Page 1


G

FO

TO

R

GR

A

AF

VIDEO ART

3D

F

I

IA

K

A


Wyzwania Chętnie i

uczę

moje

skaczę się

Łączę z

to

w

Od

sobie

2011

we

roku się

głęboką

sportowe

zacięcie do

życia.

jednocześnie

swojej

podróże

wodę

r z e c z y.

artystycznie

ekstremalnego a

imię!

podejściem

freestyleʼu

Dzięki

na

nowych

kreatywnym

rozwijam

drugie

i

startuję

kajakowym. pasji

do

kajakarstwa

odkrywam

napełniają

świat,

mnie

nowymi

pomysłami. Aktywnie

prowadzę

swoje

sportowo-podróżnicze mediach. grafiki

oraz

mediów Pracę od

i w

teksty

agencji

się

i

szkołę

na

social zdjęcia, potrzeby

biznesowych.

reklamowej

Obecnie kajakową

marketingiem,

nauczaniem.

w

fi l m y,

partnerów

podszewki.

sklep i

Tw o r z ę

profile

znam

współtworzę zajmując

sprzedażą


PRZEMIANY video instalacja w przestrzeni Browaru Mieszczańskiego dyplom 2018 - studia magisterskie ASP Wrocław


ART fotograďŹ a artystyczna, video instalacje


VIDE

ďŹ lmy promocyjne i rekla


EO

amowe


FOTOGRAFIA s p o r t , p o r t r e t y, n a t u r a , p o d r ó ż e


UGAND

Powyżej fot


DA

tograďŹ a wybrana do kalendarza kajakowego styczeĹ„ 2015


MAGAZY

fotograďŹ e, tek


YNY

k s t y, r e l a c j e z p o d r ó ż y i z a w o d ó w.


F R E E S T Y L E M O V E C A T C H E R monochromatyczna grafika na kajak wycięta z folii

P H M O

grafiki na grafiki prz


K

A Y A K

V A N

Projekt grafiki na samochód - połączenie technik druku oraz cięcia foli.

O E N I X N K E Y

a wiosła - szczegółowe zygotowane do druku


L O G O

c

h

c

e,

KAJAK


G R A F I K I artystyczne, wizytówki, ulotki, plakaty, k o s z u l k i , b a n e r y, s t a n d y, k a t a l o g i , s a m o c h o d y, s t o i s k a , s o c i a l m e d i a

O K I E Ł Z N A J O DW Ó J ! nauka freestyle’u kajakowgo i poruszania sie, w odwoju.

ZAPISZ SIE, NA SZKOLENIE! W W W . C Z A P L I C K I F U N . P L + 4 8 5 0 1 5 7 5 6 4 9 C Z A P L I C K I F U N @ G M A I L . C O M


G R A F I

wizualizacje obiektรณw i pomies


I K

A

3 D

szczeń w przestrzeni, animacje


R E A L I Z


W I Z U A L I Z A C J E Wizualizacja holu 3D z dwoma wariantami lady. Realizacja za pomocฤ… programรณw 3D Studio Max i Adobe Photoshop. Po wyborze wariantu projekt zrealizowany.

Z A C J A


+48 669 211 217 zoďŹ a.tula@gmail.com @zoďŹ a.tula

Profile for zofia.tula

Portfolio - Zofia Tuła  

Portfolio - Zofia Tuła  

Advertisement