Page 1

Izbor

Godina II

Broj 41

19 jul 2010 g.

Izlazi ponedeqkom

Мистерија je решена: Старија је кокошка! (стр. 32)

Друга страна Египта (стр. 62)

ХРВАТИ СТОЈЕ ИЗА ПОЛИТИЧКЕ ПОЗАДИНЕ УБИСТВА ЂИНЂИЋА (стр. 40)

Мандела напунио 92 године (стр. 81)

Један дан на фестивалу

На продају и ‘Бамби’, ‘Имлек’ ‘Књаз Милош’... (стр. 9)

Шопинг моловање (стр. 26)


2

Izbor

Ekonomija Komentari Kolumne Intervju Kultura i obrazovawe Nauka i nove tehnologije Feqton S one strane zakona Reporta`e @ivot, moda, estrada Zanimqivosti Putovawa i putopisi Automobili Porodica Slobodno vreme Zdravqe i lepota Doga|aji nedeqe Sport

Електронски недељник “ИЗБОР” Оснивач и издавач: Зодијак електронско издаваштво, Скопље Сарадник за македонско говорно подручје: Д-р Александар Прокопиев, високи стручни сарадник Института за македонску литературу Сарадник за немакедонско говорно подручје: З. Димитријевић Технички уредник: Александра Исаковска Web: http://www.zodijak.info Контакт и претплата: kontak@zodijak.info Првии број недељника “Избор” изашао је 31 августа 2009 г. Недељник “Избор” излази понедељком

Мултимедијални DVD сабраних дела Стевана Јаковљевића, са мноштвом аудио прилога и два филма у видео прилозима. Демо верзију истог могуће је погледати на веб страници www.zodijak.info - у подкатегорији збирке


Izbor

3


4

Ekonomija

Izbor

Истраживање Deloitte-а о водећим ба- банкарске активе у свим земљама регије правилу и даље фокусирани на регију. Но, нкарским и осигуравајућимим кућама - казао је Иван Фабијанчић, директор и за разлику од банака, међу десет највећих лидер за финансијску индустрију у De- осигураватјућих групација тек три приу регији

Водећа банка у регији UniCredit, а осигураватељ Триглав група

loitteu. Увид у неконсолидиране изврштаје показује да је највећа појединачна банка у регији словенска НЛБ, с укупном активом од 15,5 милијарди еура. Следе је два најјача хрватска играча, Загребачка банка (12,7 млрд. еура активе) и Привредна банка (8,8 млрд. еура), тврде у Deloitteu.

UniCredit је водећи у банкарском сектору с укупном активом од готово 19,5 милијарди еура. Следе је НЛБ група и група Intessa SanPaolo. У сектору осигурања води словенска Триглав група с Македонци највише штеде “у чарапи” бруто премијом више од 952 милиона Упркос негативним привредним крееура.

тањима те смањењу кредитних и других

падају групацијама са седиштем изван Адриа регије, док су остале у домаћем власништву. Водећа је словенска Триглав група, која је захваљујући бруто премији од 952 милиона еура двоструко јача од следеће осигуравајуће групације на листи, хрватске Croatia групе (456 мил. еура бруто премије). У осталих пет водећих групација спадају Аграм (330 мил. еура), Заваровалница Марибор (266 мил. еура) и Adriatic Slovenica (260 mil. eura). Укупна премија свих осигурања у регији смањила се за отприлике 1,5 посто у односу на 2008. Тржишта Хрватске и Македоније су пала, док је на осталима приметан благи раст. И ту је најразвијеније словенско тржиште. Хрватско је тржиште друго по величини, али и по развијености.

- У протеклој је години хрватско осигуравајуће тржиште забележило пад премије активности, банкарски су састави у регији од 4,6 посто, при чему је пад био нешто Упркос економској кризи и слабљењу привредних активности у регији банкарски је остали стабилни. Словенија, једина земља израженији код неживотних осигурања. сектор задржао раст укупне активе, а ве- чланица ЕУ у регији, на првом је месту Но, овакво је смањење у складу са општим ћим делом и профитабилност. Словенско гледано по величини активе банкарског привредним кретањима у земљи, због чега је банкарско тржиште по величини активе сектора, али и по просечној активи по ста- је и удео премије у БДП-у остао непропретекло хрватско, поставши тако највеће у новнику. У Хрватској је изражена подела на мењен - коментарише Фабијанчић. Адриа регији. Водећа банкарска групација велике и мале банке, при чему велике ба- Као и прошле године, највеће осигуравајуће у регији је UniCredit, с укупном активом од нке чине више од 82 посто укупне активе и друштво у Хрватској је Croatia осигурање, готово 19,5 милијарди еура, показало је остварују већу профитабилност него мали иза кога на листи следе Euroherc, члан истраживање конзултантско-ревизорске играчи. Већина банака и даље је релативно Аграм групације, те Allianz. куће Deloitte о водећим банкарским и оси- солидно капитализована, па је банкарски састав стабилан. Као и досад, највећа је гуравајућим кућама у регији. Загребачка банка, а следе је Привредна банка Загреб те Erste&Steiermärkische Bank. Доминирајући међународни играчи У осталих пет водећих банкарских групација спадају НЛБ група (18,4 милијарде еура активе), Хипо група (11,5 млрд. еуро активе) и РБА група (10,9 млрд. еуро активе). - Видљиво је да уз изузетак Словеније те у мањој мери Србије банкарским сектором Адриа регије доминирају међународне групације. Три највеће банкарске групације заједно чине око 35 посто укупне активе Српски се банкарски састав налази на треу регији. Недвојбену важност 15 највећих ћем месту у регији с двоструко мањом активом од оне у Хрватској или Словенији. Но, просечна актива по становнику сврстава Србију тек на пето место, при чему је лошије пласирана једино Македонија. Разлоге за то треба пре свега потражити у релативно слабијој економској развијености, али и у чувању уштеђевине изван банкарског састава, “у чарапи”.

Као што је у банкарском сектору - због сложености, али несумњиво и висине трошкова усклађивања с ЕУ - проблематика око примене Базела II још увек једна од важнијих тема, посебице у среНајвећи играчи и даље су фокусирани на дњоевропским земљама, највећи изазов који стоји пред друштвима за осигурање групација које су рангиране на Deloitte- регију засигурно је директива ЕУ Солвентност II. овој листи истиче чињеница да збир њихове активе чини готово 80 посто укупне У сектору осигурања највећи су играчи у Осигураватељи ће морати постићи потпуну


Izbor

5 усклађеност с овом директивом, али и десетлећа. Међународни монетарни фонд У засебном извештају економиста ИНГ искористити нове пословне прилике које задржао је ових дана своју прогнозу о један банке НВ од 7. јуна стоји како је распад то ново регулаторно окружење доноси, посто раста у еурозони, која је нарасла за еурозоне „замислив, али непријатан“. казао је Фабијанчић. 0,2 посто у првом тромесечју.

Ekonomija

Извор Вечерњи лист, Загреб

Слабија подручја европских привреда очекују „године економске патње“упркос резању трошкова и цeнa како би вратиле у односу на Немачку која Распад еурозоне спасио конкуретност велики трговински вишак и би те земље од економске покреће ограничава домаћу потражњу, тврде анастагнације литичари Капитал Економика. Италија, Шпанија, Ирска, Португалија и Грчка могле би вратити конкурентност када би вратили Аналитичари Капитал Економика своје валуте које би им омогућиле раст тврде како би распад еурозоне мно- извоза.

гима отворио врата економског Кумулативни губитак привреде еурозоне раста, не само слабијим земљама чла- - То би им понудило излаз из њихових потешкоћа кроз економски раст, што је боље у прве две године након распада био би ницама, већ целој Европи

од депресије – написали су аналитичари. близу 10 посто, стоји у том извештају, али би, наглашавају исти аналитичари, на даљи рок, то било веома брзо компензирано сталним, будућим растом у дужем периоду. Извор Капитал, Загреб

ШУКЕР БРАНИ ПОВЕЋАЊЕ ДУГА

‘Да се нисмо задужили, не би било пензија’

Распад еурозоне могао би спасити ову регију од 16 земаља од година економске стагнације, слабији чланови биће потицани на конкурентност, а домаћа потражња у Немачкој доживела би раст, пише Bloomberg.

Потпуно одустајање од еура, настављају аналитичари, помогло би и Немачкој која би вратила своју валуту, немачку марку. Захваљујући марки Немачка би повећала домаћу потражњу како би осигурала радна места и привредни раст , што би, а друге

Министар финансија Иван Шукер гостујући у ‘Дневнику’ ХТВ-а рекао је да му нису јасне реакције на ново задужење Хрватске, а што се тиче првих знакова опоравка, није могао ни претпоставити када ће их грађани осетити

Шукер је ново задужење за 13,3 милиона куна представио као својеврсни успех јер, како каже, Хрватска је једина успела америчком тржишту издати обвезнице. Рекао је да Закон о извршењу државног прорачуна омогућује влади да се током 2010. може задужити 28,8 милијарда куна, од тога 20,2 милијарде за рефинансирање доспелих дугова и 8,6 милијарда за финасирање дефицита. - Претећи распад еурозоне, који многи виде као потенцијалну катастрофу, у бити би многима отворио врата економског раста, не само слабијим земљама чланицама, већ и целој Европи – закључили су аналитичари Капитал Економика као и бивши саветник британског министарства финасија Рогер Ботле.

стране, повећало стандард те земље. То би, пак, повећало увоз из осталих европских

Грчка дужничка криза угрозила је еуро те присилила владе од Шпаније до Италије да се прихвате мера штедње и смање дефицит, умањујући им изгледе за опора- земаља и направило ребаланс европске вак од најгоре рецесије у последњих шест привреде.

Да се Хрватска није задужила, каже да би се обистиниле црне слутње: ‘Да се Влада није задужила не би било исплата плата и пензија. Зависно о ребалансу, Влада ће накнадно видети постоји ли потреба за новим задужењима. Док год имамо ова-


6 Ekonomija кву потрошњу и дефицит, мораћемо се из ЕУ фондова и стране инвестиције, задуживати, или продавати старо сребро’, не можемо очекивати да ће нтко узети рекао је Шукер иако му то у исто време чаробни штапић и све поправити. Прве гувернер Рохатински не препоручује. ефекте можемо очекивати током 2011.

Izbor смањите расходе, немојмо стати на пола реченице и пола корака. Погледајте шта је било у БиХ… Ми смо знали шта треба направити, али се нисмо могли договорити са социјалним партнерима.’ Пренето са Лидер, Загреб

До краја године може бити горе него и у Грчкој Задњи признали: Министар финансија и бивши премијер су нас годинама тешили да нема кризе. Ускоро ћемо постати највећи дужници у Европи, тврде економисти

године.’ Шукер је одговорио на критике опози- Што се тиче могућности поновне сарадње ционих политичара, међу којима је је- с Међународним монетарним фондом, дан од гласнијих био ХНС-ов Радимир Шукер каже: ‘Стендбај аранжман ММФ-а Чачић који је рекао да је ХДЗ-ова Влада у последњих седам и по година успела Хрватску задужити два и пол пута више: ‘Он је заборавио да су продали 25 посто Ине и контролни пакет ХТ-а и тако финансирали дефицит. Хрватска данас има један од најнижих дефицита у Еуропи, а сви имају проблеме с државним финансијама и морају се задуживати да би подмирили обавезе. Нека погледају написе у светским значи смањење свих права. Погледајте све финансијским часописима где је Хрватска земље које су у аранжману с ММФ-ом – добро оцењена’, рекао је Шукер. код њих се аутоматски смањује плата, па

Најновијим задуживањем плаћамо оно што је већ потрошено и то нам неће дуго потрајати. За две године имаћемо великих проблема са отплатама свих државних дугова са каматама, рекао је економски аналитичар Анте Бабић на најновије Шукерово задуживање.

- Било би пуно паметније и финансијски исплативије да се обратимо за помоћ Међународном монетарном фонду као што су то направиле Србија и БиХ, али ова Влада нема муда направити то. Грчка ће крајем године престати бити економски проблем, а Хрватска би могла постати највећи дужник у Европи - каже Бабић и појашњава да би помоћ ММФ-а подразумијева и болне резове која садашња власт упорно одлаже и задужује се како би куповала социјални мир. Издавање државних обвезница с Шукер је најавио нови ребаланс прорачуна може доћи чак и до девалвације валуте. у августу или септембру а на питање о то- Неће вам ММФ дати средства ако не ме када можемо очекивати прве знакове опоравка и резултате хваљеног владиног Програма друштвеног опоравка, Шукер је рекао: ‘Ја знам да су грађани нестрпљиви, али ми морамо бити свесни да ћемо тешко доћи до оног времена које је било пре кризе. Ми морамо спречити доток нових пензионера, а само ове године ће их бити 40.000 нових. Морамо размишљати о приходовној страни и отворити простор за инвестиције. Ако не привучемо средства

каматом какву уговара Хрватска- више од 6,6 посто - спољним тржиштима врло је атрактивно. - Санирање старих дугова доћи ће на наплату и следеће године када нас опет


Izbor

Ekonomija

чека ново задужење- појаснио је Новотни и у Српској. Додао је да би ово требало да рекао да Хрватска још отплаћује иноземне буде финализовано у следећих неколико дугове од пре 30 година, као што је кредит дана, пренели су портали. за никад отворену фабрику глинице у Обровцу.

7 Намера нам је да буде изграђен крак гасовода кроз РС, који би примарно био у функцији задовољавања наших потреба, а

Ново задужење државе издавањем обвезница је као дизање кредита са високом каматном стопом како би једна породица покрила своје неплаћене рате пријашњих кредита. Иако се краткорочно - Део аранжмана није само давање концесије за испитивање нафтних налазишта у РС, него и стварање услова за изградњу крака гасовода “Јужни ток”, или било ког другог пројекта. Веома је важно да Српска добије квалитетан гасовод из правца Зворника, преко Бијељине, до Бања Луке, Приједора и Новог Града, са краковима широм РС, како би била ојачана енергетска стабилност - нагласио је Додик. Он је прецизирао да се у августу очекује финализација протокола између Владе РС и руског “Гаспрома” за изградњу гасовода кроз РС, без обзира на то да ли ће он бити део мреже “Јужног тока” или неког другог

који би могао да послужи и као транзитни крак или дио прстена за Хрватску и даље - навео је Додик. Он је оценио да РС није значајан геополитички фактор и да не може да условљава било шта, већ да може само да скрене пажњу на себе, на бази развоја добрих и пријатељских односа. - РС у било ком другом смислу, геополитичком, финансијском, инфрастуктурном, није фактор који би могао да привуче било какав глобални правац и управо због тога, контактима које остварујемо, ми осигуравамо примарно снабдијевање гасом или транзит - нагласио је Додик.

пројекта. Додик је подсетио да је изградња крака “Јужног тока” кроз Србију била део аранжмана у приватизационом послу НИС-а са руском државном компанијом, те да до сада није чуо да се од тога одустало, иако је очигледно да се динамика не убрзава, Премијер Републике Српске Милорад До- имајући у виду одређене геостратешке и дик рекао је агенцији Онаса да делегације геополитичке проблеме које пројекат носи. руских компанија “Зарубежњефт” и - Наш примарни циљ од почетка био је да “Гаспромњефт” у РС стижу са намером добијемо одређену гарантовану количину да заједнички аплицирају за концесију гаса за властите потребе, која може бити за испитивање налазишта сирове нафте довољна за становништво и привреду.

Током посете делегације РС Москви почетком ове године, са представница “Гаспрома” договорена је изградња крака гасовода “Јужни ток”, који ће из Србије ићи у Републику Српску, а затим и у ФБиХ. У разговору премијера РС Милорада Додика и председника “Гаспрома” Александра Медведева договорено је да најприје буде израђена студија о изводљивости, а да потом буду потписани одговарајући споразуми.

решење чини изведивим, јер уз отплаћену рату старог кредита остане још нешто новца за храну, дугорочно такво нешто води у банкрот. Саме обвезнице комад су папира којим држава као издаватељ јемчи да ће у неком року вратити новац са каматом. Извор 24 сата, Загреб,

аутор: Томислав Тадић

Договори о концесијама за нафтна налазишта Представници компанија “Зарубежњефт”, “Гаспромњефт” и Нафтне индустрије Србије (НИС) долазе у Бања Луку, где ће са представницима Владе РС разговарати о заједничким пројектима, потврђено је “Гласу Српске” у Министарству индустрије, енергетике и рударства РС

Извор Глас Српске, Бања Лука, Аутор: Марина Чигоја


8

Ekonomija

Дијаспору страх да улаже у Србију

живе у Немачкој, а да је у плану да се привуку и Канада и Аустралија, државе у којима има велики број наших успешних Срби из дијаспоре су од 2000. до сада пословних људи. директно инвестирали 550 милиона “За ових десет година колико градим у долара у мала и средња предузећа у Србији било је много успеха, али и много глупости, зависи како се гледа... Можда је Србији у којима ради 22.000 људи.

Izbor

Ове две приче – Мирка Латиновића, грађевинара из Русије кога смо пронашли на јахти на Црногорском приморју, и др Дејана Илића, професора и проналазача из Немачке кога смо прекинули у обиласку, како каже, двадесете фирме ове недеље, а који се по разним светским листама наводе међу десет најуспешнијих Срба у свету, јасно показују чиме је све оптерећен недавни позив премијера Мирка Цветковића за већа улагања дијаспоре у матицу. Латиновић, власник компаније Трејдјуник из Москве, каже да је први пут у животу дошао у Србију пре бомбардовања, да је градио када овде нико није градио, да је тачно да имамо добру климу, добру храну и да није скупо, али да је за велике инвестиције још рано. „Довољно је да један успешан човек из иностранства само прелиста наслове дневних новина, па да у Србији не остане ни за ручак, зашто њему све ово треба. Изузетак је једино општина Инђија”, прича човек који је са својом браћом и супругом Олгицом пројектовао и изградио пословно-стамбени комплекс у Инђији, са хотелом и хелиодромом, хотел Сплендид у Бечићима у којем су недавно одсели Бред Пит и Анџелина Џоли... Потенцијал јесте много већи, али децени- исувише рано, несигурно је, много је по- На основу истраживања др Дејана Илића на јама уназад наши људи из дијаспоре нису средника... Постоје препреке у добијању универзитетима у Дрездену и Грацу, у Ваимали поверења у институције државе дозвола у изградњи, ево шест месеци рти је његов тим развио револуционарни због претходне праксе и претходног одно- не могу да укњижим стан. Повлачим систем микробатерија који се данас коса државе према њима, али сада корак по се из Србије, у Црној Гори сам још шест ристи у готово свим преносним уређајима корак враћамо то поверење, каже мини- месеци па идем даље, има сигурнијих, од мобилних телефона, преко лаптоп раперспективнијих земаља у свету, попут чунара до ајпода. стар за дијаспору Срђан Срећковић. Либије, Никарагве”. “Трудим се да улажем у памет ове земље, предајем и даље на неколико светских

На наше питање да ли је могло да се уради више, он одговара да је „лично и без лажне скромности задовољан оним што је урађено за ове две године”. “Кад сам постао министар суочио сам се са непријатном чињеницом да није било никакве нормативне основе за политику према расејању. Усвојили смо први закон о дијаспори, конституисан је Савет за Србе у региону, у току је израда националне стратегије за развој односа матичне државе и дијаспоре и Срба у региону, који ће бити основа за дугорочну политику која не треба да зависи од интереса политичких странака”, истиче Срећковић. По његовим речима, подаци говоре да тренутно највише улажу наши људи који

“Ја сам инвестирао у памет Србије, јер сматрам да је наш народ природно талентован и добро образован. А и клима се много променила у односу на период деведесетих када сам покушао да преузмем део Крушика који се бави батеријама. Тренутно сам укључен са министром Ђелићем у пројект електромобила. Идеја је да се у наредне две године у Немачкој развију и произведу батерије за електромобиле. Потребно је много, да кажем, специфичне радне снаге, хемичара, физичара и зато тражимо 100 најталентованијих младих научника Србије”.

универзитета. У нашој јавности се сматра да је довести инвеститора јако лако – окренеш кључ и он дође. Добро је, рецимо, што је било неколико посета Немачкој за годину дана и нашег председника и разних министара, важно је да се за Србију чује. Али није довољно довести само велике фирме и договарати се на врху, морају се довести и мала и средња предузећа”, став је нашег научника. На недавно одржаној првој Скупштини дијаспоре, осим што су наши људи позвани да улажу у матицу, министар за дијаспору мр Срђан Срећковић је најавио и 193


Izbor

9 пројеката за инвеститоре из дијаспоре. интерес и жеља постоје. лодањивања „Салфорда” да продаје На питање да конкретно наведе неке од Извор Политика, Београд, пренето са сајта Б92 ове четири компаније, хрватска фирма у њих, Срећковић одговара да ће сви бити власништву Ивице Тодорића ступила је у јавно представљени у наредних месец контакт са менаџментом ове српске кодана. „Наши из дијаспоре желе да улажу у мпаније. На продају и ‘Бамби’, Србију али до сада нису имали конкретне ‘Имлек’ ‘Књаз Милош’... Иначе, Прибићевић подсећа да је продаја информације о томе где то треба да ураде”, „Салфордових” фирми у Србији планирана објашњава министар за дијаспору. Инвестициони фонд „Салфорд” још 2008. године, али је због светске С друге стране, Јасмина Вујић, професорка одлучио да прода своје фирме у Србији, финансијске кризе посао тада одложен. са Берклија која је била потпредседник Са- за „Имлек” је најзаинтересованији - Све четири компаније су потпуно спремне вета дијаспоре пре девет година, каже да хрватски бизнисмен Ивица Тодорић. за продају, с обзиром на то што смо ту је несхватљиво шта се чекало осам година, Све четири компаније су потпуно већ дуго присутни. То се посебно односи колико је прошло од када су изнете те иде- спремне за продају, с обзиром на то на „Имлек”, чије власништво држимо већ је са конкретним предлозима. “Закон о што смо ту већ дуго присутни... Раде седам година. Планирана је продаја 2008. дијаспори је тек недавно донет и мада је Прибићевић, „Дењуб фудс груп” године, али је због кризе то одложено. дијаспори формално омогућено да гласа у земљама боравка (тј. у конзулатима и амбасадама), није јој омогућено да гласа путем писама или преко Интернета, што смо ми тражили. То практично значи да већина у дијаспори и даље не може да гласа, јер су растојања огромна. Врло мало или скоро ништа није урађено на повраћају имовине (денационализацији) и рехабилитацији неправедно осуђених”, каже саговорница из Америке. Професорка Вујић и Мирко Латиновић слажу се у мишљењу да дијаспора највише замера што још не постоји правна држава и што је све обојено страначком припадношћу.

Још нема поверења у државу

Борислав Капетановић, председник Заједнице српских клубова у Бечу и делегат Скупштине дијаспоре сматра да је проблем број један стицање поверења. “Тај процес је у једној узлазној линији, што је свакако резултат озбиљнијег ангажовања државе и министра Срећковића, Не треба заборавити да је дијаспора у протеклом периоду била сматрана противником владајућег режима и да је много наврата била преварена приликом улагања својих зарађених средстава, а ти проблеми и до данас у великој мери нису решени”, мишљење је Капетановића. Он додаје да држава мора да обезбеди веће гаранције и сигурност свима онима који желе и могу на било који начин да улажу у Србију, јер

Ekonomija

Постоје контакти са потенцијалним купциИнвестициони фонд „Салфорд” намерава ма, али за сада не могу да говорим о имеда ускоро прода компаније „Бамби Банат”, нима - наглашава Прибићевић. „Књаз Милош”, као и млекаре „Суботица” и Он, међутим, каже да још нема адекватних „Имлек”, које послују у оквиру „Дењуб фудс понуда за ове компаније. групе”, сазнаје Пресс. Према речима Радета - Нисмо још добили довољно добру понуду Прибићевића, директора за корпоративне и око тога још нема договора - истиче Прии регулаторне послове „Дењуб фудса”, бићевић. стекли су се сви услови за продају српских Директор у „Дењуб фудс групи” ипак истиче да су у питању велике компаније са предузећа у власништву „Салфорда”. - Сазрела је ситуација да се ове фирме значајним учешћем државног капитала. продају. Има доста заинтересованих Генерални директор „Салфорда” за Србију компанија, видећемо ко ће бити нови Слободан Петровић најавио је почетком власници - рекао је Прибићевић за Пресс. ове године да је у плану да се компаније

Он није хтео да открије имена компанија које су заинтересоване за куповину „Салфордових” фирми у Србији, али према нашим сазнањима, хрватски „Агрокор” је већ започео преговоре о преузимању млекаре „Имлек”. Наиме, након обе-

„Бамби Банат”, „Књаз Милош”, „Суботица” и „Имлек” продају најкасније до 2012. године. Он је рекао да Фонд одржава контакте са потенцијалним купцима, и да су се за куповину „Књаза Милоша” јављали


10 фондови из Италије, Аустрије, „Карлсберг”, власник „Добре воде” из Чешке и многе друге компаније.

Ekonomija шест месеци 2010. била испод циљаног распона због ниске тражње и неочекиваног пада цена хране. Гувернер у оставци се премијеру обратио након што је Републички завод за статистику објавио да је међугодишња инфлација мерена индексом потрошачких цена у јуну била 4,2 одсто и тиме шест месеци узастопно била испод дозвољеног одступања за тај период. Циљани распон раста цена, наводи се у писму, био је од 5,8 од 9,8 одсто за јануар до распона од пет до седам одсто за јун ове године према споразуму о монетарној стратегији који су потписали Влада и НБС.

Izbor

“Бирократија кочи развој, али кад је реч о радника у производњи и инежењерима, они су добродошли јер желимо да упослимо што више њих”, рекао је Динкић у Панчеву, после потписивања споразума о дугорочној сарадњи НИС-а и Петрохемије. “Незапосленост је тренутно највећи проблем у Србији и само новим инвестицијама ћемо тај проблем преокренути”, изјавио је Динкић. Он је казао да има инвестиција у нове капацитете, као што су електронска и аутоиндустрија, што ће постепено дати ефекат на запосленост, а план је да се посвети пажња капацитетима који тренутно нису довољно упослени.

Факти „Агрокор” је у српске компаније у којима има већински пакет акција до сада уложио око 450 милиона евра, открио је недавно власник хрватске компаније „Агрокор” Ивица Тодорић „Агрокор” у компанијама у Србији остварује промет од 600 милиона евра, од чега је 40 милиона извоз Тренутно у Србији ова компанија запошљава око 7.000 радника 2006. су отворили први хипермаркет „Идеа екстра” у Србији 2005. компаније „Дијамант” из Зрењанина и „Идеа” из Београда су ушле у састав „Агрокор концерна” 2003. је „Агрокор” постао власник 55,49 одсто деоница „Фрикома”

Он је додао да је хемијска индустрија врло перспективна јер су цене тих производа на светском тржишту добре. Као пример, он је навео инвестиције у Петрохемију, које ће повући и већу производњу у фабрици Јелашић је навео да, пошто се крајем 2010. каучука у Елемиру и хемијској индустрији инфлација приближи циљаном нивоу од Хипол у Оџацима, тиме и већу запосленост. шест одсто, очекује да ће се уз планирана Пренето из Ekonom:east, Београд повећања цена под контролом државе инфлације у 2011. бити од три до шест Извор Прес, Београд, аутор: С. Гаврић одсто у 2011. и од 2,5 до 5,5 одсто у 2012. Аутомобили најјефтинији у Јелашић такође наводи да очекује да ће Словенији до сада предузете мере ублажавања монетарне политике и смањења обавезне ре- Најниже цене аутомобила у Европској Јелашић: Инфлација ће зерве вратити у средњем року инфлацију унији су у Словенији! Реноов аутомобил бити око шест одсто на у границе циљаног распона. марке Клио у Словенији се прошле го-

крају 2010.

Гувернер Народне банке Србије (НБС) у оставци Радован Јелашић обавестио је премијера Мирка Цветковића да ће се инфлација вратити у оквире дозвољеног одступања у другој половини ове године и да ће крајем 2010. бити око шест одсто.

Јелашић је у писму премијеру објављеном данас, у четвртак 15.,овог месеца, на сајту НБС навео да је инфлација током првих

Динкић: Бирократија кочи раст запослености

дине могао купити за 10.486 еура, док је у Португалу коштао 13.871 евро, односно 32,2 одсто више

Министар економије Млађан Динкић казао је да смањење броја радних мeста у државној управи, договорено с ММФ-ом, кочи раст запослености.

Опел корса, који је у Словенији коштао 9.970 евра, у Немачкој, у којој је и седиште произвођача, коштао је скоро за четвртину више 12.473 евра, а слично је и са фолксвагеновим Полом, који се у Словенији продавао за 7.970 евра, а у Немачкој по цени од 10.210 евра, што је за читавих 28,1 одсто више. Реноов меган хитачи у Словенији је прошле године коштао 15.694 евра, а у “родној” Француској 26,8 одсто више, 19.900 евра. Код већих возила одступања у ценама су мања, на шта указује пример Мерцедесовог Ц220, који је у Словенији коштао 26.598 евра, а у Немачкој 30.225 евра или 14 одсто више. Све поменуте цене су без ПДВ-а, а са при-


Izbor

брајањем пореза разлике се у већини случајева повећавају. Тако је Рено клио 3 са обрачунатим ПДВ-ом у Словенији коштао 12.771 евро, а у Финској 18.541 евро, односно за 45 одсто више.

Ekonomija Изражен у еврима, хрватски извоз у првих пет месеци ове године износио је 3,5 милијарди евра, што у поређењу са истим периодом 2009. године представља раст од 10,5 одсто, док је увоз у износу од 5,89 милијарди евра мањи за 6,8 одсто. Спољнотрговински дефицит износио је, исказано у еврима, 2,4 милијарде евра што је 24,3 одсто мање него у првих пет месеци прошле године.

11 Србије је у прошлој години извезена роба у вредност од 5,96 милијарди евра, што је за 19,8 одсто мање него 2008. године, док је увоз смањен за 30,2 одсто на 11,5 милијарди евра - наводи тај Завод. Како се оцењује, пад извоза Србије у прошлој години последица је великог смањења цена примарних производа на светском тржишту, који имају велико учешће у структури српског извоза. Главни

Како пише словеначки лист Дело, реалне цене аутомобила ове године у поређењу са истим периодом прошле године у Словенији су се још снизиле, тако да су аутомобили појефтинили за 13,4 одсто. Европска комисија је пад цена аутомобила забележила и у Литванији, Словачкој и Румунији, а пад цена возила у новим чланицама Уније тумачи се чињеницом да их је рецесија погодила снажније него старије чланице савеза.

Трговински дефицит за првих пет месеци 2,36 милијарди евра

На раст извоза највише је утицала прерађи- узрок смањења увоза је пад индустријске вачка индустрија која је забележила извоз производње и домаће потрошње у Србији. већи за 12,8 одсто и вредан 3,2 милијарде - Укупна спољнотрговинска робна размена евра. Дефицит у робној размени Хрватске Статистика као прерађивачку индустрију с иностранством износио је у првих рачуна и хрватску бродоградњу. пет месеци ове године 17,3 милијарди Извоз у тој делатности у првих пет месеци куна (2,36 милијарди евра) и био је за износио је 679,6 милиона евра, што је по25,7 одсто мањи него у истом периоду раст од 65,5 одсто у односу на исти период прошле године. 2009. године.

Смањен трговински дефицит Србије

Србије у прошлој години смањена је за 26,9 одсто и износила је 17,5 милијарди Трговински дефицит Србије у 2009. го- евра, док је разнема изражена у доларима дини смањен је за 38,7 одсто у односу износила 24,4 милијарде и забележила је на 2008. годину, и износио је 5,54 ми- пад од 30,9 одсто - наводи се у сапштењу лијарде евра, објавио је Републички Завода за статистику. Хрватски извоз, исказан у кунама, у првих завод за статистику. Покривеност увоза извозом у 2009. пет месеци ове године износио је 25,56 милијарди куна, што је повећање од 8,6 одсто у односу на исто прошлогодишње раздобље, показују подаци Државног завода за статистику.

Истовремено, увоз је износио од 42,8 милијарде куна и био је за 8,5 одсто мањи него у првих пет месеци прошле године. Покривеност увоза извозом у поменутом периоду била је 59,6 одсто.

- Према коначним подацима о спољнотрговинској размени Србије у прошлој години, смањењу дефицита допринео је нешто већи пад увоза од извоза као последица светске економске кризе. Из

години износила је 52 одсто и већа је од покривеност у истом периоду 2008. године, када је износила 45,1 одсто. Изражено у доларима, извоз робе из Србије у прошлој години износио је 8.34


12 Ekonomija милијарде, а увоз је вредео 16 милијарди долара. Србија је прошле године највише робе извезла у Босну и Херцеговину, где је пласирана роба у вредности од милијарду долара, а следи Немачка где је извезено робе за 870,7 милиона евра и Црна Гора где је пласирана роба за 836,2 милона долара. Највише робе у Србију у прошлој години увозило се из Русије, у вредности од 1,97 милијарди долара, следе Немачка одакле је увезена роба за 1,96 милијарди долара и Италија за 1,55 милијарди долара. У укупном изозу Србије најзаступљенији били су репроматеријали са 59,4 одсто, односно 4,95 милиона долара, следе роба за широку потрошњу са 30,9 одсто (2,58 милијарди долара) и опрема са 9,7 одсто (810 милиона долара). Републички завод за статистику навео је да је у увозу био најзаступљенији репроматеријал са 49,8 одсто, односно осам милијарди долара, а следе роба за широку потрошњу са 19,2 одсто или 3,1 милијардом долара и опрема са 12 одсто или 1,9 милијарди долара. Суфицит у размени Србија је у 2009. години остварила са Босном и Херцеговином, Црном Гором и Македонијом, а највећи дефицит био је у трговини са Русијом због увоза нафте и гаса.

Србија је у прошлој години највише извозила гвожђе и челик, од чега је приход износи 648 милиона долара, следи одећа од које је извозни прилив износио 533 милиона долара, житарице и производи од житарица са 477 милона долара.

