Page 1

I N F O R M AT I E M AG A Z I N E | E D I T I E 2 8 M A A RT 2 0 1 2

voorbereidende werken van start

▪ vanaf mei containers met chip ▪ negentig jaar zorg in Zoersel ▪ waar gaan uw centen dit jaar naartoe?

afgiftekantoor Zoersel 1 - ISSN 0771-7199 - P106102

de nieuwe look van Zoerseldorp


3|9

zo is Zoersel!

WEGWIJS Groene gft+-containers maken

Wanneer noemen we iemand een held? Die vraag kwam bij me

plaats voor ‘slimme’ containers. | Grote in-

op toen ik de artikels in dit magazine doornam. We weten im-

frastructuurdossiers op stapel.

mers allemaal wel wat er bedoeld wordt als we over een held

4|22

spreken, maar dit definiëren is toch niet zo eenvoudig. Vandaag de dag beschrijft Van Dale een held onder meer als

LEEF! Laat u eens een moment verwen-

‘iemand die uitmunt door grootse daden’. Maar wat zijn dan

nen tijdens onze ‘dag van de mantelzor-

‘grootse daden’?

ger’. | Onze dienstverlening bij u thuis.

6

Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat Zoersel heel wat helden telt. Bekende en onbekende helden, mannen en vrouwen, mensen van vandaag en mensen van lang geleden, mensen

INGEZOOMD Zoerseldorp krijgt binnen-

die in de spotlights staan en mensen die tussen de mensen

kort een nieuwe look. De voorbereidende

staan. Maar allemaal mensen die ‘groots’ zijn, ook al is het in

werken zijn reeds gestart.

iets kleins.

8|21

Zo zijn de zusters van het Convent van Betlehem voor mij zeker helden. Bijna een eeuw geleden legden zij de eerste steen, let-

IN BEELD 110 kilometer lange striproute

terlijk én figuurlijk, van het psychiatrisch centrum, en daarmee

gepland in 2013. | Zoerselse heldinnen in de

ook van ‘zorgzaam Zoersel’. Volgende maand verlaten ze onze

kijker tijdens Erfgoeddag.

gemeente. Bij hun afscheid hebben we dan ook uitdrukkelijk

10

onze dank uitgesproken voor het goede voorbeeld dat zij aan heel Zoersel hebben gegeven.

IN ’T KORT Nieuwe regeling wacht-

Zijn de zusters van Covabe de ‘founding mothers’ van zorgzaam

dienst - verkoop brand- en geriefhout -

Zoersel, ook vandaag zijn er velen die dit begrip dagelijks verder

voorkom kattenoverlast - en meer...

invullen en waarmaken. En ook zij zijn voor mij helden.

11

Zo zijn er de vele Zoerselaars die werken in onze zorgsector. Die zetten we op 15 april een keertje in de kijker.

ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen

Maar ik denk ook aan vrijwilligers en mantelzorgers, die onmis-

voor jong en oud, van 8 april tot en met 12

baar zijn in een warme, hartelijke samenleving. Samen met de

mei.

vele zorginstellingen en de mensen die daar prachtig werk le-

15 BETROKKEN Rond deze prioritaire the-

veren, vormen vrijwilligers en mantelzorgers de fundering van zorgzaam Zoersel. Ook voor hen een welgemeende dankjewel tijdens de week van de vrijwilliger en de dag van de mantelzorg.

ma’s wil het Zoerselse bestuur graag samenwerken met het Beninese Bohicon.

16 INGEZOOMD Verneem hier hoe het ge-

Amateurkunstenaars, ook zij kunnen gerekend worden tot het heldendom. Omdat ze zo gepassioneerd zijn en omdat ze creëren. Omdat ze ons trakteren op mooie dingen en omdat ze ons versteld doen staan van hun kunnen. Omdat ze ons inspireren en ons willen doen leren.

meentelijk budget en onze belangrijkste investeringen voor dit jaar er uitzien.

18

Als thuishaven van de Kiekeboes, kon onze gemeente ook niet ontbreken als schakel in de striproute. Als u houdt van striphelden, is dit zeker iets voor u!

CLOSE-UP We blikken samen met zuster

En zo kom ik aan heel wat verschillende invullingen van wat

De Groot en Hilde Wolfs terug op negentig

een ‘held’ is. En hebben we ook niet allemaal ‘persoonlijke hel-

jaar zorg in onze gemeente.

den’? Mensen die voor een ander misschien ‘gewoon’ zijn, maar

23

voor ons persoonlijk heel bijzonder. Zeker de moeite waard om ook hen daar op tijd en stond eens op te wijzen. En vergeet niet, ook een held op sokken is een held. Net zoals

IN BEELD Handgemaakt, doe-het-zelf,

een pantoffelheld. En geef toe, dat heeft toch ook iets vertede-

homemade... De Week van de Amateur-

rends, niet?

kunsten belooft de moeite te worden. Katrien Schryvers burgemeester

2


■ WEGWIJS

uw gft+ gewikt en gewogen

vanaf mei containers met chip Composteren, u kunt het leren. Door zelf uw groente-, fruit- en tuinafval te composteren, voorkomt u afval en bespaart u dus flink wat geld. Heel wat Zoerselaars doen dit al. Anderen maken gebruik van een gft+-container. De bestaande groene containers zullen binnenkort echter plaatsmaken voor ‘slimme’ containers die exact weten hoeveel gft+ u aanbiedt.

proefperiode

composteren …

… u kunt het leren

Hebt u geen plaats of geen zin om zelf

U kunt er echter ook voor opteren uw

▪ Start in het voorjaar, de zomer of de

te composteren, dan biedt de gemeente

gft+-container in te ruilen voor een com-

(samen met IGEAN) u een gft+-container

postvat (15 euro) of een compostbak (45

aan. Dat doen we al sinds begin jaren ‘80.

euro). Composteren is niet moeilijk en

▪ Breng het afval zo vers mogelijk aan.

Vanaf mei krijgt u een nieuw exemplaar

vraagt niet veel werk. Bovendien maakt

▪ Voeg geen te grof materiaal toe. Hoe

met een ingebouwde chip, die verbonden

u een nuttig product: compost. Om te

is met het ophaalpunt en allerlei gegevens

composteren laat u uw groente-, fruit- en

registreert.

tuinafval verwerken door compostwor-

Tot begin 2013 loopt er dan een proefperi-

men en andere afbraakorganismen zoals

ode. De gegevens verzameld tijdens deze

bacteriën en schimmels. Daarvoor kunt u

periode bepalen het tarief dat in de loop

een composthoop en/of een compostvat

▪ Voeg geen te grote hoeveelheden van

van 2013 zal aangerekend worden bij de

of compostbak gebruiken. U kunt ook be-

hetzelfde materiaal in één keer toe.

ophaling van uw gft+-afval.

slissen om kippen als huisdier te houden:

herfst. Een composthoop bij vriesweer opzetten heeft weinig zin.

kleiner het afval, hoe gemakkelijker organismen het kunnen afbreken. ▪ Zorg dat u ‘groen’ materiaal (gras, fruitresten) steeds mengt met ‘bruin’ materiaal (stro, takjes, bladeren).

zij verwerken voor u het gft+ en in ruil

labels

krijgt u gratis eieren.

Wanneer de slimme container effectief zijn werk zal doen, laten we u uiteraard tijdig weten. In tussentijd betaalt u dus nog

OPROEP

niet naargelang het aangeboden gewicht

Het gemeentebestuur doet een oproep aan de Zoer-

en hangt u nog gewoon een label aan uw

selse middenstand. Wie een gft+-container heeft of

nieuwe container met chip. Hou wel in uw

wie er vanaf mei één wenst, moet vóór 18 april reage-

achterhoofd dat wanneer u een nieuwe

ren via de gratis infolijn 0800 1 46 46.

voorraad labels aanlegt, u die in de loop van 2013 niet meer nodig hebt. MEER WETEN?

antwoorden

U vindt alle info op www.zoersel.be

Op www.zoersel.be vindt u een reeks

en www.igean.be of bij dienst milieu,

vragen met antwoorden. Zo komt u heel

administratief centrum Zoersel.

wat meer te weten, onder andere dat ook

Info over composteren vindt u bij de

weekendverblijvers een container kun-

compostmeesters (www.zoersel.be >

nen aanvragen en dat er een voordeel zal

milieu en wonen) of tijdens de

blijven bestaan als u geen gft+-container

compostcursussen van IGEAN

wenst. Het bestuur besliste verder dat u

(www.igean.be).

nog op elk moment kunt beslissen om een container aan te vragen en dat die eerste container gratis is. U kunt wel maar één container aanvragen.

3


â– LEEF!

Dag van de mantelzorger

laat u eens een moment verwennen Voor het derde jaar op rij wil gemeente & ocmw Zoersel alle mantelzorgers die onze gemeente rijk is eens een dag lang van kop tot teen verwennen. Dag in dag uit zorgen zij immers met veel overgave voor hun hulpbehoevende partner, kind, ouder ... Meer dan wie ook verdienen zij eens een moment er tussenuit.

4


Mantelzorgers zijn binnen een dorp, buurt, familie- of kennissenkring van onschatbare waarde.

kar zelf trekken

telzorger onderdompelen in een ruim assortiment aan verwen-

Mantelzorgers zijn binnen een dorp, buurt, familie- of kennissen-

nerijen. Uiteraard is het dan ook het uitgelezen moment om

kring van onschatbare waarde. Hun inzet is vaak weinig zichtbaar

collega-mantelzorgers te ontmoeten en eens van gedachten te

voor de buitenwereld, maar daarom niet minder noodzakelijk en

wisselen.

zinvol. Zo denkt ook Fons Wouters, voormalig directeur van ver-

Dat u zich uw komst niet zult beklagen, blijkt uit één van de vele

pleegtehuis Joostens, erover. “Zonder mantelzorgers stort onze

reacties die we vorig jaar ontvingen:

ganse gezondheids- en welzijnszorg in mekaar”, aldus Fons. “Het

“Een oprechte dank u voor een heel gezellige verwennamiddag, zomaar

vele werk dat verzet wordt door talloze stille krachten wordt in

gratis meegekregen! Ondanks de grote schrik die ik had om te komen,

onze samenleving niet altijd voldoende gewaardeerd, vaak ook niet

is alles opperbest meegevallen.”

door henzelf. Wij Vlamingen hebben sterk de neiging om onze elastiek van bereidheid en goedwilligheid - ‘ik zal het er wel bij nemen’ -

Op het programma staat dit jaar onder meer:

al maar verder uit te rekken. Onze Nederlandse buren daarentegen

▪ lezing | Fons Wouters (initiatiefnemer ‘dementiecafé’)

zullen veel vlugger hulp zoeken bij buren, kennissen en diensten.

▪ lachsessie | Lut Dierckx

Wij niet, wij trekken de kar liever zelf in plaats van anderen er mee

Lachen is gezond en plezant! Met spel, dans en plezier laadt

lastig te vallen.”

u uw batterijen weer helemaal op. Met de lachkriebels in uw lijf zal u ongetwijfeld stralen.

valkuilen

▪ wijndegustatie | Steven Coppens

Fons waarschuwt mantelzorgers ook voor enkele valkuilen. “Door

Maak kennis met enkele eerlijke wijnen en hapjes. Geniet en

de grenzeloze inzet voor hun naaste die zorg nodig heeft, verlie-

laat u meevoeren op een zintuiglijke reis doorheen heerlijke

zen mantelzorgers vaak de noodzakelijke zorg voor zichzelf uit het

smaken (met de steun van wereldraad Zoersel).

oog, met alle gevolgen van dien. De mantelzorger heeft uiteindelijk

▪ relaxatie | Linda Schraeyen

zelf hulp nodig omdat hij overwerkt geraakt. Soms is het beter om

Laat een gezondheidstherapeut(e) het werk doen en kom tot

mantelzorg te stoppen en professionele hulp in te roepen dan de

rust met een schouder-, nek-, hoofd-, armen- of handenmas-

elastiek alsmaar verder uit te rekken, tot hij barst.”

sage. Hebt u vragen over voeding of gezondheid? Uw therapeut zoekt samen met u naar een oplossing die bij u past.

