Page 1

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego

Numer 7 – styczeń 2013

Rozwój firmy dzięki szkoleniu pracowników Dobry menadżer lubi ludzi Motywacja pracowników do pracy a znaczenie dla firmy Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od wydawcy

Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, 91 424 40 73 fax 91 421 06 56 www.gos-polska.pl szczecin@gos-polska.pl

Cieszymy się, że 2013 rok witają Państwo z nowym numerem „Informatora o szkoleniach i  doradztwie”. Znajdą w  nim Państwo dużą dawkę wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi (z ang. Human Resource Management, w skr. HRM). Hasło, które przyświeca temu wydaniu naszego magazynu i jest jednocześnie mottem specjalistów od HRM brzmi: „To ludzie tworzą firmę”. Bowiem tylko ta organizacja, która swoich pracowników każdego szczebla traktuje jako cenny kapitał i  w  niego inwestuje, może realizować założone przez siebie cele i umacniać swoją przewagę na rynku. Zarządzanie kadrami jest ważne dla każdej firmy, która stawia na swój rozwój. Jest to rozległa dziedzina, bo zasoby ludzkie to nie tylko odpowiednie doświadczenie, ale też wiedza, umiejętności i zaangażowanie w pracę. My w najnowszym numerze „Informatora…” skupiliśmy się więc na omówieniu kilku jej obszarów i procesów. Szerzej przyjrzeliśmy się planowaniu zatrudnienia w  firmie. Zapytaliśmy specjalistę, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą przygotować się do naboru pracowników tak, aby było to zgodne z  długofalowym planem rekrutacji i  uwzględniało przyszłe, wewnętrzne i zewnętrzne czynniki oraz potrzeby organizacji. Jako że za kolejne z aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, którymi są: adaptacja, ocenianie wyników pracy, rozwój oraz szkolenie pracowników, odpowiadają menadżerowie, postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie cechy powinien mieć dobry kierownik zespołu czy projektu. W styczniowym numerze naszego magazynu zamieściliśmy także szkolenia, dzięki którym można poznać najnowsze metody rekrutacji pracowników. Dzięki nim menadżerowie z Państwa organizacji mogą pozyskać odpowiednie certyfikaty, nauczyć się lepszej komunikacji z pracownikami czy sprawiedliwego zarządzania. Zapraszamy Państwa do lektury „Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl” zarówno w  wersji papierowej, jak i  elektronicznej, dostępnej na naszej stronie – www.zmianynatak.pl. Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu „ZmianyNaTAK.pl”

Redaktor naczelna Agnieszka Ostrowska Zespół redakcyjny Anna Duda Agata Łukaszewska Patrycja Predko Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia „Media Druk” Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „ZmianyNaTAK.pl”. Publikacja bezpłatna Szczecin, styczeń 2013

2

Spis treści W numerze:

3 Rozwój firmy dzięki szkoleniu pracowników 4 Dobry menadżer lubi ludzi 5 Motywacja pracowników do pracy a znaczenie dla firmy 6 Planowanie zatrudnienia w firmie 7-8 Oferty szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika NR 7 – styczeń 2013

www.zmianynatak.pl


Rozwój firmy dzięki szkoleniu pracowników Każde przedsiębiorstwo chcąc osiągnąć sukces, wypracować zyski powinno stale się rozwijać. Inwestować należy nie tylko w wyposażenie firmy, urządzenia, ale i w ludzi. Nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy, zadowolony, a do tego znający się na swojej pracy pracownik to dobry pracownik, który przynosi firmie więcej korzyści. Rozwój przedsiębiorstwa jest możliwy dzięki doskonaleniu umiejętności pracowników. O korzyści, jakie wynikają ze szkoleń dla pracowników zapytaliśmy Agnieszkę Chrzanowską-Dzido, właścicielkę firmy StudioHR, która od wielu lat jest związana zawodowo z HR-em, bierze udział w programie CareerCoach i jest konsultantem szkoleniowym francuskiej firmy Demos. Czym zajmuje się StudioHR? StudioHR świadczy usługi w  zakresie doradztwa, szkoleń, rekrutacji. W  swej ofercie posiadamy ciekawe narzędzia, a mianowicie testy badające potencjał zawodowy oraz menedżerski, czyli obszary zawodowe, w  których uczestnik badania zdobędzie sukces zawodowy. Prowadzimy również coachingi biznesowe i życiowe. Często mamy zlecenia od klientów indywidualnych na doradztwo zawodowe. Klient, który skorzystał z  usługi doradztwa zawodowego często wykupuje pakiet na coaching z elementami doradztwa. Taka usługa pomaga rozwinąć się zawodowo i poprowadzić klienta w wybranym kierunku zawodowym i rozwojowym. Jakie szkolenia można znaleźć w ofercie StudioHR? Najchętniej i najczęściej realizujemy szkolenia z  zakresu zarządzania efektywnością z  wykorzystaniem teorii Lean. Moje ulubione to Psychologia Szefa, czyli jak skutecznie zarządzać. Szkolenie bardzo przydatne dla młodych menedżerów. Zawsze propaguję wszystkie szkolenia w zakresie komunikacji – z  naciskiem na aspekty porozumienia. Jestem certyfikowanym coachem, więc lubię coachingi, czyli szkolenia z  zakresu rozwoju umiejętności osobistych. Prowadzę szkolenia w  zakresie rozwoju w  zespole, z  użyciem wszelkich form dotarcia do zespołu. Mój konik to również trening kierowniczy z  elementami relaksacji, harmonia w  życiu prywatnym i  zawodowym oraz indywidualne sesje rozwojowe. Ponadto StudioHR prowadzi również szkolenia dla specjalistów i menedżerów w zakresie zarządzania zespołami sprzedażowymi oraz z  zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – ocena okresowa, informacja zwrotna, rekrutacja i jej zastosowanie w praktyce, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki klienta.

Czy szkolenia pracowników są w ogóle potrzebne? Uważam, że szkolenia są bardzo potrzebne, rozwijają pracowników, często motywują ich do dalszej pracy, pozwalają zapoznać się z nowymi trendami na rynku, dają dostęp do wiedzy, badań, porównań. Zdecydowanie jestem za szkoleniami. W jakim zakresie warto szkolić pracowników? Zdecydowanie w zakresie obsługi klienta, sprzedaży, zarządzania zespołami, ponadto również zarządzania efektywnością osobistą, harmonii w życiu prywatnym i zawodowym. Jakie szkolenia pracownicze są najczęściej organizowane i z jakiego powodu? W średnich i  dużych firmach szkolenia są starannie zaplanowane, są częścią budżetu HR. Często firmy przez wiele lat wypracowały sobie skuteczne metody współpracy z usługodawcami z zakresu szkoleń. Takie firmy mają ustalony proces szkoleniowy, który podlega drobnym korektom na przestrzeni lat. Są szkolenia wprowadzające do pracy, w których przedstawiciel firmy wita nowych pracowników, opowiada o  zasadach pracy, o  planie motywacyjnym, o  możliwościach szkoleń, awansów, o  benefitach wynikających z pracy na rzecz danej firmy. Uzupełnieniem takiego szkolenia jest często kurs BHB. Co ze szkoleniami na odległość? Wiele firm zdecydowało się na przeniesienie szkoleń wprowadzających do e-learningu. Spotkałam się ze szkoleniami z  zakresu obsługi klienta, sprzedaży, które są realizowane przez kursy e-learningowe, a  praktykę zdobywa się z  trenerem wewnętrznym, często na spotkaniach miesięcznych. Jestem zwolenniczką takich metod. Tradycyjne szkolenia, prowadzone przez dwa dni, gdzie trener przekazuje wiedzę, to raczej strata czasu i  pieniędzy. Szkolenia zaplanowane, wspie-

