Page 1


Седмично издание

ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ: Де АГОСТИНИ ХЕЛАС ООД

(De

AGOSТlNI

HELLAS SRL)

СТРАНА НА ПРОИЗХОД: Гърция ИЗДАТЕЛ: Петрос Капнистос ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР: Фотис Фотиу МЕНИДЖЪР НА РЕДАКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО: Вирджиния Кутрубас

АДРЕС Вулягменис

44-46, 16673

Атина

(Vouliagmenis 44-46, 166 73 Athens) МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ: Михалис Куцукос МЕНИДЖЪР НА ИЗДАНИЕТО: Насита Кортеса

ПРОИЗВОДСТВЕН КООРДИНАТОР: Каролина Пулиду

Юлий Цезар

Брой

24

МЕНИДЖЪР ДИСТРИБУЦИЯ: Еви Боза МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ:

ВЪВЕДЕНИЕ

4

Димитрис Паскалидис КООРДИНАТОР ЛОГИСТИКА И ОПЕРАЦИИ: Антонис Люмис СПЕЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

б

ГИГА ДЖОРДЖ ЕООД

(GIGA GEORGE EOOD)

РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ: Ралица Панайотова

Борбата на героя за възстановяване на родината

ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ:

Родословието на римския император

HAIDEMENOS S.A.

ДИРЕКТОР НА ПЕЧАТНИЦАТА: МАКИС КОТОПУЛОС ВНОСИТЕЛ: Атика Медия България ООД

Дни на борба за власт

© 2008 De AGOSТlNI Hellas

На върха на политическата слава

© 200З КК De AGOSTINI JAPAN

Завладяването на Галия

ISSN: 1791-4256

Завръщане в столицата Снимки:

Раждането на диктатора

Uniphoto Press, De Agostini Picture Library

Цена на броевете:

Съдбоносният ден

Цена на първия брой:

1.50 лв.

Цена на втория брой и на всички следващи броеве:

ВАЖНИ СЪБИТИЯ

20

Всички текстове са защитени с авторски права. Забранено е възпроизвеждането,

Победа или смърт? Решението,което променя съдбата

3,50 лв.

сканирането, предаването или използва­

нето на материалите с търговска цел под каквато и да е форма

без писменото съгласие на редактора.

на една държава

СЪВРЕМЕННИЦИ

24

Великите мъже, верни на убеждениятаси дори в размирни времена

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОВЛИЯНИЕ

28

Реформаторскиятдух, който надживява времето

За вашето по-добро обслужване търсете изданието винаги в един и същ търговски обект и уведомявайте продавача за намерението си да закупите евентуално и следващите броеве. За всякаква информация, справки, замяна на екземпляри или поръчки на предишни броеве, потърсете ни на телефон

(0248995 53) или

ни изпратете

Обслужване на клиенти: понеделник

e-mail на адрес iпfо@dеаgоstiПi.Ьg. - петък, 10:00 - 15:00 ч.

3а да получите стари броеве по пощата, първо се обадете на телефон

(02) 489 95 53,

след което преведете необходимата сума по сметка:

Алфа Банк

За да получите по-добро обслужване, поръчвайте всеки брой на поредицата от един и същ търговски пункт и информирайте продавача за намерението си да купувате следващите броеве.

Издателят си запазва правото да променя реда на издаване

на поредицата, както и правото на избор на имената, които ще се представят.

IBAN: BG39CRBA 98981001071850 BI(: (RBABGSF Кеар Дайрект ЕООД При получаване на стари броеве по куриер заплащането става в момента на получаването.

Посетете сайта на Де Агостини

www.deagostini.bg


--

-------

Пропоr

.

Юлий Цезар Какъв е неговият живот?

П

РЕЗ

2002

г. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ официално въвежда

обща валута, наречена евро, елиминирайки по този

U-J

начин

S I

преди това живее един човек, който мечтае за същото.

икономическите граници

между отделните нации,

и обединява континента под общи правила.

2 ООО години

Юлий Цезар Чрез завоюване на съседни територии Римската импе­

рия се простира в цяла Европа и части от Африка и Азия. В

ш

резултат на обединяването стоките вече свободно се прид­

с::[

лява разходите и безработицата. Цезар се ражда в семей­

ш

Републиката, дължащо се на липса на радикални промени.

со

страната, спечелвайки постепенно доверието и подкрепата

~

со

вижват от едно място към друго, което от своя страна нама­

ство със знатно потекло и усеща предстоящото рухване на

Ето защо се нагърбва с нелеката задача да реформира

на народа. С ненадейните социални реформи, които осъ­ ществява, си създава врагове и това впоследствие коства

живота му, но тогава Римската империя е вече достатъчно укрепнала.


IOпий Цезар

-

75З г. пр. Хр.

~

Създаването на Рим.

509

г. пр. Хр.

~

Създава се Римската република.

218

г. пр. Хр.

~

Начало на Втората пуническа война.

146

г. пр. Хр.

~

Пада Картаген.

100

г. пр. Хр.

~

На

1З юли в Рим (Римска република) се ражда Цезар.

88

г. пр. Хр.

~

Борбата между Марий и Сула се ожесточава.

84

г. пр. Хр.

~

Цезар се жени за първи път.

80

г. пр. Хр.

Цезар участва в експедиция в Азия.

78

г. пр. Хр.

I i I

7З г. пр. Хр.

Цезар се завръща в Рим.

Цезар е назначен за военен трибун. Въстанието на Спартак.

70

г. пр. Хр.

I

Цезар работи към държавната хазна. Става сенатор.

67

г. пр. Хр.

6З г. пр. Хр.

62

г. пр. Хр.

I I I

Цезар се жени за втори път. Заговорът на Катилина. Случаят с Клодий. Цезар се развежда отново. Цезар започва да се занимава с юридически въпроси.

60

г. пр. Хр.

!

Цезар е назначен за квестор.

60

г. пр. Хр.

~

Създава се Първият триумвират.

59

г. пр. Хр.

~

Цезар е назначен за консул и се жени за трети път.

58

г. пр. Хр.

~

Начало на инвазията в териториите на галските племена.

55

г. пр. Хр.

~

Инвазията в Британия.

5З г. пр. Хр.

~

Смъртта на Крас.

52

г. пр. Хр.

~

Антиримско въстание в Галия.

51

г. пр. Хр.

~

Публикуват се "Записки за Галските войни':

49

г. пр. Хр.

~

Цезар прекосява река Рубикон.

48

г. пр. Хр.

~

Мисията в Египет.

45

г. пр. Хр.

~

Цезар започва да въвежда социални реформи.

44

г. пр. Хр.

~

Цезар е назначен за пожизнен диктатор. Покушението срещу Цезар на

27

г. пр. Хр.

!

Август става император.

~

Римската империя се разделя на Източна и Западна.

I

Падане на Западната римска империя.

~

Падане на Византийската (Източната римска) империя.

З95 г.

476

г.

145З г.

15 март.


._---~--------

Живот и дейност

Борбата на героя за възстановяване на родината Приблизително

600

години след създаването на нацията Римската република се

изправя пред гражданска война. Причините за нея лежат в борбата между плебеите и привилегированата аристокрация (патрициите), управляваща държавата. Юлий Цезар се ражда в период на хаос и кръвопролития, които обхващат целия Римски свят.

"Ако се промени структурата на обществото, неизбежно ще са необходими реформи и в политическата структура". С подобна идеология и ясна визия за бъдещето Цезар планира държавни реформи и успява да възстанови Рим

-

Вечния град. Винаги надделява в

битките и оставя на идните поколения шедьовър, който все още е популярен, въпреки че изминават

2 ООО

....

Скуллтура, за която се предполага,

че е на Цезар като дете. Малкото момче с крехко телосложение се

превръща в герой с величествена осанка

-

образован, начетен, с

военни умения.

години от написването му. Годишнината от смъртта на Цезар се

отбелязва и до днес. Да надникнем в живота на най-забележителния герой в Древния Рим

-

Юлий Цезар.

Родословието на римския император Талантът, наследен от майка му

П

РЕЗ 100 Г. ПР. ХР. В аристократично семейство в

в уважаваните римски семейства е обичайно

Древния Рим се ражда момче. Като първоро­

децата да имат частни учители от осем или девет­

ден син наследява името на своя баща Гай Юлий

годишна

Цезар. Ражда се на

юли. В повечето езици наи­

(въпреки че именно гърците са на мода по онова

менованието на този месец произлиза именно от

време), а човек С галски произход, който получава

неговото име Юлий.

образование в Александрия (Египет).

13

Според обичая в Древен Рим имената, които се

възраст. Учителят на Цезар не е грък

Цезар учи от всичко по малко, като се започне от

дават при раждане на обикновените граждани, се

латински

състоят от име и презиме. При патрициите обаче

дите езици, включително и гръцки. Той навлиза

(римската аристокрация) имената включват и името

в математиката, историята и

на рода. Родът Юлий, към който принадлежи и

семейство Цезар, е изтъкнат и според легендата датира още от династията Алба Лонга на Ромул (про­

чутият основател на Рим). През последния век обаче, предхождащ раждането на Цезар, само двама чле­

нове на рода Юлий са избирани за консули и този

факт ги превръща в двете най-авторитетни фигури на своето време. Въпреки че бащата на Цезар се ползва с високо обществено положение, той не е

нищо повече от един обикновен претор, следова­ телно не притежава кой знае каква репутация. От

друга страна, майка му Аурелия е сестра на магист­ рата Гай Аурелий Кота, който заема позицията кон­

сул. Тя е известна като образована и начетена жена и дори се определя за "модел сред римските дами':

Цезар губи своя баща на 1б-годишна възраст. Рано си спечелва име на един от умовете в Рим. Неговият отстъпчив

и

същевременно склонен

характер е наследство от майка му.

към рискове

-

майчиния

му език, и се стигне до чуж­

географията. Най-

~ Рисунка, представяща раждането

на Цезар, публикувана в издание на "Дванадесетте Цезари" на Светоний от

XV

в. Смята се, че тази процедура

на раждане води до създаването на

термина Цезарово сечение.

... Руини на "Foгo Rоmапо' (Римския форум) в Рим. Останките на светилището, построено от Цезар,

предават и до днес атмосферата от древноримския период.


IOпий Цезар -'"

Картина от

~.'

XIX В., изобразяваща Марий

.,.,.

.

след удържана победа, понесен на ръце

общо казано изучава всичко, което днес наричаме основни познания, с помощта на своя учител от гал­

от ликуващите войници. Марий е герой в средите на народа, тъй

ато и самият той

няма знатно потекло.

ски произход. Освен това се смята, че Цезар, който по-късно завладява

галите, знае достатъчно много

за този народ именно от своя преподавател.

Уважение към своя чичо Цезар има двама прочути чичовци. Единият от тях е Луций Юлий Цезар, който е консул през

90

г. пр. Хр. Името Луций Цезар придобива извест­ ност благодарение на Закона за гражданството на Юлий. Този закон разрешава на тези, които не са римляни, но живеят на територията на Апенинския

полуостров, да получат гражданство. С други думи територията, населена от римската нация, се раз­

ширява

и

простира

върху

целия

-

полуостров

факт, който оказва огромно влияние върху пос­ ледващите виждания на Цезар за народ и нация.

Другият знаменит чичо на Цезар е съпругът на леля му Юлия, Гай Марий. Въпреки че няма знатно

потекло, той получава признание в многобройни битки, защитава леви интереси и печели номина­ ция за консул безпрецедентните седем пъти. По

времето обаче, когато Цезар е достатъчно голям, за да си спомня за него, Марий вече е прехвърлил

РЕПУБЛИКАНЦИТЕ В РИМ

шейсетте, а от предишното му величие не остава и следа. Впоследствие неговото място като консул

заема Луций Корнелий Сула, който започва карие­ рата си като генерал и благодарение на значимите

Първоначално РИМ е

архия. Същест-

вуват различни митове

леге

вателите му. Според

о

ди за осно­

това е Марс

(римският бог на войната/, а според други

си успехи печели консулската позиция.

Римският политически свят, в който израства Цезар, се концентрира върху две политически пар­

основателят

на

града

е

отгледан

от

въл­

ците. Според традицион ото вярване Ромул

от една година. Нито един закон не може

да влезе в сила, без да е одобрен съв­ местно

от двамата

консули,

които

имат

и

правото на вето. Ако държавата е в извън­ редно

положение, се назначава

временно

диктатор, чийто мандат продължава само

(реална историческа личност) става пръв

шест месеца. Само две личности получават

тии: популарите (т.е. партията на народа), оглавя­

коронован римски цар, след като убива

пожизнени назначения като консули. Това

вана от Марий и подкрепяна от хората, които нямат

своя брат близнак Рем през

са Сула и Цезар.

знатно потекло и не зачитат Сената, и сенаторите (т.е. аристократите, наричани още патриции), предвож­

753

г. пр. Хр.

Градът Рим носи името на Ромул.

