Page 1

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego

Numer 11 – maj 2013

Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności można się nauczyć? Zarządzanie (nie)zadowolonymi ludźmi Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Człowiek – najlepsza inwestycja

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od redakcji

Zespół redakcyjny Anna Duda Adam Laskowski Patrycja Predko

Majowe wydanie „Informatora o szkoleniach i  doradztwie ZmianyNaTAK.pl” wypełniliśmy artykułami i  wywiadami z  tematyki psychologii biznesu, a  także ofertami szkoleń, kursów i studiów podyplomowych z tego zakresu. Dlaczego uważamy, że przedsiębiorca powinien zainteresować się psychologią? Nauka dawno temu potwierdziła, że produktywność i zadowolenie z pracy są ze sobą ściśle powiązane. Pracodawcy, którzy chcą wpłynąć zarówno na jedno, jak i drugie, muszą zdawać sobie sprawę, że są one wypadkową wielu elementów. Wpływ na nie ma nie tylko dobrze zorganizowane środowisko pracy, ale także sami pracownicy – to, czy będą odczuwać satysfakcję z wykonywanego zawodu, zależy od ich cech charakteru, samooceny, temperamentu i stabilności emocjonalnej. Psychologia pomaga pracodawcom lepiej zrozumieć swoich pracowników. Umożliwia znalezienie przyczyn ich zachowań, emocji i postaw wobec firmy. Odpowiednie psychologiczne narzędzia pozwalają na określenie ich motywacji i poziomu satysfakcji z pracy, a także warunków i atmosfery panującej w organizacji. Dzięki psychologicznemu podejściu do pracowników przedsiębiorcy mogą nazwać ich potrzeby i wpłynąć na poprawę efektywności ich działań. To z kolei oddziałuje na całe otoczenie biznesowe – w tym na kadrę zarządzającą, klientów, producentów, akcjonariuszy firmy i partnerów – i przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania organizacji i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Oczywiście przywództwo, procesy rządzące grupami, zadowolenie pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i  obsługa klienta to nie wszystkie obszary zainteresowania psychologii biznesu. Obejmuje ona także komunikację marki z jej odbiorcami i zajmuje się psychologicznymi aspektami promocji i reklamy. Pracodawca, który zdecyduje się na sprawdzenie, jak psychologia biznesu pomoże wykorzystać potencjał jego przedsiębiorstwa, powinien skorzystać z  bogatej oferty szkoleń w tym zakresie. Innym sposobem na wprowadzenie psychologii do biznesu jest skorzystanie z wiedzy doradców – ekspertów w dziedzinie zarządzania produktem, marką i organizacją (psychologia zarządzania), a  także wpływu na konsumentów, znajomości mechanizmów reklamy czy wprowadzania i  rozwoju strategii marketingowych (psychologia sprzedaży i marketingu). Jeśli zechcą Państwo zapoznać się także z propozycjami szkoleń z innych dziedzin i sięgnąć po elektroniczne wydania „Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl”, zapraszamy na stronę www.zmianynatak.pl. Życzymy miłej lektury! Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu

Korekta techniczna Adam Laskowski

Spis treści

Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska

W numerze:

Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin tel. 91 424 40 72, 91 424 40 73 fax 91 421 06 56 www.gos-polska.pl szczecin@gos-polska.pl Redaktor naczelna Agnieszka Ostrowska

Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia „Media Druk” Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „ZmianyNaTAK.pl”. Publikacja bezpłatna Szczecin, maj 2013

2

3 Czy biznes potrzebuje psychologii? 4 Biznes społecznie odpowiedzialny 5 Czy sukcesu i kreatywności można się nauczyć? 6 Zarządzanie (nie)zadowolonymi ludźmi 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu psychologii biznesu 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika NR 11 – maj 2013

www.zmianynatak.pl


Czy biznes potrzebuje psychologii? Psychologia to nauka, która kojarzy się przede wszystkim z umysłem – psychiką i zachowaniami człowieka. Jaki tym samym jest jej związek z biznesem? Czym jest psychologia biznesu i czy rzeczywiście biznes potrzebuje psychologii? Na te pytania odpowiedzi szukaliśmy u eksperta – trenera biznesu, konsultanta, coacha, absolwentki Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET® i właścicielki firmy szkoleniowej – Katarzyny Dujanowicz. Patrycja Predko: Psychologia biznesu, co to takiego? Katarzyna Dujanowicz: Psychologia biznesu jest niewątpliwie jedną z najważniejszych obecnie dziedzin nauki, która na stałe zagościła w firmach i organizacjach. Coraz więcej managerów czy szefów firm korzysta z jej zasobów w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji. Dlaczego pod hasłem psychologia biznesu znaleźć można wszystko i nic? Czy aby nie jest to jedynie chwytliwe hasło, które ma przyciągać uwagę? Psychologia biznesu łączy w sobie wiele zagadnień. Główne obszary jej zainteresowania to: przywództwo, procesy grupowe, kultura organizacji, motywacja pracowników, komunikacja w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi czy obsługa klienta. Nie wystarczy pokazać co psychologia może zrobić, trzeba pokazać jakie efekty – konkretne wskaźniki – można dzięki niej uzyskać. Czy psychologia w  biznesie w  ogóle jest potrzebna? Owszem, bowiem dzięki niej widzimy jak ważne w zarządzaniu i biznesie są sprawy czysto ludzkie. Coraz więcej uwagi zwracamy również na relacje interpersonalne, które powinny być podstawą tworzenia firmy, na równi z produkcją czy technologią. Czy szkolenia z  psychologii biznesu mają realny wpływ na sukces przedsiębiorstwa? Zdecydowanie tak, ale tylko w sytuacji, kiedy obejmują całą firmę, od zarządu po szeregowych pracowników.

Mam rozumieć, że każdy może skorzystać ze szkoleń z psychologii biznesu? Zdecydowanie tak. W zależności od tego na jakim etapie rozwoju jest dany pracownik, manager czy szef, jeżeli na jego stanowisku pracy oczekuje się danej wiedzy czy umiejętności, warto by z  tego zakresu został przeszkolony. Managerom często proponuje się również coaching jako metodę wspierającą wdrożenie tych umiejętności w praktyce i ułatwiającą efektywne zarządzanie pracownikami. Jakie szkolenia przeznaczone są dla pracodawców, jakie dla pracowników? Czy jest w  zakresie psychologii biznesu jakiś podział, np. szkolenia z  motywowania do działania, sztuki perswazji, argumentowania – dla pracodawców, z  negocjacji – dla managerów, z  pracy z klientem – dla pracowników szeregowych? Moim zdaniem nie da się tego tak podzielić. Niezbędne jest zbadanie jakie są potrzeby rozwojowe danego pracownika. Posługując się metodologią HPI diagnozuję jaki jest oczekiwany, a  jaki rzeczywisty poziom kompetencji pracownika na danym stanowisku pracy. Dopiero wtedy mogę zaproponować konkretne szkolenia. Myślę, że częstym błędem popełnianym przez właścicieli firm czy działy HR jest przeprowadzanie dla wszystkich takich samych szkoleń, bo jest na przykład na nie moda. Co może zyskać pracodawca, którego pracownicy biorą udział w szkoleniach? Świadomą, zaangażowaną i kompetentną kadrę.

Szkolenia dla biznesu, Katarzyna Dujanowicz

Podsumowując – czy warto inwestować w szkolenia pracowników? Inwestowanie w  szkolenia to jeden z  ważniejszych elementów funkcjonowania organizacji. Inwestujemy bowiem w to, co jest najcenniejsze, czyli w ludzi. Ważne jest również to, by szkolenia dopasowane były do potrzeb organizacji i jej pracowników w  100%. Dobrze przygotowana firma szkoleniowa najpierw dokona analizy potrzeb szkoleniowych, sprawdzi jakie są luki kompetencyjne. Dopiero potem może „uszyć na miarę” proces szkoleniowy, który wzmocni obszary nieefektywności oraz pokaże jak wspierać ludzi w  rozwoju. Jeśli naszym priorytetem jest rozwój firmy, efektywniejsza praca zespołu, większa satysfakcja z  pracy, a  co za tym idzie lepsza pozycja firmy na rynku i zwiększenie zysku, to szkolenia powinny stać się nieodzownym elementem naszego życia i pracy. Świat się zmienia, potrzeby klientów również, a  pracownicy firm powinni być gotowi na zmiany, chcieć dalej się rozwijać, by do tych oczekiwań po prostu się dopasować. Dziękuję za rozmowę 

Patrycja Predko

3


Biznes społecznie odpowiedzialny Firmy powinny przestrzegać przepisów prawa, dbać nie tylko o pracowników, ale i o konsumentów, klientów, na rzecz których świadczą usługi, mieć na uwadze środowisko naturalne. Niestety wiele przedsiębiorstw skupia się na ciągłym rozwoju zapominając przy tym o czynnikach czysto społecznych. Tymczasem zyski nie zastąpią dobrych stosunków między pracownikami, poprawnych relacji na linii pracodawca – pracownik, nie ochronią środowiska przed stale postępującą degradacją. Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to takiego? Kto nie chciałby żyć w  kraju, gdzie przedsiębiorcy przestrzegają przepisów prawa, zasad etycznych, gdzie nie słyszy się o korupcji, a  firmy pamiętają o  tym jak ważne jest środowisko naturalne? Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (Corporate Social Responsibility) to koncepcja, która zakłada, że tak właśnie funkcjonuje przedsiębiorstwo – na jasno określonych zasadach, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów obowiązującego prawa, z nastawieniem na potrzeby pracowników oraz klientów i z uwzględnieniem ochrony środowiska. Działania podejmowane przez firmy powinny uwzględniać problematykę społeczną. CSR zakłada uczciwe podejście przedsiębiorcy do konsumenta, co przejawia się między innymi w dokładnym, rzetelnym przekazywaniu informacji o towarach i usługach, dbałości o naturalne środowisko, prowadzeniu akcji charytatywnych. Społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób na poprawę wizerunku firmy, promocję marki, utrzymanie jej statusu na wysokim poziomie. CSR przyczynia się do stałego rozwoju przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – do wzrostu zysków, na których przecież najbardziej zależy właścicielom firm.