rane przez zarząd i menedżerów, gdzie znany jest program i  cel szkolenia, przynoszą z pewnością lepszy efekt od działań jednorazowych, chaotycznych. Czy szkolenia są układane zawsze indywidualnie? Szkolenia powinny być projektowane indywidualnie, na zlecenie klienta. Pewne elementy szkoleń są stałe, pasujące do każdej sytuacji. Scenki, przykłady powinny być dostosowane do specyfiki klienta. Ostatnio prowadziłam szkolenie „Coaching sportowy”, gdzie grupą docelową byli trenerzy i działacze sportowi. Coaching i  sport są mi bardzo bliskie, jednak przygotowując to szkolenie przebudowałam całkowicie program, dostosowałam materiał do uczestników. Najistotniejszą kwestią z punktu widzenia pracodawców są efekty. Powstaje tym samym pytanie czy szkolenia przekładają się na zyski? Dobrze zaplanowane szkolenia przenoszą się na zyski, pozwalają prowadzić pracownika po ścieżce rozwoju zawodowego, które w  efekcie doprowadzają go do awansu, a  to już pełnia szczęścia. StudioHR zajmuje się również outsourcingiem usług HR, w tym projektowaniem szkoleń dla klienta. Mamy w  tym duże doświadczenie. Wprowadzaliśmy standardy obsługi klienta do firmy usługowej, był to proces skomplikowany, dzięki zaproszeniu pracowników do współdziałania zakończył się sukcesem. To jeden z przykładów, mamy ich więcej. Z  doświadczenia wiem, że działania jednorazowe nie przyniosą oczekiwanego efektu, nic nie stanie się tak jak w bajkach, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to proces, który wymaga zaangażowania – w tym również zarządu. Czy naprawdę możliwy jest większy rozwój firmy dzięki szkoleniom pracowników? Oczywiście, często pracodawcy zatrudniają absolwentów, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy, szkolenia pomagają ją zdobyć, ugruntować, nakierować na odpowiednie tory rozwoju. Często w  czasie szkoleń uczestnicy mają czas na to, by dotrzeć do swoich zasobów, popracować z nimi, przerobić w sobie pewne procesy i  przekonać się, że mogą „to” robić. A „to” w tym przypadku może być – obsługą klienta, zarządzaniem zmianą, sprzedażą do nowoczesnych kanałów dystrybucji, coachingiem itp. Bez szkolenia byłoby to niemożliwe. Pracodawca zapraszając uczestników na szkolenie realizuje swoją strategię rozwoju. Nie mógłby tego zrobić bez ich zaangażowania i  wsparcia, dlatego udział firmy szkoleniowej jest bezcenny. Pomaga zrealizować strategię rozwoju pracodawcy, a pracownikom pomaga nabyć nowe przekonania i kompetencje. Dziękuję za rozmowę.  Patrycja Predko

3


Dobry menadżer lubi ludzi O motywacji, cechach i stylu zarządzania dobrego menadżera rozmawialiśmy ze współwłaścicielką Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia, HR-owcem i trenerem biznesu – Agnieszką Engel. Dawniej – stanowczy kierownik, a dziś? Jaki styl zarządzania obowiązuje obecnie? W dzisiejszych czasach osoby zarządzające stoją przed trudnym zadaniem – muszą tworzyć zespoły z  jednostek, które bardzo się od siebie różnią, nie tylko osobowością czy umiejętnościami. W firmach pracują ze sobą ludzie z różnych pokoleń. Szefowie czy menadżerowie muszą sprawić, że tak różni pracownicy będą ze sobą współpracować. Trendy w zarządzaniu ciągle się zmieniają. Moim zdaniem nie ma jednego, najlepszego stylu kierowania zespołem. Osobiście bardzo bliska jest mi idea, zgodnie z którą w  centrum zarządzania znajduje się człowiek. Jak zarządzanie nastawione na człowieka wygląda w praktyce? Podstawową jego zasadą jest bardzo dobre poznanie każdego z pracowników tworzących zespół. Dzięki temu będziemy wiedzieć, kto jest ekspertem, a kto dopiero się uczy i komu potrzebna jest pomoc. Najbardziej motywującym i wspierającym ten styl zarządzania działaniem jest rozmowa. Dzięki niej budujemy kontakt z  pracownikami i otrzymujemy informację zwrotną. Zarządzanie polegające na byciu blisko drugiego człowieka pozwala na dostrzeżenie tego, co pracownik robi dobrze a  co można poprawić, kiedy zasługuje na pochwałę a kiedy na konstruktywną krytykę, jak go motywować i jak nim kierować. Spotkałam kiedyś fenomenalnego zarządzającego, który – choć bardzo dobrze płacił swoim pracownikom – to za ostatni projekt wykonany perfekcyjnie i na dodatek przed czasem, nie wynagrodził ich premiami, tylko pomógł im w  realizacji ich potrzeb. Na przykład jednego z  pracowników poprosił o  wskazanie miejsca na mapie, w  które chciałby się udać z rodziną, i jeszcze tego samego dnia wykupił dla nich wycieczkę. Jakie cechy powinny charakteryzować dobrego menadżera? Po pierwsze – elastyczność. To określenie bardzo szerokie, zarówno w ujęciu biznesowym (menadżer ma wiele rozmaitych celów do zrealizowania), ale

4

też jeśli chodzi o podejście do ludzi. Dobry kierownik musi sobie uświadomić, że inni się od niego różnią i nie muszą się do niego dostosowywać. Jeśli jest pracoholikiem, nie może wymagać, aby tę cechę mieli wszyscy jego podwładni. Po drugie – otwartość. Najlepszy menadżer to osoba, która jest otwarta na ludzi i widzi w innych nie tylko pracowników, ale i  wartościowe osobowości z różnym bagażem życiowym. Kiedy taki menadżer dostrzeże, że któryś z jego podwładnych ma problemy w pracy, to będzie zależało mu na tym, aby dociec, czy nie wynikają one np. z  kłopotów w  domu, a  nie bez sprawdzenia zarzucać brak umiejętności czy lenistwo. Po trzecie – komunikatywność. Menadżer nie musi być psychologiem, ale powinien umieć zadawać odpowiednie pytania po to, aby jak najlepiej zrozumieć zachowanie danego człowieka. Musi posiadać umiejętność prowadzenia rozmowy, stosowania pochwał i przekazywania krytyki. Jak widać, wymienione przeze mnie cechy to umiejętności miękkie. W  niedługim czasie, na rynku pełnym specjalistów w danych dziedzinach, staną się one kluczowym kryterium zatrudnienia.

Czy menadżer powinien być perfekcjonistą? Zawsze śmieję się, odpowiadając na to pytanie, że perfekcjoniści zbudowali Tytanica, a amatorzy Arkę Noego. Zgadzam się z tym, że perfekcjonizm jest ważny, aby dopiąć szczegóły, ale nie może zasłaniać tego, co w zarządzaniu najważniejsze – człowieka. Menadżerowie chcą być świetni i osiągać najlepsze wyniki – jest to zrozumiałe, ponieważ na tym polega skuteczny biznes. Jednak nie kosztem pracowników, bo mogą doprowadzić np. do obniżenia ich motywacji czy wypalenia zawodowego. Uważam, że najważniejsze jest określenie celu i konsekwentne dążenie do jego realizacji. Jaką wiedzę merytoryczną powinien mieć menadżer? Menadżerowi potrzebna jest na pewno podstawowa wiedza ekspercka w  danej dziedzinie. Nie wyobrażam sobie, żeby

Agnieszka Engel, Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia

szef informatyków nie znał się na budowie komputera. Nie musi być natomiast ekspertem, bo ma pracowników-specjalistów. Czy motywacją menadżera powinna być wysokość wynagrodzenia? Jedną z motywacji, którymi mogą kierować się menadżerowie, są pieniądze – zgadzam się z tym, że powinny być one adekwatne do wysiłku wkładanego przez nich w  realizację celów. Jednak według mnie najważniejszą motywacją dla zarządzającego powinno być dążenie do uznania jego wysiłku, zarówno przez przełożonych, jak i podwładnych, czyli szacunek. Jak menadżer może podnosić swoje kompetencje? Większość branż ma swoje stowarzyszenia, które organizują sympozja, konferencje i  spotkania na których kierownicy wymieniają się doświadczeniami poprzez rozmowę i  studia przypadków. Menadżerowie mogą też korzystać ze szkoleń, na których spotykają się przedstawiciele kadry zarządzającej z różnych branż, szczebli, firm. Lepiej zrezygnować z kursów, które obiecują cuda, czyli zdobycie szerokiego wachlarza kompetencji w  krótkim czasie, ale wybierać te, podczas których kształci się jedną umiejętność. Żeby wybrać najlepsze dla siebie szkolenia, warto zawczasu sprawdzić kompetencje trenerów i  szczegółowo zapoznać się z  programami kursów. Poza tym menadżerowie mogą korzystać z łatwo dostępnej fachowej literatury i branżowych czasopism. Dziękuję za rozmowę. 

NR 7 – styczeń 2013

Anna Duda

www.zmianynatak.pl


Motywacja pracowników do pracy a znaczenie dla firmy Zarządzający przedsiębiorstwami zastanawiają się jak osiągnąć i utrzymać stały, wysoki poziom oferowanych przez firmę usług. Jednym z kluczowych środków do osiągnięcia tego celu jest motywowanie podwładnych w taki sposób, aby pracowali intensywnie i dawali z siebie maksimum wysiłku. Ich zaangażowanie z pewnością przełoży się na zyski. Zmotywowany pracownik pracuje na sukces Twojej firmy Motywowanie to złożony proces, którego celem jest zachęcanie ludzi, w przypadku firmy – pracowników, do podejmowania konkretnych działań, podnoszenia posiadanych przez nich kwalifikacji, poszerzania wiedzy czy też bardziej efektywnej pracy. Pracodawca, by podejmować skuteczne działania motywacyjne musi znać potrzeby swoich pracowników, w tym celu niezbędne jest prowadzenie częstych rozmów czy też wprowadzenie ankiet umożliwiających pracownikom wyrażenie swojej opinii na konkretny temat. Powstaje pytanie, czy rzeczywiście motywacja ma tak wielkie znaczenie w  firmie? Agnieszka Chrzanowska-Dzido, która pracowała w  kilku firmach jako HR Manager, dyrektor, a  dziś prowadzi swoją firmę StudioHR (www.studiohr.com.pl) mówi nam dlaczego motywowanie pracowników jest pomocne, jakie ma znaczenie dla firmy i czy się opłaca. Ponadto wyjaśnia na czym polega usługa rekrutacji i jak powinny być prowadzone szkolenia z motywacji.

