Page 1


Седмично издание

ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИНИ ХЕЛАС ООД (Ое AGOSТlNI

HELLAS SRL)

СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърция ИЗДАТЕЛ: Петрос Капнистос

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фотис Фотиу МЕНИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: Вирджиния Кутрубас АДРЕС: Вулягменис

44-46, 166

(Vоuliаgmепis 44-4б,

16673

7З Атина

Аthепs)

'ЕНI1ДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михалис Куцукос Р НА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса

П?ОИЗВО':::СТВEJ-I ООР!lИНАТОР:

Мартин Лутър Кинг

Брой

31

DYU

. :ВИ Боза

МЕНИДЖЪР лorИСТИКА и ОПЕРАЦИИ:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Димитрис Паскалидис КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антонис Люмис

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

б

СПЕЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

(GIGA GEORGE

ЕООО)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Ралица Панайотова

Борбата на младия чернокож пастор срещу расизма

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ:

Роден в свят на расова дискриминация

HAIDEMENOS S.A.

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛОС

Съдбоносна среща

ВНОСИТЕЛ: Атика Медия България ООД

Начало на активисткото движение

© 2008

Ое AGOSТlNI Неliа.

© 200З

к.к. Ое

Конфликтът се задълбочава

AGOSTINI JAPAN

ISSN: 1791-4256

Важни стъпки към осъществяване на неговата мечта Огорченият лидер

Снимки: UПiрhоtо

Пред Божия престол

Цена на броевете:

Press,

Цена на първия брой:

Ое Аgоstiпl Pictuгe

Library

1,50 лв.

Цена на втория брой и на всички следващи броеве:

3,50 лв.

Всички текстове са защитени с авторски права. Забранено е

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

възпроизвеждането,

сканирането,

предаването или използва­

нето на материалите с търговска цел под каквато и да е форма

без писменото съгласие на редактора.

Кой е истинскиятубиец на Кинг?

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

Хората, които мечтаятза една по-добраАмерика

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОВЛИЯНИЕ

28

Мечта за живот без расова дискриминация

За вашето по-добро обслужванетърсете изданиетовинаги в един и същ търговски обект и уведомявайтепродавачаза намерениетоси да закупите евентуалнои следващитеброеве.

За всякаква информация,справки, замяна на екземпляриили поръчки на предишни броеве, потърсете ни на телефон (02

489 95 53) или

ни изпратете

Обслужване на клиенти: понеделник

За да получите по-добро обслужване, поръчвайте всеки брой на поредицата от един и същ търговски пункт и информирайте

продавача за намерението си да купувате следващите броеве.

e-mail HaaApecinfo@deagostini.bg. - петък, 10:00 -15:00 ч.

за да получитестари броеве по пощата, първо се обадете на телефон (02) след което преведете необходимата сума по сметка: Алфа Банк

489 9553,

Издателят си запазва правото да променя реда на издаване на поредицата, както и правото на избор на имената, които ще се представят.

IBAN: BG39(RBA 98981001 071850 BI(: (RBABGSF Кеар Дайрект ЕООД Пр .. получаване на стар .. броеве по куриер заплащането става в момента на получаването.

Посетете сайта на Де Агостини

www.deagostini.bg


-- -

Пропоr

Мартин Лутър Кинг Какъв е животът на Кинг?

ш

S I

А

МЕРИКА ИЗЛИЗА ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА като най-проспериращата държава в света. Но зад тази про­

цъфтяваща фасада се крие съдбата на милиони хора, на които им е забранено да седнат, където искат в автобуса, да получат работа или да си купят къща. Тези хора, сблъсквайки се еже­

дневно с проявите на расизъм, се обединяват около един водач и решават да се борят за своите права. Името на техния водач е Мартин Лутър Кинг.

Той е баптистки пастор, твърдо убеден в силата на Христовата

ш

любов, който се противопоставя на несправедливостта в амери­

с::[

ното съзнание и оказва огромно влияние върху приемането на

канското общество с мирни средства. Кинг събужда обществе­

Закона за гражданските права. Подложен на непрекъснати пре­

ш

следвания от страна на полицията, Мартин Лутър става жертва

со

реч, с добилата световна популярност фраза "Имам една мечта!':

~

со

на расизма и тероризма и е убит на 39-годишна възраст. Неговата

оставя дълбока следа в историята, а мнозина и днес продължа­ ват да се борят за осъществяването на тази мечта. Какъв е животът на Мартин Лутър Кинг?


Мартии Лутър Кииr

-

.

"1,,,,,"

'" ~

,

,. ~

1863

~

Приемането на Прокламацията за освобождаване на робите.

1865

~

Създава се организацията Ку Клукс Клан.

1896

~

Върховният съд на Съединените щати одобрява расовата сегрегация като конституционна.

1920

~

3араждане на джаза и на други форми на афроамериканската култура.

1929

~

Великата депресия.

На

15

~

януари в Атланта (щат Джорджия, САЩ) се ражда Мартин Лутър Кинг.

1941

~

3апочва Тихоокеанският военен конфликт.

1944

I I I I I

Петнайсетгодишният Кинг постъпва в "Морхауз колидж".

Мартин Лутър записва докторантура по методична теология в Бостънския университет.

1955

~

Бойкотът на автобусите в Монтгомъри.

1957

~

Постигната е социална десегрегация в гимназията в Литъл Рок и чернокожите ученици

1948 1951 1953 1954

Кинг се записва в Духовната семинария "Кроузър':

Кинг се жени за Корета Скот.

Кинг става пастор в баптистката църква в Монтгомъри.

получават достъп до всички училищни институции.

1959

~

Кинг посещава Индия.

1960

~

3апочват седящи окупационни стачки.

1961

~

Прояви на движението за "Свободно пътуване':

1963

~

Убит е президентът Джон Кенеди. Великият марш към Вашингтон за работа и свобода. Бирмингамската кампания.

1965

~

3апочва бомбардирането на Северен Виетнам. Протестите в Селма.

Убит е Малкълм Екс

1966

~

Кинг установява своята дейност в Чикаго.

1967

~

Кинг публично се обявява срещу войната във Виетнам.

1968

~

Нарастване на броя на расистките прояви. На

I

4 април Кинг е убит в Мемфис

1983

~

Със закон рожденият ден на Мартин Лутър Кинг-Джуниър е обявен за национален празник.

1992

~

Расистки бунтове в Лос Анджелис

1998

~

Джеймс Ърл Рей, за когото се смята, че е убиецът на Кинг, умира от бъбречна недостатъчност.

1999

~

След възобновен съдебен процес Рей е обявен за невинен.

I


--

- -

~

Живот и дейност

Борбата на младия чернокож пастор срещу расизма Кинг израства в южните щати на Америка, където расизмът има дълбоки корени. Мартин от детските

си години става свидетел на парадоксите на "свободната страна". Момчето тръгва по стъпките на своя баща и става пастор, като използва изцяло мирни протести и слага началото на една нова епоха. Неговата дейност разтърсва американското общество и довежда до справедливото разрешаване на голям брой социални проблеми. На 39-годишна възрст животът му е внезапно и жестоко прекъснат от онези, които не могат да приемат стремежа му към един по-справедлив свят.

Кинг е обичан не само от афроамериканците. Той спечелва любовта на всички хора по света.

Роден в свят на расова дискриминация Благословена семейна среда гРАД АТЛАНТА в щата Джорджия е известен като

ция, щом слязат от сцената. Това с още по-го­

място, където се развива действието на романа

ляма сила важи за афроамериканците, рабо­

1-

"Отнесени от вихъра': Бъдещият водач на движени­

тещи на полето. Техният живот до голяма сте­

ето за човешки права е най-големият син на един

пен напомня за живота на робите в миналото, а

пастор в Атланта. Той е роден на

Великата депресия им докарва отчайваща мизе­

15 януари 1929 г. и е

кръстен на баща си с добавката Джуниър (младши), за да ги различават. Именно това момче

рия.

- Мартин

Лутър Кинг израства в тази епоха, но заедно с по­

Лутър Кинг-Джуниър, по-късно оглавява борбата за граждански права. Макар че 1929 г. бележи началото

голямата си сестра Кристин и малкия си брат Алфред / се радват на един сравнително добър живот през

на Великата депресия, никой не е в състояние да

детските си години. Това е възможно единствено

реформи и лрави сина си

предвиди ужасните последици. В светлината на ико­

защото баща им е пастор. По онова време професи­

съпричастен към проблемите за

номическия бум,

който последва Първата световна

ята на свещеник е един от най-висшите постове, дос­

война, афроамериканските музиканти в Ню Йорк

тъпни за афроамериканци. Фактът, че домът на Кинг

изпълняват своя диксиленд джаз, допринасяйки по

се намира на "Оубърн авеню" в Атланта, показва, че

този начин за процъфтяването на афроамерикан­

семейството е достатъчно заможно. "Оубърн авеню"

ската култура през 20-те години на ХХ в. Това време

се намира в квартал, обитаван от чернокожи, които

е известно още и като Харлемския ренесанс.

принадлежат към средната класа.

Но и тогава се наблюдава една огромна про­ паст

между

цветнокожите

и

представителите

на

бялата раса в Америка, независимо че от обявява­

Спретнатите, подредени къщи по нищо не прили­

чат на бедняшките колиби, обитавани от черноко­ жите, които работят на полето.

нето на Прокламацията за освобождаване на робите

Животът в този квартал на "Оубърн авеню" до

минава повече от половин век. Дори и прославе­

голяма степен предпазва Кинг от най-ужасните про­

ните джаз изпълнители са жертва на дискримина-

яви на расизма през детските му години. Всъщност

~ Расистката организация, която развива активна дейност в

най-близкият му приятел по това време е едно бяло

Атланта ло онова време, ККК (Ку Клукс Клан). Този град е тясно

момче, син на собственика на магазина, който се

свързан с ККК.

намира срещу дома на семейство Кинг. Родителите

на това бяло момче му разрешават да играе с децата на цветнокожите семейства, но щом синът им постъпва в начално училище за бели, му е заб­

ранено да общува с Кинг. Когато Мартин споделя

по време на вечеря: "Бащата на МОl\:1чето му забра­ нява да играе вече с мен'; родителите му осъзнават, че настъпва моментът да го запознаят с проблема за расизма. Кинг е шокиран и изпада в ярост. Майка му

се опитва да го успокои, казвайки му, че той е добро момче и не е извършил нищо лошо. И може би всяка

афроамериканска майка би направила същото.

....

Бащата на Кинг

-

Мартин

Лутър Кинг-старши. Той взима лрисърце социалните

несправедливостта и расизма.

~ Атланта

-

столицата на щата

Джорджия, през 19БО г. Градът достига голям разцвет през

втората половина на БО-те години, когато и Кинг е на върха на кариерата си.


Мартии Лутър Кииr КИНГ става пастор Когато

напуска

родния

си

квартал,

Кинг се

сблъсква с унижаващите човешкото достойнство сегрегационни правила. Дискриминация по отно­

шение на цвета на кожата съществува и в образо­ ванието, така че Мартин е принуден да посещава

друго училище, а не това, в което ходят белите му приятели. Атланта е доста либерален град, но и тук могат да се видят надписи "Само за бели'; окачени на видно място в кина, паркове или ресторанти.

Кинг съзнава, че за да се бори успешно с проя­ вите на расизъм, трябва да получи добро образо­ ..

вание. Тъй като оценките му са отлични, влиза в гимназия още на шампион

13

години. Когато е на

в национален

15,

става

конкурс, спонсориран

от

Кинг ролята на свещеника в съвременната епоха.

Според тях с помощта на модерни методики пас­

обединение на чернокожите за взаимопомощ в

торът може да

Дъблин в Джорджия. В деня на радостното съби­

ята разбираемо за енориашите и като компас да

тие Кинг е подложен на унижение, което помни

им покаже верния пъ~ Възприемането на тази

до края на живота си. Шофьорът на автобуса, с

новаторска гледна точка позволява на Кинг да

който пътуват обра

направи преоценка на работата на своя баща като

о къ. Атла та, е бял и насто-

ява Марти

и учител

на току-що

ачилите се бел,l -Ъ

чето отказва, шо

• у _а о

ьоръ

Разтревожениятуч

ят

естата си ом-

',1

Снимка на семейство КИНГ от

1964 г.

направи

изучаването

на

религи­

...

Църквата, в която служи

бащата на Кинг.

пастор. Той осъзнава каква важна роля може да

изиграе Църквата и нейната дейност за развити­

ето на афроамериканското общество. След като

О

ел у6

тъпи и те пътуват оста ал

стига до това заключение, душевните му колебае

1

'-'.'

апъл

о из

езва

.

Същата есен Кинг се записва 3 където дентска

учат

и

черноко. и,

организация,

вена дейност. Има и

ват срещу расиз а.

за

и

се ава

ого бел

а

се

, о

инг мечтае за об

о се об в

-

Библиотека на спомените

еаво без

расизъм. Близките му се надяват да стане пастор

като баща си, но той предпочита професията на лекар или адвокат. От началото на юношеството си Мартин изпитва съмнение относно мирогледа

на баптистката църква, чийто член е баща му. 3ащо Библията забранява всяко удоволствие? И защо

афроамериканците пеят в църквите? Тези съмне­

ЦЪРКВАТА За

Кинг,

син

на

"ЕБЕНЕ3ЕР" пастор,

баптистката

-

НЕГОВИЯТ ВТОРИ ДОМ вителността е толкова мъчителна, че ер\о1,

църква"Ебенезер'; в която проповядва баща

ствено обещанието за по-добър живо

му, е като втори дом. Тази църква и днес

онзи свят крепи чернокожите.

изглежда точно така,

както и

в миналото.

а

Кинг е един от първите пастори, ко

ния се задълбочават през времето, прекарано в

Тя се намира недалеч от дома на семейство

активно се включват в решаването на сои

колежа.