“Wij trekken de kar liever zelf in plaats van anderen ermee lastig te vallen.”

▪ make-up | schoonheidsschool Antwerpen Laat u verzorgen en mooi maken door de studenten van de schoonheidsschool in Antwerpen. OOK VOOR U! Vaak staan mensen er niet bij stil dat ze ‘mantelzorger’ zijn.

“Anderzijds mogen mantelzorgers zich niet in de hoek laten drum-

Zorgt u op geregelde basis voor iemand die u nauw aan het

men door de beroepskrachten: niet thuis, niet in het ziekenhuis of

hart ligt? Wilt u uw hulpbehoevende partner, kind, ouder ...

niet in een woonzorgcentrum. De mantelzorger is immers vaak

zo lang mogelijk thuis laten wonen?

de enige die het best weet op welke wijze de zorgbehoevende

Dan bent u gegarandeerd een mantelzorger! Laat u eens een

moet verzorgd worden en wat de kleine onuitgesproken wensen

dagje door ons verwennen en schrijf u vandaag nog in voor

zijn. Mantelzorgers weerbaar maken, hen duidelijk maken welke

onze Dag van de mantelzorger.

rechten zij hebben, hoe ze moeten opkomen voor hun ‘pupil’ en zich niet laten overrompelen door zorgorganisaties en zorgsystemen, dat wordt de uitdaging voor de nabije toekomst”, zo besluit Fons.

MEER WETEN EN/OF INSCHRIJVEN? inschrijven vóór 1 mei

programma 10 mei

03 2980 0 00, welzijn.wereld@zoersel.be,

Dat wij, gemeente & ocmw Zoersel, de inzet van al onze mantel-

thuiszorg@zoersel.be

zorgers erg appreciëren, willen we laten zien tijdens de Dag van de

of spring even binnen bij de sociale dienst, Handelslei 167.

mantelzorger, op donderdag 10 mei. U kunt zich die dag als man-

5


■ INGEZOOMD

opwaardering via PPS-project

de nieuwe look van Zoerseldorp Zoerseldorp krijgt een nieuwe look. In 2009 schreef het gemeentebestuur een overheidsopdracht uit om via een PPSformule de kern van Zoersel te opwaarderen. Recent werd de nv Van Roey geselecteerd om dit project vorm te geven. Wij laten u hier graag kennismaken met het toekomstige nieuwe gezicht van deze deelgemeente.

Onze deelgemeente Zoersel wordt mo-

en meer vorm. In het bijzonder wordt aan-

menteel doorkruist door een drukke ge-

dacht besteed aan nieuwe huisvesting van

westweg, de N14. Het zware verkeer van

de bibliotheek en de technische dienst,

de E34 en de E313 dat de industriezone van

het creëren van een aangename door-

Malle wil bereiken, volgt dus een tracé dat

tocht door het dorp, voldoende en goed

de dorpskern doorkruist. De omleidings-

uitgeruste vergader- en verenigingsloka-

weg rond Zoersel, die de kern opnieuw

len, mogelijkheden tot de uitbouw van

leefbaar moet maken voor de dorpsge-

een kinderopvang en strijkatelier en het

meenschap, biedt de opportuniteit om

creëren van woongelegenheden.

een nieuwe visie te ontwikkelen over deze

In het bijzonder wordt aandacht besteed aan onder meer nieuwe huisvesting van de bibliotheek en de technische dienst. 6

dorpskern. Het gemeentebestuur wil deze

Deze oplijsting resulteerde in een aantal

gelegenheid dan ook aanwenden om heel

projectgebieden:

wat gebouwen voor gemeenschapsvoor-

▪ site Kermisplein, de buurt rond het Ker-

zieningen te vernieuwen of op te richten en ruimte te voorzien voor de realisatie van woonprojecten en commerciële ruimten.

misplein; ▪ site Kapelstraat, de buurt rond de Kapelstraat; ▪ site doortocht, de doortocht door het dorp;

behoeften Enkele jaren geleden maakte onze gemeente een oplijsting van de verschillende noden in de Zoerselse dorpskern. Deze lijst met behoeften kreeg met de jaren meer

▪ site Zonneputteke, met de huidige gebouwen van de technische dienst en de bibliotheek; ▪ site pleintje, met het dorpspleintje en de gronden aan de overkant van de baan;


▪ site De Wissel, met de huidige antenne

plaats voor de bibliotheek, de Zoerselse

nieuwe huisvesting voor de technische

Zoersel (Lindepaviljoen) en de brand-

antenne en vergaderzalen. Het gebouw

dienst en de doortocht door het dorp van

weerkazerne;

wil openheid uitstralen zonder evenwel

Zoersel als prioriteiten.

▪ site kerk, de buurt rond de kerk en het

grootschalig te ogen. Achteraan de site worden twaalf woongelegenheden en een

PPS?

ondergrondse parking voorzien, georgani-

Het drieletterwoord PPS staat voor

Intussen werd samen met de private part-

seerd rond een gemeenschappelijke groe-

Publiek - Private Samenwerking. Het is

ner site per site bekeken waar er aanpas-

ne binnentuin. Het pleintje aan de over-

een samenwerkingsvorm tussen een

singen, verbeteringen of aanvullingen

zijde van de straat krijgt ook een nieuw

publieke en één of meerdere private

noodzakelijk zijn. Op die manier werd een

jasje en wordt omgetoverd tot een groene

partner(s), die vanuit een bedrijfseco-

geïntegreerde visie ontwikkeld over de

driehoek met aan de buitenzijde parkeer-

nomische manier projecten realiseert

verschillende sites heen. Voor ‘site plein-

gelegenheid. Dit wordt evenwel in een la-

met oog voor kostenbesparing, snelle-

tje’ zijn er reeds gedetailleerde afspraken

tere fase gerealiseerd (site doortocht).

re realisatie en stimulatie van innovatie

Kiekeboeplein.

gemaakt. Voor de andere sites volgen in

en creativiteit. De krachten van de ver-

de toekomst verdere afspraken. Dit alles

timing

schillende partijen worden gebundeld

werd in de kaderovereenkomst, zoals door

Het PPS-project is een zeer omvangrijk

om een meerwaarde voor onze Zoersel-

de gemeenteraad goedgekeurd op 31 janu-

project dat een lange termijnvisie na-

se gemeenschap te realiseren.

ari, opgenomen.

streeft. Het is immers onmogelijk om alles tegelijk te realiseren. Als eerste zal ‘site

site pleintje

pleintje’ worden aangepakt. De eerste

MEER WETEN?

Op de site waar tot voor kort snackbar

werken zijn voorzien voor dit voorjaar. Na

Bel 03 2980 9 18 of mail naar secretari-

HusHak 2 gehuisvest was (Dorp 56), komt

voltooiing van deze werken (eind 2013)

aat@zoersel.be.

in de toekomst een publiek gebouw met

zijn de andere sites aan de beurt, met een

7


■ IN BEELD

stripfietsroute

110 km fietsen langs stripelementen Kiekeboe, Suske en Wiske, De Rode Ridder… Eén voor één vormen deze stripfiguren en hun verhalen de rode draad van een fonkelnieuwe stripfietsroute die vanaf volgend jaar de Antwerpse Noorderkempen zal doorkruisen. Uiteraard mocht ook Zoersel, met ‘haar’ Kiekeboes, hierbij niet ontbreken. De stripfietsroute komt er naar aanleiding van de honderdste

belevenisvolle fietstocht uit te stippelen van om en bij de 110

geboorteverjaardag van Suske en Wiske-tekenaar Willy Vander-

kilometer, langsheen heel wat gekende stripelementen. Ook de

steen (1913-1990). Een verjaardag die de gemeente

toeristische troeven van de deelnemende gemeenten - Bras-

Kalmthout niet onopgemerkt wilde voorbij

schaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Wuustwezel en

laten gaan. Er werd dan ook besloten een

Zoersel - zullen hierbij nog eens extra belicht worden. Zoe

met overnachting me Ouders met kinderen, stripfanaten en recreatieve fietsers kunOu nen de tocht in één dag afleggen, maar dankzij een intenn se samenwerking met kleinschalige logies, inclusief een bagage nabrengdienst, kan de tocht ook over meerdere dagen worden gefietst. Kleinere lussen zullen het ook mogelijk maken om er kortere dagtochten van te maken.

parcours De stripfietsroute brengt u langs heel wat aantrekkelijke, toeristische plekjes met een stripkarakter. Denken we onder meer aan decors uit de strips, standbeelden van Kiekeboe of De Rode Ridder, het Suske en Wiske-museum, een ecoduct - toegelicht door stripfiguren, een stripmuur, enzovoort. en

speciale uitgave spe In 2013 20 verschijnt ook een boek waarin ruimschoots aandacht worden aan ‘honderd jaar Willy Vandersteen’ en het zal besteed b ontstaan van de striproute. Bovendien krijgen de deelnemenon de d gemeenten hierin ook de gelegenheid om hun toeristische troeven met een knipoog naar striprealisaties voor te stellen. Tevens zal elke stripauteur een stripje maken waarin de meest toeristische plaatsen worden opgenomen. Onder meer Merho heeft zijn medewerking aan deze speciale uitgave al bevestigd. u Noteer 2013 dus alvast in uw agenda als ‘striproutejaar’. N

MEER WETEN? M Bel onze dienst cultuur op het nummer 03 2980 7 13 of Be mail m naar cultuur@zoersel.be.

8


■ WEGWIJS

grote dossiers op stapel

werken aan infrastructuur van morgen Onze afdeling openbare werken coördineert alle werken op Zoersels grondgebied. Dat zijn er momenteel heel wat, en er staan er ook al weer nieuwe te wachten. We geven u graag in een notendop een selectie uit de meest actuele dossiers.

wegen- en rioleringswerken (Aquafin en/of Pidpa-Riolering)

vernieuwing fietspad

tegelijkertijd wordt er ook voldoende aan-

Bij het Vlaams Gewest (Agentschap

dacht besteed aan de zwakke weggebrui-

De werken in de Bloemenwijk en in de

Wegen en Verkeer) staat deze zomer de

kers en (groene) open ruimte. Omdat de

Heideweg en omgeving lopen stilaan op

vernieuwing van het fietspad langs de

‘oude muziekschool’ pas in een latere fase

hun einde. Dankzij deze werken zijn er in

Westmallebaan op de planning. In juni

afgebroken kan worden om plaats te rui-

totaal opnieuw om en bij de 325 percelen

gaan de nutsmaatschappijen van start, in

men voor extra parkeerplaatsen, gebeurt

aangesloten op de riolering. Daarmee zet-

augustus gevolgd door de aannemer die

de aanleg van de omgeving in twee fasen.

ten we een belangrijke stap in de verdere

het fietspad zal opbreken en vernieuwen.

Daarnaast wordt er ook volop gewerkt

uitbouw van het rioleringsnet en werken

Verdere communicatie hierover volgt nog.

in het hartje van deelgemeente Zoersel, waar gemeente & ocmw - samen met Em-

we tegelijkertijd aan de verdere scheiding

samenwerking met andere bouwpartners

maüs - bouwen aan het Woon- en Zorg-

In de tweede helft van dit jaar starten de

De gebouwen voor de gemeenschaps-

voor de bouw van de nieuwe bibliotheek

werken in de Raymond Delbekestraat.

infrastructuur en het nieuwe jeugdhuis

in Zoersel zijn intussen gestart. Tot slot is

Eerst komen de nutsmaatschappijen er in

(Achterstraat) krijgen stilaan hun vaste

ook KFCE Zoersel al ver gevorderd met het

actie voor het vernieuwen en aanpassen

vorm. De ruwbouw is inmiddels wind-

bouwen van hun nieuwe kantine en onze

van hun netten. De aannemer zal aanslui-

dicht en ook aan de binnenafwerking

nieuwe culturele zaal op de voetbalterrei-

tend, in verschillende fasen, de riolering

wordt hard gewerkt. De aannemer tracht

nen in Zoersel.

aanleggen en de rijweg vernieuwen.

het gebouw voor de gemeenschapsinfra-

van afval- en regenwater.

centrum. Ook de voorbereidende werken

structuur operationeel te krijgen tegen de

MEER WETEN?