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne chętnie pomagają innym, angażują się w zbiórki pieniędzy na organizacje, fundacje. Podejmowane przez nie działania oczywiście zazwyczaj są głośno promowane w mediach. Wszystko za sprawą marketingu. Zarówno działania prospołeczne, jak i  proekologiczne są dziś wysoce cenione przez konsumentów. Ile razy zdarzyło się nam kupić w sklepie dany produkt dlatego, że był reklamowany w mediach jako ten, z  którego sprzedaży dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne?! Firmy społecznie odpowiedzialne wykorzystują na co dzień również systemy zarządzania, stosują nadzór korporacyjny, sporządzają raporty społeczne, które jasno przedstawiają strategię przedsiębiorstwa i zawierają podsumowanie dotychczasowej działalności, tzn. realizacji założeń CSR.

CSR z własnej inicjatywy a nie z przymusu Wiele firm uzależnia stosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska praktyk od zysków oraz ulg podatkowych, jakie mogliby dzięki

zachowaniom proekologicznym uzyskać. Tymczasem przedsiębiorcy powinni postrzegać koncepcję biznesu społecznie odpowiedzialnego jako coś słusznego, wręcz naturalnego. Niestety CSR nadal przez wielu biznesmenów traktowany jest jako działalność dobroczynna, na którą nie mają ani czasu, ani pieniędzy. Nie utożsamiają CSR z zachowaniami etycznymi, uczciwością. Duże korporacje wiedzą ile dobrego może wyniknąć z  bycia postrzeganym jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, jednakże małe i  średnie przedsiębiorstwa nie przykładają do aspektu stricte społecznego, proekologicznego jeszcze tak wielkiej wagi. Dla nich ważniejsze są inne potrzeby firmy, które muszą – ich zdaniem – w pierwszej kolejności być zaspokojone. Tymczasem prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego ma same plusy. I choć wprowadzenie założeń CSR to długotrwały proces, to efektem jego jest pogłębienie wiedzy o potrzebach konsumentów, dopasowanie produktu do oczekiwań klientów.

Korzyści jakie daje biznes społecznie odpowiedzialny Przedsiębiorco, dzięki CSR zyskujesz między innymi lepsze wyniki finansowe, większe przywiązanie pracowników, wyrabiasz markę, kreujesz wizerunek firmy uczciwej, działającej zgodnie z prawem, zasadami etycznymi i współżycia społecznego, dzięki czemu przyciągasz nie tylko konsumentów, ale i potencjalnych partnerów biznesowych. Wiedzę z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego czerp ze szkoleń takich jak chociażby: „Manager społecznej odpowiedzialności biznesu”, „Doradztwo CSR”, „CSR w pigułce”, Strategia CSR. Budowa i  wdrażanie”, „CSR – wspólna sprawa”. Dowiedz się więcej o  CSR i  pomyśl nad wprowadzeniem rozwiązań płynących z tej koncepcji w swojej firmie. 

Patrycja Predko

Narzędzia jakie wykorzystuje CSR Myśląc o firmach społecznie odpowiedzialnych mamy przed oczyma działalność filantropijną, kampanie społeczne. Oczywiście warto pokazywać społeczeństwu dobre wzorce za pośrednictwem mediów, próbować zmieniać złe nawyki, postawy czy zachowania. Nie są to jednak jedyne narzędzia, którymi posługuje się CSR. Firma społecznie odpowiedzialna posiada gamę programów dla pracowników, w tym rożnego rodzaju szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe czy kursy, na przykład języka angielskiego lub języka niemieckiego biznesowego.

4

NR 11 – maj 2013

www.zmianynatak.pl


Czy sukcesu i kreatywności można się nauczyć? Kreatywność – dawniej domena artystów, dziś cecha wymagana przez wielu pracodawców. Wraz z wytrwałością w dążeniu do celu pozwala osiągnąć sukces. Jak nauczyć się bycia twórczym? Dziś kreatywność jest mile widziana na wielu stanowiskach, w różnych branżach, choć jeszcze nie wszędzie. Niektórzy pracodawcy oczekują od nas kreatywnego myślenia, twórczych pomysłów i  nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów. Można rzec, że tam gdzie nie ma kreatywności – nie ma sukcesu. Wielu przedsiębiorców w Polsce wciąż nie docenia kreatywności, przez co ich biznes się nie rozwija. Często młodzi ludzie – absolwenci szkół wyższych – pragną zaszczepiać nowe pomysły w firmach, w których rozpoczynają pracę. Jednak panuje w nich zachowawczość, sprzyjająca skostniałym mechanizmom i  odrzucanie wszystkiego, co twórcze, świeże. Stąd na rynku organizowanych jest coraz więcej szkoleń i kursów z zakresu kreatywności, nie tylko dla szeregowych pracowników, ale także kadry zarządzającej, a  nawet prezesów czy właścicieli firm.

Każdy jest twórczy, tylko nie wszyscy o tym wiedzą O ile jednym z nas twórcze pomysły bez trudu przychodzą do głowy, inni muszą się natrudzić, by coś wymyślić. Dlaczego tak się dzieje? Czy tylko niektórzy z nas są kreatywni? Istnieją dwie teorie na ten temat. Jedna z nich, zwana elitarną zakłada, że kreatywność to cecha pewnej ograniczonej liczby ludzi. To, co stworzą, zapisuje się w historii. Zalicza się do nich Einsteina, Disneya, Picassa czy Da Vinci. Według innego podejścia, egalitarnego, każdy człowiek może być twórczy, ponieważ posiada w sobie pierwiastek kreatywności. To, czy i w jakim stopniu go wykorzystamy, zależy od trzech cech: zdolności (wrodzone lub nabyte zasoby intelektu), motywacji (chęć czerpania przyjemności z danej czynności) i umiejętności (twórcze myślenie). Krótko mówiąc – jesteśmy kreatywni dzięki naszemu rozumowi. Jest to niezwykle pozytywna informacja, ponieważ oznacza, że jeśli jesteśmy istotami myślącymi, to reszty wystarczy się nauczyć – czytać, obser-

wować i wytrwale ćwiczyć. Aby być kreatywnym, trzeba tylko chcieć.

my inspiracji. Żeby pobudzić kreatywność, musimy zejść z utartej ścieżki, zacząć próbować nowych rzeczy i przyjąć nowe punkty widzenia. Na początku prawdopodobnie będziemy musieli się do tego trochę zmuszać, ale potem poznawanie zacznie sprawiać nam przyjemność.

Co robić, aby rozbudzić drzemiące w nas pokłady kreatywności?

Zabawa •Kreatywność możemy ćwiczyć także za

i treningi kreatywności •JeśliWarsztaty chcemy sięgnąć po twórczą siłę, z  której ostatnio korzystaliśmy jako dzieci, możemy poprosić o  pomoc doradców i  szkoleniowców, którzy prowadzą zajęcia z  kreatywnego myślenia i  tworzenia lub coachów kreatywności. Istnieje szeroki wybór warsztatów i  treningów kreatywności. Wśród propozycji znajdują się zajęcia dotyczące twórczości w  ogólnym ujęciu, ale także twórczego zarządzania (np. czasem czy personelem), twórczego rozwiązywania konfliktów, twórczego myślenia, twórczego pisania itp. Dostępne są także treningi kreatywności przeznaczone dla poszczególnych branż i  grup zawodowych, jak nauczyciele, biznesmeni czy informatycy. artykuły •NadPoradniki, pobudzaniem kreatywności

można też pracować samemu. Możemy wybrać dla siebie książki z obszaru psychologii i twórczości, których oferta jest bogata. Są nimi rozmaite poradniki, które zawierają wskazówki, jak pobudzić w  sobie twórczy potencjał. Dużo porad można znaleźć także w drukowanych magazynach psychologicznych i serwisach internetowych.

• Praca nad motywacją Pierwszym elementem, nad którym powinniśmy zacząć pracę, jest nasza motywacja. Jest to wewnętrzny stan, kiedy decydujemy się na działanie i następnie przekonujemy samych siebie, że warto je kontynuować, ponieważ jest ono dla nas dobre. Tak samo z  byciem kreatywnym – jeśli stwierdzimy, że pobudzanie twórczego potencjału jest dla nas bardzo ważne, to podporządkujmy temu codzienność. Każdego dnia bądźmy otwarci na ludzi, odrzucajmy myślowe schematy i  wszędzie szukaj-

pomocą zabawy – możemy grać w gry fabularne (inaczej RPG,z ang.role-playing games, nieraz zwane grami wyobraźni, a potocznie „erpegami” lub „rolplejami”), w  których gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci, a  także rozwiązywać krzyżówki lub czytać książki itd. swoją pasję •NicZnajdź tak nie pobudza kreatywności, jak własna pasja. Pasjonaci swojemu hobby poświęcają wiele czasu – godzinami malują, piszą, czytają czy ćwiczą. Tworząc – rozbudzają swoją wyobraźnię. Ludzie z  pasją są szczęśliwsi, ponieważ mają w życiu cel, któremu podporządkowują inne jego aspekty (motywacja). Mniej energii pożytkują na czynności, które zaspokajają ich podstawowe potrzeby (które kojarzą nam się z  przymusem, są rutynowe i  nie dają takiego sensu życiu). Oczywiście naszym hobby może być utrzymywanie porządku w  naszym mieszkaniu lub przygotowywanie potraw… Jeśli nie mamy tyle czasu na hobby, co prawdziwi pasjonaci, do rozbudzenia naszej kreatywności wystarczy nam godzina lub dwie tygodniowo. To wystarczy, aby odczuć skok poziomu twórczej energii.

