Page 1

Pre-Operatieve Malnutritie - Ondervoeding Bart Geurden


Probleemstelling 

> 1 biljoen mensen lijden aan obesitas (WGO)

Trend: > 1,5 biljoen in 2015

40%-80% ouderlingen in Europa, die leven in RVT’s of thuis, zijn ‘at risk’ voor ondervoeding (WGO)


INHOUD 1.Definitie “Ondervoeding” 2.Oorzaken, gevolgen, prevalentie 3.Eigen onderzoek “preoperatieve ondervoeding” 4.Aanpak

2


Ondervoeding Ondervoeding is een voedingstoestand waarbij een tekort aan energie, eiwitten of andere voedingsstoffen (vb.vitamines, sporenelementen) een meetbare nadelige invloed heeft op de werking van vitale organen en op de prognose (herstel) van de patiĂŤnt. (Elia, 2000)

3


Ziekte-gerelateerde ondervoeding

4


FOOD INTAKE

ENERGY EXPENDITURE

WEIGHT LOSS: FOOD INTAKE

ENERGY EXPENDITURE

FOOD INTAKE

ENERGY EXPENDITURE

FOOD INTAKE

ENERGY EXPENDITURE 5


Afname gewicht en spiermassa

Verminderde wondgenezing/ toename kans decubitus

Meer kans op infecties (verminderde darmwerking en verlaagde weerstand)

Langere opnameduur Hogere mortaliteit

Ondervoeding Meer kans op complicaties

Afname kwaliteit van leven

Hogere behandelingskosten


Prevalentie ondervoeding • Komt voor in elke setting van de GHZ • Ouderlingen: (1ste-2de-3de lijn GHZ) - 5-10% bij thuiswonende ouderlingen - 50% bij ouderlingen in het ziekenhuis - 25-60% bij ouderlingen in RVT/ROB

• 20 – 62% gehospitaliseerde patiënten: - Varieert in functie van • De gebruikte evaluatiemethoden • Aard van de onderliggende aandoening • Leeftijd 7


Malnutrition in Hospital 50 45 40 35 30 25 20

%

15

Undernourished Overweight Normal

G

G

en er al S

ur en ge er ry al Re M ed sp i ra ic ine to ry O M rth ed op i ci ne ae di M c ed Su ic rg in e er fo y rt he El de r ly

10 5 0

McWhirter J, Pennington CR; 1994

8


Prevalentie ondervoeding

9


Prevalentie ondervoeding

10


Prevalentie ondervoeding • Dienst gastroenterologie (Erasmus ZH) 157 patiënten (medisch-chirurgisch), 6 weken • Evaluatie op de opnamedag • SGA : - normaal 60% - matig ondervoed 19% - ernstig ondervoed 21% • SGA werd gecorelleerd met een meting van de spierkracht (dynamometrie) Van Gossum A et al, Clin Nutr 2003 (suppl 1); 22: S96

11


Preperatieve ondervoeding bij opname in het ziekenhuis Wat is de prevalentie van hoog risico op malnutritie bij hospitalisatie van ouderlingen voor heelkunde? •Selectiecriteria - ≥65j & zelfstandig wonend - heelkundige ingreep + hospitalisatie ≥ 3 dagen •Meetinstrument Nutritional Risk Screening (NRS 2002) => Gevalideerd en aanbevolen door ESPEN •Onderzoeksveld 8 VE Heelkunde; UZA, St.Augustinus, St.Vincentius

12


Meetinstrument: NRS 2002 Nutritionele status: • Gewichtsverlies in de laatste maanden (0-3) • Verminderde eetlust in de laatste week (0-3) • BMI (0-3)

Ernst van ziekte: • Ernst van ziekte met nutritionele behoeften(0-3)

Leeftijd: ≥70 (+1) “ondervoeding”= score ≥3 13


Resultaat • De prevalentie ondervoeding bij hospitalisatie van ouderlingen voor heelkunde bedraagt 51.5%.