Uiteraard liggen er ook al een aantal ande-

start van het nieuwe schooljaar. Ook het

Bel 03 2980 9 15 of mail naar planning.

re dossiers op de ontwerptafel: wegen- en

omgevingsdossier voor dit project heeft

infrastructuur@zoersel.be. Wij houden

rioleringswerken in de wijk Kapellenhof,

inmiddels vaste vorm gekregen en kan

alle betrokkenen via de gekende kana-

de wijk Zoerselbos en de straten tussen

binnenkort in uitvoering gaan. Bedoeling

len op de hoogte.

Brakenberg en Lindedreef.

is dat er een ruime parking komt, maar

9


■ IN ‘T KORT

nieuwe regeling wachtdiensten

vrijwilligers... het neusje van de zalm

Hebt u ’s nachts of in het weekend

naar 0903 922 48 (€1,5/min).

een apotheker nodig? Let dan op

“Voor de wachtdienst tot 22 uur

want het telefoonnummer voor

raadpleegt u in ieder geval beter

de wachtdienst is veranderd en de

www.geowacht.be in plaats van

Van 3 tot en met 11 maart vond de ‘week van de

nachtdiensten zullen niet langer

te bellen. Dat is immers gratis

vrijwilliger’ plaats. Dé aanleiding bij uitstek om

uithangen bij elke apotheker. “Dat

en u krijgt bovendien de apothe-

de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is, te

is niet alleen om veiligheidsrede-

kers van wacht (tot 22 uur) mooi

bedanken. Een gemeenschap zonder hen kunnen

nen, maar ook om vergissingen

op een kaart weergegeven. Sinds

we ons niet meer inbeelden. Tal van initiatieven

zoveel mogelijk te vermijden”, al-

begin maart zijn die gegevens

zouden niet plaatsvinden als zij niet zouden be-

dus de wachtdienst.

ook ter beschikking via sommige

staan. Daarom zijn zij ons neusje van de zalm!

De wachtdienst van 9 tot 22 uur

smartphones. Door de gratis ap-

Om hen eens extra in de bloemetjes te zetten, zijn

(week+weekend) vindt u op de

plicatie te downloaden, kunt u

alle vrijwilligers welkom op 11 mei voor een speci-

wachtkaarten bij alle apothe-

uitzoeken welke dichtstbijzijnde

aal vrijwilligersmoment. Op het programma een

ken of via www.geowacht.be.

apotheek wachtdienst heeft.”

filmklassieker uit de periode van de stille film met livemuziekbegeleiding.

De apotheek met wachtdienst tussen 22 en 9 uur wordt niet uit-

MEER WETEN?

gehangen. Om de apotheek met

Surf naar www.geowacht.be.

nachtwacht te kennen, belt u

MEER WETEN? Bel 03 2980 9 04 of mail naar cultuur@zoersel.be.

zwerfkatten spotten

Wist u dat een kattin tot achttien jongen op één jaar kan krijgen? En dat elk jong zich na vijf à zes maanden al opnieuw kan voortplanten? Het is vaak moeilijk om voor al die kleine katjes een thuis te vinden, waardoor ze vaak gedumpt worden en een gedwongen zwerversbestaan leiden.

te koop brand- en geriefhout

Om het aantal zwerfkatten in te dijken, besloot de gemeente enkele jaren geleden om ze te gaan steriliseren of castreren.

Op zaterdag 28 april verkoopt het gemeentebestuur, bij

“Met de hulp van enkele dierenartsen en een vrijwilligster hou-

het kasteel in het gemeentepark van Halle, een aantal

den we de populatie zo (met moeite) in bedwang”, zo luidt het

loten hout - afkomstig van het vellen en snoeien van bo-

bij de milieudienst. Spot u ergens een zwerfkat, meld dit dan via

men. Elk lot is zo’n 3 à 4 m³ groot. U kunt ter plaatse bie-

03 2980 9 10.

den op verschillende loten.

MEER WETEN?

MEER WETEN?

Mail naar milieu@zoersel.be.

Voor info of het reglement, bel 03 2980 8 43 of mail naar milieu@zoersel.be.

10


08.04.2012 - 12.05.2012 digidak ‘Help, een computer!?’

sociale vaardigheidstraining

tuinervaringen uitwisselen. Ook als u pas

Er zijn nog plaatsen vrij voor een volgende

“Wie ben ik? Hoe sta ik in contact met de

begint en nog geen tuingoed hebt om te

reeks gratis computerlessen bij digidak:

ander? Waar en hoe stel ik grenzen?” We

ruilen bent u van harte welkom vanaf 15

computerwegwijs, Word, Excel, Power-

vertrekken vanuit creatieve opdrachten

uur.

Point, digitaal creatief en internet.

en krijgen zo verrassende inzichten. Voor

Inschrijven is verplicht en kan tijdens de

jongeren van 13 tot 16 jaar.

vrije inloopmomenten.

locatie Zinnebeeld, De Knod 36 andere data tot en met 13.04 tijdstip van 16.30 tot 18.30 uur prijs € 96 / reeks vier lessen info Kristel Ogiers M 0477 42 53 72, info@zinnebeeld.biz, www.zinnebeeld.biz een activiteit van Zinnebeeld

locatie Herentalsebaan 77 tijdstip van 14 tot 16 uur info Renée Grysolle T 03 383 34 96, reneegrysolle@hotmail.com een activiteit van VELT Zoersel

locatie bibliotheek Zoersel, Zonneputteke 1B, tijdstip donderdagvoormiddag van 9.30 tot 12.30uur locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167, tijdstip maandag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur info gemeente Zoersel T 03 2980 0 00 een activiteit van digidak in samenwerking met gemeente Zoersel

zondag

15.04

vogelgeluiden in het park donderdag

12.04

Territoriumafbakening en aan zijn vrouwelijke soortgenoten laten verstaan hoe

digidak infosessies ‘tax on web’ Wist u dat u uw belastingen sneller, vei-

paastocht (spek- en eierentocht)

zeer hij naar hen verlangt, dat zijn de rede-

liger én makkelijker kunt invullen via het

Deze wandeling doet de mooiste stukken

nen waarom een mannelijke vogel - soms

internet? Als u gebruikmaakt van ‘tax on

van het Zoerselbos aan, dat nauw verbon-

zeer luid - zijn bek openzet. Het is zeker de

web’ krijgt u ook meteen een berekening

den is met het werk van Conscience. We

moeite waard om tijdens een wandeling

van uw belastingen. U verneemt er alles

passeren ook langs het Heemhuisje, waar

door het park hier eens extra aandacht

over tijdens onze infosessies, waar we u

u de tentoonstelling ‘Hendrik Conscien-

aan te besteden.

toelichting geven bij uw persoonlijk tax on

ce 1812-2012: historisch en literair’ van de

web-formulier. Inschrijven is verplicht en

Heemkundige Kring Zoersel kunt bezoe-

kan tijdens de vrije inloopmomenten (ver-

ken. Er zijn afstanden van 6-11-17 en 20 km,

geet uw elektronische identiteitskaart en

met voldoende rustposten.

pincode niet!).

locatie Koetshuis, kasteel de Renesse, Oostmalle tijdstip 14 uur prijs gratis info Ronny Van Soens T 03 385 94 63, ronny.vansoens@portima.be een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

locatie KLJ-lokaal, De Reiger 29 tijdstip van 7 tot 16 uur prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50 info Jef Joosten T 03 383 50 03, M 0477 72 93 11 jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

locatie bibliotheek Zoersel, Zonneputteke 1B, tijdstip donderdagvoormiddag van 9.30 tot 12.30uur locatie cc Bethaniënhuis, Handelslei 167, tijdstip maandag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur info gemeente Zoersel T 03 2980 0 00 een activiteit van digidak in samenwerking met gemeente Zoersel

maandag

16.04

djembé (voor kinderen 6-12 jaar) De Senegalees Seydina Djiba leert op vrijdag

13.04

zijn eigen authentieke en ludieke manier djembé spelen. Plezier verzekerd! Djembés

9.04

kinderknutselen

zijn gratis ter beschikking. Vooraf inschrij-

… met als thema ‘geluksbrengers’. We

ven verplicht.

LRV dressuurdag

gaan weer heerlijk knutselen, gevolgd

Jaarlijkse dressuurdag, zowel voor ruiters

door een lekkere pannenkoek. Kinderen

als ponyruiters.

tussen 5 en 10 jaar mogen hun creativiteit

locatie terreinen LRV, Uitweg (zijstraat Herentalsebaan) tijdstip start 9.30 uur prijs gratis info Stef Janssens M 0477 97 03 93, stef_leen.janssens@telenet.be een activiteit van LRV Sint-Elisabeth Zoersel

komen tonen.

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39 andere data elke maandag tot 25.06 tijdstip beginnelingen van 18 tot 19 uur, gevorderden van 19 tot 20 uur prijs € 60 (voor tien lessen) info Ingrid Van Tillo M 0476 81 90 01 info@wakerdjiben.be of ivantillo@hotmail.com, www.wakerdjiben.be een activiteit van Waker Djiben

maandag

dinsdag

10.04

groepswandelingen We vertrekken om 10 uur voor een wan-

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 tijdstip van 10 tot 13 uur prijs leden € 4, niet leden € 7 info Bea Van den Bosch T 03 288 95 92, bvdb1@live.be een act. van gezinsbond Halle/Sint-Antonius

papierslag

West-Afrikaanse dans

locatie Chirolokaal, Kermisplein andere data zaterdag 14 en zondag 15.04 tijdstip van vrijdag ± 12 uur tot maandagochtend info Wilfried Jacobs T 03 312 07 63, st.elisabethzoersel@scarlet.be een act. van Missiekring Sint-Elisabeth Zoersel

Is het een ontspannende inspanning of een inspannende ontspanning? De Senegalees Seydina Djiba laat u elke week genieten van de West-Afrikaanse dans en muziek. Ambiance verzekerd! Vooraf in-

deling van ± 8 km. Na onze lunch volgt er

schrijven verplicht.

van 13 tot 15 uur opnieuw een lus van ± 8

locatie Sint-Elisabethschool, Zandstraat 39 andere data elke maandag tot 25.06 tijdstip van 20.15 tot 21.45 uur prijs € 100 (voor tien lessen) info Ingrid Van Tillo M 0476 81 90 01 info@wakerdjiben.be of ivantillo@hotmail.com, www.wakerdjiben.be een activiteit van Waker Djiben

km. Ook niet-leden zijn welkom. locatie café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, Westmalle tijdstip van 10 tot 15 uur (of enkel voor- of namiddag) info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@nvz.be, www.nvz.be een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

zaterdag

14.04

plantenruildag U kunt plantjes, stekken en zaden komen ruilen (geen verkoop) of gewoon gezellig

11


tien weken lopen

vrijdag

20.04

en trainen voor een betere conditie Tien weken lang gaat u genieten in de ge-

chirofuif ‘PZ in den diepvries’

zonde Zoerselse buitenlucht. Door loop-

Chiro Sint-Antonius nodigt u uit om het

oefeningen af te wisselen met kracht- en

weekend in te zetten met een spetterend

lenigheidsoefeningen wordt uw looptech-

après-skifeestje. Pintjes aan € 1.

niek verbeterd en kunt u het lopen in de

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 tijdstip 21 uur info volgt op www.chirosint-antonius.be of bezoek onze facebookpagina ‘PZ in den diepvries’ een activiteit van werkgroep Chiro Sint-Antonius

vrije natuur langer volhouden. U oefent regelmatig op eigen tempo en met persoonlijke begeleiding in een zuurstofrijke omgeving.

locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21 tijdstip van 10 tot 16 uur prijs € 5 info Birgit Engel T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50, bs.zoersel@sgr3.be een activiteit van de oudervereniging in samenwerking met vriendenkring en Basisschool Klim-Op

kinderfuif - breugeltafel - bal In de namiddag starten we met een kinderfuif! ‘s Avonds nodigen we iedereen graag uit om te komen genieten van onze

Op deze manier werkt u tien weken lang

babbelspel (voor kinderen 7-12 jaar)

Breugeltafel (op voorhand inschrijven ver-

aan uw eigen conditie.

