__MAIN_TEXT__

Page 195

Akademik Uroš Rojko: skladatelj o svojem delu in odzivi nanj

Pirš, Gregor, 2013. Rostrum 2013: ostro uho. Gost: Uroš Rojko. Ljubljana: Radio Slovenija, 4. 9. 2013. Pompe, Gregor, 2004: Intervju. Uroš Rojko. Skladatelj in profesor kompozicije. Deloskop, 25. 11.–1. 12. 2004,15–17. Pompe, Gregor, 2010: Trije obrazi slovenske glasbe. Dnevnik 29. 3. 2010. Pompe, Gregor, 2011: Poezija Svetlane Makarovič med literarno in glasbeno paradigmo. Jezik in slovstvo, 56., 1/2 (2011). 63-71. Pompe, Gregor, 2011: Od zvočnih okruškov do premišljene celote. Ocena zvočnega posnetka Nežno čez strune v izvedbi Uroša Rojka in Klare Tomljanovič. Odzven, 20. 6. 2011. http://www.sigic.si/odzven/od-zvocnih-okruskov-do-premisljene-celote (citirano 1. 5. 2015). Pompe, Gregor, 2012: Uroš Rojko: ustvarjanje med dvomom in navdušenjem. Ljubljana – Glasilo Mestne občine Ljubljana, XVII/ 6 (junij 2012). 8. Pompe, Gregor, 2103: Tudi iz povprečne glasbe je mogoče pričarati vrhunski koncert. Dnevnik, 11. 3. 2013. Pompe, Gregor, 2014. Zveneča metafizika: skladateljski opus akademika Lojzeta Lebiča. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Razprave). Pompe, Gregor: Nezadostno razrešene dileme. Delo, 17. 3. 2014. Rakić, Petra. Uroš Rojko o sodobni glasbi. Film Aljaža Bastiča, posnet v ljubljanskem Kinodvoru, 27. 2. 2014. https://www.youtube.com/ watch?v=_EaO_-IW1KQ (citirano 1. 5. 2015). Rojko, Uroš, 1978: Vtis s srečanja galsbenih akademij [v Novem Sadu]. Glasbena mladina, 8/7, (1977/1978): 9. http://www.dlib. si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YN4MWJF1 (citirano 1. 5. 2015). Rojko, Uroš, 1994: Intervju. Glasbena mladina, 25/5, 1994. 8-9. Rojko, Uroš, 1995: Znebiti se moramo predsodkov. Pogovor s skladateljem pedagogiom Urošem Rojkom, ki živi v Freiburgu. Dnevnilk, 5. 12. 1995. 18–19. Rojko, Uroš, 2001: Prehodnost zdajšnjega trenutka. Nova revija XX, januar-marec 2001. 225–227, 439-441. Rojko, Uroš, 2012: Želo. Ljubljana – Glasilo Mestne občine Ljubljana, XVII/ 6 (junij 2012). 8. Ross, Alex, 2014. Drugo je hrup. Poslušati dvajseto stoletje. Prevod Leon Stefanija. Ljubljana: Beletrina (KODA). Roth, Denis, 2008: Das Ende – nur ein Auftakt. Badische Zeitung, 3. 6. 2008. http://www.badische-zeitung.de/klassik-rezensionen/das-ende-8211-nur-ein-auftakt--2040086.html (citirano 1. 5. 2015). Ruck, Jürgen. Caprichos Goyescos. CD - MDG, 2005, 603 1341.

195

Profile for Znanstvena zalozba FF

Akademik Uroš Rojko: skladatelj o svojem delu in odzivi nanj  

Opus Uroša Rojka je eden najbolj znanih slovenskih opusov zunaj Slovenije. Po prisotnosti v evropskem, zlasti nemškem glasbenem življenju ga...

Akademik Uroš Rojko: skladatelj o svojem delu in odzivi nanj  

Opus Uroša Rojka je eden najbolj znanih slovenskih opusov zunaj Slovenije. Po prisotnosti v evropskem, zlasti nemškem glasbenem življenju ga...

Advertisement