Page 1

Izbor

Godina II

Broj 51

1 novembar 2010 g.

Ekonomija Komentari Kolumne Intervju Kultura i obrazovawe Nauka i nove tehnologije Feqton S one strane zakona Reporta`e @ivot, moda, estrada Zanimqivosti Putovawa i putopisi Automobili Porodica Slobodno vreme Zdravqe i lepota Doga|aji nedeqe Sport

Izlazi ponedeqkom


2

Бравар је био бољи Четири петине грађана сматра да се све до почетка 1990. живело боље него сада. Грађани су могли да купе више него сада, али захваљујући позајмљеним доларима.

Према прелиминарним резултатима истраживања „Како грађани Србије виде транзицију из социјализма у капитализам”, коју су радили Центар за слободне изборе и демократију, Фондација Фридрих Еберт, Центар за студије социјалне демократије, чак четири петине грађана сматра да се пре деведесетих година, односно у периоду социјализма живело „добро”, „врло добро” или „одлично”. Такву оцену износили су анкетирани без обзира на занимање, материјални и професионални статус, пол и узраст. Да ли је животни стандард у социјализму заиста био бољи? Горан Николић, економиста из Центра за нову политику, каже да - јесте. “Грађани су реално седамдесетих и осамдесетих година могли да купе више него данас. Тада сте имали и већу запосленост, што значи да је и више људи могло да купује. То је у просеку тачно, али начелно не важи за све производе. Данас је, рецимо, лакше купити аутомобил стране производње него тада”, каже Николић. У овом истраживању, анкетирани је требало да упореде садашње стање ствари, деведесете године и период пре 1990, узимајући у обзир животни стандард, стање привреде, стање политичког система и политичке слободе. У истраживању се наводи да је према свим овим параметрима социјализам био најбољи, осим по политичким слободама.

Ekonomija “Када се све сабере, грађани Србије процењују да нам је најбоље било у социјализму (просечна оцена 3,6), а да нам је данас нешто боље (2,5) него што је било за Милошевићевог вакта (2,4)”, наводи се у истраживању.

Izbor

Друга страна медаље је порекло тог високог стандарда.

ка задуживања - мислим да је од 1974. до 1980. утростручила свој дуг држава и почетком осамдесетих практично банкротирала. Друго, од 1965. отворене су границе па су крајем те деценије дознаке, и то пре свега из Немачке и нешто мање из Француске, почеле да буду значајан фактор одржавања стандарда. То су биле такве количине новца од дознака да су у платним билансима представљале једну од најбитнијих ставки”, каже Николић. Према његовим речима, већ су осамдесете године биле кризне. “Треба знати да двадесет милијарди долара онда и данас нису исте суме. То је био драматично велики дуг. Стопа раста је практично била нулта. Држава је репрограмирала дугове и морала да смањи увоз и повећа извоз по сваку цену. И онда је у време највећих несташица - рецимо, није могла да се купи кафа, бензин се није могао купити без бонова - имала невероватно добар платни биланс. Затим су инфлацијом и депресијацијом курса оборене жестоко и реалне плате. Тако да се у неким годинама догађао и жесток пад стандарда”, каже Николић. Подаци Статистичког завода Србије о кретању реалних зарада од 1964. до 2008. године делом потврђују тврдње Николића, а другим делом под велики знак питања стављају уврежено и анкетом потврђено мишљење о благодетима социјализма. Наиме, према подацима овог завода само од 1974. до 1979. реалне зараде су биле знатно више него што су данас или у време владе Анте Марковића, крајем осамдесетих година. Од 1980. до 1989. реалне зараде ниже су него што су биле у претходне три године. Николић каже да је на одговоре грађане вероватно утицала и „носталгија, потискивање лоших садржаја, памћење оних лепих, жал за младошћу, као и безбедност која је становништву била најважнија”. Да и о томе може бити реч, потврђују и подаци које у тексту истраживања

“Главни разлог за такав стандард је високо задуживање Југославије у иностранству. Шездесетих се исцрпео екстензиван привредни раст и земља се окренула

наводи Тања Јакоби, економиста и један од руководилаца овог пројекта. Наиме, иако данас 81 одсто људи тврди да се у социјализму живело боље, на самом измаку тог периода, 1990. године

А на питање када је у овој земљи било најбоље, чак 81 одсто је одговорило да је то било у време социјализма, десет одсто се изјаснило за прву деценију овог века, шест одсто за деведесете, а три одсто за време пре Другог светског рата. Иако прелиминарни, ови резултати потврђују тврдње које се врло често могу чути у јавности и исто тако често наћи на интернет форумима - ако изузмемо политичке слободе, у социјализму је, бар што се животног стандарда тиче, било много боље. Носталгија и жал за младошћу?


Izbor

Ekonomija

урађено је истраживање слично овоме а у коме је чак 32 одсто анкетираних грађана у ужој Србији изјавило да не може да подмири трошкове хране и становања (данас таквих, како наводи Јакоби, има 11 одсто), а „јавно мнење је процењивало да су године од 1985. до 1990. биле године назадовања”.

свој радни век, да ће редовно добијати плату и да ће моћи да конкурише за тзв. друштвени стан. Данас на то све не може да се рачуна сигуран посао више не постоји, чак ни у државним службама, редовност исплате зараде зависи од успешности компаније у којој се ради, а до стана се долази на-

Сиромаштво, како наводи Јакоби, није дошло изненада, „већ је тренд сиромашења био континуиран: од 1978. године до 1987. године стопа сиромаштва повећала се са 17 одсто на 25 одсто”. Оно по чему грађанин могу да памте социјализам јесте то што му је он пружао осећање сигурности. Могло је да се рачуна да ће се у догледно време добити неки посао, да ће у предузећу - ма како оно добро, а најчешће лоше пословало - завршити

следством или путем кредита. Оно на шта може да рачуна јесте неупоредиво већа плата, уколико ради, наравно, у доброј фирми и уколико је способан. У то „најбоље време” избор у трговини је ипак био веома ограничен - до касних осамдесетих, рецимо, спортска обућа и одећа сводила се на избор између „адидаса” и „пуме”, повремено „тајгерица”, уз производе домаћих „спорта”, „јасе” и „симода”. Они са дубљим џепом могли су да

3

потраже „старке” само у Комисону, где се продавала роба са царине, или да их наруче из иностранства. Слично је било и са одећом - насупрот безбројним фирмама и маркама које се данас нуде, за просечног купца избор се

сводио на одећу Бека, Клуза, Бетекса, понегде словеначке Муре и хрватског Каменско. Вероватно је кључна разлика у личној перспективи: осамдесетих су људи и даље могли да гледају у будућност. Двехиљадите будућност за просечног грађанина се своди на следећи дан. Пренето из: Б92 нет, Београд


4

Дневно 15 породица остане без стана или куће!

Одлуке о продаји тих некретнина днесене су у последњих месец дана, што значи да су сваког радног дана од 10. јула судови у Хрватској у склопу утужења по хипотекарним кредитима који нису могли бити уредно враћани, донели одлуку о томе да 15 породица, због неплаћања обавеза, остане без куће или стана.

Ekonomija

Шта са пензијама?

Izbor

да падну испод границе о којој се буду договорили. У овај законски предлог, После Владиног повлачења Закона о за око 15 дана, требало би да уђу нове пензијама поставља се питање пове- одредбе. Дан пре његовог повлачења ћања пензија у 2011. години. из Скупштине, у прошли четвртак, представници Синдиката разговарали су са делегацијом ММФ-а. “Они су по нашем утиску били блажи, спремни да се у одређеном моменту попусти, нормално ми о томе нисмо са њима разговарали, ми договарамо са Владом и они су нам и рекли даље све разговоре и договоре и усаглашавања ће те водити са вашом Владом”, каже Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије. Синдикати, поред осталог, траже законску одредбу која би утврдила да просечна пензија не може да падне испод 60 одсто плате, а минимална пензија испод четвртине просечне зараде.

Потпредседник Владе Јован Кркобабић сматра да је тиме доведено у питање најављено повећање, док синдикални лидер Љубисав Орбовић оцењује да пензије не могу да падну испод границе Из Владе за сада стиже само незванична која буде договорена. најава да би доња граница за просечну пензију могла да буде 55 одсто зараде. “Преговори су, и логично да и једна и друга страна треба да попусте око нечега, значи постоји нека граница испод које се не може. Али да оставимо то. Чему би онда били преговори ако ми сада одредимо која је то најнижа граница”, наводи Орбовић.

Из регистра некретнина, који се води при Хрватској привредној комори, видљиво је да ће се све те некретнине продати у следећа два месеца, односно до 16. децембра ове године.

Док синдикати у Европи највише протестују због померања старосне границе за одлазак у пензију, код нас, она остаје: 60 година за жене и 65 за мушкарце. Међутим, највећа промена биће повећање пуног радног стажа за жене: са 35 на 38 година, уз годишње померање за по четири месеца.

“Свугде се врши реформа пензионог осигурања и свугде далеко, далеко После Владине одлуке о повлачењу драстичније него што смо ми урадили, измена Закона о пензијама, отворена чак иду и на смањење пензија а не на су многа питања. повећање, потпуно обрнуто него што Потпредседник Владе Јован Кркобабић смо ми урадили. тврди да је доведено у питање наја- Ми имамо данас најблажи систем који вљено повећање пензија у следећој је уопште реформисан у овом делу години, а синдикални лидер Љубисав европе”, каже Јован Кркобабић, поАко ове лицитације успеју, сваког радног Орбовић каже да та одредба није спо- тпредседник Владе Србије. дана судови ће продати у просеку десет рна. Измене пензијског закона требало би кућа и станова, истиче ријечки дневник. поступно да се уводе, до 2023. године. Којом брзином се повећава број кућа У следеће две године пензије би расле које грађани изгубе као последицу као и плате у јавном сектору, а касније немогућности да банкама измирују би зависиле од кретања потрошачких уредно приспеле обавезе, најбоље цена. На крају реформе, у пензију се говори чињеница да их је у уторак било не би одлазило пре 58. године, и они 13 више него дан раније, док се број са бенефицираним стажом радили би станова повећао за пет. дуже. Тако су само у једном дану заказане лицитације за продају нових 18 кућа или станова које су власници изгубили повлачењем хипотекарни залога. Извор: Нови лист, Ријека

Разговор представника синдиката и Владе Србије о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које су повучене из скупштинске процедуре, неће почети данас како је Основни захтев Синдиката јесте да најављено, изјавила је председница просечна и најнижа пензија не могу Асоцијације слободних и независних


Izbor

Ekonomija

5

синдиката Ранка Савић.

Према њеним речима, у току дана ће се знати када ће почети разговори са Владом. Синдикати очекују и састанак са представницима ММФ-а. Према оцени у последње две године порасла и до Савићеве тај састанак би могао да буде 20 одсто, али да се ситуација за наше одржан у среду. извознике поправља. Синдикати захтевају да се у Закон о Колико је странцима тешко изговорити ПИО угради заштитна клаузула по ко- презиме људи са ових простора, толико јој просечна пензија не би могла да им је тешко и да схвате нетипичну екопадне испод 60 одсто просечне плате. номску ситуацију земаља региона, У садашњим изменама, усаглашеним посебно неспособности предузећа да са ММФ-ом нема заштитине клаузуле врате дугове банкама. већ постоји само формула усклађивања пензија. “Ненаплатива потраживања не књиже Извор: РТС, Београд се одмах, већ после неколико месеци и онда одједном падају на терет биланса и стварају велике проблеме банкама”, каже Владимир Глигоров из Бечког екоЕкономски проблеми номског института.

сматра директор ЕФГ Еуробанке Теодори Каракасис. У Агенцији за осигурање извоза кажу да су премије за осигурање извоза наших предузећа која продају робу у иностранству порасле и до 20 одсто од почетка кризе. Ипак, много је важнија превенција од надокнада штете. “Ми смо захваљујући превентиви још пре неколико месеци увидели проблеме Меркура и предупредили штету.

Ставили смо га под мониторинг са смањеним лимитима, потпуном контролом, тако да у овом моменту фактички немамо потраживања или су региона Сами банкари тврде да држава мора да она јако мала”, каже извршни директор Највећи проблем предузећа у региону има бољи рејтинг па ће онда и ризици бити “Аофија” Димитрије Стаменовић. је неликвидност, која прети да зауста- мањи јер је јако мало добрих клијената. Последњих година фирме из металске ви економски раст, закључак је конференције “Јуромани”. “Један од начина је привлачење више индустрије претрпеле су највећу штету због кризе. Добра информатичка повезаност и квалитетан производ кога нема довољно на тржишту за сада је рецепт за превазилажење рецесије. А можда и неки неконвенционални рецепт који је, како је рекао један од учесника на конференцији, спасао регион од економског уништења.

Привреда тражи увођење евра! За увођење евра у Србији изјаснили се Топлица Спасојевић, Родољуб Драшковић, Миодраг Костић, Радослав Веселиновић и Ђорђије Ницовић. Грађани за, економисти скептични. Рецепт за превазилажење рецесије је информатичка повезаност и квалитетан производ кога нема довољно на тржишту. Недавно завршена конференција “Јуромани”, посвећена инвестицијама у југоисточној Европи, показала је да земље региона пате од истих бољки мали је број добрих фирми, а кашњења предузећа у отплати кредита, могу да зауставе раст економија региона.

инвеститора али и кандидтура Србије за чланство у европској унији, јер ће се инвеститори онда осећати конфорније”, наводи директор Ерсте банке Славко Царић. Најважнија превенција Ипак, поједине банке сматрају да део ризика процењује и сама банка.

“Тачно је да нема много добрих клијената који могу да оплоде позајмљени новац, али зато никако не смемо да У српској Агенцији за осигурање извоза дођемо у ситуацију да добре фирме Увођење евра као валуте знатно би кажу да је премија осигурања ризика покривају ризике нередовних платиша”, олакшало пословање у Србији, али и


6

побољшало стандард грађана, сматрају српски привредници, а са њима се слажу и грађани које је Прес анкетирао. С друге стране, економисти истичу да тако нешто није реално.

Ekonomija уколико се динар не фиксира за евро, увођење европске валуте једино могло да стабилизује тржиште.

Izbor

Посрнуле банке треба да пропадну

Нема више ниједне банке коју треба - Динар као валута је извор многих шпе- спасавати новцем пореских обвезника, сматра комесар ЕУ Мишел Барније. Финансијске институције треба за живота да спреме свој тестамент, предлаже Европска комисија.

Да се не понови: Фортис банка

Коментаришући изјаву Топлице Спасојевића, председника „ИТМ групе”, који се прекјуче заложио за увођење евра, власник компаније „Свислајон Таково” Родољуб Драшковић истиче да се у потпуности слаже с њим. Стабилније пословање - Не треба на силу штитити динар, већ треба увести евро. Овако, нестабилан курс штети пословању, јер се у економији све мора планирати и тржишна стабилност је најбитнија - каже Драшковић и објашњава: - Ако због константног пада вредности динара пада потрошачка моћ грађана, јер су им плате све мање, то утиче на продају свих производа, па тако и ових из моје компаније. И председник „Галеб групе” Радослав Веселиновић сматра да би увођење евра знатно олакшало пословање. - Знали бисмо калкулацију цена и не би се дешавало да нам курсне разлике ремете пословање, какав је сада случај. Ипак, питање је да ли је држава сада спремна за тако нешто - истакао је Веселиновић. Сличан је став и власника „МК комерца” Миодрага Костића. - Свакако би и привреди и грађанима одговарала стабилна валута и у том смислу поздрављам сваку иницијативу која је усмерена ка приближавању наше земље еврозони - истакао је Костић. Власник компаније „Ирва инвестментс” Ђорђије Ницовић мишљења је да би,

Европи је доста спасавања посрнулих домаћих банака, пресекла је Европска комисија у среду увече на самиту о будућем односу ЕУ према пољуљаним кулација. Иако је најбоље да имамо финансијским институцијама. своју валуту, то је добро само уколико она сваки дан у години има једнаку це- Принцип да су неке банке које лоше послују „сувише велике или сувише вану - истиче он. жне” да би отишле под лед – припада прошлости. Нема ниједне банке коју Европа не би дозволила убудуће треба спасавати новцем поС друге стране, економиста Горан Нико- реских обвезника, најавио је Мишел лић сматра да увођење евра у Србији Барније, комесар ЕУ за унутрашње није реално. тржиште. - То је сложена прича. Прво зато што ми немамо дозволу за то, а друго, што би На врхунцу глобалне финансијске криу самом старту почетни трошак такве зе, између октобра 2008. и 2009. годи„акције” био две милијарде евра - не, Европска комисија је одобрила „спасилачке кризне мере” за финансирекао је Николић. јски сектор у укупној вредности од Економиста Иван Николић наводи да баснословних 3,6 милијарде евра (29 одсто бруто друштвеног производа 27 евро има предности и мана. чланица ЕУ). - Нестабилност динара превазилази неке нормалне оквире, али када бисмо Спасавајући само банкарски сектор, увели евро, постојећи ниво курса није ЕУ је прошле године потрошила чак равнотежни. Он би се везао на некој 13 одсто бруто друштвеног производа, граници од 130 динара за евро - сматра преноси АФП. Николић. Порески обвезници широм Европе не могу више бити потенцијални таоци ПРЕДНОСТИ И МАНЕ ЕВРА: ризичних банкарских трансакција домаћих финансијских институција, - Стабилност цена закључено је у Бриселу. - Смањило би се задуживање у ино„Банкама у будућности треба дозволити странству; да падну, али ’уредно и постепено’, - Лакше пословање;     тако да не угрозе финансијски сектор, поготово да поново не доведу пореске - БДП би се показао знатно мањим; обвезнике у ситуацију да плаћају туђе - Не би се могло утицати на спољнотрго- пропусте”, упозорио је Барније. винске токове; По новом предлогу Комисије, европске - Без сопствене монетарне политике . банке биће обавезне да „за живота напишу свој тестамент”, тј. да писмено Извор: Прес Магазин, Београд: саставе процену како се са њиховом аутори: И. Жигић - Љ. Рачић


Izbor

Ekonomija

имовином има поступати за случај еве- тковића саопштено је да новац неће нтуалног краха. бити уплаћен директно у буџет, већ на посебан рачун. У међувремену, Одбор паневропских финансијских супервизора (који од 1. - Држава ће имати јасан план где ће јануара 2011. године креће у контролу улагати средства и то никако неће бити пословања банака) добија (према пре- утрошено за плате и пензије - кажу у длогу ЕК) низ изузетних овлашћења. Цветковићевом кабинету. Одбор финансијских супервизора ЕУ (оформљен крајем септембра) моћи Верујте на реч! ће уколико процени неопходним, да Да паре од „Телекома” не треба да буду присили банке на смену лошег мена- уплаћене у буџет залаже се и министар џмента, одврати их од ризичних акција, економије Млађан Динкић. Он је раи у случају крајње нужде организује није истакао да ће грађани морати да преузимање спорних банака од стране верују на реч члановима Владе у вези „поузданих институција”. са потрошњом пара од „Телекома”. Радикални предлог Европске комисије о новом, црвеном картону за „финансијски начете банке” стиже на јавну дебату у Европски парламент идуће седмице. Уверен да ће Парламент у Стразбуру одобрити трајни прекид праксе спасавања банака баснословним упумпавањем буџетских средстава, Барније је најавио да ће закони о црвеном картону посрнулих банака ступити на снагу већ идућег пролећа.

7

тизације „Телекома” вероватно бити уложена у изградњу аутопута од Београда до Чачка и аутопута од Појата до Крушевца, као и у пројекте златиборског региона. Он је напоменуо да у изградњу Коридора 10 неће бити уложен ни динар од тог новца. А да ће еврима од „Телекома” Влада да покрије јавну потрошњу и неће дозволити увид у начин трошења овог новца, тврди велика већина домаћих економиста. Они приватизацију „Телекома” оцењују као шансу за отклањање притисака корисника буџета у предизборној кампањи.

- Премијеру Мирку Цветковићу пре- Новац већ потрошен дложићу посебан буџетски фонд у који ће се слити новац од продаје „Те- Стручњак за страна улагања Милан лекома”. Ковачевић каже да ће новац сасвим сигурно бити потрошен на плате и пе-

Пренето из. Политика, Београд.

Прес истражује - Како ће бити потрошене 1,4 милијарде евра од продаје „Телекома”

Власт ће појести сав новац од ‘Телекома’! У влади су још увек неодлучни у које намене ће бити потрошене паре од продаје „Телекома”, најчешће се помиње путна инфраструктура, а економисти тврде да ће већи део новца отићи на крпљење буџета и исплату плата и пензија.

нзије, чиме ће бити направљена велика Паре сигурно неће бити потрошене до штета. краја мандата ове владе. Неке наредне ће наставити да тај новац транспарентно - Наши званичници се олако фрљају троше у капиталне пројекте железнице опречним ставовима. Њихове популистичке изјаве које их ни на шта не обавезују довољан су доказ да ће 1,4 милијарде евра потрошити на финансирање буџета, из којег највећи део новца одлази у пензиони фонд и на друге расходе. То значи да ће новац „отићи” на општу јавну потрошњу, а на тај начин бисмо пуцали у сопствену ногу - сматра Ковачевић, који пита зашто се уопште поставља питање где ће се слити новац од продаје када је прописом о приватизацијама предвиђено да он иде на рачун Агенције за приватизацију. Он додаје и да би, осим у инфраструктуру, новац требало уложити у извоз и у развојну банку.

и инфраструктуру - рекао је Динкић, и Са њим се слаже и економиста Мироистакао да „Телеком” треба продати за слав Здравковић, који се противи пронајмање 1,4 милијарде евра. даји „Телекома”, и наводи да је новац од његове, као и приватизације НИС-а, Министарка финансија Диана Драгути- потрошен још пре две године. новић тако ће, по свему судећи, поново изгубити битку са колегом Динкићем, - Увидом у извештај о пословању „Тејер се она залагала да паре од „Те- лекома” видео сам да је компанија, лекома” уђу у буџет, како би се што упркос кризи у прошлој години, оствавише смањио дефицит и средства ко- рила профит од 150 милиона евра. нтролисано трошила. Новац од продаје ће бити потрошен за плате и пензије, јер је од формирања Министар Милутин Мркоњић рекао Владе финансијска позиција државе Из кабинета премијера Мирка Цве- је недавно да ће средства од прива- погоршана за 175 милијарди динара. Економски стручњаци не верују да ће новац од продаје 51 одсто акција „Телекома” бити потрошен транспарентно и за намене које су најавили мнистри у Влади Србије. Аналитичари истичу да је свих 1,4 милијарде евра, колико се очекује да ћемо добити продајом већинског власништва у „Телекому”, држава „већ потрошила” и да ће, уместо за инфраструктуру, како се најављује, овај новац послужити за покривање рупа у буџету.


8

Izbor

Ekonomija

Био сам плаћени економски убица

Потрошене су све претходне приватизације, а са њима и „Телеком” - рекао је Здравковић за Прес.

Американац Џон Перкинс, аутор сензационалне књиге “Признање једног плаћеног економског убице”, говори ексклузивно за Геополитику.

Економиста Данило Шуковић каже да се у државним институцијама у међувремену ништа није променило набоље, да бисмо веровали политичарима на реч.

- У време кризе се не продају вредне ствари без преке нужде. Сва досадашња искуства су негативна и ми немамо гаранције да ће новац бити потрошен онако како министри причају - каже Шуковић. Дилеме:

Најважнији задатак за овог економског плаћеног убицу је да открије све оне и 360 милиона од „Робних кућа”? Да земље Трећег света које имају ресурсе ли је већина тог новца потрошена на за које су заинтересоване америчке изборну кампању коалиције „За евро- корпорације (узмимо пример нафте), пску Србију”? затим тим земљама Светска банка или њој сличне институције дозвољавају Матић: Четири озбиљна купца! огромне позајмице. Позив за продају 51 одсто акција „ТелеАли, новац не иде директно у ту земљу. кома” објављен је у „Фајненшел тајмсу” Он пре иде америчким компанијама кои листу „Политика”. је граде моћне фабрике, индустријске Заинтересовани купци имаће рок до 26. комплексе или предузимају друге грановембра да се пријаве. Министарка за ндиозне инфраструктурне пројекте у тој телекомуникације Јасна Матић рекла је земљи. Земља, наравно, завршава тако што упада у огроман дуг који не може да измири.

1. Да ли ће „Телеком” уопште бити продат?

Тада ми економски плаћене убице идемо назад у ту земљу и кажемо:

Упућени тврде да су шансе 50:50 да добијемо тражених 1,4 милијарде евра.

“С обзиром на то да не можете да платите своје дугове, дајте нам оно од чега живите – продајте вашу нафту, по ниским ценама, нашим нафтним компанијама. У неким ситуацијама у којима ми нисмо имали успеха, агенти – шакали, били су послати да сруше ту владу или елиминишу оне лидере које економске убице нису успеле да подмите.

2. Како ће се потрошити паре? Министарство инфраструктуре тврди да ни динар неће отићи у Коридор 10. Министарство економије каже да хоће, а економисти су убеђени да ће велики део новца отићи на плате и пензије 3. Где да новац буде уплаћен? Премијер Цветковић и министар Динкић су за посебан фонд, министарка Драгутиновић је за то да се новац слије у буџет. Ставови: Зоран Остојић, ЛДП: Ред је да знамо како се народно богатство распродаје и колико ће грађани добити бесплатних акција. Није довољна реч једног министра да ће новац од „Телекома” бити потрошен на инфраструктуру. Велимир Илић, НС: Питам министра Млађана Динкића како је потрошен новац од продаје „Мобтела” јер је тада он тражио да буде овлашћено лице за продају и директно је водио пласман средстава. И да ли је тачно да је одлазећа влада Војислава Коштунице оставила у буџету 2,2 милијарде евра, 1,6 милијарди од „Мобтела”, 300 милиона од продаје трећег оператера

То се мени догодило у Панами и Омар Торијос је био убијен као резултат тога. Ако би и шакали подбацили, онда иде америчка војска – као што је случај с Ираком.

за Прес да су заинтересована четири велика и озбиљна купца и да је реално да се продаја обави почетком следеће године. - Заинтересовани су „Аустрија телеком”, „Ораском”, „Франс телеком” Међународни економски односи су и „Дојче телеком”. такви да, добрим делом, одређују суНовац од продаје треба плански улагати, дбину међународних односа у целини, а у његовој основи је улагање у развој нарочито зато што је све израженија болна подела на развијене земље и на инфраструктуре. земље у развоју, на оне који могу све и Извор: Прес Магазин, Београд; на оне који не могу ништа. аутор: Љ. Рачић

Мрачна страна светске економије постаје очигледна сада када политичко позиционирање једне слабе државе у међународном институционалном систему постаје све више зависно од привредне подобности те исте државе, односно од њене безусловне отворености за улазак страног капитала. На тај начин, богати ће постати још богатији, а сиромашни још сиромашнији.


Izbor

У сенци приче о улагању “у развој неразвијених” крије се друга прича, прилично сурова у својој суштини, искрен приказ стварности који даје човек, некадашњи најуспешнији Економик Хит Ман (ЕХМ), односно економски плаћени убица. Џон Перкинс је сумирао своје богато професионално искуство у џунгли привредне глобализације, период у коме је у име корпоратократије и профита најмоћнијих довео многе земље у развоју на руб економске пропасти а тиме и до почетка краја њиховог политичког живота.

Ekonomija Радило се на стварању низа држава економски зависних од САД-а, чиме би та иста Америка себи обезбедила регуларан пут до експлоатације ресурса државе која је економски умрла. Радило се о милијардама долара које су кружиле и које су за једне значиле почетак а за друге крај. Перкинс у својој књизи примећује следеће: “У земљама као што су Еквадор, Нигерија или Индонезија облачимо се као учитељи или власници радњи. У Вашингтону и Паризу изгледамо као

9

монетарни фонд и Светску банку, који су и те како одиграли значају улогу у “новом економском поробљавању света” и зато Џон Перкинс верује да само јединствен одговор угрожених земаља у развоју може разбити обруч те нове светске империје без милости. Некадашњи економик хитмен, Џон Перкинс, без страха од реваншизма “шакала који су у служби привредне мафије” и са задовољством пробуђене савести, покушава да нам покаже да ствари нису увек онакве каквима се чине и да вреди се борити за бољи свет, за свет без глобалне преваре, корупције, уцене и бруталности. Господине Перкинс, Ви сте написали књигу “Признање једног економског плаћеног убице”, која је изазвала и још увек изазива бурне реакције широм света, иако је то, заправо, само истинита прича о послу којим сте се некада бавили. Можете ли да нам објасните ко су економске плаћене убице и шта је њихов задатак? Ми примарно стварамо глобалну империју без силе.

На основу свега што је видео и урадио тога написао је и објавио 2004. године фасцинантну књигу “Признање једног економског плаћеног убице”, која и дан-данас узбуђује јавност широм света. Џон Перкинс завршио је студије за руководиоце компанија на Универзитету у Бостону и врло брзо је постао занимљив, као одговарајући потенцијал, извесним политичко-привредним структурама, као што су Национална агенција за безбедност (НСА) и МАИН, мала компанија која је била консултант Светске банке, око инвестиционог програма за земље Трећег света. Преко ноћи постао је нека врста тајног агента ex officio, економски плаћени убица који је одлично, показало се, радио свој посао јер је дуго година опстао у сржи софистицираних привредних манипулација на међународном нивоу.

Најважнији задатак за економског плаћеног убицу је да открије све оне земље Трећег света које имају ресурсе владини службеници или банкари. за које су заинтересоване америчке Делујемо скромно и просечно. корпорације (узмимо пример нафте), затим тим земљама Светска банка или Посећујемо пројекте и обилазимо оси- њој сличне институције дозвољавају ромашена села. огромне позајмице. Проповедамо алтруизам и говоримо за локалне новине о добробити коју ће донети наши хуманитарни пројекти. Конференцијске столове и владине одборе прекривамо табелама и високим прорачунима, а на Харвардовој школи за економију држимо предавања о чудесима макроекономије. Ми смо стално присутни и радимо отворено. Или, у најмању руку, тако се представљамо и такви смо прихваћени. Тако функционише овај свет.” Тај његов свет укључује и Међународни

Али, новац не иде директно у ту земљу. Он пре иде америчким компанијама које граде моћне фабрике, индустријске комплексе или предузимају друге грандиозне инфраструктурне пројекте у тој земљи. Од тога имају користи локалне богаташке фамилије једнако колико и америчке корпорације, али то не помаже и већини популације, која је сувише сиромашна да користи струју, није обучена довољно да ради у новој индустрији и која фактички остаје да живи ван тог економског система. Земља, наравно, завршава тако што упада у огроман дуг који не може да измири. Тада ми економски плаћене убице идемо назад у ту земљу и кажемо: “С обзиром на то да не можете да платите своје дугове, дајте нам оно од чега живите – продајте вашу нафту, по ниским ценама, нашим нафтним компанијама. Или нас подржите својим гласовима у УН – у или пошаљите своје трупе да подрже наше у Ираку.” У неким ситуацијама у којима ми нисмо имали успеха, агенти – шакали, били су послати да сруше ту владу или елиминишу оне лидере које економске убице нису успеле да подмите. То се мени догодило у Панами и Омар Торијос је био убијен као резултат тога. Ако би и шакали подбацили, онда иде америчка војска – као што је случај с Ираком.


10

Ekonomija

Izbor

“Кока-кола” најјача робна марка на подручју бивше Југославије

Како сте Ви постали један од њих, економски плаћени убица? Регрутовала ме је Национална агенција за безбедност (НСА) а завршио сам радећи као руководећи економиста у приватној консултантској фирми, где сам био обучаван као економски плаћени убица. Данас економске убице и шакали обично раде за приватне компаније а не директно за НСА или ЦИА.

Три “најјаче” робне марке широке потрошње на простору некадашње Југославије су “кока-кола”, “милка” и “аргета”, показало је данас објављено истраживање “Продукт груп менаџера” (Product Group Manager - ПГМ).

На који начин су, по Вашем мишљењу, Међународни монетарни фонд и Светска банка учествовали у изградњи те корпоратократије у земљама у развоју и које су последице тог њиховог деловања тамо? Већ сам поменуо на који начин Светска банка и њене сестринске организације функционишу у читавој овој причи али треба додати да, једном када се земље задуже, Међународни монетарни фонд представља да јесте и да, у суштини, им нуди додатну финансијску помоћ. има за циљ стварање врло неправедног и непоштеног света који ће резултирати У извесном смислу, то је смањење дурастућом нестабилношћу. говања али тек онда када се држава или државе сложе да продају своја добра и Мој унук очекује да наследи један мидруге ресурсе страним компанијама и рољубив свет, свако дете на сваком да приватизују јавни сектор. Последица континенту мора имати иста очекивања. тога је да те државе потпадају под ту светску империју. Да ли можете да нам кажете да ли је могуће да се земље у процесу транзиције (на пример – Србија) изборе с негативним последицама економске глобализације?

На ранг листи најбољих је чак 15 робних марки које долазе из овог региона, док осталих десет представљају глобално снажне мултинационалне компаније са дугогодишњом традицијом.

Да, могуће је. Никада нисам радио у Србији и не познајем специфичности ваше ситуације конкретно, тако да не могу ни да предложим неки јасан план. У сваком случају, најважнија ствар је Да би се то догодило, морамо да да се не прихвати идеја да ви морате отклонимо узроке тероризма, глад, синекоме да робујете. ромаштво и експлоатацију. У кооперацији с другим земљама, колико је могуће широм света, од Африке, преко Латинске Америке, до Европе и Азије, треба одбити улазак у нове дугове или преузимање плаћања старих дугова које су направили неки бивши лидери, корумпирани од стране економских убица.

Истраживање је спроведено од априла до јуна у Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Србији, Македонији и Црној Гори, које чине тржиште са укупно 22 милиона потрошача, саопштено је из “Валикона”, компаније за тржишно саветовање и истраживање на подручју југоисточне Европе.

Схватио сам да је мој први корак био да откријем причу о експлоатацији, причу о економским плаћеним убицама.

На листи најбоље пласираних робних марки налазе се и папирне марамице “палома”, сок “фанта”, крема за негу лица “нивеа”, зачин “вегета”, витамински напитак “цедевита”, “жилет” (Gillette), “смоки”, “кокта”, “плазма кекс”, “пепси”, тоалетни папир “палома”, “негро” бомбоне, кекс “домаћица”, “орбит” жваке, “кики” бомбоне, чоколаде “дорина” и чоколадице “сникерс” .

Никоме нисам рекао да пишем књигу све док је нисам завршио и послао је одређеном броју издавача.

У том смислу, то је била моја најбоља Тек ако сви заједно и сложно устанете и гаранција. побуните се, можете да се надате успеху. Сваки шакал зна да једном када књига постане доступна јавности, чак и да ја И на крају, господине Перкинс, који је будем убијен, то може само увећати био Ваш најдубљи мотив да напишете и њену продају и то је већа опасност него објавите своју књигу, посебно ако знамо то што сам ја жив. да сте се суочили са пуно проблема и Пренето из: Геополитика, Београд. да сте чак били и упозорени да то не Разговор водила: Сандра Максимовић чините а да сте Ви, упркос томе, одлуУ првих 25 нашли су се и “јафа кекс” чили да свету откријете истину? (Jaffa cakes), “медено срце”, “нескафа” (Nescafe), “несквик” (Nesquik) и “ФруНакон 11. септембра, док сам стајао и ктал” сокови. посматрао како гори Светски трговински центар, знао сам да морам да напишем књигу. Схватио сам колико је важно помоћи људима да схвате да америчка спољна политика није оно за шта се

Резултати истраживања показују да су се међу првих 25 на листи нашле само робне марке које су присутне у целом региону, док нема снажних локалних


Izbor

Ekonomija

11

“Наша привредна структура у овом интервенисаће пре свега да отклони тренутку, а то је последица десетогоди- превелике дневне нестабилности девишњих транзиционих промена, није таква зног курса. да својим извозом може да генерише Извор:Танјуг, Београд, довољан девизни прилив”, истакао је пренето из: Политика, Београд. Шошкић гостујући на Телевизији Б92.

Албанија у “Јужном току”? Русија разматра могућност да се гасовод “Јужни ток” прошири и на Албанију. Међудржавне споразуме Русија је до сада потписала са Србијом, Мађарском, Грчком, Словенијом, Хрватском и Аустријом. робних марки из оних категорија робе широке потрошње за које важи да у њима доминирају локалне робне марке (пиво или кафа). Србија има стални дебаланс у размени Слично важи и за робне марке из катеса иностранством и платнобилансни дегорија које су мање распрострањене, фицит изнад девет одсто бруто домаћег на пример цигарете, као и робне марке производа, што је основни разлог привисокоценовних сегмената. тиска на девизном тржишту, навео је Нешто већу могућност за уврштавање он и додао да су и дознаке грађана из на ранг листу имају, због величине иностранства смањене. Заменик министра иностраних послова тржишта, српске робне марке (на приРусије Владимир Титов најавио је мер “негро” бомбоне). могућност да се Албанија укључи у пројекат гасовода “Јужни ток” који ће Такође је указано да су све робне марке преносити руски гас до Европе. које су се нашле међу првих 25 већ дуже присутне на тржишту, наведено Након разговора Титова са албанским је у саопштењу. премијером Саљијем Беришом, Титов је изјавио како постоји могућност да се Истраживање је спроведено на узорку гасовод прошири и на Албанију. од 1.000 до 1.500 испитаника по држави, старости од 15 до 65 година, Руски “Гаспром” и бугарски енергетски и то методом личног интервјуа и самохолдинг ЕАД потписали су споразум о анкетирања. изради студије изводљивости бугарске деонице гасовода “Јужни ток”. Нова “Моћ” робне марке је израчуната на Истичући да не постоји тачно одређена деоница, према најавама, могао би да основу степена препознатљивости, вредност динара коју ће НБС бранити, буде и крак кроз Албанију. искуства и коришћења марке. Робна јер је њен основни циљ одржавање марка је дефинисана као марка која се ценовне стабилности, гувернер је по- “Реализација пројекта изградње гасопојављује на нивоу потрошње унутар дсетио да централна банка води рачуна вода ‘Јужни ток’ се одвија по плану”, поједине категорије. и о стабилности финансијског система. изјавио је први човек “Гаспрома” Алексеј Милер. Извор:Танјуг, Београд; пренето из: Блиц, Београд НБС, према Шошкићевим речима, не жели сувише велики раст неизмирених кредита, односно раст неизмирених Шошкић: Динар слаби обавеза привреде и грађана, јер би то због недовољног прилива могло да изазове проблеме у банкама девиза и има “домино ефекат” на читав финаГувернер Народне банке Србије Дејан нсијски систем. Шошкић изјавио је да је слабљење динара према евру последица недовољног прилива девиза у земљу, услед неодговарајуће привредне структуре Србије.

Он је рекао да ће стабилност девизног курса долазити постепено уз раст БДП-а, који би у будућности требало да буде заснован на расту извоза. Преко бугарске територије руски холдинг транспортује гас за Турску, Грчку Оцењујући да ће продаја “Телекома и Македонију. У децембру 2006. године Србија” евентуално донети краткорочну уговор о транзиту између “Гаспром стабилност курса, Шошкић је навео да експорта” и компаније “Булгаргас” је “суштина није да продајемо и да на тај продужен до 2030. године. начин генеришемо приливе већ да постанемо земља у коју се инвестира, у којој се отварају радна места и у којој се производи нешто да би се извозило”. Он није желео да прогнозира будуће кретање динара према евру, подсетивши да ће то зависити од односа понуде и тражње на међубанкарском девизном тржишту, а централна банка


12

Komentari

Узалуд је будим

Izbor

После првих избора све је остало исто. отишли и због којих идеала су пали. И поручивао – једном ћемо остати сами Победио је Савез комуниста. Није мало двадесет година, полако и стидети се попаљених Конавала. бледи време кад је изашао први број Забележено је да је након првих ви„Срби у Црној Гори нису народ, него Монитора. шестраначких избора у Црној Гори витезови”, грмела је Народна странка, Ацо Ђукановић покушао да истера у својству гласноговорнице ДПС-а. неподобне новинаре из хотела Црна Гора. После је прешао са речи на дела: Монитор је тумачио: „Нису Црногорци на истом месту тукао је активисте Ли- омађијани српством колико то споља изгледа. Оно им је заправо, у свом ираБила је јесен и умирала је Југославија. бералног савеза. ционалном значењу потребно само као Момир Булатовић, Мило Ђукановић убедљив изговор за недостатак граи Светозар Маровић, на плећима су ђанске храбрости”. Где је било српство изнели антибирократску револуцију и данас стоји црногорство. Остало је исто. постали наше младо руководство. Упозорења да се нападом на Дубровник исписује једна од насрамнијих страница историје Црне Горе власт није хтела да чује. Кад су се реформисали, силну су снагу уложили у то да оперу своју улогу у рату. Те нисмо били ми него ЈНА, те преварио нас је војни врх. Тридесет хиљада резервиста уз сву могућу подршку, укључујући и гусле, ишло је одавде и тамо су убијали, пљачкали, палили.

Црна Гора се претварала у прирепак Србије. Била је јесен и већ се видело да крај једнопартијског система овде неће донети никакво пролеће. Само студен. Те јесени је Добрица Ћосић добио Његошеву награду, причало се о враћању капеле и рушењу маузолеја на Ловћену.

Са колико ентузијазма је Црна Гора ушла у операцију ослобађања Конавала Уочи југословенских ратова Монитор је вероватно је једина ствар на свету о упозоравао како ће „хиљаде гладних, којој боље сведочи Побједа него Монинахрањених мржњом, ако затреба, тор. кренути једни на друге”. После је горела Босна. Кренули су. Већина грађана Црне Горе правила се Док су се у Побједином - Рату за мир да не зна шта се тамо збива. Није било низали ступци о храбрим ратницима прескупо на првој трафици купити који крећу да униште повампирено Монитор и прочитати: „Док се ређају усташтво, Монитор је са лица места ‘најгоре ноћи у историји Сарајева’ на извештавао да на подручују општине малим екранима у Београду и ПодгоДубровник има 11.105 избеглица, 8577 рици сатима се емитује балет, народна у самом граду и да је међу њима 30 музика, отежу академске расправе или се смењују љубавно криминални одсто болесних.

Монитор је писао да то не би било лепо и да је Добрица Ћосић великосрбин. Не дамо Железару, не дамо Радоје Дакић, зарицала се радничка класа. Монитор је билежио да Савез комуниста, потоњи ДПС, манипулише радницима. Савесни појединци спречили су да Реформске снаге којима је на челу био Анте Марковић одрже скупове у Црној „Огорчени су на Црногорце, на опсадно стање у коме се налазе, на пљачкање Гори. њихових домова...” У Монитору је писало да би то морао бити знак за узбуну у демократској ја- Ко је хтео могао је да прочита: „Са петокракама на еполетама генерали тавности. козване ЈНА, позивајући се на Устав, не Глас у пустињи је замео ветар. бране ни спољне, а камоли унутрашње у погрдном смислу авнојевске границе ЈуНа примедбе да не пише критички о гославије, већ су њене ослободилачке опозицији Монитор је одговорио: акције усмерене на меморандумске „Критиковати опозицију данас то му границе велике Србије”. дође као кад би се критиковало ноКад су почели да стижу мртвачки саворођенче што кров у руинираној кући ндуци Монитор је питао – зашто су прокишњава”.

фељтони. Да власти заиста мисле да су Срби жртве, а не кривци, екрани би били замрачени”. Из ратног Сарајева смо сведочили о људима који су на прилазима граду падали као снопље и о чежњи за нормалним животом којом је очувана нормалност упркос ужасима опсаде. „ Сарајлије, и ситна деца и домаћице, постали су артиљеријски стручњаци. Свако живи разликује ПАМ од ПАТ-а, минобацач од тенковске гранате”. У међувремену је, у пролеће 1992 одржан на брзину склепани референдум


Izbor

о државном статусу Црне Горе.

крст „усљед недостатка средстава”. Потресна сведочења силованих жена и девојчица објављена у Монитору мало су кога такла.

Црна Гора је закована у СРЈ, братски смо са Србијом заслужили и отрпели хиперинфлацију и санкције.

Изнутра је цветала демократија.

Сада, кад у Црној Гори постоје три дневна листа и киша радијских и ТВ станица, помало је у заборав пало време кад су се медији могли пребројати на прсте. Поред Монитора, излазило је гласило Либералног савеза Либерал и ту је био крај медијима који нису свирали у ратне трубе.

13

Komentari

Прогањање либерала трајало је годинама – од исконструисаних филмова на телевизији, до пресретања у Мојковцу. Исписане су и странице о хапшењу и мучењу руководства Странке демократске акције, суђењу двадесеторици цетињских младића и радикалном поЦрногорски званичници већ су били сланику Аћиму Вишњићу што је излодали грош да у то коло уђу, све и ако су жио порузи премијера и председника у души хтели ван – није могло. и ружио „углед” судова у Црној Гори. Једна од ствари коју су црногорски властодршци прилично успешно прекречили је однос према избеглицама.

Монитор је у то време ‘покривао’ дневне догађаје о којима су претходно државни медији, особито Побједа, седам дана темељно лагали или су их прећуткивали. Власт је Монитор крстила усташком новином, и у складу с тим било је логично да на редакцију Ми важимо као место које је пружило падне патриотска бомба. кров над главом, удомило, спасило десетине хиљада људи који су бежали од Јавност је редовно препарирана ларата. Најкрупнији доказ да је то лаж је жним информацијама. депортација босанских избеглица. Суд Отмицу у Штрпцима режимски медији ових дана, као, покушава да похвата су покушали да представе као догађај конце тог злочина, извесно је само да који нема везе са нацијом људи који су никад неће рећи просту истину: био је Лепо је кад ствари остану записане, то то државни злочин, а државну власт су је једини начин да сасвим не завлада одведени у смрт. царство лажи. Кад су Мило Ђукановић и Светозар Маровић решили да се оките колајнама Интернационалне лиге хуманиста, Монитор је објашњавао која су достигнућа њиховога хуманизма.

Ђукановић је том приликом, видно потрешен, исковао израз „срамни људи”. Огледало зна да заболи. Чак и 1999. премијер није знао треба ли ми да се извињавамо Хрватима или они нама. Монитор је забележио и каквој смо историји учили сопствену децу и како се све теже и теже живи. На папиру је и највећи број пљачки, подаци и животне приче о сиромаштву обичног света и како тај обичан свет плаћа струју за руског олигарха Олега Дерипаску. Побједа је писала како су отети разни чинили Момир Булатовић, председник људи, укључујући и једног црнца. државе, Мило Ђукановић, председник Монитор је разговарао са сведоцима – владе, Зоран Жижић, потпредседник најтежа је рекли су, била тишина, нико владе у чијој је надлежности било Мисе није побунио, нико молио за милост. нистарство унутрашних послова, Павле Булатовић министар и тако даље. Све у У време кад се није поуздано знала су- свему, лако бисмо, кад би се Ђукановић дбина отетих, забележен је бол Муја некако дао прескочити. Како само о деБабачића за сином Исметом, једним од портацијама истоветно данас говоре путника воза 671. „Најтеже ми је кад ме Момир и Мило – као да један другоме шапућу на ухо. питају колико имам деце”.