Korzyści z bycia kreatywnym – szczęście i sukces Czy warto postarać się o rozbudzenie naszej kreatywności? Jak pokazują badania, wzrost twórczego myślenia wpływa na innowacyjność, a także na większe zaangażowanie w  wykonywanie powierzonych obowiązków, zwiększenie produktywności i  zadowolenia z  nas samych. Stąd już tylko krok do osiągnięcia sukcesu w życiu i pracy. 

Anna Duda

5


Zarządzanie (nie)zadowolonymi ludźmi W każdym zespole mogą znaleźć się osoby, które zamiast satysfakcji, zaczynają odczuwać frustrację z wykonywanej pracy. Jakie mogą być przyczyny niezadowolenia pracowników? W jaki sposób można wpłynąć na poprawę ich nastawienia? Nasi pracownicy to różnorodna mieszanka. Różnią się charakterem, temperamentem, wartościami i postawą wobec życia i organizacji. Mogą także wykazywać odmienny poziom zadowolenia z wykonywanej pracy. Nawet w  najlepiej zarządzanym zespole mogą pojawić się osoby, które zaczynają okazywać swój brak satysfakcji z pracy. Swoją frustrację mogą wyrażać głośno albo skrywać i  dzielić się nią tylko w gronie pozostałych pracowników. Narzekający typ komentuje warunki pracy, wysokość wynagrodzenia czy procedury obowiązujące w  organizacji, a  nawet współpracowników i  klientów albo po prostu nie okazuje zadowolenia z żadnej sytuacji. Wpływa to negatywnie na pracę zespołu i atmosferę w organizacji, która zaczyna źle funkcjonować: zwiększa się absencja w miejscu pracy i brak zaangażowania pracowników w działania firmy, a  zmniejsza lojalność wobec niej. Rodzą się konflikty i  postawy roszczeniowe. Spada efektywność przedsiębiorstwa. Co robić w  takiej sytuacji? Nie można udawać, że nie zauważa się niezadowolonego pracownika czy zbywać milczeniem jego skarg. Musimy konsekwentnie działać w celu znalezienia przyczyn jego narastającej frustracji.

Malkontent tymczasowy czy z natury? Ważną kwestią, jaką powinniśmy rozwikłać, zanim przystąpimy do działania, jest to, czy narzekanie na wszystko to cecha charakteru naszego pracownika, czy może wpływ na nie mają czynniki zewnętrzne. Chronicznych malkontentów nie da się zmienić – można jedynie nauczyć się, jak z nimi współpracować. Warto wiedzieć, że Ci, którzy narzekają na pracę, są

6

zazwyczaj osobami, które są niezadowolone także z innych obszarów swojego życia – neurotycznymi, niecierpliwymi, ze skłonnościami do depresji, wrażliwymi na stres. Natomiast zadowolenie z  pracy to stan, który jest bardzo zmienny. Zależy od wielu elementów, takich jak: nasz wiek, przeciążenie pracą, wysokość wynagrodzenia, stanowisko, miejsce pracy, sytuacja w  domu, inny pracownik itd. Jeśli członek zespołu, którym zarządzamy, nagle zaczynie pokazywać frustrację z  powodu pracy, musimy znaleźć przyczynę jego zachowania i pomóc mu w realizacji jego potrzeb.

Rozmowa – lekarstwo na sfrustrowanego pracownika Rozmowa z niezadowolonym pracownikiem nie należy do najprzyjemniejszych, ale jest jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, co go gryzie i jak mu pomóc. Ważne jest, aby się dobrze do niej przygotować. Nastaw się pozytywnie do rozmówcy, nawet jeśli jego opinie uważasz za nieprawdziwe i  masz ochotę go zignorować. Jeśli Twoja postawa będzie zwrócona przeciwko malkontentowi, to wzmocnisz jego destrukcyjne zachowanie. Skup się na osiągnięciu celu rozmowy, którym jest znalezienie przyczyn zachowania niezadowolonej osoby. Dzięki rozmowie musisz dowiedzieć się, kto lub co jest powodem jej narastającej frustracji i  uzyskać odpowiedź, czy możesz jej jakoś pomóc. Bądź cierpliwy. Słuchaj uważnie i zadawaj pytania, abyś mógł uzyskać jak najwięcej informacji. Zachęcaj do wzięcia udziału w dyskusji. Przeprowadzaj takie rozmowy regularnie – dzięki nim zbadasz, czy wypracowane rozwiązanie działa, czy malkontent rozumie, jak jego zachowanie wpływa na otoczenie i czy zależy mu na poradzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Podkreślaj, że słowa nie zmienią sytuacji, której sfrustrowany pracownik nie akceptuje. Zaznacz, że najważniejsze jest działanie. Pokaż, że sytuacja, na którą narzeka pracownik, nie jest jednoznacznie zła i nie

• • • • •

ma problemów, których nie można rozwiązać. Możesz nauczyć frustrata znajdowania pozytywnych aspektów każdego wydarzenia, np. poprzez zadawanie następujących pytań: „Jakie dobre strony ma sytuacja, na którą narzekasz?”, „Które z elementów tej sytuacji warto zachować?”. Zachęcaj do odpowiedzialności. Pracownik, który zaczyna na coś narzekać, może sądzić, że nie ma wpływu na daną sytuację. Zasugeruj mu, że może szukać rozwiązań problemów, które następnie może zaproponować zarządcom firmy. Chwal. Jeśli zauważysz pozytywne zmiany w zachowaniu niezadowolonego pracownika, nie zapomnij powiedzieć mu o tym, że widzisz jego starania.

• •

Jak przeprowadzić rozmowę z niezadowolonym pracownikiem?

• • • • • • • •

Rozmowę rozpocznij od spokojnego wysłuchania skarg. Wyraź swoje zrozumienie dla uczuć rozmówcy. Powstrzymaj się od odrzucania opinii tej osoby. Zadawaj pytania, aby lepiej zrozumieć stanowisko pracownika. Ustal, kto jest adresatem narzekań lub co jest przyczyną frustracji. Poproś o znalezienie pozytywnych stron sytuacji. Poproś o przedstawienie rozwiązań sytuacji. Podziękuj za zwrócenie uwagi na problem. Zarządzanie niezadowolonymi pracownikami jest trudne, dlatego dużą satysfakcję sprawia, gdy zauważymy, że sami zaczynają szukać recepty na swoją frustrację i brać odpowiedzialność za swoje samopoczucie w  pracy. Nasza kadra jest dla nas cenna – w  końcu jej członków szukaliśmy starannie i wybraliśmy ich ze względu na świetne kompetencje, spośród wielu innych kandydatów. Dlatego nie warto skreślać narzekającego pracownika z naszego zespołu, tylko znaleźć przyczyny jego zachowania.  Anna Duda

NR 11 – maj 2013

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu psychologii biznesu Dzięki czerwcowym szkoleniom z zakresu psychologii biznesu przedsiębiorcy mogą nauczyć się skutecznego zarządzania zespołem złożonym z różniących się od siebie jednostek, a także doskonalić własne umiejętności przywódcze. Dla tych, którzy są zainteresowani dogłębnym poznaniem tematu psychologii biznesu i zdobycia wykształcenia w tym kierunku przygotowaliśmy oferty studiów podyplomowych.

Skuteczne przywództwo – trening umiejętności menadżerskich

Opis Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy i doskonalenie umiejętności pełnienia ról kierowniczych. Uczestnicy kursu nauczą się, jak: elastycznie posługiwać się różnorodnymi stylami zarządzania, zostać liderem dla innych, wyznaczyć cele i kontrolować realizację zadań, inspirować siebie i podwładnych do realizacji zamierzonych celów, motywować pracowników do efektywniejszej pracy oraz rozwiązywać konflikty i twórczo je wykorzystywać. Termin 17-19.06.2013 r. Cena 2829,00 zł, przy zgłoszeniu do 03.06.2013 – 2435,40 zł Miejsce Dźwirzyno (Hotel Senator ****), ul. Wyzwolenia 35, 78-131 Dźwirzyno

Doradztwo personalne w zakresie psychologii biznesu

Termin do uzgodnienia

Miejsce ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 76B/1-2, 71-112 Szczecin

Organizator Teichert & Partners. Psychologia i biznes, www.teichert.pl

Organizator Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska Sp.j., www.szkoleniamasters.pl

Kontakt Magdalena Krzyżanowska, tel. 81 533 31 39, http://www.masterscsb.com.pl/front/page/get/54/ szkolenie_id:949/

Opis Celem szkolenia jest: odnalezienie źródeł własnej efektywności i kształtowanie skuteczności menedżerskiej oraz zdolności do osiągania sukcesów; rozumienie sytuacji, zjawisk i procesów pojawiających się w pracy szefa z uwzględnieniem tych, które oddalają lub przybliżają go do efektywności działań; podniesienie samoświadomości w zakresie obierania właściwych kierunków działań i eliminowania barier zaradności; trenowanie umiejętności stosowania narzędzi szefowskich modelujących efektywność pracowników, kształtowanie kompetencji do świadomego działania i budowania pozytywnych relacji z podwładnymi dla obopólnej skuteczności; rozwinięcie kreatywności w radzeniu sobie w trudnych/ problematycznych sytuacjach dla szefa, np. karanie, narzekanie, negowanie, nie wykonywanie zadań itp. oraz lepsze rozumienie siebie i innych, dzięki rozwijaniu kompetencji inteligencji emocjonalnej i podniesieniu poziomu samowiedzy.