Najważniejszy jest człowiek Każda firma, która poszukuje pracownika stara się w procesie rekrutacji wybrać osobę najodpowiedniejszą, spełniającą wszystkie wymagania. Czy StudioHR także pomaga firmom w tym zakresie? Agnieszka Chrzanowska-Dzido: Owszem. Dla firm najczęściej świadczymy usługę rekrutacji, tak zwaną direct search i executive search. Poszukiwania bezpośrednie to nasza specjalność. Moim zadaniem jest zbudowanie relacji, zaufania i  zainteresowania ofertą kandydata. Kandydat, który przechodzi do drugiej części procesu rekrutacji jest proszony o  wykonanie testu menedżerskiego. Często proponuję testy MPA i MCA, które badają obszary pracy, komunikacji i efektywności. Wyniki testów omawiam z kandydatem i z klientem. Zmotywowanego kandydata zapraszam

na rozmowę – interview z klientem. W czasie procesu za zgodą kandydata sprawdzam referencje. Jest to świetne narzędzie, które wiele mówi o kandydacie, o jego stylu pracy, o relacjach z ludźmi, powodach odejścia z poprzednich miejsc pracy. StudioHR udziela gwarancji na usługę rekrutacji.

Skuteczne środki motywacyjne Proces motywowania prowadzony jest za pośrednictwem odpowiednich środków, wśród których wyodrębnia się te materialne i pozamaterialne. Do pierwszych zalicza się wynagrodzenie, którego wysokość może ulec zmianie po wypełnieniu danego zadania, premie, dodatki, nagrody itp. Do pozamaterialnych: rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności, prestiż firmy, dobrą komunikację na szczeblu pracodawca-pracownik, pewność zatrudnienia i wiele, wiele innych. Agnieszka Chrzanowska-Dzido: Jestem gorącą zwolenniczką motywacji pracowników, pozapłacowej, płacowej. Bez tego szkolenia mogą przejść bez echa i zaangażowania. Dialog to bardzo ważny element w  motywacji, dalej jest partycypacja, zawsze szacunek i  współpraca. Prawidłowa komunikacja w  odpowiednim czasie, zaangażowanie do projektu uczestników, pozwolenie im na współredagowanie programu – takie zachowania są bardzo pomocne w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Prowadzenie szkoleń przez specjalistę Najczęściej szkolenia dla pracowników prowadzone są przez osoby z zewnątrz. Warto zlecić przygotowanie i przeprowadzenie konkretnego szkolenia firmie, która się w tym specjalizuje. Trenerzy potrafią w odpowiedni sposób i formie przekazać treści, zagadnienia będące przedmiotem szkolenia. Nie chodzi tylko o przekazanie suchych faktów, lecz o  zainteresowanie pracowni-

Agnieszka Chrzanowska-Dzido, StudioHR

ków tematem. Celem szkoleń jest nie tylko zwiększenie wydajności pracy pracowników, poszerzenie ich wiedzy, nabycie przez nich nowych umiejętności czy wyćwiczenie tych starych, już nabytych, ale i pobudzenie ich do działania na rzecz firmy. Agnieszka Chrzanowska-Dzido: Na proces doboru firmy szkoleniowej warto poświęcić odpowiednio dużo czasu, spotkać się z trenerem, pozwolić na przeprowadzenie audytu przedszkoleniowego. Często zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe przez HR Managera nie są do końca spójne z potrzebami „załogi”. Dobrze, gdy w  procesie przedszkoleniowym zostanie to zauważone i program szkoleniowy odpowie na tę zmianę. Według mnie, najcenniejsze są szkolenia realizowane poza siedzibą klienta, te na które trzeba dojechać, choćby 20 km, oraz te, gdzie klient zamawia follow up. Jest to dodatkowa usługa pomagająca wdrożyć wiedzę po szkoleniu. Trener po ustalonym czasie sprawdza, co i jak jest realizowane w pracy przez uczestników szkolenia, pomaga uczestnikom w zastosowaniu wiedzy w praktyce. Tak właśnie pracuję.

Rezultaty motywacji pracowników Skuteczna motywacja prowadzi do zwiększonej efektywności pracy pracowników, podejmowania działań, wykazywania się inicjatywą, co przekłada się na efekty w postaci zysków. Każdy pracodawca powinien dbać o  potrzeby swoich pracowników – wynagradzać ich za ciężką pracę, zachęcać do większego zaangażowania poprzez stosowanie materialnych środków motywacyjnych oraz do związania się z  firmą na dłużej przez użycie tych niematerialnych. Najcenniejsi dla przedsiębiorstwa są pracownicy, którzy chcą się doskonalić, zdobywać nową wiedzę, podnosić kwalifikacje zawodowe. To dzięki posiadającym odpowiednie kompetencje ludziom możliwy jest stały rozwój przedsiębiorstwa.  Patrycja Predko

5


Planowanie zatrudnienia w firmie O tym, czy polscy przedsiębiorcy powinni przykładać wagę do planowania zatrudnienia, z jakich etapów powinno się ono składać i jak dobrać świetny personel opowiedział nam Dyrektor Agencji Ochrony Osób i Mienia Locus Security, Artur Zubel. Czy polskie firmy przykładają wagę do planowania zatrudnienia, czy rekrutują w sposób nieprzemyślany, ad hoc? Duże przedsiębiorstwa przywiązują wagę do planowania zatrudnienia. Zdarza się często, że jednorazowo muszą zatrudnić setki osób, co bez odpowiedniego zaplanowania może wpłynąć na ciągłość lub efektywność działań firmy. Tak było np. z amerykańską firmą komputerową, która do swojego polskiego oddziału potrzebowała nowych pracowników. Nie doszacowała planowanego zatrudnienia, przyjmując 1000 osób, ponieważ okazało się, że do zrealizowania zamówienia potrzebuje jeszcze 100 kolejnych. To świadczy też o tym, że nawet skrupulatnie planując zatrudnienie, nie zdołamy przewidzieć wszystkiego. Dlaczego przedsiębiorca powinien planować zatrudnienie w firmie? Z kilku powodów. Firma musi dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi i  mocami przerobowymi. Przedsiębiorstwo cały czas się rozwija, zdobywa nowe rynki zbytu i nawiązuje współpracę z kolejnymi kontrahentami. Za tymi zmianami musi iść wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe, w których każdy nowy pracownik musi przejść specjalistyczne szkolenia, żeby zdobyć odpowiednie kwalifikacje i  poznać filozofię firmy, nie mogą sobie pozwolić na spontaniczne zatrudnianie. W przypadku Locus Security kontrahent, z  którym podpisujemy kontrakt, musi mieć gwarancję, że będą dla niego pracować ludzie wykwalifikowani i  odpowiednio przeszkoleni. Nie możemy więc pozwolić sobie na brak właściwie przygotowanego do pracy personelu.

6

Na jakie etapy dzieli się planowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie? Punktem wyjścia do rozpoczęcia planowania zasobów ludzkich jest przeanalizowanie, jaka liczba pracowników o odpowiednich kwalifikacjach będzie nam niezbędna w  określonym czasie oraz miejscu, a także zmian w stanie i strukturze zatrudnienia oraz wzajemnego przyporządkowania pracowników do poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy. Po analizie następuje zaplanowanie obsad personalnych i projektowanie zmian. Dlaczego musimy planować sam proces rekrutacji? Rekrutacja wymaga czasu, dlatego należy ją odpowiednio wcześniej zaplanować. Dzięki temu możemy lepiej poznać naszych nowych pracowników i  ich przeszkolić. W  niektórych firmach, tak jak w  naszej, nawet najlepsze testy, kwestionariusze osobowe czy rozmowy kwalifikacyjne nie zastąpią pracy „w terenie”. Jedynie przebywanie z  drugim człowiekiem i  obserwacja jego zachowania w  naturalnym środowisku pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, czy podjęliśmy dobrą decyzję. To wszystko trochę trwa. W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić zatrudnienie w firmie? Aby prawidłowo przeprowadzić rekrutację w  firmie, przedsiębiorstwo powinno poznać swoje potrzeby. Jeśli chce zatrudnić osobę dobrze sobie znaną i  sprawdzoną, ograniczając ryzyko wynikające z nieodpowiedniego dopasowania kandydata do organizacji, może przeprowadzić rekrutację wewnętrzną. W  firmie Locus Security stosujemy ją w przypadku stanowisk menedżerskich. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo decyduje się pozyskać pracowni-