Кинг и именно в нея петгодишният Мартин

алните проблеми и използват амвона, за

е въведен в лоното на баптистката христи­

окуражават своите енориаши. Поради таз

Бенджамин Мейс, ректор на колежа, и Джордж Келси, преподавател по религия, обясняват на

янска църква. Момчето редовно посещава

причина Църквата е тази, която оглавява

седмичните

движението за граждански права.

проповеди

и

неделното

учи­

лище. В тази църква той служи като помощ­

ник-пастор, докато учи в "Морхауз': Отначало Кинг не е напълно убеден,

... Баптистката църква "Ебен езер': Тук Кинг тръгва по стъпките на баща си като помощни

че трябва да стане пастор, но след време,

пастор. Негово преподобие, баща му,

-

когато осъзнава важната роля на Църк­

продължава да проповядва тук и след смъртта

вата за развитието на афроамериканското

на сина си до

общество, приема това като свое бъдещо

напуска този СВЯТ.

поприще. За представителите на бялата раса църквата не е нищо повече от място

за официално общуване, докато за афроа­ мериканците тя е необходимост, която ти дава

възможност

кото

си

докосва

да

възвърнеш

достойнство. сърцата

им

Божията

всяка

човеш­

истина

неделя

чрез

проповедите на пастора и отеква във въз­

гласите им "Алилуя!" и "Амин!" Тази страст пречиства изстрадалите им души. Дейст-

1975

Г., когато и той самият


-

------------------------

-

-

-

-

-

Живот и дейност

Съдбоносна среща Привърженик на протести без насилие

КИНГ твърдо РЕШАВА да стане пастор. След като завършва колежа, той продължава образованието си в Духовната семинария "Кроузър" в Пенсилвания.

Семинарията се намира в Честър, град близо до Филаделфия, известен като бастион на аболици­ онисткото движение. Поради това в тази семина­ рия охотно приемат и чернокожи студенти, макар

че преобладават белите. Всъщност на десет бели студенти се пада един чернокож и това е причина

чернокожите да изпъкват по своеобразен начин в кампуса. Кинг не желае да бъде изключен заради

цвета на кожата си и се стреми се представя добре и да поддържа стаята си в общежитието подре­ дена. Преди това, докато учи в колежа, той проя­

вява особен интерес към извънучилищна дейност, а оценките му са над средните, но семинарията е

Възможен отговор на този въпрос Кинг намира в

~ Бостънският университет в наши дни. КИНГ постъпва в

нещо друго. През пролетта на 1951 г. преподобният

една лекция за Ганди, изнесенаот ректора на универси­

Дийн Чарлз Бетън пише за 22-годишния Кинг:"Един

тета"Хауард"д-р МордекайДжонсън във Филаделфия.

групата на либерално настроени

от най-умните студенти, които сме имали'~ Мартин

Джонсън, който току-що се е върнал от Индия, дава

преподаватели. Той не винаги се

получава годишната награда за отличен успех, а със­

едно много реалистичноописание на живота и фило­

тудентите му го избират за свой лидер.

софията на Ганди, наречено от Кинг "проницателно и

Докато изуча ва теология, Кин г започва да се замисля

наелектризиращо':Младият човек се старае да про­

и над въпроса как един църковен служител може да

чете всичко, което се отнася до Ганди. Той е убеден,

се занимава успешно и със социални въпроси. За да

че теорията на индийския политик за противопоста­

намери отговор, той прочита огромен брой книги,

вяне само с мирни средства съдържа и отговора за

като се започне от древногръцката философия чак до

разрешаванена социалните проблеми на афроамери­

"Капитал" на Карл Маркс. Кинг не приема идеологи­

канците. Кинг осъзнава, че използването на насилие

ята на комунизма, но признава факта, че точно тя раз­

може да предизвика още по-голямо насилие и омраза

крива слабостите на традиционната капиталистиче­

от другата страна, докато мирният протест дава въз­

ска икономика. Той се стреми да намери решение за

можностзлото да бъде победенос любов.

този университет и попада в

чувства добре тук, предвид факта, че чернокожите студенти

са

малцинство.

страданията, които причинява расовата дискримина­

ция

- едно от най-ужасните противоречия в капита­

листическото общество в Съединените щати.

Идеалната жена През юни

1961 г. Кинг завършва Духовната семи­

нария "Кроузър" и получава диплома по теология. Кандидатства за докторант в няколко учебни заве­ дения

и

накрая,

през

септември

същата

година,

записва докторантура във философския факултет на Бостънския университет. Първият проблем, с който

трябва да се справи, е къде да живее. Навсякъде получава отказ заради цвета на кожата си. В крайна сметка заедно с друг колега наемат апартамент. Това

за Кинг е доказателство, че расизмът е дълбоко вко­ ренен дори и в относително толерантното общество на гражданите на северните американски щати.

Освен това пред него стои въпросът за избор на подходяща съпруга. Кинг е общителен младеж и се ползва с добро име сред колежанките, но той все още

не е срещнал

момичето,

което

може да

стане негова съпруга. Без негово съгласие роди­

телите му го сгодяват за момиче, избрано от тях, и бракът чука на вратата. През януари

1952

Г., след като изминават пет

месеца от пристигането му в Бостън, Кинг моли ~ Точно като Ганди Кинг вярва в силата на мирните протести. Тази стратегия се оказва успешна не само в Индия. но и в Америка.

един свой приятел да го запознае с подходящо за него момиче.

Именно от този общ приятел Мартин получава телефонния номер на студентката в музикалната

-.J

....

Духовната семинария

"Кроузър': Тук за първи път Кинг живее с представители на бялата раса

-

хора, различни от

афроамериканските му братя.


Мартии Лутър Кииr консерватория на Нова Англия Корета Скот. Той се

обажда веднага и й предлага да се срещнат. Корета е доста изненадана, но заради общия им приятел

приема срещата, при условие че тя ще е по обяд и ще продължи само един час. Но тази среща е дос­

татъчна и за двамата, за да разберат, че имат доста

общи интереси и да усетят взаимно привличане. Кинг е изключително щастлив, когато разбира, че младата Корета вече е свързана с движението за граждански права. Мартин не успява да сдържи признанието си,

че

тя

е

въплъщение на

всичко,

което той търси в една жена: ум, красота, личност и индивидуалност.Това е доста шокиращоза младото момиче, което до този момент няма време да мисли

за такива сериозни неща като брака, тъй като вни­ манието й е изцяло погълнато от музиката. Въпреки

това обаче Корета не е в състояниеда скрие симпа­ тията, която изпитва към чаровния Кинг.

Убеден, че действително е крайно време да съз­ даде свое се ейство, Мартин решава да запознае Корета с родителите си и я кани 8 дома им в Атланта само половин година след първата и

е недоволен от по об о раза ява сина му да се съобраз. с т моли Кинг да вземе о о

среща. Баща му

е на нещата и настоизбор. Корета

ател о реш

деля с майка си твърдоlО си

е и той спо-

,'ерен е

r.,a

сзър' е

съдбата си с избраната от

ero сЗО'; ка. разб ра­

силата на чувствата му кыII

ЮJ

I

да убеди съпруга си да не се противопоставя

Мартин Лутър Кинг

• ав

ycru;вa

-

водач на

ението за граждански права в

мерика.

тех­

ния брак. Корета все още не изоставя aJ"lбiИЦJiIЯ10 да стане оперна певица, но дори

а има НЯI'\al<:ВИ

съмнения по отношение на този брак, те из езват, след като получава писмо от сестра си. Това п 0\'\0

КОРЕТА СТАВА ЛИДЕР Карета подкрепя своя съпруг както в общест­

името на общата кауза да се осигури равен дос­

вената му дейност, така и у дома. Но едва ли

тъп до работни места. Карета става вицепрези­

може да се каже, че през съвместния им живот

дент на този съюз. През 3О-те години тя лобира

нейната роля може да се определи само като

за обявяване на национален ден в памет на

майка и съпруга, макар че след смърпа му тя

убития й съпруг. През този период пътува из

решава да се посвети изцяло на децата им. В

цяла Америка и по света, изнасяйки речи. Днес

същото време Карета се стреми да осъществи

Карета е призната за една от жените с най-го­

последното желание на великия общественик

лямо влияние върху съвременното американ­

....

Сватбата на Мартин Лутър Кинг с Корета Скот

и лидер. Ентусиазмъти вълнението на тълпите,

ско общество.

на

18

събиращи се след убийството на Кинг, я окура­

..

жават да продължи на свой ред борбата против

до всички страни по света, дори и в далечната Южна

дискриминацията.Тя обаче води тази борба по

Африка, където тя се включва в движението за

свой начин. Може да се каже, че след смърпа

премахване на апартеЙда.

на Кинг се появява един нов лидер в лицето на неговата съпруга.

Карета не се занимава само с проблемите на

Карета е носител на посланията на своя съпруг

юни

1953

г.

само потвърждава убеждението й, че тя не просто се омъжва за пастор, но и че този брак може да се окаже нейната кариера. Тези думи

като че ли осветяват и

предопределят бъдещето на Корета. Двамата се женят през юни

1953

г. Младоженците

се връщат за още една година в Бостън, за да може

безработицата и бедностТа, но е активистка и

Мартин да вземе изпитите си, а Корета да завърши

в борбата за правата на жените. В началото на

образованието си по музика, след което се премест­

няколко активис­

ват в Монтгомъри (Алабама), където Кинг става пас­

тки движения, към които по-късно се присъе­

тор. Неговите проповеди очароватсърцата на афро­

диняват сто други организации (включително

американците, които живеят в района. През ноем­

работнически, женски, религиозни и хумани­

ври

?О-те години тя обединява

тарни групи). Всички те обединяватсилите си в

1955 г. се ражда първата им дъщеря. Младият

пастор е щастлив със своето семейство, но това е

само затишие пред буря.


-

Живот и дейност Начало на активисткото движение Автобусният бойкот

НА 1 ДЕКЕМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК) 1955 г., половин

по-голямо насилие и че омразата може

месец след раждането на дъщерята на семейство

да бъде победена само с любов. Думите

Кинг; в Монтгомъри е арестувана цветнокожата Роза

му оказват невероятно силно въздейст­

Паркс. Причината за този арест е отказът на жената да

вие върху тълпата и хората се разотиват

отстъпи мястото си в автобуса на бял пътник. В авто­

по домовете си. Това е първият пример

бусите в южните щати чернокожите са подложени на

за ефективността

същото унижение, с каквото се сблъсква и самият Кинг

ненасилието. Събитието става известно

през ученическите си години. Лидерите на черноко­

в цяла Америка и Кинг се превръща в

жите провеждат среща в неговата църква. Те реша­

истинския водач на афроамериканците.

ват, че след случилото се е крайно време да насочат усилията

си

към отмяна

на законите,

позволяващи

на философията за

Бойкотът на автобусите продължава и през февруари,

а Монтгомърската

подобна практика в автобусите. Освен това се взема

асоциация

и решение за бойкот на обществения транспорт от

Федералния съд сегрегацията в автобу­

идващия понеделник.

сите като антиконституционен

Но Кинг и останалите активисти не са сигурни колко

за

напредък

закон на град Селма. На

оспорва

5 юни

пред

градски

...

районният

души ще направят усилието да вървят пеша, вместо

съд го обявява за противоконституционен, но защит­

да се качат на автобус, само за да изразят своя протест

ниците на сегрегацията отнасят делото до Върховния

срещу расизма. В

съд. През дългите месеци

6:00

часа сутринта в понеделник

на изчакване на окон­

пасторът наблюдава през прозореца си пристигащия

чателното решение афроамериканците ходят на

автобус и възкликва:"Това е чудо!': Обичайно претъп­

работа пеша или използват така наречените автобази.

каните автобуси този ден са абсолютно празни.

Автобазите представляват система от доброволци,

Същия следобед водачите на афроамериканците

които пътуват с автомобилите си до различни дести­

за напредък,

нации, образувайки нещо като мрежа за превозване

чиято цел е да популяризира инициативи, подобни

на пътници. Направен е опит да се саботира работата

създават Монтгомърската

асоциация

на автобусния бойкот. Тя се ръководи от 26-годиш­

на тази мрежа, както и да бъдат принудени ръково­

ния Кинг. Той е избран, въпреки че е нов член, за да се

дителите на протеста да прекратят бойкота. Щатският

избегнат вътрешни междуособици. По време на орга­

расистки съд подкрепя град Селма и на

низационното събрание същата нощ в завладяваща

постановява забрана на автобазите. Същия ден обаче

реч Кинг разкрива способностите си на ръководител.

Кинг и другите присъстващи на съдебния процес с

За расистките

групировки той веднага се превръща

във враг и на следващата година те хвърлят бомба на верандата му. За щастие никой от семейството му не пострадва, макар че верандата е напълно разрушена.

Уведомен за това, Кинг се втурва към дома си, около

който се събират цветнокожите, въоръжени с тояги

и готови да отмъстят, но пасторът ги разубеждава, обяснявайки им, че насилието ще предизвика още

...

Църквата ,Декстър" в Монтгомъри, където е изпратен да

работи Кинг. Афроамериканските лидери, които посещават тази църква, проправят пътя на обществото към една нова епоха.

Лутър Кинг

и семейството му.

13 ноември

.....

Кинг апелира за ненасилие

пред разгневената тълпа от чернокожи привърженици,

събрани около разрушения му дом. Думите му слагат край на поредицата

насилия, а самият

Кинг става водач на мирните протести.


Мартин Лутър Кинr Пътуване във времето ПЪРВАТА ПОБЕДА Единственото нещо, за което настояват Кинг и съратниците му по време

на автобусния бойкот, е тъмнокожите и бепите да бъдат третирани по един

ра щите в правотата на делото им обаче не променя отношението на мест­ ната власт към протеста.

и същ начин в обществения транспорт. Но местната администрация не се

Но в това отношение съществува съществена слабост. Все пак Конститу­

съгласява на компромиси и кампанията продължава цяла година до реша­

цията е над щатските и градските закони, а тя забранява расовата дискри­

ване на проблема.