Termin początek roku akademickiego – październik 2013 r. Cena 4200 zł (istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty) Miejsce ul. Mieszka I 61 c, 71-011 Szczecin Kontakt tel. 91 48 38 164, biuro.rektora@cb.szczecin.pl, http://www.cb.szczecin.pl/psychologia-w-biznesie.html-1

Zarządzanie różnymi typami osobowości

Cena 400 zł Miejsce do uzgodnienia

Kontakt tel. 792 030 042, monika@kreatywneszkolenia.pl

Opis Dzięki nabyciu wiedzy psychologicznej będącej bazą dla wielu kompetencji menedżerskich, każdy adept będzie mógł sprawniej zarządzać samym sobą oraz być członkiem zespołów lub ich liderem. To kierunek rozwoju, dzięki któremu można dołączyć do grupy ludzi będących motorem zmian społecznych i ekonomicznych. Studia podyplomowe dają możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji menedżerskich w oparciu o pogłębienie samoświadomości i analizę relacji zespołowej.

Organizator Collegium Balticum, www.cb.szczecin.pl

Termin do uzgodnienia

Organizator Kreatywne Szkolenia Monika Gabryel, www.kreatywneszkolenia.pl

Kontakt tel. 91 488 55 25, e-mail: info@teichert.pl

Psychologia w biznesie – studia podyplomowe

Psychologia dla szefa czyli klucz do efektywnego zarządzania ludźmi

Opis Firma szkoleniowo – doradcza pomaga w takich obszarach, jak: zarządzanie, sprzedaż, marketing i rozwój osobisty. Jej kadrę stanowią trenerzy biznesu i praktycy zarządzania oraz psychologowie, ekonomiści, socjologowie. Działa na rynku szkoleniowym od kilkunastu lat. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Współtworzy i prowadzi studia podyplomowe dla menedżerów i trenerów, a także aktywnie współpracuje z organizacjami studenckimi.

Opis Szkolenie uczy kadrę zarządzającą rozróżniać typy osobowości, które pracują w jego zespole. Kurs ma na celu nauczyć znajdowania odpowiedzi na następujące pytania: któremu pracownikowi powierzyć samodzielne podejmowanie trudnych decyzji? dla którego pracownika szczególnie istotna jest dobra atmosfera w pracy i przyjacielskie relacje? z którym pracownikiem w trakcie rozmowy powinieneś być wyjątkowo konkretny i rzeczowy? Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną dotyczącą osobowości, w szczególności koncepcję stylów charakteru, w skutecznym zarządzaniu pracownikami. Dzięki temu nie tylko lepiej zrozumieją zachowanie członków własnego zespołu, ale także i własne. Termin do uzgodnienia Cena brak danych Miejsce ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 76B/1-2, 71-112 Szczecin

Organizator Teichert & Partners. Psychologia i biznes, www.teichert.pl

Kontakt tel. 91 488 55 25, e-mail: info@teichert.pl, http://teichert.pl/szkolenia-dla-firm/ludzie.html

7


Psychologia zarządzania – studia podyplomowe

Opis Celem studium jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem w biznesie szeroko pojętej psychologii zarządzania oraz możliwości jej wykorzystania w procesie zarządzania ludźmi. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalających słuchaczom na praktyczne testowanie teorii i praw psychologii w zarządzaniu zespołami ludzi. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu objętego tematyką studiów.

Termin: 27-29.05.2013 r.

Organizator Topas Sp. z o.o., www.topas.com.pl

Cena 3465 zł

Kontakt tel. 91 814 94 81/86, podyplomowe@zpsb.szczecin.pl, http://www.zpsb.szczecin.pl/pl/dla-kandydatow/studiapodyplomowe/kierunki/psychologia-zarzadzania/ Opis W każdej organizacji sukces zespołu zależy od współpracy poszczególnych członków grupy. Coraz większe znaczenie przywiązuje się do typów osobowości pracowników i wynikającego z tego faktu odmiennego dla każdej jednostki stylu zarządzania. W psychologii od dawna rozważa się, czy większy wpływ na kształtowanie osobowości człowieka mają cechy dziedziczne, czy wychowanie i środowisko życia. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy poznają metody skutecznej komunikacji z pracownikami o odmiennych typach osobowości, będą rozumieli mechanizm funkcjonowania człowieka w organizacji i jego oddziaływanie na efekty pracy grupowej, a także potrafili rozpoznawać typy osobowości pracowników i członków zespołu oraz ich konsekwencje dla systemów motywacyjnych.

Termin do uzgodnienia

Miejsce Plac Zgody 1, 70-472 Szczecin

Kontakt tel. 91 453 01 55, biuro@profibiznesgroup.pl, http://szkolenia-treningi.pl/szkolenie/18/Zarzadzanie_ roznymi_typami_osobowosci/

Psychologia w Zarządzaniu Organizacjami z certyfikatem Franklin University – studia podyplomowe

Opis Psychologia w Zarządzaniu Organizacjami to kierunek niezwykle praktyczny i ciekawy z uwagi na różnorodność tematyczną, warsztatowy charakter zajęć oraz możliwość pogłębienia wiedzy o sobie. Kierunek ten pomaga praktykom w lepszym stopniu wykorzystać swój potencjał oraz rozwinąć kompetencje menedżerskie i interpersonalne.

8

Kontakt tel. 91 488 23 27, e-mail: biuro@unikadr.pl, http://www.unikadr.pl/index.php?kategoria=dla_ pracodawcow&strona=harmoiterm

Opis Szkolenie trwa 20 godzin i adresowane jest do osób, które chcą świadomie, dojrzale a przede wszystkim skutecznie zarządzać. Zakres treści koncentruje się na specjalistycznej wiedzy psychologicznej z obszaru komunikowania się z pracownikiem, właściwego motywowania, stawiania celów, jak i profesjonalnego udzielania informacji zwrotnych podwładnym. Metodologia pracy na szkoleniu opiera się na praktycznym wykorzystaniu prezentowanych treści. Cena 1100 zł Termin do uzgodnienia

Miejsce ul. Mazurska 42/4, 70-424 Szczecin

Organizator In Futuro Psychologia Biznesu

Kontakt szkolenia@infuturo.pl, http://www.infuturo.pl/oferta

Psychologia w zarządzaniu organizacjami – studia podyplomowe

Cena 3500 zł Miejsce al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin

Kontakt tel. 91 422 58 58, rekrutacja@wsb.szczecin.pl, http://www.wsb.pl/szczecin/kandydaci/studiapodyplomowe/kierunki/psychologia-w-zarzadzaniuorganizacjami-z-certyfikatem-franklin-university

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Szansa dla ICT”, którego celem jest dostosowanie kwalifikacji 320 pracowników ze 105 przedsiębiorstw do potrzeb branży ICT w województwie zachodniopomorskim. Cele szkoleniowe: poznanie zasad efektywnego zarządzania zespołem, rozwój

Cena 300 zł/ 1 dzień Miejsce ul. Kolumba 86-89,70-035 Szczecin

Termin brak danych

Organizacja pracy zespołu – HR-OPZ/TOPSZIT (EFS)

Termin 11-12.06.2013 r.

Psychologia kontaktu z pracownikiem – poziom ekspercki

Organizator Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, www.wsb.pl

Opis Szkolenie prowadzą profesjonalni trenerzy na stałe związani także z praktyczną stroną biznesu, co szczególnie cenią sobie jego uczestnicy. Poprzez atrakcyjne metody uczenia stwarzają uczestnikom doskonałe warunki doświadczenia sytuacji, w których mogą oni wykorzystać zdobytą wiedzę oraz przećwiczyć umiejętności w praktyce.

Organizator UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego, www.unikadr.pl

Organizator Profi Biznes Group Sylwia Majewska, www.szkolenia-treningi.pl

Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 22 417 01 97, biuroszczecin@topas.com.pl, http://www.topas.com.pl/projekty/szansa-dla-ict

Motywująca rozmowa oceniająca

Miejsce ul. Żołnierska 54 B, pokój 201, I piętro

Zarządzanie różnymi typami osobowości

Miejsce Topas Sp. z o.o. Oddział w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Termin początek roku akademickiego – koniec września 2013 r.

Organizator Biuro Studiów Podyplomowych i MBA, www.zpsb.szczecin.pl

umiejętności zarządzania w oparciu o praktyczne ćwiczenia i casy, doskonalenie nowoczesnych standardów zarządzania zespołem oraz nabycie umiejętności analizy zespołów.

Opis Studia podyplomowe z zakresu psychologii w zarządzaniu organizacjami są jednymi ze studiów z zarządzania, których celem jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania w wybranych sferach gospodarki. Duży nacisk został położony na zagadnienia, które podnoszą wartość zawodową absolwentów i są w praktyce użyteczne, zarówno w dużych korporacjach, jaki i small biznesie. W ramach wybranych kierunków studiów podyplomowych słuchacze mają możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych o charakterze branżowym, co pozwala na skuteczną konkurencję na współczesnym rynku pracy. Główne metody zajęć to: warsztaty praktyczne, zajęcia aktywizujące i problemowe oraz dyskusje warsztatowe.

