Page 1

VEILIG pinnen met je mobiele telefoon

Positioning Paper 2009


VEILIG pinnen met je mobiele telefoon Achtergrond Met het verdwijnen van het Nederlandse betaalproduct PIN is de weg naar een SEPA oplossing voor het betaalverkeer definitief ingeslagen. EURO-WALLET heeft het betaalplatform ZMAZZ ontwikkeld. ZMAZZ maakt PINNEN met een mobiele telefoon in de gehele Euro Zone mogelijk en biedt onder de huidige Nederlandse/Europese wet en regelgeving omtrent het betalingsverkeer met name een aantrekkelijk alternatief voor Cash transacties en derhalve voor de zogenaamde Low Value Payments. Dit Position Paper gaat verder in op de voordelen van het betaalproduct ZMAZZ ten opzichte van huidige en toekomstige betaal(kaart)systemen en cash betalingen in Europa. Als gevolg van SEPA zullen nieuwe betaalkaartsystemen worden geïntroduceerd met de nodige implicaties voor zowel o.a. de detailhandel/toonbankinstellingen als ook de gebruiker/consument. IMPLICATIES : 1. Hogere kosten: Nieuwe SEPA betaalkaarten zijn zeer waarschijnlijk duurder dan PIN. De kosten van de vervangende producten als V-Pay en Maestro, liggen hoger dan het Nederlandse PIN.De door Mastercard voorgestelde interchange @ 0,2% van de transactiesom ( bij een betaling van € 45 is dit al € 0,09, naast de overige fees die voor acquirers al snel € 0,12 per transactie belopen). Het langdurig aanbeiden van debit card transacties voor € 0,05 door de Nederlandse acquirers is op lange termijn moeilijk haalbaar. 2. Nieuwe investeringen: De detailhandel heeft besloten om mee te werken aan een overgang naar EMV en zal derhalve een nieuwe investering in hardware moeten doen 3. Langere transactietijd: Een chiptransactie is trager dan een magneetstriptransactie. Er vindt een interactie plaats tussen de terminal en de kaart (bij magneetstrip niet) en het protocol waarmee een dergelijke transactie wordt afgehandeld is complexer. 4. Minder Nederlandse inbreng: met het verdwijnen van nationale betaalproducten zal ook de zeggenschap over die producten verdwijnen. Debiten creditcardtransacties zullen in Europa over een Amerikaanse infrastructuur gaan.

Maatschappelijk belang EURO-WALLET stelt dat het van maatschappelijk belang is ( Cashless / Low Value Payments ) dat er naast de bekende internationale kaartsystemen een alternatief wordt geadopteerd dat aan de volgende eisen voldoet: -

kostenniveau gelijk aan of lager dan dat van PIN alternatief voor Cash internationaal (minimaal Europees) inzetbaar transactiesnelheid op het niveau van PIN veiligheid minimaal gelijk aan de laatste eisen inzake kaartsystemen - breed inzetbaar betaalsysteem (peer to peer, online betalingen, kassabetalingen, parking, vending machines et cetera) - laagdrempelig te gebruiken door consumenten als ook door zakelijke klanten - SEPA compliant

Pinnen met je mobiele telefoon Het betaalplatform ZMAZZ dat Euro-Wallet heeft ontwikkeld voldoet aan alle bovengestelde eisen. Iedereen met een mobiele telefoon kan gebruik maken van de ZMAZZ betaaldienst.


ZMAZZ: alle betaalmogelijkheden op een rij ZMAZZ voor consumenten onderling

ZMAZZ biedt de mogelijkheid om veilige betalingen te verrichten tussen consumenten onderling (P2P). Hiervoor heeft de consument een standaard mobiele telefoon nodig. De kosten per transactie zijn beperkt tot de kosten van een SMS of – indien de consument een GPRS of internetconnectie heeft, de kosten van beperkt dataverkeer. Aanmelden door de consument kan eenvoudig via de website www.zmazz.nl of door middel van het sturen van een SMS naar 5800 (Nederland). De marketing vindt voornamelijk plaats via offline en online media en door middel van grootschalige evenementen.

ZMAZZ BUSINESS voor MKB

ZMAZZ BUSINESS biedt MKB ondernemers een toekomstvast alternatief voor de huidige pinautomaat. Hiervoor heeft de MKB ondernemer het ZMAZZ MKB pakket nodig. Deze bestaat uit een handheld ter grootte van een PDA, die beveiligde betalingen verwerkt via GPRS/IP. Net als een mobiele pinautomaat functioneert deze handheld stand alone; aanmelden en identificeren gebeurt via de website, waarbij elke zakelijke klant binnen 8 kantooruren wordt aangesloten. De kosten bestaan uit een eenmalige aanschaf plus data abonnement. Op deze wijze betalen is gratis voor de consument. Dit ZMAZZ MKB pakket zal in het najaar van 2009 verkrijgbaar zijn bij de reguliere groothandel zoals bijvoorbeeld Office Centre, Makro, Media Markt, on line, et cetera. Het ZMAZZ MKB pakket zal bovendien geschikt zijn voor integratie met de bekende kassasystemen. De marketing zal voornamelijk plaats vinden via overkoepelende brancheorganisaties, kassaleveranciers, folders via de groothandel en via offline en online media.

