Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

ONLINE GAŽE SEMINARSKI RAD

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Izradili: Maja Tomić, 0067420681 Katarina Vulić, 0067420725


Zagreb, travanj 2014.

2


SADRŽAJ

3


1.

UVOD

1.1. Predmet i cilj rada S obzirom na činjenicu da je elektronička glazba u Hrvatskoj sve popularnija, vidjeli smo priliku da na tom području pokušamo nešto novo. Došli smo do ideje online gaža gdje bi se nastupi održavali putem video prijenosa. Mi kao posrednici između DJ-eva i vlasnika klubova nastojimo olakšati njihovu međusobnu komunikaciju i smanjiti troškove i uštedjeti njihove vrijeme. Predmet i cilj ovoga rada je prikazati da svako poduzeće kreativnim i inovativnim poslovnim modelom te inovacijama u elektroničkom poslovanju može ostvariti uspješne poslovne rezultate.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Budući da je predmet ovog rada inovacija u elektroničkom poslovanju znatan dio se odnosi na razradu vlastite ideje. No, da bismo upotpunili ideju i koncept rada koristili smo prije svega srodne web stranice te znanstvenu i stručnu literaturu iz područja informatike, menadžmenta te marketinga.

1.3. Sadržaj i struktura rada Na početku ovog rada ćemo definirati strateške osnove ovog poslovnog modela. Zatim ćemo predstaviti sam poslovni model, vrijednosti koje nudi, istaknuti inovacije po kojima se ovaj poslovni model razlikuje od postojećih na tržištu, te dati uvid u način ostvarivanja prihoda. Nadalje, analizirali bi okolinu u kojoj namjeravamo djelovati te obratili pozornost na interne resurse kojima bi trebali posvećivati sve više pozornosti. Putem SWOT analize ćemo identificirati poslovnu strategiju kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje, te na samom kraju ocijeniti isplativost ovog poslovnog modela.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Ovaj poslovni model zamislili smo kao jednostavnu i preglednu web stranicu koja korisnicima pruža nekoliko mogućnosti. Unutar web stranice se nalazi online servis koji je naš glavni i ključni poslovni kanal. Online servis odlikuje jednostavnost korištenja i komunikacije, te sadrži sustav za pregled i rezervaciju dostupnih DJ-eva. Online servis nudi na izbor velik broj različitih vrsta glazbe (house, techno, zabavna glazba...) te sigurnost plaćanja i autorizacije transakcija. Također ćemo integrirati mogućnosti upravljanja newsletter-om te alata za ocjene i izvještavanje o rezervacijama i koncertima, posjetima, kao i ostalih aktivnosti korisnika važnih za poslovanja. 4


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1. Misija Naša misija je postati prvi servis za posredništvo između klubova i DJ-eva. Cilj nam je mladim bendovima u usponu omogućiti jednostavniji pristup i komunikaciju s klubovima diljem Hrvatske. Našim posredništvom pomoći ćemo razvoju DJ glazbe na ovim prostorima i dati joj status kakav ima u drugim zapadnijim zemljama. Naš način poslovanja olakšat će i klubovima potragu za ovakvom vrstom glazbe.

2.2. Vizija „Live doživljaj online koncerta“. Vizija servisa je da omogućimo svakom DJ-eju nastup u nekom od željenih klubova neovisno o udaljenosti. Želimo postati prepoznatljivi po tome da smo prvi servis koji organizora online gaže. Budućnost – postati prepoznatljiv i izvan granica Hrvatske.

2.3. Ciljevi projekta Cilj nam je izgraditi prepoznatljiv servis za pronalazak i rezervaciju online gaža. Postavili smo si ostvarive ciljeve za prvu i drugu godinu ulaska na tržište gdje smo najviše napora uložili u marketing i razvoj prepoznatljivosti. Kratkoročni ciljevi našeg servisa obuhvaćaju: •

uspješan marketing pomoću kojeg ćemo nastojati postati prepoznati i dobiti povjerenje glazbenika i klubova. Želimo da se odabrani segment klijenata upozna sa postojanjem naših usluga i da nas prepoznaju kao servis koji nudi olakšanu interakciju između klubova i glazbenika tijekom prvih pola godine poslovanja

Na hrvatskom tržištu stvoriti brand zahvaljujući inovativnosti i ponudi koju do sada nismo upoznali, a koju nudi naša aplikacija, u roku dvije godine

Pronaći nove sadržaje koji će još više upotpuniti našu ponudu i diverzificirati nas među konkurentima u kratkom vremenu, pola godine do godinu dana

Srednjoročni ciljevi su: •

usavršavanje te povećanje broja klijenata tijekom cijelog razdoblja poslovanja 5


razvoj novih usluga kao što je korištenje našeg studija i opreme prilikom emitiranja koncerata kao i snimanje tih istih koncerata. Studio bi se nalazio u Zagrebu gdje je najveća koncentracija mladih glazbenika. Studio bi osnovali u roku 5-6 godina

Dugoročni ciljevi obuhvaćaju: •

širenje poslovanja na tržišta Europe gdje bi također omogućili projenos online koncerata i nastupe.

Povećat ćemo broj studija na veće gradove Hrvatske kao što su Rijeka, Split i Osijek. Ove ciljeve namjeravamo postići kroz 10 godina

6


3.

POSLOVNI MODEL

Unutar web stranice se nalazi online servis koji je naš glavni i ključni poslovni kanal. Online servis odlikuje jednostavnost korištenja i komunikacije, te sadrži sustav za pregled i rezervaciju dostupnih DJ-eva. Online servis nudi na izbor velik broj različitih vrsta glazbe (house, techno, zabavna glazba...) te sigurnost plaćanja i autorizacije transakcija. Također ćemo integrirati mogućnosti upravljanja newsletter-om te alata za ocjene i izvještavanje o rezervacijama i koncertima, posjetima, kao i ostalih aktivnosti korisnika važnih za poslovanje. Online prisutnost našeg servisa će se također u velikom opsegu temeljiti na prisutnosti na društvenim mrežama poput Facebook-a i Twitter-a, stoga ćemo koristiti neke od specijaliziranih alata za upravljanje i mjerenje dosega na društvenim mrežama. Razvojem opsega poslovanja namjeravamo implementirati sveobuhvatno rješenje za potrebe poslovanja poput upravljanja računovodstvom i financijama, distribucijom i nabavom, te online posredovanjem i sustavom za upravljanjem klijentima. Također namjeravamo u budućnosti proširit Internet prisutnost na regiju, a kasnije i na globalnu razinu.

