Page 7

Kazalo

5

9 Sun Yatsenova misel v enaindvajsetem stoletju: nov pomen in novo razsvetljenje.............................................................................................159 9.1 Uvod.............................................................................................................................................159 9.2 Zgodovinska Vzhodna Azija in aktualna Vzhodna Azija: Od krize do obrata k rešitvi............................................................................................................159 9.3 Vsebina in zgodovinsko ozadje Sun Yatsenovega »panazijanizma«.....................166 9.4 Duh kraljeve poti in pot Vzhodne Azije v enaindvajsetem stoletju.....................172 9.5 Zaključek.....................................................................................................................................175

10 Nekaj metodoloških vprašanj iz raziskav idejno-zgodovinskih perspektiv Vzhodne Azije: Ponovni premislek o teoriji Yamamuro Shinichija............................179 10.1 Uvod...........................................................................................................................................179 10.2 Yamamuro Shinichijeva izhodišča in teoretske osnove: Razmislek o nekaterih vprašanjih....................................................................................179 10.2.1 Dve izhodišči................................................................................................................179 10.2.2 Teoretske osnove........................................................................................................182 10.3 Razvoj in inherentni problemi Yamamuro Shinichijeve teorije............................184 10.3.1 Temeljne osi idej..........................................................................................................184 10.3.2 Idejne povezave..........................................................................................................186 10.3.3 Idejni načrti...................................................................................................................187 10.5 Zaključek..................................................................................................................................188

Dodatki .........................................................................................................................................................191

Idejnozgodovinske_perspektive_FINAL.indd 5

6.10.2017 10:42:29

Profile for Znanstvena zalozba FF

Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije  

Učbenik, ki je nastal pod peresom tajvanskega strokovnjaka za vzhodnoazijske študije Huang Chun-chieja, je z veliko mero strokovnega znanja...

Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije  

Učbenik, ki je nastal pod peresom tajvanskega strokovnjaka za vzhodnoazijske študije Huang Chun-chieja, je z veliko mero strokovnega znanja...

Advertisement