Op een speelse manier diverse sociale

plicht). Daarna schuiven we de tafels aan

locatie Kiekeboepleintje aan De Reiger (achter gemeentelijke kleuterschool Zoersel) andere data elke maandagdavond tot en met 25.06 tijdstip 19.30 uur prijs € 50 (voor tien lessen, verzekering inbegrepen) vooraf inschrijven - deze reeks gaat door vanaf tien inschrijvingen info Anne Peetermans T 03 309 40 56, anne.peetermans@telenet.be een act. van conditie- en dansvereniging Zoersel

vaardigheden oefenen zoals: leren ver-

de kant en kan het bal beginnen!

woorden, non-verbale communicatie,

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 tijdstip kinderfuif van 14 tot 16 uur prijs alle consumpties aan € 0,5 - € 1 info volgt op www.chirosint-antonius.be of bezoek onze facebookpagina ‘Breugelavond en Bal van chiro Sint-Antonius’ een activiteit van werkgroep Chiro Sint-Antonius

perfectionisme & loslaten

rollenspel, oplossingsgericht denken, voor uzelf durven opkomen. locatie Zinnebeeld, De Knod 36 andere data 4.05 tijdstip telkens van 16 tot 17.30 uur prijs € 10/les info Kristel Ogiers M 0477 42 53 72,info@zinnebeeld.biz, www.zinnebeeld.biz een activiteit van Zinnebeeld

Senegalees percussie- en dansfeest Nangadef en de djembégroep van Jules M’bengue brengen hun derde Senegalees

Via beeldende opdrachten ervaren hoe dit thema in uw leven speelt en hoe het voelt

20ste quizavond Drengel sport

percussie- en dansfeest in ‘t Zonneput-

als u dit kunt loslaten.

Vragen van allerlei aard. We proberen het

teke. Ontdek in een tropische sfeer de

locatie Zinnebeeld,De Knod 36 tijdstip van 19.30 tot 22 uur prijs € 30 info Kristel Ogiers M 0477 42 53 72, info@zinnebeeld.biz, www.zinnebeeld.biz een activiteit van Zinnebeeld

voor iedereen plezant te houden.

joviale hartelijkheid van de Afrikanen, hun

locatie ’t Zonneputteke tijdstip 20 uur prijs € 15 per ploeg van max. zes personen info Jos Denies T 03 312 34 27, deniesmertens@scarlet.be een activiteit van VK Drengel Sport

heerlijke hapjes en drankjes en vooral hun

dinsdag

17.04

muziek, véél muziek en véél ambiance! locatie ’t Zonneputteke tijdstip deuren 20 uur, show 20.30 uur info Philip Vanleene T 03 311 63 33 een activiteit van wereldraad Zoersel

lezing ‘Stijn en de sterren’ De minnaar van ‘Satelliet Suzy’ is al van

zondag

22.04

cursus

kindsbeen af begeesterd door het heelal

‘kleuren gebruiken in uw interieur’

en dat enthousiasme deelt hij graag met

met de fiets of te voet

Eendaagse cursus waar u zelf aan de slag

een publiek. Hij voert u mee naar zijn

door de Vallei van de Delftse Beek

gaat met kleuren. U leert kleuren be-

favoriete ruimte, en stelt daarbij vragen

Korte begeleide wandelingen in het Zalf-

grijpen, toepassen en combineren met

als: waar komt het heelal vandaan en

ens Gebroekt, Blommerschot-De Kluis

elkaar. U leert accenten leggen, kleuren-

waar gaan we met z’n allen in godsnaam

en Lovenhoek. U krijgt ter plaatse de

waaiers gebruiken en u maakt een eigen

naartoe? Wetenschappelijk verantwoord,

beschrijving van een fiets- of wandelpar-

kleurenproject van uw woning.

uiteraard, maar ook voorzien van filosofie

cours (in lusvorm) dat de drie gebieden

locatie Ecomat, Kwikaard 108 tijdstip van 10 tot 16 uur prijs € 65 (lunch, syllabus en verven inbegrepen) info Christel Bauwens M 0479 62 20 11, ananasbauwens@hotmail.com, www.ecologischbouwen.be een activiteit van vzw ananas

en springerige gedachten, Meuris-stijl.

verbindt. Mogelijkheid om een langere,

locatie de Kapel, Handelslei 167 tijdstip 20 uur prijs vvk € 8, € 6 (-16 jaar), kassa € 10 info cultuur T 03 2980 7 15, cultuur@zoersel.be een activiteit van de gemeentelijke dienst cultuur

permanent aangeduide wandeling te

donderdag

19.04

zaterdag

21.04

workshop 55+

salamanders observeren (jeugdact.)

‘Hoe blijft u fit in uw hoofd?’

Wist je dat er in België vijf soorten sala-

Tijdens deze workshop staan we stil bij

manders voorkomen? Zijn jullie ook zo

het thema ‘een gezonde geest in een ge-

nieuwsgierig om ze te leren kennen en te

zond lichaam’. Dit doen we via een sessie

ontdekken wie het mannetje of vrouwtje

rond bewegen en ontspanning. U gaat ge-

is? Tot salamanders!

garandeerd met een glimlach naar huis.

locatie Nalah, gemeentepark Halle, Kasteeldreef 55 tijdstip van 9 tot 11 uur prijs gratis een act. van Natuurpunt Voorkempen kern Zoersel

locatie de Kapel, Handelslei 167 tijdstip 14 uur prijs gratis info en inschrijven welzijn & wereld, Anke Smolders T 03 2980 7 60, anke.smolders@zoersel.be of Malou Schelfthout T 03 2980 7 37, malou.schelfthout@zoersel.be een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel

12

doen. Drankgelegenheid aan De Kluis en Lovenhoek. locatie startpunt 1 Blommerschot-De Kluis, aan het kruis van Blommerschot, startpunt 2 Zalfens Gebroekt, aan het kringlooppark van Zoersel (afhankelijk van het weer: laarzen noodzakelijk) tijdstip geleide wandelingen tussen 10 en 12 uur en 13 en 16 uur prijs gratis info Frank Reusens T 03 384 01 83, frankreusens@yahoo.co.uk, Ronny Van Soens T 03 385 94 63, ronny.vansoens@portima.be een act. van Natuurpunt Voorkempen en kern Zoersel

maandag

23.04

start digitale week carwash

De digitale Week is een week vol (gratis)

U kunt uw auto laten wassen ten voor-

multimedia-activiteiten in heel België, en

dele van enkele pedagogische uitstappen.

dus ook in Zoersel. De activiteiten zijn zeer

Terwijl u wacht, kunt u genieten van een

divers voor zowel beginners als mensen

drankje of een frietje.

met ervaring. Inschrijven is niet nodig.


programma 23.04 ‘Foto’s en dia’s digitaliseren, hoe doe je dat?’

24.04 ‘Wat is een e-reader en wat doe ik daarmee?’ Demo + presentatie

25.04 ‘Wenskaarten en etiketten maken’ 27.04 ‘Hoe bewaart u een video voor het nageslacht: van video naar PC?’

inbegrepen), betaling en inschrijving (minstens 10 dagen op voorhand) door overschrijving op rekening BE80 7512 0545 9477 van Natuurpunt Voorkempen, Leeuwerikenlaan 8, 2390 Malle (adres vermelden!) met vermelding ‘cursus planten + aantal personen’ info en inschrijven Wim Veraghtert M 0496 97 87 79, wim.veraghtert@gmail.com een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

zondag

29.04

groot wandelevenement ‘75 jaar Sniederspad’ Wandel mee door de mooiste landschappen van de Antwerpse Kempen. Naar aanleiding van ‘75 jaar Sniederspad’ (het oud-

lezing ‘Conscience in zijn tijd en nu’

ste wandelpad van Vlaanderen) wordt er

▪ locatie bibliotheek Zoersel tijdstip van 9 tot 12 uur ▪ locatie cc Bethaniënhuis tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur

Elke kunstenaar is natuurlijk een kind van

gewandeld en dit zowel over korte lussen

zijn tijd, maar Conscience heeft voor wat

in Zoersel (15 km) als over langere afstan-

Vlaanderen betreft, ook echt zijn stempel

den van 22 tot 60 km. Onderweg animatie

26.04 ‘Skypen: gratis telefoneren via

op die tijd gedrukt.

en proevertjes in onder meer Jeugdher-

Zonder overdrijven, kan worden gesteld

berg Zoersel en Bezoekerscentrum Zoer-

dat de auteur van ‘De Leeuw van Vlae-

selbos.

nderen’, ‘De Loteling’ en ‘De kerels van

locatie korte lussen: start aan Nalah, Kasteeldreef 55, Zoersel tijdstip vertrek tussen 12 en 14 uur prijs € 4, inschrijven kan ter plaatse locatie lange afstanden: start in Arendonk of ergens tussenin en wandelen naar Zoersel (nadien bijeenkomst in Nalah) prijs € 10 (gratis terugreis met bus naar startpunt inbegrepen) , inschrijven voor 23 april op www.toerismezoersel.be/sniederspad info www.toerismezoersel.be/sniederspad een activiteit van vzw Grote Routepaden, vzw Natuurvrienden Zoersel, vzw Vlaamse Jeugdherbergen, vzw Toerisme Zoersel en de gemeente Zoersel

het internet’ ▪ locatie bibliotheek Zoersel en cc Bethaniënhuis tijdstip van 13.30 tot 16.30 uur een activiteit van digidak Zoersel

Vlaanderen’ een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de constructie van de dinsdag

24.04

gemeenschap die we nu ‘Vlaanderen’ noemen. In elk geval zou er zonder Consci-

voorjaarsreis

ence en zijn literaire generatiegenoten

We bezoeken, met gids, het kasteel van

vandaag waarschijnlijk niet eens worden

Wijnendaele en de haven van Zeebrugge.

gesproken van Vlaamse literatuur. Kris

Mannen mogen ons ook vergezellen.