Въпреки

Сенатът е длъжен да оказва съдействие на

че градът е монархия,

Ромул

двамата консули. Членовете на Сената пре­

чрез

минават през строг подбор, но не се опре­

дани от Сула, който полага усилия да наложи над­

създаването на Сената, който съветва царя

делят чрез избори. Обикновено позицията

мощието на Сената. Тези две групи стоят на двата

и провежда

противоположни

полюса

в

политическия

свят

на

Древния Рим, а този Пер'ИОД от историята е наситен с не~р_екъснати Qжесточ

[~~~~

,

-,

ежду тя"..

разширява

политичес

народни

ата

си

власт

в които

на сенаторите е пожизнена. Те заемат важни

всички граждани имат избирателни права.

събрания,

постове в държавата, включително и този на

Това монархическо управление е уникално,

консул. Първоначално Сенатът няма никакви

тъй като всеки участник

в управлението

правомощия, освен да дава съвети и консул­

цар,

тации. Но с получаването на повече и по­

присъства на народните събрания. То про­

силна власт се задълбочават конфликтите

дължава до седмия цар на Рим Тарквиний

между Сената и тези, които нямат знатно

на държавата,

11,

включително

наричан още Тарквиний

и

самият

Горди, който е

През

потекло, създавайки по този начин огромна

пропаст в републиканското управление.

изпратен в изгнание.

509 г. Рим е обявен за република -

факт, който слага

Сенатът няма надмощие над трибуна. И

петно върху страниците

докато членовете на Сената се избират за

на римската история. Законодателството

консули на народни събрания, на които

постановява "Всички граждани получават,

всички

без предварително разрешение или одо­

симо от социалния им статус, изборът на

брение, правото да убият всеки, който се

трибуни става на събрание, на което право

осмели и направи опит да стане цар". Зад

на

убийството на Цезар стои всъщност острата

кло. Всеки трибун се избира за срок от една

глас

граждани

имат

само

вземат

хора

участие

със

незави­

знатно

поте­

реакция на неговите противници, съзиращи

година и има право на вето. По време на

в него "човек, който иска да заеме трона".

експедицията си в Галия Цезар, защитник на

При републиката начело на управлени­

партията на популарите, използва трибуна,

ето стоят двама консули. И докато царят

заемащ тази длъжност по същото време, за

може

да може да контролира от разстояние поли­

пожизнено

да

заема

трона,

то

сро­

кът на служба на консулите е не повече

тиката в столицата.


-------------------------.

Живот и дейност

Дни на борба за власт . "_._""WL6д.;_.~ Изгнание от Рим

МЕЖДУВРЕМЕННО, когато Цезар навършва 14 години, през

86 г. пр. Хр., Марий умира. След

смъртта му Сула започва еднолично да управлява Рим, в който доминират привърженици на Сената.

Сула, чиято пълна власт му позволява да елиминира партията на популарите, поставя Цезар, който тогава

е на 18-годишна възраст, в списъка за екзекуция. След

като в крайна сметка Сула удовлетворява молбата за помилване живота на момчето и задрасква Цезар от списъка с хора, поставени извън закона, той произ­

нася следните думи: "Отивайте си и го вземайте със себе си, но помнете, че човекът, който толкова силно Известен стенопис от XIX в.,·

желаете да спасите, ще нанесе един ден смъртоносен

изобразяващ инцидента сКатилина.

удар на каузата на аристокрацията, която вие под­

Човекът, застанал по средата С лице ~

крепяте заедно с мен, защото в този Цезар съзирам

към насядалите хора, е Цицерон

много повече от един Марий". Тези слова са цитат от

(консулът). Катилина (вдясно) седи

произведението на Светоний ,Дванадесетте Цезари';

-

встрани от останалите сенатори.

и по-конкретно от частта, посветена на Юлий Цезар и

озаглавена"Обожественият Юлий". В замяна, че поща­

чение се оказва остров Родос в Гърция. Там той

дява живота му, Сула иска от Цезар да се разведе. По

се стреми да усъвършенства ораторските си уме­

това време Цезар се жени за Корнелия, дъщерята на

ния в една от най-престижните институции за вре­

Корнелий Цина, който изменя на Сула и застава на

мето си. По пътя е нападнат от пирати, които успява

страната на Марий. Въпреки че това е брак по сметка,

да умилостиви, като им заплаща двукратно сумата,

уреден от починалия Цина, Цезар смело и решително

която настояват да получат. След като е освободен

отказва да го анулира, докарвайки си още веднъж

от плен, Цезар събира хора, които атакуват пират­

гнева на Сула. И тъй като повече не може да остане в

ския кораб и избиват пиратите на него. Новината за

Рим, Юлий решава да се покрие в Азия.

това негово дело бързо достига Рим.

Почти веднага щом Цезар слага началото на сво­

След това се отправя на военен поход в Азия.

ята военна кариера и постига забележителен успех

Извикан е обратно в Рим през

в новото си поприще, Сула умира. През

г. пр. Хр.

взема участие в изборите за Pontifex Maximus (вър­

се завръща в Рим, за да практикува право. Тогава

ховен жрец в римската религия, тоест човек, който

78

73 г. пр. Хр., където

е на 22-годишна възраст. За неопитния младеж е

се занимава с церемонии и религиозни ритуали в

не само трудно да намира клиенти, но и фактът, че

Жреческата колегия на Понтифексите, учредена от

~ Сула

-

привърженик,

защитник и водач на

изкарва на бял свят машинациите и корупцията на

Нума Помпилий). През

водеща фигура сред сенаторите, води до прогонва­

за военен трибун. Това е първата му стъпка в поли­

триумфална победа над Марий,

нето му от Рим.

тическия живот на Рим.

който защитава интересите на

Следващото

72

г. пр. Хр. Цезар е избран

аристокрацията. Печели

популарите в спора им В Сената.

място на назна-

Сула не се колебае да накаже

Уникалният елит

поддръжниците на своя опонент

Марий. ~ Скулптура на Цезар, наречена "Юношеството на Цезар'; изложена в Музея

Напредването на Цезар в политиката на Рим е предрешено. На 3D-годишна възраст, след като

работи като финансов служител, отговарящ за дър­

...

Рим. Изражението му издава

жавната хазна, получава длъжността "едил" (лице в

гладиатори по време на двубой,

безпокойството за бъдещето,

Древен Рим, отговарящо за спортните състезания,

който разгаря ентусиазма на

на съвременното

изкуство в

породено от натиска,

оказван от Сула.

строителния

надзор,

осигуряване

на

зърнените

запаси на града и грижа за инфраструктурата). След приключване на мандата му като консул той

успява

да

стане

член на Сената. Цезар

бързо и сигурно про­ дължава да ее ИЗ,качва

по стълбата на п

И~

тическия успех

(curs /.;;.

honorum). През 69 г. пр. Х' 31-годишна

н

възраст

назначен за консул~.;Н_ 35 години, през 65. г. пр{ v ~1N ~

~

Мозайка, изобразяваща

римляните. Роби, престъпници и военнопленници се обучават в специални школи, за да могат да станат гладиатори.


IOпий Цезар стокрацията Луций Сергий Катили на, и е избутан от политическата

лежат в завистта,

сцена.

Корените

на

която

Катилина

изпитва

загубата, претърпяна дишната

година,

инцидента

след

в изборите за консул пре­

когато

се

състои

надпреварата

между него и Марк Тилий Цицерон

-

легендар­

ният писател в римската история. След поражени­ ето Катилина планира покушение срещу Цицерон и цялата фракция около него. За съжаление наро­ дът започва да вярва на слуховете за участие о

а

Цезар в заговора. Той присъства на разис ваНИЯIa

в Сената относно присъдата на Катили на и се обя­ вява против смъртното наказание, за което

аето-

ява Цицерон. Заставането в позицията на защ

.'

е опасен риск, който поема един човек, вече обви­ нен в съучастие в заговор. Въпреки всичко красно­

речието на Цезар впечатлява силно самия Цицерон и донася на Юлий огромна популярност..

Същата есен Юлий се изправя пред още един

скандален инцидент. В дома му се провежда фести­ валът "Вопа Оеа" - празненства, посветени на боги­ нята на плодородието и раждането. Присъствието

Хр., става квестор (избираема длъжност по време

на мъже е строго забранено. Престъпвайки забра­

на Римската република, в чиито задължения влиза

ната, в дома се промъква преоблеченият като жена

контролът над хазната и финансовите дела на дър­

аристократ на име Клодий, който бива разкрит и

жавата, армията и офицерите.). Това назначение е

прогонен. Преди случката се носят упорито скан­

белег за нарастващата му репутация и значимост.

дални слухове за Клодий и съпругата на

Той организира различни форми на забавления и

Помпея. Цезар заявява следното: "Честта на моята

зрелища,

които

разпалват

ентусиазма

на

римля­

Цезар

съпруга не може да бъде накърнявана дори с едно­

ните, като например гладиаторските боеве. Освен

единствено обвинение" и се развежда сПомпея.

това организира всички тези мероприятия със свои

Отхвърля обвиненията и защитава Клодий в съда

собствени средства, ето защо финансовото му поло­

с думите: "Не мога да свидетелствам в този случай,

жение се влошава драстично. След като губи съпру­

защото не съм присъствал на сцената". Клодий е оне­

гата си Корнелия, която умира едва две години след

винен. В резултат на всичко това

женитбата им, се жени за внучката на Сула, Помпея,

...

опитвайки се по този начин да подобри взаимоотно­

изобразяваща втората съпруга

шенията между двете враждуващи сили.

на Цезар, Помпея.

И докато вен по

статус рода

си

печели в

ролята

зрелища,

признание си

на

на

различни

в огромни

дългове.

Най-големият му кредитор е Марк Лициний Крас

14

XIX

в.,

печели още един верен слуга

Це зар

.

и висок общес~

домакин

затъва

Гравюра от

Различна ве сия

-

години по-възрастен прочут политик, притежа­

ващ богатства, равняващи се почти на половината

ВЕЛИКИЯТ ДЛЪЖНИК

държавна хазна. Известен е с това, че разгромява

армията на Спартак в най-голямото по рода си въс­

тание на робите в римската история. Въпреки че

Цезар притежава изключителен усет към

друг избор, освен

...

Цезар има завидни

умения за сдобиване със

стойността на парите. Всеки път, когато печели

да

популярност сред хората без знатно потекло,

повече

тоест плебеите, той инвестира огромна част

средства,

от собственото си богатство. Домакин е на

изплаща

ята воля. Впоследствие те двамата стават част от

мероприятия,

ните дългове.

Първиятриумвира~

бедните, ремонтира пътища и хвърля пари по

Той прилага уменията си за заемане на

време на всички избори, за да спечели поли­

пари, за да повдигне духа и да окуражи вой­

тическа подкрепа. Той финансира тези кам­

ниците на бойното поле. Като главнокоманд­

пании

ващ Цезар взема назаем средства от подчи­

е поддръжник на Сула, той подава ръка на Цезар

всеки път, когато Юлий е изправен пред финансов крах, макар и понякога да прави това против сво­

Заговори и скандали

с

с които осигурява

пари,

взети

назаем,

и

зрелища

много

на

скоро

инвестира и

повече за

да

натрупа­

средства и в повечето

случаи знае как да ги

използва по ВЪЗМОЖНО най­

добрия начин.

и необезпо­

си спечелва прозвището: "Римският цар на

нените си и ги разпределя под формата на

кояван В1>РВИ нагоре по пътя към позицията кон­

дълговете". Първоначално кредиторите очак­

бонуси сред своите войници. При всяка една

Изглежда

Цезар безпрепятствено

'с л~:q';;Г9 о аква

неподозиран капан. През 6З г. пр. Хр. той участва в

заговор,

начело

на

който застава младият вител

ват да получат вид

повече

политическия

пари

пред­

битка командирите се бият ожесточено, за

продължават

да могат да си върнат обратно дадените

в замяна,

му успех,

и

да му дават заеми, въпреки че той не връща

пари, а обикновените войници са очаровани

парите, дадени преди това. Но с течение на

от щедростта

времето

да

нието си на бойното поле. Цезар, "царят на

ролите на длъжник и кре­

дълговете", осъзнава много добре най-ефек­

дължимите

суми

продължават

предста­

нарастват, докато

на

дитор не се разменят. Цезар вярва, че няма

ари-

на Цезар и показват уваже­

тивните начини, по които се харчат пари.


--...

- .

-

Живот и дейност На върха на политическатаслава Триумвиратът

ПРЕЗ 60 г. ПР. ХР. Цезар се завръща в родината

тайно се споразумяват

е назначен за консул с подкрепата на Помпей и

взема

Крас. Двамата преди това са дясна ръка на Сула,

двама

но към 70 г. пр. Хр. вече работят съвместно като консули. Взаимоотношенията

между двамата не

са блестящи заради военния подход на Помпей и предприемаческата същност на Крас. Двамата правят Цезар свой посредник и му позволяват Две години

по-рано на 40-годишна

възраст

Гней Помпей успява бързо да завладее източ­ ните провинции. Той настоява

нито един от тях да не

съгласието

на

останалите

една доста далновидна стратегия и умен

ход в борбата им срещу Сената. По същото време Сенатът дори и не подозира за съществуването на Триумвирата.