У сени злочина деведесетих текла је првобитна акумулација на наш начин. Шверцовали су нафту, па дуван, па људе, после је кренула распродаја. Траје и данас. Понор између богатих и сиромашних ипак није непрелазан – ко уме да пере биографије и спреман је да постане колаборант треба само да ступи на пут славе.

И новца. Ослобађање Пљеваља била је још једна У Монитору су остала забележена многа тема о којој се истина могла прочитати горка искуства људи који су бекством у Након Ђукановићеве победе у сукобу с Булатовићем око тога да ли је дугорочно Црну Гору покушали да спасу главе. само у Монитору. боље заштити у сенци ратова згрнуто Бошњаци су из Пљеваља тихо бежали, Аутобуси са српским избеглицама богатство с Милошевићем или против гореле су радње, животи су зависили могли су остати у Црној Гори, осталима њега, и Монитор је отањио с критиком од воље Чека Дачевића и расположења је често препоручивано да продуже режима. браће Корњача из Чајнича да сврате на даље. Последице општег жмирења пред чикафу. Срби су у црногорској полицији могли њеницом да је сукоб најбољих другова Дачевић сад изгледа као маргиналац, да добију документа, остали не. За у вредносном смислу лажан, данас 1993. је у Пљевљима био власт, неколи- избеглице из Фоче уточиште је у августу плаћамо. 1992, била подгоричка џамија. Тамо ко сати и апсолутна. их је, гладне,проследио наш Црвени Власт је успела да оствари идеју о црно-


14

Komentari

горској независности коју је преузела од Либералног савеза, Монитора и СДП-а, њихова изведба, таква је да се многи заговорници суверене Црне Горе с почетка деведесетих питају је ли све имало смисла.

Izbor

И да је ова прозивка Павковића можда и заслужена, и да је истина Небојше Човића права, могла је да сачека неко друго време. Јер, није демократија када други (Павковић) не може да одговори. Можда је и његова истина права?!

Таштина је део људске природе, воле људи да кажу – јесам ли ти рекао.

И кад сам ту, код истине, увек се некако сетим мог старог другара из „Новости“ Вукоте, који је о истини имао своју истину:

Само, кад вам то што сте били у праву поједе сан, остаје туга. Пренето из: Монитор, Подгорица;

„Све је тачно, само се истина мења“!

аутор: Косара Беговић

Дакле, истина увек има два краја. ПоУ вртлогу петооктобарских промена сада, мислим да Човке и није баш готово у Србији. превише срећан достигнућима „српске Небојша против Небојше октобарске револуције“. Сад, деценију после, ништа није исто, Постигло се нешто, али много мање неили јесте, само „Њега нема“. го што смо очекивали и што се, могло Пошто су остали моји сарадници - говорио је у више наврата Човић. доста брижљиво желели да се петооктобарским догађањима 2000. године посвети „дужна пажња“, овде се нећу, претерано, бавити достигнућима и разочарањима „Дана када је демократија стигла у Србију“, већ о нечем другом...

Свађе, сујета, борба за положај и утицај, разводниле су идеју 5. октобра до те мере да се тековина обрушила сама од себе. То, ваљда, не би требало ником доказивати.

Дакле, добро је што је Човић проговорио, али, мислим да тиме што помиње О рату Небојше против Небојше... „Генерала Сунце“, Небојшу, реваншиЧовића против Павковића! рајући му се за Павковићеву досетку „Маршала Човића“ против „Генерала „Маршал Човић“, сад, десет година после, ипак није потребно? Сунца“! Више пута сам причао о петом октобру и са Небојшом Човићем и са Небојшом Павковићем. Верујте ми на реч, себе не сматрам нимало наивним, обе истине, и Човићева и Павковићева су ми биле - истините! Можда је нека „истинитија“, али нисам баш сигуран... Чињеница да су и Павковић, као командант Треће армије, касније начелник ГШ, и Човић, као човек задужен за Косово, дали свој печат и допринос новијој српској историји везаној за Косово и Метохију.

У својим, ових дана, бројним интервјуима о петом октобру, мој пријатељ Човић (не)очекивано је осуо и дрвље и камење против свог имењака и мог старог другара Павковића?!

Човић је, како он то лепо каже, својевремено спасао југ Централне Србије, а Небојша Павковић је, како је више пута истакао, сачувао КиМ да се НАТО не ушета пешице и још више запрепастио „милосрдне анђеле“ кад се, после Кумановског споразума, са готово коИли, ко зна, можда јесте... мплетним наоружањем и људством Само у Небојшином помињању Не- повлачио из покрајне. бојше, има једно „али“ које све квари... Истина је, а већ сам рекао да је релаЧовић је овде, а Павковић тамо. тивна, да обојица о својим заслугама на КиМ имају шта да причају. Први у Београду, у кругу своје срећне породице, а други у заточеништву Ха- Сада, прича, само онај који то - може. шког казамата. Човић.

Мислим, није на мени да оцењујем шта је шта, и шта је баш тачно било, али и ја сам, на неки начин, барем сведок петоктобарских догађања, ако ниоткуда другде, онда са крова „Борбе“, где се Човић је на слободи, Павковић у затвотада налазила редакција недељника ру. „Сведок“. Човић може да прича, а Небојша ПавкоНебојша Човић свакако јесте један од вић, може, евентуално, да чује шта јунака 5. октобра. Разговарајући много Човић прича. пута, слушајући га раније и читајући

То подсећа на бокс меч у којем су једном боксеру руке везане... Да бисмо, барем донекле унели равноправност у ту неравноправну борбу, читаоцима „Сведока“ у овом броју нудимо две Павковићеве истине:


Izbor

Komentari

15

једну о сусрету са Легијом и другу,

максимално олакшана могућност да који су, између осталог, чували право прекину - фудбалску утакмицу између једног холандских педофила да може са Радетом Марковићем, тадашњим Србије и Италије у Ђенови. тријумфално да дефилује кроз центар шефом ДБ-а Србије. Човић прича о томе како је био Легијина мета, док га снагом аргумената, али и „около распоређеним људима са пушком у руци“ није убедио да се окане ћорава посла... Павковић сведочи да се он с Легијом гледао очи у очи, али и да је Легија схватио да се окане ћорава посла и да дигне руке од „хапшења, или ликвидације Генералштаба ВЈ“, јер би он сам био ликвидиран! Добро је што Човић отвара мрачне тајне 5. октобра, али такође је, изгледа добро што је Павковић, мени, или „Сведоку“, како вам је драго, својевремено поверио тајне о октобарским променама и догађањима. Још један разлог зашто се страсти још О сусретима са Легијом, Радетом Ма- увек не стишавају је и тај што је власт рковићем, Слободаном Милошеви- решила да насталу ситуацију искористи као повод за пооштравање казнене ћем... политике, укључујући и продужавања Чињеница је да су се око Павковића ло- притвора за одређена кривична дела мила многа копља око његовог опста- са осам на тридесет дана. нка на челу војске и после 5. октобра. Наравно, ту су и разни „невладини” Због тога је много претпео и тадашњи душебрижници, сасвим случајно финапредседник др Војислав Коштуница ко- нсирани и од својих и од туђих влада, ји је Павковића на крају и сменио, иако који би својом агресивном реториком је Савет одбране био против. хтели да сатанизују целу једну младу генерацију коју је „транзиција”, чији Сигуран сам да би о томе своју истину су они корифеји, осудила на вечно беимао и Коштуница доктор Војислав, што знађе и вечно извињавање што су се би рекао Ненад Чанак. родили као припадници „злочиначког Пренето из: Сведок, Београд народа”, којему је, притом од богова са бриселског и вашингтонског Олимпа унапред одузето свако право да чак и КАКО ЈЕ СРБИЈА негодује док му одсецају један ПРЕПОЗНАЛА ДУХОВНУ гласно по један комад живог ткива. АГРЕСИЈУ Зашто се први организовани отпор Но, ни то не може до краја објаснити петооктобарском поретку могао узбурканост духова које је произвела, пружити управо поводом геј-параде по речима Архиепископа Цетињског,

Многи у Србији нису очекивали да ће се око октобарске „параде поноса” дићи толика прашина -  која се још увек није слегла ни десетак дана по њеном окончању. То тек делимично има везе са нередима које је она изазвала, па чак и догађајима само два дана после ње, када су навијачи из Србије прекинули - то јест, када им је, од „мистериозних фактора”,

„парада срама” пре и после њеног одржавања. То још  увек не може објаснити зашто су интернет сајтови који су се негативно поставили према тој манифестацији доживели вишеструки пораст читаности у данима пре и после „параде”, као што никакве теорије о томе „ко стварно стоји иза” момака који су у недељу, 10. октобра, са толиком жестином кидисали на скоро 6.000 оклопљених полицајаца

главног града. Јер новац може да купи ангажман, па чак и ефикасност, али не може да купи бескомпромисну храброст. Шта је, дакле, по среди? Ради се о томе да је негде дубоко у српском колективном несвесном прорадила свест о томе да се овог пута ради не само о физичкој већ о чисто духовној агресији. Многи су се у данима пре „параде”, чак и из националних кругова, питали чему толика узрујаност једном обичном геј-парадом, када има толико тога против чега треба протестовати - од незапослености до дивљачке пљачке државних ресурса која се даноноћно спроводи, до пузеће предаје Косова и Метохије. Одговор на то питање може да гласи да су све то првенствено материјална питања која, истина, и те како убијају дух, али последично, док је натурање хомосексуализма на нос нешто што представља виши, духовни тип агресије.  Дубоко су свесни многи који и не читају Библију, да су опаснији они који разарају душу од оних који нападају тело, и да је узалудно сачувати тело ако се допусти разарање душе. Зато су многи сматрали да се први организовани отпор петооктобарском поретку може и треба пружити управо поводом „параде”, и зато су страсти толико узавреле, и зато је систем том реакцијом рањен као никад досад. Још када је, по том питању, најснажнији глас против те агресије стигао не из ћутљиве Патријаршије у Београду, већ са усамљеног Цетиња, од тамошњег Архиепископа, многима је постало јасно да су се опет нашли у времену, као у вековима турског ропства, када је једини глас слободе долазио управо одатле. И да је крајње време да такво стање почне да се приводи крају.  Извор: Фонд стратешке културе, Москва; пренето из: Стандард, Београд, аутор: Александар Павић


16

ЗАМКА ТАДИЋЕВИХ ПРИЈАТЕЉА СА ЗАПАДНЕ СТРАНЕ Какву би корист Западу донео један међусрпски сукоб ширих размера и има ли Тадић „капацитет” да се дефинитивно обрачуна с противницима које Страфор именује као екстремистичке елементе?

Komentari жељно и трајно сређивање ствари. Стратфор, ваљда сликовитости ради, садашњу Србију пореди са Вајмарском Немачком. А српске „хулигане и насилничке навијачке групе” са немачким екстремистичким елементима из доба Вајмарске Републике, који су и довели Фирера на власт.

Izbor

тписујући Истанбулску декларацију са осведоченим исламским екстремистом и бошњачким унитаристом Харисом Силајџићем, додатно подривао темеље Републике Српске. Сви ти уступци нису удовољили креаторима балканске и европске политике из Вашингтона. Од Бориса Тадића тражи се још и још. Вашингтон му је сада, изгледа, наменио нову, најтежу и најнеславнију улогу у изналажењу „коначног решења за српско питање”. ОДМЕРАВАЊЕ КВИСЛИНШКОГ КАПАЦИТЕТА

Супруга човека који нас је бомбрадовао и једно време „владао целим светом, а није владао собом”, распршила је у Београду све Тадићеве илузије да би га могао мимоићи бар један круг у ритуалном испијању бар две чаше жучи.

Звона за узбуну требало би да забрује Србијом када год би са западних страна, а нарочито са оне англоамеричке, стизале похвале српским владарима. Историја нас опомиње да после таквих пријатељских гестова обично и владари и народ заједно са њима западају у тешка, па и погибељна искушења. У комбинацији са похвалама обично иду и топле препоруке које леде крв у жилама разумнијих глава. Зато је наше горко историјско искуство са Лондоном и Вашингтоном осмислило онај парадоксални поучак по коме је опасно бити њихов непријатељ, али једино опасније од тога је бити њихов савезник. Кад америчка државна секретарка почасти председника Србије титулом „лидера у Европи” онда би он, а и ми заједно са њим, ваљало дебело да се замислимо, забринемо и запитамо каква ли су му то (зло)кобну улогу сада наменили? И куда би она могла да га одведе у његовом марионетском ентузијазму, кога по свој прилици  није ни свестан јер одаје понашање актера, а не убогог пиона на светској политичкој сцени? Једна пословично добро обавештена агенција, попут америчког Стратфора, потрудила се у својој недавно објављеној анализи „Србија: Вајмарска Рапублика” да нам појасни ствари у вези са оним што званични Вашингтон очекује од Бориса Тадића и његових коалиционих партнера у Влади Србије. Када се са орвеловског новоговора преведе на обични и свима разумљив речник, ова анализа отворено сугерише употребу недемократских мера у Србији како би се очувала прозападна оријентација режима и истовремено осујетиле наводне наци-фашистичке снаге да преузму управљање земљом. Агенција подсећа и на могућност (НАТО?) помоћи са стране уколико у самој Србији нема капацитета за по-

Те на крају закључује: „Највећа опасност за Србију није у томе да држава пропадне, него да - као у Вајмарској Републици - поједине политичке снаге у земљи на крају одлуче да је лакше направити компромисе са екстремистичким елементима него да се и даље труде да јачају републику упркос међународним и домаћим отпорима”. Какво практично значење и коју недвосмислену поруку носе ове синхронизоване похвале и препоруке упућене Тадићу од његових политичких покровитеља, ментора и налогодаваца из Вашингтона? Оне значе да је окончана једна етапа његовог служења америчким спољнополитичким циљевима на Балкану и да отпочиње друга, по Србе још болнија фаза Тадићевих извођачких радова на штету државних и националних интереса. Готово је дакле са периодом самоосујећивања и фактичке капитулације у борби за очување територијалног интегритета земље. Није било довољно ни изгласавање самопонижавајуће Резолуцје о Сребреници, ни повлачење скупштинске резолуције о мишљењу МСП поводом проглашења независности Косова, ни писање нове Резолуције са „пријатељском ЕУ”, чија је већина чланица признала за независну од Србије силом отету територију на којој је самопроглашена лажна држава Косово. Наше Западне савезнике није задовољило ни Тадићево вероломство ни практични отклон од искрене подршке Русије и Кине у СБ УН. Ни државничка брука пред бројним земљама света у којима је Јеремић салетао њихове званичнике убеђујући их да је за њихово добро да не признају Косово. Испоставило се бар дотле док то на посредан начин не урадимо ми сами. Није Тадићевим савезницима са Запада било довољно ни то што је, по-

А оне долазе на ред увек после једне чаше с медом, принете руком из Вашингтона. И пију се наискап. За столом за којим ће се вероватно преко пута њега наћи лица са потернице. То су људи осумњичени за ратне злочине почињене над народом који Тадић представља код куће и у свету. У сусрету и у преговорима са Тачијем или Харадинајем, свеједно, њему је већ сада дато на знање да се статусна питања не смеју ни помињати. Јер је Косово за Американце и њихове партнере из Брисела независна држава. Тачка. Крај поглавља. Тако је председнику Србије Вашингтон великодушно пружио прилику да, седајући за сто са албанским преговарачима, без посредника а на посредан начин призна и те преговараче и државу коју такви преговарачи воде и представљају. Заузврат и за утеху Тадићу је остављена могућност да као прави „лидер у Европи”  испољи своју кооперативност, дипломатске вештине и умећа у тзв. техничким, комуналним, комуникационим и саобраћајним питањима везаним за што ефикасније функционисање живота на територији са које су Срби протерани после НАТО агресије из 1999. и после насиља шиптарских погромаша од 17. марта 2004.  Није изостало ни обећање пуне подршке у опстајању на власти у ономе што је од Србије остало. Или у ономе што ће од ње тек остати,


Izbor

Komentari КАПАЦИТЕТ ЗА ОБРАЧУН

време агресије на СРЈ из 1999. Под провидним изговором да брани демократске вредности и људска права омогућио би јој да, уместо насилне и ризичне копнене инвазије, легално и на позив Владе или једне од зараћених страна у братубилачком сукобу уђе и на преостали део српске државне територије.

Сад је на Вашингтону, Лондону и Бриселу да заједнички и на миру, уз успутне консултације са Берлином и Паризом, процене какве би им користи донео један међусрпски сукоб ширих размера и има ли Тадић „капацитет” да се дефинитивно обрачуна с противницима које Страфор у својој анализи именује као екстремистичке елементе?

Пошто је већ једном у УН капитулирао пред Западним савезницима и извршио практичну предају државног суверенитета уследила би и војничка окупација остатка српске територије. Србија би, коначно, била у НАТО. Срба би било за пар хиљада мање.

Агенција има решење чак и за случај да Тадић процени како је грађански рат ипак последње зло које би учинио овом народу. Рачунај на помоћ са стране, веле му они. Позови нас и ми ћемо доћи, поручују му. Учини и тај корак, охрабрују га његови ментори са Запада, чије је пријатељство опасније од сваког отвореног непријатељства. Уколико би ипак упао у ту паклену замку, Тадић би омогућио НАТО алијанси оно што у страху од српског отпора није смела ни да помисли за

Остатак би на дуже време повио главу пред неупоредиво јачим „окупационим пријатељима”.

Већ сутрадан, међутим, Тадићева Влада је на делу потврдила да јој је Брисел ближи и од Београда, и од Ниша и од Новог Сада. Да јој је похвала Хилари Клинтон због организације тзв. геј параде преча и од мира Београђана и од става већинске Србије. Те да непоколебљиво корача европским путем без алтернативе и без повратка.

када Тадићеви западни савезници, после Војводине, на дневни ред ставе и Рашку област и Неготинску крајину? Док испред свог приштинског саговорника буде гледао заставу независне државе Косово, Тадић ће већ  бити у поодмаклој, другој и последњој фази у коју су га увели његови западни савезници. То је она фаза која је срачунато отпочела 10. 10. 2010. године, два дана пре посете Хилари Клинтон Београду. Тада је  завршен период симулиране демократије и опонашања владавине права, а наговештен је почетак ере ауторитарне владавине и отворене режимске репресије. То је она завршна етапа у коју су Тадића његови „пријатељи који немају алтернативу” извели да стане на црту против расположења већинског дела Србије. То је онај почетак краја у коме Председник државе пркоси народу којем председава, а све под изговором да штити људска права тзв. ЛГБТ популације, испред које и иза које парадира велики транспарент с натписом „Смрт држави”.   То је тачка на којој су се дефинитивно разишли Тадићев квислиншки режим и српско друштво. Иза Тадића су се постројили његови страни налогодавци, плаћеничке НВО, корумпирани и уцењени коалициони партнери у Влади, дириговани медији, његови ПР алхемичари од саветника... На супротној страни, од тог датума, у непомирљиве противнике његове политике уписало се неколико милона држављана Србије с правом гласа. И што је не мање важно - најсиромашнији, али и најздравији и највиталнији део српске младости. Оне популације која нема шта да изгуби када и другима отвара очи пред разголићеним царем. Ослобођена страха, у мирној Породичној шетњи из десетак хиљада грла она пева и поручује: „Демократе хоће да нас преваре, кажу иду у Европу, лажу децу Србије”! Тог 9. октобра у Београду није повређен нико, није поломљен ни један излог, није преврнута ни једна жардињера... Био је то и последњи, нажалост, безуспешни позив режиму Бориса Тадића да се призове политичкој памети, државничкој мудрости и националној одговорности.

17

Српско питање било би тако на дужи рок скинуто са дневног реда. Пренето из: Стандард, Београд, аутор: Радован Калабић


18

Komentari

СВИ СРПСКИ РАСКОЛИ

Izbor

и модерниста, која је од отпора према Ћирилични и латинични Срби увођењу железнице стигла и до своје Поделе у Србији нису настале са најновије верзије разграничења, та- Темом поделе бавила се прошле године и Радио-телевизија Србије, која је објаевропејцима и евроскептицима, чније на прву и другу Србију. вила и анкету о томе како се Срби деле: русофилима и американофилима, Обреновићима и Карађорђевићима, Мартовске студентске протесте 1991. Русија - САД 64,0:11,6 четницима и партизанима, звезда- године, којима су претходиле демошима и партизановцима... У земљи нстрације деветог марта, обележила је Младић херој - Младић ратни злочинац чија четири С на грбу позивају на генерацијска подела. 31,6:14,4 слогу народа поделе су почеле још На плато украј теразијске чесме налакада су Стефан и Вукан заратили зила се омладина против које је орга- Партизани - Четници 42,5:11,0 око престола. И од тада непрестано низован контрамитинг на Ушћу. Социјализам - Комунизам 41,0:27,8 трају... Тада је креирана реченица „Деца на Ћирилица - Латиница 53,3:32,6 Теразијама, а родитељи на Ушћу”. Црвена звезда - Партизан 43,0:25,1 Насупрот игрању народних кола на Ушћу, на Теразијама је прштао рокенрол. Народна музика - Забавна музика 45,8:24,9 Подела у друштву сама по себи не носи негативан предзнак. Напротив. Кад о једном проблему сви имају исти закључак, реч је о математици. А ако није реч о математици, онда је у питању тоталитаризам.

Насиље на улицама Београда током Параде поноса може се посматрати са разних аспеката, али сигурно и као још једна - не и последња - епизода у серији српских подела.

Јединство такође само по себи не носи позитиван предзнак. Од Првог светског рата и тада зацртаних ратних циљева Срби никада нису били јединственији него те 1989. године када је Слободан Жеља за уништавањем, презир, нетрпеМилошевић на Газиместану у свом го- љивост, могу се довести у везу са оним вору непрестано подсећао на митску што је о карактерном склопу људи на југословенском простору етнопсихолог Владимир Дворниковић писао пре седамдесет година - он је још тада констатовао да људе на овом поднебљу краси политички екстремизам. -Крилатица које ће њега да покрене има да буде одређена и крајње заоштрена, пре свега слична бојном покличу, кадра да у њему оживи и подигне огорченог борца. Што год је умерено, компромисно, рационализовано, не може да разигра његов политички темперамент или уопште да подстакне његово дубље интересовање - наводи Дворниковић.

Медијски рат и наставак недељних догађаја показао је колики је дубок амбис између оног што се већ годинама назива „првом” и „другом” Србијом. После династичких сукоба, партизана и четника, звездаша и партизановаца, у Србији је патентиран последњи раскол који се односи на оне који су за евроинтеграције и њима супротстављене евроскептике. Иако расколи нису само српска специфичност, чини се да на овом простору они имају способност невиђених мутација, па се тако на сваких неколико година појави нова тачка раздвајања и то у народу који је све поделе наплатио бунама, револуцијама, тучама на вечитим дербијима. Поделе су обележиле све сегменте српског друштва. Ипак, најдуговечнија је можда она између традиционалиста

Дворниковић у „Карактерологији...” неслогу која је довела до пораза у Ко- каже и да „свођење политичких односа на просте и обичне индивидуалне љусовском боју. дске односе упрошћава и у пракси само Србија је наредне деценије и без обја- политичко држање. вљених ратних циљева, а захваљујући јединству и ујединитељу, упала, како је Нема ту разлике између начелног, павећ неко приметио, у цивилизацијску ртијског и личног непријатељства. клопку. Све су то на крају прости односи љуАли, и у ближој и даљој прошлости, као бави и мржње, пријатељства или неи у данашњици, та иначе пожељна ра- пријатељства. (...) зличитост прави од Србије фарму, не (само) Пинкову, него ону безнадежно Идеолошке, програмске разлике у подељену Орвелову, на којој једна размаханости борбе готово да се и застрана оптужује другу да је свињска; борављају, а лични односи симпатија при чему и сами желе свиње да постану. или одвратности ступају у први ред. Свеједно о ком је питању реч: да ли Уместо начелне јавља се све дубља и држава треба да крене пут запада страснија лична „задртост”. или истока, политичким странкама, хомосексуалцима, у Србији постоје Питање је да ли екстремизам и ли(најмање) два табора, а њихова се чне симпатије/антипатије о којима искључивост мери од мржње до жеље говори Дворниковић важе само за политички живот - чини се да се оне за уништавањем. непроблематично могу применити и


Izbor

19

Komentari

да друге сфере друштвеног живота. Пишући о српским поделама, психолог Жарко Требјешанин каже да се највећа и најстраснија мржња испољава према ономе ко нам је сличан, сродан, менталитетски и емоционално близак. -... Долазимо до закључка да је у основи свих ових жестоких деоба, заоштрене мржње према оном мрском Другом, према „Њима”, заправо, мржња према себи самоме, дакле, у корену је - самомржња.

председник државе председник свих грађана, а не само оног дела који је гласао за њега; да оног ко сматра да Косово треба признати као независну државу и даље није издајник; да потпредседник Владе не заобилази општине у којима владају опозиционе странке; да навијачи Звезде и Партизана макар мирно прођу једни поред других, ако већ не могу да седну и заједно попију пиво.

Са рођеним братом - Милутином. А када је, касније, сазнао да се његов син Стефан са властелом договара о томе како да га збаце са власти, Милутин је са војском упао у Зету и заробио га.

Отац га је загрлио, али му није опростио - одвео га је у Скопље и дао да га ослепе. Стефан је ипак успео да се попне на престо, а главу је изгубио у породичном Расколи нису настали са партизанима сукобу - убио га је син, Душан Силни. Онај ко је, рецимо, фанатични Југо- и четницима, Звездом и Партизаном, словен, републиканац или прозападно Гучом и Егзитом, противницима и бра- Братске поделе Срби су наставили оријентисан, тај управо страсном, ниоцима геј параде. крвавом кумовском поделом: да би патолошком мржњом према Србидоказао своју верност Турцима, Милош ну-Србијанцу, монархисти или про- Чак и златно доба Немањића препуно Обреновић им је послао главу свога куисточном Србину очајнички настоји да је примера оних подела које су заврша- ма Карађорђа. у себи самоме потисне, уништи, убије вале сукобима. Већ почетком 13. века своју сопствену тамну страну, своју Се- водио се рат око престола између Не- А Карађорђа је убио слуга Вујице Вулимањића: ћевића, који му је такође био кум. нку - наводи Требјешанин. У време намесништва, средином 19. века, Срби су се делили на „паризлије” и „немачкаре” - остаци тих подела остали су до данашњих дана. „Паризлије” су били либерали школовани у Француској који су веровали у способност народа да сам о себи одлучује. „Немачкари”, а тако су називани Срби из Аустрије, који су доминирали бирократским апаратом, веровали су само у чврсту руку. Небески и овоземаљски, мушки и женски, ослободиоци и ослобођени... Насиље које се пре две недеље могло видети на улицама Београда може се посматрати са разних аспеката, али и као још једна од епизода у серији српских подела

Могуће је да та „самомржња” разлог због којег је „тешко, скоро немогуће да се успостави ‘минимум националног интереса’ када је реч о судбини српског народа и српске државе”, како наводи писац Душан Ковачевић. У књизи „Двадесет српских подела (на Србе и Србе)” Ковачевић каже да менталитет није једини одговоран за подељеност Срба. Ту су још историја, границе, путеви, вера, суседи, традиција, обичаји, паганство, клаустрофобија, комунизам, демократија...

Душан Ковачевић написао је књигу под синова Стефана Немање - Стефана називом „Двадесет српских подела”. По њему се Срби деле на небеске и ово(Првовенчаног) и Вукана. земаљске, происточне и прозападне, чуваре Косова и сецесионисте, патриоте и издајнике, рационалне и ирационалне, монархисте и републиканце, четнике и партизане, ослободиоце и ослобођене. Затим се деле на Србе и Југословене, на подунавске, поморавске, посавске, подринске, па на српске Србе, косовске, црногорске, хрватске и остале Србе. Следе српски Срби и Срби из дијаспоре: немачки, француски, амерички, новозеландски, јужноафрички Срби. Потом у Србији имамо богате и сиромашне, оне на ић и на ов, ац, ски, го, ач. У подели учествују и садашња и бивша браћа, рођаци, кумови, пријатељи. Иза њих су грађани и сељаци, стари и млади, мушки и женски, рођени и нерођени. Последња подела, по Ковачевићу, јесте Србин подељен на самог себе.

- И још много тога, често стицајем „историјских околности” или вољом „виших сила”, а све зачињено нашим чувеним менталитетом, који је, опет, последица свега поменутог. Браћа су се помирила тек после трогодишњег рата и тешких разарања које је Па, тако, укруг, без видљивих, опи- претрпела Србија. пљивих граница где почиње узрок, а где се завршава последица - наводи Против Уроша Првог Немањића дигао Ковачевић. се његов старији син (Стефан) Драгутин, који је чак и угарску војску звао у помоћ. Ако су Дворниковић, Требјешанин и Ковачевић у праву, нема наде да С ким је заратио Стефан Драгутин каћемо скоро дочекати да видимо да је сније?

Од мајског преврата, односно убиства краља Александра Обреновића и краљице Драге у ноћи између 10. и 11. јуна 1903.године, Срби су се дефинитивно поделили на карађорђевићевце и обреновићевце, а од 1918. и стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, на присталице и противнике заједничке југословенске државе.


20

Одлука крунског савета и југословенске владе 20. марта 1941. године да се приступи Тројном пакту, био је један од оних бројних тренутака у којима није могао да се постигне консензус о „минимуму националног интереса”.

Генерал Душан Симовић, као председник владе касније је послао поруку Берлину да прихвата све одредбе пакта потписаног 25. марта, али то није зауставило немачки напад. Најкрвавији раскол унутар српског народа догодио се у ратним годинама, са партизанима и четницима - опредељење било за једне било за друге и данас се сматра делом доброг кућног васпитања.

Komentari

Izbor

Поделе су се, потом, делиле као амебе. могућност раскола у цркви због случаја умировљеног владике Артемија, који је Први су се у Српском покрету обнове тражио да му се врати, како је рекао, растали -опет кумови- Вук Драшковић незаконито одузета Епархија рашкои Војислав Шешељ, да би Драшковића призренска, а Синод одлучио да му касније напустио Велимир Илић основа- забрани чинодејствовање до заседања вши Нову Србију, а Шешеља Томислав Сабора. Николић и Александар Вучић. Ако формалног раскола нема, суштиЊиховим примером кренула је и Де- нског већ сада има: мократска странка, где такође није било минимума страначких интереса, па су Артемије има подршку осамдесетак настале Српска либерална странка, монаха, има подршку у самом Сабору Демократска странка Србије, затим и СПЦ, као и подршку једног дела јаДемократски центар, да би се све за- вности, пре свега због својих ставова вршило формирање Либерално-демо- о Косову. кратске партије. У ближој историји СПЦ је најтеже Све те опозиционе странке, стално потресао раскол који се догодио на или са прекидима, учествовале су у америчком континенту. подели на милошевићевце и антимилошевићевце, тј. на патриоте и изда- Владика Епархије америчко-канадске јнике, да би се по Милошевићевом Дионисије одбио је послушност 1963. паду поделили по бар двадестак ра- године и формирао Слободну српску православну цркву, поделивши вернике зличитих основа: на тој територији: они који су остали уз на проруске и прозападне, проевропске СПЦ прозвани су „федералцима”, док и антиевропске, пронатовске и анти- су они који су били уз владику названи натовске, легалисте и јакобинце, на оне „расколницима”. Раскол је превладан који би да врате Косово у састав Србије, тек после 29 година. да га поделе и да га признају... Неколико година касније одвојила се Друштвени живот није био ништа мање Македонска православна црква, чију занимљив. аутокефалност ниједна православна црква није признала. Не зна се баш тачно кад је дошло до велике поделе на Партизан и Црвену Од архиепископије до патријаршије звезду, али се рачуна да би то могло српска црква је стигла - расколом. да буде негде од средине шездесетих Да би могла да га прогласи за цара, Душан је у 14. веку цркву из архиепископије уздигао у ранг патријаршије. То је био разлог због којег је Васељенска црква на Српску православну цркву бацила анатему. Измирење је стигло неких двадесетак година касније, на гробу цара Душана у цркви светих Архангела у Призрену. Пренето из: Прес Магазин, Београд; аутори: Раде Станић, Бранко Росић

ЕУ НЕ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИШЕ БАЛКАН ГЕОСТРАТЕШКА ИГРА ТЕК ПОЧИЊЕ

година, када су забележене и прве туче Западна пропаганда представила је камеђу навијачима. ко је остало још само мало да уђемо Тада је до макљаже долазило због у ЕУ, где нас чека изобиље. Али, осим данас незамисливе ствари: тадашњи те пропаганде, не постоји ни један ре„Гробари” и „Цигани” седели су на три- алан статистички показатељ да нам бинама стадиона заједно, измешани. може бити боље у наредних десет година. Од седамдесетих година, од појаве Лепе Лукић и Силване Арменулић, Ђорђа Марјановића и Микија Јевремовића, легализован је и непомирљив сукоб Тврда струја средином осамдесетих на народњаке и забавњаке, који је располутила се на стамболићевце и ми- почетком ове деценије донекле тралошевићевце, да би утом пристигли и нсформисан у сукоб Гуче и Егзита. антикомунисти, који никако нису успели Српска православна црква, институција да постигну заједнички минимум де- без које данас вероватно не би ни било мократских интереса, да би због тога подељених Срба, ни сама није остала против недемократа наступили у ши- имуна на расколе. Владика Григорије је рокој страначкој лепези. један од последњих који је упозорио на Време комунистичке Југославије био је период најневероватнијих подела. Нове парове чинили су комунисти и антикомунисти. Антикомунисти су се касније поделили на републиканце и монархисте, док су се комунисти, опет, делили на титоисте и стаљинисте, да би од титоиста почетком седамдесетих, са Латинком Перовић и Марком Никезићем, настала либерална и тврда струја.


Izbor

Из перспективе Брисела, ствари изгледају изузетно успешно. Успели су да приволе председника Тадића да отпочне званичне разговоре са Владом у Приштини, на равноправној основи.

Komentari

21

Тада је требало охрабрити стратешки “европска перспектива”? договор Београда и Загреба, тада је требало охрабрити статусне разговоре између Београда и Приштине, тада је формулација о “Југосфери” имала смисла и тада је и за наведене, али и То је и верификовано новом Резо- за многе друге ствари, ЕУ имала и калуцијом Генералне скупштине УН од пацитета, али и повољне околности. 9. септембра. Иако је премијер Косова већ изјавио како је “Србија признала Данас, са економском кризом, којој се Косово”, најбољи опис ситуације дала не види крај, са стратешком конфузијом је руска „Правда”: као “српско уступање око тога где и како даље, са исувише Косова ЕУ”. отворених унутрашњих питања, са Може се додати да је Србија “уступила противљењем даљем проширењу у јаЕУ” и сва остала питања која се не тичу вном мњењу већине држава чланица, Косова. са постепеним, али константним јачаКосово је постало ексклузивна тема за њем деснице у кључним државама И да ли је то резултат искључиво ЕУ, али и мисија ЕУЛЕX је проширила чланицама, иако ће то желети, ЕУ ипак неуспеле економске транзиције? свој мандат на целу територију Србије. неће моћи да управља Балканом.   Једноставно, до сада је питање евро-   пских интеграција Србије зависило од извештаја Сержа Брамерца, од сада ће зависити од извештаја ЕУЛЕX-а. А евро-интеграције су за Владу Србије питање живота или смрти јер је после направљеног дипломатског лупинга потпуно изгубила кредибилитет међу досадашњим српским савезницима мимо ЕУ. Можда свеобухватан одговор, ипак, Из перспективе Београда ствари изглележи у питању: зашто економска, друдају драматично неуспешне. Чак и за штвена и политичка вестернизација заговорнике “прихватања реалности” и није донела резултат у православним успостављања добросуседских односа А слабости ЕУ већ сада користе други. земљама? са Приштином, поставља се питање: Интерес Турске за дешавања у овом шта је Србија добила заузврат? делу Европе нагло јача. На крају, после три деценије, то је Западни званичници су поновили фра- При томе, Турска дипломатија, која се постало видљиво и на примеру Грчке. зу да “Србија има европску перспекти- данас темељи на доктрини неоосмаву”, али без икаквих додатних гаранција. низма, нема ништа заједничко са поли- Нагло наметање “западних” вредности, То ће конкретно значити да ће Србија ће тиком Турске од пре само неколико уз пратеће агресивно испуњавање добити и статус кандидата и после тога година. геостратешких интереса западних дрможе, попут Турске, остати у бриселској Русију не треба ни спомињати, њено жава и финансијских интереса запачекаоници и неколико деценија.  присуство је видљиво на дневном ни- дних економија, Србији нису донели воу. очекивани прогрес. Међутим, у ЕУ треба да буду свесни три Такође, “западни блок” више не личи Уместо њега наступио је већ  огроман ствари: на монолитну целину. демографски пад, одлив мозгова и   Одустајањем од документа из Солуна, ЕУ миграцију младог и образованог стаПрво, ово је ипак резултат “прекомерног је оставила питање Балкана отвореним новништва, дугове које са садашњом ангажмана САД”, а не умећа нове ди- у стратешком и геополитичком смислу. стопом привредног раста неће моћи да пломатске службе Брисела. Зато ће будућа  дешавања у региону врати ни наредних неколико генерација, Тек у наредном периоду, у којем ће САД, много више зависити од геополитичких урушавање образовног система, пораст како изгледа, привремено препустити интереса, стратешких прегруписавања дефетизма. кључну улогу у управљању балканским и равнотеже снага међу светским и ре-   пословима ЕУ, видећемо праве домете гионалним силама заинтересованим за Низ политичких пораза које је Србија Брисела. стање у југоисточној Европи. доживела последњих месеци зато моДосадашњи резултати не остављају ме-   гу помоћи да се разбију досадашње ста оптимизму. ЕУ је још од 1999. године И треће, све наведено, довешће у илузије и динамичније почне са пробила задужена у оквиру УНМИК-а за српском друштву до отварања питања: цесом преиспитивања досадашњег економско јачање и привредни развој куда идемо и где припадамо?  постављања Србије и постигнутих реКосова. зултата у протеклих десет година.  Какав је резултат постигла? БЕЗНАЂЕ И НАСТАВАК ИГРЕ И поред енормних средстава уложеИако сада изгледа да Брисел има вених на Косово кроз програме реко- Моћна западна пропаганда представила ликих разлога за задовољство, а из нструкције, помоћи, подршке, инве- је: како је остало још само мало да уђе- Београда се крај безнађу не види, дустиција и изградње, неког значајнијег мо у ЕУ, а када се то деси, живећемо у горочно гледано, ствари могу имати напредка нема. изобиљу. сасвим други ток. Али, осим те пропаганде, не постоји ни СТРАТЕШКА ГРЕШКА ЕУ један реалан статистички показатељ да Као и толико пута до сада у историји нам може бити боље у наредних десет Балкана.  Друго, ЕУ је пропустила шансу да се по- година. стави као кључни фактор на Балкану. Мора се објаснити зашто је индустријска Пренето из: Стандард, Београд; Стратешку грешку, ЕУ је направила оду- производња у Србији била већа 1998. аутор: Душан Пророковић стајањем од Солунске агенде. То је била године, у тренутку када се НАТО увелишанса за чврсто везивање Балкана за ЕУ ко припремао да нас бомбардује, него и нове перспективе у региону. данас 2010. године, када је пред нама


22

Kolumne

Уместо колумне

ТВ ДНЕВНИК ИЗ 2020. ГОДИНЕ Почињу припреме за 11. Параду поноса у Београду. Министарство одбране је најавило постављање неколико тенкова на свим прилазима главном граду Србије, док ће морнарица надгледати Саву и Дунав

Добро вече поштовани гледаоци, пратите други дневник овог хладног јесењег дана 2020. године. Ово су вести дана. Након јучерашње одлуке Европске Уније у којој се наводи да ће Србија постати члан те економске заједнице у пакету са Турском, председник Тадић  је у телефонском разговору са председником Турске истакао да се “партнерско приближавање Србије и Турске исплатило” и изразио уверење да ће Турска остати снажан фактор мира и стабилности на Балкану са петовековним искуством на том пољу. Председник Турске је, међутим, изразио забринутост због све учесталијих позива од стране “екстремних клерофашиста” да се Република Санџак поново интегрише у државу Србију и наводи да Србија мора поштовати вољу народа Санџака, као и реално стање на терену.

већинског народа Републике Санџак. А сада вести из региона. У суседној Војводини, председник Бојан Пајтић и премијер Ненад Чанак обишли су српску енклаву у Сабатки и посетили камп у којем живи око 1.000 Срба, Рома и других невојвођана. Пајтић и Чанак су изразили наду да ће Србима бити омогућен брз транспорт у матичну државу Србију те су критиковали српске власти за неспремност да прихвате преостале Србе у Војводини и коначно реше питање српских енклава на миран и демократски начин по узору на делоцирање Рома у Француској пре десет година. “Као чланица Европске Уније, Војводина ће затражити помоћ Брисела да одврати Београд од манипулисања српском мањином у Војводини из територијалних претензија према суседној Републици”, рекао је премијер Чанак и додао да “Војвођани губе стрпљење са Србима.”  Почињу припреме за 11. Параду поноса у Београду. Министарство одбране је најавило постављање неколико тенкова на свим прилазима граду, док ће морнарица надгледати Саву и Дунав, не би ли спречили улазак хулигана и екстремиста. Евакуација грађана Београда пред Параду из безбедносних разлога почиње у суботу у 12 часова. Сирене ће означити почетак евакуације, након чега ће грађани имати 24 сата да напусте град у који ће почети да се враћају тек након завршетка параде. Обезбеђење у граду током параде руководиће генерал-потпуковник Саша Чордић, који је одушевио јавност и прошле године својом чувеном изјавом “Мој пендрек си дошао да ломиш својом лобањом!” Чордић је истакао

Izbor

ратно стање док неистомишљеници не одустану од неслагања са нама.” Европска Унија је поздравила начин на који Србија штити људска права.

Министар унутрашњих послова и лидер Социјалистичке Партије Србије Марко Милошевић завршио је данас једнодневну посету Албанији и изјавио у Приштини да тамошње власти морају озбиљније да се позабаве очувањем византијског историјског наслеђа у тој држави, поготово у северним албанским градовима Грачаници и Пеји. Милошевић се такође извинио лидеру косовског вилајета у Албанији Рамушу Харадинају у име свог оца за сву неправду коју је Ослободилачка војска Косова доживела током деведесетих и истакао да Србија цени европско партнерство са Албанијом које укључује добросуседске односе са бившом југословенском покрајином Косово у оквиру те државе. Лидер косовског вилајета у Албанији је најавио посету Аутономној Покрајини Прешево и још једном подржао самопрокламовану независност те покрајине, док је министар полиције поновио став Србије да она никада неће признати Прешево.

Врховни султан Исламске Републике Босне Екбар Алаху критиковао је српске побуњенике у бањалучком санџаку да шире једноумље и националну нетрепељивост те их позвао да одустану од Тадић је изјавио да Србија никада да је “Парада поноса највећи државни своје идеје о поновном успостављању неће признати Санџак, али да неће и национални интерес Србије те смо одредаба из застарелог дејтонског толерисати ни говор мржње против спремни да и ове године прогласимо споразума и прихвате реално стање


Izbor

Kolumne

на терену. опозицију у Србији и ви стављате ваш “Ми знамо да су побуњеници повезани лични интерес испред државног. Нико са фанатицима у Србији и нећемо до- не сме бити јачи од државе!” зволити да неко ради противно вољи Вести из спорта. Новак Ђоковић данас игра у финалу Вимблдона. Ђоковић  је јуче изразио велико жаљење што је Србима забрањено присуствовање свим спортским догађајима након инцидената у Торину прошле године у којем је око 50 Срба исекло ограду између трибина и терена у торинском стадиону, а после тога су бацили бакљу на терен. Председник Тадић се извинио италијанском премијеру у телефонском разговору из Лондона док су га евакуисали са трибина утакмице Манчестер Јунајтед-Ливерпул, у којима је погинуло 39 људи. Српски тенисер Ђоковић је такође позвао власти у Србији да укину потерницу за њим коју су расписали још 2017. године када је Ђоковић спажен у једном кафићу у Нишу са мајицом “Косово је Србија.”  Време сутра облачно и мрачно.

Алаха, ал Алаху ил Алах Мухамед Расул Алах.” Хвала Вам што сте гледали Дневник, Председница САД Хилари Клинтон, у останите уз наш програм. свом специјалном говору, осудила је   миран протест српских побуњеника, Извор: Фонд Слободан Јовановић, Београд, рекавши да је Америка спремна да пренето из: Стандард, Београд, активира своје трупе у Тузли и уклони аутор: Борис Малагурски „српски фактор” у Босни како би се коначно остварила мултиетничка заједница у тој држави.  Аутошовинисти Поново немири у Крагујевцу након што је Фиат коначно затворио фабрику Застава и отпустио све раднике. Иако је полиција забранила све скупове хетеросексуалаца у Србији, око хиљаду незадовољних радника је изашло на улице и сукобило се са 50.000 новозапослених полицајаца које су нападали каменицама и циглама. Око 550 радника је убијено на месту, док су сви остали похапшени и смртне пресуде се очекују крајем месеца. Од 2010. године, „језиви” одговори на улично насиље су постепено постали званична политика државе према решавању социјалних и друштвених проблема. Запамтимо, 2019. године је држава извршила егзекуцију 2.850 малолетних хулигана и 7.000 гладних екстремиста.   У Скупштини је почела расправа о Резолуцији о денацификацији Србије. Резолуцију подржава владајућа коалиција ДС-СНС-СПС-Г17+-ЛДП (коалиција “Дајем Србију за Европу”), док се опозиционе партије буне против терминологије коришћене у Резолуцији према којој је сваки противник власти обележен као “нациста”. Портпарол коалиције ДСЗЕ Александар Вучић изјавио је: “Па како вас није срамота да нападате ову резолуцију. Знате да би она ефективно укинула

Значајни углавном само док живе у Србији, протагонисти овог покрета верују да су глобално важни Хрватски новинар Денис Куљиш је пре десетак година поредио српски и хрватски национализам.

23

говољац, аркановац, своју фирму крстио ’Српско-то-и-то’, јер би свима одмах зазвучало црквенославенски, православноамфилохијски, вукло на тамјан и појање, иконостасе, Кајмакчалан–Мачков камен, и на крају на поворке, краљ на воловским колима. Иди бре, где је ту бизнис, модерне ствари... Уместо да се модернизира, Србија је побегла од себе, колико је могла...“

Српски национализам се од суседних национализама разликује по три основа. Као прво, није тријумфовао током претходних неколико деценија. Друго, он је заиста оптерећен многобројним недоумицама: српским или југословенским концептом, европском или несврстаном оријентацијом, историјским или демократским правом, политичким или социјалним одређењем. Коначно, српски национализам једини од европских има сопствени антипод – малобројан, али снажан, политички, културни и интелектуални покрет,који је суштински аутохтон,а кога обједињује снажна мржња према сопственом, народу.

