Page 1

Skitseforslag og idéoplæg

A/B ENGHAVE


Skitseforslag til nyt gårdanlæg hos A/B Enghave

Indeholdt i publikationen er således:

Nærværende dokument indehold de første udkast til et skitseforslag som skal danne grundlag for en dialog omkring udviklingen af A/B Enghaves gårdanlæg jvf. Rådgiveraftalen.

• Plan over eksisterende forhold med fotos. Mål 1:100 • Sol/skyggediagramer • Skitseforslag A – Renovering, Mål 1:100. • Skitseforslag B – Kantet design, Mål 1:100. • Skitseforslag C – Alternativt design med blødere formsprog. Mål 1:100

Der er udarbejdet to skitseforslag, A og B. I tillæg er der også udviklet et skitseforslag C som er et alternativ designforslag til skitseforslag B. Skitseforslag C er ikke en del af aftalen og er selvfølgelig medtaget uden yderligere fakturering. Til grund for dialogen omkring udvikling af det nye gårdanlæg er der vist et overblik over den eksisterende situation, sol-/skygge diagram, samt prisoverslag for skitseforslagenes delelementer. Prisoverslagene for anlæggelse og materialer er udarbejdet af Stenbroens Træpleje og Anlæg og skal forstås som vejledende.


Eksisterende forhold

Herregårdssten Herregårdssten

Bed

Bed Port

Skur

Asfalt

Cykelstativ

Bed

Plæne

Asfalt

Skraldeplads

Asfalt Cykelstativ

0011 AB Enghave

Eksisterende forhold Dato 26-01-12 1:100


Eksisterende forhold - Fotoregistering Eksisterende situation Gårdanlægget i A/B Enghave blev etableret i 1986 som en del af Vesterbros byfornyelse. Det snart 30 år gamle anlæg fremstår i dag nedslidt og utidssvarende. Beplantningen mistrives og er delvist misligholdt. Cykelparkering er ikke tænkt ind i det eksisterende anlæg og cykelparkeringen afvikles i dag tilfældigt med et rodet udtryk til følge. Problemet er forsøgt afhjulpet med mindre vellykkede cykelstativinstallationer. Der er kun få opholdsmuligheder som foregår på asfalt ved de små lommer mellem bagtrappetårnene.

Herregårdssten Herregårdssten

Bed

Bed Port

Skur

Asfalt

Cykelstativ

Bed

Plæne

Derudover er der behov for at udvide renovationsøen med minimum en ekstra container og en batteriboks. Asfalt

Skraldeplads

Asfalt Cykelstativ


April

Lys- og skyggeforhold

Kl 12:00

Kl 14:00

Kl 09:00

Kl 12:00

Kl 15:00

Kl 10:00

Kl 12:00

Kl 13:30

Oktober

Juli

Kl 10:00


Skitseforslag A Klatreplanter

Asfalt

Asfalt

Port

Buske

PlĂŚne

Buske

Redskabsskur

Buske

Asfalt Asfalt

Asfalt

0011 AB Enghave

Skitseforslag A Dato 20-02-12 1:100


Skitseforslag A - Renovering Skitseforslag A er det forslag med den mindste budgetramme. Grundet budgetrammen har forslaget karakter af at være en renovering af det eksisterende anlæg. Der er i forslaget fokuseret på at skabe bedre cykelparkering, renovere den sparsomme og slidte beplantning samt tilfører nye grønne elementer. Problematikken omkring cykelparkeringen løses ved at udnytte gårdens mange små ”døde” arealer og ved at inddrage noget at den centrale plæne. Der opnås således plads til ca. 50 cykler inklusiv ladcykler.

Klatreplanter

Asfalt Port

Den centrale græsplæne afgrænses og gøres mere intim ved at skabe grønne vægge i form af et busket ved porten og en træ- og buskbeplantning ved renovationen. Buskettet etableres i det eksisterende bed som udvides. Buskettet skal fremstå frodigt og fungere som et markant grønt element der rumligt skærmer af for porten. Som markering ved porten plantes et træ der her kan opnå en anseelig størrelse uden direkte at være til gene. I modsatte ende af gården etableres en træ- og buskbeplantning som skærmer af for cykelparkering og renovation. Herved skabes en grøn væg som udover, at skabe ryg til plænen, også opbløder renovationens kedelige udseende når gården betragtes oppe fra. På udvalgte facader plantes klatreplanter i krukker som tilfører mere grønt i højden og medvirker til at opbløde det hårde udtryk der skabes af facaderne og de store asfaltarealer.