Реформа, служеща на две цели

59

г. пр. Хр., след като окончателно е назна­

чен за консул,

Цезар

не налага

веднага своята

политика, тъй като както Сенатът, така и обикнове­

пред Сената

ните граждани са предпазливи от появата на ради­

кални реформисти. Затова Цезар продължава да

тържествено

и това да му се позволи

използва системата от ранния период на Римската

отбелязване

република,

на постиг-

натия триумф и да му се разреши да обяви кандидатурата си за кон­

са

за

консули,

един

ден

които на предводи­

тели на римската армия, а един месец осъществя­

ват пряко държавно управление. Цезар успешно

с

помощта

на

и чрез създаване

празненства.

Цезар

единствено

вижда

да раз­

в мига, в който Сенатът не е толкова бдителен, той

проведе

идеалната

възможност да спечели Помпей на своя страна.

Следващата

намерения

на собст­

да

в това

че няма

търсва и унищожава вече създадената система, но

с

Сената го презират заради решението, което позволяват

впечатление,

която

властта,

до незаконни действия. Привържениците на

кандидатура.

принцип

създава

разполага,

и

а именно двама

Помпей лесно може да стане кон-

вена армия, той предпочита да не прибягва

взема,

ротационен

сул. Въпреки че фигура от ранга на сул

най-накрая става консул, въвежда

-

без

да се съобрази и изпълни три негови иска­ ния, включително

веднага

прокарва

нови

закони,

които

подготвя

месеци наред преди това. Юлий си поставя за цел

осъществяването на държавна реформа и напре­ дък с помощта на обикновените граждани. Първият закон, който представя,

е законът за

земеделските земи, целящ раздаване на необработ­

своята

ваната държавна земя на войниците в края на воен­

За да постигне сигурна победа,

ната им служба, както и на всички безработни. Всеки

година

Цезар обявява

излиза с предложение пред Помпей и Крас. Те

Цезар като сенатор. След като

решение

През

да бъде връзката между тях.

...

Така се създава Първият триумвират. Тримата

си от Испания, където е на служба. Най-накрая

трябва да му помогнат в изборната

кампания

път, когато подобни закони са предлагани на Сената за одобрение, той ги отхвърля. Понякога сенато­

множество реформи, докарвайки

с огромната по мащабите си мрежа от връзки и

рите

си ПО този начин омразата на

финансова мощ. В замяна, ако Цезар бъде избран

мата си част Сенатът се състои от собственици на

останалите членове на Сената.

влизат

в

ожесточен

спор,

защото

в

по-голя­

за консул, Помпей ще бъде в състояние да раз­

така наречените латифундии (земеделски владения,

дава земя на своите войници, а Крас ще придобие

покриващи огромна земна територия и специализи­

пълна власт над страната. И 40-годишният Цезар е

рани в производството

избран за консул с абсолютно мнозинство.

вино), които се боят, че законът може да доведе до

и износа на зърно, зехтин и

Библиотека на спомените ЗАПИСКИ ЗА ГАЛСКАТА ВОЙНА Оригиналното заглавие на съчинението на Цезар, известно каТО"Записки език: Dе

война" (на латински

"Iulii Caesaris

рен по онова време, и вместо това се придържа към сдържания подре­

Соmmепtагii

Rerum Gestarum'; което в превод гласи "Спомени на Гай Юлий

ден начин на писане. В резултат на това получава признание и похвала от

Bello Gallico)

е

се излагат със завидна точност. Цезар избягва натруфения стил, популя­

за галската

Цезар за неговите победи'~ Творбата представлява разкази за годините на

всички страни и дори политическият му опонент Цицерон няма друг избор,

война в Галия. Забележителното във военната служба на Цезар е увелича­

освен да окаже дължимото признание на произведението. Цицерон описва

ването числеността на армията без одобрение от страна на Сената. Консер­

литературния талант на Цезар по следния начин:

вативните членове на Сената, зачитащи всички съществуващи формално­

"Цезар може и да е възнамерявал да подаде на тези, които пишат исто­

сти, недоволстват от успехите, постигани от Цезар. По-маловажните сред

рията, материал, но в резултат от усилията, които полага, той ограничава и

тях го наричат предател, след като той урежда примирие с галите. За Цезар

намалява желанието на мъдрите и разумните да пишат изобщо".

за пореден път оправдаването и доказването на постижения пред римските граждани се оказва жизненоважно.

Въпреки това .,Записки за Галската война" е не само обикновена форма на

Твърди се, че записките, които Цезар изпраща от бойното поле в Рим, незабавно придобиват огромна популярност. Репутацията му на писа­ тел оцелява и до днес. Сбитият, точен и забележителен разказ на Цезар за

пропаганда. Описанията са точни и верни, обстоятелствата около против­

галите се използва и в днешни дни в цяла Европа като текст, предназначен

ника се записват ясно, преувеличенията се свеждат до минимум, а фактите

за студентите, изучаващи латински език.


IOпий Цезар ~ "НИКОЙ не е толкова стеснителен и никой не е толкова предпазлив, колкото съм аз~ Цицерон остава в историята повече като писател, отколкото като ПОЛИТИк.

аграрна реформа, способна да обхване и цастната земя. Както

се

очаква,

мнозинството

Сената

в

гласува

и този път про­ тив влизането в

сила на закона.

След като чува резултатите,

Цезар

незабавно

започва да работи с двама

ръководители

от

-

държавните

Помпей и Крас.

С тяхна подкрепа той много внимателно внася изме­

нения в текста на закона, който е приет с абсолют­ ното мнозинство на народното събрание. Със солидна фракция зад гърба си друг консул,

който допринася за успехите на Цезар, е Бибул. Той отново прави опит да се позове на правото

на вето, но успява да избегне гнева на граждан­

ството. Въпреки факта, че Бибул заема обществен пост, той отказва да напуска частната си резиден­

ция. Римляните наричат годините на консулите по следния начин: "годините, в които консули са

Х и У" и измислят шега за периода на заемане на длъжността консул от Бибул, наричайки го "годи­ ната на управление на Юлий и Цезар".

...

Подкрепа за римските войни

и

по време на битка с чужда ар. ия. За

Сега, след като управлява самостоятелно дър­

жавата, Цезар предлага за одобрение закони като

"закон за данъците'; който облекчава икономи­

разлика от римската армия, тази на

Така те не успяват да разгърнат в

тиката, икономиката и военното дело е привилегия,

пълна степен военния си потенциал.

която Цезар успява да запази и след изтичането на периода на заемане на длъжността консул.

контрола върху незаконното придобиване'; който

В областта, наричана от римляните Галия, днес са

забранява лицата, заемащи държавни длъжности,

разположени Франция, Белгия и Северна Италия. В

да приемат скъпи подаръци. За да съумее успешно

тези области провинциите, изцяло принадлежащи

да прокара даден закон, срещу който се противо­

на Рим, са цяла Северна Италия (известна още като

поставя Сенатът, Цезар прилага метода, чрез който

Галия в подножието на Алпите или Предалпийска

се обръща директно към гражданите по време на

Галия) и Южна Франция, Прованс (известна още

народните събрания.

като Галия отвъд Алпите

Законът за земеделската земя в действителност

През пролетта на

осигури на Рим повече земя. Законът за данъците

на

мечтите

на

самите

мена от Швейцария германски

граждани.

търсят помощ, след като

племена навлизат от север в техни

територии. Те идват, за да поискат разрешение

Цезар предварително знае, че довеждането

от Цезар да прекосят римската провинция и да

и на богатите, и на бедните до печалба ще

емигрират на запад. Когато Цезар отказва, хел­

донесе впоследствие стабилност на римското

ветите правят опит насила да преминат

общество като цяло.

през

земите, населявани от едуите. Те живеят в централната част на Галия и преди това успешно

Заплаха от съседни страни

установяват мир и приятелски отношения с Рим. Това води до битка между хел ветите и Цезар, след

През първата година на службата си като консул Цезар показва пред обществото потенциала си на

г. пр. Хр. Цезар има изне­

за Рим, за да поеме новия си пост. Хелветски пле-

на

две цели, които същевременно водят и до реа­ лизирането

58

надващо посещение, докато се подготвя да замине

е предназначен за Крас. Освен това всичко пред­ постигането

Трансалапийска Галия).

римските територии, се нарича "свободна Галия".

от източните провинции, но няма възможност да

за

-

По-голямата част, намираща се извън границите на

е подарък за Помпей, който тъкмо се завръща

политика, служеща

24 ООО вой­

ници. Притежаването на влиятелна позиция в поли­

ческата тежест за римските търговци, и "закон за

ставлява

той ръководи четири военни легиона и

галите се състои ОТ няколко племена.

...

Крас

-

основният спонсор на

политик. Идната година е назначен за управител

Цезар. Въпреки че успява да потуши

на северната провинция Галия. Срокът на заемане

въстанието на Спартак, ТОЙ не постига

на този пост е пет години. Освен всичко останало,

признанието, за което мечтае.

като племето едуи се обръща за помощ към него . Тази битка слага началото на Галските войни.

ПII


.

-

Живот и дейност т Макет на моста. построен от Цезар, през река Рейн. Смята се,

че е шедьовър на военната инженерна мисъл. За да може бързо

Завладяването на Галия

да атакува германските племена, Цезар конструира мост през

река Рейн само за

1О дни.

Осемгодишната война

ЦЕЗАР РАЗГРОМЯВА XEJIВПСКИТЕ ОРДИ с арми­ ята си, наброяваща зо ооо души, след като набира повечето войници от самата провинция, в която се

намира. След яростна битка той прогонва германите на запад от река Рейн, тъй като те нарушават гра­

ниците и навлизат в галски територии. Цезар очер­ тава реката Рейн като линията на защита на Рим от предстоящи

инвазии и заплаха от Север, каквито

са германските

племена. Освен това следващата

година разгромява армията на белгите, известна в

освен това получава във владение

Североизточна Галия с храбростта си. През есента

земи,

завладява Нормандия и Британия, намиращи се в

които

по-късно

използва

като

източник

на

средства за бъдещата си политическа дейност.

западната част на Галия, поставяйки по този начин по-голямата част от Галия под своя власт.

Прелюдия към поражението

Войната обаче не свършва с това. Галите успяват да се обединят отново и да възстановят бойния си

Докато Цезар води войни в Галия, политическата

дух на територията на Британските острови (днешна

ситуация в Рим търпи драстични промени. Най­

Англия). След като демонстрират, че представляват

значимата измежду тях е, че "един от тримата'; а

заплаха, Цезар успява да ги атакува отново и при­

именно Помпей, се съюзява с фракцията в Сената,

тисне завинаги. Твърди се, че в по-голямата

част

срещу която Цезар яростно се противопоставя.

от Галия въстанията и бунтовете срещу римското

След като заминава, за да заеме своя пост в Галия,

управление не стихват дълго след края на войната.

Цезар планира да контролира политическия свят

Съществуват мнозина генерали и пълководци, като

на Рим от разстояние. Идната година посреща в

например Версенжеторикс,

ролята му на консул Пизо, бащата на Калпурния, за

тива, обединявайки

които оказват съпро­

вече разединените

племена.

която се жени в годината, в която самият той става

Потушаването на съпротивата отнема осем години.

консул. Освен това Цезар съдейства на Клодий

Цезар успешно използва подчиняването на галите, за да продължи с управлението

.... Илюстрация от книга, публикувана около 191 О Г., изобразяваща кораби на римската

на Рим. Не само

постига признание за военните си победи, но съу­ мява да

изплати

натрупаните

огромни

дългове,

армия, акостиращи на Британските острови. По онова време островът се явява

а

скривалище за галската армия.

(неговият подчинен, промъкващ се в дома му, пре­

облечен като жена), който впоследствие е осино­

вен от плебей, да стане народен трибун. Когато обаче Цезар постига военна слава на бойното поле,

Пътуване във времето БИТКАТА ПРИ АЛЕЗИЯ През

52 г. пр. Хр. галските племена се обединяват за

около лагера на галите (така нареченото ciгcumvallation,

първи път, опитвайки се да застанат срещу римляните.

представляващо укрепване с насип или окоп). От своя

Начело на армията застава Версенжеторикс, а римля­

страна Версенжеторикс разполага подкрепления в раз­

ните претърпяват загуби вследствие новаторските пла­

лични части и изпраща армия, състояща се от

нове и военна тактика на младия водач, както и от пар­

пехотинци и

тизанските отряди, които използва, за да води война.

водят ожесточени боеве всеки ден, но в крайна сметка

8

250

ООО

ООО конници, към Алезия. Двете армии

Когато обаче по време на обсада Цезар нарежда на

надделяват бойните умения на Цезар и галите са разгро­

войските си да се оттеглят поради липсата на провизии,

мени. Казват, че за да спаси войската си от смърт, Вер­

войниците отговарят, че няма да е честно да вдигнат

сенжеторикс жертва самия себе си и се появява пред

обсадата точно в този момент. Това показва, че неговата

Цезар на кон, носейки прекрасно военно снаряжение, и

армия притежава непоколебима решителност, а мора­

хвърля оръжието си на земята. Това е последната битка,

лът на хората му е неочаквано висок.

която слага края на Галските войни.

Скоро Версенжеторикс избира града Алезия (в цен­

тралната част на днешна Франция) за бойно поле в

Денят на

борбата си срещу Цезар, заради непревземаемите му

пристигане на

укрепления.