Artur Zubel, Dyrektor Agencji Ochrony Osób i Mienia Locus Security

ków o wysokich i oryginalnych kwalifikacjach, którzy będą źródłem nowych pomysłów, to przeprowadza rekrutację zewnętrzną. W obu przypadkach firmy powinny odpowiednio wcześnie: zdefiniować stanowisko (np. pracownik ochrony), ustalić charakterystykę kandydata, określić kryteria selekcji (w naszym przypadku będą to niekaralność, licencja i  doświadczenie) i  zaplanować proces rekrutacji i  selekcji. Następnie zamieścić w  mediach ogłoszenie o  wolnym wakacie. Poza tym firmy mogą też korzystać z biur pośrednictwa pracy i  urzędów oraz doradztwa personalnego. Dobór odpowiedniej metody rekrutacji zależy od elementów, które najlepiej odpowiedzą na pytanie, czy potrzebujemy właśnie takiego pracownika. W Locus Security wykorzystujemy następujące z nich: analiza życiorysu, rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne, testy wiedzy (tylko na specjalistyczne stanowiska), a także – sprawdzanie referencji. Jak zatrudnienie planowane jest w firmie zajmującej się ochroną osób i obiektów? Planowanie zatrudnienia w naszej firmie różni się od przeprowadzania tego procesu w innych przedsiębiorstwach. Musi być ono zgodne z potrzebami kontrahenta i określone w podpisanym z  nim kontrakcie. Tak więc rekrutację planujemy wtedy, gdy wiemy, że np. za trzy miesiące będziemy zajmować się dużym obiektem i  będziemy potrzebować większej ilości pracowników. Dzięki przeprowadzanym wcześniej symulacjom, analizom i rozmowom wiemy, jak szybko zareagować na takie sytuacje. Ważne jest bowiem to, aby błyskawicznie rozpoznawać potrzeby firmy i być gotowym na szybkie procesy decyzyjne. Dziękuję za rozmowę.  Anna Duda

NR 7 – styczeń 2013

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Styczeń to czas na postanowienia noworoczne. Jednym z nich może być działalność w kierunku edukacji i samorozwoju czy zmiana pracy. Doskonale się składa, bo ten miesiąc obfituje w darmowe szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla pracowników oraz małych przedsiębiorstw. Warto zapoznać się z kursami, które dotyczą tematyki rekrutacji i selekcji kadry oraz innowacyjnych technik zarządzania zespołem.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małej firmie

Opis Szkolenie kierowane jest do pracowników, właścicieli i wspólników mikro i małych firm (MMP) z województwa zachodniopomorskiego, z branż stanowiących szansę rozwoju naszego regionu. Podczas szkolenia uczestnicy będą doskonalić swoje kompetencje z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w MMP. Tematyka poruszana na kursie dotyczyć będzie m.in. planowania rozwoju pracowników, tworzenia profili kompetencyjnych, oceny pracy, elementów prawa pracy, zarządzania szkoleniami, zarządzania personelem i ich motywowanie, itp. Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość skonsultowania wszelkiego rodzaju problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z wyspecjalizowanymi doradcami. Uczestnicy mają zapewniony m.in. nocleg, poczęstunek, materiały i pakiety szkoleniowe.

Miejsce Szczecin i okolice (do uzgodnienia)

Kontakt Biuro Projektu, ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, www.efektywnezarzadzanie.4c.szczecin.pl

Opis Projekt Zachodniopomorski Szansa dla ICT: Blok osobiste kompetencje menedżera, szkolenie: wywieranie wpływu – HR-WP/TOPSZIT. Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszane są firmy z branży ICT i ich pracownicy. Projekt jest otwarty dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, mających jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim. Szkolenia skierowane są do pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracujących lub mieszkających w woj. zachodniopomorskim, zatrudnionych jako specjaliści ICT ds. sprzedaży lub kontaktów z klientami oraz kadra kierownicza z firm ICT. Każdy z uczestników weźmie udział w co najmniej 2 szkoleniach w ramach indywidualnie wybranej ścieżki. Istnieje możliwość poszerzenia ścieżki do 5 tematów szkoleniowych przewidzianych w projekcie.

Miejsce Szczecin (Altkom Akademia S.A. Oddział) Kontakt Daniel Florea, tel. 224609952, Daniel.Florea@altkom.pl, http://szkolenia.altkom.pl/project-zachodniopomorskizrownowazony-rozwoj-kadr-menadzerskichzachodniopomorskich-firm-ict.html

Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) Miejsce Szczecin (Topas Sp. z o.o. Oddział)

Termin 28.01 – 29.01.2013r. Cena bezpłatne Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 22 417 01 97, e-mail: biuroszczecin@topas.com.pl http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-komunikacja_ w_pracy_menedzera_hrkwpmtopszit_efs,sz,331863.html

Dodatkowe informacje każdy uczestnik projektu weźmie udział w co najmniej 2 szkoleniach, które wybierze w ramach indywidualnej ścieżki

Zarządzanie zespołem i antydyskryminacja płci – HR-ZZIAP/TOPSZIT (EFS)

Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 224170197, biuroszczecin@topas.com.pl, www.topas.com.pl/projekty/szansa-dla-ict

Opis Projekt zachodniopomorski – Zrównoważony rozwój kadr menadżerskich zachodniopomorskich firm ICT. Ścieżka edukacyjna 1. Zarządzanie zespołem. Zarządzanie w oparciu o teorię Blancharda – HR-ZOB/ZPZPOM. Cele szkoleniowe: poznanie zasad

Opis Szkolenie organizowane w ramach Projektu Zachodniopomorskiego „Szansa dla ICT”. Adresowane jest do menadżerów branży ICT, którzy pragną zdobyć i uzupełnić wiedzę dotyczącą efektywnego zarządzania, a także skutecznych metod komunikacji, poprawiających pracę w zespole. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad argumentacji i technik perswazji.

Organizator Topas Sp. z o. o. Projekty Edukacyjne, http://www.topas.com.pl/

Termin 2013.02.18-2013.02.19

Zarządzanie w oparciu o teorię Blancharda – HR-ZOB/ZPZPOM2 (EFS)

Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Komunikacja w pracy menedżera – HR-KWPM/TOPSZIT (EFS)

Organizator Topas Sp. z o.o. Projekty edukacyjne

Termin 2013.03.04-2013.03.06

Organizator Altkom Akademia S.A.

Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wywieranie wpływu – HR-WP/TOPSZIT (EFS)

Termin styczeń-luty 2013 (doradztwo marzec 2013)

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon

rozwoju pracowników, rozwój umiejętności zarządzania w oparciu o Teorię Blancharda, doskonalenie nowoczesnych standardów zarządzania sytuacyjnego, nabycie umiejętności analizy zespołów. Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszane są firmy i ich pracownicy (kadra zarządzająca) z branży ICT mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, mające jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim.

Opis Szkolenie organizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczone jest dla menadżerów branży ICT, którzy chcą posiąść wiedzę na temat efektywnych technik zarządzania zespołem, a także zapoznać się z zagadnieniami z zakresu dyskryminacji w miejscu pracy, w tym także ze względu na płeć. Temat zajęć dotyczy stylów zarządzania, motywacji zespołu, nierównego traktowania – molestowania seksualnego czy mobbingu. Termin 28.01.2013r. Cena bezpłatne Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Organizator Topas Sp. z o. o. Projekty Edukacyjne, http://www.topas.com.pl/

Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 22 417 01 97,

7


e-mail: biuroszczecin@topas.com.pl http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-zarzadzanie_ zespolem_i_antydyskryminacja_plci_hrzziaptopszit_ efs,sz,331857.html Dodatkowe informacje każdy uczestnik projektu weźmie udział w co najmniej 2 szkoleniach, które wybierze w ramach indywidualnej ścieżki

Dodatkowe informacje warunkiem ukończenia kursu jest obecność na minimum 80% zajęć

Komunikacja interpersonalna

Współpraca, praca w zespole

Opis Praktyczna nauka umiejętności społecznych potrzebnych do pracy w zespole, po to, by skuteczniej przekazywać informacje i efektywniej wykonywać zadania. Uczestnicy ćwiczą zachowanie się w sytuacjach zmiany, konfliktu, itp. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu: Kompetencje kluczowe podstawą konkurencyjności firmy – program szkoleń dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Adresaci: pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw, oraz właściciele firm, wspólnicy w spółkach cywilnych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego i spełniający wymogi sektora MiMP.

Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) Miejsce Szczecin (OMNIA CEntrum Edukacji sp. z o.o. – siedziba), ul. Wojska Polskiego 63

Opis Akademia mikro i małych przedsiębiorstw jest BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy są rekrutowani z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zaplanowane są 3 sesje: Sesja1 23-24.02.13, Sesja2 23-24.03.13, Sesja3 27-28.04.13. Program: SESJA 1 (2 dni): Marketing i sprzedaż z elementami budowania świadomości ekologicznej, SESJA 2 (2 dni): Finanse, SESJA 3 (2 dni): Prawo i negocjacje. Termin 2013.02.23-2013.04.28 Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) Miejsce Szczecin Kontakt Marek Woźniakowski, tel. 695330033

Zarządzanie zespołem sprzedażowym – HR-ZZS/ZPZPOM2 (EFS)

8

Kontakt Bożena Parzyszek, tel. 914338966, kk@omnia-ce.eu, www.omnia-ce.eu

Termin 28.01. – 30.01.2013r. Cena bezpłatne Miejsce Altkom Akademia S.A. Oddział, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin Kontakt Daniel Florea, tel. 22 460 99 52, e-mail: Daniel.Florea@altkom.pl http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenie-zarzadzanie_ zespolem_sprzedazowym_hrzzszpzpom2_efs,sz,289601.html

Opis W ramach programu rozwoju gospodarki oferowane są usługi szkoleniowe, promocyjne i doradcze. Prowadzona jest działalność informacyjna, a także asysta dotycząca rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz „opieka nad klientem”, która obejmuje pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu partnera, który będzie odpowiadał jego specjalistycznym potrzebom, realizował usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne. Usługi informacyjne prowadzone są bezpośrednio w formie spotkań z konsultantem, telefonicznie oraz drogą elektroniczną za pomocą e-formularza zamieszczonego na stronie internetowej.

Termin dowolny

Miejsce Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU, ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

Organizator Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., http://www.zarr.com.pl/

Kontakt Infolinia Punktu Konsultacyjnego KSU – tel. 91 432 93 17 http://www.zarr.com.pl/index.php/pl/Regionalny-PunktKonsultacyjny-KSU-63.html

Dodatkowe informacje usługi informacyjne PK KSU są całkowicie bezpłatne; zaś usługi doradcze są w 90% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Doradztwo personalne i Konsulting

Opis Trzydniowe szkolenie skierowane do osób, które w swojej pracy zarządzają ludźmi. Umiejętności poznane na kursie pozwolą zrozumieć metody motywacyjne oraz skuteczne wpływanie na swoich pracowników. Szkolenie zapoznaje z narzędziami właściwego delegowania zadań oraz usprawnienia komunikacji w grupie. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą kwalifikacje w zakresie budowania strategii handlowej, zasad operacyjnego kierowania zespołem sprzedażowym oraz działań wspierających sprzedaż tj. promocji i budowania zaufania u klienta.

Organizator Altkom Akademia S.A., http://www.altkom.pl/

Miejsce Szczecin (OMNIA CEntrum Edukacji sp. z o.o. – siedziba), ul. Wojska Polskiego 63

Regionalny Punkt Konsultacyjny

Kontakt Bożena Parzyszek, tel. 914338966, kk@omnia-ce.eu, www.omnia-ce.eu

Organizator Instytut Rozwoju Biznesu, Warszawa

Cena bezpłatne (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Termin 2013.02.26-2013.02.27

Akademia Mikro i Małych

Termin 2013.03.05-2013.03.06

Organizator Omnia – Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Organizator Omnia – Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Opis Celem szkolenia będzie trening komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, trafnej oceny innych oraz diagnozy relacji interpersonalnych oraz asertywności. Adresaci szkolenia to: pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw, oraz właściciele firm, wspólnicy w spółkach cywilnych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego i spełniający wymogi sektora MiMP.

Opis Grupa konsultingowa oferuje porady i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z polityką rekrutacyjną i personalną przedsiębiorstwa. Ponadto działalność obejmuje także doradztwo w zakresie zamówień publicznych. Praca ukierunkowana jest na prowadzenie selekcji pracowników, przeprowadzanie testów psychologiczno-diagnostycznych, przygotowanie i wdrażanie systemów okresowych ocen pracowniczych czy badanie wewnętrznego wizerunku firmy. Doradztwo może przyjąć postać konsultacji, szkoleń, przygotowania i przeprowadzania przetargów czy postępowań odwoławczych.

Termin dowolny

Miejsce ul. Monte Cassino 18a, 70-464 Szczecin

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa, http://www.polkadr.com.pl/index.php

Kontakt tel. 91 434 42 61, e-mail: biuro@polkadr.com.pl http://www.polkadr.com.pl/index. php?dzial=firma&firma=doradztwo http://www.polkadr.com.pl/index. php?dzial=firma&firma=konsulting

NR 7 – styczeń 2013

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę ofert szkoleniowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zmianynatak.pl.

Informatyka

Marketing

Certyfikowany Analityk Wymagań

Opis Do wzięcia udziału w szkoleniu zaproszone są firmy z branży IT i ich pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, pracujący lub mieszkający w woj. zachodniopomorskim, zatrudnieni jako analitycy, architekci IT, programiści i testerzy bez certyfikatów kompetencji zawodowych oraz kadra menedżerska. Celem projektu jest wzrost kwalifikacji pracowników z branży IT w województwie zachodniopomorskim. Szkolenie będzie odbywać się w formie warsztatów i wykładów.

Budowanie wizerunku w biznesie z elementami autoprezentacji

Termin 21.01.-15.02.2013 r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin (Topas Sp. z o.o. Oddział)

Opis Szkolenie skierowane jest do pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, właścicieli firm, wspólników w spółkach cywilnych, osób prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego i spełniających warunki sektora MiMP. Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności budowania własnego wizerunku i autoprezentacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN wydane przez akredytowaną jednostkę. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i poczęstunek. Termin 22.01.-23.01.2013 r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator Topas Sp. z o.o. Projekty edukacyjne

Organizator Omnia – Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 22 417 01 97, biuroszczecin@topas.com.pl

Kosztorysowanie w programie NORMA PRO

Opis Adresatami szkolenia są pracownicy i właściciele firm budowlanych z woj. zachodniopomorskiego. Szkolenie ma na celu nauczenie obsługi programu NORMA PRO. Szkolenie ma formę ćwiczeń oraz wykładów. Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat.

Kontakt Bożena Parzyszek, tel. 91 433 89 66, kk@omnia-ce.eu

Wdrażanie outsourcingu w firmie

Termin 26.01.-27.01.2013 r. Cena bezpłatne Miejsce Szczecin

Miejsce Szczecin

Opis Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie działania należy podjąć i w jakiej kolejności by sprawnie przeprowadzić proces wdrażania outsourcingu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem dużymi i mniejszymi przedsiębiorstwami. Kurs kończy się przystąpieniem do egzaminu teoretycznego i praktycznego, po którym uczestnik otrzyma dyplom i zaświadczenie. Termin 23.01.-25.01.2013 r.

Organizator CADSOFT Tomasz Grzyb

Cena 690 zł

Miejsce Szczecin

Kontakt Wojciech Stecyk, tel. 533 302 178, wojciechs@cadsoft.pl

Organizator GoWork.pl

Certyfikat Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Opis Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników prowadzących działalność w branży ICT na terenie województwa zachodniopomorskiego: mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem szkolenia jest zapoznanie się z programem Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance. Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim i zakończy się egzaminem certyfikacyjnym poprowadzonym w języku angielskim. Termin 28.01.-01.02.2013 r. (możliwość uzgodnienia innego terminu)

Cena 4930 zł

Miejsce Szczecin

Kontakt Katarzyna Sieradzińska, tel. 22 622 13 09

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Opis Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie skutecznego zarządzania zespołem sprzedaży. Do wzięcia udziału w szkoleniu zaproszone są firmy z branży ICT mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, mające jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zamieszkujący lub pracujący w woj. zachodniopomorskim, zatrudnieni jako kadra zarządzająca. Szkolenie będzie miało formę wykładów, pracy indywidualnej i ćwiczeń. Termin 28.01.-30.01.2013 r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Organizator Altkom Akademia S.A.

Kontakt Justyna Dacewicz, tel. 91 852 29 26

Miejsce Szczecin Kontakt Daniel Florea, tel. 22 460 99 52, Daniel.Florea@altkom.pl

9


Ekologia

Finanse Reprezentacja, reklama i sponsoring

Opis Szkolenie jest przeznaczone głównie dla pracowników pionu finansowo-księgowego, a także dla wszystkich osób, których interesuje temat szkolenia. Uczestnik szkolenia szczegółowo zapozna się z tematem wydatków związanych z reprezentacją, reklamą i sponsoringiem. Cena 380 zł

Miejsce Szczecin

Organizator GoWork.pl Kontakt Martyna Kowal, tel. 22 622 13 09

Specjalista ds. finansowo-księgowych (kadry i płace)

Termin 22.01.-22.01.2013 r.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami

Opis Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników | do wykonywania zawodu specjalisty ds. finansowo-księgowych w zakresie kadr i płac. Szkolenie zorganizowane jest w ramach projektu ”Nowe Kwalifikacje – Nowa Praca” i skierowane jest do osób odchodzących z rolnictwa oraz ich domowników, zamieszkałych na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin na koniec szkolenia, otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych.