Према подацима РЗС, прво место на листи увозних производа заузимају нафта и нафтни деривати, са укупном вредношћу од 1,24 милијарде долар, следи природни гас са 766 милиона долара, возила са 731 милионом долара. Пренето из Бизнис, Београд

Izbor


Izbor

13

Komentari

СРПСКА ЕЛИТА ПОТПУНО ЈЕ ИЗГУБЉЕНА ПРЕД НОВОМ КОНФИГУРАЦИЈОМ БАЛКАНА

Политичко-економска историја савременог уосталом, раде и све друге земље. света је историја криза, то је ваљда природа људског живота. Сада смо сведоци једне ПОВРАТАК У 19. ВЕК од најдубљих међународних криза у последњих нешто више од деведесет година. Та криза ће донети, и већ је донела, истински тектонске промене. Будуће генерације ће живети у потпуно другачијем међунароПолитичка елита нема никакву другу дном поретку, а излаз из савремене кризе визију изузев “европске Србије”. На то- ће дефинисати тај нови поредак. Какав ће ме се упорно инсистира, без обзира тај поредак бити нико у овом часу не може што то постаје апсурдно и што поуздано да предвиди, мада се неке контуинспирише нове лажи ре, исписане кроз тражење изласка из

Такав распад било које интеграције, па и досадашње идеје о ЕУ, за већину историчара значи да се међународни односи враћају на “технологију” 19. века, а што значи стварање “регионалних забрана” за највеће и најмоћније, стварање неких нових граница. Истовремено, 19. век значи да се савезништва и мењају, па тако и ти “забрани”. Нико, додуше, у овом тренутку не може поуздано да каже шта ће на крају од свега тога бити, али је чињеница да кризе, већ назиру. Зато су изузетно важни је Немачка покренула разговоре о новом Све учесталији наговештаји, званични и наговештаји балканског заустављања устројству ЕУ иако још нема ни годину дана полузванични, да би Европска Унија могла пред ЕУ и стварања неке нове границе. како је на снази Лисабонски уговор, који је зауставити своје ширење закључно са За земље бивше Југославије и целог Балка- требало да значи будућност Европе. Многе Хрватском потврђују старе сумње да би на је, наравно, међу најважнијим питањима земље, укључујући и Велику Британију, се на западном Балкану и у неком новом месудбина ЕУ, европске интеграције у којој противе променама Лисабона и другачијем ђународном поретку поново могла бити су четири државе региона (рачунам и устројству Уније, али изгледа да су немачке успостављена нека врста границе. Да ли Словенију, мада Словенија тврди да није идеје такве да неке од тих земаља не могу су границе светова судбина Балкана? Ако Балкан), а остале желе да буду у Унији. ЕУ ни да утичу на њих. Колико је познато је веровати историји барем у последњих је, међутим, у дубокој, највећој до сада Немачка се у потаји спрема за потпуно хиљаду година и једном од највећих истокризи и то је, сада је већ јасно, пропао другачију интеграцију, што откривају ричара Балкана Летнену Ставросу Стаполитичко-економски пројекат. Неки воле детаљи о томе да ће бити могуће да нека врианосу (1913- 2004), границе су, изгледа, да кажу да је Унија у “егзистенцијалној чланица буде искључена из те нове Уније балканска судбина. кризи”. Наравно, о изласку из те кризе и да буде избачена из система јединствене У том светлу ти наговештаји су далеко највише брину они који су у тај пројекат валуте. Верује се да је то увод у стварање озбиљнији проблем. Емотивне реакције највише и уложили и вероватно од њега једне далеко мање интеграције у којој актуелних политичких елита, пре свега у највише и добили, а то је Немачка. Сасвим би, поред Немачке, биле и Француска, Хрватској и Србији - једни су одушевљени, је природно да Немачка, као најбогатија и Аустрија, земље Бенелукса али и Словенија други “изненађени и увређени” - су, нарапо броју становника највећа земља Уније, и Хрватска. И то је то. вно, разумљиве али проблем је далеко највише и брине и сасвим је очигледно Ако се само део тих немачких идеја оствари, већи и озбиљнији. Он и нема велике везе да ће од Уније остати или бити оно шта ни са Хрватском ни са Србијом, и те земље Берлин одлучи. То је природа ствари у ЕУ. У у основи не могу много да утичу на његов Немачкој је очигледно нестао “идеализам развој. Али оно што могу и што би требало Европе” и та земља више нема илузија, да раде је помно праћење развоја тог проали жели да у актуелној кризи сачува своје блема и правовремена припрема уколико интересе и заштити, пре свега, себе. То, то постане и реалност.

то би значило да Бугарска, Румунија и Грчка не би више биле у (немачкој) Унији, а остале земље Балкана и Турска то, ионако, нису ни биле. То за многе звучи невероватно, али све су чешћа упозорења оних “који знају” да ће Европа морати да се суочи и са “незамисливим”. Али шта ће бити са тим делом Балкана који остане изван (немачке) границе? То је већ далеко компликованије питање. Конвенционално размишљање одмах упућује на Русију и њен “забран”, али и на Америку. И вероватно је тако, Америка и Русија ће бити кључни конкуренти за остатак


14

Komentari

Izbor

Друга предност је Немачка. Русија и Немачка, а све више и Француска, газе новим савезничким стопама не само у економији него и у изградњи још увек нејасног новог модела европске безбедности. Иако се о том моделу у јавности мало зна, иза затворених врата су разговори о томе поодмакли. Америка се одлучно противи тој идеји, али није успела да је заустави. Могло би се тако десити да немачки наговештаји о заустављању проширења Уније и стварању нове границе на Балкану имају везе и са немачко-руским савезништвом. Шта би све то требало да значи за Србију? Лидери Србије би, пре свега, требало да схвате да се реалност темељно променила од времена 2000. године, када је њихова назови опција дошла на власт. Није, наравно, спорна њихова такозвана европска оријентација јер Европа је природни амбијент, али је суштинско питање шта је то Европа данас. У сваком случају, то Балкана. Недостаци Русије су слаба политичка инфра више није само ЕУ. Стиче се утисак да И једна и друга сила имају ограничавајуће структура у региону, а за њену изградњу су лидери Србије једноставно не желе да факторе у тој конкуренцији, али и пре- потребне године и године, и добрим делом верују шта се дешава. На вести из Немачке дности. Америка има јаку политичку инфра- недовољно ефикасан спољнополитички о заустављању проширења на Хрватској, структуру, већина политичких лидера су апарат. Предности Русије су економске они одговарају разочарењем, све чешће њени или курсисти или нескривени си- инвестиције и Немачка. Русија је један и љутњом темељеном на уверењу да то мпатизери. Уз то, после тајног политичко- од највећих инвеститора енергетске и није природно, није фер. У реалности се, обавештајног рата између Немачке и базичне привредне инфраструктуре на међутим, дешавају ствари и које нису приАмерике на Косову, Америка је у предности Балкану. Вероватно је да то многима у тим родне, без обзира на цену. Србија хитно и утемељила се у албанском делу Балкана. земљама није по вољи, али немају избора мора да се суочи с новом реалношћу Ту позицију је тешко променити. Јака је и у садашњој кризи. Са таквим економским и да највећи део својих дипломатскоу Грчкој и Македонији, а сада све инте- присуством временом ће доћи и политички политичких капацитета инвестира нзивније ради на Србији. Ових дана је утицај. у сагледавање онога шта се стварно амерички амбасадор у Београду Мери Ворлик изјавила да Америка “све више гледа Србију као кључног партнера”. Могло би се тако десити да насупрот Немачкој на Балкану не буде Русија него Америка.  Недостаци Америке су њена дубока унутрашња криза, политички хаос у самом врху администрације који намеће питање шта је уопште данашња америчка спољна политика. У бившој Југославији се и даље примењује шаблон из 90-их година прошлог века иако се ситуација темељно променила. Америка тренутно нема довољно капацитета и могло би се десити да јој све предности које има на Балкану не значе много. Да би се то избегло, за Америку су кључни инструменти НАТО (мада је мала корист од тога, то је још једна илузија) и Турска. У том светлу би, такође, упркос независним амбицијама те земље, требало гледати на њено поновно откриће Балкана.   СРПСКЕ ШАНСЕ И ЗАБЛУДЕ дешава. И шта би у тим околностима требало и могло да буде интерес Србије, а не бирократије у Бриселу, и европске и натовске. Можда би нешто могла и да научи од Грчке која је, изгледа, схватила да од “Европе” нема ништа. Настављен је пројекат руског гасно-нафтног терминала у Александрополису, а део луке Пиреј је на тридесет година продат Кинезима. Нема никакве сумње да у државном апарату Србије има довољно људи који разумеју ту реалност и који су способни да је аналитички прате. То је неопходно и, како рече већ поменути историчар професор Ставрианос: “збивања на Балкану су увек била део ширих међународних криза и тим кризама су и изазвана”.


Izbor

15 Од лидера који је био обожаван и пра- „Док год су, рецимо, Ђинђић и Коштуница ктично непогрешив, преко човека „који били актери, то се није дало превазићи. не схвата да живот тече даље”, али који Постало је сношљивије када је на једној у Хагу „брани не само своје него и српске страни дошао Тадић. Односи између њих националне интересе”, Војислав Ше- ће се додатно релаксирати када и у ДСС-у шељ је за своје доскорашње најближе тај круг око Коштунице више не буде сараднике постао „монструм” и „мали оперативно водио политику. Погледајте миш”. Александру Вучићу, заменику односе у нашем окружењу, у Црној Гори, председника Српске напредне странке, те сукобе између ДПС-а и СНП-а. Они су изгледа да је коначно прекипело, па је свог практично тек сада на неки начин помало некадашњег лидера, склизнувши на личну релаксирани, јер после првог, па другог раван, „частио” пре два дана управо овим Булатовића, на челу СНП-а имате Срђана квалификацијама. Милића који у томе није битно учествовао”, објашњава Стојиљковић, наводећи да је у тренутном спору између радикала и напредњака специфично то што је дошао до нивоа да се међусобно прети. Скоро две године од оснивања нове странке челници СНС-а су се држали прилично одмерено и умерено спрам лидера Српске радикалне странке, изузев једне Вучићеве изјаве из марта ове године да је Шешељ „обичан лажов” (поводом Шешељевих тврдњи да се Николић састајао са представницима тужилаштва Хашког трибунала). Вучић је у октобру 2008. изјавио да никада неће рећи „ниједну лошу реч о Војиславу Шешељу” („Ни о њему ни о његовим сарадницима не желим да кажем ништа лоше јер мислим да бих на тај начин Тиме је одговорио на Шешељеву оптужбу говорио више о себи него о њима”), али, да је лично осмислио причу о његовој ето, сада није издржао. наводној наруџби атентата на лидера напредњака Томислава Николића. Саговорници „Политике” кажу да је то, с обзиром на околности, и очекивано и разумљиво. „Ако вам неко ради о глави (они најбоље знају да ли је то реално или не, а надлежни органи ће то испитати), наравно да ваш речник не може да остане пријатељски. Имам разумевања и за промену тог става од великог вође и великог српског мученика који се у Хагу бори за српски интерес до монструма из Хага.

Komentari

Проблем је што политичка елита није

заинтересована и нема никакав други програм нити визију изузев “европске Србије”. На томе се упорно инсистира, без обзира што то постаје апсурдно и што инспирише нове лажи. То је тако јер заиста не постоји никакав други програм, никакво другачије виђење реалности. Па чак и тај назови програм “Европске Уније” је празан. Пуна уста Европе, а у свакодневном животу је све другачије, па све личи на непријатан апсурд. Србија, разуме се, не може да утиче на

шира кретања, али може да својим ставом и унутрашњим понашањем, другим речима уређењем државе, подстакне друге, велике силе, да и о њој другачије размишљају и да, колико је год могуће, спремно дочека нови међународни поредак. Без обзира на њене ограничене могућности, ни једно решење на Балкану као региону не може да траје или да буде ефикасно ако на тој страни није и Србија. Србија не би требало да се љути ни на кога и да губи време у разочарањима и обманама сопствене јавности. Накнадна памет у животу није од велике користи. Извор Фонд Слободан Јовановић, Београд,

Милан Николић оцењује да су Томислав Николић и Александар Вучић до сада били коректни (док је Шешељ из Хага давао своје екстремне изјаве), али, како додаје, то је и нешто што је и политички паметније.

аутор: Синиша Љеповевић, пренето из: Стандард, Београд

Од српског мученика до монструма из Хага СНС је до сада била умерена у односу на То је емоционално набијено али и раШешеља, а он је остао екстреманкао зумљиво у датим релацијама”, каже пои увек, кажу аналитичари

литички аналитичар Милан Николић. Кад дође до спора и разлаза у политичкој странаци, поготово кад они који оду и формирају нову странку постану релевантна политичка чињеница или чак постану утицајнији, то је нешто што доводи до велике дозе ривалитета, наглашава Зоран Стојиљковић са Факултета политичких наука, додајући да док год су у игри кључни актери, који су носиоци спора, то води до велике дозе жестине у међусобним односима странака и појединаца који су некада били заједно.

„Политичка оцеубиства у Србији су и честа и доста се лоше гледају у јавности. Значи, били су свесни тог момента да они њему чине нешто веома лоше и објективно они морају да буду они који ће бити скромнији у својим изјавама и не смеју да иду лично и ђоном према њему. Шешељ је, с друге стране, био екстреман као што је увек био. То је више ишло њима у корист него њему


16 и његовој партији, као што и ова прича о нарученом атентату иде више у корист Николића и СНС-а, него што иде у корист Шешеља”, каже Милан Николић, наводећи да би челницима напредњака саветовао да сада обуздају свој речник према Шешељу. „С њихове стране не смеју да дођу увреде, а нека он вређа – то све ради за њих”, додаје Николић. Да ли су овако екстремни односи и квалификације на личној основи били присутни и у споровима између других политичких актера? „Српска политичка сцена је пуна разних одвратности. Било је тога, али ја то врло радо заборављам”, каже Николић. Стојиљковић, пак, сматра да није баш тако, због тога што у другим случајевима спорови нису доводили до нивоа прича о нарученим политичким убиствима. Ђинђић и Коштуница, из његовог примера, како каже, нису ишли до тих екстрема. „Ова врста претње, наручивање ликвидација, или угрожавање егзистенције, то је нешто што је заиста спецификум и говори о ауторитарној ранијој матрици странке. Код демократских странака мање-више то се заврши на политичким међусобицама, на сукобима или неповерењу код грађења коалиција и код покушаја да се одржи политички примат на демократском блоку. А ако неко нема демократски префикс (као што га немају странке наследнице бивших режима, попут СПС-а или ДПС-а у Црној Гори), или се просто градила прича на ауторитарној матрици, онда та доминантна програмска позиција утиче и на ту врсту односа”, објашњава Стојиљковић.

Komentari “Будући да и неки страни званичници преферирају идеју поделе Косова, не треба искључити могућност да тако нешто буде понуђено Србији”, казао је Батић.

Izbor

али је опозиција још гора. Утисак је појачао истраживач јавног мнења ноторни Срђан Богосављевић, чије бројке и слова говоре како су од опозиције гори једино сами Извор Курир, Београд Срби, који од своје владе имају нереална очекивања, где спада да имају за рату за кредит, да једу три оброка дневно и шаљу децу у школу. Ако је опозиција никаква ИМА ЛИ ДАНАС ИКОГА и ако су грађани још гори, шта би онда КО БИ УОПШТЕ ХТЕО ДА уопште могло да угрози данашњу власт?

ПРОМЕНИ СРБИЈУ

Хајде прво да видимо каква је Борисова Први услов за промене је излазак из позиција уочи одлуке Међународног суда темељне догме петооктобарске правде. Наравно, за последње две године, ере која гласи: што више националне кад је почињао са том причом, Борис политике, то мање пара никада није био слабији: пре две године

Некако на време, у западној дипломатској Срби су живели боље, ЕУ је изгледала аутор: : Биљана Баковић заједници у Београду на ред је дошло и то питање: могу ли тврдолинијаши у Србији да угрозе власт Бориса Тадића? Овај пут, БАТИЋ: ОПЦИЈУ за разлику од претходних година, веома ПОДЕЛЕ КОСОВА ТРЕБА тешко је дати одговор, а да ваш страни ИСКОРИСТИТИ саговорник не помисли да га завитлавате. Дакле, хајде да видимо ко су тврдоПреседник Демокрхишћанске странке линијаши у Србији? Тома Николић? Но, Србије (ДХСС) и посланик у Скупштни Србије he’s good gyu! Коштуница? Можда, али је Владан Батић изјавио је да Србија, уколико слаб да би угрозио Бориса, мада још увек до тога дође, треба да искористи опцију по- сувише јак да би уопште био пожељан на деле Косова и Метохије. Бат Србија у том сцени! случају треба да тражи да се северни део Косова припоји Србији, да велике енклаве и манастири буду екстериторијални и под ближе и, можда најважније, од његове јурисдикцијом Србије, а да преостале владе није се могла замислити европскија, општине у којима живе Срби добију највинаравно, по критеријумима Брисела и ши степен аутономије и специјалне везе са Вашингтона. Данас, грађани су разочарани Србијом, навео је Батић. и сломљени кризом, обећања изневерена, ЕУ толико далеко да се поново говори о Извор Политка, Београд,

Батић сматра да мишљење Међународног суда правде о легалности независности Косова неће имати императивну, већ декларативну форму, и да ће настати простор за преговоре.

Неко из Борисове околине? Можда, али то није видљиво никоме! Десне невладине организације и интернет сајтови, који заузимају све већи простор у паралелном свету слободних медија и политичких идеја? Ни они, ипак је то, за сада, паралелни свет! И, док ни најострашћеније режимске новине не могу за двогодишњицу владе да поделе одушевљење Мирка Цветковића, чији је кабинет сам себе оценио јаком четворком, некако истовремено се појавио спасоносни аргумент: да, влада не ваља,


Izbor

застоју, и, на крају, Томи Николићу се све више верује у западним метрополама када каже да би им он на власти урадио све што им је урадио и Борис, и још штошта на шта овај не пристаје. ТАДИЋЕВЦИ ЗДЕСНА Топи се подршка Тадићу, условно речено, здесна, дакле из оног бирачког корпуса који је добрим делом подржавао његову европску политику под условом да се, као за то и стандард грађана, једнако бори за Косово и за политику идентитета, која је за ове две године испала угроженија него за претходних осам. С друге стране, подршка његовој влади из западног дела глобалне заједнице условнија је него икад, будући да се он и Вук Јеремић за Косово боре ипак више него што би странци желели и што још увек нису повукли онај потез после кога би њихова прозападна политика постала пут без повратка.

Komentari национална политика, него на рачун већине партијских барона, који су се, концентрисани на левом крилу, толико снажно увезали са западним дипломатама да су му чак постали претња. Ако сте на претњу здесна помислили на Вука Јеремића, хм, једнако сте у заблуди. Прво, он, иако амбициозан политичар, тешко да би се усудио да неку своју амбицију оствари изван Борисовог хоризонта; друго, боље дане за наметање својих политичких ставова Борису Вук је углавном пропустио; треће, знам многе на Западу који верују како је одлука Суда УН, која се очекује за десетак дана, фактички Вуков крај; четврто он није на време правио сопствену инфраструктуру као ови барони слева; и, пето, он као да није желео да разуме да је смањивање његових надлежности и обима послова, које траје већ годину дана, заправо показатељ редуковања Тадићеве националне политике и да, ако ње више не

17 говорити. Али вреди о о томе да ће он итекако на изборима везати за себе тај део бирачког корпуса. Отуда Тома јесте будућа власт у Србији, где у нијансе спада хоће ли то имати сам или заједно са Борисом (вероватно као млађим партнером). Када се то догоди, тада ће моћи да бира хоће ли задовољити своје бираче – поред тога што хоће да их нахрани, они га баш и не виде као човека који би одустао од националне политке - или странце, који верују како је управо он доказ свемоћи њихових метода преваспитавања. Наравно, данас сам можда неправедан према Томи, за кога верујем како дању сања власт, а ноћу да на њој води националну политику, али плашим се да су његови дугови према странцима већи него што смо свесни и он и ја.

КОШТУНИЧИНА ИСКРА А Воја Коштуница? Нема сумње, једино

Зато Тадић данас плива између једних и других, од бирача (медија) до странаца, али, за разлику од пре, за оно што би данас у том маратону за њега била победа пре две године се не би ни сагнуо да га дохвати. Његове стратешке визије су потопљене, он се данас бори за Србију тек онолико колико би волео да до краја не иритира своје бираче, он се данас бори за Европу таман онолико колико му треба да га не отпишу странци. То што се, очигледно, више труди са овима другима, само говори да је добро лоцирао главну опасност и ништа више. Јер за странцима, пред којима ће после одлуке Суда УН положити матуру или коначно пропасти, маршира Тома Николић, решен да буде Борис који даје више и једнако свестан да је то једино што га може квалификовати за отказивање стране подршке Борису или бар смањење њеног интензитета. Под претпоставком да ће Тадић после објављивања мишљења Суда УН бити кооперативнији према Западу него што најављује – а верујем да управо такав став очитује његов говор пред Саветом безбедности, споља оштар, а суштински веома попустљив - остаје питање како ће се понашати десно крило у његовој екипи? Да се не лажемо, Борис је то десно крило. Зато му је и било много лакше да прави компромисе са оним што је његова

буде, неће бити ни њега, бар не у сврси која може да га оправда на том месту. Ако је међу тадићевцима још неко преостао на тој страни – а знам да их је итекако било - тај је гледао у Вука као пример разумевајући га тако да је бити дешње од Бориса на политичкој скали ствар која може да угрози и каријеру и послове, а у том свету ни једно ни друго се не жртвује за изгубљене ствари попут националне политике.

Лако ћемо се сложити да о Томи Николићу он на сцени заиста јесте оно што странци као тврдолинијашу за сада не вреди данас зову тврдолинијаш а што би се на


18 српском дало превести као човек који данас не тражи њихову подршку за бављење политиком. Иако истраживања тврде да ће се Коштуница борити за цензус, он је данас највише нападан политичар у српским медијима. Тадићевци га делегитимишу да се не поврати јер се готово сва аргументација којим су Воју пре две године скидали с власти данас показала као скуп лажи и заблуда; Томини би да га упокоје на време јер, ако су стварно решили да преваре нацију вођењем политике која не личи на Тому, биће им много теже и магија ће трајати краће ако им Воја за то време буде жив сведок; и странци би да му узму скалп јер у ономе што би они хтели од Србије у наредне две године, Воја ће једини остати на другој страни као мала искра која би у приликама које се спремају итекако могла да плане. Речју, он им некако дође као претња да би се ствари могле вратити уназад.

Али да преживи и успе, данас за Коштуницу више раде прилике него он сам или његова странка. Све више је на улици света који дели његово мишљење о Европи, који се, као и он, плаши да дезинтеграција земље није завршена и који, на крају, признаје да се у Војино време живело боље. Речју, широк политички простор се отвара за њега, али то за сада боље виде његови противници него његова странка. Отуда, рекао бих, цела ова бесомучна кампања о томе како су Војини људи убили Ђинђића, али је нејасно откуда толико ћутања на ту тему међу његовим људима. ОК, не воле их медији. Али реч је и о томе да су многи од њих сувише дуго били у власти, да су сувише дебели и сувише напуњени парама да би се замерали бранећи Воју, Јочића и Ацу Томића у стварима са којима нема шале. Отуда добри потези ДСС, попут економске критике владе Ненада Поповића, тешко силазе у средњи партијски ешалон, који би ту добру причу ширио даље уместо што се бави наметнутим темама попут Шормазовог одласка или дневних глупости. Речју, Војина странка дочекала је да лопта дође у њен терен, али тамо нема много

Komentari њих који би је прихватили. Она је започела, али још није завршила своју транзицију из власти у опозицију, а бог зна шта би могла себи да учини ако би покушала да уједини велики део интелектуалаца који је узнемирен резултатима Борисове владе, када би признала грех и поново окупила део оног пристојног света који је напустио у време док је обављала власт и ако би постала стожер око кога би се окупљале националне организације.

Izbor

било довољно за озбиљне промене. Када је Србија остала без националне политике, ни то јој није било довољно да јаукне и каже да тако више неће. Али када су једно и друго изашли на сцену заједно, као што се дешава сада, онај ко би Србију заиста желео да промени тешко да би могао да замисли бољу прилику за то. Ако верујете да у Србији има шта да се мења, али да

ИМА ШТА, НЕМА КО Зато је Коштуничина странка нека врста парадигме на почетку треће године Борисове владавине. Пошто су се исцрпле готово све могућности једног система, који је почео Петим октобром а завршио се великом економском депресијом и кризом у ЕУ, много је више простора за вођење националне политике у опозицији и много више шанси да то да резултат него што нема ко, можда сте у праву, али само док гледате оно што вам је сервирано да гледате. Ако загребете дубље, све што ћете видети јесте да се такви не праве на оним местима где су се правили ови који су владали последње деценије. И, ако га има, тај се данас прави на месту о коме не знамо ништа и кога ћемо, ако се појави, сматрати самониклом биљком. Та зона коју не контролише нико, из које можемо добити и Валенсу и Хитлера, јесте та Србија коју странци зову тврдолинијашком. Питате се, ако не виде, како

је расположених да крену тим путем. Зашто? Прво, зато што странци контролишу Србију више него икада за последњих десет година, када је инаугурисан систем у чијем стварању и утицају су имали огромно учешће и, наравно, зато што исти ти странци не желе у Србији никакву националну политику. Друго, зато што је Србија, захваљујући својим контролисаним медијима, насела на догму деценије, која гласи: што више националне политике, то мање пара, што ће рећи да је само питање на коју дубину националне подсвести је закуцано то да, кад неко помене Косово, Србија одмах пита колико ће то да је кошта. знају да је тврдолинијашка? Просто, они Треће, овдашња политичка сцена толико познају ону видљиву сцену и тачно знају је корумпирана и толико је претворена у шта она испод камена може да породи. чопор марионета да је њена интелигенција Извор Стандард, Београд, остала далеко испод инстинкта њене аутор: Жељко Цвијановић задњице, тако да није уочила ниједну од крупних промена које су се десиле у светској и европској геополитици и, уместо да се информише са попришта догађаја, она се као права провинција информише из речи конзула и представника који, логично, сведоче да је све у најбољем реду и да су лажи како се на западу империја распада. Када је Србија пала у беду, то по себи није


Izbor

19


20

Kolumne

Фурија

Izbor

Било је много неправде на светском шампионату у Јужној Африци. Највећа би била да титулу првака нису освојили Шпанци, репрезентација чији је тријумф легендарни Мишел Платини, данас председник УЕФА, окарактерисао као „победу лепоте игре”.

крунишу слањем лопте у мрежу. Неко ће рећи, и неће погрешити, да у тој и таквој игри велики део заслуга иде на адресу: Винсент дел Боске. Селектор „фурије” је данас, без сумње, шпански фудбалски краљ Мидо. Онај који све што дотакне

заљубљеницима у ову игру предочила истину, као што су то до јуче можда чинили Бразилци, како је фудбал заправо прелепа тајна, која се открива с великим уживањем. Јужноафрички лоптачки самит биће упамћен још по много чему. Конкретно, по несносним вувузелама и лопти званој џа-

Шпанци су, заправо, играли фудбал с пуно маште, понекад стилски готово савршен и са видљивом оригиналношћу у креацији. Можда ће им неко замерити што нису чешће тресли мреже противника, да су од осмине финала до великог тријумфа стигли дајући голове по систему „кап по кап” (четири пута 1:0) али је истина и то да су они, Шпанци, и тај сегмент игре подредили коначном циљу чекајући стрпљиво, ако хоћете и интелигентно, да теренску доминацију у турнирском систему такмичења

претвори у злато. Следе анализе свега што је било и што се догодило. Има и оних који ће можда констатовати да се игра преосталих репрезентација, наравно не свих, свела на покушај да се открије смисао у нечему што нема смисао. Бар из угла најважније споредне ствари на свету. Случај, или већ шта, учинио је да се у финалу састану тимови који су направили највише и најмање прекршаја на првенству. Победио је фудбал, односно селекција која је

булани. Такође, и као шампионат на којем су се судије обрукале. Или по томе што су готово сви истомишљеници да је најбољи играч турнира био Уругвајац Дијего Форлан. Лично, одушевљен сам фудбалским умећем Немца Томаса Милера. Момак је чудо... Аплаудирало се у ЈАР-у и Шакири, легендарном Мендели, једном и Србима. Онда кад су победили Немце. После тога, што се наше репрезентације тиче, све све је било - лош утисак. Селектор нам се


Izbor

Kolumne

латицу: „Систем је добар, људи не ваљају”. понашао, што би Срби рекли, „као свињски Зато све више и личимо на фудбалски Гатрговац”, играчи углавном нису личили на лапагос на којем и данас проучавају тајну оне из квалификација, па се и комплетна дуговечности корњача. прича о учешћу „орлова” свела на ону Извор Прес, Београд, аутор: Зоран Шећеров свима добро знану комунистичку кри-

21


22

Intervju

Цинични материјализам разара све вредности, Црној Гори фали визија

Izbor

је вековима организовала своје историјско преживљавање око солидарности у Како описујете Црну Гору и Црногорце тешкоћама и немаштини. У том друштву, ПРИНЦ НИКОЛА ПЕТРОВИЋ својим пријатељима? где је тешко живети од свог рада и где видимо да је материјално богатство ЊЕГОШ У ИНТЕРВЈУУ Увек на позитиван начин, иако не покуша- стављено на пиједестал и постаје једини „ВИЈЕСТИМА” О СВОМ вам да истовремено сакријем проблеме и критеријум успеха, не треба се чудити ДОЖИВЉАЈУ ДОМОВИНЕ видљиве дисфункционалности. Дуго вре- што је данашњи Црногорац депресиван, мена су моје културне активности и борба и љубоморан. Та црта фаталности И ОДНОСУ ДРЖАВЕ ПРЕМА за независност биле главни предмет пасио- пасиван Црногораца који још и даље исувише нираних дебата са мојим француским при- све очекују од државе, а што је делом ДИНАСТИЈИ јатељима. Данас је пуно теже заинтере- и последица комунистичке прошлости, Принц Никола Петровић-Његош, пра- совати људе са бетонирањем црногорског требала би прогресивно бити замењена унук краља Николе Првог, поручио је приморја и скандалима које сачињавају једним пуно активнијим понашањем. да ће Цетиње увек бити у његовом данашњу црногорску актуелност. То је расрцу, иако данас има болно осећање злог више да се са позитивним акцијама Најављује се скора прослава стоте удаљености које намеће актуелна и пројектима покуша успоставити једна годишњице проглашења Црне Горе краситуација. боља слика Црне Горе. љевином. Да ли сте и даље одлучни да се не појавите? Пре свега, нисам добио никаву званичну позивницу, а и да јесам мој одговор је једноставан. У више наврата сам изјавио да све док питање моралне рехабилитације наше породице није ријешено и питање реституције добара нашло један праведан договор, ја нећу прихватити да учествујем у било каквој јавној манифестацији у Црној Гори. Прочитао сам у црногорској штампи да је у припреми закон по тим питањима, ја поздрављам ту иницијативу и надам се да ће се доћи до једног брзог обострано прихватљивог решења, али подсећам исто тако да бих нашао за сходно да ми се достави како садржај тог Нацрта закона, тако и рок у којем би он био донесен.

“Последњи пут сам био на Цетињу веома кратко са групом учесника једне историјске посете часописа ‘Courrier des Balkans’. Та исувише кратка посета ме је растужила јер сам осетио да сам само носилац једног имена, да су сви снови и пројекти којима ме је Цетиње, тај мали, а тако велики град, инспирисало током свих претходних година, нестали, ишчезли”, казао је у интервјуу “Вијестима” једини директни потомак династије Петровића. Како видите данашњу Црну Гору? Визија Црне Горе која се уткала у моје виђење свих тих година када сам са пуно среће и ентузијазма откривао Црну Гору и визија данашње Црне Горе су тешко спојиве за мене. Понекад имам осећај да то није иста земља нити исти људи. У тој различитости, дихотомији, ја признајем да има пуно наивности и утопије са моје стране. Чувајући ту драгоцену стару слику Црне Горе видим, нажалост, све присутнији цинични материјализам који раздире све вредности које су чиниле понос наших суграђана. Ја сам уверен да је могуће наћи равнотежу између тих крајности. Оно што ми највише смета у Црној Гори то је недостатак пројеката, недостатак визије. Црна Гора је по мени изгубила једну међународну препознатљивост и реалне шансе трајног развоја са де факто напуштањем пројекта еколошке државе.

Шта бисте промијенили код својих сународника? Никад ми не би пало на памет да мењам људе. Сви ми имамо мана и сви смо подложни и лошим и добрим утицајима и акцијама. Ја сам убеђен да услови живота у којима се налазимо имају на људе кључан утицај. Данас је у Црној Гори расцеп између богатих и оних пуно бројнијих, веома сиромашних грађана, огроман, екстреман. Наши суграђани живе у великој неједнакости, и то у земљи која

Тражите да се поништи одлука Подгоричке скупштине о одузимању имовине краља Николе у корист народа из 1918. године? Влада уместо тога планира да Вам омогући коришћење куће на Његушима, део Плавог дворца и службеног аутомобила. Да ли је то за Вас прихватљиво? Ја бих подсетио да после захтева упућеног 2004. године, Влада Црне Горе 2005. прихвата принцип тог транзиционог решења којег цитирате, а које није могло никад заживети јер нисмо никад добили ни детаље о начину на који би се ти исти објекти могли користити. На то питање имао сам прилике да појасним мој став у пар кључних теза: Или је имовина Петровића


Izbor

Intervju

нелегално одузета и треба исправити ту неправду, или није и онда се то питање реституције не поставља; принц који је у егзилу без икакве имовине у земљи то се само по себи подразумева, али принц у земљи без финансијске независности и добара која му припадају може бити само марионета у рукама политичара. Никад нисам тражио да се врати ни да се у реституцији оштети све што је било одузето и увек сам био свестан да решење тог питања мора водити рачуна и о економским условима у Црној Гори, али сам увек истицао да није на мени да ја кажем ја хоћу то или толико, него на званичној Црној Гори да предложи својој династији једно и за њу часно и праведно компромисно решење. Ако бих био приморан да судским путем потражујем своја права онда бих био приморан да тражим све... С друге стране, неки историчари тврде да је дуг према Петровићима враћен и то преко обештећења које је изгласала Наро- уз то да, а имам и документе о томе, дна скупштина Краљевине Срба, Хрвата није била редовно уплаћивана и да је прекинута 1945. године. и Словенаца 1927. године.

