Page 1

Enschede

3

De PvdA vindt dat er in 2012 in Enschede veel is te doen. Iedereen moet meedenken.

5

Twee zakenlieden zijn bezig om een nieuwe boerenboyband te formeren.

7

‘Computer & Zo’ is meer dan alleen aanschaffen van een computer.

‘Zo is Enschede’ is een wekelijkse huis-aan-huis uitgave van Uitgeverij Twente | www.zoisenschede.nl | week 03 | 2012

Stroom’ is het thema van de Poëzieweek die van maandag 23 tot en met vrijdag 27 januari in Enschede plaatsheeft. Het thema biedt volop aanknopingspunten voor poëzieprogramma’s, wedstrijden en poëzielessen. Op verschillende locaties wordt een gevarieerd programma gebracht, vol proza, poëzie, theater en muziek. Het programma staat op www.poezie-enschede.nl.

Zo’s Eanske!

Enschede in ban van Poëzieweek De DIEdichters Enschede.

Weet u wat er wordt bedoeld met bovenstaande Twentse spreuk? Stuur uw vertaling naar: interactief@zoisenschede.nl en maak elke week kans op leuke prijzen!

Omvang mantelzorgmarkt enorm De belangstelling van mantelzorgers en organisaties voor de mantelzorgmarkt op zaterdag 28 januari in Het Roessingh in Enschede is overweldigend. Het was aanvankelijk de bedoeling om een soort themaochtend te organiseren, maar het lijkt nu al vast te staan dat de markt in 2013 een stevig vervolg krijgt.

Award voor Twente Milieu Twente Milieu heeft de ‘Lean and Green Award’ toegekend gekregen omdat het volgens Connekt laat zien toonaangevend te zijn in het terugdringen van de CO2uitstoot. Twente Milieu behoort hiermee tot de top-250 in Nederland op het gebied van duurzame logistiek. Met de award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Lees verder op pagina 7

Mantelzorgers worden steeds belangrijker.

Dat denkt althans Karin Aresu, hoofd marketing/communicatie van Het Roessingh. “Gezien de omvang zullen we de mantelzorgmarkt volgend jaar wellicht opnieuw organiseren. Onder de mantelzorgers zelf en bij instanties bestaat er in ieder geval veel behoefte aan dit soort contacten.” Het idee om een mantelzorgmarkt in het revalidatiecentrum te organiseren was afkomstig van een nazorgverpleegkundige. Tijdens de activiteit in de centrale hal van Het Roesingh zijn organisaties aanwezig zoals Het Rode Kruis en bouwbedrijf Hodes met mobiele woonunits. Andere deelnemers zijn de gemeente Enschede, Menzis, Steunpunt Informele Zorg, MEE Twente en Buurtzorg Enschede. Aresu: “Het moge duidelijk zijn dat mantelzorgers steeds belangrijker worden. Omdat de zorg te duur wordt, kun je dat op je vingers natellen.” De mantelzorgmarkt in Het Roessingh wordt gehouden van 11.00 tot 16.00 uur.

22 JANUARI VAN 10-17 UUR

KOOPZONDAG

De Voetbal & Fun Camps waren vorig jaar al heel geliefd.

Innige samenwerking UT met Voetbalschool De Twentsche Voetbalschool en Universiteit Twente gaan hun onderlinge samenwerking in de komend jaren verder intensiveren. In de zomervakantie (augustus) worden opnieuw twee Voetbal & Fun Camps op het universiteitsterrein in Enschede gehouden. De Twentsche Voetbalschool mag dan van alle faciliteiten gebruik maken. “Deze activiteit sluit goed aan bij de wens van de universiteit om de campus in de zomervakantie voor iedereen toegankelijk te maken”, stelt Voetbalschooloprichter Frank Eulderink. De Voetbal & Fun Camps werden

al drie keer eerder georganiseerd. Vorig jaar deden er maar liefst 120 kinderen mee. De driedaagse activiteit staat in het teken van voetbal. De deelnemers zullen ook kennismaken met andere takken van sport. Daarvoor worden docenten van de UT ingeschakeld. “De Voetbal & Fun Camps dienen een sociaal en maatschappelijk belang”, aldus Eulderink. Inschrijven voor deze zomeractiviteit kan vanaf 1 maart via de website van de Twentsche Voetbalschool. Armlastige ouders kunnen aanspraak maken op een bijdrage van de Stichting Leergeld.

Bij point S nú winterbanden voor de laagste prijs!

39,-

Vanaf:

exclusief de laagste montage- en servicekosten

Hoofdstraat 275, Overdinkel T. 053 - 5384029 www.tuincentrumwolters.nl

OPEN: Ma-vr 08.00 - 17.30u • Za 08.00 - 17.00u Haaksbergerstraat/Wooldriksweg, Enschede • tel. 053 - 820 02 75

Banden, Wielen, Olie-Service.


beknopt beknopt gemeenteNieuws gemeenteNieuws Trots op hoog aantal geslaagden inburgering

Begroting 2012: mix van investeringen en bezuinigingen

Tijdens de zeventiende diploma-uitreiking gisteren ontvingen 66 mensen onder toeziend oog van partner en kinderen het inburgeringsdiploma. Daarnaast werden ook de 25 geslaagden van het staatsexamen in het zonnetje gezet. Na de uitreiking werd het behaalde resultaat gevierd.

De gemeente Enschede heeft voor 2012 een totaalbudget van bijna 587 miljoen euro. De Programmabegroting 2012-2015, laat een sluitende begroting zien voor 2012. In de Programmabegroting staan de gemeentelijke plannen en de financiële afspraken die daarvoor nodig zijn, voor de komende vier jaar. Omdat er door de rijksbezuinigingen en de economische situatie minder inkomsten zijn, kan er ook minder uitgegeven worden. Het is dan ook geen eenvoudige opgave geweest om het huishoudboekje kloppend te krijgen. De gemeente is zich ervan bewust dat de rijks- bezuinigingen en de economische situatie gevolgen hebben voor de koopkracht van de inwoners van de stad. Veel mensen gaan dat ook merken. De gemeente is niet in staat om álle effecten van de bezuinigingen te compenseren, maar Enschede blijft wel een sociale stad die oog houdt voor de mensen die het zonder ondersteuning niet redden. Daarom wordt de lastenverzwaring zoveel mogelijk beperkt.

Goed resultaat 2011 In 2011 zijn in totaal 280 mensen geslaagd voor het inburgeringsexamen en 94 voor het staatsexamen [hoger taalniveau]. Er zijn in 2011 ruim 500 mensen gestart met inburgeringscursus. Ongeveer 50% hiervan heeft zich vrijwillig gemeld voor de taallessen. Sinds de invoering van de Wet Inburgering in 2007 zijn ruim 780 mensen geslaagd voor het diploma. 275 personen hebben het staatsexamen (hogere taalniveau) behaald. Ruim 900 mensen volgen op dit moment taalles bij IVIO en het ROC van Twente. Naast taalles wordt actief begeleid naar werk, een taalstage en/ of een opleiding. Vaak duurt een traject één tot twee jaar. Wetswijziging Het Rijk gaat vanaf 2013 inburgering anders aan te pakken. Onder meer is het voorstel om inburgeraars zelf de kosten te laten betalen voor de inburgering. Voor de overige voorstellen: zie site rijksoverheid. De verwachting is dat de gemeente dit jaar nog een taalaanbod garanderen voor alle mensen die zich melden om de Nederlandse taal te leren in Werkplein Enschede. De afdeling Taal & Inburgering is elke dag aanwezig.

Investeren én bezuinigen Enschede kiest voor een combinatie van investeren en ombuigen om te zorgen dat de gemeente niet alleen nu, maar ook de komende jaren aantrekkelijk is om te wonen en te werken. Daarom wordt geïnvesteerd in de stad, de dorpen én in mensen en wordt de ambitie vastgehouden om dé stad van het oosten te zijn. Verbetering van de sociaaleconomische situatie van Enschede is daarvoor de beste manier. Verder wordt ingezet op meer bedrijvigheid en op een groei van het aantal mensen dat werkt.

Een kleine greep uit het gemeentenieuws van Enschede. Voor het volledige aanbod kunt u terecht op: www.enschede.nl/actueel.

Kostenbewust Voor alle plannen en ambities is een sluitend huishoudboekje een belangrijke voorwaarde. Dit lukt in 2012. Maar het is duidelijk dat er minder geld te besteden is, dus moet er ook bezuinigd worden. Er is goed gekeken waar geïnvesteerd kan worden en waar het minder kan. De gemeente gaat kostenbewust om met de projecten, groot en klein, en ook met de eigen organisatie die kleiner en wendbaarder wordt. Er moet meer gedaan worden met minder. Verder hebben we natuurlijk ook te maken met de onzekere economische ontwikkeling in Nederland en daarbuiten. De effecten daarvan zijn nu en ook na 2012 nog niet in te schatten. Samen zoeken naar oplossingen De gemeente kan niet zonder samenwerking met inwoners en partners. Samen moeten we naar oplossingen zoeken hoe we de ambities kunnen behouden: kunnen blijven werken aan een krachtige en vitale stad. De inwoners van Enschede krijgen meer zeggenschap over hun buurt door de wijkbudgetten en de wijkbeheerplannen. Met partners werkt de gemeente samen aan de maatschappelijke investeringsopgaven. Samenwerking met inwoners en partners verbetert de kwaliteit van de samenleving en is daarnaast vaak goedkoper. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met andere gemeenten in Twente. Er wordt gezocht naar slimme oplossingen voor taken die voor alle gemeenten gelijk zijn. Duurzaamheid en innovatie Duurzaamheid en innovatie zijn rode draden in het beleid. Het streven is dat Enschede in 2015 klimaatneutraal werkt. Met het Actieprogramma Innovatie wordt gewerkt aan een vernieuwende aanpak in de zorg, veiligheid en duurzaamheid, waarbij het resultaat voor de

inwoners van Enschede direct duidelijk wordt. Met de partners in de Innovatiedriehoek wordt de groei als kennisregio gestimuleerd.

Gemeenteraad Vergadert op maandag 23 januari 2012 De gemeenteraad vergadert op maandag 23 januari 2012 vanaf 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Tussen 19:00 tot 19:30 uur vindt het vragenhalfuurtje voor de raadsleden plaats. Vanaf 19:30 uur vindt de verdere behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen ter bespreking: ‘Fietsvisie 2012- 2020’en‘Economischevisie Enschede’. Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadzaal in het stadhuis. Agenda en achterliggende stukken liggen op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 te Enschede. De agenda staat ook op onze internetsite: www. enschede. nl onder het kopje ‘gemeente’ en vervolgens ‘politiek en bestuur’. De raadsvergadering is zowel live te volgen als achteraf te beluisteren via www.enschede.nl

Het voordeligste adres voor Fornuizen Keukens en inbouw-apparatuur 60 cm inductie kookplaat

Boretti M M-system system afzuigkap 90 cm

Bosch HBC84K553N Compacte bakoven met magnetron

Zeer hoge kwaliteit 700 m3 per uur

op=op Met beveiliging

Van € 645.-

€ 249.-

Siemens 90 cm RVS fornuis

€ 379.Siemens inbouwvaatwasser

Stuntprijs

Waterverbruik 8,5 L

Multifunctioneel

Nu

Geluidsniveau 46dB 20 Min. programma

6 branders

€ 995.-

45 cm hoog

€ 749.-

A++

€ 579.-

Wij leveren alle grote merken nieuw in doos met garantie , kom eens kijken , bijna 1000 m2 voorraad.

Aga- M-system - Boretti - Smeg - Miele - Falcon - Fratelli - Grandhall - BOSCH - Siemens - Stoves - Indesit - Ariston - Scholtès

053-4614466 www.inbouwmagazijn.nl


Nieuws

Enschede

www.zoisenschede.nl | 3

Column Dove zeikerd

PvdA-preses houdt het voor gezien Ben Snijders (niet op de foto) is bezig aan zijn laatste periode als

voorzitter van de PvdA in Enschede. De partijvoorman maakte dat

De PvdA vindt dat er in 2012 in Enschede veel is te doen.

wereldkundig op de nieuwjaarsreceptie van de PvdA in wijkcentrum De Roef. Tijdens de bijeenkomst in het gebouw aan de Pastoor Geertmanstraat droeg Bert Hassink een politieke column voor over onze premier en het huidige kabinetsbeleid. Fractievoorzitter Laurens van Lier benadrukte in zijn toespraak de rol van de PvdA in het komende jaar. Er is veel te doen: zware rijksbezuinigingen opvangen,

goede invulling geven aan taken die door de rijksoverheid worden gedecentraliseerd, zorgen dat de werkgelegenheid in stad en regio niet verder afkalft en het voorzieningenniveau in Enschede bewaken. Hij riep iedereen op mee te denken en de fractie scherp te houden: “De stad is immers van ons allemaal.” Met een drankje en een hapje was er nadien voor alle bezoekers ruimschoots de gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

BBE wil wildparkeren aanpakken

Colofon Uitgever: Uitgeverij Twente Redactie: Terja-Dave Knaken, Kim Bolscher redactie@zoisenschede.nl Vormgeving: Zmoel Creative Media info@zmoel.nl Advertentieverkoop: Fred Donia Tel: 06 39 67 01 55 verkoop@zoisenschede.nl Oplage: De hele gemeente Enschede. 68.000 ex. “Zo Is Enschede” wordt iedere vrijdag huis aan huis verspreid in de Gemeente Enschede.

De fractie van Burgerbelangen Enschede (BBE) wil een snelle oplossing voor de parkeerproblematiek in de Heutinkstraat (net buiten de Hogelandsingel). Tijdens marktkoopdagen parkeren marktlui hier massaal hun vrachtwagens. Dit levert gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties op, met name voor fietsers. De vrachtauto’s stonden voorheen geparkeerd net bínnen de Hogelandsingel, maar sinds hier betaald parkeren geldt, is de situatie daar een stuk beter geworden. Fractievoorzitter André Le Loux vermoedt dat marktkooplui ook op andere plekken wildparkeren. “Waarom mogen ze niet parkeren achter de leegstaande ABN of achter de Mediamarkt?”, vraagt Le Loux zich af. Hij vervolgt: “Het leegstaande MST-terrein is een andere oplossing en daarmee vang je twee vliegen in één klap omdat de vrachtwagens dan ook dichterbij de Markt geparkeerd staan.” Le Loux heeft de kwestie afgelopen maandag onder de aandacht gebracht bij de eigen wethouder Hans van Agteren. Dat gebeurde vlak voor aanvang van de vergadering van de stedelijke commissie.

Veel aandacht voor individuele leerlingen.

Open dagen Bonhoeffer College Het Bonhoeffer College in Enschede houdt volgende week weer de jaarlijkse open dagen voor leerlingen van groep 8, hun ouders/verzorgers en andere belangstellenden. Voor de instroom vmbo, havo en vwo zijn de open dagen dinsdag 24 januari op de Bruggertstraat van 16.30 – 19.30 uur, woensdag 25 januari 2011 op de Van der Waalslaan van 16.00 – 20.00 uur en donderdag 26 januari op de Geessinkweg van 16.30 – 19.30 uur. Maandag 30 januari is het de beurt aan de school voor praktijkonderwijs aan de Vlierstraat 75 en de nieuwe vmbo-locatie aan de Vlierstraat 85, tijdstip 16.30 – 19.30 uur. Tijdens de open dagen kunnen be-

zoekers de school bekijken, de sfeer proeven, docenten en leerlingen spreken en lessen volgen. Er is veel te kiezen binnen Bonhoeffer. Er is vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Maar bijvoorbeeld ook het technasium voor jonge onderzoekers, business school voor ondernemers in de dop of vwo+ voor leerlingen die extra uitdagingen zoeken. Verder zijn er veel sportactiviteiten en leuke culturele activiteiten. Het Bonhoeffer College is een scholengemeenschap met overzichtelijke scholen met veel aandacht voor individuele leerlingen. Als het nodig is wordt extra zorg op maat geboden. Op deze manier helpen ze leerlingen in een zo kort mogelijke route hun diploma te behalen.

Ik meldde me bij de balie van de assistente en vertelde haar dat ik geen klachten had, dat er ook geen complicaties waren geweest en dat de dokter dus prima werd had verricht, maar dat ik nu echt geen tijd meer had en graag naar huis wilde. Ze ging akkoord en ik kon gaan. Met gezwinde spoed baande ik me een weg naar de auto. En jawel hoor, daar stond hij al. Nee, ik bedoel niet de auto: ik bedoel de parkeermeneer. Wijdbeens in de parkeerstand en met het bonnenboekje in de aanslag, niet van plan om ook maar een duimbreed te wijken. De zuivere parkeertijd was met enkele minuten overschreden en dat diende volgens de geldende normen van het Centraal Justitieel Incassobureau op passende wijze gesanctioneerd te worden. Met alle redelijkheid die ik op dat moment en in die omstandigheden uit mijn tenen kon halen, probeerde ik hem de situatie uit te leggen. Ik had net zo goed kunnen proberen om Frans Munsterhuis een Citroën te verkopen, het had geen enkele zin. En toen gebeurde er iets waar ik niet trots op ben. Ik fluisterde het woord “zeikerd”, kennelijk hard genoeg om toch opgemerkt te worden. “Wat zei u daar?” klonk het bars. “En nog doof ook” hoorde ik mezelf laf mompelen.