У кључној разлици аутор препознаје Наша самомржња, србофопски аутобројне тешкоће са којима се савремена шовинистички покрет, има стотинак Србија суочава. година дугу, сложену и недовољно Куљиш пише: „...Србима је Србија истражену историју. опанчарска, мрска провинција, ЋуПоједини аутори су одавно приметили прија, Урошевац, Пожаревац, Ваљево занимљиву појаву: – далеко им лепа кућа, и само би неки непоправљиви србијански дра- -први социјалдемократи, представници


24

малобројне градске радничке сиротиње, критиковали су још малобројнију буржоазију и позивали српско село да са њима створи заједнички фронт политичке борбе.

Izbor

Kolumne и унутрашњим снагама. Осуђен на протекторат, српски народ мора да зна да није реч о ропству, нити о доброј намери – већ о „заслуженој казни“; колективној одмазди због ратова, за

британске односе. Запослен је као истраживач на Балканолошком институту САНУ. Антић је био председник Главног одбора Студентског протеста 19961997. Чедомир Антић је аутор националног програма Нацрт из 2002. године. (накнадно измишљену) фашистичку За то време српско село је посредством вертикалу српске историје; казни чији Народне радикалне странке остварило повод треба да пруже медијске касвоје захтеве. мпање против демократских традиција, Цена је била веће пореско оптерећење црквене организације, просветних градова, у њима је беда била већа и установа и појединих личности из нису били у стању да дају пун допринос прошлости, као што су Јаша Томић, Вук Караџић, цар Душан... Зато је, модернизацији друштва... тврде, неопходно да Србија помогне Семе незадовољства, фрустрације и суседним национализмима приликом поделе било је посејано. асимилације српске културе (недавно је помоћ пружила и Народна библиотека Ратови и југословенско искуство довели Србије!)... су до постепеног распада српског села, елите су постале југословенске, Најважније извориште аутошовинизма национализам потиснут на социјалну у Србији није, међутим, штедро финаи политичку маргину, у верски конзе- нсирање из појединих развијених рватизам. земаља, које на тај начин остварују своје често посредне и са Србијом неКомунистичка партија формирана је на повезане интересе. идеји о српској „кривици“. Временом, кривица за ратове, за „поробљавање“ Није реч о скривеном национализму других народа (који су тек у Југославији суседних или мањинских народа. створили модерне нације), за сопствено, често више него објективно и споља на- Мегаломанија је, баш као и код српског метнуто заостајање, постала је у очима шовинизма, кључна особеност. ових малобројних, али утицајних људи Значајни углавном само док живе у искључиво српска особеност. Србији, протагонисти овог покрета веСудбинско одређење је, наводно, постало извесно тек после 1990. године, када је српски народ већином остао на ветрометини између неморалних и злочиначких недемократских власти, огорчене борбе националне периферије, интереса великих сила, непријатељства суседа и социјалног радикализма просечног грађанина. После кобног распада Југославије аутошовинистичка опција постала је у Србији легитимна, снажна и политички неопходна – како за формирање власти, тако и за комуникацију са појединим круговима у САД и ЕУ. Парадоксално, али основна поставка домаће србофобије проповеда суштинску посебност српског народа. Српски народ је према њиховом мишљењу немогуће модернизовати или реформисати демократским путем

Тренутно је председник Напредног клуба.

Занимација за зубе Тек што је просечна српска домаћица почела да заборавља на знаменитости Ђенове, добила је нову занимацију. Тек што је поштени српски радник престао да се сећа свих разлога због којих мрзи педере, задата му је нова тема за размишљање. Да, „вечити дерби” је најважнији догађај у Србији свих времена, из сваког аспекта гледано. Тако то, барем, изгледа ових дана. Неколико министарстава бави се организацијом овог догађаја, у Скупштини о њему расправљају добро упућене посланице, а сваки други пандур ове земље радоваће се у суботу бонусу и дневницама док окован панциром у кордону буде дочекивао разуларене хулигане.

Или младе гневне људе, у зависности од рују да су глобално важни и да свету тога из ког интересног угла посматрате. дају некакав светао пример. Драматике ради, вести се као у трилеру Стидећи се Србије они су, за разлику смењују из дана у дан: „играће се”, „неће од појединих својих суштински не- се играти”, „играће се без публике”... заинтересованих вођа који су се захваЈасна је, готово провидна доктрина љујући овоме обогатили, несвесни да се хронични проблеми склањају у да без ње, овакве каква је, својим страну изазивањем акутних. саговорницима у свету не би ништа значили. Пренето из: Политика, Београд; аутор: Чедомир Антић

Чедомир Антић (Београд, 1974), дипломирао (1999), магистрирао историју 2002. на Универзитету у Бристолу и 2003 на Универзитету у Београду.

Та техника се примењује свуда, од наДокторирао је 2008. на Универзитету јмањих фирми до највиших слојева у Београду. Антић проучава српско- власти.


Izbor

Kolumne

И одлично пали на кратке стазе. Још јасније је да нам у менталитету не пише таленат за организацију, схватамо то сваког јутра када нам побегну два аутобуса један за другим, а онда следећи чекамо 45 минута.

Коначно, нема сумње да сваки и најмањи проблем на дугом путу ка свом решењу мора да прође сито и решето међустраначког цинцулирања, зарад неког будућег гласа. Када се те три ствари саберу, па се нађе аритметичка средина, добије се, упрошћено, одговор на питање шта нам се и зашто дешава од 10. октобра до данас или деценијама уназад, како год хоћете. И онда нам не преостаје ништа друго, него да поређамо проблеме по величини. Јер, тужно је што у Србији људи нису способни да, без изазивања ванредног стања, организују једну фудбалску утакмицу. Али, тужније је што се тај меч већ две недеље користи као, искористићу баш стадионски речник, „занимација за зубе”, нешто што треба лагано да грицкамо, да нас смири и потроши нам време док нам не затитрају живци због кључних ствари. Још тужније од тога је што Србија има много већих проблема од те фудбалске утакмице. А најтужније од свега је што нам занимације за зубе, оне праве, насушне, из дана у дан све више понестаје.

Пренето из: Прес Магазин, Београд, објављено 22.10.2010; аутор: Иван Ђурђевић

25


26

Intervju

Izbor

Интервју – Владимир Вукчевић, тужи- Како уништен? за хашким бегунцима признају да полац за ратне злочине: стоје одређени проблеми? У НАТО бомбардовању Генералштаба Имали смо Младића у Војске Југославије. Не знам који су то проблеми. Брамерц шаци тим критикама доводи у сумњу и рад Имате ли неки доказ за то? својих сарадника који су укључени у “Ратко Младић је био прецизно лонаше тимове. Нека он уместо свог сациран, и било је чисто техничко пи- Имамо. Поседујемо извештај Војнобе- радника дође у Београд, па нека нам збедносне агенције да је споразум потање како да се обави хапшење. тписан у Скопљу 26. априла 1992. године покаже шта то треба тачно да урадимо, Међутим, тадашњи шеф БИА Раде између Алије Изетбеговића и начелника и како да ухапсимо Младића и Хаџића. Булатовић ухапсио је Станка Ристића Генералштаба ЈНА Божидара Аџића у који је скривао Младића, што је био присуству тадашњег потпредседника Како можете да кажете да нема прокатастрофалан потез који је омо- Председништва СФРЈ Бранка Костића. блема ако хашки бегунци након десет година потраге имају јаку мрежу за гућио да Младић побегне. Овај доказ је изведен и цењен од стра- подршку? То је била чиста опструкција” не првостепеног и другостепеног суда. “Тужилаштво ће и даље да заступа Али то уводи Србију у нове сукобе са Нисам на овом положају десет година, ставове да је Илија Јуришић крив за суседима и то у тренутку када главни одговарам за оно што радимо од 2006. масакр који се догодио приликом по- тужилац Хашког трибунала Серж Бра- године када сам дошао на чело Акцивлачења војне колоне из Тузле, и нећемо мерц говори у холандском парла- оног тима. одустати од навода из оптужнице”, менту да на оперативном нивоу и да- ... добро, за четири године. каже на почетку разговора за “Време” ље има препрека да се ухапсе Ратко ... и не кажем да Младић и Хаџић имају, тужилац за ратне злочине Владимир Младић и Горан Хаџић? нити да немају мрежу подршке. Вукчевић након што је Апелациони суд укинуо Јуришићу првостепену пресуду Заиста сам био зачуђен када сам чуо ту од 12 година затвора и предмет вра- изјаву јер је то политичка тврдња без Али председник Националног савета покрића, тим пре што у нашем Акци- за сарадњу с Хашким трибуналом Ратио на ново суђење.

“ВРЕМЕ”: Зар током процеса за изручење Ејупа Ганића Србији у Лондону није утврђено да није било споразума о мирном повлачењу ЈНА из Босне, на чему се темељила ваша оптужница против Јуришића?

оном тиму седи и шеф Канцеларије Хашког трибунала у Београду Дејан Михов који има увид у све акције које предузимамо. Он зна шта се ради, како се ради и које препреке постоје да се ухапсе преостала двојица хашких ВЛАДИМИР ВУКЧЕВИЋ: То није тачно. бегунаца. Споразум је потписан. Брамерц је рекао да су условљавање

сим Љајић каже да Младићева мрежа никада није била мања, што значи да она постоји?

Љајић каже шта каже, ја тврдим ово што сам рекао. За четири године смо ухапсили Властимира Ђорђевића, Здравка Толимира, Стојана Жупљанина и Радована Караџића, и то су људи који су се скривали веома ефикасно. То Али ваш заменик Милан Петровић и притисак кључни за хапшење опту- довољно говори о нашем раду. А пре је током унакрсног испитивања у Ло- жених бегунаца, а нарочито Ратка тога смо им неко време били на трагу, ндону признао да такав споразум не Младића? што значи да та хапшења нису била постоји? То је чиста политизација. случајна. Рекао је да сада не постоји писани текст Али и они који су укључени у потраге Пре него што смо ухапсили Жупљанина, споразума, пошто је уништен.


Izbor

27

Intervju због тога? Није. Зашто?

Зато што није откривено ко му је помогао да побегне. Али погледајте како то изгледа: неко је дојавио Жупљанину да је лоциран, не зна се ко; Хаџић је упозорен да ће бити ухапшен, не зна се ко му је јавио. Вршите претраге, људи вас спремно дочекују са застртим столом... Па, шта да радимо? То је ствар полиције која би требало да открије како се то дешава. ушли смо у његов стан у Нишу и затекли џезву на шпорету у којој се кувала кафа, отворену бележницу на столу и упаљен компјутер. Или је Жупљанин имао јако много среће да у том тренутку случајно изађе напоље, или му је неко у последњем тренутку дојавио шта се спрема.

Наравно да јесмо. И шта сте открили?

Постоји ли опасност да цуре информације и о акцијама које спроводите приликом потрага за Младићем? Наравно да постоји.

Ништа, нисмо сазнали ко је то учинио. Ниједном до сада нисмо утврдили како И шта предузимате да се то не дешава? информације цуре. Све што можемо да се пресеку такви токови. Па зар вас то не брине?

Како да не брине. Често разговарамо Колико успевате у томе? о томе на састанцима Акционог тима. Очигледно јесте, и он је наврат-нанос Анализа тог времена је једна од ствари То не знам. Очигледно је да резултата нема. изјурио из куће. коју упорно истражујемо. То значи да из Акционог тима цуре Па где је ту проблем? У људима из Бе- Али и када не цуре информације ствари не изгледају много боље. Младићева информације? збедносно-информативне агенције, кућа је претресана безброј пута, а тек Тешко ми је да поверујем у тако нешто. Војнобезбедносне агенције или Слу- недавно је на тавану откривена гомила Тада је била другачија политичка кли- жбе за откривање ратних злочина свезака са његовим дневницима, и кутије магнетофонских и видео трака. ма. Данас дефинитивно искључујем МУП-а Србије? такву могућност. Заиста не могу да укажем прстом на Видите да је и то могуће. Па како је Жупљанин сазнао за хапше- било кога. Војнобезбедносна агенција сигурно није била умешана, јер су то Како то објашњавате? ње? били случајеви када смо се бавили циУ међувремену смо усавршили неке Зато што су цуриле информације на те- вилним лицима. технике, а добили смо и помоћ од рарену, што може да се види и из других Поменули сте Жупљанина, рекли зних релевантних фактора, што нам је случајева. сте да је у његовом стану пронађена омогућило да откријемо оно што преКојих? свеска. На основу белешки сазнало тходно нисмо могли. се за имена тридесет људи који су му Па када се врше неки деликатни пре- пружали уточиште. Шта сте предузели Да, али те технике сигурно нису биле неопходне да се види да се у Млатреси, на четири места затекнемо ста- против тих лица? дићевим орманима налази читав ње какво јесте, док је на петом све у арсенал оружја, од хеклера до “дугих беспрекорном реду, што значи да је Шесторо је под истрагом. цеви”? тим лицима очигледно дојављено шта Да ли је неко оптужен? се спрема. То оружје се није ни крило. За сада није. Јесте ли спровели истрагу о томе ко је, на пример, Стојану Жупљанину јавио Је ли то она ефикасност о којој говорите Мислите да је уобичајено да се у кући лица која су оптужена за најтеже злода побегне из стана? у обрачуну са онима који су повезани чине оставља оружје? са починиоцима ратних злочина? Наравно да није уобичајено, али ја ниТаква је политика кривичног гоњења. сам адреса на коју треба куцати око тог Можда постоји објашњење и за ту питања. То је ствар полиције која би спорост, али Жупљанинови помагачи требало да поднесе пријаву. у сваком случају нису аболирани, што Зашто бар не истражује са ким је Раје најважније. дован Караџић био у контакту током Нема оптужница ни против оних који вишегодишњег скривања у Београду? су упозорили Горана Хаџића да ће бити У његовој књизи Има чуда, нема чуда ухапшен? из 2002. године имате илустрацију МоТо је било пре него што сам ступио на ме Капора на основу које је јасно да је дужност. Слажем се да је то био велики он знао за Драгана Дабића. Па, је ли му дојавио?

безобразлук и ругање правди и Хагу.

Видим, очигледно је да је аутор виђао Без обзира, да ли је неко одговарао Караџића у прерушеном издању.


28

Intervju

И да ли треба процесуирати јавне Па где је Рајак? личности са којима је Караџић био у Не знам, нема га. контакту? Треба. Свако ко је давао подршку хашким бегунцима доћи ће под удар закона, мада је Караџић свој лажни идентитет добио пре 5. октобра. И Ратку Младићу је мимо свих процедура покојни Влајко Стојиљковић издао личну карту, без узимања отиска прста, што је основна процедура. Исто тако је и Жупљанин имао лажни идентитет са оригиналном личном картом издатом у Србији. Ко му је то омогућио?

Izbor

Добро, не можете да ухапсите Младића, али зашто се бар не покрене питање кривичне одговорности људи који су дозволили да он користи војне објекте до 1. јуна 2002. године, с обзиром на то да је Окружни суд у Београду расписао потерницу 9. маја 2002? Разматрали смо то на састанцима Акционог тима, али има много драстичнијих ствари које су се дешавале касније. Мислите на почетак 2006. године?

Да, то је много драматичније од онога Све смо истражили, поједини људи из како су покушавали да га истерају из МУП-а. војних објеката 2002. Постоји ли могућност да Младић живи Како? под лажним идентитетом? Младић није хтео да изађе, јер се ту осећао сигурно, али се патолошки плашио хеликоптерског десанта, тако да је било довољно да пар хеликоптера пролети изнад касарне у Крчмарима код Ваљева.

Добро, Младића нема, али су негде око нас они људи из Арканових “Тигрова” чија се лица врло јасно виде на фотографијама Рона Хавива поред убијених цивила у Бијељини. Да ли је проблем да се они нађу?

Претпостављам да 2006. нисте надлетали хеликоптерима један салаш у близини Сремске Митровице? Нисмо, али је било других ствари које су осујетиле Младићево хапшење. Којих? То што је шеф БИА Раде Булатовић ухапсио Станка Ристића који је скривао Ратка Младића, што је био катастрофалан потез који је омогућио Младићу да побегне. То је била највећа шанса за хапшење Младића? Мислим да не, Младић је превише препознатљив, мада је након онога што смо видели са Караџићем, све могуће. Караџићева трансформација је била на нивоу холивудских режија.

Јесте. Имали смо Ратка Младића у ша- Преткривични поступак је у току. Веци. Било је чисто техничко питање како лик број људи са ових фотографија да се обави хапшење. није више међу живима. Аркан као командант је такође мртав. Ми у Зашто је пропуштена та прилика? деведесет посто случајева радимо посао полиције. Исте те фотографије Зато што је извршена опструкција. А Хаџић? и они имају, нека мало и полиција раЧија? Пре Хаџић него Младић. ди оно што је у њеној надлежности. Не може тужилац да учини све, ми Па како се онда Младић тренутно Оних који су то могли да врше, и то са смо толико ствари урадили, толико јасним планом да се омогући да Мласкрива? најтежих злочина процесуирали, толико дић побегне, што се и догодило. истрага иницирали, толико злочинаца Очигледно врло вешто. открили... Где је побегао? Шта то значи? Још увек смо у домену истраживања Али и даље имате гомилу припадника Значи да не можемо да дођемо до шта се тада тачно десило. Знамо да нам паравојних јединица који су чинили њега. је Ратко Младић био на дохват руке, злочине, а сада мирно живе у Србији. знамо да нам је побегао, али не знамо Знате ли бар са ким се скрива? То је тачно. Упорно ћемо радити на тотачно ко је за то крив. ме да све њих изведемо пред судско Када бисмо то знали, већ бисмо му дувеће. Знали сте тачно где се налази? вали за врат. Ево, сада смо ухапсили девет припаПа није баш тако, с обзиром на то да је Јесмо. Младић је тада био прецизно дника “Шакала” због ратног злочина очигледно у Младићевој непосредној лоциран. Карла дел Понте је то назвала против цивилног становништва у себлизини његов бивши возач Драгомир “недостатком политичке воље”. лу Ћушка на Косову, али су нам и ту Рајак, због кога је својевремено претре- А после тога? исцуриле информације и двојица су сан војни хотел у Делиградској улици? побегла, и то они који су били полиБило је индиција и сумњи, али никада цајци. Ако бих то потврдио, рекао бих више више тако чврстих доказа. него што треба.


Izbor

А шта се дешава са злочинима почињеним у долини Дренице где су припадници Јединице за специјалне операције убили осамдесет три особе, од чега најмање двадесет четворо жена и деце?

Intervju

Онда се и могу разумети критике да се бавите злочинима босанских челника Ганића, Дивјака или Ефендића, уместо да сређујете оно што се налази у вашем дворишту?

29

Па који је ваш мотив да то све трпите?

Можда личим на то, али нисам мазохиста. Ја сам једноставно тужилац, а посао тужиоца је да буде упоран и истрајан, и да оне који су извршили Злочин за нас нема етнички предзнак, злочине доведе до осуђујуће пресуде. сви злочинци су исти. Хоћете ли успети у томе? И како је радити тај посао којим се бавите уз сталне критике ? Да не верујем у то, одавно бих покупио

Ту за сада нисмо радили ништа. Тридесет преткривичних поступака је у току. Тренутно су нам приоритети Ћушка, Дубрава и Сребреница. ове личне ситнице, награде и фотографије које ме подсећају на то шта смо урадили протеклих година, и заувек залупио врата свог кабинета.

Бивши високи полицијски официр Драган Карлеуша тврди да у Србији постоји више масовних гробница које нису ексхумиране? Да ли је то тачно? Јесте.

Како? Па тешко, јако тешко и незахвално. Поготову када се на сваком кораку срећете са опструкцијама. Прво имате опструкције полиције, па истражних органа, па судова... Врховни суд је био седиште антихашког лобија.

Пренето из: Време, Београд, аутор: Слободан Костић


30

Izbor

Kultura i obrazovawe

Ко тебе каменом ти њега хлебом

Он вређа Србију, а ми га награђујемо Награда „Зоран Радмиловић” отишла у руке Емиру Хаџихафизбеговићу, који је изјављивао да се Босни из Србије сервира духовна порнографија, наше певачице називао србијанским дрољама, а Кустурицу оптужио да је продао домовину.

требало да носи ову награду. Мада, узимајући у обзир целу организацију можда је то права мера. Човек за којег је Вучелић - Гебелс, а Кустурица неко ко сања велику Србију, није неко кога треба доводити у везу са Зораном. Опет, он каже да је Зорана упознао, да му је ово најдража награда, да држи Зоранову слику на зиду, и то је лепо. Нек’ му је са срећом! - каже Ана за Прес.

Упркос образложењу жирија, део српске јавности на интернет форумима протестује што је награда отишла у руке глумцу познатом по националистичким изјавама. Подсећамо, октобра 2006. године у време обележавања великог муслиманског празника Курбан-барјама, међу бошњачком омладином дошло је до масовних туча и крвавих обрачуна у Бихаћу, Тузли, Ливну и Сарајеву. Глумац и политичар Емир за те немиле догађаје оптужио је „културу која се свесно намеће из Србије”. Додела награде „Зоран Радмиловић” босанском глумцу и министру културе и спорта Кантона Сарајево Емиру Хаџихафизбеговићу на фестивалу „Дани Зорана Радмиловића” изазвала је бурне реакције на интернет форумима у Србији. Не зато што је Хаџихафизбеговић лош глумац, већ зато што је нашој јавности познат и по изјавама да се Босни из Србије сервира духовна порнографија, по томе што је наше певачице називао србијанским дрољама, а Кустурицу оптужио да је продао домовину због виле на Светом Стефану!

- Из Србије нам се сервира духовна порнографија која се лансира пре-ко телевизије. Та култура велича криминалце који се возикају у скупоценим аутомобилима и конзумирају кокаин. Менсур за Прес поручује да образложење Србијанске дроље, које су дошле овде зашто је Хаџихафизбеговић добио на- да певају за велик износ новца, заводе граду може стати у две речи - најбољи Бошњаке који се одају алкохолизму, је. због којег долази до масовних туча, рањавања, па чак и убиства браће и пријатеља - рекао је глумац за „Дневни лист”. Чланови жирија, Биљана Вујовић, Ирфан Менсур и Миливоје Млађеновић, кажу да су се бавили његовим глумачким умећем, а не политичким изјавама.

Карајлић је смрад Касније је у емисији „Недељом у два” на ХРТ-у рекао да и даље стоји иза својих речи и отишао корак даље назвавши певачицу Гогу Секулић - дрољом. - Чим она дође и изјави да воли да пева без гаћица, мислим на Гогу Секулић, то је за мене дроља и остаће дроља. Ја тако и дан-данас мислим. Турбо-фолк је један озбиљно смишљен пројекат и - Ми смо били стручни жири, а не жири матрица преко кога се много више ушло широких народних маса, и бавили смо у Босну, а мање у Хрватску, и то је масе искључиво глумачким умећем и оним што смо видели на бини, а што је стало у тих сат и десет минута представе „Жаба” - рекао је Менсур.

Ана Радмиловић, ћерка Зорана Радмиловића

Националистичке изјаве

Ћерка легендарног глумца по коме награда носи име, Ана Радмиловић, каже да Хаџихафизбеговић није требало да добије то признање.

Селектор манифестације Бранислав Лечић објашњава зашто је одабрао представу „Жаба” у којој игра Хаџихафизбеговић.

- Не осећам се позваном да коментаришем лауреате јер нисам била позвана ни на те такозване Зоранове дане, ни ја ни моја мајка, нити било ко од Зоранове родбине. Оно што сам чула о глумцу - добитнику јесте да и није тако лош глумац, колико је личност која не би

- Трудио сам се да буде најбољи избор представа које ће бити у конкуренцији. По реакцији публике и жирија, сматрам да сам у томе успео. У то шта је ко рекао и на који начин је наступао нисам желео да улазим, занимао ме је само квалитет представа - рекао је Лечић за Прес.

трица по којој се живи. То није песма, то није Цеца Величковић, то је матрица по којој се живи. Далеко им лепа кућа и од Босне и од моје дневне собе - рекао је тада глумац, и онда се устремио на Емира Кустурицу и Нелета Карајлића.


Izbor

Kultura i obrazovawe

- Неле из „Забрањеног пушења” је мали награда „Зоран Радмиловић” много смрад, а Емир је између домовине и значи и да има право да се љути онај виле на Светом Стефану изабрао ово коме смета што је он лауреат. друго. - Срећан сам због награде, која ми много Немам ја ништа против што је он сад значи због тога што сам лично познавао Немања, већ што је колаборирао са Радмиловића, чак смо и играли у филму непријатељима Босне, што је испијао „Отац на службеном путу”. Онима ковиски са Милошевићем док је Сре- јима смета што сам добио награду, могу бреница падала и дубоко био унутар само да поручим да је то њихово право! великосрпског пројекта. Не бих ништа даље причао на ту тему није био расположен босански глумац да коментарише своје некадашње изјаве на рачун Срба. Извор Прес Магазин, Београд; аутор: Н. Миленковић

СКАНДАЛОЗНО:

АНЂЕЛИНА ЖОЛИ ОЦРНИЛА СРБЕ

31

тада почиње да машта о њему и љубав све више расте. А онда прича добија потпуно нови заокрет... Уочи снажног бомбардовања, обоје се склањају у једну цркву, али гине доста агресорских (српских) војника. Он тада посумња да је управо она издала локацију непријатељу и међу њима се јавља мржња. На крају, он девојку убија и предаје се страним војницима - мировњацима, и признаје да је ратни злочинац - испричао је извор који је имао прилику да прочита цео сценарио и нагласио да је Анђелина Жоли војску која је извршила агресију на БиХ изузетно аутентично приказала.

Министарство културе и спорта БиХ издаће дозволу за снимање овог шокаНови обрт у сценарију: Уместо сре- нтног филма под називом „Untitled Love ћног краја, силоватељ Србин при- Story”тек након што за то буду испуњезнаје да је ратни злочинац и убија ни сви законски услови. Филмове је снимао парама Слободана Бошњакињу Милошевића и „српског Гебелса” - Милорада Вучелића. Када би дошао у Сарајево и кад би га неко напао, бранио бих га, чак и горе људе од њега, јер нисам за ту врсту обрачуна и четничких метода - рекао је Емир. Када смо позвали Кустурицу да прокоментарише то што је Хаџихафизбеговић освојио награду, редитељ је кратко поручио да не може да даје изјаве јер је у Русији. Као глумац Хаџихафизбеговић је нашој публици познат по улози поручника Пашића у филму „Караула”, роли у филму Лепе Брене „Хајде да се волимо 3”, али и као Богољуб Шаулић из чувене сарајевске „Аудиције”.

Љубавна прича између Бошњакиње и Министар Гаврило Граховац затражио Србина коју Анђелина Жоли жели да је комплетну документацију, између осталог и сценарио, локације и сатнице екранизује диже огромну прашину! снимања, како би дозвола у БиХ била Филм који се већ снима дефинитивно је издата, пошто то није било могуће само једна од најактуелнијих тема у свим ме- на основу синопсиса. дијима, како у региону тако и код нас, а објављене су и различите спекулације о Феђа Штукан: У чему је проблем? сценарију и идеји целог филма. Босански глумац Феђа Штукан поПрема сазнањима која је босански Аваз тврдио је да, према сценарију, Србин добио од извора блиских филмској на крају убија Бошњакињу. Божовић: Култура испред политике екипи у Будимпешти, нови сценарио је с правом шокирао јавност, нарочито Петар Божовић, који је својевремено српску. добио исту награду, нема ништа против Хаџихафизбеговића. - Тачно је да прича говори о Бошњакињи која се заљубљује у свог силоватеља, - Нисам знао да је добио награду. У ре- припадника агресорске војске (војска ду је ако је награду заслужио својим Републике Српске, прим. аут). глумачким умећем. То нема везе са политичким ставовима - каже Божовић. Сценарио описује да њега љубав наводи да девојку склони на сигурно, па она Хаџихафизбеговић: Нек се љуте, полази с њим. Он је смешта на место косрећан сам! је је удаљено од других заробљеника, Хаџихафизбеговић за Прес каже да му међу којима је донедавно била, доноси јој храну и остале потрепштине. Она


32

Izbor

Kultura i obrazovawe

- Продуценти су ми рекли да нико више отвара врата великог филмског бизниса, не говори за јавност, јер ће се убудуће али не желим да будем део нечега што обраћати само Анђелина. по ко зна који пут представља Србе као Упркос свему, мислим да је снимање лоше момке - изјавио је Митровић. филма у Сарајеву већ извесно и да еки- Тања Рибич: Ђуро не сме да прича о па долази у новембру. Не знам у чему је филму проблем ако Србин убија Бошњакињу. То је оно што сви хоће да виде. Раде Шербеџија: Филм је у реду! - Не знам о каквој промени сценарија причате?! Филм је сасвим у реду и

војником који се налазио у срушеном авиону. „Дипломатска опсада“ - Експерт за бомбе послат је у америчку амбасаду у Букурешту да уклони бомбу која се ту налази из периода хладног рата. Међутим, група терориста „Српски ослободилачки фронт“ изненада упада у зграду, убија велики број људи и узима гомилу талаца. Наравно, америчка антитерористичка мисија решава ствар и убија „зликовце“. „Главни осумњичени“

- Америчка инспекторка истражује масовно убиство босанских избеглица. Пошто је глумац Бранко Ђурић Ђуро, који Траг је одводи до српских ратних злоу филму глуми Србина, до закључења чинаца... овог броја остао је недоступан, позвали „Снајпер 2“ смо његову супругу, глумицу Тању Ри- Бивши снајпериста добија понуду да бич. се врати на посао и учествује у тајној - Извињавам се у име свог супруга, али мисији хватања српског генерала који он тренутно не може да даје никакве је починио злочине над муслиманским изјаве поводом тог филма. становништвом. Бранислав је потписао уговор с про- „Ловина“ дуцентима и обавезао се да наредних неколико недеља у медијима неће - Један од најбруталнијих икада снимљених филмова! Током босанског причати о филму. рата српски командант је на Косову Ђуричко недоступан наредио покољ целокупног несрпског сценарио са којим сам упознат је одлистановништва. Амерички специјалци су чан. добили задатак да убију српског убицу. Не желим више ништа да коментаришем „Четврти анђео“ док се филм не заврши! Мислим да би и ви новинари етички требало да се - Авион у коме се налази европски урепоставите према филму и уметничком дник магазина Економист киднапује груделу, па да коментаришете када све бупа терориста на челу са србином који је де завршено. До тада, сваки коментар мозак операције. Од Стејт департмета је сувишан. киднапери траже 50 милиона долара у замену за животе путника. Жељко Митровић: Не желим да Србе представљају као лоше Извор: Курир, Београд; аутор: Наташа Бајат

Умрла је Весна Парун

За коментар глумца Николе Ђуричка, који у филму игра главну улогу Србина, управника логора у ког се муслиманка заљубљује, остали смо ускраћени јер се до закључења овог броја није јављао на телефон.

Власник компаније „Пинк“ Жељко Митровић, након што су га продуценти ХОЛИВУД НЕ ВОЛИ СРБЕ детаљније упознали са сценаријом, одбио је да сарађује са Анђелином Филмови у којима смо представљени као негативци Жоли. Како је српски народ стављен у негативну конотацију, он није желео да на било који начин учествује у снимању овог филмског пројекта.

„Иза непријатељске линије“

- Српски генерал Мирослав Локар, у филму приказан као главни негативац, починио је тајну геноцидну кампању - Имао сам велике симпатије према против бошњачког народа и наредио Анжелини и веома сам поштовао њен обарање авиона НАТО војске, која је кренула у мировну мисију. рад.

Весна Парун рођена је 10. Априла 1922. на острвуу Зларину близу Шибеника, где јој је отац радио као општински чиновник који је често био премештан и остајао без посла, због чега је бројна породица (са четворо деце) живела у прилично тешким условима. Зато је Весна добар део детињства и младости провела код родбине у: Сплиту, Биограду на Мору и у Шибенику. Основну школу је завршила на Вису, а гимназију је похађала у Шибенику и Сплиту где је 1940. матурирала. Била је одличан ученик и већ се од 14. године зарађивала је подучавањем.

У јесен 1940. уписала је студије романистике на Филозофском факултету у Загребу. Онда је дошао рат, бежање у Нажалост, она је препуна предрасуда Заплет и радња фирма заснована је на Сплит, повратак у Загреб (1942.). Одатле о Србима. Знам да сарадња са њом јурњави српских „отпадника“ за НАТО јој је брат отишао у партизане и убрзо


Izbor

погинуо.

Kultura i obrazovawe

33

да се “у школи могло научити много, ташти, чује се шала: и у основној и, касније, у средњој, и о граматици и о природи; мање о историји и о звездама на небу, а о човеку и животу - готово ништа”. Све у свему, по њеним властитим речима, провела је врло тежак живот, од детињства надаље, те је искусила више патње и страдања него радости. Весна Парун потпуно се предала књижевном раду поставши прва жена у хрватској књижевности која живела искључиво од књижевности и за књиже- Нормално је да зетови спусте главу вност. пред таштом - на шта Неда одговара да зет Пеца увек иде уздигнуте главе, јер НЕДА УКРАДЕН И ЊЕНА АНТИСТРЕС ОАЗА има одличан однос са њом. НА БАНОВОМ БРДУ

Најбоља ташта на свету После завршетка рата наставила је студије на Филозофском факултету, али је тада уписала филозофију. 1947. радила је на прузи Шамац - Сарајево, где је оболела је тифуса, а у исто је време доживљавала кризе због несретне љубави која је трајала од 1938. Све су то били разлози који су је “натерали” на прекид студија. Од 1962. до 1967. боравила је у Бугарској где се удала, развела и доживела нови низ недаћа. Од тада је живела углавном у Загребу и радила као слободни књижевник. Но након пола века у Студентском граду, у загребачкој Дубрави, Весна Парун свој је скромни дом 2000., из невоље, заувијек напустила и, верујући да је реч о привременом смештају из здравствених разлога, сместила се у Стубичким Топлицама.

„У овој средини је присутна традиционална догма да је жена у педесетим већ баба и да треба да буде отписана. Врло сам млада и добро се осећам, имам лепе ноге и поносим се што имам шта да покажем. Да слушам друге, вероватно бих давно престала да певам,” каже једна од наших најпопуларнијих певачица свих времена, откривајући нам тајну складног живота у истом стану са ћерком Јеленом, зетом Предрагом и Декијем, јединим мушкарцем у њеном животу.

Певачица нам пушта снимак са једног од концерата како бисмо се уверили да је њена песма „Да се нађемо на пола пута” постала велики хит. Ове године много је радила, прошла Земљину куглу уздуж и попреко и не смирује се. Не држи је место, кофери су јој увек до пола спаковани, а једини одмор имала је током лета, десетак дана у њеној кући у Лепетанима. Шездесети рођендан прославила је са породицом и пријатељима баш на мору.

У Стубичким Топлицама прославила је задњих неколико рођендана и написала неколико књига. Ти која имаш невиније руке Ти која имаш руке невиније од мојих и која си мудра као безбришност.

Витална, младолика, ради пуном паром и не наседа на провокације

Још док смо са улице улазили у зграду Ти која умеш с његова чела читати на Бановом брду у којој живи певачица боље од мене његову самоћу, Неда Украден, њен „животни сапутник” малтезер Деки лајао је колико га грло и која отклањаш споре сенке носи. Радује се гостима. колебања с његова лица као што пролетњи ветар отклања - Не замерите Декију, он је једна весене облака које плове над брегом... лика маза. То је мој син, муж, једини мушкарац у животу који ми је увек био Самоћу и “отпадништво” од садашње веран - кроз смех прича Неда грлећи културе изабрала је сама, не желећи се свог кућног љубимца. никоме клањати. Неизвесна и несигурна судбина велике Наш долазак је окупио целу породицу: поетесе у 80-им годинама живота сигу- зет Предраг Миновић, ћерка Јелена, рно нам не служи на част. Неда и незаобилазни Деки стрпљиво Можда бисмо одговор на такву непра- позирају. Док фотограф даје упутства вду могли пронаћи у Весниној тврдњи Предрагу да спусти главу мало ближе

- Овог пута је било мало другачије у ширем кругу пријатеља и фамилије. Дошли су из Црне Горе, Босне, Хрватске чак и једна пријатељица из Сиднеја. Тако да смо то лепо прославили - прича Неда с осмехом на лицу. И на том лицу, за разлику од многих који траже ожиљке и трагове ботоксирања, ми смо приметили ситне боре смејалице. Она их и не крије, задовољна је својим изгледом у годинама које има. Још је задовољнија успесима које постиже, а један од скоријих је победа на фестивалу „Марко Поло” на Корчули са песмом „Далмацијом загрљени”. Неда каже да је у тој песми сублимирана и њена животна прича у којој се враћа родном крају загрљена са неким кога воли из ината. Истина је, каже, и да је управо тај инат одржава на сцени.


34

Kultura i obrazovawe

Izbor

ми је поклонила минђуше и огрлицу са Сваровски кристалима. Ја њима са сваког путовања донесем нешто лепо. Моји су концерти напорни, путовања су стресна, постављам себи сто питања, хоће ли бити публике, да ли ће организатор платити трошкове, да ли ће сви бити задовољни. Све то човек прође у ходу и у стресу, и кад дођеш кући, битно је да имаш добру породицу која је твоја оаза.

Инат да ми неће којекакве будале диктирати живот својом патолошком мржњом. То је прича која је умотана у такозване националне приче, а заправо се испод крије једна класична људска и професионална завист. Свако има право на неке своје фрустрације и да мисли како му је крива Неда за то што га људи не воле или што му песма није хит. С тиме сам давно рашчистила и све сам минусе при- смо водиле, Неда све прихвата с осмеписивала себи. хом на лицу. Ипак, оно што је очигледно је да сада изгледа боље него икад. А Шабан није деда? По новинама има доста текстова о Неди - Мислим да је то најбољи показатељ. са негативним призвуком. Многи се пи- Ишла сам на тест за интолеранцију намирница и то ми је много помогло. тају - када ће у пензију. - Дошло је време јефтиних сензација, Последње две-три године сам почела и битније је шта је рекао један млади да добијам алергије на храну, најпре колега о мојој песми него чињеница да их нисам била свесна. Нису, нажалост, су ту песму прихватили милиони љу- ни лекари били свесни, па сам пила ди. Читав низ мојих колега вршњака, море неких антибиотика. Нашла сам се од Здравка Чолића, Мирослава Илића, у ситуацији да сам звала Хитну помоћ Горана Бреговића до Шабана Шаулића, пред један концерт како бих направила има фантастичну и дугу каријеру, али неку тренутну деблокаду. Потом сам њима нико не каже да су матори, да су кренула са другачијим начином исхравремешни. У овој средини је присутна не, алергије су престале и још сам дотрадиционална догма да је жена у пе- вела линију до савршенства. десетим већ баба и да треба да буде отписана. Врло сам млада и добро се осећам, радим пуном паром, што не би могао неко ко је клонуо духом и телом. Не наседам на провокације, а да имам енергије, младоликости и виталности, то доказују моји наступи и врло млада публика која ме обожава. Јер, када певаш у дискотекама, ти певаш младом свету, а не бабама и дедама. Никад нисам чула да је неко питао Стинга докле ће певати. А мене су питали на мојој промоцији „Добро, Недо, докле ћеш ти још певати?” За Тину Тарнер је нормално да носи мини сукњу, а за Неду није, зашто?

Имам финог зета

Иако није строга ташта, наша саговорница признаје да уме још увек да подвикне на своју ћерку. Међу њима, како каже, има ватре, али пре свега огромне љубави. И док Неда прича, чувени малтезер Деки се врзма око њених ногу и лаје. Можда је љубоморан јер је он једини „мушкарац” у Недином животу? - Не знам ни како би неко други могао да се појави - смеје се Неда. - И када разговарам са пријатељицама, оне ми кажу: „Па ко ће теби, жено, прићи кад само што те сретне, ти си већ сутрадан у другом граду?” Многи су ми мушкарци рекли да сам њихова тајна љубав и да су за мном патили по четрдесет година. Ја онда такве питам што ми то нису рекли раније и добијем одговор „бојао сам се”. Вероватно сам ја неко ко је јавна личност и када је видиш на телевизији, мислиш да је то особа из неког другог света. Друго што је битно је и то предубеђење које људи имају према певачицама. Шта то подразумева у подсвести нашег мушкарца питање је. Да ли је то жена слободнијих схватања, жена склона преварама, склона раскалашном животу или не знам чему. Међутим, могу да кажем да сам била срећна жена која је била веома вољена, која неке љубави није правилно схватила, а неке није добро проценила. Не бежим од праве љубави, а свако пријатељство и удварање ми годи. Али много ми је добро самој са собом, јер често идем на позоришне и филмске премијере, на модне ревије, играм тенис.

Прошле године, у октобру, Неда је удала ћерку јединицу Јелену. Припреме су ишле глатко а свадбено весеље одржано у ресторану започела је управо весела мама дарујући младенцима песму „Само је небо изнад нас”. Ипак, то што се Јелена удала није је удаљило од ма- Ташта и зет јке. Штавише, она и Предраг живе са Недом у стану и одлично се слажу. - Као ташта, Неда је одлична, најбоља на свету - каже њен зет Предраг. - Потпуно сам свесна да је Јелена свој човек и за то сам да она живи свој жи- - Разбила је све предрасуде о злим тавот са човеком кога воли. Моје је да им штама. Могу да гарантујем да волим омогућим најбоље услове живота од таштину музику више него Јелена. Када дана венчања до саживота овде у овом је неко славље, обожавамо да заједно мом великом дому. На крају крајева, то певамо песме “Чудна јада од Мостара је њихова кућа као и моја. Добила сам града”, “Звезда тера месеца”. зета који је један фин и пристојан човек. Одлично функционишемо заједно, ре- Чувамо ствари, одговорни смо према тко се срећемо јер сам ја углавном на послу и према кући. Волим њену храну, путу, они су ту, раде по цео дан, дођу на- шта год да скува могу да кажем да је вече. Срећна сам што се Јелена удала и одлично. Свако може да ми позавиди на жени и ташти. што је са човеком кога воли.

- Ма за мене јесте, ја имам врло лепе ноге и поносим се што имам шта да покажем. Да слушам друге, вероватно бих давно престала да певам. На улици ме срећу жене и дају ми комплименте. Има ту и наручених текстова од неких колегиница којима нешто сметам, којима смета моје годиште. Оне би чист терен и да елиминишу особе попут ме- - Свако има свој посао, своје зараде, не. Мене веселе и забављају те приче а они ме обрадују неким ситним поклонима или ме поведу на вечеру. на тему мог изгледа и година. Пеца ми је за рођендан поклонио сат Иако мало изнервирана причом коју чија цена и није баш ситница, Јелена

Пренето из: Илустрована Политика Београд; аутор: Љубица З. Томић Снимио Градимир Вишњић


Izbor

Nauka i nove tehnologije

Нови системи за наплату путарине на аутопутевима у Европи Како ће изгледати највећи број нових система за наплату путарине на европским аутопутевима у следећих десетак година? Један од таквих система, настао као плод примене нових научних и технолошких достигнућа Института “Михајло Пупин’’ из Београда, биће инсталиран на свим аутопутевима у Србији већ током 2005. године.

Наплата путарине на европским аутопутевима у блиској будућности одвијаће се захваљујући системима у којима је могуће плаћање у готовом новцу, али и свим врстама кредитних картица, специјалним картицама оператера наплате путарине, тзв. плаћањем без заустављања или преко Интернета, а са плаћањем само на крајњем одредишту без обзира на то кроз колико европских држава се пролази. Свако возило на аутопуту биће идентификовано приликом уласка и изласка са аутопута, знаће се његов регистарски број, земља у којој је регистровано, категорија којој припада, време када је ушло, односно изашло са аутопута и слични подаци.

Корисници који путарину буду плаћали у готовом новцу или неком врстом картица мораће да се зауставе на наплатним станицама, али возила која буду имала савремене електронске уређаје - ТАГ-ове, пролазиће кроз наплатну станицу у пуној брзини. Они ће плаћање релизовати ‘’електронским новцем’’ посредством ТАГ-ова, а висина путарине ће се одбијати од суме коју је корисник унапред уплатио и ‘’уписао’’ на ТАГ или ће касније добити фактуру на основу које ће плаћање обавити у било којој банци. Када возило прилази наплатној станици савремени уређаји ће детектовати његово присуство, смер кретања, категорију и број регистарске таблице. И не само то. Истовремено ће се снимити слика сваког возила, одредити да ли је

35

Сиеменс и Капсцх. Решење које је Институт ‘’Михајло Пупин’’ понудио није само технички супериорније већ и неколико пута јефтиније. Овај наплатни систем је комплексан управљачко трансакциони систем, у потпуности модуларан, базиран на ПЦ технологији, уз коришћење савремених оно домаће или страно, убележиће се оперативних система, са потпуном кривреме и место уласка у наплатни систем, пто заштитом у преносу података. начин на који возач плаћа путарину и у Предности новог система наплате зависности од тога биће припремљен медијум (магнетна картица или упис Које су предности новог система? на ТАГ) на коме ће сви ови подаци Пре свега обезбедиће се веома кратко задржавање возила на наплатним станицама, смањиће се застоји, број новчаних трансакција у готовом новцу биће сведени на минимум, повећаће се приход од наплате путарине, у потпуности ће се спречити све злоупотребе, а истовремено ће се омогућити бољи радни услови инкабити сачувани. Приликом изласка, на саната и смањити загађење околине. бази ових података аутоматски ће се израчунавати висина путарине која ће бити приказана на специјалним дисплејима. Процес наплате не обухвата само финансијску трансакцију, већ и поновну проверу свих улазних података које је возач донео са собом, било да су они уписани на магнетну картицу или на ТАГ. Уколико се плаћање врши кредитним картицама, возач ће целу трансакцију обавити преко аутомата који ће му давати упутства на изабраном језику. Да би комфор и безбедност возача били што већи, на дисплеју ће му бити приказани и подаци о стању саобраћаја или метеоролошким условима на наредној деоници аутопута. Ово савремено решење сврстава Институт ‘’Михајло Пупин’’ међу водеће светске произвођаче система за наплату путарине са реалним изгледима да се слични системи за наплату путарине реализују и у другим земљама.

Возила која буду имала овакве савремене електронске уређаје - ТАГ-ове, пролазиће кроз наплатну станицу у пуној брзини

Домаће решење комплексног управљачко-трансакционог система Овакав, будући систем за наплату путарине, током 2005. године биће инсталиран на свим аутопутевима у Србији. Он је плод примене нових научних и технолошких достигнућа Института ‘’Михајло Пупин’’ из Београда. Институт је добио прилику да реализује овај систем у међународној трци са великим светским произвођачима као што су


36

Feqton

РАСПАД СФРЈ

Izbor

Председништву Босне и Херцеговине почињу одмах по његовом установљењу. Да ли је разлаз међу члановима Председништва био на националној основи или је био програмски?

