Page 1

Boj proti hladu CELOSLOVENSKÁ VEREJNÁ ZBIERKA

15. 9. – 10. 10. 2010 Vincentská rodina pomáha charitatívnym dielam. Už štvrtý rok sa môžete zapojiť do tejto akcie kúpou medovníkového srdiečka


Ostrov Haiti je najchudobnejšia krajina na svete. Nachádza sa v Latinskej Amerike v oblasti Karibských ostrovov a susedí s Dominikánskou republikou. Táto tropická krajina pozná len dve ročné obdobia: obdobie sucha a obdobie dažďov. Ostrov často zasahujú cyklóny.


Základné informácie o Haiti  Počet obyvateľov: 9 000 000  Rozloha: 27 750 km2  Náboženstvo: 80 % katolíkov 10 % sekta Voodoo 10 % iné  Priemerný vek: muži 50 rokov ženy 51 rokov


Ďalšie informácie 80 % ľudí hladuje


Ďalšie informácie 78 % ľudí nevie čítať a písať


Ďalšie informácie Vysoká pôrodnosť a vysoká úmrtnosť detí v dôsledku podvýživy a bežne liečiteľných infekčných ochorení


...viac ako 200 000 ľudí zahynulo pri zemetrasení...


1 000 000 stále žije v stanových provizóriách, ktoré v období hurikánov predstavujú smrteľné nebezpečenstvo


Zรกplavy


BOJ PROTI HLADU Celoslovenská verejná zbierka, ktorú organizuje „Vincentská rodina“ na Slovensku:        

Spolky kresťanskej lásky Spolok sv. Vincenta de Paul Združenie zázračnej medaily Združenie mariánskej mládeže Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul Rodina Nepoškvrnenej Depaul Slovensko Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok


BOJ PROTI HLADU Zbierka je zameraná na pomoc misii chudobným na Haiti, kde pôsobí komunita sestier sv. Vincenta de Paul.


Chudobným na Haiti môžete pomôcť: -poslaním SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877 v dňoch 1. júla – 31. októbra 2010 cena darcovskej SMS je 1€

- kúpou medovníkového srdiečka v dňoch 15.9 – 10. 10. 2010 - zaslaním finančnej podpory na účet 20286026/6500 (variabilný symbol: 2010, názov účtu: Boj proti hladu

- modlitbou


Minulého roku ste pomohli sumou 300 700 € Za tri ročníky vyše 24 000 000 Sk


„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“


Pečenie medovníkov


Balenie


SpoloÄ?ne proti chudobe


Každá ruka pomáha


Modlitba pred predajom


A uĹž predĂĄvame


Akcie sprevádzajúce zbierku 2010 9.9. 11.9. 18.9. 16.10. 26.10.

Deň modlitby za Haiti Modlitba ruženca s rádiom Lumen Relácia Od ucha k duchu – Lumen Ďakovný ruženec s rádiom Lumen Deň vďaky za zbierku


Modlitba sprevádzajúca zbierku BOJ PROTI HLADU „Milujúci Boh Otec, Tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.“

Otče náš...


V mene chudobných na Haiti...


ĎAKUJEME „Náš zajtrajšok bude iný, ak zmeníme dnešok.“ Bernard z Clairvaux, cirkevný učiteľ

http://zmm.sk/docs/dokumenty/prezentacie/haiti2010  

http://zmm.sk/docs/dokumenty/prezentacie/haiti2010.ppt