Page 11

Uvod

9

Uvod

Knjigo Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije sestavlja deset člankov, ki sem jih napisal v procesu raziskovanja idejne zgodovine Vzhodne Azije v minulih nekaj letih. Teme posameznih člankov so sorazmerno samostojne. Del člankov predstavljajo samostojni sestavki, v katerih sem odgovarjal na številna vprašanja, ki se dotikajo teme nauka o »človečnosti« pri vzhodnoazijskih konfucijancih, s katero sem se ukvarjal v preteklih letih. Zato sem se jih tudi odločil zbrati in izdati kot zbrane spise. V uvodu k tej knjigi bi želel očrtati glavne točke posameznih besedil in z njimi seznaniti dragega bralca. Z začetkom enaindvajsetega stoletja, v nemirnih časih velikih sprememb na zemljevidu sveta in v novodobnih trendih ponovnega pojava Kitajske in vzpona Azije, sta se v humanističnih študijih Vzhodne Azije pojavili dve raziskovalni smeri, ki se med seboj ne samo dopolnjujeta, ampak večkrat tudi trčita druga ob drugo: (1) čeprav se že dolgo časa obstoječe državne študije, ki imajo za okvir državo, še vedno razvijajo, so se po drugi strani pričele sunkovito razvijati tudi nove raziskave perspektiv Vzhodne Azije, v katerih se na Vzhodno Azijo gleda kot na eno regijo. Te pa so še vedno v procesu nastajanja. V prvem poglavju te knjige bomo razpravljali o vprašanjih »subjektivnosti prejemnika« in »avtonomiji konceptov« v izkušnjah idejne izmenjave v Vzhodni Aziji in se pri tem dotaknili tudi »hierarhije konceptov«, ki se pojavlja v procesu izmenjave. V tem poglavju bomo na primerih konceptov »dao« (道, »pot«), »ren« (仁, »človečnost«), »renzheng« (仁政, »človečno vladanje«), »Zhongguo« (中國, »cesarstvo sredine, Kitajska«) in »geming« (革命, »dinastični upor«), ki predstavljajo različne jakosti in stopnje miselnega spektra, raziskovali, kašne pretrese so ti povzročali pri tujem prejemniku v izmenjavi idej in kako je ta koncepte prilagodil in reinterpretiral. V tem poglavju bom tudi nadaljeval raziskavo »kontekstualnega obrata« v vzhodnoazijski izmenjavi idej, o kateri sem govoril v svojih prejšnjih delih. (Glej: Chun-chieh Huang, Vzhodnoazijska konfucijanstva: Besedila v kontekstih, Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016: str. 49–64.) Pred dvajsetim stoletjem je v vzhodnoazijski idejni izmenjavi konfucijanska misel zavzemala prevladujoči položaj. V drugem poglavju te knjige bomo temeljito preiskali nekaj ključnih pojmov iz konfucijanske tradicije, ki so globoko prežemali kitajsko zgodovinsko misel in pokazali, da so v kitajski zgodovinski misli med »sodbami o dejstvih« in »sodbami o vrednotah« obstajale tesne povezave. To prepletanje »dejstev« in »vrednot« v kitajski zgodovinski misli sem obravnaval in raziskoval že v svoji skromni knjigi Konfucijanska misel in kitajsko zgodovinsko mišljenje (Rujia sixiang yu Zhongguo lishi siwei 儒家思想與中國歷史思維)

Idejnozgodovinske_perspektive_FINAL.indd 9

6.10.2017 10:42:29

Profile for Znanstvena zalozba FF

Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije  

Učbenik, ki je nastal pod peresom tajvanskega strokovnjaka za vzhodnoazijske študije Huang Chun-chieja, je z veliko mero strokovnega znanja...

Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije  

Učbenik, ki je nastal pod peresom tajvanskega strokovnjaka za vzhodnoazijske študije Huang Chun-chieja, je z veliko mero strokovnega znanja...

Advertisement