Page 1


Rozdział 3 Zacznij działać!

Cokolwiek chcesz mieć, zrobić czy osiągnąć, musisz wy k a z a ć p e w ną aktywność, coś zrobić. Jeżeli chcesz coś posiadać, musisz na to zarobić. Trzeba znaleźć pracę, wykonać ją, wziąć wypłatę, udać się do sklepu. Następnie wziąć towar z półki, podejść do kasy (czasami postać w kolejce) i w końcu zapłacić. Brzmi to tak banalnie i jest tak oczywiste, że wydawałoby się, że nie ma o czym mówić. Tymczasem jest o czym. Czasami odnosi się wrażenie, że ludzie dzielą swoją rzeczywistość na kilka odseparowanych sfer i  w  stosunku do każdej z  nich stosują odrębne algorytmy. Tworzą np. zbiór o nazwie „życie” i w jego ramach stosują takie procedury, jak: „Trzeba codziennie ciężko pracować, a w niedzielę chodzić do kościoła i modlić się za zdrowie najbliższych oraz swoje”. Obok tego funkcjonuje zbiór „marzenia”, w ramach którego nie ma już procedury: „Trzeba ciężko pracować, modlić się za nie (afirmować) i dbać o zdrowie, aby mieć siłę te marzenia realizować”. Tu stosuje się wzdychanie i  racjonalizację (czyli usprawiedliwianie niechęci do podjęcia działania). Wygląda to mniej więcej tak: Zbiór „życie”

Zbiór „marzenia” Procedury

Praca (ciężka, całe życie)

Racjonalizacja

Dom i rodzina (dbanie, obowiązki)

Trywializowanie

Nauka (własna, dzieci)

Pokpiwanie

Rutyna (higiena, odżywianie)

Wątpienie

Modlitwa do Boga

Wypieranie i oddalanie 49


Arkadiusz Bednarski

Czyż nie jest to dziwne? Dlaczego w odniesieniu do jednej sfery aktywności możemy zachowywać się w jeden sposób, a w odniesieniu do innej w inny? A gdyby tak zmienić procedury w każdym z tych zbiorów? Dlaczego tego nie robimy? Ma to związek z  określonymi wartościami, przekonaniami i  nawykami, które są w  stanie powstrzymywać przed działaniem lub do niego mobilizować. Większość ludzi uważa, że sukces jest pewnym nagle przychodzącym wydarzeniem. Tymczasem życie tych, którzy sukces osiągnęli, pokazuje, że jest on przede wszystkim rezultatem określonych działań, takich jak wytyczanie celów, regularna praca, dokonywanie wyborów (w tym pewnych wyrzeczeń) — innymi słowy, małych, pojedynczych kroków, stawianych każdego dnia. Sukces jest skutkiem robienia codziennie tego samego i systematycznego wznoszenia się na coraz wyższy poziom. Podobnie jak on, także porażka nie jest efektem nagłego kataklizmu czy niespodziewanego splotu nieprzychylnych zdarzeń; nie następuje od razu. Również ona jest konsekwencją naszych działań, które podejmujemy (lub nie) każdego dnia. Związek dwojga bliskich sobie ludzi nie rozpada się w ciągu minuty i z niewiadomych przyczyn. Poważna choroba nie jest bynajmniej efektem jakiegoś chwilowego zdarzenia. Często zarówno na jedno, jak i na drugie pracujemy latami. Nasze długi nie zaskakują nas nagle — to rezultat decyzji, które podejmowaliśmy przez wiele miesięcy lub nawet lat. Utrata pracy to najczęściej wynik zaniedbań lub niewłaściwych relacji z ludźmi.

50


Rozdział 3 Zacznij działać!

Podlegamy tym samym prawom co cała przyroda. Ogrom­ny blok odrywa się od lodowca wskutek trwającego dziesięciolecia efektu cieplarnianego. Ewolucja gatunków trwa miliardy lat. Przykłady takie można mnożyć. Nasza siła i słabość wynikają z  koncentracji oraz z  jakości podejmowanych codziennie działań. Przez niewłaściwe relacje z  innymi, złe nawyki żywieniowe lub brak ruchu możemy osłabiać swoją siłę i zdrowie, nieuchronnie zmierzając do poważnej choroby lub załamania nerwowego. Z drugiej strony można stale poprawiać swoją kondycję dzięki ćwiczeniom i  zmianie diety. Jeżeli pracując nad czymś, doskonalisz to chociaż o ułamek procenta każdego dnia, to jaka będzie różnica w  ciągu całego roku? A  po dziesięciu latach? Przez małą zmianę, codzienny mały rozwój możesz całkowicie zmienić jakość swojego życia. Nie polepszysz swojej kondycji fizycznej, jeden raz wstając wcześniej rano i przebiegając 5 kilometrów. Nie można jednym „przepraszam” naprawić wieloletnich zaniedbań w kontaktach z najbliższymi czy przyjaciółmi. Nie można schudnąć 15 kilogramów po 3-dniowym poście (choć wciąż wiele jest jeszcze osób wierzących w  diety cud, które mają sprawić, że w  ciągu tygodnia ich waga spadnie o kilka kilogramów. Prawda jest taka, że ponad 90% osób, które przechodzą gwałtowny proces odchudzania, wraca do poprzedniej wagi, a nawet ją zwiększa). Tylko małe, systematyczne kroki i codzienna praca dają efekty. Jednak wielu z  nas nie koncentruje się na zmianach i ciągłym polepszaniu jakości swojego życia.

51


http://jak-sie-zmienic.zlotemysli.pl

Wywieranie wpływu na siebie  

Majstersztyk psychologiczny pomagający zagłębić się w prostotę naszego życia. Po przeczytaniu tej książki wiele problemów w otaczającym nas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you