3.1. Vrijednost (ponuda) poslovnog modela Vrijednost tj. ponuda našeg poslovnog modela se prvenstveno veže uz mogućnost online angažiranja DJ-eva, online plaćanja te online održavanja koncerata. Posebnost ovog modela je u tome što svaki korisnik na jednom mjestu može pronaći DJ-a za angažiranje ovisno o potrebama te nije potrebno obavljati bezbroj telefonskih poziva da bi se pronašao i dogovorio nastup. Bitna karakteristika je da ovaj model nudi određeni “feedback“ o pojedinim DJ-evima i održanim koncertima. Također, jedna od vrijednosti ovog modela bila bi mobilna aplikacija koja bi pružala mogućnost izbora prikladnog DJ-a u bilo kojem trenutku, s bilo kojeg mjesta uz dostupnost interneta.

3.2. Organizacija projekta Struktura organizacije na početku našeg poslovanja bila bi mrežna organizacija. Pojam “mrežna organizacija” je novi oblik organizacije koji je u najužoj vezi s virtualnom organizacijom. Javlja se kao odgovor na sve složenije uvjete poslovanja i sve veću brzinu promjena u poslovanju. 7


Mislimo da je ta struktura prikladna za početak našeg poslovanja iz razloga što se bavimo posredništvom te nismo hijerarhijski organizirani. Također takva organizacija je pogodna za naš početak zbog toga što bi broj zaposlenika bio vrlo mali.

Slika . Shema "mrežne organizacije"

Izvor: www.vsmti.hr/nastava/nastavni.../419-5-organizacijska-struktura-2-dio.html Vrhovni menadžment i većinu operativnih radnika u poslovanja bi zapravo činili mi sami. Zaposlili bi dodatne radnike u periodu kad budemo osnivali ostale studije u Splitu, Rijeci i Osijeku koji bi bili zaduženi za vođenje naših studija. U srednjem roku smatramo da bi poduzeće poprimilo sve odlike mrežne organizacije koja bi bila u jakoj svezi sa virtualnom strukturom. Složenost okoline i brzina promjena u okolini u dugom roku ulaskom na nova tržišta bi bila povećana te smatramo da ćemo zapošljavanjem novih ljudskih resursa uspjeti odgovoriti na složenost situacije. Kod mrežne organizacije dolazi do maksimalne redukcije razina menadžmenta i informacijskog povezivanja pojedinaca i timova u organizacijsku 8


mrežu poduzeća. Tipičan primjer za takve strukture je organizacija ribarske mreže koju čine mnoštvo okna i čvorova. Odlučili smo se za takvu vrstu strukture zbog toga što nam nudi određenu samostalnost te hijerarhija poduzeća nije formalno strukturirana nego svaki pojedinac ili tim izvršenje vlastitog zadatka može putem mreže koordinirati s onima u mreži s kojima je povezano izvršenje njegovog zadatka. Ako se mreža uhvati za neki čvor i podigne (treba obaviti posao) mreža sama formira hijerarhiju, a kad se čvor pusti (posao obavi) mreža se slegne te nestaje hijerarhije. Podignuta mreža će trajati onoliko koliko traje obavljanje zadatka. Slika . Mrežna organizacija

Izvor: Buble, M.: Management, Ekonomski fakultet, Split, 2000.

9


4.

INOVACIJE

Inovacije su: 1. Online rezerviranje nastupa 2. Online plaćanje 3. Online gaže 4. Snimke gaže 5. Mobilna aplikacija1

4.1. Opis inovacija koje projekt sadrži 4.1.1.

Online rezerviranje nastupa

Kao što smo već naveli naš poslovni model bio bi jedinstven na tržištu upravo zbog toga što na ovim prostorima ne postoji ni jedna online stranica koja korisnicima nudi mogućnost izbora nastupa DJ-a putema web-a. Također, ovaj poslovni model je jedinstven po tome što bi korisnici na osnovu feedbacka kojeg bi ostvarili DJ-evi za prijašnje nastupe mogli dobiti uvid o kvaliteti nastupa pojedinog DJ-a. 4.1.2.

Online plaćanje

Klubovima bi omogućili da plaćaju nastupe putem PayPala na naš račun,a mi bi dobivali proviziju za naše posredništvo od glazbenika. 4.1.3.

Online gaže

Najvažnija karakteristika našeg modela je održavanje nastupa putem video prijenosa. To bi olakšalo i smanjilo troškove održavanja nastupa, održavanje nastupa ne bi ovisilo o udaljenosti klubova i DJ-eva. 4.1.4.

Snimke gaža

Vlasnici klubova, ali i ostali posjetitelji stranice moći će vidjeti snimke gaža svakog pojedinog benda i razmjenjivati svoje dojmove. Uz komentare koje bi posjetitelji ostavljali na našoj stranici, snimke bi im također pomogle da pronađu odgovarajućeg DJ-a.

1 O mobilnoj aplikaciji detaljno u 12. Poglavlju

10


5.

MODELI STVARANJA PRIHODA

5.1. Popis modela stvaranja prihoda •

Stvaranje prihoda naknadom za posredovanje

Stvaranje prihoda naknadom za iznajmljivanje studija

Stvaranje prihoda pristupom snimkama

Stvaranje prihoda oglašavanjem na našoj web stranici

Sponzorstva

5.2. Opis svakog pojedinog modela 5.2.1. Stvaranje prihoda naknadom za posredovanje

Osnovni način prihodovanja u ovom poslovnom modelu je naknada za posredovanje. Korisnicima bi bila dostupna dva oblika plaćanja, a to su: plaćanje kreditnom karticom, plaćanje putem Internet bankarstva. Naknada za posredovanje iznosila bi 10% . 5.2.2. Stvaranje prihoda naknadom za iznajmljivanje studija

Ovim modelom stvaranja prihoda podrazumijevamo ustupanje našeg glazbenog studija. Korisnik (DJ) studija prilikom svakog korištenja plaća nam naknadu po satu korištenja. Prilikom korištenja studija za potrebe snimanja pjesama naknada bi iznosila 80 kn, dok bi korištenje studija za online nastupe plaćali 100/h. Ovim modelom prihodovanja ostvarili bismo preko 100.000,00 kn godišnje. 5.2.3. Stvaranje prihoda pristupom snimkama

Pristup pojedinom video nastupu bio bi omogućen samo registriranim korisnicima koji bi prilikom registracije plaćali godišnju naknadu od 100 kn. 50% od ovakvog prihodovanja išlo bi DJ-evima. Ovakav način ograničavanja pristupa ponajviše je zbog zaštite autorskih prava naših suradnika DJ-eva. 5.2.4. Stvaranje prihoda oglašavanjem na našoj web stranici

CPM - Cost per Mille

11


Oglašivači plaćaju pristojbu za tisuću prikaza njihovih oglasa na našoj web stranici. Smatramo da postoji veliki broj zainteresiranih oglašivača iz svijeta glazbe koji bi bili zainteresirani za takav način oglašavanja.

5.2.5. Sponzorstva

Na našoj web stranici pružit ćemo mogućnost objavljivanja linkova, članaka, te raznih novosti iz svijeta glazbe. Zainteresirani sponzori morat će za to platiti određeni novčani iznos. Na početku rada naše web stranice ova usluga se neće naplaćivati zbog malog broja posjeta, ali u nastavku poslovanja planiramo naplatiti samo postavljanje sadržaja na web stranicu i do 50.000,00 kn godišnje.