Humbeeck, hoogleraar Moderne Ne-

locatie kerk Sint-Antonius tijdstip vertrek om 7.30 uur prijs € 52 voor leden en huisgenoten, niet-leden € 55 (inbegrepen: ’s morgens koffie/thee met koek, lunch (drank zelf te betalen), ’s avonds boterhammen met kaas en hesp + koffie/thee) info Marie-Louise Andries T 03 383 17 86, inschrijven voor 16.04 via storting op rekening van KVLV Sint-Antonius: 733-148 1737-92 met vermelding ‘reis naar Wijnendaele + aantal personen’ een activiteit van KVLV Sint-Antonius

derlandse Literatuur aan de Universiteit Antwerpen, spreekt over het belang van Hendrik Conscience, toen en nu. locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 tijdstip 20 uur prijs leden DF € 3, niet-leden € 5 info Jules Bastijns T 03 384 02 01, bastijns.jules@edpnet.be een activiteit van Davidsfonds Sint-Antonius

maandag

30.04

vrouwenhut/maantent Een uitnodiging om op ontdekkingstocht te gaan naar het vrouwelijke in onszelf en de kracht van de ontembare vrouw te voe-

concerten muziek- en woordacademie Tijdens een driedaagse geven verschil-

zaterdag

28.04

den. Via meditatie, zang, dans, oefeningen, tekenen, kleien... worden we bewust

lende studenten van de muziek- en woordacademie een concert. Op dinsdag

tentoonstelling Dolf Geudens

van onze vrouwenkracht en maken we

geven de volwassenen van de verschillen-

De stillevens van Dolf Geudens zijn pronk-

contact met onze Oerkracht, de Vrouwe-

de afdelingen (Wijnegem, Schilde en Zoer-

stukken van subtiel fijn schilderen. Groots

lijke essentie.

sel) de aftrap. Op woensdag treden alle

in hun eenvoud, met uitgebalanceerde

klassen ‘samenzang’ (filiaal Zoersel) op. De

composities en een - precies op de sfeer

laatste avond is voorbehouden voor alle

van het beeld afgestemde - kleurenhar-

studenten die dit jaar afstuderen.

monie. Geudens zoekt het mooie eerder

locatie de Kapel, Handelslei 167 andere data woensdag 25.04 om 18.30 uur en donderdag 26.04 om 19.30 uur tijdstip 20.30 uur prijs gratis info muziek- en woordacademie T 03 2980 8 37 een activiteit van muziek- en woordacademie Zoltàn Kodàly

in het eenvoudige om het vervolgens te

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117 tijdstip van 20 tot 22 uur, achteraf een hapje/drankje prijs € 12 info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@telenet.be, www.indenateljee.be een activiteit van In den Ateljee vzw

verheffen tot iets groots. locatie de Bijl, Dorp 1-3 andere data tot en met zondag 20.05 tijdstip zaterdag van 13.30 tot 18 uur en zondag van 11 tot 18 uur prijs gratis info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be een activiteit van werkgroep de Bijl

donderdag

3.05

workshop 55+ ‘Hoe blijft u fit in uw hoofd?’ Tijdens deze workshop wordt er een ge-

25.04

countdown party

sprek gevoerd rond tien tips voor een ge-

Jeugdhuis JoeNiz telt af naar het moment

zonde geest en wordt er besproken hoe u

cursus ‘dagvlinders’

dat zij hun nieuwe gebouwen dit najaar

deze tips op uw leven kunt toepassen.

Deze cursus leert u aan de hand van voor-

kunnen betrekken.

drachten en excursies in het veld vlinders

Om dit te vieren, geven ze alvast een voor-

herkennen. Ook hun leefwijze komt uitge-

smaakje. Samen met dj’s sample & hold,

breid aan bod. Bovendien geven we tips

Friscobar Deepfreeze, DJ Tronix en Mega

om uw tuin of natuurgebied vlindervrien-

Ambi Dj’s nodigt JH JoeNiz u uit om mee te

delijk te maken. Zo bent u helemaal klaar

komen feesten.

voor het vlinder-mee-weekend!

Wees er vroeg bij, want al wie voor 23 uur

locatie lokaal één.1 cc Bethaniënhuis, Handelslei 167 tijdstip 14 uur prijs gratis info en inschrijven welzijn & wereld, Anke Smolders T 03 2980 7 60, anke.smolders@zoersel.be of Malou Schelfthout T 03 2980 7 37 malou.schelfthout@zoersel.be een activiteit van gemeente & ocmw Zoersel

locatie theorie Nalah, Kasteeldreef 55 praktijk wordt afgesproken tijdens theorieles andere data 2.05, 5.05 en 9.06 tijdstip theorie woensdag 25.04 en 2.05, van 19.30 tot 22.30 uur praktijk zaterdag 5.05 en 9.06 van 14 tot 17 uur prijs leden € 24, niet-leden € 30 (cursusnota’s niet

binnenkomt betaalt slechts € 4.

woensdag

locatie parochiezaal Sint-Antonius, Kapellei 1 tijdstip van 21 tot 3 uur prijs vóór 23 uur € 4, na 23 uur € 5 info www.joeniz.be een activiteit van JH JoeNiz

zaterdag

5.05

goochelshow Een namiddagprogramma voor jong en

13


oud met ‘Duffy’s Goochelshow’. Pannenkoeken- en ijsfestijn ten voordele van Dialaug vzw. locatie ‘t Zonneputteke tijdstip van 14 tot 17 uur prijs € 5 (twee drankjes inbegrepen) info Paul De Houwer M 0475 32 23 29 een activiteit van Fotoclub Obscura vzw

locatie In den Ateljee, Antwerpsedreef 117 tijdstip van 9 tot 12 uur prijs € 24 info Min Spillemaeckers T 03 383 32 01, minspil@telenet.be, www.indenateljee.be een activiteit van In den Ateljee vzw

zaterdag

12.05

bedevaart naar Scherpenheuvel Afstand Halle-Scherpenheuvel: 55 km. Vanuit deze rustposten kunt u ook vertrekken: Vorselaar: 42,50 km, Herentals:34

groepswandelingen

km, Westerlo: 21 km, Herselt: 16 km, Aver-

We vertrekken om 10 uur voor een wande-

bode: 9,5 km. Om 18 uur is er een misvie-

rock-, folk- en bluesfestival

ling van ongeveer 8 km.

ring. Busvervoer mogelijk.

Optreden van verschillende muziekgroe-

Na onze lunch volgt er van 13 tot 15 uur op-

pen ten voordele van Dialaug vzw.

nieuw een lus van om en bij de 8 km. Ook

locatie ‘t Zonneputteke en jeugdhuis Zoezel tijdstip 19 uur prijs vvk € 5, kassa € 7 info Paul De Houwer M 0475 32 23 29 een activiteit van Fotoclub Obscura vzw

niet-leden zijn welkom.

locatie Bremberg, Lotelinglaan 11 - bussen vertrekken in de Andreas Vesaliuslaan (vooraf inschrijven) tijdstip start stipt om 5.45 uur prijs leden € 8, niet-leden € 10 info Jef Joosten T 03 383 50 03, jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

locatie café de Ploeg, Kapellei 276 tijdstip van 10 tot 15 uur (of enkel voor- of namiddag) info Jef Joosten T 03 383 50 09, jef.joosten@nvz.be, www.nvz.be een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

schoolfeest ‘Onder water’ Kom genieten van een hapje, een drankje

zondag

6.05

en het optreden van onze leerlingen. Voor woensdag

9.05

de allerkleinsten is er een springkasteel of een ritje op de draaimolen. Voor oudere

ijssalon Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de

blotevoetenpad (jeugdactiviteit)

kinderen staan er spelletjes klaar.

tiptiens en aspiranten hun ijssalon. U kunt

Het blotevoetenpad is een pad op het do-

er genieten van een heerlijke ijscoupe met

mein van het Mariagaarde-Instituut waar

vers fruit, aardbeien, slagroom… Ook dit

je voeten allerlei verschillende gewaar-

jaar zijn er pannenkoeken verkrijgbaar!

wordingen ondergaan. Voelen je voeten

locatie Achterstraat 70 tijdstip van 12 tot 19 uur een activiteit van Chiromeisjes H. Antonius

het verschil als je over houten brugge-

locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21 tijdstip van 14 tot 18 uur info Birgit Engel T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50, bs.zoersel@sgr3.be een activiteit van Basisschool Klim-Op i.s.m. met de oudervereniging en de vriendenkring

maandag

7.05

‘Zoerselse sporteldag’ volkssporten voor senioren

tjes, houtsnippers of over een ‘palenbrug’ stapt? Misschien durf je zelfs over de

opendeurdag

apenbrug klauteren?

Komt u graag een kijkje nemen in onze

locatie parking Mariagaarde-Instituut, Oude Molenstraat 13, Westmalle tijdstip van 14 tot 16 uur ( handdoek meebrengen) info Frank Reusens T 03 384 01 83, frankreusens@yahoo.co.uk een activiteit van Natuurpunt Voorkempen

school? Kom dan even langs op onze

verschillende volkssporten en een fiets- of donderdag

10.05

genieten van een lekkere BBQ. Op voorhand inschrijven en betalen verplicht!

wandelen pannenkoekentocht

locatie Koetshuis, Kasteeldreef 55 tijdstip onthaal tussen 9.30 en 10 uur prijs € 5 info en inschrijven tot 30 april aan het onthaal van het administratief centrum en de antennes T 03 2980 0 00 of gemeente@zoersel.be een activiteit van de sportdienst in samenwerking met de seniorenraad, WTC De Doortrappers en de Sint-Huybrechtsgilde

Volledig afgepijlde wandelingen van 6-11-

tegenstellingen & conflicten, hoe ga ik ermee om ? Dagelijks komen we dit op ons pad tegen,

U kunt er kennismaken met de leerkrachten en de klasjes. U mag ook gerust een afspraak maken voor een rondleiding op een andere dag.

U kunt een ganse dag deelnemen aan wandelzoektocht. Aansluitend kunt u nog

opendeurdag + aansluitend schoolfeest.

locatie basisschool Klim-Op, Heybleukenstraat 21 tijdstip van 13 tot 14 uur info Birgit Engel T 03 383 25 95, M 0492 33 73 50, bs.zoersel@sgr3.be een activiteit van Basisschool Klim-Op i.s.m. de oudervereniging en de vriendenkring

17-20 km met de nodige rustposten. We wandelen door de bossen van Halle, waar

opendeurdag Beuk & Noot

we kunnen genieten van wat het voorjaar

… met als thema ‘Met Beuk & Noot de we-

zoal te bieden heeft. Bij aankomst staan

reld rond’. Er is die dag ook mogelijkheid

er heerlijke pannenkoeken te wachten.

tot inschrijven (vergeet uw SIS-kaart niet).

locatie Bremberg, Lotelinglaan 11 tijdstip start van 7 tot 15 uur prijs leden € 1,10, niet-leden € 1,50, info Jef Joosten T 03 383 50 03, jef.joosten@telenet.be, www.nvz.be een act. van WSV Natuurvrienden Zoersel vzw

locatie Ter Beuken 1 andere data inschrijvingen 2, 3 en 4.07 van 10 tot 12 uur, 22, 23, 27, 28.08 en 30.08 van 18 tot 20 uur tijdstip van 14 tot 17 uur info Marina Van de Velde T 03 2980 8 04 een activiteit van Beuk & Noot in samenwerking met het oudercomité O.G.S.A.

wat doen we ermee ? Zijn er ook nog andere mogelijkheden ?

lezing Jan Hoet ‘Taboes en extremen’

locatie Zinnebeeld, De Knod 36 tijdstip van 19.30 tot 22 uur prijs € 30 info Kristel Ogiers M 0477 42 53 72, info@zinnebeeld.biz, www.zinnebeeld.biz een activiteit van Zinnebeeld

Jan Hoet wordt wel eens de kunstpaus

ringen van steenuilen

van ons land genoemd. Met zijn vurige,

Met sponsoring van de gemeentes Zoer-

gepassioneerde en gedurfde aanpak gaat

sel en Malle hebben we nestkasten voor

hij de controverse nooit uit de weg. Tij-

steenuilen en torenvalken gemaakt. Vanaf

dens deze lezing toont hij dat het een vast

dit jaar gaan we, om onze broedgevallen

stramien is dat kunstenaars met nieuwe

nog beter te kunnen opvolgen, starten

ideeën botsen met de gevestigde waar-

met het ringen van onze jonge steenuil-

den.

tjes. Wij willen u laten meegenieten van

locatie de Bijl, Dorp 1-3 tijdstip 20 uur prijs € 5, reserveren niet nodig info cultuur T 03 2980 7 15, debijl@zoersel.be een activiteit van werkgroep De Bijl in samenwerking met Davidsfonds Sint-Antonius, Halle, Zoersel en Art Fan

één van onze eerste ringbeurten.

dinsdag

8.05

workshop ‘weefpatroon Twill’ Terug naar de oorsprong!Deze weeftechniek vinden we terug bij de Native People. We werken met platte of afgeronde schenen. Geen ervaring vereist.