Распад Југославије – 20 година касније (4) СВЕДОЦИ РАСПАДА

Биљана Плавшић: „Сви су имали велику жељу да растуре Југославију“ Биљана Плавшић, некадашњи члан Председништва БиХ, умоменту овог интервјуа у Шведској где издржава 11-годишњу затворску казну за злочине против човечности: “Аркан није много говорио, него неколико људи из територијалне одбране. И причали су како је то почело. Један радиоаматер је ухватио радиовезом да се спрема напад на Семберију и он је то јавио у Србију, ја не знам коме, али, углавном, ови су дошли. И тако, у тој причи, ја погледам кроз прозор и онда сам се насмејала - видим српску заставу на џамији”.

нисам имала интереса за политику, али неки догађаји нису могли мимо мене да прођу, а да их ја не региструјем и да не заузмем неки свој став. Нисам никада била члан Комунистичке партије.

Сматрала сам да чим се расписују вишестраначки избори сигурно ће доћи до демократизације живота у Босни и Херцеговини. Наравно да смо сви тада очекивали да ће до тога доћи на територији целе бивше Југославије. Међутим, догађаји су пошли другим путем. Ја бих рекла да је мало ко могао и предвидети да ће тако лошим путем то да пође. Као особа која није имала никаквих амбиција у том смислу, имала сам амбиције у сасвим неком другом правцу, као човек који је желео да Југославија буде европска земља, са демократијом и свим овим што демократски односи носе, чинило ми се, пошто су били први слободни избори, ево, хвала Богу, да ја то доживим. Српска демократска странка је имала формиран Савет странке. Савет су сачињавали људи који већином нису били чланови СДС-а. То је била једна група интелектуалаца, која је давала смернице СДС-у. СДС је национална странка која се задња фоРСЕ:Откуд доктор наука у политици? рмирала и мислим да су се у једном Плавшић: Интерес за политику никада распону од скоро четири месеца Срби раније није постојао. А онда су дошла питали: она времена пред изборе, прве вишестраначке изборе. Никада нисам “Добро, формирана је СДА, муслиманска прихватала онај бивши режим и странка, ХДЗ, хрватска странка”, а немислила сам: “Ево, хвала Богу, сада када и овако подсмешљиво, “је ли то долазе први пут слободни избори”. А значи да Срби треба да остану у Кои питали су ме из Српске демократске мунистичкој партији?” странке да будем њихов кандидат. Било је и неких разговора у којим сам Ја нисам била у руководству Српске им ја говорила: демократске странке, имала сам једноставно чланску карту, а господин “Па, таман фино, останите тамо где сте Кољевић није никада ни имао чланску и били, има нас неколико који нисмо били у тој Комунистичкој партији”. карту, он није био члан СДС-а. Ја сам 12. јула, када је била оснивачка скупштина СДС-а, чула да ће бити та скупштина, дошла и испунила приступницу. Али, до 1996. године никада нисам учествовала ни на једном форуму СДС-а. Била сам обични члан СДС-а.

Ево, то је био разлог зашто сам ја пристала да будем кандидат СДС-а на тим вишестраначким изборима - и ја и господин Кољевић.

РСЕ: Десили су се ти вишестраначки избори, ви и господин Кољевић сте добили највише гласова, улазите у РСЕ: Обични члан СДС-а? Председништво Босне и Херцеговине. Плавшић: Да. Ја стварно, кажем вам, Ви сте били једина жена. Неслагања у

Плавшић: Прва седница Председништва је била, ево да кажем, церемонијална, одмах иза седнице Скупштине. Скупштина је требала да почне ујутро у шест сати и ми чланови Председништва смо требали да положимо заклетву. И прва седница је, уместо у једанаест кренула негде око пет сати поподне. Већ тада је било чудно зашто се то толико отеже. Ја нисам имала никакве информације, тамо су се нешто договарали какав текст заклетве треба да буде. Ја сам тај текст заклетве добила, прочитала, нисам знала шта је у позадини тога, чинило ми се да је та заклетва доста добра и тако. И иза тога смо отишли у


Izbor

Председништво. Неки неспоразуми су тад почели, али не на релацији српска страна и остали, него је господин Фикрет Абдић искористио ту прилику, иако је то био међустраначки договор.

37

Feqton “Ја сам добио највећи број гласова.”

Плавшић: Да се војска повуче?

РСЕ: Да, да се војска повуче. Наводно је Милан Кучан врло лако договорио “Ја сам добио највећи број гласова. Али, ствар са југословенским војним врхом. добро, пошто је такав договор”. Колико сте ви лично и најближи вам А онда се обратио господину Изетбе- политички сарадници у Босни у том тренутку упућени у планове савезног говићу: војног врха? Колико знате о томе? “Ти, Алија, имаш много година, па ћу ти ја, ево, дати предност да ти будеш Плавшић: Ја ништа о томе нисам знала. председник Председништва. Ја се до- Иако се Словенија одвојила, и тада је долазио господин Кучан, долазило бровољно одричем.” је њихово председништво код нас у Он сад подсећа јавност:

То ми је баш овако остало у сјећању. Добро, није било коментара на то и тако је проглашен Алија Изетбеговић, јер на тој седници је као требало да се формално изабере председник Председништва. РСЕ: Као први?

Председништво. Онда је долазило комплетно Председништво Хрватске, комплетно Председништво Србије и Македоније. Тада сам и први пут упознала господина Глигорова и господина Кучана, и тако.

Плавшић: Да. Пошто је СДС рекао да су они обавили разговоре да господин Изетбеговић буде уместо господина Кољевића. РСЕ: Ви нисте имали ништа против?

У тим међустраначким договорима ја никада нисам учествовала, учествовали су људи који су били у Извршном или Главном одбору СДС-а. Пошто сам ја била само обични члан, ја сам само чула да господин Изетбеговић треба да буде председник Председништва, а не господин Абдић, иако је господин Абдић добио највећи број гласова. На тој седници, која је била врло интересантна, ја нисам очекивала да ће господин Фикрет Абдић искористити ту прилику - било је много новинара и он је рекао:

Плавшић: Не, а ни представници Хрвата. РСЕ: Иако сте били, како рекосте, обичан члан СДС-а, је ли вам био познат генерални концепт деловања Српске демократске странке, програм? Плавшић: Па, јесте, програм ми је био познат. Ја сам као члан узела тај програм и читала. Наравно, касније сам га још боље ишчитавала.

РСЕ: Три су национална покрета практично у Босни на власти и у време кад се дешава онај кратки, јунски, такозвани словеначки рат, а и потом онај у Хрватској. Дешава се договор “Ја има нешто да кажем пре устоличења на разини Словенија - југословенске власти, односно војска, тако барем капредседника Председништва.” жу сведоци тадашњих збивања, и због И рекао је: тога је, кажу, трајао тај рат у Словенији тако кратко.

Никада то није било обједињено, него су долазили појединачно. Расправљало се о томе шта ће бити са Југославијом. Не могу да се сетим да ли је господин Кучан испред њиховог председништва говорио о томе да они желе да се отцепе.


38

Feqton

Ја мислим да је тада сваке седмице страначким догађањима. долазило једно председништво. РСЕ: У то време нисте учествовали? Можда је то трајало једно месец дана. А говорило се о томе да ли Југо- Плавшић: Не. Да ли је господин Кољеславија може да остане федерација или вић, не знам. Господин Кољевић није конфедерација. Мислим да су се такви ни био члан СДС-а, али он је, ипак, разговори водили. Чини ми се да је више учествовао у тим политичким догосподин Глигоров рекао да Југославију говорима који су се водили, рецимо, између СДА и СДС-а. А, ја ћу вам казати треба сачувати. о оном једном, можда старом, приступу РСЕ: Постојао је такозвани план Глигоров на свим нивоима, без обзира да ли се - Изетбеговић. ради о Муслиманима, Хрватима или Србима - ипак су они сви са територије Плавшић: Видите, ја то не знам, ја вам Босне, где постоји један конзервативан то причам по сећању и мислим да је од однос према жени у политици. свих њих господин Глигоров говорио о томе да треба сачувати Југославију. До- РСЕ: Како сте ви уопште опстали као лазило је и Председништво Црне Горе жена у политици? да се договоримо - и у којој форми. Плавшић: Ја се добро сећам једном у РСЕ: Без Словеније мислите, или са Председништву, господин Изетбеговић свим републикама? је негде одлазио и сад је најстарији члан требао да га замијени, а ја сам била Плавшић: Не, ја вам говорим о тих ме- по годинама одмах иза њега. Али, он сец дана тих разговора. А мислим да је је одредио, чини ми се, Ејупа Ганића. била ту укључена и Словенија. Онда сам му ја рекла:

Izbor

мислим баш са муслиманске стране: “Како сте ви то поднели кад је он рекао да ће шаховница бити на Дрини?” Уследио је смешак и ја сам помислила: “Боже мој, како ли ће то између њих да се расплете?”

Јер, дошао је као гост, био је позван и “Да ли ви то третирате жену по Шерирекао: “Шаховница ће бити на Дрини.” јату?” РСЕ: А како се присећате тих барикада? Али, мислим, није то била само његова карактеристика, далеко од тога. Касније Плавшић: Барикаде су уследиле након када сам остала сама са Србима, такође убиства старог свата пред Старом прасам се с тим сусретала. Али, добро, вославном црквом. То је био 1. март. ја сам то разумевала. С друге стране, Мислим да се радило о свештеничкој пошто су се догађаји ипак страначки породици - из генерације у генерацију одвијали, ја сам сама себе протумачила је та породица давала свештенике и да сам само члан СДС-а и да у тим ства- један свештеник се, уствари, женио. рима и не могу да учествујем. РСЕ: Гардовић? Добро, била сам онда заузета неким Плавшић: Да вам кажем, ја заиста не хуманитарним пословима. знам. Ја сам господина Рашковића видела на тој оснивачкој скупштини 12. Брозовић, Патриотска лига и фрижидери у подрумима старе зграде јула. РСЕ: 1991. године назиру с већ почеци рата у Хрватској и догађаји који ће касније остати убележени, ако се сећате, као тзв. “Балван револуција”. Српска демократска странка, која је основана у Хрватској пре него је основана Српска демократска странка у Босни и Херцеговини, заправо је организатор најпре референдума о изјашњавању српског народа у Хрватској о такозваној аутономији, а потом и самог устанка. Колико СДС Босне и Херцеговине учествује у тим догађајима?

РСЕ: У Босни и Херцеговини се организује референдум о независности, након што је Словенија већ отишла, након што је Хрватска прогласила своју независност. Већином гласова пролази референдум, након тога следи реакција. Последњег дана фебруара, односно 1. марта 1992. дешавају се сарајевске барикаде. Можете ли се присетити тих догађаја? Шта је била позадина ове акције? Како је то организовано?

Ја сам била негде горе на галерији. А после тога, чини ми се, кад је била промоција СДС-а у “Сава центру”, да је био и господин Рашковић. Али чини ми се да је промоција СДС-а у “Сава центру” била 1991. године. Колико је СДС учествовао, то вероватно зна само уже руководство СДС-а, Главни и Извршни одбор. Ја заиста нисам учествовала у

Плавшић: Ја ћу да вам кажем да је још крајем 1991. године био неки велики скуп СДА у Холидаy Инну. Ја не знам да ли је позвана Српска демократска странка, то не знам, али знам да је ХДЗ био позван, да су дошли представници из Хрватске и добро се сећам, јер је то било у новинама, да је међу њима био и господин Брозовић. РСЕ: Далибор Брозовић.

Плавшић: Гардовић, да. И стари сват је убијен. Било је још неких рањавања. Пуцали су у српску заставу. Сутрадан се састало Председништво, господин Изетбеговић је рекао да ће се наћи убица и тако даље. Међутим, касније се име тог убице врло често спомињало. Он је тада кад је господин Изетбеговић то рекао већ био члан Патриотске лиге.

У то време је била организована ПаПлавшић: Он је по струци лингвиста, али триотска лига са 120.000 војника. је вероватно био политички ангажован Господин Изетбеговић, 1993. године и он је тада рекао: у фебруару месецу, када је дошао на “Шаховница ће бити на Дрини.” Онда сам годишњицу, рекао је: једном питала некога у Председништву, “Ово није једногодишњица, ово је


Izbor

И хрватска и муслиманска страна су РСЕ: Рекли сте тада, како цитира Танјуг, то одбиле. То је већ било чудновато. да су западна Херцеговина, Травник и У време када смо ми то предлагали, Чапљина усташка држава. ситуација је била толико добра.

двогодишњица оснивања Патриотске лиге.” Што значи да док смо ми седели у Председништву са председником Председништва, господином Алијом Изетбеговићем, он је имао организовану Патриотску лигу од 120.000 наоружаних војника. Ја нисам никада била на тим међупартијским договорима, мени је само Говорио је о томе куда је оружје просервирано оно шта ја као члан Прелазило и да су српска насеља у околини дседништва треба да урадим, јер је тако Коњица и Јабланице сметња за пролаз договорено на тим међустраначким оружја. И рекао је да ту територију састанцима. треба очистити од Срба - да они не виде куда војска пролази. То о већу народа је био предлог као нека превентива, ако се нешто случајно деси Пазите, председник Председништва. - да имамо једно одговорно тело на Ми разговарамо како да не дође до државном нивоу које ће расправљати рата, а већ постоји план, како се назио тим стварима. вао тај његов пројект, да се отчепи брадински чеп. А мени је већ онда било сумњиво то да су они тако нешто одбили. За то време док смо ми били у Председништву, дешавале су се чудне ствари Е, у самој згради Председништва, да у задњих четири-пет месеци. се вратим на то, четири месеца пре почетка рата, су се дешавале чудне Ја баш нисам била једна од оних људи ствари. који су запажали неке ствари, јер сам једноставно ту дошла са универзитета. Оно је стара зграда. Мислила сам да је оно о чему се говори и што се закључи на Председништву Ја никад нисам била у тим подрумима, алфа и омега и да тако треба да буде. али кажу да је скоро половина зграде Саопштења смо давали... Али дешавале испод нивоа земље - дубински фрижису се неке чудне ствари и у самој згради, дери, кревети су уношени унутра, неки јако чудни људи су запосели ту зграду. а и на овим седницама. Одједанпут је испало да смо увек професор Кољевић и ја на једној страни, а цело Председништво на другој страни. То ме је некада чудило и питала сам господина Ганића како он то, као представник Југословена у Председништву, може да толерише? Па он би требао да води више рачуна о Југославији него ја. Онда је у Скупштини било редовно прегласавање, иако смо ми у самом старту иза избора, када је било прво заседање Скупштине и када је покојни Златко Карабдић предавао дужност господину Крајишнику, предлагали да се оформи веће народа за сваки случај. Ако дође до неких неспоразума између три народа, да имамо једно тело које ће консензусом одлучивати.

39

Feqton

Ја сам знала ко је у обезбеђењу господина Изетбеговића, господина Кљуића, господина Бораса - то су људи које сам свакодневно виђала. Одједанпут су се појавили неки чудни људи, који су више били везани за неки доњи део зграде. И након одређеног времена ја сам заиста хтела да знам шта се у тој згради дешава. Званичан одговор нисмо могли да добијемо, али једном сам наишла и заиста приметила да се нешто у подруму спрема - за неку ванредну ситуацију и за неко дуже време.

Плавшић: Да, да. Ми смо дошли тамо као чланови Председништва Босне и Херцеговине. Отворила сам врата и брзо сам их затворила, јер ја памтим униформе црних усташа из 1941. године. Ја сам затворила врата и хтела сам да побегнем. А, онда је господин Ченгић рекао: “Јесте, непријатно је, али морамо да видимо шта се то дешава.” И један од њих је изашао - не могу тачно да се сетим који од њих је то био, да ли један од познатих - и рекао: “Госпођо Плавшић, уђите. Ви сте дошли да разговарате са нама.” Ја кажем: “Знате шта, ви мене овако подсећате на 1941.” Он каже: “Јесте, ми смо усташе.” РСЕ: Међутим, у исто време, само да направимо једну паралелу, ви посећујете и Бијељину. Плавшић: Не у исто вријеме. РСЕ: То је било у априлу. Травник и Чапљина су били 27. марта, а Бијељина почетком априла ‘92.

Плавшић: Сад ћу вам тачно рећи. Ја мислим да смо ишли у Бијељину када сам ја рекла на седници Председништва Како ме Аркан прогласио српском ца- шта сам видјела у Херцеговини. Јер, ја сам била и у Херцеговини. Знате да рицом је код Чапљине била блокирана она РСЕ: Ви сте у то вријеме, 27. марта напри- касарна. мер, посетили Травник и Чапљину. Наравно, кад сам се вратила, ја сам то Плавшић: Да, да. Ишао је са мном и саопштила. господин Ченгић. Онда је господин Изетбеговић рекао:


40

Izbor

Feqton

“Нису само хрватски војници ту. Кажу “Зар нисте читали “Дугу”, човек са да се у Бијељини спрема геноцид над Тигрића?” муслиманским становништвом.” “Нисам.” Ко спрема? Углавном, кад сам га ја питала какав је Каже: то човек, он каже:

да сам се први и задњи пут са Абдићем пољубила. Била сам толико сретна да сам га видела. Он каже:

“Неке паравојне формације из Србије.” “Опасан.

“Биљана, нисте имали шта да се бринете”, он воли да се онако мушки покаже, Пре мене на два дана су отишли го- Знате, може се десити свашта.” “ја бих се извукао и без ваше помоћи” сподин Абдић, Доко и Симовић, по“Па”, рекох, “како ја са тим човеком да и тако даље. тпредседник Владе. говорим?” Дошли су Доко и Симовић и они су ми, Ја нисам знала да су они тамо отишли, богами, рекли да је било врло озбиљно. јер је то ваљда био неки договор, угла- И он је мени дао број телефона од... да Људи су ми се навелико захваљивали, ли је то био кризни штаб? вном ја то нисам знала. јер им је он ваљда рекао:

Он каже:

Ја сам отишла после два дана и видела сам где је то, - то је било у општини. Ја “Да није било ње, ја вас не бих пустио.” назовем, неко ми се јавио и ја затражим РСЕ: Наводно вас је Аркан касније прогосподина Аркана. Када се он јавио на гласио српском царицом? телефон, ја му кажем: Плавшић: Ја сам се касније с Арканом “Мени су из касарне у Тузли јавили то и срела. то. Биће јако ружно ако се тим људима нешто деси.” Наравно да су они и у Председништву и у Влади поднели извештај и онда ми И кажем му ко су ти људи, неко своје је господин Изетбеговић рекао: мишљење о њима и додам: “Идите ви у Бијељину и видите шта се “Знате шта, сутра могу Срби да страдају дешава са Муслиманима тамо.” у Сарајеву.” И знам, пошто су баклаве биле у питаОн каже: њу, да је тада био Бајрам.

“Код Аркана.”

“Ја вас јако ценим.”

РСЕ: И то је био Курбан-бајрам.

Ја се мислим и кажем:

Ја рекох:

Плавшић: Да, да. Ја кажем:

“А, где је то?”

“Па, фино, ако ме цените, онда вас “Знате шта, ја хоћу да господин Абдић молим да ме и послушате, да те људе пође са мном, а дајте ми исто тако неког пустите”. од војске из друге области.” И са мном је кренуо онај генерал, плав, подебео. Он каже: И пошла је с нама и телевизијска екипа. “Па, добро, можда ћете се ви касније На улазу у Бијељину су нас зауставили због тога и кајати, али ја ћу настојати да неки људи у цивилу, али наоружани. их пустим уколико није касно.” Рекли су да не могу сви да прођу и рекли су мени да ја одредим ко ће ићи. И Сутра ујутро, кад сам дошла у Пре- ја сад гледам ко да крене да обавимо дседништво прво сам ушла у Абдићев посао. Генерал мора ићи, без Абдића кабинет и била сам врло задовољна нећу да идем, јер какав год ја извештај што га видим. На његовом столу је поднесем у Председништву, неће мени стајала ћаса бурека и он је јео тај бурек. као Српкињи веровати. Мислим, једино Наравно, било ми је јако драго, мислим је имало смисла да обоје идемо. И рекла сам да иду они и чини ми се да је ишла ова државна телевизија, а не знам кога смо вратили, јер једноставно ови нису дали свима.

Касно у ноћи, то је могло бити један сат, зазвонио је телефон, ја сам дигла слушалицу, јавио се командант касарне у Тузли и рекао ми: “Госпођо Плавшић, ви сте члан Председништва, ја вам морам да кажем да ова тројица који су били овде”, јер знам да сам ја њега питала која тројица, па ми је он онда то рекао, “они по свој прилици сутра неће доћи, јер су заробљени.” А, ја питам: “Где?”

Он каже: “Госпођо, није то место, то је човек.” Добро се сећам да ме је питао: “Како не знате? Да ли читате жуту штампу?” “Не читам”, рекох, “не читам жуту штампу, једва стигнем и ове дневне новине да прочитам. Какав је то човек? Никад нисам чула за њега.” Па, каже:

РСЕ: Новинар “Ослобођења” је враћен. Плавшић: Ваљда, не знам. Углавном, тако смо ушли у Бијељину и када смо тамо дошли, Аркан је поређао своје преторијанце, били су заиста онако репрезентативни момци за видети - и он је поднео рапорт. РСЕ: Коме је поднео рапорт? Плавшић: Мени, Абдићу и овом генералу. РСЕ: Коме не можемо да се сетимо имена? Плавшић: Да нама трома, ми смо званично били тамо. Кажем ја њему: “Господине Аркане”, не знам ја сад ње-


Izbor

гов чин, нисам ја вична томе, нисам можда ни дан-данас вична, “много вам хвала што сте ме послушали. Било би врло лоше да се оним људима, не дај Боже, нешто десило. Много вам хвала.”

41

Feqton обиђемо. Они су били уплашени - полупани су излози, неке борбе су ту вођене.

Ја сам ту једну пушку узела, донела у Председништво и дала Изетбеговићу.

Наравно, телевизија је ишла заједно са нама, па су и нешто снимили. Углавном, Они су рекли да их нико није малтре- изјаве смо давали и господин Абдић и тирао, али да су уплашени и да им је ја. И тада је био онај пољубац. најсигурније код војске. Али, било је и РСЕ: Да, чувени пољубац који је остао кућа где су људи остали. Ми смо ишли забележен. у те куће. Где год сам дошла, била је баклава, тако да се добро сећам да је Плавшић: Јесте, који је остао забележен. то био празник. Мислим, ја сам му заиста била захвална, јер је све било у његовим рукама. А видела сам неке старије жене, љубе Аркану руку. Ја вам не бих могла рећи Он је могао тим људима не знам ни ја да ли је то од страха, али оне су ми гошта да уради, јер он је био, када сам вориле: “Овај човек нам није ништа дошла у Бијељину, тамо господар. урадио.” Шалио се с Абдићем. Абдић му каже: Ја вама сада само пресликавам ситуа“Ма, не би ти мене могао…”, “ћути, ћути цију. бабо”, каже, “да није било ње…” Онда сам посебно разговарала с АбдиТако је отприлике разговор вођен, хајде ћем и његови утисци су били исти као да кажем, мало у шали. Ја сам му рекла и моји. да смо чули да је таква ситуација, а он Сутра ујутру на вестима биле су само каже: Ја му кажем: моје изјаве, а Абдић је јако протестовао “Добро, ви отидите у Бијељину, па “Хајде, Абдићу, да се ми раздвојимо. и рекао да то није тако требало. видите је ли то геноцид над муслима- Можда ће Муслимани теби нешто рећи, Знам да су сутрадан још дошли из теленским народом”. што неће у мом присуству да кажу.” визије, па су мене интервјуисали.

Сад ћу да вам кажем. Тамо сам ја била у неколико кућа где су погинули људи. Од девет цивила, шест је било Срба. Углавном су то биле особе које је погодио гелер. Та три - четири дана се није ни сахрањивало, држали су сандуке горе, на тавану. Мислим да су то већином биле жене. Знам да су тако причали. Рекли су да су жене изашле, једна је била са џезвењаком, да виде шта се то напољу дешава. А што се тиче муслиманског живља, један део њих се склонио у касарне. Склонили су се код војске. Господин Абдић и ја, заједно са овим генералом, отишли смо да их

И онда је он такође ишао - наравно Абдић је, овако, један доста сујетан добио је неку пратњу. човек, амбициозан човек и тако, што Онда су ми дали једну пушку са зеленом иначе по његовом животу то можете ручком на којој је писало “Шокац”. Та и да закључите. Он је био јако погођен пушка је на себи имала шаховницу и што њега у тој целој причи нема. писало је “Made in Croatia”. Кажу: “Ово су имали њих 45 који су требали да покоре Семберију. Међу њима није био нико од Муслимана из Бијељине. Били су из Санџака и већином Албанци”, чини ми се да су рекли 42 или 40, “и ово наоружање су имали.”

И онда сам се ја, заиста, над тим замислила и рекла Абдићу: “Па зар не видиш зашто је то тако? Ако Биљана Плавшић исприча како је било, онда јој се неће веровати. Али, ако и ти испричаш ту исту причу, онда ће, ипак, бити доведено у сумњу.”


42

Feqton

Према томе, то је заиста била једна игра, отворено кажем, од стране господина Изетбеговића - да се то тако прикаже.

Izbor

РСЕ: Госпођо Плавшић, и Телевизија Београд правила је извештаје о бијељинским збивањима у исто време. Плавшић: Ја не знам да ли су они били тада кад сам ја била. РСЕ: Јесу, били су тамо, то је емитовано. Сликали су бијељинску џамију, са чијег звучника су пуштане српске националне песме и била је обешена српска застава. Јесте ли ви то видели? Плавшић: То сам видела, како да не, у општини. Та сала општине је иначе гледала на тај трг, а ја нисам седела окренута леђима, него сам баш гледала у том правцу. Људи из Територијалне одбране су разговарали. Аркан није много говорио, него неколико људи из Територијалне одбране. И причали су како је то почело. Један радиоаматер је ухватио радиовезом да се спрема напад на Семберију и он је то јавио у Србију, ја не знам коме, али, углавном, ови су дошли.

“Милошевић је дошао на разговор са И сад ја, иза тих силних комплимената, Изетбеговићем”, ваљда како су та пре- кажем: дседништва долазила. “Знате, господине председниче”, било РСЕ: Јасно, јасно. му је непријатно што га ословљавам са господине председниче, “немамо Плавшић: Али ја нисам била присутна, много времена, само желим да вам јер ја се не сећам да сам га видела у кажем да је она ваша одлука да се не згради Председништва. врати имовина Српској православној Али, Изетбеговић се с њим састао, да цркви јако лоша.”

ли на Стојчевцу, ја то не знам. Ту сам ја запечатила с њим - од тада па И тако, у тој причи ја погледам кроз до краја. прозор и онда сам се насмејала - видим Тако ми је некако остало у сећању. српску заставу на џамији. Само је Караџић рекао да ће Милошевић посетити тај Савет СДС-а, о коме сам Мислим, тек сам је тад угледала.

РСЕ: Ви сте у односу према Милошевићу остали доследни. Милошевићева грешка на Газиместану вам у почетку говорила, али да неће моћи остати дуже од 20 минута, тако РСЕ: Како у то време функционишу сам то запамтила. везе са Београдом, не мислим на саобраћајне? Е, сад, хајде да одем. И тада сам га први пут у животу видела. Ушао је унутра, доПлавшић: Разумем шта питате. чекао га је велики аплауз. Људи су му се Да вам кажем, да ли се те везе одржавају обраћали са комплиментима и тако. Ја или не, у почетку ја нисам знала, јер ја нисам уопште била једна од оних људи нисам уопште била једна од особа које који су склони да неког јако високо су ишле код Милошевића, ни за време дижу. Ја бих била у стању да некога уздигнем, али прво морам проверити рата. да ли је вредан неке висине. Он је Само је једном господин Караџић ре- дошао дан након што је одбио да врати као: имовину Српкој православној цркви.

То сте и платили на неки начин. Били сте хапшени, спровођени до границе, пребачени у Републику Српску на аеродром. Плавшић: Четири пута сам задржана на граници, а као председница сам била и ухапшена. РСЕ: Данас чак не можете ни отићи до Србије ни кад бисте хтели. Како тумачите да сте ви, многе би жене вероватно с поносом рекле - то је женска интуиција, одмах осетили какав је то човек. Али сви остали, ваши


Izbor

43

Feqton

најближи сарадници, су били напросто - Овенов план. опчињени господином Милошевићем, Његова супруга је много, не знам из коједино ви не. јих разлога, харангирала против мене.

И кад је после годину дана, било је више таквих примера, његова функција требала да се обнови, у СДС-у су се с тим сложили, али ја кажем: “Зашто СДС о томе да одлучује? Треба ми у Председништву да одлучимо”. РСЕ: Да подсетимо, Кљуић је требао да замени господина Изетбеговића, јер је на то место требао доћи Хрват. Плавшић: Да. Кљуић је био човек који је волео живот. Никада није издржао целу седницу. Увек би се дигао у пола седнице и рекао: “Алија, како ти гласаш, тако урачунај и мој глас.” Сећам се добро. И ја сам онда рекла господину Изетбеговићу:

Плавшић: Па, да вам кажем, може се неко смејати на женску интуицију или не знам ни ја шта, мене интуиција не води, али кад се она појави у мени, онда ја то проверавам врло конкретно. Пре тога је био онај митинг на Газиместану, на који је дошло два милиона Срба. Давао се парастос косовским жртвама. Он је сишао оним хеликоптером.

“Сви кажу да вама треба да се обнови Ангажовала је и неке стране новинаре мандат. Сећате се, господине Изетбекоји су писали, једна серија чланака је говићу, онога што сам вас онда питала? Ви сте одговорили позитивно и ја сам била о мени, и тако. вам поверовала, али тада, тада и тада, РСЕ: Ви сте иначе особа коју се или јако у тим случајевима, ви сте показали да не можете то да урадите и ја сам против воли или не воли. тога да се вама обнови мандат”. Плавшић: Ја не могу другачија да будем, нисам ја за политику. Нисам била ни у Ја сам била једина. оном Председништву. Знате када се требао господину Алији Изетбеговићу Чак је и господин Кољевић био за то. обновити мандат након годину дана? Ја сам видела да је то готова ствар, али мислим се зашто му то не бих рекла, као што сам рекла и, шта ја знам, МиПлавшић: Ја сам њега јако ценила, лошевићу да је погријешио што није нисам била на његовим таласним ду- урадио то и то. жинама, али мислим да је то човек који је баш показао да је за неке своје иде- Мислим, многи људи који не воле да им се каже истина, не воле ни мене. але у стању и себе да жртвује. РСЕ: Да, сећам се.

Мислим да је то нешто што се цени. И ја сам га тако као човека стварно јако ценила. Онда сам му једном, и то на седници Председништва, рекла: “Господине председниче, да ли ви можете онако здушно као што заступате интересе Муслимана, исто тако, јер сте председник Председништва, заступати и интересе Срба?”

Бруји онај хеликоптер. Мучно.

Он се мало замислио и рекао:

Бежанија

“Могу.”

РСЕ: Дакле, рат је почео, а Сарајево је опкољено. Кад већ то помињем, да ли из ове перспективе мислите да је то био оправдан посао?

Ја рекох:

“Ја то вама кажем зато што, ево, можда Мојој мајци је тада било 89 година. Већ ја не бих, али бих била свесна те своје Плавшић: Рат се могао избећи, али је је била помало сенилна, али она каже: обавезујуће функције и ако нешто не некоме рат требао. “Ко каже да је ово вођа? Погледај где бих могла, ја бих вас или господина РСЕ: Не мислим на цели рат, мислим Абдића замолила да ми ту помогнете. држи руке, а служба се служи.” конкретно на Сарајево. Сарајево је Ја обратим пажњу, а он ставио руке на И зато вам кажем да уколико вам нешто било у најтежој ситуацији током рата. леђа. Не могу да кажем да нисам цело треба, уколико вам треба потпора у ве- Дакле, да ли је то војно, стратегијски, време била под утиском тога. А онда зи нечега, ево господин Кољевић и ја како год хоћете то да протумачите, био оправдан поступак? сам му то рекла када сам имала прилику ћемо вам помоћи.” после да га видим тих 20 минута - и видела сам његову страшну реакцију. Наравно, он се пазио да речима то не покаже, али лице је показало да сам учинила нешто страшно што ће ми до краја живота да памти. Иза тога сам га видела на Јахорини кад је био онај Венс

Он је рекао: “Не, не треба, хвала.”

Плавшић: Да вам кажем, из Сарајева су се Срби извлачили ту на та брда.

Руководство је отишло на Пале. И ја сам то узела као сто посто тачно, ценећи њега као човека. Међутим, по- Ја нисам могла тада да изађем, јер ја казало се да ми није рекао истину. нисам знала како.


44

Feqton

Они су сви били покретни, а ја због мајке нисам била покретна. Морала сам да тражим неко решење. Ја сам чак једном мислила да одем од Изетбеговића, јер сам дала оставку у Председништву, ја мислим да је то био 6. или 5. април.

Он каже: “Хајдете, ми ћемо вам помоћи, ако можете да пошаљете нека кола по мајку, а ви изађите.”

Они су, иначе, имали моје бројеве телефона и ја сам им рекла да ме назову у било које доба, била сам свесна своје обавезе. Господин Кољевић је био негде на путу.

И мислим да је за једно сат ауто дошао по њу.

Izbor

Он је мени заиста помогао.

Ја сам била сигурна да ће ми он причувати мајку. Ако будем могла наћи нека РСЕ: 5. април. кола да дођу по мајку, близу је била Плавшић: Ноћу је сазвана седница Пре- наша територија, а ако не, ја ћу се дседништва. вратити.

А тај младић, јак један човјек - ја сам с његовом мајком била добра, а он је становао доле негде у Сарајеву и доУшла сам 6. априла ујутро и рекли су ми лазио да посећује мајку, мајка му је да је одржана седница Председништва умрла, па се онда више задржавао у у два сата ноћу и да је закључак био да том њеном стану - моју маму је снео се изврши општа мобилизација. на први спрат. Питала сам господина Изетбеговића Ја сам побегла и нашла сам кола хитне зашто ја нисам присуствовала тој се- помоћи. дници и зашто су донели такву одлуку? Неколико ових, који су били на нашој Није ми одговорио ни на једно, ни на територији, су сели у та кола, дошли друго питање, хтео је да одем у кабинет тим колима. и напишем оставку, пошто се то тако Мама је заиста била на првом спрату, десило. он је њу снео. Ја сигурно не бих гласала за општу мобилизацију, по мом мишљењу мо- А, брата и снаху ми је ухапсио онај ћело билизација је најава рата и ја у томе Делалић три дана пре тога и било ми је јасно шта хоће с њима да уради. нећу да учествујем. Написала сам оставку.

Међутим, Доко ми је рекао:

То је био тако један текст од пола странице који сам проследила у Председништво. Сутрадан је дошао Кољевић и ја сам му то рекла. Он је, такође, написао оставку. Сазвали смо конференцију за штампу у Председништву, поделили те оставке. Ја сам изашла из зграде и више се никада у ту зграду нисам вратила.

“Ја знам да вам дугујем живот онда у Бијељини. Ја ћу настојати да их извучем из тог приватног затвора.”

Остала сам у Сарајеву до 23. маја. 23. маја сам једноставно видела да ја морам да идем. Ујутро су ми јавили да су зелене беретке дошле у дом “Васо Пелагић” и да се спремају да ме ухапсе. Мајка лежи непокретна, тотално несвесна шта се дешава. Имала сам с њом проблема, пуцало је, а она је хтела да изађе на прозор. Мислим, баш је то било страховито, било је гелера по кући. Откако је рат почео, струје није било, лифт није радио. Син моје комшинице, она је умрла, Муслиманка је, дошао је мени и рекао: “Сигурно вам треба воде”. Ја сам живела на 17. спрату и нисам могла сваки дан по воду. То јутро је он дошао, видео ме тако и рекао: “Ако икако можете, требали бисте да изађете.” “Како ћу, шта ћу са мамом?”

“Којег?”, кажем.

Они су бранили те куће, бранили те своје породице.

“Па, Ћеле Делалића.”

РСЕ: Негде у јулу, ако се не варам 13. јула те исте, 1992. године, ви сте већ почели И он је успео. да контактирате са представницима Брата и снаху су онда довели у Пре- међународне заједнице, у то време дседништво и из Председништва су УНПРОФОР. их транспортовали код мене, а они су Сусрели сте се са генералом Намбиаром, одмах од мене отишли на Враца. имали сте разговоре око отварања коДан после се ово овако одиграло и ридора за Сарајево, на чему сте доста тако смо тим колима хитне помоћи радили. отишли. Оставили смо све. Брат и снаха су отишли у пиџами, тако су били Плавшић: И ону воду са Илиџе и још одведени у затвор. И тако смо отишли је нешто, чини ми се, било. Неки далековод. на Пале. РСЕ: И од тада више нисте били у Сара- РСЕ: Јесте. Али у том тренутку, с обзиром да је добио информације, генерал јеву? Намбиар који је хтео да провери те Плавшић: Прођем сада, али нисам. информације, вас је питао је ли тачно да Срби имају концентрационе логоре? РСЕ: Нисте ми конкретно одговорили, мислите ли да је опкољавање Сарајева Одговорили сте, ево ја сам то забелебио оправдан потез? жила, цитираћу вам шта сте тада рекли: “Срби никада нису поставили коПлавшић: Ја нећу да кажем да је био нцентрационе логоре и неће их почети оправдан, али људи су се ту нашли. никада оснивати.” Они нису могли даље да беже. Плавшић: То је било ‘92. године. Мислим, и овамо је било тешко побећи. РСЕ: Јесте. Мене занима да ли је Ево, ја сам вам испричала моју бежанију. могуће да су од вас практично сакрили А ти људи који су били око Сарајева, то информације о логору на Мањачи? су били људи који су са тих положаја показивали где су њихове куће. Плавшић: Нисам ја то никада знала. Знате кад сам ја то сазнала?


Izbor

Да ли се ви сећате када је долазио из Француске онај академик, Јевреј? Онда је он тражио састанак са Караџићем. Ја нисам знала да је он уопште ту, него сам чула на вестима да је на његову молбу, поводом католичког Божића 25. децембра ‘92. године пуштено из неког логора не знам колико хиљада људи. Онда сам ја Радована питала: “Па, зар код нас има затворених људи?”, јер ја

45

Feqton политичким затвореницима сам чула тад први пут, јер, не знам тачно колико, али велики број људи је поводом његовог доласка био је пуштен и тада сам сазнала да су ти људи негде били затворени.

Плавшић: Да вам кажем, ‘92. године, можда негде крајем августа, ја сам једноставно, не знам из којих разлога, видела сам да ја нисам ту… РСЕ: Подобна?

РСЕ: А, кад сте питали господина Кара- Плавшић: Не бих рекла подобна, али џића, је ли вам одговорио? Заправо шта да једноставно не пашем. вам је одговорио? Рекла сам тада председнику Караџићу Плавшић: Не могу да се сетим, само да ја морам да збринем мајку, она је знам да је то био повод. Али, ја сам била у болници на Корану, рекла сам више пута то и у њиховом присуству му да ја морам да идем, јер је то, ипак, моја обавеза. Јесте да су ми брат и понављала. снаха ту, али снаха је снаха, а ја сам јој РСЕ: Јасно, и нико вас није демантовао. кћерка и ја морам да је збринем. Плавшић: Не. РСЕ: У многим мемоарским записима различитих аутора, који су се појавили последњих година, појављује се тврдња сам цело време говорила ово што сам како је за време рата у Босни и Херцерекла Намбиару. А и другима сам то говини трајало разумевање између исто говорила - да код нас политичких Војске Републике Српске и Хрватског затвореника нема. већа обране. Да ли ћу се ја вратити, питао је. “Било би добро”, рекла сам, “ако нећете да примите оставку, да ми дате неки посао који ја могу из те позиције да радим”. Он је рекао: “Баш би било добро да нам неко ради хуманитарну област. У Београд долази много нашег света из дијаспоре, хоћемо да помогнемо. Лекови долазе до Београда, али онда они не знају где то треба да се усмери.” Доста сам ја посла тамо обавила. И тако сам, ја мислим да је то био октобар ‘92. године, отишла са Пала.

Ја сам то тада сазнала, то је био Бо- Познат је чак и сусрет, ако знате, Бобан жић. Значи, до Божића ‘92. године ја - Караџић у Грацу, у Аустрији, и тако сам заиста била уверена да код нас даље. политичких затвореника нема. Чињеница је да се ХВО и српска војска РСЕ: Јесу ли вам тада признали да има? нигде нису директно сукобили у Босни Плавшић: Ја сам мислила да можда и Херцеговини. Јесте ли располагали има неких ратних заробљеника, али о тим информацијама?

Понекад сам долазила на Пале, четири пута ми је Милошевић забранио да уђем назад у Србију и ‘94. године у јулу месецу, тада ми је мајка била јако болесна, никако нисам могла да пређем границу. И онда су ми мајку довели на пола моста, а ја сам је чекала на пола моста и дошли смо у Бању Луку. Тако да сам ја ‘92. у октобру месецу отишла у Београд, некада сам и јавно рекла да сам препливала Дрину.


46

Feqton

Наравно, нисам. Милиција ме пустила. су гинули Муслимани. Неки је јадан плакао: РСЕ: Да, у крајњој линији постоје и ста“Да смо то доживели да вас не можемо тистички подаци који показују колико да пустимо.” је људи настрадало. И тако, ја сам тај посао радила.

Плавшић: Да.

РСЕ: Да ли вам се сада, из ове перспективе, кад све знате и кад се осврнете уназад, чини да је политика коју је водила СДС била погрешна?

РСЕ: И само још за крај, како бисте рангирали кривце за почетак рата? Не мислим само у Босни, мислим на нивоу целе бивше Југославије.

Плавшић: Да вам кажем, да није било СДС-а... Могу да вам кажем да Караџићу тада није падало на памет да он буде председник те странке.

Плавшић: Прво да вам кажем, не знам да ли бих рангирала, али бих могла да кажем - далеко од тога да сам ја могла тад тако да промишљам.

Ја му верујем зато што сам ја то и про- РСЕ: Да, треба времена. верила касније. Плавшић: Стара Југославија, она ЈугоТо је нуђено господину Кецмановићу, славија, сада више не говоримо о а господин Кецмановић је рекао да старој Југославији као о краљевини му треба времена да мало размисли, Југославији, него о овој бившој, она је али тада није било времена за разми- прозводила много оружја и продавала шљање. то оружје. Неког плана да се разори Босна није било. Ја верујем да и данас господин Изетбеговић, када би се с њим разговарало, сигурно жали што је до овога дошло, јер није ни он постигао тај свој циљ. жртве су огромне на свим странама.

Ја мислим да је била већ несимпатична као конкурент на тржишту оружја, а да не говорим о томе да смо ми страшно пропатили због Хизбулаха, знала сам за све формације које су овде биле увезене из арапских земаља, многе од њих су обучаване у Београду пре тога - да ли у Београду или негде друго на територији бивше Југославије, ја то не знам.

РСЕ: Земља разорена. Плавшић: Да, земља разорена. И имамо ово што имамо данас, ову муку. Сви су једнако пропатили. А мислим да није много вођено рачуна о томе колико се људи шаље на фронт, да ли је рационално слати онако масовно и то мислим највише Муслимане. Ту је страдало највише Муслимана. Ја сам једном чула генерала Младића, нешто је расправљао и рекао: “Не, ово нећу, јер ће ту да погине толико и толико.” Углавном, мислим да таква Југославија, То ми је остало у сећању и мислим се а поготово комунистичка, а комунизам - тај човјек је заиста одговоран. Он је одлази, сигурно је била једна рак-рана командант српске војске. А да ли је тога на телу Европе. Изгледа да су сви имали било са друге стране, не знам. И наша велику жељу да ту Југославију растуре. војска је гинула, али много масовније

Аутор: Сабрина Чабаравдић

Izbor


Izbor

S one strane zakona

47

Министарка спорта две године плаћа Он додаје да су своје налазе одмах лажне спортске пензије доставили и министарки, али да она две године стопира цео случај! Ојадили буџет за 21

милион!

- У медијима је у неколико наврата изјављивала да је њен циљ да се утврди који све појединци неосновано примају национално спортско признање. Када смо то недвосмислено утврдили, она је списак с њиховим именима једноставно гурнула у фиоку.

Буџет Србије досад је оштећен за више од 200.000 евра јер седморица наших познатих спортских тренера без основа примају националну спортску пензију, тврди Дејан Шупут, члан специјалне комисије коју је формирала министарка омладине и спорта да би проверила постоје ли појединци који Не могу да тврдим, али се плашим да без основа примају то национално извештај, с обзиром на податке које садржи, служи неким политичким признање. круговима за уцењивање и притисак на поједине спортске савезе и њихове руководиоце - каже Шупут и објашњава да је 2006. Влада Србије донела уредбу којом се сви бивши и садашњи спортисти који су освајали медаље на олимпијским, параолимпијским играма, светским и европским првенствима и шаховским олимпијадама награђују доживотним пензијама чији се износ, у зависности од успеха, креће између једне и три просечне нето зараде. Наиме, списак са спорним именима предат је на руке министарки Снежани Самарџић-Марковић још у јуну 2008. године. На њему су по три кошаркашка и атлетска стручњака: Боривоје Ценић, Владислав Лучић, Зоран Ковачић, Драган Животић, Ференц Камаси, одбојкашки тренер Лазар Гроздановић, али и славни атлетичар Данијел Корица.

функцију савезног тренера мушке атлетске репрезентације.

И Владислав Лучић такође тврди да има право на доживотно издржавање и поред тога што на ЕП у Кадизу, када је женска кошаркашка репрезентација освојила сребро, није био на клупи јер се као савезни тренер налазио на платном списку некадашњег СОФК-а. Из истог разлога, и остала петорица тренера „фалсификатора“ сматрају да су заслужено добили спортску пензију. У вези с овим случајем, „Ало!“ је и Иначе, новом уредбом тренерима је директно од прозване министарке укинуто право на национално спортско спорта покушао да добије одговоре признање. зашто две године игнорише налазе Пренето из: Ало, Београд сопствене комисије, али нам то није пошло за руком.

Перућац открио стравичне

С друге стране, њен помоћник Драган злочине Атанасов, који је такође учествовао у раду комисије, каже да после доношења Пронађено 370 тела на левој обали нове уредбе о додели признања више језера Перућац, изјавио председник Конема притужби. мисије за нестала лица Владе Србије Вељко Одаловић. На нашој страни - Стара уредба није била довољно јасна, пронађено 11 тела, навео Одаловић. па су неки спортисти радници искористили те нејасноће.