историята

Битката при Алезия определя по-късно

на Франция

и Англия.

обгражда хълма на Алезия, където

Римската

80 ООО

на четириметрово

получава помощта на германските СИ

армия

галски воини

формират барикада. Цезар подготвя блокада, нареж­ дайки построяването

подкрепления

Ожесточена битка между конниците на двете армии. Битката продължава от сутринта до вечерта, а щом Цезар конници, галската армия се опегля.

Ден трети

В полунощ силите, изпратени като подкрепления, атакуват римската армия,

но са разгромени, тъй като не успяват да

укрепление

преминат тяхната линия на защита.

Картина от

XVI

в., илюстрираща двете армии по

Ден четвърти

Галската армия премества целите си и

осъществява масирана атака. Римляните надделяват след кратка ожесточена битка.

време на битката при длезия. Битката между римската и галската армии приключва само за пет дни.

Ден пети

Версенжеторикс се предава.


IOпий Цезар

Помпей започва да по

ага

ношенията си с него, с., по-голяма полза от триу

През

56

а съ

а

ение взаимоот­

,е този, който има

вирата, е самият Цезар.

г. пр. Хр., през третата година от отсъст­

вието си от Рим и свои е за ължения

сул, Цезар кани Помпей и него. На знаменитата

сре

като кон­

рас да се срещнат с а

а тримата

големи,

известна още като Срещата в Лу а, определят съд­

бата на триумвирата.

На тази среща се решава

следващата година Помпей и тират за двама

консули

рас да се кандида­

и при изтичане

на срока

на тяхната служба Помпей да получи назначение като наместник в провинцията Испания, а Крас в

Сирия. Самият Цезар поема обещание да удължи своя мандат като управител на Галия за още пет години и изпълнява поетия ангажимент. След като

изтича службата му в Галия, той има гаранции, че ще стане консул отново, придържайки се към оби­

чая, че "никой не може да обяви кандидатурата си за консул следващите десет години".

Две години обаче след тази среща смъртта на Юлия, дъщеря довежда

на

до разрив

Цезар

и съпруга

в отношенията

на

Помпей,

между двамата

мъже. Освен това насърчава Помпей да стане един­ ствен

тоест

консул

и едноличен

управник

на държавата,

- "консул без колега': Така поставя началото на

укрепване на своите взаимоотношения със Сената.

В разгара на тези събития Крас умира. Две години след като става наместник в Сирия, през

53

г. пр. Хр.,

е убит във войната срещу партите, които обявяват Месопотамия за своя територия. От този момент насетне настъпва разпадане на триумвирата.

Критично решение Докато наблюдава ситуацията и обстоятелствата

в Рим, Цезар прави

опит да увеличи

броя

на

съмишлениците си както в Галия, така и в Рим, с

помощта случва,

на богатствата, защото

Цезар

които печели. Това се

разглежда

възможността

да обяви своята кандидатура при изтичане срока

на мандата му като наместник в Галия. Плебеите са въодушевени от победите му в Галия и ясно изразяват

желание

политическата

за

завръщането

му

на

сцена.

С хитър ход Сенатът съобщава

на

Цезар, че следва да се оттегли от поста

ската

си

главнокомандващ

армия,

тъй

като

войни приключват.

рим­

галските

Освен това

го предупреждава, че в случай на неподчинение

на

заповедта,

вен за изменник. гашният

му

и неспазване

ще

бъде Дори

приятел

обя­ няко­

Пом пей

застава в защита на Сената.

След

като

чува

подобни

абсурдни нареждания, Цезар се отправя

начело

към река на

на

Рубикон,

границата

Прекосяването престъпление

войската

си

намираща

между

Галия

на реката според

се

и Рим.

е сериозно

римските

закони.

Цезар се спира за кратко на брега, поглежда и казва:"Жребият е хвърлен!'~

~ Гравюра от

XVIII

илюстрираща

прекосяване,

в.,

на река Рубикон от Цезар.


Живот и дейност

Завръщане в столицата Царицата на Египет

ПОМПЕЙ Е ПОТРЕСЕН, когато чува, че Цезар

Цезар се изправя срещу египетските сили, които

~ Картина, изобразяваща Клеопатра, с рита в килим, за

прекосява Рубикон, и напуска столицата. Той се

ги превъзхождат десетократно. Битката трае над

отказва от поста си в Сената и панически бяга

4

от Рим. Цезар търси начини да уреди въпроса с

ния от Азия, Рим претърпява убедителна победа

дипломация, напредвайки същевременно с арми­

във войната.

ята си, но Помпей отказва и напуска страната. В крайна сметка Цезар го следва през целия път до

да изненада Цезар. Той е силно

месеца, но когато пристигат римски подкрепле­

През март Птоломей

впечатлен от

расотата и ума на

египетската uарица.

47 г. пр. Хр. Цезар, който убива

XIII,

поставя на трона Птоломей

XIV

и му

Египет, където вижда предишния си съмишленик напълно променен.

През октомври

48

г. пр. Хр., следвайки Помпей в

Египет, Цезар среща Клеопатра. По това време тя

и брат й Птоломей стоят начело на държавата по волята на своя предшественик,

но влизат в спор за

трона. Тъй като се намира на ръба да загуби титлата си, Клеопатра се обръща за помощ към Цезар. Цезар действа

като посредник

брат й, но виждайки,

между нея

че Клеопатра

и

притежава

повече лидерски умения, им нарежда да управля­

ват заедно държавата. Птоломей не се съгласява и

в резултат на това се стига до сблъсък между еги­ петската и римската армии.

Страхувайки удържат

се,

победа

че над

египетските

кораби

сравнително

ще

малоброй­

ната му флота, Цезар опожарява пристанището в Александрия. Огънят се разпространява, унищо­ жавайки

прекрасната

архитектура

в академич­

ния град, построен от самия Александър Велики.

Огънят не пощадява и известната

ска библиотека.

...

Картина на Цезар от

И въпреки

XVIII

александрий­

всичко армията

на

В., изобразяваща шока му, когато

вижда Помпей жив. Цезар, сломен при новината за убийството на Помпей, е организирал церемонията по погребението му, аято е изпълнена с почести.

~~8алuчносm ИЗБОРЪТ НА ПОМПЕИ Традиция на

всички

в Древен

Рим е влизането

пълководци

в

града

заедно

с

предвожданата от тях армия. Съществува

срещу Цезар след инвазията в Галия, Пом­ пей застава зад него. Никога не всява раз­

дори сред сенаторите. Плутарх го описва

също така и закон, според който консулът

като личност,

трябва да се завърне в града и да донесе

желание да бъде един от закрилниците

новини

В резултат от това

на

пълководец,

кара да поиска да стане част от Сената,

всеки

за битката.

един

римски

стоящ

в

държавата,

която

а

винаги

това

има

силно

впоследствие

го

пред вратите на града, трябва да направи

когато вече прехвърля

своя избор: или да се кандидатира за кон­

рап. В крайна сметка не постига съгла­

50-годишна

въз­

сул, или да има триумфална церемония

сие с Цезар и изоставя родината си, за

при завръщането си от битка, но в ника­

да изгради армия. Предстои му да пов­

къв случай двете

тори същата

Помпей

избира

неща едновременно.

церемониите,

докато

Цезар предпочита да бъде консул. Помпей има честта да преживее сво­

ята

първа

25-годишна

спори

грешка, която прави, когато

с Цезар

по време

на срещата

Лука.

В желанието

си да покаже

света

колко

военен

велик

стратег

в

пред е

в

на

действителност, събира армия в Среди­

възраст. Той е доста изтън­

земно море и се обръща срещу Цезар.

триумфална

церемония

чен човек и когато Сенатът се обръща

Очаква го обаче трагична съдба.


------_.

-

IOпий Цезар

заповядва да управлява Египет заедно със своята

сестра Клеопатра. Новият цар е едва 11-годишен, така че в действителност тази, която управлява, е

самата Клеопатра. Това поставя началото на сил­

~ Картината на Фредери

Артур Бриджман от

XIX

В.,

21 години. За

бъдните поколения тя се превръща в символ на красотата

и

интелигентността.

От друга

рия покорител на женски сърца': който е пленен от очарованието, излъчвано от Клеопатра. Причината,

поради която й оказва толкова силна подкрепа,

е фактът, че Рим разчита изключително много на Египет като производител на захар, ето защо Цезар иска

да

изгради

силен

политически

съюз

Докато Цезар се бие в Египет, в държавата

терасите на Фила.

Понт (територията на днешна Турция) се разгарят

вътрешни междуособици. Военните сили, разпо­ ...

Релефно изображение на

Клеопатра и сина й Цезарион.

ложени в провинцията, се възползват от пробле­ мите в Рим и организират бунт.

страна,

Цезар е известен сред подчинените си като "храб­

с тази

След като приключва пътешествието си, Цезар незабавно заминава за Сирия, където се бие с армията на цар Фарнак, организатор на въстани­

ето, и я разгромява. Изпраща в Рим съобщение с придобилите

месечно пътешествие по река Нил на юг към гра­

ниците с Етиопия. Целта на това пътуване е да се

известност

думи: "Vепi,

Vidi, Vici!"

(Дойдох,

видях,

победих!).

държава. След като удържа военна победа в Египет, Юлий Цезар се отправя заедно с Клеопатра на дву­

(Дойдох, видях,

победих!)

изобразяваща Клеопатра на

ните и здрави връзки между Рим и Египет.

По онова време Клеопатра е на

"Veni, vidi, vici"

Цезар

се

завръща в Рим през октомври

47

г. пр. Хр.

демонстрира здравият съюз между двете държави,

а освен това дава възможност на Цезар да изследва

различни области на Египет.

Възпоменателна

монета с известните думи

на Цезар:

"Veni, vidi, vici';

и~писани върху нея.

IDIIII


--

Живот и дейност Раждането на диктатора Краят на вътрешните конфликти

ThЕЗ 47 г. ПР. ХР. римските граждани, въодуше­ вени от победите на Цезар, го определят за дик­

татор, първоначално

за срок от

5 години. Това

е доста необичайно за Рим, където по тради­ ция народът изпитва огромен страх цялата власт да е концентрирана в ръцете на един-единствен

човек. Притежавайки

жение,

повече сили на разполо­

Цезар насочва

армията

си

към Тунис.

Сципион, Катон и останалите привърженици на

Помпей в Сената се събират и правят заговор за бунт. През април

46 г. пр. Хр. избухва въстанието

на Тапсус. Цезар, под предводителството на който стоят три пъти повече войски, отколкото са тези

на противника, успява да разгроми бунтовниците.

Катон се самоубива, като се пробожда със собст­ вения си меч.

През юли

47

г. пр. Хр. в чест на успешното завръ­

щане на Цезар в Рим се провеждат триумфални празненства. Те продължават

40 дни,

а Цезар полу­

чава безпрецедентна дотогава чест: приема от народа и Сената титлата диктатор за още

1О години.

В резултат на това въвежда няколко реформи, като например използването на Юлианския календар и ~ Картина от

построяването на Национален монетен двор.

XV

в., изобразяваща триумфалното завръщане на

Цезар. Участието в празненства е огромна чест за всеки римски

Вътрешните раздори в държавата обаче не стих­

гражданин.

ват. Този път в Испания, Гней Помпей и Секст съби­ рат армия, наброяваща

щат срещу Цезар. През

80

Новият ред

ООО души, и се обръ­

45 г. пр. Хр. в битката при

Цезар използва

Му нда силите, застанали на страната на Помпей,

не издържат и са победени.

в максимална

на нови

реформи.

Като начин за спиране

на

инфлацията, която удря Рим вследствие на вътреш­

участва в битката и Цезар се съгласява. Тогава мом­

ните размирици, той освобождава

чето е само на 17-годишна възраст, а по-късно става

-

властта,

социални

Внукът на сестрата на Цезар изявява желание да

първият римски император

степен

която му се дава, и започва реализацията

всички граж­

дани от данъци за период от една година. Помилва

Октавиан Август.

всички, застанали на страната на Помпей, незави­ симо от престъпленията,

~ Статуя на Цезар в зряла възраст. той получава огромна

Освен това извършва

които са извършили.

пълно преброяване

на

римското население, намалява на половина броя

власт и въвежда

множество реформи.

на бедните с право да получават безплатна храна от държавата,

за да

изкорени

измамите,

и дава

специални права на семействата с много деца. За да предотврати бъдещи бунтове, забранява съз­

даването на каквито и да са политически форма­ ~ Картина от

ции. След това препоръчва на хората без знатно

XIX

в., изобразяваща

потекло да се преместят в новозавладените

Цезар по време на получаване на дарове

Реформите му не свършват дотук. Той позволява

от Египет. Въпреки че превръщането

в

римска колония не винаги представлява

на лекарите,

учителите

и останалите

висококвали­

фицирани професионалисти от Северна Италия да работят в Рим. Така Апенинският полуостров се пре­

огромна чест,

подобен статут донася просперитет

тери­

тории, за да търсят по-добър живот.

на

завладените земи.