Termin brak danych

Miejsce ul. Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Organizator Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, www.wsie.pl

Kontakt tel. 91 350 06 41, dziekanat@wsie.pl, http://www.wsie.pl/studia-podyplomowe/23.html

NR 11 – maj 2013

www.zmianynatak.pl


Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas propozycjami szkoleń i doradztwa z województwa zachodniopomorskiego, organizowanymi przez lokalne i ogólnopolskie instytucje szkoleniowe oraz doradcze. Więcej informacji oraz aktualną bazę szkoleń i doradztwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zmianynatak.pl oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Artystyczne Tradycyjne techniki plastyczne jako uzupełnienie projektowej wiedzy technicznej

Negocjacje handlowe i obrona marży

Opis Szkolenie, skrótowo nazywane kursem rysunku odręcznego, zostało opracowane specjalnie dla osób zajmujących się zarobkowo projektowaniem graficznym (pracującym w branży reklamy czy poligrafii), które w trakcie swojej zawodowej formacji nabyły jedynie kompetencje techniczne (wykształcenie informatyczne, lub inne nie- plastyczne). Każdy słuchacz, który spełni wszystkie wymagania programowe, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabytych umiejętnościach na oficjalnym druku MEN. W programie: podstawy kompozycji, perspektywy zbieżnej, światłocień i plastyka, studium rysunkowe martwej natury, studium rysunkowe postaci, studium barwne: malarstwo, ćwiczenia z wyobraźni. Termin możliwość uzgodnienia terminu Cena od 13,13 do 22,50 zł za godzinę lekcyjną Miejsce Szczecin

Organizator Ars Atelier, Szczecin

Marketing

Kontakt Ars Atelier, pl. Kilińkiego 3 (budynek WZDZ) lokal 160 (I piętro), 71-414 Szczecin, tel. 509 602 337, e-mail: info@arsatelier.pl, http://www.arsatelier.pl/Kurs-rysunku-odrecznego

Ekologia

Opis Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z obowiązkami podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym omówienie najnowszych zmian w przepisach zmieniających system opłat za korzystanie ze środowiska od roku 2013. Adresaci szkolenia to specjaliści ds. ochrony środowiska oraz pracownicy zajmujący się naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska w przedsiębiorstwie i przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w ramach działalności gospodarczej. W ramach szkolenia uczestnicy poszerzą wiedzę na temat wymagań prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska m.in. w zakresie sposobu naliczania opłat i prowadzenia niezbędnej sprawozdawczości, a także w zakresie zmian w systemie opłat wynikających z nowelizacji przepisów. Cena 400 zł

Miejsce Szczecin

Organizator SEKA S.A., Warszawa

Kontakt SEKA S.A. tel. 22 517 88 11, e-mail: szkolenia@seka.pl, http://www.seka.pl/pl/144/szkolenia_szczecin/1079/ zmiany_w_oplatach_za_korzystanie_ze_srodowiska_zasady_ naliczania_oplat

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt biuroszczecin@topas.com.pl lub monika.zaloga@topas.com.pl, tel. 91 880 29 06, http://www.topas.com.pl/projekty/szansa-dla-ict/

Marketing w mikro i małej firmie

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Efektywne zarządzanie” i skierowane jest do pracowników, właścicieli, wspólników mikro i małych firm (MMP) z województwa zachodniopomorskiego oraz z branż stanowiących szansę rozwoju naszego regionu. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu współczesnych metod i narzędzi marketingu w MMP. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki budowania marki firmy, przygotowywania drobnych materiałów promocyjnych, ofert, skutecznego pozyskiwania klientów i budowania relacji, e-marketingu itp. Podczas kursu uczestnik będzie mógł skonsultować problemy i wątpliwości z zakresu zarządzania finansami z wyspecjalizowanymi doradcami. Uczestnicy mają zapewniony m.in.: nocleg, poczęstunek, materiały i pakiety szkoleniowe.

Termin II edycja: czerwiec – lipiec 2013 r., III edycja: listopad 2013 r. – grudzień 2013 r., IV edycja: kwiecień – maj 2014 r., V edycja: lipiec – sierpień 2014 r.

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin 06.06.2013 r.

Termin 22.07.2013 r.

Organizator Topas Sp. z o.o.

Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska – zasady naliczania opłat

Opis Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszane są firmy z branży ICT i ich pracownicy. Projekt jest otwarty dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, mających jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim. Szkolenia skierowane są do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracujących lub mieszkających w woj. zachodniopomorskim, zatrudnionych jako specjaliści ICT ds. sprzedaży lub kontaktów z klientami oraz kadra kierownicza z firm ICT, ale również do właścicieli przedsiębiorstw. Każdy z uczestników weźmie udział w co najmniej 2 szkoleniach w ramach indywidualnie wybranej ścieżki. Istnieje możliwość poszerzenia ścieżki do 5 tematów szkoleniowych przewidzianych w projekcie. W projekcie przewidziano również COACHING – zindywidualizowane wsparcie poszkoleniowe dla kadry kierowniczej w zakresie wzmocnienia i usystematyzowania efektów szkoleń w celu wdrażania i stosowania jej w firmach ICT

Miejsce Szczecin i okolice (do uzgodnienia)

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

Kontakt Biuro Projektu, ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, http://www.efektywnezarzadzanie.4c.szczecin.pl/

9


Marketing i zarządzanie

Opis Kurs umożliwia poznanie głównych obszarów marketingu i zarządzania oraz omawia wpływ marketingu na zarządzanie przedsiębiorstwem. Dostarcza wiedzy na temat zakresu działań marketingowych wewnątrz przedsiębiorstwa, zarządzania pracą działu marketingu, wad i zalet telemarketingu oraz metod prezentacji produktu czy usługi. Krok po kroku objaśnia zasady konstruowania planu marketingowego, a także przygotowywania i przeprowadzania badań marketingowych. Zalety kursu: omówienie najważniejszych nowoczesnych narzędzi marketingowych i praktyczne przykłady ich zastosowania, informacje na temat sztuki autoprezentacji, efektywny system powtórek, opieka doświadczonego nauczyciela, możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu.

Termin możliwość uzgodnienia terminu

Cena 89 zł/ mc

Miejsce e-learning

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, Poznań

Finanse dla menedżerów

Kontakt Infolinia ESKK tel. 801 101 909, 61 879 32 67, http://eskk.pl/kurs-marketing-zarzadzanie

Cena 2890,50 zł

Miejsce Dźwirzyno

Organizator MASTERS CSB, Lublin

Jak założyć i prowadzić własną firmę

Opis Praktyczny poradnik poruszający wszystkie aspekty prowadzenia firmy. Umożliwia zdobycie fachowej wiedzy na temat kolejnych etapów zakładania firmy, a także szczegółów dotyczących jej późniejszego funkcjonowania. Kurs omawia funkcjonujące w Polsce prawne formy działalności gospodarczej, uczy przeprowadzania analizy rynku i sporządzania planu biznesowego. W materiałach omówiono szczegółowo zagadnienia z dziedziny zarządzania, marketingu, public relations, polityki personalnej, spraw kadrowych, rachunkowości, księgowości i podatków. Zalety kursu: przejrzyste przykłady, aktualne teksty prawne dołączane do każdego pakietu lekcyjnego, dotyczące zagadnień omawianych w lekcji, opieka doświadczonego nauczyciela. Cena 83 zł/ mc

Miejsce e-learning

Certyfikat Administrator i programista Business Intelligence

Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, Poznań

Kontakt Infolinia ESKK tel. 801 101 909, 61 879 32 67, http://eskk.pl/kurs-marketing-zarzadzanie

Finanse Zarządzanie finansami w mikro i małej firmie

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Efektywne zarządzanie” i skierowane jest do pracowników, właścicieli, wspólników mikro i małych firm (MMP) z województwa zachodniopomorskiego oraz z branż stanowiących szansę rozwoju regionu. Cel szkolenia dotyczy kształtowania i doskonalenia kompetencji z zakresu zarządzania finansami w MMP, m.in.: zobowiązania podatkowe, umowy handlowe, zabezpieczenie roszczeń, zarządzanie płynnością finansową, zarządzanie długiem, wycena przedsiębiorstw, źródła pozyskiwania kapitału, rynki finansowe, inżynieria finansowa, instrumenty zwrotne, nowoczesne oprogramowanie do zarządzania finansami w firmie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania problemów z zakresu zarządzania finansami z wyspecjalizowanymi doradcami. Termin II edycja: czerwiec – lipiec 2013 r., III edycja: listopad – grudzień 2013 r., IV edycja: kwiecień – maj 2014 r., V edycja: lipiec – sierpień 2014 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin i okolice (do uzgodnienia)

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

10

Kontakt Biuro Projektu, ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, http://www.efektywnezarzadzanie.4c.szczecin.pl/

Kontakt fax: (81) 532 50 62, tel.: (81) 534 13 01, 533 31 39, mnocun@masterscsb.com.pl, http://www.masterscsb.com.pl/ front/page/get/54/szkolenie_id:818/

Informatyka

Termin możliwość uzgodnienia terminu

Termin 17-19.06.2013 r.

Opis Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie, stworzenie zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym, prezentacja podstawowych narzędzi praktycznych z zakresu zarządzania finansami, optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach. Program przekazuje wiedzę w obszarze zastosowania podstawowych pojęć z dziedziny finansów, uczy sposobu interpretowania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych, uczy na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w firmie. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i prezentacyjnej. Uczestnicy szkolenia posiądą podstawową wiedzę z zakresu finansów krótko, jak i długoterminowych.