минация. Върховният съд потвърждава правилността на твърденията на

Липсата на каквото и да е сътрудничество от страна на местната админи­

пастора Мартин Лутър Кинг, постановявайки, че градските закони са проти­

страция се крие в дълбоката убеденост на служителите, че те по никакъв

воконституционни. Кинг И съратниците му, които разчитат на това, печелят

начин не нарушават законите. Напротив, действията на Кинг и на съратни­

първата си победа, но противниците им не признават подобно решение и

ците му са проява на насилие според щатските закони и са обявени за неза­

продължават да го оспорват. Очевидно е, че тези критики са породени и от

конни от местните власти. Самият бойкот е приеман като нарушение на

неспособността на политиците да се справят успешно с проявите на раси­

реда, а организирането на автобазите е не само "неспазване на обществе­

зма, създавайки по този начин атмосфера, в която дискриминацията е даде­

ните норми, но и частно предприятие'~ Дълбоката убеденост на протести-

ност.

1955

1 декември

Арестувана е Роза Паркс.

2 декември

Кинг и съмишлениците му подготвят автобусния бойкот.

5 декември

Начало на бойкота. Създадена е Монтгомърската организация за напредък, а Кинг е избран за неин президент.

1956

30 януари

Взривяването на дома на Кинг.

1 февруари

Монтгомърската организация за напредък оспорва сегрегацията

в обществения транспорт като противоконституционна.

Съдебните заседатели в Монтгомъри решават, че Монтгомърската

.... КИНГ в автобус, заобиколен от хора,

организация за напредък трябва да бъде подведена под

след извоюване на първата победа

отговорност заради автобусния бойкот. 4юни

с автобусния бойкот.

Щатският районен съд постановява, че расовата сегрегация

в градските автобуси е противоконституционна.

13

ноември

Градският прокурор на Монтгомъри постига забрана на автобазите.

13

ноември

Върховният съд потвърждава присъдата на Щатския районен съд.

20 декември

Решението на Върховния съд за десегрегацията е получено в Монтгомъри.

21

Монтгомърската организация за напредък слага край на автобусния

декември

бойкот. Кинг се качва на автобус, в който няма расови ограничения.

не се одобрява в южните щати. Президентът Айзенхауер изпраща федерални войски, които да ескортират деветимата ученика и да им оси­

гурят влизането в сградата. Подобна федерална намеса е по-скоро изключение, отколкото пра­

вило,

тъй като правителството не проявява

изненада разбират, че върховният съд обявява щат­

особена активност при разрешаване на проблемите,

ските закони за противиконституционни.

свързани с проявите на расизъм.

Щатският

съд няма право да отмени това решение. Автобусният

Кинг става жертва на нападение,което няма никаква връзка с расовите проблеми. На

бойкот е успешен.

20 септември 1958 г.

той е ранен с нож в гръдния кош от тъмнокожа пси­ хичноболна жена. Нападението се случва в Харлем

Лидер на чернокожите Победата на Кинг в Монтгомъри променя живота на тъмнокожите в южните щати. На следващата година

е създадена организацията християнските водачи

Южна конференция на

(SCLC),

чиято цел е премахва­

нето на расизма, а Кинг е избран за неин президент. Същата година се ражда първият му син, но Кинг няма възможност да прекарва много време със семей­

ството си. Автобусният бойкот е причина името му да стане известно в цяла Америка. Речите му навсякъде са посрещани с гръмки ръкопляскания.

Независимо от това, с нарастването

и развити­

ето на афроамериканското движение, се забелязва и нарастване

на репресиите от страна на поддръж­

ниците на расизма.

Красноречив

са събитията през септември

пример за това

1957 г. в Литъл Рок

(Арканзас). На тъмнокожи гимназисти им е отказан достъп до престижно училище за бели, в което са приети. Премахването на сегрегацията в училищата

(Ню Йорк), докато Кинг раздава автографи по време на презентация

на излязлата

наскоро негова първа

книга. Ножът не засяга сърцето му и той оцелява, но възстановяването му отнема дълго време.

До февруари следващата година раната му заздра­ вява и той заминава за Индия по покана на индийския министър-председател Джавахарлар Неру. Това пъту­ ване дава възможност на Кинг да мине по стъпките на човека, когото смята за герой

-

Ганди, а също така

да види така наречените "недосегаеми"

-

жертви на

индийската кастова система. Кинг е поразен от тяхната

трагедия. Шокира го и фактът, че на една конферен­ ция той е представен като "приятел на недосегаемите: който идва от Америка. В началото това го засяга,

но бързо преосмисля цялата ситуация. Той осъзнава, че страданието на тъмнокожите в най-60гатата дър­ жава на света всъщност ги превръща в американските

"недосегаеми'~ Кинг знае, че трябва да продължи със своята дейност така, както това прави Ганди.

l1li


Живот и дейност

Конфликтът се задълбочава Рамо до рамо с Кенеди

СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО СИ ОТ ИНДИЯ Кинг отново се включва активно в анти расисткото движение. Южната

конференция на християнските водачи (SCLC) раз­ вива все по-активна дейност и Кинг има все по-малко

време за работата си като пастор. През януари 1960 г. той напуска организацията и се връща в родния си

град Атланта, където започва работа като помощник­

пастор на баща си в баптистката църква "Ебенезер". По това време южните щати отново стават арена на различни

протести,

включително

и

окупационни.

Това е своеобразен начин на протест, когато тъмнокожи граждани

окупират общест­

Този начин на протест съществува и преди, но студентските движения през причина

да

се

разпространи

1960

из

....

~ Джон Ф. Кенеди

вени сгради, в които обслужват само бели. г. са

южните

щати. Тук обаче се появяват поне два нови

Студентски окупационен

(отдясно) и брат му

(седящ) протест. Белите клиенти

Робърт. Вотът на

искат да принудят активистите да

афроамериканците след

прекратят протеста си, но студентите

подкрепата му за Кинг му

остават на местата си.

помага да спечели победа

В тези действия участват и голям

на президентските избори.

брой бели студенти.

аспекта. Самият Кинг за пръв път взема участие в такъв протест през октомври в

година по-рано той е хванат да шофира автомобила

Атланта по молба на студенти активисти.

си с шофьорско

Участниците в тези протести много често

са арестувани от властите с обяснението,

35

бодени, с изключение

изпи­

зира документите си. Предвид това, че участието му

други протестиращи, също е арес­

туван. След четири дни всички

което е невалидно

тателен срок за това, че пропуска срока да актуали­

че вършат нещо незаконно. Кинг, заедно с още

свидетелство,

за щата Джорджия, и получава едногодишен

в протеста се приема като нарушение на закона през

са осво­

изпитателния период, той получава по-строго нака­

на Кинг. Половин

зание. Осъден

е на

четири

месеца

принудителен

труд, което е действително една доста сурова при­

съда за човек, забравил да поднови шофьорската си книжка. Нещо повече, съдът отхвърля молбата му за обжалване. В затвора провокациите към насилие от

СТУДЕНТИТЕ

СТАВАТ ПО-АКТИВНИ

Под влияние на окупационните стачки

ционните стачки.

страна на охраната са нещо обичайно. Носят се слу­

Кинг изцяло подкрепя

създават органи­

тази борба срещу неправдата и е изклю­

зация в подкрепа на борбата за граждански

чително доволен, като вижда как 6ели и

права. Групата става известна като"sпiсk"­

тъмнокожи

акроним

рамо.

студентските

от

Соогdiпаtiпg

активисти

SNCC - Studепt Nопviоlепt Committee (Студентски коор­

хове, че той никога няма да излезе от затвора жив, което кара бременната му съпруга, която в същото време трябва да се грижи и за трите им деца, да тръ­

младежи протестират рамо до

пне от ужас. Сенаторът Джон Ф. Кенеди, кандидат на

Южната конференция дори плаща

Демократическата партия на президентските избори,

гаранциите

на

арестуваните

организация.

членове

на

студентската

има значително влияние в тази организа­

от това, след случая в Олбани се появя­

ция. Мнозина дори смятат, че тя трябва да

ват някои

се влее в редовете на Южната конферен­

дентите

ция. В крайна сметка студентската органи­

които налагат мирните протести. Отказът

зация остава независима, но двете рабо­

от ненасилието засилва влиянието на про­

редица

тят в тясно сътрудничество. Голям брой

тестиращите

ряват победата на президентските избори.

бели студенти също вземат активно учас­

което дълбоко огорчава Кинг.

различия

Независимо

е този, който спасява Кинг. Благодарение на разго­

динационен комитет за ненасилие). Кинг

между Кинг и сту­

по отношение

на ограниченията,

върху обществото

-

нещо,

тие в тази дейност. Те съзнават същността

на конфликта в американското общество

ворите, които неговият брат Робърт води с местната администрация

чава благодарността на афроамериканците и според историци

Сблъсъци между студенти и полиция. Активните

и пристигат в южните щати по собствено

протести на американските студенти започват ОТ

желание и убеждение, за да помогнат за

движението за граждански

решаване на проблема.

кампания против войната във Виетнам.

права и се разгръщат в

именно техните гласове му осигу­

На следващата година братята Кенеди отново помагат на Кинг. През май

...

и със съдебните власти, само след

осем дни Кинг е освободен невредим. Кенеди полу­

1961

г. пасторът държи реч в подкрепа

на студентите участници в популярното в Монтгомъри движение"Свободно пътуване': Участниците в това дви­ жение пътуват с обществения транспорт, за да се уве­

Отличителна черта на дейността на сту­

рят, че действително в него няма прояви на сегрегация.

дентите е, че тя се състои не в съдеб­

Някои от тези доброволци стават жертва на жестоко

ните зали, а на улицата. Това са млади

расистко насилие. Такива автобуси са нападнати на 20

хора, които макар че нямат парични сред­

май от тълпа бели в Монтгомъри. На митинг в града на

ства, успяват да

21

авангард

на

се

превърнат в

движението

за

мощен

граждански

права, използвайки средства като окупа-

май Кинг призовава за мирни протести срещу сегре­

гацията в Алабама. Тълпа расисти заобикаля църквата, където се провежда

митинга, и участниците

могат да напуснат сградата

в него не

преди шест часа на след-


Мартин Лутър Кинr ващата сутрин. По-късно Кинг се обажда на Робърт

Кенеди, който тогава е главен прокурор, и

у обяснява

ситуацията.

Размириците са потушени от федерални войски, изпратени на мястото на събитията. че

може да

разчита

в

много

инг разбира,

по-голя

а

степен

на

Кенеди, отколкото на президента преди него (Дуайт Дейвид АЙзенхауър). Той е щастлив от

исълта, че

обществото навлиза в една нова епоха.

Първото разочарование Когато през декември

1%1

г. движението за сво­

бодно пътуване стига до Олбъни (Джорджия), градът, с неговите

50 ООО жители, буквално експлоадира. Тук все

още расовата

естествено.

сегрегация

Въпреки

се приема за нещо напълно

че движението

за граждански

А Подпален автобус на

привърженици на свободното

се похвали с някакви забележителни резултати. Една

пътуване. Участниците в тази

от причините за това е, че независимо от факта че

права достига до всяко кътче на Съединените щати, то

кампания много често се сблъскват

все още трудно намира

с прояви на жестоко насилие, докато

прием в малките

градчета

на

американския юг. Активистите на движението в Олбъни

пътуват из Съединените щати.

на Кинг в града. Кметът, шерифът и другите власти в

искат да променят това и се обръщат с молба към Кинг

града не пречат на работата му и се опитват да бъдат

да изнесе реч в града през декември. Кинг пристига

внимателни при новите обстоятелства. С други думи

в Олбъни с такова намерение, но изненадан от енту­ сиазма

на хората,

решава да участва

ненасилието поражда също ненасилие. За правител­

в демонстрация.

ството се оказва трудно да реши как да се справи със

Намеренията им обаче претърпяват неуспех. Кинг е арестуван с още

700

и хвърлен

в затвора,

случилото се в Олбъни.

заедно

В крайна сметка е взето решение да започнат пре­

протестиращи. Два дни по-късно става

говори между местните власти и лидерите на афро­

ясно, че водачите на афроамериканците и белите

американците. До успех обаче не се стига и движе­

лидери постигат съгласие. След като плаща гаран­

нието в Олбъни претърпява провал. След като Кинг

цията си, Кинг е освободен. Повечето афроамери­

напуска

канци обаче не са доволни от постигнатото спора­

проявите

на

расова

сегрегация

действително разбира сериозността на ситуацията. А Кинг, докато играе с третото си

вземе участие в демонстрацията е донякъде необ­

дете Декстър Скот, родено през

мислено. На следващата година от ранната пролет

януари

до лятото той развива активна дейност в Олбъни. Но

когато съпругът й е осъден да отиде

предвид огромните усилия, които полага, не може да

градчето,

там продължават. Пасторът не е сигурен, че Кенеди

зумение. Във вестниците се твърди, че това е про­ вал на Кинг. Пасторът осъзнава, че желанието му да

расовата сегрегация е очевидна практика в Олбъни, федералното правителство не подпомага дейноспа

1961 г. Корета е бременна,

в затвора.

Без една бърза намеса на правителството, след пре­ живените

горчиви

разочарования,

на крачка от прилагането

тъмнокожите

са

на насилие, за да се проти­

вопоставят на репресиите. Кинг осъзнава, че е само въпрос на време това да се случи.

~ Кинг (вляво) иЛаури Притчет, шерифът на Олбъни. На

Протестен марш в Олбъни. Тъй като местните власти заемат

ненасилието Притчет отговаря

сдържана позиция по отношение на протестите, не се налага

с ненасилие и успява да запази

намесата на правителството

статуквото на расовата сегрегация

има слабо влияние в града.

в града непроменено.