връща изцяло в римски. Макар че народите, насе­

ляващи Сицилия и Южна Франция, нямат право на


-----

IOпий Цезар Jl

глас, Цезар им дава правата на латински граждани, сходни с тези на римските граждани. Освен това уве­ личава численоспа на Сената от като включва

600

на

900

души,

в него много високопоставени

които произлизат от териториите, които завладява.

Цезар наема най-брилянтните умове от всички римски

провинции,

без

оглед

на това

ВКУС КЪМ МОДАТА

люде,

от коя

Цезар е строен мъ

има право да носи разно­

цветни тоги, той ги избира

законодателната

система, позволявайки

на хора,

сред жените. Известен

изключително

е също така със своЯiO арогантност.

Когато римските граждани достигнат 17-го­ дишна възраст, и

Не на последно място внася леки изменения в

нея. Когато става сенатор и

това е много популяре

страна произхождат, и търси начини да отслаби властта на Сената.

но в никакъв случай

не може да се нарече привлекателен. Въпреки

се разрешава да носят тоги.

Преди това могат да

осят само туники. Тогата се

мателно.

когато става импе­

ратор, избира тъм­

изработва от дълго бяло или цветно парче плат,

ночервена

което обикнове о се

цвят, който днес

оси върху туниката. Пла­

тога

притежаващи някакви земи, участие като съдебни

тът за тога аби

заседатели. Това дава възможност журито да се със­

ръста на този, който

тои както от плебеи, така и от сенатори. В резултат на

вилното й носе е из еква определени умения.

или

това дори освободени роби могат да бъдат съдебни

Платът често

ско червено.

заседатели. От друга страна обаче, въвежда още по­ строги наказания. Цезар се превръща в един вид

ове о надвишава трикратно оси дрехата, ето защо пра­

ада от

който се крие в

в плата. Пред

о. Смята се, че трикът,

раВ

да

доста придирчив

ото носене, са гънките

нi

17

години, Цезар е

',' избора на колан за своите

морален водач, заемайки непоклатима и неприми­

туники. Когато получава разрешение да носи

рима позиция спрямо безразборното и безхаберно

тога, той оказва

разхищение на материални

къде точно се прегъза

блага. По този начин

вни-

Накрая,

внимание на факта гата и как изглежда в

е

известен

римско

-

като

червено

император­

~ Статуя на римски гражданин в тога.

По онова време умението да се

носи тога е белег за достигането на зрелост.

реформите му оказват силно влияние върху иконо­ мическата,

политическата

и

законодателната

сис­

теми на държавата. В Рим се установява нов ред.

Цезар знае, че е с а зионистичният

историята е къ

Белези на империя

в която трябва да

Идването на власт на диктатор стабилизира Рим и на

своя

15 февруари 44 г. пр. Хр. Цезар е избран за

пожизнен диктатор. Това искат и Сенатът, и пле­

на империята, той е

беите. Получава прозвището "Втори баща на Рим",

за

след Ромул, както и няколко други титли, една

и да

разис

това политически позиции, които в миналото дават власт

и

притежават

сила,

например

тази

на

кон­

сул, сега вече губят значението си и сочат края на Римската република, просъществувала

450 години.

ър

а мира. Усеща, че това

ес ата ситуация е неизбежно.

Например, ако избух е бу т някъде в границите

разрешение

от които е "закрилник на народа". В резултат на

о

развитие на поли

период в

ай и Рим навлиза в ерата,

изчака

по

D

ав<з в<3

ен да поиска от Сената ето

ията

му с

военна

сила

по тази тема да при­

...

Картина от

XIX

в.,

илюстрираща Цезар, КDЙТО завладява света. Наполеон Бонапарт, чийто идол

ключат, а междувре ,'енно подобен бунт може

е Цезар, нарежда да се

да се разрасне. При

нарисува картина, която

ние обаче той р вярва, че това е

ов<зта система на управле­

та власт и искрено

изобразява Юлий в ролята му на основоположник

на

императорското управление.


Живот и дейност

Съдбоносният ден Причината за покушението

ПРЕЗ

44

г. ПР. ХР. Цезар обявява, че възнаме­

телна

причина да

я откаже.

рява да завоюва далечното Партианско царство.

Противниците му зная~ че

9 години преди това Крас загива в битка срещу

той

партите, в която участват

20

ООО римски войници.

Цезар жадува отмъщение. Предстои да замине за

2 години

на

18 март.

По същото време римляните започват да смя­ тат, че се нуждаят от цар, за да спечелят вой­

трябва

преди

да

да

бъде

замине

на

убит, поход.

В дъното на заговора стои Касий Лонгинус

-

човекъ~

който се отдръпва от стра­ ната на Крас и заминава в изгнание по време на инва­

ната срещу Партия. Действията на консула Марк

зията

Антоний са в подкрепа на подобно схващане

Осъзнавайки, че не е много

- на

на

Крас

в

Партия.

един фестивал той обявява пред гражданите, че

популярен,

планира да удостои с корона Цезар, който не само

Марк Брут за помощ. Брут

отказва, разочаровайки народа, но в официалните

е

римски

анали

се

записват

следните думи,

опис­

ващи събитието: "Антоний иска да постави корона на главата на Цезар, но Цезар отказва". Един месец по-късно Цезар е убит.

Заговорът Сенатът не може да си позволи тоталната загуба на влияние върху делата на Рим. Ако Цезар спе­

чели победа в Партия, а противниците му в Рим са

моли

начетен

и

млад мъж, за се

твърди,

че

своя

зет

образован чиято май а

има

връз

а

с

Цезар. Ето защо Цезар винаги го държи под око. Брут,

ойто идеализира Катон,

заклет враг на Цезар, пише в едно от писмата си до

свой приятел следното: 'Никой никога не трябва

~ Картина от

XIX

В.,

изобразяваща Цезар, запътил се към Сената, докато съпругата му се опитва да го възпре.

да се примири с един тиран, макар и той да е негов

Отдясно е застанал Брут, който

баща". Касий настоява и за убийство на Антоний,

го подканя да го последва.

но Брут отговаря с ду ите:.Ние не сме убийци': Те решават, че съдбоносният ден ще бъде

15

убедени, че това ще се случи, то той ще се завърне

март. На този ден Цезар трябва да се изправи пред

триумфално и ще търси начини да получи коро­

Сената, за да опише стратегията, която възнаме­

ната, тъй като за него вече няма да има основа-

рява да използва срещу Партия.

~ Картина от

XVIII

В.,

илюстрираща убийството на

Цезар. Заобиколен от убийците си, той се свлича точно под статуята на Помпей.


-

-

IOпий Цезар 15

Различна ве сия

март

Същия този ден гадателка предсказва на Цезар, че "ако

случи

не

е

достатъчно

внимателен,

нещо лошо". Съпругата

ще

му има

му

се

ДВАМАТА С ИМЕ БРУТ

кошмар,

в който чува думи как трябва на всяка цена да

"И ти ли, Бруте, сине мой?'; промълвява

а по-късно същият този Брут продължава да

попречи на своя съпруг да отиде в Сената. Цезар

Цезар, когато вижда сред убийците Брут.

се бори рамо до рамо с Цезар. Когато е на

обаче не обръща внимание на тези предсказания

Марк Брут е добре известен, благодарение

около 25-годишна възраст, постъпва в прес­

на Шекспировата пиеса 'Юлий Цезар". Слухо­

тижна военна школа. Той е един от убий­

и се отправя към Сената заедно с Брут.

вете, че майка му дълги години е любовница

ците, които Цезар възнамерява да наеме на

на Цезар, придобиват с течение на времето

служба, както и втори по ред в списъка от

Цезар не се притеснява да влиза без телохрани­

достоверност. По време на вътрешните кон­

завещанието, в случай, че Октавиан се откаже

тел вътре. Задължение на един от убийците е да

фликти и гражданската война Брут застава

от наследство. Смята се, че когато Цезар

на страната на Помпей и се превръща във

се обръща към Брут, има предвид именно

военнопленник, но е освободен, благодаре­

втория от двамата. Децимус пребледнява,

В сградата е забранено влизането с оръжия и

говори с Антоний, за да го отвлече от Цезар.

Убийството става за секунди. В сградата има

14

убийци, а Цезар получава 2З рани. Виждайки Брут,

ние на застъпничеството на своята майка. Тя

когато разбира за завещанието на Цезар.

дори успява да накара Цезар да го направи

Той

който изважда меча си, той възкликва прочутите

наместник на римска провинция. Така граж­

да

слова:"И ти ли, Бруте, сине мой?"

даните

Последствията от убийството не се развиват по

са

изключително

разгневени,

лия

спо­

на Цезар. Изпратен е в изгна

ред

волята

на

Юлий,

но

след­

е и губи бит­

начина, планиран от групата заговорници. Вместо

ката срещу армиите на Октав а

Свършва живота си със самоуб Йство.

диктатор,

те

са

посрещнати

със

студени

На следващия ден се изчита завещанието на

Цезар. На

17 март Антоний събира Сената и обя­

и Антоний.

В убийството на Цезар е въвлечен и друг Брут. Същата сутрин сенаторът Де

погледи и пълно мълчание.

Северна Ита­

като разбират, че той участва в убийството

да бъдат поздравени като герои, свалили от власт един

след

заминава управлява

ус Брут

ващата година

също стои до него. Цезар забелязва военната

е

му храброст по време на инвазията в Галия,

Антоний.

убит

от

вява списъка с хора, които Цезар планира да наеме

на служба следващите две години. И тъй като в списъка присъстват имената на някои от неговите

си, и Помпей, който изоставя съмишлениците си, са

убийци, гневът на хората нараства. Основен бене­

две абсолютно различни личности'~

фициент в завещанието на Цезар е внукът на него­

Цезар отговаря с думите: "Не бих искал никога

вата сестра Октавиан. Той наследява по-голямата

да се безпокоя, че хората, които освободя, могат

част от богатството на Юлий и приема също така

да се обърнат срещу мен още веднъж. Едно от

името му. Октавиан е напълно потресен от разви­

правилата, които си налагам, е, че винаги ще бъда

тието на ситуацията, тъй като по време на събити­

верен на принципите си. Не мога да ги виня, ако

ята е едва на 18-годишна възраст. Той продължава

не сторят същото'~

и скоро съз­

Побеждавай и прощавай! Мисълта позволява на

дава Римската империя. Въпреки убийството на

много хора с различни от неговите идеи да прос­

Цезар, нищо не се променя в политически план.

перират. Девет от общо четиринадесетте убийци

Цицерон оплаква ситуацията с думите: "И какво

преди това са помилвани от Цезар и успешно вър­

постигна това убийство?"

вят по пътя на политическата кариера.

Бащата на държавата

здрави убеждения.

започнатото

от своя предшественик

Цезар умира, без никога да се откаже от своите

Върху монетата, изсечена от Цезар, е изобра­ зена женска глава, която някои историци иденти­

фицират като Клеменция, богинята на милосърди­ ето. Милосърдието и милостта са основополагащ идеал след края на вътрешните конфликти в Рим, когато той стига върховете на своята слава.

Докато е още млад, Цезар наблюдава как Сула докарва сили в столицата, подчинява гражданите на своята воля и разпространява страх в границите

на цял Рим. След като прекосява Рубикон, Цезар обявява, че е различен от Сула, именно за да при­ влече хората на своя страна. Той забранява на вой­ ниците си да използват сила срещу тези, които са

на страната на Помпей. Отбелязвайки този факт, Цицерон пише:"Цезар, който прощава на враговете

~ Статуя на Брут от Микеланджело.

~ Картина от ХХ В., изобразяваща Антоний, който говори пред

тълпата, насъбрала се около безжизненото тяло на Цезар. В резултат на тази реч Брут е изпратен в изгнание.


Победа или смърт? Решението, което променя съдбата на една държава "Ако не разпуснете незабавно армията, ще бъдете разглеждан като предател и ще изтърпите съответното

наказание". След като Цезар прави невъзможното и поставя цяла Галия под властта си, решава, че няма повече да изпълнява нарежданията на Сената. Завръща се бързо в Рим заедно със своята армия. На пътя му стои

една-единствена граница, а именно

-

реката Рубикон. Да я прекоси или да не я прекоси? Неговото решение се

оказва повратен момент в историята на човечеството.

Изменници на родината

Н

А

10 ЯНУАРИ 49 Г. ПР. ХР. Цезар получава тази

Алезия обаче не им оставя кой знае какъв избор.

заповед точно когато достига италианската

В резултат от това Цезар настоява срокът на служ­

провинция Равена. Целта на Сената е да запази

бата му като наместник в римската провинция да

целостта на Римската република. В тогавашния

се удължи. Така все още ще бъде в състояние да

момент обаче съществува належаща нужда граж­

вземе участие в изборите за консул.

даните да видят Цезар начело на държавата. Ако

Ако Сенатът откаже, гражданите ще се разбунту­

той съумее да използва тази популярност, за да

ват, ето защо се приема закон, който удължава срока

бъде избран за консул, то Сенатът осъзнава, че

на служба на Помпей като наместник. Членовете на

тогава ще изгуби властта си. През

Сената всъщност се опитват да накарат Помпей да

59 г. пр. Хр. на

сформира своя собствена партия и да демонстрира

Юлий и Цезар'; Сенатът започва да се страхува от

военно превъзходство над Цезар. Тогава Сенатът

идването на власт на Цезар. Те знаят, че трябва

незабавно стартира разисквания относно намира­

на всяка цена да му попречат да бъде избран.

