Page 5

Lost Gottschee Villages in Slovenia

Table of contents

Draga (pri Borovcu) | 140 Gaber | 141 Gače | 142 Glažuta | 144 Golobinjek | 147 Gorenja Bukova Gora | 149 Gorenja Loka | 150 Gorenja Topla Reber | 152 Gorenje | 155 Gorenji Mačkovec | 157 Gorenji Vecenbah | 158 Gornja Briga | 160 Gornje Ložine | 162 Gotenica | 165 Gradec | 173 Grčarice | 175 Grčarske Ravne / Jelendol | 180 Gričice | 183 Grintovec | 185 Handlerji | 187 Hrib | 189 Inlauf | 192 Iskrba | 196

Introduction | 5 A Historical Outline From the settlement to 1918 | 9 In the Yugoslav state | 22 The Kočevje region’s endemic creativity | 55 An overview of settlements Ašelice | 67 Beli Kamen | 69 Bistrica | 72 Blatnik | 74 Blaževica | 78 Borovec | 80 Breg | 87 Brezje | 89 Brezovica | 92 Cesta | 94 Cvišlerji | 96 Črmošnjice | 99 Črni Potok | 106 Deleči Vrh | 110 Divji Potok | 112 Doblička Gora | 114 Dolenja Topla Reber | 117 Dolga vas | 121 Dolnja Briga | 127 Dolnje Ložine | 131 Draga | 133

Appendices | 197 Index of places | 201 Selected sources and bibliography | 205

3

izgubljene kocevske vasi-I del_ang_kor4.indd 3

18.5.2018 22:48:46

Profile for Znanstvena zalozba FF

Lost Gottschee villages in Slovenia: Part 1A–J  

The first part of the historical and topographical survey of the Kočevje region entitled The Lost Villages of Gottschee is an update of the...

Lost Gottschee villages in Slovenia: Part 1A–J  

The first part of the historical and topographical survey of the Kočevje region entitled The Lost Villages of Gottschee is an update of the...

Advertisement