23 ра држава. Ви знате да у свакој земљи традиција и прошлост играју веома битну улогу и за њену будућност. Та традиција осигурава континуитет и трајање испробаних вредности које повезују генерације и осигуравају да се сваки житељ Црне Горе осећа равноправним делом једног хомогеног, кохерентног друштва. Та титула принца, видим да има посебан значај у очима грађана Црне Горе и то је први разлог да будем поносан да је носим. Али, да би та титула могла играти

једну активнију улогу, омогућавајући да се та традиција споји са данашњим модернитетом једно ефективно присутво Те тврдње су у потпуности нетачне. Пре свега, чак и финансијски закон из 1927/28. Након 1945. новац више није уплаћиван? династије у земљи би било неопходно. Ви сви у Црној Гори знате мој колико лигодине који је донела КХС, предвидео је Не, није више, одлуком о проглашењу чни, толико и професионални интерес за чланом 316 да се само “један део имовине Федеративне Народне Републике Југо- заштиту околине и за културу, а који би која је рјешењем Подгоричке скупштине славије ће се укинути и доживотно доде- могли бити стављени у службу интереса од 16/11/1918. године постала државна љена апанажа преживелим члановима Црне Горе. Ја лично имам једно модерно својина, уступи у власништво појединим династије, Ксенији и моме оцу Михајлу виђење моје титуле где је главни принцип члановима бивше династије ПетровићПетровић–Његошу... Ја са великом тугом принцип корисности, бити архитекта једне Његош”... Даље, из архивских докумената нове еколошке куће Црне Горе била би може се закључити да је са престолоначаст за мене. Али, то има за претпоставку следником Данилом и књазом Петром независност како од Владе тако и од постигнут споразум о деоби средстава, материјалних обавеза моје актуелне а да од деце покојног књаза Мирка, мог професије. деде, и од књегиње Ксеније није добијен пристанак; из више дописа може се Која су Ваша очекивања? закључити да је са исплатом тих, делом одобрених средстава, било проблема Само очекујем да Влада и парламент одговоре на мој захтев. А ту се ради не само о репарацији неправде нанете мојој породици, него и неправде нанете тим истим илегалним актом Подгоричке скупштине и самом црногорском народу. причам о мом оцу Михајлу. Михајло, по Са мало одстојања, имам осећај да су титули посљедњи краљ Црне Горе, умро ме само искористили током свих тих је у великом сиромаштву. последњих година и збивања, како мене Када му комунистичка Југославија укида тако и историјско насљеђе наше породице. доживотно додељену апанажу, он тада Гостопримство, пријатељсто и уважавање има око четрдесет година и говори 5 је- коју су нашој породици показали и зика, али нема занат. Успео је да буде осведочили грађани Црне Горе током свих запослен као преводилац у префектури година мојих активности, посебно током полиције. Последњих петнаестак година цетињских бијенала су ми донекле сакриле живот му је био нешто лакши, јер је имао ту политичку реалност. Упркос свему, ако сталан посао. Али са седамдесет година су би то требало поново да се ради, урадио га послали у пензију. Продужавали су му бих за Црну Гору, али морам да кажем да уговор до крајњих граница, а пошто није је нагли престанак подршке црногорске дуго радио, пензија му је била мизерна. Владе бијеналима, ставио моју породицу Тада је заиста почео да тоне и да престаје у веома тешку материјалну ситуацију. Тако да прве године црногорске државне да се занима за живот. и да се обавезе законом преузете нису независности за коју сам се, као што Какав мислите да је, а какав би, по Ваизвршиле. знате, свесрдно залагао су на несрећу шем мишљењу, требало да буде значај истовремено и синоним једне државе која титуле принца овде, у Црној Гори. Како нас је после свега једноставно оставила. Будимо крајње прецизни, што се тиче мог видите себе, своју улогу, утицај? Као да смо били отпуштени без даље оца Михајла, њему је била додељена докорисности и могуће употребе. Смрт моје животна апанажа од 2000 швајцарских Ја бих рекао да је данас улога династије супруге Франс је учинила ове последње франака. Та рента није представљала ни видљива у сфери симбола, да она укоре- године веома болним и самотним. Данас висину камате конфискованих добара, њује Црну Гору у своју прошлост, да она ја више себи не могу дозволити да зависим рецимо само мог деда Мирка. А додајмо подсећа сваког да је Црна Гора једна ста-


24 Intervju ни од било које Владе и ако би поново обзиром да тај простор сада користи Црна Гора била мој избор, то би једино председник Филип Вујановић? било могуће под веома достојанственим, трајним и транспарентим условима. Пре свега, био сам изненађен када сам прочитао да председник Вујановић намерава Како гледате на премијера Ђукановића? да користи Плави дворац, посебно ради тог договора из 2004. а исто тако јер се раПре независности сам га сретао више пута. ди и о резиденцији престолонаследника Тада ми се учинио као човјек са убеђењима Црне Горе. А да вам и одговорим директно и као неко ко је имао стратешку визију ха- на питање - не, у таквим условима, рмоничног развоја црногорског друштва. нећу ићи да обиђем Плави дворац. У активу његовог деловања бих цитирао црногорску независност добијену мирним Гроб посљедњег краља остаће свједок путем, али се питам који је економски би- нашег егзила ланс за већину грађана после свих година његове владавине укључујући и ових Да ли је тачно да је Ваш отац увек уза се последњих од добијања независности. имао врећицу пуну земље из Црне Горе? Осим тога, ризик у сваком демократском Одувек га знам са том врећицом и кад смо друштву је да исувише уско повеже своје га сахрањивали просуо сам ту земљу по изборе и своју еволуцију са политичким ковчегу. личностима. Чим избор постане превише

Izbor

принцеза Ксеније и Вере, ја сам изричито тражио да се пренесу и посмртни остаци мојег оца Михајла Петровића Његоша, који је по звању посљедњи краљ Црне Горе. Влада Црне Горе тог доба, дала је обећање да ће то бити брзо урађено, али ништа се није покренуло на ту тему. У ишчекивању реализације те одлуке о преношењу посмртних остатака мога оца Михаила, признајем да се нисам окупирао око његовог гроба у Паризу, чини ми се да сам несвесно хтео да покажем на тај начин да је место мом оцу у Црној Гори. Да му није место у Француској, земљи која је била симбол изгнанства, прогона и за њега болног и тешког живота. Међутим, данас после свих ових година ишчекивања и посебно после смрти Франс, моје супруге, одлучио сам да пренесем и кости мог оца у гробницу на гробљу

Монтпарнас у Паризу, где сам сахранио супругу. Та гробница последњег по титули црногорског краља и моје супруге Франс, црногорске принцезе, остаће сведок нашег егзила. Читам свако јутро црногорску штампу и осећам се веома тужно

непосредно проблем личности, постоји опасност да се скрене с пута, да се политичке дебате удаље од економске стварности земље и пресеку везе са стварним улозима који су много значајнији од будућности ове или оне јавне личности.

Влада Социјалистичке Републике Црне Горе Вас је контактирала ради преношења посмртних остатака Вашег оца у Црну Гору, а на документу стоји потпис тадашњег министра културе Миодрага Лекића. Шта се са тим десило?

У време ратних деведесетих јавно сте иступали са антимилитаристичким ставовима. Да ли данас пратите актуелна дешавања, и колико сте упознати са политичким приликама у Црној Гори?

У то ратно време ја сам имао чврсто убеђење да је мој задатак био да ставим име наше породице у корист мира. Данас, пред партијским борбама и ривалитетима и разним скандалима који анимирају Што би требало да се деси да Ви уђете Када сам 1989, у мом својству директног сцену данашњег политичког живота у наследника краља Николе, дао дозволу у политику? за пренос посмртних остатака краља и Црној Гори, не кријем да се осећам мање Мене и даље, као и до сада, веома интересује краљице Милене, као и њихових ћерки укључено. Иако, признајем, веома тужно. Читам свако јутро црногорску штампу, али добро црногорског друштва и колико сам у могућности ћу увек учествовати, као и у прошлости у позитивним акцијама које теже томе. Лично сматрам да бити принц једне земље је бити изнад политичких партија и ако то затреба, бити спреман за акције које спајају и обједињавају и тиме воде социјалном миру. Ја сам увек истицао и да име Петровића Његоша припада Црногорцима и да ако је моје присуство пожељно у земљи то је једино у смислу учешћа у њеној реконструкцији и враћању њеним традиционалним вредностима. Ако ускоро, ипак, одете на Цетиње, да ли ћете обићи Плави дворац, који Вам је 2004. године дат на коришћење, с


Izbor

Intervju

нема пуно разлога за радовање, а много је разлога за тугу. Оно што ми се чини да недостаје на политичкој сцени Црне Горе то је и могућност једне јасне алтернативе која би омогућила друге фундаменталније дебате од ових актуелних политичких обрачуна.

Са ким имате контакте од црногорских политичара? Шта уопште мислите о њима? Немам директне контакте са њима, једино сам сачувао блиске породичне везе са Синишом Станковићем, али се не виђамо и када се чујем телефоном причамо о нашим породицама... Чини ми се да су политички избори ових последњих година више били резултат идентитетских питања него што су условљени економским резултатима и предлозима.

Карађорђевићи нам дугују извињење Какви су Ваши односи са породицом Карађорђевић? Ти односи су скоро непостојећи, срео сам давно и накратко у пар прилика неколико чланова династије Карађорђевић. Увек сам сматрао да би јавно извињење Карађорђевића династији Петровић Његош за недостојно понашање њихових предака према нашој породици 1918, био један частан гест са њихове стране и који би омогућио једно историјско помирење. Пренето из: Вијести, Подгорица, аутор: Тања Павићевић

25


26

Kultura i obrazovawe

Један дан на фестивалу

Izbor

нђања о корпоративном метастазирању некадашње алтернативе, покушао сам да појединачне улазнице за тај петак купим у Шопинг моловање неколико филијала наведене једне банке, Што смо ми тако туристички на по центру Београда.

алергију... укратко, мораш да пресечеш/ скинеш ту пластику? Још један дрзак покушај да на сваки начин продају што више улазница. Сличност са светом је површна, и погрешно тумачена: нешто

Резултат – јок море, има само комплета за сва 4 дана, и појединачних за последњи дан-недељу. Петак распродат? Не баш... Испоставља се, кажу у неким од наречених пословница, само су то и имали, комплет или недеља. Не буди лењ, опет се ‘попнем’ на тај интернет, вевеве... и истелефонирам све по списку, филијале. Опет се испостави, љубазно одговарају чак и из Кнез Михаилове, да улазнице за EXIT никад нису ни стигле до њих, па нису ни имали Пошто је најстарији редовни посетилац шта да продају. Дакле, не све испоставе EXIT-а овог лета нагло а принудно променио те банке, како је рекламирано; не чак ни ту навику и ‘заглавио’ (у) бању, ваљда и оне наведене на ауторизованом сајту, него енерго-пића заменио минералком, паде само неке; а и те, не све врсте улазница ми на памет да бих неке од 4 вечери за EXIT... Сатерују људе да више купују намогао навратити на ‘Ђаву, колико да међ’ јскупље производе; раде свој трговачки публиком будемо заступљени и ми ста- посао, нема се шта замерити. рији од 50. У то време обично подаље у географији, EXIT-овао нисам од 2004. па је добро дошла могућност за оживљавање успомена на бисере (друге?) Србије при уласку у XXI век, тзв. раздобље обмане & изградње. А 2010. се не дамо омести ни причама да је програм EXIT-а најслабији досад, знамо ми боље и чувеније фестивале диљем Европе који су се на ову кризу видно скврчили према губеру, нећемо се сад цењкати дал’ су обновљени Faith No More и мегадосадни Chemical Bros. довољно велике звезде за финале овогодишњег EXIT-а, и сл. Благонаклоно смо пропратили и изненађење за први чартер-лет иносотраних гостију овог пута, кад им је – цитирам – EXIT добродошлицу пожелео уместо авио-кетеринга сервирајући српске специјалитете: руску салату, печеницу... Прво, па руско!

такво могло би да важи само за оне који улазнице/пропуснице добијају бесплатно (учесници, гости, извештачи...), како их не би злоупотребљавали, а обични посетиоци наруквицу или печат добијају само ако/ кад напуштају простор фестивала, како би могли да се врате без додатног плаћања. Елем, јасно свима да ће посета ове године и због опште беспарице бити мања па карте можемо купити и на лицу места, а још избегнемо ваучере које ти банка ували да их после у Петроварадину трампиш за улазнице. Јакако, друмски прилази слабо до никако означени, после и осветљење јадно, саобраћајци из других градова појма немају, али сећамо се ранијих посета EXIT-у и све ОК. Места за паркирање сад има на вољу и бирање, киосци, благајне и

Но, у процесу потраге/куповине сазнајем да с комплетом при првом уласку стављају ти нераскидиву наруквицу коју мораш носити до краја фестивала/свог последњег уласка. Шта ако си хирург, радиш у лабораторији (јер и међу таквима, бар теоретски, има их који воле да слушају EXIT), добијеш

остало комотно размештени к’о да ће доћи највише људи икад. Нека, безбедно је и брзо. Тако и унутра – пријатно прометно, лако се кретати и оријентисати, часом колегу-странца смо за његову прву посету фестивалу прошетали до и око пола туцета главних бина (стејџова, пардон), завирили,

EXIT-у, ни по јада, него ценим да већини (младе) публике то дође као некакав шопинг-мол за (живу?) музику: шеткаш по огромној грађевини, разне понуде биркаш, испробаваш, цењкаш се, трошкариш, срећеш људе, пијуцкаш, одмараш... опуштенција, а можда и ‘нагазиш’ нешто баш супер

А У ПЕТАК: Наш избор је пао на друго вече, петак. Нажалост, као и толике наоко модерне и ефикасне ствари у нашој земљи – чим мало загребеш лак открије се рђа – i EXIT-ови пипци пуни су пропуста/мана. Верујући упутствима с фестивалског сајта, без гу-


Izbor

ослушнули... научили да постоји и некакав Silent Disco. Сигурно ће измислити и Глуви Техно, тзв. Гламочки. Пензос панк већ има(ју). Што смо ми тако туристички на EXIT-у, ни по’ јада, него ценим да већини (младе) публике то дође као некакав шопинг-мол за (живу?) музику: шеткаш по огромној грађевини, разне понуде биркаш, испробаваш, цењкаш се, трошкариш, срећеш људе, пијуцкаш, одмараш... опуштенција, а можда и ‘нагазиш’ нешто баш супер.

Kultura i obrazovawe

за куповину токена. Поврх тога, много горе, не дају токене за жељени износ динара (нпр. за 500д.), него за прецизну поруџбину (нпр. за 2 пива и газирану воду). Промениш мишљење/избор, нестане нечега на шанку, и ето непотребне компликације – иди по још токена. А кад су токени тако таргетирани, већа је вероватноћа да их нећеш све потрошити... чиме више новца остаје EXIT-у. Чиме се враћамо на дубљи, невесели утисак да је EXIT, као и оно за шта се у својим почецима борио (тзв. транзициона

27 по мало вам сузбија грађанске слободе и права потрошача; неуљудан је према својим платежним муштеријама. Музика у свему томе наравно није најмање важна, само смо је оставили за крај.

ПЛАЦЕБО ЕФЕКАТ: Никад и не помислим Све је било боље кад сам ја био млад јер то није тачно. Али, тада је избор/прилив неких ствари био већи, више смо сами бирали, и нису нам баш свако мало потурали другоразредне као култне, велике наде, следеће нове... Искористио сам прилику да пре звезда ове вечери ‘оверим’ Horrors: разочаравајуће, неоригинално и неубедљиво осредње, у доба Новог таласа у Лондону могли би да буду тек загревање за главни клупски бенд. Да ли овакве групе постоје тек да би оправдале опстанак дискографске индустрије, као гориво масовне забаве?

До поноћи је посетилаца испред главне позорнице било као кад сам 2004. најраније стигао на EXIT, пре заласка Сунца, због Луне (чији један члан је био 2010. у ‘Фарми’, а није Чеда Чворак). То је бар омогућило да

Снижење – маторе (бивше?) звезде; демократија), постао готово сопствена сецонд ханд – поново уједињене; распро- супротност: грамзивост & похлепа, што даја – у тренду хиперпродукција; ревија – DJ... Некима је и шопинг провод, ево и музички. А рекло би се да се број (удео) странаца на EXIT-у ако не апсолутно, а оно релативно повећао: не само јер је домаћих бендова све мање на све забаченијим местима/терминима, него зато што EXIT као и све друго унутар Србије поскупљује, али посетиоцима из нпр. евро-зоне постаје јефтинији, нарочито у поређењу с фестивалима/трошковима код њих. Добар маркетинг, плус ми имамо најлепше девојке, роштиљ, трубаче... да, и руску салату, наравски. Мала препрека до пића и других услуга су тзв. токени. Опет, није велик проблем што EXIT ето има своју валуту (сувенир State Of EXIT?), али тај фазон је излапео откад је – уместо многих валута – уведен евро. Боље да су свуда мењачнице, а не пултови би рекли Партибрејкерс; на много места се без гурања бини приближим довољно


28 да осетим узбуђење клинаца који то нису искусили толико пута: огромна сцена, ужурбани техничари, замена опреме, испробавање ефеката... роудији штимују гитаре и подешавају појачала, знају и да окину понеки тон... приближава се појављивање звезда... гасе се сва светла осим ‘позиционих’... најзад креће свирка, жестоко, талас ваздуха удара нас право од стубова озвучења, light show заслепљује...

Kultura i obrazovawe Ноћас су то Плацебо, обнављачи глемрока раних 70-их, првобитно трио уживо подржан с још троје свирача. Брајен (Brian) Молко не пева баш убедљиво уживо, његове афектације знантим делом су ту да прикрију гласовне проблеме. Кракати Стефан Олсдал ефектно се креће и позира, али превише глумата да на басгитари свира оно што ради 1 од помоћних музичара. Све посебно, а и све скупа, ОК

Izbor

али ништа нарочито. EXIT свуда тврди да су Horrors и Плацебо алтернативни рок. Јадна им мајка, како су тек онда досадни и испразни они којима је ово алтернатива?! Плацебо-ефекат, заиста.

Већина присутних одушевљена, наравно. Шопинг се наставља. Извор Време, Београд, аутор: Драган Кремер

56. Сплитско лето отвара премијера Вердијевог ‘Отела’ У насловној улози наступиће водећи драмски тенор московског Бољшој театра Бадри Маисуратзе, а Дездемона ће бити сопранискиња Валентина Фијачко, првакиња Опере ХНК Сплит.

На Прокуративама у Сплиту у среду 14. јула је свечано отворено 56. Сплитско јето, а публика је имала прилику одгледати оперу “Отело” Гузепеа Вердија. Фестивал је отворио његов покровитељ, др. Иво Јосиповић, председник Републике Хрватске, а на свечаности су говорили сплитски градоначелник Жељко Керум и министар културе РХ Божо Бишкупић. У 32 фестивалска дана, до 14. августа, на Сплитском ће лету бити приказано 49 изведби 34 различита оперна, драмска, балетска, концертна и филмска наслова, укључујући и ликовне изложбе - као пратеће манифестације. Осим оперске премијере “Отела” биће изведена и још по једна драмска и балетска премијера.

“Отело” Гиузепеа Вердија изводи се на сплитским Прокуративама у копродукцији Сплитског лета, тршћанског фестивала Театро Верди и фестивала Ла Цоруња. Изведбама ће дириговати маестро Никша Бареза, а редитељ је Ђулио Циабати. У насловној улози млетачког војсковође Отела наступиће водећи драмски тенор московског Бољшој театра Бадри Маисуратзе, Дездемона ће бити сопранистица Валентина Фијачко, првакиња Опере ХНК


Izbor

29 Сплит, а Јаго италијански баритон Паоло чкој, за њихов изванредни допринос све- амфитеатру порте „Свете Софије“ бројна Румец. публика је имала прилике да одгледа тској кинематографији. Остале улоге тумаче Жана Марендић- Током деветодневног фестивала приказано изузетну представу уз узајамно уживање Бучевић, Винко Мароевић, Шпиро Бобан, је више од 200 филмова у двадесетак у прекрасној глуми ансамбла Народног Ивица Чикеш, Луциано Батинић, Озрен категорија. У категорији Источно од За- позоришта из Београда. Билушић, Мате Акрап и Марко Цветко, уз пада победила је њемачко-францускоХор, Оркестар и Балет Хрватскога наро- швајцарско-румунска копродукција “Аудног казалишта Сплит као и Дечјијег хора рора” румунског редитеља Цристија Пуиуа, Музичке школе „Јосип Хатзе“. док је посебну награду жирија освојио Извор Вечерњи лист, Загреб “Коокј” чешког редатеља Јана Сверака.

Kultura i obrazovawe

Рајко Грлић награђен на фестивалу у Карловим Варима Познаваоци драмске уметности истичу да је Стерија Поповић српски класик кога је изузетно тешко играти, чиме се жели потенцирати бриљантна представа Београђана.

Двема престижним наградама, наградом за најбољег редитеља и наградом Европа Синема Лабел, награђен је играни филм Рајка Грлића “Нека остане међу нама” Филм шпанског редитеља Аугустија Виле “La mosquitera” (Мрежа за комарце) освојио је Кристални глобус, главну награду 45. Међународног филмског фестивала у Карловим Варима. Главна награда чешког филмског фестивала, познатог по добром расположењу и великом броју младих посетиоца, носи и новчану награду од 30.000 долара. Фестивал који се налази у категорији најистакнутијих, попут оних у Кану, Берлину и Торноту, Кристалне глобусе је доделио

Двема престижним наградама, наградом за најбољег редитеља и наградом Европа Синема Лабел, награђен је играни филм Рајка Грлића “Нека остане међу нама” Извор Национал, Загреб

- Право је задовољство да се гледа једна оваква глумачка екипа која, поред осталог, и изузетно комуницира између себе „Пкондирена тиква“ на старту драмског најчешћи су били утисци који су се могли чути након представе. Публика је имала дела Охридског лета прилику да се добро насмеје познатом тексту, но и сами глумци нису остали НАСМЕЈАНИ БЕОГРАДСКИ „озбиљни“ па су се у једном моменту ГЛУМЦИ НА ПРЕДСТАВИ У смејали заједно са публиком. Глумци су, ОХРИДУ на овој представи, уистину имали одличну комуникацију са публиком, вешто је Та непосредност и спонтаност што провоцирајући али и поставивши их у исту је имају ови глумци је позната и као раван са собом, чинећи је и саму неком што смо видели призната је и од наше врстом актера представе, што, на крају, публике, коментира овај необичан чин је било награђено великим спонтаним глумаца драмски селектор фестивала аплаузом.

Ђорге Јолевски

и руском редитељу Никити Михалкову и Јурају Херцу, редитељу рођеном у Слова-

Комедијом „Покондирена тиква“ Јована Стерије Поповића, у режији Јагоша Марковића стартовало је овогодишње Охридско лето - драмски програм.У

- Та велика непосредност и спонтаност што краси овај уметнички ансамбл је добро позната и као што видосмо након представе, беше итекако призната и награђена и од


30

Kultura i obrazovawe

Izbor

приниципу “бест оф” регије, а што би изостанак нашега представника у таквој ситуацији значио ништа друго него да ове године очито немамо јаких филмова. Помало дирнуту таштину, али и забринутост, убрзо је донекле умањио успех Грлићева филма “Нека остане међу нама” у Карловим Варима, где је освојио две награде, након којих смо могли

се засад чини, нема великих искорака за памћење чак ни у контексту домаће понуде, а камоли регије. Релативно уједначени у квалитету, филмови се потпуно стилски и садржајно разликују једни од других, али и од већине досадашњих хрватских филмова. Без срамоћења Понајпре се то догађа захваљујући мање

закључити да Сарајлије имају право и погрешити.Међутим, какво је доиста тренутно стање с домаћим филмом и шта можемо очекивати од овогодишње Пуле?

познатим именима и/или дебитантима. Невио Марасовић на олтар хрватског филма доноси жанр футуристичког СФ-а, помакнути хумор Ивана-Горана Витеза, који смо могли осетити у ТВ серији “Закон!”,

наше публике - коментираше овај (не) обичан чин глумаца селектор Фестивала, нагласивши и да је прва представа увек знак како ће надаље „тећи“ фестивалски дани.

-Олга Одановић- Петровић ( у представи богата удовица „Фема“), говорећи о својим утисцима после представе, одушевљена простором на коме је представа изведена, али и присутном публиком, наглашава: Први пут смо ову представу играли на овако малој сцени што се показа позитивним и даде читавој представи једну нову енергију, чинећи нас све презадовољним. Извор Вечер, Скопље, аутор Сузана Вренцовска

Пулска селекција филма обележена просечношћу, Сарајево их не жели Нема великих редитељских искорака за памћење чак ни у контексту домаће понуде, а камоли регије чини његов деби “Шума суммарум” прилично ендемском кинематографском

Као увертира у овогодишње издање пулског фестивала, који започиње суботњим свечаним отварањем и пројекцијом филма “Тхе Схоw Муст Го Он” Невија Марасовића, није баш угодно одјекнула вест да се ниједан од нових филмова није успео угурати у програм сарајевског филмског фестивала. Та је вест одјекнула попут хландог туша јер сарајевски фестивал функционише по

Солидна горња средина По расположивим информацијама а и делом већ одгледаним насловима, може се констатовати да ситуација и није тако лоша како се могло - због Сарајева закључити, али и то да за њихову одлуку има реално објашњење. За почетак, од овогодишњег Пулског фестивала не треба страховати; филмови су у врло солидном просеку, горњој средњој класи квалитета, али, истина, барем како


Izbor

врстом, а свакако ће посебна бити (о предзнаку ћемо тек сазнати) “Представа” сплитског експериментатора Дана Окија. Углавном, готово сигурно може се тврдити да неће бити (уметничког) срамоћења, а све је остало мање важно.

31

Kultura i obrazovawe Орешковићу били све.

Извор Вечерњи лист, Загреб, аутор: Арсен Оремовић

Испраћај у тајности на Мирогоју

У кругу најуже породице сахрањен је глумац Божидар Орешковић

знала је да је он желео да му последњи поздрав упуте само они на скромном испраћају. Сви остали од тог су се великог глумца опростити на комеморацији у за-

– Сваког смо јутра пили кафу на Свачићеву тргу и разговарали о разним стварима. Никад га нисам чуо да о некоме говори ружне ствари. Хумор је био његов заштитни знак. Имао је дивну жену и још дивнију децу и неизмерно их је волео – рекао је Иванда.

Глумчева кћи Лара Орешковић каже гребачком ХНК која је одрђана у среду у да је скроман испраћај био његова подне. последња жеља У кругу најуже породице је у уторак 13. јула, на загребачком гробљу Мирогој сахрањен доајен хрватскога глумишта, велик човек и глумац – Божидар Орешковић. – Била је то татина последња жеља, да само ми будемо на његовом погребу– рекла је његова најстарија кћи Лариса.

Сузних очију захвалила је на саучешћу које су њој и њезиној породици посљедњих дана изразили сви пријатељи, знанци и поштоватељи рада њенога оца који је свет трагично напустио прошле суботе. Иако је полиција тврдила да Божидар Орешковић, који је самоубиство починио недалеко од своје породичне куће у месту Козјачи покрај Велике Горице, није оставио опроштајно писмо, његова породица

Божидар Орешковић био је врло везан уз породицу, а посебно за своје три кћери – Ларису коју има из првог брака, те близанке Дину и Соњу из другог брака с познатом хрватском балерином Горданом. – Ја сам антидруштвени тип који највише ужива у друштву породице, пса и десетак мачака – казао је Божидар Орешковић пре три године уочи одласка у пензију, у свом интервјуу датом недељнику Глориа. – Сећам се само лепих тренутака – на спомен свог великог пријатеља и колеге изустио је редитељ Бранко Иванда и наставио: – С Божом је увек било угодно радити. Био је паметан и надарен глумац те изразито духовита особа. Био је јако сензибилан и велика је несрећа што је то скривао. Не могу ни замислити кроз какве је патње пролазио кад се одлучио на тај чин. Сигуран сам да то није учинио због болести. Божо је био разуман човјек! У сваком случају за мене је његова смрт велика трагедија.

Његова кћи Лариса, коју је од миља звао Лара, с оцем је често сурађивала на уметничким пројектима. Његов пријатељ и колега редитељ Бранко Иванда такође нам је рекао да су породица и пријатељи Божи

Извор Вечернји лист, Загреб, аутор: Лана Чулиг


32

Nauka i nove tehnologije

Мистерија je решена: Старија је кокошка!

Кокошка је старија пошто је, како су стручњаци саопштили, за формирање љуске јајета неопходан протеин који се Прастара филозофска и научна мистерија налази искључиво у јајницима кокошке, „шта је старије - кокошка или јаје?“ коначно објавио је лист Дејли мејл. је решена! Тим научника са Универзитета Јаје може да настане само уколико се наШефилд и Ворвик је на основу протеина лазило у организму кокошке и зато су оне ОЦ-17 који се може наћи само у јајницима настале прве, кажу научници. кокошака, утврдио да јаје није могло Протеин под називом овокледидин-17 настати а да претходно није „прошло“ кроз (OC-17) убрзава стварање љуске јајета која је неопходна како би заштитила жуманце кокошку. Дакле, кока мора бити старија!

Izbor

Кристализованог калцијум карбоната има у великом броју костију и шкољки, али кокошке га формирају брже од било које друге врсте - шест грама љуске на сваких 24 сата. „Дуго се веровало да је јаје старије, али сада имамо научни доказ да је прво настала кокошка”, рекао је др Колин Фриман с Универзитета Шефилд. „За овај протеин се знало и раније и повезиван је са стварањем јајета, али праћењем које не може бити ближе успели смо да установимо како контролише процес.”

Откриће о пореклу човека: Научници открили лобању 29 милиона година старог примата Међународни тим научника открио је лобању око 29 милиона година старог примата, што баца ново светло на порекло човека и човеколиких мајмуна.

Енглески научници тврде да су открили и пиле које се у њему развија. решење вечите загонетке која је мучила највеће умове света још од настанка цивилизације - „шта је старије - кокошка или јаје?”.

То откриће, објављено у новом броју магазина Натуре, поздрављено је као једно од најважнијих у палеонтологији током последњих неколико деценија, наводи Јутарњи. Научници сматрају да је тај интригантни примат био заједнички предак мајмуна Старог света са једне стране те гибона, човеколиких мајмуна и човека са друге стране. Нова је врста названа Saadanius hijazensis.

Научници са енглеских Универзитета Шефилд и Ворвик користили су суперкомпјутер како би „зумирали” и пратили стварање јајета.

- Ovo je izvanredno otkriće. Saadanius је близак групи која је на еволуцијском путу напослетку довела до нас - изјавио је за ББЦ др. Вилијам Сандерс са Универзитета Мичигенн, који је водио истраживање. Лобању Saadaniusa открио је још у фебруару прошле године Сандерсов студент Лијад Залмонт на једном локалитету на западу Саудијске Арабије. На лобањи су нађене Единбуршки компјутер под називом тешке повреде, што упућује на то да је „ХЕЦТоР”, показао је да ОЦ-17 има кључну створење умрло насилном смрћу. улогу у кристализацији - раној фази наста- - Нашао се на путу неком великом месоједу и нка љуске. Наиме, протеин претвара калци- умро је на страшан начин - изјавио је Залмонт. јум карбонат у кристале који стварају љу- Током више од годину и по интензивних истраживања научници су на основи 29 миску.


Izbor

Nauka i nove tehnologije

лиона година старе лобање и зуба сазнали да је припадала мушком створењу тешком између 15 и 20 килограма. Створење је било величине бабуна и живело је у крошњи густе и топле шуме у близини данашњег Црвеног мора.

Пажљивом анализом тог вредног фосилног остатка, научници су уочили да је имао зубе сличне онима у мајмуна Старога света (међу осталим ту спадају павијани, бабуни, макаки мајмуни). Недостајали су му назални синуси и велики очњаци карактеристични за човеколике мајмуне. Упоређењем лобање Saadaniusa и остатака осталих примата научници су сазнали да је до раздвајања мајмуна Старог света од еволуцијске линије човеколиких мајмуна и човека дошло у раздобљу између 29 и 27 милиона година, што је много касније него што се то до сада, углавном, сматрало. - Ово је чудесно откриће, истинска карика која је недостајала и која је попунила празнину у нашем разумевању временског тока и еволуцијског пута мајмуна Старога света и човеколиких мајмуна и човјека коментарисао је откриће антрополог Џон Флигл са Универзитета Stony Brook. Извор Јутарњи лист, Загреб

33


34

ТАМНЕ СЕНКЕ ДВАДЕСЕТОК ВЕКА

Feqton

као осигурање од будућих светских ратова Адолф Хитлер - „спасиоц“ који које “нико не жели”. је свет и Немачку довео до руба Тајна кампања ишла је врло широко, од подстицања Хитлерових фанатичних препропасти тензија, почев од књиге “Mein Kampf” (коју је иначе за Хитлера написао Karl Заједно са својим који је признао да је главни јеврејским саборцима ка Hаushofer, извор његових идеја за књигу био Halford чистој аријевској раси (III) J. Makinder, директор елитне Економске Нацизам и Хитлера створили су школе у Лондону), па до отворене подршке Ротшилди! Они су били ти који су ара- у енглеским аристократским круговима, од

нжирали Хитлеров долазак на власт кроз тајна друштва илумината у Немачкој као што су Thule-Gesellschaft и Vril-Gesellschaft. Ротшилди су ти који су финансирали Хитлера кроз “Bank of England” и друге енглеске и америчке изворе као што је “Kun & Leb banka” која је финансирала и револуцију у Русији.

Полујеврејин је био и потпуковник др Ернст Блох који је био на челу нацистичке обавештајне службе у Варшави. Његов шеф, адмирал Вилхелм Канарис, наредио је 1939. године да Блох у Варшави пронађе рабина Јозефа Шмерсона, чувеног вођу секте ултраортодоксних Јевреја Лубавихтер, и пребаци га у Латвију, одакле је после премештен у САД. Ту је живео до своје смрти, 1994. године, и био прави “весник месије” за своје следбенике.

Абвер је сигурно знао ко је Шмерсон, али је вероватно већ тада онима који су припремали рат и видели у будућности стварање државе Израел, овај најављивац Спасиоца био потребан као велики пропагатор државе Јевреја и повратка у “јеврејску свету земљу”. Риг је такође открио да је седамнаест особа јеврејског порекла у току постојања нацистичке Немачке одликовано Витешким крстом, највишим немачким војним одликовањем. Такође је документовао да је 2400 рођака завршило у логорима смрти, а да 1000 оних који су били у униформама немачке војске није могло да им помогне. Није ли то страшно? Од почетка XX века, у току Првог светског рата и у времену између два рата, одвијао се паклени, минуциозно разрађен план, покривен невиђеном манипулацијом и преваром светског јавног мњења како би се план остварио. Стварање и неговање монструма, Адолфа Хитлера, ишло је непогрешивом линијом креирања услова за нови светки рат у коме ће изгинути десетине милиона људи како би се убрзали процеси стварања светске владе, њене политичке структуре на глобалном нивоу и свести код људи, да је то неопходно како би се обезбедила “колективна сигурност”

Izbor

лиса. Илуминати и Ротшилди су константним повлачењем и глумљењем слабости и неодлучности охрабривали Хитлера да иде из једне авантуре у другу. Зато је на челу британске владе био трагични наивац, Невил Чемберлен, који је веровао да зна шта ради, иако су други вукли потезе којих он није био свестан и који ће довести Хитлера да направи грешку после које неће моћи назад – инвазију на Чехословачку 1939. године. Колико

је Чемберлен био ван догађаја сведочи његова изјава на Радио ББЦ, да је сукоб између Немачке и Чехословачке био “.... свађа у далекој земљи између људи о којима ми не знамо ништа.”Гертруда чланова Округлог стола, Краљевског инсти- Елијас пише:“Оно што је откривено је тута, Комитета 300, Лајонела Кертиса, запрепашћујуће, чак и у данашње време, Леополда Ејмерија, лорда Лотијана, Џе- а то је податак да су постојали аранжмани фрија Досона, виконта Хејлшама, војводе који су претходили продаји Чехословачке од Кента, брата краља Едварда VIII и од стране Чемберлена 1939. године, који краља Џорџа VI. Едвард није абдицирао су Немачку претворили у војну суперсилу. Чињеница је да су заводи “Шкода”, највећа фабрика муниције у централној Европи, коју је контролисала француска фирма “Шнајдер Крузо”, и највећа челичана као што је “Витовиц”, били власништво Ротшилда, и све је то предато Немачкој... Смртна пресуда (Чехословачкој) била је потписана у канцеларијама “Унилевера” у Аусигу, седишту пронацистичке клике.” Кад је окупација Чехословачке окончана, ситуација се променила преко ноћи. Лорд Халифакс је започео пропагандну акцију која је створила праву ратну панику, познату као “плашење ратом”. Влада је пустила у промет приче које су са претеривањем говориле о снази немачке војске. У народу је ширена паника како ће Немци започети рат бацањем бојних отрова из авиона над Енглеском, па се почело са дељењем гасних маски и копањем ровова у енглеским парковима! Лорд Лотијан и лорд Астор су изненада почели да с енглеског престола, после једанаест ме- држе говоре чији садржај је био потпуно сеци краљевања, због удовице, већ због супротан оном што су говорили годинама пре тога. Рат са Немачком! – све је било транспарентно јасно, једино што јавност није могла чак ни да наслути праве разлоге ове нагле промене. Осрамоћени Чемберлен је отишао, нови премијер је постао Винстон Черчил. Каква случајност да Черчилови имају блиске везе са Ротшилдима. Винстоновог оца, лорда Рандолфа Черчила, финансирала је кућа Ротшилд док је био британски министар финансија, средином XIX века, а његов најближи отворених симпатија према нацистима, пријатељ био је Натанијел Ротшилд. Када и вероватно је да би био против рата са је умро, остао је дуг Ротшилдима од 65.000 Немачком, који се већ припремао иза ку- фунти, што је за то време била велика


Izbor

сума. Винстон им је такође дуговао, и био добар пријатељ лорда Виктора Ротшилда и његовог главног помагача у Америци, Бернарда Баруха. Веза се не прекида ни данас. Породица Черчил је 1995. године продала Винстонове папире, преписку и другу заоставштину Меморијалном фонду за национално наслеђе за 12,5 милиона фунти. Председник Меморијалног фонда, који је дарежљиво одрешио кесу, је лорд Јакоб Ротшилд. Черчилови су одржавали блиске везе и са Бернардом Барухом и породицом Сесилс. Сесилси су контролисали мрежу коју су у свету разапели језуити, и били на услузи другим важним породицама европске елите као што су Хабзбурзи и Црно племство у Италији. Када је пре пар година изашла књига америчког историчара Ричарда Брајтмана, “Званичне тајне”, почеле су жучне полемике око њеног кључног навода да је британска обавештајна служба, па самим тим и америчка, од краја 1941. године, када је проваљен немачки систем кодираних радио порука “Енигма”, знала за масовно уништавање Јевреја, али да ништа није предузела да то спречи. Већ приликом напада на Совјетски Савез почеле су да стижу радио вести о “цишћењу терена”. Између 19. и 22. августа војници 45-ог батаљона убили су 1059 Јевреја у Славути, на јужном делу фронта. У Украјини је 320-ти батаљон убио почетком септембра прво 4200, а онда још 2000 Јевреја. У КаменецПодолску, такође у Украјини, немачка полција масакрирала је двадесет хиљада . Јевреја. Крајем 1941. године шифроване поруке постале су врло експлицитне. Садржале су податке о депортовању Јевреја у логоре, наручиван је Циклон Б, тражили су се стручњаци ради довршења Аушвица, а онда су у току следеће три године, у безбројним извештајима, следиле статистике о убијенима и депортованима. Зашто Запад није реаговао? Брајтман је трпео страховите критике због изнетих података. Оправдавање ћутања често је имало бљутав укус. По једнима, Британци нису реаговали како Немци не би схватили да им је шифра проваљена. Други су сматрали да је ћутање последица искустава из Првог светског рата, када се испоставило да су информације о немачким зверствима у Белгији и Француској биле пропаганда, па су се плашили да и овог пута не дођу у исту ситуацију. Осим тога, Запад се плашио

Feqton

реакције Арапа и њиховог преласка на страну нацизма ако се овај превише буде залагао за Јевреје. Колега историчар, Џон Киган, напао је Брајтмана у “Њујорк Тајмсу” написавши да није узео у обзир чињеницу да су савезници имали друге приоритете и да су “хуманитарни проблеми” морали да остану у другом плану. У Лондону је реаговао лорд Џенер од Браунстона, који је Брајтманове тезе назвао “увредљивим”. Није се нашао нико ко би храбро изрекао праву истину: да је британска обавештајна служба МИ6, на чијем челу је био лорд Виктор Ротшилд, намерно задржавала све ове информације. Разлог за то је, рекао бих, план Ротшилда и илумината да се Јевреји у Европи прореде, и да се та страшна чињеница искористи после рата као један од главних аргумената за стварање државе Израел! Други светски рат био је суштински битан за планове о глобалној контроли. После њега, у кратком року, створен је читав низ институција глобалне централизације, као што су Уједињене нације, Европска заједница, НАТО и читав низ других организација у области финансија, бизниса и медија. Ротшилди су дуго разрађивали и остваривали план стварања приватног царства у Палестини, а једна од кључних карика било је убеђивање Јевреја да се поново населе у “својој домовини”.