нето на приемник на Цезар. Ако успеят да изберат

годината,

наречена

от

римляните ..годината

Решават да го обявят за предател и изменник още

някой, Юлий няма да е вече наместник. Разбира се,

докато се намира далеч от Рим.

той не позволява това да се случи и изпраща Курио,

По онова време Цезар разбира, че е необходимо да установи нов ред, за да управлява държава с раз­

а по-късно и Антоний, в Рим, за да се опитат да про­ точат разискванията в Сената.

мерите на Рим. Знае, че изборът му на позицията консул е стъпка от изключителна

важност, но ако

не се завърне в Рим, не може и да се кандидатира. А

за да се завърне, трябва да разпусне армията. Може

би това е начинът, по който противникът му иска да

Козът на враждуващите сили Междувременно плъзват слухове, че Цезар пре­ минава Алпите със своята армия. Сенатът поисква

го накара да се завърне невъоръжен. В Древен Рим хората, заемащи държавен пост, не могат да бъдат

обвинявани в престъпление. Цезар обаче събира нова армия и нахлува в Германия и Британия, без да получи разрешение от Сената, и осъзнава, че при

завръщането си ще има проблеми със закона. Цезар съставя списък, описващ приноса, който прави за държавата, и получава специалната при­ вилегия да се кандидатира за

консул, докато се

намира извън Рим. Сенатът се опитва да отнеме

тази негова привилегия. Величавата му победа в т Реката Рубикон, разположена на около 35 км разстояние от град Равена в Северна Италия. Там преди 2 ООО години Цезар взема своето велико решение.

• Картина от 1900 г., изобразяваща пресичането на река Рубикон от Цезар. Той се отправя към Рим, като подчинява на своята

власт всеки един град по пътя СИ.


-

IOпий Цезар

от Помпей да им съдейства да отмъстят на Цезар и да го последва. Чувайки подобни новини, Курио

издига то

предложението: "ако

Цезар

да

го

последва~

Помпей

настъпи,

Сенатът

отказва.

Междувременно Антоний използва правото си да

подложи

на гласуване предложението и след

това моли за прегласуване. Още веднъж Сенатът отказва, но разискванията продължават да се про­ точват.

На

7 януари 49

последната

г. пр. Хр. Сенатът играе

си

обявява

карта.

Цезар

родината. вените

за

О. ициално

из

е ник

Естествено,

граждани

на

обикно­

про-естира~

Цезар също смята, че Се атът

не разполага с подоб и право­ мощия да стори това. да

повярва,

че

е

о

о

ова

всич

е

се случва след великолепната

му победа в Галия. Не

о

е

а

позволи това да се случи.

Апийският път

(Via Appia)

в днешно време. Дългият път 0-

му го използват, за да избягат от Рим.

Ако прекоси реката, ще има гражданска война.

Ако се обърне назад обаче, как ще допринесе за

благото на своята родина? "Да се отправим натам, където боговете ще ни очакват. А именно

-

към

враговете ни, които ни обиждат. Да се бием!" На

януари

49

г. пр. Хр. Цезар пресича река

Рубикон с един легион."Ако победим, репутацията

Реката, намираша се на границата

Реката

....

столицата отвежда към Южна Италия. Помпей и СЪМИШЛeh _

на Цезар ще се издигне и ще бъдем в състояние да ивеем свободно~ Малцина от Цезаровите вой­

ници дезертират, за да не бъдат обявени за наци­

в Северна

Итал

я,

онални изменници. Сенатът знае, че планът му се

разделяща държавата от Гал я,

проваля. Повечето от войниците на Цезар все още

се нарича Рубикон. Цезар сто на

отсрещния

напълно

бряг

осъзнавайки

прекосяването

на

факта,

й се явява

че

абсо­

лютно незаконно действие от негова

~ Изрисувана чиния от

XV

в., изобразяваща битката при

Фарсала. Цезар повежда армията си срещу Помпей, който няма време да планира собствената си стратегия, а това впоследствие

определя победителя и изхода на битката. Така самият Цезар

страна.

"Ако

го подкрепят.

реката,

пресека,

ще

пострадат

много хора. Ако не пресека, това

ще е моето падение~

~ Бюст на Цезар.

разгромява силния Сенат в тази легендарна битка.


Началото на Гражданската война

Критичната битка

След като пресича Рубикон, Цезар не спира. Той

На З март Цезар оставя армията си пред вратите

съумява да влезе в малкото градче Римини, без да

на Рим и влиза в града съвсем сам. Влиза в града,

пролее капка кръв, и се намира в началото на осно­

за да осигури средствата за война, които събира

вен път, водещ към Рим. За да постави този път под

преди това. Протекторът Луций Метелус се проти­

свой контрол, кара Курио и Антоний да го пресрещ­

вопоставя, твърдейки, че действията

нат със своите армии и покорява всички останали градове по пътя си.

Около

война са различни от времената, в които действат

15 януари Цезар получава писмо от

законите. Замълчи!" Въпреки това Луций продъл­

Помпей. Дава отговор на написаното и настоява за среща,

на

жава да протестира. Следващото

която да се стигне до мирно спора­

думи, за да проповядвам насилие, но сега за мен ще

Помпей и всички членове на Сената вече са изчез­ нали. Рим не се защитава

бъде много лесно да го сторя". Тогава Луций му дава

от армия, защото се

достъп до трезора.

очаква Цезар да се завърне невъоръжен. Но армията му постепенно си проправя път на юг през градовете, вече завладени от Курио. Много от тези, които преди това подкрепят Помпей, решават да се присъединят към армията на Цезар заради

След като влиза в града, той поверява вътреш­ ....

Статуя на Пом пей. Възползвайки

се от нестабилния политически климат, консервативно

настроените

формират съюз.

известно количество войска и удържа победа над него. На

Цезар бавно, но сигурно, укрепват. Много млади

на

от визията, която изгражда по

се оттегли. По-късно между двете армии се състои

все още същест­

решителната битка при Фарсала.

вува възможността за мирно решаване на конфли­

На

кта. Пом пей обаче решава да наруши заповедите

срещу войските на Цезар.

всичко ги побеждават. Помпей губи

му е да събере

армия в района на Средиземно море, за да се бие

9 август 48 г. пр. Хр. 22 ООО войници се бият

срещу 50-хилядната армия на Помпей и въпреки

на висшестоящите си, оттегля се към Южна Италия Стратегията

Цезар е избран за диктатор, а

ранени Цезар губи много войници и е принуден да

Цезар преминава от град в град, зает с мирни

страната.

2 декември

януари напуска Италия и заминава за Гърция,

участват в няколко битки, но поради големия брой

него. Сред тях са синът и племенникът на Цицерон.

и напуска

4

за да преследва Помпей и армията му. Двете армии

отношение на Рим, и решават да застанат редом с

докато

По-късно му съдействат Антоний и Октавиан и три­

Испания, където Помпей вече започва да събира

Галия също стават част от каузата. Така силите на

с гражданите,

ните работи на столицата на Марк Емилий Лепид. мата оглавяват управлението. Цезар се отправя към

милостта, която показва спрямо тях. Граждани на

преговори

нещо, което му

казва Цезар, е следното: "Не обичам да използвам

зумение, но когато пратеникът се завръща в Рим,

хора са вдъхновени

на Цезар са

незаконни. Юлий отговаря с думите: "Времената на

....

Картина от

XVII

в., изобразяваща

последните мигове на Цезар.

6 ООО души, а

24 ООО са взети в плен. От друга страна, армията на Цезар губи едва

230 души от своите. Помпей бяга

към Егейско море и се отправя към Египет. Цезар поставя Антоний в управлението на Рим и продъл­ жава преследването на противника си. На

28

сеп­

тември обаче Помпей е убит в Александрия.

Наследството на Цезар Гражданската война, която започва, когато Цезар пресича Рубикон, приключва окончателно през

45 г.

пр. Хр. след битката при Мунда срещу консерватив­ ните републиканци, предвождани сега от Тит Ла биен и Гней Помпей (най-големият син на Помпей). Цезар отказва

да изготви

списък с хора,

които

предстои

да бъдат екзекутирани, и вместо това разрешава на

своите

противници

служби. Той започва дица от реформи.

да

заемат

предишните

осъществяването

си

на поре­

5 години, след като пресича река

Рубикон, е убит от членове на Сената. Цезар предпочита да наеме интелигентни прокон­ сули, които преди това застават на

негова страна,

защото непрекъснато се опитва да влее нова кръв

в държавното управление. Политиката, която води, продължава и след неговата смърт. Римската импе­ рия, изпълнена с културни, религиозни и етнически

различия, преживява славна епоха благодарение

на многобройните реформи, въведени от Цезар по време на петте години, през които е на власт.


Проблемът, който окуражава

да осигурят съществуването си. Единият

римските граждани да се обединят

е

да

плячкосат

земята,

ват, а другият да

П

рез Рим

I

която

получат

завладя­

заплащане

за

в. пр. Хр. Цезар донася мир на

военната си служба. Ето защо е много

място, непрекъснато разди­

важно един войник да реши за кого ще

-

работи. Ако предпочете да се бие на

рано от раздори и хаос. Той извършва

страната

това с помощта на смелите си и дръзки

на

силен

генерал,

ще

получи

доста военни трофеи и плячка, а едно­

войници, които винаги стоят до него.

временно

с

това

му се

гарантира

при­

По време на Римската република арми­

емлив начин на живот след оттегляне от

ята се състои от аристократи и хора без

армията. Сега ударението се премества

знатно потекло на възраст между

от защита

46

години.

На

лежат тези,

служба

които

са

17

в армията

и

собственици

лите повече сила

на

земя. Освен това тя се счита за задъл­ жение,

което е чест и уважение.

Иде­

....

Макет на блокада, въведена от Цезар. По време на

Римската република се постига значим техно огичен

да защити собствената си земя, придава

прогрес.

не притежават

земя, остават

пре­

небрегнати дори при извънредно поло­ жение, защото се счита, че не са привър­ зани по никакъв начин към земята, която

защитават. Във времена на криза всички граждани вува

се мобилизират,

строго

разделение

но същест­ между

леги­

оните, състоящи се само от римски вой­ ници, и останалите.

Причината,

стояща

зад това, е фактът, че земята трябва да се

Наемниците причиняват Граждан­

-

прави усилия да запомни имената

и лицата на стотиците високопоставени

офицери и се отнася с тях като с равни.

ската война

Той яде и спи с тях, дарявайки ги с пода­ в

ръци без колебания. Войниците започват

края на 11 в. пр. Хр., очевидно за всеки

Малко

да се чувстват все по-силно привързани

става отслабването

към него. Именно тази привързаност е

Докато

преди

раждането

на Цезар,

на римс ата армия.

продължават

участие-о

си

във

войни, някои собственици на зе и заку­ пуват

огромни

на по-малките

парчета

земя,

собственици.

на всеотдайните воини

-

за

сметка

-а а броят

собс-зечици на

земя, намалява. Тъй като ар

,

ята става

причината, поради която те се бият по­ неговото предводителство, отколкото на някой друг генерал. Това да си един от най-близките офицери на добре под

Цезар се превръща в огромна чест за всеки.

С други думи войниците в армията са

имат

опит

в нея, за да защитават земята, а не да се

чичото на Цезар Марий взе а нещата в

че те

могат да

подчиняват

свои ръце и реформира армията.

на

конкретен

предводител.

Когато обаче Цезар решава да прекоси

река Рубикон, защо войниците следват заповедите

му, макар и незаконни

да са

те? Причината за тази странна промяна в отношенията е фактът, че когато Цезар управлява

в

края

на

републиканския

период, римската армия се намира в раз­

гара на драстична

промяна.

и могъщество, откол­

Цезар продължава започнатото от своя чичо

малобройна, а битките по-о есточени, много войници дезертират В -ози момент

защитава от тези, които я притежават

при

и жребият е хвърлен

особено чувство на гордост които

към служба

кото имат преди това.

ята, че човек може със собствени сили

От друга страна, робите и гражданите,

на земята

могъщ пълководец. Това дава на генера­

под­

За да увеличи мотивацията на войни­ ците,

решава

да

наема

тези,

които

не

притежават никаква земя, и да им плаща

Цезар се вслушва в тези воини, които в

стратегията, му дадат

защото

знае,

конструктивни

и иновативни идеи. С подобна креа­ тивност той успява да печели победа след победа, мотивирайки армията още повече.

Цезар нарушава закона и прекосява

така, както може да плаща на редовните

професионални войници. -ази промяна

река

в правилата донася огромни подобрения

мната

както в мотивацията, така и в силата като

ните офицери имат спрямо него. Вой­

цяло на всички войници. Армията се про­

меня от задължителна на доброволна, с професионални бойци в редиците Й. Тази промяна носи добри резултати. Преди това, когато се освободят от военна служба, войниците се завръщат към обра­ ботването на земята си. Тези войници обаче, които нямат никаква земя, не могат

Рубикон

благодарение

лоялност,

която

на

огро­

високопоставе­

ниците му вярват, защото печели всички

свои битки и винаги се отнася с уваже­ ние към тях.

