Page 1

„Joh „J oh hn B Bo oyyn ne je j st s bar a dz dzo, o, bar o, ard dzo dzo dz d br do b y w w po p rt rtrreto to owa wani niu u ni nisz szcz sz cząc cz ącej ąc cejj ssiiły bol oleś leeśśn niie sk skry ryywany nych h sek ekre retó tó ów” w”..

John Irving

Ksią Ks i żk ią żka au autora bestsellle lero r we wego g Chło Ch łopc ło pca w pa p siastej piżaamie

John Boynee

John Boyne, "Spóźnione wyznania"  

Autor wielkiego bestselera „Chłopiec w pasiastej piżamie” powraca z nową, poruszającą opowieścią. Historia ryzykownego uczucia, które przyda...

John Boyne, "Spóźnione wyznania"  

Autor wielkiego bestselera „Chłopiec w pasiastej piżamie” powraca z nową, poruszającą opowieścią. Historia ryzykownego uczucia, które przyda...