Peter Bonder

www.linksbek.nl Foto Hessel Bosch Enschede

De PvdA hield een nieuwjaarsreceptie in wijkcentrum De Roef.

“Welkom in Enschede” las ik op de display van de parkeermeter bij de oude textielschool achter het politiebureau. Dat is mooi, dacht ik, maar niettemin stopte ik voor alle zekerheid toch maar ruim voldoende euro’s in het apparaat. Ik had om tien over elf op het Ariënsplein een afspraak voor een controle bij de kno-arts, die een paar weken eerder mijn linker neusgat had dichtgebrand om de overlast aan bloedneuzen te stoppen. De ingreep had weliswaar het gewenste effect gesorteerd, maar men wilde me toch nog eens zien. Om elf uur nam ik plaats in de wachtkamer, waar vervolgens iedereen om me heen achter elkaar naar binnen werd geroepen – behalve ik. Toen ik alle beschikbare kranten en tijdschriften wel zo’n beetje gelezen had, en de Libelle als enige alternatief overbleef, vond ik het mooi geweest. Het was al ruim over twaalven en de parkeerpolitie van Enschede kennende achtte ik de tijd rijp om in te grijpen.


Enschede

Zo is Enschede - Hét nieuws uit en over uw stad! | 4

Binnenstad aantrekkelijker Enschede Promotie doet een beroep op de creativiteit van de bevolking van Enschede. In samenwerking met het gemeentebestuur en Belangenvereniging voor Binnenstadbewoners (BvB) is er een prijsvraag uitgeschreven met als doel om de binnenstad van Enschede aantrekkelijker te maken. Deelnemers wordt gevraagd een foto van een plek in de binnenstad te maken, die onaantrekkelijk is. Centraal hierbij staat het idee hoé de gefotografeerde plek met een relatief kleine ingreep kan worden opgeknapt. “Enschede heeft veel bewoners en ondernemers die zich sterk betrokken voelen bij de binnenstad. Met dit initiatief geven we iedereen de mogelijkheid om op een creatieve manier aan te geven hoe en waar we die binnenstad aantrekkelijker kunnen maken. En je kunt er nog een leuke prijs mee winnen ook”, zegt directeur Marcel Wendrich van Enschede Promotie. De actie ging maandag 16 januari van start. De ideeën met bijbehorende foto kunnen ingestuurd worden via: www.enschede.nl/actiebinnenstad. Een jury maakt een selectie uit alle inzendingen. De jury bestaat uit Marijke van Hees (stadsdeelwethouder Centrum), Henk van Ek (voormalig manager openbare ruimte stadsdeel Centrum), Leo Moons (voorzitter Belangenvereniging voor Binnenstadbewoners), Wendrich zelf en André Beumers (architect). Bij de jurering spelen uitvoerbaarheid en meerwaarde voor de binnenstad een bepalende rol. De drie beste inzendingen worden beloond met een compleet verzorgde avond uit in de binnenstad voor twee personen ter waarde van tweehonderd euro.

Henri Frijlink (links) en André Wienen zijn op zoek naar agrarisch talent dat boven het maaiveld uitsteekt voor een nieuwe boerenboyband: “We zoeken The Stones van het platteland.”

Besluit over fietsimpuls De gemeenteraad neemt 23 januari een beslissing over de voorgenomen impuls voor het fietsen in de stad. Enschede wil in 2020 dé fietsstad van Nederland zijn en heeft daar 9 miljoen euro voor over. Er wordt geïnvesteerd in meer en betere fietsenstallingen en snelle fietsroutes door de wijken. De afdeling Enschede van de Fietsersbond vindt dit, aldus Wim Koolhoven, een “stap in de goede richting”.

Op zoek naar Voice of Het liefst moet hij op klompen lopen, maar het is geen absolute voorwaarde. Al is het wel weer een voordeel wanneer de kandidaten op de hoogte zijn van de perikelen op het Twentse platteland. In navolging van ‘The Voice of Holland’ wordt nu de jacht geopend op ‘The Voice of het platteland’. Twee zakenlieden met een voorliefde voor alles wat met agrarisch Nederland te maken heeft, zijn namelijk momenteel bezig een nieuwe boerenboyband te formeren. Initiatiefnemers Henri Frijlink en André Wienen zijn heel duidelijk over

hun aspiraties: ze zijn op zoek naar The Stones van het platteland. Wienen, vijftien jaar actief in de muziekbranche, scoorde ooit een top vijf-hit met de formatie Titt’n en was manager van de Drentse rocktrots Mooi Wark. Wienen: “We zoeken dus mu-

Enschede

Enschede

3

zikanten die goed kunnen zingen, gitaarspelen en drummen. Uit alle inzendingen worden 20 tot 25 jongens gekozen. Zij gaan elkaar via een aantal voorronden bestrijden, waarna in een finale de definitieve band wordt samengesteld.” Het is een deskundige vakjury die de diverse talenten beoordeelt. Met daarin onder anderen Michiel Hoogenboezen, producer van De Dijk, maar ook van Normaal. Maar ook Tessa Boomkamp, de slagwerker die

een meheeft ag onald’s n. Vrijd De McD ondergaa met de tamorfose r geopend auto t een wee . zijn ze het snels derdag inrichting Wie trekt r? Don n 1 nieuwe 25 mete onestatio 39 | 201 over aken | week er, Firez 12. opm .nl l emb mpsinge 8 sept enschede kan zich van Boddenka | www.zois Enschede optreden maan de stralende uniek nte b.v. dece een een Twe 3 ij en voor ! Op Uitgever drankje aire festi ke band ve van e, een ke. het culin een unie groot Een hapj ie van -huis uitga t Whitesna mag een 26e edit huis-aan nt ber kom zon. De Enschede . Restaura wekelijkse fEet in emd d’ is een val Proe de hoof en geno Enschede met is word ‘Zo dit jaar succes ging er vandoor. Duyt, Sam Sam den Gou t Jou prijs, de restauran gd gele ging naar was weg de plek uplaats De twee g resta derde dan derti en een hun, en Mij . Meer end Wok week n n en afgelope voor Fusio ten op onden kookkuns acht rants verto ndere, e aand erg bijzo Bijzonder en. Besoms Markt. kproduct Oude en’ rond de voor stree paar ‘duyt dit jaar met voor een was er ennen konden laten verw in de vele zoekers illen kpap chtjes e gere hun smaa . de klein opgesteld verschillen den die ston tentjes

pakt schede

ir En

Culina

7

5

rflat erspoo ie en de woen Zuid de flat. De politbew toeoners de oblem ren van kans is hebben en. De oratie Weer pr in Enschede Ne-is schu te nem aatst ningcorp tregelen era’s gepl

at gd maa flat van weer cam Zuiderspoorerspoorfl - geze rigste dat er in de de De Zuid de sme wildpoe aanwezig problemen n van ijnlijk zijn de en De . Lede al oners waarsch ekers worden. maanden en eind 2010 e bezo . De bew en al derland wildplassend en eisen van ie luidd edering flat spel en e verlo scommiss spuugzat dat ze maatpende de snell bewoner meerdeoners klok over en vorig jaar Domijn n medebew de nood werd orporatie en er ware flat. Er woningc ontdekt prostivan hun neemt. antages ers en enregelen e incid henneppl n waar deal re rder ente er mee n men waren appartem ten. es lage week nde etag . Ook was er Vorige s werk delee hille tuee Schad versc urine Foto: Erik in de ten. Op elen en inbraken uitwerps golf van selijke een van sprake

uit Foto: Erik

delee

Schad

met bot bedoeld r dan er word gde? Stuu enu wat zois Weet nts geze d Twe redactie@ e prijvenstaan naar: op leuk aling uw vert en maak kans l schede.n zen!

ng wrijvi Geen unstermannTwe met M vertrekt niet bij FCbote ren

r zou Halst Jan van niet mee sterman. Dat at het Mun zonte, omd Joop zaken zitter mene het met voor ager alge NOS in bij de de man weten heeft d laten tbal. io Voe dagavon ma Stud en program circuleerd media vertrek in de en taande net en met Op inter het aans n dat zou hebb manamaken geruchte de te t en r Hals meer voorzitte van Van en niet an. De t Munsterm e zaken zoud en. Van Hals men delee van de deur kunn ger alge Schad eiding Foto: Erik door één De uitbr en hij vindt goed n. dat tege een feit uitdaspreekt is bijna nieuwe Veste van voor een Grolsch baller worden oud-voet se in het tijd trad de en Vites . In 2003 Twente, Ajax nschap, kt hij ging pioe maa s 2006 se Kam kste meer FC nonder te en sind In tege Enschede het belangrij r van Twen management. in het een EK, zou dienst en. Maa dat hij eren hier in het van het uaties uden te noem dat de kind middag deel uit rse insen goed betaalde is rdag je, geho eldige en tot dive t, was zate e- voor ons e een gew Bommet kwam voor een stelling t van Hals adrome, Het EK kind ndelijk gezwicht In de se Aqu Aquadrom zijn ven, heef veertig d.’ Uitei hij zijn water. kans bedrijfsle geen idee wat Enschede succes. Ruim en geha Jort uit het ld om in het hebb t nog aars won eme baan en, winn jaar aang . een groo y n zegg met 9 er twee en zich rde titel se Rom zal zijn. naar eige tot en ren hadd felbegee Enschede te beuitdaging op de categorie arige we ts en elfj nieu plaa en de te mak van de eerste jaar. Raoul Bijkerk wist de met 15 Strik en tot en enveen geslaagde Lennart Diep gorie een n cate et lede t EK

metje

ste bom

Het be

is geboren en getogen in het Twentse Borne. Momenteel zingt ze in het achtergrondkoor van Marco Borsato, maar ze drumde ooit bij Normaal. Ze heeft dus ervaring met boerenjongens… De kandidaten moeten tussen de 18 en 25 jaar zijn. “We zijn dus op zoek naar een goede zanger, maar ook jonge knapen die goed uit de voeten kunnen op gitaar, bas en drums. Uiteraard moeten ze muziektechnisch wel boven het maaiveld uitsteken.”


Nieuws www.zoisenschede.nl | 5

Onderscheiding voor pleitbezorger Ophuis Voorzitter Willy Ophuis van Stichting Internationaal Onderwijs Twente heeft van de gemeente En-

Opening International Secondary School Twente. Bron: Hetstedelijk.nl

schede een onderscheiding gekregen voor zijn inspanningen voor het onderwijs in de stad op internationaal niveau. Dat gebeurde bij de opening van de International Secondary School Twente in het Stedelijk Lyceum Enschede. Het diploma van een school voor internationaal onderwijs is overal ter wereld geldig. De Overijsselse commissaris der Koningin Ank Bijleveld verrichte een week geleden de opening.

Ank Bijleveld

Winterfair

Acties bij Grolsch?

De Rotary club Enschede-Zuid houdt samen met de Posten morgen (zaterdag 21 januari) van 14.00 - 17.00 uur een gezellige Winterfair voor de oudere wijkbewoners van Zuid in de Posten. Een rijk geschakeerd assortiment aan producten en activiteiten om te proeven, mee te maken of simpel van te genieten, staat de bezoekers van de Winterfair te wachten. HCNON is aanwezig voor een rollator check.

Bierbrouwer Grolsch kan mogelijk op korte termijn acties tegemoet zien. De werknemers van Grolsch willen een betere cao dan nu wordt geboden, maar begin deze week was de bierbrouwer nog steeds niet ingegaan op de eisen van de vakbond FNV Bondgenoten. Die dreigt daarom met acties. Volgens de vakbond communiceert Grolsch oneerlijk en wordt er gegoocheld met cijfers. Omdat de bierbrouwer winst heeft gemaakt, willen de werknemers meer loonsverhoging en een bonus.

Medical Center op UT-terrein Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen gaan op het UT-terrein in Enschede gezamenlijk het Center for Medical Imaging North East Netherlands (CMINEN) bouwen. Hier worden nieuwe beeldtechnieken voor het stellen van diagnoses ontwikkeld door onderzoekers, artsen, technici en ondernemers. Volgens bestuursvoorzitter Anne Flierman van de UT heeft de samenwerking op economisch en wetenschappelijk vlak veel voordelen.

Brandweer Twente leest voor Max Krisman van de brandweerkorpsen Enschede en Haaksbergen heeft woensdag het startsein gegeven voor de Nationale Voorleesdagen in Enschede en elders in Twente.

Platteland Komend voorjaar wordt vervolgens de band gepresenteerd, waarna een professioneel team met ze aan de slag gaat. “We hebben al contacten met boekingskantoren en een platenlabel. En uiteraard gaan ze een plaat opnemen. Peter Koelewijn heeft al een eerste nummer klaarliggen, maar eventuele inzendingen zijn welkom voor de tweede single. Daarna verschijnt er een album.” En dan straks dus nog een goede naam voor de nieuwe boerenboy-

band. Henri Frijlink: “Daarvoor hebben we een prijsvraag uitgeschreven. Voor de winnaar ligt een bedrag van vijfhonderd euro klaar. Met bovendien een heus VIP-arrangement. Een dagje backstage meemaken, uit eten met de nieuwe agrarische sterren. En de winnaar wordt thuis opgehaald in de starlimo van de band. Da’s dus nog eens wat anders dan rijden op een tractor…” Zie ook: www.plattelandsheld.nl

De Clustercommandant Oost las op OBS Roombeekschool in Enschede voor uit het prentenboek ‘Een verrassing voor Spuit Elf’. Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen organiseren zelf op deze jaarlijkse dag voorleesontbijten met lokale ‘helden’. De Voorleesdagen worden dit jaar gehouden van 18 tot 28 januari. Doel is het bevorderen van het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet leesvaardig zijn. De brandweer in Twente wil hier geen steentje aan bijdragen. Het sluit goed aan bij haar voornemen om meer voorlichting te gaan geven. Het is van groot belang dat kinderen op jonge leeftijd al kennis krijgen van brand(gevaar). Behalve in Enschede leest de brandweer de komend dagen ook voor op basisscholen in Hengelo, Oldenzaal en Enter.

Brandweer Twente wil kennis brandgevaar overbrengen op kinderen.

Hét nieuws uit en over uw stad!

www.zoisenschede.nl


Gezichtsbepalend ...

Hét alternatief ...

zm el creative media www.zmoel.nl

Informeer naar het speciale STARTERSPAKKET van Zmoel!