и движението за граждански

права


Важни стъпки към осъществяване на неговата мечта Америка е обхваната от вълна на насилие

ПРЕЗ 1963 г. се отбелязва 1ОО-годишнината от приемането на Прокламацията за отмяна на роб­

ството. В началото на годината Южната конферен­ ция решава да направи това събитие достояние на целия свят. За отбелязването му е избран град Бирмингам в щата Алабама. Град, известен не само със

стоманената

си

индустрия,

но

и

с

расовата

сегрегация. Шеф на полицията в града е Юджийн Конър, известен с расистките си убеждения, чийто прякор е "бикът"

(Bull). Той управлява града със

здрава ръка, без да се притеснява да прилага и сегрегационни

методи. Кинг откарва

Корета,

която току-що ражда четвъртото им дете, обратно в Атланта, след което на

1

април се отправя към

Бирмингам. На

април

Щатският Върховен съд издава

заповед, с която нарежда на Кинг да прекрати демонстрациите.

Два

дена

по-късно

Мартин

Лутър нарушава тази заповед, придружен от

50

свои съмишленици. Полицията ги очаква и арес­

тува всички, като изпраща Кинг в строг тъмничен затвор. И сякаш за да стане още по-зле, пастори,

представители ·на бялата

раса, осъждат демон­

страциите в медиите. Кинг изпраща отговор, със­

тоящ се от

20

страници, със заглавие "Писма от

Бирмингамския затвор". Той разказва за неспра­ ведливостите, с които се сблъсква в затвора, и зая­

Той и другарите му са освободени на

.... Снимка на Конър, 1О май 1963 г. Роден

19 април.

направена на

през

1897

г.,

по време на протестите ТОЙ е на

Макар че дейността им за момента е провалена, те

66

години.

планират голям марш, в който да се включат и уче­

ници от горните класове. Но в деня на демонстра­ цията, на

2

май, към протестиращите се присъеди­

няват дори ученици от началното училище. Всички

демонстранти са обкръжени от полиция, която използва срещу тях водни струи и кучета. Тази жес­ токост намира отражение в заглавията във вестни­

ците в цяла Америка и е причина за нарастване на

вява, че като християнин жадува за деня, в който

ще изчезнат всички предразсъдъци. мрака

на

затворническата

килия

Написан

върху

в

хартия,

каквато може да намери, този отговор става най­ цитираното и най-влиятелното произведение на

~ючоваЛUЧНDсm "БИКЪТ" КОНЪР

Кинг, което докосва сърцата на хората.

"Бикът" Конър е яростен враг на дви­ жението

за

граждански

права

заповед да бъдат атакувани демонстран­

на събитията в Бирмингам. Той започва

тите, включително с кучета и водни струи.

работа като служител на закона в града

Това шокира цяла Америка и в крайна

през

сметка именно действията на Конър уско­

1930

г. Наричат го "бика" не само

заради впечатляващата му фигура, но и

ряват процесите,

заради

вяването

свирепото

насилие,

което

при­

лага в опитите си да спре протестите

на

афроамериканците. През пролетта на

г. Конър участва

насилнически методи, като бой с палки.

подпомагащи

целите

на

осъщест­

движението

за

граждански права.

ският съд принуждава Конър да си подаде

в местните избори и претърпява неуспех.

оставката, но на следващата

Той трябва да напусне поста си на поли­

е избран за директор на Комисията за

цейски шеф на Бирмингам, но отказва да

обществените служби в Алабама. На този

направи това. През април, когато започ­

пост той остава до

ват протестите на Кинг, Конър все още е

по-късно

комисар. В началото той все още се въз­

Конър е подложен

държа да прилага

заради

насилие спрямо седя­

умира

протестиращите. човек заема

последователите му да сметнат, че той ще

жение

следва примера на полицията в Олбъни.

още

на служите­

лите на закона в Олбъни. След като в

Г., а една година възраст.

на яростна

които

много

потвърждение

нето на институционален

критика

използва

Фактът,

политически

на толкова

едно

1972

година той

на 75-годишна

методите,

църквата. Това дава основание на Кинг и

Но той няма задръжките срещу протестиращ. По заповед на Конър са прилагани и други

на

След приключване на събитията Щат­

1963

щите протести и активистите, събрани в

..... Чернокож полицейски служител насъсква полицейско куче

протестите се включват и деца, той дава

по време

че

срещу

подобен

пост в продъл­ години, за

е само

съществува­

расизъм в поли­

.

тическите среди на американския юг


Мартии Лутър Кииr

...

Кинг по време на своята реч. Отначало той чете предварително

подготвения текст, но завършва речта СИ с ДУМИ/ КОИТО извират от сърцето му.

критиките срещу властта. Два дена по-късно Конър отново заповядва

на силите

на реда да използват

водни струи срещу демонстрантите, но съвестта на полицаите не им позволява това и те отказват да се

подчинят. Хаосът в Бирмингам продължава. Когато се разнася новината, че е възможно враждуващите страни да постигнат съгласие,

членове на органи­

зацията Ку Клукс Клан поставят бомба в хотела, в който отсяда Кинг, и в дома на брат му. Това разгне­

... Събралото се множество за Великия марш към Вашингтон. Това събитие е замислено от един от - А. Филип Рандолф. По време на организирането на

ръководителите на движението за граждански права

Великия марш Кенеди обявява своя Указ за граждански права, а участниците в похода апелират за одобрението на закона от Сената. Походът завършва със знаменитата реч на Кинг.

вява чернокожите и Бирмингам скоро се превръща

в бойно поле. Президентът Кенеди изпраща в града

федерални военни части, за да поемат контрола. На

20 май

Върховният съд на Съединените щати поста-

овява, че сегрегац о' са противо о СТИТ)'1

и е

о

аре.цб

и. rpa,:Jb

сложи край на сегрега ията.

в Бир

ингам

е пр

р

е

а

ротеа

Кинг и гражданитена Бирминга побеждава

а

а

-

марша с ентусиазъм и ръкопляскания, но след дъл­ гите часове под горещите слънчеви лъчи по лицата

им се четат признаците на умора. Песента на изпъл­ нителката на госпъл Махалия Джаксън им вдъхва

ова енергия. На сцената се качва пасторът Кинг. ой из акво

лието на властта.

аз

отмяната на сегрегацията в цялата страна. На

13

юни президентът Кенеди обявява в реч по телеви­ зията, че ще представи пред Конгреса нов закон за

гражданските права, с който се отменя сегрегаци­

ята. Кенеди разбира, че докато този въпрос не бъде решен, в страната

винаги ще има опасност от нес­

табилност. Кинг

прилага

стратегията

тести от Бирмингам зира

масово

си

и по-късно,

гражданско

на

мирни

про­

когато органи­

неподчинение

за

ико­

номическа справедливост във Вашингтон (окръг Колумбия).

Подготвя

се

Великият

поход

към

Вашингтон за работа и свобода. Водачи на граж­ дански движения, профсъюзни лидери и духов­ ници, включително и бели, се обединяват, за да организират този поход. Очакванията са в него да участват сто хиляди души.

На 28 август участниците започват да се събират във Вашингтон. Окончателният им брой е 250 ООО и надхвърля всички очаквания.

В

13

отправя

часа на обяд събралото се множество се на изток към монумента на Уошингтън.

Това са хора на различна

сторическа

ар

"Имам една мечта" Победата в Бирмингам е първата стъпка към

възраст и с различно

обществено положение - чернокожи и бели, млади и стари, вървят един до друг под горещото слънце.

Чуват се викове "Свобода сега!" Те се разнасят като мощни вълни и огласят небето над Вашингтон. Крайната цел на хилядното множество е площа­

дът пред мемориала на Линкълн. Хората започват

а стих е вълната от ръкопляскания и

започва своята реч. реч

Лутър Кинг започва

с припомняне на думите на

Линкълн

в

Прокламацията

за премахване на робството. Кинг

подготвя

телно

своето

в

края

сон

на

със

предвари­

изказване, но

тази

реч,

силния

в

уни­

емоциона­

лен заряд на събитието, той продължава идват

с

направо

думи, от

които

сърцето

му. В тях Мартин Лутър раз­ крива своята визия за

един

Юг без расова дискримина­ ция,

започвайки с

... Погребението на президента Кенеди. Когато Кинг научава за неговото убийство, споделя със съпругата си, че самият то;> няма да доживее до

40

думите

"Имам една мечта": "Имам една мечта, че някой ден по червените хълмове на Джорджия синовете

на бившите роби и синовете на бившите робовла­

делци ще седят заедно на масата на братството': Накрая той завършва с призива "Да бъде свобода'; преминаващ в кресчендо, което предизвиква нес­

тихващите аплаузи на слушателите му. "Когато сво­ бодата дойде в села и паланки, ще можем да се хва­

нем за ръце и да запеем негърския припев: Най­ сетне свободни! Най-сетне свободни! Благодарим

ти, Всемогъщи Боже, че най-сетне сме свободни!" Това е връхната точка в мирната борба на Мартин Лутър Кинг за граждански права. За нещастие три

месеца по-късно, на 22 ноември, е убит президен­ тът Кенеди. Той не дочаква окончателното мане на своя Закон за граждански права.

прие­

години.


,..

Живот и дейност

Огорченият лидер Указът за граждански права

ЗАКОНОДАТЕЛИТЕ ОТ ЮГА яростно се противопос­ тавят на Указа за граждански от Кенеди. Независимо

права, предложен

от това, наследникът на

Кенеди, Линдън Джонсън, прави всичко възможно този указ да стане закон. Това се случва на

2 юли

1964 г. Този закон подпомага усилията за отмяна на сегрегацията в държавните училища. Всяка про­ ява на сегрегация в южните щати е обявена за незаконна, но никой не се самозалъгва, че законът е в състояние да промени манталитета на привър­ жениците на расизма.

Същото лято активист на Студентския съвет за ненасилие е убит в Мисисипи от бели реакцио­ нери. Това събитие дава тласък на прояви на наси­ лие от страна на чернокожите дори по отношение

на бели, които не са расисти. Кинг е обезпокоен от мисълта, че новият закон за граждански права .... КИНГ по време на церемонията

за връчване на Нобеловите

може да доведе до задълбочаване на проблемите,

награди. По-голямата част от

свързани с расизма из цялата страна.

паричната премия той дарява на различни организации.

Една неочаквана новина през октомври го оку­

ражава

- той е удостоен с Нобелова награда за

мир. Кинг открива церемонията по награждава­ нето

...

президента Джонсън след окончателното

приемане на

закона за граждански

права.

Самият закон обаче не може да предотврати

проявите на насилие

към чернокожите.

през декември, но само след девет месеца

отново

Кинг се здрависва с

е

арестуван

заради

организирането

на

протест без официално разрешение. Целта на протеста в Селма е да потвърди пра­

вото на регистрация на афроамериканските изби­ ратели, тъй като е невъзможно да се гласува без

предварителна регистрация. Много афроамери­ канци са възпрепятствани да се регистрират. От около

А Афроамериканци се регистрират като гласоподаватели. Пред тях често са поставяни различни ограничения, като например

условието да рецитират Конституцията наизуст.

15

ООО потенциални чернокожи гласопода­

ватели в Селма и района регистрация получават не повече от

Кинг

350.

е освободен

четири

дни

след

ареста.

Първото, което прави, е да обяви, че протестите ще се разпространят из целия район около Селма.

Скоро след това няколко чернокожи млади акти­ висти от Марион са застреляни от полицията. На

7

март активистите тръгват от Селма към правител­ ствения център на Алабама в Монтгомъри. Сили на щатската и градската полиция

им устройват

засада на моста "Петус" в околностите на Селма. Те прилагат сила, за да спрат активистите. Два дни по­ късно полицията е изтеглена от моста след постиг­

нато споразумение, но малко след това един бял

пастор е убит от Ку Клукс Клан. В резултат на това президентът Джонсън обещава нов закон за граж­ дански

права,

включително

ване. Районният съд

и

правото

на

гласу­

постановява, че протестите

в Селма са законни. На

21 март Кинг и неговите

съмишленици започват марш към Монтгомъри и след пет дни стигат до целта си. Това е последното

участие на Кинг в подобна мирна демонстрация срещу расизма.

Черната сила Новият 3акон за граждански

права,

ващ правото на афроамериканците

осигуря­

да гласуват,

е одобрен сравнително лесно от Конгреса и на


-

'1

Мартин Лутър Кинr

6

август

1965

г. е подписан от президента.

само след пет дни

в афроамериканското

Но

гето

TkOMPSONS

"Уотс" в Лос Анджелис избухват едни от най-ярост­ ните расистки

вълнения

от следвоенния

период.

Всичко започва с ареста на чернокож за шофиране след употреба на алкохол и продължава шест дни.

З4-ма души са убити, а 895 са ранени. Този бунт избухва точно преди Кинг да замине на конферен­ ция в Пуерто Рико. Той се връща в Америка много по-скоро

от предвиденото

и

веднага

се отправя

към "Уотс': Виждайки ужасните последствия, той съвсем

искрено

си

задава

въпроса

ето на теорията му за мирни протести нокожите

извън

територията

на

за

влияни­

върху чер­

южните

щати.

Кинг решава да започне борба против дискри­

оо. Полицаи очакват протестиращитена моста Летус". Този

минцията спрямо афроамериканците в северните

сблъсък предизвиква инцидент, при който са ранени

щати и поставя начало на дейността си в Чикаго.

17 души

и

става известен като "Кървавата неделя':

Местната администрация и бизнес обществото не приемат неговите

изисквания.

Междувременно

на юг се случва друго ужасно произшествие. На

6

юни активистът на движението за право на гласу­

ване Джеймс Мередит е ранен с огнестрелно оръ­

жие от бял мъж. Мередит току-що започва

своя

З40-километров "Марш срещу страха" от Мемфис (Тенеси) до Джаксън (Мисисипи). Пет други орга­

низации, между които и Южната конференция, довършват похода на Мередит. В средата на март

представител

на

Студентския

съвет за ненасилие заявява

организационен

в своя

реч, че всъщ­

ност всички се нуждаят от "Черната сила". За Кинг ...