Чарлса Тејза Расела, илумината који је створио друштво Кула стражара, познато као Јеховини сведоци, иначе сатанисту

35 и педофила, по тврдњи његове жене, финансирали су Ротшилди. Требао им је овај култ контроле ума, као што су им требали мормони Џозефа Смита, масона тридесет и трећег степена, иначе врло сличног устројства јеховистима, које су финансирали кроз своју америчку филијалу “Kun, Leb & Co”. Сви главни јеховисти и мормони су били у исто време и масони. Још 1880. године Расел је прорекао да ће се Јевреји вратити у своју домовину. Није био видовит, знао је да постоји план који ће се једном остварити. Подсетићу и на 1917. годину и Балфурову декларацију, која је предвиђала стварање Палестине. Научници су касније доказали да је писмо написао, сам себи, лорд Лајонел Валтер Ротшилд. У томе му је помогао Алфред Милнер, који је био на челу Окру-

глог стола, једне од најважнијих тајних организација XX века. Из идеја и планова Округлог стола никли су Билдерберг група, Савет за међународне односе, Трилатерална комисија и Краљевски институт за међународне односе. Случајношћу, лорд Балфур је био члан тзв. унутрашњег круга чланова Округлог стола, Алфред Милнер председник, а финансијер, ко би други него лорд Лајонел Валтер Ротшилд. Две године касније, 1919. одржана је мировна конференција у Версају. Конференцију су организовали и водили “витезови” Округлог стола - Алфред Милнер, Едвард Мандел Хаус и Бернард Барух. Једна од одлука биле су огромне репарације које је Немачка морала да плати, што је отварало пут тоталног банкротства Немачке и уздизало једног Ротшилда и Хитлера ка власти у Немачкој. Да ово нису измишљотине, потврђују подаци. Америчког председника Вудроу Вилсона “саветовали” су у Версају пуковник Хаус и Бернард Барух, Ротшилдови људи, лидери Округлог стола у Америци. Британског премијера Лојда Џорџа “саветовали” су Алфред Милнер, Ротшилдов службеник, и сер Филип Сасун, директни потомак Мајера Амсела Ротшилда, оснивача династије Ротшилд. Француску је представљао Жорж


36 Клемансо, а његов “саветник” на конференцији био је министар унутрашњих послова Жорж Мандел, чије право име је било Јеробоам Ротшилд. У америчкој делегацији, у којој су била браћа Џон Фостер и Ален Далс, касније отворени нацисти и подржаваоци Хитлера, кључна личност био је човек Ротшилдових, Пол Варбург из “Кун Леба” и америчке филијале И. Г. Фарбена. У немачкој делегацији, један од чланова био је његов брат, Макс Варбург, који ће постати

Хитлеров банкар! Њихов домаћин на “мировној конференцији” био је барон Едмонд де Ротшилд, велики заговорник стварања државе Израел. Ово насељавање Израела почело је управо 1880. године, како је Расел прорекао, када је Едмонд де Ротшилд почео да финансира руске Јевреје како би дошли у Палестину да оснују насеља, фарме и фабрике, и почну нов живот. Иако је Едмунд де Ротшилд називан “оцем Израела” и бавио се овим пројектом до своје смрти 1934. године, његов прави циљ био је унапређење интереса Ротшилда, а према Јеврејима се односио са презиром и управљао гвозденом руком фармама и

Feqton “Ја сам створио Јишув, ја лично. Према томе, ниједан човек, било колониста или организација, нема право да се меша у моје планове...” У овој једној реченици види се прави став Ротшилда према јеврејском народу. Сви који су се нашли на њиховом путу немилосрдно су уклоњени. Ционистичка терористичка организација убила је грофа Бернадота, међународног посредника, 17. септембра 1948. године, зато што је хтео да предложи нову резолуцију у Уједињеним нацијама о раздвајању зараћених страна у Палестини. Едмонд де Ротшилд је био велики пријатељ Теодора Херцла, једног

од вођа ционистичког покрета, као и Хаима Вајцмана, другог великог лидера овог покрета. Једном приликом му је рекао: “Без мене, ционизам не би успео, али без ционизма, мој рад би био потпуно заустављен.” Овим тезама даје потврду и изјава П. В. Боте, бившег председника Јужне Африке, дата 1998. године: “Имао сам неких чудних послова са енглеским Ротшилдима у Кејптауну, када сам био председник.”

Izbor

састанку, Ротшилди су му рекли да се на банковним рачунима у швајцарским банкама налазе огромне суме новца који је некад припадао немачким Јеврејима, и да је слободан за инвестирање у Јужну Африку ако се договоре о каматним стопама. Било је то богатство отето немачким Јеврејима који су страдали под нацистичким режимом, што је недавно откривено и појавило се у светској јавности. Ротшилди су, од краја рата, тај новац обртали као свој! П. В. Бота је одбио тај новац, али је Пик Бота напустио састанак у друштву Ротшилда и могуће је да је неки договор касније направљен. Јужна Африка је иначе била поље широког деловања Ротшилда, прво преко њиховог човека Сесила Џона Роудса, као и Барнија Барнета, Алфреда Бејта и породице Опенхајмер, који већ два века пљачкају Јужну Африку немилице експлоатишући њена природна богатства.

Опенхајмери су толико велики и моћни да, рецимо, Рокфелери у односу на њих делују као сиромашни рођаци из провинције. Опенхајмери су власници гиганта по имену “Anglo American Corporation” који експлоатише злато и ди-

јаманте и контролише светско тржиште дијаманата одређујући квоте и цене, а новац се преко компаније “Минорко” на Бермудима реинвестира у САД. Не може

Он је затим испричао мрачну причу која све фабрикама у Палестини. Када су се 1901. го- говори о Ротшилдима. Прво су затражили дине јеврејски насељеници пожалили на састанак са њим и његовим министром његове диктаторске манире у управљању иностраних послова Пиком Ботом (нису “Јишувом”, барон Ротшилд је одговорио: у сродству), иначе илуминатом. На том


Izbor

Feqton

се ни наслутити колики је новац у питању у протеклих пола века ушао у САД, али се претпоставља да је једна од највећих светских банака, “Sitikorp”, под њиховом контролом. Опенхајмери су преузели контролу и над својим највећим ривалом у Јужној Африци, “Consolidated Gold Filds”, купивши 28% акција, и диктирају услове производње и продаје злата, дијаманата, платине, титана, бакра, гвожда, урана и педесет и два друга метала и минерала који се производе у Јужној Африци. Није зато чудо што су Опенхајмери кључни чланови Округлог стола и Комитета 300. Један од највећих шпекуланата на берзама широм света, у служби Новог светског поретка, је Џорџ Сорош, Јеврејин са

америчким пасошем. На берзама шпекулише милијардама долара са циљем дестабилизације валута и тржишта стварајући енормне профите у том процесу. Организација преко које иду спекулације зове се Квантум група и у њој доминирају швајцарски и италијански финансијери, припадници Црног племства. Сорош је заправо параван за англо-француску банкарску групацију Ротшилда. Један од чланова управног одбора Сорошевог Квантум фонда је Ричард Кац, председник “Rotšild Italija S.p.A.” у Милану и члан управног одбора Н. М. Ротшилд. Један од Сорошевих партнера у неколико његових подухвата био је сер Џејмс Голдсмит, рођак Ротшилда. Познато је да је Сорош извршио прави монетарни удар на енглеску фунту, што је у једном тренутку изазвало јаке поремећаје у европском монетарном систему, па су после тога нагло порасли захтеви за увођењем јединствене европске монете. Валутне шпекулације нити су шпекулације, нити су случајне. Оне се пажљиво планирају и спроводе како би изазвале одређене ефекте. Зато треба бити опрезан када се Сорошев фонд појави са “хуманитарним” програмима у некој земљи. Помоћ и стипендије су само прашина у очи. Циљ је минирање банкарског система те земље и отимање милијарди кроз шпекулације. Њихов повратак у Франкфурт, после педесет година, и поновно отварање банке у Немачкој, потврђује само једну ствар која се десила на једном од самита Европске

заједнице – Немачка постаје водећа земља Европе и формално, за будући Еврокорпус, Немачка ће дати шездесет хиљада војника, највише од свих земаља заједнице, а главнокомандујући је немачки генерал. Вермахт поново маршира, а Ротшилди ће помоћи из сенке.

37


38

S one strane zakona

Комунистички злочини

Izbor

суда у Карловцу неколико сведока који су говорили о ликвидацијама, али и о улози Ј. Сведоци тврде: Бољковац Бољковца у послератном погрому. Истрага о улози Ј. Бољковца није новост, јер прва је лично убијао сведочанства, која је прикупила полиција, Истрага је усмерена на Јосипа Бољко- датирају још из 2001., а настављена су свих вца, на крају рата заменика Озне за ових година.

Дубовца добар део одвођених завршио је у шуми Козјачи, одакле се већина никада није вратила. Како је у Карловцу било неколико логора за “непоћудне”, Бољковац је виђан и у вили Дуга Реса, у којој су биле просторије ОЗНА-е. У подруму је био затвор из кога су заточеници одвођени у шуму

Испитано је више од 50 сведока, а планирано је да их се испита стотину. Како су неки у међувремену умрли, одлучено је да се истрага сада убрза. Бољковц се у истрагама спомиње у Хитна истрага коју спроводе Одел крими- неколико ситуација. Сведоци кажу да је налистичке полиције ПУ карловачке, Жу- био редовито виђан у логорима, најчепаниско државно одветништво (ЖДО) шће у логору Дубовцу, кроз који су у и истражни судија Жупанијског суда у љето 1945. Прошле хиљаде домобрана, Карловцу Иван Перковић могла би бити усташа, легионара и осталих, а од којих историјска. Истрага се односи на ратне их је преживело само неколико десетина. злочине почињене на подручју Карловца Сведоци су спомињали и да је Бољковац током и непосредно после Другога светског суделовао у премлаћивању затвореника, рата, но не односи се само на откривање али и у убојству неких од бегунаца. десетака гробишта, где су победници покопали, без суда, ликвидиране војнике Сестре мучене струјом Почели су причу ослобођењем Озља, у тзв. НДХ. Први пут истрага је усмерена и на конкретно априлу 1945., када су Јосип Бољковац и име онога који се сумњичи да је суделовао Фрањо Јагаш на железничкој станици у у тим злочинима. Истрага је усмерена на Карловцу ухапсили Ану Црнић и Милицу Јосипа Бољковца, на крају рата заменика Миљавац те их војним џипом одвезли у Озне за срез и град Карловац, после и „Глазбену школу“ у Карловац, у којој је био логор. Мучене су струјом и силовао их је првога човјека карловачке УДБА-е. “НН припадника ОЗНА-е”. Старију сестру Милицу, која је имала двоје деце, пустили су, а млађу су одвезли из затвора и од тада јој се губи сваки траг. Бољковац, као шеф ОЗНА-е, поткрај јула 1945., скупини заточеника, пошто их је претходно 12 повезано жицом и ликвидирано, одржао је говор уз напомену “ако им падне усташка идеја на памет, биће за главу краћи”. Део је заточеника пуштен, а део послан на преваспитање. Неки од 60-ак испитаних У деведесетима је Бољковац знан као сведока спомињали су Бољковца и као руминистар полиције, после као политички ководиоца испитивања заточеника који су противник председника Ф. Туђмана јер из вараждинске касарне возом превезени је, уз Јосипа Манолића и Стјепана Ме- у Карловац. Већи је део њих увек око сића отпао из ХДЗ-а. После је жестоко поноћи био камионима одвожен на стреоптуживао Г. Шушка и Б. Главаша да су љања, а четворица су поштеђена. Неки својим потезима придонели ескалацији су сведоци тумачили како их је Бољковац рата у деведесетима. Истражни судија и лично тукао (дрвеном палицом) те испитао је у просторијама Жупанијског одређивао које људе треба одводити. Из

Козјачу. Сведоци су потврдили како се из тог смера чула пуцњава, а људи се више нису враћали. Из Дубовца су заточеници одвођени и возом, до Дубраве, где су ликвидирани у пределу званом Лужањак. Неки су сведочили да је ноћу одвожено по сто до сто педесет заточеника те да је било најмање седам “транспорта”.

срез и град Карловац, после и првога човека карловачке УДБА-е.

“Ништа му неће бити” Скупина сведока која је говорила о ликвидацији Валентина Бановца и Славка Воловића тврдила је пак да су се они предали Бољковцу, а да их је он на превару дао побити. Напротив, Бановцу је и “особно просуо мозак рафалом из аутомата”. Суду је, чини се, овај догађај из октобра 1947. кључан. Убиство Валентина Бановца симболична је прича. Бановац је пре рата био мачековац, интелектуалац. Од 1941. до 1943. илегално је потпомагао партизански покрет те људима говорио да ће “комунизам завладати целим светом”. Из тог времена познаје и Бољковца и били су јако добри пријатељи. Током 1943. посвађао се с партизанима, који су га лажно оптужили да сарађује с усташама. Валентина су ухватили партизани и осудили га на смрт, но побегао је из затвора, препливао Купу и – јавио се у усташе. Након рата поново га партизани хапсе, али он поновно бежи из затвора. Скривао се у Тончић селу, код своје мајке, у посебно саграђеном склоништу испод стуба где га нико није пронашао, све до 1947. Тада, с још седам партизана у кућу је бануо Бољковац и “обрадио” мајку и очуха. Тврдио је да је проглашена амнестија, да је Валентин радио пре за партизане и потпомагао партизански покрет, да им треба и да му се ништа неће догодити... Након дугог наговарања, очух је попустио и показао склониште. У склоништу су били


Izbor

S one strane zakona

Валентин и Славко Воловић. Предали су преименованој у Удбу, провео седам годисе. Како је у склоништу било много хране, на, од 1944. године. сви су заједно сели и обедовали. Бољковац је опет понављао да је Валентин јако способан човјек и да му се ништа неће догодити. Након завршетка јела ознаши су жицом повезали Валентина и Славка, па је Валентин на вратима пољубио мајку и рекао јој: “Ово је мој крај”. Мајка Ева, син Павле и очух Мија Драгањац стајали су на вратима куће када се те се на удаљености 10-ак метара зачула појединачна пуцњава, потом и рафал. Забранио им погреб Мајка је после причала да је син Павле повикао Бољковцу; “Јожа, не пуцај, видиш да је мртав”. Међутим, Јожа је пустио још један рафал по глави Валентина који је још давао знакове живота. – Потом су се Валентину лубања и мозак просули по путу - казао је један сведок. Бољковац је наредио да Славка покопају у врту, а Валентина “како зна”. Но на дан покопа стигла су два милицајца и забранила покоп на гробљу па су Валентина покопали у шуми. Неколико је сведока рекло како су видели Бољковца да особно, из аутомата, пуца Бановцу у главу. Пошто судац Перковић обави хитно испитивање још живих сведока, даље потезе оставиће тужитељству. Веројатно је да ће врло брзо бити ексхумације неколико спомињаних гробишта, за локације које је ЖДО већ добио од меродавних служби.

Бољковац: Кои су ти сведоци који сада мене терете? “У логору на Дубовцу никада нисам радио. Главни је био капетан Божић, затим Матешић, Коричан, Врбетић. Тај логор који је био на месту иза данашње Пивоваре, према Купи, био је у меродавности војне Озне. И моја два рођака су тамо нестала”, каже Јосип Бољковац, који је у Озни, после

– Нико ме није испитивао о поратним злочинима у Карловцу. Ко су ти сведоци који сад мене терете? Па ни један из логора није жив – говори, те додаје да је и сам чуо за постојање логора на карловачком подручју, али у њима никада није био: – Наводно су заробљеници одвођени и у Мачешић Поток, где су усташе убиле неколико стотина Срба. Спомињала се и Брезова Глава, место на којем су 1942.

године потучени усташе и домобрани. Тако сам чуо, не знам је ли истина – уверава Бољковац.

39 Убиство Славе Воловића и Валентина Бановца, за шта га сведоци сумњиче, описује

као велику професионалну погрешку себи подређених. Тврди да су обојица убијених били ратни злочинци: Воловић Гестапа, а Бановац УНС-а: – Не, нисам видео кад су их убијали – каже. Тај је догађај описао и у својој књизи “Истина мора изаћи ван”.

Написао је да су на терен дошли након дојаве да се њих двојица тамо скривају те да им је један од чланова породице показао склониште у дворцу у Тончић Селу, где су се скривали. Убијени су, тврди Бољковац, док је он разговарао с Воловићевом породицом. У књизи наводи да су му подређени одговорили како нису издржали Бановчеву провокацију па су зато импулсивно реаговали.

Извор Вечерњи лист, Загреб, аутор: Давор Иванковић

Очеви се умало поубијали због тинејџерске љубави Очеви двоје заљубљених малолетника, 14-годишње девојчице и 17-годишњег младића, су се жестоко посвађали.


40

Незадовољни што су њихова деца у вези, очеви су разменили увреде и псовке, а напослетку је пала и претња убиством. Најдебљи крај ипак је извукла девојчица коју је отац претукао дрвеним штапом Како дознајемо од гласноговорнице ПУ бродско-посавске Кате Нујић, љутити очеви двоје заљубљених тинејџера посвађали су се кад су се , нешто после 20 сати, сусрели на улици. Након галаме и узајамне размене псовки и увреда, 57-годишњи младићев отац запретио је оцу девојчице, с којом је његов син у вези, да ће га убити. Узнемирени грађани, пред чијим се очима одвијала жестока свађа разјарених очева, позвали су полицију, но двојац се до њиховог доласка разишао. Отац 14-годишње девојчице није се смирио нити након доласка кући, где је уследила права драма. Љутит због везе своје кћери и 17-годишњег суседа, дрвеним је штапом претукао девојчицу, којој је након тога указана лекарска помоћ. На врата двојице насилника убрзо су закуцали полицајци. Привели су 57-годишњег младићева оца, над којим је спроведено криминалистичко истраживање, а након тога и 51-годишњака који је штапом претукао своју 14-годишњу кћер. Очеви, који су, како дознајемо, од раније познати полицији по насилничком понашању и нарушавању јавног реда и мира, зарадили су прекршајне пријаве, 51-годишњак због насиља у породици над малолетном кћери, а 57-годишњак због нарушавања јавног реда и мира. О претњи убиством полиција ће посебним извештајем известити Општинско државно тужилаштво у Славонском Броду, због чега би младићев отац могао добити и казнену пријаву.

Izbor

S one strane zakona некадашње политичке елите Србије и Хрватске и криминалаца из обе државе са убиством Зорана Ђинђића. Фрањо Грегурић, ратни премијер Туђманове Хрватске, један је од људи који стоје иза политичке позадине убиства Зорана Ђинђића!

Ово за Курир тврди хрватски новинар Домагој Маргетић, који најављује да ће на свом сајту www.necenzurisano.com ускоро објавити документа која ће доказати овакве тврдње! Маргетић, такође, открива да поседују документа којима се потврђује да иза убиства српског премијера стоји део некадашње политичке елите Србије и Хрватске који је повезан са криминалним структурама у обе државе. Неки тајни списи, наводи Маргетић, доводе у везу Грегорића с блиским Ђинђићевим сарадницима у влади Србије! - Тврдим да је Грегорић, иако у пензији, и даље један од најутицајнијих људи у Хрватској. Пошли смо од чињенице да су непосредни починиоци убиства „земунски Извор Тпортал, Загреб, клан“ и Легија, али никад нико није аутор: Сања Рапајић утврдио шта је стварни мотив убиства. Мотив за убиство српског премијера није био Хашки трибунал, него такозвани Милошевићев новац, који је током рата ХРВАТИ СТОЈЕ ИЗА ПОЛИТИЧКЕ ПОЗАДИНЕ изношен из земље на тајне рачуне, а којим је Ђинђић почео да се бави. УБИСТВА ЂИНЂИЋА Грегорић је током деведесетих, са још Новинар Домагој Маргетић тврди да неколицином најутицајнијих људи у поседује документа о повезаности Хрватској, а заједно са Милошевићем, учествовао у изношењу „Милошевићевог

новца“ из Србије, који је пребациван на тајне рачуне у банкама у којима удео имају Хрвати - наводи Маргетић. Прва грешка српских истражитеља, наставља Маргетић, јесте то што нико није истраживао дубље везе с другим криминалних организацијама и подземљем

у региону.

- У Србији се све свело на унутрашњу причу. Питање је да ли је то урађено намерно или не. „Земунски клан“ је свакако био део у плану извршења атентата и дошли смо до докумената којим се та веза и потврђује. Али је чињеница и то да је криминална архитектура на Балкану зачета у Грегорићево време, који је уско сарађивао с Милошевићем. Док је обичан народ ратовао, створена је тајна структура у обе државе, која је зарађивала велики новац. У време владе Грегорића многим српским криминалцима издати су пасоши, што је случај и с Легијом, а таква пракса настављена је и касније - уверава Маргетић. Извор Курир, Београд

ОГЛАСИО СЕ: Дарко Шарић

Друже Дарко, пиши ново писмо... ... Ово прво разумјели нисмо, каже народна песма. Писмо Дарка Шарића које се ових дана телали на сва уста у ствари је недогађај, глупава таблоидна сензација и којештарија. То што адвокати и таблоиди имају свој интерес у надувавању те приче, друга је ствар у недостатку дрекаваца (сезона ће тек наступити) и сличних летњих тема, писмо које је – кажу! – бегунац од правде и од још неколико важних


Izbor

планетарних агенција за борбу против наркотика, Дарко Шарић, упутио свом адвокату Зденку Томановићу и васколиком српском правосуђу постало је сензација недеље. Сви примили, сви сада то читају и анализирају; те зашто; те шта хоће; те је л’ то баш он?

Шта Дарко Шарић хоће, то је јасно и без писама. Хоће да му се не продаје имовина на добош и ту га сасвим разумемо: а ко то воли? Има ту неколико правосудних цепидлачења око тога, али то ће стручњаци цивилисти већ рашчивијати у дужном року. Вратимо се ми на та писма. Одакле писма? Каже адвокат Томановић да је писмо које је он примио, руком писано, вели, стигло из једне “евроазијске земље” коју не може да именује. Евроазијских земаља има укупно две: Руска Федерација и Турска, пак ви сад бирајте. Познаваоци прилика кажу да Турска није баш најзгоднија држава за сакривање од Интерпола; Русија је много згоднија, као што смо видели из неколико поучних примера (Богољуб Карић, Мира и Марко Милошевић), али добро. Дарко Шарић – колико год кукао над својим лампама и намештајем – има довољно пара да себи у тој некој “евроазијској земљи” нађе еколошку нишу у коју ће се завући и мирно живети, под условом да се покрије ушима, завуче у мишју рупу и буде тиши од траве; нарочито да се не меша у локална посла с кокаином и сличним супстанцама. Уверљиве лажне папире засигурно већ има (довољно је бистар да је на то мислио на време); све остало много је лакше. Што се самих писама тиче, могла су да буду написана било где на планети, па послата из “евроазијске земље”, хвала лепо. Ту поштански жигови, марке и коверте не значе ништа, мада се морају проверити чисто рутински. Аутентичност – дакле, је ли то писао баш Дарко Шарић – даде се утврдити сразмерно лако, графолошким вештачењем потписа и рукописа писма (ако га има, као што адвокат Томановић

41 тврди). Та је техника стара и неспорна. Сада треба сравнити и упоредити податке добијене свим овим анализама: графолошки налаз; старост, састав, порекло и Ако испадне да је та писма писао баш Дарко прибављивост папира и мастила, односно Шарић, долазимо до занимљивијег дела тонера; време писања документа. Пресек модерне криминалистичко-форензичке свих ових сазнања указаће прилично претехнике. Испитивање докумената надасве цизно на криминалистички релевантне је занимљива грана науке. Антиквитетна околности: време писања, прибављивост документа овде остављамо по страни, по папира и тонера/мастила, порекло папира природи ствари. Код оваквих докумената и тонера/мастила, старост свих тих елемекаква су Шарићева такозвана писма, прво ната, њихову евентуалну изложеност лосе гледају општи изглед и формат папира, калним материјалним утицајима попут пракао и врста штампача и тонера – ако су шине, атмосферског таложења итд., као и из компјутерског штампача (а из чега би могућим биолошким контаминацијама били у данашње време?). Штампачи су каква је ДНК. тежи за идентификацију од механичких писаћих машина старог типа, али се даду разврстати у неколико основних типова. Све је то познато и расположиво, нарочито Мастило из тонера такође је подложно код великих планетарних агенција каква је хемијској анализи, али ни ту нема много америчка ДЕА, која користи техничке решанси за прецизну идентификацију. Сви сурсе ФБИ кад им затребају и коју Дарко праве штампаче и сви пуне тонере, па како Шарић, колико видимо, акутно занима. ко зна и уме. Ипак се ту може направити Ако се те анализе ураде савесно, порекло извесна елиминација. Шарићевих писама биће колико-толико сужено на неку могућу “евроазијску” или другу земљу, што је већ нешто. А после Ту долазимо до папира, који је изузетно ћемо видети. важан траг код ове врсте докумената. Извор Време, Београд, Сваки крим-техничар (данас се то, због аутор: Милош Васић телевизије, зове форензичар) прво ће – за сваки случај – проверити има ли отисака прстију на папиру; сваком уметнику омакне се грешка. Онда се проверавају формат, начин резања, врста и старост Марко Лопушина, публициста и нопапира. Папир за штампаче и већ остало винар у својој новој књизи “ЦИА у изгледа вазда исто, али има своје посебне Србији” разоткрива тајне ове моће карактеристике. Ту је од велике помоћи организације, али и улогу америчке један страшно користан уређај који се зо- амбасадое (и амбасадора) у Београду ве гасни спектрохроматограф, или гасни хроматоспектрограф, немојте ме хватати ЦИА хара Србијом за реч. Укратко: из папира оригиналног документа изваде се узорци чистог и одштампаног папира (то се ради оном “Србија је међу четири најсиромашније канцеларијском направом за бушење ру- земље Европе, а стопа незапослености па и прављење конфета). Ти се кружићи је међу највећим у свету! По висини затим, један по један, стављају у тај уређај инфлације Србија је у рангу афричких који их нагло спали и анализира гасове и неразвијених азијских земаља, а по који од њих настану. Тако се добије спе- извозу је потпуно инфериорна у међуктрограм из кога се јасно виде сви хемијски народној размени.” елементи присутни у папиру и тонеру или писаљки било ког типа. Број различитих мастила, пуњења за хемијске оловке итд. ограничен је и зато постоји могућност сужавања и елиминације. Исто је и са папиром: искусна лабораторија са добром базом података указаће одмах на порекло коришћеног папира, а тих извора папира нема толико много.

S one strane zakona

Ове, узнемирујуће, податке по српску јавност објавила је америчка Централна информативна агенција у марту 2010. године. Према подацима ЦИА, Србија је на 103. месту по висини друштвеног производа по становнику. По стопи незапослености Србија се од 200 посматраних земаља налази на 163. месту, по висини годишње инфлације, Србија је на 165. месту.


42 Закључак ЦИА гласи: Срби, лоши сте!

S one strane zakona На челу те заједнице у САД од 16 агентура управо се налази ЦИА, тако да је амбасадор

Izbor

Американци не скривају постојање маринаца у Београду, али о њима нерадо

Од државе Србије, према процени ЦИА, Мери Ворлик уједно и шеф Централне говоре. У самој амбасади, у њеном доњем лошија је само наша јужна покрајина Ко- информативне агенције у Србији. делу, до Сарајевске улице налази мала сово и Метохија. касарна за америчке маринце. Овде ови професионалци америчке армије имају на располагању спаваоницу, оружарницу, Главна америчка агентура посебно рангира просторије за обуку и тренинг, мензу, али и Косово (као независно?!), које је по и право кошаркашко игралиште. Број амедруштвеном производу на 172. месту, ричких маринаца у Београду и њихово нанезапослености на 189. месту, а инфлацији оружање су државна тајна САД. на 147. месту. Док се на листи извозника Космет и не налази. Анализа коју је направио наш, већ десетак година чудљиви савезник у демократији, САД, односно њихова главна тајна служба ЦИА, очито је и једносмерна и злонамерна. Американци, ни једног тренутка, не помињу НАТО бомбардовање 1999. које је уништило нашу привреду, али и ембарго, који ни данас не дозвољава извоз српских производа у иностранство. САД и ЦИА су нам деценијама, мало пријатељи, мало непријатељи, јер се о томе никада јасно не изјашњавају. Нарочито не после захлађења наших односа 2009. године. Уместо гласног пријатељског дијалога Американци су нам почетком 2010. године послали новог дипломатског представника, да заступа политичке интересе Вашингтона у Београду, али и да настави ширење америчке демократије, јавно, али и тајно. Српској јавности је, међутим, мало познато да је нови амбасадор госпођа Мери Ворлик, не само дипломатски и политички представник САД, већ уједно и шеф Обавештајне заједнице ове велике силе у Србији.

Амбасада САД је највећа дипломатска мисија у Србији и на Балкану. Ова мисија је уједно и највећа дирекција ЦИА у Србији. У самој амбасади је стациониран Одред америчких маринаца, са задатком да штити америчко особље, америчко знамење, као и америчку имовину.


Izbor

S one strane zakona

43 за заштиту одојчади, деце и омладине поклонили играчке. То је део америчке традиције, која се спроводи свуда где САД имају своја дипломатска представништва. Званично маринци у Амбасади САД спроводе у дело други ниво унутрашње заштите, али у међувремену тражили и прилику да делују на територији Србије. Наиме, амерички политичари су током 2005. имали идеју да се специјални вод маринаца ангажује у потрагама за генералом Ратком Младићем по Србији. Наша влада је, међутим, ту америчку понуду одбила.

Како тврде наши војни обавештајци, број маринаца који последњих две деценије

Америчка амбасада у Београду је и обавештајни центар САД у Србији. На челу тог центра налази се амбасадор, који координира послове представника америчких тајних служби. Да би заштитили свој штите Амбасаду САД кретао се од 20 до агентурни рад Американци су инсталирали чак 100. уређаје за онемогућавање прислушкивања електронским путем, опрему за заштиту телефонских и интернет веза, машине за кодирање и дешифровање порука из Вашингтона, апарат за уништавања поверљивих порука и депеша, сателитске антене за праћење збивања у Србији, САД и читавом свету. Американци су у бившој Југославији имали две дипломатске мисије: амбасаду у Београду и генерални конзулат у Загребу. У нашем главном граду од седамдесетак америчких службеника, 35 је имало дипломатски статус и имунитет. Ту је радило још и 220 југословенских грађана, од којих већина стално. Сходно својој политичкој и дипломатској пракси, Америка је у Југославију увек слала људе који су били школовани и добро познавали Источну Европу, Балкан, па и Југославију. Пре него У време ратних збивања у Југославији дешто би дошли у Београд, многи амерички ведесетих година америчка амбасада је дипломати би службовали у Загребу, у конепрестано повећавала број маринаца, нзулату, па су тако и амбасадори Ворен Цитако да је у зиму 1999. њихов број дошао мерман и Вилијам Монтгомери били у том до 100. Били су наоружани аутоматским пуконзулату. Има стручњака који тврде да је шкама, зољама и бацачима пламена. Када за америчке дипломате Београд често био је 24. марта 1999. започео рат, маринци су и улазница за Москву. То је уједно значило повучени у Скопље, где су преузели обеи да су се догађаји у СССР-у најбоље могли збеђења Амбасаде САД у Македонији. пратити управо из СФРЈ. Тај Одред америчких маринаца вратио се редовној служби у Амбасади САД у Београду тек 2003. године. Наиме, у веме бомбардовања НАТО амерички изасланици су затворили амбасаду и преселили се у хотел Хајат. Маринце је у амбасаду вратио амбасадор Вилијам Монтгомери у лето 2003. када је изведена свечана церемонија подизања америчке и војне заставе. Шира српска јавност америчке професионалне војнике не виђа у ратним, већ у парадним униформама, јер у свечаним приликама наступају као почасна гарда. А у хуманитарним акцијама маринци се појављују као добротвори. Тако су се на сајту амбасаде појавили снимци младих маринаца приликом посете школе у Праљанима. А пре тога, 31. децембра 2007. су штићеницима Центра

Амбасада САД успостављена је 1945. године и већ тада, преко својих представника, Американци организују и класичан обавештајни рад, повезујући се са остацима развлашћених партија и


44 колаборационистима. Америка тада не само да отворено развија шпијунажу већ организује и конкретне терористичке акције, атентате, диверзије, саботаже и убацивање непријатељских група из иностранства. Током 1946. године вођено је више судских процеса на којима је откривена шпијунска делатност појединих дипломата САД и тако дискредитована улога ове амбасаде. - За шест деценија колико делује на простору наше земље ЦИА је пет пута мењала своју обавештајну активност, да би од љутог непријатеља постала чудљиви савезник – тврди Марко Лопушина Званично обезбеђење највеће стране амбасаде у Београду врши се у четири нивоа. Први ниво чини унутрашње обезбеђење, које су спроводили радници агенције ДМД, чији је власник Драгиша Маринковић, члан ДС-а. Они, на свих пет улаза Амбасаде САД, легитимишу службенике и посетиоце, деле пропуснице, одузимају мобилне телефоне, фото апарате и диктафоне, на рендгену скенурају гардеробу и торбе. Агенција ДМД поред физичко-техничког обезбеђења, у Амбасади САД, обавља даљински и видео надзор, чишћење климатизације, контроле приступа, транспорта новца и драгоцености, детекције пожара и противпожарне заштите. Други унутрашњи ниво обављају маринци, а трећи ниво обезбеђења споља, обавља Специјална антитерористичка јединица МУП Србије. Припадници САЈ наоружани аутоматским пушкама обезбеђују све тротоаре и пролазе око америчке амбасаде. Четврти ниво заштите Амбасаде САД обављају амерички шпијунски и ратни сателити, који обављају надзор из васионе. о

Пренето из Сведок, Београд, , аутор: Марко Лопушина

Братунац: Сами оплакују своје жртве Обележена годишњица страдања Срба братуначко-сребреничког краја. Додик: Овде се догодио геноцид. Изостали политичари из региона и дипломате

Парастосом на војничком гробљу у Братунцу где је освећен централни спомен-крст у понедељак је обележено 18 година од страдања Срба на подручју Сребренице и Братунца, које су убиле муслиманске снаге из Сребренице. У Биљачи, Сасама и Залазју, где су на Петровдан 1992. муслиманске снаге под командом Насера Орића упале и изма-

Izbor

S one strane zakona сакрирале 69 српских цивила, више од 70 ранили, а 19 се воде као нестали, у понедељак ујутро паљене су свеће и полагани венци.