12


6. KLIJENTI 6.1. Glavni klijenti Ciljni segment su vlasnici klubova koji traže glazbenike za nastupe u svojim klubovima te mladi Dj-evi koji se nastoje probiti na tržište i postati prepozati od strane klubova. Budući da je trend Dj-eva u usponu, a mladi ljudi svoju zabavu najčešće pronalaze u klubovima nije čudo da je broj klubova koji traže nastupe velik. DJ glazbenici, osim što stvaraju svoje pjesme, mogu remixati različite vrste pjesama, iz različitaih glazbenih žanrova. Zbog toga je klijentela za ovaj model velika. Iako su naši primarni klijenti vlasnici klubova, možemo reći da su većina naših potrošača mladi ljudi od 18 do 30 godina koji izlaze u te klubove, budući da je glavni cilj vlasnika klubova da ti mladi ljudi dobiju ono što žele. S druge strane, DJ glazbenici spadaju u naše klijente jer im mi na neki način pružamo lakšu komunikaciju i povezanost s klubovima, ali oni su ujedno i naši suradnici jer objavljuju svoje video zapise i pjesme na našoj stranici. Budući da se ti sadržaji plaćaju, dijelimo proviziju međusobno.

6.2. Tržišta i jezik web stranica Kao što smo već naveli naš primarni cilj je proširiti svoje poslovanje diljem Republike Hrvatske, a postepeno se razvijati na tržišta u regiji te na tržišta diljem Europske Unije. Sukladno tome, odlučili smo da će naša web stranica biti dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku zbog opće prihvaćenosti te planiranog razvitka tokom vremena.

6.3. Registracija klijenata Prilikom registracije korisnici nam moraju ostaviti sljedeće podatke: 1. Ime i prezime 2. Datum rođenja 3. E – mail adresu te 4. Spol.

13


6.4. Pogodnosti za registrirane korisnike Svi potencijalni korisnici moći će registrirati besplatno i pratiti novosti vezane uz našu web stranicu. Ali ako žele skinuti određeni video zapis koncerta morali bi platiti simboličnu neograničen broj zapisa.

14


7. PARTNERI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici Kratkoročno gledano, dobavljača nemamo. Međutim, u drugoj fazi poslovanja, kada osnujemo vlastiti glazbeni studio dobavljači su nam neophodni. U prvom redu, radi se o proizvođačima glazbene opreme od kojih ćemo naručivati sve za studio. Kao što smo ranije spomenuli, suradnici su nam ujedno i klijenti, odnosno DJ-evi. S njima smo sklopili ugovor o podijeli godišnje provizije ali i posredničke provizije od nastupa.

7.2. Opis dobavljača Naši dobavljači su Eldra d.o.o, tvrtka koja se specijalizirala za audio i video tehnologiju. FiFi Sound d.o.o., tvrtka za najam i montažu audio, video i rasvjetne opreme, Damir Franc d.o.o., EuroMusic Agency d.o.o te Mediastore d.o.o . 7.2.1. Eldra d.o.o

Tvrtka koja se specijalizirala za audio i video tehnologiju. Posluju od 1991.godine i do danas su na naše tržište uveli mnoge novitete vazano za glazbenu tehnologiju. Unatrag nekoliko godina ozbiljno su zakoračili u sferu produkcijskih usluga. Opremili su se sa čak tri digitalne nelinearne SDI i HD SDI montaže, a u voznom parku imaju i potpuno opremljena digitalna reportažna kola za najrazličitije terenske produkcije.

Od 2006. su proširili svoje rental

poslovanje sa rasvjetom i stage opremom i na taj način zaokružili svoju ponudu. Danas Eldra d.o.o. upošljava 25 stalno zaposlenih ljudi, od kojih su velika većina tehničari za zvuk, video i rasvjetu. 7.2.2. Fifi Sound d.o.o

Tvrtka za najam i montažu audio, video i rasvjetne opreme, produkciju koncerata i nastupa uživo, tehničku produkciju konferencija, skupova, poslovnih sastanaka, dekorativno osvijetljenje prostora, najam i montažu pozornica. Fifi Sound djeluje od 2001. godine kao logičan nastavak djelovanja njegovih utemeljitelja na području audio video produkcije najrazličitijih događanja. Dugogodišnje raznovrsno iskustvo rada kao majstori tona na Dubrovačkim ljetnim igrama bio je čvrst temelj za proširenje djelovanja na rasvjetnu i video produkciju, kao odgovor na sve raznovrsnije prohtjeve tržišta. Znanje i iskustvo upotpunjeno je najsuvremenijom opremom, kako bismo potpuno udovoljili svim zahtjevima suvremene produkcije. 15


7.2.3. Damir Franc d.o.o.

Od svog osnutka 2003 godine tvrtka Damir Franc d.o.o bilježi stalno širenje svoje ponude, te iz dana u dan podiže kvalitetu svojih usluga. Svojim kontinuiranim praćenjem noviteta na svjetskom tržistu i edukacijom djelatnika, nudi visokokvalitetnu razinu stručnog savjetovanja, podrške i servisa. Franc Music Shop ponuda obuhvaća kompletan program klavijatura, harmonika, gitara, violina i ostalih zičanih instrumenata, bubnjeve i sve vrste udaraljki, puhače instrumente, te piskove i pera za iste, pojačala, miksere, efekte, velike razglasne sisteme, light opremu i ostale efekte za pozornicu i dvorane. U maloprodaji nude široku paletu proizvoda renomiranih tvrtki: Ibanez, Alhambra, Shure, Marshall, Roland, Cort, Yamaha, Pearl, Sonor, Mapex,Behringer,Peavey itd. Poslovnice se nalaze u shopping centru Prečko, Slavenskog 1, Zagreb. 7.2.4. Euro Music Agency d.o.o.

Euromusic agency d.o.o. osnovana je 1992. kao mali obiteljski posao od strane direktora Bojana Modlica. Od jedne male trgovine u Čakovcu na 30 m2, razvila se u jednog od najvećih distributera glazbene opreme u ovom dijelu Europe i od onda do danas firma ima konstantan rast. Trenutno ima 6 vlastitih trgovina i mrežu od 30 manjih distributera u Hrvatskoj, svoj vlastiti servis i tim stručnjaka koji su uvijek dostupni kupcima. Imaju i jedan od najvećih shopova u Hrvatskoj, u Zagrebu na oko 300 m2 na Trešnjevci, u Zagorskoj ulici. Svi njihovi zaposlenici su i glazbenici tako da uvijek mogu pomoći kod odabira. 7.2.5. Mediastore d.o.o.