Opis Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia to wiedza oraz umiejętności praktyczne związane z tworzeniem baz danych dla Analysis Services i kostek OLAP, zarządzanie i administracja rozwiązaniami Analysis Services. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft ze ścieżki MCTS: 70-448 TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance. Dzięki przeprowadzanym testom i wykonanym ćwiczeniom w trakcie szkolenia warsztatowego słuchacze mogą porównać swoją początkową wiedzę oraz postęp po jego zakończeniu. Umożliwi to komfort oraz bezstresowe zdanie egzaminu Microsoft 70-448. Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: dobra znajomość języka angielskiego, wiedza praktyczna dotycząca Transact-SQL, relacyjnych baz danych, hurtowni danych (kostek OLAP), znajomość praktyczna programu SSMS oraz BIDS, umiejętność tworzenia i publikowania raportów SSRS, podstawowa wiedza z zakresu systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz jego kluczowych funkcji. Termin 17.06.2013 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Altkom, Warszawa

Kontakt Anna Strycharska, tel. 22 460 52 14, e-mail: anna.strycharska@altkom.pl, http://szkolenia.altkom.pl/projekt-zachodniopomorski-bazydanych-baza-zachodniopomorskiego-biznesu.html

Corel Draw – tworzenie grafiki na potrzeby publikacji

Opis Kurs przeznaczony jest dla osób chcących opanować umiejętność posługiwania się profesjonalnym programem do tworzenia grafiki wektorowej, wizytówek, bannerów reklamowych oraz przygotowaniem prezentacji i wydruku utworzonego projektu. Projekt jest otwarty, skierowany do samozatrudnionych/mikro i małych przedsiębiorstw z branży ICT prowadzących działalność w zakresie projektowania stron www (PKD 62.01), mających siedzibę lub oddział na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz ich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

NR 11 – maj 2013

www.zmianynatak.pl


Prawo

pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego. W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne. Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godzinach 9:00-16:00, natomiast grupy szkoleniowe liczą 12 osób. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za szkolenia ani egzaminy.

Termin 17.06.2013 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybrane zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Miejsce Szczecin

Organizator Topas Sp. z o.o. Oddział Szczecin

Kontakt Daniel Florea, tel. 22 460 99 52, e-mail: szczecin@topas.com.pl, http://www.topas.com.pl/projekty/web-nie-od-paradyprofesjonalni-tworcy-serwisow-internetowych/

Zarządzanie projektami PRINCE2®+kontrola projektu+kurs praktyczny

Opis Program szkolenia obejmuje warsztat wprowadzający, harmonogramowanie projektu, praktyczne aspekty pracy managera oraz grę i mentoring. Ścieżka szkoleniowa przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów, członków zarządu przedsiębiorstw i organizacji, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów, którzy chcą rozwinąć umiejętności w planowaniu i kontroli projektu.

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt Rafał Droździewicz, tel. 91 880 29 05, e-mail: szczecin@altkom.pl lub rafal.drozdziewicz@altkom.pl, http://szkolenia.altkom.pl/projekt-zachodniopomorskiproject-manager-w-mikro-i-malych-przedsiebiorstwach-ict-wojzachodniopomorskiego.html

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Efektywne zarządzanie” i skierowane jest do pracowników, właścicieli i wspólników mikro i małych firm (MMP) z województwa zachodniopomorskiego z branż stanowiących szansę rozwoju naszego regionu. Podczas szkolenia uczestnicy będą doskonalić swoje kompetencje z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w MMP. Tematyka poruszana na kursie dotyczyć będzie m.in. planowania rozwoju pracowników, tworzenia profili kompetencyjnych, oceny pracy, elementów prawa pracy, zarządzania szkoleniami, zarządzania personelem i ich motywowanie, itp. Uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość skonsultowania wszelkiego rodzaju problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z wyspecjalizowanymi doradcami. Uczestnicy mają zapewniony m.in. nocleg, poczęstunek, materiały i pakiety szkoleniowe. Termin II edycja: czerwiec – lipiec 2013 r., III edycja: listopad – grudzień 2013 r., IV edycja: kwiecień – maj 2014 r., V edycja: lipiec – sierpień 2014 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin i okolice (do uzgodnienia)

Organizator 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz wraz z Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon

Kontakt Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin, tel. 91 486 15 69, 486 15 74, 487 59 83, fax 91 487 85 22, e-mail: sczfrdl@wsap.szczecin.pl, http://frdl.szczecin.pl/centrum/szkolenia/2013_05_28_kpa1.pdf

Dostęp do informacji publicznej w praktyce administracyjnej

Miejsce Szczecin

Zarządzanie kapitałem ludzkim w mikro i małej firmie

Cena 320 zł + 23% vat Miejsce Szczecin

Organizator Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Termin 28.05.2013 r.

Termin 01.07.2013 r.

Organizator Altkom, Warszawa

Opis Szkolenie jest adresowane do pracowników urzędów miast, gmin i powiatów oraz ich jednostek organizacyjnych przygotowujących decyzje administracyjne. Prowadzący to praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy w administracji samorządowej. W ciągu ostatnich 3 lat przeszkolił blisko 5000 osób na terenie całej Polski, głównie pracowników administracji samorządowej (j.s.t. oraz ich jednostki organizacyjne) z zakresu procedur administracyjnych (KPA, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej).

Kontakt Biuro Projektu, ul. Janosika 8, pok. 119, Szczecin, tel. 91 881 26 90, http://www.efektywnezarzadzanie.4c.szczecin.pl/

Opis Szkolenie obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: formy udostępniania informacji publicznej i postępowanie w sprawie udzielenia informacji w praktyce administracyjnej. Podczas szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: jakie kategorie informacji podlegają udostępnieniu, a jakie nie? Jakie są koszty i terminy związane z udostępnianiem informacji? Jakie są konsekwencje odmowy udostępnienia informacji, która powinna być udostępniona? Jakie informacje i dokumenty powinny być udostępniane na wniosek, a jakie zamieszczane w biuletynie? Szkolenie jest adresowane do pracowników urzędów miast, gmin i powiatów oraz ich jednostek organizacyjnych przygotowujących decyzje administracyjne. Termin 27.05.2013 r. Cena 320 zł + 23% vat Miejsce Szczecin

Organizator Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Kontakt Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin, tel. 91 486 15 69, 486 15 74, 487 59 83, fax 91 487 85 22, e-mail: sczfrdl@wsap.szczecin.pl, http://frdl.szczecin.pl/ centrum/szkolenia/2013_05_27_dostep.pdf

Tematyka unijna Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich tych, którzy widzą możliwości rozwoju jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą Ośrodka, doradcy starają się znaleźć optymalne rozwiązanie problemów, opierając się na informacjach i materiałach przekazanych przez uczestników. ROEFS doradza na każdym etapie: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji projektu, przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS.

11


Operator harwestera lub pilarki

Termin do uzgodnienia Cena bezpłatne, usługi doradcze są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce Szczecin

Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Kontakt tel. 91 43 29 313, fax: 91 43 29 309 tel. kom. 691 730 300, http://szczecin.roefs.pl/doradztwo/pytania-i-odpowiedzi/ wiadomosc/w/doradztwo-11/

Zawodowe Kurs do prac wysokościowych

Opis Kurs przygotowuje do prac wysokościowych wykonywanych techniką alpinistyczną. Część teoretyczna: omówienie zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz występujących zagrożeń, organizacja stanowiska roboczego, zasady budowy stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych, omówienie wyposażenia osobistego. Część praktyczna: nauka węzłów, budowa stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych, zasady autoasekuracji, zjazdy na linie, podchodzenie po linie, pokonywanie węzłów na linie w podchodzeniu i zjeździe, przepinki.

Termin na zgłoszenie

Cena 450 – 500 zł

Miejsce Szczecin

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Perspektywa dobrej pracy”. Oferowane są: indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym (4 godziny) oraz pośrednikiem pracy (4 godziny) prowadzące do przygotowania Indywidualnego Planu Działania dla każdego/ej z Uczestników/ czek, w celu wyboru najlepszej możliwej ścieżki dalszej kariery zawodowej; szkolenia z aktywizacji zawodowej w skład, których wchodzą: szkolenia z podstawowej i specjalistycznej tematyki leśnictwa (40 godzin) oraz aktywnego poszukiwania pracy (24 godziny); szkolenia specjalistyczne na operatora harwestera (6 osób – 99 godzin) lub pilarki (6 osób – 144 h). Poza tym w ramach projektu przewidziano m.in. stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz na szkolenia, catering w trakcie zajęć szkoleniowych, pomoce szkoleniowe. Uprawnionymi do udziału w Projekcie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące kryteria: osoba w wieku 15-24 lata, zamieszkująca powiat choszczeński, gryfiński, łobeski, pyrzycki lub stargardzki, pozostająca bez zatrudnienia – bezrobotna lub nieaktywna zawodowo (w tym ucząca się lub kształcąca), chętna i gotowa do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu projektu. Termin maj-wrzesień 2013 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt tel. 91 449 60 78, e-mail: perspektywa@zut.edu.pl, http://www.perspektywa.zut.edu.pl/

Organizator Szkoła Wspinania Geronimo, Szczecin

Kontakt Marcin Tomaszewski, www.uslugi-wysokosciowe.com.pl, tel. 501 748 504

Kurs elektryka budowlanego powyżej 1 kV

Monter stolarki okiennej

Opis Szkolenie obejmuje szkolenie bhp, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, technologię demontażu stolarki drzwiowej i okiennej, techniki montażu stolarki drzwiowej i okiennej, techniki obróbki drzwi i okien, rysunek techniczny oraz kalkulację kosztów. Cena szkolenia obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, odzież roboczą, materiały dydaktyczne. Termin możliwość uzgodnienia terminu