Enschede

Twentse Goudbank VAN AF HED EN

OPE

N

WIJ KOPEN: - OUD GOUD - TANDENGOUD - GEBROKEN GOUD - MUNTEN - BARGOUD - ZILVER -SIERADEN -BESTEK - PLATINA

Goudaankoop en Edelmetaalhandel

Profiteer nu van de historische hoge goudprijs Ongeacht in welke conditie of hoeveelheid Wij kopen alles tegen absolute beursprijzen. Nu ook verzilverd bestek

ARA

ATS)

DS N A L EN BUIT D KOPEN GOU U AF! WIJ

3

8K 33 (

GOU

D:

333 585 (8 kara a ( 750 14 kara ts) (18 k ats) 900 a (21 k raats) araa ts)

De Heurne 23 Enschede • 06-16406293 • Wij testen uw goud kostenloos en maken u een goede aanbieding


zakelijk

Enschede

Veel werknemers door mantelzorg overbelast

Bedrijven moeten probleem onder ogen zien Het aantal bedrijven dat geconfronteerd wordt met overbelaste werknemers door zorgtaken thuis stijgt. Door vergrijzing, bevolkingskrimp én bezuinigingen in de zorg doen mensen met een betaalde baan steeds vaker aan mantelzorg. Uit onderzoek blijkt dat van de mantelzorgers met een baan drie procent stopt met werken, zeven procent minder gaat werken en vijf procent meer werk afhoudt. De verwachting is dat de uitval van personeel door mantelzorg de komende jaren alleen maar zal toenemen. Het bureau Jong en Veer is het eerste bedrijf in Nederland dat zich specifiek richt op het ondersteunen en adviseren van bedrijven om dat te voorkomen. Overbelast De behoefte aan ondersteuning van werkende mantelzorgers is groot. Een op de acht werknemers zorgt naast een betaalde baan voor een hulpbehoevende ouder, een chronisch zieke partner of gehandicapt kind. Dit aantal zal alleen maar toenemen. “Bedrijven hebben er baat bij dat hun werknemers goed blijven functioneren, maar weten niet precies wie mantelzorger is en waar een mantelzorger behoefte aan heeft”, aldus Gretha van der Veer en Heidi de Jong, die het adviesbureau hebben opgericht. “Net zoals werkgevers oog hebben voor ouders met kinderen, zullen ook steeds meer bedrijven door krapte op de arbeidsmarkt maatwerk moeten leveren voor werkende mantelzorgers’’. Door een mantelzorgvriendelijk (bedrijfs) klimaat is het mogelijk dat werknemers het werk met mantelzorgtaken kunnen blijven combineren en niet overbelast raken. Financieel interessant ,,Voor bedrijven is het ook financieel interessant om te investeren in mantelzorgers”, zegt De Jong. Behalve dat een onderneming bespaart op verzuimkosten –een werknemer die thuis zit, kost gemiddeld 200 euro per dag- verstevigt de organisatie de band met de eigen werknemers en vergroot de personele inzetbaarheid. Een bedrijf dat zich betrokken toont, zal beter in staat zijn talentvolle werknemers binnenboord te houden en nieuwe aan te trekken. Van der Veer: ,,Ondernemingen die bouwen aan een aanbod voor medewerkers die nu geen mantelzorgers zijn, maar het morgen kunnen worden zijn hiermee klaar voor de toekomst.’’

www.zoisenschede.nl | 7

Enschede

Advertorials

OLCT voor een persoonlijke benadering Tien vragen aan ondernemers in Enschede:

OLCT Opleiding en Training biedt een enthousiast team dat ruim vijftien jaar ervaring heeft in het geven van trainingen, opleidingen en re-integratie. Het team staat bekend als laagdrempelig, nononsense en erg professioneel. Naast trainingen overdag biedt OLCT ook avondcursussen en maatwerktrajecten aan. “Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand op zeer korte termijn individueel getraind moet worden. Hiervoor bieden we dan een opleiding op maat: Heel persoonlijk”, vertelt Mieke Lemaire. “Ons voordeel is dat we èn professioneel èn kleinschalig zijn. We werken niet met wachtlijsten. Wanneer wij voor een training worden benaderd is het vaak al mogelijk om de volgende dag te beginnen.” De lokalen van OLCT zijn compleet en goed ingericht, van alle gemakken en moderne technieken voorzien. Het is al weer 4 jaar geleden dat OLCT Opleiding en Training van de Hengelosestraat verhuisde naar de bovenverdieping van het Dienstencentrum (CBR gebouw) aan het Transportcentrum in Enschede om daar de activiteiten voort te zetten. Een juiste zet, want de behoefte aan kennistrainingen blijft groeien. Om interessant te blijven voor de arbeids-

Jurgen Langezaal van Jan de Lange Herenmode

De flexibiliteit binnen OLCT spreekt veel mensen aan.

markt in het algemeen en de huidige en toekomstige werkgever in het bijzonder zullen werknemers moeten blijven investeren in zichzelf. Soms gebeurt dit ook vanuit het bedrijf waar zij werken. Zo traint OLCT veel bedrijven met name op het gebied van Office trainingen. Door gebruik te maken van inventarisatieformulieren worden groepen op gelijk cursusniveau samengesteld. Trainingen kunnen overdag, ’s avonds of zelfs op zaterdagen plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid in-company te trainen. Deze flexibiliteit spreekt veel klanten aan. Wilt u meer informatie over de Trainingen en Opleidingen die OLCT biedt? Neem dan een kijkje op de website: www.olct.nl.

1: Wanneer bent u voor uzelf begonnen en waarom? “Afgelopen 1 December heb ik Jan de Lange Herenmode overgenomen, de zaak waar ik al geruime tijd werkzaam ben. De winkel heeft al 38 jaar een groot en trouw vaste klanten bestand en staat voor kwaliteit en service. Mijn droom is altijd geweest een eigen zaak te runnen. Dit is voor mij een goede kans om onder begeleiding van Jan deze zaak succesvol voort te zetten.” 2: Hoe gaat het met uw bedrijf in deze economisch mindere tijd? “Je merkt dat de consument steeds meer bewust aankopen doet. De prijs/kwaliteit moet kloppen. Bovendien moet je je onderscheiden met een goede en bijzondere collectie. Wij kopen in bij grote merken, maar nemen ook af bij kleine wat minder bekende Italiaanse Ateliers. Deze unieke collectie maakt ons sterk tegenover ketens die het vooral van de aanbiedingen met het commerciële moeten hebben.” 3: Wat heeft u de mensen in Enschede te bieden? “Een uniek merkenaanbod in de Herenmode. Kleding die soms in de wijde omgevingen niet te verkrijgen is. Wij richten ons op de sfeer en beleving, winkelen moet leuk en gemoedelijk zijn. Kopje koffie misschien?”

Norbert en Dave bouwden samen altijd al computers.

Foto: Erik Schaddelee

Computers & Zo

“Service leveren wij gratis” Norbert van Drueten en Dave Cramer Bornemann zijn de drijvende krachten achter Computers & Zo aan de G.J. van Heekstraat 100 in Enschede. Ze zagen in het bedrijf kansen om iets voor zichzelf te beginnen. “Wij hebben altijd samen computers gebouwd voor vrienden en daar wilden we graag meer mee gaan doen”, vertelt het tweetal. Drie jaar geleden was het zo ver en ontstond Computers & Zo. “We willen anders zijn dan andere computerwinkels. Het is niet alleen maar het aanschaffen van een computer of een onderdeel. Juist de service is bij ons belangrijk en staat dan ook hoog in het vaandel. Ook wanneer iemand een tweedehands computer koop bij ons, geven wij een half jaar garantie”, vertellen de heren. Twee gedreven mannen die hart hebben voor hun zaak, maar nog meer hart voor hun klanten. “Hoe vaak hoor je wel niet dat mensen ergens iets kochten en

nergens heen kunnen als ze een probleem met het product krijgen? Bij ons kan men altijd terecht, wat het probleem ook is, wij zoeken naar de oplossing. Zonder extra kosten. Verkopen kan iedereen, maar service verlenen is een vak apart!” De professionals weten waar ze over praten, want wat ze verkopen zijn de producten die ze thuis ook zouden aanschaffen. “Liever zijn we iets duurder dan dat we zouden inleveren op service en kwaliteit. En de service zit niet bij de prijs in. Die leveren wij gratis.” En sinds Januari 2012 hebben ze ook de juiste partner gevonden om de groeiende vraag in de zakelijke markt te kunnen beantwoorden. James Wiersma, zelfstandig ICT ondernemer sinds 2007, zal zich richten op de ICT dienstverlening voor de zakelijke markt. Dit met een compleet nieuwe website genaamd www.serversenzo.com Voor meer informatie over Computers & Zo: www.computersenzo.com of www.serversenzo.com.

4: Hoe ziet u uw bedrijf over vijf jaar uit? “Ik ben natuurlijk pas sinds kort ondernemer. Ik zit boordevol ideeën die ik momenteel aan het uitwerken ben.Teveel verklap ik er niet over, houdt u ons en de winkel in de gaten.”

Een enorme uitdaging!” 6: Wat wilt u graag meegeven aan andere ondernemers? “Ik denk dat het belangrijk is in deze tijd krachten te bundelen. Met elkaar kijken naar kansen en mogelijkheden.” 7: Wat vindt u van het ondernemersklimaat in Enschede? “Ik denk dat er in Enschede een goed ondernemersklimaat is. Wat ik ook merk is dat concurrerende ondernemers elkaar als collega’s zien, en er over en weer klanten doorgestuurd worden. Dat is toch mooi dat men elkaar iets gunt! “ 8: Wat is uw favoriete netwerkplek in Enschede en waarom? “Buiten de winkel om, zijn FC Twente, Bar Restaurant Amis, Fellini en Villa van Heek plekken waar ik goed kan netwerken. Ook bezoek ik verschillende evenementen in de omgeving waar ik mensen tref.” 9: Hoe kan Enschede zich meer profileren als grootste stad van Oost-Nederland? “Ik vind dat Enschede het ontzettend goed doet. Er worden mooie projecten ontwikkeld. En vergeet niet wat Enschede allemaal al voor ons te bieden heeft!” 10: Wat vindt u het mooiste aan Enschede en waarom? “Het van Loenshof/Langestraat. Prachtige winkelstraat met een gevarieerd aanbod aan exclusieve winkels. Op de tweede plek de Oude Markt waar het zomers heerlijk is een terrasje te pakken.”

5: Wat betekent ondernemen voor u? “Een ondernemer bereikt nooit zijn doel. Is altijd bezig zichzelf en het bedrijf te verbeteren en is erg creatief. Vaak moet je niet te gecompliceerd, maar simpel nadenken.

Vervolg van voorpagina

“We zijn trots op deze award” “Twente Milieu heeft een duurzame visie op alle aspecten van de bedrijfsvoering waaronder het verminderen van de CO2-uitstoot. Het verduurzamen van de logistieke bewegingen speelt hierin een grote rol”, aldus Albert van Winden, directeur van Twente Milieu. “We zijn trots op deze Award en dat we ons koploper mogen noemen in de duurzame logistiek”. Het toekennen van de Lean & Green Award gebeurt op basis van een schriftelijk plan, waarin concrete CO2-doelstellingen voor 2012/2015 zijn vastgelegd en KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn bepaald.

Het stimuleert bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig ook de milieubelasting reduceren. Deelnemende bedrijven ontvangen de Lean and Green Award en na realisatie van het doel het Lean and Green Label. Twente Milieu zorgt samen met gemeenten en bewoners voor een schoon, gezond en fris Twente. Dit doet zij door de leefomgeving schoon en veilig te houden en het afval innovatief en duurzaam in te zamelen.


PLAFONDSHOW ZATERDAG

ZONDAG

JANUARI 10.00 - 17.00 UUR

JANUARI 12.00 - 16.00 UUR

21

Uw adviseur: Frans Hendriks

22

KOOP ZONDAG

uw Een nie 1 in plafond dag!

Plafond-ideeën? Bezoek onze showroom!

Bekend van tv:

Eekboerstraat 71 • 7575 AW Oldenzaal (showroom slaapspecialist) • Tel. 0541- 534 029 • www.plamecotwente.nl • info@plamecotwente.nl

Volg ‘Zo is Enschede’ op YouTube:

youtube.com/zoisenschede

Enschede

Telkens een stap hogerop Voor al uw opleidingen en trainingen op het gebied van: Informatica:

• MS-Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook)

Communicatie: • Telefoneren • Schrijven met effect • SEO webteksten schrijven • Notuleren met de PC

www.scheidingsplanner.nl Help, ik ga scheiden!

‘Mijn man deed altijd alle financiën. Hoe weet ik nu waar ik recht op heb?’ Financiën vormen vaak een struikelblok bij scheiding. Niet zelden is het ingewikkelde materie. En vraagt u zich soms af of u niet tekort wordt gedaan. Als financieel deskundige en vertrouwenspersoon behartigt de Scheidingsplanner uw belangen en zorgt ervoor dat u financieel weer verder kunt.

Medisch secretaresse Financieel: • Basiskennis boekhouden (BKB) • Basiskennis Calculatie BKC • Praktijkdiploma boekhouden(PDB)

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje, ‘Help, ik ga scheiden!’ aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.

Workshops: • No stress • Timemanagement

De Scheidingsplanner Twente Bennie Bles Deurningerstraat 224, 7522 CL Enschede Tel. (053) 800 10 18 twente@scheidingsplanner.nl

• Dag- of avondcursussen • Maatwerktrainingen

WWW.OLCT.NL Transportcentrum 3 • Postbus 1379 • 7550 BJ Enschede • Tel. 053-4340344 • info@olct.nl

Volg ‘Zo is Enschede’ op Facebook:

facebook.com/zoisenschede

Enschede


mens & welzijn

Enschede

www.zoisenschede.nl | 9

Column

Vrijwilligers van Humanitas helpen bij administratie thuis

“Soms is de pechfactor gewoon te hoog”

Vanuit de apotheek

In Enschede ondersteunen ruim dertig vrijwilligers van de vrijwilligersorganisatie Humanitas andere mensen bij hun administratie. Zij doen dit bij de mensen thuis. De doelstelling van het project Thuisadministratie van Humanitas is om te helpen bij het op orde brengen en houden van de financiële thuisadministratie van mensen die dat even niet meer zelf kunnen. Vaak kan daarbij een schuldhulpverleningstraject worden voorkomen en waar dat niet mogelijk is worden de deelnemers (de hulpvragers) voorbereid op deze schuldhulpverlening en de budgettering. Om verschillende redenen kan iemands administratie één grote onoverzichtelijke berg papieren worden. Soms kloppen mensen bij de Thuisadministratie van Humanitas aan, die een opeenstapeling van tegenslag te verwerken hebben: de werkgever gaat failliet, de uitkering laat op zich wachten, partner wordt ernstig ziek, de kosten gaan omhoog, het inkomen gaat naar beneden, je krijgt een ongeluk en nog een ongeluk. Het gevolg is dat de post blijft liggen, betalingen worden niet meer gedaan, acties worden niet meer ondernomen en langzaam maar zeker verlies je het overzicht over de inkomsten en uitgaven. “Soms is de pechfactor gewoon te hoog”, zegt Ghislaine Vreede, coördinator van het project Thuisadministratie in Enschede, “of om met Lambik te spreken ‘als de nood het hoogst is ….. dan komt een ongeluk nooit alleen’. Op zo’n moment kun je alle hulp gebruiken die er is. En in

ons geval is dat op het gebied van de administratie. Wat wij zoal doen? Wij doen veel en heel weinig. Daar bedoel ik mee dat in de beginfase van de ondersteuning wijzelf vooral erg actief bezig zijn. We scheppen in eerste instantie orde en overzicht, maar die actieve houding wordt steeds minder naarmate de deelnemer zelf weer meer kan, tot het moment komt waarop wij niet meer nodig zijn. Dat is het doel van onze begeleiding: onszelf overbodig maken.” Mensen met grotere en kleinere administratieve problemen kunnen bij het project aankloppen. Zij krijgen een vaste contactpersoon en samen maken ze afspraken over de bezoekfrequentie en hoe lang ze per keer samen bezig zijn. Ook de afbouw van de ondersteuning gebeurt in overleg. Wat bij deze aanpak als buitengewoon plezierig door de deelnemer wordt ervaren is het feit dat de vrijwilliger bij hem thuis komt. “Dan zien ze tenminste hoe de situatie hier is”

Dit is de eerste apothekerskolom in Zo is Enschede. Mijn naam is Rikie Elling en ik ben apotheker in Apotheek Twekkelerveld. Ik schrijf deze column in overleg met de plaatselijke apothekersvereniging. Namens de Enschedese apothekers wil ik u het komende jaar op de hoogte houden van allerlei belangwekkende zaken die spelen in en rond de apotheek.

aldus een deelnemer. “ Er zijn zoveel dingen die je zo moeilijk kunt vertellen, die moet je gewoon zien en voelen. En verder vind ik het fijn dat het een vrijwilliger is en dat er geen vingertje is van oh oh wat heb je gedaan, maar eerder een geruststelling. Het is niet een must of zo, zoals je dat wel eens bij een officiële instantie kunt voelen. Er is eerder je eigen verantwoordelijkheid die je van binnenuit voelt, omdat je de tijd nuttig wilt besteden die de vrijwilliger in jou steekt.” Door de financiële en economische crisis bereiken steeds meer hulpgeroep en financiële noodsignalen het

project Thuisadministratie van Humanitas. Daarom is een toenemend aantal vrijwilligers nodig en is Humanitas Thuisadministratie voortdurend op zoek naar collega-vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk neemt wekelijks ongeveer twee uur per deelnemer in beslag en de tijd is zelf in te delen. De vrijwilligers krijgen trainingen en cursussen. Ook staat er een onkostenvergoeding tegenover en zorgt Humanitas voor een WA- en ongevallenverzekering voor de vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via g.vreede@humanitas.nl en telefoon 06-5354 9781

Cheque voor Stichting Down Syndroom Atletiek Club TION (AC TION) doneert 3.800 euro aan de Stichting Down Syndroom. Dit maakte de voorzitter van de Singelloop Commissie, Marc Woesthuis, bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van AC TION.

Akkoord over de LiCare samenwerkingsovereenkomst.

24 werkzoekenden snel aan de slag in de zorg Myra Koomen, wethouder Werk & Inkomen Enschede, Erik Drenth, Raad van Bestuur van Livio en Benno Hermelink, directeur Werkplein Enschede hebben afgelopen week hun handtekening gezet onder de LiCare samenwerkingsovereenkomst. Daarna waren 24 werkzoekenden aan de beurt hun handtekening te zeggen. Zij kunnen nu aan de slag in de zorg, waarbij ze tegelijkertijd een opleiding hiervoor volgen. Het LiCare project is een samenwerking tussen de gemeente Enschede, werkplein Enschede en Livio en biedt de werkzoekenden de kans zich op te leiden tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Erik Drenth: “Voor Livio is dit een goede mogelijkheid om een dreigend personeelstekort op te vangen en door de samenwerking met gemeente en werkplein was het ook mogelijk een goed op-

leidingstraject aan te bieden.” Myra Koomen is verheugd dat de gedreven en gemotiveerde deelnemers hun talenten kunnen gaan ontwikkelen en een nieuwe toekomst tegemoet gaan. Zij bedankte Livio dat zij de deelnemers aan het LiCare project deze kans biedt en andere organisaties aanzet tot het volgen van deze initiatieven. Tevens bedankt zij het ROC van Twente voor hun bijdrage tot het opleiden van deskundige mensen in de Zorg. Ten slotte wenste Benno Hermelink de deelnemers veel succes en hoopt dat het project succesvol mag worden afgerond en mede daardoor in de toekomst voortgezet mag gaan worden. Het LiCare project is het eerste grote project in het kader van de Enschedese Arbeidsmarktaanpak en richt zich op mensen in een uitkeringssituatie.

