Page 1

Kool Kutsub Sinu teejuht tulevikku

2009 K천rgkoolid Kutse천ppeasutused Koolitus Vaba aeg


Türi Tehnika- ja Maamajanduskool VASTUVÕTT KESKHARIDUSE BAASIL Erialad sobivad ka kutsekeskhariduse omandanuile! • Autotehnika ja diagnostika-õppeaeg 1,5 aastat • Autotehnika- õppeaeg 2,5 aastat • Ärikorraldus– õppeaeg 2 aastat • Väikeettevõtlus (spetsialiseerumisega peo korraldusele või turundusele) õppeaeg 1 aasta (ainult Türil) • Hobumajandus- õppeaeg 2 aastat (ainult Türil)

VASTUVÕTT PÕHIHARIDUSE BAASIL Põllumajandus spetsialiseerumisega: põllumajanduslikule tootmisele, põllumajandusmasinatele, hobusekasvatusele - õppeaeg 3,5 a Autotehnika - õppeaeg 3,5 a Koduteenindus spetsialiseerumisega toitlustamisele – õppeaeg 3 a Omandatakse kutsekeskharidus!

Ettevalmistamisel olevad erialad keskkoolijärgselt: väikeloomade hooldamine; loomade heaolu kontrollimine; tehnika müük.

Särevere Türi vald 72101 JÄRVAMAA www.tyritmk.ee info@jkhk.ee Direktor/ Sekretär 38 74 273 Faks 38 74 084 Õppeosakond 38 74 438 Pearaamatupidaja 38 74 265 Majandusosakond 38 74 042 Täiendõppe osakond 38 74 042 Ühiselamu 38 74 499 Diagnostikakeskus 38 74 092


Kõik rakenduskõrghariduse õppekavad on akrediteeritud ja kutsehariduse õppekavu kaasajastakse iga õppeperioodi järel. Kõigil erialadel on riigieelarvelisi (tasuta) õppekohti.

Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool EHTE on 1966.a. tegevust alustanud õppeasutus, mis pakub rakenduskõrgharidust ja täienduskoolitusi turismi , majutuse ja toitlustuse valdjonnas. EHTE-s in2008/2009 õppeaastal võimalik õppida kokku seitsmel tasemeõppe õppekaval.

Kutsehariduse õppekavad keskhariduse baasil: Hotelliteenindus Toitlustusteenindus Reisikorraldus (spetsialiseerumisega giiditööle või äriturismile) Maaturismi ettevõtlus Kõik õppekavad on kestvusega 2 aastat. Rakenduskõrghariduse õppekavad: Hotellimajandus Reisikorraldus (spetsialiseerumisega äritusimile, reisibüroo tööle ja giiditööle) Toitlustusteenuste korraldus Kõik õppekavad on kestvusega 3 aastat.

EHTE pakub erinevaid täienduskoolitusi majutuse, toitlustuse ja turismiala töötajatele ja juhtidele. Täiendkoolitusi läbib EHTE-s keskmiselt  500 täiskasvanud õppijat aastas. Vastuvõtul vajalikud dokumendid: keskharidust tõendava dokumendi koopia või originaal isikut tõendava dokumendi koopia 2 fotot (3x4 cm.) Tervisetõend Vastuvõtukatsed: üldteadmiste test inglise keele tasemetest kutsesobivusvestlus arvestatakse riigieksami või lõputunnistuse hindeid eesti keelest, matemaatikast ja võõrkeelest

Dokumentide vastuvõtt: 22.06. – 24.08.2009.a. koolis ja infosüsteemi SAIS kaudu Informatsioon: Tel 66 88 707 Puuvilla 19, Tallinn 10314 e-post: ehte@ehte.ee . www.ehte.ee


-

3


Missugune elukutse sobib just sulle?

Et arenenud tänapäevamaailm esitab inimestele suuri nõudmisi peaaegu igal elualal ja ametis, 3 tuleks juba põhikooli lõpust alates mõelda sellele, kuidas oma haridustee võimalikult täpselt tulevase elukutse suunas sättida. Sellele vastavalt valime ka oma järgmised õppeasutused, kavandame tee oma plaanide t eostamiseks. Loomulikult annab elu meile võimalusi oma plaane korrigeerida, kuid tõhusamalt suudame tegutseda siiski selgete sihtide olemasolu korral. Sellepärast tasub oma elukutsevaliku üle järele mõelda nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpus ning selles osas ratsionaalsele, mõistuspärasele otsusele võiksid jõuda järgmist mõttekäiku mööda.

