. 12/1997.). Tada je bila istaknuta društvena preobrazba hrvatskog sela, uzrokovana urbanizacijom seoskih sredina uz veće prometnice i u blizini gradskih središta te demografskim izumiranjem sela koja su udaljenija od gradova i većih prometnica. Promišljalo se tada poglavito o potrebi studijske analize društvene preobrazbe ruralnih sredina i uvođenju novih pastoralnih metoda rada i sadržajnih naglasaka prilagođenih strukturi svake pojedine seoske župe.

No, kroz posljednjih 16 godina Slavonija i Baranja drastično su osiromašile, a sela su gotovo pa uništena; prolaze tešku i bolnu krizu gospodarskoga i demografskog izumiranja. Pastoralno promišljanje problematike seoskih sredina danas ne može polaziti od društvenih i socioloških pokazatelja koji zahtijevaju tek neke prilagođenije metode i naglaske pastoralnoga rada. Pastoralni rad u slavonskim selima danas zahtijeva snažnu socijalnu osjetljivost pastoralnih djelatnika, suočavanje s teškim (a ponekad i katastrofalnim) posljedicama dugotrajnog zapostavljanja gospodarskih problema Slavonije. Ozbiljni problemi s kojima se suočavamo kao izrazito poljoprivredni kraj najvećim su dijelom posljedica (1) navezanosti stanovništva na obrasce socijalističkoga poljoprivredno-gospodarskog sustava i niske obrazovne strukture velikog broja poljoprivrednika, što je otežalo i usporilo potrebne promjene i reforme; (2) sustavnog zanemarivanja sela od strane hrvatskih vlasti i njihova nemara u rješavanju problema ruralnih sredina; (3) izostanka ozbiljnoga strateškog promišljanja razvoja hrvatskog sela u kontekstu prijelaza iz socijalističkoga gospodarskog sustava na tržišnu ekonomiju te ulaska na otvoreno tržište Europske unije; (4) grešne politike koja gleda samo na isplativost poljoprivredne proizvodnje i na seljake kao puke proizvođače hrane te pogoduje krupnom kapitalu i posrednom uništavanju obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava; (5) nepromišljenoga i lošeg sustava novčanih poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji (koji nisu bili gospodarska, nego socijalna kategorija,

2 | 118 | VJESNIK | veljača 2014.

Profile for zoran antolovic

Vjesnik 2 2014  

Vjesnik Đakovačko - osječke nadbiskupije

Vjesnik 2 2014  

Vjesnik Đakovačko - osječke nadbiskupije

Profile for zoka123
Advertisement