Page 1

De Feniks

Informatie voor artsen

Een traan van de feniks zou mensen kunnen genezen. Hij staat symbool voor wedergeboorte:

710- ZNA239 - versie 1004

een nieuwe wending aan je leven geven.

ZNA239_Brochure_297x210.indd 2

30/03/10 15:32


Doelgroep De Feniks is een open zorgeenheid binnen het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg. De afdeling wil opvang, time-out en behandeling bieden aan patiënten die vastgelopen zijn door: › depressieve klachten › angstgevoelens › verwerkingsmoeilijkheden: rouwverwerking, relatiemoeilijkheden, verlieservaringen, PTSS… › existentiële problemen › stress, burn-out De observatie en behandeling worden aangeboden in voltijdse hospitalisatie. Zorgvisie We werken vanuit een individuele, ondersteunende en inzichtgevende benadering. Er wordt gestreefd naar een warm, veilig en respectvol klimaat dat niet stigmatiserend is. In deze helende omgeving kunnen kwetsbare mensen die uit evenwicht zijn hun stabiliteit terugvinden. In het samenwerken aan persoonlijke groei hechten we belang aan open communicatie en eigen inbreng. Naast de individuele ondersteuning neemt ook het groepsgebeuren een belangrijke plaats in. Aangezien mensen geen eiland op zich vormen, maar altijd in relatie staan, is samenleven op de afdeling een wezenlijk onderdeel van de behandeling. De band met de buitenwereld blijft gewaarborgd door verlof- en bezoekmogelijkheden. Behandelaanbod Het behandelaanbod wordt gedragen door een multidisciplinair team en de behandelfocus ligt op: › het opklaren van het toestandsbeeld › verwerken van gevoelens over traumatisch heden of verleden › het versterken van de psychische weerbaarheid › re-integratie in de thuisomgeving

ZNA239_Brochure_297x210.indd 3

30/03/10 15:32


Een typisch opnameverloop bestaat in een eerste fase uit crisisopvang, acclimatisatie en kennismaking. Dan volgt een inventarisatie van de problematiek. Op een teambespreking worden de observaties en therapeutische aandachtspunten binnen het team toegelicht. Vervolgens komen we tot een behandelplan tegemoetkomend aan de noden van de patiënt. De psychotherapeutische programma’s focussen op zelfontdekking, emotionele stabilisatie, psychosociale reactivatie… Naast individuele begeleiding en ondersteuning (gesprekken, farmaco-therapie, sociaal/maatschappelijke begeleiding) zijn groepsgerichte modules ontwikkeld. Het pakket kan aangevuld worden met in de context passende trainingen: › sociaalvaardigheidstraining › een training stressreductie › psycho-educatie rond slaaphygiëne In de afrondingsfase zijn er een aantal overgangsformules mogelijk om de re-integratie in de eigen omgeving voor te bereiden. Tijdig plannen we, waar nodig, een voortgezette behandeling bv. in een dagziekenhuis of in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Directe naasten worden, mits akkoord van de patiënt, bij de behandeling betrokken. Een reeds lopende begeleiding bij een externe hulpverlener kan in overleg vanuit De Feniks verder gezet worden. De door de patiënt opgegeven huisarts krijgt informatie bij opname en een uitgebreid verslag bij ontslag. Praktisch Voor bijkomende inlichtingen of voor het stellen van een opnamevraag kan u, te allen tijde, telefonisch terecht op het nummer van de afdeling. Een opname op De Feniks is mogelijk na een kennismaking met de patiënt. In een verkennend gesprek wordt bekeken of de hulpvraag geschikt is voor een behandeling op onze afdeling.

ZNA239_Brochure_297x210.indd 4

30/03/10 15:32


Voor verdere inlichtingen kan je contact opnemen met: Afdeling De Feniks ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg Lange Beeldekensstraat 267 2060 Antwerpen 03 217 77 85

Bij acute situaties is de Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI) steeds beschikbaar voor de eerste opvang.

dr. Rob Beunis, psychiater - afdelingshoofd - robert.beunis@zna.be Eva Rimaux, psychologe - eva.rimaux@zna.be Anja De Prest, verpleegkundig afdelingshoofd - anja.deprest@zna.be

710- ZNA239 - versie 1004

Beleidsteam

www.zna.be

ZNA239_Brochure_297x210.indd 1

30/03/10 15:32

De Feniks  

informatiebrochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you