14

locatie oude pastorij, Westmalle (Berkhovenstraat) tijdstip als u aanwezig wilt zijn, stuur een mailtje naar valentijn.brems@pandora.be (eventueel telefoonnummer doorgeven) info Valentijn Brems M 0476 66 83 28 een activiteit van nestkastenwerkgroep Natuurpunt Voorkempen


■ BETROKKEN

stedenband Zoersel - Bohicon

prioritaire thema’s van samenwerking Uitbouw en optimalisatie van de bibliotheekwerking, ict-ondersteuning … Dit zijn enkele van de prioritaire thema’s waarrond Zoersel en het Beninese Bohicon willen samenwerken. Eind april trekt een Zoerselse delegatie richting Benin om deze thema’s verder uit te werken .

Eén van de acties is de uitbouw en opti-

bezoek aan Bohicon in juni 2011 viel het

het startschot voor moderne informatie-

malisatie van de bibliotheekwerking. In

ons op dat er tussen de 250 patiënten in

overdracht.

Bohicon is één op drie inwoners jonger

St. Camille, één van de vier psychiatrische

dan 14 jaar. Onderwijs en vorming is voor

instellingen in Benin, ook mentaal gehan-

op onze gezondheid

het stadsbestuur dan ook één van de be-

dicapte personen verbleven. In Bohicon

Anke Smolders van onze dienst welzijn en

langrijkste pijlers voor de lokale ontwik-

maakt men, zoals hier vroeger, namelijk

wereld zal alles in goede banen leiden, de

keling. Om jongeren daarin te kunnen

geen onderscheid tussen een psychiatri-

contacten tussen St. Camille en Monni-

ondersteunen, is onder meer een kwali-

sche ziekte of een mentale handicap.

kenheide opvolgen en bekijken wat mo-

teitsvolle bibliotheekwerking cruciaal.

St. Camille is dan ook vragende partij voor

gelijk is op het vlak van gezondheidszorg

De bibliotheek in Bohicon is tot nu toe vrij

de expertise van Monnikenheide.

en ziektepreventie. Zij wordt daarin bij-

bescheiden en wordt vooral voor opzoek-

Huize Monnikenheide stapt met veel ple-

gestaan door Monique De Temmerman,

werk gebruikt. Er kunnen geen werken

zier mee in dit verhaal en stuurt Patrick

vrijwilligster van de wereldraad.

ontleend worden. Internet en computers

Verheyen (afdelingshoofd werken) in april

Net zoals vorig jaar wordt onze delega-

zijn er niet. Het opzoeken blijft dus be-

ook mee naar Bohicon.

tie geleid door Bob Peeters, schepen voor

perkt tot papieren documenten.

ontwikkelingssamenwerking. Hij verzorgt

Erik Breuls, onze bibliothecaris, gaat mee

ict-ondersteuning

de officiële contacten en vertegenwoor-

naar Bohicon om samen met onze part-

Op ict-gebied willen we onder meer na-

digt het Zoerselse bestuur.

ner de lokale werking van de bib te moder-

gaan of het mogelijk is om de negen dis-

niseren.

trictshuizen met het stadhuis te verbinden. In het kader van het bib-project zal

Monnikenheide gaat (ook) vreemd

bekeken worden of een PC met internet-

MEER WETEN?

aansluiting en eventueel een printer mo-

Volg alles via

We zijn ook zeer verheugd dat een mede-

gelijk zijn.

www.zoersel.be/stedenband of

werker van Huize Monnikenheide de Zoer-

Pieter Govers, onze gemeentelijke infor-

www.facebook.com/noordzuidzoersel.

selse delegatie zal vergezellen. Tijdens ons

maticus, reist mee en geeft er mogelijk

15


■ INGEZOOMD

gemeentelijk budget 2012

waar gaan uw centen dit jaar naartoe? De gemeenteraad beslist jaarlijks wat het budget is voor het volgende jaar. Zo wordt bepaald welke projecten kunnen uitgevoerd worden en hoeveel geld het schepencollege en de diensten maximaal kunnen besteden. Maar waar gaan in 2012 uw centen nu concreet naartoe?

inkomsten

uitgaven

herstellingen en elektriciteitsverbruik

Koken kost geld. Dat is in een gemeente

Het geld van onze gemeentekas wordt

voor de openbare verlichting staan op

niet anders. De gemeente heeft verschil-

aan verschillende domeinen gespendeerd,

dit uitgavenlijstje.

lende soorten inkomsten. Zo betalen alle

maar altijd met de bedoeling om een

inwoners roerende voorheffing en perso-

aangename gemeente te creëren waar u

De uitgaven voor dit domein bestaan

nenbelasting. Op die manier komt er geld

graag woont.

voor drie vierde uit de bijdrage aan

▪ natuur en milieu

IGEAN voor afvalophaling en -ver-

in de gemeentelijke portefeuille. De percentages die u betaalt, zullen in 2012 het-

exploitatiebudget

werking. Daarnaast zijn er ook nog

zelfde blijven als het voorbije jaar. Onze

Om de dagelijkse werking te verzekeren,

budgetten voor het ophalen van eigen

gemeente scoort daarmee opmerkelijk

medewerkers te betalen, onze gebouwen

afvalfracties of afvalfracties die niet via

beter dan het gemiddelde van de Vlaamse

en wegen te onderhouden, afbetalingen

IGEAN verlopen (glas en groot huis-

gemeenten.

te doen… zijn heel wat middelen nodig.

vuil). Ook de bijdrage aan Natuurwerk,

Dit noemen we het exploitatiebudget. In

de budgetten voor het onderhoud van

totaal bedraagt dit € 20.739.624.

grachten en waterlopen en de premies

7,22 %

1.319 opcentiemen

6,5 %

voor energiebesparende maatregelen We kunnen een onderscheid maken tussen:

onroerende voorheffing

16

een gemiddelde Vlaamse gemeente

Zoersel

Zoersel

opcentiemen

een gemiddelde Vlaamse gemeente

▪ personeels- en werkingsbudgetten

935

personenbelasting

maken deel uit van dit domein. ▪ veiligheid Om uw veiligheid te garanderen, zijn

U kunt genieten van allerlei producten

middelen voorzien voor de brandweer

en diensten die de gemeente u aan-

en gemachtigde opzichters, draagt de

biedt, en dit op verschillende locaties.

gemeente bij in de kosten van de po-

De medewerkers staan er steeds voor u

litiezone en gaat er een deel naar pre-

klaar. En om alles draaiende te houden,

mies.

is er natuurlijk geld nodig. Denken we

▪ cultuur en vrije tijd

maar aan het betalen van het perso-

Opdat u in onze gemeente heel wat

neel of het vervangen van machines.

kunt beleven, voorziet de gemeente

▪ uw verplaatsingen Onder meer onderhoud van wegen,

een budget voor diensten zoals de bibliotheek of voor onze jeugd, sportie-


velingen, toeristen ... Maar het merendeel van dit budget gaat naar bijdragen in infrastructuur- en PPS-projecten.

“Besparen waar kan en investeren waar nodig, de uitdagingen voor een goed financieel beheer.”

▪ leren en onderwijs Heel wat Zoerselse kinderen gaan naar

ken, onder andere Brakenberg en Lage

OCMW

school in onze gemeente. Daarnaast is

Weg (€ 106.500)

Wat het ocmw betreft, bedraagt het

er ook de muziekschool, het kinderatelier, het filiaal beeldende kunst en de vormingsdienst. ▪ zorg en opvang Dit domein omvat toelagen voor

▪ het aankopen van een tractor voor het

exploitatiebudget € 4.261.963. Dit om-

maaien van de bermen (€ 250.000)

vat de dienstverlening van het ocmw:

▪ het aanleggen van nutsinfrastructuur

van financiële, administratieve of ju-

en omgevingswerken KFCE Zoersel

ridische bijstand, woonzorg, schuld-

(€ 335.000)

bemiddeling, budgetbegeleiding en

▪ het inrichten van de polyvalente zaal,

ouderenzorg over thuisbijstand tot ge-

orenwerking, ziektepreventie en ge-

buitenschoolse kinderopvang, de mu-

zinszorg, poetsdienst, klusjesdienst en

zondheidsbevordering, opvoedings-

ziek- en tekenacademie en het jeugd-

bedeling warme maaltijden. Er zijn ook

ondersteuning en ondersteuning van

huis in het gemeenschapscentrum aan

diensten die door de hogere overheid

de Achterstraat

toegewezen worden aan het ocmw,

buurtwerking, kinderopvang, seni-

gehandicapten.

▪ het starten met de uitvoering van de

zoals het uitkeren van het leefloon, de

investeringsbudget

herinrichting van Zoerseldorp (zie ook

opvang van vluchtelingen en de ver-

Naast de dagelijkse werking, worden ook

pagina’s 6-7).

warmingstoelage.

budgetten vastgesteld voor investeringen, onder meer: ▪ het uitvoeren van heel wat wegenwer-

MEER WETEN?

ken (+/- € 2.100.000), waarvan het

Het budget en de meerjarenplanning zijn openbaar. U kunt beide inkijken in het

overgrote deel naar aanleiding van rio-

administratief centrum. Neem vooraf wel even contact op met één van de verant-

leringswerken

woordelijken, Rob Belmans, afdelingshoofd financiën, T 03 2980 7 24, Liesbet Ok-

▪ het realiseren van verschillende rooilijnen onteigeningsplannen ter voorberei-

kerse, financieel beheerder gemeente, T 03 2980 9 39 of Kristof Dieltiens, financieel beheerder ocmw, T 03 2980 9 38.

ding van toekomstige rioleringswer-

17


■ CLOSE-UP

een terug- en vooruitblik

negentig jaar zorg in onze gemeente Het algemeen ziekenhuis, het psychiatrisch ziekenhuis, beschut wonen, het geestelijk gezondheidscentrum, verscheidene rusthuizen… Onze Zoerselse zorginstellingen zijn één voor één voortgevloeid uit de komst van de zusters naar Zoersel, bijna negentig jaar geleden. We keren terug in de tijd met zuster Maris De Groot en voormalig apothekeres Hilde Wolfs. Daarnaast vertellen Johan Vermeeren (Huize Monnikenheide) en Inge Ledoux (ZNA Joostens) u graag waarom zorg in Zoersel vandaag de dag hipper is dan u denkt.

Hilde, wat bracht de zusters van het Convent

In eerste instantie bouwden de zusters

ren bij psychiatrische patiënten. Meer en

van Betlehem zo’n negentig jaar geleden hier?

met architect Jef Huygh het hoofdgebouw

meer vonden daar ook spoedoperaties

Hilde: De zusters kwamen oorspronkelijk

(het huidige administratief centrum), drie

plaats bij patiënten en dorpsbewoners.

van Oisterwijk, dichtbij ’s Hertogenbosch.

paviljoenen erachter en vier woningen

Dat was de eerste aanzet voor de oprich-

Onder druk van de reformatie vertrokken

aan de Handelslei die uiteindelijk in 1924 in

ting van het ziekenhuis. Aangezien er toen

in 1652 vijf van hen richting Duffel om het

gebruik werden genomen.

alleen nog maar vrouwelijke patiënten

voortbestaan van hun beweging te ver-

Hoeveel zusters verbleven er hier toen?

waren, was er ook meer en meer nood

zekeren. Die kleine gemeenschap groeide

zr. Maris: Zij zijn hier met een veertigtal

aan een ‘moederhuis’ - dat in 1950 werd

al snel uit tot een grotere communauteit,

gestart, maar op een bepaald moment

gerealiseerd op de eerste verdieping van

die zich vooral inzette voor de zorg voor

woonden hier honderd zusters. Wij deden

het hoofdgebouw. Daarna volgden al snel

psychiatrisch zieke vrouwen en het onder-

alles zelf: verpleging, schoonmaak, koken,

een afdeling heelkunde, pediatrie, radiolo-

wijs. Na wereldoorlog I kregen de zusters

wassen, bakkerij, slachterij, tuinonder-

gie in het Sint-Jozefpaviljoen… en zo is het

geen toelating om hun zwaar bescha-

houd … We hadden alleen een paar exter-

Sint-Jozefziekenhuis geboren.

digde gebouwen in Duffel te herstellen

nen zoals Jan, Fons en ‘mijnheer Robert’

en moesten ze opnieuw andere oorden

uit Brussel (lacht), die de elektriciteit of de

grote verbondenheid

opzoeken. In die tijd was er een grote be-

loodgieterij kwamen doen.