Cena 300 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Seka S.A.-Szczecin

Miejsce Koszalin

Organizator Centrum Szkoleń i Innowacji- Grzegorz Miszczak

Opis Celem szkolenia jest omówienie nowych przepisów prawa zamówień publicznych obowiązujących zamawiających i wykonawców według tzw. zasad klasycznych. Uczestnik kursu zostanie dokładnie przygotowany do pracy ze znowelizowanymi przepisami.

Cena 990 zł

Miejsce Szczecin

Termin 19.01.-24.03.2013 r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt Marek Woźniakowski, tel. 695 330 033

Kurs Projektowania Ogrodów 64h

Organizator APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej

Opis Grupa docelowa projektu to kadra zarządzająca i pracownicy 102 mikro i małych przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego z branż kluczowych dla rozwoju województwa: ICT, turystycznej, spożywczej, drzewno-meblarskiej. Szkolenie ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych, działalności gospodarczej, budowania relacji i komunikacji. Szkolenie odbędzie się w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń.

Organizator Instytut Rozwoju Biznesu

Termin 24.01. -25.01.2013 r.

Kontakt Marcin Charęża, tel. 91 481 01 55, marcin.chareza@seka.pl

Nawigator zarządzania małych i mikro przedsiębiorstw

Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowelizacja prawa zamówień publicznych, omówienie części klasycznej ustawy

Termin 28.01.2013 r.

Termin 13.02.-14.05.2013 r.

Kontakt Joanna Pokładowska, tel. 505 422 575

Opis Szkolenie skierowane jest do firm, które chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie ich obowiązków (stosownych pozwoleń, opłat i kar, racjonalnej gospodarki odpadowej) związanych z ustawą o odpadach. Szkolenie będzie miało formę warsztatów, ćwiczeń i dyskusji w grupie.

Kontakt Dorota Kowalska, tel. 22 205 89 00

Opis Szkolenie adresowane jest do osób chcących w przyszłości zajmować się zawodowo projektowaniem i tworzeniem ogrodów. Podczas kursu szczegółowo omówione zostaną tematy z zakresu: zasad kompozycji przestrzeni i określania poszczególnych funkcji w ogrodzie, stylów w projektowaniu ogrodów, zasad komponowania dzieła ogrodowego z otaczającym krajobrazem naturalnym, odczytywania oczekiwań klientów i praktycznej realizacji koncepcji i zamierzeń projektowych, technik graficznego opracowania ofert projektowych, przygotowywania dokumentacji i kosztorysów dla klienta, rysunku zawodowego, rysunku aksonometrycznego i perspektywy wykreślnej. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma certyfikat. Termin 19.01.-10.02.2013 r.

Cena 1.490 zł

Miejsce Szczecin

Organizator GoWork.pl

10

Kontakt Katarzyna Sieradzińska, tel. 22 622 13 09, katarzyna.sieradzinska@gowork.pl

NR 7 – styczeń 2013

www.zmianynatak.pl


Umiejętności osobiste

Języki obce

Event manager – organizator imprez

Opis Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy potrzebnej do podjęcia pracy w charakterze event managera w organizacji lub rozpoczęcia własnej działalności w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez. Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR, marketingu, pracowników biurowych oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Uczestnicy kursu dowiedzą się m.in. jak planować i układać harmonogram eventów, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz nauczą się przygotowywania ofert eventowych.

Kursy języka niemieckiego z certyfikatem

Termin 21.01.-22.01.2013 r. Cena 750 zł

Miejsce Szczecin

Organizator GoWork.pl

Kontakt Ilona Książek, tel. 22 622 13 09

Kurs Twórczości – Kreatywne myślenie

Opis Szkolenie ma na celu zachęcanie uczestników do wykorzystywania niestandardowego, abstrakcyjnego toku myślenia i rozszerzania repertuaru swoich zachowań. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie: heurystyk myślenia, działania w sposób twórczy, nowatorskiego myślenia w biznesie, pobudzania twórczego i kreatywnego myślenia, stosowania technik stymulacji myślenia twórczego, posługiwania się metodami twórczego myślenia, tworzenia ”map myśli”, posługiwania się technikami twórczego rozwiązywania problemów. Termin 30.01.-31.01.2013 r.

Cena 780 zł

Miejsce Szczecin

Opis Adresatami szkolenia jest kadra kierownicza oraz zarządzająca zatrudniona w mikro/małym/średnim przedsiębiorstwie działającym w woj. zachodniopomorskim w branżach: ICT, budowlanej, logistyczno-spedycyjnej, obsługi portów, energetyki odnawialnej, meblowej, spożywczo-chemicznej oraz właściciele. Celem kursu jest wzrost konkurencyjności 70 przedsiębiorstw z branż priorytetowych dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego, przez podniesienie kwalifikacji ich 120 pracowników w zakresie posługiwania się językiem obcym. Termin 31.01. – 01.04.2013 r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o

Kontakt Iwona Gawęda, tel. 91 852 26 11

Język angielski

Opis Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku do 24 lat, zamieszkujących na terenie powiatu gryfickiego, mających maksymalnie średnie wykształcenie. Szkolenie obejmuje 120 godzin w formie 30 spotkań. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawami języka angielskiego. Termin 01.02. – 30.04.2013 r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator GoWork.pl

Organizator Vivid Consulting-Wrocław

Kontakt Katarzyna Sieradzińska, tel. 22 622 13 09

Komunikacja w pracy menedżera

Opis Do wzięcia udziału w szkoleniu zaproszeni są pracownicy firm z branży ICT, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, pracujący lub mieszkający na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu ”Szansa dla ICT” i jego celem jest dostosowanie kwalifikacji 320 pracowników ze 105 przedsiębiorstw do potrzeb branży ICT w województwie zachodniopomorskim. Szkolenie odbędzie się w formie wykładów, dyskursów, case study, pracy indywidualnej oraz testów. Termin 28.01.-29.01.2013 r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce Gryfice Kontakt Elżbieta Boczek, tel. 534 234 295

Język angielski

Opis Kurs skierowany jest do osób w wieku 15-24 lata pozostających bez zatrudnienia, w tym do osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach: łobeskim, świdwińskim, białogardzkim i drawskim. Termin 01.02. – 30.04.2013r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Białogard

Organizator O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Kontakt Jolanta Mazur, tel. 519 323 848

Miejsce Szczecin

Organizator Topas Sp. z o.o. Projekty edukacyjne

Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 22 417 01 97, biuroszczecin@topas.com.pl

11


Zawodowe Monter rusztowań

Opis Kurs skierowany jest do pracowników mikro i małych firm prowadzących działalność w branży budowlanomontażowej, posiadających siedzibę lub oddział w woj. zachodniopomorskim. Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma uprawnienie do pracy przy wszystkich typach rusztowań. Podczas kursu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, ubrania robocze, ubezpieczenie NNW oraz wyżywienie.

Cena 1399 zł

Miejsce Szczecin

Organizator GoWork.pl

Kontakt Katarzyna Sieradzińska, tel. 22 622 13 09

Barman I stopnia

Termin 21.01. – 01.02.2013 r. Cena bezpłatne Miejsce Szczecin

Opis Kurs przygotowuje uczestników do wykonywania zawodu barmana. Podczas szkolenia uczestnik poprzez praktykę i teorię zdobędzie kwalifikacje do wykonywania tej pracy. Kursant otrzyma książkę ”Alkohole i koktajle świata”. Kurs Barman I stopnia kończy się egzaminem, na podstawie którego kursanci otrzymują Certyfikat Barmana I stopnia w języku polskim i angielskim.

Organizator Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training

Cena 650 zł

Miejsce Szczecin

Kontakt Mariusz Wojciech Karwowski, tel. 91 433 29 26, biuro@projekt-zsk.pl

Szkolenia zawodowe do wyboru

Opis Kurs skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Uczestnik dokona wyboru pomiędzy kursami: kadry i płace, grafika komputerowa, przedstawiciel handlowy, fryzjer. Każdy kurs kończy się 3 miesięcznym stażem. Uczestnik otrzyma catering oraz materiały szkoleniowe. Termin 01.02. – 29.03.2013 r. Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecinek

Organizator O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Cena 1230 zł Miejsce Szczecin

Organizator CADSOFT Tomasz Grzyb

Zarządzanie projektami EFS

Miejsce Gryfice

Opis Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze wszystkimi etapami tworzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz z problematyką związaną z agroturystyką. Zajęcia poprowadzą profesjonalni doradcy zawodowi, doświadczeni w branży agroturystycznej. Oferta jest skierowana do właścicieli gospodarstw rolnych, którzy chcą rozpocząć własną działalność agroturystyczną, a także do tych którzy już prowadzą własne gospodarstwo agroturystyczne i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę.

Kontakt Wojciech Stecyk, tel. 533 302 178, wojciechs@cadsoft.pl

Tematyka unijna

Cena bezpłatne – szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs Agroturystyki 64h

Termin 26.01. – 27.01.2013 r.

Termin 01.02. – 30.04.2013 r.