да сторят това, тъй като не притежават

никаква собственост Марий внася изме­ нения

в

закона,

така

че

всеки

ветеран

да получи парче земя, осигурявайки по

този начин неговото бъдеще. Гражданите, които обедняват, сега имат стимул да се запишат

в армията, за да

могат да

оси­

гурят стандарта си на живот Войниците се бият за своя генерал, а генералът им

....

Барелеф на паметник на победата, изобразяващ

римски воин. Погледът в очите му издава силата и решителността,

характерни

за римските легиони.

предлага земя в замяна. Тази взаимна изгода свързва армията с нейните гене­ рали повече от всичко останало.

Пред римските воини стоят два начина

....

Още един барелеф, показващ вземането в плен на

римски войник. По онова време робите се продават за огромни суми.


-

Съвременници

Великите мъже, верни на

убежденията си дори в размирни времена Крахът на Римската република донася със себе си много кръвопролития. Цезар се принуждава да убие някои от противниците си, за да създаде Римската империя, за която мечтае. Някои римляни търсят хегемонията и се

избиват помежду си, докато други се бият, за да запазят земята си. Но както

противниците на Цезар, така и неговите съмишленици се борят за бъдещето, в което вярват.

Младият герой, който защитава Галия

и се бие за нея 8ерсенжеторикс (ок.

72

г. пр. Хр.-ок. 46 г. пр. Хр.)

През 52 г. пр. Хр. държавата Галия попада под власт на Цезар и неговата армия. Когато се завръща обаче в Рим, галските сили организират бунт. Водачът, който се изправя срещу Цезар, е вождът на племето арверни

- 2Q-годишният

Версенжеторикс.

Той предпочита да избегне директния сблъсък с римската армия и вместо това се насочва към слабите й места.

Римляните трябва да наемат хора от местните, за да се бият на тяхна страна. Според една от съществуващите версии първоначално Версенжеторикс е на страната на Цезар и се бие на страната на римляните. Докато е съвсем млад, Версенжеторикс вероятно се възхищава на римския пълководец и научава много неща от него, включително и слабите места в римската армия.

Галската армия опожарява множество градове, прекъсвайки достъпа на римляните до храна и възможна военна сила, но в Авари кум стратегията на изгорялата земя се проваля. Двете армии

трупат победи една спрямо друга, а решителната битка се състои вАлезия. Версенжеторикс моли останалите галски водачи да атакуват римската армия, която го

обсажда в Алезия. Римляните обаче успяват да прекъснат комуникациите между галите и впослед­ ствие излизат победители от битката.

Версенжеторикс се предава и е доведен в Рим, където Цезар го води по улиците пред насъб­ ралата се тълпа по време на празненствата по случай триумфалното си завръщане, а след това го затваря в тъмница за бгодини. Версенжеторикс е изложен на показ пред римляните заедно с мно­ зина, разгромени от Цезар, но единствено той в крайна сметка е екзекутиран.

Цезар е известен с това, че помилва враговете си, но просто не е в състояние да прости на доб­ лестния .галски войн, който съумява да държи римляните в Галия много по-дълго време, отколкото

самите те очакват. Ето защо е опасно и рисковано той да остане жив. За да е сигурен, че галите няма

да се вдигнат отново на бунт, Цезар убива техния предводител. Версенжеторикс е изведен на преден план като символ на съпротивата през 18б5 Г., когато

Наполеон

111 издига

на Франция.

паметник в негова чест в Алезия, обявявайки го за истински родолюбец и син


IOnий Цезар МРЕЖА ОТ ЛИЧНИ ВРЪЗКИ

---

---1..

-----1.. -----1..

Крас

(114 '. лр. Хр.-53 '. лр. Хр.)

.

РИМСКИ политик. ПО време на .. 3Лдтните години· на РИМ

Политически взаимоотношения

Висшестоящи / нисшестоящи

Противници Идоли

КIН!OnaТPa VlI

потушава въстанието на

Спартак, но никога не получава признание.

Прекарва остатъка 01 живота си в търсене на военната слава.

I Наполеон Бонапарт

Марк Антоний

Сула

(138 '. пр. Хр.-78 '. пр. Хр.) РИМСКИ ПОЛИТИк.

Първоначалное консул, а ПО-КЪСНО става диктатор и се опитва да прочисти

Гай Август

Сената ОТ всички онези,

КОИТО не го одобряват.

КЛОДИЙ

(93 '. пр. Хр.- 53 '. пр. Хр.) ПОМ пей

....

Катон

(106 '. пр. Хр.-47 '. пр. Хр.)

(95 '. пр. Хр.-46 '. пр. Хр.)

Римски генерал със знатно потекло. Той също има визия за един нов Рим, но свършва, заклеймен като

Аристократ, който е противник на Цезар, Понякога се нарича Катон Младши, за да се

различава от своя баща. Той е

Протектор от лагера на Цезар. След като се промъква

в дома на Цезар, преоблечен като жена, става негов подчинен и започва да му

служи вярно. По време на първата война срещу Галия

предател и изменник,

водеща фиrура в дебатите в

заема мястото на Юлий,

прогонен от страната,

Сената и е опонент на Юлий през целия си живот. През 46 Г.,пр. Хр. губи битка срещу Цезар и се самоубива,

Сената.

опитвайки се да потуши надигналите се настроения

в

Личностите в сивите карета са представени в тази глава.

Първият римски император, който продължава подетото от Цезар Гай Цезар Август (б3 г. пр. Хр.-14 г.) След като Цезар прекосява река Рубикон и потушава последвалите размирици, написва своето завещание. Едва ли и подозира, че само

5 години

ПО­

късно ще бъде убит. Той определя за свой приемник един 18-годишен младеж. Октавиан е роден в провинцията, но губи баща си още като дете. Майка му се омъжва повторно, а самият той е отгледан от своите баба и дядо. Баба

му е сестра на Цезар, така че той прекарва много време в дома му. През 45 г. пр. Хр., по време на една от битките срещу Помпей, Октавиан се разболява, но въпреки това продължава да се бие. Цезар забелязва, че младежът не притежава кой знае какви военни умения, но има силна воля и чувство за отговорност. Той харесва и това, че методичният характер на младежа е пълна противоположност на неговия.

Първоначално Октавиан е определен от Цезар за жрец, но когато забелязва, че Антоний злоупотребява с имуществото на Юлий, Октавиан слага край на разхищенията, като събира средства и ги раздава на хората, каквато е волята на Цезар. Той успява да убеди Сената да накаже Антоний за действията му. Така става консул още на 19-годишна възраст през

43

г. пр. Хр., но този път обединява сили с Антоний и Лепид и тримата

застават начело на управлението. Той променя името си на Гай Юлий Цезар Октавиан и започва да върви по същия път, по който върви неговият идол Цезар.

Октавиан не помилва, а екзекутира убийците на Цезар. Отървава се от Антоний и ЛепиД, за да може да управлява държавата самос­

тоятелно. Римските граждани го наричат "Август" (възвишен, велик), но самият той доста внимателно следи да избягва титлата дик­ татор, за да не го постигне съдбата на Цезар. Октавиан винаги внимава със Сената. Има доста сериозен и интелигентен подход

към справянето с вътрешни размирици, става първият император на Рим и поставя основите на Римската империя, която ще просъществува повече от 1500 години. Прекарва всеки ден, зает с държавни дела, започвайки от рано сутринта с писането на писма. Умира на 7б-годишна възраст. Напуска съмишлениците си с думите: "Изпълних прекрасно отредената ми роля. Сега, приятели, ви моля да ме приветствате. Напускам тази земя':


Царицата, която поставя

благоденствието на родината си в ръцете на един велик човек

Клеопатра

VII (69

г. пр. Хр.-30 г. пр. Хр.)

Преследвайки извечния си враг Помпей, Цезар достига Александрия, където среща една изклю­

чително интелигентна жена. Тя е последната издънка на древната египетска династия на фараоните

-

Клеопатра VlI. Без преувеличение можем да кажем, че тази среща изменя съдбата на Египет. След смъртта на бащата на Клеопатра Птоломей

XII, тя

се омъжва за своя брат Птоломей

каквато е волята на нейния баща, и започва да управлява заедно с него. Птоломей

XIII

XIII,

не харесва

намесата на своята сестра в политиката и я прогонва от Александрия. Цезар акостира в града в раз­

гара на събитията. Клеопатра решава да се възползва от положението на Цезар като най-могъщия човек в Рим и да си възвърне трона.

Като прокудена жена обаче, не може толкова лесно да си уреди среща с него. 3а да го види наживо, Клеопатра трябва да измисли нещо хитро и нестандартно. Тя се скрива в килим, който изпраща като дар на Цезар. Той се изненадва извънредно много, когато получава килима, а разгъвайки го, намира скрита жена. След това е очарован от решимоmа и не на последно място от красотата Й, като в крайна сметка решава да й помогне да си върне престола. Цезар спазва обещанието си, след като убива ПтоломеЙ. Клеопатра и Цезар имат син, който носи името Цезарион. Като една доста амбициозна жена, тя си мечтае да направи Цезарион владетел както на

Рим, така и на цялото Средиземноморие. Връзката й с Цезар е обусловена по-скоро от политически намерения, отколкото от емоционална обвързаност. Амбициите й не траят дълго. След убийството на Цезар тя обединява сили с Антоний и се бори срещу Октавиан, но е съкрушена. Твърди се, че се самоубива с ухапване от отровна змия. Смъртта й слага край на 300-годишното царуване на династията на Птоломеите.

Човекът, който се бори срещу диктатурата със силата на ораторското майсторство Марк Цицерон

(106

г. пр. Хр.-43 г. пр. Хр.)

Роден в Рим в семейство със знатно потекло през 1об г. пр. Хр., на 16-годишна възраст Цицерон разбира по време

на задължителната си военна служба, че му липсват военни умения и решава да тръгне по друг път. След като се учи на реторика от философа Фил он, на 25-годишна възраст става юрист. Впоследствие се превръща в най-уважавания оратор в Рим и е наричан от идните поколения бащата на всички юристи. Известността му започва през

80 г.

пр. Хр., когато печели дело, защитавайки заможния, но не толкова

влиятелен, Секст Росиус срещу силен освободен бивш роб на Сула. По това време Сула е поставян високо в съда и има неограничена власт в правораздавателната система. Чувствайки се заплашен от Сула, Цицерон

решава да избяга в Гърция. При завръщането си в Рим след смъртта на Сула става помощник-съдия в Сирия. След това решава да се присъедини към висшите съдии и през

63 г. пр. Хр. се кандидатира

и печели. След като предотвратява заго­

вора на Катилина, най-накрая получава политическия ранг, който заслужава. При този заговор Цицерон, в

една своя изключително убедителна реч, настоява за смъртно наказание на Катилина, а един-€динствен човек не приема присъдата

-

Цезар.

Юлий Цезар е заплаха за Цицерон, имащ силно желание за централизирано републиканско управление, в центъра на властта на което стоят висши магистрати. Цезар от своя страна също съзира опасност в оратора, който винаги използва сложни думи, за да го изкара виновен. През годините те имат множество сблъсъци, а всеки един от тях знае, че другият притежава значимо влияние и възможности. Цицерон цени високо римския пълководец, който се опитва да формира политически връзки с него, но тъй като двамата имат напълно различни цели, сътрудничеството помежду им е невъзможно. След смъртта на Цезар Цицерон стои начело в списъка на Антоний за екзекуции, а през декември 43 г. пр. Хр. е убит. Преди да му отсекат главата, отси­ чат дясната му ръка, която използва непрекъснато, за да сочи Антоний.


-

- - - - - - - -

IOпий Цезар Воинът, който мечтае, но не успява да стане приемник на Цезар Марк Антоний (ок. 83 г. пр. Хр.-30 г. пр. Хр.) Антоний вероятно е най-разочарованиятчовек при изчитането на завещанието на Цезар. Той добива популярност в Шекспировата пиеса .АнтониЙ и Клеопатра"и е роднина на Цезар. Бие се рамо до рамо с

Цезар при инвазията в Галия и точно преди прекосяванетона река Рубикон защитава консулите.След граж­

данската война стои до Цезар като консул и се смята за неговатадясна ръка в Рим. Ето защо, когато разбира за съществуванетона завещание,е убеден, че е определен за наследникна диктатора. Цезар обаче избира вместо него 18-годишнияОктавиан. Когато Цезар преследва Помпей повече от една година, междувремен­

но в Рим се разгарятбунтове и размириции забелязвайки,че Антоний не е в състояниеда ги потуши, Цезар решава, че му липсват военни умения.Той съставя списък на тези, които иска да управляватдържаватаслед неговата смърт, но Антоний не е измеждутях.

Антоний, който присъства на о-rnaрянето на завещанието, веднага сформира своя собствена партия и обявява, че ще върви по стъпките на Цезар. Но по време на всички събития става враг на консулите, както и на Октавиан. В крайна сметка гражданите

решават, че ще се подчиняватна човека, когото е избрал Цезар.