и останалите умерени активисти фразата" Черната сила" олицетворява насилието и възраждането на расизма. Това е символ на дълбокото разделение,

Създателят на движението

оо. Партията на Черните пантери. Те прибягват и до насилие,

"Черните пантери" Стокли Кармайкъл

противопоставяйки се на полицията

от Студентския организационен съвет

местните власти предприемат действия срещу тях. До

за ненасилие. Той критикува мирните

организацията им е почти разформирована.

l но държавните и

1970 г.

протести.

настъпващо

в

редовете

на

движението за

-

гра

дански права. Младите афроамериканци приемат присърце тези думи и ги разпространяват из цяла

Америка.

ЧЕРНОТО ГЕТО За разлика от южните щати, в градовете на

север

няма

сегрегационни

съществува дискриминация

закони,

но

по расови при­

знаци по отношение на 060собяването

Същото лято в Съединените щати зачестява

тат на това

отношение жилищните сгради

и инфраструктурата в тези райони започ­

расовите прояви на насилие. След приемането

на Закона за граждански права подобни въл­ нения

ват да се рушат.

се

случват всяко лято

и дори

е

възприет

изразът "дълго горещо лято". Полицията прекра­

на

Кварталите, населени с афроамериканци,

отделните жилищни райони. В тях същест­

често са наричани черните гета. Повечето

тява

вува

от техните обитатели имат ниски доходи

пък от своя страна засилва омразата към белите.

разделение

между афроамериканци

и бели. Подобно явление се наблюдава и

или са безработни и живеят от социални

в държавните училища. И тъй като прави­

помощи. Дискриминация съществува и при

телството

заплащане на труда на чернокожите, а те са

и

администрацията

се

контро­

лират от бели, средствата от бюджета се

и сред първите уволнявани при преструк­

насочват

към районите,

в които

живеят

туриране

на

те, докато тези с преобладаващо

цветно­

израстват

при

кожо население се пренебрегват. В резул-

компаниите. Децата, тези

мизерни

които

условия,

не

прилагайки

насилие,

което

Възниква въпросът защо само афроамериканц

е

са наказвани за проявите на насилие. В резулта на това недоволство през октомври в Оукла

(Калифорния) е създадена Партията на Черните пантери. Това е паравоенна организация, чиято

получават подходящо образование и също

цел е да насърчава чернокожите да се защитава

като

дори и чрез предизвикване на обществени въл­

своите

родители

не

са

конкуренто­

... Гетото "Уотс" в Лос Анджелес след разразява­

способни. Мизерията поражда голям брой

щите се там бунтове. Кинг е в шок от проявите

престъпления, а

на насилие, което с нищо не помага на афро­

на насилие безпомощните чернокожи под

американците, а само засилва омразата на белите.

размириците,

полицията

често

подлага

предлог, че се "бори с престъпността'~ Тези проблеми не са решени от Закона

за граждански права, приет през

1964

Г., и

цветнокожите граждани на северните щати

нения.

Младите афроамериканци са повлияни от твър­ денията, че насилието е напълно допустимо и при­

емливо, и Кинг съзнава, че "Черната сила" е гла­ сът на отчаянието, но продължава да се опитва да намери начин за прокарване на идеите си.

остават измамени в своите очаквания. Това понякога

намира

израз

в "дългите

горещи

лета'~

m


Живот и дейност

Пред Божия престол Едно ново движение

ДвИЖЕНИЕТО НА кинг в подкрепа на мирните проте­ сти вече не е толкова активно, но се появяват нови

подобни структури. Сред тях са либералното феми­ нистко движение, целящо премахването на половата

дискриминация;

потребителски

движения,

насоч­

ващи вниманието на обществото към компаниите, които нарушават законите, както и студентското дви­

жение. От всички тях това, което привлича най-много вниманието след

1965

Г., е кампанията срещу вой­

ната във Виетнам. Откакто тази страна е разделена на северна и южна част през

1954

Г., Америка под­

крепя правителството на Южен Виетнам. През

1964 г.

Съединените щати се включват във военните дейст­ вия в района. Когато анализира

бъдещето

на движението

за

граждански права, Кинг осъзнава, че е невъзможно да не се има предвид и войната. Огромните разходи, свързани с военните действия, водят до намаляване

на фондовете за образование и социални дейности, а бедните страдат най-много от инфлацията и безра­ ботицата. Освен това за един християнин е трудно да приеме която и да е война.

Кинг пръв се обявява против войната през февру­ ари

1967 г. В резултат

на това той е обвинен в подкрепа

на комунизма. Афроамериканските лидери също са на мнение, че антивоенното движение е пречка в борбата за граждански права. Но мнозина подкрепят Кинг. Това различие в отношението към войната отслабва доня­ къде солидарността между тях.

Започва ново ..дълго горещо лято': През около

20 случая

1967 г.

има

на вълнения от голям мащаб из цяла

Америка. Кинг осъзнава, че насилието, породено от

....

ята, подхранваща насилието, което той отрича, Кинг

решава да организира поход на бедните. Това е една революционна

идея, която е в състояние да разруши

През зимата на същата година във връзка с мизери-

от президента

расовите, националните и религиозните бариери и да

вост в един общ поход към Вашингтон. През март следващата година се провежда събра­ ние, чиято цел е да подготви

похода и на което има

представители на различни нации: мексиканци, пуер­

ториканци и американци, включително и бедни пред­ ставители на бялата раса. Мнозина смятат, че участ­ вайки в този поход, Кинг поставя началото на едно ново движение.

Смъртта му в Мемфис На

28 март 1968 г. Кинг заминава

за Мемфис (Тенеси).

Плановете му са да подкрепи стачката на афроамери­ тяхната демонстрация. Но същия ден протестиращите

г. Това е

завършва с безредици. Тези, които остават на мястото

най-страшното "дълго горещо лято': Повече от ЗО души изгубват

на протеста, влизат в сблъсък с полицията. Кинг е ужа­

живота си.

се разграничава

Линдън Джонсън.

обедини жертвите на икономическата несправедли­

започват да хвърлят бутилки и камъни и събитието Големи размирици избухват в Детройт през юли

се обявява против войната, той

канските работници в чистотата и да вземе участие в

мизерията, не може да се спре.

...

Кинг взима участие в

антивоенното движение. Като

1967

сен, но в името на успеха на похода на бедните решава да продължи да подкрепя протестите в Мемфис.

....

Кинг говори от амвона

на църквата в Мемфис една нощ преди убийството си. От думите в неговата проповед

става ясно, че той напълно осъзнава опасностите,

които го

застрашават.

Америка напада Виетнам под предлог, че иска да

спре разпространението

на комунизма. Тази война продължава

и след смъртта на

КИНГ и много млади хора, в това

число и афроамериканци, са

изпратени на фронта . _"" ,~~~~~~~


-

Мартии Лутър Кииr

ИСТИНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА Ралф Абърнати е помолен от Кинг да го

~ Мотелът "Лорейн~ където Кинг е убит. Той е застрелян на

да открие Кинг. Не след дълго го вижда да

и е близо до него до самото убийство.

излиза от една от спалните заедно с тях­

Абърнати е приятел и помощник на Мар­

ната домакиня. Това не е всичко. Когато

по

време на

последния

тин и участник в движението още от вре­

Кинг и Абърнати

мето на автобусния бойкот. Кинг дори

там ги чака по-малкият брат на пастора

прекарва повече време с него, отколкото

Алфред, заедно с други две жени. Абър­

със съпругата си.

нати се прибира

В автобиографията си, която излиза

На

3 април

през

Кинг отново се присъединява към про­

той вижда единия си приятел, но не може

митинг

замести

терасата на втория етаж. Днес сградата е превърната в музей.

НОЩ НА КИНГ

1989 г.,

Абърнати разкрива скандал­

се връщат

в хотела,

в хотелската

им стая,

където веднага заспива. Той оставя вра­ тата отключена, за да може да влезе Кинг,

ната истина за последната нощ на Кинг.

когато се прибере.

След произнасяне на речите по време

шум. За голяма

на митинга Абърнати и негови приятели

една непозната жена търси приятеля

посещават

в

Тя и Кинг се сбиват, а Абърнати твърди,

добре. Абърнати смята, че заради лошото време ще

дома си заедно с още две други жени. Те

че ги разтървава. Подобни сцени не са

се съберат много малко хора, но с радост приема.

вечерят заедно, но Абър­

тестите. След като се среща със свои приятели акти­

висти, той моли един от тях, Ралф Абърнати, да го замества през нощта, тъй като не се чувства много

позната,

Той е дълбоко изненадан, когато вижда множеството хора,

идващи

на

митинга,

както

и

която

нати

е

рен,

телевизионните

очаква

толкова че

пива

камери, монтирани пред подиума. Неуверен, че ще

ги

измо­

скоро

на

зас-

стола

си.

Когато се събужда

се справи, Абърнати моли Кинг да дойде и с първите

около

1:00

след

полунощ,

пориви на бурята започва и митингът. Въпреки вло­

часа

В три часа се чува

изненада

на Абърнати му.

рядкост. Кинг е чаровен мъж и има голям

брой почитателки из цяла Америка. Вза­ имоотношенията

му с тях

не са

нещо,

с

което човек може да се гордее, но и не са причина

да се омаловажават

огромните

му постижения.

шеното си здравословно състояние, Мартин Лутър идва

и говори

в продължение на час

и

половина,

дания. Лекарите са безсилни и в

без да подозира, че това е последната му реч. Той завършва с думите: "Аз виждам обетованата земя.

до нея':

Плановете на Кинг за демонстрацията в Мемфис ~ Ралф Абърнати. Той е дясната ръка на Кинг, но често го

Следващия ден,

4

април, Кинг прекарва в хотела

заедно със съмишлениците си, с които обсъжда раз­

критикуват за публикуваните

подробности за последната му нощ.

витието на движението. Един негов приятел го кани на вечеря и

15

ООО участници, включително

8 април,

и съпругата му

Корета, които да дойдат от всички краища на Америка

за мълчалив протест. Властите в Мемфис, изплаше и

На следващия ден почти

протеС1; се опитват

ООО души се събират в

баптистката църква "Ебенезер" в Атланта за погребе­

сата, а от дясната страна на лицето му зее огнестрелна

нието на Мартин Лутър Кинг. Ковчегът с тленните

рана. Спешно е закаран в болни­

останки е поставен върху теглена от коне платформа.

цата. Изстрелът засяга

Докато процесията изминава 5-те км през Атланта

му стълб

от "Ебенезер" до "Морхауз'; хората отстрани на пъ

и причинява непопра- ~~~~~ мозъчни

с

да го спрат, но без успех.

пада. Краката му увисват на долната преграда на тера­

вими

са тя да се състои четири дни по-късно, на

от мащабността на подготвяния

Кинг го очаква на терасата на хотела,

четейки списания. Внезапно проехтява изстрел и той

гръбначния

часа обявя­

дишна възраст.

Може би няма да стигна до нея с вас Но аз искам тази нощ да ви уверя, че нашият народ един ден ще стигне

7:05

ват смъртта му. Животът му е покосен едва на 39-го­

пеят песни като"Ще победим'; създадени на базата

увреж-

.....

Кортежът с ковчега на

Кинг. Множество хора, които придружават тленните му

останки до гробищата, минават покрай "Морхауз'; където той е учил.

афроамериканските спиричуали, които се превръ а в химн на движението за граждански права. Всички се молят за душата на Кинг, надявайки се, че на ·небето няма дискриминация.

..


.

Важни събития

Кой е истинският

убиец на Кинг? Още от деня, в който пасторът Мартин Лутър Кинг се включва активно в антирасисткото движение, организирайки автобусния бойкот, животът му е под непрекъсната заплаха. Той често споделя с околните своето убеждение, че няма да живее дълго.

Всъщност Кинг е застрелян в мотел в Мемфис (Тенеси) около часа следобяд на

4

април

1968

6:00

г. Като обвиняем за това убийство е

арестуван 40-годишен бял мъж, но мнозина са убедени, че това не е истинският убиец.

....

Безжизненото тяло на КИНГ в

баптистката църква"Ебенезер". Десетки хиляди хора идват, за да му отдадат последна почит.

Лични моменти

Н

а

5 ЮНИ, два месеца след убийството на Кинг,

април Рей стои пред прозореца на банята с оръ­

е застрелян и друг известен американец. Това

жие в ръце. Кинг е на терасата на мотел ската си

е Робърт Кенеди

- човек с изключително голям

стая. Рей се прицелва в него и стреля. Куршумът

принос за окончателното приемане на Закона за

минава през дясната челюст на Мартин и през

граждански права и по-малък брат на Джон Ф.

рамото му. След това Рей изхвърля оръжието и се

Кенеди. Това трагично събитие се случва в разгара

качва в автомобила, който го очаква. Друг гост на

на неговата кампания за президентските избори.

същия хотел, на име Чарлз Стивънс, свидетелства

Два дни по-късно, на летище "Хийтроу" в Лондон,

за това, че чува изстрел от съседната баня и вижда

е арестуван мъж, заподозрян за убийството на

бягството на мъжа.

Кинг. Смята се, че след изстрела той заминава за

Разследването

на ФБР доказва, че куршумите

....

Обстоятелствата при

убийството на Кинг. Почти е

Европа през Канада. Това е 40-годишният Джеймс

от намереното

в

невъзможно Рей да е успял

Ърл Рей.

тялото на Кинг куршум. Тези доказателства, както

да уцели Кинг от хотелската

оръжие са еднакви с намерения

Отпечатъци от пръстите на Рей са открити върху

и наличието на свидетел, посочват Рей като извър­

оръжието, с което е стреляно срещу Кинг. То е

шител на убийството. Самият той се признава за

намерено в сградата срещу мотел "Лорейн': Част

виновен и на

от нея е превърната в хотел

на

и отпечатъците на

човека, отседнал там, съвпадат с тези върху оръ­

99

март следващата година е осъден

години затвор.

