Page 10

8

Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije

Vzhodnoazijska konfucijanstva – besedila v kontekstih, bo tudi to delo služilo kot učbenik pri predmetu Uvod v vzhodnoazijske študije. Ta predmet je osrednjega pomena za vzpostavljanje identitete azijskih študij, saj predstavlja osrednji kulturološki predmet za prve letnike vseh kateder, ki se poučujejo v okviru oddelka. V nasprotju s prvim delom, ki obravnava izključno razvoj in transformacije konfucijanstva in konfucianizma v tej regiji, je to delo zasnovano širše in nam nudi več različnih perspektiv za razumevanje zgodovinskih in idejnih vidikov Vzhodne Azije. Ti vidiki so razvidni že iz naslovov posamičnih poglavij: 1. Vrste konceptov v zgodnji moderni izmenjavi idej Vzhodne Azije in njihove migracije 2. Nekaj ključnih pojmov kitajske zgodovinske misli v perspektivi Vzhodne Azije 3. Povezave med konfucijanskim znanjem in politično močjo v kitajski in korejski zgodovini 4. Konfucij in njegovi Pogovori v dvornih razpravah dinastije Joseon: diskurzivni konteksti in politična raba (14.–19. stol.) 5. Etična stališča japonskih konfucijancev obdobja Tokugawa v perspektivah Vzhodne Azije 6. Jie Shijejeve in Asami Keisaijeve razprave o Zhongguo in njihove teoretske osnove 7. Vzhodnoazijska konfucijanska filozofija izobraževanja in njeno novo razsvetljenje za enaindvajseto stoletje 8. Kraljeva pot (wangdao) in pot širše Kitajske v enaindvajsetem stoletju 9. Sun Yatsenova misel v enaindvajsetem stoletju: nov pomen in novo razsvetljenje 10. Nekaj metodoloških vprašanj iz raziskav idejno-zgodovinskih perspektiv Vzhodne Azije: Ponovni premislek o teoriji Yamamuro Shinichija Knjiga se zaključi s štirimi dodatki. Prvi govori o idejno-zgodovinskih metodoloških tendencah in inovacijah, ki se pojavljajo v knjigi Zgodovina kitajske filozofije o človeškosti – Obdobje pred dinastijo Qin, nastali pod peresom kitajskega konfucijanca iz dvajsetega stoletja, gospoda Xu Fuguana (徐復觀 1904–1982). Preostali trije dodatki pa so predgovori k tujejezičnim izdajam Huangovih knjig. Učbenik bo zagotovo precej doprinesel k poznavanju in boljšemu razumevanju vzhodnoazijskih kulturnih tradicij. Šele celostna obravnava tega območja nam bo namreč omogočala vnovično vzpostavitev lokalnih kulturnih identitet, ki bodo nastale na osnovi novih, moderniziranih podob vzhodnoazijske idejne dediščine. Učbenik, ki je pred vami, predstavlja pomemben korak k transferju tovrstnega znanja iz azijskih v slovensko regijo. 4. 6. 2017

Idejnozgodovinske_perspektive_FINAL.indd 8

6.10.2017 10:42:29

Profile for Znanstvena zalozba FF

Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije  

Učbenik, ki je nastal pod peresom tajvanskega strokovnjaka za vzhodnoazijske študije Huang Chun-chieja, je z veliko mero strokovnega znanja...

Idejnozgodovinske perspektive Vzhodne Azije  

Učbenik, ki je nastal pod peresom tajvanskega strokovnjaka za vzhodnoazijske študije Huang Chun-chieja, je z veliko mero strokovnega znanja...

Advertisement