Page 1


Fundraising og partnerskabsstrategier  

Landskabsarkitekterns rolle i fundraising og partnerskabsstrategier. Teori og casegennemgang