Около това

разследване

обаче

съществуват

жието. След справка в базата данни ФБР открива,

някои неясни обстоятелства. Грейс, съпругата на

че те принадлежат на бившия затворник Рей, избя­

единствения свидетел, също е разпитана от поли­

гал от затвора в Мисури през

цията, но нейните показания се различават от тези

1967 г. Разследващите

органи стигат до следното заключение:

В края на март

1968 г. Рей пристига в Мемфис,

където наема стая. Около

6:00 часа вечерта на 4

на съпруга Й, а тя е изпратена в психиатрична кли­

ника. Според нея съпругът й Чарлз е заклет алко­

холик и спи непробудно по времето, когато Кинг е застрелян. Всичко това означава, че той няма как

... Роберт Кенеди, покосен от куршум. Ако не е убит, той би могъл да победи кандидата на Републиканската партия в президентските избори.

да види бягството на убиеца, дори ако вратата е отворена. Самата Грейс се намира в друга стая и не може да посочи откъде е произведен изстрелът.

Освен това един мъж е видян около сградата по време на изстрелите, но той е описан като нисък

и с побеляла коса, което не отговаря на описани­ ето на Рей. Нейните показания са подкрепени от рабо~ ник на една бензиностанция, който забелязва Рей на няколко пресечки от мястото на престъплени­

ето. Но той е заплашен от група мъже, въоръжени с ножове, и променя показанията си. Странно е, че

веднага след убийството, по нареждане на мест-

си стая.


'~"..

.

,... ,~

...

m~~',::·t~:;~~,~~~,'.,~"",:" ната

администрация,

са

Мартии Лутър Кииr

. отсечени

няколко дър­

вета между мотел "Лорейн" и отсрещния хотел.

Обществеността не знае нищо за това, но мно­ зина смятат, че някои детайли, свързани с раз­

следването, са доста странни. Те са наясно, че Рей не е достатъчно добър стрелец, за да уцели Кинг от такова разстояние. Самият обвиняем

-

чове­

кът, който държи ключа към тази мистерия

- се

отказва от показанията си и обжалва присъдата,

но молбата му е отхвърлена.

Пасторът, който се превръща в заплаха

Още няколко убийства, извършени през 60-те

години, стават обект на подобни разследвания.

~ Членове на подкомисията към Долната камара на Конгреса

Най-известното от тях е убийството на президента

анализират оръжието, използвано при убийството на Кинг, което

Джон Ф. Кенеди през 196З г. Мнозина смятат, че

е достатъчно мощно да убие лос, но е трудно за използване от

непрофесионалист

арестуваният за това Ли Харви Осуълд не е дейст­

вал сам. Според някои теории в това е замесено ЦРУ, което обвинява Кенеди за неуспеха на инва­

"Ислямска нация" е използвана като изкупителна

зията в Куба, докато други хвърлят вината върху

жертва, за да се прикрие участието в това убий­

антикомунистическа група, чиято цел е да засили

ство на правителствени служители.

интервенцията във Виетнам. Съмненията падат дори и върху вицепрезидента на Кенеди

-

Самият Кинг също е жертва на омразата от

Линдън

страна на ФБР Още в началото на 50-те години

Джонсън.

ФБР има подозрения, че той е комунист. След

Убийството на Малкълм Екс през 1965 г. също е

успехите

обвито в мистерия. Официалната версия е, че уби­ ецът е член на "Ислямска нация"

-

организация,

която Малкълм Екс преди това напуска. Неговият

остър език обаче му спечелва лоша слава и сред белите привърженици на расизма. Разследван е като опасен елемент и от ФБР. Смята се дори, че

на

неговото

движение

за

граждански

права Мартин Лутър е под непрекъснато наблю­ ~ ФБР разпространява обява за издирването на Джеймс Ърл Рей.

дение. Подслушвателни устройства са монтирани

В нея има описание на основните

както в дома му, така и в офисите на Южната кон­

му белези: от височината до

ференция. Подслушвайки телефонните му разго­

теглото, цвета на очите и на косата.

вори, те установяват, че той има връзка с няколко

жени. Мъж с подправен глас се обажда на Кинг го заплашва да направи това обществено достоя­ ние, ако той не се самоубие. Записването на теле­

фонните му разговори е одобрено от самия главе прокурор Робърт Кенеди. Независимо от пред ната му подкрепа за Кинг, Кенеди също смята, че

дейността му е опасна. Критиката в самото правителство води до пре­ кратяване на тази

практика

на подслушване

отношение на Кинг в началото на

1966

о

Г., ма а

че ФБР продължава да следи всяка негова стъп а. Те съдействат за публикуване на статии във вест­ ниите, уронващи

неговия

престиж,

свои шпиони в Южна конференция.

и

внедрява

Кинг се про­

тивопоставя на президента Джонсън по отноше­

ние на войната във Виетнам. Това дава основание на президента да гледа на него като на предател,

който забравя неговата помощ при приемането на Закона за граждански права. Директорът

а

ФБР засилва това недоволство с обвинението, че Кинг подкрепя комунизма. Като се вземат предви всички тези обстоятелства, може да се направ изводът,

че

властимащите

по онова

време

имат

нещо общо с разследването на Джеймс Ърл Рей убийството на Кинг.


-

~

--

-

- -

-

- - -

Важни събития

. около

7:00

часа вечерта, научава за смъртта на Кинг

по радиото и чак тогава разбира за неговото преби­

ваване в Мемфис. Ако погледнем на случилото се от тази гледна точка, вероятно ще си направим извода,

че именно човекът, наречен Раул, стои зад убийството на Кинг, а насочва подозренията към Рей. Но никой не

може да докаже кой е този тайнствен Раул.

През ване,

1993

Г.,

години след събитието, разслед­

25

проведено

по повод подготовката

на телеви­

зионна продукция, разкрива факта, че собственик на ресторант в Мемфис, на име Лойд Джоуърс, е замесен

в убийството на Кинг. Той признава, че наема убиец, но отрича това да е Рей. Четири

години

по-късно, с цел да открие исти­

ната, семейство Кинг се присъединява

ята за възобновяване

към кампани­

на процеса срещу Рей. Но за

обвиняемия е твърде късно. Той страда от сериозно бъбречно заболяване и умира през април на след­ ващата

1998 г.

на 70-годишна възраст, без да успее да

разкрие истината пред съда.

...

Мотелът ..лорейн'; гледан през оптически

Но усилията

мерник на пушка

от хотела, от който се приема, че е изстрелян смъртоносният куршум. Очевидно е, че при дистанцията от

60

През

метра целта е

1999 г. те

на

семейство

Кинг

продължават .

се опитват да хвърлят светлина върху

заговора за убийството, в резултат на което Лойд

твърде малка.

Джоуърс е изправен пред съда. Голям брой нови сви­ През юли

1969 г.

детели дават показания пред съда. Стават известни и

името на по-малкия брат на Кинг,

нови факти, като този за подозрителен мъж, видян да

Алфред, влиза в списъка на загиналите при мистери­

тича откъм дърветата пред мотел ,,Лорейн'; а също и

озни обстоятелства. Той се удавя в хотелски плувен

информация, получена в резултат на наблюдението

басейн, независимо че е добър плувец. Има подозре­

на хотела от военните. Разпитани са и служителите на

ния, че той е удавен от членове на антуража му, но

ФБр, сравняващи куршума, открит в тялото на Кинг, с

няма доказателства за това.

тези от намереното оръжие. Многото противоречия

в показанията на ключовия свидетел Джоуърс обаче

в търсене на истината

правят невъзможно разкриването на истината около

Десет години след събитията през

1968 г.

правител­

този заговор.

През юни

ството отново се връща към търсене на истината за

убийството

на Кинг. Липсата на доверие в управле­

...

Рей в най-добрите му години. За

нието, разтърсено от. аферата "Уотъргейт; дава въз­

тридесетте години, прекарани в затвора,

можност да се отворят

той има два опита за бягство. През

отново

разследванията

на

убийствата през 60-те години. Използвани са матери­

1981 г.

при инцидент е ранен с нож от чернокож затворник.

1966

г. Министерството на правосъди­

ето прави публично достояние заключението на раз­ следването, според което няма доказателства

прави­

телството да е замесено по някакъв начин в смъртта

на Кинг. Но неговите близки смятат, че все още някои

али, предоставени от ФБр, а комисията, създадена за

факти, имащи отношение към случая, остават нераз­

тази цел, решава че Рей е само инструмент в ръцете

крити, и продължават да търсят истината.

на тези, които замислят убийството.

Самият Рей започва да изяснява някои въпроси. Той не ги споменава преди това, защото се страхува

за сигурността на близките си. Версията му съвпада с показанията на свидетелите. Според нея той е изпра­ тен в хотела, откъдето проехтя ва изстрелът на 4 април

1968

Г., от престъпна групировка. Той получава това

поръчение от човек на име Раул, с когото се среща в хотелската стая и по чието нареждане се снаб­ дява с оръжието. Раул натоварва Рей с още няколко задачи, включително

и да напомпа гумите на колата

му, която се намира на бензиностанция на няколко пресечки от хотела. Когато се връща от бензинос­

танцията, Рей вижда, че хотелът е обкръжен от поли­ ция. Предполагайки, че нещо се е случило със спът­ ниците му, останали в колата, той избягва. По-късно,

т На

4 март 1998 Г.,

по случай ЗО-годишнината от смъртта на Кинг, до лобното му място в Мемфис е организиран

поход. По това време кметът на града е цветнокож, бивш участник в движението за граждански права.


Мартин Лутър Кинr

М

аnкъnм Екс е ароамериканец,

за първото си престъпnение. Докато

и той решава да напусне организаци­

чиято харизма успява да му оси­

е в затвора, Маnкълм изучава истори­

ята. Не сnед дълго основава нова реnи­

гури

подкрепата

негови

на

най-бедните

сънародници.

За

ята на расовата дискриминация,

както

разпика

гиозна

организация

"Мюсюnман­

-

ска Джамия Инкорпорейшън'; а така

от пастора Мартин Лутър Кинг-Джу­

също и

ниър, който е привър, еник на мир­

зация за афроамериканско обедине­

ните протести, Екс има доста по-ра­

ние. Променя се

дикаnни убеждения. Той е роден

вата фиnософия. През

Омаха (Небраска) през

в

г. Между

1925

Национаnистическата органи­ драматично и него­

1964

г. той отива

на поклонение в Мека и се запознава

неговото детство и това на Кинг има

с учението

много общи черти. И двамата са деца

ство, което не поставя граници между

на баптистки пастори, израстват в обкръжението на бепи и попучават добри оценки в учипище. Усnовията, при които ивеят обаче, са напъnно

расите. му

Това

сега

Кинг е представитеn който

изпъква

си сред своите

махването

на

за

хора,

всички

на с

средната

съученици,

расизма

както

възгnедите вече

е

пре­

и

равни

права

и

сопидарност

Те двамата се срещат само веднъж Това става в Сената на Съединените

поnучава

коnежанско образование, а сnед това

щати,

и докторантура.

граждански

Маnкъnм

умира,

и

и

цеn

вече една и съща мечта.

качествата

защитава години,

повпиява

неговата

брат­

с бепите. Кинг и Малкълм Х сподеnят

разпични.

кnаса,

и

на мюсюnманското

когато

момчето

Бащата на

той

живее

в

е

на

когато се обсъжда

Закона

за

права. По време на тази

5

среща Кинг и Екс си разменят някоnко

мизерия

шеги, но вече и двамата имат обща

през годините на Веnиката депресия.

цеn. През

И тъй като нещастието не идва само,

от Студентския

майка му е изпратена в психиатрия.

реч в Сеnма. В нея той прокарва иде­

1965

г. Маnкъnм Х е поканен съюз да

произнесе

Той е добър ученик, но заради пошото

....

си поведение е изкnючен още на 1З-го­

на Закона за граждански права от Сената на

да

ята си, че афроамериканците трябва

дишна възраст от учипище. Сnед като

Съединените щати. Те никога не успяват да се

спечепят свободата си. Макар че не

отново се връща там, един бяn пре­

срещнат официално.

е гоnям почитатеn

Малкълм Х и Кинг се здрависват при приемане

подаватеn му казва, че е твърде нео­

бичайно за един чернокож да стане aДBOKa~ което е причина да изгуби интереса си към образованието. Той започва да се

подвизава

по упи ците

на Харnем и става престъпник, като

твърде бързо усвоява пошите навици. Започва да употребява кокаин и да краде,

за да

си

осигури

средства

за

това. Твърде скоро е арестуван и е осъден на десет години затвор. Това е

доста по-сурово наказание, в срав­

нение с тези, които попучават бепите

използват

сти, думите и

методите

на

експnоатация,

приnа­

гани от бепите спрямо насепението от афроамерикански произход. и

за

съществуването

на

Научава

организаци­

ята "Исnямска нация'; която се отнася към бепите като КЪМ представитепи на зnите сипи. След като е освободен от затвора дясната

условно,

ръка

на

Маnкъnм

водача

става

на "Ислям­

ска нация" Елиджа Мухамад и започва

всички

средства,

на мирните

му сега

са доста

за

да

проте­

по-уме­

рени. Двамата с Кинг не успяват да се срещнат в Сеnма, тъй като пасторът по това време е в ареста. Екс оставя на съпругата му Корета писмо за него,

в което го моnи за съдействие. Само две седмици по-късно Маnкъnм Екс е

убит. Той е на З9 години

- възрастта,

на която и Кинг прикnючва жизнения си път сnед три години.