- Утврдили смо да су седморица тренера, уз помоћ својих матичних савеза, фалсификовали документацију да би на туђим успесима себи обезбедили до- Искрено, мене би било срамота да сам на њиховом месту - каже он за „Ало!“. животно „издржавање“. Тек накнадно дошли смо до правих података и уместо да се против оних који су доставили лажне информације покрене кривични поступак, они и даље примају новац, као да се ништа није догодило. Већина спортских савеза упозната је са овим скандалозним случајем, али ћуте јер се плаше да ће им министарка ускратити финансирање - јасан је Шупут.

Корица: Нисмо преваранти И поред чињенице да није био лични тренер Слободана Бранковића када је овај у Ђенови 1992.године на атлетском ЕП освојио златну медаљу, Данијел Корица, наш прослављени дугопругаш, тврди да је национално спортско признање добио по закону. Он објашњава да је тада обављао “На нашој страни пронађено је 11 тела”, навео је агенцији Бета Одаловић, који ће у Сарајеву са колегама из БиХ, предочити резултате претраге језера Перућац. Одаловић је рекао да ће породицама из тог краја бити предочено шта је до сада урађено и шта могу да очекују даље, у погледу идентификације посмртних остатака. “Поступили смо по свим захтевима које је босанска страна имала. Одложено је за одређени период пуњење језера, да би могла да се изврши комплетна претрага јер је то један неприступачан


48

S one strane zakona

терен, а спуштање нивоа језера до 18 најмилије и да знају ко је одговоран за метара створило је праву могућност да злочине. се изврши претрага и леве и десне обале Дрине”, објаснио је он. Највећи број породица које су издале захтев за тражење, дале су крвне узорке и они се налазе у јединственој базу. “Надамо се да ће доћи до што већег броја поклапања, да би се што више случајева резрешило”, истакао је Одаловић. Како је навео, разрешење судбине несталих је хумана и цивилизацијска обавеза и једна од најбољих основа за стабилизацију укупног стања региона.

Према првим претпоставкама, скелетни остаци припадају жртвама ратних злочина које су починиле формације Милана Лукића, кога је Хашки трибунал

Одаловић је подсетио да се 14.500 јула 2009. године осудио на доживотну особа још води као нестало у читавом робију, због серије злочина над Бошњацима у Вишеграду и околини, региону. током рата у БиХ, у периоду од 1992. до 1994. године.

“Докле год имамо толико неразјашњених судбина, имаћемо потенцијалне проблеме у укупним односима”, оценио је Одаловић додајући да породице имају право да пронађу своје

Izbor


Izbor

Reporta`e

49

Радослав Павловић (16), најбољи мла- није из школске клупе, како га његови Не говори колико је својим другарима ди истраживач ментори и другари већ зову, о хемији урадио задатака из контролних везна све што и његови професори. жби јер је “сасвим нормално да им помогне”, али га збуњује што му нико из Држи предавања у школи, а професори Научник из ђачке клупе Министарства просвете на десетину њесе не љуте кад реагује и нешто их гових мејлова није чак ни одговорио. А исправља. питао је само како држава подстиче Неко ради састав чоколаде, неко анамладе таленте. лизу меда, а Радослав Павловић, ученик У хемију се заљубио као дете, и признаје другог разреда Медицинске школе „по- да је за његову љубав понајвише “кри- - Центар за младе таленте нема чак ва” бака Зорица, која га је док још није ни свој простор, користи лабораторију играва се“ са цитостатицима! ПМФ-а, а за супстанце за експерименте сналазимо се како знамо и умемо. Теоретски део рада о цитостатицима није ми проблем написати, али јесте проблем како обавити експерименте. Потребне супстанце не могу да се набаве у Србији, за наше прилике изузетно су скупе и за оно најосновније потребно је најмање три хиљаде евра. Само један грам платинастих комплекса кошта 120 евра, а да бих обавио било какав квалитетан експеримент потребно ми је бар шест грама. То је само једна од супстанци које се набављају искључиво из Немачке. Плаћање је унапред, а од наруџбе до испоруке потребна су три месеца - прича Раде. Градоначелник Крагујевца Верољуб знао ни да чита, водила у апотеку. Стевановић први је, и за сада једини, Радомир-Раде Павловић са менторком подржао младог научника и град је проф.др Верицом Глођовић - Бака је радила као чистачица, а ја сам одобрио хиљаду евра за Павловићева Голобради шеснаестогодишњи геније загледао лекове, питао како се који зове истраживања. За остатак Раде и његови из ђачке клупе, у лабораторији ПМФ-а у и за шта се користи. сарадници тек треба да се “снађу”. Крагујевцу, са универзитетским профе- У седмом разреду добио сам хемију и сорима и докторима наука, експери- “заљубио на први поглед”-каже Раде. ментише са цијанидом, платином и Спава као Тесла плутонијумом и тражи лек за малигне Његов отац Зоран открива да је његов син сам научио латински језик и зна- У лабораторији Раде проведе три до ћелије. њем већ у основној школи збуњивао четири сата дневно, а за градиво у Лек који неће уништавати здрави део наставницу хемије. школи каже: “дуга је ноћ уз кафу”. људског тела! На пријемном испиту Регионалног це- Другари су му из “исте бранше и слиПавловић је члан Регионалног центра нтра за младе таленте Раде је “прошао чних занимања”, али кад су заједно за младе таленте, полазник је научно- без грешке”, урадио три пројекта и на нико и не проговара о хемији. истраживачког центра Петница, зна све државним такмичењима победио са И сурфовање по интернету и фејсбук што и његови професори хемије и носи два. “краду” му време у касне ноћне сате. титулу најталентованијег младог истраживача у Србији! А држава му је за све Титулу најбољег младог талента истрато његово знање поклонила - диплому живача, коју му је доделио Републички - Спавам три четири сата, али ни Тесла центар за таленте, стекао је проје- није спавао више - каже у шали Паи бели качкет! ктом “Синтеза и карактеризација ко- вловић. - Први у Србији пишем пројекат о си- мплекса кобалта (ИИИ) са хексамеСтан за школовање нтези цитостатика са капсулом која ће тилентетрамином”. бити осетљива само на оболеле ћелије. Радослав Павловић жели да кад заврши Тражим пут како да “маскирам оболеле Његов рад се на путу до жирија некако средњу школу оде на школовање у молекуле” како они не би утицали на загубио, па га је на такмичењу бранио иностранство, првенствено му је жеља испред табле са кредом у руци, али је универзитет Оксфорд. здраве ћелије. и то било довољно. Многи хемичари и научници у Србији - Тамо је за експерименте потребно баве се цитостатицима, али ја сам једи- - За награду, добио сам диплому и ка- само да кажете дан раније шта ћете да ни који експериментом покушавам чкет! радите. Сутрадан све што је потребно доћи до циља. Помажу ми професори већ чека у лабораторији, каже Павловић, Фармацеутског факултета из Београда Могао сам чак да бирам боју качкета, па а његов отац Зоран каже да ће све учии крагујевачког ПМФ-а - у даху прича сам изабрао белу - помало резигнирано нити да му испуни жељу - ако не добије Раде, по изгледу и по годинама дечак, прича Раде. стипендију од државе, продаће стан за а по знању и резону ближи магистру Његов ментор професор др Верица школовање сина. или студенту завршне године хемије, а Глођовић каже да са младим истражиИзвор: Блиц, Београд; не ученику другог разреда средње ме- вачем ради већ годину дана. аутор: Бранка Куљанин дицинске школе. - Раде је изузетно талентован и влада О цијаниду и плутонијуму, платини и знањем као да је на завршној години ацетонитритима Раде говори као да Хемијског факултета! је реч о таблици множења или неком рецепту који размењују домаћице. Ге-


50

@ivot, moda, estrada

Ма каква Шехерезада!

Прича “Гумуса” врти се око младих супружника Mуханада и Noor. Иако је Нови хит зове се Гумус, њихов брак договорио Муханадов десапуница чију је задњу да, све остало што се догађа у серији епизоду гледало 85 нимало не подсећа на некад круту арамилиона људи! пску традицију. Ниједан лик у серији ниЉубавна прича Ноор и Муханнада мало се не разликује од ликова какве постала је феномен поп културе на можемо видети у западњачкој филмској продукцији, но то су наши гледаоци Блиском истоку већ имали прилику приметити у “1001

Кад се на РТЛ-у одврти задња епизода Шехерезаде, односно сапунице “1001 ноћ”, било која домаћа телевизија која у том тренутку у џепу буде имала спремну неку нову турску сапуницу бит ће на коњу. Може се очекивати да су домаће далековиднице довољно далековидне те да су већ почеле “чепркати” по турској “сапуничарској” продукцији и да су пронашле неки драгуљ који ће им осигурати гледаност и популарност какву је РТЛ успео обезбедити љубавном причом Шехерезаде и Онура.

Izbor

Шербеџија спрема нови албум

Глумац Раде Шербеџија са својим сарадником гитаристом Мирославом Тадићем снима нови албум, саопштила је дискографска кућа “Кроација рекордс” .

“Између снимања домаћих и страних филмских хитова, Раде је пронашао времена за рад на свом новом албуму. Окосница албума је наставак сарадње са Тадићем, а врло скоро појавиће се и и први најавни сингл”, пише у саопштењу. Претходни Шербеџијин ЦД био је “Имам песму за тебе” (2008) на коме ноћи”. Noor и Муханад су равноправни је уз помоћ Тадића снимио 13 личких, супружници, а Муханад своју супругу македонских и ромских народних подржава у њеној каријери модне ди- песама, као и неколико композиција шансоњера Арсена Дедића. зајнерке. И док су сви гледаоци западно од Турске то прихватили као нешто нормално, за арапске гледаоце то је била велика новост. Управо због таквог приступа, који се увелике разликовао од филмова и серија на које су гледаоци на истоку дотад били навикли, “Гумус”, а касније и “1001 ноћ” стекли су велику популарност. Но, било је, наравно, и оних који нису благонаклоно гледали на жене које се забављају у клубовима, пију вино, љубе се на јавним местима и ходају без мараме преко главе.

Сапуница која би на овим просторима свакоме могла донети хрпетину гледаоца сигурно је “Гумус”, што у преводу значи сребро. У арапским земљама се емитовала под називом Noor, како се зове главни женски лик у серији, а коју Највећи хит глуми Songül Öden, најпопуларнија ту- Екстремнији исламисти те неки високи рска глумица курдских корена. припадници верских заједница позивали су гледаоце на бојкот серије, меПриказује се на ОБН-у ђутим, када је она досегнула врхунац Босански ОБН први је у регији откупио гледаности у Саудијској Арабији, више баш ову сапуницу упркос хистерији око нико није могао утицати на гледаоце и “1001 ноћи” и већ је неко време еми- уверити их да серију не би требали или тује. Занимљиво је да је већ у другој смели гледати. недељи приказивања Гумус на ОБН-у “Гумус” се прво приказивао у Турској, дословце потукао “1001 ноћ”. од 2005. до 2007. Гледаност је, наравно, “Гумус” заправо није сапуница, него фе- била голема, а главни глумци били су номен који је захватио не само Турску младе звезде, Songül Öden као Noor те него цели арапски свет, а како је велико Киван Татлтуг, који глуми неног супруга лудило за њим било, потврђује и чи- Муханада. Он је и пре “Гумуса” глумио њеница да су на крају о њему писале у неколико сапуница, а пре него што је и новине попут Гардиана, Телеграфа и загазио у глумачке воде, бавио се маЊујорк Тајмса. Премда радња сапунице некенством, а иначе га зову “Бред Пит није ништа невиђено ни ново, “Гумус” је с истока”. У Саудијског Арабији серија у арапским земљама сваки дан гледало се приказивала под именом “Noor”, више од четири милиона гледалаца, а а убрзо је у већини земаља с истока последњу епизоду видело је -ћак њих постала хит какав нико није могао ни 85 милиона , што је један од рекорда у замислити. историји телевизије. Извор: Јутарњи лист, Загреб; аутор: Мерита Арслани

Двојац је одржао и концерт “Имам песму за тебе” крајем 2008. године у загребачкој дворани “Лисински”, који се појавио као истоимени ДВД.


Izbor

@ivot, moda, estrada

„Пинк Флојд“ поново заједно?

Чланови култног енглеског рок бенда „Пинк Флојд“ можда ће се поново окупити да би наступали на добротворним концертима, открива бубњар Ник Мејсон.

Мирјана Карановић:

Потребнији ми је пријатељ него љубавник

Одувек се дивила женама које су померале границе и нису пристајале да пасивно оџиве свој живот у служби туђег, а да ништа не учине за себе. О претходном окупљању рокера пре Временом је и сама, као глумица и пет година, док је још био жив кла- жена, постала вредна дивљења. вијатуриста Ричард Рајт, обожаваоци Антологијским улогама у филмовима још причају са носталгијом. „Петријин венац“, „Отац на службеном Члан легендарног Пинк Флојда Ник Мејсон изјавио је да би волео да та енглеска рок група поново наступи заједно на неколико хуманитарних концерата.

путу“, „Грбавица“… стекла је статус једне од најбољих глумица у региону. Истовремено, не обазирући се на критике и оспоравања, годинама се залаже за рушење друштвених табуа храбро иступајући у одбрану људских права, нарочито злостављаних жена и хомосексуалаца.

Дејвид Гилмор, Роџер Вотерс, Ник Мејсон и Ричард Рајт 2005. године

Мејсон је нагласио да верује да његове колеге из бенда, Роџер Вотерс и Дејвид Гилмор, подржавају ту идеју.

Последњи пут чланови групе Пинк Флојд заједно су наступали на хуманитарном концерту „Лајв ејт” (Live 8) 2005. године, са клавијатуристом Ричардом Рајтом који је умро 2008. године.

Прве гласине о поновном окупљању култног бенда светског гласа појавиле су се у јулу, када су Вотерс и Гилмор заједно наступали на два добротворна догађаја за прикупљање новца за децу Палестине. Након концерата, Вотерс је рекао да је „то био сјајан крај приче, или можда почетак”. Пинк Флојд је енглески рок састав основан средином шездесетих година 20. века и то је један од најутицајнијих и најуспешнијих бендова свих времена, што доказајe и чињеница да су продали више од 200 милиона албума.

филм осећају да нису усамљене. Можда је неког то охрабрило да потражи помоћ или да пријави насилника. Једна сте од добитница награде „Освајање слободе“, коју су за афирмацију људских права добиле и Ружица Ђинђић, Оља Бећковић, Биљана Србљановић... Да ли су жене у српском друштву слободне и самосталне, имају ли једнака права као мушкарци? − Веома сам поносна на ту награду. Због Маје Маршићевић Тасић, чије име носи фонд који додељује ову награду, као и због осталих добитница. Жене су у Србији равноправне, али се често чини све да се обесхрабре и натерају или наговоре да одустану и простор препусте мушкарцима. Зато ми се чини да је та равноправност привидна. Чини ми се да жене код нас немају много самопоуздања ни амбиција да се боре за своја права. Данас се више него икада популарише како жене своју удобност и положај лакше могу да изборе „лукавим методама“ угађања мушкарцима. Пожељно је да жена буде не само паметна, него и привлачна, секси и подређена, а женски часописи су препуни савета за жене како да се што боље пробију у мушком свету уз помоћ разних цака и трикова. Проглашени сте за најбољу глумицу у 2009. за улогу Олге у филму „Тамо и овде“. У њен живот је изненада ушетао мушкарац и изазвао емоције на које је давно заборавила. Прижељкујете ли да вам се деси исто што и Олги или сте већ емотивно испуњени?

„Мислим да би то био врло леп начин да се група полако припреми за ‘пензионисање’, да наступамо искључиво у хуманитарне сврхе, а не да бисмо зарадили новац”, рекао је Мејсон за Би-Би-Си њуз.

Мејсон је открио да верује да би и преостали чланови бенда „волели да понове концепт концерта ‘Лајв ејт’”.

51

Фото: Весна Лалић

Прошле године сте са вашим студенткињама учествовали у реализацији документарног филма Милутина Петровића о сексуално злостављаним женама у Србији. Зашто сте се укључили у тај пројекат? Да ли је филм променио нешто кад је у питању положај жена?

− Ако ме питате да ли сам заљубљена, нисам. Али, емотивно сам испуњена. Олгина прича из филма би могла да буде и моја прича. Не знам да ли ће се то догодити, али не бих имала ништа против. Тај мушкарац, пре свега, треба да буде опуштен, сигуран у себе и спреман за дружење. Мислим да би ми пре био потребан пријатељ него љубавник. Какви су вас мушкарци освајали у младости, а шта данас очекујете од мушкарца?

− Најразличитији мушкарци су прошли кроз мој живот. Уопште не личе један на другог − неки су били интелектуалци, − Осам мојих студенткиња одиграле су неки обични „шљакери“. ликове жена које су прошле терапију у Инцест траума центру и одлучиле да Није ме занимала професија, већ да ли су отворени духом да прихвате мој испричају њихове приче. прилично неконвенционалан начин То је за све нас који смо учествовали у живота. Имала сам дивне и узбудљиве том интересантном и провокативном љубави. Са некима од њих сам остала пројекту било узбудљиво и тешко пријатељ, неке не могу да видим очиискуство, које је на крају награђено при- ма, а има и оних према којима сам познањем од тих истих жена. Не знам да тпуно равнодушна. Данас бих волела ли је филм донео промене, али верујем пријатеља са којим могу да будем да особе које су доживеле такво тра- интимна. уматично искуство и које су гледале


52

@ivot, moda, estrada

Како коменатришете данашње мушко- Да ли сам могла и другачије у животу? женске односе? Могла сам, можда, али тако је како је, не могу назад и немам намеру да губим време жалећи за оним што сам пропустила. Мислим да шта год да одлучиш и којим год путем да кренеш нешто ћеш сигурно пропустити и неке ће те ствари мимоићи. Увек можеш да нађеш разлог за незадовољство и осећај промашености. Мислим да је срећа у ономе што имаш ти, а не у ономе што имају други.

− Мислим да је данас мушкарцима и женама лакше да успостављају и развијају односе. Има више слободе. Можемо сами да бирамо и одлучујемо са ким ћемо и како живети. Родитељи готово да немају одлучујућу улогу у избору партнера, као што је то био случај у прошлости. Стара правила полако нестају. Али, та иста слобода је разлог за многе неуспехе, незадовољства и промашене изборе. Мислим да више слободе доноси и више одговорности. За мене је тужно и поражавајуће када млади брачни пар са једним, двоје или чак троје мале деце одлучи да се разведе. Поготово је тешко када после велике љубави дође велика нетрпељивост. Можда сувише очекујемо од брака, нисмо спремни да на брак гледамо као на партнерску везу, више се ослањамо на страсти и емоције, а када оне прођу, остаје празнина. Једни друге гледамо као „спасиоце“, а не као партнере.

Izbor

сам добар ученик и да увече долазим кући на време. На томе сам им веома захвална јер су рано код мене развили осећај одговорности. Волела бих да су били слободнији у показивању емоција према мени. Али, разумем их. Патријархално васпитање генерацијама уназад подразумева непоказивање и суздржаност у емоцијама. Ипак, знам да су ме волели.

Шта вас мотивише да и данас играте Вашу каријеру су обележиле анто- истим темпом и са истим ентузијазмом логијске улоге жена које су из разли- као на почетку каријере? читих разлога патиле у животу и биле жртве друштвених предрасуда. Која је највећа патња кроз коју сте лично − Волим то што радим. За мене глума није само професија, она је део мене, прошли као жена? начин да постојим, начин да се изразим као жена, уметник и људско биће уо− Тешко ми је да о томе говорим за ме- пште. И не бих ништа променила у дије. Можда ћу једног дана моћи да прошлости − мењаћу оно што ми смета проговорим. Када ми се нешто лоше или ми недостаје у будућности. Диван догоди, ја се склоним. Има неколико је осећај што у овим годинама још увек људи који су ме видели и у тешким могу да учим и допуњавам своје знатренуцима и то ми је довољно. Ипак, ње и искуство. То чини да се осећам када поредим свој живот са судбинама младом. многих људи из садашње и бивше земље, могла бих да кажем да је мој Љубитељ сте књига. Који су вам живот добар и да сам имала среће. наслови променили поглед на жи-

Да ли сте икада зажалили што се нисте удали и постали мајка? Плашите ли се усамљености? Одрасли сте у патријархалној породици, отац Милоје је био војно лице, мајка Радмила кројачица. По чему памтите − Не знам. Можда има тренутака када детињство? Да ли су вам родитељи зажалим, али нисам несрећна због тога. били строги, с обзиром на то да сте Никад се не бих удала и родила дете одувек показивали слободоумност и само да не бих била усамљена. Уса- да сте се против њихове одлучили за мљеност је стање духа, а не физичка глуму? чињениица. Ја нисам усамљена особа. − Моји родитељи и ја смо живели веИмате ли утисак да су неудате жене у ома скромно и, мерено данашњим Србији на неки начин жигосане и да критеријумима, сиромашно. ли сте некада то осетили? Али, то није сметало да имам срећно и безбрижно детињство, потпуно неопте− Никада се нисам осећала „жигосано“ рећено бригама за будућност. Сви смо зато што немам мужа и децу. Мада, имали јаку веру да ће нам живот бити за неке је то био знак мог „сумњивог“ све бољи и тако је било. Били су строги, сексуалног опредељења. Не обраћам али су осећали и желели да треба сама превише пажњу на то. Немам времена да одлучујем шта желим да радим. да се бавим негативним људима и Пуштали су ме да се бавим разним њиховим ставовима. Живим како ја активностима, од спорта до музичке хоћу, то су моји избори. Ја одговарам школе и драмског студија у Дому за њих и сносим последице. пионира. Најважније им је било да

вот и препоручујете ли их нашим читатељкама? − Читам откад знам за себе, откад сам научила прва слова. У почетку сам ишла у библиотеку, скоро свакодневно. Данас, када добијем плату или хонорар, одем у књижару и напуним кесу књигама. То је бољи осећај него кад купим гардеробу или ципеле, мада ни то није лош осећај, напротив. Волим да читам разне књиге, од белетристике до стручних књига из разних области. Препоручујем „Напад на мини-бар“ Дубравке Угрешић, „Приручник за хедонисте“ Мајкла Флокера, „Упитај прах“ Џоа Фантеа, „Крај љубавне приче“ Греама Грина, „Александријски квартет“ Александра Дарела. Многи кажу да изгледате све боље и лепше. Већ неколико година не пушите, не пијете кафу... Колико бринете о свом изгледу?


Izbor

53

@ivot, moda, estrada Нове јесење боје:

Шест предлога за актуелну сезону

Памучна ролка, панталоне и шешир („пи-ес фешн“, полиестер/ еластин) и дубоке патике постављене крзном идеална су комбинација за младе и смеле.

Кад кренете у куповину јесење и зи- ТО ЈЕ ОТМЕНО мске гардеробе, имајте на уму да топле и јарке боје поправљају расположење. Ове сезоне носе се зелена, плава, наранџаста и циклама, као и све нијансе смеђе, од најсветлије до најтамније.

СМЕЂЕ ЈЕ ЕЛЕГАНТНО

− Трудим се. Нисам баш неки фанатик, али не дозвољавам себи да се улењим. Тешко одем на вежбе, кукам све време, али сам на крају поносна на себе и самопоуздање ми нагло порасте. Иначе, престала сам да пушим када ми више није пријало и жао ми је што то нисам раније урадила. Бити непушач је феноменално. Најбоље је што ми се тен радикално поправио. И коса. Водим рачуна о исхрани, али не држим никакве дијете, једем кад сам гладна, оно што ми прија.

Топле и загасите нијансе зелене боје добро стоје већини дама, а слободно можете да их носите од главе до пете. Ова боја одмара очи. Памучна ролка, панталоне, пончо и ташна („овијесе“, кепер). Полудубоке чизме („шу стар“).

ОДМОР ОД ФИЛМСКИХ КАМЕРА Сву енергију и радни елан педесеттрогодишња глумица усмериће у наредном периоду на нову класу студената глуме на Академији лепих уметности, чији је професор већ неколико година. Тренутно се одмара од филмских камера, али ће је љубитељи позоришта у новој сезони гледати на сцени Југословенског драмског позоршта, где бриљира у неколико представа. Са још девет глумаца, међу којима су Предраг Ејдус, Бранка Петрић и Анита Манчић, учествује у новој необичној представи сарајевског редитеља Дина Мустафића, „Рођени у YУ“.

РАЗИГРАНА ОРАНЖ Комбинација браон тонова увек делује елегантно. Тамносмеђу мајицу и дезенирану ешарпу носите са џемпером и панталонама („кортефил“, памук/ вуна), ципелама („медонт“) и ташном („софтвер“). ЦИКЛАМА ЈЕ ЗА МЛАДЕ

− Први пут на сцени не играм неки лик, већ изговарам сопствене речи и играм сцене из свог живота. Свако од нас, зависно колико је дуго живео у Југославији, има посебан однос према земљи, људима и ономе што се са њом догодило. Свако је у представу донео своје приче из бивше земље, своје емоције и своја размишљања. Знам да је Југославија прошлост и да такве земље више никада неће бити, али је она велики део мог живота и не могу да не будем емотивна. Моје прве асоцијације на Југославију су сигурност и безбрижност. Била сам поносна на ту земљу, на њену лепоту, разноликост, духовно и културно богатство. Извор: Блиц -Жена, Београд, аутор: Мирјана Митровић

Памучна мајица на бретеле и џемпер јаке боје одлично ће изгледати уз па-


54

@ivot, moda, estrada

нталоне од кепера („тајм аут“) и кратке новати с другим бојама, али слободно чизме („шу стар“). можете да се играте са разним текстурама. УМИРУЈУЋА ПЛАВА

Блуза и памучни болеро („кортефил“, памук/ спандекс,), сукња („софтвер“, кепер). Чизме („шу стар“). Пренето из: Блиц Жена, Београд; аутор: Софија Кузмановић, Фото: Емил Чонкић, Стајлинг Софија Кузмановић, шминка Слађана Јањић, манекенке: Мирјана Јокић, Јована Кнежевић, модна агенција „Модел тату“ (Model Tattoo)

Кобалтноплава боја је обавезна ове зиме. Можете да је носите уз црну или неколико нијанси плаве. Џемпер („тајм аут“, памук/ ангора), кошуља („кортефил“, памук), панталоне („пиес фешн“,вуна/ полиестер), балетанке („овијесе“) чине савршену комбинацију.

СМАРАГДНА ЈЕ ПРЕФИЊЕНА

Смарагднозелену није лако комби-

Izbor


Izbor

55

Zanimqivosti

ЕКСКЛУЗИВНО: ИСПОВЕСТ СУПРУГЕ - Удала сам се за Цетињанина Ђура СтруСВЕТОЗАРА ВУКМАНОВИЋА - ТЕМПА гара 1939. године, кога сам упознала на студијама права у Београду. Тада сам Тито и Кардељ се нису још боловала од туберкулозе. Ђуро је волели био члан КПЈ од 1933. године, а онда га Милица Сарић-Вукмановић (96) при- је септембра 1941. београдска полиција мила је нашег сарадника у свом дому теже ранила и ухапсила. После зверског у Режевићима. Повод је била актуелна мучења је преминуо и за народног изложба слика у Београду, из прива- хероја је проглашен 9. маја 1945. готне колекције ње и њеног супруга Све- дине. Кућа мог оца била је стециште тозара Вукмановића Темпа, али нам врлих комуниста. У њу су долазили, на је при том открила и неке непознате разне договоре, Владимир Дедијер, Тедетаље из комунистичке историје мпо, Благоје Нешковић и други. Југославије и живота њених вођа.

Темпо је одређен да иде за Македонију и да тамо помогне устаницима. И мене је КП одредила да се прикључим том штабу. Са Темпом сам била добар друг. И њега је упознала још 1935, за време студија. - Када смо се враћали из Македоније, са нама је био и сликар Бранко Шотра. Колона је била велика. Мени је понестајало снаге. Замолила сам Шотру да ми помогне, али он ми је само рекао: “Не знам како ћу и себи помоћи.” Темпо је био у близини. Пружио ми је руку и та рука тада је освојила моје срце. Дрхтала сам, али сам добила снагу и наставила. Код Темпа сам радила као шифрант. Када сам видела да ће љубав између нас да се распламса, затражила сам да се вратим у Србију. Темпо је отишао на Вис у Врховни штаб, а ја у Окружни комитет у Топлици. Благоје Нешковић, тадашњи секретар Покрајинског комитета Србије, наредио је да се повучемо у унутрашњост Србије.

Милица Сарић-Вукмановић ових дана је изузетно поносна, јер је њихова збрка уметничких дела изложена у Галерији САНУ.

Нешковић је био изузетно пажљив према мени. Знао је да сам болешљива. Касније, када је дошао у сукоб са Партијом, тешко сам то поднела. И то да вам кажем, једном приликом, после његовог искључења из Партије, прошао је поред мене, али му се нисам јавила, јер такво је време било. И данас ми је

- Ево, помоћу лупе читам ова два монографска каталога који су штампани под називом “Темпоратура 39 - време сакупљања”, поводом изложбе у Београду. Све слабије видим. Жао ми је што нисам могла присуствовати отварању изложбе на коју смо поносни били увек Темпо и ја. Милица је после Темпове смрти 6. децембра 2000. остала да живи у Режевићима, где су се настанили 1972. године. Сећа се многих појединости које историја није ни забележила. Дом Вукмановића за сваког добронамерног био је и остао увек отворен за разговор. Милици смо рекли да желимо да чујемо и причу о њеном животу, с обзиром на Пошто је остала без Ђуре, ништа друго то да је, док је био жив Темпо, била не- јој, објашњава данас, није преостало како у сенци. него да се прикључи партизанском покрету. - Темпо и ја смо живели далеко од естаблишмента владајућих људи, иако је он - Као припадница Напредног покрета, био на високим функцијама. Волели одробијала сам 1936. године четири смо уметност, а то значи да смо се дру- месеца. Почетком рата из Београда жили са сликарима, књижевницима, сам кренула за Горњи Милановац. филмским и позоришним режисерима, Претходно сам свратила у Страгаре одаали у нашу кућу долазили су и новинари кле је мој отац. Била сам изнемогла од са којима је Темпо разговарао. Мој жи- болести и ту сам остала дуже време да вот можда има филмски садржај. се опоравим. Упамтила сам да више нисам могла ни лекове да узимам. На Био је узбудљив, додаје. Савиндан, 27. јануара 1943. године,

жао што му се нисам јавила Српски комунисти још нису направили свој Централни комитет, али је Милица “знала да се приближава ослобођење”. - Са Пеком (Дапчевићем) камионима смо ушли у Београд. Пеко је био прослављени командант. И са њим сам била у пријатељским односима. Радила сам у ЦК Србије у кадровском одељењу, а касније код Љубе Мијатовића, доста тешког и туробног човека у агитпропу ЦК Србије. Тада сам добила и партијску казну, укор, од Мијатовића. Питао ме


56

је Благоје Нешковић, да ли ми је жао, ни помишљала после Темпове смрти да одговорила сам, да ми није жао јер сам их напустим. Читам, мало потеже, више је добила од човека кога не ценим. слушам, него што гледам телевизију. Када сам раније одлазила у Београд, У агитпропу помагала ми је Спасенија једва сам чекала да се вратим, иако Цана Бабовић, која није била много на- сам се родила у најстаријој кући на клоњена женама у Партији. Посебно Дорћолу. ако су биле лепе. Није дуго прошло, позвао ме је Благоје Нешковић да дођем Распад социјалистичке Југославије су на вечеру код њега, рекавши ми да ће Темпо и она тешко доживели? доћи и Темпо. - Тај суноврат је почео много раније, О браку одлучивали људи из ЦК подстакнут мудролијама Едварда Кардеља, а Титова смрт је је подстакла то Радовала се тој вечери, а посебно што крваво растурање. ће срести Темпа. - На крају вечере Темпо ми је понудио да се нађемо. Сећам се, да је то било у вили “Рош“. Љубав се развила. Али, то тада није било једноставно. О нашем науму да склопимо брак морали смо известити људе из ЦК. Ја сам о томе известила Благоја Нешковића, а Темпо Александра Ранковића. И с њиховим “благословом” смо се венчали 7. новембра 1945. године у згради ЦК, где смо и радили. Кумови су нам били генерали Милинко Ђуровић и Отмар Креачић.

То је било у њиховој башти, јер није хтела да у кући разговарамо. Рекла ми је: “Већ ћемо бити баке, када будемо сазнале какви су односи у врху КПЈ”, а били су никакви, што сам и сама знала. Како је доживела осамостаљење Црне Горе? - Остала сам Југословенка. Осамостаљење сам такође тешко доживела, али и проживљавала. Сада мислим да је било боље, да се никада нисмо ни уједињавали у Југославију! Никада није мировао Милица нам је казала да Темпо никада није мировао. Стално је писао. За собом је оставио дела: “О народној револуцији у Грчкој” (1954), “Наша привредна политика” (1956), “Путеви самоуправљања” (1962), “Актуелни проблеми међународног синдикалног покрета” (1962), “Синдикат у новим условима 1962 - 1967” (1967), “Економске законитости” (1966), “Проблеми јединства у међународном синдикалном покрету” (1966) и “Револуција која тече” (1971).

ЦК се налазио тада преко пута познатог ресторана “Мадера”, а ту смо имали и стан. Преселили смо се касније код “Партизановог” стадиона. Изродили смо два сина. Први се родио Зоран 1946. године, који је данас бизнисмен, иако је завршио политичке науке. Има кћерке, Милицу, која је докторирала молекуларну биологију у Лондону, Јелена је грађевински инжињер, а Маша је завршила примењену уметност. Други наш син Вељко се родио 1951. године. Он је завршио Стоматолошки факултет и ради у Београду. И он има кћерке, Ану, која је магистар књижевности, а Зоја је магистрирала геологију у Амстердаму.

Izbor

Zanimqivosti

Могу да кажем да су нас Словенци крали од ослобођења. Прво, односи између Тита и Кардеља су били никакви, али су то они добро камуфлирали. Посебно Кардељ никада Титу није мо-

Ова двотомна књига највише је разобличила тадашњи комунистички систем. Потом је објавио “Борба за Балкан” (1981), “Писма из Режевића” (1983), “Мемоари” (1985), и “Зашто се и како распала Југославија” (1994). Скупо плаћена изјава Светозар Вукмановић Темпо је у послератној Југославији обављао задатке на највишим државним и партијским функцијама. Као председник Синдиката Југославије, једном приликом,у интервјуу на телевизији, када се говорило о лошем положају радника, изнервиран је казао: “Па ако радницима није добро нека штрајкују.”

М аршал и његови најближи сарадници (слева): Владимир Бакарић, Иван Милутиновић, Едвард Кардељ, Тито, Александар Ранковић, Светозар

У социјалистичким државама штрајк је да опрости што је Ранковића поставио био незамислив јер то су биле “државе радног народа”. за потпредседника Југославије.

Добро се сећам када ме је једном приликом позвала Пепца (Кардељева Шта још да вам кажем, пита нас Милица супруга) да дођем до ње, иако се са Сарић-Вукмановић. њима нисмо дружили. Вукмановић Темпо и Милован Ђилас

- Овде у Режевићима ми је лепо. Нисам

Тито му то није опростио и Темпо се ускоро повукао из политичког живота и од 1970. године се посветио писању. Повлачењу је претходио “разговор” са Титом на Брионима, где га је у четири


Izbor

Zanimqivosti

ока критиковао, рекавши му да је ствар испустио из руку. Тито је тада имао 80 година. Био је стар и уморан, али власт није хтео да испушта и преда млађима. Рибе су биле прве - И Темпо и ја смо волели људе из уметности, добре сликаре, књижевнике, глумце, редитеље. Људи из тих сфера су нам остали истински пријатељи. Прва слика која је ушла у наш дом била је слика “Рибе” Мила Милуновића. Ту слику сам видела на отварању његове изложбе и много ми се допала, али је била скупа - 45.000 динара. После извесног времена Темпо је позвао на вечеру код нас Милуновића и ја сам рекла да ми се слика “Рибе” изузетно допала, али да је скупа. Није трепнуо, отишао је до атељеа и донео нам ту слику. Посебно смо волели слике “Сећање на Веласкеза” Лазе Возаревића, “Жене у цвећу” Зоре Петровић, Зоњићев “Атеље”, триптих Милића од Мачве, слике Недељка Гвозденовића. Темпо је волео мој портрет Миће Поповића, који је урадио 1979. године, затим “Планине” Петра Лубарде и више Милуновићевих слика - прича Милица и додаје, да јој је жао што будванска Модерна галерија није знала да искористи новац који је Темпо поклонио како би се купиле слике Љубе Поповића, Дада Ђурића, Владе Величковића, Милоша Шобајића који су своја имена као сликари стекли у Паризу. - Та Модерна галерија није знала ни да искористи Темпову кућу у Подгори. Ставио им је на располагање, да у њу долазе сликари из света, али они нису умели то да организују. Пренето из: Илустрована Политика, Београд; аутор: Станко Паповић

57


58

Барак Обама СНОВИ МОГА ОЦА

Прича о раси и наслеђу (8)

Izbor

Zanimqivosti

сви уважавати само зато што је био та- ме само читаш.« ко школован, лепо говорио енглески и разумео таблице и графиконе. Забора- Сео сам да завежем тенисице. вио је шта овде покреће ствари.« »Већ су ми то рекли.« »Изгубио се«, додао сам тихо.

Бацио је лопту увис.

»Мене не занимају књиге као тебе. Ја Путем до аутомобила сетио сам се шта сам човек од акције. Као Рамбо.« ми је Аума причала о Староме када ви- Осмехнуо сам му се. ше није био у милости. Једне вечери послао је Ауму у трговину по цигарете. »Океј, Рамбо«, рекао сам отворивши Рекла му је како немају новаца, али врата. Стари је само нестрпљиво одмахнуо »Да видимо како трчиш до игралишта.« главом. »Немој бити смешна«, рекао је. »Само Сумњичаво ме погледао. реци трговцу да си ти кћи доктора Оба- »Игралиште је далеко. Где је аутомоме и да ћу му платити после.« бил?« Аума је отишла у трговину и поновила шта је Стари рекао. Трговац се насмејао и отерао је. Није се усудила отићи кући, него је потражила једног братића коме »Само ме зовите ако будете имали још је Стари помогао код запослења и он јој је позајмио неколико шилинга. Код проблема«, рекао је. куће је Стари узео цигарете и изгрдио Срдачно смо захвалили обојици и је што се тако дуго задржала. одмах отишли у страху да нам срећа не »Видиш«, рекао је отварајући кутију. окрене леђа. »Јесам ли ти рекао да неће бити проДоле сам се зауставио пред великом блема. Сви овде познају Обаму.« Кениатином сликом која је висила у једном излогу. Из очију му је сијала Осећао сам присутност оца док смо смелост и лукавост; у снажној руци пу- Аума и ја шетали улицом пуном људи. ној накита држао је изрезбарени штап Видео сам га у школарцима који су поглавице племена Кикуву. Аума се протрчали на танким црним ногама зауставила крај мене. које су се кретале као полуге клипа

»Аума је аутомобилом отишла на посао.« Изашао сам на веранду и почео се разгибавати. »Рекла ми је да нема више од миље до тамо. Баш добро да мало загрејеш те твоје млађахне ноге.«

Невољно је самном направио неколико вежби разгибавања и онда смо кренули прилазним путем до улице. Дан је био савршен, ветрић је ублажавао врућину, улица је била пуста, само је једна жена ходала далеко испред нас с кошаром дрва за потпаљивање на глави. Нисмо претрчали ни четврт миље када је Бернард нагло стао, а грашке зноја клизиле су низ његово високо и глатко између плавих кратких панталона и чело. превеликих ципела. »Довољно сам се загрејао, Бари«, рекао

Чуо сам га у смеху студената који су у је хватајући зрак. »Мислим да даље мополумрачној чајџиници пијуцкали чај жемо ходати.« с млеком и јели самосе. Кампус Наиробиског универзитета Осетио сам га у мирису дима цигарете простирао се на неколико хектара близу коју је пушио пословни човек док је у средишта града. Игралишта су се налаговорници покрио једно уво и викао у зила на узвисини изнад атлетских стаза. Кроз пукотине на асфалту пробијао се телефонску слушалицу; коров. Наизменично смо пуцали на кош у зноју надничара који је товарио шљу- и успут сам посматрао Бернарда; био нак у тачке, док му је прашина прекри- сам му захвалан за угодно друштво ових неколико дана док је Аума исправљала вала лице и гола прса. испите. Заштитнички ме је водио за руСтари је овде, мислио сам, иако ми ку док смо се пробијали кроз уличну ништа не каже. гужву, чекао је бескрајно стрпљиво кад бих хтео разгледати неку зграду Овде је и тражи да схватим. или прочитати неки знак који је њему био незанимљив. Моји су га необични »Ту је све почело«, рекла је. поступци забављали и уопште се није ШЕСНАЕСТО ПОГЛАВЉЕ бунио нити показивао знакове досаде, »Велики Човек. што бих ја у његовим годинама сигурно Затим његов помоћник, или његова Тачно у десет сати Бернард је позвонио учинио. породица, или пријатељи, или племе. на врата. На себи је имао избледеле траперице и неколико бројева претесну Сва та љупкост и непосредност чиниле Свеједно је тражиш ли телефонску ли- мајицу; у руци је држао наранџасту ко- су га пуно млађим него што је био. шаркашку лопту и пружао ми је као дар. нију, визу или посао. Но имао сам на уму да му је ипак већ »Спреман?« упитао је. С ким си у роду? седамнаест година и да би му добро »Скоро. Још само да обујем тенисице.« дошло мало више самосталности и Кога познајеш? жестине. Ако никога не познајеш, заборави то Ушао је замном у стан и кренуо према Било ми је јасно да је имао толико столу за којим сам дотада радио. што си тражио. времена за мене само зато што му Видиш, Стари то никада није схватио. »Бари, опет си читао«, рекао је забрину- ништа боље није падало на памет. Био Вратио се овамо мислећи како ће га то кимајући главом. »Твојој цури ће је стрпљив зато што му се никамо није бити јако досадно с тобом кад сво вре- журило. Требало је с њим мало по-


Izbor

Zanimqivosti

59

причати о томе, као што сам обећао пошли смо у оближњу сластичарницу - било је још мање од тога. Ауми, један мушки разговор... на сладолед. Угасио сам цигарету и предложио да »Јеси ли видeо како игра Magic Jo- Бернард је наручио чоколадни куп и кренемо. Кад смо изашли, Бернард ми hnson?«упитао ме Бернард припрема- почео га јести мало-помало, одме- је ставио руку око рамена. јући се за ударац. равајући по пола кашичице за сваки »Добро је имати старијег брата у близизалогај. ни«, рекао је, а затим ми је махнуо и Припалио сам цигарету и завалио се у нестао у гужви. столицу. Шта је породица? »Аума каже да размишљаш о трговачкој Је ли то само генетски низ, родитељи школи«, рекао сам. и њихови потомци, људи попут мене? Кимнуо је не променивши израз лица. Или је то друштвена творевина, еко»Које би предмете уписао?« номска заједница погодна за бригу о деци и расподелу послова? »Не знам.« Или можда нешто посве друкчије: спреУронио је кашичицу у куп и који тренутак миште заједничких успомена? размишљао. Простор љубави? »Можда аутомеханику. Да... мислим да је аутомеханика баш добра.« Мост преко ништавила? »Јеси ли се покушао уписати у неку Могао сам набројати цели низ могућих школу?« одговора. Но никада нисам дошао до коначног одговора, схвативши врло »Не, нисам.« Узео је још један залогај рано да је у мом случају таква потрага сладоледа. осуђена на пропаст. Лопта је прошла кроз обруч па сам је »Требало је платити школарину.« вратио натраг к њему. »Колико ти је година, Бернарде?« »Само на телевизији.« »Седамнаест«, рекао је опрезно. Кимнуо је. »Седамнаест.« »У Америци свако има ауто. И телефон.« Кимнуо сам и одувао дим према стропу. То су биле више тврдње него питања. »Ти знаш шта то значи, зар не? »Већина. Не сви.« То значи да си замало одрастао човек. Поново је бацио лопту према кошу, а Неко с одговорностима. Према породици. Према себи. Хоћу рећи да је она се бучно одбила од обруча. крајње време да се одлучиш за нешто »Мислим даје тамо боље него овде«, што те занима. Можда аутомеханика. рекао је. »Можда ћу доћи до тебе у Можда нешто друго. Америку. Могао бих ти помоћи у поАли, ма шта то било, мораш себи постаслу.« вити неки циљ и онда га покушати до»Тренутно не радим. Можда када за- стићи. Аума и ја ти можемо помоћи, вршим право...« платити школарину, али ми не можемо живети твој живот уместо тебе. Мораш »Сигурно је лако наћи посао.« се мало и сам потрудити. Схваташ?« »Не баш свакоме. Заправо, многи људи прилично тешко живе у Сједињеним Бернард је кимнуо. Државама. Особито црнци.« »Схватам.« Пружио мије лопту. »Не тако тешко као овде.« Гледали смо се, а ја сам покушао замислити кошаркашка игралишта у Сједињеним Државама. Пуцњи у близини, неки младић у вежи настоји погодити новчић за опкладу — тако је изгледала једна слика. Смех дечака у жару игре на игралишту у насељу, док их мајка зове на јело — друга слика. Такођер истинита. Две слике су се судариле и ја сам остао без речи. Задовољан мојим ћутањем, Бернард се вратио дриблингу. Када је сунце постало несносно јако,

У замену сам око себе успоставио више кругова чије су се границе помицале како је време протицало и како су се особе мењале, но они су ми ипак пружили макар и привид контроле. Унутарњи, најмањи круг, у коме је љубав била стална и потребе вољених особа неупитне. Затим следећи круг, подручје договорене љубави и слободног избора веза и обвеза. Следио је круг колега и познаника; љубазна седа госпођа у Чикагу која се јављала на телефон када сам наручивао намирнице. Кругови су се даље ширили све док нису обухватили нацију или расу, или одређену моралну категорију. У том кругу обавезе се више нису везивале уз нечије лице или име; то су заправо биле обавезе према себи самоме. У Африци се цела та моја астрономија убрзо распала. Чинило ми се да је породица свуда: у трговинама, на пошти, на улицама и у парковима, сви су се узнемирили због Обамина изгубљеног сина.

