Page 6

3.3.1 Strokovne kompetence mentorjev . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.3.2 Odnosno komunikacijske kompetence mentorjev . . . . . 41 3.3.3 Organizacijsko administrativne kompetence mentorjev . 41 II Mentorstvo v praktičnem usposabljanju 4 Kaj je mentorstvo v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . . .45 4.1

Opredelitve mentorstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.2

Skupne značilnosti mentorstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.2.1 Na praktikanta usmerjena paradigma mentorstva . . . . . 47

5 Oblike mentorstva v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . . 51 5.1

Postopno obvladanje ene vzgojne naloge . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.2

Zaporedno obvladanje več vzgojnih nalog, medsebojno povezanih in stopnjevanih po zahtevnosti . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.3

Sprotno oblikovano zaporedje vzgojnih nalog . . . . . . . . . . . . 54

5.4

Pomoč mentorja pri osebnem oblikovanju in reševanju problemov praktikanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6 Funkcije mentorstva v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . 57 6.1

Karierne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.2

Psihosocialne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6.3

Funkcije mentorstva s situacijskega vidika vodenja . . . . . . . . . 59

7 Mentorstvo kot diadni odnos – odnos med mentorjem in praktikantom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 7.1

Mentorstvo kot vodstveni odnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

7.2

Razvojne stopnje v mentorskem odnosu . . . . . . . . . . . . . . . . 66

7.3

Vpliv spola v mentorskem odnosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7.4

Tveganja, povezana z mentorstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

8 Formalno in neformalno mentorstvo v praktičnem usposabljanju . 75 III Komunikacija med mentorjem in praktikantom v praktičnem usposabljanju 9 Oblike komunikacije v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . 81 9.1

Enosmerna, reaktivna in vzajemna komunikacija v praktičnem usposabljanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4

Mentorstvo_v_prakticnem_usposabljanju_FINAL.indd 4

9.5.2016 9:09:05

Profile for Znanstvena zalozba FF

Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah  

Publikacija sistematično obravnava mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Zbrana so spoznanja in ugotovitve številn...

Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah  

Publikacija sistematično obravnava mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Zbrana so spoznanja in ugotovitve številn...

Advertisement