Jaarlijks houdt AC TION de Menzis Singelloop, het op één na grootste loopevenement in de regio. De opbrengst van de CeeCee Bedrijvenloop worden jaarlijks gedoneerd aan een goed doel. In 2011 was hiervoor de Stichting Down Syndroom gekozen. De vertegenwoordigers van deze stichting waren enorm in hun nopjes, want tot nog toe moesten ze hun activiteiten betalen uit een heel klein budget. Tijdens de nieuw-

jaarsreceptie werd onder andere ook aangegeven dat de vereniging het moet hebben van vrijwilligers die met elkaar samenwerken en dat vraagt wederzijds begrip en respect. Een heuglijke gebeurtenis die uiteraard vermeld moest worden, was de derde plaats die het mannenteam behaalde bij het FBK Nederlands Kampioenschap voor Teams. De mannen van AC TION mochten voor de zevende keer meedoen met het NK voor Teams. Twee keer eerder konden ze ruiken aan een podiumplaats en in het ‘eigen’ FBK stadion werd dit bewaarheid. Ook de deelname van René Stokvis en Wouter de Boer aan het Europese Indoor Kampioenschappen in Parijs was een unicum in 2011.

Veranderingen Met ingang van januari 2012 verandert er van alles rond uw zorgverzekering. Voor geneesmiddelen geldt dat sommige niet meer vergoed worden. Daarnaast krijgen apothekers net als tandartsen te maken met vrije tarieven. Dat betekent dat er prijsverschillen gaan ontstaan. Maagzuurremmers Maagzuurremmers voor kortdurend gebruik worden vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed. Als u naast een pijnstiller een maagbeschermer nodig heeft – bijvoorbeeld omdat u al last van de maag had of omdat u ouder bent dan 70 jaar, of omdat u nog andere middelen gebruikt die de maag kunnen beschadigen – dan wordt de maagbeschermer niet meer vergoed. Nu gaat het niet om zoveel geld, maar wij begrijpen dat dit voor u een behoorlijk bedrag kan zijn. Voor uw gezondheid is het echter belangrijk, dat u dit middel wel gebruikt als de arts het voorschrijft. Heeft u deze maagmiddelen chronisch nodig, dan worden ze wel vergoed. Chronisch gebruik wordt omschreven als 6 maanden continue gebruik. De arts moet dit dan wel op het recept vermelden. Het eerste recept moet echter altijd betaald worden. Medische Noodzaak Het kan zijn dat u een bepaald geneesmiddel, dat uw verzekering vergoed, niet goed kunt verdragen. De apotheek mag dan alleen iets anders op kosten van de zorgverzekering afleveren als de arts op het recept noteert dat het medisch noodzakelijk is. Bovendien moet de arts naast de term ‘Medisch noodzakelijk’ een geldige reden op het recept noteren. Ontbreekt de geldige reden dan zal alsnog aan u gevraagd worden het geneesmiddel zelf te betalen. Vragen? Heeft u vragen, stel ze aan uw apotheker!

Rikie Elling Apotheker

AC Tion overhandigt de geldcheque.


Enschede

Zo is Enschede - Hét nieuws uit en over uw stad! | 10

Gedichten en andere leuke berichten door Patrick de Haan In het kader van de Poëzieweek Enschede komt Patrick de Haan met een solovoorstelling naar het Vestzaktheater in Enschede.

Na het overweldigende succes van zijn eerste, mensonterend lange solovoorstelling en het bijna-stadsdichterschap van Enschede, heeft Patrick de Haan de ideale combinatie gevonden tussen taal en vermaak: dichten en berichten! En laat dat nu ook de titel zijn van zijn tweede solovoorstelling: gedichten en andere leuke berichten. Een avond vol taal; van schalkse rijmelarij via lichtschitterend dichten naar loodzware observaties van klein dagelijks leed. Aanvang: Vrijdag 27 januari 20.30 uur. Entree: 8,50 euro.

Inschrijven voor de SchaatsUur Challenge IJsbaan Twente houdt zondag de SchaatsUur Challenge. Iedereen die zich nog wil inschrijven, kan dit doen via: www.schaatsen.nl/uurchallenge. De Challenge is een goede oefening voor zowel jong als oud en beginnend tot gevorderd. Iedereen kan en mag meedoen en in één uur tijd zoveel mogelijk rondjes proberen te schaatsen. Het mooie van de Challenge is, dat het geen wedstrijd is. Het schaatsen mag in je eigen tempo. Het gaat om rondjes op de 400 meterbaan. De transponder om de enkel, die iedereen mee krijgt, telt automatisch hoeveel rondjes je schaatst en in welke tijd. Door mee te doen aan dit evenement, krijg je een goed inzicht in wat je kunt en weet je meteen welke toertochten en afstanden op natuurijs geschikt voor je zouden zijn. Het evenement begint om 15.30

uur. Vanaf 15.10 uur is er de mogelijkheid om in te schaatsen. IJsbaan Twente is één van de vijf kunstijsbanen in Nederland die de SchaatsUur Challenge mogen organiseren.

Voorstelling over Theatergroep Max. zet op 29 januari de familievoorstelling HELP op de planken in het Wilminktheater. Een muziektheatervoorstelling over de beginjaren van The Beatles.

Advertorial

Liverpool na de oorlog. Je moeder overlijdt jong. Je hebt geen cent te makken, alleen een vetkuif, een gitaar, een droom. En een nieuwe sound. HELP gaat over de beroemdste band ter wereld, over hoe vier jongens de hemel bestormen en volhouden. Een muzikaal verhaal over vriendschap en jaloezie en natuurlijk over een onstuitbaar brandende passie voor muziek. Alsof je live meemaakt

hoe The Beatles zijn begonnen. Een echte Beatlemania... Moniek Merkx (regie) over de voorstelling: “We wilden een voorstelling maken over de jonge jaren van The Beatles, de weg naar die beroemdheid toe. En dan heb je vervolgens die schatkamer aan muziek uit die tijd. Veel kinderen en jongeren van nu ervaren roem en muziek via auditieprogramma’s. Maar muziek gaat

helemaal niet over audities. Het gaat over zelf doen, zelf muziek maken en daar lol en discipline in ontwikkelen. In HELP laten we die noeste arbeid zien. Die Beatles muziek is nog steeds waanzinnig goed, die kan echt raken. Als je dat live hoort, dan heb je het gevoel dat je erbij bent. Bij dat unieke moment uit de popgeschiedenis dat The Beatles ontstonden.” Kaarten zijn te reserveren via telefoonnummer: 053-4858500 of via de website: www.wilminktheater.nl. Aanvang: Zondag 29 januari 15.00 uur. Meer informatie: www.tgmax.nl.

Borsato al snel in Enschede Marco Borsato moest onlangs zijn concerten in Enschede afzeggen wegens ziekte. De zanger haalt deze concerten al snel in. Dat liet de organisator dinsdag weten.

The Saloon terug in Enschede Mexicaans en Argentijns steakhouse The Saloon is al vijftien jaar een begrip in Enschede. Het restaurant is onlangs verhuisd van de Korte Haaksbergerstraat naar de Walstraat 63 in de binnenstad. Daarom was het een tijdje gesloten, maar The Saloon is terug! Nog completer dan voorheen. “We hebben altijd aan de Korte Haaksbergerstraat gezeten, maar ons huurcontract werd daar niet verlengd en dit zorgde voor de nodige problemen”, vertelt gastheer Benjamin. “We waren zoekende naar een nieuw pand en dit hebben we gevonden aan de Walstraat. We zijn er blij mee. In negen weken tijd hebben we een lege winkel om kunnen bouwen tot

een sfeervol restaurant. Nu kunnen we onze gasten een nog mooier restaurant bieden met veel uitstraling. Die uitstraling is iets dat we bij het oude pand niet echt hadden.” Negentig procent van de bezoekers bestaat uit vaste gasten. Ze komen telkens terug vanwege de goede kwaliteit, de sfeer en de gunstige prijzen. “We hebben een uitgebreide menukaart en voor iedereen iets te bieden. Ook voor vegetariërs is er veel variatie. Daarnaast bieden we verschillende visgerechten voor de liefhebber. The Saloon heeft ruim tachtig zitplaatsen en verzorgd ook catering buiten de deur.” Voor meer informatie en een kijkje in de menukaart van The Saloon kunt u kijken op de website: www.the-saloon.nl.

Marco Borsato staat nu op maandag 30 januari in het Enschedese Muziekcentrum. Iedereen die een kaart heeft gekocht, kan gewoon met deze kaart naar binnen. Ook de aanvangstijden blijven hetzelfde. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om het concert op 30 januari te bezoeken, kunnen hun geld terugkrijgen door de kaarten in te leveren bij het Wilminktheater en Muziekcentrum. De zanger beloofde, nadat bekend werd dat hij met griep kampte, dat hij de optredens later dit jaar zou inhalen.

Waar: Enschede Muziekcentrum Marco Borsato reist alsnog naar Enschede.

Wanneer: maandag 30 januari


UITGAAN www.zoisenschede.nl | 11

Agenda Vrijdag 20 januari Nederlands Symfonieorkest – Debussy Strauss Hannes Minnaar soleert in Ravels pianoconcert dat hier en daar een jazzy tintje heeft. De Fransman Marc Soustrot laat in werken van zijn landgenoten Dukas en Debussy horen hoe zij gedichten omzetten in beeldende klanken. Waar: Muziekcentrum De Wilmersberg Zaal. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 20 januari Arthur Adam & De Lookels

voorjaarschagrijn. Tel daarbij veel mooie nieuwe liedjes en je hebt een fonkelnieuw programma van een cabaretière die het licht niet schuwt. Waar: Concordia Theater. Aanvang: 20.30 uur.

The Beatles

"De muziek van de Beatles is nog steeds waanzinnig goed."

Wereldmuziek van Göksel Yilmaz Na een lange periode van voorbereidingen en studio-opnamen is het debuutalbum ‘Gezgin’ (betekenis: De Reiziger) van het Göksel Yilmaz Ensemble op 1 december 2011 verschenen. Het ensemble is zondag 22 januari te zien in het Vestzaktheater en brengt wereldmuziek, gezongen in het Turks, Arabisch en Koerdisch. Eeuwenoude traditionele liederen worden met een eigentijdse benadering voorgedragen. Tijdens het zeer speciale CD presentatieconcert zullen alle muzi-

kanten en vrienden die hebben meegewerkt aan “Gezgin” aanwezig zijn. Er is gekozen voor Enschede omdat het de geboortestad is van de TurksArabische zanger, gitarist en sazspeler Göksel Yilmaz. Daar heeft hij ook zijn eerste band opgericht. De entreegelden worden gedoneerd aan het project “Van’i terketmiyoruz” naar aanleiding van de aardbeving in de stad Van in Turkije. Het concert start om 15.00 uur en om 17.00 uur. Entree: 5,00 euro.

Zaterdag 21 januari Elske DeWall – Chasing the Impossible Na haar debuutalbum ‘Balloon Over Paris’ ging alles in een stroomversnelling. Een optreden bij ‘De Wereld Draait Door’, uitverkochte zalen en de benoeming tot ‘3FM Serious Talent’. Zowel Giel Beelen als Edwin Evers staken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. Nu is haar 2e album uit en toont zij nog meer een fantastisch liedjesschrijfster te zijn. Waar: Muziekcentrum Arke Zaal. Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 21 januari Mylou Frencken – Mylou geeft licht

Woensdag 25 januari Najib Amhali – Alles komt goed

Zaterdag 21 januari Nationale Reisopera – La Traviata Verdi’s geliefdste opera: de tragische geschiedenis van courtisane Violetta die weet dat zij niet lang meer te leven heeft. Zij hoopt dat de relatie met Alfredo haar nog eenmaal gelukkig zal maken, maar de burgerlijke moraal dwarsboomt dit. Op veler verzoek herneemt de Nationale Reisopera de internationaal geprezen productie van regisseur Monique Wagemakers en haar team. Waar: Wilminktheater Holland Casino Zaal. Aanvang: 20.00 uur. Zondag 22 januari

De Lookels is een Nederlandstalige rockband met muzikanten uit Boekelo die aardig aan de weg aan het timmeren is. Hun muziek wordt vergeleken met Johnny Cash, Nick Cave, Tom Waits en Sixteen Horsepower, maar dan dus in het Nederlands. Na hun debuut op Zoutpop 2011 hebben ze links en rechts aardig indruk weten te maken. Voorganger/zanger is de Boekelose dokter Rick Schenau, de ritmesectie bestaat uit bassist Niels Groenenboom en drummer Fer Schoonheden en op de gitaar vinden we import-Boekeloër en Bleekerij-bewoner Bert Bennink. Waar: De Buren Boekelo. Aanvang: 21.30 uur.

kent ons’ tot leven. Waar: Wilminktheater Holland Casino Zaal. Aanvang: 20.00 uur.

Hans Kazan – Het Koffertje

Met veel vaart, grappen en een flinke dosis zelfspot vertelt Najib Amhali aangrijpende verhalen die uit zijn leven zijn gegrepen. Hij dacht het een jaartje rustig aan te kunnen doen. Maar zijn tegenstanders denken daar heel anders over. Met smerige complotten, hypergeavanceerde wapens en dodelijke virussen brengen ze zijn leven voortdurend in gevaar. Waar: Wilminktheater Holland Casino Zaal. Aanvang: 20.00 uur. Woensdag 25 januari

In deze intieme one-man-show opent Hans zijn koffertje en gunt je een blik in zijn wereld. Hans omhelst het verleden, leeft in het nu, houdt zijn blik gericht op de toekomst en gaat onstuitbaar voorwaarts. Met humor vertelt hij verhalen over gebeurtenissen uit zijn leven terwijl hij achteloos en in hoog tempo de meest verbluffende acts uit zijn mouw schudt. Waar: Grote Kerk. Aanvang: 15.00 uur. Zondag 22 januari Het paard dat vliegt – Niks mee te maken Niks mee te maken! gaat over een geheim hebben, over heel goed kunnen liegen, listen verzinnen en stiekeme dingen. Over dat ene waar je je voor schaamt, wat aan je knaagt, jeukt, brandt en kriebelt en waar niemand iets mee te maken heeft. Want moet een kind eigenlijk altijd alles vertellen tegen zijn ouders? En moeten ouders altijd eerlijk zijn tegen hun kinderen? Hetpaarddatvliegt maakt een ode aan de leugen. Want de waarheid is niet altijd iets om trots op te zijn. Waar: Concordia Theater. Aanvang: 14.30 uur.

Kuijken Kwartet – Op koninklijk verzoek Goede wijn behoeft geen krans: het Kuijken Kwartet verkeert al vele jaren in het brandpunt van het oude-muziekfirmament. Bachs ‘Musikalisches Opfer’ is niet minder legendarisch: de Pruisische koning Frederik de Grote leverde het thema voor dit kloeke variatiewerk, dat Bach grotendeels ter plekke in het Potsdammer Sanssouci concipieerde. Een absolute klassieker. I.s.m. Netwerk Oude Muziek. Waar: Grote Kerk. Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 26 januari Najib Amhali – Alles komt goed Met veel vaart, grappen en een flinke dosis zelfspot vertelt Najib Amhali aangrijpende verhalen die uit zijn leven zijn gegrepen. Hij dacht het een jaartje rustig aan te kunnen doen. Maar zijn tegenstanders denken daar heel anders over. Met smerige complotten, hypergeavanceerde wapens en dodelijke virussen brengen ze zijn leven voortdurend in gevaar. Waar: Wilminktheater Holland Casino Zaal. Aanvang: 20.00 uur. Donderdag 26 januari Bernadeta Astari & Kanako Inoue

Dinsdag 24 januari

Mylou heeft er zin in! Laat je verleiden door haar scherpe observaties en de bij vlagen absurde humor. In de wereld van Mylou is het gewone bijzonder en het zware licht. Een avond met Mylou is de allerbeste remedie tegen winterdepressies en

Ons kent ons (Man bijt Hond) – De Revue De makers van ‘Ons kent ons’, die al ruim elf jaar de afsluitende sketch van ‘Man Bijt Hond’ verzorgen. In een avondvullende revue, waarin het publiek en personeelsleden afscheid nemen van de plaatselijke 12,5 jaar jubilerende Superbuur, komen de personages van ‘Ons

Een zang-piano-duo dat in 2006 als Indonesische sopraan en Japanse pianiste naar Nederland kwam om aan het Utrechts Conservatorium opgeleid te worden. Na ieder hun sporen verdiend te hebben als solist, vonden ze elkaar in 2009. Waar: Muziekcentrum Arke Zaal. Aanvang: 20.00 uur.


eurd b e g Hier wat! altijd • Vers gebakken brood met reuzel • Stevige roomsoep van aardappelen met room • Varkenspoot, rib van het zwijn, kippepoot, verse groenten en verschillende gebakken aardappelen • Snuiftabak • Vers fruit met vanilleijs per persoon

22.90 al ie a m t ees animat f r e d Rid met €

Ook adverteren met uw logo in de QR code? Bel voor meer informatie naar: 06 - 14 17 80 30

• Speenvarken eten zoveel je wilt • Elke zondag vanaf 12.00 uur per persoon

Terras in de schaduw van de burg Prachtige biertuin met openhaard Ridderzaal voor feesten van 50 tot 180 personen Historische coulisse voor bruiloften en familiefeesten Middeleeuwse menukaart En nog veel meer….

