Page 1

Divadielko k Zázračnej medaile 1. zjavenie (18. júl 1830) Rozprávač: V posvätnom rúchu vládne hlboké ticho. Pomaly utíchne každý hlások. Zhasne aj posledná lampa. Nič nemôže narušiť spánok spokojného srdca. Hodiny odbili pol dvanástej. Zrazu sa objaví nebeský žiarivý duch v podobe asi 5 – ročného chlapčeka oblečeného do bieleho rúcha. Zastane pred posteľou sestry Kataríny. Rukou sa dotkne postele a budí ju: Anjel:

„Sestra Katarína, sestra Katarína, sestra Katarína, rýchlo vstaň a poď do kaplnky. Svätá Panna ťa čaká!“

S. Katarína:„Teraz v noci? Do kaplnky? Veď ma zbadajú!“ Anjel:

„Len buď spokojná. Je pol dvanástej. Všetci tuho spia. Len sa obleč. Počkám ťa!“ (spolu prejdú do kaplnky, anjel ide po ľavej strane)

Rozprávač: V tom odbije dvanásť, polnoc. Dieťa ide popri nej a kadiaľ kráčajú, zapaľujú sa všetky svetlá. Dvere na dotyk anjela sa otvárajú. Sviečky a lampy v kaplnke horia. Anjel:

„Hľa, tu je svätá Panna!“ (sestra Katarína stojí ako nemá, v úžase)

Anjel:

„Preblahoslavená Panna je tu!“ (sestra Katarína radostne pristúpi ku Panne Márii, kľakne si a svoje ruky vloží do jej lona).

Rozprávač: Boli to najkrajšie chvíľky jej života. A Svätá Panna začala hovoriť: P. Mária: „Dieťa moje, dobrotivý Boh ti zverí veľké poslanie. Zastihnú ťa mnohé utrpenia, ale dám ti silu ich zniesť pre väčšiu česť a slávu Božiu. Veľa sa budeš sužovať, kým nevyjavíš svojmu spovedníkovi všetky tie milosti, ktorých budeš účastná. On ti bude odporovať, ale neboj sa, dostaneš mnoho milostí! Rozpovedz mu všetko jednoducho a s dôverou. Dôveruj a neboj sa ničoho!

1


Dieťa moje, časy sú veľmi zlé. Mnoho nešťastí zastihne krajinu... Trón sa zrúti. Zo všetkých strán sa bude valiť zlo...(ukáže ľavou rukou na oltár a pokračuje) Ale príď k tomuto oltáru. Tu dostaneš veľa milostí a pri ňom bude vyslyšaná každá prosba. Prídu veľké pohromy. Nebezpečenstvo bude veľké, no neboj sa! Nadíde chvíľa, keď si budete myslieť, že je už všetko stratené, ale aj vtedy budem s vami. Dôveruj mi!“ Mnohí padnú v obeť aj z parížskeho kňazstva. Zabijú aj samého arcibiskupa. Dieťa moje, kríž pošliapu nohami. Krv bude tiecť ulicami. Pre celý svet nastane veľký zármutok... S. Katarína: „A kedyže nastanú všetky tieto hrôzy?“ P. Mária: „Štyridsať rokov, potom desať, a potom pokoj...“ Rozprávač: Panna Mária jej ešte hovorila o novom spolku máriiných detí. Praje si ich založenie. Má ich založiť jej spovedník otec Aladel – kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Takto sa spolu zhovárali veľmi dlho. Zrazu Matka Božia ako letná tôňa zmizla tou istou cestou, ako prišla. Anjel:

„Odišla.“

Rozprávač: Bili práve dve hodiny, keď sa už dostala k posteli. Potom nevedela zaspať.

2


2. zjavenie (27. november 1830) Rozprávač: Je novembrový večer. Seminárske sestry rozjímajú v kaplnke. Ich zrak je upretý na bohostánok. Sestra Katarína v hlbokom tichu zrazu počuje šuchot hodvábnych šiat. Zdravas Mária, Nepoškvrnená Panna a Matka! – vyráža z jej srdca. Len – len, že nepodskočí, aby mohla byť zasa pri nej. Panna Mária stála na pologuli a oboma rukami držala pred sebou menšiu guľu. Na prstoch jej žiarili drahokamami vykladané prstene. Z niektorých vychádzali lúče, z iných nie. Počula hlas: P. Mária: Táto guľa predstavuje celý svet a každého človeka zvlášť... Lúče označujú milosti, ktorými zasypem tých, čo o ne prosia. Drahokami, z ktorých lúče nevychádzajú predstavujú milosti, o ktoré ľudia neprosia. Rozprávač: Naraz nastala náhla zmena. Okolo Panny Márie sa utvoril oválny rámec, na ktorom bolo napísané: BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS, KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME. Rozprávač: Obraz sa obrátil. Bolo na ňom veľké písmeno M. Pri vrcholoch ramien tohto písmena vodorovne bol vztýčený kríž. Pod monogramom boli dve srdcia: jedno bolo ovenčené tŕním, druhé prerazené mečom. Sestra Katarína počula hlas: P. Mária: Daj zhotoviť medailu podľa tohto vzoru! Mnoho milostí dostanú tí, čo ju budú s dôverou nosiť. Dve srdcia povedia dosť. (až do konca sestra Katarína kľačí) A splnili sa všetky tie predpovede? Áno, do poslednej. Otec Aladel sa stal direktorom sestier. O osem dní po zjavení vypukla hrozná revolúcia. Po uliciach tiekla krv. O 40 rokov neskôr nepriatelia náboženstva sa vrhli na cirkevné spoločnosti a začali ich prenasledovať. Popravili mnoho kňazov, aj samého arcibiskupa Darboya. Medaila sa začali šíriť po celom svete a mnohé zázraky sa stali na príhovor Nepoškvrnenej. Preto sa nazvala Zázračnou medailou. A čo sa týka detí a mládeže, o ktorých hovorila Panna Mária? Biele vojsko čistých duší zaplaví celú zem. 20. júna 1847 sv. otec Pius IX. schvaľuje Spoločnosť mariánskych družín pod správou Misijných kňazov sv. Vincenta a Dcér kresťanskej lásky. Udeľuje im odpustky. Dnes toto hnutie je známe pod menom Združenie mariánskej mládeže. 3

http://www.zmm.sk/docs/divadla/divadielkokzazracnejmedaile  

http://www.zmm.sk/docs/divadla/divadielkokzazracnejmedaile.doc

http://www.zmm.sk/docs/divadla/divadielkokzazracnejmedaile  

http://www.zmm.sk/docs/divadla/divadielkokzazracnejmedaile.doc

Advertisement