ZMAZZ BUSINESS voor GROOTWINKELBEDRIJF

ZMAZZ BUSINESS biedt ondernemers die een kassa hebben met internet connectiviteit een downloadable applicatie waardoor deze kassa’s in staat zijn om beveiligde betalingen te verwerken. De klant wordt aan de kassa geïdentificeerd door middel van RFID of een barcode en ontvangt na verificatie van de noodzakelijke gegevens een eenmalige PIN(TAN) code. De totale transactie tijd bedraagt minder dan 10 seconden. PINNEN met de mobiele telefoon aan de kassa is gratis voor consumenten. De ZMAZZ kassasoftware zal aan de zakelijke klanten beschikbaar worden gesteld door de huidige kassaleveranciers, die hun software kunnen aanpassen op grond van de door ZMAZZ ter beschikking gestelde API (Application Programming Interface). De marketing zal voornamelijk plaats vinden via de overkoepelende brancheorganisaties, via de kassaleveranciers en via offline en online media.

ZMAZZ BUSINESS voor webwinkels

ZMAZZ biedt webwinkels de mogelijkheid – gebruikmakend van de gratis software – om beveiligde betalingen te ontvangen. De klant identificeert zichzelf door middel van een GSM nummer of username en ontvangt een eenmalige transactiecode (PIN/TAN). De totale transactietijd bedraagt minder dan 10 seconden. Online betalen met ZMAZZ is laagdrempeliger, makkelijker bovenal veiliger. PINNEN met de mobiele telefoon bij de webwinkelier is gratis voor consumenten. De ZMAZZ webwinkel software wordt beschikbaar gesteld via de ZMAZZ website, software leveranciers en webshophostingproviders/ bouwers. De marketing zal voornamelijk plaats vinden via de overkoepelende brancheorganisaties en via offline en online media.


ZMAZZ BUSINESS CUSTOM

ZMAZZ biedt bedrijven de mogelijkheid om door middel van gratis software beveiligde betalingen te verwerken, bijvoorbeeld via onbemande afrekenpunten (vending machines, parkings, ATMs, tankstations). De klant identificeert zichzelf door middel van een GSM nummer of username, RFID of Barcode en ontvangt zodoende een eenmalige transactiecode (PIN/ TAN). De totale transactietijd bedraagt minder dan 10 seconden. PINNEN met de mobiele telefoon bij ZMAZZ BUSINESS CUSTOM is gratis voor consumenten.

ZMAZZ mobile banking

ZMAZZ biedt consumenten de mogelijkheid om via SMS/GPRS/IP/USSD rekeningen te betalen aan elke willekeurige IBAN/bankrekening in Europa, waarmee ZMAZZ tevens een mobile banking applicatie is. Of het nu om een eenmalige betaling van een factuur gaat of een overboeking naar een consument in het binnen-, of buitenland met ZMAZZ is het mogelijk. De kosten voor mobile banking zijn gelijk aan de kosten van een eenmalige bankoverboeking en de kosten van het communicatieverkeer met de ZMAZZ-host.

ZMAZZ: bijkomende voordelen Veiligheid per persoon instelbaar

ZMAZZ hanteert de laatste veiligheidseisen voor (mobiel) betaalverkeer. ZMAZZ heeft de intentie om op korte termijn tevens gebruik te gaan maken van het USSD protocol. Het USSD protocol maakt het mogelijk om een “session based” interactie van berichtenverkeer op te zetten. Het versturen van berichten over een opgebouwde sessie is tot zeven keer sneller dan SMS en is veiliger omdat gebruikt gemaakt wordt van encrypted berichtenverkeer. Het USSD protocol voorkomt vertragingen waardoor de aflevering is gegarandeerd. Bovenop de door ZMAZZ ingerichte architectuur, staat het de gebruiker vrij om zijn of haar eigen veiligheidsniveau in te stellen. Een consument kan kiezen voor een korte of lange persoonlijke beveiligingscode, en boven welk bedrag hij deze wenst in te stellen. Voor ouders die toezicht wensen te houden op het bestedingspatroon van hun kind bestaat er een parental control functie die toezicht houdt op het uitgaven- en inkomstenpatroon van hun kind.

Handig in gebruik

Als je weet hoe je kunt SMS’en, kun je ZMAZZ gebruiken. Overal waar je binnen Europa bereik hebt met de mobiele telefoon, kun je geld betalen én ontvangen. Geld door een ander laten overmaken naar je ZMAZZ account kan vanaf elke IBAN/bankrekening en via I-Deal. Zodra het geld op de ZMAZZ account is gestort, ontvang je een bericht ter bevestiging van de ontvangen betaling.

Toekomstvast

De ontwikkelingen van de mobiele telefoon zijn de laatste jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Steeds meer applicaties en technieken zorgen ervoor dat de mobiele telefoon veiliger en gebruiksvriendelijker wordt. ZMAZZ evolueert mee met de laatste ontwikkelingen. Hoe moderner de mobiele telefoon, hoe gebruiksvriendelijker de betaalapplicatie.

Voor meer informatie: bel 0900-4774000 of surf naar www.zmazz.nl


CONTACT Heeft u vragen over ZMAZZ of wilt u iemand persoonlijk spreken? Neemt u dan gerust contact op met ons service team, wij helpen u graag. Dit kan overigens per telefoon of per email. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

T 053 48 24 710

T 053 48 24 712

E info@zmazz.nl

E info@euro-wallet.eu


ZMAZZ_Positioning_Paper_web  

VEILIG pInnEn mEt jE mobIELE tELEfoon positioning paper 2009 2. nieuwe investeringen: De detailhandel heeft besloten om mee te werken aan ee...