16.50

Funkenstiege 1-3 • 4845 Bad Bentheim Tel 0049 - 5922 777 99 75 www.fuerstenhof-bentheim.de

Enschede

28 JAN 2012 MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE TICKETS EN INFO: W W W. ATA K . N L

JACOB COHËN, ETON, CANALI, SCABAL

SUPER SALE

Kostuums/Kolberts 50-70% Dresshirts 70% Stropdassen (89,-) Nu 25,-en 45,Jassen/Jacks 40-70% Casual shirts (normaal 129,-/169,-) Nu 49,Jeans/five-pockets 40 -70% Diverse Casuals 70% Schoenen 40 -70%

www.jandelange.nl

EDUARD DRESSLER, HILTL, SCHNEIDERS

HACKETT, PAUL&SHARK, FORTEZZA, GRAN SASSO, TOD’S, ETON

UB40

ACQUA DI PARMA, FAY, ETON, VAN LAACK, SCHNEIDERS, HILTL

WWW.ZOISENSCHEDE.NL


kunst & cultuur

Enschede

www.zoisenschede.nl | 13

Agenda 1 januari – 28 mei Ronald Meulman “Traditioneel begint kunst bij de zelfexpressie van de kunstenaar. Ronald Meulman begint daar juist niet. Hij is eerder geïnteresseerd in ‘multiples’, kunst in meervoud vervaardigd via industriële processen. Het gaat niet om de productie van het object, maar om de deconstructie van het productieproces. Ronald maakt mallen die in onderlinge verschuiving ten opzichte van elkaar telkens anders gevormde vazen voortbrengen. De kunstenaar doet zelf een stapje terug door de zelfverwekking van steeds andere vazen te onderzoeken.” Tevens exposities van Mirjam Ros, Carla de Vrijer, Elsbeth Cochius. Waar: Kunstcentrum Mayart.

Temari workshop

Een spannende strijd gaat het zaterdag 28 januari worden in Theater Sonnevanck in Enschede. Drie duo’s, combinaties van tekstschrijver en componist, gaan de strijd met elkaar aan om de hoofdprijs van 2Scoremusictheatre: Een volledig gefinancierde en geproduceerde muziektheatervoorstelling, uitgevoerd in het najaar 2012 in Enschede.

De Vuurvogel

18 nov. 2011 – 4 maart 2012

De Vuurvogel Een spectaculaire multimedia installatie van kunstenaar Othilia

Bouwplaats Tentoonstelling met plannen en ontwerpen die in uitvoering zijn of gaan voor Enschede, maar ook toekomstbeelden die misschien nooit realiteit gaan worden, maar wel spraakmakend zijn. Het doel van de tentoonstelling is het op gang brengen van een discussie over de ruimtelijke toekomst van het binnensingelgebied van de stad Enschede. Waar: Museum TwentseWelle. 22 nov. 2011 – 29 jan. 2012 Eigen collectie: Curdin Tones Werken van Curdin Tones uit de museumcollectie. Waar: Rijksmuseum Twenthe.

Drie duo’s, drie concepten, zijn op 4 juli 2011 gekozen uit 31 aanmeldingen voor 2Scoremusictheatre vanuit heel Europa. De volgende finalisten met hun concepten gaan de eindstrijd aan in de finale. Nikolett Nemeth en Félipe Ignacio Noriega met het concept LAKE Barry Hofstede en Pierre Estourgie met het concept Beste vrienden Hiekelien van den Herik en Almar Kok met 23:59

voor hun pilot. Ze zochten zelf cast en crew en in de laatste week van januari vinden de repetities van de drie pilots in de Fabrieksschool en bij de Nationale Reisopera in Enschede plaats. De vakjury bestaat uit Guus Mostart, voorzitter, Micha Hamel, Ina Karr, Willem Bruls en Peter te Nuyl en deze bepaalt wie de hoofdprijs krijgt, een volledig gefinancierde en geproduceerde muziektheatervoorstelling van een uur. Daarnaast bepaalt het publiek op basis van het aantal stemmen, welk duo de publieksprijs, een cheque van 1000 euro, in ontvangst mag nemen. De finale is gratis toegankelijk en wilt u de finale bijwonen kunt u zich aanmelden via info@2scoremusictheatre.nl. Wees er snel bij, want er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar!

Tijdens de finale krijgen de vakjury en het publiek een pilot van elk concept te zien. De drie duo’s werkten de afgelopen vijf maanden aan de uitwerking van hun concept tot een eerste muziektheatrale presentatie van 20 minuten. Met begeleiding van coaches van 2Soremusictheatre ontwikkelden zij tekst en muziek

2Scoremusictheatre is een initiatief van de Stichting Muziektheaterwerkplaats Enschede waarin wordt samengewerkt door Nationale Reisopera, ArtEZ Conservatorium, het Nederlands Symfonieorkest, Theater Sonnevanck, het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede en het Kameroperahuis te Zwolle.

Temari is een Japanse volkskunst, waarin ballen met garen worden versierd. Van origine is het een oude kunst die ‘van moeder op dochter’ is overgegaan, en waarmee het symbool van geluk, liefde en vreugde wordt doorgegeven. De basis van deze bal is schapenwol of piepschuim, dat wordt omwikkeld met garen. Daarna wordt de bal met borduurgaren in bepaalde patronen versierd.

Tijdens de twee lessen word je vertrouwd gemaakt met de beginselen en patronen van de Temari. En als de workshop teneinde is, ga je met een zelf ontworpen en zelfgemaakte Temari naar huis. Aanmelden of meer informatie telefoon (053) 475 74 55 of info@workshopatelier.nl.

Top 10 Kinderboeken 1.

Het Muizenhuis Sam en Julia Karina Schaapman

2.

Dolfje Weerwolfje Paul van Loon

3.

Lang geleden Arend van Dam

4.

Mama kwijt (Mini-editie met dvd) Chris Haughton

5.

Het dubbeldikke voorleesboek van Dikkie Dik +... Jet Boeke

6.

Het leven van een Loser 3 Bekijk het maar Jeff Kinney

Beschrijving: Zuil met leeuw.

7.

SuperDolfje Paul van Loon

Jaar: 1874

8.

Welterusten... Kleine Beer M. Waddell

9.

De ruïnes van Gorlan 1 John Flanagan

De kunst van Enschede

Gedenkzuil H.J. van Heek Kunstenaar: Onbekend Materiaal: Zandsteen Afmeting: Onbekend

In het Volkspark staat een gedenkzuil, die de Enschedese burgerij heeft geschonken ter nagedachtenis en dankbetuiging aan de textielfabrikant Hendrik Jan van Heek. Hij had het initiatief genomen om op zijn kosten een park voor de bevolking van Enschede in te richten. In de schenkingsacte stond vermeld, dat de overdracht ten doel had “aan de burgers, speciaal aan de arbeidende klasse, een geschikte gelegenheid tot uitspanning te

Maandagavond 13 en 20 februari van 19.30 tot 22.00 uur bij Prismare.

Spannende strijd om theatervoorstelling

25 sep. 2011 – 4 maart 2012 Ontrafel, Breiwerk in de mode Een expositie waar bruiklenen te zien zijn van gerenommeerde modehuizen en modemusea uit onder andere Italië, Frankrijk, Engeland en België. Eerder was deze tentoonstelling te zien in het Mode Museum in Antwerpen. Voor deze expositie is de tentoonstelling aangepast met gebruikmaking van de collectie van TwentseWelle. De expositie maakt deel uit van het kunstenfestival GrensWerk. Waar: Museum TwentseWelle. 1 okt. 2011 – 1 maart 2012

Eeuwenoude Japanse naaldkunst

Verdurmen, gebaseerd op het mythologische verhaal van de vogel feniks die door het voor moet om opnieuw geboren te worden. Waar: Rijksmuseum Twenthe.

De Top 100 van Jan Mulder Museum TwentseWelle opent in september een tentoonstelling over voetbal. Iedereen kan meestemmen op de favoriete voetballer aller tijden voor de Top 100 van Jan Mulder. Oud-voetballer Jan Mulder treedt voor TwentseWelle in de rol van gastconservator en vraagt elf bekende Nederlanders naar zijn of haar voetbalidool. Aan de hand van deze idolen en de daarbij behorende verhalen, wordt

een bijzondere expositie samengesteld over voetbal, tijdperken, herinneringen en emoties. Jan zou ook graag willen weten wie het idool van het publiek is en hiervoor heeft hij een oproep gedaan in museum TwentseWelle, te zien op: www.twentsewelle. nl. Aan de hand van de inzendingen van het publiek wordt de Top 100 van voetballers aller tijden samengesteld. Deze krijgen natuurlijk uitgebreid aandacht in de expositie ‘1-1, elf idolen en Jan Mulder’.

verschaffen, teneinde het bezoeken van kroegen en het gebruik van sterke drank tegen te gaan”. De zuil werd op 2 mei 1874, bij de ingebruikneming van het Volkspark, onthuld. Hij is getooid met een leeuw die het stadswapen draagt. Aan de voet van de zuil bevinden zich wimpels met daarop de woorden ’Onderwijs’, ’Volkswelvaart’ en ’Beschaving’.

Bron: www.24uursmuseum.nl

10. Het leven van een Loser Jeff Kinney

’t hart vol verhalen www.boekhandelbroekhuis.nl

24/7 (k)open en heel 2012 gratis thuisbezorgd!

Jan Mulder treedt in de rol van gastconservator.


Enschede

Win een C ombopack van Final Desti nation 5 Beantwo

ord de volge nde vraag : Wie is de re gisseur van A : Wes Cra deze vijfde ven B : Ste film ? ven Quale of C : Debra Granik Mail je antwoord en adresgegevens naar : interactief@zoisenschede.nl

In Final Destination 5 ontsnappen tien personages ternauwernood aan een angstaanjagend ongeluk. Een gigantische brug stort in, maar een man weet hen dankzij zijn voorgevoel te redden. De groep is gedoemd alsnog te moeten ontsnappen aan de meedogenloze klauwen van de Dood. Volgens het lot hadden deze personen het ongeval namelijk nooit mogen overleven.

’Final Destination 5 is sinds11 januari verkrijgbaar op Blu-ray 3D, Blu-Ray/DVD Combopack en via Video on Demand’

WWW. WWW.ZOISENSCHEDE.NL

TOPFIT MET SPORTVEER Meer weten? Bel Hennie Ardesch: 06-53920740, kijk op www.sportveer.nl of mail naar info@keepersacademietwente.nl Foto: Eric Brinkhorst


fc twente

Enschede

www.zoisenschede.nl | 15

Het woord

Annemarie Fhij, met hart en ziel voor jeugdvoetbal

“Er gebeurt hier van alles, dat maakt het zo leuk” “Nee, ik voetbal zelf niet en heb dat ook nooit gedaan. Een paar jaar geleden heb ik getennist en daarna ben ik een blauwe maandag naar de fitness geweest, maar dat was het toch niet helemaal. Op dit moment doe ik niets, maar dat kan ik goed praten doordat ik het veel te druk heb.” Zeg dat wel. Annemarie Fhij (Enschede, 1968) is een vaste waarde op het secretariaat van de Voetbalacademie. Op papier duurt haar werkweek zesendertig uur, maar in de praktijk wordt het vaak een paar uur meer. Ook wordt er in het weekend regelmatig een beroep op haar gedaan, want dan zijn de trainers en de scouts vaak aan het werk. “Ik werk sinds 2001 voor FC Twente, het eerste jaar werkte ik in het stadion. Daarna ben ik gevraagd om Erik ten Hag te ondersteunen op het Trainingscentrum in Hengelo. Deze functie bestond toen nog niet. Ik ben begonnen met het op orde maken van allerlei lopende zaken en dat is nu uitgegroeid tot de brede functie die het nu is.” De mensen voor wie ze hoofdzakelijk werkt zijn zijn Evert Bleuming (hoofd scouting), Jan Kemkens (hoofd jeugdscouting), Michel Jansen en John van Miert (technisch en organisatorisch hoofd opleidingen van de Voetbalacademie FC Twente) en Jan van Staa (ambassadeur van FC Twente). Snel schakelen Wat ze zoal doet bij FC Twente? “In de basis staan mijn werkzaamheden wel vast, maar in de praktijk komen er veel ad-hoc vragen en acties voorbij. Dat maakt het werk erg leuk en afwisselend, maar betekent ook dat ik veel en snel moet schakelen. Vooral in de transferperiodes gaan zaken vaak snel en moeten we als club snel reageren zodat administratief de benodigde zaken goed afgehandeld worden. Ik heb veel internationale contacten met clubs zodat onze profscouts welkom zijn om clubs te bezoeken en spelers te bekijken. Daarnaast regel ik de reis en zorg ik er voor dat hotels geboekt worden voor onze mensen. Gelukkig heb ik hiervoor ondersteuning van mijn stagiaire die mij helpt met de contacten met de clubs. Je moet wel Duits en Engels kunnen spreken om de zaken goed te kunnen regelen. Buitenlandse spelers die vervolgens bij ons stage komen lopen moeten geholpen worden met de reis en hun onderkomen hier, maar ook de clubs moeten formeel instemmen met de stage en dat moet netjes geregeld worden. Ik weet soms 's ochtends pas dat een speler nog dezelfde dag

Annemarie Fhij

of een dag later moet komen. Dat maakt het soms een uitdaging om alles op tijd te regelen.” “Namens Jan Kemkens heb ik veel contact met jeugdspelers voor wie we de zaken moeten regelen als ze bij ons op stage komen, of bij ons komen voetballen. Dit zijn vooral spelers uit Nederland en uit Duitsland. Ik verzorg afspraken voor intake gesprekken en regel de overschrijvingen. Hiervoor heb ik veel contact met andere profclubs, maar ook met veel amateurclubs uit de regio. Als wedstrijdsecretaris van de jeugd verplaats ik competitie- en bekerwedstrijden. Jan van Staa ondersteun ik bij het begeleiden van nieuwe spelers die hun weg nog moeten vinden binnen en buiten de club. Ik help onder andere met het vinden van een geschikte woning. Mijn deur staat voor iedereen open die mijn hulp nodig heeft. Daarnaast verricht ik eigenlijk alle voorkomende secretariële werkzaamheden voor de voetbalacademie.” Vooral veel voetbal Ook privé loopt voetbal als een rode draad door haar leven. “Ik heb twee zonen die allebei voetballen. Niek van 16 speelt in de A1 en Lucas van 13 speelt in de D1 van Sportlust Glanerbrug. Omdat mijn man leider is van de A1 ga ik meestal met Lucas mee. Eigenlijk willen we geen wedstrijd van ze missen en is het soms jammer dat we ons moeten opsplitsen. Ik ben ook nog jeugdsecretaris bij Sportlust Glanerbrug.” “Ik ga graag naar de thuiswedstrijden van FC Twente. De afgelopen jaren hebben we er zelden een gemist. Ik zit dan op de tribune op onze eigen plek, of ik help mijn collega bij de Business Balie in De Grolsch Veste. Dat laatste is meer een hobby, want het is leuk om op deze manier betrokken te blijven bij het stadion. Daarnaast word ik regelmatig door relaties gevraagd om ze te bezoeken in hun skybox. Mijn man en ik vinden het leuk om af en toe jeugdwedstrijden te bekijken van FC Twente op de Voetbalacademie. Ik kan dat iedereen aanraden want daar zie je geweldig snel en mooi voetbal van onze talenten. Daarnaast word ik regelmatig uitgenodigd om jeugdtoernooien te bezoeken, en dat doe ik graag omdat ik daar mensen kan ontmoeten met wie ik doorgaans alleen telefonisch of via de mail contact heb.” Haar favoriete club – hoe kan het ook anders – is FC Twente en ook haar favoriete speler is niet echt een verrassing: “Dat is Bryan Ruiz, ook al is hij nu weg. Een mooie, elegante speler, die altijd doorgaat en nooit gemeen is en ook buiten het veld een aardige en sympathieke jongen is. Maar ik heb ook erg veel respect voor onze buitenlandse jeugdspelers zoals Máté Szolga, Filip Bednarek en Filip Orsula. Ze komen uit Hongarije, Polen en Slowakije, en laten daar hun familie en vrienden achter om vanaf hun zestiende bij ons aan hun voetbalcarrière te werken. Petje af voor die jongens!”

aan

De oud-sp ele

r

Naam: Kalle Oranen Geboorteplaats en datum: Boekelo, 26 februari 1946 Speler van FC Twente: 1965-1977 Positie: Linkerverdediger Gespeeld voor: Sportclub Enschede, FC Twente, Heracles Gestopt met (bet.) voetbal: 1982

Kalle Oranen.