Kontakt Elżbieta Boczek, tel. 534 234 295

Opis Celem szkolenia jest omówienie podstaw programu Autodesk Revit. Kurs skierowany jest do architektów zainteresowanych projektowaniem z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku (BIM). Uczestnik po zakończeniu kursu otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator Vivid Consulting-Wrocław

Kontakt tel. 22 616 43 51

Autodesk Revit Architecture

Kontakt Konrad Nikołajuk, tel. 665 990 229

Opis Kurs adresowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, do 24 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu gryfickiego z maksymalnie średnim wykształceniem. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zawodowe na stanowisku recepcjonisty/ki. Po zakończeniu szkolenia kursant otrzyma zaświadczenie.

Termin 05.02. – 08.02.2013 r.

Organizator Ogólnopolska Szkoła Barmanów

Recepcjonista/ka

12

Termin 02.02.-24.02.2013 r.

Opis Uczestnik szkolenia zapozna się z tematyką: zawarcia umowy dofinansowania, praw i obowiązków beneficjenta, zasad wprowadzania zmian w umowie o dofinansowanie, zasad dokumentowania i monitoringu realizacji projektu, sprawozdawczości merytorycznej, finansowej, zamówień publicznych oraz audytów zewnętrznych. Uczestnicy poznają zasady zarządzania projektem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Omówione także zostaną najczęściej popełniane błędy oraz możliwości wprowadzania zmian w projektach. Termin styczeń

Cena 230 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Polkadr – Grupa Konsultingowa

Kontakt Polkadr – Grupa Konsultingowa ul. Monte Cassino 18a, 70-464 Szczecin tel. 91 434 42 61, fax. 91 434 44 68, e-mail: biuro@polkadr.com.pl

NR 7 – styczeń 2013

www.zmianynatak.pl


Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich tych, którzy widzą możliwości rozwoju, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą Ośrodka, staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie Państwa problemów, opierając się na informacjach i materiałach przekazanych nam przez Państwa. Doradzamy na każdym etapie: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie, na etapie realizacji projektu, przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS. Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne – doradztwo jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt tel. 91 432 93 13, fax. 91 432 93 09, tel. kom. 691 730 300

Termin kurs odbywa się cyklicznie, co ok. 3 tygodnie

Cena 490 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Gloker Szczecin

Kontakt gloker.szczecin@gmail.com, skype: gloker.szczecin, gg: 12148423, tel. 91 485 07 86 tel./fax. 91 485 07 79

Masaż gorącymi kamieniami

Miejsce Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie

na ciele, stylizacja fryzur, maskowanie i eksponowanie, przygotowanie własnego portfolio.

Opis Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę z zakresu wykonania masażu gorącymi kamieniami, historii i rodzajów masażu, konserwacji i przygotowywania kamieni, przygotowywania stanowiska pracy itp. Kurs skierowany jest do osób, chcących pracować w salonie SPA lub poszerzyć swoje kwalifikacje w zawodzie masażysty/ki. Termin 29.01.2013 r.

Cena 399 zł

Miejsce Szczecin

Organizator GoWork.pl

Zdrowie i uroda

Kurs dermabrazji i peelingu kawitacyjnego

Masaż bańką chińską

Opis Kursant nauczy się posługiwać i wykonywać zabiegi za pomocą bańki chińskiej. Podczas kursu zapozna się z historią bańki chińskiej, zasadami i higieną używania baniek, technikami masażu bańką chińską, organizacją miejsca pracy itp. Po zakończeniu szkolenia kursant posiada predyspozycje do wykonywania masażu bańką chińską. Termin 28.01.2013 r.

Cena 399 zł

Miejsce Szczecin

Organizator GoWork.pl

Kontakt Agnieszka Błaszcza, tel. 22 622 13 09

Opis Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły kurs dietetyki I i II stopnia i posiadają podstawową wiedzę z zakresu dietetyki oraz dla osób, które zawodowo zajmują się układaniem planów żywieniowych i chcą poszerzyć swoją wiedzę. Uczestnicy kursu zapoznają się z praktyczną stroną układania planów żywieniowych z uwzględnieniem osób z zaburzeniami pracy układu pokarmowego. Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz dyplom ukończenia kursu. Termin 28.01. – 04.02.2013r.

Cena 649 zł

Miejsce Szczecin

Organizator GoWork.pl

Kontakt Katarzyna Sieradzińska, tel. 22 622 13 09

Opis Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania dermabrazji i peelingu kawitacyjnego przy użyciu urządzeń nowej generacji, a także omówienie zagadnień związanych z używaniem tej metody w kosmetologii oraz wskazań i przeciwwskazań do jego wykonywania. Kurs skierowany jest do osób chcących zwiększyć swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetyczki. Termin kurs odbywa się cyklicznie, co ok. 3 tygodnie

Cena 290 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Gloker Szczecin

Dietetyka profilaktyczna i lecznicza – kurs uzupełniający

Kontakt Agnieszka Błaszcza, tel. 22 622 13 09

Kontakt gloker.szczecin@gmail.com, skype: gloker.szczecin, gg: 12148423, tel. 91 485 07 86 tel./fax. 91 485 07 79

Wizaż i makijaż fantazyjny

Opis Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę z zakresu technik wykonywania i doboru makijażu, a także nabywa praktyczne umiejętności profesjonalnego wykonywania różnego rodzaju makijażu m.in. dziennego, wieczorowego, koktajlowego, sylwestrowego, ślubnego. Kurs adresowany jest dla osób, chcących pracować w zawodzie wizażystki/makijażystki lub chcących zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe. Termin kurs odbywa się cyklicznie, co ok. 3 tygodnie

Cena 449 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Gloker Szczecin

Kontakt gloker.szczecin@gmail.com, skype: gloker.szczecin, gg: 12148423, tel. 91 485 07 86 tel./fax. 91 485 07 79

Charakteryzacja i bodypainting

Opis Kurs pozwala na zdobycie wiedzy na temat makijażu całego ciała i charakteryzacji postaci. Kursant nabywa praktyczne umiejętności profesjonalnego wykonywania body painting i body art oraz charakteryzacji postaci w praktyce: doklejanie różnych elementów

13


BLOG PRACODAWCY Wraz z nadejściem 2013 roku, czyli dnia 1 stycznia, w życie weszły przepisy ustawy o ratyfikacji protokołu o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem. Tym samym prowadzenie działalności na Cyprze stało się mniej opłacalne. Jednakże mimo to Cypr nadal jest i długo jeszcze będzie przyjaznym krajem dla polskich przedsiębiorców z uwagi na niskie opłaty związane z założeniem i utrzymaniem spółek (podatki na Cyprze są jednymi z najniższych).

Ograniczenie podatku u źródła Zmiany spowodowały ograniczenie podatku u źródła, należnego z tytułu wypłaty dywidendy oraz odsetek z 10% do maksymalnie 5% kwoty brutto. W  art. 10 ust. 2 protokole zmian zawarto informację o  tym, że podatek nie może przekroczyć 0% kwoty dywidend brutto w  sytuacji, kiedy to spółka (inna niż osobowa) jest uprawniona do dywidend, przy czym osoba uprawniona posiada nie mniej niż 10% udziałów/akcji w kapitale spółki, która to wypłaca dywidendę nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy, zaś 5% kwoty dywidend brutto w pozostałych przypadkach. Rezultatem tych zmian jest opodatkowanie dywidendy podatkiem w wysokości 19%, kiedy chodzi o dywidendę, która jest wypłacana ze spółki z siedzibą na Cyprze polskiemu udziałowcowi. Dzieje się tak dlatego, że na Cyprze nie jest pobierany tzw. podatek u źródła.

Koniec z klauzulą fikcyjnego zaliczenia podatku Mowa o klauzuli tax sparing, która została zmianami usunięta. Umożliwiała odliczenie podatku, który mógł zostać pobrany na Cyprze od podatku należnego od dywidendy w naszym kraju. Zmiany przyczyniły się do tego, że podatek z tytułu dywidend, jak również odsetki i należności licencyjne będą płacone w Polsce. Przy czym będzie on pomniejszony o podatek faktycznie zapłacony na Cyprze. Wcześniej, dla przypomnienia, pomniejszenie obejmowało także podatek, który mógłby zostać pobrany. Jednakże w myśl art. 20 ust. 3 Dyrektywy Rady EWG nr 90/435/EEC dywidenda oraz przychody z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium RP mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Konieczne jest jednak spełnienie określonych w ustawie warunków.

Początek klauzuli pełnej wymiany informacji Treść owej klauzuli, zawarta w art. 11 protokołu, zobowiązuje państwa, które się między sobą umawiają do przekazania na wniosek wszelkich informacji, które odgrywają istotną rolę dla stosowania umowy o podwójnym opodatkowaniu. Tym samym klauzula pełnej wymiany informacji umożliwi uzyskanie informacji o polskich rezydentach za granicą, w tym przypadku tych, którzy wchodzą w interakcje z Cyprem (chodzi o informacje o uzyskiwanych przez spółki z siedzibą na terytorium Cypru dochodach, możliwość zapoznania się z rachunkami bankowymi). Uproszczone zostały zasady wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi Cypru i Polski.