Ћутке смо седели неко време посматрајући кашичицу којом је Бернард Ако бих узгред споменуо да ми треба бележница или пена за бријање, нека брљао по растопљеном сладоледу. од мојих тета инсистирала би да оде Замишљао сам колико испразно звуче самном у неки закутак Наиробија где моје речи том мом брату који је крив је најјефтиније, ма колико јој то било једино зато што се родио с криве стране незгодно их изван руке. расцепљеног света нашег оца. »Али Бари... има ли ишта важније од Изгледало је да ми то не замера. Барем помагања братову сину?« засад. Кад би неки братић открио да ме Аума Вероватно се пита зашто се ја трудим оставила самог, пешице би прешао две своја правила применити на њега. миље до Аумина стана само на помисао Он је желео да му, кад одем, оставим да сам онде и да бих могао бити жељан тек мале успомене на наше дружење: друштва. касете Боба Марлевја, можда и своје кошаркашке тенисице. Тако мало је »Али Бари, зашто ме ниси звао? Дођи, тражио, а оно што сам ја нудио - савете, идемо до неких мојих пријатеља.« предбацивања, своје амбиције за њега Навече бисмо се Аума и ја једноставно


60

Zanimqivosti

препустили безбројним позивима стричева, нећака или братића из другог колена који су нас сви, безусловно и под претњом увреде, позивали на вечеру, особе; људи у сличним невољама. ма колико касно било и ма колико смо Сада сам и ја део породице, понављао пре тога јели. сам сам себи; сада имам одговорности. »Али Бари... ми у Кенији не живимо у Но шта то тачно значи? обиљу, али док си овде, увек ћеш добити штогод за појести!« У Сједињеним Државама могао сам од таквих осећаја побећи у политику или у У почетку сам на сву ту пажњу реаговао организовање нечега. као дете на мајчине груди - с бескрајном и неупитном захвалношћу. У кенијским приликама то изгледа потпуно нестварно, готово издајнички. Уклапало се то у моју представу о Африци и Африканцима као супротности Пропагирање црначких права не посамотњачком животу у Америци, и то маже Бернарду наћи посао. Вера у не супротности у расном, него у култу- непосредну демократију не може поролошком смислу. Нешто што смо моћи Џени да купи нову постељину. ми жртвовали у корист технологије Први пут у животу озбиљно сам мислио и мобилности, овде је-слично као у о новцу: како га сам немам, како га стећи насељима око Џакарте или у грчким и како се њиме може купити мир, ма каи ирским селима-остало готово нетак- ко то грубо звучало. Део мене желео је нуто: уживање у друштву других људи постати управо онаквим каквим су ме и у благодати људске топлине. замишљали моји нови рођаци: правник у корпорацији, амерички бизнисмен, с Но како је време одмицало, на моје поруком на славини кроз коју ћу их обачетно весеље падала је сена напетости сипати западњачким благодатима као и сумње. даром с неба. Живот наших рођака није био патња. Наравно да нисам био ништа од тога. Џени и Зеитуни имале су сталан посао; Чак и у Сједињеним Државама богаКезиа је живела од продавања тканина тство има одређену цену ако се с њим на пијацама. Кад је понестало новца, нисте родили, цену сличну оној коју је деца су се на неко време могла послати Аума на свој начин плаћала у настојању на север земље; онде је, у месту Кенду да испуни оно што породица од ње очеБај, живео још један брат-Або, и тамо кује. Радила је два посла тога лета, уз је увек било различитих послова које свој посао на Универзитету одржавала је требало обавити, хране на столу и је курсеве немачког језика за кенијске пословне људе. крова над главом. Ипак, прилике у Наиробију биле су прилично тешке и постајале су све теже. Куповала се углавном рабљена одећа, а доктору се ишло само у највећој нужди. Готово сви млади чланови породице били су незапослени, укључујући и оно двоје или троје који су у јакој конкуренцији успели дипломирати на неком од кенијских универзитета. Ако би се Џени или Зеитуни разболеле или остале без посла, није било никакве државне помоћи у облику здравственог осигурања. Постојала је само породица, блиске

С новцем који би уштедела хтела је уредити бакину кућу у Алегу, па још и купити комад земље у околини Наиробија, нешто чему ће расти вредност и тако постати темељ за даљи напредак.

Izbor

послужила вечеру, а послужила ју је с два сата закашњења, или кад није допустила да се у нен ВW угура осам људи зато што је ВW предвиђен за четворо, а осморо би уништило седишта - гледали су је дубоко увређено, готово презриво. Њена независност, велика покретљивост, планирање будућности -породици је све то изгледало прилично неприродно. Неприродно... и неафричко. Била је то иста дилема каквом ме смео стари Франк оне године када сам отишао с Хаваја, исте напетости какве су каткад искусила деца у Алтгелду ако су показивала превише жара у школи, исти перверзни осећај кривње преживелога, који ме чека ако покушам добро зарађивати и онда путем до уреда у средишту града пролазити покрај скупина младих црнаца који се скупљају по угловима. Ако успех не делимо са скупином, па била она већа и од велике породице, тај наш успех увек је претња да ћемо остале оставити далеко за собом. Можда ме управо та чињеница толико узнемирила — чињеница да су и овде, у Африци, доминирали исти излуђујући обрасци; да ми овде нико није могао рећи шта моје крвне везе доносе са собом и како се то усклађује с идејама шире друштвене заједнице. Било је то као да ми: Аума, Рој, Бернард и ја, све то заједно откривамо.

Као да је земљовид на ком су били уцртани смерови и снага наше љубави, шифре иза којих се крију наши благослови, одавно изгубљени, закопани дубоко у земљу заједно с нашим преИмала је планове, распореде, прорачуне цима. и рокове-нужне ствари у модерном свету, како је научила. Но због свога Крајем прве недеље мог боравка у распореда није могла суделовати у Наиробију отишао сам са Зеитуни свим породичним окупљањима; због посетити другу тетку, Сарах. Аума није свог прорачуна морала је одбијати хтела поћи с нама, али је понудила да захтеве за новцем који су јој непрестано нас одвезе до њеног механичара, који стизали. У таквим ситуацијама - кад је становао у близини Сарах. Рекла је би кренула кући пре него што је Џени како од гараже до Сарах можемо стићи и пешице.


Izbor

Zanimqivosti

У суботу ујутро Аума и ја отишли смо по обратила. Она нас је ћутке одвела до Зеитуни и кренули према истоку. ниских, оронулих врата. Покуцали смо и појавила се тамнопута жена средњих Возили смо се покрај стамбених кућа година, ниске, али снажне грађе, оштра од блокета и расушених, ђубриштем за- погледа и бистрих очију на широком, трпаних парцела, све док нисмо стигли кошчатом лицу. Узела ме за руку и редо руба долине која се зове Матхаре. кла нешто на луошком језику. Аума је зауставила аутомобил на паркиралишту и кроз прозор сам могао »Каже како се срами што је братов син видети сиротињско насеље, километре затиче на тако јадном месту«, превелаје и километре смежураних кровова ко- Зеитуни. ји су треперили на сунцу као мокри листови и прекривали целу долину. Одвела нас је у малу собу, величине три пута три и по метра, у коју су стали само »Колико људи ту живи?« питао сам. кревет, тоалетни сточић, две столице и Аума је слегнула раменима и погледала машина за шивење. тету. Зеитуни и ја сели смо на столице, а де»Шта ти мислиш, тета? Можда пола војка која нам је показала пут донела је милиона?« две топле соде. Шарах је села на кревет и нагнула се према мени да ми боље Зеитуни је одмахнула главом. погледа лице. Иако је Аума рекла да »То је било прошле недеље. Ове недеље Шарах зна нешто енглески, говорила је углавном луошким језиком. Чак и без има сигурно већ и милион људи.« Зеитунина превода било ми је јасно да Аума је поново покренула аутомобил. није сретна. »Нико тачно то не зна, Барак. Насеље стално расте. Људи са села долазе у потрази за послом и остану овде заувек. Једно време је градска управа покушавала срушити насеље, рекли су да је ту опасно по здравље и да је то ружна слика Кеније. Дошли су булдожери и уништили људима и оно мало што су имали. А ти људи, наравно, нису имали камо отићи па су све поново саградили чим су булдожери отишли.« Зауставили смо се покрај накривљене лимене гараже из које је изашао механичар с неколико шегрта како би се побринули за Аумин аутомобил. Обећавши да ћемо се вратити за један сат. Зеитуни и ја оставили смо Ауму код гараже те кренули широком неасфалтираном улицом. Већ је било вруће, а на улици није било сенке; с обе стране улице били су редови колиба, изграђених од шибља, блата, комада картона и отпадака шперплоче. Упркос томе, колибе су биле уредне, набијена земља испред сваког дома уредно пометена, све је било пуно кројача, столара и обућара, који су имали штандове уз улицу, а жене и деца на климавим су дрвеним столовима продавали поврће. Коначно смо стигли до руба Матхареа и низа бетонских кућа уз поплочану улицу. Зграде су биле високе осам, можда чак дванаест спратова, али су некако биле недовршене; дрвене греде и цементни блокови штрчали су на све стране, као да су куће преживеле некакав ваздушни напад. Ушли смо у једну од кућа, попели се уским степеницама и нашли се на крају дугачког и неосветљено ходника. На другом крају видели смо тинејџерку како веша рубље и Зеитуни јој се

61

оца. Види како живим. Зашто не помажеш нама, а не тим другима?« Пре него што сам успео одговорити, Зеитуни и Сарах су се почеле свађати на луошкоме. На крају је Зеитуни устала и поправила сукњу. »Морамо ићи, Бари.« Док сам се дизао са столице, Сарах је својим рукама обгрлила моју руку, а глас јој се смекшао. »Хоћеш ли ми нешто дати? За своју баку?« Извадио сам лисницу и избројао све што сам имао код себе док су ме обе пажљиво гледале. Било је шилинга у вредности тридесетак долара. Угурао сам новац у Сарахину суву, испуцалу руку, а она га је брзо спустила у отвор кошуље и онда ме опет ухватила за руку. »Остани овде, Бари«, рекла је. »Морам те упознати с...«

»Можеш се касније вратити овамо, Ба»Пита зашто си тек сада дошао к њој«, ри«, рекла је Зеитуни. »Сад морамо објашњавала је Зеитуни. ићи.« »Каже да је она најстарије дете твог Улица је била обавијена жутом измадеда, Хусеина Оњанга, и да си њу прву глицом; на врућини без ветра одећа се требао посетити.« залепила за мене. »Реци јој да није у питању непоштовање«, Зеитуни је ћутала, видно потиштена. рекао сам гледајући у Сарах иако нисам Ова моја тета била је поносна жена и био сигуран разуме ли ме. сигурно јој је било неугодно због сцене »Толико се тога догађало откада сам код Сарах. А опет, тих тридесет долара... дошао да је било готово немогуће стићи Бог је сведок да би и њој добро дошли... пре.« Након десетак минута хода упитао сам Сарах је променила тон и рекла нешто Зеитуни око чега се свађала са Сарах. оштрим гласом. »Каже да ти они код којих станујеш сигурно говоре разне »Ма, није то ништа, Бари. То се догађа старицама без мужева.« Покушала се лажи.« насмејати, али јој је грч остао у углови»Реци јој да нисам чуо ништа лоше о ма усана. њој. Реци јој да Аума није желела да »Дај, тета, реци шта је било.« доће због свађе око очевод поседа.« Сарах је послушала превод, злурадо се Зеитуни је одмахнула главом. насмејала и наставила у оштром тону, а глас јој је грмео између уских зидова. »Ја збиља незнам истину. Барем не целу. Знам само да је Сарах увек била Кад је завршила, Зеитуни је ћутала. блиска с Акуму, својом правом мајком. Знаш, Барак, деди је било стало једино »Зеитуни, шта је рекла?« до моје мајке, Бакице, која је подизала Зеитуни ми је одговарала, али је гледа- децу након што је Акуму отишла.« ла у Сарах. »Зашто је Акуму отишла?« »Каже како није она крива за судски процес. Каже да је све покренула Ке- »Нисам сигурна. То мораш питати Бакизиа — Аумина мајка. Каже да деца цу.« која тврде да су Обамина деца нису Обамина. Каже да су узели све његово Дала је знак да морамо прећи улицу и и његову истинску родбину учинили онда је наставила причати. просјацима.« »Знаш, твој отац и Сарах били су врло

Сарах је кимнула, а очи су јој се зама- слични, иако се нису увек слагали. Била је паметна као и он. Независна такође. глиле. Још док смо били деца, говорила ми »Тако је, Бари«, рекла је одједном на је да жели бити школована како не енглеском. »Ја пазим на тво оца кад он би морала бити зависна о неком мумали дечак. Моја мајка, Акуму, је исто шкарцу. Зато се и удавала четири пута. мајка твога оца. Акуму је твоја права ба- Ниједан муж није дуго живео с њом. ка, не ова коју зовеш Бакицом. Акуму, Први је умро, а остале је оставила јер жена која ствара живот твога оца, њој су били лењи или су је покушали злотребаш помагати. И мени, сестри твога стављати. Дивим јој се због тога. Већина


62

Zanimqivosti

кенијских жена пристаје на све. И сама Ко је она? сам дуго времена била таква. Но Сарах је за своју независност платила високу Чудио сам се. цену.« Моја бака? Руком је обрисала зној са чела. »Дакле, након смрти првог мужа Сарах је сматрала да твој отац треба да издржава њу и њено дете зато што је он био тај који је добио образовање. Зато није волела Кезију и њену децу. Кезију је држала тек згодном цуром која ће све присвојити. Мораш знати, Бари обичаји народа Луо такви су да мушко дете наслеђује све. Шарах се бојала да ће после дедине смрти све припасти Бараку и његовим женама, а њој неће остати баш ништа.«

Izbor

поново постао успешан, видела сам да је опет помагао онима који су га издали. Нисам то никако могла разумети. Говорила бих му: ‘Барак, брини се за себе и своју децу! Сви су се други ружно Нека страна особа? понели према теби. Превише су лењи да би сами зарађивали.’ И знаш ли шта А шта је с Бернардом - требају ли се би ми рекао? моји осећаји према њему променити? Рекао би: Погледао сам према аутобуској станици с које се гомила људи сливала на улицу; ‘Како знаш да та ситница није њему посви су били високи, црни и витки, кроз требнија него мени?’« кошуље им се видело колико су коОкренула се од мене, с муком се насмешчати. шила и махнула Ауми. Замишљао сам их све с Бернардовим лицем, све унедоглед, преко свих ко- Када смо кренули према Ауми, додала је: нтинената.

Гладне, борбене, очајне људе, а сви су »Причам ти све ово тако да знаш под каквим је притиском твој отац овде бих моја браћа... Завртео сам главом. живео. Немој му престрого судити. И »То свеједно не оправдава лажи о томе »Сад видиш колико је твој отац патио.« извуци поуку из његовог живота. Ако ко је дете Старога, а ко није.« нешто поседујеш, свако ће пожелети »Молим?« Протрљао сам очи и угледао део тога. Зато мораш одредити границу. тету како зури у мене. »Имаш право, али...« Ако су ти сви породица, онда нико није »Да, Бари, твој је отац патио«, поновила породица. Мислим да твој отац то ни»Али што?« је. »Кажем ти, његов је проблем био када није разумео.« Зеитуни се зауставила, окренула се к тај што је имао превелико срце. За жиСећам се једног разговора још из времени и наставила: вота је давао свакоме који је нешто мена када сам се у Чикагу бавио орга»Када је твој отац отишао живети тражио. А сви су тражили. Знаш, он је жнизаторским послом. са својом америчком женом Рутх... у целој регији један од првих који је како да кажем, каткад је посећивао студирао у иностранству. Тамо одакле Разговарао сам са женом која је одраКезију. Мораш схватити да му је, према ми долазимо људи чак нису познавали стала у великој породици у руралном традицији, она још увек била жена. никога ко је летео авионом. Зато су од делу Џорџије. Причала ми је како су За једне такве посете Кезија је затру- њега очекивали преко сваке мере. ‘Хеј, петорица браће и три сестре живели наднела с твојим братом Абом, кога још Барак, ти си сад велика фаца. Мораш ми гурани под истим кровом. Причала ми је о оцу који није успевао обрађивати мали ниси упознао. Проблем је што је она нешто дати. Мораш ми помоћи.’ комад земље, о мајчином повртњаку, тада кратко живела с још једним чо- Породица га је непрестано гњечила. о две свиње које су држали у тору у веком. Када је поново затруднела, с Бернардом, нико није био сигуран ко...« А он ништа није могао одбити, био је дворишту и о излетима с браћом и сестрама на пецање до оближње реке. Зеитуни је заћутала и оставила мисао тако дарежљив. Слушајући њену причу, схватио сам да се сама доврши. И за мене се морао бринути кад сам да су две од три сестре умрле одмах затруднела, а тако сам га разочарала. након рођења, али остале су заувек »Зна ли то Бернард?« Хтео је да се школујем. Но ја га нисам живе у свести те жене, биле су духови »До сада је већ сазнао. Знаш, твој отац послушала и отишла сам с мужем. с именима, старошћу и наравима, две уопште није постављао питања око тосестре које су је пратиле у школу или јој га. Говорио би да су то све његова деца. Свеједно, када ме муж почео злоставља- помагале у пословима, тјшиле је и храОтерао је тог другог човека и давао Ке- ти и када сам морала отићи, без новца, бриле. За ту жену породица није била зији новац за децу кад год би могао. без посла, шта мислиш, ко ме је прихва- арка само за живуће чланове. И мртви Но када је умро, ничим се није могло тио? Да - он ме је прихватио. Због тога су имали своја права; њихови гласови доказати да је стварно прихватио сву ћу му увек остати захвална, без обзира обликовали су њене снове. на све приче о њему.« децу.« Сада се то догађало мени. Скренули смо у једну прометнију ули- Приближавали смо се гаражи; већ смо видели Ауму како разговара с меха- Сећам се како смо неколико дана након цу. ничарем и чули брујање мотора старе што смо посетили Сарах Аума и ја код Испред нас је мекетала скотна коза »бубе«. Берклеј банке срели неког знанца од склањајући се с улице јер се приблиСтарога. Приметио сам да се Аума не Иза канти за уље покрај нас појавио може сетити његовог имена па сам жавао матату. се голи дечак, стар можда три године, С друге стране цесте две су девојчице, ногу пуних сасушеног катрана. Зеитуни испружио руку и представио се. Човек одевене у прашњаве црвене школске је поново стала, као да јој је одједном се насмејао и рекао: униформе, округлих глава ошишаних позлило, и пљунула у прашину. »Види, види -како си израстао у висину. готово до гола, певале и прескакивале Како ти је мајка? А Марк, твој брат - је »Када је твог оца срећа напустила«, ли већ дипломирао?« преко канала држећи се за руке. рекла је, »ти исти људи којима је помаСтарица с избледелом марамом на гао заборавили су га. Исмејавали су га. У почетку сам био збуњен. глави слала нам је знакове да дођемо Породица га није примала у своје допогледати шта нуди: две лименке су- мове. Да, Бари, нису га примали! Рекли Познајем ли ја уопште тог човека? шеног пасуља, уредно сложену хрпу би му да им је то преопасно. Знам да га Но онда му је Аума у пола гласа објаснипарадајза, сушену рибу која је висила је то болело, али никога није кривио. ла како сам ја један други брат, Барак, на жици као ниска сребрних новчића. Посматрао сам лице те жене, повучене Твој отац никада никоме није замерао. који је одрастао у Америци, дете од Штавише, када је био рехабилитиран и друге мајке. Давид је умро. Затим нам у сену.


Izbor

је свима било неугодно; човек је кимао главом (»Јако ми је жао, нисам знао«), али ме је ипак добро погледао као да се жели уверити је ли све то истина; Аума се држала као да је све то природни, иако жалостан, развој догађаја; ја сам стајао са стране и нисам био сигуран како бих се требао осећати након што су ме заменили за духа. Касније, када смо се вратили у стан, питао сам Ауму када је посљедњи пут видела Марка и Рут. Наслонила је главу на моје раме и погледала према плафону. »На Давидовој сахрани«, рекла је. »Иако су они давно пре тога престали разговарати с нама.« »Зашто?« »Рекла сам ти да је у разводу Рут и Старога било јако пуно горчине.

Zanimqivosti »Тада је Давид умро. У време док је живео код Роја.

63

којима су живели неки моји богатији пријатељи из разреда.

Гледајући кроз прозор Ауминог аутоСвима нам је срце пукло од туге, а осо- мобила, сетио сам се зависти коју сам бито Роју. осећао када би ме позвали да се дођем играти у њиховом пространом двоЊих двојица су се јако зближили. ришта или се купати у базену. Осим Но Рут то никада није разумела. Мисли- зависти, осећао сам још нешто-те су ла је да је Рој искварио Давида. Украо красне велике куће биле испуњене јој дете. Мислим да нам то никада није неким тихим очајем. Пригушени плач опростила.« нечије сестре иза затворених врата. Нечија мајка потајно испија чашицу џина Одлучио сам престати разговарати о усред бела дана. Израз лица нечијег Давиду; видео сам да Ауму превише оца док седи сам у својој соби и сав боле успомене на њега. Но неколико згрчен мења телевизијске програме - с дана касније Аума и ја смо угледали једне утакмице на другу. аутомобил који нас је чекао испред зграде. Возач, мушкарац смеђе коже Утисак осамљености која можда и није и наглашене Адамове јабучице, дао је стварно постојала, можда је то био само Ауми писамце. одраз самоће у мом срцу. У сваком случају, имао сам потребу побећи из »Ста је то?« упитао сам. тих кућа, баш као што је, с друге стране океана, Давид побегао и одабрао пи»Позивница од Рут«, одговорила је. јаце и бучне улице, неред и весеље »Марк је дошао из Америке да проведе живења у нереду, врсту боли какву је лето овде. Позива нас к себи на ручак.« дечак његових година могао разумети.

Након што су се развели, она се удала за једног Танзанијца и Марку и Давиду променила презиме у његово презиме. Послала их је у међународну школу и »Желиш ли ти уопште ићи к њој?« Стигли смо до једне од скромнијих кућа одгајала као странце, а не као Кенијце. у четврти и паркирали аутомобил на Аума је одмахнула главом с изразом Забранила им је да одржавају икакве прилазном путу. гађења на лицу. везе с нашим делом породице.« Белкиња изражене доње вилице и про»Рут зна да сам ја овде већ готово шест Уздахнула је. седе косе изашла је из куће и пошла месеци. Није јој ни најмање стало до према нама. Иза ње је био црнац »Не знам ни сама. Марк се, можда зато мене. Позвала нас је искључиво зато сличан мени по висини и изгледу, с вешто је био старији син, сложио с Рут и што је ти занимаш. Жели те успоредити ликом афрофризуром и наочарама с с Марком.« није хтео имати везе с нама. оквирима од корњачевине. С друге стране, када је Давид постао »Ја мислим да бих можда требао ићи«, »Уђите, уђите«, реклаје Рут. Сви смо се рекао сам тихо. тинејџер, почео се свађати с Рут. усиљено руковали и ушли у пространи Рекао јој је да се осећа Африканцем и Аума је поново прочитала поруку, дневни боравак у ком је постарији и представљао се као Обама. Каткад би вратила је возачу и рекла му нешто на проћелави црнац љуљао у крилу малог маркирао из школе како би посетио свахилију. »Идемо обоје«, реклаје ула- дечака. Старога и остатак породице, и тако смо зећи у стан. га ми упознали. Свима нам је постао најдражи рођак. Знаш, био је тако мио и тако забаван, иако је ту и тамо био мало превише дивљи.

»То је мој супруг«, рекла је Рут, »а ово је Марков мали брат Џој. «

Рут га је покушала уписати у интернат надајући се да ће га то смирити. Но Давид је побегао и нико га месецима није видео. Тада га је Рој случајно срео на рагбијашкој утакмици. Био је прљав, мршав и просио је новац од странаца. Кад је видео Роја, смејао се и хвалио како му је красно живети на улици и с пријатељима распарчавати бланг. Рој га је наговарао да се врати кући, што Рут је живела у пределу Вестландс, је Давид одбио, па га је Рој одвео к себи енклави луксузних кућа, одвојених шии обавестио Рут. роким травњацима и негованим жиРут је лакнуло, али се ипак разбеснела. вицама, а свака је имала стражарницу Преклињала га је да се врати, но он је и стражаре у смеђим униформама.

»Бок, Џој «, рекао сам сагнувши се да бих се руковао с њим. Био је прекрасан дечак коже боје меда, без два предња зуба. Рут је провукла руку кроз његове дуге коврџе те погледала мужа и рекла: опет одбио. Док смо се возили према њеној кући »Нисте ли вас двојица баш кренули у клуб?« На крају је Рут ћутке прешла преко тога падала је киша и угодно је прскала кроз и прихватила ситуацију надајући се да густе крошње дрвећа. »Да, да«, рекао је човек устајући. ће Давид ипак променити мишљење.« Та ме свежина подсетила на улице око »Идемо, Џој... драго ми је што сам упошколе Пунахоу, универзитета Маноа и Аума је сркнула мало чаја. знао вас двоје.« брега Танталус на Хавајима-на улице у


64

Zanimqivosti

Дечак је скочио на ноге и с раздраганим и знатижељним осмехом зурио у Ауму и мене све док га отац није подигао и изнео напоље.

дотерана за вечерњи излазак у град. Били су то све сретни призори, и сви некако познати, као да сам вирио у неки други свемир који је постојао мени иза леђа. Схватио сам да је то био одраз »Ето, тако«, рекла је Рут, одвела нас до мојих властитих давних маштања, макауча и наточила лимунаду. штања која сам скривао и од самога »Морам признати, Бари, да сам се изне- себе. надила када сам чула да си овде. Рекла Маштарија како Стари води мене и моју сам Марку да безусловно морамо ви- мајку натраг у Кенију. дети како је испао други Обамин син. Ти јеси Обама, зар не? Твоја мајка се Сан како моја мајка, отац, сестре и преудала. Реци ми, зашто је хтела да браћа живе сви заједно под истим задржиш своје презиме?« кровом. Чинило ми се да је то што гледам управо оно како је и мени могло Осмехнуо сам се као да нисам разумео бити. питање. Но сазнање како је све то лоше заврши»Па, Марк«, рекао сам окренувши се ло, какав је живот стварно био, толико према брату, »чујем да си на Беркелеју.« ме је растужило да већ након неколико »Станфорду«, исправио ме. Глас му је минута нисам могао даље гледати.

замагљеном огледалу.

Izbor

Упитао сам: »Никада ниси помислио да тиме нешто губиш?« Марк је спустио нож и виљушку и први пут тог поподнева погледао ме равно у очи. »Видим на шта циљаш«, одлучно је рекао. »Мислиш да сам на неки начин откинут од својих корена.« Обрисао је уста и спустио убрус у тањир. »Па, имаш право. У једном тренутку одлучио сам више не мислити о томе ко је мој прави отац. Покопао сам га док је још био жив. Знао сам да је био пијанац и да није марио за жену и децу. То ми је било довољно.«

био дубок, а изговор потпуно амерички. На повратку сам се испричавао Ауми »То те је разбеснело.« »Студирам задњу годину физике.« што је због мене морала проћи ту торту»Није ме разбеснело. Само ми је зале»То мора да је тешко«, укључила се ру. Одмахнула је. дило осећаје.« Аума. »Могло је бити и горе«, рекла је. »Не смета те то? То да си залеђен?« Марк је слегнуо раменима. »Једино ми је жао Марка. Чини се јако осамљеним. Знаш, мешаном детету у »Не смета ме што сам залеђен према »Не баш.« њему. Неке друге ствари могу ме Кенији није лако.« дирнути. Бетовенове симфоније. Ше»Злато, немој бити прескроман«, рекла је Рут. »То што Марк студира тако је ко- Гледао сам кроз прозор и размишљао о кспирови сонети. Знам -то нису ствари мплицирано да само неколико људи на својој мајци, Тоот и Бакици, и како сам које би један Африканац требао волети. им био захвалан за све - за оно што су Но ко ми уопште сме рећи шта требам, а свету то истински разуме.« биле, као и за приче које су причале. шта не требам волети? Мораш схватити Потапшала је Маркову руку па се окре- Погледао сам Ауму и рекао: »Њој је још да се ја не срамим што сам напола нула мени. Кенијац. Ја се само не оптерећујем пиувек стало до њега, зар не?« тањима шта то све значи. Питањима ко »А ти се, Бари, спремаш на Харвард, »Коме?« сам ја уистину.« како чујем. Баш као Обама. Ваљда си наследио нешто од његове памети. »Рут. Још јој је увек стало до Старога.« Слегнуо је раменима. Надам се да ниси наследио и остало. Ти Аума се начас замислила. »Тако је, Базнаш да је он био сасвим луд, зар не? рак. Стало јој је. Баш као и свима нама.« »Не знам. Можда бих требао. Постоји могућност да, погледам ли дубоко у Алкохол је то још и погоршао. Јеси ли се икада срео с њим? Мислим - Обамом.« Следеће недеље назвао сам Марка и себе, нађем...« предложио да одемо на ручак. Мало »Само једном. Било ми је десет година.« је оклевао, али ипак је пристао да се Осетио сам како Марк оклева тренутак, као алпинист који је изгубио упориште. »Ах, онда имаш среће. Вероватно си нађемо у индијском ресторану у це- Но већ следећег тренутка поново је био се зато тако добро развио.« У том тону нтру. Био је опуштенији него први пут, прибран и затражио је рачун. прошао је следећи сат. Рут је наизменце збијао шале на властити рачун, излагао причала о очевим неуспесима и Ма- своје виђење Калифорније и ситуације »Ко зна?« рекао је. »Знам сигурно да рковим успесима. Све што је имала на Универзитету. Након неког времена ми није потребан још и тај стрес. Живот питати, питала је мене, а Аума је ћутке упитао сам га како му је проводити лето је довољно тежак и без тих додатних терета.« пребирала по Рутиним лазањама. Хтео код куће. сам отићи чим смо појели лазање, но Рут је предложила Марку да нам покаже породични албум док она сервира десерт.

»Добро«, рекао је. »Свакако је лепо Устали смо и ја сам инсистирао да плавидети маму и тату. А и Џој је сјајан кли- тим рачун. нац.« Марк је одрезао комад самосе и Вани смо разменили адресе и обећања ставио га у уста. да ћемо писати, а срце ме је болело »Мајко, сигуран сам да их то не занима«, »Што се Кеније тиче, не осећам неку колико је то било неискрено. Код куће рекао је Марк. приврженост. За мене је то тек једна од сам Ауми причао о сусрету. Горко се насмејала. »Наравно да их занима«, рекла је Рут. јадних афричких земаља.« Затим је необично хладним гласом »Никада не би пожелио живети овде?« »Шта је ту смешно?« рекла: »Помислила сам како је живот чудан. Марк је сркнуо своју колу. »Има Обаминих слика. Из младости...« Знаш, када је Стари умро, адвокати су »Не«, рекао је. »Уосталом, шта би један контактирали са свима онима који су Пошли смо за Марком до полице с књи- физичар радио у земљи у којој проимали било какво право на наследство. гама и тамо је извукао велики албум. сечан човек нема ни телефон.« За разлику од моје маме, Рут је имала Заједно смо сели на кауч и полако окретали дебеле странице. Аума и Рој, Требао сам га зауставити, но због нечега све документе потребне за доказивање црн, мршав и висок, сав у ногама и сам га хтео још мало притискати -можда ко је Марков отац. Тако је од све деце огромним очима, заштитнички држе у због сигурности у његову гласу, можда коју је Стари имао једино Марково пранаручју двоје мање деце. Стари и Рут због тога што ми је био некако сличан, во било неспорно.« љубе се на некој плажи. Цела породица па сам имао осећај да гледам себе у


Izbor

65

Zanimqivosti

Аума се опет насмејала, а ја сам погледао фотографију која је висила на зиду, исту ону из Рутиног албума - три брата и једна сестра дражесно се смешкају у камеру.

СЕДАМНАЕСТО ПОГЛАВЉЕ Крајем другоге недеље мог боравка у Кенији Аума и ја кренули смо на сафари. Аума није била превише одушевљена том идејом. Када сам јој показао брошуру, одмахнула је главом уз гримасу. За њу су, као и за остале Кенијце, резервати дивљих животиња били уско повезани с колонијализмом. »Ста мислиш, колико Кенијаца може себи приуштити сафари?« питала ме је. и у најбезазленијим ситуацијама. »Чему сва та пространства препустити туристима уместо пољопривреди? Сви се ти више брину о једном мртвом слону него о стотину црначке деце.”

Сетио сам се претходног јутра, када смо Аума и ја куповали карте за сафари. Туристичку агенцију држали су Азијци; већина малих предузећа у Наиробију била је у њиховом власништву.

Препирали смо се неколико дана. Уверавао сам је да радије неће упознати »Видиш како су дрски?« шапнула ми властиту земљу него прихватити да је док смо гледали младу Индијку како постоје и друга мишљења. црне службенике обасипа заповедима. »Себе називају Кенијцима, али не желе Она је тврдила да је то бацање новца. имати никакве везе с нама. Сав зараНа крају је пристала, не зато што сам ђени новац одмах шаљу у Лондон или је уверио, него зато што се сажалила Бомбај.« надамном. Засметао ме тај њен став. »Никада нећу опростити себи ако те тамо поједе нека звер«, рекла ми је. »Како можеш замерити Азијцима што шаљу новац из земље након онога што И тако смо једног уторка у седам ујусе догодило у Уганди?« упитао сам. тро гледали како наш снажни возач Францис, припадник племена Кикују, Пре сам јој причао о блиским пријатовари наше торбе на кров белог ко- тељима Индијцима и Пакистанцима мбија. С нама су били Рафаел - мршави које сам имао у Сједињеним Државама кувар, Мауро - Талијан црне косе и Ви- и који су подржавали борбу за црначка лкерсонови - британски брачни пар у права, позајмљивали ми новац када ми раним четрдесетима. је требао и давали ми смештај када нисам имао камо отићи. Напустили смо Наироби возећи споро, но убрзо смо уронули у природу - међу Није деловала као да је се то дојмило. зелене брежуљке, црвене прашњаве путеве и мале схамбе, окружене по- »Дај, Барак«, рекла је. »Некада си тако љима ретко посађеног, спарушеног наиван.« кукуруза. Погледао сам Ауму, а она је гледала кроз прозор комбија. Шта сам хтео постићи Сви су ћутали. овом својом кратком лекцијом? Моје Неугодна тишина подсетила ме на сли- једноставне формуле за солидарност с чне тренутке у Сједињеним Државама, Трећим светом биле су неупотребљиве на застоје који су каткад пратили моје у Кенији. Овде су особе индијског поуклапање у друштво у бару или хотелу. дрекла биле исто оно што су Кинези у То је усмерило моје мисли к Ауми и Индонезији, Корејци у чикашком Соут Марку, деди и баки на Хавајима, мајци Сидеу — странци који су се бавили која је још увек била у Индонезији и трговином и држали се на окупу, живеЗеитуниним речима: ли на маргинама расних подела и трудили се што мање се истицати, јер су се Ако су сви породица, онда нико и није тако осећали сигурнијима. Нико за то породица. није сносио кривицу. То су једноставно биле историјске чињенице, незгодне Је ли Зеитуни у праву? околности живота. Кренуо сам у Кенију с идејом да све своје светове некако сложим у један Разноврсне поделе у Кенији нису ту заједини складни свет. Но поделе су се вршавале ; увек је било још суптилнијих овде чак умножиле, појављивале су се црта разграничења. На пример, однос

између четрдесет кенијских црначких племена. То је такође била неугодна околност локалног живота. Племенска нетрпељивост није се примећивала међу Ауминим пријатељима, младим, факултетски школованим људима који су о питањима нације и расе учили у школама; о племенској су припадности размишљали само када је посреди био животни партнер или када су сазрели и схватили да би то могло помоћи или штетити каријери. Но то су били изузетци. Већина Кенијаца још је увек користила старије обрасце идентитета, држали су се старих лојалности. Чак су ме Џени или Зеитуни знале изненадити својим изјавама. Рекле би: »Припадници племена Луо су паметни, али лењи.« Или: »Припадници племена Кикују су похлепни, али марљиви.« Или: »Припадници народа Калењин су — па видиш и сам како је откад су они на власти.« Кад бих чуо своје тете како се разбацују таквим стереотипима, покушао бих им објаснити у чему греше. »Управо нас такви ставови коче«, рекао бих. »Сви смо ми део једног племена. Црначког племена. Људског племена. Видели сте шта је племенска нетрпељивост донела Нигерији или Либерији.« Џени би на то одговорила: »Ма, они из западне Африке су ионако сви луди. Ваљда знаш да су били људождери.« А Зеитуни би рекла: »Бари, ти говориш исто што и твој отац.


66

Zanimqivosti

Izbor

Он је имао исто такве идеје о наро- изашли смо на пут насут самљевеним У Наиробију нисам видео много дима.« асфалтом. Масаија, али сам о њима доста читао. Знао сам да су их Британци упркос Тиме је мислила рећи како је и он био Кретали смо се споро: на неким мести- свему ценили због њиховог идиличнога наиван; и он се противио историјском ма рупе су биле ширине целог пута, а пастирског живота и велике борбености наслеђу. Види како је завршио... камиони који су сваки час долазили из у рату. Када су споразуми раскинути и супротног смера натерали би Франциса Комби се нагло зауставио и пренуо сам да вози по насипу уз саму ивицу пута. када су Масаији потиснути у резервате, се из својих мисли. Налазили смо се Коначно смо дошли до пута који смо племе је у свом поразу попримило испред једне шамбе и возач Францис видели одозго и кренули смо кроз до- обележја митскога, каква су имали нас је замолио да причекамо. Након лину. Природа је била сасушена; око нас Чироки и Апачи Индијанци, племенити неколико минута изашао је из куће је углавном била трава и трновита ши- дивљаци с разгледница и каталога. 12 у пратњи младе Африканке од два- кара, шљунак и местимично тврди црни Знао сам такође да су остали Кенијци наест или тринаест година, одевене камен. Почели смо виђати мала стада беснели због те европске залуђености у траперице и позорно изглачану ко- газела; једног осамљеног гнуа како пасе Масаијима држећи да Масаији својим шуљу, са спортском торбом у руци. под дрветом; зебре и једну жирафу која начином живота понижавају Кенију, Францис ју је увео у комби и упутио је се једва видела у даљини. Готово сат а истодобно су чезнули за њиховом земљом. Влада је покушала увести на седиште крај Ауме. времена нисмо срели ниједно људско обвезно школовање деце племена »Је ли вам то кћи?« упитала је Аума на- биће, док се на крају није појавио један Масаи и уредити власничке односе кад пастир из племена Масаи, усправан је реч о земљи. Представили су то као правивши место. и мршав, баш као и његов пастирски бреме које свака црначка заједница »Не«, рекао је Францис. »Сестрина кћи. штап, а водио је стадо дугорогих говеда. Воли животиње и стално ме гњави да је поведем. Надам се да друштво нема ништа против тога.« Сви су одмахнули главама и осмехнули се девојци која је храбро подносила бити у средишту пажње. »Како се зовеш?« упитала је госпођа Вилкерсон, Британка. »Елизабет«, шапнула је девојка. »Елизабет, ако хоћеш, можеш спавати у мом шатору«, рекла је Аума. »Мислим да мој брат хрче.« Ја сам искривио лице. »Немој је слушати«, рекао сам и понудио је кексима. Елизабет је узела један и грицкала га. Аумаје узела кутију и окренула се Мауру. »Изволите«, понудила му је кексе. Талијан се насмејао и узео један, а Аума их је нудила и осталима. Пут нас је водио на свежије висине где су жене ходале босе и носиле огрев и воду, а мали дечаци су се возили у трошним колима које су вукли магарци. Било је све мање шамби, а све више шикаре и шуме, све док с наше леве стране шума није нестала и видели смо само небо. »Great Rift Valley, Источноафрички тектонски јарак«, објавио је Францис. Извукли смо се из комбија и стали уз руб стрмине према западу. Стотинак метара ниже простирала се бескрајна равница покривена камењем и саванским растињем, све до обзора где се спојила с небом. Десно је осамљена планина стајала као острво у мирном мору; иза ње је био ланац сеновитих планинских врхова. Само су две ствари одавале људску присутност на том месту — узани пут према западу и сателитска станица с големим белим тањиром окренутим к небу. Неколико миља северније с главног пута


Izbor

мора носити - бригу за напредак својих мање сретних сународњака.

Големо стадо зебри смешно симетричних шара пасло је пожутелу траву с наше леве стране; здесна је мноштво газела у великим скоковима трчало према шикари. А у средини - хиљаде гнуова, погрбљених и жалобног израза, као да су претешки за своје танке ножице. Францис је милио возилом кроз стадо, животиње су се склањале, а иза нас поново скупљале као плова риба; њихова копита ударала су о земљу као валови о обалу.

Колико ће Масаији још издржати? питао сам се док смо се возили све дубље у њихову земљу. Зауставили смо се у трговачком градићу Нароку ради ручка и горива; одмах нас је окружила скупина деце у кратким панталонама боје песка и у изношеним мајицама, која су продавала јефтини накит и грицкалице с једнако агресивним жаром као и њихови вршњаци у Наиробију. Два сата касније стигли смо до улаза у резерват, где је један високи Масаи у капи клуба Јенки завирио кроз прозор нашег комбија и предложио разгледање борна, традиционалног села племена Масаи.

»Само четрдесет шилинга«, рекао је смешкајући се. »Слике посебно.« Францис је по неком послу отишао у уред чувара дивљачи, а ми остали следили смо Масаија до велике кружне насеобине, ограђене бодљикавим грмљем. На ободу су биле колибе од блата и балеге; у средини се у прашини стиснуло неколико домаћих животиња и голе деце. Скупина жена махнула нам је да погледамо бучице прекривене перлицама, а једна од њих,

67

Zanimqivosti

прекрасна млада мајка с дететом на леђима, показала ми је кованицу од четврт америчког долара коју јој је нетко утрапио. Пристао сам променити кованицу у кенијске шилинге, а она ме заузврат позвала у своју колибу. Унутра је било тескобно, мрачно као у рогу, а плафон је био на висини од метар и по. Жена ми је објаснила да у том простору породица куха, спава и држи тек отељену телад. Дим је био неподношљив и већ сам након минуте морао изаћи; једва сам се одупрео снажној жељи да отерам муве које су створиле два дебела обруча око дететових отечених очију. Када смо се вратили до комбија, Францис нас је онде већ чекао. Изашли смо из круга насеобине и успињали се путем до мале узвисине без растиња. Горе, с друге стране узвисине, предамном се простирао најлепши крајолик који сам икада видео. Простирао се унедоглед,

равница се измењивала с благим брежуљцима, обојенима нијансама смеђих боја и меких облика попут лављих леђа, с наборима од високих шума и местимичним накупинама трновитог дрвећа.

Погледао сам према Ауми. Загрлила је Елизабет и обе су се смешкале без речи. Поставили смо логор изнад обале смеђег потока, испод велике смокве пуне бучних чворака. Већ је било прилично касно, али пошто смо поставили шаторе и прикупили дрва за ватру, још увек смо имали времена отићи до оближњег појила камо су долазиле газеле и антилопе топи. Када смо се вратили, ватра је већ горела. Сели смо како бисмо појели Рафаелов гулаш, а Францис нам је мало причао о себи. Имао је жену и шесторо деце, а живели су на њиховом имању у покрајини Кикуву. На мање од пола хектара узгајали су кафу и кукуруз; у слободно време Францис је окопавао, садио и обављао теже послове. Волео је свој туристички посао, али није волео бити одвојен од породице. »Кад бих могао, све бих се време бавио

пољопривредом, но то није могуће уз КЦУ.« »Шта је КЦУ?« упитао сам. . »Кенијско удружење за кафу. То су обични лопови. Одређују шта ћемо садити


68

и када. Своју кафу могу продати само њима, а они је шаљу преко океана. Кажу нам да цене падају, а ја знам да они добивају сто пута више него што мени плате. Коме иде разлика?«

Zanimqivosti

тању појединих животиња, а ја сам се одмакнуо од ватре како бих гледао звезде. Годинама их нисам видео такве - далеко од светлости града биле су крупне, округле и сјајне попут драгуља. На бистром небу видео сам неку маглицу Францис је одмахнуо главом уз израз и још више сам се одмакнуо од ватре гађења на лицу. да бих видео је ли то облак или дим. »Страшно је када држава краде од вла- Размишљао сам зашто се облак не миче, када сам иза себе чуо кораке. ститог народа.«

Izbor

и одговорио ми је без размишљања, као да је већ много пута одговарао на то питање. »Мислим да је то моја домовина. Људи, земља...« Скинуо је наочаре и обрисао их рупчићем.

»Смешно је то, заправо. Када сте једном искусили живот овде, живот у Енглеској »Чини ми се то је Млечна стаза«, рекао »Ви немате длаке на језику«, рекла је чини вам се страшно тескобним. је господин Вилкерсон гледајући у небо. Аума. Енглези имају толико тога више, а у то»Уистину?« Францис је слегнуо раменима. ме битно мање уживају. Тамо сам се осећао странцем.« »Кад би више њих подигло глас, можда Руком ми је показао распоред звезда, би се нешто и променило. Сетите се врхове Јужног крста. Био је мршав Поново је ставио наочаре и слегнуо пута којим смо јутрос сишли у долину. човек благога гласа, имао је округле раменима. Тај је пут требало бити поправљена наочаре и бледоплаву косу. У почетку још прошле године. Но поправили су ми се чинило да свој живот проводи у »Јасно ми је, наравно, да ће ме једном га обичним расутим шљунком кога је затвореном простору, можда као про- требати заменити неким другим. И то испрала прва киша. Разлика у новцу фесор или рачуновођа. Но током дана је део мога посла - учинити самога себе отишла је веројатно за градњу куће не- приметио сам да влада различитим непотребним. Малавијски лекари с практичним знањима, стварима које ја којима радим заиста су одлични. Струког богаташа.« никада нисам успео научити и увек сам чни. Предани послу. Францис је гладио своје бркове гле- због тога жалио. Могао је с Францисом дајући у ватру. нашироко расправљати о мотору ланд Када би успели саградити болницу ровера, шатор му је био постављен која би била и школа, неке пристојне »Можда није само држава свему кри- пре него што сам ја забио први колац, објекте, зачас би оспособили троструко ва«, рекао је на крају. а чинило се да зна име сваке птице и вишелекара. И онда би...« »Чак и када је све по прописима, ми сваког дрвета које смо видели. »Онда би шта?« Кенијци волимо избегавати порезе.