“Met de beker op het stadhuis, echt onvergetelijk” “Jari Litmanen is de beste Finse voetballer aller tijden. Wat een uniek talent, jammer dat hij zo vaak geblesseerd was.” Kalle Oranen is de zoon van een Finse vader en een Nederlandse moeder. “Tot m’n 23ste heb ik de Finse nationaliteit gehad, maar ik heb nooit in een vertegenwoordigd elftal gespeeld. Voetbal stelde in Finland toen ook niet zo veel voor, ijshockey en schansspringen waren veel populairder. Ik ben er één keer geweest, in 1960, maar daarna nooit meer, want dan had ik onmiddellijk in militaire dienst gemoeten en dat

duurde toen erg lang. Ik heb altijd uitstel gekregen.” Hij speelde voor FC Twente 207 wedstrijden in de competitie en 28 keer in Europees verband, waaronder de UEFA Cupfinale in 1975 tegen Mönchengladbach, maar zijn carrière begon in de jeugd van Sportclub Enschede. “Op mijn achttiende debuteerde ik in de Eredivisie. In dat elftal speelden toen Piet Lagarde, Job Hoomans, Daisy ter Beek en Joop Janssen, om er een paar te noemen. En Spitz Kohn, die later bij FC Twente ook nog mijn trainer is geweest.” Die be-

gon een jaar na het seizoen waarin Oranen deel uitmaakte van de minst gepasseerde defensie aller tijden, met slechts dertien tegengoals. Een ander hoogtepunt in zijn loopbaan was de winst van de KNVB-beker in 1977, op de website van FC Twente staat nog een foto van hem en Jan Jeuring op het bordes van het stadhuis. Zelf voetballen zit er niet meer in, met twee vastgezette enkels (“Nog een maand en het gips mag er af”), maar bij vrijwel elke thuiswedstrijd is hij graag van de partij in de Grolsch Veste.

Het wereldelftal vrouwenvoetbal volgens Anouk Dekker

“Manon Melis van Oranje vind ik de beste linksbuiten” Vraag een mannelijke voetbalfan om zijn favoriete wereldelftal samen te stellen en je kunt namen verwachten als Messi, Ronaldo, Casillas en Van Persie. Je zou ook alle spelers van FC Barcelona kunnen noemen. Maar wie zijn de beste voetbalsters ter wereld? Welke vrouwen zijn de absolute top? En met welke mannen zijn ze te vergelijken? We vroegen het aan Anouk Dekker, de spits van de FC Twente Vrouwen, die zichzelf graag spiegelt aan Zlatan Ibrahimovic: “Sterk, groot en technisch”. De All Stars van haar Dream Team: “In het doel Hope Solo, de keepster van het Amerikaanse elftal. Ze is lang en heeft veel kracht en goede reflexen. Zelfde soort keepster als Mihaylov van FC Twente. De beste linksback is voor mij Sonia Bompastor, een Franse international die sterk is en hard het duel in gaat. Ze staat ook regelmatig links op het middenveld. Je kunt haar vergelijken met Giovanni van Bronckhorst. Links centraal staat Annike Krahn, een lange en fysiek sterke verdedigster van de Duitse Mannschaft. Ze wint alles in de lucht, is erg kopsterk en goed in het duel. Type voorstopper als Douglas van FC Twente. Op rechts centraal heb ik gekozen voor Christie Rampone, een Amerikaanse speelster met erg veel ervaring en een leider in het veld. John Terry van Chelsea, dat werk. De beste rechtsback vind ik Bianca Schmidt, een jonge Duitse verdedigster die er stevig in gaat en vaak mee op komt, zoals Dani Alves van Barcelona.”

Marta de vrouwelijke Messi Oké, dat zijn de vijf voor de verdediging. Wie kies je op het middenveld? “Op links staat Cristiane, een Braziliaanse speelster die haar been niet terug trekt, maar vooral opvalt door haar technische vaardigheden, je kunt haar het beste vergelijken met Ronaldinho. Aan de andere kant, op rechts, kies ik voor Homare Sawa, een Japanse international met veel ervaring. Ze heeft een goed inzicht en kiest vaak het juiste moment van diepgang. Afgelopen jaar is ze verkozen tot beste speelster van het WK voor vrouwen. In haar zie ik veel terug van Steven Gerrard van Liverpool. De vrouwelijke Messi is voor mij de Braziliaanse dribbelkoningin Marta Vieira da Silva, kortweg Marta. Ze is als aanvallende middenvelder al een paar keer verkozen tot beste voetbalster van de wereld, technisch zeer begaafd, erg snel met of zonder

bal en scoort erg makkelijk.” Klinkt goed. Nog drie te gaan, wie staan er voorin? “De beste linksbuiten vind ik Manon Melis, een Nederlandse international die in de spits of vanaf de vleugel veel goals maakt. Haar speciale kenmerk is dat ze razendsnel doorkomt zoals Theo Walcott van Arsenal of Marc Overmars van Ajax vroeger. Ze speelt bij Sky Blue FC in Amerika. Op rechtsbuiten is Megan Rapinoe mijn favoriet, een Amerikaanse speelster die vooral bekend staat om haar creatieve stijl van spelen en haar goede voorzetten. Type speelster als Ibrahim Afellay. En dan tot slot de spits: daar zet ik in op Abby Wambach van het Amerikaanse Elftal. Groot, kopsterk, fysiek, balvast en werkt keihard voor het team. Ze scoort heel veel met haar hoofd, vandaar dat ik in haar Miroslav Klose van Duitsland herken.”

Marta Vieira da Silva


Enschede

Zo is Enschede - Hét nieuws uit en over uw stad! | 16

Henny Roerink, manager Sportboulevard:

“Of E-gamen een sport is? Bij ons wel, ja!” Jawel, E-gamen doe je in een stoel, maar volgens manager Henny Roerink van de TenCate Sportboulevard Enschede is het wel degelijk een sport. “Het is weliswaar nog niet als zodanig erkend door NOC*NSF, maar dat is een kwestie van tijd. We hebben het hier dan ook niet over het stereotype beeld van de obesitaspuber die met een fles cola en een zak chips lamlendig voor de computer hangt, maar over veel actievere vormen van E-gamen waarbij je met heel veel ledematen volop in beweging bent. Het is dus geen hangen en zeker niet alleen zitten; je moet er wel wat voor doen.” En dat kan allemaal bij de Sportboulevard, die beschikt over verschillende hardware, waaronder de WII-computers, de Playstation Kinect en de bekende dansmatten. Jong en oud enthousiast Eind 2007 is de Sportboulevard al gestart met het project E-Gamen. Roerink: “Binnen het kader van de afspraken van ons “Proeftuinschap” met het NOC*NSF hebben we ons destijds gericht op het halen van nieuwe sportvormen naar Enschede-Zuid. Het einddoel van dit project was het oprichten van de eerste E-sportclub van Nederland en dat is in oktober bereikt, nadat we eerst twee jaar als aanjager hadden gefunctioneerd. Om het E-gamen in de wijken onder de aandacht te brengen, hebben we in 2008 een toer langs alle achttien basisscholen in Enschede-Zuid georganiseerd, gevolgd door een aantal vrije inloopuren in kerkgebouw De Schalm. Daaruit voortvloeiend bleek dat deze sport ook in de smaak viel bij de ouders. Het aanbieden van een wekelijks uurtje gamen voor deze doelgroep was een logisch vervolg. Daarnaast zijn we regelmatig op bezoek geweest bij onze verenigingen, wijkfeesten en dergelijke. Zelfs zorgcentrum De Posten heeft de sport bij haar bewoners geïntroduceerd en ook daar bleek de belangstelling onverminderd groot.”

Professionals erbij Toen werd het tijd om de echte professionals op E-game gebied in te schakelen. De nationale E-sportbond was hiervoor vanzelfsprekend de aangewezen partij en deze is onder voorzitterschap van Enschedeër Jasper Schoo van meet af aan aangesloten bij de Sportboulevard. Roerink: “Samen met hem werd de strategie bepaald om te komen tot het oprichten van een E-sportclub. We hebben vervolgens geïnvesteerd in nieuwe apparatuur om te komen tot een gevarieerder sportaanbod. Inmiddels werd Jasper vergezeld door Game-deskundige Oscar Ruiterkamp. Samen met onze mensen heeft hij opnieuw een toer langs alle basisscholen verzorgd. Daarnaast hebben we in het voorjaar van 2011 zeven vestigingen van zorgcentrum Livio bezocht om te onderzoeken of het E-gamen zou kunnen passen in het activiteitenprogramma voor hun bewoners.” Locatie Stroinkshuis Gedurende bovenstaande periode werd voortdurend gezocht naar een onderkomen voor de E-sportclub. Astrid Camerik en Evert van den Beld van woningcorporatie De Woonplaats waren sinds de start van het project zeer geïnteresseerd. Zij zagen het als een uitstekende invulling voor het toen nog te bouwen wijkcentrum en toen het Stroinkshuis klaar was bleken zij bereid om de club onderdak te bieden tegen een tarief dat past bij een op te starten vereniging. Roerink: “De opening op zaterdag 15 oktober was een waar spektakel, met de microfoons en en de camera's van RTL-Nieuws en het NOS Jeugdjournaal erbij. Zij besteedden er aandacht aan in hun uitzendingen van die dag en dat zegt toch wel wat over de hoge attentiewaarde van dit onderwerp. Al met al is het een groot succes en dat is behalve aan de mensen die ik al genoemd heb zeker ook te danken aan sportconsulent Jurgen Schiphorst van de Gemeente Enschede en Peter Snippert van organisatiebureau I-Vents.”

Tineke de Wit, secretaris EVV Phenix:

“Ontzettend blij met mensen die Op 5 mei van vorig was het groot feest voor EVV Phenix: de voetbalclub aan de Zuid-Esmarkerrondweg vierde toen het 110-jarig bestaan. Vooral gedurende de eerste jaren sinds de oprichting op 5 mei 1901 was het een tijd van verschillende verhuizingen van en naar allerlei locaties. De geschiedenis laat zich lezen als een stadsgids. De fusieclub van Voorwaarts en Koningin Wilhelmina

begon aan de Kuipersdijk, verkaste al snel naar Lonneker en vervolgens (in 1903) naar het Volkspark. Toen de

club lid werd van de NVB, voorloper van de NVB, heette ze EVV en speelde ze aan de Hengelosestraat. Tussen 1914 en 1918 werd er niet gevoetbald, maar dankzij de inspanningen van “Mister Phenix” in de persoon van Marinus Zelvers kon er in 1919 weer in competitieverband meegedaan worden, onder de naam Fiks of

Waterpolo: Heren EZC loopt puntverlies op tegen OZ&PC In de eerste speelronde van 2012 stond zaterdagavond een streekderby op het programma. In Oldenzaal namen de eerste heren teams van OZ&PC uit Oldenzaal en EZC uit Enschede het tegen elkaar op. Bij EZC, dat nog maar amper een week weer in training was, was het gebrek aan ritme en scherpte bij tijd en wijle schrijnend waardoor de Enschedeers wel erg makkelijk doelpunten weggaven

nig tegen in te brengen. Gelukkig wist EZC in de aanval ook een aantal keren goed gevaarlijk te worden en zo kreeg EZC zelfs de kans om met een strafworp, tegen de verhoudingen in, op voorsprong te komen. Deze strafworp werd echter niet benut waarna er na 6 minuten spelen een 4-4 stand op het scorebord stond. De 2e periode starte EZC met een man meer aangezien in de slotseconde van de 1e periode een speler van OZ&PC tegen een U20 aanliep. Via een ingestudeerde variant maakte EZC hieruit snel 4-5. Daarna was het weer OZ&PC die met snelle aanvallen de EZC verdediging helemaal zoek speelde. En waar EZC in de 1e periode aanvallend goed mee kon komen met OZ&PC was dit in

In de eerste periode van de wedstrijd was het duidelijk de ploeg uit Oldenzaal die het betere van het spel had en vooral uit bliksemsnelle counters talloze kansen kreeg. De enschedese defensie had daar in de begin fase wei-

Enschede

Enschede

3

een meheeft ag onald’s n. Vrijd De McD ondergaa met de tamorfose r geopend auto t een wee . zijn ze het snels derdag inrichting Wie trekt r? Don n 1 nieuwe 25 mete onestatio 39 | 201 over aken | week er, Firez 12. opm .nl l emb mpsinge 8 sept enschede kan zich van Boddenka | www.zois Enschede optreden maan de stralende uniek nte b.v. dece een een Twe 3 ij en voor ! Op Uitgever drankje aire festi ke band ve van e, een ke. het culin een unie groot Een hapj ie van -huis uitga t Whitesna mag een 26e edit huis-aan nt ber kom zon. De Enschede . Restaura wekelijkse fEet in emd d’ is een val Proe de hoof en geno Enschede met is word ‘Zo dit jaar succes ging er vandoor. Duyt, Sam Sam den Gou t Jou prijs, de restauran gd gele ging naar was weg de plek uplaats De twee g resta derde dan derti en een hun, en Mij . Meer end Wok week n n en afgelope voor Fusio ten op onden kookkuns acht rants verto ndere, e aand erg bijzo Bijzonder en. Besoms Markt. kproduct Oude en’ rond de voor stree paar ‘duyt dit jaar met voor een was er ennen konden laten verw in de vele zoekers illen kpap chtjes e gere hun smaa . de klein opgesteld verschillen den die ston tentjes

pakt schede

ir En

Culina

7

5

rflat erspoo ie en de woen Zuid de flat. De politbew toeoners de oblem ren van kans is hebben en. De oratie Weer pr in Enschede Ne-is schu te nem aatst ningcorp tregelen era’s gepl

at gd maa flat van weer cam Zuiderspoorerspoorfl - geze rigste dat er in de de De Zuid de sme wildpoe aanwezig problemen n van ijnlijk zijn de en De . Lede al oners waarsch ekers worden. maanden en eind 2010 e bezo . De bew en al derland wildplassend en eisen van ie luidd edering flat spel en e verlo scommiss spuugzat dat ze maatpende de snell bewoner meerdeoners klok over en vorig jaar Domijn n medebew de nood werd orporatie en er ware flat. Er woningc ontdekt prostivan hun neemt. antages ers en enregelen e incid henneppl n waar deal re rder ente er mee n men waren appartem ten. es lage week nde etag . Ook was er Vorige s werk delee hille tuee Schad versc urine Foto: Erik in de ten. Op elen en inbraken uitwerps golf van selijke een van sprake

uit Foto: Erik

delee

Schad

met bot bedoeld r dan er word gde? Stuu enu wat zois Weet nts geze d Twe redactie@ e prijvenstaan naar: op leuk aling uw vert en maak kans l schede.n zen!

ng wrijvi Geen unstermannTwe met M vertrekt niet bij FCbote ren

r zou Halst Jan van niet mee sterman. Dat at het Mun zonte, omd Joop zaken zitter mene het met voor ager alge NOS in bij de de man weten heeft d laten tbal. io Voe dagavon ma Stud en program circuleerd media vertrek in de en taande net en met Op inter het aans n dat zou hebb manamaken geruchte de te t en r Hals meer voorzitte van Van en niet an. De t Munsterm e zaken zoud en. Van Hals men delee van de deur kunn ger alge Schad eiding Foto: Erik door één De uitbr en hij vindt goed n. dat tege een feit uitdaspreekt is bijna nieuwe Veste van voor een Grolsch baller worden oud-voet se in het tijd trad de en Vites . In 2003 Twente, Ajax nschap, kt hij ging pioe maa s 2006 se Kam kste meer FC nonder te en sind In tege Enschede het belangrij r van Twen management. in het een EK, zou dienst en. Maa dat hij eren hier in het van het uaties uden te noem dat de kind middag deel uit rse insen goed betaalde is rdag je, geho eldige en tot dive t, was zate e- voor ons e een gew Bommet kwam voor een stelling t van Hals adrome, Het EK kind ndelijk gezwicht In de se Aqu Aquadrom zijn ven, heef veertig d.’ Uitei hij zijn water. kans bedrijfsle geen idee wat Enschede succes. Ruim en geha Jort uit het ld om in het hebb t nog aars won eme baan en, winn jaar aang . een groo y n zegg met 9 er twee en zich rde titel se Rom zal zijn. naar eige tot en ren hadd felbegee Enschede te beuitdaging op de categorie arige we ts en elfj nieu plaa en de te mak van de eerste jaar. Raoul Bijkerk wist de met 15 Strik en tot en enveen geslaagde Lennart Diep gorie een n cate et lede t EK

metje

ste bom

Het be

de 2e periode niet meer het geval, veel halve kansen en de kansen die er kwamen werden veelal te snel afgerond. Hierdoor liep OZ&PC uit tot een 8-5 stand bij rust. In de 3e en 4e periode had EZC de verdediging beter op orde waardoor de thuisploeg veel minder kansen kreeg. Zelf had EZC echter grote moeite om echt gevaarlijk te worden tegen de sterke pressing van OZ&PC. EZC was in deze periode misschien net iets sterker dan de tegenstander maar kon het geslagen gat van 3 doelpunten net niet meer overbruggen doordat 4 seconden voor tijd een grote kans op de gelijkmaker onbenut bleef. Periode standen: 4-4, 4-1, 1-2, 1-2


sport www.zoisenschede.nl | 17

nenwereld? “Dat gaat prima, ik ben ook niet de enige, tegenwoordig zijn er ook wel vrouwen actief in de voetbalwereld.”