14

Katarzyna Zabawa – doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy.

Wynagrodzenia dyrektorów i członków zarządu Zgodnie z  wprowadzonymi zmianami opodatkowanie wynagrodzenia dyrektorów będzie miało miejsce nie w  państwie, gdzie spółka ma siedzibę, czyli na Cyprze (możliwość wyboru takiego opodatkowania miała miejsce do końca zeszłego roku), ale w miejscu zamieszkania osoby czy też ze względu na siedzibę danej osoby (nie spółki) – w naszym przypadku w Polsce. Warto wiedzieć, że dochodem dyrektora zgodnie z przepisami owego protokołu jest też każde inne świadczenie pieniężne w  postaci członkostwa w radzie, zarządzie czy tym podobnym. Co to oznacza? Mianowicie dochody dyrektorów, członków zarządu czy rady spółki cypryjskiej są, na mocy przepisów obowiązującego już prawa, opodatkowane w Polsce. Wcześniej osoby pełniące te funkcje mogły uniknąć opodatkowania dochodów z tego tytułu, bowiem Cypr nie pobiera podatku od wynagrodzenia dyrektorów spółek, którzy nie są cypryjskimi rezydentami podatkowymi. Co więcej w myśl poprzednio obowiązujących przepisów prawa wynagrodzenie to było zwolnione z opodatkowania w Polsce. Raj podatkowy w takim brzmieniu (niestety) nie ma już racji bytu.

Opodatkowanie własności intelektualnej Parlament cypryjski 24 maja 2012 roku uchwalił zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym, w  tym również te dotyczące własności intelektualnej. Warto wiedzieć, że mają one skutek wsteczny, co oznacza, że obowiązują już od początku zeszłego roku (dokładnie od 1 stycznia 2012 roku). Mowa o  nowych zasadach opodatkowania dochodów, które osiągane są przez spółki mające siedzibę właśnie na Cyprze, dotyczących wykorzystywania praw własności intelektualnej. Rozszerzono definicję praw własności intelektualnej, która teraz obejmuje większość praw, które obowiązują w obrocie gospodarczym. Chodzi o takie prawa, jak chociażby prawo do znaków towarowych, wzorów użytkowych, domen internetowych, programów komputerowych, know-how itd. Przedsiębiorców powinna zainteresować inna wiadomość, mianowicie zwolnienie z opodatkowania wynoszące 80% dochodu osiągniętego z tytułu użytkowania praw własności intelektualnej. W  tym także dochody osiągane z tytułu rozporządzania tymi prawami. Ponadto zmiany przyczyniły się do wprowadzenia liniowej amortyzacji kosztów nabycia prawa własności intelektualnej w okresie pięciu lat.

NR 7 – styczeń 2013

www.zmianynatak.pl


BLOG PRACOWNIKA Grudzień to czas na rachunek sumienia, przełom roku – na obietnice, a styczeń – na wprowadzanie w życie czynionych wcześniej założeń. 2013 rok przywitał nas wieloma zmianami przepisów prawnych. Świeżo upieczeni rodzice dostaną mniejsze becikowe, za to ojcowie będą mieli prawo do dłuższego urlopu na dziecko, tymczasem pracownicy, którzy chcą zdać egzamin na prawo jazdy, muszą zapoznać się z nowymi zasadami.

Wydłużony urlop tacierzyński Informowaliśmy już na łamach naszego miesięcznika o zmianach w udzielaniu urlopów – zarówno macierzyńskiego, jak i tacierzyńskiego. Jednakże 2013 rok, zgodnie z  zaproponowanymi zmianami, przynosi wydłużenie tego ostatniego z dwóch do ośmiu tygodni. Nowelizacja Kodeksu pracy w tym zakresie, która obowiązuje od 1 stycznia ma na celu wyrównanie szans rodziców w  sprawowaniu opieki nad pociechą, odciążenie matki dziecka i umożliwienie jej powrotu do pracy w jak najszybszym czasie. Pracownik, który został ojcem i wychowuje dziecko, może wykorzystać osiem tygodni przysługującego mu urlopu, w okresie do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia czy też w ciągu dwóch lat od uprawomocnienia się postanowienia o  przysposobieniu, w tym nie dłużej niż do ukończenia przez pociechę siódmego roku życia. Ojcowie będą mogli urlop w wymiarze ośmiu tygodni podzielić na dwie części, jednakże muszą pamiętać o tym, że jedna z tych części nie może być krótsza niż dwa tygodnie. Należy jednak wiedzieć, że urlop tacierzyński nie może być wykorzystywany w tym samym czasie co urlop macierzyński.

Becikowe w zależności od dochodu Rząd postanowił – becikowe nie dla wszystkich, a jedynie dla tych o najniższych dochodach. W 2012 roku becikowe było przyznawane każdej rodzinie, w stałej kwocie 1000 złotych. Należało się wszystkim, którzy udokumentowali poprzez zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka zgłosiła się do lekarza nie później niż w dziesiątym tygodniu ciąży i do czasu porodu poddawała się co trzy miesiące obowiązkowemu badaniu – czy to krwi, czy też moczu lub USG itd. Od stycznia becikowe będzie przyznawane zgodnie z tak zwanym kryterium dochodowości. Rodzina, w której dochód na osobę przekracza 1922 złote netto nie będzie miała prawa do becikowego.

Do lekarza bez RMUA Wizyta u lekarza nie wymaga posiadania przy sobie RMUA, bowiem podstawę prawa do świadczeń zdrowotnych stanowi elektroniczne potwierdzenie uprawnień ubezpieczonego pracownika na podstawie numeru PESEL. Wielu pracowników miało wielokrotnie nieprzyjemności podczas wizyty u lekarza, kiedy okazywało się, że nie posiadają przy sobie aktualnego RMUA, który od 2012 roku był wydawany zazwyczaj jednie na życzenie. Weryfikacja tego czy ktoś jest ubezpieczony za pośrednictwem Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, dokładnie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), ułatwi potwierdzanie prawa do świadczenia zdrowotnego, zdej-

Anna Nowysz – licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta.

mie ten obowiązek z pracownika-pacjenta oraz da pewność lekarzom oraz placówkom, że pacjent rzeczywiście jest ubezpieczony. Korzyści w  takim rozwiązaniu powinni dostrzec również pracodawcy, którzy nie będą musieli co miesiąc drukować RMUA dla swoich pracowników.

Nowe prawo jazdy Na wielu stanowiskach niezbędnym warunkiem jest posiadanie prawa jazdy. Szumnie zapowiadane zmiany przepisów, które wejdą w życie 19 stycznia 2013 roku będą dotyczyć m.in. egzaminu na prawo jazdy, gdzie drastycznie zwiększy się ilość pytań testowych (z 524 do 3000), zmianie ulegnie też okres ważności uprawnień. Prawo jazdy kategorii A1, AM, A2, B1, B, B+E będzie wydawane na 15 lat, zaś C, C+E, D, D+E, T i pozostałe – na 5 lat. Egzamin praktyczny ma być za to łatwiejszy. Będzie obejmował symulacje zdarzeń drogowych, które mogą wystąpić podczas jazdy samochodem. Złe wiadomości dla świeżo upieczonych kierowców. Po pierwsze będą oni musieli zaopatrzyć się w  zielone listki klonowe (przyklejane z  przodu i  z  tylu samochodu), po drugie – przez pierwszych osiem miesięcy będą mogli poruszać się po drogach tylko oznakowanym pojazdem. Ustawodawca przewidział również okres próbny, który będzie wynosił dwa lata od wydania prawa jazdy. W  tym czasie kierowca nie może popełnić więcej niż trzy wykroczenia (lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w  komunikacji), w przeciwnym razie zostanie skierowany na kurs reedukacyjny, podobnie zresztą jak kierowcy, którzy uzbierają na swoim koncie więcej aniżeli 24 punkty. Na tym nie koniec – jeśli w ciągu pięciu lat od czasu skierowania na taki kurs reedukacyjny kierowca znowu uzbiera ponad 24 punkty pozbawi się uprawnień do kierowania i będzie musiał ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Pracownicy, którzy zamierzają od razu po zdaniu prawa jazda wsiąść za kółko na etacie mocno się zdziwią, bowiem nie będzie to możliwe. Przed upływem ósmego miesiąca świeżo upieczony kierowca nie będzie mógł podjąć pracy zarobkowej jako kierowca, ani tez wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem (dotyczy to pojazdów określonych dla kategorii B).

15


www.zmianynatak.pl to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmy w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika

LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin tel. +48 91 424 40 72, fax +48 91 421 06 56 e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin tel. 91 422 22 58, fax 91 422 22 38 e-mail: sekretariat@irszczecin.pl, www.irszczecin.pl

Zmiany na tak nr 7  

zmiany na tak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you