Uspješno posluje od 2007. godine. U ponudi imaju preko 100 vodećih svjetskih proizvođača glazbene opreme. Dugogodišnje iskustvo u opremanju profesionalnih i kućnih glazbenih studija, klubova, lokala... Suradnja s brojnim domaćim i stranim glazbenicima i DJ-ima. Usluga on-line kupnje kojom možete napraviti narudžbu od 0-24h i očekivati isporuku na Vašu adresu u bilo kojem dijelu Hrvatske. Nalaze se u ulici Miroslava Krleže 9, u Rijeci.

7.3. Opis suradnika 7.3.1. Yakka

Jedan od najuspješnijih mladih producenata house glazbe. Njegov prvi službeni uradak je priznat od vodećih talijanskih brendova – Stefano Noferini Deeperfect Records. Ubrzo se našao na listi s nekima od vodećih imena industrije kao što su Dennis Ferrer, Barbara Tucker, Tiger Stripes, Frankie Knuckles...

16


7.3.2. BarZu

Mladi istarski DJ koji se DJ-ingom bavi od 2007. Do nedavno je puštao progressive house sa trance prizvukom, ali shvatio je da tech house/techno najbolje izvlači energiju sa floora. BarZu se može pohvaliti svirkom s Umekom na Spring Breaku u Rovinju i nastupom nakon Davida Guette u prepunoj zagrebačkoj Areni. 7.3.3. Leon Vukšić

Leon Vukšić je jedan od onih mladih DJ-a koji strastveno doživljavaju svoju glazbu i na njoj intenzivno rade. Dolazi iz Karlovca i svojom željom da kreativnost izrazi glazbom naišao je na podršku jednog od vodećih ukrajinskih DJ-a Spartaquea i njegove etikete I Am Techno, kao i Balthazara & Jackrocka te njihove Renesanz agencije s kojom organiziraju elektroničke festivale i Renesanz partije u Bugarskoj. 7.3.4. Damir Pushkar

Mladi i perspektivni DJ i producent iz Zagreba Damir Pushkar u zadnje se četiri godine može pohvaliti zapaženim izdanjima i smjerom kojim je krenula njegova produkcija. Od prvog službenog izdanja 2008. za Bonzai Music koji se ujedno našao prvi na listi najprodavanijih singlova na portalu DJTUNES ispred Deadmau5a, Armand Van Heldena, Fatboy Slima izdanja su se nizala za brojne izdavačke kuće poput BluFin Records, Bush Records, Muzik4Tommorow, GF Recordings, Tiger Records i drugih. 7.3.5. Gigo from The Trixx

DJ Gigo mladi je zagrebački DJ i producent. Glazbu prati od svoje 13-e godine, te kao početnik prisustvuje mnogim partijima i uči od starijih kolega. Prvi pravi angažman dobio je kao 18-godišnjak, krajem 2004-e, kada je uređivao jedan od tada najslušanijih termina u zagrebačkom eteru, friday night @ Radio DJ. Do danas je svirao u 40-ak klubova diljem hrvatske, te gostovao na nekoliko radio stanica kao DJ gost. 2006-e bio je rezident karlovačkog Buddha bar-a, a to ljeto svirao je i u poznatom hvarskom klubu Veneranda. Također postao je i official VW DJ, te svira na eventima VW Tuning Showa u Karlovcu. 2007.-e godine bio je rezident zagrebačkog kluba Crazy Horse, tijekom ljeta svirao je na Ballantines turneji po Jadranu kao DJ Balić sa još dva zagrebačka DJ-a (Inav Coste & DJ Chill), a jedan od zanimljivijih partija kojima je prisustvovao bio je i NNC Party na kninskoj tvrđavi.

17


8. KONKURENCIJA 8.1. Glavni konkurenti Svjesni smo da na našoj glazbenoj sceni elektronička glazba na zauzima prvo mjesto. Postoje brojni izvođači koji su nam izravni konkurenti, a njihov broj svakim danom sve više raste. Mislimo da je važno ponuditi nešto novo na tržištu i na taj način približiti se konkurenciji. Glavna konkurencija odnosi se upravo na najpopularnije izvođače u RH koji već imaju imidž zvijezda. Najviše je riječ o izvođačima zabavne glazbe, koji najčešće nastupaju u klubovima. 8.1.1. Joško Čagalj - Jole

Jole je glazbenu školu počeo pohađati s pet godina. Nakon završenog petog razreda osnovne škole, školovanje nastavlja u Zagvozdu. U Splitu završava srednju školu i ostaje živjeti. Od 1988. nastupa po splitskim klubovima, ponekad kao prateći vokal pjevačima poput Tedija Spalata, Vinka Coce i Dražena Zečića. 8.1.2. Jelena Rozga

Glazbenu karijeru Jelena je počela 1996. godine, kada je na Dori izvela pjesmu "Aha", te osvojila drugo mjesto. U istoj godini Jelena je postala pjevačicom sastava "Magazin". S nepunih 18 godina Jelena se priključila skupini koja će joj u budućnosti donijeti slavu i učiniti ju kraljicom estrade. 8.1.3. Opća opasnost

Bend Opća opasnost osnovali su dvojica mladih županjaca, Slaven Živanović - Žiža i Pero Galić 1992. godine. Pridružili su im se Igor Kolić i Silvio Soljačić na gitarama, Eugen Nemet na bubnjevima i Ivan Nol na bas gitari. Danas su jedan od najpopularniji bendova u Hrvatskoj a broj obožavatelja raste iz dana u dan. 8.1.4. Dražen Zečić

Svoju glazbeničku karijeru je započeo početkom 1990-ih, u svojstvu tekstopisca. Pisao je pjesme drugim poznatim pjevačima, kao što su Mate Bulić, Zlatko Pejaković, Mate Mišo Kovač.Učestale teme u njegovim pjesmama su neuzvraćene i nesuđene ljubavi, rastanci. Kroz cijelu karijeru poznat je kao veliki zabavljač te su zbog toga njegovi nastupi traženi po klubovima. 8.1.5. Strani izvođači

U ovu kategoriju spadaju svi strani DJ-evi koji nastupaju po Hrvatskim klubovima

18


8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Sličnost našeg modela sa ostalima na tržištu očituje se kroz pružanje zabave za svoje korisnike u vidu glazbenih doživljaja. Budući da se u novije vrijeme sve više razvija elektronska glazba konkurencija je velika i puno je bendova i glazbenika koji rade takvu glazbu. Međutim, dosta se razlikujemo po tome što smo otvorili neku drugu dimenziju pružanja samih nastupa. Online nastupi, online angažiranje nastupa, online plaćanje nastupa, snimke koncerata... najvažnije su karakteristike po kojima se razlikujemo od ostalih na tržištu glazbe.

8.3. Konkurentska prednost projekta Danas ako nemate neku prednost što Vas izdvaja od drugih proizvođača teško možete uspjeti na tržištu, potreba je neka ideja zbog koje ste prepoznatljivi , nešto što Vas čini posebnima u odnosu na druge konkurente. Naša najveća prednost je jednostavnost i jedinstvenostt usluge, tj. dosad nitko nije izradio mjesto na kojem je moguća online rezervacija gaža, niti praćenje pojedinog DJ-a. Online gaže su jedinstvene na našem tržištu i po tome bi bili prvi, ispred konkurencije. Druga naša prednost bi bila korištenje jednostavne mobilne aplikacije koja bi omogućavala bilo kad i bilo gdje angažiranje DJ-a.