selgekssaamiseks kaua ning kõvasti vaeva nägema ega saa esimese korraga paljudest asjadest arugi? Kas oma eelduste poolest sobiksid tegema rohkem ajutööd või oskustööd, ja mis valdkonnas?   Millised on sinu füüsilised võimed ja eeldused? Paljud ametid eeldavad teatud füüsiliste omaduste olemasolu või tugevust, näiteks laevakaptenil peab olema korras nägemine, aeroobikatreeneril treenitud lihased ja vastupidavus, suurte inimhulkadega suhtlemist nõudval tööl tuleb aga kasuks hea immuunsussüsteem nakkushaiguste vastu jne.  Millega sa tuled toime hästi ja iseseisvalt, milliseid ülesandeid sulle tihti usaldatakse?

Mis õppeained ja eluvaldkonnad sulle meeldivad? Millega sa armastad tegeleda? Kas töötaksid meelsamini tehnika või inimestega? Kas eelistad arvuti taga istumist vahetule suhtlemisele? Kas tahad rohkem viibida vabas õhus kui ruumis sees? Kas inimeste keskel olemine köidab sind rohkem kui suhtlemine loodusega: taimede või loomadega? Kas sul on eriandeid – kunsti-, muusika-, matemaatika-, kõnelemis- või kirjutamisannet? Millised on  hobid? Milliste elukutsete juures Milline on sinu ja su vanemate elulaad praegu? need rakendust leiaksid?  Millised on sinu hingelised Mis sulle selle juures meeldib ja mis mitte, mida tahaksid vajadused: kas vajad palju üksiolemise aega või ei säilitada ja mida oma iseseisvas elus muuta? Millega kannata üksindust üldse? Kas vajad pidevalt sinu vanemad tegelevad, kui rahul nad on oma elukutsega? tunnustust ja tagasisidet või ei hooli sa eriti teiste Kas nad saaksid sind aidata elukutsevalikul ja su edasisel arvamusest? Kas sulle sobib rohkem töötada haridusteel sinnapoole, ning millega?  üksinda või hoopis meeskonnas? Kas vajad, Milline on su iseloom, mis on selle nõrgad ja tugevad küljed? et sulle täpselt öeldaks, mida on tarvis teha, või meeldib sulle ise otsustada?  Kas oled praktilist tüüpi tegudeinimene ja sulle meeldib, Mida sa pead elus oluliseks: rikkust, suhteid, loodust, kui täpselt öeldakse, mida tegema peab? Või oled pigem   perekonda, sõprust, ühiskonda jne? Proovi koostada intellektuaalset tüüpi lugeja-uurija-arutleja? Võib-olla pingerida enda jaoks väärtuslikest asjadest, alustades tunned end rohkem vaba hingega kunstniku või artistina, sellega, mis on elus sinu jaoks kõige tähtsam. Kas üllatad sageli teisi uute ideede ja loomingulisusega? Aga äkki oled sa hoopis hea suhtleja ja sulle meeldib teisi aidata, suudaksid töötada ainult kõrge palga pärast ametis, mis sulle muidu ei meeldigi? Kas oled võimeline neile nõu anda? Kas armastad pidevalt uusi väljakutseid ja sulle meeldib teisi juhtida, midagi organiseerida?Või meeldib töötama ametis, mille kõrvalt perekonnale jääks väga vähe aega?  sulle korrastatud ja täpne maailm, kus kõik on omal kohal  Mida sa pead elus oluliseks: rikkust, suhteid, loodust, ja alati nii, nagu peab? Mis ametid võiksid sinu iseloomuga inimesele sobida?  perekonda, sõprust, ühiskonda jne? Proovi koostada pingerida enda jaoks väärtuslikest asjadest, alustades Millised on sinu vaimsed võimed? sellega, mis on elus sinu jaoks kõige tähtsam. Kas Kas sa naudid peaga töötamist, mõttetööd, suudaksid töötada ainult kõrge palga pärast ametis, lugemist, arutlemist ja uurimist, või on sulle mis sulle muidu ei meeldigi? Kas oled võimeline meelepärasem teha midagi käegakatsutavat ja töötama ametis, mille kõrvalt perekonnale jääks konkreetset? Kas sul on hea mälu, kiire taip väga vähe aega?  ja kerge õppida, või vastupidi – pead õppetüki?    Millist elulaadi sa tulevikus soovid? Kas tahaksid elada linnas või maal, oma kodukohas või kuskil mujal? Milline peaks olema sinu majanduslik elujärg? Kas tahaksid elada kirevat ja suhtlusrohket elu või vastupidi, suhtlemine väsitab sind? Kas sooviksid tulevikus tegutseda ettevõtjana, võtta riske ja vastutada, või meeldiks sulle rohkem kindel kuupalk ja turvatunne kellegi alluvuses töötades? Kuidas soovitud elustiili saavutada, mis tegevused ja elukutsed seda võimaldaksid?


