Page 7

Kazalo vsebine / Table of contents

5

ŚBM I.2.3: 1 Štiridelni Agní / Four-part Agní..................................................................... 238 ŚBM V.5.4: 2–12 Bolni Índra / How Índra fell ill............................................................... 239 ŚBM XII.7.1: 1–14.......................................................................................................... 241 ŚBM XI.6.1: 1–13 Zgodba o Bhŕguju, Várunovem sinu / The story of Bhgu, son of Váruṇa.................................................................................. 246 JB I: 42–44...................................................................................................................... 251 ŚBM I.2.5: 1–7 Kako so si asure želeli med seboj razdeliti svet / How the Asuras wanted to divide the world between them............................................. 258 ŚBM I.5.4: 6–11 Bogovi in asure štejejo do pet / The Gods and the Asuras count to five...... 260 JB II: 291.6–292.15......................................................................................................... 261 ŚBM XI.1.6: 1–11 Stvarjenje / The creation myth............................................................... 264 JB III: 360–361............................................................................................................... 267 ŚBM II.2.1: 13–17 Trodelni Agní / Three-part Agní............................................................ 271 ŚBM XII.7.3: 1–3 Kako je Índra z zvijačo premagal Námuči / Índra tricks Námuci into death........................................................................................ 273 TB I.7.1: 6–7................................................................................................................... 274 MS IV.3.4: 43.7–12......................................................................................................... 274 PVB XII.6: 8................................................................................................................... 275 ŚBM XI.5.1: 1–17 Zgodba o Urváši in Pururávasu / The legend of Urváśī and Purūrávas.... 276 ŚBM II.5.1: 1–3 Zaskrbljeni Pradžápati / Worried Prajpati............................................. 283 ŚBM I.4.1: 10–16 Kako je Agní izsušil reke / Agní dries up the rivers................................ 285 ŚBM XI.4.1: 1–9 Besedni dvoboj / The brahmodya............................................................. 287 TS I.5.1: 1–3 Kradljivi Agní / Agní the thief......................................................................... 291 TS VII.5.1: 1 Kako so krave dobile roge / How the cows got their horns............................ 293 TS V.5.2: 3–5 Zemlja se zboji ognja / The Earth in fear of fire........................................... 294 TS II.5.1: 1–7 Kako je Índra pokončal Višvárupo / Índra destroys Viśvárūpa.................... 295 TS II.6.6: 1–2 Agníjevi bratje / Agníʼs brothers.................................................................... 299 TS VI.2.4: 2–3 Víšnu varahá / Víṣṇu varāhá........................................................................ 301 TS VII.5.25: 1–2 Ašvamédhya / The aśvamédhya................................................................ 303 TS VII.1.5: 1 Pradžápati in nastanek Zemlje / Prajpati and the creation of the Earth..... 305 TB I.1.3: 5–7................................................................................................................... 305 TB III.9.22: 1 Bogovi darujejo / The Gods offer a sacrifice................................................. 307 TB II.3.8: 1–3 Pradžápati porodi štiri vrste bitij / Prajpati in labour............................... 308 TB II.2.9: 1–9 Pradžápatijeva molžnja / Prajpatiʼs milking............................................... 310

Berilo_vedske_proze_FINAL.indd 5

1.10.2018 14:29:25

Profile for Znanstvena zalozba FF

Berilo vedske proze - Vedic Prose Reader  

"Bogovi in asure so se dajali" je edinstven priročnik, ki študenta klasične in predklasične stare indijščine (sanskrta) kot ene izmed nosiln...

Berilo vedske proze - Vedic Prose Reader  

"Bogovi in asure so se dajali" je edinstven priročnik, ki študenta klasične in predklasične stare indijščine (sanskrta) kot ene izmed nosiln...

Advertisement