19


9. WEB HOSTING I DOMENE 9.1. Web hosting projekta Za potrebe web hostinga koristit ćemo usluge poduzeća Info NET d.o.o. tj. njihovu uslugu virtualnog poslužitelja u iznosu od 325,00 kn mjesečno. Za domenu smo odabrali onlinegaze.com.hr. Slika 3. Registracija naše Web domene

Naziv domene

Status

Više informacija

onlinegaze.com.hr

Slobodna!

Naruči odmah

onlinegaze.net

Slobodna!

Naruči odmah

onlinegaze.org

Slobodna!

Naruči odmah

onlinegaze.info

Slobodna!

Naruči odmah

onlinegaze.biz

Slobodna!

Naruči odmah

onlinegaze.eu

Slobodna!

Naruči odmah

onlinegaze.hr

Slobodna!

Naruči odmah

Izvor: http://korisnik.infonet.hr/domainchecker.php

9.2. Web domene projekta 9.2.1. .hr domena

Za hrvatsko tržište koristit ćemo nacionalnu .hr domenu kojoj će se moći pristupati putem linka http://www.majatomic28.wix/onlinegaze.hr 9.2.2. Komercijalne domene

Ujedno uz nacionalnu hr domenu koristit ćemo i .com.hr domenu te će baza ujedno bit dostupna i putem http://www.majatomic28.wix/onlinegaze.com.hr

20


10. CMS SUSTAV CMS (engl. Content management system) je sustav koji omogućuje upravljanje sadržajem. U najširem smislu odnosi se na svako rješenje koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja. Iako se pojam može koristiti za manualne procese upravljanja sadržajem, danas se u prvom redu primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. CMS sustavi se koriste pri sinkronizaciji podataka iz više izvora, za izvršavanje kolaborativnih projekata, za organizaciju rada u korporacijskim okruženjima i slično. Temeljna primjena CMS-a danas je u dinamičkom kreiranju web-stranica nove generacije. 2

10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Slika 4. Joomla!

Izvor: http://www.markomdizajn.com/blog/najpopularniji-sistemi-za-upravljanje-sadrzajem-cms Joomla! je jedna od najpopularnijih aplikacija otvorenog koda za upravljanje sadržajem, napisana u programskom jeziku PHP i izdana pod GLP (eng. GNU General Public License) licencom. Dostupna je za većinu operacijskih sustava, kao što su: Microsoft Windows, Linux i MAC OS X. Svoju popularnost zahvaljuje jednostavnom korištenju i mogućnosti proširivanja, kao i širokoj dostupnosti svim korisnicima. Prednost alat je jednostavna izgradnja i dodavanje modula što je omogućilo razvoj raznih novih funkcionalnosti samog sustava.3

2 http://hr.wikipedia.org/wiki/CMS 3 http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2008-12-249.pdf

21


Slika 5. Mambo

Izvor: http://www.markomdizajn.com/blog/najpopularniji-sistemi-za-upravljanje-sadrzajem-cms

Mambo je potpuno opremljen sustav za upravljanje sadržajem koji se može koristiti za manje tvrtke, ali i velike korporacije. To je program otvorenog koda, napisan u programskom jeziku PHP te izdan pod GPL licencom. Dostupan je za raznovrsne operacijske sustave: Linux, FreeBSD, MacOSX, Solaris i AIX. Najvažnije značajke: •

jednostavno instaliranje,

fleksibilnost,

raznovrsni moduli za proširenje funkcionalnosti,

podrška za različite jezike. 4

4 http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2008-12-249.pdf

22


Slika 6. Drupal

Izvor: http://www.markomdizajn.com/blog/najpopularniji-sistemi-za-upravljanje-sadrzajem-cms

Drupal je besplatni sustav koji omogućuje pojedincu ili zajednici lakšu objavu, upravljanje i organiziranje široke palete sadržaja na web stranicama. Otvorenog je koda i dostupan za operacijske sustave Linux, Microsoft Windows, MAC OS X, Unix, a također je izdan pod GLP licencom i napisan u programskim jezikom PHP. Neke osnovne značajke: •

modularnost i proširivost – pruža snažnu podlogu koju je moguće lako proširiti prilagodljivim modulima,

kvaliteta programiranja – prioritet dan kvalitetnom kodu i dokumentaciji,

temeljen na standardima – podržani i ugrađeni osnovni standardi (XHTML i CSS),

niski zahtjevi za resursima – potrebno relativno malo resursa na strani poslužitelja jer je smanjen broj upita bazi podataka,

jednostavno korištenje – uporabljiv običnim korisnicima, administratorima i programerima,

suradništvo (eng. Collaboration) – podržava suradnju i dijeljenje informacija.5

5 http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2008-12-249.pdf

23


Slika 7. Wix

Izvor:http://www.wix.com/my-account?view=site&metaSiteId=7446f483-05d7-4d23-ac82-ff5fab6829d8

Wix.com predstavlja web platformu za izradu web stranica i mobilnih stranica, pomoću njihovih jednostavnih alata. Korisnici mogu s lakoćom dodavati različite funkcionalnosti na svoju stranicu kao što su društvene poveznice, e-mail marketing, forumi... Wix.com je u osnovi besplatan, a za prikaz web-stranice u Wix.com potrebna vam je neka Wic.com tema, tj. predložak. Postoje stotine besplatnih Wix.com tema koje možete slobodno koristiti. Wix.com je izvorno nastao 2006. Na Internetu postoje mnogei web-stranice koje koriste Wix.com i njihov se broj neprestano povećava.

10.2. Opis CMS sustava (najboljeg) Jedan od ključnih resursa našeg poslovanja jest internet prisutnost tj. web stranica koja je centar naše strategije i izvor konkurentske prednosti. Web stranica nam služi za komuniciranje sa postojećim i potencijalnim klijentima. Kako bi izbjegli visoke troškove, odlučili smo se na softver baziran uglavnom na otvorenome kodu, tako da ćemo za potrebe web stranice koristiti Wix.com kao CMS. Wix.com ćemo koristiti zbog njegove jednostavnosti korištenja, snažne podrške developera, te fleksibilnosti i svestranosti. Wix.com također nudi mogućnost ugradnje

24


CRM sustava što ćemo implementirati u budućnosti kada se poslovanje razvije u većem opsegu.