дейнос~ чиято цеn е създаването на мюсюnманска

нация

на

чернокожите

в Съединените щати. Тъй като фамиn­ ното му име Литъn е дадено на него­

вите предци роби от белия им соб­ ственик, той решава да го смени с Екс

("Х"), което е симвоn на неизвестното име на африканските му предци. Кинг се стреми към премахване на

противоречията между бели и черни чрез методите на ненасиnието,

докато

целта на Маnкъnм Екс е пъпното раз­

деление изтъква

между

черни

и бепи,

превъзходството

на

като

черната

раса. Той твърди, че макар Кинг да"има една мечта'; цитирайки края на речта му във Вашингтон, чернокожите всъщ­ ност имат "кошмар': С това Екс подчер­ тава разпичията,

съществуващи

между

него и Кинг, и разкрива "кошмара';

в

който живеят угнетените в Америка. .... Малкълм Х, докато държи реч. Неговите остри и провокативни речи се харесват на бедните

чернокожи обитатели на гетата.

Но между Маnкъnм Екс и "Исnямска нация" възникват остри противоречия

....

Малкълм Х е откаран в болница. Той е застрелян

в Ню Йорк на 21 февруари 19б5 г.


Съвременници

Хората, които мечтаят за една по-добра Америка Пасторът Мартин Лутър Кинг-Джуниър посвещава целия си живот на каузата за гражданските права, за по-добър социален статус на чернокожите и за хармония в отношенията между хората, независимо от расовата им принадлежност. Неговата практика на мирните протести повлиява

дълбоко не само афроамериканците, които се борят за премахване на дискриминацията, но и останалите членове на обществото от всички раси и от всички социално-икономически слоеве. Това е причина мнозина да се страхуват от такова едно нарастващо влияние.

Човекът, който освобождава робите Ейбрахам ЛИНКЪЛН Речта, произнесена от Кинг на

(1809-1865) 28

август

Вашингтон, започва с думите: "Преди

1963

г. по време на Великия поход към

1ОО години един велик американец, в чиято

символична сянка стоим днес, подписа Прокламацията за премахване на робство­

то". Тази реч може да се сравни с речта на Линкълн, произнесена в Гетисбърг, и популярния цитат от нея "управление на народа, от народа и за народа". Тази про­ словута реч започва с думите: "Преди

87

години нашите бащи поставиха началото

на една нова нация на този континент, която бе родена от свободата и от идеята, че

всички хора са равни по рождение". В речта си Кинг подлага тези думи на съмнение.

"Сто години по-късно негрите все още не са свободни. Сто години по-късно техният живот е все така обременен от гнета на сегрегацията и от веригите на дискрими­ нацията". Може да се каже, че борбата, която води Кинг, е опит да се осъществят идеалите на Линкълн, тъй като думите "всички хора се раждат равни" несъмнено се отнасят и за чернокожите.

Линкълн е роден през

1809 г. в Кентъки в семейството на бедни фермери. Още

като дете той е принуден да помага вкъщи и няма възможност дълго време да посе­ щава училище. Въпреки това благодарение на своите усилия успява да стане адво­

кат. Като член на законодателната власт по-късно има възможността да бъде избран за сенатор. Спечелва известността си с дебатите, които води със Стивън Дъглас и в

които се обявява за премахване на робството. През

1860 г. Линкълн е избран за кан­

дидат на републиканците в предстоящите президентски избори. Недоразуменията, възникващи в редовете на демократите, допринасят за неговия успех на тези избори, но критичното му отношение към робството предизвиква безпокойството на Юга. През следващата година започва Гражданската война. В разгара на продължилия

5 години

военен конфликт, по предложение на Линкълн е приета Прокламацията

за премахване на робството. Северните щати спечелват Гражданската война и по този начин съюзът между отделните щати е запазен. Линкълн отрича робството от самото начало, без да е твърде радикален. Той е привърженик на една постепенна отмяна на робството. Методът му обаче се оказва неефективен в хаоса, предизвикан от войната. Прокламацията за премахване на робството се оказва изклю­ чително важна за запазване на съюза. След края на войната и отмяната на робството 56-годишният Линкълн става жертва на политическо убийство.


Мартин Лутър Кинr МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ Бенджамин Мейс

Роза Паркс

( 1895-1984)

(1918-2005)

Директор на колежа.,.Морхауз~

Случаят, при КОЙТО тя отказва да отстъпи

в КОЙТО учи КИНГ. Той набляга

мястото СИ в автобуса на бял, изиграва

на важната роля на духовенството

ролята на катализатор за началото

в съвременнотообщество

на бойкота на обществениятранспорт.

и оказва изключителновлияние

ПО-КЪСНО Паркс организира пътувания,

върху развитиетона КИНГ

чиято цел е посещение на местата,

----i.. ----i.. ----i..

Хора, ОТ КОИТО черпи вдъхновение за идеите си

Хора, КОИТО споделят неговите възгледи

Политически връзки

Неприятели

които са свързани със съдбата

като пастор.

на афроамериканцитеи разказва дългата история

Махатма Ганди

на расизма, проявяван по отношение на чернокожитев Америка.

Ралф Абърнати

Джон Eдrap Хувър

(1926-1990)

I Бо6Дилън

Той е баптистки пастор, който става близък съмишленик

и помощник на Кинг още от времето на автобусниябойкот и продължавада работи с него до самата му смърт. По-късно е критикуван заради факта, че включва

Марлон Брандо

в автобиографиятаси информация за евентуални връзки на Кинг с други жени.

СТОКl1И Кармайкъл

джими !<артър

(1941-1998) ЕйбрахамЛинкълн

Юджмйн Кокър

на студентите. Участва и в движението

на Кинг, подкрепяйки Южната

ПО~1&~-..омж:ар, който влиза в сблъсък

конференция във всичките й усилия.

с КY.нr ,,~съмишлениципо време

_ _1 I (1917-1963) , l--'-----джо_нф.К---'-енеА_и

на про1e'C'ТV'7"e'а 5.·~HгaM (Алабама). Той се о.urБa .:а rютуши тези вълнения с

aO'..дY€,.

което Пpe;:l.tGвиква критиките

Той е 35-ят президент на Съединените щати.

на uяnaта сраиа.. f1aра.цоксалното в този

случаЙi е. че с =еМствoUПa си Конър дава тласък на

то за граждански права.

По-късно у него се появяват съмнения по отношение

ЛиндънДжонсън

на мирните протести и под влияние

L-:..:11-"9-,,08,,--_1,,,9-,,7,,-З:...)- - - - - - - - -

ПО време на кандидат-президентската

Той е Зб-ят президент на

си кампания Кенеди помага на Кинг,

Съединените щати. Смърпа

което му осигурява подкрепата

... Личностите

Като ръководител на Студентския съюз, той е начело на активните прояви

11897-1973)

на идеята за "черната сила" той възприема начина на протест, допускащ и прояви на насилие.

на Джон Ф. Кенеди става причина

на чернокожитеи с техните гласове

за бързото му издигане от вицепрезидент

успява да получи необходимата

до най-високия пост в страната.Той ускорява

му преднина, за да спечели. Кенеди представя

приемането на Закона за граждански права,

пред Конгреса предложениетоси за нов закон

тъй като симпатизира на афроамериканските

за граждански права, но е убит, преди да види

активисти, но по време на войната във Виетнам

проекта си като действащзакон.

популярноспаму рязко спада

.

в сивите карета са представени в тази глава.

Великият эащитник на идеята за ненасилие Махатма Ганди

(1869-1948)

Великият индийски лидер Махатма Ганди оказва огромно влияние за оформянето на възгледите на Кинг в подкрепа на мирните протести и против насилието. Ганди е роден през 18б9 г. в 3ападна Индия. Той израства, възпитаван в дух на толерантност от своята майка, която е и привърженичка на вегета­ рианството. На

13 години

Махатма се жени, а на

19 заминава

за Обединеното кралство, за да учи право.

След завръщането си в родината започва да практикува адвокатската професия, но тъй като работата е недостатъчна,

през

1893

г. той и съпругата му заминават за Южна Африка, където Ганди е изпратен

да работи с едногодишен договор. Тук той се сблъсква с расовата дискриминация и започва кампания срещу нея, която има за цел и засилване на борбата за човешки права в Индия. В Южна Африка Ганди остава в продължение на

22

години, през които активно се противопоставя на несправедливите и

расистки закони, прилагани в страната, и започва да възприема идеите на ненасилието и на противо­

поставянето с мирни средства. Дори когато е в ареста, Ганди използва единствено методите на убежде­ нието, за да се защити. Това привлича вниманието на световната общественост към него.

След завръщането си в Индия през

1914

г. Ганди оглавява група индийски националисти, с които

започват да работят за независимостта на Индия. Ненасилие и гражданско неподчинение са основните принципи в борбата на Ганди. Дори

когато за трети път попада зад решетките, той остава непоколебим. Целта му е да постигне по-добри условия на живот за хората от низшите касти, а така също и разбирателство между мюсюлмани и хиндуисти, но през

1948

г. е убит в Ню Делхи от психично-неуравновесен

младеж,

последовател на хиндуистките радикали.

Кинг за първи път се запознава с философията на Ганди през студентските си години. Той е привлечен от идеята за мирно противопоставяне на проявите на несправедливост и расизъм и дори поставя портрета на Ганди в своята всекидневна.


Съвременници Певецът, който се бори за свобода Боб Дилън (роден Когато през

1941)

1960 г. Кенеди е избран за президент, Америка сякаш навлиза в една нова епоха,

доминирана от младите хора. Те създават своя собствена култура, която намира отражение във филмите, музиката, модата и политиката. Боб Дилън се появява на сцената като редови носител на тази култура.

На

28

август

1963

г. той пее за пръв път пред

25

ООО души, участващи в похода към Вашингтон.

Те, както и телевизионните зрители, го приемат като лидер на социалното движение. По това време

обаче Дилън не проявява особен интерес към политическата и обществената дейност. Участието му в концерта за расово равноправие и в подкрепа на правото на регистрация за гласуване на афро­ американците

е под влиянието на неговата

приятелка,

която е активна участничка

в антивоенните

протести и в движението за граждански права. По-късно той продължава да поддържа връзки и да

развива взаимоотношенията си с афроамериканските изпълнители.

Дилън е роден през 1941 г. в Минесота. Той е самоук талантлив певец, но заминава за Ню Йорк, където, пренебрегвайки установените по онова време правила в попмузиката, започва да създава свои собствени парчета. Те са изпълнени със социални послания, а гласът на певеца е съпроводен

от звука на китара или хармоника. Младите хора са дълбоко мотивирани от неговите като те отразяват духа на времето. Голям брой хитове, като

"Blowin' in the Wind" (Носен

песни, тъй

от вятъра), се

превръщат в своеобразен химн на членовете на гражданските движения. Това са "песните на протеста" за онези, които мечтаят за свобода и мир. Творчеството на Дилън повлиява изпълнителите от цял свят, включително и "Бийтълс'; а той е смятан за създател на фолкрока като жанр. И днес Боб Дилън остава предан на своята музика.

Директорът на ФБР срещу бореца за граждански права Джон Едгар Хувър

(1895-1972)

Хувър е първият директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Съединените щати. Назначен за директор на Бюрото за разследване

(предшестващо ФБР) през 1924 Г., той участва в създаването на ФБР през 1935 Г., като остава негов директор до смърпа си през

1972 Г., когато е на 77 години. По време на службата си Хувър работи с осем президенти и шестнадесет главни прокурори. Той се превръща в олицетворение на закона и реда и успява да направи от ФБР мощна разследваща структура, макар че у него се

наблюдава стремеж към власпа заради самата власт. Хувър приема комунистите като врагове, а отношението му към граж­ данските и антивоенните движения е подчертано негативно. Той използва власпа, която му е дадена, да заплашва и шпиони­

ра гражданите. В неговия списък на заподозрените името на Мартин Лутър Кинг-Джуниър заема специално място.

Хувър е роден през

1895 г. във Вашингтон. Той посещава вечерни класове по право, докато работи в библиотеката

на Конгреса. След като завършва университета "Джордж Вашингтон'; Хувър си намира работа в министерството на пра­ восъдието, откъдето се премества в Бюрото за разследване, което по-късно се трансформира във ФБР. Това е началото на неговата кариера в разузнаването. През 30-те години на ХХ в. броят на служителите на ФБР значително нараства, а

Хувър става известен като неумолим преследвач и враг на бандитските групи по време на "сухия режим". Като главна фигура във ФБР, той притежава абсолютната власт и е основният двигател на всички акции за залавяне на шпиони през 40-те и преследване на комунисти през 50-те години. През 60-те години той обявява Кинг за кому­ нист и за да получи доказателства за това, заповядва да се следи всяка негова стъпка. Но това постоянно

наблюдение и подслушване не осигуряват информация за някаква предполагаема комунистическа дейност и Хувър решава да се порови в личния живот на Кинг. Така той попада на скандалните факти за връзките му с други жени и започва да го изнудва и заплашва. Хувър използва електронни средства за

наблюдение и за да се добере до личните тайни на президенти, правителствени служители и известни личности. Той систематизира и съхранява тази информация и я използва като средство за изнудване на политическите си противници, както и за укрепване на своята власт. Всяващото ужас ръковод­ ство на Хувър продължава до смъртта му в неговата резиденция във Вашингтон през

1972

г.


Президентът, който подкрепя семейството на Кинr Джими Картър (роден

1924)

Джими Картър, като кандидат на Демократическата партия през

1977 г., става

39-ят президент на Съединените

щати. Той е представител на селскостопански район, непознат и без опит. Едно от нещата, които му помагат да

спечели изборите, независимо от всички пречки, е подкрепата, която получава от афроамериканската общност, в това число и от бащата на убития лидер на гражданското движение. Картър е роден през

1924 г.