Cena 1200 zł

Miejsce Szczecin

Termin 29-30.06.2013 r., lipiec 2013 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizator Centrum Szkoleniowe Monika Gielar, Szczecin

Organizator EKSPERT Maciej Mrozek, Szczecin

Kontakt ul. Szarotki 7 71-604 Szczecin, tel. 509 743 053, 509 824 154 tel./fax 91 422 31 26, e-mail: biuro@gielar.pl, http://www.centrumszkoleniowe.net.pl/page.php?55

Monter rusztowań

Opis Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Zachodniopomorski Stabilizator Kwalifikacji” i jest to kurs zawodowy dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego z branży budowlanomontażowej. Udział w szkoleniu zapewni nabycie wiedzy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie uprawnień montera rusztowań. Termin do ustalenia Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, Szczecin

12

Opis Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „KUŹNIA ZAWODÓW – dla zachodniopomorskiej branży budowlano-montażowej”. Szkolenie adresowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego z branży budowlano-montażowej. Kurs kończy się zewnętrznym egzaminem, którego zdanie daje kwalifikacje i certyfikat. Szkolenie będzie odbywać się zgodnie z odpowiednią podstawą prawną kursu i kwalifikacji zawodowych. W ramach wsparcia uczestnicy szkolenia otrzymają: udział w kursie, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, jednokrotne podejście do egzaminu.

Kontakt tel. 91 433 29 26, 882 059 248, e-mail: biuro@projekt-zsk.pl, www.projekt-zsk.pl

Miejsce Szczecin Kontakt tel. 728 450 317, kuznia@ekspert-szkolenia.pl, http://www.kuznia.ekspert-szkolenia.pl/o-projekcie

Zdrowie i uroda Makijaż permanentny

Opis Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin. Program: parametry makijażu permanentnego (kolor, technologia, igła), rodzaje igieł i barwników w MP, podstawy morfologii twarzy, przeciwwskazania do wykonania MP (bezwzględne i względne), znieczulenie do zabiegu – rodzaje znieczuleń i bezpieczeństwo ich stosowania, zajęcia praktyczne – prowadzenie linii na skórkach, zajęcia praktyczne – mikropigmentacja powiek – kreska górna i dolna, typy brwi i ich dopasowanie do kształtu oczu, techniki mikropigmentacji brwi (włos po włosie, cieniowanie, wypełnianie ubytków w naturalnym łuku brwiowym), zasady postępowania po zabiegu mikropigmentacji, korekta makijażu – dlaczego jest konieczna, zajęcia praktyczne – makijaż brwi, powikłania po zabiegu, najczęściej popełniane błędy w MP, makijaż

NR 11 – maj 2013

www.zmianynatak.pl


permanentny w planie innych zabiegów kosmetycznych, dermatologicznych i stomatologicznych (toksyna botulinowa, wypełnienia kwasem hialuronowym, zabiegi eksfoliacyjne, leczenie stomatologiczne), zasady postępowania z odpadami medycznymi, zajęcia praktyczne – konturowanie ust, wypełnianie ust, korekta asymetrii. Szkolenie odbywa się grupach 4 osobowych. Uczestnicy mają zapewnione niezbędne materiały i modelki.

Inne Social media jako narzędzie służące kreowaniu wizerunku szkoły

Termin nabór ciągły

Cena 600 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Profesja Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o., Szczecin

Kontakt tel. 91 433 50 64, 485 14 35, szczecin@profesja.edu.pl

Wizaż i stylizacja

Opis Modułowy program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: wizaż i stylizacja, fryzjerstwo – dobieranie uczesań do typu urody, okazji, makijaż – makijaż na dzień, do pracy, wieczorowy, okazjonalny, ślubny – dobieranie odpowiedniego makijażu do typu urody, kamuflowanie niedoskonałości, triki w makijażu, ubiór – elementy kompozycji i analiza kolorystyczna, stylizacja dzienna, wieczorowa, okazjonalna, ślubna, dobieranie ubioru do typu urody, ukrywanie niedoskonałości, korzystanie z katalogów mody, nowe trendy, przygotowywanie modelek do pokazów mody, przygotowywanie modelek do sesji zdjęciowych.

Cena 1000 zł

Miejsce Szczecin

Termin nie został jeszcze dokładnie ustalony Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin

Organizator Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Termin możliwość uzgodnienia terminu

Opis Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej oświatą oraz ich pracowników – nauczycieli. Czym są social media? Co odróżnia media społecznościowe od mediów przemysłowych? Czy szkole potrzebne są media społecznościowe? Jakie media społecznościowe mogą być użyte w procesie kreowania marki szkoły? W jaki sposób można wykorzystać narzędzia, takie jak: facebook, youtube, blog, twitter, google+ w budowaniu pozycji szkoły na lokalnym rynku usług edukacyjnych oraz w środowisku? Analizę powyższych zagadnień oraz odpowiedzi na wiele innych pytań poznają uczestnicy szkolenia, w tym także przeanalizowana zostanie skuteczność wykorzystania powyższych narzędzi poprzez analizę konkretnych projektów funkcjonujących w przestrzeni Internetu.

Kontakt Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin, ul. J. Sowińskiego 68, tel. 91 435 06 22 e- mail:sekretariat@zcdn.edu.pl, http://www.zcdn.edu.pl/dokumenty/oferta_szkolen_ ZCDN_2012_2013.pdf

Organizator Centrum Szkoleniowe Monika Gielar, Szczecin

Kontakt ul. Szarotki 7, 71-604 Szczecin, tel. 509 743 053, 509 824 154, tel./fax 91 422 31 26, e-mail: biuro@gielar.pl, http://www.centrumszkoleniowe.net.pl/page.php?80

Indywidualne doradztwo biznesowe

Działalność gospodarcza Przodownicy biznesu – Innowacje a konkurencyjność

Opis Program Przodownicy Biznesu powstał z myślą o studentach, absolwentach, doktorantach i pracownikach naukowych, którzy chcą otworzyć własny biznes i wierzą, że odniosą sukces na rynku. W ramach Programu uczestnicy otrzymają cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów biznesowych, których celem jest przygotowanie Przodowników do napisania profesjonalnych biznesplanów, a w efekcie do założenia i prowadzenia własnej firmy (spin off/spin out). Adresaci to studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od zakończenia studiów), doktoranci lub pracownicy naukowi – uczący się lub pracujący na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program: analiza marketingowa nowych produktów/usług wprowadzanych na rynek, prawne, podatkowe i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, analiza problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju firmy, analiza ekonomiczna biznesplanu z uwzględnieniem ryzyka i opłacalności, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, zagadnienia nieuczciwej konkurencji, elementy zarządzania, marketingu i PR.

Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Szczecin Kontakt Biuro projektu: ul. Piłsudskiego 17/3C, 70-460 Szczecin, tel. 91 820 15 13 lub 91 820 15 18, przodownicy@syscopolska.pl, http://www.przodownicybiznesu.pl/?dir=co-ijak&sub=program-szkolenia

Termin 01.06.2013 r. Cena bezpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejsce Drawsko Pomorskie

Organizator Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o., Poznań

Kontakt Marcin Kiecana, tel. 516 156 927

Sprzedaż i obsługa klienta w języku angielskim

Termin 22.-23.06.2013 r.; 06-07.07.2013 r.

Organizator Sysco Polska Sp. z o.o., Warszawa

Opis Adresatami szkolenia są osoby zamieszkałe, kształcące się lub zatrudnione na terenie woj. zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów. Program szkolenia obejmuje m.in. dobór formy prowadzenia działalności i formy opodatkowania. Doradztwo odbywa się w ramach projektu ”SPIN OFF/SPIN OUT – powiązanie nauki z biznesem”.

Opis Celem szkolenia jest usprawnienie komunikacji, zwiększenie precyzji wypowiedzi oraz zapoznanie się z technikami obsługi różnych rodzajów klientów w zakresie sprzedaży. Szkolenie skierowane jest do osób, pragnących zwiększyć kompetencje językowe i umiejętności związane ze sprzedażą. Program szkolenia obejmuje typologię klientów – z kim mamy na co dzień do czynienia, badanie potrzeb klientów – jakie pytania zadawać, a jakich nie zadawać, prezentację produktu, sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami klienta. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim w formie warsztatowej z wykorzystaniem materiałów odpowiednich dla osób ze znajomością języka angielskiego od poziomu A2 do B2. Termin 08-09.06.2013 r.

