Page 9

7

Acrisols 129 Lixisols 130 Alisols 131 Luvisols 132 Cambisols 133 Arenosols

134

Fluvisols

135

Regosols 136 Poglavje 5: Opredelitve kvalifikatorjev 137 Viri in literatura 159 Dodatek 1: Opis, razprostranjenost, raba in gospodarjenje z referenÄ?nimi skupinami tal 164 Acrisols 164 Alisols 165 Andosols 167 Anthrosols 168 Arenosols 170 Calcisols 172 Cambisols 173 Chernozems 174 Cryosols 175 Durisols 176 Ferralsols 177 Fluvisols 179 Gleysols 180 Gypsisols 181 Histosols 182 Kastanozems 184 Leptosols 185 Lixisols 186 Luvisols 187 Nitisols 188 Phaeozems 189 Planosols 191 Plinthosols 192 Podzols 193

WRB_FINAL.indd 7

18.9.2018 13:24:54

Profile for Znanstvena zalozba FF

Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014  

To delo je popravljena in posodobljena različica poročil World Soil Resources Reports št. 84 in 103 ter predstavlja mednarodni klasifikacijs...

Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014  

To delo je popravljena in posodobljena različica poročil World Soil Resources Reports št. 84 in 103 ter predstavlja mednarodni klasifikacijs...

Advertisement