Дечак је једва размењен, каже Илија, и данас живи у Америци и, једноставно, нема где да се врати, јер му је убијена и мајка и разорено огњиште! Оваквих и

Обележевању српске трагедије и одавању почасти српским жртвама у овом делу источне Босне присуствовали су највиши представници Републике Српске, а изостали су, као и претходних година, политичари и дипломате из земље, региона и света. - Невероватно је то што злочинци нису кажњени, а међународна заједница игнорише чињеницу да је на овом простору убијено 3500 Срба - рекао је, на братуначком гробљу, Милорад Додик, премијер Републике. - Нико у РС не спори да је у Сребреници почињен злочин, где су масовно страдали Бошњаци, али игнорисање чињенице да су у овом крају страдали Срби говори о креирању само једне истине. Према његовим речима не може се одржати принцип по коме су једни само жртве, а други само злочинци. Уз напомену да злочин не може да буде прихватљив за РС, нити да је злочин над Бошњацима учињен у име Српске, Додик је рекао да оно што се догодило у Сребреници за њега није геноцид. - Ако је био геноцид, онда се десио овде, у Подрињу. И овде су страдали људи, а за то су одговорни појединци, рекао је Додик. И Јован Николић, један од преживелих мештана Кравице огорчен је што су Срби и ове године сами оплакивали своје жртве. - Био је цивилизацијски ред, да они коју су били у Поточарима , буду и овде. За Илију Гвозденовића из Сребренице, већ пуних 18 година, нема утехе. Изгубио је ћерку, коју су убили Орићеви војници . Овај седамдесетпетогодишњак, како каже, живи из ината . - Око 400 добро наоружаних Насерових војника напало је село Загоне, које су, на Петровдан 1992. године, бранили само мештани. Тог дана убијено је 14 мештана. Није им било довољно што су, пред мојим очима, убили ћерку, већ су мог, троипогодишњег унука, Александра Милошевића, заробили и одвели у Сребреницу.

сличних судбина, могло се чути на стотине у крају, где је страдало укупно 3267 Срба. Венце на споменик жртвама су положили и генерални конзул Србије у Бањалуци Јадранка Берајић, заменик високог представника међународне заједнице у БиХ Крис Бенет... Међу присутнима је била и делегација Српске напредне странке предвођена замеником председника те странке Александром Вучићем који је рекао да је делегација напредњака дошла како би се поклонила српским жртвама и да су то радили и пре, а радиће и убудуће. ТАДИЋ - Нисам ја портпарол председника Тадића, не знам зашто није дошао, али је сигурно да бих волео да је овде - рекао је Милорад Додик, на упорна инсистирања новинара из РС да одговори на питање зашто нема председника Србије,“ који је дан раније био у Поточарима“. На скупу у Братунцу био је Млађан Ђорђевић, саветник председника Србије. ЏОНАТАН МУР ИЗБЕГАО ПАРАСТОС Отправник послова америчке амбасаде у Сарајеву Џонатан Мур је прошетао Братунцем у пратњи својих сарадника и обезбеђења. Упитан да ли ће присуствовати петровданском обележавању жртава Срба у Подрињу, рекао је „да неће, јер није добио позив“. - Био сам у Поточарима. Овде сам дошао да видим какво је стање. Прошле године неки људи злоупотребили су Петровдан против сребреничких жртава - рекао је Мур за „Новости“. Извор Новости, Београд, аутори: Н.Петровић и В.Митрић


Izbor

Вехабије и тероризам срамота БиХ

Вехабије и тероризам су срамота БиХ, коју Европа због тога третира као сталну претњу миру, а сваког грађанина БиХ као потенцијалног терористу. Зато ћемо тражити забрану свих организација које се на било који начин доводе у везу са тероризмом.

Рекао је то заменик председавајућег Представничког дома Парламента БиХ Милорад Живковић током расправе о терористичком нападу у Бугојну и акцији “Свјетлост” у Маочи у Парламенту БиХ. - Морају се испунити три предуслова да би се разговарало о конкретним мерама: политичка воља, законодавни оквир и ефикаснији инструменти за спровођење закона. Како видимо, политичке воље у БиХ нема да се то реши, законодавни оквир би морао да проистекне из те политичке воље, а све организације које се баве борбом против овог зла у БиХ говоре да немају ни материјалне ни људске ресурсе да му се супротставе - казао је Живковић. Додао је да ће СНСД ускоро у процедуру упутити предлог измена и допуна Кривичног закона БиХ којим се забрањује деловање организација повезаних на било који начин са тероризмом. Живковић је казао да веома брине то што број особа спремних за терористичке акције у БиХ рапидно расте. - Прошле године се манипулисало цифром од 500 таквих особа, а ове године од 3.000. Сваки дан је стање озбиљније и треба га сасећи у корену. Овај проблем, ако адекватно не реагујемо, биће највећи проблем у будућности, како БиХ тако и Европе - истакао је Живковић. Додао је да треба раздвојити питање добијања безвизног режима од питања безбедности и пута БиХ ка ЕУ. - Либерализацију визног режима су сви добили, а ми смо испунили све услове и нисмо - сматра Живковић. Нагласио је да је питање тероризма питање живота и суживота свих у БиХ, које је тежак болесник који треба да се суочи са проблемом. Образлажући због чега српски посланици неће подржати Закон о заштити тајних података за који су бошњачки политичари

45 рекли да је услов за ЕУ и либерализацију Констатовао је да је реч о “бенигном слувизног режима, Живковић је казао да чају и да од тога не треба правити малигни “ничим изазвани неки политичари сами проблем” и да му “није јасно како се од дижу лествицу и постављају нове услове”. једног случаја прави 3.000 случајева”. Шеф клуба посланика СНСД-а Драго Кала- - Да нисам прочитао извештај директора бић рекао је да је расправа о проблему ОБА, слушајући расправу појединих тероризма у БиХ вођена без уважавања чи- посланика помислио бих да је узрок тероњеница и да је њен резултат “дупло голо”. ризму у БиХ и терористичком нападу ро- У БиХ постоји опструкција борбе против кенрол - каже посланик СНСД-а Жељко тероризма и не постоји политичка воља Кузмановић. Посланик СДС-а Мирко Околић, који је и председавајући Комисије за контролу над радом Обавештајно-безбедносне агенције, казао је да податак да у БиХ има око 3.000 лица која су у сваком тренутку спремна да направе терористички акт није изненађујући. - Тај број је већи од оног који смо добијали од надлежних државних институција - казао је Околић.

S one strane zakona

да се са њим обрачуна. Министарство безбедности нас је недавно обавестило да у БиХ не постоји опасност од тероризма, а сада добијамо податке да у БиХ постоји више од 3.000 људи који су потенцијални терористи. То је јасан показатељ да постоје опструкције - истакао је Калабић.

Додао је да после Бугојна БиХ мора бити свесна да је тероризам овде присутан и да се са тим проблемом мора позабавити. - Тероризам су увезли бошњачки политичари, са Алијом Изетбеговићем на

Додао је да је РС носила тешки терет због хашких оптуженика и са тим се суочила. - Сада је терет на ФБиХ када је реч о терористима и са тим теретом треба да се суочи, а не да га опструише - рекао је Калабић. Посланик СДА Бакир Изетбеговић казао је да је Харис Чаушевић, који је извео терористички напад у Бугојну, “бивши рокер и човек који се налази у стресу”.

челу, током и непосредно после рата. Он се увозио и преко суседне Хрватске и одређених међународних институција које су омогућиле долазак муџахедина, припадника “Ал-Каиде” и других радикалних исламских организација. Требало је да напусте БиХ по потписивању Дејтонског споразума, али та дејтонска ставка никада није имплементирана и они су још овде констатовао је.


46 S one strane zakona Коментаришући податак да су сада у БиХ за дрогирао седативом Quaalude, принудио тероризам спремни и људи који су одавде, на орални секс, силовао и содомизовао тј. бх. држављани, Околић је казао да је реч 13-огодишњу Саманту Гејмер. о великом проблему. - Особе афроазијског порекла завршиле су свој посао на том плану. Њихов посао је управо и био да доведу људе афроазијског порекла који се баве регрутацијом нових кадрова у БиХ јер се они изгледом не разликују од Европљана - констатовао је Околић, додавши да је недопустиво да полицијске, безбедносне и правосудне институције јавно говоре како та лица не признају законе и немају документа БиХ, а не чине ништа да их казне.

Бошњачки посланици који су у Представничком дому БиХ учествовали у расправи о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити тајних података заузели су се за његово доношење, уз оцену да би то помогло борби против тероризма. Околић је негирао ове тврдње, наводећи да су то “приче за малу дјецу”. Указујући на потребу досљедног спровођења постојећих закона, он је истакао да не може неко бити без докумената, као што је то случај са вехабијама у БиХ, а да не буде ухапшен.

Полански је у Америци био ухапшен 11. марта 1977, и пред великом поротом оптужница га је теретила за силовање уз употребу дроге, перверзију, содомију, развратан и похотљив акт према девојчици Извор Глас Српске, Бања Лука, млађој од четрнаест година и давање зааутор: Аутор: Жељка Домазет брањених средстава малолетницима. По савету адвоката, нагодио се да призна кривицу за незаконити сексуални однос, што је по калифорнијском закону синоним за силовање, да би осталих пет тачака оптуПолански није изручен жнице било одбачено. Америци Судија Лоренс Ритенбанд је добио мишљеШвајцарски суд одбио амерички за- ње психијатра вештака по коме он не би хтев за изручење Романа Поланског требало да буде осуђен на затвор и послао оптуженог за силовање 13-огодишње га на 90 дана дуго психијатријско посматрање у државном затвору Чино. После девојчице 1977. Године

42 дана посматрања и психијатријске еваШвајцарски суд је у понедељак 12. јула луације он је пуштен, али је преко адвоката одлучио да Сједињеним државама не изру- сазнао да судија сматра да предстоји зачи редитеља Романа Поланског оптуженог твор и депортација, па је 1. фебруара 1978. да је 8. августа 1977, у кући глумца Џека Ни- побегао у Француску практично неколико колсона у Холивуду, напио шампањцем, сати пре него што би био осуђен.

Izbor

Пошто је побегао од америчког суда, све тачке првобитне оптужнице против Поланског су биле враћене на снагу. Као

француски држављанин он је међутим, био заштићен од екстрадиције и ретко је напуштао Француску, избегавао је земље из којих може бити изручен. У међувремену, Саманта Гејмер је 1988. тужила Поланског због сексуалног злостављања, намерног наношења емоционалног бола и завођења. Полански се 1993. нагодио с Самантом Гејмер, међутим у августу 1996. још увек јој је дуговао 604.416 долара. Гејмер и њени адвокати су касније потврдили да је уговор испуњен.

Године 1997, Гејмер је јавно опростила Поланском и попунила формални захтев полицији у Лос Анђелесу да укине пријаву против њега. Године 2003. написала је писмо Лос Анђелес Тајму у коме се залагала


Izbor

47 да се Поланском дозволи повратак кући. Провео је ратне године у избеглиштву глумицу Шерон Тејт рођену у Даласу у Француски министар спољних послова широм Европе. Пољску је напустио 1961, Тексасу, са којом је ушао у љубавну везу, Бернар Кушнер је био очаран тим њеним неколико година живео у Паризу, преселио а потом се и венчао 25. јануара, 1968. у гестом. се у Британију, а затим у Америку. Лондону. Године 1969, трудна Шерон Тејт је у кући Романа Поланског у Бенедикт кањону изнад Лос Анђелеса масакрирана од стране чупавог серијског убице Чарлса Менсона, који рођен 1934. као дете 16-огодишње курве, који је тренутно на

S one strane zakona

Међутим кад је Полански кренуо у Цирих Током снимања филма Неустрашиви да прими награду за животно дело, шва- ловци на вампире упознао је америчку јцарска полиција га је 26. септембра 2009. задржала на циришком аеродрому на основу америчке потернице из 2005. Био је два месеца у швајцарском затвору, а 4. децембра 2009, одређен му је кућни притвор у његовој резиденцији Гштату, уз ношење специјалне наруквице помоћу које се контролише кретање. Платио је кауцију од 4,5 милиона долара. Петер Еспиноза, судија калифорнијског врховног суда је 22. јануара 2010. одлучио да Полански мора да се врати у Америку на суђење. Судија који је започео случај је умро. Швајцарске власти су тражиле од америчког министарства правде досије са оригиналном нагодбом између судије Ритенбанда и Поланског, али је у мају 2010. њихов захтев одбијен. Као да се нешто мрачно излило из његових филмова у живот значајног редитеља Романа Поланског, школованог у Лођу, чији један од првих кратких филмова из 1959. носи наслов Пали анђео.

Окружен је трагедијама. Његова мајка је умрла у концентрационом логору нацистичке Немачке, а Полански је избегао ову судбину, побегавши из краковског гета.


48

S one strane zakona Енглеској је режирао филм Магбет за који је један критичар написао да су у њему лешеви и убиства тако доминантни да је тешко обратити пажњу на поезију.

одслужењу доживотне казне за 9 монструозних убиставаа, а сумња се да је са својом «породицом» починио преко 35.Зидови те куће су били исписани крвљу, што је у тадашњој узаврелој јавности дочекано с ужасом.

У 2004, Полански је тужио магазин Ванити фер за клевету и добио одштету од 50.000 фунти стерлинга због тога што је овај лист написао да је на путу за Шеронину сахрану Роман сексуално напаствовао извесну младу моделсицу, тврдећи да од ње може направити следећу Шерон Тејт. Суд је у том процесу дозволио Роману Поланском да сведочи преко видео-линка, што се у Великој Британији први пут десило. После смрти Шерон Тејт, Роман Полански се вратио у Европу боравећи највише у Паризу и Гштату, и после дуже паузе у

Роман Полански је значајан редитељ краја XX века који својим нихилизмом разбија клишеа. Његов Cul-de-Sac (1966) је трагикомедија инспирисана авангардним «Чекајући Годоа» Самјуела Бекета и Рођендан (The Birthday Party) Харолда Пинтера. Први пут је био номинован, а 1963. и добио награду оскар за најбољи филм на страном језику за Нож у води из 1962. године, набијеног песимизмом о људским односима и љубомори. Његов филм Розмарина беба из 1968, за који добија оскара, изазвао је у то време морални земљотрес. Његов филм Чајнатаун (1974) је номинован чак за 11 оскара. Пет пута је номинован за оскара и добио награду за режију филма Пијаниста, који представља биографију пољско-јеврејског музичара Владислава Шпилмана. Добио је две награде Бафта, четири Цезара, Златни Глобус, Златну Палму.

Његова екстрадиција је била предмет спора између европских и америчких филмаџија, интелектуалаца, политичара, жртава и група за заштиту људских права. Они који га бране, тврде да је много вре-

Izbor

мена прошло и да је овај значајни уметник патио довољно, а они који га осуђују тврде да су његов таленат и слава засенили озбиљност оптужби против њега. Извор Време, Београд


Izbor

49


50

Reporta`e

Уместо биоскопа журка на броду

Izbor

Копањем по архивама и прелиставањем бројних докумената установио је бројне чињенице које недвосмислено потврђују да су се управо преко овог града многа места у Србији уписала у културну мапу Европе Професор и позоришни продуцент Милован Здравковић био је звезда пратећих програма овогодишњег 35. фестивала монодраме и пантомиме. Прво је отворио ауторску изложбу “Позоришни живот Земуна у 19. веку”, а нешто касније, представио је и истоимену књигу. - Потичем с Копаоника, али осећам се Земунцем пошто у Земуну живим од 1959. године - каже овај професор на Академији уметности Београд и дугогодишњи директор маркетинга у београдском Народном позоришту. - Пре него што ћу прећи реку и запослити се у нашем националном театру, дуго сам радио у култури Земуна. Био сам уредник програма у “Пинкију” и на Летњој сцени Гардош.

У Земуну је одувек српско становништво било у већини. То потврђују сви званични пописи становништва. Зато Миодрагу Здравковићу смета кад Земун називају немачким или хрватским градом. - Још у Аустроугарској било је тако. Открио сам и да су се у 19. веку, преко Земуна, градови Србије уписивали на културну мапу Европе. У њему се, рецимо, договарао прелазак глумаца из Српског народног позоришта у Новом Саду у београдско Народно позориште. Али и у крагујевачко, шабачко, књажевачко... И обрнуто. Прва и друга приватна опера У Земуну је често боравио и отац српског театра Јоаким Вујић. Неко време држао је часове француског и италијанског језика, а био је и учитељ у школи у парохијском

дому Николајевске цркве.

Позоришта “Мадленијанум” налазио антички храм посвећен богу Либеру. - Јоаким Вујић је за српско позориште исто Претпоставља се да су се у римском Таурушто и Шекспир за енглеско, Молијер за нуму, како се у то време називао Земун, у француско или Гете за немачко. Зато сам поменутом храму неговали неки облици предложио да се Јоакиму Вујићу постави позоришног живота.

меморијална плоча у порти земунске Николајевске цркве.

- На углу Змај-Јовине и Гајеве улице пре неколико деценија требало је да се гради дом културе, али се паметни БраИ великан српског глумишта Чича Илија нко Радивојевић, тадашњи председник Станојевић је у Земуну 1881. одиграо општине, договорио с Гојком Милетићем, своју прву глумачку ролу - мароканског управником београдског Народног позокраљевића у Шекспировом “Млетачком ришта, да тај театар има сцену и преко трговцу”. Дунава. Земун је тако добио позориште у које није морао ништа да улаже. Сад, - У Земуну је - наводи Милован Здравковић захваљујући Мадлени Цептер, та сцена је неке податке из свог вишегодишњег истраизрасла у театар европског нивоа. Али то живања - током 19. века одиграно око 2 000 није прва, како се рекламира, већ друга позоришних представа, гостовало је више приватна опера у Србији! Прву је пре јеод 200 позоришних трупа, а у самом граду дног века, у згради данашњег биоскопа постојале су три позоришне дружине, од “Балкан”, основао Земунац Жарко Савић, којих је најдуже деловало Земунско српско глумац и оперски певач. добровољно позоришно друштво. Из ове средине у том периоду потекло је више од Сећа се Милован одрастања код стрица, у шездесет глумаца! насељу Сутјеска, делу Земуна насељеном Занимљиво је да се баш на месту данашњег

колонистима из Босне и Хрватске. Баш у


Izbor

крају у којем је живео, у биоскопу “Сутјеска”, први пут осетио је лепоту жене гледајући заносну Натали Вуд у филму “Сјај у трави”. Биоскоп “Јединство” био је јединствен по томе што су представе почињале изласком лепо обучених девојка пред публику да би најавиле филм. У “Централу” пак гледао је све филмове италијанског неореализма... Данас су, нажалост, скоро сви земунски биоскопи претворени у тржне центре и ниједан не ради.

51

Reporta`e Криво му је што неке добре идеје нису довољно подржали општина и град. Кад је с Гојком Беаром и Бором Балаћем, садашњим замеником управника Народног позоришта, покренуо манифестацију “Гардошу с љубављу”, идеја је била да се скрене пажња на један од најлепших делова Земуна. Тада је то било социјално насеље, без воде и канализације, са запуштеном прелепом летњом позорницом идеалном за концерте и позоришне представе.

вечерње седељке поред реке. Близина воде терапијски делује на човека. Потпуно га опушта. Сви су с радошћу почели да одлазе “Код Боже”. Многи и не знају право име ресторана. Оливер Њего, Јадранка Јовановић, Драгана дел Монако, Миодраг Кривокапић, сценографи Герослав Зарић и Миодраг Табачки... Понекад с Гардоша, где живе, сиђе глумачко-брачни пар Бранка Пујић и Драган Јовановић. Наврате и остали Земунци: драмски писци Синиша Ковачевић и Игор Бојовић, редитељи Петар Зец, Сава Мрмак... - Што рече Цига Јеринић, кад се сви окупимо, то често личи на неку врсту образовног магистеријума. Памтим величанствене приче песника Раше Ливаде. И кад сам га спојио с бардом наше глуме Стевом Жигоном. Два врцава, духовита, генијална човека! Ма, каква позоришна представа?!То је било више од тога. Рођендани Милован Здравковић уме да негује пријатеље. Све их окупља једном годишње, на свој рођендан, 20. фебруара. - Поред забаве и дружења, то је и нека врста берзе - каже. - Петар Зец ми каже пре неколико година: “На оном твом скупу добио сам спонзора за књигу”. А други: “Договорио сам се о улози...” Има и оних који се баш тада у некога заљубе или стекну ново пријатељство. Ја сад имам обавезу, “морам” да их окупљам сваке године. Почео сам у мом поткровљу, а кад се број оних који долазе вишеструко повећао, журку сам пребацио код Јована Колунџије у “Гварнеријус”. У последње време дружимо се на броду “Леонардо”. Извор Илустрована Политика, Београд,аутор: Снежана Милошевић, фото: Владимир Марковић

Шездесетих година, у време хипи покрета, Милован Здравковић носио је дугу косу и имао надимак Чупко. Суботом и недељом, то се знало: правац дискотека. Међу популарнијим била је она у Евангелистичкој цркви, на углу према Тошином бунару. У земунској синагоги сместила се Летећа дискотека Зорана Модлија. Преко реке, у Београд, одлазило се само понекад. Углавном у Дом омладине, Студентски културни центар или на игранке у “Инекс”. Гардошу с љубављу

- Као пример доброг односа власти према култури увек наводим Единбуршки фестивал где сам био десетак пута - каже Здравковић. - Единбург, слепо црево Велике Британије и Европе, два месеца је култно место за окупљање. Зашто? Зато што је неки ентузијаста 1947. покренуо позоришни фестивал, а онда је свака следећа власт тај фестивал надограђивала и проширивала. Сад у град од неколико хиљада становника током лета дође милион туриста. Прошле године зарадили су фантастичних 35 милиона фунти!

- Моја генерација је више знала о “Битлсима” и “Стоунсима”, него о нашој народној музици. Ја сам научио да играм колце тек у тридесетим годинама. Можда је данас много нападани турбо-фолк ипак користан, јер нас, на неки начин, враћа нашем етносу.

Почетком деведесетих, баш кад је почео да ради у Народном позоришту и постао заузет Београдом, његов пријатељ Божа Радуловић отворио је кафић на Земунском кеју, поред обале Дунава. Тада је Милован Здравковић почео да доводи колеге и другове из света културе на поподневне или


52

@ivot, moda, estrada

ЖЕЉКО МИТРОВИЋ ОДБИО САРАДЊУ С АНђЕЛИНОМ ЖОЛИ! Власник Пинка одбио сарадњу са Анђелином Жоли, која има негативно мишљење о српском народу

судама о Србима. Знам да сарадња са њом отвара врата великог филмског бизниса, али не желим да будем део нечега што по ко зна који пут представља Србе као вечите лоше момке. Не желим и нећу - изјавио је Жељко Митровић. Тања Војтеховски открила је још неке детаље сценарија новог филма. - Радња филма је смештена на простору бивше Југославије у време ратних сукоба, а српски народ је стављен у негативну конотацију, за разлику од муслимана. Господин Митровић, као ни његова компанија, нису желели да буду део таквог пројекта, иако би сви скупа од тога профитирали - каже ПР “Пинк интернационала”. Извор Курир, Београд, аутор: В. Ђорђевић

Анђелина Џолие: Не могу веровати да ми тамо неки Митровић саботира филм

Izbor

контексту. Радња филма требала је бити смештена на просторима бивше Југославије и некада ратом захваћеним подручјима. У једној сцени група од двадесетак Срба силују лепу и младу муслиманку док српске жене навијају са стране. Пренето из Национал, Загреб

Парис Хилтон поново ухапшена због “траве” Парис Хилтон изгледа да нигде не иде без “траве”, па је у петак поново завршила у полицијској станици. Америчка старлета је ухапшена у прошли петак због поседовања марихуане, по изласку из авиона на Корзици. Дрога је пронађена у њеној ташни приликом контроле на аеродрому Фигари на који је слетела у приватном ави-ону који је полетео из Париза.

Невенчана супруга Бреда Пита је наредила да се снимање филма обустави до далњег, а нен бес био је на врхунцу “Парис је саслушана у канцеларији аекада је сазнала да су детаљи преговора родромске полиције, а потом је пуштена с власником Пинка процурили у медије на слободу. Против ње није поднета тужба због поседовања мање од грама дроге”, саопштила је локална полиција.

Жељко Митровић неће да сарађује са Анђелином Жоли. Разлог? Зато што су Срби у новом филму представљени као лоши момци који силију и убијају муслимане! Челни људи “Пинк медија групе” састали су се са четворицом продуцената из тима славне глумице како би разговарали о евентуалној сарадњи у стварању филма који је требало да се снима на територији Србије, а делом и у Босни и Херцеговини.

Након што је завршила са полицијом Парис је, према писању локалног листа “Корсматен” (Corse-Matin), потом, “у друштву особа блиских малезијским властима”, отишла у Бонифачо како би одатле јахтом отпловила у Порто-Черво на Сардинији.

Шон Конери под истрагом због утаје пореза Оскаровац и његова супруга Мишелин наводно су утајили 1,6 милиона евра Анђелина Џоли је, након што је добила пореза у Шпанији. информацију да је власник Пинка Жељко Митровић одбио сарађивати на њеном филму, наводно побеснела. “Она је напросто полудела и запретила отказом свима који су били на састанку с Митровићем. Рекла је како ће сви одговорни за ‘цурење’ информација бити отпуштени и урлала је да неће њој Међутим, када су власника Пинка детаљно неки тамо Жељко Митровић минирати упознали са сценаријом, он је ту сарадњу снимање редитељског првенца”, казао је глатко одбио, без обзира на то што би ње- неименовани извор за Прес. гова компанија од овог посла имала велике Иначе, Митровић је одбио сарађивати с бенефите у филмском бизнису: Анђелином Џоли јер сматра да је она пре-Имао сам велике симпатије према Анђе- пуна предрасуда о Србима. Казао је да не лини Жоли и веома сам поштовао њен лик жели бити део пројекта који ће по ко зна и дело. Нажалост, она је препуна предра- који пут представљати Србе у негативном

Шон Конери (79) званично је под истрагом због утаје пореза при продаји права за изградњу у околини Малаге, преноси АФП. Шпанске власти покренуле су истрагу, а


Izbor

@ivot, moda, estrada

53

уколико буде доказано да је славни агент фотографије на којима заводљиво позира 007 петљао са новцем, биће и званично у купаћем костиму и мокрој белој кошуљи. оптужен за утају пореза. У мају је Конери Не зна се која је сврха објављивања секси

је 49-годишњи глумац, који се до суднице тешком муком пробијао кроз масу фоторепортера и знатижељника.

фотографија, а ни ко је био с друге стране фото објектива. Facebook је пре користила како би се обрачунавала с глумцем и његовом породицом. Чак је најављивала био на мети истраге због “прања новца” при продаји виле Малибу у Марбељи. Глумац се за сада није огласио по овом питању.

На саслушању Клуни је погледао неколико фотографија на којима је у друштву оптужених и рекао да су лажне, што је доказао приложивши своје оригиналне снимке.

Извор Мондо, Београд

МАЈКА ВАНБРАЧНЕ ЋЕРКЕ ГОРАНА ВИШЊИЋА ОТКРИЛА ПОКАЗАЛА СВОЈЕ СЕКСИ АТРИБУТЕ Мирела Рупић је у купаћем костиму и мокрој белој кошуљи заводљиво позирала покрај базена и у мору. Фотографије је објавила на свом Facebook профилу

Обраћајући се Каналирију, једином присутном од тројице оптужених, глумац је рекао: “Добро обављен посао. Треба да будете поносни на себе.” како ће га напити да јој направи још једно Клунијево сведочење трајало је око два Мајка ванбрачног детета Горана Вишњића дете, али касније се из непознатог разлога сата, на крају којег му је судија Пјетро (37), поново је жељна медијске пажње, смирила. Мирела Рупић овај пут је за само- Качаланца захвалио и изјавио: “Ово сапише Слободна Далмација. Мирела Рупић промоцију искористила властито тело, а не слушање је трајало колико и један филм”. (38) је на свом Facebook профилу објавила Пре него што је напустио судницу Клуни летњу авантуру с познатим глумцем, је рекао у изјави за Ројтерс да није било Извор Национал, Загреб, аутор: Ивана Хабијан превише тешко. “Лако је када можете да докажете да сте апсолутно у праву”, објаснио је он, додавши да је његов потпис илегално копиран на неколико доЏорџ Клуни на суду кумената, укључујући лиценцу за модну линију под његовим именом.

Холивудски глумац Џорџ Клуни (George Clooney) сведочио је данас на суђењу у Милану тројици превараната, оптужених за употребу његовог имена ради промовисања модне марке Процес против Винченца Каналирија, Франческа Галделија и Вање Гофија отворен је 2008. године када су ухапшени за превару и поседовање лажне и украдене Клуни често борави у Италији; на језеру робе током припрема модне ревије у Комо има вилу а скоро годину дана у вези Милану. је са Италијанком Елизабетом Каналис. “Дошао сам јер верујем у правни систем и јер је реч о људима који су нелегално користили моје име из интереса”, изјавио


54

Izbor

@ivot, moda, estrada

Венчали се Пенелопе Kруз и Хавиер Бардем

дечаком планира започети нови живот. Иначе, овогодишња добитница Осцара и њен неверни супруг Џеси Џемс, службено су се разишли крајем јуна у Тексасу. Пар се растао због познатих његових излета изван брачне постеље. За супругову прељубу, овогодишња добитница Осцара је сазнала неколико дана након доделе ове престижне награде, када је о томе проговорила манекенка Мишел Мек Гри. У

Најсекси холивудски пар озаконио је своју везу, на жалост хиљада обожаватеља оба спола широм света

Пенелопе Круз и Хавиер Бардем привезали су се златом и обвезали на љубав у добру и злу на Бахамима у пријатељевој кући, како је потврдила Пенелопина гласноговорница. На церемонији која је била отворена само за чланове обитељи, прелијепа глумица заблистала је у Галиановој хаљини, додала је гласноговорница, а ми не сумњамо у то. Тренутно најатрактивнији холивудски пар упознао се 1991. године на снимању шпанског филма „Шунка, Шунка“ Бигасса Луне, да би се пре две године појавили у ‘Vicky Cristina Barcelona’ Wooddyja Allena. Везу, коју су сад окрунили браком, започели су 2007. године.

одсвирали неколико мелодија, Сантана се пред публиком обратио Цинди и затражио њну руку. “Неописиво сам сретан што смо Цинди и ја пронашли једно друго. Највише ме весели што љубав коју осећам могу изразити кроз музику”, објашњавао је музичар. Иначе, Цинди Блекман је једна од најпознатијих буњарица у САД-у, а својевремено је наступала с Ленијем Кравцом.

Сандра Булок се с посвојеним сином сели у Њу Орлеанс

међувремену се огласило још неколико девојака које тврде да су спавале с Џемсом. Подсетимо, Сандра Булок и Џеси Џемс венчали су се 2005. године.

О ДА, И ОНИ!

Пинк Флоид се поново окупља Још један легендарни бенд враћа се на сцену након дуге пензијемировине

С посвојеним сином Лоуисом глумица ће живети у Њу Орлеансу где је сво- Тренду нема краја, а они који заступају јевремено купила кућу, а то је уједно тезу о ‘смрти глазбе’ и коначном ударању у и родни град маленог дечака зид након којег нема другде него – натраг, добили су још једну потврду у облику најаве реуниона још једног старог бенда. Овог пута, о поновном окупљању озбиљно размишља Пинк Флоид.

Извор Тпортал, Згреб

Карлос Сантана (63) на властитом концерту запросио девојку

Након наступа изненађења у хуманитарне сврхе, који је Роџера Ватерса и Дејвида Након штосу заједно одсвирали неГилмоура ујединио на истој позорници, колико нумера, Сантана се пред пуВатерс је на својој страници на Фејзбуку бликом обратио Синди Блекман и најавио поновни наступ с Гилмоуром на затражио њену руку једном од његових надолазећих концерата ‘Тхе Wалл’, а који почиње 15. Септембра Карлос Сантана шездесеттрогодишњи мушоуом у Канади. зичар одлучио је своју везу с бубњарицом Холивудска глумица Сандра Булок напокон Ватерс каже да је све то врло веројатно Синд Блекман окрунити браком. је окренула нову страницу у животу. С почетак једне приче, а о томе у којој ће Како јављају страни медији, славни ги- посвојеним сином Лоуисом глумица ће мери тај реунион Пинк Флоида обележити тарист је своју девојку запросио током живети у Њу Орлеансу где је својевремено јесен и годину која је пред нама, остаје концерта који је одржао у Тинлеј Парку у купила кућу, а то је уједно и родни град ма- чекати и видети. близини Чикага.. Након што су заједно леног дечака. Да са 7-месечним посвоеним


Izbor

@ivot, moda, estrada

Нера Стипичевић: Врући секс с дечком Лане Клингор

вруће промоцијске дане, а то су хаљине боје пудера из којих не излази

‘Обожавам хаљине боје пудера, односно у боји слоноваче. На промоцији своје књиге Млада Макаранка у филму “Неке ‘Живот у рају’ у Макарској носила сам једну друге приче” - који ће премијерно бити такву с потписом Тома Форда из доба док је

приказан 18. јула на Пула филм фестивалу - с глумцем Гораном Богданом снимила је интимне сцене; каже да јој то није било тешко јер су њих двоје пријатељи већ дуги низ година

Стипичевић трудна је с Гораном Богданом. Не, глумац није преварио своју девојку Лану Клингор, већ је реч о филму “Неке друге приче” где се нашао у једној од главних улога и глуми успешног пословног човјека који са својом супругом уметницом очекује близанце. Кад се открије да један од два плода треба бити рођен с Downovim синдромом, пар се двоуми о операцији којом би томе плоду био прекинут живот.

55 гласила да је хаљина од фине, танке коже. ‘У Трогиру сам носила хаљину Ив Сен Лорена и у њој сам овог лета била већ три пута, иако сам за наступ на ЦМЦ фестивалу у Водицама планирала обући

хаљину Матије Вујице, но није ми је на време послала’, испричала је. Како истиче, лицемерно је од медија што је прозивају и кад нон-стоп мења хаљине, али једнако тако и кад више пута понесе исту. Бела хаљину коју смо такође могли видети на једном од представљања књиге, открива Влатка, носи потпис Целине, из колекције Иване Омазић. Ускоро планира посетити свој омиљени бутик Мариа у Дубровнику, где се жели снабдети новим креацијама. Чекају је, наиме, бројне промоције по Далмацији, а навикла нас је на своју истанчану елеганцију те очекујемо нова угодна модна изненађења.

