Page 14

12

O učenju jezikov

Glotodidaktika? Kakšna veda je to? Kdo se uči tujega jezika? So sposobnosti vseh ljudi enake? Kako se učiti? Kaj je predmet učenja? Tuji jezik, seveda, toda kateri in kakšen jezik? Drugi? Tuji? Dodatni? Materni? Etnični? Klasični? Narečje? Regionalni? Ali zgolj jezik? Kaj pa kultura, običaji, družbeno vedenje? Zakaj se učiti tujega jezika? Enega samega? Dveh? Treh? Skupaj ali sočasno? Kaj pa materinščina? Zakaj ta in ne tisti? Zakaj ta in tisti? Zakaj zdaj ta in ne isti kakor prej? Če se učimo tujega jezika, pri kateri starosti naj se ga učimo? Pri dveh, treh, petih ali sedmih letih? Pri dvanajstih? Kaj pa odrasli? Vse življenje? Kako se ga učijo otroci? Pred materinščino, ko jo že obvladajo, ali sočasno z njo? Kje se učiti: doma, v šoli, v formalnih ali neformalnih okoliščinah? V institucionaliziranem sistemu? Kdo odloča o tem? Imajo države strategije učenja tujih jezikov? Po katerem programu? Kdo določa, kaj naj se uči? Zakaj? Kdo, zakaj in kako piše programe in za koga? Kako se učiš jezika? Kako dolgo? Obstajajo standardi za to? Kaj so ravni? Kakšna kakovost znanja jezika je potrebna za opravljanje posameznih poklicev in vključitev v svet dela? Katerega jezika oz. katere zvrsti jezika se učiš, da bi se lahko učil, študiral? Je za poznavanje jezika treba znati samo jezik? Je treba vedeti tudi kaj o jeziku? Katere zmožnosti je treba obvladati? Kako razumeti pisno besedilo? Kako brati? Kako se opismeniti v tujem jeziku in kaj pisati? Kako in kaj govoriti? Kako razumeti sogovornika ali sporočilo? Kdo lahko poučuje vse to? Je za to dovolj samo znati tuji jezik? Kaj mora vedeti učitelj, da lahko poučuje? Katera znanja, strategije in tehnike naj uporablja? Katere instrumente, sredstva in tehnologije? Kdo, kako in za koga piše učbenike? Kakšne? Kako se ugotavlja napredek pri učenju? Kako se izvaja evalvacija? Kako se pripravljajo testi – kdaj, kako, za koga? Kakšen je njihov namen, smisel? Kaj se je dogajalo v zgodovini? Kako se je učil jezik? Nanizali smo samo nekaj vprašanj, ki se postavljajo znotraj vede, imenovane glotodidaktika. Glotodidaktika je veja uporabnega jezikoslovja, ki se posveča temeljnim vprašanjem učenja in poučevanja tujih jezikov, pri čemer uporablja objektivne, znanstvene metode in analize, pri katerih upošteva znanstvena merila, zasnovana na ugotovitvah jezikoslovja, antropologije, psihologije, pedagogike in drugih znanstvenih disciplin. Glotodidaktiko so desetletja istovetili z uporabnim jezikoslovjem oz. z uveljavljanjem stališč teoretičnega jezikoslovja pri pripravi in rabi didaktičnega gradiva ter pri učni dejavnosti: pri formalističnem načinu se je pri pouku uporabljala deskriptivna slovnica, v nekaterih primerih tudi normativna; pri

Profile for Znanstvena zalozba FF

O učenju jezikov  

Knjiga O učenju jezikov je kronološko potovanje skozi šest tisoč let staro zgodovino zapisov o učenju in poučevanju jezikov. Zajema in združ...

O učenju jezikov  

Knjiga O učenju jezikov je kronološko potovanje skozi šest tisoč let staro zgodovino zapisov o učenju in poučevanju jezikov. Zajema in združ...

Advertisement