25


11. MARKETINŠKI PLAN 11.1 Marketinški plan projekta S obzirom na to da tek ulazimo na tržište industrije glazbe gdje je konkurencija velika, velike napore i sredstva ulažemo u promociju kako bi privukli potencijalne klijente te ih zainteresirali za naše proizvode. Veliku pozornost i pažnju pridajemo marketingu u poduzeću. Istraživanjem tržišta došli smo do zaključka da na Hrvatskom tržištu ne postoji ovakav način pružanja glazbenih usluga i u tome vidimo svoju šansu. Vlasnici klubova žele doći do potencijalnih glzbenika na što jednostavniji i brži način, bez bespotrebnih troškova. Naša stranica omogućila bi im brzo pretraživanje baze potencijalnih DJ-eva. Jedina briga vlasnika kluba bila bi izbor odgovarajućeg DJ-a a svu daljnju komunikaciju s DJ-om bi vršili mi. Dodatno olakšanje za vlasnike bilo bi jednostavnije plaćanje nastupa. Na Hrvatskom tržištu postoji veliki broj mladih DJ-eva koji se nastoje probiti na scenu i zarađivati od svog rada. Međutim, uz velike napoe koji ulažu mnogi od njih u tome ne uspjevaju. Mislimo da bi im naš servis omogućio lakši doticaj sa klubovima i DJ-evim općenito. Želimo se pozicionirati u svijesti korisnika kao ime koje predstavlja pristupačnost i jednostavnost, mogućnost za uspjeh, ime koje predstavlja online kvalitetu zvuka i nastupa. Online gaže smo zamislili kao web stranicu koja je prvenstveno usmjerena na online pretraživanje bendova, online rezervaciju bendova i održavanje online nastupa. Znači da se oglašavamo putem interneta (web stranica, Facebook, i ostale društvene mreže). Iz svega navedenog možemo zaključiti da nam napori koje ulažemo u promociju i napori koje ulažemo općenito u marketing poduzeća pružaju konkurentsku prednost na domaćem tržištu. S obzirom da smo novo ime na tržištu moramo se trudit što više napredovati i biti u stalnom kontaktu sa novostima s glazbene scene kako bi postigli i održali konkurentsku prednost. Naš primarni cilj je zauzeti dio hrvatskog tržišta, te osigurati stabilnost i povećanje tržišnog udjela u narednih godinu dana. Koristimo se strategijom fokusiranja. Kako smo novo poduzeće na tržištu pokušavamo ostvariti balans između ciljeva i budžeta kojim raspolažemo. Tako možemo reći da su naši ciljevi realni i ostvarivi. Podijelili smo ih u tri razine kako bi sami sebi omogućili praćenje rezultata, te kako bi planirano bilo i ostvareno. Tako je naš kratkoročni cilj razvijanje imena na hrvatskom tržištu. Srednjoročni cilj nam je daljnje

26


razvijanje poduzećai uvođenje dodatnih usluga. Dugoročni cilj stvaranje jakog i prepoznatljivog imena te širenje na nova tržišta.

11.2 Ključne riječi projekta Planiran početak je jako bitna i važna stavka u svakom poslovanju, i ako imate dobar plan odradili ste već ogroman dio posla. Važno je i definiranje ključnih riječi i pojmova za web tražilice i taj dio treba biti ugrađen u marketinški plan. Ključne riječi našeg projekta bi bile: music, glazba, elektronska, dj, bend, online nastup, gaža, klub, noćni klub, online rezervacije, zabava, izlasci, electronic, Yakka, Barzu, DJ Gigo, Damir Pushkar, online glazba, rezervacija benda, rezervacija dj-a, mladi dj, Leon Vukšić, svirka, snimke gaža, streaming, gig, video prijenos, live nastup, angažiraj dj-a, dj posrednici, posredništvo. I kada korisnik neke od ovih riječi ili pojmova upiše u Google tražilicu, između ostalih web stranica prikazat će i našu web stranicu.

11.3. Google AdWords oglas

Slika 8. Google AdWords oglas

Izvor:https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt? __u=9389722361&__c=9123692081#c.229573169.ag&app=cm

27


MUSIC, GLAZBA, ELEKTRONSKA, DJ, BEND, ONLINE NASTUP, GAŽA, KLUB, NOĆNI KLUB, ONLINE REZERVACIJE, ZABAVA, IZLASCI, ELECTRONIC, YAKKA, BARZU, DJ GIGO, DAMIR PUSHKAR, ONLINE GLAZBA, REZERVACIJA BENDA, REZERVACIJA DJ-A, MLADI DJ, LEON VUKŠIĆ, SVIRKA, SNIMKE GAŽA, STREAMING, GIG, VIDEO PRIJENOS, LIVE NASTUP, ANGAŽIRAJ DJ-A, DJ POSREDNICI, POSREDNIŠTVO

Slika 9. Ključne riječi za naš oglas

28


11.4 Oglašavanje na društvenim mrežama Projekt ćemo oglašavati i na društvenim mrežama prvenstveno na Facebook-u (http://www.facebook.com/Online_gaže ), Twitter-u (https://twitter.com/OnlineGaže ) te na Linkedin-u ( http://www.linkedin.com/profile/view?id=305196609&trk=nav_responsive_tab_profile) Preko društvenih mreža probat ćemo ući u izravan kontakt sa korisnicima, raznim postovima, komentarima i izravnim porukama u inbox. Na taj način ćemo odgovarati na razna pitanja i upite

korisnika

i

pokušati

ih

(http://majatomic28.wix.com/onlinegaze

privući

na

našu

web

stranicu

) i na našu mobilnu aplikaciju koja je vrlo

jednostavna za korištenje.

11.5. Tablica marketinškog plana Slika 10. Tablica marketinškog plana Oblik oglašavanja Redni broj

Termini oglašavanja

Trošak

Opis oglašavanja

1.

Društvene mreže i forumi

0-24

0 kn

Klik na link, share

2.

Newsletter

Jednom mjesečno

0 kn

Slanjem emaila

3.

Google AdWords

365 dana u godini

8000,00 kn

Na tražilicama i Google display mreži

4.

Brošure i letci

U početku

1000,00 kn

Dijeljenje letka

29


poslovanja 5.

Oglašavanje na portalima

Mjesečno

Izvor: http://www.net.hr/marketing

30

1500,00 kn

Link na našu web stranicu


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Ciljane mobilne platforme aplikacije Online gaže su iPhone iOS i Google Android platforma. Te su platforme odabrane iz razloga što okupljaju najveći broj korisnika pametnih mobilnih telefona, te je broj korisnika ostalih platformi u odnosu na ove dvije zanemariv.

12.2. Opis i cijena moguće aplikacije za pametna mobilne telefone Aplikacija namijenjena iPhone uređajima može se besplatno preuzeti sa AppStore virtualnog marketa, dok se aplikacija za uređaje sa Android operativnim sustavima može besplatno preuzeti sa Google Play virtualnog marketa. Primarna namjena aplikacije je marketing i povećanje online gaža, stoga se preuzimanje mobilne aplikacije ne naplaćuje. Oglašavanje aplikacije će se raditi na svim popularnim socijalnim mrežama poput Facebooka, Twittera, Google+ i sl. U aplikaciju se može logirati na nekoliko različitih načina. Moguća je registracija vlastitog korisničkog računa u samoj aplikaciji, pomoću postojećeg Gmail korisničkog računa, ili pak putem postojećeg Facebook korisničkog računa. Dvije zadnje opcije su omogućene iz razloga što najveći broj ciljane „publike“ koristi socijalne mreže, ponajviše Facebook, te time dobivamo veći inicijalni broj korisnika.