Извор: Национал, Загреб

УВЕК ТАКО ЕЛЕГАНТНА

Све Влаткине хаљине у боји пудера

Извор Тпортал, Загреб

дизајнирао за Гучи, дакле пре десет година’, открила је Влатка Покос за тпортал.хр и на-

ЗАБАВА У СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Опасна Деми Мур с пушком у рукама На Twitteru je осванула фотка Деми Мур на којој она у руци држи пушку и гледа кроз нишан. Фотку је објавио глумичин поносни супруг Аштон

Влатка Покос својом је књигом овог лета подигла толико медијске прашине да би се у јавности могао уврежити назив ‘Влаткино лето’. И још је нечим обележила ове своје


56 Аштон је објавио на Twitteru још једну у низу фотографија своје супруге Деми Мур. На фотографији секси глумица изгледа врло опасно, јер у руци држи пушку и гледа кроз нишан. Духовити Аштон уз фотку је написао: ‘Ево зашто се не зезамо с госпођом Кутчер.’ Деми је фотографија насмејала па је само написала кратки коментар: ‘Ха ха, тако смешно.’ Смешно или не, чињеница је да госпођа Кутчер на фотографији изгледа уистину као особа с којом се не би требало зезати. Иначе, и Деми и њен супруг врло често на Twitteru објављују фотографије и остале детаље из свог приватног живота. Управо захваљујући тој друштвеној мрежи, јавност је у сваком тренутку упућена у њихово складно заједништво.

@ivot, moda, estrada Џохна Карлина “Playing The Enemy”.

Izbor

Извор Вечерњи лист, Загреб, аутор: Денис Дерк

НИНА БАДРИЋ И СЕРГЕЈ ЋЕТКОВИЋ ЗАПАЛИЛИ БУДВУ! Нина Бадрић и Сергеј Ћетковић одржали су у понедељак спектакуларан концерт на главном градском тргу у Будви, пред више од 10.000 људи.

Извор Тпортал, Загреб

Морган Фриман испред Кнежева двора као Мендела Мендела је инсистирао да га на филмском платну овековечи баш Фриман. У филму који је режирао Клинт Иствуд и Мат Дејмон, а Дубровчани ће га видети 2.августа.

Фотографи су лепу госпођу Рађа снимили у марини Палмижана на острву Хвару где се одмарала са сином и супругом.

Публици се прва поклонила хрватска певачица, која је у пратњи бенда пуна два сата ређала своје хитове, а након ње микрофона се латио и Сергеј Ћетковић, који је Будванима и многобројним туристима приредио право романтично вече за памћење.

У попратном програму Дубровачких летних игара, за који су заслужни и Штрокови Јадрански луксузни хотели и Сарајевски филмски фестивал, истиче се име америчко филмског глумца, харизматичног оскаровца Моргана Фримана. Тај почасни гост Сарајевскога филмског фестивала, чијим новим филмом “Invictus” и завршава највећи филмски фестивал у овом делу Европе, провешће два дана у Дубровнику те 2. августа навече испред Кнежева двора присуствовати приказивању “Invictusa”. У том филму Фриман глуми бившега јужноафричког предједника Нелсона Менделу и то као председника који пружа руку сурадње јужноафричкој рагбиjској екипи за коју су традиционално навијали најзадртији бели становници те државе. Мендела је инсистирао да га на филмском платну овековечи баш Фриман, глумац без великих гестова и изнимне унутрашње снаге. У филму Клинта Иствуда глуми и Мат Дејмон, а филм је снимљен по књизи

Одлична свирка потрајала је до касно у ноћ, а ако је судити по реакцијама публике, организатори су направили прави потез спојивши ова два врхунска поп певача. Извор Курир, Београд

КУПАЊЕ НА ЈАХТИ

Бикини открива савршену линију Викторије Рађа

У опуштеном издању и бикинију, Викторија је показала да још увек има беспрекорно Некадашња певачица, а данас супруга би- истесано тело, а незину савршену линију вшег кошаркаша Дина Рађе, Викторија, додатно наглашава препланули тен. вруће дане проводи с породицом на јахти. Извор Тпортал, Загреб


Izbor @ivot, moda, estrada

57


58 Верност?

Zanimqivosti

Свака пета особа која је у браку заљубљена је у некога другог Иако обећају да ће волети само једну особу, за многе то обећање не испадне како су планирали.

Иако обећају да ће волети само једну особу, за многе то обећање не испадне како су планирали. Свака пета особа која је у браку заправо је заљубљена у некога другог. Показали су то резултати анкете спроведене у Великој Британији. Осим тога, према изјавама испитаника, чини се да су они за којима жуде обично колеге на послу или особе из круга пријатеља. Но, “утешно” је да тек свака шеста особа од оних које се заљубе у некога другог уистину и одлучи следити своје осећаје. Пренето из: Јутарњи лист, Загреб

Секси плесачице на палуби ‘Бибе’ забављају се до јутра

Брод ‘Бибе’ постат ће права мека за младе жељне добре забаве. Наиме, од 15.7. до 25.8. басковоски брод ‘Бибе’ је партy брод и први пловећи диско на Макарској ривијери. Извор Јутарњи лист, Загреб

Izbor


Izbor

Неспремне Загребчанке на киши Након високих температура од 33 ступња Целзијусових и најаве топлотног удара, Загрепчане је у прошли четвртак поподне изненадио пљусак с којим је дошло мало освежење.

Zanimqivosti

59


60

Izbor

Zanimqivosti

Преживео Аушвиц, вратио се након 62 године и испред улаза у логор снимио спот ‘I will survive’

Ауторица видеа, који је добио преко 2000 коментара, између којих је било оних дирљивих, рекла је за ББЦ како је видео „прослава живота“ те како су упркос системској бруталности и окрутности коју су прошли, и даље живи. Осим тога, „врло је битно створити свежу интерпретацију

холокауста, посебно за млађе генерације, јер њих не импресионирају фотографије и реч ‘холокауст’, њих то не занима,“ закључила је Колман.

када је почетком јуна потписан уговор сарадњи оружаних снага, начелник ‘Под окриљем ЕУ хрватски оГенералштаба Војске Србије генерал Мии српски војници ратоваће лоје Милетић и заповедник Оружаних снага РХ генерал Јосип Луцић састали заједно’? су се 7. јула у Карађорђеву. Премда је одмах након састанка МОРХ објавио општеинформације, према којима се “раНакон загребачког састанка између зговарало о унапређењу билатералне врхова хрватске и србијанске војске, војне сарадње, те суделовању припадника

ОС РХ и Војске Србије у мултилатералним активностима које се организирају у Хрватској и Србији”, србски медији тврде како је састанак резултирао знатно конкретнијим закључцима.

Џејн Корман снимила је свога оца Адолка како заједно с њезино троје деце игра испред концентрационог логора Аушвиц у Пољској на песму „ I will survive ”, што у преводу значи „Преживет ћу.“ Видео је од постављања у јануару погледан преко 330.00 пута, а недавно је уклоњен.

„Да ми је неко пре 62 године рекао да ћу заједно са својим унуцима доћи у Аушвиц послао бих га у лудницу,“ додао је нен отац.

Према неслужбеним информацијама које су објављене у београдском листу Политика, један од главних закључака овог састанка била је идеја о формирању


Izbor

Zanimqivosti

заједничке борбене групе под називом ‘Западни Балкан’, који би се састојао од војника и официра из Србије, Хрватске, Македоније, БиХ и Црне Горе. Према тој информацији, иначе објављеној у колумни Мирослава Лазанског, јединица ‘Западни Балкан’ деловала би под ингеренцијом Европске уније те би ишла у мисије које подржава ЕУ. “Како је улазак у НАТО за Србију и БиХ у овом тренутку врло проблематично питање, сматра се да би се на тај начин и Србија и БиХ лакше приближиле чланству у ЕУ”, стоји у Политикином тексту, где се и наводи како би јавност у ове две државе ‘била знатно наклоњенија идеји о чланству у војном крилу ЕУ-а него у НАТО-у’. Из МОРХ-а међутим демантују такве написе, те тврде како ништа ‘конкретно’ није произашло из овог састанка, па тако ни споменута идеја о јединици ‘Западни Балкан’. “Током сусрета није било речи ни о каквом формирању тзв. заједничке борбене јединице ‘Западни Балкан’ и упућивању такве јединице у мисије под ингеренцијом ЕУ”, одговорили су за Национал из МОРХова одела за односе с јавношћу. Ипак, исти је извор потврдио како ће хрватска војска од 2012. доиста бити укључена у концепт ЕУ борбених група. “Реч је о борбеној групи у којој је водећа нација Немачка, а коју ће чинити припадници оружаних снага Њемачке, Аустрије, Чешке, Ирске, Хрватске и Македоније”, истичу из МОРХ-а. Иначе, концепт борбених група ЕУ састоји се од шестомесечног раздобља, након чега долази до ротације укључених држава. Хоће ли у догледној ротацији бити предвиђена и јединица “Западни Балкан’”, како тврди Политика, видеће се. Пренето из: Национал, Загреб

61


62

Putovawa i putopisi

Друга страна Египта

плаже Синаја, али у последње време и тур-оператери почињу да нуде другачију Осим пирамида и Каира, Луксора и страну Египта и откривају плаже које су до улицканог Шарм ел-Шеика, још увек сада биле резервисане само за Египћане. постоје места у Египту која туристи Из неког разлога, туристи имају тенденцију да пренебрегавају другу обалу Египта, тек почињу да откривају ону дуж Медитерана, која се простире

Izbor

Каира, несумњиво је драгуљ египатског Медитерана и на тој страни обале место које највише привлачи туристе. А лако је и видети зашто: старински колонијални хотели и чајџинице као што су Cafe de La Paix, затим Цецил, Клеопатра и Портофино откривају историју. Поред мора постоји променада дуга 20 километара, а као круна Нова Библиотека Александрија као комеморација оригиналне Александријске библиотеке, највеће библиотеке у античко доба. Као производ заједничког напора египатске владе и УНЕСЦО, ова грађевина отворила је своја врата 2002. као супермодеран архитектонски драгуљ, облика округлог диска који представља сунце. За неколико година биће отворен подводни музеј у чију изградњу је уложено 140 милиона УС$, а у њему ће се налазити и палата Краљице Клеопатре. Александрија је чувени град који наравно вреди посетити, али

Небо је светло плаво, песак шљаштеће бео, море је савршено, а на плажи нема никога. Једини посетиоци који се могу видети су два млада пастира у лепршавим белим хаљинама које локалци називају дјелабас. Радо ће вам позирати испред фото-апарата, а затим наставити да своје стадо воде до слатководних извора. Да ли је ово заиста Медитеран? У Египту постоји огроман број места које туристи из најразличитијих делова света масовно посећују. Али, осим пирамида и гробница, Каира и Луксора, улицканог Шарм ел-Шеика и осталих популарних места за роњење и крстарења на црвеном мору, још увек постоје места која туристи тек почињу да откривају.

Независни туристи са више авантуристичког на читавих 930 километара од границе са духа изнајмљују џипове и обилазе места Газом на истоку до Либије на западу. у пустињи или истражују мирније хипи Александрија, 200 км северозападно од

одатле па до границе с Либијом има још читавих 500 км - и ничег осим плавог мора и успаване бедуинске земље.


Izbor

Putovawa i putopisi

63


64

изнајмите ауто или седнете на аутобус и кренете на ту страну, летовалишта око Александрије ће брзо остати за вама, а поред мора ћете видети пастире како водају своја стада, док неки чак играју фудбал на сред друма, или се моле, сасвим убеђени да ће их Бог заштитити. У даљини тамно смеђе камиле каскају кроз палмине паркове које окружују спартанска села шљаштеће белих кућа. Дуж обале разбацана су и мале војне касарне у којима млади регрути проводе више времена довлачећи воду на магарцу него што легитимишу пролазнике. Управо на тој обали је Александар Велики умочио ноге 331. године старе ере пре него што је кренуо ка југу и покорио Египат. Много векова касније, више од 80.000 војника сахрањено је током Другог светског рата дуж 1.000 км дугог бојног поља у Западној пустињи. На око 130 км од Александрије налази се fancy летовалиште Порто Марина, омиљено међу становницима Каира и

Putovawa i putopisi

најмоћнијим египатским генералима, а одмах иза је село Ел Аламеин. Ту се од 22. октобра до 5. новембра одиграла битка коју је Черчил описао као пресудну.

Izbor

Око 160 км даље је Марса Матрух, традиционално египатско летовалиште у које од 2010. почињу да слећу и авиони са европским туристима.


Izbor

Putovawa i putopisi

Током летњих месеци, пре свега у јулу и августу, Марса је пуна Египћана који ту летују, а баште кафеа су пуне мушкараца који на наргилу пуше ароматични дуван док жене обично нешто једу. Гомила деце скаче у воду 7 км дугог кружног залива, чији један део заузима Ромелова плажа, где је Пустињска лисица ковала планове битака у Другом светском рату. Не само странци, већ и Египћани долазе да би видели рушевине храмова Рамзеса II, сидришта Птоломеида, и пећинске цртеже раних коптских Хришћана, али и да би јели у многобројним опуштеним морским ресторанима у којима се служи свежа риба, лигње на жару, добре салате, пита-хлеб, и сос од патлиџана. Марса је пуна хотела. Препоручујемо скромни Ривиера Палас Хотел, чији је фоаје украшен појасима за спасавање и препарираним животињама. Собе су удобне, са терсама које гледају на море.

место за пливање је плажа Агиба, 22 км западно, на главном путу пута ка месту Солум. Код села Сиди Барани и Сиди Абдел Рахман такође се могу видети остаци светских ратова: старе бродске олупине које данас истражују туристи-рониоци. На 20о км дугом друму од Марсе до градића Солум ка западу видећете све мање људи. Можете се зауставити у неким од бедуинских села где локални мушкарци лове рибу, гаје смокве и маслине, и чини се да су отворенији него многи Египћани које можете срести у делти Нила. Њихове жене нису покривене и радо ће бебама које држе у руци показати странце који су стигли у село. Једино место од значаја на овом појасу је Сиди Барани, трговачки град у којем можете за успут купити резерве банана и слатких поморанџи. На крају друма налази се гранични град Солум, а с друге стране пешчане дине је

На 35 км изван града налази се Јаз, нови комплекс хотела са 5 звездица, смештен иза шик плаже Алмаза, коју окружују три монденска летовалишта. У околини Марсе постоје многобројне мирније и мање популарне плаже, које су изван сезоне буквално пусте. Најбоље

Либија. У граду готово да нема странаца. Ту се можете сместити у врло базичном хотелу Серт, а соба за двоје ће вас изаћи мање од 10 €. За ручак препоручујемо пилетину на жару, пиринач, и врели питахлеб. По граду ћете видети жене са рукама потамнелим од кане и тетоважама на

65

бради и челу. Радо ће са својим бебама позирати за фотографију, али ће многе тражити да виде фотографије ваших рођака, и можда пољубит њихову слику уз речи јабарек фехом (нек их Алах чува). Локалци ће вам се обратити на арапском са понеком италијанском речи, што је подсетник да је оближња Либија некад била италијанска колонија. Посебан је ужитак провести макар једну ноћ у Соллуму, где се пружа та дивна могућност: прећи границу и закорачити у још удаљенији свет Либије, или кренути ка југу и удаљеним оазама западног Египта. Већина туриста који први пут долазе у овај део Египта одлучује се да им база буде Александрија или Марса. Али са мало маште и авантуристичког духа можете кренути у откривање пустих плажа и бедуинских села која изгледају баш као Шарм ел-Шеик пре 50 година.

Извор Б92. Београд


66

Automobili

Izbor

три ХДи дизелаша (сви Еуро5). Ради се Peugeot 508 о бензинцима 1.6 VTi (120KS) и 1.6 THP (156KS), као и 1.6HDI (110KS) и 2.0 ХДИ диPeugeot је отклонио и последње на- зелашима (у верзијама са 140КС и 163КС). слаге магле око своје нове 508-ице. Касније ће следити још неколико агрегата Нови модел појављује се као замена (пре свега V6 3.0 HDi са 240КС), као и за моделе 407 и 607 и у продајним са- хибридна верзија. лонима ће се наћи почетком следеће Недавно је наиме већ било речи и о томе године. да ће једна од његових будућих верзија

километру. Инспирација за изглед 508-ице је пронађена у концепту “5 by Peugeot” са овогодишњег Салона у Женеви, а у понуди француске марке представљаће замену и за досадашњи Peugeot 407 али и већи 607. Сем лимузине (дужине 479 цм), 508 ће се купцима наравно нудити и у караванском SW издању (дугачак 481 цм), али за сада

бити и Hybrid4 који комбинује дизел и Ово је дуго најављивани Peugeot 508 који електромотор. ће светску премијеру имати ове јесени Тачније, ради се о комбинацији 2.0 HDi

није познато да ли ће и ова варијанта бити

на домаћем терену Салона аутомобила у Паризу. По првим информацијама, 508 ће на тржишту стартовати са два бензинца и

Како ствари сада стоје, наследник 407ице Купе није у плану, али није искључена могућност појављивања модела 508 КупеКабрио са тврдим склопивим кровом.

дизелаша од 163 коња и електромотора (комбиноване снаге 200КС, батерије литијум-јонске) који ће, бар по фабрилким најавама, емитовати 99 грама CO2 по

доступна и са хибридним погоном.


Izbor

Automobili

67


68 ЗАЦЕЛИТЕ СРЦЕ

Porodica

Izbor

Прихватите чињеницу да за такве Спремност да опростимо погрешне ситуације нема објашњења, кораке у љубавном односу чини нас јачима али да се тек сада отварају могућности. Сад исправите оно што сте сами закључили Како излечити бол након Не допустите си да останете фокусирани да су били пропусти које сте направили у прекида везе? на бол односу, преиспитајте се и одлучите проРазумљиво је да вам је тај осећај неподно- менити она своја понашања која су за вас шљив, но фокусирањем на бол то стање деструктивна. Направите попис таквог Иза вас је болан прекид везе. Осећате само продужавате. Рану на срцу перу понашања које ћете убудуће избегавати. тугу, љутњу, огорченост или бес или наше сузе па их пустите да потеку, не све то заједно? Знате да морате то суздржавајте их. Туговање је посве преболети, али не знате како? нормалан процес лечења боли, али

Прекид везе су болни и стресни, а након првг шока долазимо у стање боли кад прихватамо да смо нешто изгубили и да смо тужни. Тада започиње прва фаза туговања након емоционалног губитка, након које следи фаза депресије у којој допуштамо да неко време у миру прорадимо своје осећаје. Туговање као природног процеса које следи након губитка помаже нам да бол коју осећамо и оно што силимо потакнути негативним осећајима доведемо у стање мира, а мир ћемо доживети тек кад прихватимо губитак, пише Татјана Дивјак у својој књизи ‘Живот након прекида везе’.

Бавите се неком телесном активношћу и будите пажљиви и брижни према себи. Осећате се исцрпљено и тужно због губитка, а чак и ако се борите против осећаја ‘Мрзим то како се осећам и желим да то престане’, само се исцрпљујете ако сте неактивни. Покрените се! Идите редовно немојте копати по рани. Допустите себи на фитнес, јогу, играјте бадминтон… Друда будете тужни, можда ће се појавити још жите се с пријатељима, водите бригу о понеки осећај, на примјер љутња. Изба- љубимцу или цвећу. Осетит ћете како ците љутњу, али се не везујте ни за њу. вас многи требају, није ли то леп осећај? Не подржавајте самосажаљење мислима Покушајте опраштањем доћи до као што су ‘Мени је до ње/га јако стало властитог мира и осећам се сломљеним/ом зашто ме не воли? Зашто се баш мени увек мора догодити?’ Замените их онима које су подржавајуће: ‘Било је тренутака када сам био/ла незадовољна, али нисам имао/ла снаге прекинути тај однос! Овако је боље и сада се

Опростити не значи да оправдавате неправду или бол која вам је нанесена. Опраштање значи даровати себи мир. Опраштање нам помаже да, без обзира на околности које су утицале на наш живот, изаберемо љубав уместо страха, сарадњу уместо сукоба. Опраштање можете научити у било којој животној доби, без обзира на досадашњи састав веровања, без обзира на то како су вас васпитавали, без обзира на догађање из прошлости који су вас ограничили или усмерили на било који начин. Пренето из Тпортал, Загреб

требам суочити с тиме да ми је потребно Поставља се питање шта учинити да тај време за опоравак!’ То су ‘узводне’ мипроцес траје управо онолико колико вам је сли, оне вас дижу и мислећи их осећате потребно за зацељивање сломљеног срца. се боље. Оне самосажалијевајуће су Татјана Дивјак даје пет савета који су нужни ‘низводне’, због њих се осећате сломљени желимо ли зацелити срце и кренути даље. и нимало вам не помажу.


Izbor

Салате са сиром

Са бресквама и зеленом салатом

Porodica парадајза, 300 г куване говедине, 100 г моцареле, 2 црвене паприке, пола везе босиљка, 2 кашике винског сирћета, со и Ц црни бибер. Паприке испеците на рингли, охладите,

69 6 већих шампињона, 1,5 дл маслиновог уља, 6 већих листова зелене салате, кашичица Ц мајчине душице, пола везе першуна, сирће “балсамико”, со и бибер. Поврће поређајте на плех, попрскајте маслиновим уљем, посолите, побиберите, поспите Ц мајчином душицом и одвојено пеците у рерни загрејаној на 180 степени. За паприке је потребно око 2 минута, а за шампињоне, тиквице, патлиџан и лук око 4 минута. Извадите из рерне, искључите је и у њу одмах ставите комаде козјег сира да се загреју. На средину сваког тањира ставите лист зелене салате, около распоредите гриловано поврће и одозго измрвљен, још топао козји сир. Прелијте с мало маслиновог уља и сирћета и украсите ситно исецканим першуном.

Са дињом и шунком За 4 особе: диња средње величине, две лоптице моцареле, 12 чери парадајза, 6 шнита шунке, 6 кришки француског хлеба, главица зелене салате, пола везе босиљка и кашичица Ц оригана. За прелив: 4 кашике маслиновог уља, кашика сунцокретовог уља, 2 кашике лимуновог сока, со и бибер.

За 4 особе: 800 г бресака, 250 г козјег сира, већа главица зелене салате, 40 г пињола, 4 кашике маслиновог уља, бибер, зачин Ц и сок од пола лимуна.

Дињу преполовите, уклоните јој семенке и исеците је на коцкице или кашиком за сладолед формирајте куглице. Парадајзе преполовите, салату оперите и исецкајте на траке, шунку такође исеците на траке, а моцарелу на коцкице. Кришке хлеба препеците, охладите и исеците на мање комаде. На дно чиније за салату поређајте листове зелене салате, одозго ређајте парадајз, дињу, шунку, комаде препеченог хлеба, моцарелу и поспите ситно исецканим босиљком и Ц ориганом. У посебној посуди помешајте со, бибер, лимунов сок, маслиново и сунцокретово уље, све добро умутите мутилицом, прелијте ољуштите и исеците на траке. Парадајз преко салате, лагано промешајте и одмах прелијте кључалом водом, ољуштите и сервирајте. исеците на коцкице. Кувану говедину и моцарелу такође исеците на коцкице. На врелом уљу на брзину пропржите ситно Са тестенинама и босиљком исецкани бели лук, склоните с рингле и оставите са стране. Пиринач скувајте у За 6 особа: 500 г тестенина, 150 г фета сланој води, пазећи да се не раскува, про- сира, веза босиљка, 25 г пињола, 25 г цедите, сачекајте да се охлади и сипајте у струганог пармезана, 8 чери парадајза, већу посуду за сервирање салате. Додајте чен белог лука, 5-6 кашика маслиновог кувану говедину, моцарелу, парадајз и уља, пола кашичице Ц чилија у праху, со паприку, ситно исецкани босиљак и све и бибер. добро промешајте. У посебну посуду Тестенине скувајте “ал денте” у кључалој сипајте уље у којем сте пржили лук, до- сланој води, исперите под млазом хладне дајте сирће, со и Ц црни бибер, добро воде и оставите са стране. Босиљак промешајте мутилицом и прелијте преко оперите и измиксујте заједно са белим салате. Поклопите и до сервирања чувајте луком, пињолима, пармезаном, чилиу фрижидеру. јем и кашиком маслиновог уља. Овако

У већем лонцу загрејте воду до врења, убаците брескве и кувајте 3-5 минута. Оцедите, сачекаје да се охладе, ољуштите, извадите им коштице и исеците на коцкице. Салату оперите, оцедите, одвојите листове и исцепкајте их прстима. Сир исеците на коцкице, а пињоле лагано препржите и оставите да се охладе. У посебној чинији мутилицом умутите маслиново уље, зачин Ц, бибер и лимунов сок. У посуду за салату поређати листове зелене салате, одозго ређати комаде бресака и козјег сира, додати печене пињоле, промешати и прелити припремљеним салатним преливом. До сервирања чувати у фрижидеру. Са грилованим поврћем Са говедином и пиринчем За 4 особе: 2 кашике маслиновог уља, 2 чена белог лука, 185 г пиринча, 2 мања

припремљен песто помешајте са куваним тестенинама, посолите и побиберите. Додајте фета сир измрвљен виљушком и парадајз исечен на коцкице, и све промешајте. До сервирања чувајте у фрижидеру, а сервирајте у стакленим чашама.

За 6 особа: 6 кришки козјег сира, црвена и жута паприка (исечене на по 6 делова), тиквица исечена на траке ширине 1,5 цм, патлиџан исечен на траке ширине 1,5 цм, Извор Новости, Београд главица црвеног лука исечена на 6 делова,


70

Остварите своје еротске фантазије

Slobodno vreme

Изговорите своје еротске фантазије наглас Када ви и ваш партнер имате сексуални однос, треба да изговорите своје фантазије Пре него што одлучите да остварите наглас да бисте видели да ли вас заиста своје еротске фантазије, требало би узбуђују или имате проблем са њима. да прочитате седам златних правила Например, ако се ваш партнер увреди када која ће вам помоћи да избегнете љу- причате о сексуалном односу са другим тњу и неугодности, пише “Intimate- мушкарцем, замислите како би се осећао да се то стварно догоди. medicine”.

Izbor

је жеља за фантазијом довољно велика.

Неке еротске фантазије треба да остану само додатак мастурбацији, што значи да би их било веома тешко остварити или бисте се једноставно уплашили када бисте добили прилику да их остварите.

Гледајте порно филм Гледајте заједно порно филм који садржи ваше еротске фантазије. Ако се обоје узбудите, онда сте на добром путу да остварите своју фантазију. Ако се једно од вас двоје узбуди а другом се не свиди оно што гледа, велике су шансе да ће се то догодити и у стварности.

Могло би да се догоди да једноставно упропастите своју еротску фантазију уколико је не остварите онако како сте замислили. Ако сте ви и ваш партнер у озбиљној вези у коју желите да унесете одређене еротске фантазије, онда прво треба да обавите озбиљан разговор и следити седам златних правила.

Направите белешке Пре него што остварите своје еротске фантазије, направите детаљне белешке. Чак и приликом фантазирања може доћи до недостатка спонтаности, па је због тога препоручљиво направити неки план који ће предвидети све могуће сценарије. Увек можете да престанете Поента целе еротске фантазије је да обоје уживате у њој. Уколико једном од вас престане да буде интересантно оно што се међу вама догађа, онда обоје треба да престанете са тим. Један разговор није довољан Чак и када се договорите да остварите еротску фантазију, то није довољно јер се расположење може променити било када. Требало би да разговарате неколико пута, размотрите опције и одлучите да ли

Искрено поразговарајте Ви и ваш партнер треба да разговарате о негативним и позитивним последицама остваривања ваших еротских фантазија. Ако о њима разговарате након што доживите неуспех, могли бисте да имате озбиљне проблеме.

Немојте да се уплашите Ако успешно прођете свих шест правила, онда не допустите да вас нешто спречи. Опустите се и остварите своју еротску фантазију. Када еротска фантазија постаје стварност Књига “Idiot`s Guide to Amazing Sex” говори о интересантном случају када је једна жена често фантазирала да има сексуални однос са непознатим човеком кога је упознала у бару. Једне вечери је одлучила да оствари

своју фантазију. Пронашла је непознатог мушкарца и имала сексуални однос са њим исте вечери. Веома се разочарала јер је секс био толико лош да је пожелела да је све остало само на фантазији. Пренето из Вести, Београд


Izbor

71


72

Zdravqe i lepota

Саламе, кобасице и виршле изазивају рак!

Izbor

др Стојишић.Према његовим речима, поједини произвођачи у саламе и осталу деликатесну робу убацују изузетно штетне додатке (адитиве и емулгаторе).

против рака проф. др Слободан Чикарић такође каже да има додатака који могу да утичу на појаву тумора и објашњава да се он у зависности од уноса производа који их садрже може појавити за седам до 20 година.

со, примера ради, када се споји са бела-

и без претеривања, ризици су незнатни.

нчевинама из соје и меса ствара такође нитрозамине, који су канцерогени за све органе. У смесе се убацују и лед и емулгатори, који помажу да се маса уједначи и обликује. У њима има најмање меса, а највише механички откошеног меса (МОМ) и додатака. Јер, како је другачије могуће да килограм саламе кошта мање од килограма свежег меса?! Тако што се у њих стављају сојин емулгатор, шећер, витамин Ц и караген који је, као што рекох, канцероген - тврди Стојишић и додаје да су земље попу Холандије, Француске и Немачке МОМ забраниле и за исхрану животиња, а камоли људи.

Међутим, ако неко уноси канцерогене материје, манифестација малигног процеса неће почети за годину или две дана, већ за седам до 20 година - објаснио је проф. др Чикарић. Он наглашава да је у периоду од 2001. до 2007. године за 30 одсто порастао број оболелих од рака дебелог црева у централној Србији.

Француски стручњаци објавили истраживање по којем су сувомеснати производи и прерађевине од меса гла- - Постоји доста опасних адитива, а највише вни узрочници тумора на желуцу и се треба чувати нитрата и полуфосфата, који су као додатак недопустиви. Нитратна - Ако се хранимо разноврсно, умерено дебелом цреву

Стручњаци француског Института за агрономска истраживања (ИНРА) у Тулузу установили су да су сувомеснати производи директни изазивачи рака дебелог црева! Резултате њиховог истраживања, који показују да код сувомеснатих производа долази до оксидације и таложења великих количина штетних супстанци, потврђује и доктор ветеринарске медицине Мирослав Стојишић, бивши начелник наше републичке ветеринарске инспекције.Др Стојишић упозорава да паризери, виршле и кобасице не изазивају само рак дебелог црева, већ и малигна обољења других органа. Он објашњава за наш лист да рак дебелог црева настаје због хидроколоида који се стављају у производе да вежу воду.

Са друге стране, директор Управе за ветерину Зоран Мићовић каже да не постоји узрочно-последична веза између конзумирања оваквих производа и најтежих обољења.

Опасне прерађевине - Караген је један од хидроколоида. Он се добија из морских алги и највише га има у шунки и кобасицама. Захваљујући њему производ добија на тежини. Када се такав производ уноси у организам лепи се за слузокожу дебелог црева и изазива његову упалу. Услед ње може доћи до затвора, када при напрезању долази до његовог одлепљивања од слузокоже. Тада се стварају ране на које ако падне канцерогена супстанца као што је нитрозамин настаје рак - објаснио је

- На том подручју стопа пораста оболелих од рака дебелог црева је изнад просечног раста у односу на друге туморе. Колико су конзерванси допринели том повећању не могу да кажем, али они могу утицати на његов развој - рекао је проф. др Чикарић.

Дебело црево највише страда Председник друштва Србије за борбу

- С обзиром да се то месо толико конзумира годинама и да нико никада није нашао узрочно-последичну везу, мислим да је то иста прича као и са мексичким грипом. Наравно, треба водити рачуна о количинама свих тих елемената који се стављају у те производе. Они су јасно дефинисани нашим правилником, који је усаглашен са светским и управа то редовно


Izbor

контролише - тврди Мићовић. Неки од штетних емулгатора Е407 - караген Има га у кобасицама, паризерима, виршлама, мајонезу, газираним пићима, слаткишима... Изазива затвор и рак црева

Zdravqe i lepota

сиревима, а део нитрата се уноси и путем воћа и поврћа. Сједињавањем нитрита и амина настају нитрозамини који изазивају рак желуца. Афлатоксин је веома канцероген, присутан је у самлевеном бадему, пистаћима и у мањој мери у кукурузу. Изазива рак на јетри

73

лекарски рецепт. Одушевљени могућношћу да упркос пушачкој зависности и умереној конзумацији алкохола бирајући ‘праве’ производе имате шансу доживети стоту, не питате пуно, јер довољно је само посегнути за одговарајућим производом.

Ипак, ствари нису тако једноставне, а због Употреба масти је директно одговорна за појмовне збрке догоди се и да производ развитак рака на дебелом цреву, дојци, који није еколошки платимо скупље иако Е 553б - талк Има га у чоколади, слаткишима. материци и простати. Зато дневно треба за то нема никаквог темеља. Па кренимо Изазива рак желуца и црева уносити од 60 до 80 грама масти онда редом. Шта је то еко или био производ и је ли он исти као производ који Е220 - сумпор-диоксид Има га у винима, Со такође изазива рак. Највише је има се рекламира као ‘здрав’, ‘природан’ или газираним пићима, кобасицама... Изазива у конзервисаним супама, шункама, ‘домаћи’? астму, црвенило, коњуктивитис сиревима, димљеном месу, сланим бисквитима, прженом кромпиру, а веома Шта је здрав производ? Е512 - коситар-Хлорид Има га у конзе- мало у кромпиру, пиринчу, воћу, поврћу рвисаном поврћу. Изазива мучнину, про- и млеку лив, главобољу и акутно тровање Производи попут виршли, паризера и паЕ104 - кинолинско Жуто Има га у рибљим штета спадају у трећу категорију меса јер производима, сладоледима, пудинзима, се праве од откошеног меса, у шта спадају слаткишима, газираним пићима. Може крилца, леђа, карлице, вратови, везивна ткива и кожице. изазвати алергију и дерматитис Извор Прес ,Београд,аутор: Љ. Рачић Е123 - синтетичко црвено бојило Има га у вину, алкохолним пићима, сладоледу, кавијару... Може узроковати неуродерматитис, астму и хиперактивност

НЕИНФОРМИсАНИ ПОТРОШАЧИ

‘Еколошка производња је, што би се народски рекло, производња без хемије, без хербицида, пестицида и коришћења минералних ђубрива која су базирана на Факти Полице су пуне робе, музика пригушена, ко- лако топивим фосфатима’, каже инжењер агрономије Дубравко Купчиновац из БиНитрозамин, афлатоксин и бензопирен као лица до пола празна или пуна, а свако мало оинспект д.о.о., лиценциране за доделу продукти припремања или укварености затекне вас натпис ‘природно’, ‘здраво’, еко сертификата. Према његовим речима, у хране су највише канцерогени. Канцерогени ‘домаће’. Док купујете, на пример, јогурт, еколошкој производњи нема употребе НПК, су нитрати и нитрити којих има у усољеном због свих његових благотворних својстава КАН-а или Урее, што се у Хрватској најчешће месу, сувомеснатим производима, риби, побројаних у реклами, помислите да ће се користи у конвенционалној производњи. ускоро за куповину тог артикла издавати и

Шта је уопште ‘еко производ’?


74 Надаље, нема употребе ГМО-а, а да би се производ или прерађевина уопште могли декларисати као еколошки, каже Купчиновац, у себи морају садржавати минимално 95 посто еколошких састојака. Произвођачи и/или трговци често користе изразе ‘здрав’, ‘природан’ или ‘домаћи’ да би намерно или из незнања, што је мање вероватно, дали потрошачу до знања да се ради о производу посебне квалитете. Тиме, дакако, на таквим производима, које пре свега криво декларирају, настоје остварити додатну вредност, односно добити за такве производе већу цену, што није уреду према потрошачима, тврди Купчиновац.

