Page 1

Je hebt gekozen om te starten met peritoneale dialyse. In deze brochure trachten we uit te leggen hoe alles praktisch gaat verlopen, zowel bij de voorbereiding als bij de eigenlijke behandeling.

Voor je kan starten met peritoneale dialyse (PD) Vooraleer gestart kan worden met PD moeten enkele voorbereidingen getroffen worden. Er moet immers een PD-katheter geplaatst worden om de dialyse mogelijk te maken. Daarvoor is een kleine operatie nodig waarbij je ongeveer 3 dagen in het ziekenhuis moet verblijven. Opname in het ziekenhuis › Preoperatieve voorbereiding: o.a. bloedname, lavement, nuchter blijven › Plaatsbepaling van de katheterinsteekplaats door de PD-verpleegkundige › Operatieve plaatsing van de PD katheter › 24 u. bedrust › Nadien voldoende beweging › Opstarten laxativa of stoelgangsverzachters (Vlotte stoelgang is zeer belangrijk voor de PD.) Na ongeveer 2 weken kan er dan gestart worden met de ambulante opleiding om de peritoneale dialyse uiteindelijk zelfstandig te kunnen uitvoeren. Zowel CAPD (manuele wisselingen overdag) als APD (wisselingen ’s nachts met het toestel) worden stap voor stap aangeleerd door een van onze PD-verpleegkundigen.

ZNA308_Brochure_297x210.indd 3

8/06/10 17:28


De eerste week wordt enkel CAPD aangeleerd. Je komt die week ambulant naar het ziekenhuis voor de opleiding. Naar het einde van de week toe, zullen wij ook bij jou thuis eens alles overlopen, alvorens je je behandeling gedurende de volgende week zelfstandig uitvoert. Nadat je ongeveer een ganse week thuis zelf CAPD hebt gedaan, is het tijd voor je opleiding APD. Je komt opnieuw ambulant naar het ziekenhuis waar je dan de werking van het toestel aangeleerd krijgt. Op het einde van deze week zullen wij nog een keer bij jou thuis langskomen om het materiaal te installeren en alles nog eens rustig te overlopen. Na deze opleiding te hebben gekregen, ben je volledig voorbereid om je dialysebehandeling zelfstandig uit te voeren, en ook de meest voorkomende problemen op te vangen.

Opvolging van de behandeling Nadat je ongeveer 1 à 2 weken zelfstandig je behandeling hebt uitgevoerd, kom je voor een eerste keer op consultatie. Hier zal in de eerste plaats samen met jou geëvalueerd worden of alles vlot verloopt en of er nog problemen zijn. Indien alles goed verloopt, kom je daarna meestal om de 4 à 6 weken terug op consultatie. Verloop van de consultatie: › Navraag problemen of opmerkingen › Controleren van bloeddruk, gewicht en temperatuur › Inlezen van je pro-card (gegevenschip) › Bloedafname + urinestaal › Verzorging van het verband › Klinisch onderzoek door de nefroloog › Evt. voorschriften, bijkomende onderzoeken e.d. › Afspraak maken voor een volgende consultatie › Meegeven van benodigd verzorgingsmateriaal

ZNA308_Brochure_297x210.indd 4

8/06/10 17:28


Wat moet je meebrengen naar de consultatie? ›

› › ›

Behandelingskaftje met de volgende documenten: › medicatielijst › toedieningschema Epo › ingevulde bestellijst verzorgingsmateriaal › dagelijks ingevulde opvolgingsbladen Pro-card 24-uurs urinecollectie Potje met verzameld PD vocht van de afgelopen behandeling

Leveringen spoelvloeistoffen en ander materiaal Verbandmateriaal, ontsmettingsstoffen, zeep, sponsjes… worden elke consultatie meegegeven vanuit het ziekenhuis. Het materiaal dat nodig is voor de spoelingen (zakken, afsluitdopjes…) wordt op vaste dagen geleverd door de firma Baxter. Wanneer je start met PD, wordt je een lijst opgestuurd waarop alle bel- en leverdagen staan van Baxter voor het komende jaar. Baxter levert telkens materiaal voor een ganse maand.

Bereikbaarheid Wanneer je bij ons op consultatie komt, kan je gebruik maken van de dialyseparking. Je moet aan de achterkant van het ziekenhuis (Boerhavestraat) aan de grote poort bellen bij de dialyse. Dan bel je nogmaals aan de slagboom en je zegt je naam. Vervolgens word je binnengelaten en kan je je auto veilig bij ons op de parking achterlaten. Mogen wij je vriendelijk verzoeken deze parkeerplaatsen ook effectief te gebruiken, om een vlot gebruik van de parking voor iedereen mogelijk te houden.