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Glavna funkcionalnost aplikacije je mogućnost praćenja i angažiranja bendova u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu uz dostupnost interneta. Korisnik ima opciju birati DJ-a prema vlastitim kriterijima i željama. Dodatna opcija pri završetku sklopljenog dogovora oko nastupa je još jedan način promidžbe, a to je dijeljenje preko društvenih mreža . Svaki nastup koji je podijeljen preko neke socijalne mreže vidljiv je mnogim osobama korisnicima te iste mreže i samim time postoji veća šansa za posjećenost tog nastupa. Na taj način korist otvaruju i vlasnici klubova, i bendovi odnosno DJ-evi. Još jedna važna karakteristika naše mobilne aplikacije je plaćanje gaža putem nje, kao i putem web stranice. Znači, plaćanje bi se vršilo, kao što smo već spomenuli, putem PayPala radi sigurnosti transakcija. U bazi podataka o pojedinom bendu bi bile dostupne korisne informacije: od godišta, mjesta prebivališta, dosadašnjih uradaka i njihovih videozapisa, prijašnjih nastupa, suradnje s ostalim DJ-evima ako je postojala. Također bi mogli vidjeti i 31


komentare drugih na pojedini nastup, pjesmu ili općenito na bend. Ovakava dostupnost informacija ne zahtjeva traženje posebnih preporuka od drugih nego se sve može naći na aplikaciji. Nakon što korisnik aplikacije prouči sve što ga zanima o pojedinom bendu, i odluči se za jednog on rezervira bend za određeni datum i čeka potvrdu na aplikaciji. Nakon što dobije potvrdu u roku od najviše jednog dana, može izvršiti plaćanje putem aplikacije. Sama rezervacija se odvija direktno iz aplikacije. Nakon što korisnik odabere željeni bend i označi ga za rezervaciju, na posebnom ekranu potrebno je upisati potrebne podatke o kreditnoj kartici i na e-mail adresu mu se šalje potvrda o obavljenoj uplati.

12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti mobilne aplikacije Slika 11. Učitavanje aplikacije

Izvor: www.balsamiq.com

32


Slika 12. Izbor registracije ili prijave

Izvor: www.balsamiq.com Slika 13. Registracija

Izvor: www.balsamiq.com

33


Slika 14. Prijava

Izvor: www.balsamiq.com Slika 15. Popis DJ-eva

Izvor: www.balsamiq.com

34


Slika 16. Odabir i rezervacija DJ-a

Izvor: www.balsamiq.com Slika 17. Potvrda rezervacije DJ-a

35


Izvor: www.balsamiq.com

Slika 18. Kraj

Izvor: www.balsamiq.com

12.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Tijekom korištenja aplikacija u donjem dijelu ekrana prikazuje ciljane oglase. Ciljani oglašivači su tvrtke koje proizvode opremu, primjerice elektronske naprave za glazbu. Drugi dio oglašivača su medijske kuće i sami mediji, primjerice Net.hr, Jutarnji, 24 Sata, Dnevnik.hr i drugi. Jedan od glavnih kanala za marketing i promidžbu aplikacije biti će socijalne mreže. Prva i osnovna je Facebook. Ciljana publika u velikoj mjeri već ima vlastite Facebook korisničke račune, pa tim kanalom imamo pogađamo i najveći broj korisnika. Od ostalih socijalnih mreža u marketing kanale su uključeni Twitter te Google+. U suradnji sa medijskim kućama oglašavanje će se vršiti i preko najpopularnijih internet portala. Pošto je u pitanju digitalna mobilna aplikacija, marketing će se ograničiti na internet kanale.

36


37


13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1 Facebook profil projekta Slika . Profil na FACEBOOK - u

Izvor: https://www.facebook.com/pages/Online-ga%C5%BEe/267033470129928

13.2 LinkedIn profil autora projekta Slika . LinkedIn Maja Tomić

38


Izvor: http://www.linkedin.com/profile/view?id=305196609&trk=nav_responsive_tab_profile

13.3 Twitter profil projekta

Slika . Twitter profil

Izvor: https://twitter.com/OnlineGaze

39


14. SWOT ANALIZA PROJEKTA SWOT analizom nastojimo identificirati poslovnu strategiju kojom će se na najbolji način iskoristiti snage i minimalizirati slabosti te kapitalizirati prilike i minimalizirati prijetnje. Drugim riječima možemo reći da je cilj SWOT analize da se minimaliziraju slabosti uz istovremeno povećanje snaga poduzeća, te kako što bolje iskoristiti prilike uz istovremeno smanjenje prijetnji iz okruženja. Ona nam može biti od velike pomoći prilikom planiranja i ocjene određenog posla. Slika . SWOT analiza

SNAGE

SLABOSTI

Prvi na tržištu s pružanjem takvih usluga

Skeptičnost korisnika prema online nastupima

Korištenje društvenih mreža

 Ulaganje u daljnji razvoj poduzeća bit će moguće tek nakon određenog vremena

Ambiciozni i mladi zaposlenici  Skeptičnost potencijalnih potrošača prema Internet plaćanju Mobilna aplikacija koja korisnicima pruža mogućnost online angažiranja i plaćanja pa nastu na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme

 Mogućnost praćenja i dobivanje informacija o pojedinom DJ-u na jednome mjestu

 Neiskustvo zaposlenika

Naporan i dugotrajan marketing da bi bili prpoznati i došli do svojih klijenata

 Niski početni troškovi

PRIJETNJE Live nastupi, odnosno fizička prisutnost ostalih izvođača – konkurenata

Nepovoljna demografska situacija – pad nataliteta dovodi do manje ciljne skupine

PRILIKE Sve veći broj klubova

 Sve veća potražnja za elektronskom glazbom

 Mogućnost probijanja na vanjsko tržište glazbe Unatoč trenutnom trendu rasta potražnje za elektronskom glazbom u budućnosti je moguća promjena tog trenda jer se

40


preferencije kroz vrijeme mijenjaju u svemu pa tako i u glazbi

 Nedostatak financijskih sredstava za razvoj i primjenu aplikacije i inovacija

 Sve veća zastupljenost mobilne tehnologije, odnosno tehnologije općenito u svim sferama života

Razvoj aplikacija te inovacija koje konkurencija ne koristi te stjecanje konkurentske prednosti