14


Resultaat

15


Resultaat Leeftijd

Laag

risico

Hoog

risico

BMI

Laag

risico

Hoog

risico 16


Hoog risico ondervoeding en soort heelkunde

17


Resultaat Totale populatie Risicofactor Persoonskenmerken

Voedingsgewoonten

OR (CI)

p-waarde

Soort ingreep

0.7 (0.6-0.8)

< 0.001

Leeftijd

1.1 (1.1-1.2)

< 0.001

BMI

0.9 (0.9-1.0)

0.033

Laatste 3 maanden < eten

1.9 (1.0-3.4)

0.048

3.8 (1.1-13.5)

0.036

1.2 (1.1-1.4)

0.010

< Eetlust

Leefgewoonten

n= 208

Aantal sigaretten

18


Resultaat

19


Prehospitaal ondervoeding bij niet acute preoperatieve patiĂŤnten.


21


Resultaten

N = 529 Gewichtsverlies Verminderde eetlust BMI <20,5 BMI <18,5 Leeftijd ≥70

% 22% 11% 6% 2% 14%

N = 529 Geslacht

Man

48,2%

Leeftijd

Mean Range SD.

53,0 19-86 14,5

BMI

Mean Range SD.

27,2 kg/m² 16,3-55,4 5,2

Roken

Ja

20,4%

Hypertensie

Ja

17,6%

Hartlijden Kanker Diabetes Longlijden Nierlijden Overige

9,8% 7,6% 6,2% 4,3% 4,0% 4,7%

Comorbiditeiten

22


Prevalentie

16% n=529

11,2%

14,6%

3, 1 4 , % 1 %

NRS 2002 score 0 1 2 3 4 5

NRS â&#x2030;Ľ 3

49,1%

20,6%

23


Post operative malnutrition

24


Een door verpleegkundigen geleid evidence-based voedingsbeleid


Vereisten 

Gesensibiliseerde en gekwalificeerde zorgverleners Multidisciplinair team (artsen, diëtisten, verpleegkundigen, zorgkundigen, keukenteam, apothekers,) Ziekenhuisbreed protocol voor screening, assessment en interventie (voedingsteam op instellingsniveau) Continue opleiding


Meetinstrumenten

Screening

Eenvoudig instrument  Snel uitvoerbaar  Bij elke nieuwe patiënt  Door verpleegkundigen; zorgkundigen 

Assessment

Moeilijker, diepgaander instrument  Vraagt meer tijd, meer deskundigheid  Enkel bij positieve screening  Door diëtist, voedingsverpleegkundige, arts 


Voedingsbeleid

Opname

Screenen

Assessment

Advies

Actie


SCREENING Evidence-Based Voedingsbeleid ASSESSMENT

BEHANDELEN

ORAAL

ENTERAAL

MONITOREN EN VASTLEGGEN

EVALUEREN

PARENTERAAL


Evidence-Based Voedingsbeleid Verpleegkundige

Tijdige screening 3-daagse observatie + MUST

Grondige nutritionele evaluatie (assessment) Diëtist arts

Bepalen van de behoeften “Nutritionele” interventie

Logo Ergo Diëtist Kok Apotheek

Verpleegkundige

Opvolging van de nutritionele toestand


Nutritieteam: Nutritieteam opdracht Uitwerking van procedures voor: -

-

Screening & assessment Behandeling van ondervoeding Opvolging van het nutritioneel behandelingsplan Evaluatie van de globale nutritionele strategie van het ziekenhuis


Besluit â&#x20AC;˘ Ondervoeding in het ziekenhuis is geen nieuw of zeldzaam probleem, maar het wordt nog vaak miskend en enorm onderschat (zowel door artsen als door verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers) â&#x20AC;˘ Preoperatieve malnutritie heeft een grote weerslag op het herstel en het verdere verloop van de hospitalisatie: toename van mortaliteit en morbiditeit en een stijgende hospitalisatieduur â&#x20AC;˘ Door vroegtijdige screening, screening interventie en een interprofessionele samenwerking bij opname kan verdere deterioratie van malnutritie in het ziekenhuis voorkomen worden

32


Pre-operatieve ondervoedingâ&#x20AC;Ś

33

Verbonden Verbanden - Preoperatieve Malnutritie  

Presentatie van het symposium Verbonden Verbanden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you