Cena 480 zł

Miejsce Szczecin

Organizator Hutchinson Institute, Szczecin

Kontakt tel. 609 110 038, e-mail: szczecin@hutchinson.org, http://zmianynatak.pl/szkolenie/53abf.html, www.hutchinson.org.pl

13


BLOG PRACODAWCY Zmiany w podatku VAT pozostają tematem aktualnym od początku roku. Część zmian weszła w życie 1 stycznia 2013 roku, część 1 kwietnia 2013 roku, są jednak i takie, które zaczną obowiązywać dopiero od przyszłego, 2014 roku. Co już w tym zakresie obowiązuje, a czego pracodawcy mogą spodziewać się za kilka miesięcy? Zmiany, które wynikają z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obejmują przepisy, które doprecyzowują, porządkują pojęcia, definicje legalne, przepisy dotyczące stawek obniżonych, stawki 0%, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, zasad wystawiania faktur, obliczania podatku naliczonego.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 roku Nowelizacja ustawy wprowadziła nową definicję terenów budowlanych, zgodnie z  którą są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z  decyzją o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu w przypadku, kiedy planu zagospodarowania przestrzennego nie ma. Podatkiem VAT objęta będzie tym samym sprzedaż terenów, które są określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wyżej wymienionej decyzji. Zmianie uległa również definicja eksportu towarów (uelastyczniono stosowanie stawki 0%) przy eksporcie towarów, który następuje, gdy procedura wywozu towarów została rozpoczęta na terytorium Polski oraz w innym państwie członkowskim UE (wcześniej tylko na terytorium Polski). Ustawodawca sprecyzował także definicję importu towarów uznając za import przewóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Doprecyzowano ponadto kwestię opodatkowania w tym zakresie – podlega mu import towarów, który miał miejsce na terenie Polski. Podniesiona została stawka podatku VAT z  8% do 23% na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła, rzemiosło ludowe i  artystyczne, jak również na… kawę z mlekiem. Od czarnej, aromatycznej kawy trzeba było odprowadzać podatek w wysokości 23%, za tą z mlekiem, traktowaną jako napój mleczny – 8%. Właściciele kawiarni korzystali z  luki w  prawie do kwietnia. Niestety przepisy zostały doprecyzowane, luka nie jest już aktualna, a  konsumenci za czarną z  mlekiem muszą teraz płacić więcej. Na tym nie koniec – objęte 23% stawką podatku VAT będą również projekcje filmów oraz usługi związane z nagraniami wideo. Podatkiem objęte zostały również materiały reklamowe, informacyjne, czyli ulotki, foldery w przypadku korzystania z nich do prowadzenia działalności gospodarczej. Jako prezenty o niewielkiej wartości nadal mogą być zwolnione z podatku. Istotna jest argumentacja.

14

Katarzyna Zabawa – doradca podatkowy, księgowa oraz prokurent w firmie GOBBS Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. w Szczecinie. Od 16 lat oferuje usługi w aspektach księgowych i podatkowych, ale także w zarządzaniu personelem firmy.

Na szczęście próbki produktów nie zostały objęte podatkiem od towarów i usług, jednakże zmieniła się ich definicja, która może sprawiać problemy interpretacyjne. Próbka to egzemplarz, który ma na celu promocję sprzedaży. Nie może tym samym służyć do zaspokojenia potrzeb odbiorcy.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 stycznia 2014 roku W styczniu zacznie obowiązywać generalna zasada mówiąca o tym, że obowiązek podatkowy będzie powstawać z chwilą dokonania dostawy towarów lub z chwilą wykonania usługi. W sposób szczególny zostanie ona określona dla wybranych towarów i usług (odstępstwa). Doprecyzowanie obejmie podstawę opodatkowania, bowiem będzie nią wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą usługodawca ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Możliwa będzie korekta podstawy opodatkowania, w sytuacji gdy niemożliwe jest uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Wprowadzona zostanie generalna zasada, na mocy której prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów powstał tak zwany obowiązek podatkowy. W  życie wejdą przepisy wprowadzające wymogi, które będą warunkowały prawo do dokonania odliczenia od otrzymanej przez podatnika faktury, która dokumentuje dostawę towarów w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, kiedy w stosunku do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Istotne będą również zmiany dotyczące fakturowania. Zmiany wyeliminują faktury wewnętrzne, wprowadzą możliwość wystawiania faktur uproszczonych i zbiorczych, zapewnią równe traktowanie faktur papierowych i elektronicznych, które są nie tylko wygodne, bezpłatne, dbają o  środowisko, ale i  zajmują mało miejsca. Nie będzie obowiązku wystawiania faktur w stosunku do czynności zwolnionych z podatku VAT, chyba że nabywca takiej faktury zażąda.

NR 11 – maj 2013

www.zmianynatak.pl


BLOG PRACOWNIKA W poprzednim numerze miesięcznika zasygnalizowaliśmy, w tym omawiamy szerzej, zmiany w przepisach dotyczących podroży służbowych, jakie weszły w życie 1 marca 2013 roku. Mowa o rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Zastąpiło ono dwa poprzednio obowiązujące rozporządzenia. Na mocy obowiązującego rozporządzenia pracownikowi przysługują następujące należności: diety, zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejskiej, noclegów, inne niezbędne udokumentowane wydatki (określone lub uznane przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb).

Wyższe diety Dieta krajowa od marca 2013 roku wzrosła z 23 złotych do 30 złotych. Zmienił się sposób określania wysokości diety w przypadku, kiedy pracownik ma zapewnione częściowe wyżywienie. Procentowo przedstawia się to następująco: śniadanie stanowi 25% diety, obiad – 50% diety, zaś kolacja również 25% diety. Dieta nie przysługuje pracownikowi w sytuacji, gdy ma on zapewnione całodzienne wyżywienie. Ponadto również wtedy, gdy podróż służbowa (przewidziana na jeden dzień) będzie trwała krócej aniżeli 8 godzin. 50% diety można wykorzystać, gdy podróż jednodniowa zajmie od 8 do 12 godzin. Jeżeli podróż służbowa przekroczy 12 godzin to dieta będzie przysługiwała w pełnej wysokości. Rozliczanie podróży trwających dłużej niż dobę nie ulegnie zmianie, co oznacza, że za każdą dobę będzie należna dieta w pełnej wysokości. W przypadku doby niepełnej, ale rozpoczętej dieta w wysokości 50% przysługuje do 8 godzin.

Ryczałt z tytułu delegacji Wyższa dieta sprawi, że zmianie ulegnie kwota ryczałtu, choć jego obliczanie będzie analogiczne z poprzednio obowiązującymi przepisami. Na pokrycie kosztów: dojazdu środkami komunikacji miejskiej – przeznaczono 20% diety, czyli 6 złotych, noclegu – przeznaczono 150% diety, czyli 45 złotych. W przypadku noclegów nowe rozporządzenie wprowadziło pewne obostrzenia. Pracownik otrzyma zwrot kosztów noclegu jeżeli przedstawi rachunek, a doba hotelowa nie przekroczy dwudziestokrotności stawki diety, czyli 600 złotych. Oczywiście za zgodą pracodawcy możliwe będzie uzyskanie zwrotu za nocleg mimo przekroczenia tego limitu.

• •

Anna Nowysz – licencjonowany doradca zawodowy. Od 16 lat udziela porad w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia oraz budowania kompetencji za pomocą właściwie dobranych szkoleń. Jej usługi doradcze opierają się na indywidualnym ustaleniu predyspozycji zawodowych, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego, jak i sytuacji życiowej klienta.

Zwrot za nieudokumentowane delegacje Pracownikowi, który nie przedstawi stosownych dokumentów poświadczających poniesione przez niego koszty, tj. faktur, rachunków, biletów, paragonów, będzie przysługiwało prawo do zwrotu kosztów przejazdu w wysokości ceny biletu świadka transportu, który będzie określony przez pracodawcę.

Docelowe państwo podróży służbowej Nowe przepisy wprowadziły udogodnienie dla pracodawców, którzy łatwiej mogą obliczyć wysokość diet w sytuacji, kiedy pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki w  więcej niż jednym kraju. Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013 roku umożliwia pracodawcy ustalenie kilku państw docelowych podróży pracownika, a nie jak to miało miejsce wcześniej – tylko jednego. Takie rozwiązanie sprawia, że nie będzie już mowy o wątpliwościach pracodawców odnośnie stawki diety pracownika, który przemieszcza się między kilkoma krajami.

Zaliczki na wyjazdy służbowe Pracownik udający się w podróż służbową powinien dostać zaliczkę na zagraniczny wyjazd. Zgodnie z art. 20 rozporządzenia kwota ta powinna być wypłacona w walucie obcej, chyba że pracownik wyrazi zgodę na jej wypłatę w złotych, oczywiście w  wysokości, która będzie stanowić równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej. Kwota ta jest przeliczana według średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej przez NBP (na dzień wypłaty zaliczki).

Koszty leczenia pracownika za granicą Pracownik, który zachoruje podczas wyjazdu służbowego poza granicami kraju będzie leczony za pieniądze… pracodawcy. Zwrot kosztów leczenia pracownikowi przysługuje właśnie od pracodawcy, oczywiście z pominięciem świadczeń udzielanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Nie należy jednak traktować wyjazdu służbowego jako sposobności do wykonywania zabiegów chirurgicznych, które nie są konieczne, zakupu tabletek, protez – czy to ortopedycznych, czy dentystycznych, ani okularów, za nie bowiem zwrotu pracownik nie otrzyma.

15


www.zmianynatak.pl to: codziennie aktualizowana baza szkoleń i doradztwa bieżące informacje z sektora usług szkoleniowych i doradczych

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco ze szkoleniami i doradztwem w województwie zachodniopomorskim!

wywiady ze specjalistami na tematy związane z zarządzaniem firmy w procesie zmian cenne porady i wskazówki finansowe, prawne i inne przydatne dla pracodawcy i pracownika

LIDER PROJEKTU GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin tel. +48 91 424 40 72, fax +48 91 421 06 56 e-mail: szczecin@gos-polska.pl, www.gos-polska.pl

PARTNER PROJEKTU Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej PrzedsiębiorczoścI Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin tel. 91 422 22 58, fax 91 422 22 38 e-mail: sekretariat@irszczecin.pl, www.irszczecin.pl

ZmianyNaTAK.pl nr 11 maj 2013  

Czy biznes potrzebuje psychologii?Biznes społecznie odpowiedzialny? Czy sukcesu i kreatywności można się nauczyć? Zarządzanie (nie)zadowolon...

Advertisement