Page 1

ZDRUŽEN I E MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE Oravská 10, 949 01 Nitra Zoznam prijatých do

Anjelského spolku - anjelik, Máriine deti - čakateľ, Mariánska mládež – člen* OBEC:.................................................................FARNOSŤ:................................................................ SPRÁVCA FARNOSTI:........................................PRIJMAJÚCI KŇAZ:............................................... VEDÚCI MS:.........................................................ANIMÁTOR ZK:....................................................... DÁTUM PRIJATIA:................................................................................................................................

P.č.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Adresa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

* Nehodiace sa prečiarknite Telefón +421-37-7417446

E-mail zmm@zmm.sk

Internet www.zmm.sk

Číslo účtu 2629772285/1100

IČO 37860399

http://www.zmm.sk/docs/dokumenty/prijatie/prijatie_do_zmm  

http://www.zmm.sk/docs/dokumenty/prijatie/prijatie_do_zmm.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you