Page 1

Opsporen van borstkanker

Informatie voor patiënten

In ZNA Sint-Elisabeth kan je een screeningsmammografie laten uitvoeren bij een vrouwelijke arts, dr. Diane Beirnaert, radiologe. Om een screeningsmammografie te laten maken in ZNA Sint-Elisabeth maak je telefonisch een afspraak via het raadplegingsnummer van de dienst Radiologie. Op de dag van de afspraak meld je je aan de centrale balie en nadien aan de balie van de radiologie op de eerste verdieping. Je brengt een voorschrift van je huisarts mee of de uitnodigingsbrief, je identiteits-, SIS-kaart en kleefbriefjes van je ziekenfonds. Breng ook indien mogelijk je mammografieën mee (vroeger genomen foto’s van je borsten), zo kan de radioloog eventuele afwijkingen ontdekken door de nieuwe foto’s te vergelijken met die van vroeger.

Voor meer informatie kan je terecht bij: › Je huisarts of gynaecoloog › Het centrum voor borstkankeropsporing, via het gratis nummer 088 84 024 › Op de website van de Vlaamse Gemeenschap: www.borstkankeropsporing.be › De Stichting Tegen Kanker: www.kanker.be › Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be

Leopoldstraat 26 2000 Antwerpen 03 234 41 60

Raadpleging Radiologie

820 - ZNA329 - versie 1009

ZNA Sint-Elisabeth

www.zna.be

ZNA329_Brochure_297x210.indd 1-2

7/09/10 10:51


Belang vroegtijdige opsporing

Methode

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. De oorzaken ervan zijn nog onbekend. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is er meestal een minder ingrijpende operatie en behandeling nodig. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een bevolkingsonderzoek met een screeningsmammografie toelaat om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kan borstkanker gevonden worden lang voor je het kan voelen.

Een mammografie is het nemen van röntgenopnamen of ‘foto’s’ van de borsten. Een mammografie kan letsels opsporen die 5 maal kleiner zijn dan deze die kunnen worden gevoeld bij een manueel onderzoek. Er wordt apparatuur gebruikt met een minimum aan bestraling. Er worden twee foto’s van elke borst genomen. De borsten worden hiervoor afwisselend tussen twee platen gebracht en zo plat mogelijk gedrukt. Hoe platter men de borsten kan platdrukken, hoe scherper de foto. Een mammografie kan hierdoor wel wat onaangenaam zijn, maar dit is van korte duur.

Doelgroep bevolkingsonderzoek Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar: vanaf het jaar waarin zij 50 worden tot en met het jaar waarin zij 69 worden. De leeftijdsgroep 50-69 werd uitgekozen omdat blijkt dat een veralgemeende screening bij deze groep de sterfte door borstkanker doet verminderen. Buiten deze leeftijdsgrenzen werd dat nog niet voldoende bewezen. Het onderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten. Deelnemen is dus niet aangewezen voor: › Vrouwen die in behandeling zijn voor borstkanker; dat geldt tot 10 jaar na de diagnose, › Vrouwen met klachten die kunnen wijzen op borstklieraandoeningen, › Vrouwen die door erfelijke factoren een verhoogd risico op borstkanker hebben. Deze vrouwen dienen opgevolgd te worden door hun arts. Het is belangrijk dat alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar dit onderzoek elke twee jaar herhalen.

Een screeningsmammografie in het kader van het bevolkingsonderzoek wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds en is dus gratis voor wie aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds. Betrouwbaarheid Een mammografie gebeurt volgens strenge normen en met de beste apparatuur, bediend door ervaren personen, in een door de Vlaamse overheid erkende dienst voor mammografie. De radioloog beoordeelt de foto’s. In het centrum voor borstkankeropsporing bekijkt een tweede radioloog de foto’s. Wanneer hun beoordeling verschilt, dan wordt de mening van een derde radioloog gevraagd. Deze werkwijze verkleint het risico op een foutief resultaat. Toch komt het voor dat een afwijking niet wordt gevonden. Het is aangeraden om tussen twee screeningsmammografieën zelf aandacht aan je borsten te besteden. Indien je een verandering ziet of voelt (bijvoorbeeld een knobbeltje, een kuiltje in je borst, intrekking van een tepel, huiduitslag rond je tepel, een ontsteking of vochtverlies), contacteer dan je huisarts. Als je klachten hebt of ongerust bent, wacht dan niet tot de dag van het onderzoek maar neem voordien contact op met je huisarts. Die zal je verder helpen en raad geven over wat je het best kunt doen.

ZNA329_Brochure_297x210.indd 3-4

7/09/10 10:51

EL-radiologie-zna329-Opsporen van borstkanker  

Voor meer informatie kan je terecht bij: › Je huisarts of gynaecoloog › Het centrum voor borstkankeropsporing, via het gratis nummer 088 84...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you