Зато се и нисам превише изненадио Окренуо се према ватри и учинило ми Једноставно не верујемо идеји да новац када ми је рекао да је детињство се да му је глас задрхтао. треба некоме дати. Није никакво чудо провео у Кенији, на плантажи чаја на »Можда нисам требао звати ово дода неки сиромашак не верује у порезни подручју Вајт Хигхландс. састав. Но и они богати, власници ками- Избегавао је говорити о прошлости; мом«, рекао је. она који возе тим путевима, ни они не рекао је само да је његова породица »Знате како је, греси отаца. Научио сам желе дати свој допринос. Драже им продала посед након стицања неза- живети с тим.« На тренутак је застао и је да им се возила уништавају него да висности, вратила се у Енглеску и наста- онда ме погледао. одвоје део профита. Тако ми о свему нила у мирном пределу Лондона. »Ипак волим ову земљу«, рекао је и мислимо. Туђа брига.« Студирао је медицину, затим радио у кренуо према свом шатору. Бацио сам дрво у ватру. »У Америци Државном здравственом осигурању слично мисле«, рекао сам Францису. у Ливерпулу, где је срео супругу, психијатрицу. Након неколико година »Вероватно сте у праву«, рекао је. успео је наговорити супругу да се с њим »Али знате шта — земља богата попут врати у Африку. Нису одабрали КениАмерике може си допустити свакакве ју јер је тамо било довољно лекара у глупости.« односу на друге афричке земље, него су се настанили у Малавију где су поДва Масаија пришла су ватри. Францис следњих пет година уговорно радили их је поздравио и позвао да седну на у државној служби. клупу, а нама је објаснио да ће се они бринути о сигурности током ноћи. Били »Надгледам рад осморо лекара у регији су ћутљиви, лепи људи, светлост ватре која има пола милијона становника«, Зора. наглашавала им је високе јагодице, причао ми је. »Никада се не можемо мршаве руке и ноге вириле су из крва- довољно снабдети— барем половина Небо на истоку бледи изнад црног во црвених схука, копља забијена у зе- свега што држава купи заврши на црном шумарка, најпре постаје плаво, затим мљу испред њих бацала су дуге сене тржишту. Зато смо се ограничили само наранчасто па млечно жуто. према дрвећу. на најнужније, а то је и једино што Облаци полако губе љубичасти одсјај Африци треба. Људи умиру од болести Један од њих, по имену Вилсон, причао које се могу спречити. Дизентерија. Бо- и на крају се разилазе, остављајући за нам је на свахилију да живи у борни гиње. А сада и сида - у неким је селима собом једну једину звезду. Возећи се из неколико километара источно. Његов заражено педесет посто становништва. логора видели смо стадо жирафа. Њихови дуги вратови били су сви једнако ћутљиви колега упалио је батеријску То је за полудети.« нагнути, чинили су се црнима испред светиљку и резао мрак око нас. Аума је упитала јесу ли животиње икада напале Биле су то туробне теме, но он није излазећег сунца и изгледали су попут логор. Вилсон се насмешио. звучао ни цинично ни сентиментално чудних цртежа на прастаром небу. док ми је причао о свему што мора ра»Ништа озбиљно«, рекао је. »Но ако дити - копати бунаре, учити помоћне Целог дана чинило ми се да сам поново ноћу морате ићи до захода, неко од нас раднике вакцинисању деце, делити дете и да гледам свет у сликовници, у бајци. Поносне лавове како зевају у мора с вама.« презервативе. трави. Бизоне у баруштини, с роговима Францис се почео распитивати о кре- Питао сам га због чега се вратио у Африку који као да вире из јефтине перике и


Izbor

69

Zanimqivosti

погледа чекали свој ред; одгегали би попут грбаваца кад год би се нека хијена превише приближила. Била је то права сцена дивљине и дуго смо гледали како се живот храни самим собом; тишину је нарушавало само крцкање костију, налет ветра или лепет крила лешинара док би се с муком дизао с тла тражећи зрачну струју, а када је коначно доспео у висине, његова су дуга и гипка крила постала непомична, као и све око њега. Помислио сам: овако је изгледало стварање света. Исти мир, исто крцкање костију. Замишљао сам како се с друге стране овога брда појавио први човјек, у сутон, гол и рутав, с комадом кремена у руци, нем од страха, стрепње и страхопоштовања према небу, спознаји властите смрти. Када бисмо се барем могли сетити тога првог корака и прве речи-времена пре Бабилона.

детлићима који чисте њихова блатњава леђа. Нилске коње у плитким рекама и њихове ружичасте очи и носнице како вире из воде као пикуле. Слонове како машу ушима налик на големе листове. Но изнад свега мир, тишина усклађена с природом. У сутон смо близу логора наишли на групу хијена док су се храниле стрвином гнуа. У наранџастој светлости која се гасила изгледале су као пси демони, с очима попут жеравица и раљама из којих је капала крв. Покрај њих су лешинари укочених и стрпљивих

Увече, после вечере, наставили смо разговор с нашим стражарима. Вилсон нам је испричао како су он и његов пријатељ донедавно били припадници касте младих ратника-нежења - Морати, главних ликова легенде о Масаијима. Обојица су убили лава као доказ мушкости и много пута суделовали у лову на разна говеда. Но ратови су престали, чак је и лов на говеда постао прекомплициран-прошле је године неки фармер из племена Кикују пуцао у њиховог пријатеља, а догађало се то и пре. Вилсон је на крају закључио да нема никаквог смисла бити Морати, да је то губитак времена. Отишао је у Наироби у потрази за послом, али био је врло слабо образован па је постао чувар у банци. Досада тога посла излуђивала га је па се вратио у долину с намером да се ожени и узгаја стоку. Недавно му је лав заклао једно говедо па је с четворицом пријатеља убио тог лава у резервату, иако је то противзаконито. »Како убијете лава?« упитао сам. »Петорица га окруже и баце своја копља«, причао је Вилсон. »Лав одлучи напасти једнога. Тај се склупча испод свога штита, а остали убију лава.« »То ми звучи опасно«, извалио сам будаласто. Вилсон је слегнуо раменима. »Обично се зараде само огреботине. Но каткад се врате само четворица.« Човек није звучао као да се хвализвучао је више као механичар који објашњава неки сложенију поправку. Можда је баш та лежерност подстакла Ауму да га пита што Масаији мисле камо човек одлази после смрти. Испрва је изгледало да Вилсон није разумео питање, али после се насмејао и затресао главом. »Масаији не верују у то«, рекао је


70

Zanimqivosti

готово кроз смех, »у тај живот после Масаије; лица су им одавала мирноћу смрти. и опрез, и питао сам се шта ли они мисле о нама. Закључио сам да их ми Када умреш, ти си ништа. Враћаш се у забављамо. Њихова храброст и посземљу. И то је све.« тојаност натерала ме је да посумњам »Францис, шта ти мислиш?« упитао је у свој немирни дух. Но посматрајући људе око ватре, видео сам сличну задиМауро. вљујућу храброст у Францису, Ауми и Францис је читао малу, црвено увезану Вилкерсоновима. Можда је Африци нуБиблију. Дигао је поглед и осмехнуо се. жна управо таква храброст, помислио сам. Поштени, пристојни мушкарци и »Ти Масаији су храбри људи«, рекао је. жене с остваривим амбицијама и одлу»Јеси ли ти васпитан као Хришћанин?« чношћу да их претворе у дело. питала је Аума Франциса. Францис је кимнуо. »Моји су се родитељи покрстили пре него сам се родио.« Мауро је почео причати зурећи у ватру. »Ја оставио Цркву. Превише правила. Шта мислиш, Францис,Хришћанство некада лоше? У Африци је мисионар све променио, не? Он доние... како се каже?« »Колонијализам«, понудио сам одговор. »Да — колонијализам. Религија белаца, не?« Францис је спустио Библију у крило. »Такве су ме ствари сметале када сам био млад. Мисионари су били људи, па су и грешили као људи. Као старији, схватио сам да и ја могу погрешити. То није Божја погрешка. Сећам се такође да су мисионари хранили људе за време суше. Неки су децу учили читати. Мислим да се то може назвати Божјим послом. Нама преостаје једино трудити се да живимо као Бог, али то нам никада неће успети.«

Мауро је отишао у свој шатор, а Францис се вратио Библији. Крај њега, Аума је почела читати неку причу с Елизабет. Др. Вилкерсон је седео скупљених колена и шио нешто на својим панталонмама, а његова жена је покрај њега гледала у ватру. Посматрао сам

Izbor


Izbor

Putovawa i putopisi

Тунис, најлибералнија исламска држава

71

Прелепе плаже са пудерастим песком Глумац Силвестер Сталоне је, тражећи и топлим морем, луксузни хотели, мо- мирну луку, усидрио ту јахту и “призвао” гућност обиласка Сахаре, грађевина из туристе из целог света. Тунижани су, наравно, имали слуха за такве ствари и одмах су почели изградњу туристичког места, које је једно од најлепших у земљи, са прелепим шеталиштем, марином и хотелима. Оближњи град Сус, са око пола милиона становника и најстаријом медином (утврђење старог града са базаром) у земљи, права је мека за оне који желе да осете “мирис Истока”.

Један од најлепших градића је Сиди римског периода и Картагине, магнебу Саид у којем су се окупљали Тулуз тски привлаче туристе. Лотрек, Пикасо и Рембо Захваљујући милионеру румунског У северном делу Сахаре, ушушкан порекла Џорџу Себастијану, коме се између падина планине Атлас и Средо- двадесетих година прошлог века доземног мора, Тунис мами разноликошћу пало мало рибарско село Хамамет, предела, мириса и боја. Бурна историја, где је одлучио да направи вилу, Тунис где су се, последњих тридесет векова, постаје омиљена дестинација многих смењивали многи народи, од Феничана богаташа. до Француза, учинила је ову земљу више него интересантном за туристе, Последњих година у близини је изграђен тако да је годишње посети више од 8 Јасмин Хамамет који неодољиво подсећа на европска монденска летовалишта. милиона људи.

Захваљујући Хабибу Бургиби, који је мирним путем, у преговорима са Французима, 1956. године, изборио независност, увео моногамију, жене ослободио обавезе да носе зар, дозволио им да раде и да се школују, Тунис је најлиберарнија исламска земља. Бургиба једино није успео да укине рамазански пост. Народ је, бар званично, остао веран традицији.Из поштовања

према овом великом државнику, у свим градовима земље главна улица носи његово име, док су главни тргови намењени садашњем председнику.

Колосеум у Џеми

Порт ел Кантуи је имао сличну судбину.

Одлазак у главни град Тунис је својеврсно путовање кроз време, јер су ту кроз историју трагове остављали разни народи - Феничани, Римљани, Турци, Французи. Данас се на простору главног града сударају векови - могу се видети


72

остаци римских терми, у музеју Бардо је највећа светска колекција римских мозаика, у самом центру града тик уз Медину је Тријумфална капија, а модерни тржни центри су на сваком ћошку.

Putovawa i putopisi Тулуз Лотрек, Пикасо и Рембо. Изграђен у андалузијском стилу, препознатљив је по белим кућама са плавим вратима и прозорима, прелепим плажама и шармантним кафеом из 19. века где се на миндерлуку може попити арапска

Izbor

доприноси ручна берба плодова.

Најбољи маслињаци су у околини Сфакса, где су настањени најбогатији Тунижани и где дошљаци нису пожељни. Просто је немогуће започети неки бизнис, јер ће вас бојкотовати све док сами не напустите место. ПУСТИЊСКЕ ЛИСИЦЕ, БЕРБЕРИ И ОАЗЕ Један од излета који се никако не сме пропустити је обилазак Сахаре, јер је то можда и најјачи утисак који туриста понесе из Туниса. За два дана пређе се око 1.200 км, што аутобусима што џиповима, што камилама, и то је најбољи начин да се упозна ова колоритна земља. Излет укључује посету џамији у Керуану, која датира из 7. века и најстарија је у Африци, док је минарет најстарији на свету. Немуслиманима је улазак у

Наравно, незаобилазна је и посета Картагини, коју су Римљани, у жељи да затру сваки траг Феничана, после три Пунска рата, тотално уништили, запалили и посули сољу.

кафа или чај од менте. Први становник био је свети човек Саид, мохан из 12. века, који је брдо са лепим погледом изабрао за своје молитве. После његове смрти изграђен је маузолеј, околину су џамију забрањен, али се може ући у двориште или се посматрати са крова убрзо населили. оближње фабрике тепиха. Један од најлепших градића је Сиди бу Осим туризма, Тунис је познат по узгоју Саид, такозвани тунижански Монмартр, урми и маслина. Маслиново уље је Керуан је, иначе, познат и по проиводњи у којем су се, између осталих, окупљали врхунског квалитета, чему знатно свилених и тепиха од кашмира. Остали су сачувани неки керамички предмети, лука (грађена тако да се са пучине не виде бродови) и чувене приче о Ханибалу, чији се метод ратовања и данас изучава на факултетима широм света.


Izbor

Лудом вожњом џиповима, на 15 км од границе са Алжиром, стиже се до једне од најлепших оаза шебике, где су снимани “Отимачи изгубљеног ковчега”. Затим се преко дина, док адреналин скаче, стиже до сланог, сувог језера Шат ел џем, где је чувена Камиља глава, којом почиње “Енглески пацијент”, а овај део пута завршава се обиласком кулиса за филм “Ратови звезда”.

73

Putovawa i putopisi Сматра се да су најстарији становници СРПСКИ ГРОБОВИ У БИЗЕРТИ Туниса Бербери, народ светле пути и плавих очију, који по ободу Сахаре живе на традиционалан начин. Посета једној од њихових кућа-земуница, троглодита, у Матмати, својеврсни је доживљај. Преко најбогатијег дела Туниса, у околини Сфакса, где се нижу непрегледни маслињаци, стиже се до Ел Џема, познатог по римском амфитеатру, трећем по величини на свету, али једном од

Бизерта је један од најевропскијих и најлепших градова Туниса и смештена је на самом северу земље. Од главног града удаљена је око сат времена вожње, и сигурно да нам, и поред своје лепоте, не би била толико интересантна да се у оквиру Гробља војника Комонвелта (CommonwealthwarGraves), познатог као Војничко гробље, не налази Спомен костурница српским војницима.

После напорног дана, у оази Нефта, најочуванијих, који је послужио за снидочекује вас прелеп хотел у маварском мање “Гладијатора”. стилу, са све базеном, и начас помислите да сте и ви, док је небо саткано од У повлачењу “српске државе и војске звезда, у неком кадру из Хиљаду и преко Албаније” многи храбри борци, једне ноћи. баш у Бизерти, завршили су своје жиИако нисте одушевљени устајањем вотне приче, о чему сведочи 2.607 у четири ујутро, излазак сунца над споменика на споменутом војничком сланим језером Шат ел џерид заиста гробљу и локалном француском гробљу оставља без даха. Језеро је у депресији у оближњој Мензел Бургиби. (испод нивоа мора) и углавном је Кроз касарне и прихватне логоре града без воде, али одсјај кристала соли и Туниса и околине прошло је 60.000 конфигурација терена чине да делује здравих и рањених српских војника. усталасано. Права фатаморгана. Главна база била је у месту Лазуаз, пет километара од Бизерте.

Захваљујући француској влади, на челу са вице-адмиралом Емилом Гепратом, осим војника, на северу Африке, уточиште су нашле и наше избеглице. Извор: Вечерње новости, Београд;

аутор: Срђан Шкоро


74

Automobili

Прва вожња:

коментара и запажања о ауту, из ваших уста излазити гасови настали као последица варења вурста.

Форд Мондео Ауто сам оставио на минхенском аеродрому. Љубазни господин из Форда преузео је кључеве и замолио ме да се укрцам у Transita који је био паркиран поред нас. Стао је у раскорак и затворио велика клизна врата ко- Ако имате среће да се нађете на немамбија.s чком народном весељу обавезно про-

Требало нам је двадесетак минута да се кроз саобраћајни шпиц пробијемо до великог забавног парка у којем се одржавао двојник Octoberfesta. Сви елементи су ту: весела музика, шатори, киосци брзе хране, переце, пијани туристи и разне справе за мучење АКА балерина, рејнџер и други уређаји који вас гондолом подигну педесетак метара у вис и онда вас препусте слободном паду и тако у круг.

Izbor

бајте и огромне переце које су, без претеривања, истог облика и величине као волан у Toyoti Prius друге генерације. Кобасице које служе су посебна прича. Уз дужно поштовање према веганима који ово читају, кобасице миришу предивно, пресијавају се на пластичном тањиру и немају ни приближно исту количину белог лука попут ових које јдемо код нас.

Традиционално немачко весеље било је одлично окружење за размишљање о модерном немачком ауту који сам тог дана возио по традиционалном аутобану. Иако модел који сам возио на први поглед не изгледа другачије од овог који виђамо на нашим улицама, у Форду га пласирају као Нови Мондео, јер су измене (њих преко 1300) махом вршене испод лима.

Приоритет приликом извођења измена био је да се Мондео учини ефикаснијим и луксузнијим. Како је на презентацији речено, Мондео још увек изгледа лепо и спортски па нема потребе да се сада нешто посебно мења, али то је реченица коју сам чуо на 70% презентација у последње две године.

На предњем делу су додатно наглашене неке облине, хауба је испупченија (Power Bowl) па када бројимо од једне до друге бочне ивице хаубе имамо тачно 10 промена нивоа на лиму. Мат црна пластична горња маска хладњака је део прошлости, заменила ју је нова маска са хромираном лајсном у чијем се центру налази Фордов знак.

Права забава се одвија у великим шаторима. Од ивице до ивице поређане су клупе и столови међу којима се крећу конобари у кожним панталонама и конобарице са масивним деколтеима. Пиво се служи у литарским криглама а конобари без проблема носе по 6 пуних кригли у једној руци. Кригла је иначе у протеклих десет година поскупела 2 Иначе, потпуно је погрешно наслађиваевра у просеку и сада кошта око 8,50 ти се кобасицама на аутомобилским ЕУР што опијање чини скупим спортом. презентацијама јер ће пола сата после конзумације, уместо проницљивих

Дневна светла у ЛЕД технологији постављена су на браницима и стандардна су на свим моделима. Осим што чине да вас други учесници у саобраћају раније уоче, према речима Фордових менаџера, она такође доприносе утиску луксуза. ЛЕД светла генерално троше мање струје, емитују мање топлоте и дуготрајнија су од стандардних сијалица.


Izbor

Знате како зими многи возачи стављају картоне иза маске хладњака како би се мотор што пре загрејао па на тај начин трошио мање горива? Нови Мондео на неким пакетима опреме има занимљиво решење за ту ситуацију.

Automobili

75

Мондео са овим мотором и савременим PowerShift (дупло квачило) мењачем до стотке стиже за 7,5 секунди и може да достигне 246 км/х. Иако је овај мотор прилично јак, у односу на претходни 2,3 бензинац, велики је напредак остварен

Централна конозола је сведена а додати су делови који су мекани на додир као и детаљи који верно имитирају алуминијум. Инструмент таблом доминира ЛЦД на којем се исписују разни подаци са путног рачунара али и подешава скоро сваки други систем на ауту (аудио, навигација, BlueTooth...). По систему венецијанера, велика маска хладњака се отвара само када је мотору потребно хлађење. На тај начин побољшавају се перформансе мотора а смањује се отпор ваздуху.

када су и снага и потрошња у питању.

Обртни момент од 340нм остварује већ на 1900 обртаја. Остављена је и овербоост опција, онима који воле да стискају гас до даске, током које се маЗадњи браник је преобликован.Нижи ксимални обртни момент подиже на је и шири него раније па према речима 360нм. људи из Форда доприноси скупљем Бирање функција и сва подешавања вризгледу аута. ше се преко управљача. На површини коју можете дохватити палцем ваше У Минхену су представљене две десне руке налази се укупно 5 дугмића верзије Мондеа, лимузина (2.0 бекојима можете у свим правцима сурфонзин) и караван (2,2 дизел), оба са вати кроз меније. одличним Титаниум пакетом опреме. Физички прекидач за деактивирање На презентацији возио сам белог Други мотор који је представљен (у ка- ЕСП система не постоји већ се та акција Мондеа чији лак има ефекат „управо равану) је 2,2 литарски дизелаш снаге обавља софтверски, кроз меније. извађен из замрзивача“. 200 КС намењен дугим крстарењима У почетку возачу може бити компликоОпределио сам се за нови турбо бе- уз малу потрошњу горива. Овај мотор вано да се снађе са свим опцијама нзинац 2,0 EcoBoost мотор који ће остварује 420нм при 2000 обртаја и тро- јер је систем исти као када желите да сигурно бити реткост на нашем дизел ши 6 литара у просеку. подешавате слику или меморишете љубитељском поднебљу јер са својих У унутрашњости аута нису направљене појединачне канале на Самсунг телеви240КС представља праву егзотику. драматичне измене, пре су неки еле- зору – Мену > десно дугме > ОК > десно дугме > ОК> па подешавање > ОК. И на Мислим да је овај мотор уједно и био менти поново размотрени. левој страни управљача постоји исти разлог због којег су се организатори Инжењери и дизајнери приликом ре- број дугмића који служе за подешавање определили за презентацију на аутопу- дизајна имали су задатак да кабину аудио уређаја. тевима у околини Минхена на којима учине пријатнијом и луксузнијом него нема ограничења максималне брзине. раније.

Мислим да се овај дисплеј, обзиром на важност и број функција, налази сувише ниско у видном пољу, односно далеко од дешавања на коловозу па сам сматрао да је ризик чачкати било шта на њему током вожње. На управљачу се такође налазе и команде темпомата и лимитатора брзине. Контроле се састоје од 6 дугмића и мислим да је то превише јер захтева операције са обе руке и поновно акти-


76

Automobili

Izbor

Једини елемент ентеријера за који сам сматрао да није модеран јесте неочекивано висока ручица ПоwерСхифт мењача. Такав облик, испоставило се касније, користан је приликом ручне промене степена преноса, посебно када сте укључили спортски мод вожње. Мондео у Титаниум пакету стартујете притиском на Поwер дугме. Четвороцилиндраши у принципу немају неки претерано уздудљив звук мотора али на овом ауту је употребљен модификован издувни систем, попут оних на Фоцусу СТ или РС.

вирање после сваког гашења мотора. На ручици показивача правца налази се и дугменце за активирање занимљивог сигурносног система названог Lane Departure Warning. Овај систем вибрацијама које емитује на управљачу упозорава возача да прелази у другу траку. Цитроен је рецимо одабрао да се упозоравајуће вибрације на њиховим аутомобилима емитују кроз седиште што ће неки искористити као алтернативу масажи на дугим, досадним путовањима. Да би овакав систем поуздано функционисао потребно је да имамо веома добро обележене путеве што код нас није случај па рецимо Тојота у Србији не нуди уређаје оваквог типа.

Папучица гаса је релативно тврда што вам даје могућност прецизног дозирања снаге коју желите да повучете из мотора али и из резервоара. Промене брзина у аутоматском моду скоро се не осећају а у мануелном су јако брзе и ефикасне. Звучна изолација прилично је успешна тако да немате јасну субјективну представу брзине којом се крећете.20

У спољним ретровизорима налазе се лампице које вам својим активирањем јављају да се друго возило налази у мртвом углу. Уколико се нађете у истој ситуацији али са укљученим показивачем правца, огласиће се и звучни сигнал јер је тада већа опасност од судара. Убрзања која развијају турбо бензинци увек ми извуку осмех на лице. Иако ценим технолошку револуцију на нафтном пољу мислим да су бензинци префињенији, тиши, емитују мање вибрација у кабини. Када возите дизела, у почетку, мотор нема баш пуно снаге, онда се укључи турбина која вас на неколико секунди лансира Мондео који сам возио био је опре- у орбиту, али тада, док још увек мљен Премиум Аудио системом са 10 јашете на таласу одушевљења, морате звучника, УСБ улазом, навигациним пребацити у следећи степен преноса уређајем, камером за кретање уназад јер обртомер већ показује 4000 обртаја.

Са бензинцем можемо одлагати промену степена преноса до 6000 обртаја. За то време се дешава константно монструозно убрзање.

Дуга светла ноћу се сама активирају и деактивирају како би возачу обезбедила најбољу могућу видљивост пута у отежаним условима. Помоћу камере која је смештена напред систем је у стању да препозна извор светлости и случају да нам возило иде у сусрет аутоматски искључује дуга светла.

која емитује Хи Дефинитион сигнал на екрану осетљивом на додир дијагонале 7 инча. Овај уређај такође неће бити превише чест код нас.

Морам да признам да сам се често смешио током вожње а да се просечна потрошња и поред доброг расположења кретала у распону од 9 до 12,5 литара на 100км. Без обзира на то колико брзо возите на аутопуту, увек ће се наћи неко ко је бржи од вас.


Izbor

Најјачи утисак на мене оставио је један ОГРОМНИ Ауди Q7 који је пројурио левом траком поред нашег Мондеа толико брзо да је са собом повукао и део атмосфере и притом нам заљуљао ауто.

Automobili Нови Мондео код нас треба да стигне у другој половини октобра а незванична информација је да ће цене неће бити више од актуелних.

Кочнице су изузетно ефикасне а управљивост приликом наглих кочења возачу подиже самопоуздање. Можда је вожња по локалним путевима узбудљивија од спуста низ аутобан јер можете прецизније да осетите колико је осетљив и ефикасан систем управљања. Приликом проласка кроз прегледне кривине није потребно одузимати гас, једноставно само мало треба померати управљач и то је то. Аутомобил прати ваше покрете као да је спојен са вашим очним јабучицама, системи стабилности вас држе чврсто на путу а комфор остаје на нивоу као да сте пребацили у трећи степен преноса и кроз кривину прошли са 40 км/х.

Сматрам да је Форд са еволуцијом Мондеа, као и са С Маxом и Галаxyјем које сам возио у фебруару у Шпанији, направио велики искорак према аутомобилима више класе. Ентеријери су квалитетни, добро склопљени, нису досадни, нуде разне технолошке иновације. Понашање на друму заиста је импресивно. Идеја са уградњом мотора мање запремине али исте или веће снаге утиче на то да цена не скочи превисоко али уједно и да купац не плаћа високе порезе ни због запремине ни због високе емисије C02.

Текст и фото: Немања Пантелић

77


78

Porodica Унестите топлину у дневну собу:

и квалитетнији мебл штоф ће и након ПРЕ СВЕГА ПРАКТИЧНО неколико чишћења изгледати лепо. У Гарнитуре за уживање новије време су популарне гарнитуре Већина нас сматра да дневни боравак за седење пресвучене еко-кожом, која не иде без удобне гарнитуре за седење. је све бољег квалитета, није скупа и јеКако у продавницама намештаја ни- дноставно се одржава. када није био већи избор троседа, дво- БЕРЖЕРА ЗА СВА ВРЕМЕНА седа, фотеља и угаоних гарнитура, није баш увек лако одабрати оно што Ако не кубурите с простором, нећете се одговара баш вашим потребама. покајати ако набавите овакву старинску

Троседи, фотеље или угаоне гарнитуре треба да изгледају лепо, али подједнако је важно и да су функционалани

Izbor

Уз кревет с фиокама искористићете сваки кутак у малом дневном боравку на најбољи начин. Једноставан је, практичан и нарочито прикладан за младалачки уређен стан. Оригинално решење даје пуно простора за одлагање ствари у дубоким фиокама. Уз ефектнан шарени прекривач и пуно украсних јастучића у пастелним бојама добићете лежај на коме ћете преко дана седети. А ако имате и квалитетан душек, на оваквом кревету ћете и удобно спавати. Уколико има довољно простора, конструкција кревета може фотељу, чувену бержеру. Уз њу обавезно да се прошири и полицама са стране. иде и мекани табуре, идеалан да на њега подигнете ноге док читате омиљену књигу или да вам послужи као декоративна кутија с поклопцем.

Ако имате простран дневни боравак, бар нисте ограничени око избора јер ћете у такав простор лако сместити гарнитуру било којих димензија које се нуде на тржишту.

Бержере су одувек биле симбол удобности, али су некада деловале помало строго јер су их пресвлачили класичним мебл штофом. Модерне бержере су пак обучене у ведре, цветне Проблеми се јављају у мањим стано- материјале који се лако одржавају. вима, када гарнитура служи и за удобно седење и за свакодневно или по- МОДЕРНА СОФА времено спавање. ЗА ИЗНЕНАДНОГ ГОСТА У том случају је важан квалитет механизма за развлачење, а од пресудног значаја је да начин претварања троседа у кревет буде једноставан и практичан. Када бирате гарнитуру за дневну собу, ниједног тренутка немојте испустити из вида димензије комада који купујете.

Иако заиста личи на дечји креветац, фотеља на развлачење ће сигурно решити проблем спавања изненадног госта. Не каже се случајно – кад гости нису бесни, ни кућа није тесна. Фотеља на слици намењена је онима који нису склони експериментисању с модернијим стиловима. Због малих димензија идеална је за оне који се не одричу љубави према класичнијем намештају чак и ако живе у мањим становима.

Прегломазан намештај уме да прогута и загуши простор.

Иако је помало непрактична, јер није кревет нити се у њега претвара развлачењем, оваква софа делује баш шик. Некада је имала и такав назив – шезлонг – што на француском значи дуга столица или лежаљка.

Материјал од ког је направљен намештај за седење такође је важан, па имајте на уму да намештај треба да служи вама, а не ви њему. Стога бирајте материјале који се лакше одржавају и који су отпорнији на хабање. Скупљи

У већем дневном боравку лежаљка ће вам заменити фотељу, а у мањем ће бити упечатљив комад намештаја, те ће простор одисати елеганцијом и префињеношћу. Модерније верзије лежаљке једноставног су облика и просто маме на поподневну дремку, читање или опуштање.

Пренето из: Блиц Жена, Београд; аутори: Бранка Гајић, Биљана Лазаревић


Izbor

Porodica

79

Како преболети раскид

Уз претпоставку да је ваша веза окончана без много горчине - да вас он Трагови бивше везе су на друштвеним није преварио или постао неподномрежама, СМС-ови продужавају одржа- шљиво груб према вама - тек када се вање контакта... Како прекинути за будете боље осећали можете да га сва времена “деблокирате”.

Постоји и друга могућност, да вам он први пошаље поруку. У том случају суочићете се с дилемом да ли да га потпуно игноришете или да оставите напола одшкринута врата. Уопште није важно ко је кога оставио, Стављање статуса “једва чекам вечерада ли ви њега или он вас. шњи састанак” сигурно неће, на дуже стазе, учинити да се боље осећате. Не У сваком случају, раскид никоме не па- објављујте сваки ваш корак с надом да да лако. На смену вас прожимају бол, ће га видети ваш бивши или његови туга и бес, а због нових технологија, пријатеља, јер ћете тако дати до знања крај везе данас се доживљава теже да сте још роб старе везе. него раније.

У таквим ситуацијама најбоље је написати, рецимо, “драго ми је што те чујем, али немам сада времена, јавићу ти се касније”.

Не шаљите му СМС када будете осетиТрагови бивше везе су на друштвеним ли да вам много недостаје. мрежама, СМС-ови продужавају одржавање контакта... Како прекинути за сва Лако је исписати поруку и послати је, времена? али да ли сте спремни на емоционалне последице? “Блокирајте” бившег на “Фејсбуку”, да То је леп начин да некоме кажете да не бисте на његовом фотографијама Може се, наиме, догодити да вам он више нисте заинтересовани. гледали како грли неку другу девојку уоште не одговори или да његов одгоили видели кога је додао као пријатеља. вор буде празан и безличан.


80

Izbor

Slobodno vreme

Три предности и три мане упознавања партнера преко интернета

Баш та слаткоречивост и чињеница да је све под велом тајне, што додатно узбуђује, доприноси томе да идеализујете свог потенцијалног дечка.

Ако вам до сада није пошло за руком да љубав пронађете на журкама, кафићима или преко пријатеља, покушајте преко интернета.

Врло је могуће да ће се пред вама појавити особа која није толико шармантна колико сте замишљали.

Све је већи број парова који су се пронашли баш на овај начин, а стручњаци кажу да ће тај број у будућности рапидно порасти.

Способност да процените неку личност преко интернета прилично је ограничена јер се много тога надогра3. УЗБУДЉИВ ПРВИ САСТАНАК

Уколико још нисте сигурни да ли бисте се у то упустили, ми вам указујемо на све предности и мане онлајн упозна- Ако се упустите у ову сајбер авантуру, врло брзо ћете вашу симпатију моћи да вања. видите и уживо. Ви процените, а наш савет је да проЦела та еуфорија око првог изласка јако бате. Немате шта да изгубите. је занимљива и узбудљива. Они који су пробали овај вид удварања кажу да је чак узбудљивије од класичног упознавања. Међутим, ако међу вама не прораде они чувени лептирићи, онда то одмах ђује фантазијом. можете и да кажете. Нема разлога да лажете, нити да се претварате јер је обома циљ састанка био јасан. 3. НАВАЛЕНТНЕ ОСОБЕ За сваки случај, на први састанак поведите и другарицу, која ће сести за сто На навалентне особе свуда можете да Они који су пробали овај вид удварања поред вас. наиђете, па и на интернету. кажу да је узбудљивије од класичног Међутим, у овом случају ризик је миниупознавања малан. На самом почетку нико нема МАНЕ потпуне податке о вама и сви контакти ПРЕДНОСТИ иду преко сајта. Ипак је могуће да ће 1. ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ неко бити превише упоран за ваш укус. 1. ИМАЋЕТЕ ВИШЕ УДВАРАЧА У том случају можете да обавестите кориснички сервис и више нећете имати непријатности. Статистика показује да интернет пружа више могућности за упознавање партнера него што је то случај у реалном животу. То у овом виртуелном простору функционише много брже и лакше. Чим се упишете на један од сајтова, бићете затрпани мејловима потенцијалних удварача. Такав одјек ће вас сигурно орасположити, Према истраживањима, 30 одсто кориа повратиће вам и самопоуздање. Зато сника ових сајтова служи се ситнијим само напред. или крупнијим лажима. 2. ИЗБОР ЈЕ САМО НА ВАМА

Углавном су лажи на интернету везане Једна од највећих предности мувања за физички изглед, године, финансијски преко интернета јесте та што само ви или брачни статус. бирате када ћете и како да упознате Зато је врло могуће да ћете упознати могуће удвараче. мушкарца који не одговара ономе што вам је причао о себи на интернету. Потпуно сте заштићени од особа с којима не желите да ступите у контакт, јер Тај ризик, међутим, увек постоји. су ваши подаци сакривени. Систем вас пре свега пита какве људе желите да упознате. У том пољу можете да 2. МОГУЋЕ РАЗОЧАРЕЊЕ истакнете све ваше скривене жеље и захтеве. Колико год да су вам слатка дописивања Након тога систем за вас бира оне с непознатим момком који вам је приособе које одговарају вашем профилу вукао пажњу, будите спремне и на раи упознаје вас с њима. зочарање.

Извор: Блиц Жена, Београд.


Izbor

81


82

Izbor

Zdravqe i lepota

функционалну медицину у Вашингтону. Он је направио тест који ће вам омогуДијетална исхрана за три ћити да утврдите којем од три најчешћа типа припадате, почнете да уносите типа личности хранљиве материје које одговарају баш Тест др Марка Хајмана с Института за вама, активирате гене виткости и лакше функционалну медицину у Вашингтону смршате. помоћи ће вам да активирате гене виткости и лакше смршате. Пробудите ген виткости:

два-три пута недељно по 120 грама.

Влакнасте материје доприносе одржавању стабилности нивоа шећера у крви, захваљујући чему дуже држе ситост. Замените производе од белог брашна онима од интегралног. Идеалан доручак био би мусли с јогуртом и воћем. ИСЦРПЉЕНИ СТЕ И СТАЛНО УМОРНИ?

Брзо се замарате ча к и када обављате редовне свакодневне послове, стално сте гладни, често вас боли глава и лупа вам срце, имате вртоглавице и подочњаке? То се дешава зато што ваш организам због генетског склопа производи вишак кортизола, хормона стреса који слаби имунолошки систем. Влакнасте материје доприносе одржавању стабилности нивоа шећера у крви, ТЕШКО СЕ КОНЦЕНТРИШЕТЕ? захваљујући чему дуже држе ситост Сигурно међу вашим пријатељима постоји неко ко једе колаче, торте и чоколаду до миле воље, а да се при том ни најмање не угоји.

Шта можете да учините: Много шећера и белог брашна у храни значи много инсулина и кортизола у крви.

А ви? Давите се у воћу, стално пребројавате калорије, а ипак муку мучите са сувишним килограмима. И питате се – шта сам ја богу скривила? Узрок ових разлика крије се у генима јер они одлучују о томе коју ћемо храну најбоље подносити, прерађивати и искоришћавати. Наука која проучава однос гена и исхране зове се нутригеномика, а научници који се њоме баве тврде да свака хранљива материја, свака намирница унета у организам делује потпуно различито зависно од тога ком типу припадате по својим генетским предиспозицијама.

Он, наиме, покушава да одржи ниво шећера у крви како би увек имао довољно енергије, узрокујући глад.

Уколико понекад имате проблема с памћењем, никада нисте сити, смирујете нервозу тако што стално нешто грицкате, а умор превазилазите слаткишима, значи да рад хормона сератонина, инсулина и лептина у вашем организму није усклађен. Истраживања показују да код више од половине људи стрес спречава генетску способност производње ових хормона. Последице су напад глади, умор и гојење. Шта можете да учините:

– Особе које су често уморне и исцрп- Омега-3-масне киселине активирају љене, којима је непрекидно потребна хормоне који контролишу глад: лептин енергија вероватно се погрешно хране. у масним ћелијама, серотонин у мозгу и инсулин у панкреасу. Ако често имате неодољиву потребу за слаткишима, ако после јела никада Омега-3 масне киселине заступљене нисте сасвим сити и задовољни, сигурно су у масној риби као што су харинга, нисте појели оно што би требало – каже скуша, лосос, сардина и туна. доктор Марк Хајман, који је детаљније истраживао овај феномен на Институту за Идеална количина:

Количину смањите уношењем витамина Б и влакнастих материја. Зато свакодневно једите хлеб или тестенине од интегралних житарица. Осим тога, потребан вам је магнезијум како би вам метаболизам био добар и када сте под стресом. Десет грама коштуњавог воћа идеална је дневна количина. Спортска активност је такође важна. Тридесет минута брзе шетње или пливања су идеални. НЕМАТЕ СНАГЕ И БОЛЕШЉИВИ СТЕ? Боле вас мишићи и после најмањег напора? Сметају вам јаки мириси свећа, парфема и цигарета? Не прија вам кофеин, ноћу се често будите, а и дању сте забринути? Скоро никад се не знојите и никада


Izbor

83

Zdravqe i lepota

и изразито повећање броја бактерија које се иначе нормално налазе у вагини (стафилокока, стрептокока, ешерихија, протеус, ентерокока, гарднерела, микроплазма итд). У овом случају узимају се бактериолошки цервикални и бактериолошки вагинални брис. Брисеви се засејавају на подлоге, а терапија се одређује према налазу бриса. У бактерије које изазивају упалу грлића материце и могу да буду узрок стерилитета и побачаја спадају хламидија, микроплазма и гонокока.

немате осећај да сте пуни енергије и елана? То вам се дешава јер ваш генетски код спречава организам да производи аминазу, ензим који штити ћелије од опасних слободних радикала. Захваљујући њему разграђују се штетне материје које настају услед уношења превелике количине алкохола или шећера. Нажалост, кад не постоје гени који у случају потребе повећавају производњу овог ензима, отрови у телу се гомилају, најчешће у везивном ткиву, узрокујући мучнину и болове. Шта можете да учините:

Папаниколау тест чува плодност

Брис на хламидију Брис на хламидију узима се с грлића материце.

Редовне посете гинекологу и правоДијагноза се поставља изолацијом превремено тестирање може на време да ко културе ћелија, посматрањем кроз укаже или спречи многе полне болести електронски микроскоп и техникама и инфекције. хибридизације нуклеинских киселина. У О томе колико пута годишње и на које случајевима позитивног налаза налаже све прегледе треба да идете објашњава се обавезно лечење оба партнера. др Славица Васиљевић, специјалиста – Све жене старе између 20 и 35 година гинекологије и акушерства, акупукоје су током два последња месеца нктуролог и власница ординације промениле једног или више партнера, “Мерида” у Београду. све труднице у првом тромесечју трудноће и све жене са спонтаним Вагинални секрет побачајем и нејасним стерилитетом Узимањем вагиналног секрета одређује морале би да се јаве на преглед - нагсе група. лашава др Славица Васиљевић.

Прва и друга значе да је налаз уреПолифеноли су секундарне биљне дан, трећа група, у зависности од суматерије које подстичу производњу бјективних тегоба пацијенткиње, уз бааминазе. ктериолошки вагинални брис, захтева Највише их има у црном грожђу, тамној специфичну терапију или праћење, чоколади, зеленом чају, јабукама, црве- док четврта група секрета означава гонореју (трипер). Пета група указује на ном грејпфруту и црном луку. присуство трохомонас вагиналиса, а шеПоједите сваки дан најмање две по- ста представља гљивичну инфекцију. рције ових намирница, на пример једну неољуштену јабуку или 10 грама горке Све ове групе захтевају специфично лечење уз обавезан контролни преглед на чоколаде. који се најчешће заборавља, упозорава др Васиљевић. Папаниколау тест Папаниколау тест је испитивање које се рутински ради при гинеколошком прегледу. Реч је о превентивној анализи ћелија с грлића материце која може да укаже на малигнитет, објашњава др Васиљевић. Налаз који се обележава са „PA II група“ је уредан и значи да сте здрави, док налази IIIа, IIIб, IV… захтевају обавезан колпоскопски преглед с циљаном биопсијом.

Гениталне микроплазме Гениталне микроплазме условно су патогене бактерије с обзиром на то да улазе у састав нормалне флоре доњег гениталног тракта. Дијагноза се поставља изолацијом тих бактерија из брисева грлића материце и идентификацијом након засејавања на чврстим и течним хранљивим подлогама. Разлози посете: Пре првог сексуалног искуства, а нарочито ако имате 18 година и више; ако никада нисте били на прегледу и имате 16 година, а нисте добили менструацију; ако имате нередовне менструације при појави јаких болова у доњем делу стомака који нису повезани с циклусом због појачаног исцетка из материце; к од п о ј а в е р а н и ц а , м е х у р и ћ а , брадавица...

То укључује узимање исечка ткива за ако се јави осетљивост, жарење и/или свраб; патохистолошку анализу. Бактериолошки брис Пренето из: Блиц Жена, Београд; аутор: Јелена Вукелић

ако се јаве болови и/или печење при мокрењу;

Докторка наглашава и да се у јавности ретко помињу бактеријске вагинозе, ако се јаве болови или крварење при инфекције које карактерише смањење односу; броја бактерија које штите од инфекција


84

Zdravqe i lepota

по појави квржице у дојци.

Izbor

Да ли ће мом партнеру бити непријатно Важно је да не размишљате о томе како ћете постићи оргазам. ако му признам да глумим? Испитивање вагиналне флоре Врхунац љубавног задовољства је у веДанас се велики број жена подвргава Како да постигнем врхунац?”, притисак ликој мери сличан срећи: што га више испитивањима у циљу откривања или ће бити толики да ће оргазам сигурно јурите, то ће бити даљи. превенције обољења која могу утицати изостати. на плодност. А пошто је изостао, треба га поново Преглед сваке жене на присуство свих одглумити. инфективних агенаса је немогућ. Али грешка је и не предузимати ништа, чиме се оставља могућност за развој компликација које се често могу избећи коришћењем једноставних дијагностичких метода, упозорава др Васиљевић. - У те методе спада испитивање састава вагиналне флоре и флоре грлића материце и зато то испитивање мора да буде део обавезног гинеколошког прегледа - закључује она. Пренето из: Блиц, Београд

Постоји ли женски оргазам?

Најчешћа грешка која се упорно по- Не заборавите на предигру навља је то што и мушкарци и жене живе у заблуди да је женски оргазам Истражујте једно друго, мазите се, масирајте или приуштите међусобно лако постићи. орални секс. Међутим, истина је да пенетрација није гаранција за постизање блаженства, Ако се добро “загрејете” за све што ће али стимулација клиториса у великом уследити, шансе су веће да се нађете Међутим, истраживања показују да броју случајева јесте. на “седмом небу”. његове чари доживљава забрињавајуће мали број жена. Уместо тога, оне глу- Ако будете пратили неколико једно- Мастурбирајте ставних правила за уживање међу ме задовољство. Немојте се стидети свог тела. Клиторис је део вас и нема разлога да му не пружите пажњу коју заслужује. Ако бисте прелистали Камасутру, сигурно бисте наишли на занимљива опажања да је оргазам овоземаљско просветљење и дословно стање нирване (што је најбоље, дешава се и без медитације).

Партнер не може знати шта вам је потребно, док ви то сами не сазнате и од њега затражите. Жене у току самозадовољавања могу да постигну оргазам за само неколико минута. Мастурбирајте пред њим. Осим што ће то бити посластица за сва његова чула, успут ће и научити штошта о вашем телу.

Готово 85 процената мушкараца је на питање у једном истраживању које гласи: Можете ли да препознате када ваша партнерка доживљава оргазам?, одговорило потврдно. Само 64 одсто жена је потврдило да се то заиста и десило.

чаршафима, оргазам сигурно неће изостати. Само опуштено

Недавно истраживање у Холандији показало је да су жене у стању да Одаберите позу која вам одговара достигну врхунац само када нису заСтрага,“јахач”,класична “мисионарка” Више је разлога због којих се жене бринуте. су најбоље позе за проналажење “Г” одлучују на такав корак, а сваки их те- Не носите свакодневне проблеме у тачке, која ће вам открити све чари ра да глуме оргазам изнова и изнова. кревет. Нарочито не треба размишљати вагиналног оргазма. о типичним женским проблемима То је као зачарани круг. попут целулита или вишка килограма. У “мисионару” водите рачуна да ваш партнер благо савије колена (заправо, Ако се жена у току секса изнова пита: Мушкарац то у жару “борбе” вероватно клечи) у току пенетрације, уместо да “Шта са мном није у реду? неће ни приметити. само лежи преко вас.


Izbor

85

Zdravqe i lepota

Тада је право време да употребите Шта је секси? такозвану технику коиталног поравнања (ТКП). Несумњиво врло честа реч - „секси“ То је назив за позицију која омогућава асоцира различите људе на различите да карличну кост у самом корену пениса ствари. Уствари, то је део њене вашег партнера константно стимулише привлачности. Свако од нас има сопствено мишљење које одређује клиторис. шта је то што сматрамо секси и поСпустите карлицу на његове бутине и жељним, иако су самопоуздање, хумор прибијте се што више можете. Ужитак и снага карактера углавном секси у било ком контексту. неће изостати.

Будите уверене у свој сексепил Одавде треба да долази ваше самопоуздање. Жене не морају да бирају између сексуалног задовољства и мајчинства, или буду у неодоумици да ли да буду „фина” девојка или да уживају у сексу. Да, наша тела су направљена да одрже и нахране нови живот, од трудноће па надаље.

Разговарајте Недостатак комуникације је основни проблем несигурности у кревету. Размишљајте овако: “ако делим постељу са овим мушкарцем, зашто не бих поделила и своју забринутост?” Ваше признање да не доживљавате оргазам свакако може бити ударац на сујету вашег мушкарца, али ће му бити и одлична мотивација да више обрати пажњу на ваше потребе.