в Плейнс (Джорджия). Той завършва Военноморската академия на Съединените

щати и остава на служба във флота до

1953 г. По-късно започва работа в семейната ферма и става един от най-бо­

гатите производители на фъстъци. През

1971 г. е избран за губернатор на Джорджия. В края на губернаторския си

мандат Картър обявява кандидатурата си за президентските избори, твърдейки, че желанието му е да възстанови това, което Америка е изгубила. Щастието му се усмихва. Президентът от Републиканската партия Ричард Никсън има желание да се канди­ датира отново, но е принуден да подаде оставка заради скандала "Уотъргейт" и е заместен от вицепрезидента

Джералд Форд. Картър съумява да се възползва от възмущението и недоверието към Републиканската партия. Но така също и от подкрепата на женските движения, както и на афроамериканците, чиито симпатии той спе­ челва с политиката си на подкрепа на движението за граждански права, докато е губернатор. Сред тези, които го

подкрепят, са и членовете на Конгреса: Мартин Лутър Кинг-етарши и Корета Скот Кинг. Църковните общности на афроамериканците също застават зад Картър и той успява да получи

90 % оттехния вот. Картър спечелва изборите с голяма преднина пред Форд и става

президент. Може да се каже, че дължи победата си отчасти и на влиянието, което все още има убитият преди години Мартин Лутър Кинг- Джуниър.

Холивудската звезда Марлон Брандо

(1924-2004)

Не само чернокожите борци срещу расизма вземат участие във Великия поход към Вашингтон на

28 август 1963 г. В него се

включват представители

на всички раси и на всички обществени прослойки. Сред тях е и филмовата звезда Марлон Брандо, който се отзовава на поканата на Кинг и крачи рамо до рамо с останалите протестиращи.

Поразителното професионално майсторство на Брандо го превръща в един от най-великите актьори на всички времена. Той е роден през

в Омаха (Небраска). Баща му работи в предприятие за изкуствени торове, а майка му е актриса в регионалния общински театър. От ранното си детство Брандо е твърде проблемно дете. По настояване на баща си постъпва във военната академия, но скоро след това

прекъсва обучението си. Когато е на 19 години, сестра му, която е актриса, му помага да отиде в Ню Йорк и да запише курс по актьорско майсторство. Първият му голям успех идва през

1951

Г., когато е на

23

години, с филма "А

Streetcar Named Desire"

страм вай Желание). С характерната си дикция и образите на необуздани и смели филмови герои, които талантливо пресъздава на екрана, Брандо си спечелва много почитатели сред протестиращите млади хора. Доказателство за огромната му популяр­

ност е и наградата на Филмовата академия за най-добър актьор за ролята му на боксьор във филма от 1954 г. "Оп

the Waterfront"

(Пристанището). През 6О-те години на хх в. той участва активно в някои политически движения, като това на Коренните жители на Америка.

Великолепното ~ изпълнение във филма

'1he Godfather" (Кръстникът) през 1972 г. му донася ,.оскар'; но той отказва да го получи в

знак на протест срещу .,лошото отношение към коренните жители на Америка във филмовата индустрия'~

Брандо участва активно в дейността на Южната конференция. По-късно през 1989 г той участва във филма "А Dгy White Season" (Сух бял сезон), в който се критикува политиката на апартейд в Южна Африка. В този филм играе благот­ ворително и така доказва дълбоката си съпричастност към борбата срещу расизма. Твърди се дори, че когато Кинг е

убит, Брандо предлага да продължи делото му в името на движението за граждански права. В неговия личен живот обаче цари хаос. Той има три брака и безброй извънбрачни връзки. Налага му се да води непрекъснати битки с филмовите студия в Холивуд и да преживее влизнето в затвора на сина си Кристиан, осъден за убийство, както и самоубийството на дъщеря си ШаЙен. При Брандо скандалите и бедите сякаш никога не свършват.

1924 г.


-

Изкnючитеnно впияние

Мечта за живот без расова дискриминация Кинг е убит в момент, когато движението на афроамериканците за свободен живот започва да привлича вниманието и на представителите на други раси. Плодовете на неговия труд се разпространяват и пускат корени из цяла Америка и имат потенциал да променят света.

Човечеството посреща смело предизвикателството да осъществи мечтата на Кинг. Краят на "дългите горещи лета" Преди смъртта му Кинг е критикуван за отно­

шението му към по-никакъв

авторитет,

войната във Виетнам, но това

начин

не

който той

повлиява

на

има

представител

като

огромния

на афроамериканската общност. Убийството му е

прието като

нокожи

цялата

и

при

неочакван удар за новината

страна

избухват

за

всички

неговата

чер­

смърт

размирици,

из

включи­

телно и в столицата Вашингтон. За да

успокои тези

вълнения,

президентът

Джонсън обявява следващата неделя

(7

април)

за ден на национален траур и се обръща към цялата нация с молба да се молят за душата на Кинг. Това е нещо, което обикновено не се прави за

цивилни

граждани,

още

повече

за

черно­

кожи. Конгресът също се опитва да демонстрира

съчувствие към загубата на афроамериканската общност и на

11

април гласува Закона за граж-

т Размирици във Вашингтон веднага след смъртта на Кинг. За

дански права, който отменя дискриминацията

в

обществените сгради. Това прилича на опит да се предоставят

някои

права

на чернокожите,

с

което да се компенсира донякъде загубата на Мартин Лутър Кинг.

Но

размириците,

горещи лета';

познати

като

избухват отново

"дългите

по-късно

през

годината и се разпространяват из цяла Америка.

Независимо от обявения траур в памет на Кинг, страхът

от

бунтовете

на

афроамериканците

служи като извинение за консервативно

настро­

ените бели да стегнат своите редици. Завръщането

започва през

на

консервативната

политика

1966 г. и добива популярност като

феномена "бялата

реакция".

Всеобщият страх

става причина Демократическата партия, която

посреща с разбиране приемането на Закона за граждански

права, да

изгуби

избори. Президент става

президентските

Ричард Никсън. Той

изгубва предизборната надпревара срещу Джон

една седмица след неговото убийство избухват повече от сто

Кенеди през

бунта.

усилия да се стреми към президентския пост. На

Г., но продължава с всички

1960

изборите през

1968

г. той се обръща към така

нареченото "мълчаливо мнозинство" и получава неговата подкрепа.

Никсън засилва мерките за сигурност в чер­

ните гета, за да контролира размириците. Освен

това той разформирова

отрядите на Черните

пантери, които най-често участват в сблъсъците с полицията. От друга страна, за да се успокои недоволството

на

чернокожите,

вителство организира

неговото

кампании

пра­

за безрабо~

ните. Тази политика се оказва ефективна и раз­ мириците рязко намаляват. По време на него­

вия мандат се слага край и на "дългите горещи лета".

Но това не означава, че проблемите, свързани с расовата дискриминация, изчезват. Всъщност след

60-те

години

те

дори

се

усложняват.

Причината е, че след смъртта на Кинг и други етнически

групи,

които

се

чувстват

дискрими­

нирани, започват борба за премахване на раси­ зма. Америка е страна, в която живеят предста­ вители на различни раси и националности и тех­

ните движения

за

получаване

на

равни

права,

заедно с антивоенното движение на студентите, причиняват доста неприятности на администра­

цията на Никсън.


Мартин Лутър Кинr

"Свободата никога не се дава от пomсника:'

~ Президентът Джонсън разяснява

обстоятелствата около смъртта на Кинг. Той обявява

7 април за ден

Бум сред организациите на малките

от движението

общности

ски

От всички

движения

на

малцинствата,

като

на национален траур, в който във

изключим това за граждански права, най-голямо

всички църкви на Америка хората

внимание заслужава

се МОЛЯТ.

Движението

на коренните

жители на Америка. От откриването на континента

от Колумб местното население, чиито територии са постепенно

заграбени,

е подложено

на жес­

тока дискриминация от европейците. Окуражени

яват

права, за

а а

; роа

индиа

'ериканците за граждан­

е съшо започват да

спазване

а

Texi

компенсации за пре,

ве

пе

ав.;

ава о

1968

и

за

::,у ите на

·о'"1о1с

натите трябва да си я изва ва са През

наето­

както

ите несправедливости.

Техните действия потвър.

"Свободата никога не се

рава,

г. Движението

а

а,

о

с-

,',' .

о

на Америка се обединява око о ната сила" - понятие, вдъхновено о

e::H€-

е -а<з'" '"2

на афроамериканците. ова ':8.·--'е­ ние набира бързо сила и ~ около

70

негови

рез '9бg

членове

рат остров Алкатраз

о

в залива

Са

Франциско. Това събитие разтърсва цялото американско общество.

~ Мемфис

- градът, в който Кинг е убит,

в наши дни. Тук все още има следи от времето на расовата сегрегация, като

например квартали само за бели или само за чернокожи

...

.

Никсън (в средата) на посещение в

негърско

гето, където проверява докъде

са стигнали плановете му по отношение на

афроамериканците. Неговата политика е изключително

консервативна

и не допуска

ТЯХНОТО участие в управлението.


-

-

-

-

-

-

----

Изкпючитепновпияние От времето на Мексиканската война мексикан­ ците, които живеят в Съединените щати, също са потискани. Наричат ги чиканос и сред тяхната

общност на Западното крайбрежие често избух­ ват размирици.Американскитеяпонци, които след Втората световна война стоят в сянка, сега започват

да настояватза обезщетениеза това, че по време на войната са прибирани в лагери. Дори и сред белите етнически групи с по-нисък социален статус, като

италианци и ирландци, се появяват подобни дви­ жения, което доказва, че

цветът на

кожата не

е

основната причина за съществуванетоим.

Проблемите касаят както етнически, така и расови групи, но всички те имат нещо общо и това е, че хората започват да се гордеят с принадлеж­ ността си към определена раса и с уникалността

на културата, на която са носители. Призивът на

Кинг да живеят достойно оставя дълбока следа в начина им на мислене. Членовете на тези общно­ сти започват да създават свои музикални и лите­

ратурни произведения, които обогатяват амери­ канската култура като цяло.

Промените, които настъпват в съзнанието на представителите на отделните общности, са при­ чинада се променяти названиятаим. Чернокожите,

наричани в миналото "негри'; сега вече се нари­

чат "афроамериканци".Американските индианци, известни като

червенокожи, стават "коренните

жители на Америка'~ Идва краят на господството

на белите англосаксонскипротестанти в Америка. Пренаписва се историята на цяла една нация, за

....

Демонстрация на коренни

американски

жители

в Ню Йорк. Тяхното движение се стреми да възстанови

да се даде известност на факта, че просперитетът

правата, които белите им

на американскотообщество се дължи и на множе­

отнемат, и да се бори срещу

ството жертви от различни националности и раси.

дискриминацията.

Своеобразно доказателство за появата на този феномен е дори и спадането на популярността на

....

уестърните, в които кореннитежители на Америка

предизвикани от насилието срещу чернокож мъж от страна на

обикновено са представяни като разбойници. Движенията,възникващи в защита на американ­ ските малцинства, окуражават и

другите потис­

кани и угнетявани хора по света. Особено огро­ мно е тяхното влияние върху борбата против

...

Бездомни хора се редят на

опашка за безплатни дрехи. На

Големите размирици в Лос Анжелес през април

1992

г. са

полицията. Това разкрива колко дълбоки са корените на расизма в американското общество.

заден план са небостъргачите в Атланта, като символ на класовото разделение в

съвременна Америка.

апартейда в Южна Африка. Твърди се дори, че дви­ жението за граждански права в Съединените щати е насочено срещу американския вариант на апар­

теЙда. В Япония, например, сегрегационната сис­ тема не се нарича апартейд, но предвид на това, че самата дума на нидерландски означава "състо­

яние на изолация'; която и да е расова сегрегаци­

он на ситема може да се разглежда като"апартейд'~ Когато през

1994

г. Нелсън Мандела е избран за

президент на Южна Африка, идва краят на апар­ теЙда. Това се случва тридесет години след прие­ мането на Закона за граждански права в Америка, предложен от президента Кенеди.

Мечтата, получена в наследство Приемането на Закона за граждански права, раз­ ширяващ правата на афроамериканците и на дру­ гите малцинства, е важна стъпка към премахването

на дискриминацията. Но противоречията между

бедни и богати в Америка не намалява~ Кинг

предвижда това, преди да бъде убит, и призовава


-~--~

Мартин Лутър Кинr към

разрешаване

на този проблем. Пропастта

между бедни и богати в съвременното американ­ ско общество все повече се задълбочава. Между самите афроамериканци също същест­ вува класово разделение, което пречи на обеди­ нението им в името на общите идеи. Една от причините за несправедливото раз­

пределение на богатствата в Америка е опитът на републиканската администрация през 80-те години да създаде една "силна Америка" и да извади

страната от кризата след войната

във

Виетнам. Голям брой бедни граждани са потър­ певши както от военната експанзия, така и от ико­

номическите реформи след нея. Това все по-за­

дълбочаващо се противоречие между доходите на богатите и жизнения стандарт на бедните продъл­ жава и след края на Студената война през

1990

г.

По време на войната във Виетнам Кинг остро

....

Президентът Роналд Рейгън

разговаря със съветския

Участниците в това събитие се обявяват в защита

ръководител Михаил Горбачов

на световния мир, за подобряване на услови­

критикува ролята на Съединените щати на "све­

през

ята на работа, за религиозна толерантност, за

товен жандарм'; но други пък по-късно одобря­

доста успешна политика и по

ват същата роля в Ирак и Близкия изток.

-

нещо

твърде рядко за един цивилен. Речите му се изуча­ ват в училищата и почти всяко дете в Съединените щати знае кой е Мартин Лутър Кинг.

През август

2003

г. Рейгън води една

време на мандата му се слага

край на Студената война.

В Америка и до днес е жив споменът за Кинг.

В негова чест е обявен национален ден

1987

г. тържествено е отбеля­

зана 40-годишнината от деня, в който Кинг про­

изнася прочутите си думи: "Имам една мечта".

защита на правата на хората с увреждания, както и

на

тези

с

различна

сексуална

ориентация.

Голям брой социални противоречия съществу­

ват и днес в американското общество, но и мно­ зина афроамериканци получават достъп до вър­

ховете на американската политика. Дейността на Кинг става пример за много народи по света и е неотделима част от американската история.


31 Мартин Лутър Кинг  

31 Мартин Лутър Кинг

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you