Page 1

Directe laryngoscopie en oesofagoscopie.

Informatie voor patiĂŤnten

ZNA Jan PalďŹ jn Dienst Neus-, Keel- en Oorziekten Lange Bremstraat 70 2170 Merksem 03 640 28 69

dr. Didier Keusters dr. Diego della Faille dr. Siska Vanhemmens

803 - ZNA304 - versie 1006

Artsen

www.zna.be

ZNA304_Brochure_297x210.indd 1-2

8/06/10 17:27


Je neus-keel-oorarts heeft voorgesteld om je klachten te behandelen met een operatie. Deze folder heeft tot doel om je wat informatie te geven over zo’n operatie. Je kunt het thuis dan nog eens rustig nalezen.

De keelholte (met strottenhoofd) en de slokdarm worden meestal samen onderzocht. Meestal kan dit onderzoek tijdens een dagopname uitgevoerd worden. Bij volwassenen wordt er een buisvormig instrument tot in het onderste deel van de keelholte geschoven zodat de verschillende slijmvliesplooien, de stembanden en de tongbasis van nabij kunnen onderzocht worden. Aansluitend wordt er een dunnere buis achter de keelholte in de slokdarm geschoven Een speciale ingebouwde verlichting laat toe slijmvliesveranderingen of een vreemd voorwerp waar te nemen. Tijdens dit onderzoek kan een eventueel vreemd voorwerp verwijderd worden of kunnen er kleine stukjes verdacht weefsel weggenomen worden voor verder microscopisch onderzoek. Na deze ingreep kan gedurende korte tijd wat hals- en slikpijn voorkomen die meestal echter geen speciďŹ eke behandeling vergt. Het is vrij normaal dat postoperatief wat bloedsporen in het speeksel worden waargenomen.

ZNA304_Brochure_297x210.indd 3-4

Om de stembanden en de slokdarm te kunnen beoordelen, is het soms nodig grote druk op de tanden uit te oefenen met het buisvormige instrument. Ondanks een speciale tandbeschermingshoes kunnen er echter in zeldzame gevallen beschadigingen aan tanden optreden. Vooral bij het verwijderen van vreemde voorwerpen uit de slokdarm maar ook bij weefselafnames kan het soms noodzakelijk zijn een slokdarmsonde te plaatsen via de neus tot in de maag, om voeding langs deze sonde toe te dienen. Deze blijft dan na de operatie ter plaatse tot het gevaar voor onstekingen is verdwenen. Bij verwijderen van scherpe vreemde voorwerpen of bij grote gezwellen kan er een ontsteking optreden van de borstkastholte zodat een langer ziekenhuisverblijf noodzakelijk is. Deze onvoorzienbare complicatie komt tegenwoordig slechts heel zelden voor. In de eerste dagen na de ingreep is het aan te raden een zachte voeding te gebruiken.

Slotwoord Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel niet om bij eventuele onduidelijkheden aan je neus-keel-oorarts nader uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

8/06/10 17:27

JP-NeusKeel en Oren-zna304-Directe laryngoscopie en oesofagoscopie  
JP-NeusKeel en Oren-zna304-Directe laryngoscopie en oesofagoscopie  

Artsen dr. Didier Keusters dr. Diego della Faille dr. Siska Vanhemmens www.zna.be Informatie voor patiënten 803 - ZNA304 - versie 1006

Advertisement