Zdravqe i lepota ‘здрав’, ‘природан’ или ‘домаћи’, настојећи тиме повећати цену производа, оглушују се и о Закон о заштити потрошача доводећи купце у заблуду давањем погрешних информација или њиховим прећуткивањем, због чега они мењају своје економске одлуке. Овакви се случајеви могу пријавити Државном инспекторату који ће утврдити оправданост пријаве, али и Удружењу за заштиту потрошача. Казне за оне који манипулирају ознакама еко или био на својим производима нису мале, крећу се у распону од 10.000 до 100.000 куна.

Izbor

‘Шта би требало значити када неко производ назива ‘здравим’?’ пита се он. Познато је, наиме, да сваки производ и прерађевина који се ставља у промет на подручју РХ, барем што се тиче прехрамбених производа, мора удовољавати санитарним, технолошким односно здравственим прописима да би уопште дошао на полице. Манипулација потрошачима И изразом ‘природно’ радо се манипулише, додаје Купчиновац, узевши за пример сок од јабуке. У ЕУ-у ‘природним’, односно ‘натурал’ соком сме се декларисати производ који у себи садржи више од 75 посто сока који је настао хладним пресовањем јабуке те његовом пастеризацијом и евентуалним додатком аскорбинске или лимунске киселине. У нас, тврди он, на тржишту постоје сокови који у свом називу имају напомену ‘природан’ или ‘нектар’, а када погледате декларацију, најчешће у њима готово да нема ни ‘ј’ од јабуке. Већину таквог сока чине ‘природне’ ароме, антиоксиданси, конзерванси и различити Е бројеви.

Уколико сте купац еколошких производа, припазите на неколико ствари, савјетује

Купчиновац. Сваки еколошки производ мора обавезно имати јасно истакнут еко знак, назив надзорне станице која је обавила инспекцију и потврђивање те потврду коју већином имају трговци и дистрибутери. Такође, на службеним страЗаблуде и израз ‘домаћи’ будући да ницама Одела за еколошку и интегрирану потрошачи, особито кад купују код производњу при МПРРР можете проверити ‘кумице с плаца’, често мисле да се је ли произвођач и/или прерађивач уписан ради о производу насталом у еколошкој у еко уписник, додаје Купчиновац. производњи, а најчешће се ради о Извор Тпортал, Загреб, производу добивеном на конвенционалан аутор: Ирена Боснић начин с коришћењем свих оних хемијских средстава која у еколошкој производњи нису дозвољена. Еколошки производи произведени су сукладно Закону о еколошкој производњи пољопривредних и Ултразвучна кавитација прехрамбених производа РХ, пратећим Правилницима и њиховим изменама и Метода која ДОИСТА допунама. Право продаје и декларирања разара целулит производа под називом еколошки имају само они који се производе и прерађују сукладно споменутој регулативи, саставно Резултати ултразвучне кавитације, безбосу праћени, за производњу поседују ‘по- лног третирања целулита, видљиви су већ тврдницу’ (хрв. назив за сертификат) и као након првог третмана. Том се методом такви су уписани у еколошки уписник при може изгубити од једног до четири саМинистарству пољопривреде, рибарства нтиметара наслага на подручју трбуха, и сеоскогразвоја (МПРРР). бокова, унутрашњеег дела колена и стражњице. Ултразвучна кавитација већ је две Игнорисање Закона о правима потрошача године најбоља метода у уклањању целулита и локализираних масних наслага. Технологија омогућава неинвазиван и Према Купчиновчевим речима, они који безболан третман усмерен на делове тела декларирају своје производе придевима

с накупљеним тврдокорним масноћама којих се не можемо ослободити ниједном до сада доступном методом ни дијетом, а ни вежбама. Најугроженија су подручја трбух, бокови, бедра, унутрашњи део колена, надлактице те стражњица. Наслаге се третирају по споменутим зонама; ваља истакнути да је реч о безболној неоперативној и неинвазивној методи која не захтева дуготрајан опоравак. Кавитација се спроводи ултразвуком велике снаге и ниске фреквенције те радиталасима које људско тело не може осетити. Након што их се разбије, масне станице постају триглицериди, а након ензимских активности метаболичким процесима одлазе у јетру, где се та масноћа разграђује као и храна те мокраћом излучује из тела. Третман се не препоручује једино особама које имају метал у организму, затим дијабетичарима и особама с тромбофлебитисом, као ни трудницама. Резултати су видљиви већ након првог третмана: може се изгубити од једног до четири сантиметара наслага на третираном подручју. Успех је, дакле, индивидуалан, али код ретких третман кавитације није постигао никакав резултат. Особама с израженим целулитом (тврдом наранчином кором) препоручује се од пет до шест третмана, а први знакови наслага могу се уклонити једним или највише са два третмана. Након третмана потребна је получасовна лимфна дренажа; сама кавитација траје и до 40 минута. Извор Лидер прес, Загреб, аутор: Петра Матић


Izbor

“Аваз” открива: Милорад Додик по налогу Москве блокира ширење НАТО-а на БиХ

75

Doga|aji nedeqe разумевање за Додиково “не” највећем војно-политичком савезу у свету.

Како сазнајемо, на овако ризичан политички корак Додик је, заправо, Премијер РС покренуо офанзиву ко- приморан, како би Русији узвратио због јом жели амортизовати одговор ме- безрезервне подршке из Москве њему ђународне заједнице и САД на његово и Републици Српској у захтевима за коначно “не” Северноатлантском затварање Уреда високог представника и, генерално, политичким стајалиштима савезу власти мањег ентитета. Истовремено, лидер СНСД-а и Владе РС рачуна да би противљење НАТО-у, који Срби памте по бомбардовању циљева Војске РС и Србије током агресије на БиХ, могао бити добар предизборни потез у време док мањи ентитет све више осећа удар економске кризе. Према дипломатским изворима, Радојичић и Тришић-Бабић при сусретима с међународним званичницима редовно су истицали да БиХ није спремна за чланство у НАТО-у нити за Акциони план и да, како Премијер Републике Српске Милорад су тврдили, већина становништва уопште Додик покренуо је, по налогу Москве, не подржава такав корак те да би за њега интензивне активности како би блокирао у БиХ требало организовати референдум. ширење НАТО-а на Босну и Херцеговину, сазнаје “Дневни аваз” из добро обавештених дипломатских извора. Војне локације Додик је, последњих седмица, путем својих парадипломатских канала покренуо опсежне активности које имају за циљ припремити међународну заједницу и амортизовати могући одговор на његову одлуку да блокира договор о расподели војне имовине и тиме директно онемогући напредак БиХ ка НАТО-у и покретање Акционог плана за чланство (МАП) у Савезу. Ризичан корак

Додиков негативан став према НАТО-у одраније је познат и у складу је с противљењем Москве да се Савез шири на западном Балкану. Но, последњи потези Алијансе, понајвише захваљујући Сједињеним Америчким Државама и Турској, који су широм отварали врата БиХ за скоро чланство у Савезу, Додику су помрсили рачуне и приморали га да отвори карте и изабере страну.

Расмусен: Све је у рукама БиХ НАТО неће одустати од услова који је постављен пред БиХ за покретање Акционог плана за чланство, јуче је још једном потврдио генерални секретар Савеза Андерс Фог Расмусен (Фогх Рассмусен) приликом сусрета са бх. званичницима у Бриселу. - Ми желимо што пре покренути Акциони план за чланство, али је одлука о томе у целости у рукама бх. политичара - казао је Расмусен, потврђујући да је за то услов упис перспективне војне имовине на државу, чему се Додик изричито противи. Бх. министри одбране и спољних послова Селмо Цикотић и Свен Алкалај јуче су се сусрели с Расмусеном и члановима Северноатлантског већа (НАЦ) у седишту НАТО-а у Бриселу. Извор Дневни аваз, Сарајево, аутор: Т. Лазовић

То се посебно односи на прецизан услов Додик је за ту мисију ангажовао заменицу који је НАТО поставио након позивнице министра спољних послова БиХ Ану за Акциони план за чланство, а односи Тришић-Бабић и председника Народне се на књижење перспективних војних Полиција привела 143 скупштине РС Игора Радојичића, који су локација на име државне имовине, о активиста у центру у протеклих месец дана, између осталих чему је бх. властима писала и америчка Загреба дестинација, посетили и Стејт департмент државна секретарица Хилари Клинтон . и Веће сигурности УН-а. Приведена је и глумица Урша Рау-

кар, председник »Зелене акције« Томислав Томашевић, координатор »Права на град« Теодор Целакоски, градски заступник СДП-а Јурица Меић, независни заступник Јосип Крегар, Перо Ковачевић из ХСП-а »Анте

Осим тога, међународна представништва РС добила су изричит задатак да осигурају


76

Doga|aji nedeqe

Старчевић«, адвокат Слободан Бу- 400 службеника интервентне полиције, у ПУЗ-у су то одлучно демантовали те дак... Полиција је у четвртак у Варшавској улици привела 143 протестанте који су хтели својом акцијом да спрече почетак градње улаза у подземну гаражу за пројект »Цвјетни«. Радници градског предузећа Зрињевац почели су око пет сати ујутро сећи стабла у тој улици да би радови могли почети. Након тога, почели су се окупљати протестантии пружајући пасивни отпор, а прва привођења почела су већ након шест сати.

Izbor

су рекли да је било присутно 20 до 25 интервентних полицајаца. Они су по ноћи дошли осигурати радницима услове за обављање посла за који имају дозволу те су били суочени с више десетина грађана који су пружали пасиван отпор, саопштили су из полиције. Из Зелене акције, пак, наводе да су протестанти имали дозволу за јавно окупљање, а пружали су тек пасиван отпор. Протестанти су седећи на коловозу у Гундулићевој хтели да блокирају радове

Подршку активистима пружили су и председник Градске скупштине Борис Шпрем, председник градског СДП-а Давор Бернардић те ХНС-овка Морана Паликовић Груден. Шпрем и Бернардић чак су и сели на коловоз и блокирали промет, али су их протестанти дочекали »на нож«, тврдећи да је њихов чин лицемеран. »Ви се сада цинично ограђујете од Бандића и ове одлуке о градњи улаза у гаражу из Варшавске те се позивате исто као и он на рад институција. То што сада овде седите ништа не значи, јер је и председник СДП-а до неки дан хвалио Бандића, а сада се цинично ограђујете и хватате политичке бодове«, казао је Шпрему и Бернардићу један од учесника протеста.

Полицајци су привели и глумицу Уршу Раукар, председника Зелене акције Томислава Томашевића, координатора Права на град Теодора Целакоског, заступнике СДП-а у Градској скупштини Јурицу Меића и Дана Шпицера, као и независног заступника Јосипа Крегара, затим Перу Ковачевића из ХСП-а Анте Старчевић, адвоката Слободана Будака и координаторицу Аутономне женске куће Неву Толле.

на улазно-излазној рампи пројекта Хото групе, на шта је полиција реаговала тако што их је односила у полицијске комбије и одвозила у неколико полицијских станица на прекршајне обраде. Приведени су, наводно, добили забрану приласка Варшавској улици на осам дана. Томислав Томашевић изјавио је да упркос томе настављају с активностима те да је за цели случај »осим градске, политички одговорна и државна власт«. »Није могуће

Полиција је службено изјавила да су пружили асистенцију, а не интервенцију, и то на захтев Градског уреда за градитељство. Додали су да није дошло до већих изгреда. Иако се у медијима појавила бројка од око

Активисти Зелене акције и Права на град поновно су се окупили око 21 сат на раскрсници Гундулићеве и Масарyкове да део полиције проводи криминалистичку улице. Теодор Целаковски најавио је да обраду због штетног уговора у Варшавској ће активисти због привођења захтијевати по налогу Државног тужилаштва, а други оставку министра унутрашњих послова осигурава почетак радова у Варшавској«, Томислава Карамарка, као и да ће радикализовати протесте са два нова: први рекао је.


Izbor

Doga|aji nedeqe

77 испред СДП-а на Иблеровом тргу, а потом и други испред седишта ХДЗ-а на Тргу жртава фашизма. Извор Национал, Загреб

Визна либерализација за БиХ и Албанију Специјални известилац Европског парламента за визну либерализацију за БиХ и Албанију Тања Фајон, изјавила да би укидање виза за грађане тих земаља могло да се очекује пре краја године. Одлука о визној либерализацији за Босну и Херцеговину и Албанију може се очекивати пре краја године, сматра специјални известилац Европског парламента за визну либерализацију за БиХ и Албанију Тања Фајон.

“Ако се испуне услови, мислим да је реално да очекујемо ту одлуку од почетка јесени, а сигурно пре краја године. У БиХ то би требало да се догоди после избора, и тешко да ће то бити пре новембра”, сматра Фајон, преноси немачки радио Дојче веле. У последњем нацрту извештаја Фајон подсећа све европске институције да су се приликом одобравања безвизног режима за Србију, Македонију и Црну Гору, обавезале да ће се питањем визне либерализације за БиХ и Албанију бавити под ознаком “хитно”.

У складу са мишљењем Европске комисије и Европског парламента, Фајон позива првенствено министарски Савет ЕУ, да одобри визну либерализацију за БиХ и Албанију што је пре могуће, чим се установи да су земље испуниле критеријуме за то, односно пошто ЕК, почетком септембра, објави завршну оцену својих експертских мисија. “ А к о т е з е м љ е и с п у н е од р е ђ е н е критеријуме, морамо да будемо одговорни, јер наш кредибилитет може бити доведен у питање”, рекла је Фајон и указала да су поједине земље ЕУ у томе резервисане. Од Тиране и Сарајева је затражено да убрзају реформе у правосуђу и уложе веће напоре у борби против организованог криминала.


78 Дан државности Црне Горе

Антифашизам помогао обнову независности

Izbor

Doga|aji nedeqe мисије књаза и краља Николе, треба констатовати да је Краљевина Црна Гора, чији век обилежавамо, врхунац династичке и државничке моћи Петровића.

Председник је истакао да прослава века Дан државности Црне Горе прослављен Краљевине Црне Горе обавезује и на додаје, традиционално на Цетињу, свеча- тну афирмацију Цетиња, престонице која ношћу коју је за бројне званице прире- завређује да се у овој и наредне три године доследно реализује Владин програм њене дио председник Филип Вујановић са пуне афирмације.

супругом Светланом.

клуба ПзП Душанка Џакула-Тушуп, Коча Павловић и Бранко Радуловић. Пријему су присуствовали и чланови ПСД “Јаворак” Ђорђије Вујичић, Марко Блечић и Драгутин Вујовић, освајачи Монт Евереста. Гости су, у пријатној атмосфери у врту Владиног дома уз коктел, прославили Дан државности, у знак сећања на 13. јул 1878. године, када је Црна Гора на Берлинском конгресу призната као самостална држава, као и на 13.јул 1941. године, када је црногорски народ почео устанак против фашизма.

Вујановић је истакао да је Европа јасно саопштила да Црну Гору доживљава вредном државом, али и од Црне Горе да Пренето из: Побједа, Подгорица са Европом жели да подели највеће вредности. Вујановић је подсјетио да се ове године обиљежава и 65 година победе Приштина не одустаје од слања специјалне антифашизма. полиције на север КиМ - Наш антифашизам завређује додатно Реџепи: Тадић да се не поштовање, јер је грандиозно помогао меша у косовска питања обнови независне Црне Горе, која је референдумским изјашњавањем грађана Министар унутрашњих послова Бајтрајно опредељена да би вечно постојала рам Реџепи поручио је председнику Ре- додао је Вујановић.

публике Србије Борису Тадићу да гледа своја посла и да се не меша у косовска питања, пише данас приштинска штампа. Реџепи најавио скоро позиционирање специјалних снага на северу Косова

- Овогодишња прослава Дана државности Црне Горе има своју посебност. Догађа се у години у којој се обилежава век проглашења Краљевине Црне Горе - казао је Вујановић обраћајући се бројним гостима - представницима политичког, друштвеног, културног и спортског живота Међу гостима су били председник Владе државе, као и дипломатског кора. Црне Горе Мило Ђукановић са супругом

Тадић је прошле недеље оценио да је Реџепи запретио ратом када је изјавио да ће послати јединице специјалне полиције у северни део Косовске Митровице. Реџепи је рекао да, без обзира на Тадићеву изјаву, неће одустати од успостављања владавине закона на северу Косова и да ће припадници косовске полиције ускоро ући на то подручје, ради хапшења криминалаца и успостављања владавине права. “Не шаљем јединице специјалне полиције у Крагујевац, нити у било који други српски град, већ на територију државе Косово”, рекао је Реџепи. Извор Блиц, Београд

ЈОСИПОВИЋ ДЕР СТАНДАРДУ

‘Чему трошити време на тужбу против Србије?’ Он је казао да је Црна Гора дужна да поштује и памти своје четири династије којима је слобода и држава била смисао, не само династичке него и животне мисије.

Лидијом, шеф парламента Ранко Кривокапић, врховни државни тужилац Ранка Чарапић и председница Врховног суда Весна Меденица. На свечаност су дошли и опозициони представници – лидер - У име правог вредновања наше модерне СНП Срђан Милић и посланик Василије историје, грандиозне улоге династије Лалошевић, као и чланови посланичког Петровића и величанствене државне

Бечки дневник Стандард у данашњем је броју објавио велики интервју с хрватским председником Ивом Јосиповићем, у којем се понајвише говори хрватско-српским односима, као и надилажењу сукоба и прошлости

Јосиповић је представљен као ‘хрватски


Izbor

Doga|aji nedeqe

Willy Brandt’ те је у интервјуу детаљно објаснио своју политику помирења:

цркви у којој тражи састанак са патријархом српским Иринејем. У молби се наводи да “ГЛБТ популација у Србији свакодневно трпи насиље и да већина особа које га врше то насиље оправдавају својом вером и учењем Српске православне цркве, као и да је насилнике на првој Паради поноса 2001. године предводио свештеник”. Због тога СПЦ може да има велику улогу у смањењу насиља, оцењено је у саопштењу ГЛИЦ-а. Из те организације наводе да се надају да ће молба бити позитивно решена и да ће СПЦ “имати жеље да помогне онима у невољи и да допринесе смањењу насиља над ГЛБТ популацијом”.

‘Није потребно да Србија и Хрватска имају исто мишљење о свему. Но оно што можемо постићи је приближавање гледишта, и то на основу објективизирања чињеница те узајамног поштовања. Заправо мислим да ће интерпретација историје увек бити помало различита у Хрватској, Босни и Херцеговини те Србији, али о томе треба причати, да бисмо развили међусобно поверење. Разлике не требамо гурати под тепих.’ Јосиповић је објаснио и да је хрватска водила обрамбени рат почетком деведесетих, наглашавајући да није било хрватских тенкова у другим државама, него обратно. Будући однос Србије и Хрватске председник Јосиповић је упоредио с тиме како се развијало пријатељство између Њемачке и Француске, а упитан о тужби пред Међународним судом правде, рекао је сљедеће: ‘Предсједник Тадић и ја смо установили да бисмо неке проблеме веројатно лакше могли ријешити разговором него тужбом. Ако циљеве тужбе, а то су утврђивање судбина несталих, повратак отетих добара и прихваћање одговорности за злочине, можемо постићи на други начин, зашто бисмо трошили новац и време на тужбу.’ Јосиповић је још једном поновио жаљење за учешћем хрватске политике у босанској трагедији те истакао да су анкете показале да га у том ставу подржава већина хрватских грађана.

79 у Београду, патријарх је врло кратко, али недвосмислено одговорио: - Ни у лудилу! Овакав став патријарха у складу је са изјавом митрополита црногорско-приморског Амфилохија, који је пред прошлогодишњу несуђену геј параду у Београду поручио „да Црква, као чуварка светиња живота и љубави и радионица вечног живота, не може прихватити ни одобрити поворку срама - за поворку поноса“.

- Црква нити је икад позивала нити данас позива на насиље против било кога, па ни против оних који бирају наместо пута живота - пут бесловесности Пренето из: Вести, Београд и смрти - рекао је тада Амфилохије, који је у то време обављао дужност заменика оболелог патријарха Павла. Црквени аналитичар Мирко Ђорђевић Патријарх оладио геј активисте који траже каже да иницијатива да патријарх СПЦ подршку СПЦ за „Параду поноса“ својим ауторитетом апелује да се избегне насиље на геј параду не може бити споран. - Патријарх би доста тога могао да учини, поИринеј: Ни у лудилу с што су, да не заборавимо, и црквена лица гејевима!!! учествовала у нападима на геј активисте. Тешко је, међутим, очекивати да ће Црква Његова светост патријарх српски Иринеј променити свој став према оваквим изјавио је јуче за „Ало!“ да до њега још није организацијама и манифестацијама, али дошла молба да се састане са активистима бисмо могли очекивати да апелује да се Геј-лезбијског инфо центра (ГЛИЦ), али и према тим људима не врши насиље - каже да је добио молбу, патријарх каже да јој Ђорђевић за „Ало!“. не би удовољио.

Извор Тпортал, Загреб

Гејеви траже састанак са патријархом Геј лезбејски инфо центар (ГЛИЦ) послао је молбу Српској православној

- Нисам добио никакав захтев за састанак - рекао је патријарх за „Ало!“. На допунско питање да ли ће, уколико добије молбу, пристати да се састане са геј активистима и подржи њихово залагање за геј параду

У молби ГЛИЦ-а за сусрет са патријархом, која је прослеђена медијима, наводи се да „ГЛБТ популација у Србији свакодневно трпи насиље и да већина особа које врше то насиље оправдавају то својом вером и учењем Српске православне цркве.“ Тадић их подржао Са активистима геј и лезбијских организација недавно се састао председник Србије Борис Тадић, који је подржао њихове захтеве.„Одржавање ‚Параде поноса‘ представљаће цивилизацијски искорак и показати да Србија постаје друштво безбедно за све своје грађане, без обзира на њихову различитост и сексуално опредељење“, саопштила је тада прес


80 служба председника Србије. Пренето из Ало, Београд

Doga|aji nedeqe

Izbor

Срби се надају подели: Столица у Уједињеним нацијама у замену за север Косова? Висока српска делегација у Бриселу је знак да нешто шкрипи у процесу европских интеграција? Стручњаци сматрају да ће српска делегација упозорити Европу на опасност од повлачења ЕУ са Западног Балкана. Србија је од почетка године доста учинила на путу европских интеграција и регионалне сарадње, али су се изненада над тај процес надвили облаци, оцењује Предраг Симић, професор Факултета политичких наука. Управо зато у Брисел и одлази доста висока делегација, која ће покушати да скрене пажњу на чињеницу да европски замор од проширења може оставити лоше последице на стабилност Србије и региона, каже Симић.

непрекидно неформално поставља, ма колико сви бежали од тога. Ја не знам зашто би неко демантовао нешто од чега се Србија непрекидно званично одриче? Ко то онда предлаже ако то европске земље демантују, а Србија то не жели? Међутим, мислим да дугорочно ми тај

послова Вук Јеремић изјавио да Србија након тога очекује нове преговоре, у којима ће Србија бити “флексибилнија”. Професор Симић истиче да се само може нагађати шта се крије иза те најављене флексибилности. У оптицају су разне теорије, од поделе Косова и размене територија, па до столице Косову у УН у замену за север Косова и поједине српске енклаве, каже Симић. “Мислим да је то део целог овог амбијента, који је доста узаврео, и у коме се појављују многе ствари које просто нису реалне. И које мислим да могу да створе, како да кажем, претерана очекивања. Неостварење тих очекивања би могло да изазове опет неке опасне фрустрације, и опасна незадовољства, и да умање безбедност, или да доведу до различитих инцидената”. Чедомир Антић подсећа да су српски политичари 2007. године говорили о 95 процената независности Косова. Ако та флексибилност значи да сада говоримо о независности Косова између 95 и 100 посто, онда се поставља питање о каквом проблем нећемо решити. Наша држава статусу говоримо, каже Антић. Проблем је, “Мислим да се те последице већ осећају. очито чека тренутак кад једног дана до- дакле, што се три године води политика У смислу једне врло изоштрене реторике бијемо кандидатуру, па кад дочекамо тих формалног одбијања нечега да би онда која се чује на пример између Београда и 10 година, колико се у просеку чека од то у повољном тренутку прихватили, заПриштине, или понекад између Београда и кандидатуре, а у нашем случају можда и кључује председник Напредног клуба. Извор Дојче веле, пренето из: Сарајева, као у случају Ејупа Ганића и онога дуже, па онда пред сам улазак у ЕУ грашто се догађа пред лондонским судом. ђанима кажу: ето, то је само формално 24 сата инфо, Мостар Ту је и питање предстојећег изношења признање, па то није ништа у односу на мишљења Међународног суда правде у наш улазак у ЕУ. И, наравно, онда ће томе Хагу поводом Косова, што је све више нe- додати ону чувену мисао, која је потпуно го довољно да поремети стабилност и у непримерена и не баш интелигентна, а то На отварању „Жена са Србији али и у суседним земљама. И може је да ћемо ми спречавати улазак Косова сломљеним носем” да доведе до врло неизвесне ситуације, у у ЕУ.“ На Летњој позорници на Палићуу суботу којој смо већ чули ријечи звецкања орује, свеченим отварањем,започео жјем”. Посета Бриселу долази и након позива 17. фестивал европског филма на Европског парламента свим чланицама којем ће на више места на Палићу ЕУ да признају независност Косова, што и у Суботици, до 23. јула, у девет такође може бити једна од тема разговора. програма бити приказано више од Председник “Напредног клуба” Чедомир 70 остварења, од дугометражних Антић оцењује да су српске власти током играних и документарних, до кратких протеклих година више инсистирале на и експерименталних. форми, што није поправило позицију Срба на Косову. Истовремено, није постојао ниФилмови ће ове године бити приказивани какав програм за реинтеграцију Косова у у оквиру селекција: Такмичарски програм, састав Србије, сматра Антић. Паралеле и судари, Млади дух Европе, “Мислим да се наше власти потајно Ерсте Ундергроунд Спирит Ањард чији је надају некаквој корекцији граница и овгодошњег добитник Желимир Жилник, некој симболичној подели Косова и Државни врх стиже у Брисел и уочи одлуке Нови белгијски филм, Нови мађарски Метохије. Зато непрекидно стижу деманти Међународног суда правде о независности филм, Ецо Доџ, Дечји програм и Омаж из европских земаља. Очито се то питање Косова. Недавно је министар спољних програми посвећени добитницима награде


Izbor

81

Doga|aji nedeqe кументарни филм Желимира Жилника. По речима селектора главног такмичарског програма Николаја Никитина, ове године на фестивалу имамо вероватно најраспрострањенију селекцију филмова који долазе из северне, јужне, источне и западне Европе. Тако се очекују угледни гости из Шпаније, Италије, Француске, Немачке, Аустрије, Финске, Пољске, Русије, Румуније и суседне Мађарске...

Мандела напунио 92 године Бивши јужноафрички председник Нелсон Мандела слави 92. рођендан. У Јужној Африци установљен је Мандела дан, који пада на рођендан великог борца за људска права.

“Александар Лифка”, редитељима Кости Гаврасу и Горану Марковићу. Управо ће Горан Марковић фестивал прогласити отвореним, када ће му бити уручена и награда “Александар Лифка”. На уводној фестивалској свечаности, како су најавили организатори, биће уручено и признање “Ерсте Ундергроунд Ањард” редитељу Желимиру Жилнику.

Главни Такмичарски програм ће вечерас отпочети новим филмом Срђана Кољевића “Жена са сломљеним носем” у којем главне улоге играју Небојша Глоговац, Нада Шаргин, Јасна Жалица, Аница Добра, Вук Костић... У овом програму ће бити приказано четрнаест остварења од којих два ван конкуренције - “Беса” Срђана Карановића и “Турнеја” Матјеа Амалрика. За фестивалске награде Златни торањ за најбољи филм и Палићки торањ за најбољу режију, као и Специјалну награду жирија надметаће се и филмови: румунски “Орден части” Калина Петера Нецера, немачки “Трчи ако можеш” Дитриха Бригемана, фински “Лоша породица” Алексија Салменпера, белгијско француски “Барони” Набила Бен Јадира , пољски “Наличје” Бориса Ланкоша, италијански “Залутали меци” Ферзана Озпетека, француски “Осам пута устани” Ксабија Молија, немачко-аустријски “Пљачкаш” Бењамина Хејзенберга, мађарски “Полигамија” Денеша Ороса, шпански “Гордос” Данијела Санчеза Аревала и руски филм “Како се завршило лето” Алексеја Попогребског. У другој такмичарској селекцији “Паралеле и судари” (селектора Петра Митрића) десет филмова се налази у конкуренцији за Толеранце Ањард коју додељује међународни жири критике.

Јужноафриканци славе данас, у недељу 18. јула, рођендан свог бившег председника и - Овогодишњи главни Такмичарски програм добитника Нобелове награде за мир Недоноси бројна дебитантска остварења. лсона Манделе садњом биљака, кречењем Прве филмове младих аутора из целе клиника и позивима на јединство. Европе. Сматрам да су ови млади таленти Мандела, који је напунио 92 године, провеома смели и осетићете њихову енергију води дан са породицом у Јоханесбургу. и потребу да испричају своје приче на веома личан и посебан начин – бавећи се или горућим проблемима данашњице или се суочавајући са сопственом мрачном прошлошћу - понекад и на смешан, лаган и ироничан начин - каже Никитин.

Међународни филмски фестивал Палић је 1992. основала Општина Суботица. Од некадашњих малих и непретенциозних Палићких филмских вечери, преко упорних покушаја стварања озбиљног регионалног фестивала у тешким временима изолације и првих покушаја повезивања кинематографија тада зараћених земаља израстао је у важну тачку на мапи европских филмских фестивала. Од 2003. и свог десетог издања палићки фестивал постаје Фестивал европског филма и исте године добија чланство у “Европској координацији филмских фестивала”. Данас је Фестивал европског филма Палић један од најзначајнијих фестивала у региону и један од ретких у свету са сто одсто европским садржајем. Током седам фестивалских дана Палић је права престоница европске културе, а публика се из године у годину својим ентузијазмом и великим одзивом на амбициозне програме и често, нимало лаке филмове, потврђује као публика високог реномеа. Извор Дневник, Нови Сад, аутор: В. Црњански

Поред осталих, у овој селекцији је и “Стара школа капитализма”, нови играно-до-

Његова жена Граса Машел посетила је једно сиротиште у Совету, где је помогла у садњи једног повртњака. Рекла је да је недеља и иначе дан када људи треба да буду што великодушнији према другима, што је одувек и био циљ њеног супруга. Прошле године је у Јужној Африци установљен Мандела дан, који пада на рођендан великог борца за људска права и првог јужноафричког председника који је изабран на потпуно демократским изборима. Мандела је био на челу Јужне Африке од 1994. до 1999. године. Мандела дан се сматра међународним даном посвећеним јавној служби. Комесар Националне полиције Нати Мтхетхва рекао је да га је управо тај дух данас одвео у Преторију, где је пре две године дошло до насиља према странцима. Он је позвао становнике тог града да живе у миру и јединству. Мандела, који је и први црнац који је обављао председничку функцију у Јужној Африци, важи за једног од главних бораца у борби против доминације белаца над црнцима у тој земљи, као и у борби против апартхејда. Године 1961. године био је један од оснивача војног крила Афричког националног конгреса, које је организовало саботаже. Због тих активности био је оптужен за тероризам и у затвору провео 27 година (1964-1990). После ослобађања из затвора реактивирао се у политици. Био је цењен због свог не-


82 реваншистичког става према белцима и због напора које је уложио да уједини Јужноафриканце, који су вековима живели расно и племенски подељени.

Doga|aji nedeqe направљени битни помаци у решавању граничних спорова, као ни у питањима тужба за геноцид које су Хрватска и Србија поднеле једна против друге Међународном суду правде.

Izbor

влада тако размишља. Препустимо ствари времену, решавајмо проблеме и кад их решимо сигурно ћемо имати много више простора за разговор о тој теми”, казао је Јосиповић. Говорећи о повратку избеглица, Јосиповић је устврдио,да Хрватска у про-

Добитник је Нобелове награде за мир 1993. године.

Јосиповић је у разговору за Танјуг, поЈосиповић: Посета Србији дсетио да је након неформалног сусрета велики корак у унапређењу с председником Борисом Тадићем у Опатији поручено да тужбе нису саме себи односа сврха и да ће добри односи и рјешавање По његовим речима, осим што је ну- отворених проблема који су предмет тужбе жно да се свима који желе повратак можда саму тужбу учинити непотребном. врати имовина, треба створити ра- ”Мени се чини да ствари иду у том правцу, дна мјеста и тиме остварити одржив али на влади је да одлучи хоће ли и када повратак. повући ту тужбу, и мислим да и хрватска

шлости није учинила све што је могла на том пољу, али да је ситуација данас битно другачија. “Моја порука свима онима који су отишли из Хрватске је: вратите се, врата су отворена и учинићемо све што можемо. Мислим да је у последње

време сарадња Хрватске и Србије на том плану на много вишој разини”, рекао је Јосиповић. По његовим речима, осим што је нужно да се свима који желе повратак врати имовина, треба створити радна места и тиме остварити одржив повратак. Једно од најважнијих поља унапређења билатералне сурадње Србије и Хрватске, казао је Јосиповић, мора бити привреда, и две владе морају у највећој могућој мери отворити тржишта и омогућити равноправне услове за пословање свим потенцијалним инвеститорима. Јосиповић је поручио да Хрватска након уласка у ЕУ неће ниједно билатерално питање ни Иво Јосиповић оценио је у разговору за агенцију Танјуг да ће његова прва службениа посета Србији, бити велики корак у унапређењу билатералних односа Хрватске и Србије. Видљив помак у односима Јосиповић очекује на пољу повратка избјеглица, проналажења несталих особа, повратка културних добара, режима преласка границе, борбе против организованог криминала, односно у сарадњи полиција и тужитељстава. Хрватски председник, међутим, не очекује да ће током предстојеће посете бити


Izbor

са једним суседом учинити препреком у процесу европских и еуроатлантских интеграција.

Doga|aji nedeqe

наравно и Србији, да што прије уђу у ЕУ. Отворена питања ћемо настојати решавати уз свест да је некада потребан и

“Будите сигурни да ће Хрватска, а то је компромис, и нећемо мешати билатерална политика коју заговара и премијерка и мултилатерална питања”, рекао је Јадранка Косор, помагати свим суседима, Јосиповић. Предсједник Јосиповић у

83

недељу преподне, састанком са својим домаћином и колегом Борисом Тадићем, почиње своју прву, дводневну службену посјету Србији.

Пренето из Јутарњи лист, Загреб


84 Sport ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ У функцији испирања успостави стална веза између обновљеног мозга (3) олимпизма и духовног стваралаштва, мудри напори су помогли у реализацији овог идеала, од Стокхолма до Лос Анђелеса. Сада га Берлин заувек посвећује са смелим УСПОМЕНЕ НА НАДУ новинама крунисаним с потпуним успехом, као што је штафетно преношење свете У драматичним данима пред Други светски бакље од Олимпије и величанствена сверат Кубертен не крије своје одушевљење чаност на монументалном стадиону прве фашизмом. У својој “Посланици носиоцима вечери Игара, чији је идејни творац мој олимпијске бакље”, која ће бити читана генијални пријатељ и ентузијаст Карл Дим. током пута коју ће нацистичка олимпијска Успомене на храброст, јер је храброст бакља превалити од античке Олимпије до била неопходна да би се савладале нацистичког Берлина, Кубертен констатује: тешкоће с којима се Фирер срео од тре“Преживљавамо свечане часове, јер око нутка када је поставио захтев “Хоћемо нас васкрсавају неочекивани догађаји.Док да градимо!”, и да би се супродставио се, као у јутарњој магли, открива облик нелојалним и подмуклим нападима са (нове) Европе и нове Азије, изгледа да разних страна који настоје да зауставе ће најзад човечанство увидети да криза прогресивно стваралачко дело (реч је о с којом се бори јесте пре свега криза бојкоту нацистичке Олимпијаде од стране васпитања”. анти-фашиста, прим.аут). Најзад, успомене на наду, јер се под окриљем симболичне заставе с пет кругова с мишићима ковало разумевање снажније него сама смрт… “Freude, Tochter aus…” (почетне речи Шилерове “Оде радости”, прим.аут). Историјско кретање и борба ће се наставити, али мало-помало наука ће заменити опасно незнање; узајамно разумевање ће ублажити слепу мржњу. Тако ће грађевина коју сам пола века подизао бити учвршћена. А ви, атлете, не заборавите ватру коју је сунце запалило и која вам је дошла с Олимпије да би осветлила и загрејала нашу епоху. Чувајте је љубоморно у дубини вашег бића, да би опет могла да се појави на другој страни света када, за четири године, будете славили XИИ олимпијаду на далеким обалама великог Пацифика!”

