Page 6

4

Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj

8.6.1 Vzroki ..................................................................................................................................65 8.6.2 Kako se kažejo težave ...................................................................................................66 8.6.3 Poučevanje in pomoč učencem.................................................................................68 8.6.4 Drugi pristopi pri obravnavi učencev z ADHD......................................................70 8.7 Učne težave pri učencih, ki počasneje usvajajo znanje...............................................72 8.7.1 Kako se kažejo težave....................................................................................................72 8.7.2 Poučevanje in pomoč učencem.................................................................................73 8.8 Učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti............................75 8.8.1 Težave pri samoregulaciji v spoznavnih procesih................................................77 8.8.2 Poučevanje in pomoč učencem.................................................................................80 8.8.3 Težave pri samoregulaciji v motivacijskih procesih............................................81 8.8.4 Poučevanje in pomoč učencem.................................................................................84 8.9 Čustveno pogojene učne težave.........................................................................................87 8.9.1 Učne težave zaradi depresivnosti ............................................................................87 8.9.2 Učne težave zaradi anksioznosti................................................................................90 8.9.2 Kako se anksioznost kaže v šoli..................................................................................92 8.10 Učne težave zaradi drugojezičnosti ali socialno kulturne drugačnosti �������������94 8.10.1 Poučevanje in pomoč učitelja..................................................................................96 8.11 Učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti – revščine ............................99 8.11.1 Mehanizmi vplivanja socialno-ekonomske oviranosti na učno uspešnost ............................................................................................................99 8.11.2 Poučevanje in pomoč učencem............................................................................101

Literatura in viri...................................................................................................................... 103 Priloge....................................................................................................................................... 115

Ucenci_z_ucnimi_tezavami_3.indd 4

4.11.2016 9:33:20

Profile for Znanstvena zalozba FF

Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj  

Univerzitetni učbenik skuša učiteljem na pregleden, sistematičen način približati raznolikost in kompleksnost problematike učnih težav, jih...

Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj  

Univerzitetni učbenik skuša učiteljem na pregleden, sistematičen način približati raznolikost in kompleksnost problematike učnih težav, jih...

Advertisement