Zuster Maris, sinds wanneer verblijft u hier?

hoefte aan een psychiatrische zorginstel-

Wanneer is het algemeen ziekenhuis er dan bij

zr. Maris: Sinds 1965. Toen heeft men mij

ling gericht op de Antwerpse Kempen en

gekomen?

naar hier gestuurd om de directie van het

de stad Antwerpen. Het was dan ook een

Hilde: Op de hoek van de Bethaniënlei en

psychiatrisch ziekenhuis op mij te nemen.

gelukkig toeval dat ze hier in Sint-Anto-

de Handelslei lag het Saint-Mariapavil-

Ik heb dat gedaan tot 1988, en nadien

nius Brecht, op de baan Antwerpen-Turn-

joen. Eind jaren ’40 begon men in een deel

heb ik nog lange tijd in het directiecomité

hout, in 1920 een groot stuk grond konden

van dat paviljoen, Sint-Jozef genaamd,

gezeten. Ik kwam trouwens met veel ple-

aankopen.

insulinekuren en lobotomies uit te voe-

zier naar hier. Ik ben van het Antwerpse

18


De zusters van het Convent van Betlehem zullen na Pasen Zoersel definitief achter zich laten.

en keerde dus terug naar mijn ‘roots’. Ik

die grote verbondenheid tussen zusters,

de wetgeving namelijk en was men vanaf

voelde me hier ook heel snel thuis tussen

artsen en patiënten meteen op! Er heerste

x-aantal bedden verplicht een apotheker

de patiënten die ook voornamelijk uit Ant-

hier een heel familiale sfeer. Ook met ons,

op het domein te hebben. Ik heb hier ge-

werpen afkomstig waren.

de leken die er toen bij kwamen, ontstond

werkt tot in 2008. Zesendertig jaar lang

er een echte band. De zusters kenden én

dus, en ik heb er geen moment spijt van

Stond u als directrice dicht bij de patiënten?

deelden ons lief en leed, luisterden naar

gehad. Ik heb mijn job altijd heel graag

zr. Maris: Er was wekelijks een vergadering

onze verhalen, kenden de namen van

gedaan!

met de artsen, waarna we met z’n allen

onze kinderen en noem maar op. Die band

zr. Maris: Eind jaren ’60, begin jaren ‘70

langs elk paviljoen gingen en elke patiënt

is altijd gebleven!

startten er heel veel leken: psychologen,

- op een bepaald moment zo’n 1.250 -

Is het dan een spijtige evolutie dat die verbon-

sociologen, kinesisten, ergotherapeuten,

persoonlijk zagen. Ik kende dus eigenlijk

denheid er vandaag de dag minder is?

bewegingstherapeuten … al die ‘peuten’

iedereen. Op zondag was het bezoekdag.

Hilde: Nee, de expansie van de ziekenhui-

(lacht). In de beginjaren was alles gecon-

Iedereen die op bezoek kwam, moest

zen en het groeiend personeelsbestand

centreerd rond het bed van de patiënt.

langs de hoofddeur binnenkomen en een

brachten dat onvermijdelijk met zich mee.

Stilaan ging er zich meer en meer afspelen

loket passeren waar ze zich moesten ‘aan-

zr. Maris: Dat kan niet anders, hé. De

en werkte er meer en meer volk weg van

melden’. Ik deed daar vaak mee de admini-

structuren en de wetgeving zijn helemaal

het bed van de patiënt.

stratie, dus op die manier kende ik ook de

anders nu. De overheid verlangt veel meer.

familieleden van de patiënten. Bovendien

Ik heb het allemaal zien verschuiven

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest al die decennia?

werden bijvoorbeeld de wasserij, de keuken, de bakkerij, de tuin… gerund door

positieve evolutie

Hilde: Voor de patiënt van vandaag is er

zusters én patiënten. Dat was de beste

Wat was uw functie op het domein, Hilde?

heel wat veranderd: ze hebben meer ruim-

therapie die je je kan indenken!

Hilde: Ik ben hier als eerste apotheker

te, gerichtere geneesmiddelen en thera-

Hilde: Toen ik hier in 1972 startte, viel me

gestart in 1972. In de jaren ’70 veranderde

pieën… Ze kunnen zich dankzij die gerich-

19


te medicatie ook sociaal bewegen, wat

Een laatste vraagje: als u één goede raad zou mogen geven aan de huidige zorginstellingen, hoe

vroeger niet waar was. De geneeskunde in

zou die dan luiden?

het algemeen is erop vooruitgegaan. Zorg

zr. Maris: Stel de mens of de patiënt centraal, en niet de structuren. Dat is, denk ik, het

is echter niet alleen het materiële, maar

belangrijkste!

ook begrip en aandacht… en dat blijft erg belangrijk! zr. Maris: Voor mij was de belangrijkste

MEER WETEN?

ontwikkeling die komst van de leken, die

Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeente@zoersel.be.

mee de verantwoordelijkheid droegen. Dat is een natuurlijke, noodzakelijke en belangrijke evolutie geweest. Een evolutie die u als positief ervaren hebt? zr. Maris: Zeker en vast, heel positief! Toen men mij vroeg naar hier te komen, heb ik ingestemd op één voorwaarde: dat wanneer ik mijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen, ik ze ook zou mógen

HIPPE HULP En dat onze zorginstellingen hun bewoners centraal stellen, dat kunt u met uw eigen ogen komen ontdekken op zondag 15 april. Die dag zetten zeven Zoerselse zorginstellingen hun deuren voor u open.

nemen. Zo heb ik bijvoorbeeld al heel snel nachtwakers aangenomen, zodat de zus-

“We willen iedereen op een leuke, laag-

teit van welness en zelfzorg in het alge-

ters die nachtelijke controles niet meer

drempelige manier laten kennismaken

meen - vind ik het enorm fijn om te voe-

moesten doen.

met onze dienstverlening en de positie-

len dat je door te zorgen voor anderen,

ve kanten van onze job eens extra in de

eigenlijk ook een stukje zorgt voor je-

mee aan de basis

verf zetten”, aldus Johan Vermeeren (pe-

zelf. Het geeft me enorm veel positieve

Hoe zien jullie het belang van de komst van

dagogisch directeur Huize Monniken-

energie om mensen te kunnen bijstaan

de zusters als basis van zorgzaam Zoersel?

heide) en Inge Ledoux (afdelingshoofd

op een manier die voor hen het verschil

zr. Maris: Alles is daaruit voortgevloeid:

animatie ZNA Joostens).

maakt. De glimlach van een oudje dat

het algemeen ziekenhuis, het psychia-

Wordt een job in de zorgsector dan vaak als

zich heeft geamuseerd op het carnaval-

trisch ziekenhuis, beschut wonen, het

negatief ervaren?

bal, de sfeer tussen de collega’s, het feit

geestelijk gezondheidscentrum, verschei-

Inge: We gaan er inderdaad vanuit dat

dat je mensen even uit hun isolement

dene rusthuizen, het medisch schooltoe-

mensen vaker de negatieve kanten van

kunt halen, het gevoel dat je kunt groei-

zicht, het ‘kinderheil’ enzovoort. Al onze

een ‘zorgjob’ zien dan de positieve. Be-

en in dat alles… Ik heb echt de leukste

zorginstellingen zijn er eigenlijk gekomen

doeling van deze dag is dat ze zich een

job van het land, maar natuurlijk is dat

dankzij de komst van de zusters.

ander beeld kunnen vormen van zorg

mijn eigen bescheiden mening.

Hilde: Ik ben er ook van overtuigd dat

dan hetgeen ze nu hebben.

Johan: Het spontane, laagdrempelige

de zusters niet alleen hier, maar in heel

Johan: Zorgen voor andere mensen is

contact tussen alle cliënten en mede-

Vlaanderen mee aan de basis liggen van

boeiend en vernieuwend, want elke

werkers geeft mij de meeste voldoe-

onze huidige gezondheidszorg. Bovendien

mens en elke relatie is verschillend.

ning.

is het enorm waardevol dat hun filosofie

Begeleiders worden door hun cliënten

altijd geweest is dat iedereen in hun zor-

vaak uitgedaagd om creatieve ideeën en

Waarom moeten de mensen komen op 15

ginstellingen welkom was.

oplossingen te blijven verzinnen, en dat

april?

maakt het net zo boeiend! Dit aantrek-

Inge: Omdat ze ervan gaan verschieten

De invloed van de zusters in de gezondheids-

kelijk jobperspectief willen we over-

hoe dynamisch en hip de zorgsector is.

sector wordt kleiner en kleiner. In hoeverre

brengen op lokale jongeren en werk-

Johan: Omdatt

ligt u daarvan wakker?

zoekenden, maar uiteraard is iedereen

het er ook in ons

zr. Maris: Oh, ik niet! Dat is de evolutie, hé.

meer dan welkom om eens nader ken-

Doezelbos erg rg

Je zal mij nooit horen zeggen dat de ge-

nis te maken met onze instellingen.

gezellig aan ze ons op een n

Inge: In een tijd waar persoonlijk welzijn

hippe manierr

Hilde: Er zijn pioniers en er zijn er die het

voor veel mensen een belangrijk item is

kunnen leren n

verder zetten. Dat is altijd en overal zo!

geworden - denk maar aan de populari-

kennen.

zr. Maris: Het religieuze leven als dusdanig verdwijnt ook, maar daarom is er niet

Wilt u graag eens een kijkje komen nemen achter de

minder spiritualiteit. Onlangs speelde

schermen van onze zorginstellingen en een hele nieuwe

men op radio Klara een weekend lang

wereld leren kennen? Duik dan zeker eens in de folder

klassieke - en dus heel vaak religieuze -

‘hippe hulp’ die u bij dit Magazine vindt. Daarin vindt

een blijft aanspreken, eender hoe. Grote kunstwerken en monumenten zijn ook heel vaak religieus geïnspireerd.

20

u het programma van elk van de zeven deelnemende zorginstellingen.

Zo

Wat trekt u zo aan in uw job?

vroeger.

U

werk minder goed doen dan de zusters

e

toe zal gaan en

motiveerde leken de dag van vandaag hun

muziek. Zo merk je toch dat religie ieder-

hippe h

| zondag

ge

ulp

15 april

van 13 to

t 17 uur

rginstellingen ma ke e zo hés rond zorg n kom els . rs met clic af as als u het met eig et p en o h t gen of lo z

iet

!


■ IN BEELD

Erfgoeddag 2012

Zoerselse heldinnen in de kijker Helden, de geschiedenis bulkt ervan. Aanleiding genoeg voor de organisatoren van Erfgoeddag om dit als thema te nemen van de twaalfde editie van deze sensibiliseringsdag rond cultureel erfgoed. In Zoersel focussen we ons op enkele verdienstelijke vrouwelijke helden.

wat zijn dat, helden?

gant’, wat in hedendaags Nederlands ‘gi-

cherchez les femmes!

