Page 7

9.2

Intrapersonalna in interpersonalna komunikacija v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

10 Vrste mentorjev glede na način komuniciranja v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 11 Povratno informiranje v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . 89 11.1

Značilnosti povratnega informiranja mentorja . . . . . . . . . . . . 90

11.2

Značilnosti negativnih oblik povratne informacije v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

11.3

Značilnosti pozitivnih oblik povratne informacije v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

12 Medsebojno poslušanje v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . 95 IV Načrtovanje, izpeljava in evalvacija praktičnega usposabljanja v delovnih organizacijah – Metodološki in strokovni vidiki 13 Načrtovanje mentorskega dela in formalne osnove za izvajanje praktičnega usposabljanja študentov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 13.1

Cilji praktičnega usposabljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

13.2

Vsebina praktičnega usposabljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

13.3

Študijski dosežki – znanje in razumevanje praktikanta . . . . . . 103

13.4

Uporaba znanja praktikantov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

13.5

Metode poučevanja in učenja v praktičnem usposabljanju . . . 104

13.6

Evalvacija praktičnega usposabljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

14 Izpeljava praktičnega usposabljanja v delovni organizaciji . . . . . 107 14.1

Praktična izpeljava mentorskega dela . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

14.2

Vloge in naloge mentorjev v praktični izpeljavi . . . . . . . . . . . 107

14.3

Kompetence praktikantov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

15 Evalvacija praktičnega usposabljanja v delovnih organizacijah . . 119 15.1

Pomen evalvacije v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . 119 15.1.1 Zakaj evalviramo praktično usposabljanje . . . . . . . . . 120

15.2

Subjekti evalvacije v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . 120 15.2.1 Kdo evalvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 15.2.2 Koga ali kaj se evalvira in področja evalvacije . . . . . . . 121

15.3

Vrste evalvacij v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . 123 15.3.1 Sprotna evalvacija praktičnega usposabljanja študentov . . 123

5

Mentorstvo_v_prakticnem_usposabljanju_FINAL.indd 5

9.5.2016 9:09:05

Profile for Znanstvena zalozba FF

Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah  

Publikacija sistematično obravnava mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Zbrana so spoznanja in ugotovitve številn...

Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah  

Publikacija sistematično obravnava mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Zbrana so spoznanja in ugotovitve številn...

Advertisement