ZNA308_Brochure_297x210.indd 5

8/06/10 17:28


Telefoonnummers rechtstreeks dialyse

03 217 71 04 of 03 217 72 37 03 217 72 13 (vraag naar Jill, Helga, Jennifer of Reinhilde)

De PD-verpleegkundigen zijn bereikbaar van maandag tot zaterdag tussen 8.00 u. en 15.00 u. Indien er zich problemen voordoen met de dialyse of het toestel is dit niet levensbedreigend. Deze problemen kunnen overdag behandeld worden. Symptomen van koorts, buikpijn, misselijkheid of braken kunnen wijzen op peritonitis of buikvliesontsteking. In dit geval moet je altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

Als je ons nodig hebt Tussen 8.00 u. en 15.00 u.: › rechtstreeks 03 217 71 04 › of via de dialyse 03 217 72 13 Tussen 15.00 u. en 19.00 u.: › via de dialyse 03 217 72 13 Na 19.00 u. en ’s nachts: › via de Dienst Spoed – vraag contact op te nemen met de nefroloog van wacht

ZNA308_Brochure_297x210.indd 6

8/06/10 17:28


Wat breng je mee indien je wordt opgenomen in het ziekenhuis? Bij de start van de dialyse, heb je een document (Formulier HA 01) ontvangen waarop staat dat, indien je met spoed naar het ziekenhuis moet worden vervoerd, dit steeds naar ZNA Stuivenberg moet zijn. Waar moet je zeker aan denken? › toestel (zo mogelijk) › Pro-card › behandelingskaftje De opname gebeurt op de dienst M2. Deze ligt vlak boven de dialyseafdeling.

Op vakantie Peritoneale dialyse mag geen rem zijn om , indien je dit wenst, op vakantie te gaan. Je kan je dialysebehandeling op gelijk welke locatie uitvoeren, zolang je ons, of de firma Baxter, minstens enkele maanden op voorhand verwittigt. Je moet er enkel voor zorgen dat het verzorgingsmateriaal (ontsmettingsmiddel e.d.), en meestal ook je toestel, ter plaatse geraken. De spoelvloeistoffen e.d. worden geleverd op de plaats van bestemming door de firma Baxter.

ZNA308_Brochure_297x210.indd 7

8/06/10 17:28


Sociale dienst De sociale dienst staat steeds ter beschikking voor allerhande problemen en praktische zaken: › huisvesting, opname RVT… › financiële problemen › invaliditeitspapieren › …

Dialvak v.z.w. Deze vereniging is opgericht voor dialysepatiënten (zowel hemodialyse als peritoneale dialyse). Op regelmatige tijdstippen worden er uitstappen, feestjes en zelfs reisjes naar zee en naar het buitenland georganiseerd met begeleiding van artsen en verpleegkundigen. Lid worden is niet nodig, je wordt vanzelf gecontacteerd wanneer er iets wordt gepland.

Nog enkele praktische zaken › ›

› ›

til geen zware lasten zorg er steeds voor dat je regelmatige stoelgang maakt om een goede positie van de katheter te behouden en zo de dialyses zo optimaal mogelijk te laten verlopen een goede handhygiëne en het gebruik van een masker is zeer belangrijk om complicaties zoals peritonitis te voorkomen draag geen knellende kledij over je PD-katheter (vb. broeksriem)

ZNA308_Brochure_297x210.indd 8

8/06/10 17:28


ZNA Stuivenberg Nefrologie Lange Beeldekensstraat 267 2060 Antwerpen

Nefrologen dr. Ronald Daelemans Conny Colson Wendy Engelen Eric Gheuens Ilse Muyshondt

Hoofdverpleegkundigen Jan Mattheeussen Edith Vermeiren

807 - ZNA308 - versie 1006

dr. dr. dr. dr.

www.zna.be

ZNA308_Brochure_297x210.indd 1

8/06/10 17:28


Peritoneale Dialyse

807 - ZNA308 - versie 1006

Informatie voor patiĂŤnten

ZNA308_Brochure_297x210.indd 2

8/06/10 17:28

Peritoneale Dialyse  

Informatie patiënten

Advertisement