Bepalen wat een held is, blijkt op zich al

gant’ of ‘reus’ betekent. Samengevat: een

Verrassend: Zoersel kent heel wat hel-

niet evident. Helden zijn weliswaar van

grote man die zich vooral door wapenge-

dinnen! Aan de hand van foto’s wil de

alle tijden, maar de criteria voor dat hel-

kletter onderscheidt.

tentoonstelling van de Heemkundige

dendom zijn door de eeuwen heen zo vaak

Kring ook een jonger publiek laten ken-

opnieuw gedefinieerd dat het moeilijk is

Naarmate de tijd vordert, wordt de defini-

nismaken met enkele van deze bijzondere

de prestaties van heroïsche figuren uit

tie breder. Uit diezelfde bron vernemen we

vrouwen: Trien Van Hemeldonck (de eer-

verschillende tijden langs één en dezelfde

dat een held ‘een man [is] die door dapper-

ste vrouwelijke burgemeester), Mie Man

meetlat te leggen.

heid uitmunt’. Of nog: ‘een man, uitmun-

(vroedvrouw), Melle van het Boshuisje, de

Het enige dat al die opvallende persona-

tende door grootsche daden op stoffelijk

Zusters van het convent van Betlehem en

ges gemeen hebben, is dat ze iets opmer-

of op zedelijk gebied, en deswege bewon-

Yvonne Renders (wielrenster).

kelijks hebben gedaan dat de mensen in

derd of vereerd: ‘groot man’’. Een 17de-

hun tijd (en ook daarna) aansprak en hen

eeuwse definitie van het woord heeft het

praktisch

een bijzondere status verleende. De ruime

zelfs over ‘de man die de hoofdpersoon, is

De tentoonstelling loopt van 22 april tot

definities van de term ‘held’ zijn overigens

van een episch of dramatisch dichtstuk’.

en met 8 mei in het provinciaal Natuur-

niet iets van de laatste eeuwen, iedere

en Landschapshuis, Kasteeldreef 55. Van

samenleving heeft zijn oorspronkelijke

Een haast perfecte echo van deze evolutie

maandag tot en met vrijdag kunt er te-

maatstaven in de loop der tijd aangepast

is te vinden in Van Dale. De heldendefini-

recht van 9 tot 16 uur, en op zondagen 22

en bijgesteld.

tie luidt hier anno 1999: ‘2. iemand die niet

en 29 april ook van 13 tot 18 uur.

bang is, die het gevaar niet vreest. […] 3. In de Geïntegreerde Taalbank, een online

iemand die lichamelijk sterk is, of die een

verzameling van woordenboeken, stuiten

grote kennis of vaardigheid bezit. 4. iem.

MEER WETEN?

we rond 1250 een eerste keer op een ‘helt’.

die uitmunt door grootse daden. 5. de per-

Bel onze dienst cultuur op 03 2980 7 13

Dit betekende zoveel als ‘dappere strijder’

soon die het middelpunt van de handeling

of mail naar cultuur@zoersel.be.

en was een synoniem van het woord ‘wi-

is in een roman, een toneelstuk, enz.

21


■ LEEF!

gemeente & ocmw is er voor u

op aanvraag komen wij bij u thuis Bent u niet goed te been en is het niet altijd even makkelijk om ergens te geraken? Of laat u uw hulpbehoevende partner niet graag alleen? Dan komen enkele medewerkers van gemeente & ocmw Zoersel graag bij u thuis om u te helpen en de juiste weg te wijzen.

Chris, fysiek beperkt, deelt haar ervaring.

juiste diensten of helpen u bij het invullen

om uit te kiezen, vindt u via http://zoersel.

“Om mijn invaliditeit te laten bepalen,

van uiteenlopende formulieren.

bibliotheek.be.

die ik kon krijgen via de sociale dienst van

U kunt de sociale dienst elke weekdag

Emma vertelt over de maandelijkse be-

gemeente & ocmw. Een medewerkster

bereiken tussen 8.30 en 12.30 uur en op

zoekjes van de bib: “Terwijl ik snuffel in het

van die dienst stelde voor mijn situatie

donderdagavond van 18 tot 20 uur. In

boekenpakket, kan ik ook een praatje ma-

te bekijken en dit bij mij thuis te komen

de namiddag werken ze op afspraak of

ken over boeken. Zo heb ik meestal ineens

bespreken. Dat vond ik de ideale manier

gaan ze thuis op bezoek. Het is immers

wat suggesties voor een volgende keer.”

van samenwerken. De dame zorgde er bo-

niet voor iedereen haalbaar om zich te

vendien ook meteen voor dat de formu-

verplaatsen en tot bij de sociale dienst te

een nieuwe ‘pas’ aan huis

lieren op de juiste plaats terechtkwamen

geraken. Sommige inwoners zijn slecht te

Een identiteitskaart vernieuwen, is niet

zodat ik gewoon kon wachten op verdere

been, anderen laten hun hulpbehoevende

altijd gemakkelijk voor mensen met een

informatie.”

partner niet graag alleen thuis. In deze

ernstige ziekte of omwille van hun leef-

situatie komen ze graag bij u thuis. U kunt

tijd. Maar ook u willen we het graag wat

een afspraak maken via 03 2980 0 00.

makkelijker maken. U kunt gewoon een

moest ik de nodige formulieren invullen

sociale dienst aan huis

afspraak maken via 03 2980 9 01 en dan

Met alle verschillende sociale maatregelen van de overheid ziet u misschien ook

bibliotheek aan huis

komt één van onze medewerkers bij u

door de bomen het bos niet meer. Daarom

Ook de bib komt aan huis bij senioren,

langs met uw nieuwe identiteitskaart.

wil onze sociale dienst u, als u dat wenst,

zieken, slechtzienden of mensen met een

graag de weg wijzen. U krijgt informatie

handicap. Al wat u moet doen, is uw ‘be-

MEER WETEN?

over allerlei tegemoetkomingen, zij be-

stelling’ plaatsen via 03 2980 7 22 of zoer-

Bel 03 2980 0 00 of mail naar gemeen-

middelen voor u, verwijzen u door naar de

sel@bibliotheek.be. De volledige collectie

te@zoersel.be voor info over de sociale dienst. Meer weten over de bib kan via

“Wij wijzen u met veel plezier de juiste weg.” 22

03 2980 7 22.


■ IN BEELD

Week van de Amateurkunsten

handgemaakt, doehet-zelf, homemade… In Vlaanderen zijn honderdduizenden mensen actief in één of andere kunstdiscipline. Zij hebben van hun kunst niet hun beroep gemaakt, maar toch hebben ze er hun hart aan verloren, spenderen ze er al hun vrije tijd aan en is geen moeite hen teveel. Zij zijn door kunst gedreven.

HOMEMADE verantwoo Forum voor rdelijke uitgever: Amateurk Luk Verschuer unsten vzw, grafisch en Abrahams ontwerp: traat 13, 9000 www.jane nrandoald Gent .be

WW WEE . W DE A K VA MAT N KUN EUR S . TEN BE

27.4 T/M 6.5 2012

Halle

Al deze kunstenaars krijgen van vrijdag 27 april tot en met zondag 6 mei 2012 hun eigen Week. Onder het motto ‘Homemade’ organiseren amateur-

Jean Coen Gaby Kleynen Rik Poels Emiel Janssens Lydie Maes

kunstenaars uit heel Vlaanderen de ‘Week van de Amateurkunsten’. Handgemaakt, doe-het-zelf, homemade, DIY (do it yourself), zelf

Zoersel Min Spillemaeckers Antwerpsedreef 117, sculpturen, organische kunst en juwelen

dingen maken… Of het nu om kledij, juwelen, voedsel of kunst gaat, het is alleszins ‘in’. In tijden van hyperingenieuze, innovatieve, snelle en vaak dure producten grijpen we graag terug naar eenvoud, authenticiteit en originaliteit. Huisgemaakte producten en creaties, in al hun facetten, staan hierbij centraal. Ook het teruggrijpen naar ‘thuis’, naar ‘roots’ en het verleden, passen bij dit thema. Volksdansen, foto’s uit de oude doos, liedjes uit lang vervlogen tijden... Teruggrijpen naar uw eigen cultuur, of die

Ronkaartweg 27, beeldhouwkunst Lelielaan 26, tekenen & aquarel Wandelweg 36, schilder- en tekenkunst Azalealaan 27, iconografie Verscheurde Hoeve 3, schilderkunst

Ingrid Looymans Esdoornlaan 11, Annemie Roovers Georgette Truyens-Sanders Dinora De Waele Jules Raus Mia Gijbels Dolf Geudens Leo Laenen

nu een oer-Vlaams of eerder een exotisch tintje heeft.

schilderkunst & keramiek Turfstraat 36, beeldhouwkunst Gestelbos 13, schilderkunst Sint-Antoniusbaan 118, mode-ontwerp Sint-Antoniusbaan 118, keramiek Drengel 76, schilderkunst De Bijl, Dorp 1-3, schilderkunst Schaddestraat 17, beeldhouwkunst

Sint-Antonius Bea Bervoets Sinjorendreef 12,

kunstenaarsroute 2012 Naar aanleiding van deze ‘Week Van de Amateurkunsten’ organise-

schilderkunst & keramiek

Roos Goossens R.Delbekestraat 1, grafische kunst

ren we in onze gemeente een kunstenaarsroute. Als kunstliefhebber krijgt u de kans de creatieve werkomgeving van onze Zoerselse

MEER WETEN?

kunstenaars te ontdekken. Meer dan vijftien kunstenaars zullen u

Bel onze dienst cultuur (Bart Van Santvliet) op het nummer

met open armen ontvangen tijdens het weekend van 5 en 6 mei,

03 2980 7 13 of mail naar cultuur@zoersel.be.

telkens tussen 12 en 18 uur.

23


Ook sportkriebels? Kom dan zeker ook eens naar sporthal ‘Amigos Arena’ of naar turn- en danszalen ‘De Zoest’ aan de Achterstraat.

NIE

UW

nie aan uwe s p d klaa e Ach or tha r vo terst l or g r ebr aat uik

COLOFON

werkten mee aan dit nummer

verspreiding

Evelyne Michiels, Marijn Janssens, Kim Offenberg, Sven Bra-

gratis bij alle inwoners van Halle, Sint-Antonius en Zoersel

redactiesecretariaat ‘Zoersel magazine’

bants, Bart Van Santvliet, Rudy Reynders, Marc Bachot, Moni-

Caroline Wouters

que De Feyter, Erik Fuhlbrügge, Rob Belmans, Kristof Dieltiens,

activiteiten en data voor ‘Zoersel dag na dag’!

dienst communicatie

Erik Breuls, Liliane Belis, Patrick Vervecken, Joke Van de Vel,

Activiteiten geeft u door via tineke.weverbergh@zoersel.be:

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Caroline Wouters en Katrien Schryvers

- vóór 30.03 om 12 uur:

foto’s en illustraties

- vóór 11.05 om 12 uur:

T 03 2980 5 33 | F 03 2980 9 00 e-mail: caroline.wouters@zoersel.be

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 13.05 en 23.06 Paul Somers, Stijn Willekens, Omgeving cvba, Van Roey, Stan-

voor activiteiten die plaatsvinden tussen 24.06 en 22.09

redactiesecretariaat ‘Zoersel dag na dag’

daard Uitgeverij, Rudy Reynders, vrijwilligerswerk.be, Erik

Tineke Weverbergh, Uschi Ruwisch

Fuhlbrügge, © Merho / Standaard Uitgeverij, Paul De Houwer,

activiteiten voor ‘Zoersel dag na dag’!

dienst cultuur

Erfgoeddag, WAK

Opname van initiatieven in ‘Zoersel dag na dag’ houdt in dat ze

Handelslei 167, 2980 Zoersel

voor iedereen toegankelijk zijn.

T 03 2980 7 16 | F 03 2980 9 00

grafische vormgeving

Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit niet of op

e-mail: tineke.weverbergh@zoersel.be

Nadia Kerschot en Koen De Ridder

een ander tijdstip plaatsvindt, moet de organiserende vereni-

samenstelling, coördinatie en eindredactie

realisatie

inlichten.

dienst communicatie

PX nv, Mortsel, Drukkerij Lithos, Wommelgem

‘Zoersel magazine’ is een uitgave van het gemeentebestuur van

verantwoordelijk uitgever

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

college van burgemeester & schepenen

Aan teksten in dit magazine kan geen rechtskracht worden

Katrien Schryvers

ontleend. Het staat de redactie vrij ingezonden stukken al dan

Handelslei 167, 2980 Zoersel

niet of verkort weer te geven, met respect voor het meest es-

ging of persoon de deelnemers hierover naar best vermogen

Zoersel. (nr. wettelijk depot: BD-36.969 / ISSN: 0771-7199)

sentiële van de inhoud.

Zoersel mag 28 maart  
Zoersel mag 28 maart  

Zoersel magazine 28 maart

Advertisement