Али наша тела су исто тако обликована да би уживала у сексу – уствари, Одбацивање старе дефиниције клиторис нема другу физиолошку Некада су само „лоше“ девојке биле функцију осим што пружа задовољство. секси. Јасно је да смо предодређене да ценимо уживање у сексу и пригрлимо Сматрало се да мајке, супруге и „фине“ своју сексуалност, и све више и више девојке не би требало да жуде за жена ради ово свакога дана. сексом или да имају сексуалне фантазије. Оне нису биле охрабриване да Многе жене схватају да је њихово буду заводљиве или сигурне у своју сексуално задовољство подједнако сексуалну моћ. Само „курве“ су биле важно као и партнерово, и нису у мраку дивље у кревету или волеле да испро- што се тиче доживљаваја оргазма или бавају нове ствари у спаваћој соби. начина на који могу да побољшају свој Мушкарци чак понекад „подгревају“ сексуални живот. ове стереотипе третирајући своје жене као модерне Девице Марије, док Најновије истраживање показује да своје сексуалне потребе задовољавају оно што највише сексуално привлачи са девојкама са стране. По њиховом ми- мушкарца је партнерка која је распошљењу, мајка њихове деце заслужује ложена за секс, која не потискује жељу поштовање,а не да буде третирана као и која је самоуверена. сексуално биће. Тако да су,дуго, ова два Ово може да изгледа као превелики концепта била међусобно искључива. захтев ако спадате у многобројне же-

Осим што ће он свој “задатак” обављати далеко боље, вама ће пасти камен са не које су одрасле учећи да је секс поОво значи да је током времена било грешан и прљав. срца и бићете далеко опуштенији. доста мењања значења и слике која се стварала око дефиниције „секси жене“. Замишљате како бисте направиле будалу од себе ако бисте покушале да Многе жене се и даље боре са овим причате „безобразне ствари” или ако стереотипима, бар емоционално, без бисте се шепуриле у секси доњем вешу. обзира што су довољно интелигентне Али ако пробате, видећете да није да знају да „фине“ девојке такође могу тако тешко као што звучи. Ваш партнер бити секси. Идеја о изражавању се- не очекује да види професионалну ксуалности и слободно исказивање о стриптизету. У реду је ако нисте жељама у спаваћој соби, осећај права и савршене. Битно је да сте повезани и надмоћи када је сексуалност у питању, да се забављате. изван је њихове зоне пријатности, иако део њих заиста жели да преузме контролу и оствари овај посебни, значајни део своје женствености.


86

Zdravqe i lepota

Izbor

Како да се изборите са друштвеним мајка обогати, уместо ограничи. Ваш Запамтите, ви сте учитељица: Ваша притисцима? партнер ће такође бити захвалан. деца морају да знају да је здрав секс са правом особом добар. Ако вреднујете Остати секси секс у добром контексту и поштујете своје тело, и она ће вероватније радити Задржите своја интересовања: исто. Направите прелаз од мајке до љубавнице лакше тако што ћете остати верни својим ранијим потребама: ако имате мало времена за пријатеље и хобије који су били део вашег живота пре него што сте имали децу, избећићете да се учаурите у једној улози.

А шта то није секси? Све се може скупити у једну реч: очај. Чак и у данашњем модерном свету, многе жене и даље осећају притисак да нађу мушкарца и да се удају. А добар показатељ зашто ово радимо је: када су старији мушкарци сами они су „нежење”, „баје”, али жене и даље називају понижавајуће -„уседелицама” или „баба-девојкама”. Слично је и у другим језицима. У енглеском мушкарце назовају „бацхелорс” (нежење, бећари), а жене „спинстерс” (уседелице) или „олд маидс” (уседелице, баба-девојке). Није ни чудо што толики број жена осећа притисак да нађе Г. Правог. Међутим, сав овај притисак може да Издвојте време за себе: доведе до опасног стања безизлазности. Узети време само само за себе да биМушкарце једноставно не погађа овај сте се освежиле и подмладиле је од кључног значаја за вашу добробит; и осећај очаја. дозвољава вам да лакше дођете до сеПоред тога, када сте у неком страху, као кси расположења. што се дешава као под притиском, можете се удати за неког ко не одговара вашим потребама. Да бисте добиле и изградиле љубав коју желите, морате бити у складу са собом, чак и када, или управо када, сте саме.

Секси мама

Фантазије: Ако сте мајка знате да је подизање и васпитање деце један од најважнијих Може бити тешко у почетку, али издвојте задатака који ћете икада радити. мало времена да бисте размислиле шта вас то узбуђује. Али запамтите, то је само део вас. Што више секси мисли имате, више Ви сте и сексуално биће, еротична жена, ћете се осећати секси, пожељном жемачка из снова за вашег партнера! ном. То је сигурно. Не гурајте у страну овај део себе због мајчинства- пустите да вас то што сте


Izbor

Doga|aji nedeqe

87

Ганац градоначелник у Словенији

Породице бугарских туриста, који су Драшковић за још три настрадали, када је брод “Илинден” регије у Србији потонуо у водама Охридског језера, 5. Бирачи у Пирану, у Словенији, изабрали септембра прошле године, траже пола СПО се залаже да јужно од Београда за градоначелника лекара из Гане Пе- милиона евра обештећења. буду формиране још три регије: шутера Босмана. Моја победа показује Суђење је почело 26. октобра у Охриду, мадијска, моравско-тимочка и дринска висок ниво демократије у Словенији, а према саопштењима бугарских ме- регија, изјавио је Вук Драшковић рекао Босман. дија, почетку процеса присуствоваће и део породица из Бугарске, чији су најмилији изгубли животе у бродолому.

На оптуженичкој клупи ће се наћи капетан брода Сотир Филевски и представник осигуравајуће компаније “Лојд”, хрватски држављанин Бранко Бајић.

Лекар Петер Босман (54), пореклом из Гане, изабран је, у другом кругу локалних избора у Словенији, за градоначелника Пирана. Према незваничним резултатима, Петер Босман је у другом кругу, са 51 одсто гласова, победио противкандидата, досадашњег градоначелника Томажа Гантара из локалне странке “Пиран је наш”, преноси агенција СТА.

Бајић, међутим, није добио позив па је могуће да процес буде одложен уколико Судско веће одлучи да не почне без њега. Брод “Илинден”, произведен 1924. године, потонуо је у водама Охридског језера на око триста метара од обале, одмах пошто је укрцао групу бугарских туриста, који су желели да отпутују до Светог Наума. У бродолому је погинуло 15 особа, од укупно 57 путника, а према техничкој документацији, “Илинден” је могао да прими 45 особа. Суд у бугарском граду Димитровграду казнио је Борјану Георгиеву, која је организовала путовање са 2.250 евра и две године забране бављења трговинском делатношћу.

Српски покрет обнове залаже се да јужно од Београда буду формиране још три регије, изјавио је данас у Новом Саду председник СПО Вук Драшковић и прецизирао да би то требало да буду шумадијска, моравско-тимочка и дринска регија. Оне би, као и град Београд и Војводина, морале добити много већа овлашћења, равна онима које имају регије најразвијенијих европских држава, нагласио је Драшковић.

“Моја победа показује висок ниво демократије у Словенији”, рекао је Босман, који је, пре 33 године, дошао у Словенију да студира медицину, а сада је изабран за првог тамнопутог градоначелника у тој држави. У Бугарској је најављивана посебна истрага у вези са овим бродоломом, Босман је члан социјалдемократа (СД) али је тренутно прекинута због тога премијера Борута Пахора, водеће стра- што се, за исто кривично дело, не могу нке у владајућој коалицији левог ентра. водити два судска процеса, овог пута у Извор: Бета, Београд Бугарској и Македонији. Он је на Изборној скупштини Покраодбора СПО додао да “Европа Бугари траже одштету због Бугарска, међутим, није одустала од јинског мора да дође у Србију, ако Србија жели поступка који је најавила против Охринесреће дске капетаније. Очекује се после по- да уђе у Европу”. Због бродолома у водама Охридског четка суђења у Македонији да буде Према речима Драшковића, СПО се језера, породице настрадалих буга- покренута приватна тужба против касупротставља “патриотизму централирских туриста затражиће одштету петаније. зованог уређења, који говори да ће од пола милиона евра. Суђење је почело нам се држава распасти, ако се њом 26. октобра, а на оптуженичкој клупи не управља из неколико централних ће бити капетан брода и представник канцеларија”. осигуравајуће куће. Према том патриотизму, Немачка живи последње дане, као и Аустрија и Француска и све најразвијеније државе Европе које су нације рагија и покрајина, објаснио је Драшковић. Као национална странка десног и европског усмерења, напоменуо је Драшковић, СПО се супротставља сваком “патриотизму” од којег је свим грађанима и Србији сваког дана све горе, “као што су еврофобија, мржња према САД и Европи, католицима или муслиманима”. То је патриотизам који заговара духовни и развојни гето, упозорио је Драшковић. Извор: Фонет, Београд; пренето из: Вечерње Новости, Београд.


88

Doga|aji nedeqe

Савремени дијалог са младима Млади у Србији увиђају беспутност и безидејност времена у коме живимо и са њима се мора успоставити савремен дијалог, рекао патријарх српски Иринеј у Крагујевцу где је освештао храм Светог Саве у насељу Аеродром.

Његова светост патријарх српски Иринеј освештао је храм Светог Саве у крагујевачком насељу Аеродром у присутву великог броја верника од којих многи нису могли да уђу у храм.

дешавања, којих, на жалост има много, КОСОР МОЖЕ ОДАХНУТИ има и пуно позитивних ствари, пуно наВЛАДА НИЈЕ ПАЛА: де, утехе, охрабрења”. Оцењујући време у коме живимо као време опште секуларизације, отуђења народа од духовних вредности, од Цркве и вере, патријарх је истакао да је велики број оних који се враћају Цркви, а да је је утешно то што је реч махом о

Izbor

Након 14 сати увреда, псовки, оптужби и расправа све је остало по старом

Премијерка Јадранка Косор и даље има подршку Сабора. Десетак минута након поноћи, прошлог четвртка, саборска већина одбила је предлог СДП-а, ХНС-а, ХСУ-а, ИДС-а, ХСП-а и Хрватских лабуриста о изгласавању неповерења премијерки Јадранки Косор. За опзоцијски предлог гласала су 62 посланика, против је било њих 79, а СДСС-овац Ратко Гајица био је уздржан. Опозиција тако није успела добити већину од 77 посланичких гласова, потребних за одлуку за изгласавање неповерења влади.

млађем свету.

Храм Светог Саве у Крагујевцу је спомен-црква посвећена православним стрељаним грађанима у октобру 1941. године и у његовој непосредној бли- Након пуних 14 сати расправе која је чеМлади у Србији увиђају беспутност и зини је Средња богословска школа сто скретала у непотребна надметања и вређања, седница је изненада пребезидејност времена у коме живимо “Свети Јован златоусти”. кинута пола сата пре поноћи. Наиме, и са њима се мора успоставити савреУ овом храму је 8. септембра 2001. након што је ХДЗ-ов потпредседник мени дијалог, рекао је патријарх српски Иринеј у интервјуу за црквени радио године проплакала икона Господа Ису- Сабора Владимир Шекс прозвао СДП-а шумадијске епархије “Радио Златоусти”. са Христа на распећу, па је одлуком шумадијског владике Јована, до Крсто-

да делује противно уставним начелима те да би стога могао бити забрањен као странка, шеф СДП-а Зоран Милановић рекао је да СДП “више неће суделовати у овој бламажи”.

“Млади траже један другачији пут и вдана, 27. септембра, свако вече хвала Богу многи га налазе у Цркви, али одржавана посебна свечана служба морамо наћи начин да са њима уђемо - акатист. у савремен дијалог”, рекао је патријарх и нагласио “да и поред свих негативних


Izbor

Doga|aji nedeqe

Шта Тадића чека у Вуковару на састанку са Јосиповићем

Жестока полемика водила се између СДП-овца Жељка Јовановића и потпредседника Сабора Владимира Шекса.

Траже извињење и ратну одштету!

Јовановић је прозвао ХДЗ-ову Владу да је управо она та која производи корупцију и да су стога нужни превремени избори.

Борис Тадић у Вуковар не треба да дође само због протокола и извињења које се подразумева, већ уз то морају да иду и признања злочина „српских агресора“, сматрају хрватске странке и удружења настала из Домовинског рата.

- Хрватска је под ХДЗ-овом влашћу организована тако да континуирано производи корупцију. Да би се то променило мора се искључити производња корупције јер Државно бранилаштво овог тренутка збрињава само отпад производње корупције. Превремени избори спречили би даљу корупцију, а највећи допринос за Хрватску био би да Јадранка Косор потпише своју оставку - поручио је Јовановић. Уз то, назвао је Владу скупом сведока покајника који само гледају

како опрати своју савест. Упркос договору да ХДЗ више неће реплицирати опозицији, на Јовановићев иступ Шекс није могао оћутати. Обрушио се на СДП да делује протууставно те да би стога могао бити забрањен као странка. - Клеветничка је тврдња да је врх ХДЗ-а криминална организација. Тачно је да је то врх СДП-а. Треба размотрити примену чланка 129. Устава који прописује да Уставни суд надзире уставност програма политичких странака те да се складно Уставу може забранити њихов рад - одрешит је био Шекс.

89

- Бојим се кад крену ти претећи мали прсти. То је пре радио Бакарић, а сада то раде неки други - рекао је Кајин. - Врх СДП-а крши темељна начела уставног поретка, не признаје одлуке Уставног суда и због тога би могли доћи под удар закона и забране рада политичке странке СДП-а - закључио С оне стране Дунава поново се помиње је Шекс. и питање ратне одштете, „коју Србија Писмо подршке Еуропске народне дугује Хрватској због агресије, ратних странке јако је разљутило председника злочина и разарања“. СДП-а Зорана Милановића. Са саборске говорнице поручио је да се ради о са- Најава Тадићеве посете Вуковару, до коботажи, а потписиника писма назвао је је би требало да дође највероватније 4. новембра, била је окидач да с оне “безвезњаком” и “мишем”. стране Дунава крену захтеви не само “Овим се грубо задире у унутарње за „извињењем због српских злоствари Хрватске од једног обичног чина“, већ и да председник Србије безвезњака. Тај Лопез је обично јавно проговори о несталима, призна техничко лице. Мислио сам да је тај агресију, постојање ратних логора и миш отишао у своју рупу”, - рекао је обећа плаћање ратне одштете! повишеним гласом Милановић. На томе, између осталих, инсистира и Премијерки Јадранки Косор поручио Хрватска странка права др Анте Старчеје да је неко ко је у њено име лобирао вић, која се противи Тадићевом доласку по Бруселу за такво писмо подршке и која је најавила „мирни протест“. заправо учинио њој и Хрватској “меОсим хаеспеоваца, против Тадића су двеђу услугу”!. устали и представници вуковарског “То је питање неморала, то је саботажа. огранка Хрватског друштва логораша, Машала, свака част кад је таква особа који не могу да му опросте што акцију дала подршку премијерки Косор!”, љу- „Олуја“, којом је протерано више од 200.000 Срба, сматра ратним злочином! тио се Милановић.

Председник ИО Самосталне демократске српске странке Богдан Ркман рекао је за „Ало!“ да ипак не очекује инциденте јер је ХСП „маргинална странка чији ставови немају велику “Тамо се борим за интересе Хрватске и подршку“. СДП-а. Немојте сада ви контаминирати Као аргументе за ту своју радикалну тај простор пред Хрватски улазак у ЕУ”, - Они користе прилику да купе штогод медијског простора. тврдњу Шекс је навео да СДП не при- поручио је владајућима Милановић. знаје одлуку Уставног суда. Очтио је Председавајући Сабором Иван Јарњак Срби у целој Хрватској очекују да ова алудирао на недавну одлуку Уставног изрекао је опомену Милановићу јер посета додатно нормализује односе суда који је одлучио да нема потребе се, по његовом тумачењу пословника, две државе. за расписивањем референдума о изме- у излагању није придржавао теме раНаравно, тема свих тема су нестали нама Закона о раду након што их је справе о поверењу Влади. сматра Ркман, а што се евентуалног Влада повукла из саборске процедуре. Седница је, након крађег прекида ипак извињења тиче, каже да је одлука о - Након ове срамотне изјаве, нема настављена и на потом спроведеном томе на самом Тадићу. смисла да СДП суделује у расправи. Ви гласању о неповерењу Влади, послаостаните сами са собом. Лаку ноћ, го- ници Сабора су донели- својим гласо- - За нас је велика ствар што ће предсесподо! - револтиран је био шеф СДП-а вима, одлуку да влада премијерке дници Србије Борис Тадић и Хрватске Зоран Милановић. Да је Шексова изјава Јадранке Косор и даље има поверење Иво Јосиповић посетити и стратиште Срба - Паулин Двор - без обзира на заправо претња сложио се и ИДС-овац Сабора. реторику која ће пратити тај догађај. Дамир Кајин. Рекао је како и он има добрих контаката у Бруселу, али да никада није говорио ни против Косор ни против бившег премијера Санадера.

Извор: Јутарњи лист, Загреб


90

Doga|aji nedeqe

Веома је значајан и други део посете, ЕУ једногласно подржала односно одлазак у Загреб, пошто ће кандидатуру Србије тада први пут на свим местима бити истакнуте српске заставе, што ће овда- Савет европских министара затражио шњем српском становништву сигурно од Европске комисије да изради мишљење о спремности Београда да започне много значити - каже Ркман. преговоре о чланству у ЕУ Добродошлицу Тадићу пожелео је и градоначелник Вуковара Жељко Сабо, Савет министара Европске уније усвокоји сматра да је ова посета врло ва- јио је на заседању у Луксембургу јежна како би тај град „на неки начин дногласну одлуку о прослеђивању зазатворио једно политичко поглавље, хтева Србије за чланство у ЕУ Европској у смислу онога што се догађало 1991.“ комисији и истовремено затражио од ЕК да изради мишљење о спремности - Добро дошао у Вуковар, ако може већ наше земље да започне преговоре о данас, ја бих био срећан да с њим по- чланству. пијем кафу - рекао је Сабо. Као што су различити дипломатски Иначе, како „Ало!“ сазнаје у кабинету извори наговестили претходних дана градоначелника Саба, детаљи прото- Холандија се приклонила већинском кола још увек нису познати, али се ставу и није се противила данашњој очекују високе безбедносне мере, одлуци, али је тражила да наредни пошто се ова посета сматра историјском. кораци Србије према чланству у ЕУ буду - О детаљима још не можемо да стриктно условљени пуном сарадњом причамо, пошто је протокол у изради. са трибуналом у Хагу. Што се градских власти тиче, припреме су у току и веома су захтевне јер желимо да све протекне у најбољем реду. У граду је ситуација нормална и нема значајнијих реакција на најаву посете председника Србије - речено нам је у кабинету.

Председници Тадић и Јосиповић посетиће Овчару крај Вуковара и Паулин Двор код Осијека, места на којима су током рата страдали Хрвати и Срби. У Паулином Двору је у децембру 1991. убијено 19 српских цивила, а месец дана раније на Овчари убијено је око 260 хрватских заробљеника. Пред Већем за ратне злочине у Београду осуђено је 15 припадника Територијалне одбране Вуковара на укупно 207 година затвора због одговорности за злочине на Овчари. Иако је недвосмислено да је масакр цивила у Паулином Двору сакривао читав тадашњи државни врх Хрватске, пред Жупанијским судом у Осијеку осуђен је само Никола Иванковић, и то на 12 година затвора. У Паулином Двору убијени су махом старци, чији су лешеви најпре сакривени у оближњем војном магацину, а 1997. су спаковани у пластичну бурад и под пратњом војне полиције и обавештајних служби пребачени до кршева Велебита, надомак Госпића. Остаци су откривени тек 2002. Извор: Ало, Београд; аутори: И. Кљајић - М. С. Прелић

тренутак за прослеђивање кандидатуре Београда, али и да је затражила да свако даље напредовање Србије буде условљено пуном сарадњом са трибуналом у Хагу. Према нашим сазнањима оригинални текст закључака који су предложили Холанђани измењен је на инсистирање шефа шведске дипломатије Карла Билта и румунског државног секретара Богдана Аурескуа. Негативни кондиционал да „наредни кораци неће бити начињени док” замењен је формулацијом „да ће наредни кораци бити начињени кад”. Према речима потпредседника Владе Србије Божидара Ђелића, који је предводио нашу делегацију у Луксембургу „отворена је нова ера у нашим интеграцијама”.

„Постигли смо консензус и затражили од Европске комисије да изради мишљење о томе да Србији започне преговоре о чланству”, саопштио је Стивен Ванекере, председавајући Савета министара и шеф белгијске дипломатије.

Интересантно је да се на интернет презентацији Вуковара у поглављу о градоначелнику наводи да је Сабо током Домовинског рата био припадник 204. вуковарске бригаде и да је имао чин капетана, те да је био „заточеник логора у Србији (Бегејци, Ниш)“. Одликован је споменицом Домовинског рата и плакетом „Вуковарски бранитељ“. За Овчару 15 осуђених, за Паулин Двор само један!

Izbor

Ђелић је рекао да ће мишљење ЕК бити познато у другој половини наредне године, а да је циљ Србије не само да добије позитиван одговор ЕК, већ да одмах потом отвори преговоре о чланству у ЕУ. „За то ће нам бити потребно да докажемо пуну сарадњу са трибуналом у Хагу”, навео је српски министар и додао да ће „Ово је добар дан за Србију, као и за Србија учинити све да независно од ЕУ Европску унију. Јасно смо потврдили пронађе Ратка Младића, јер је то један оно што је већ речено летос на скупу од предуслова за помирење у региону”. у Сарајеву – да је судбина држава заЂелић је у име Владе Србије захвалио падног Балкана у ЕУ. свим земљама ЕУ на једногласној одлуОн је објаснио да одлука представља ци коју су донели и свим делегацијама позитиван баланс између потребе да које су се избориле за повољну формусе одговори на позитивно поступање лацију у тексту закључака министарског Србије у вези са Косовом и потребе да заседања. се задржи услов пуне сарадње. „Овај процес не може бити заустављен Ванекере је, као и остали министри, све док се ЕК не буде огласила својим изразио задовољство чињеницом да мишљењем”, казао је Ђелић и оценио је одлука донета договором и да није да ће мишљење ЕК бити готово за око било прегласавања у Савету ЕУ. годину дана. У закључцима министарског заседања поред осталог је наведено да „у контексту захтева Србије за чланство у ЕУ од 22. децембра 2009. године, ЕУ подвлачи да ће сви наредни кораци Србије према чланству у ЕУ бити начињени када Савет ЕУ једногласно одлучи да постоји (или се наставља) пуна сарадња са трибуналом у Хагу”.

У закључцима министарског заседања савет је поздравио усвајање заједничке резолуције Србије и ЕУ у УН септембра ове године истакавши да је она фактор мира, безбедности и стабилности у региону и позвао на напредак у процесу дијалога Београда и Приштине. Савет је такође позвао Србију да примени препоруке главног тужиоца трибунала Сержа Брамерца из јуна ове године, Ури Розентал, шеф холандске дипло- које се односе на подршку Србије проматије, потврдио је да је Холандија цесима који су у току, као и на њену била изолована у ставу да сада није


Izbor

Doga|aji nedeqe

91

помоћ у кључним стварима за хапшење преосталих бегунаца – Ратка Младића и Горана Хаџића. Европска комисија требало би наредних дана да упути властима у Београду обиман упитник са више хиљада питања и да затим на основу одговора сачини мишљење о спремности Србије да започне преговоре о чланству у ЕУ. Упоредо са овом процедуром у току је и ратификација Споразума о стабилизацији и придруживању који је Србија потписала са ЕУ и свим њеним чланицама. Од 27 држава ЕУ, осам је досад ратификовало ССП, а читав процес могао би да буде завршен такође у другој половини наредне године.

Македонске железнице почеле су преговаре са предузећима у земљи о превозу робе и шпедитерским услугама преко заједничке компаније железница земаља насталих од Југославије - “Карго Када ратификација буде завршена и 10”. уколико ЕК буде сачинила позитивно “Карго 10” ће тако постати конкуренција мишљење о захтеву Србије – Савет шпедитерским фирмама које су до сада министара ЕУ требало би да одреди организовале карго превоз предузећима датум за почетак преговора о чланству преко железнице, а “Македонске желеСрбије у ЕУ. лезнице” су наплаћивале услуге и коИзвор: Политика, Београд; аутор: Владимир Јокановић

Предузетници поздрављају спајање железница земаља насталих од Југославије и кажу да ће робу превозити преко фирме која понуди најбоље услове.

ришћење вагона, пише македонски дневник Време.

“У преговорима смо са више фирми о превозу робе из Македоније ка Мађарској и Словенији, а до сада смо тај Почели преговори о уласку Македонских посао радили за друге фирме - оргажелезница у “Карго 10”, чије су чланице низаторе превоза”, навео је Оливер Деркоски директор Македонских желеСрбија, Хрватска, Словенија и БиХ. зница и транспорта.

Македонске железнице улазе у “Карго 10”

Главни циљ “Карго 10” је да се повећа транспорт кроз Кридор 10. Предност је и то што нема застоја на границама јер сви знају шта значи када транспорт стоји на четири места док роба дође на одредиште, навео је Александар Панов, генерални директор “Макстила”. “Карго 10” ради од почетка октобра када су превезени брикети из Србије за Италију. У том послу учествовале су железнице Србије, Хрватске и Словеније. Извор: Време, Скопје

Заједничка компанија железница зе- Према његовим речим, компанија маља бивше Југославије тако ће постати “Карго 10” омогућиће бржи превоз и постати конкуренција шпедитерским добру размену информација. фирмама и у Македонији.


92

Sport

Сећање на великана Дражен Петровић (Шибеник,

22.октобар, 1964 - Денкендорф, 7.јун,199.) био је југословенски и хрватски кошаркаш, један од највећих европских кошаркаша свих времена. Гроб Дражена на загребачком Мирогоју је постао светилиште за све његове сународнике, али и истинске поштоваоце ове кошаркашке величине ширих простора.

Izbor


Izbor

Sport

93


94

Izbor

Sport

ЕКСКЛУЗИВНО:

Када дете стаса за професионални фудбал, власници права на њихов жиКАКО МАФИЈАШИ ТРГУЈУ вот добијају повраћај уложеног новца, ИГРАЧИМА а права зарада следи тек од иностраног Ово је оно о чему се углавном ћути: ангажмана. како мафијаш проналази фудбалера, Мафија се приликом продаје фудбалера шта ради с њим кад овај потпише појављује као агенција, уредно заведена уговор и какву улогу има менаџер као у Агенцији за привредне регистре, тако „легални играч“ у ланцу да се од сличних легалних предузећа

до статуса професионалца, јер у њему види квалитет.

Фудбалску мафију је могуће сасећи у страх око себе. корену, али ће тај процес бити дуг. Плаше се фудбалери, плаше се родиЗадатак је компликован за државу, тељи, од страха не проговарају ни клупа добра воља није довољна да би бови, који углавном знају с ким имају се елиминисала мафијашка глава посла, а мафијашу уредно капљу паре из које, као из хоботнице, извирују од сваке плате клијента.

3. Боравак у клубу

Мафија тражи свој проценат од трансфера, наравно, добија га и уколико клуб пристане, уговара нови, приликом продаје играча у иностранство.

Важно је рећи да мафија ништа не потписује, уместо њих то раде менаџери разликује због способности да генерише с ФИФА лиценцом.

Клубовима су везане руке и морају да изврше све оно што стоји у уговору, а онда проценат између себе деле менаџер и криминална група.

Наравно, клуб на крају остаје без великог новца, иако играчу даје готово Новца за нова улагања увек има, само све. треба пронаћи праву инвестицију која Мафија настоји разним притисцима на трчкара за лоптом на некој ливади у тренера и челнике клуба да издејствују Србији. да фудбалер игра, јер тако обезбеђују

пипци на све стране: један пипак контролише комплетно руководство једног тима, други је покрио уговоре играча, трећи пипак се искључиво бави намештањем утакмица, четврти контролише навијачки покрет...

И тако укруг.

Јавност је, због осетљивости теме, најмање упозната са деловањем мафијаша упетљаних у играчке трансфере, јер је изузетно тешко одредити где однос фудбалера и „заштитника његових интереса“ престаје да буде легалан и постаје посао за полицију.

1. Куповина играча

залог за продају у иностранство.

Када младог фудбалера великог потенцијала узраста од 14 до 17 година запази менаџер, он с његовим родитељима склапа уговор мимо клуба. Уколико агент нема новца, помоћ тражи од криминалаца.

4. Играње за репрезентацију Битан фактор у одрађивању доброг и уносног трансфера у иностранство је играње за репрезентацију.

Једино тако може да се дође до уносног уговора, да се наплати све оно што је У пракси „дружење“ са мафијашем поТако они заједно, без знања родитеља, раније уложено. чиње у најранијем добу играча. финансијски помажу истог тог оца и Корист прво извлаче родитељи малих мајку, детету обезбеђују смештај, касније Тачније, уместо десетина хиљада евра, асова добијањем солидних месечних и аутомобил, односно све што му треба. криминалци долазе до милиона. апанажа од заштитника њихове деце, Мафија користи исте полуге као и када а уз то иду обезбеђено место у тиму и 2. Долазак у велики клуб је клуб у питању - притиске, који могу могућност даљег напредовања до реТакав уговор преноси се и на клуб који бити типа уцена, или финансијске ињепрезентације. жели да потпише с играчем када дође кције да би њихов играч имао предност.


Izbor

95

Sport

5. Продаја у иностранству

мислио да расте и вероватноћа да се пропева о неделу, али пракса показује Кључ целе приче је да играч буде продат да се сведоци нерадо помажу држави у иностранство и да се добро заради. у раскринкавању мафије. Мафија тада вреба из прикрајка.

Трансфери

Преговоре раде клубови и званични Мафијаши контролишу најпре меменаџер, док се криминалци појављују наџере, јер ови имају њух да пронађу тек када посао буде обављен. талентовану децу. Тада они траже свој проценат, који је Они прво „позајме“ мало новца роврло висок, јер зависи од договора са дитељима, углавном преко менаџера, клубом и менаџером. легално, а затим, како одмиче каријера Криминалце тада интересује новац, не младог фудбалера, узимају проценат од занима га развој и усавршавање играча. сваке плате и сваког трансфера. Наравно, мало тога је покривено је Јелена схватила „колико је сати” више „папирима“, углавном се све своди на Танка је линија раздвајања између застрашивање играча и његове поролегалног менаџера и мафијашке аге- дице. нције. Пренето из: Курир,Београд Нису сви менаџери кримоси

Иако су најчешће у истим облигационим Лидија упуцала сребро односима с играчима, основна разлика је у томе што играчи могу да напусте Лидија стигла до сребрне медаље. менаџере и да исте услуге потраже на На Светском купу у стрељаштву, другој страни, док мафија претњама који се одржава у Минхену, наша ребрани своје интересе. презентативка Лидија Михајловић У изузетним ситуацијама може се освојила је сребрну медаљу. Боља од ставити знак једнакости између „аге- Лидије само Американка Бејерлеова. нција“, али тада тзв. менаџер представља посредника између мафије и играча. У клубовима Мафија купује и продаје клубове и тиме успева да у легалне токове убаци новац од прљавих радњи. Фудбал је дуго био право место за прање пара, али су се увођењем заједничке валуте на просторима ЕУ и доношењем прописа од УЕФА и ФИФА, којима се пооштравала контрола финансијских токова, задржали само криминалци високог калибра. У дисциплини 50 метара тростав, малокалибарском пушком, Лидија је сребро Навијачка мафија има најслабији ути- освојила са 686,5 кругова. цај на дешавања на терену, али такве организације остављају за собом дру- Победила је Американка Џејми Бејерле гачије проблеме, ништа мање разара- са 690,7 бодова, док су треће место и бронзана медаља припала Немици Сојуће по друштво од других. њи Пфајлшифтер са 686,5 бодова. Навијачки покрети, наиме, регрутују малолетнике да би их након стадионских Nе само о послу: Јелена Генчић активности користили као мрежу за диТенис – ни леп ни лак ловање дроге по школама, а није ретка појава да се средњошколци појављују спорт и као рекеташи. Прво се сама такмичила, а онда почела Намештање утакмица да помаже другима да се вину високо. Намештање резултата организује се у Улазак у финале Дејвис купа, каже искусна спортисткиња, дошао је у неколико праваца. прави тренутак. Мафија утиче на исход утакмица директним утицајем на своје играче у ти- Млади долазе, пуни ентузијазма и помовима, на тренере, клупске функци- беђују без пардона. онере или судије. Видели сте како је Бојана Јовановски Што је више фактора умешано у надиграла Јелену Јанковић у Пекингу . штеловање, већа је сигурност да ће остварити жељени резултат. Неко би За мене је то потпуно очекивано, девозбог дужине ланца у намештању по- јка је играла потпуно растерећено, када

није могла да похвата конце… – примећује Јелена Генчић. Невероватно је колико ова жена има стрпљења да објасни, подсети, да прича о финалу Дејвис купа, Новаку

Навијачи

Ђоковићу, својим тениским почецима у некадашњем винограду на Дедињу… Ваљда зато што је таква Јелена Генчић ( „у хороскопу сам Вага, дакле добра док ме неко не наљути, а ко ме наљути боље да бежи одмах”, додаје) и сада, после готово шест деценија држања


96

рекета, са истом пажњом учи најмлађе првим форхендима и бекхендима, као што је некада тренирала Монику Селеш, Горана Иванишевића… Више од 30 пута била је првакиња Југославије у тенису, савезни капитен женске тениске репрезентације СФРЈ, учествовала на светским турнирима, била голман рукометне репрезентације, завршила

Sport

Izbor

а ја им била голман, а моја мама је на музичком конзерваторијуму прешао од старих чарапа правила најбоље још у католичку веру. крпењаче. Несумњиво, било је ту материјала за Седморо деце у мојој породици, четири шпанску серију – углавном Јеленини брата и три сестре, дакле старих чарапа тата и мама су се изборили се за своју сасвим довољно – смеје се наша саго- љубав, преко главе преметнули и паворница. ртизански поход на Дедиње и друге невоље. Господин Јован је умро 1957. – Неко је тренеру рукометашица Црвене а госпођа Мими – 1977. године.

историју уметности, пуних 45 година звезде Ђорђу Вучинићу скренуо пажњу радила као редитељ у Телевизији Бе- да се ја добро сналазим на голу и тако оград. су ме ангажовали. У међувремену сам завршила историју уметности, бавила сам се фотографијом.

– У кући није било женских и мушких послова ако је нешто требало да се заврши. Пеглао је брат, дрва секла сестра. И ја сам радила све, само нисам шила и кувала. Мада правим добре колаче и посебно сахер торту. Када је отац умро, остала је мајка са нас седморо – прича Јелена. – Деда је био војник, увек је говорио да има пара да нам купи, али није хтео да нас навикава на луксуз јер је говорио да ће бити рата и глади и да нећемо знати да се снађемо. Позната смо породица, али по части, моралу и раду морали смо бити као комшије: обични. Није ипак Јелена Генчић била „обична” рекреативка, бавила се спортом озбиљно. И сада се често огласи, прокоментарише.

Пут до запослења водио је ка телевизији. Генерал Кораћ је обавестио Јелену Генчић да је 27. на списку за примање. У филмском центру у Кошутњаку формирали су Вишу филмску школу која је касније постала ФДУ.

– Јесам експонирана, можда и превише, с друге стране читам разне изјаве, безвезне и нестручне, а позната сам као особа која нема длаке на језику.

Чеда Мирковић ме је позвао да пређем у Школску редакцију, рецимо. Званично сам 1993. отишла у пензију, а спорт нисам желела да пратим професионално, јер то је био мој хоби – објашњава.

На питање сарађује ли са Тениским савезом Србије, Јелена каже:

Многима се не свиђа када критикујем, али чињенично стање је такво какво – Били смо први полазници и без пре- јесте, па ко хоће може да размисли о станка смо учили све о телевизији која томе, да заједнички нађемо језик за је тада била потпуно нови медиј. Ра- бољитак. дила сам са Лолом Ђукићем, Мињом Дедићем, Шотром, Славом Равасијем, Мој став је такав – појашњава просладошао је у међувремену и Сава Мрмак. вљена спортисткиња.

И ако још неко није чуо – у шестогодишњем дечаку препознала будућег аса Новака Ђоковића. Спортиста са факултетском дипломом? Не можемо да се не запитамо у време када је образовање последња обавеза у животу врхунских такмичара, која се оставља за неко друго време или збрзава на неком од приватних универзитета. – Некада је било незамисливо да спортиста не заврши школу без обзира на обавезе – сећа се Јелена. – Рукомет је дошао некако спонтано, јер смо живели у кући на Дедињу, пуно дечака из комшилука играло је фудбал

– Не, има млађих и тако треба. Само не би требало да живе у уверењу да историја почиње од њих, јер има и старијих који су били у том послу и на – Кућу у којој живим и данас са сестром разним функцијама– додаје. и сестричинама сазидао је наш деда, – Еуфорија је била велика, прво поводом генерал Лазар Генчић, на периферији Нолетовог освајања Аустралијен опена, града, када ту није било ни воде, ни па онда и доброг пласмана Ане и Јелене канализације, ни пута. Чим је краљ на светској листи. Александар почео да зида двор на том Дедињу, нашли смо се у центру Одједном је све стало. Улазак у финале збивања. Деда је студирао медицину Дејвис купа опет ће подићи овај спорт, у Бечу, после се вратио у домовину и ја то имам право да кажем јер сам у постао први српски хирург. Из страхота тенису од 1947. године, када је тенис Првог светског рата изашао је као при- називан буржујским спортом па смо знати генерал Српске војске. Никада рекете носили тајно под јакном. И у није разумео ни прихватио одлуку оно време смо имали одличну екипу његовог сина, а мог оца Јована да се за Дејвис куп, било је пуно потешкоћа, 1920. године у Бечу ожени странкињом нису могле да буду слободно увезене Хермином – прича Јелена, подсећајући лоптице па се играло са две. да ни тадашњи министар унутрашњих послова Ђорђе Генчић, дедин брат, Данас тренирамо са двеста... – заније могао да прихвати толику бруку довољна је искусна спортисткиња. у фамилији због женидбе Бечлијком. – Тенис је наоко леп и лак спорт, али тек Јер, Јован је одмах по дипломирању


Izbor

97

Sport

наши клинци, мислећи да ми имамо академије. У другим земљама, у просеку по 500600 хиљада младих учи тенис, имају терене али ето не постижу успех попут наших Нолета, Јанка или Јелене стасавали овде у немогућим и мало бољим условима. Наши тренери су их направили, па су као готови играчи отишли у кампове. Тамо имају већи број спаринг партнера – тумачи Јелена Генчић. – Никад нећу да заборавим када сам својевремено питала немачког колегу Хајнца Гинтартома, тренера Штефи Граф, како ради а он ми из рукава одговорио да на списку има 22 имена спаринг играча које зове у зависности од будућег противника на неком турниру, да симулира баш неког ко форсира бекхенд, форхенд, да меч буде „као прави”. То је озбиљан посао – додаје. Питамо Јелену по чему је видела да су Моника Селеш или Новак Ђоковић посебни у односу на десетине друге деце с којом се сретне. после седам година озбиљног играња Шта полазник добија код Николе Пи- – Прво ја децу заиста добро посматрам. може да се каже „дошао је тренутак и лића за пет хиљада евра месечно, Гледам их најпре у очи и ако је дете у да се нешто заради”. интересује нас. стању да ми бар 20 секунди узврати Многи родитељи настоје да у овом Јелена каже да се у кампу пре подне поглед да не помери очи негде другде, спорту остваре преко своје деце своје по четири сата учи техника а поподне знам да је заинтересован. амбиције, на схватајући у какав ризик сваког дана заказан је меч у пет сетова Друго, посматрам како узима рекет, улазе. са спаринг партнером. како се понаша. Зато је мој принцип да кажем родитељу да његово дете добро игра, лепо му је у друштву вршњака, али да нема психофизичких предиспозиција да успе. Таленат је једно, озбиљан рад друго, много пара се такође подразумева баш као и лична мотивација детета – побраја тренер успешних тенисера. И онда шта се догађа?

– Скупо је, криза је, зато се стално залажем да се код нас оформи један центар за бригу о младим талентима који немају финансијске услове да се развијају.

И оно што сви знају, као случајно проспем корпу са лоптицама и замолим све на терену да их покупе.

Буде оних који трчећи то раде, има неких који после пете лоптице дођу О томе се говори пет-шест година, а ни- да питају морају ли баш све да покупе је ашов пободен у земљу да се нешто и такви су залутали у спорт, мрзи их, сагради. лењи су.

– Ти исти људи после неколико година када потпуно пропадну и остану без игде ичега, ти који су се љутили на мене, долазе поново и питају ме: „Што нисте били упорни, што нас нисте тресли по раменима и говорили да не чинимо то?” Шта да им кажем после тога када мислим да је паметном човеку довољно два пута рећи нешто да схвати о чему говорим. И мој колега Никола Пилић исто тако је врло искрен, он неће да узима пет хиљада еура без разлога (толико кошта месец дана боравка у његовом кампу у Немачкој), него посаветује заинтересоване да сачекају да млади тенисер напуни 14 година па да онда надградњом помогне играчу да наМада силне телевизијске екипе долазе предује – додаје Јелена Генчић. са свих страна, да виде где стасавају ти

Суд дајем после десет дана – открива Генчићева. – Код Нолета сам то видела одмах, била сам хиљаду посто сигурна да ће у 17. години бити врхунски играч. За свако такво дете направим програм, петогодишњи и сви трошкови су ту. – Новаковим родитељима сам, то је позната прича, рекла да имају златно дете, које обожава тенис, уме да понови оно што му се каже и да ће бити сигурно бар пети у свету. Били су изненађени, нису знали ко сам ја, распитали су се „која је ово жена”, а ја сам им рекла да је после Монике Селеш, Новак прво дете коме предвиђам велику каријеру. Саветовала сам их да нађу доброг тренера, али да се тренеру не мешају у


98

Izbor

Sport

шкове за терене, за сате тренирања лети, зими, колико жица, рекета, лоптица, патика, мајица, путовања, авионске карте, пријаве за турнире, лекарски преглед. Била сам у борду Адвентиџ групе, сада АМЏ-и, који је купио Болитијеров камп и знам како спонзори помажу. Када сам ја правила план за Нолета то је било 220 хиљада долара годишње, али ако се добије бесплатан терен та ставка се брише, рекет од спонзора, патике, бесплатне авионске карте. И онда, на пример, тих 220 хиљада долара падне на 70 хиљада. А када се помене фонд награда на турниру? рад, да финансијски потпомогну, да у меч а не да се поздравља са мном. Биће прве две-три године неће бити великих дана. Па и за турнир Београд опен на трошкова. Дорћолу купила сам карту и са трибина гледала мечеве. Нисам добила почасне Дођем у Београд, као председник Те- карте. Ипак, значило ми је када је свониског клуба „Партизан”, кажем на са- јевремено Новак изјавио, поводом нестанку да ће мали бити светски играч, ког трофеја на једном од гренд слем тренери ме „гледају бело”, питају шта турнира да је, док га је примао, још јеми је. дном провртео филм када је почињао Ја посла у телевизији преко главе, а ја га тренирала.

– Играч на рачун добије суму много мању од тих које се помињу. Скину му све порезе, таксе, надокнаде, чак и трошкове књижења у банци земље где су паре зарађене. Спонзори се љуте – Произвођачи рекета не воле да играчи на терену разбијају рекет, иако је некима то начин да се испразне и тренутно уклоне негативну енергију. Ломљење рекета у два потеза, „показује” да рекет није баш претерано квалитетан када играчи могу у два потеза да га униште. Зато се произвођачи љуте – истиче Јелена Генчић.

емисије, али одлучим да га тренирам Јелену и Ану нисте сретали на терену? сама. – Оне су имале своје тренере. Јелена је И тако осам година. Ноле је у почетку психолошки јака, рационална је. био повлашћен, терене је добијао бесплатно, пошто сам била представник Њен први тренер Аца Симић, некада „Принца” набављала сам му и рекете и одличан играч, значио јој је исто колико лоптице – радо се сећа Јелена Генчић. и ја Нолету. Иако је понекад пуна оптимизма, нисам сигурна да Ана може да – Онда сам Срђану Ђоковићу рекла да се врати на старе позиције. мора финансијски да помогне, јер је Краљевски клуб без терена дошао ред на јачи темпо, четири сата Надал или Федерер? зими под балоном, учешће на иноЈа сам председник Краљевског те– Више волим Федерера. страним турнирима. ниског клуба, који смо оформили преДа ли сте открили још неки вансеријски столонаследник Александар, принцеза Срђан је у почетку био врло миран таленат у међувремену? Катарина и ја, са циљем да оформимо човек. Трошкови су се повећавали, позајмљивао је и само он зна како му је – Јесам, али родитељи се у последњих тениску школу, афирмишемо рад са тешко било. Онда је почео у све да се неколико година, ваљда охрабрени младима, да покушамо да извучемо меша, постао је нервозан, арогантан, трудом Срђана Ђоковића, понашају неког од талентованих, помогнемо му али ја сам тражила да мој стручни део бахато, „раде” по свом програму. Зато да напредује. У саставу двора постоји посла не дира. Потпуно га разумем, али сам недавно прекинула тренинге са један тениски терен, завод за заштиту га не оправдавам. Схватам да он данас даровитим дечаком, размишљајући споменика није дозволио да се уреди располаже са пуно пара, ипак сам му шта ће бити касније, ако се сада када бар још један, пропала је и варијанта својевремено рекла да се чешће се- дете има 11 година његов отац понаша са изнајмљивањем терена у Раковици ти оних дана када је пара било таман непримерено према мени. Мени то ни- и – то је то. толико да има за децу, за храну, да се је потребно. Мало сам се опаметила. Ја своје приватне тренинге играчима спусти на земљу. Боље је тако – сматра Имам и једну малу Македонку... држим на теренима на Бањици – каже Јелена Генчић. Јелена. Колики је трошак за будућег врхунског Али, она не мирује. Са Копаоника је си- тенисера? Пренето из: Политика Магазин, Београд; шла у Аранђеловац, а од прошлог лета аутор: Рајна Поповић је у Луковској бањи где држи кампове – Када правим план, упишем све: троза младе тенисере. Јуче је прославила 74. рођендан и радо истиче своје године. На неке претходне долазио је Електронски недељник “ИЗБОР” Новак Ђоковић са браћом да јој честита Оснивач и издавач: Зодијак - електронско издаваштво, Скопље и пожели јој све најбоље. Потпитања Да ли сте у контакту са Ђоковићима и сада? – Не већ три године. Нисам од навалентних особа. Били сте у Арени на Дејвис купу? – Да, али високо на трибинама. Новак мора да се концентрише за озбиљан

Сарадник за македонско говорно подручје: Д-р Александар Прокопиев, високи стручни сарадник Института за македонску литературу Сарадник за немакедонско говорно подручје: З. Димитријевић Технички уредник: Александра Исаковска Web: http://www.zodijak.info Контакт и претплата: kontak@zodijak.info Првии број недељника “Избор” изашао је 31 августа 2009 г. Недељник “Избор” излази понедељком.

ИЗБОР#51  

Електронски недељник “Избор“ Електронски неделник “Избор

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you