Asfalt

Buske

Plæne

Buske

Redskabsskur

Buske

Asfalt Asfalt

Asfalt


Skitseforslag B Klatreplanter

Trædæk Asfalt Port

Asfalt

Buske Buske

Pergula over Fliser

Pergula over Trædæk

Grønt tag

Buske

Sandkasse Træbænk

Asfalt

Asfalt

0011 AB Enghave

Skitseforslag B Dato 26-01-12 1:100


Skitseforslag B – Nyt design Skitseforslag B introducerer flere nye elementer til det eksisterende anlæg. Forslagets hovedgreb udgøres af en pergola og et sidemøbel som begge tjener til at aktivere det centrale græsareal som gårdens fælles område. Pergolaen udgør et intimt rum for ophold og grillplads, samt cykelparkering. En mindre del af det eksisterende bed er bevaret, hvor beplantningen er udskiftet således det igen kan fremstå frodigt. Samtidig fungerer bedet som afskærmning mod porten.

Klatreplanter

Trædæk Asfalt Port

Asfalt

I den vestlige side af den centrale plæne etableres et 11 meter langt sidemøbel som muliggør forskellige former for ophold ved græsplanen. Heri etableres en sandkasse for de helt små børn. Renovationen pakkes ind i et skur som overdækkes med grønt tag. I to udvalgte lommer ved bagtrapperne etableres trædæk som danner rammen for mere ”privat” ophold. Cykelparkeringen afvikles nogenlunde som i skitseforslag A dog er cykelparkeringen ved renovationen rykket til porten under pergolaen. Facadebeplantning etableres som i skitseforslag A

Buske Buske

Pergula over Fliser

Pergula over Trædæk

Grønt tag

Buske

Sandkasse Træbænk

Asfalt

Asfalt


Skitseforslag C Klatreplanter

Port

Grus

Asfalt

Asfalt Siddemoebel Grønt tag

teglsten PlĂŚne Buske

Buske

sandkasse

Asfalt Asfalt

Grus

teglsten

0011 AB Enghave

Skitseforslag A Dato 26-01-12 1:100


Skitseforslag C – Alternativt design Skitseforslag C introducerer flere nye elementer til det eksisterende anlæg. Det er formsprogsmæssigt lidt anderledes end skitseforslag B. Den centrale plæne spændes ud mellem et stort og frodigt busket, i lighed med skitseforslag A, og et stort skur overdækket med grønt tag. Skuret rummer den eksisterende renovation med ydereligere en container og en batteriboks, kombineret redskabs- og legeskur, samt cykelparkering til 10 cykler.

Klatreplanter

Port

Grus

Asfalt

På græsset foran skuret plantes en grøn væg bestående af klatreplanter på skuret, buske og træer.

Asfalt Siddemoebel Grønt tag

teglsten Plæne

De to ovale grusfelter definerer opholdszoner som møbleres med fritstående havemøbler og plantekrukker. Grusfelterne skær sig ind i plænen og bryder således med det kantede formsprog. Sammenstødet mellem grusflade og græs markeres i vest med en sandkasse og i øst med et sidemøbel. Herved trækkes aktiviteter og ophold ud i den centrale græsplæne. Grusfelter samt græsplæne og bed afgrænses og optegnes af klinker som bl.a. styrker forslagets planæstetik og dermed gården set oppe fra. Cykelparkeringen afvikles nogenlunde som i skitseforslag A dog er cykelparkeringen ved renovationen rykket ind i skuret. Facadebeplantning etableres som i skitseforslag A dog plantet i plantehuller skåret ud i asfalten.

Buske

Buske

sandkasse

Asfalt Asfalt

Grus

teglsten

GÅRDRENOVERING  

GÅRDRENOVERING Vesterbro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you