Антоний се сдобрява с Октавиан и те обединяватсили в търсене на убийцитена Цезар. През 42 г. пр. Хр. разгромява армията на Брут в битката при Филипи. След тази победа Октавиан наследява Европа, а Антоний получава Египет, Средиземноморието, Гърция и Близкия изток, докато Лепид избира да управлява Африка. След смъртта на Лепид Октавиан получава Западната част на империята, докато Антоний

-

Източната. Антоний не притежава

обаче политически умения. Не успява с експедицията в Партия, има връзка с Клеопатра и дава на синовете им власт на местно ниво, но като цяло търпи пълен провал като владетел. Самоубива се през

31

г. пр. Хр. след битка срещу Октавиан. Потомци на Антоний са придобилите мрачна и позорна слава

императори Калигула и Нерон.

Френският император, който се самообявява за римски герой Наполеон Бонапарт

(1769-1821)

Беден аристократ, роден на остров Корсика, Наполеон влиза във военно училище още на 1О-годишна възраст.

Оценките му не са високи, но той внимателно изчита "Записки за Галските войни" и впоследствиестава забележителен

пълководец по време на Френската революция. Неговите победи му донасят слава. През

1796 Г., след като става

най-знаменитият генерал във Франция, нахлува в Италия, прекосявайки Алпите. Стратегията му е успешна и донася могъщество и просперитет на Франция точно по начина, по който се случват нещата, след като римляните завладя­ ват Галия. През

1798 г. се оmравя

на експедиция в Египет, а след завръщането си се обявява за Генералисимус на

Франция. През

1802 г. се обявява за Първи консул пожизнено, а през 1804 г. става император.

Тъй като е страстен почитател на историята и жадно поглъща всички книги на историческа тематика, Наполеон харесва да намира прилики между себе си и герои от миналото. В една от картините на Давид, изо­

бразяваща изкачването на Алпите, името Бонапарт е изящно изписано в една скала до имената на Ханибал и Карл Велики. Особено много Наполеон харесва Цезар. Той нарежда построяването на фонтани и паркове в римски стил и изгражда дори обелиск, ознаменуващ всички негови победи. Дори Триумфалната арка е построена със статуя на Наполеон на върха си, облечен като Цезар. Наполеон обаче никога не вижда завършването на Триумфалната арка. През

1812 г. е

изпра­

тен в изгнание след катастрофална мисия в Русия. Следващата година успява да избяга и се връща на власт, но е разгромен в битката при Ватерло и е заточен за втори път на остров Света Елена, където прекарва остатъка от дните си.

Триумфалната арка е окончателно завършена през отнесени в основите Й, в памет на славните му дни.

1836 Г., а останките

на Наполеон са

-


Реформаторският дух, ~

които надживява

времето

Цезар се опитва да реформира управлението, за да улесни експанзията на Рим. Реформите му водят не само до

1 500

години просперитет за империята, но някои

от тях продължават да живеят и днес.

Единна Европа

П

РЕЗ януАРИ

2002

Г. за първи път в Европа

краища на Римската република по начин, доста

ЕС започват да

сходен на начина, по който действа еврото днес.

използват единна валута. След Втората световна

Обединяването на валутата е начин за хората, живе­

война европейските

ещи

всички

страни

членки

на

нации търсят продължите­

лен мир, ето защо се обединяват и половин век по-късно, през

1992

Г., създават политически

в различни страни или дори различни

и

икономически съюз. Петнадесетте страни членки

Група, състояща се от различни

(към юни

нации

2003 г.) решават да премахнат всякакви

граници и да си взаимодействат във възможно

най-много сфери. (В момента страните ЕС са

-

членки на

27.)

Смята се, че историята

на Европейския

съюз

датира от Средновековието, но съдейки по миси­ ята на ЕС "да се превърне в най-големия

свето­

вен пазар и да преначертае своите граници'; става ясно, че това е и желанието на Цезар. Докато се

намира която

на власт,

улеснява

Цезар създава

търговията

в

единна

валута,

противоположните

римските

територии

следва да се разглеждат като римски

Цезар

обаче

вярва,

че

провинции,

а не римски колонии. Това схващане със сигур­ ност въвежда Римската империя в епохата на мир и просперитет.

Доказателство за това е фактът, че всяка про­ винция си има собствен наместник, а при възник­

ването на вътрешни бунтове и размирици Цезар изпраща

войници

безработни

....

да

потушат

Единната валута на Европа

-

към истинското обединяване на страните членки.

ооо Карта на страните

- членки на Европейския съюз от 1986 г.

Цезар (защрихованите места), с изключение на части от Азия и Африка, които също са под негова власт.

недоволствата

граждани да възстановят

еврото. Тя е основна стъпка

Картата наподобява тази на Римската република по времето на

реги­

они, да почувстват някаква връзка помежду си.

и

разруше-


"Живея не за себе си, а за родината си:'

ните и опустошени градове. Сред градовете, които

процъфтяват благодарение на тази политика, се нареждат Лион в Южна Франция, Лутеция (днес Париж), Кьолн и Бон.

Всеки град има достъп до удобства, като тези на Рим. В центъра на всеки един град е разполо­ жен огромен площад, по краищата на който се издигат статуи, както и здание, в което се поме­

щава наместникът. Наблизо обикновено се строи

Колизеум с кръгла форма, както и обществени

бани и триумфални арки. Някои от тези

антични

руини

са

запазени

и до днес, а някои се използват

за живеене или като обществени сгради.

И отново, съгласно римските закони, всяко дете, един от роди­ телите на което е римски гражда­ получава

права

като всеки друг

римски гражданин. В резултат на

многобройните бракове между римски

граждани

население на

и

нараства

римляните,

отдалечените

местно

броят

живеещи

в

провинции.

Така постепенно римският

свят се обединява и унифи­ цира, а различните народи в него съжителстват в мир.

~ Октавиан

-

приемникът на Цезар,

продължава делото му и поставя

основите на славната Римска империя.


Изкпючитепно впияние

Цезар усеща, че ефективността на републикан­

това

идва

да

пока

е

ол

о

ската форма на управление има своите граници.

прозорливи и с кол

Той прави опит да концентрира властта в собстве­

поглед в бъдещето са рефор­

ните си ръце, за да ръководи страната по-успешно,

мите, осъществени о

но

не

доживява

да

види

плановете

си

ПРОИЗХОДЪТ на

предполагат, че може да стане жертва на покуше­

вестниците

ние, той казва следното: "Живея не за себе си, а за своята родина'; поставяйки ударение върху факта, че всички реформи, които въвежда, са направени в интерес на държавата. Делото му се продъл­ жава от Октавиан и така нататък до падането на

съществува повече от

1453

1 500 години

алечен

езар.

реализи­

рани в действителност. Когато съмишлениците му

Византийската империя през

о

г. Империята

и е най-устойчи­

вата империя в историята на човечеството. Всичко

Цезар е не само из

ючително талантлив поли­

тик, но и изобретател

а доста неща. Най-важният

• Акведуктът "Пон дьо Гар'; построен от римляните вНим (Франция) около

г. пр. Хр.

19

пример датира от времената, когато е избран за

Римляните са изключително

консул за първи път през

талантливи строителни инженери,

на Сената се прове

защо обикновените

59

г. пр. Хр. Заседанията

ат при закрити врати, ето

граждани

могат да научат

а този акведукт е използван съвсем доскоро като мост за преминаване

на автомобили.

каква е темата на дебатите едва след като говорят със сенаторите след края на заседанието

състват на специални изключително

че "хората,

събрания,

t~~q~IЫF~J;~ ol4nn>_. -...,.._8tl.,. .,,·<t

или при­

<I<f.~ .......

организирани

и специално за тях. Цезар вярва,

които в действителност

управляват,

са обикновените граждани, ето защо заслужават

,_...,_.r-.-~

,.....-

...,.\......

t--..~

-_~.<l

....-...,_·

.

_.~-'""~

~_r--.".'--.r~

..............-

.... -.(-~-.,. • .......... r{~~,......--

мява сенаторите и разпространява

....... _

знае". На следващия ден на видно място в центъра

...

~-- .. -""""-"'1odJ:~ ",'«-

--'Vr-

жава информацията, че "народът има правото да

., .

~-"'·

М_ _ " " ' _ . - , " " ..... . . . - _

,.--,;.-

да знаят какво се обсъжда в Сената". Той уведо­ из цялата дър­

.

1ttn.,~~I.~,,,,

-Io, .....r'-.. __

JIId.-....-... ~,..-f_~·-"' ..·

~<_...,., _Io<1

~.,....~ .. йо*,

a - ...u..o._" .--...-

j

...,...а-~&d!'

. _........ ~.....г.II.I..-.... .-..-,.....r

.~-..-i"

~...-""""-·,..,......~ F ·

. r==:-... .. ,.

=r,.::.:::=.=.::.--..r~

-.-10.. ..-...., ..,.'-.-f_ _ fooI.,_I"'

ми._

IOO'IЦ:O

f-kr..

";._...,..- n:'<Ct,'''''·_.-,.... _

~.c", or'~.\.lloo<fot.t.oof-,.....;jI.~"t ....., - _

на

града

се

закача

протокол

от

заседанието

на

Сената. Това поставя началото на вестниците.

...1-~~~r""Iio-,-'....-""f­

r -..._ ....... tI',._-..... . ,

... ~"·~""-""IWI,.....а;.".w.."_ '1""~-м-ш

.. / I _

.... РЪКОПИС на "Записки за

Галските войни': сътворен

Откриване на книгоподвързването •

Лион, вторият по големина град в днешна Франция по време

на римската епоха. Старите улици в центъра на града са вписани в списъка на ЮНЕСКО за световното културно и архитектурно наследство.

през Средновековието. Книгоподвързването, за което

Цезар въвежда също така друга реформа, която оказва дълбоко влияние върху бъдещето на пуб-

се смята, че е изобретение на Цезар, започва да се използва повсеместно векове.

през средните


IOлий Цезар .., Френският

ликациите. Древните текстове се изписват върху

се прибавя една високосна година. Така се ражда

папируси. Това е съвършеният начин за римля­

Юлианският календар.

ните, които ценят много високо тържествеността и

равняваща се на около

искат да

14

пасаж

от конкретен

-

това съм аз!" и малко или много

11

също се възхищава на Цезар.

минути и

секунди, но след няколко века се

текст, който ги интересува. В резултат на това Цезар

получава натрупване и през

измисля начин, по който успява да навърже един за

правят

корекции.

Когато

друг папирусите, притискайки отделните страници

известен

с откриването

една към друга и завързвайки ги след това.

тричния

модел

на

XVI

в. се

Коперник,

на хелиоцен­

слънчевата

сис­

Изкуството на книгоподвързването не се харесва

тема, рисува небесна карта, използва

особено много от римляните и се забравя за доста

за справка Юлианския календар. Това

дълъг период от време.

откритие

През Средновековието християнските летопи­

XIV,

се занимава с империализъм,

Тази система изчислява до точност,

величието, но пък никак не е удобно за тези, които изчетат определен

крал Луи

който обявява "Държавата

се

използва

Европа повече от

1 600

повсеместно

в

години.

сци започват да преписват антични текстове. Тогава вместо папирус за целта се използва овча кожа. Този

Идеалният лидер

материал е доста дебел и е трудно да се държат тек­ стовете на едно място. В резултат от това идеята на Цезар за подвързването отново изплува на повърх­ ността. Тази практика продължава и до днес.

известно

го

възраст и

от

бъдещите

идеализира построява

по римски модел

нововъведение

на

Цезар

Юлианският календар. Още от началото на

VII

водачи

на

от

най-ранна

наново

Париж

- с фонтани, пазари

е

и площади. Френският крал Луи

XIV

и немският

в.

Фридрих се опитват да подражават

на властта,

пр. Хр. римляните използват слънчевия календар,

в който

много

Европа. Пример за това е Наполеон, който

Юлианският календар Друго

Цезар е обект на уважение от страна на

мощта и популярността на Цезар.

1 година се равнява на 355 дни. По-късно

Какво виждат всички теу Цезар? Виждат ненадми­

се открива, че 3емята прави пълна обиколка около

натия военен стратег, който не познава поражени­

Слънцето за малко повече от

дни, а сезоните

ето в битка. Виждат, че е в състояние да реформира

продължават да се променят всяка година. През

политическата система на страната, а в "3аписки за

г. пр. Хр. Цезар решава да реформира кален­

Галската война" откриват интелигентността и крас­

46

355

дара на основата на изследванията на египтяните.

норечието, с които е надарен. Освен това неговият

Той нарежда на египетските астрономи и гръцките

чар, който му донася всенародна любов, е още една

математици да работят съвместно, за да опреде­

от чертите, които го превръщат във велик човек.

лят точната продължителност на една година. Те изчисляват, че тя трае

365

дни, а на всеки

4

години

Популярността

на Юлий Цезар като идеалния

лидер не угасва и до днес.

..,

Останките от Колизеума в

Рим.

2 ООО

години по-късно

потомците на Цезар създават една нова Европа.


24 Юлий Цезар  

24 Юлий Цезар

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you