А о каквом се заправо васпитању ради показује и Кубертеново одушевљење са “величанственим” културним програмом нацистичких Олимпијских игара чији саставни део је била и тадашња најпопуларнија нацистичка корачница, “Horst Wessel Lied”, чију је ударну строфу, поздрављајући нацистички, певало преко 100.000 присутних на Берлинском олимпијском стадиону: “Када јеврејска крв прска испод ножа, тада све иде много боље”. Кубертенова блискост и лојалност нацистичком режиму је била толика, да је нацистичка олимпијска врхушка, уз Хитлерову сагласност, одлучила да Берлинске олимпијске игре буду окончане Кубертеновим снимљеним говором у којем је он, наравно, величао нацистички режим и Хитлера. Ево како гласи тај “чувени” Кубертенов олимпијски говор: “Чувајте свети пламен! XИ олимпијске игре ће ускоро бити само успомене, али како снажне и богате успомене! Пре свега, успомене на лепоту. Од оног тренутка управо пре тридесет година, када сам у Паризу сазвао конференцију о уметности, књижевности и спорту, с циљем да се

ОЛИМПИЈСКА БАКЉА

Izbor

Очигледно, Кубертен је био више него “велики пријатељ” нацистичке Немачке. Он је, као врховни свештеник олимпијског покрета модерног доба, био органска спона између (расистичке) старе Грчке и “нове Немачке”. Стога није чудо што је Хитлер (28. 1. 1936) прихватио предлог да се простор испред јужног улаза на олимпијски стадион у Берлину назове по Кубертену. Истовремено, нацисти на заседању МОК-а у Гармишпартенкирхену за време Зимских олимпијских игара из 1936. године, предлажу Кубертена за Нобелову награду за мир као противкандидата Карл фон Осијецком, који је, као и многи други противници нацистичког режима, трунуо у тамници, иза кога је стајала светска демократска јавност. Кубертен је прихватио кандидатуру нациста рачунајући на подршку Норвешког олимпијског комитета. Пошто је Норвешки мировни комитет Нобелову награду доделио Осијецком, Кубертен, разочаран, пише нацистичком министру за спорт, Хансу фон Чамеру и Остену: “Зато знам да сам током педесет година више допринео миру тиме што сам изграђивао међународни спорт, него што бих то могао да учиним узалудним говорима и бескорисним примедбама. Ваше признање у том погледу ми је драгоцено.” На блискост Кубертена и нацистичог режима упућује и Кубертеново писмо Хитлеру од 17. марта 1937: „Екселенцијо, био сам дубоко ганут посетом коју ми је учинио државни министар Х. Есер у име и по налогу Ваше екселенције, и журим да због тога изразим своју захвалност. Немачка се тиме – и то на најдивнији начин – придружује мојем јубилеју који


Izbor

је 20. јануара ове године био свечано прослављен на Универзитету у Лозани, поводом чега сам позван да заокружим педесет година оствареног рада који се сав, на овај или онај начин, односи на реформу и усавршавање образовања. Немачка је више пута показала своје симпатије за тај рад, и ја јој за то дугујем најдубљу захвалност. Уколико ми у пролеће моје обновљено здравље допусти, имаћу у виду могућност да искористим тако љубазан позив који ми је достављен у име Ваше екселенције, и који је још један доказ благонаклоности који треба придодати онима које сам већ примио. Молим Вашу екселенцију да изволи примити изразе мог поштовања и дубоке оданости. Пјер де Кубертен.” Светској јавности је готово непознато да су ношење олимпијске бакље од древне Олимпије до места на коме се одржавају олимпијске игре први организовали нацисти у част Берлинске олимпијаде из 1936. године – да би “доказали” да постоји непосредна веза између хеленског друштва, духовне колевке европске цивилизације, и нацистичког режима. „Олимпијска бакља“ је злоупотреба античког духовног блага на нацистички начин, у чему је учествовао грчки двор, власти земаља које су дозволиле пролазак бакље, као и спортисти. Двадесетог јула 1936. године у Олимпији је одржан церемонијал паљења олимпијске бакље. Док је шездесет младића у хору рецитовало Пиндарову осму олимпијску оду, петнаест девица је, помоћу јаког сочива, упалило олимпијску ватру. Када је прочитана Кубертенова „Посланица носиоцима олимпијске бакље“, одјекнуо је, у дванаест сати, топовски пуцањ са Кроносовог брда и Константин Кондилис, најбољи грчки тркач,

Sport понео је олимпијску бакљу ка нацистичком Берлину. Да би перверзију довели до краја, нацисти су тражили да се провери да ли су девојке стварно девице. Церемонија паљења „олимпијске ватре“ била је један од највулгарнијих облика скрнављења античке духовне (религиозне) традиције. Иначе, бакља је ношена и преко југословенске територије (правац Ниш-БеоградСуботица). Поводом њеног проласка кроз градове власти су организовале свечане дочеке. Приликом “боравка” бакље у Београду њоме је упаљена свећа на гробу краља Александра – чије убиство су организовали нацисти. Пролазак бакље кроз Грчку, Бугарску, Југославију, Мађарску, Аустрију и Чехословачку дао је нови подстрек “домаћим” фашистима и допринео популаризацији нацистичке Немачке и нацистичке идеологије. То је био прави резултат ове “пацифистичке манифестације”. “Мост пријатељства међу народима” који су носиоци нацистичке бакље успоставили био је, заправо, пут смрти којим ће  ускоро кренути немачка солдатеска с намером да уништи балканске народе. ФАШИСТИ ОСВАЈАЈУ МОК Господа из Међународног олимпијског комитета имала су исти однос према нацистичкој Немачкој као и њихов “духовни отац” Кубертен. У томе је предњачио његов наследник на месту председника МОК-а, белгијски гроф Баје-Латур који је био сагласан са нацистичким захтевом, после првих успеха немачке армије, да се олимпијске игре заувек преселе у “нову” Немачку. И један од америчких представника у МОК-у, генерал Шерил није крио своје одушевљење фашизмом. Он  је отишао на ходочашће Мусолинију да би од њега затражио да дође у САД и “среди” комунисте. Шерил је 1936. године добио из своје земље значајано појачање. Био је то Евери Брендиџ, тадашњи председник Олимпијског комитета САД, који ће постати члан МОК-а уместо свог земљака Ернеста Ли Јанкеа, јединог члана МОК-а који се јавно супротставио пронацистичкој политици међународне олимпијске господе и због тога, једногласно, био избачен из МОК-а. Евери Брендиџ је постао “чувен” не само по свом фанатичном расизму, већ и по томе што је, у освит немачке инвазије на Пољску, држао говоре по САД-у у којима је тражио да се и у Америци, по узору на нацистичку Немачку, отворе концентрациони логори за Јевреје и комунисте. За време Другог светског рата је постао члан Линдбергове Фашистичке партије, а после рата је био раме уз раме са Џозефом Макартијем, злогласним “ловцем на вештице”, у једном од најсрамнијих периода у новијој историји “америчке демократије”. Евери Брендиџ, који је инспирацију за свој надахнути олимпизам пронашао у Хитлеровом “Маин Кампф”-у и Кубертеновој олимпијској филозофији, 1952. године постављен је за председника Међународног олимпијског комитета. Користећи свој утицај и везе у америчкој власти,

85 Брендиџ ће спасти затвора свог предратног пријатеља из МОК-а, СА групенфирера и нацистичког ратног злочинца Карла фон Халта. Халт постаје не само почасни председник Лакоатлетског савеза Западне Немачке, већ остаје у МОК-у и 1957. године постаје члан Извршног одбора МОК-а. У међувремену, 1951. године, Халт ће, због “заслуга у борби за олимпијске идеале”, постати председник Националног олимпијског комитета Западне Немачке. Поред нацистичког злочинца Халта, у МОК-у ће после Другог светског рата остати и сарадник Немаца (провео шест месеци у француском затвору) француски маркиз Мелшиор де Полињак, затим фашистички генерал Ђорђо Вакаро, као и фашисти гроф Паоло Таон ди Ревел, гроф Алберто Бонакоза, сарадник нациста војвода Адолф Фридрих Мекленбург-Шверин (први председник Западно-немачког олимпијског комитета после рата), присташа нациста шведски гроф  Кларенс фон Розен и други. Интересантно је да је Брендиџ сачувао фашистичку структуру МОК-а позивајући се на “свето” гесло да “спорт нема ништа са политиком”. Држећи се тог гесла, Брендиџ ће се зближити са још једним “одушевљеним олимпијцем”, фашистичким диктатором Франком. Да би крунисао приближавање између фашистичке Шпаније и САД (у питању је било отварање америчких војних база на шпанском тлу, још једна „миротворачка“ акција МОК-а), Брендиџ је 1965. године одржао заседање МОК-а у Мадриду. Председавао је, ко би други, познати “миротворац” Франко – дочекан френетичним аплаузом чланова МОК-а. Фашисички диктатор је са ускликом “Живела смрт!”, и уз обилату помоћ Мусолинија и Хитлера и прећутну сагласност “демократског” Запада (управо у време масакра шпанских родољуба и интернационалних бригадиста  одржавају се нацистичке Олимпијске игре у Берлину на којима званичници “слободног света” величају Хитлерово “миротворство”) у крви угушио шпанску републику. Убијено је милион људи, а кољачки занос фалангиста наставља се и после пада Републике. Преко двеста хиљада антифашиста обешено је и масакрирано у првим месецима доласка  фашиста на  власт. Стотине хиљада људи је избегло из Шпаније тражећи спас по околним земљама. За већину оних који су остали, Шпанија је постала концентрациони логор. Пренето из Печат Магазин, Београд, аутор: Др. Љубодраг-Дуци Симоновић

ГОТОВО ЈЕ, ГОТОВО

Африка се спектаклом опростила од Мундијала Месец дана највећег ногометног циркуса је готово. Јужна Африка поздравља своје госте, а за крај Мундијала приредила је и спектакуларну приредбу.


86

Sport

Izbor

ПО ЧЕМУ ЋЕМО ПАМТИТИ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО Ово су најзначајнији моменти који су обележили тек завршено Светско фудбалско првенство у Јужној Африци

Тек завршено 19. СП у Јужној Африци обележили су фудбалери Шпаније, који су у финалу били бољи од Холандије (1:0), али овај Мундијал ће много више остати упамћен по хоботници Полу, вувузелама, лопти „џабулани“, лошем фудбалу, судијским грешкама, мањку голова...

Ову смотру најбољих светских селекција обележио је и први тријумф Европљана изван Старог континента, па тако европске селекције воде са 10:9 у односу на екипе из Јужне Америке. Нови светски прваци постали су једина селекција која је освојила шампионски пехар а да је такмичење почела поразом, будући да су на првом мечу у групи Х поражени од селекције Швајцарске (0:1). СП у Јужној Африци по лошем ће памтити и репрезентативац Гане Асамоа Гијан, који је у 120. минуту четвртфиналне утакмице против Уругваја промашио једанаестерац, због чега су


Izbor

„црне звезде“ пропустиле могућност да постану прва афричка селекција у полуфиналу, али и Холанђанин из Интера Весли Снајдер, коме је за длаку пропала могућност да постане једини фудбалер који је у једној сезони освојио титулу, куп, Лигу шампиона и титулу првака света. Непогрешиви прогнозер Пол Хоботница Пол из аква парка „Морски свет“ у Оберхаузену погодила је сваки меч „панцера“ на овом СП и ниједном није промашила, баш као и што је предвидела тријумф Шпаније над Холандијом у финалном сусрету. Радници у поменутом парку су у два идентична акваријума стављали исту количину хране, а сваки од њих био је додељен по једној селекцији. Пол се увек одлучивао да глад утоли у оном који је имао заставицу селекције која би дан касније победила. Да сте којим случајем на све прогнозе ове хоботнице ставили по један евро, сада бисте били милионери. Али ко је могао да зна... „Џабулани“, смрт за голмане

87 Утакмице светских шампионата увек кра- окончаним Мундијалом у ЈАР квалитет си врхунска атмосфера и амбијент на фудбала све је лошији. Донекле изнад трибинама, али оно што се дешавало у просека биле су селекције Чилеа, Немачке Јужној Африци многе је потпуно избацило и Уругваја. За смотру најбољих светских сеиз такта. Афричке трубе вувузеле, које пре- лекција више него скромно. У таквој игри дстављају фолклор у овом делу света, биле није се могло ни очекивати много голова, су назаменљиво средство навијања на па се на 64 меча мрежа затресла свега 145 свим мечевима. Оне су производиле такву пута, односно 2,26 пута по мечу. буку да су гледаоци широм света махом искључивали тон током преноса, јер звук Европа - Јужна Америка 10:9 налик оном који производи рој пчела није Тријумфом у Јужној Африци селекција био подношљив. Шпаније постала је прва европска селекција која је до титуле светског шампиона доИ судије су људи, али много је шла ван европског континента. Првом Челници ФИФА већ дуго времена истра- титулом у историји Шпанци су допринели јавају у намери да на фудбалске мечеве да европске селекције поведу у бици уведу модерну технологију како би се са Јужноамериканцима, који су до сада исправиле судијске грешке, а Мундијал у освојили девет пехара, а Европљани један Јужној Африци још једном је показао да су више. Уз то, „црвена фурија“ је једина у праву. Сви голови постигнути из офсајда, репрезентација која се окитила титулом после очигледних фаулова или других не- светског шампиона а да је у првом мечу правилности не могу се ни избројати, а на Мундијалу доживела пораз. поништени погодак Енглеза у дуелу осмине финала против Немачке, кад је лопта ба- Гијан и Снајдер највећи малери рем пола метра била у голу, само иду у Да је којим случајем селекција Холандије прилог онима који тврде да је дошло време тријумфовала у финалном сусрету против да судије приликом својих одлука користе Шпаније, Весли Снајдер би постао први успорене снимке. фудбалер који би успео да у једној сезони освоји титулу националног шампиона, Летео два нивоа куп, Лигу шампиона и Светско првенство. Шта тек рећи за Асамоу Гијана, који је у 120. минуту четвртфинала против Уругваја промашио пенал, због чега су фудбалери Гане морали да заврше учешће на Мундијалу.

Sport

Први погодак који је селекција Србије постигла на светским шампионатима дело је Милана Јовановића, чије ће радовање остати заувек упамћено. Након што је заОбичај ФИФА да на сваком Мундијалу пла- тресао мрежу селекције Немачке у друсира нову лопту није изостала ни овога гом колу групе Д, Лане је потрчао према пута, а она коју су направили дизајнери делу трибина где се налазе навијачи „Адидаса“ вероватно је најгора од свих „орлова“ и том приликом прескочио пано досадашњих. „Џабулани“, како су га аутори са рекламама. Ништа необично, рекло би назвали, стварао је много муке играчима, се у први мах, али сазнање да је одмах иза али пре свега голманима, за које је пре- реклама био канал од, рецимо, два метра дстављао праву ноћну мору. Његов лет драстично мења све. После овог детаља било је готово немогуће предвидети, па нападач селекције Србије је пришао Мије много голова пало захваљујући гре- лошу Красићу и рекао: „Куме, све ме боли“. шкама чувара мреже, који једноставно нису правили добре процене приликом Резултат испред лепоте истрчавања, хватања и боксовања лопте. Од СП у Италији, одиграном пре 20 година, па преко Америке, Француске, Јужне КоВувузела атракција и напаст реје и Јапана, Немачке па завршно са тек

Славили Касиљас и егзиташи Сазнање да су постали светски шампиони међу Шпанцима је произвело ерупцију одушевљења. У свим већим градовима на Пиринејима славило се до касно у ноћ, градски тргови су били пуни навијача, а слично је било и у Новом Саду. На музичком фестивалу Егзит било је организовано гледање финалног сусрета, па су се на једном месту нашли навијачи из Шпаније и Холандије. Холанђана је било далеко више, али су Шпанци на крају били много веселији. Радост је била велика, а једна од навијачица „црвене фурије“ после утакмице је рекла: „Нисам знала да победа може оволико да боли“, показујући на ноге и колена одране после скакања и славља због освајања Златног глобуса. Капитен селекције Шпаније Икер Касиљас одмах после утакмице је бризнуо у плач, а кад је након церемоније доделе медаља и уручивања пехара требало нешто да изјави за шпанску телевизију Телесинко, за коју као водитељка ради његова девојка Сара Карбонеро, он ју је једноставно пољубио и отишао. Лепа новинарка је остала збуњена, а милиони гледалаца у Шпанији су са одушевљењем пропратили овај гест. Извор Курир, Београд, Аутор: Константин Радуловић


88

Sport

Осим: Србија има класични балкански синдром - важно је било победити Немачку!?

Допинг и спорт

Најјачи евнуси на гробљу...

То је потенцијална судбина корисника Искусни фудбалски стручњак Ивица анаболичких стероида, а тешке штеОсим анализирао је Светско фудбалско тне последице по организм спортисте првенство у Јужној Африци, нагласивши изазивају и друга забрањена средства да је више очекивао од репрезентације Србије. Истиче да тражење алибија није Прича о Хајди и Андреасу: Хајди Криправи начин. гер (1966) се као девојчица обрела у “Чини ми се да је у питању класични балкански синдром. Важно је било победити Немачку, а остале ко шиша. Претпостављам и који је био изговор када су се вратили у Београд. Сигурно су рекли: “Шта хоћете, победили смо Немачку” и то ће им бити алиби. Са таквим приступом се не могу очекивати велики резултати”, казао је Осим за Спортски журнал.

Осим је посматрао припремну утакмицу Србије против Новог Зеланда, на којој је приметио недостатак физичке спреме: “На тој утакмици видело се да нешто не штима. Није било довољно трчања, а без тог елемента не можеш више никога да победиш. Мислим да је управо то био највећи проблем. И Гана и Немачка и Аустралија су их надтрчали. Против Немаца су у већем делу имали играча више, али се то на терену није видело”. Осим је још поменуо да је разочаран играма Милоша Красића у Јужној Африци, а искористио је прилику и да честита Миловану Рајевцу на успеху са репрезентацијом Гане. Додао је да није изненађен пласманом двије азијске селекције у осмину финала, а одао је и признање репрезентацији Шпаније, која, према његовим ријечима, игра најљепши фудбал на свету. Пренето из: 24сата.инфо, Мостар

источнонемачком програму фабриковања шампиона и уз велике дозе анаболичких стероида већ са 20 година постала је сениорска првакиња Европе у бацању кугле. Само после четири године, због погоршаног здравља морала је у атлетску пензију, а у 31 години, због последица допинга морала је да учини неизбежно: променила је пол и име у Андреас и венчала-о се са пливачицом Уте Краузе, која је такође била жртва државног допинг програма ДДР. На слици је Кригер као Хајди и као Андреас

Izbor

допинга, односно забрањених средстава, иако многа од њих у медицини имају значајну терапеутску улогу и иако се већина производи да би помогла оболелима. Проблем је што се приликом допинговања „троше” неупоредиво веће дозе од оних које се користе у лечењу и лекови тада од здравих људи праве тешке болеснике. Претерано конзумирање лекова доводи до оштећења организма, а изненадна смрт није редак исход. Ипак, допинг је далеко од искорењивања, јер спортски резултат доноси славу, новац и моћ, а на руку спортистима који немају никакву моралну дилему да ли треба посегнути за недозвољеним средствима и на превару победити противника, иде и илегална производња, која на црно тржиште избацује нова синтетичка допинг средства која се све теже детектују... Такви су били у последњој деценији били ТХГ и ЦЕРА, али су Светска антидопинг агенција (ВАДА) и њени стручњаци успели да им „уђу у траг” и да „ретроактивном” анализом узорака узетих на претходним великим такмичењима ухвате преваранте и одузму му им медаље и пониште резултате. Да ли се тренутно на илегалном тржишту појавило неко ново „погонско гориво” засад знају само они који га користе. А, наука је упркос објективним ограничењима (нема тог спортисте који би током каријере, па и по њеном завршетку, признао да користи допинг и добеовољно пристао на медицинска испитивања) утврдила које су штетне последице коришћења допинга. Поменућемо само какву штету организму спортисте могу да нанесу препарати из „најпопуларнијих” група допинг средстава, као и ефекте на унапређење спортских резултата због којих им спортисти и прибегавају:  

АНБОЛИЧКИ СТЕРОИДИ Повећавајумишићну масу и снагу, али доводе до повишеног крвног притиска и кардиоваскуларних болести, обољења јетре (тумори и жутица) агресивног поКазне за коришћење забрањених средстава нашања и психичке зависности. Уз то, за постизање што бољих спортских ре- код мушкараца доводе до скупљање зултата су све оштрије. Због прекршаја тестиса, смањена продукција сперме и светских антидопинг правила спортистима неплодности, импотенције, повећања се поништавају резултати, одузимају простате и груди, превремене ћелавости, трофеји и новчане награде освојене на поремећаја рада бубрега; код жена доводе превару, а нематеријалне казне се крећу до развоја мушких особина – промене од опомене до доживотног одстрањивања гласа и појаве маљавости по лицу и из спорта. телу, поремећаја менструалног циклуса, Међутим, ни то, ни прикивање на стуб сра- увећање клиториса, оштећење плода у ма, па ни промене у закодоваству многих трудноћи и гушење либида, а код адоземаља које и за коришћење допинга лесцената велике акне по лицу и телу, предвиђају и затворске казне не успевају превремени пубертет и закржљалост због да сузбију допингманију. Нажалост, то не раног престанка раста костију. постиже ни чињеница да је пут допинга уједно пут болести и смрти. СТИМУЛАНСИ (амфетамин, ефедрин и „Узимајте анаболичке стероиде, али сл) користе се јер отклањају (маскирају) ризикујете да будете најјачи евнух на гро- бол и умпор и повећавају концентрацију, бљу” написао је одавно, у помало црно-ху- али на „дужи рок” доводе до конфузије, морном стилу, др Макс Нович, амерички наглих промена расположења, мучнине, научник, који се међу првима позабавио губитка апетита и анорексије, до психоза последицама које анаболички стероиди и убрзаног (отежаног) дисања, повишеног имају на лабораторијске мишеве, па дакле крвног притиска и метаболизма, малигног и на организам спортисте. поремећаја срчаног ритма, спазма крвних Слично је, наравно, и са другим врстама судова срца, инфаркта миокарда и мо-


Izbor

жданог удара. БЕТА БЛОКАТОРИ користе се у медицини за лечење срчаних обољења, а као  допинг за постизање максималне концентрације и мира приликом такмичења (нпр у стрељаштву); последице суснижен крвни притисак и успорен рад срца, гушење, поремећај сна, сексуална дисфункција, депресија, умор и смањена издржљивост, сужење крвних судова у рукама и ногама и – престанак рада срца. БЕТА-2 АГОНИСТИ (кленбутерол и сл) отварају дисајне путеве (кленбутерол уз то и повећава мишићну масу) и поспешује већу потрошњу кисеоника, али доводе до убрзаног, неправилног рада срца, грчева мишића, главобоље и несвестице, прекомерног знојења, мучнине, поремећаја расположења и у комбинацији са дируретицима до смрти.

89

Sport сположења, грчева мишића, пада крвног притиска и срчаних обољења. ИНСУЛИН се користи за лечење дијабетеса, а као допинг средство доводи до дрхтавице, поспаности, мучнине, обољења панкреаса, убрзаног дисања, опште слабости, оштећења мозга, коме и смрти. НАРКОТИЦИ се користе у спорту због подизања прага осетљивости на бол приликом напорних тренинга, посебно при болним повредама, а доводе (не рачунајући зависност) до еуфорија, али и мучнине и повраћања, поспаности, губитка равнотеже, координације и концентрације, затвора, успореног дисања, успореног рада срца и смрти.

Извор Политика, Београд,

аутор: Живко Баљкас

неуспешна. Како је Howard-Lowe ту висину “решила” из другог залета, двострука светска првакиња је била близу пораза, но у трећем се покушају вратила у игру, а онда узвратила ударац Американки. Испрва је свладала 2.00 и преузела вођство будући да су водећој висашици света ове године требала два покушаја. Коначна потврда победе најбоље хрватске спорташице дошла је на 2.02, Бланки је поновно био довољан само један излазак на залетиште, док је Howard-Lowe три пута рушила летвицу.

Покушала је Бланка након тога прескочити 2.04 м, али није била успешна. Иако често наКРВНИ ДОПИНГ (транссфузија крви или Бланка Влашић и пети пут глашава како јој подлога на Stade de Franцрвених крвних зрнаца) побољшваа попокорила Париз ceu никако не одговара, остатће записано трошњу кисеоника, али за последицу може да има жутицу, стварање тромбова, Најбоља хрватска атлетичарка Бла- да је у француској престоници победила антифилактички шок, мождани удар или нка Влашић остварила је и четврту већ пети пут, а четврти пут заредом. смрт због престанка рада срца. победу у скоку у вис на исто толико

митинга Дијамантне лиге. У Паризу КАНАБИДИ (марихуана и сл) доводе до је славила прескочивши 2.02 метра. опуштања и ублажавања такмичарског притиска и притиска јавног мњењ,а а доводе догубитка перцепције времена и простора, равнотеже и координације, поспаности и халуцинирања, драстичних промена расположења, губитка пажње и мотивације, слабљења имуно система и убрзаног рада срца, болести дисајних путева – бронхитиса, рака плућа и грла. ДИУРЕТИЦИ (фуросемид и сл) поспешују избацивање телесне течности чиме се смањује тежина што је важно за спортове са тежинским категоријама (бокс, рвање, џудо итд), али и маскира присуство других допинг средстава у организму, односно убрзава „чишћење” организма; међутим

Задржала је Сплићанка на тај начин максималан учинак на ове године покренутом такмичењу, најбоља је била, подсетимо, и у Дохи, Ослу и Риму. Јасно, и даље је у уверљивом водству у Дијамантној утрци, с нова четири бода сада укупно има 16 Уједно је 92. пута на једном такмичењу бодова, двоструко више од најближе пра- летела изнад два метра, десети пут ове титељице Chaunte Howard-Lowe. године.

Партизан рутинскина домак Евро лиге Управо је Американка, баш као и на претходним митинзима Дијамантне лиге, била највећа конкуренткиња Бланки, али је још једном остала на другом месту с прескочених 2.00 метра. Занимљиво, у Дохи, Ослу и Риму су Влашић и Howard-Lowe прескакале једнаку висину, али је хрватска рекродерка побеђивала због мањег броја покушаја. У Паризу је, међутим, надлетела Американку, премда је у једном тренутку “живела” врло опасно. Бланка је, наиме, доводе и до вртоглавице и несвестице, испрва прескакала 1.86, 1.90 и 1.96 м, губитка координације и равнотеже, до али је у прва два покушаја на 1.98 била дехидрације, конфузије и промене ра-

Партизан-Пјутник 3:1 Партизан, без већих проблема, изашао на крај са Пјуником. Немања Томић из “слободњака” почистио паучину са гола Јерменаца. Гости, међутим, у идућем нападу долазе до гола. Тренутак магије сјајног Мореире донео ново вођство Партизану, а Клео у наставку поставио коначан резултат 3:1. Реванш наредне седмице. Ништа није готово, поручује Станојевић.


90 Sport Партизан је направио први корак ка Лиги сезони 2003/04. када су у одлучујућем мечу шампиона. У првом мечу другог кола квалификација савладали фаворизовани квалификација, у Београду је савладан је- Њукасл. рменски шампион Пјуник са 3:1. Време је да српски шампион  коначно понови  тај успех, а црно-бели  ће у трећем покушају заредом пробати да се коначно пласирају у најелитније европско такмичење. Пре две године на том путу их је спречила екипа турског Фенербахчеа. Српски шампион је у том двомечу показао да без проблема може да се носи са много богатијим клубовима, а да је било мало среће и мало више искуства, могли су црнобели да се пробију до Лиге шампиона. Прошле године су били опет на корак до циља, али је шампион Кипра, Апоел, У новој опреми и са потпуно промењеним у кључној утакмици на Партизановом тимом, Партизан је од самог старта меча стадиону, ипак спасао предност из првог показао да жели да ове године буде део меча, и за длаку био бољи од српског Европе. шампиона.

Минималан пораз Борца у Лозани

Izbor

лове, менаџер и тренер Амар Осим не жели превише критиковати своје играче. Наши су се, једноставно, суочили са супер играчима са супер техником на супер терену. На утакмицама Премијер лиге можеш стајати пола метра далеко од свог играча, али он то неће знати искористити. Овде, ако касниш пола сантиметра, примаш гол. Људи одиграју 7-8 пасова без грешке, као да нема противника, то је и на тренингу тешко. Ми смо говорили у анализама неких ситуација након утакмица у нашој лиги: “Е да ти је ту био бољи играч, прошао би, забили би нам го”, али тешко је то њима објаснити. Контају: “Па победили смо, најбољи смо, пусти причу.” Сада, када виде шта се дешава када за противника имају супер екипу, када морају дати 200 посто од себе ако хоће да не буду уверљиво поражени, онда ће научити, надам се говори Осим.Када видиш да је неко бољи од тебе сто пута, а никада у животу ниси видео тако квалитетног противника, мораш бити грогиран. Упали смо у машину и људи су нас самљели. Разочаран сам, никада у животу нисам доживио тежи пораз као тренер, али треба бити реалан, Хапоел је много бољи од Железничара. Изгубили смо од екипе која има 15 пута већи буџет, 15 пута скупље играче. Извор Дневни аваз, Сарајево

Међутим, ни јерменски шампион није ушао у меч без амбиција, јасно показујући да не желе да буду епизодисти

у квалификацијама, ни топовско месо шампиону Србије.„Добар резултат смо

Звезда иде у Братиславу

Фудбалери Борца из Бања Луке изгубили су у Швајцарској у 2.претколу Европске лиге од екипе Лозана са 1:0. Победу Лозани донео је Карлос де Оливеира голом у 19. минути утакмице.Бањалучки Борац је тако након 18 година играо званичну међународну утакмицу.Реванч меч игра се 22. јула на Градском стадиону у Бања Луци, а Борац очекује велику подршку навијача “црвено-плавих”.

Широки Бријег играо 2:2 против “Аустрије” Фудбалери Црвене звезде играће у трећем Екипа “Широког Бријега” остварила је одличан резултат на тешком гостовању против бечке “Аустрије” у другом претколу Европске лиге, одигравши 2:2 пред празним трибинима и тешком времену.

направили, али он ништа не гарантује. Видели смо доста добрих али и лоших ствари данас. Међутим, сада ћемо сагледати све грешке које смо направили и имамо времена да се спремимо за реванш”, рекао је тренер Станојевић.

Партизан је једини клуб из Србије који је играо Лигу шампиона, а то се десило у

Осим: Шта требам сада, пљунути играче и рећи:””Немате ви појма”? Разочаран сам, никада у животу нисам доживео тежи пораз као тренер, али треба бити реалан, Хапоел је много бољи од Железничара, каже тренер “Плавих” У Железничару се покушавају полако подићи из нокаута који су доживели од Хапоела у Тел Авиву. Пораз од 5:0 осигурао је пролазак Израелаца у 3. претколо Лиге шампиона, а клубу с Грбавице остаје да у узврату на Кошеву (21. јули) покуша поправити очајну слику која је остала у главама оних који су гледали утакмицу. Иако је на терену изгледало како фудбалери Железничара потпуно безвољно посматрају како им противници трпају го-

колу квалификација за Лигу Европе против Слована из Братиславе, одлучено је данас жребом у седишту Европске фудбалске уније (УЕФА) у Ниону. У првој утакмици, која је на програму 29. јула, “црвено-бели” ће играти на домаћем терену, а реванш сусрет је седам дана касније у престоници Словачке. Други представник Србије у најмасовнијем клупском такмичењу ОФК Београд, уколико успе да у другом колу квалификација елиминише белоруски Торпедо из Жодина,

у наредној рунди ће одмерити снаге са


Izbor

турским Галатасарајем. Суботички Спартак ће, ако буде бољи од екипе Диферданжа из Луксембурга, играти против украјинског Дњепра. Српски клубови немају чему да се радују после првих утакмица другог кола  Лиге Европе. Иако су у мечевима против клубова из Белорусије, односно Луксембурга, били фаворити, ОФК Београд и Спартак из СУботице нису успели да забележе победу.

Sport Хајдук, Цибалиа те Шибеник у петак су сазнали имена противника трећег преткола Европске лиге. Тако је ждребом одлучено да Хајдук игра с победником између Олимпије Балти и букурештанског Динама, Цибалија против софијског ЦСКА, док би Шибеник требао играти с победником сусрета између Церцле Бруггеа и ТПС-а

Динамо против Молдаваца или Албанаца

Хајдук је у петак сазнао име супарника у трећем, претпосљедњем, претколу Еуропа лиге. Тако ће бијели пролазак тражити против победника из меча молдавске Олимпије Балти и букурештанског Динама. С обзиром на то да је румунски клуб лако славио у првој утакмици 2:0, сасвим је Куглице у Ниону доделиле су Динаму у изгледно да ће беле чекати противник трећем претколу Лиге првака бољег из познатог имена – Динамо. Хајдук ће прву двобоја молдавског Шерифа и албанског утакмицу 29. јула одиграти као гост, а Динама из Тиране реванш ће се играти 5.августа на Пољуду. Хрватски првак Динамо још мора одиграти Након сензационалне Шибеника на реванш утакмицу против словенског преКипру против Анортхосиса, Шибенчани дставника Копер, али питање проласка је се с правом могу надати трећем колу и решено још у Максимиру када је било 5:1. сусрету против победника сусрета између Ближи сусрету са Зајецовом дружином су белгијског Церкле Брижа и финског ТПС-а. У фудбалери Шерифа који су у првом сусрету првој утакмици фински је клуб славио са 1:0. свладали албански Динамо са 3:1, но ту још Цибалиа пак мора надокнадити минус од ништа није решено, јер их у Тирани чека пакао. једног гола с гостовања из Северне Ирске Динамо Тирана укупно је 18 пута био првак против . Ако им у Винковцима то успе, у Албаније. Игра на стадиону Qemal Stafa, а на град на Босуту доћи ће ЦСКА из Софије. клупи је аргентински стручњак Луис Мануел Бланко. Од главних играча, ту су тројица ‘гауча’ Гарсиа, Малацарне и Мартинена, затим Србин Путинчанин те Сенегалац Диоп, а од домаћих играча треба истакнути Емиљана Вилу, талентованог везњака који има уговор са загребачким Динамом, али је на позајмици код албанског имењака.

Aкo „прође Мику Работничког чека славни Ливерпул Работнички ће, након жреба за треће претколо Лиге Европе, имати допунски мотив да елиминише Мику. Вољом жреба одлучено је да у Скопље, наравно уколико фудбалери Работнићког пређу препреку у лику Мике, гостује петоструки шампион Европе Ливерпул.

Хајдук иде на букурештански Динамо

91


92

Izbor

ИЗБОР#41  

Електронски недељник “Избор“ Електронски неделник “Избор“