Voetbal

Wat houdt je functie in en hoeveel uur per week ben je er mee bezig? “Als leidster ben ik, samen met Jose de Boer, druk voor het elftal, dit varieert per week. Daarnaast is het voor mij als secretaris in het bestuur de ene keer wat drukker dan de andere keer. Dit is niet in uren per week uit te drukken.”

Victoria'28 heeft zondagochtend zijn laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie winnend afgesloten. Op het veld van Victoria'28 werd met 5-0 gewonnen van DSVD. Doelpunten kwamen op naam van Maurice Nuis, Jeroen Germeraad, Nick ten Cate, Pavel Noure en Micheal Stuut. Volgende week zondag gaat het echte werk weer beginnen. Er wacht Victoria’28 dan een lastige uitwedstrijd tegen TVC'28 uit Tubbergen. Deze wedstrijd begint om 14:00 uur.

“Het hoort gewoon niet, dat ouders negatief staan te schreeuwen langs de kant!” Heb je zelf gevoetbald of doe je dat nog? Zo ja, in welk team en op welke positie? “Ik voetbal sinds kort weer, na een jarenlange blessure. Mijn positie is laatste “vrouw” of voorstopper.” Meer vrijwilligers graag Heeft de club voldoende vrijwilligers of zijn het altijd dezelfden op wie je een beroep kunt doen? “De club heeft niet voldoende vrijwilligers. Dit blijft een probleem en is erg jammer. Daardoor doen de vrijwilligers die we hebben nog meer voor de club, terwijl het beter zou zijn als je het meer kunt verdelen. We zijn wel ontzettend blij met de mensen die nu dingen voor Phenix doen.” De ingang van EVV Phenix aan de Zuid Esmarkerrondweg .

zich voor de club inzetten” Niks aan de Lipperkerkstraat. In 1925 ontstond hieruit de naam Phenix en in 1949 werd de huidige locatie betrokken, toen nog met een 400 meter lange sintelbaan. Anno 2011 speelt de club in de vijfde klasse. Voorzitter is Hans Vinerius, die in 1979 en 1982 met onder anderen Hennie Ardesch en Jan Jeuring kampioen werd met

het eerste elftal van Sportclub Enschede. Secretaris is Tineke de Wit en met haar hadden we het volgende interview. Leidster dameselftal Hoe lang ben je al lid van Phenix en hoeveel jaar ben je actief voor de club? “Ik ben al tien jaar actief lid

bij Phenix. In 2001 hebben Melissa Krommendijk en ik het dameselftal weer opgezet. Sindsdien ben ik spelend lid, de laatste jaren leidster van het dameselftal en sinds vorig jaar ook in het bestuur van de club als secretaris.” Hoe gaat dat als vrouw in een man-

De SIRE voert actie tegen verbaal geweld langs de lijn met de campagne “Geef kinderen hun spel terug”. Wat vind je daarvan? “Het is een goede campagne, want het hoort niet dat ouders negatief staan te schreeuwen langs de kant. Ze moeten hun kinderen positief aanmoedigen.”

Victoria'28 wint oefenwedstrijd

Korfbal

EKC/Naäs wint wint vierpunten wedstrijd Afgelopen zondag stond er voor Naäs uit Enschedetegen Groen Zwart uit Borne weer een belangrijke wedstrijd op het programma. Beide ploegen stonden met 7 punten gelijk in de derde klasse D. De Enschede ploeg nam met 2 doelpunten brutaal de leiding en stond deze de gehele wedstrijd niet meer af. Nääs was schotvaardiger en speelde veel sneller. Het liep snel uit naar 2-9. Groen Zwart kwam vlak voor de rust nog terug tot 5-9 maar kreeg maar geen grip op de wedstrijd. In de tweede helft werd de eerste 5 minuten door beide ploegen niet gescoord. Daarna het zelfde beeld als in de eerste helft. Nääs was heer en meester in de Bornse sporthal en won verdiend met 7-16.

Laatste vraag: wat is je favoriete club en wie is je favoriete voetballer? “FC Twente is mijn club en Peter Wisgerhof mijn man. Logisch, hij speelt op dezelfde positie als ik.”

“Ik wilde eigenlijk op waterpolo, maar handbal is ook heel leuk” Renske Assink is een van de vele tientallen kinderen in EnschedeZuid, die via de Zapp Card van de Sportboulevard met een aantal verschillende sporten in aanraking zijn gekomen en daaruit een keus hebben gemaakt. Renske, geboren op 9 november 2002, zit in groep 6 van de Wethouder van der Heijdenschool aan de Ravenhorsthoek.

Op school kreeg ik een folder van de Sport Boulevard Zapp Card mee naar huis. Hierop kon ik vijf sporten en een muziek vereniginguitzoeken en uitproberen. Ik heb toen gekeken wat me het leukste leek en hiervoor heeft mijn moeder me toen opgegeven. Behalve handbal heb ik toen gekozen voor de Leo Harmonie en hockey, tennis, judo en dansmatten als sporten.”

Had je al gesport voordat je ging Zappen? Zo ja, welke sport(en)? “Voordat ik met de Zapp Card ben gaan sporten heb ik eerst op zwemmen (diploma A/B) en turnen gezeten. Omdat ik dit niet meer leuk vond en hier niet mee wilde doorgaan ben ik gaan kijken welke sporten mij allemaal leuk leken.

Waarom heb je voor handbal gekozen? “Ik wilde eigenlijk op waterpolo, maar dat zat er niet bij. Omdat mijn moeder zei dat handbal eigenlijk een soortgelijke sport, alleen dan in een zaal in plaats van een zwembad, heb ik hiervoor gekozen. Het enige verschil is eigenlijk het water. Ook was ik

nog veel te jong om aan waterpolo te gaan doen. Voor handbal was dit gelukkig geen probleem. Ik zit nu een jaar op handbal. Ik heb namelijk wel eerst alle sporten van de Zapp Card afgemaakt en heb daarna pas echt gekozen voor handbal. Dit vond en vind ik nog steeds de mooiste sport. Ik ben als stoorster ingedeeld in het team C3. Dit betekent dat ik moet proberen de bal te blokken of af te pakken van de tegenpartij en dat ik door te “storen” moet voorkomen dat de tegen partij kan scoren.”

ben er helemaal alleen heengegaan, maar dat vond ik helemaal niet erg. Ik ben nu met alle meisjes uit mijn team C3 goed bevriend en speel zo nu en

Had je al vriendinnetjes bij het handbal? “Nee, helemaal geen en bij ons school zit ook niemand op handbal. Veel weten niet eens wat handbal is. Ik

Hét nieuws uit en over uw stad!

www.zoisenschede.nl

dan na een wedstrijd met één van de meisjes. Ik heb er in ieder geval een heleboel vriendinnen bij gekregen, wat ik ook erg leuk vind.”

Renske (10) en haar team EHV C3.


De kwaliteitskrant over uw stad

Enschede

Enschede

Enschede

3

3

Ensc

Enschede kan zich opmaken van voor een uniek optreden decemeen unieke band! Op 3 ber komt Whitesnake.

5

hede

auto Wie trekt het snelst een g over 25 meter? Donderda tation 8 september, Firezones 12. aan de Boddenkampsingel

huis uitgave ’ is een wekelijkse huis-aan‘Zo is Enschede een meld’s heeft De McDona Vrijdag ondergaan. een auto tamorfose d met de het snelst r geopen wee ag ze Wie trekt zijn Donderd meter? hting. opmaken over 25 nieuwe inric zonestation kan zich ber, Fire Enschede | 2011 8 septem reden van gel 12. l | week 39 uniek opt denkampsin emenschede.n voor een aan de Bod Op 3 dec www.zois ke band! nte b.v. | een unie e everij Twe ake. Uitg stralend tesn van Whi s uitgave nkje en een ber komt e festije, een dra huis-aan-hui nair se hap culi elijk Een het een wek editie van groot chede’ is zon. De 26e de mag een ‘Zo is Ens t in Ensche taurant val ProefEe oemd. Res gen den de hoofdsucces wor jaar met ging er dit door. Sam Sam Duyt, van Gouden prijs, de nt Jou r restaura ging naa plek ede weggelegd De twe e plaats was aueen derd dertig rest en Mij en Meer dan , on Wok. kend hun wee n voor Fusi lope oonden afge n op en rants vert kookkunste dacht bijzondere, ndere aan soms erg Bijzo kt. Oude Mar cten. Berond de streekprodu r voo ten’ jaar paar ‘duy was er dit voor een konden ennen met zoekers laten verw akpapillen in de vele hun sma gerechtjes e kleine verschillend esteld. stonden opg die jes tent

van Uitgeverij Twente b.v.

7

5

7

Zo Is Enschede (ZIE), een verfrissend nieuwe krant die iedere vrijdag huis aan huis wordt verspreid in Enschede. Het is niet puur een advertentiekrant, maar een krant met leesstof die er toe doet. Leuke artikelen, plaatselijk nieuws, columns en informatie over de regionale bedrijven. Kortom een frisse krant die naar onze bescheiden mening echt een vooraanstaande positie zal gaan verwerven.

meDe McDonald’s heeft een Vrijdag tamorfose ondergaan. met de zijn ze weer geopend . nieuwe inrichting Ensc

3

hede kan zich opm aken voor39 | 2011 een | week uniek optr Wie trekt eden van het snelst een unieke een auto band! Op 3 over 25 decemmeter? Don ber komt Whi De McDonal derdag tesnake. stralende een en 8 septemb d’s heeft een Een hapje, een drankje er, Firezones metamorfose festi‘Zo tation culinaire is aan de Bod het ondergaan. Ensc van hede’ is een zon. De 26e editie denkampsin Vrijdag zijn ze wee gel 12. een groot wekelijkse huis-aan mag r geopend Enschede in val ProefEet -huis uitgave met de nieuwe inric van Uitgever . Restaurant hting. genoemd worden ij succes Twente b.v. | www.zois met de hoofdenschede.nl Sam Sam ging er dit jaar | week 39 vandoor. | 2011 prijs, de Gouden Duyt, Een hapje, een drankje restaurant Jou en een stra zon. De 26e De tweede plek ging naar lende editie van was weggelegd het culinaire val ProefEet en Mij en een derde plaats festiin Ensc restauhed dan dertig e mag een succes wor voor Fusion Wok. Meer groot den genoem weekend hun, d. Restaura Sam Sam rants vertoonden afgelopen ging er dit nt op en ten jaar kookkuns e, met prijs, de Gou de hoofdsoms erg bijzonder den Duyt, e aandacht vand Bijzonder Markt. oor. Oude rond de ducten. BeDe tweede was er dit jaar voor streekpro plek ging naar resta een paar ‘duyten’ en Mij en een uran zoekers konden voor t Jou derde plaa verwennen met ts was weg voor Fusio hun smaakpapillen laten gelegd n Wok. Mee s in de vele r dan dert rants verto ig restauverschillende kleine gerechtje onden afge lopen wee . soms erg kend hun, tentjes die stonden opgesteld bijzondere, kookkunsten rond de Oud op en e Markt. Bijzo ndere aand was er dit acht jaar voor streekproduct zoekers kond en. Been voor een paar hun smaakpa ‘duyten’ pillen laten verwennen verschillende met kleine gere chtjes in de tentjes die vele stonden opg esteld.

| www.zoisenschede.nl

5

7

CulinairktEuit nschede p Culinair Enschede pa akt uit uit ede pakt Foto: Erik Schaddelee

Maar ook onze website zal u nieuws brengen, want wij denken dat een krant niet zonder een goede website kan en andersom. Op de website treft u de artikelen uit de krant aan, maar ook nieuws en artikelen die niet in onze krant komen. Echter ook video-fragmenten omtrent het nieuws komen op onze website te staan. Ons team van journalisten, fotografen, cameramensen, redacteuren en accountmanagers staan voor een krant en een website die zijn weerga niet kent.

bedoeld met boWeet u wat er wordt ? Stuur dan venstaand Twents gezegde redactie@zoisenuw vertaling naar: op leuke prijschede.nl en maak kans zen!

met boWeert upr bedoeld dan er wordt wat ob e? Stuur le egden Wee nts gezm Zu oisen-ider staand Twe redactie@z spoorfl prijatDe Zuidvenersp ng naar:

Weet u wat er wordt bedoeld met venstaand boTwents geze Foto: Erik gde? Stuu uw vertalin Schaddelee r dan g naar: redactie@zo schede.nl oorfl e tali at in ver isenen maak Ensc s op leuk waarschuw kans op leuk ijnlijk de maak kanhede is schu bij FC Twenniet zen! en vertrekt .nl sme Halst e prije ren van de rigste flat Jan van ddele schede derl van Neflat. De polit : Erik Scha en deand wo-. De bewone Foto meer zou boteren politie niet ning De ie at. het fl de en rs corp omdat van ! de te, zijn oratie heb wopende enzen de wildpoe in Enschede is schuren ben de bew an. Dat toe- wildplassend - gezegd De Zuiderspoorflat oners toeoratie hebben de bewoners met voorzitter Joop Munsterm e bezoeker maatregelen medebewon e flat van Ne- ningcorp s en aanw te nemen. e zaken zonDe kans is ers spuugzat waarschijnlijk de smerigst De kans is ezig dat er maatregelen te nemen.woningc heeft de manager algemen en eisen van weer cam zijn de wildpoe- gezegd orporatie geplaatst bij de NOS in het era’s geplaats worden. De derland. De bewoners Domijn dat dat er weer camera’s dagavond laten weten regelen problemen t ze maatbezoekers en aanwezig or- mt. in de Zuidersp in de Zuidersponee flat spelen pende en wildplassende programma Studio Voetbal. worden. De problemen ooral van maa eisen en t nnde van de n. Leden Jan van Hals bew FC Twe medebewoners spuugza onerscom al maanden. Leden van de t vertrekt Vorige wee t niet bij dat ze maat- flat spelen n missie luidden niet bij FC k ware er Halst vertrek circuleerden te, omdat eind 2010 al de bot woningcorporatie Domijn eind 2010 nooere Twenmeerdere r zou dklok over Op internet en in de media het niet mee bewonerscommissie luiddenten. Op vers Jannvan al mee incid de snelle en- van e vertrek r zou bote het niet met voorzitt verloederingchillendom dat es verloedering regelen neemt. rman. Dat ren geruchten dat het aanstaand flat. Er werd te, e etag er Joop Mun de noodklok over de snelleselijke uitw lagen men p Munste hunzon en vorig jaar erpselen en - re henn sterman. heeft de man zou hebben met jaar meerdeenepp rzitter Joo Er werden vorigspra meerdeurin Dat van Van Halst te maken met voo ager alge e. Ook r algemene zak lanta ke waren inciden- van hun flat. mene zake een golf ft in het ges ontdekt en er en de manadagavond en ervan managewas er de week waren er meerdere app voorzitter ontdekt NOS Vorige de De n zonarte an. van lantages waren laten weten menten waa Munsterm inbrakenweten bij hee de women- re hennepp bij de NOS r dealers programma en prostiFoto: Erik Schaddelee politie en verschillende etages lagen zouden niet meer nd laten in de tba tuee Op dealers De zaken ten. waar en in avo l. s at. werk fl enten algemene het pros ger dag Stud toeten. tiio Voetbal oners dio Voe ren van de urine. Ook was er appartem Halst . mma Stu selijke uitwerpselen en ben de bew is schu één deur kunnen. Van gra door is heb werkten. s de goed pro ie tuees kan che orat De inbraken in de in Ens g van de Op internet ningcorp uleerden te nemen. sprake van een golf van spoorflat spreekt dat tegen. De uitbreidin en in de med media circ flat van Negeplaatst maatregelen Foto: Erik De Zuider en in de ia circuleerd geruchten vertrek feit en hij vindt Foto: Erik Schaddelee smerigste r camera’s Schaddelee - gezegd en dat het aans Op internet Grolsch Veste is bijna een oorijnlijk de wildpoe aanstaande dat er wee waarsch taande vert de Zuidersp rs zijn de van Van Hals aanwezig nieuwe uitdan dat het ben met blemen in rek de geruchte Foto: Erik het tijd worden voor een t te maken De bewone en zou heb oekers en schap, Schaddelee en van den. De pro derland. zou hebben baller van Munsterm sende bez Halst te mak de mana- een EK, Enschedese Kampioen nden. Led van wor met an. De voor wildplas van Van ging. In 2003 trad de oud-voet rzitter enn in het r e, gehoude 2010 al len al maa Bommetj voo en eisen belangrijkste EK man eind zitter en de spe het Het at in De pende en . mee Maar at Vitesse den ger ugz fl en Ajax niet algemene te noemen. manaissie luid g denzaterdag maatMunster se Aquadro onder meer FC Twente, zouwas woners spu zaken zoud in het t zakenme, Het hier verloederin onerscomm Enschedemen ijn dat ze hij medebe kinderen e de Hals lle e maakt EK dat en goed bew is Dom 2006 sne ons Bom Van niet ddele sinds voor . en tie door één met Scha meer ora nen kindevan Twente ger alge succes.deu veertig k over de Ruim gehoud r kun Foto: Erik deur kunn e middag je, dienst Ensched jaar meerdeeen groot en in hetmanagement. In tegenwoningcorp spreekt dat en. Van Hals van de Aquadrome een geweldig de noodklo r één ese Aquadro ingkans den vorig een EK, en uit van het ld om goed doo zich n. tegen. De t deel uitbreid neemt. aangeme me, was flat. Er wer Ensc t een jk kwamen uitbreiding t en er war ren hadden regelen zaterdag insenuati zouse Kam tege De hijhede Grolsch Vest es dat - van hun en hij vind hebben gehad.’ Uiteindeli groot succes. Ruim s ontdek van de feittitel. te noem tot diverse pioenschap, stispreekt dat e is bijna een stelling e inciden plantage deisfelbegee In de veertig opte en.betaalde bijna eenrde water. aren had te makenVes Maar het uit het lers en pro feit en hij kinde-voor een goed het tijd word re hennep er meerder den zich nieuwe uitd er twee winnaars waar dea vindt belangrijkste voor ons is gezwicht k waren Grolsch n menen voor een hij zijn voor een won Jort aangem eld dat Halst, jaaren artementen van Vorige wee met te9 mak etages lage de kinderen nieuwe uitd ler ging. In 2003 kan heeft van ven, op de felb baan in om s Aqu er app tijd worden Strik en de categorie tot en bedrijfsle -voetbal chillende van het . hier was het aRaoul oud adro vers trad ege in kten Ook de Op me Romy het erde de Lennart in oud-voetball ten. Enschedese Juryleden titel. nschap, wat zijn tuees wer onder mee en urine. idee een 2003 trad geweldige en Vitesse Bijkerk en de elfjarige er van hebbgeen erpselen r FC Twente, ging. Invonden Twe Ajaxgeslaagde eigen zeggen, nog e Kampioe n in de ddelee een naar midd EK en uitw des het ake nte, Scha bete ke e geha ag che Erik inbr : plaats Jury hij selij Ajax en Vites Weteringmeer FC Ens d.’ Uiteinde kt Foto de eerste leden Lenn van dienst van ngrijkst 6 maa een EK, lijk kwamen ‘Het Diepenveen wist se in art een golf er zijn. Twente en uitdaging zal het bela oen. onder van het zomerseiz twee winn nieuwe sinds 200 Raoul van sinds 2006 met 15 jaar.Strik en . Maar sprake van aars uit het en in het tot en tegen-halen in de categorieWete Twente en ring deel uit van hier in het afsluiting de cate vonden het maakt hij t. Inhet te noemen water. In je, gehoud dienst vaneen leuke het managem kinderen gorie tot agemenom gimmick EK een gesl de Bommet afsluiting dag is natuurlijkvan zaterdag het man en met 9 is dat de hij zou ent. In tege stelling tot aagde Bijke Het EK van het ome, was jaar won voor ons eldige mid diverse inse deel uit nnuaties dat rk en de elfj zomerseizoe e Aquadr Jort een gew kindeis natuurlijk nuaties dat diverse inse arige Ensc n. ‘Het hij zijn gezw kwamen Enschedes adrome d betaalde m veertig een leuke hij zou hedese Rom Diepenveen stelling tot icht voor een s Aqu Uiteindelijk r een goe succes. Rui gimmick om y wist de eers In de gehad.’ Halst, wicht voo goed beta eld om kan baan er. een groot van gez het ben wat gem ft in te zijn heb het alde plaats te behalen in de hij bedrijfsleven n, hee uit het zich aan categorie Jort titel. , heeft van winnaars bedrijfsleve naar eigen wat zijn ren hadden tot en met egeerde er twee Halst, 9 jaar won zeggen, nog baan in het geen idee 15 jaar. op de felb gen, nog tot en met geen idee Romy nieuwe uitd te maken eigen zeg wat zijn chedese r categorie Ens . naa agin e zijn de g zal zijn. van de elfjarig te beaging zal en Raoul te plaats Bijkerk en nieuwe uitd Lennart Strik laagde wist de eers 15 jaar. Juryleden EK een ges Diepenveen tot en met vonden het n. ‘Het categorie Wetering zomerseizoe halen in de van het k om het afsluiting e gimmic k een leuk urlij natu is

Culinair

at

Geen wrijving met Munsterman

jving Geen wri sterman met Mun

Geen wrij met Munstving erman

rflat

iderspoo

lemen Zu

Weer prob

Ensch

erspoorfl

Weer problemen Zuid

Het beste bommetje

Het beste

Het beste

bommetje

Adverteren kan in diverse formaten tegen ongekend gunstige tarieven. Bij ons zijn er geen ingewikkelde millimeter tarieven, meerkosten voor steunkleuren of full colour. Onze kranten zijn altijd full colour. Maar wij willen graag meer voor u betekenen. Uw bedrijf verdient de aandacht en daarom hebben wij speciale extra’s die we bij u willen introduceren. Neem daarom via de contactpagina contact met ons op voor meer informatie. Kortom, het is nieuw, het is goed: Zo Is Enschede, een krant om trots op te zijn!

bommetje

rdeel! SuuuperZooomerVooo SuuuperZ ooomerVoo ordeel! ooordeel! ooomerV

SuuuperZ

Industriestraat 118 |

7543 CJ Enschede T (053)

.nl

4317204 | www.tuinwereld

Industriestr

aat 118 |

7543 CJ at 118 |

Enschede

eld.nl w.tuinwer 7204 | ww T (053) 431

7543 CJ Ens chede T (053 )

4317204 | www.tu

inwereld.nl

tra

Industries

WWW.ZOISENSCHEDE.NL WWW.ZOISENSCHEDE

Mexicaans & Argentijns Steakhouse

We zi jn weer open! !!

IJsbaan Twente, dé locatie voor volop schaatsplezier! Staat u voor het eerst op het ijs? Of bent u een fanatieke schaatser? Iedereen is van harte welkom om de ijzers onder te binden op IJsbaan Twente. Heeft u zelf geen schaatsen, dan huurt u die gewoon ter plekke.

Openi dinsda ngstijden: g 16.00 t/m zondag - 22.0 (maan 0 uur dag g es

IJsbaan Twente is een unieke 400-meter ijsbaan in Nederland. Hierop kunnen schaatsers zich heerlijk uitleven. En in het midden van deze baan ligt een kleinere baan van 30x60 meter. Naast de supermoderne ijsfaciliteiten biedt IJsbaan Twente ook een sfeervolle locatie voor vergaderingen, feesten en zakelijke bijeenkomsten. Kortom, vorstelijk plezier, ijselijk vertier! Meer weten over vergaderen bij IJsbaan Twente? Kijk dan op www.ijsbaan-twente.nl

loten)

Walstraat 63 - 7511 GG enschede telefoon (053) 431 22 74 email: info@the-saloon.nl

www.the-saloon.nl

Colosseum 90 7521 PT Enschede

+31 (0)53 460 19 70 info@ijsbaan-twente.nl

Tel.

www.ijsbaan-twente.nl


interactief

Enschede

Thema-kruiswoord

www.zoisenschede.nl | 19

d

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

Kruiswoor

Horizontaal 1 badinrichting 5 land in Azië 8 uitgesloten aansprakelijkheid 9 voorzetsel 11 bijvoorbeeld 12 op zulk een wijze 13 sport 15 apensoort 16 balsport 19 tak van sport 22 eerstgenoemde 23 slaapplaats 25 vervelend 26 een volte, S of 8 bij dressuur 29 rechtstreeks, niet van bandopname 30 dundoek 33 paraplu (pop.) 34 gedenkpenning 38 uitstekend 39 talisman 40 vreemde munt (afk.)

1

2

3

Gegeven: Verticaal 1 badpak 2 stenen afscheiding 3 balsport Gevraagd: 4 dat is 6 plaats in China 7 onhoudbare service bij tennis 10 Nederlands-hervormd 12 Olympische discipline 14 lofdicht 16 te koop 17 neon 18 Nederlandse zwemster 20 inwoner van Ierland 21 uitgave 24 dividend 26 eindstreep 27 u (ouderwets) 28 team 31 gemiddelde tijd van Greenwich (afk.) 32 administratie (afk.) 33 vinnige klap 35 lokspijs 36 op de aangehaalde plaats 37 lichamelijke opvoeding.

4

5

6

Let’s Q

uiz

10 snacks naam van de snack

7

 ]]]]]]]_]]]]] ]__]]_]]__]]_ ]_]]]__]]]]]] ]]]]]]]_]_]__ ]_]_]__]]]]]] ]]]]]]]]_]]_] ]_]_]]]_]___] Mail uw oplossing naar: interactief@zoisenschede.nl. __]]]]_]]]]]] _]__]_]]]]__] ]]]]_]_]__]]] _]_]]]]]]]]_] n uw ]]]]_]]]]]]]] Hieedrrkijafsnaam _]____]]__]_] bstaan. 8

9

12

10 13

11

14

15

16

19

20

17

21

18

22

23

24

25

26

28

27

29

30

31

32

34

33

35

38

36

Zo was

37

39

40

3

_AL_puzzelboek10.indd 3

11

20

5

9

173

31

Enschede

Hebt u wellicht nog ergens een mooie foto ‘uit de oude doos’ van een bekende plek in Enschede? Scan ‘m dan in, stuur ‘m op en schrijf er uw eigen verhaal bij. Dan zorgen wij dat hij een plekje krijgt in onze rubriek ‘Zo was Enschede’.

Hier uw bedrijfsnaam? Bel: 06 39 67 01 55 of mail naar: verkoop@zoisenschede.nl

Mail uw inzending naar: interactief@zoisenschede.nl.

07-04-2008 16:41:45

Sudoku

puzzel

De van lochenstraat, met in de achtergrond de polaroidfabriek.

Foto: www.visitenschede.nl

Oplossingen vorige editie Mail uw sudoku-oplossing naar: interactief@zoisenschede.nl en maak kans op een 10-rittenkaart van IJsbaan Twente t.w.v. € 60,-

Volg ‘Zo is Enschede’ op Twitter:

@zienschede

Enschede

Let’s Quiz: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Breakfast club Lock, stock and 2 smoking barrels Labyrinth Nova Zembla Flodder Cast Away Blues Brothers 2000 Walk the line The great dictator The Killing Fields

Voorpagina spreuk:

Sudokupuzzel: 2

8

6

5

3

4

9

7

1

4

3

5

7

9

1

2

6

8 5

1

9

7

8

6

2

4

3

5

4

8

2

7

6

1

9

3

7

1

3

4

5

9

6

8

2

9

6

2

1

8

3

5

4

7

3

2

1

9

4

8

7

5

6

6

5

4

3

1

7

8

2

9

8

7

9

6

2

5

3

1

4

“Mangs wa aajt nig!” Betekent: “Soms wel, niet altijd!” De prijswinnaars worden bekend gemaakt op: www.zoisenschede.nl

.nl


OPRUIMING! DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONZE OPRUIMINGSVOORRAAD KIJK IN ONZE ETALAGES VOOR NOG VEEL MEER AANBIEDINGEN

GOUD

HALSSIERADEN

14 krt. gouden ring met zirconia’s Van 149,00 nu voor

Zilveren collier met bergkristal Van 109,00 nu voor

75.

00

14 krts gouden oorstekers met cultivé parels

Zilveren collier met hanger, rookkwarts

Van 105,00 nu voor

Van 139,00 nu voor

45.

00

29.00

39.00

14 krts bicolour gouden collier 45 cm

Zilveren collier met groene parels

Van 2995,00 nu voor

Van 119,00 nu voor

1450.00

ZILVER - OORSIERADEN Zilver vergulde creolen met zirconia’s Van 149,00 nu voor

49.00

29.

00

12.50

Van 35,00 nu voor

119.00

12.

50

49.00 Zilveren collier massief fantasieschakel, 60 cm

Van 59,00 nu voor

Van 179,00 nu voor

15.00 9.50

Van 27,50 nu voor

Zilveren oorsieraden met zwarte zirconia Van 85,00 nu voor

Van 399,00 nu voor

RINGEN

Zilveren ring met zwarte en witte zirconia’s

39.00

Zilveren ring met witte agaat

29.00

Van 99,00 nu voor

Zilveren fantasiering zonder steen

ARMBANDEN

29.

Zilveren slavenarmband 7 mm / 68 mm Van 49,50 nu voor

Van 109,00 nu voor

39.

7.50

Zilveren armband met zirconia’s

19.00

Van 139,00 nu voor

69.

49.

00

95.00

Prisma dames titanium

waterdicht met krasvrij saffierglas Van 139,00 nu voor

59.00

met leren band Van 175,00 nu voor

85.00

Danish Design zwart edelstaal Van 199,00 nu voor

Danish Design rosé staal met leren band Van 179,00 nu voor

85.00

Prisma heren titanium

waterdicht met krasvrij saffierglas Van 139,00 nu voor

39.00

Jacques Lemans bicolour staal /keramiek met krasvrij saffierglas Van 449,00 nu voor

Jacques Lemans horloge keramiek met krasvrij saffierglas Van 499,00 nu voor

129.00

Jacques Lemans horloge

79.00

Jacques Lemans horloge

edelstaal met sportieve band waterdicht Van 149,00 nu voor

49.00

99.00

99.

00

Jacques Lemans horloge keramiek chronograaf met krasvrij saffierglas Van 599,00 nu voor

199.00

Jacques Lemans horloge

edelstaal met leren band, waterdicht Van 249,00 nu voor

89.00

Jacques Lemans horloge bicolour staal / keramiek met krasvrij saffierglas Van 450,00 nu voor

125.00

69.00 Zilveren armband met bedels

35.00

bicolour Van 195,00 nu voor

Danish Design edelstaal

Zilveren armband met edelstenen Van 229,00 nu voor

00

Danish Design edelstaal

edelstaal met leren band chronograaf, waterdicht Van 169,00 nu voor

00

Van 17,50 nu voor

Zilveren ring met zirconia’s

Van 95,00 voor

19.

50

Zilveren plaatarmband lengte 21 cm

Zilveren ring met amethist

Zilveren ring met witte agaat en bergkristal

159.00

Zilveren fantasie armband lengte 20 cm

00

Van 59,00 voor

69.

00

Zilveren fantasiecollier met zirconia’s

25.00 Van 119,00 nu voor

79.00

Zilveren collier 45 cm bolle gourmetschakel Van 199,00 nu voor

125.00

met saffierglas Van 239,00 nu voor

Zilveren oorhangers met witte agaat

Zilveren creolen met zirconia’s

Van 259,00 nu voor

39.00

Zilveren collier massief figaroschakel, 50 cm Van 119,00 voor

met saffierglas Van 235,00 nu voor

Danish Design titanium

Van 32,50 nu voor

Zilveren oorhangers met zirconia

Van 99,00 nu voor

29.00

Zilveren hanger kruis, massief

Zilveren oorhangers met bergkristal Van 109,00 nu voor

Danish Design titanium

Perla Roma parelsnoer met zilveren sierslot Van 99,00 nu voor

HORLOGES

Van 99,00 nu voor

29.

00

De Heurne 67 • tel. (053) 430 40 75 • Enschede

www.juwelierwissink.nl

Zo Is Enschede 20-01-2012  

Zo Is Enschede (ZIE), een verfrissend nieuwe krant die iedere vrijdag huis aan huis wordt verspreid in Enschede. Het is niet puur een advert...

Zo Is Enschede 20-01-2012  

Zo Is Enschede (ZIE), een verfrissend nieuwe krant die iedere vrijdag huis aan huis wordt verspreid in Enschede. Het is niet puur een advert...

Advertisement