Kallis koolilõpetaja, kui loed seda kataloogi,siis ilmselt pole Sa veel kindel kuhu ja mida täpselt õppima minna. Seega toome mõne kasuliku nõuande. 3

Kutsekool või ülikool? Väljakujunenud arvamuse järgi on oskustööline kehvem ja rumalam kui kontoritööline. Samas ei kujuta me oma elu ilma müüjateta, ehitajateta, insenerideta, keevitajateta ettegi. Juba kooli ajal on näha, et osadele õpilastele sobib paremini mõttetöö, osad on jälle käeliselt osavamad ja kolmandatele on kõige köitvamad kindlad ülesanded ja kindlustunnet andev rutiin. Väär on arvata, et kõik koolilõpetajad peaksid suunduma ülikooli juurat, majandust, ärijuhtimist, filoloogiat jne õppima, et edaspidi leida tasuv töö, mida tehes polekski nad õnnelikud ega tööga rahul. Kuid samas on ühiskondlik surve suunata koolilõpetajad ülikooli mis on tekitanud olukorra, kus on palju ülekvalifitseeritud tööjõudu ja tegelikkuses ei ole neil kerge õpitud erialal rakendust leida . Töövahendusportaali www.hyppelaud.ee tööpakkumisi vaadates on märgata, et hüppeliselt on kasvanud vajadus just liht – ja oskustööjõu ja spetsialistide järele. Firmad on nõus maksma väga head palka, kuid oodatakse ka seda, et vastav töötaja tõepoolest on kompetentne seda tööd tegema. Tubli ehitusmehe, elektriku, maalri või keevitaja palk võib olla samal tasemel müügijuhi või direktori palgaga. Mõned firmad on nõus ka ise väljaõpet pakkuma eeldusel, et väljaõppe saanud inimene jääb pikaks ajaks samasse firmasse.

Kandideerida tasub vaid huvipakkuvale kohale. Tööotsijate peamine mure on see, et tööpakkuja ei vasta kandideerimisavaldusele. Tööpakkujad põhjendavad seda sellega, et tööotsija on ilmselt kandideerinud kuulutusega põhjalikult tutvumata. Kui ikka otsitakse kogemustega ehitajat, aga kandideerijal on CV-s ainsaks töökogemuseks turvamees, siis tööpakkuja ei võta seda kandideerimist tõsiselt. Tööpakkujad on kurtnud ka selle üle, et tänapäeva koolilõpetanu alustab kõigepealt palgajutuga, seejuures teadmata, mida pakutav töökoht endast täpselt kujutab.

Samuti ei selgu kohe, kas kandideerija üldse tahab seda tööd teha ja kas ta ikka on koheselt sellist palka väärt. Enne kui paberid erinevatesse koolidesse viia, tuleks enda jaoks hoolega läbi mõelda, kas oled pigem üksi nokitseja või tiimitöötaja, kas sulle meeldib teha loomingulist tööd või eelistad pigem rutiinset tööd, kas meeldib sulle teisi inimesi suunata või meeldib sulle täpseid juhiseid saada.

Neli kuumimat valdkonda www.hyppelaud.ee-s Ehitus (Ehitajad, maalrid, santehnikud, betoneerijad, plaatijad, puusepad jne) Tööstus / tootmine Tislerid, metallitöölised, liinitöölised, keevitajad, lukksepad, mehaanikud, õmblejad jne Teenindus Kokad, kondiitrid, ettekandjad, müüjad, kosmeetikud, ransporttöölised jne Kaubandus laotöötajad, komplekteerijad, teenindajad jne Müük Müügiesindajad, müügisekretärid, telefonimüüjad, tooteesitlejad, müügijuhid jne Loodan, et edasiõppijana leiad siit kataloogist endale just sobiva võimaluse õppimiseks Egle Pärn Juhatuse liige/projektijuht www.hyppelaud.ee

Kool  

Kool kutsub 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you