 Mogućnost rušenja software-a

Izvor: Vlastiti izvori upotpunjeni istraživanjima

41


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Kako bi zadovoljili potrebe ciljnog segmenta te kako bi potencijalnim korisnicima pružili nešto novo odlučili smo se za pružanje usluga s naglaskom na jednostavnost. Obzirom na način poslovanja koji je uglavnom baziran na online poslovanje i komuniciranje s klijentima, troškovi pokretanja projekta nisu veliki. Najveći iznos troškova u početku odnosi se na troškove marketinga, oglašavanja, troškove izrade stranice i aplikacije te ostale troškova administracije i pokretanja projekta. Najam prostora nam u početku ne treba, a zaposlenici bi bili mi sami. Time smo sveli troškove na minimum. U kasnijoj fazi poslovanja, zbog planiranja otvaranja vlastitog studija, biti će potrebni veći financijski izdaci, ali takvo širenje posla će najviše ovositi o uspješnosti poslovanja u početnoj fazi. Troškovi pokretanja projekta prikazani su na slici 24. Slika . Troškovi pokretanja projekta

TROŠAK

PREDVIĐENI IZNOS U KUNAMA NA GODIŠNJOJ RAZINI

Internet oglašavanje (stalni oglasi na početnoj stranici Web portala)

8000,00 kn

Oglašavanje (letci i brošure)

1000,00 kn

Izrada mobilne aplikacije

3000,00 kn

Izrada i održavanje Web stranice

3900,00 kn

Plaće u bruto iznosima

62350,00 kn

Ostali troškovi

6500,00 kn

UKUPNO

83850,00 kn

Izvor: Vlastiti izvori upotpunjeni istraživanjima

42


43


16. WEB STRANICE PROJEKTA 16.1 Struktura Web stranica projekta Slika 24. Početna stranica našeg poslovnog modela

Izvor: http://majatomic28.wix.com/onlinegaze

16.2. Opis strukture Web stranica projekta Izgled naše stranice, tj. struktura web stranice http://majatomic28.wix.com/onlinegaze podijeljena je na : •

početnu stranicu koja se nalazi pod nazivom POČETNA.

na dijelu NOVOSTI će biti novosti iz svijeta elektroničke glazbe

RASPORED se odnosi na popis rezerviranih nastupa. Biti će moguće vidjeti koji DJ gdje i kada nastupa.

SNIMKE NASTUPA će se također nalaziti na našoj stranici, i biti će dostupne samo registriranim korisnicima.

44


GALERIJA se odnosi na galeriju slika koja će opisivati doživljaje i atmosferu na pojedinim nasupima DJ-eva.

Na dijelu DJ bit će navedeni svi DJ-evi, njihove biografije, glazbeni radovi te opcija REZERVACIJE

O NAMA, u tom dijelu bit će kratki opis našeg servisa, te MISIJA i VIZIJA poduzeća

KONTAKT, navest ćemo naše e-mail adrese i brojeve telefona

MOBILNA APLIKACIJA odnosi se na upute o funkcionalnosti te mogućnosti preuzimanja

REGISTRACIJA, na ovom linku korisnici će se moći registrirati na stranicu

NAČIN PLAĆANJA, navest ćemo način plaćanja

NEWSLETTER ( elektronička je publikacija koju šaljemo putem e-maila. Uvijek sadrži koristan sadržaj informativnog karaktera.

45


46


17. ZAKLJUČAK Elektronička glazba u Hrvatskoj ima tendencije rasta, stoga Online gaže imaju čvrsti stav da će ispuniti svoju viziju i misiju. Želja za modernom glazbom koju želimo promovirati je velika, a osim što će naši potencijalni klijenti moći uživati u ovoj vrsti glazbe, također je cilj olakšati komunikaciju između vlasnka klubova i DJ-ova. Kako smo novo poduzeće bitno nam je da nas prepoznaju i stvore povjerenje. Da bi sve to bilo ostvarivo velike napore ulažemo u marketinške elemente kako bi klijente upoznali sa svim pogodnostima naših usuga. Mobilnom aplikacijom i samom online rezervacijom određenog DJ-a skratili smo potrebno vrijeme i uštedjeli novac. Budući da su marketinški napori koje ulažemo da bi upoznali klijente sa svim opcijama usluga isplativi, predviđamo da ćemo već u kratkom roku ostvariti svoj cilj i postati poznati u svijetu elektroničke glazbe kao poduzeće koje je tu za svoje klijente u svakom trenutku.

47


18. POPIS LITERATURE 1. Žager K., Tušek B., Vašiček V., Žager L., “Osnove računovodstva”, Zagreb, 2007., str.

22. 2. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska

knjiga, Zagreb, 2008.

48


19. POPIS WEB LINKOVA 1. http://www.musicshop.hr/ 2. http://www.mediastore.hr/ 3. www.fifisound.hr 4. https://www.franc-music-shop.com/ 5. www.eldra.hr/ 6. http://yakkaofficial.com/biography/ 7. http://www.klubskascena.com/podcast/glazba-bez-granica/podcast-046-barzu-

11052012 8. http://www.beatport.com/artist/leon-vuksic/195536 9. https://soundcloud.com/damirpushkar 10. http://djgigo.com/ 11. http://www.linkedin.com/profile/view?id=305196609&trk=nav_responsive_tab_profile 12. https://www.facebook.com/pages/Online-ga%C5%BEe/267033470129928 13. https://twitter.com/OnlineGaze 14. http://korisnik.infonet.hr/domainchecker.php 15. http://www.markomdizajn.com/blog/najpopularniji-sistemi-za-upravljanje-sadrzajem-

cms 16. http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2008-12-249.pdf 17. http://plugin55.com/sto-je-wordpress/ 18. https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?

__c=7565488823&__u=8226505103#c.124049327.ag&app=cm 19. http://www.net.hr/marketing 49


20. www.balsamiq.com

50


20. POPIS SLIKA

51


21. ŽIVOTOPIS 21.1. Maja Tomić

52


53


21.2. Katarina Vulić

54


22. SAŽETAK Dobili smo zadatak iz kolegija Elektronično poslovanje i došli smo na ideju o projektu Online gaže. Tim projektom smo htjeli ponuditi nešto novo za naše korisnike tj. mogućnost rezervacije benda putem weba kao i mogućnost online nastupa. Smatrali smo da ovom idejom možemo svojim korisnicima ponuditi nešto novo i drugačije a ujedno im olakšati pristup i komunikaciju jednih s drugima. U seminaru smo prošli niz koraka kojima opisujemo naš način poslovanja i što bi sve u njemu radili od početka do kraja da bi u ovom poslovnom projektu i uspjeli.

55


23.PRILOZI Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

56


Newsletter

57


Slike (Screenshotovi) Web stranica projekta HOME

NOVOSTI

58


O NAMA

KONTAKT

59


RASPORED

60


DJ

SNIMKE

61


GALERIJA

OSTALO

62


NAČIN PLAĆANJA

63


Sitemap (mapa web stranice)

64


BROŠURA PREZENTACIJE

65


66


67


68


69

27 tomić vulić online gaže  
Advertisement