Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Ä?. 02 / 13. januĂĄr 2016 / 20. roÄ?nĂ­k

týŞdenne do 18 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

OTVĂ RACIE HODINY Po. - Pi.

TOPOÄ˝ÄŒIANKY

8:00-12:00 12:30-17:00

So.

8:00-12:00

V prĂ­pade potreby otvorĂ­me aj mimo pracovnĂş dobu

MachulinskĂĄ 7, 951 93 TopoÄžÄ?ianky

037 / 630 7390, 0917 758 716

0917 758 716.

OREZĂ VANIE A VĂ?RUB STROMOV

pmmont@centrum.sk

PLYN - VODA - KĂšRENIE - PREDAJ - MONTĂ Ĺ˝ - SERVIS

v żaŞko dostupných a priestorovo obmedzených miestach.

BezkonkurenÄ?nĂŠ ceny na: PVC, HT, meÄ?, lisovanĂĄ meÄ?, lisovanĂ˝ plyn, uhlĂ­kovĂĄ oceÄž, plast hlinĂ­k, ĹĄrĂłbovacĂ­ systĂŠm, klik systĂŠm, pozink, PPR, kotle, Ä?erpadlĂĄ, vodĂĄrniÄ?ky, zĂĄvlahy, kĂşpeÄžĹˆovĂ˝ nĂĄbytok, kĂşp. doplnky, drezy, krbovĂŠ kachle, batĂŠrie, ohrievaÄ?e, spotrebiÄ?e MORA a GORENJE, radiĂĄtory KORADO, PURMO, SANICA, inĹĄtalatĂŠrske nĂĄradie, rozvaody elektroinĹĄtalĂĄcie, bazĂŠnovĂĄ chĂŠmia

PRI KĂšPE MATERIĂ LU ROZVOZ V OKOLĂ?

ZĂĄruÄ?nĂ˝ a pozĂĄruÄ?nĂ˝ servis

AKCIA

ZnĂ­ĹženĂŠ ceny na plast hlinĂ­k cena rĂşry 16 - 0,70 â‚Ź/m

AKCIA

znĂ­ĹženĂŠ ceny na podlahovĂ˝ systĂŠm rozdeÄžovaÄ? 5 komplet cena 130â‚Ź

AKCIA

na radiĂĄtory KORADO a rebrĂ­ky 600x1320 - 41,00â‚Ź

VeÄžkĂŠ zniĹžovanie cien

NAJLEPĹ Ă? VĂ?KUP PAPIERA

Pri nĂĄkupe takmer kaĹždĂŠho tovaru

ÝøúąøóĎòøðĂ°Ä‚ĂşĂ°Ä ÄƒĂžÄ…Ă°Ă˝Ă¸Ă´Ă°Ä Ă˛ĂˇÄąÄ…ĂžÄ… ąŭúĄÿĂżÄ Ă¸Ă°ĂźĂžÄ„‚ĎĂóÞßð ÿôýøðĉôøáýôĥðÝôùÞąŭßôýÞĄĉðĂˇÄˆĂśĂ¸Ă´Ă˝Ă¸Ă˛ĂşÄ˘ĂżĂžÄƒÄ Ă´ĂąÄˆ ZLATÉ MORAVCE, NITRA, VRĂ BLE, LEVICE ExpresnĂĄ Â—Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă´wĽðÄ?Ă°Ă˝ÄˆtĂžÄ Ă˝ÄŽÄ„ĂťX_`RZ] autodoprava 3,5 t. W`X\XW[YZ[W`[[[YZ\]]

ZĽAVA 10%.

• PERTLOVAÄŒKU NA EUROTIS • ZĂ VITNICU • ZVĂ RAÄŒKU NA PPR • LISOVAÄŒKU NA PLAST, HLINĂ?K, UHLĂ?KOVĂš OCEÄ˝, LISOVANĂš MEÄŽ, LISOVANĂ? PLYN

2

ÄŒASOPISY, NOVINY, LETĂ KY, KANC. PAPIER, KARTĂ“N

Pri kĂşpe nad 100â‚Ź darÄ?ek. ZAPOĹ˝IÄŒIAVAME:

1,2

45-0004 45-0007

AKCIA NA SLOVENSKÉ BATÉRIE

Tel.: 0902 593 835

45-0004

PMMONT s.r.o.

45-0002

www.regionpress.sk

1,2 1

autorizovaný predaj a servis nových vozidiel

2

DLHO OÄŒAKĂ VANĂ

4

Chcete daĹĽ prednosĹĽ vozidlu tej istej triedy za vyĹĄĹĄiu cenu? Nie je to ĹĄkoda? PrĂ­Ä?te k nĂĄm a vyskúťajte niektorĂ˝ z modelov znaÄ?iek Lada a Mahindra.

3

Tovårenskå 33, ZLATÉ MORAVCE (areål vedĞa Kauflandu) auto@autoextra.sk, 0905 626 453, 0918 500 510

ZM 17-02 STRANA - 01

45-0029

zlatomoravsko.sk

ZLATOMORAVSKO

3

5-8


zlatomoravsko.sk

PIESTANSKO ZLATOMORAVSKO

dobrĂŠ rady

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

VÂ krĂĄtkom Ä?ase sa na naĹĄich Ä?erpacĂ­ch staniciach zmenĂ­ oznaÄ?ovanie palĂ­v, na ktorĂŠ sme boli doteraz zvyknutĂ­. NovĂ˝ systĂŠm sa od aprĂ­la 2017 stane eurĂłpskym ĹĄtandardom a bude preto

dvojtýŞdenne do 18 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: e-mail:

KmeĹĽkova 10 Nitra nitriansko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia:

OznaÄ?enie palĂ­v po novom

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

Daniela RezĂĄkovĂĄ 0905 400 025

MDD v ZOO ZlĂ­n

Teraz len za

37 â‚Ź

18,50 â‚Ź

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Teraz len za

87 â‚Ź

35%

INTERNETOVÉ CENY 57 â‚Ź Urobte si 3-dĹˆovĂ˝ vĂ˝let do romantickĂ˝ch BenĂĄtok, poÄ?as PNEU DISKOV ktorĂŠho navĹĄtĂ­vime aj ostrov Murano znĂĄmyA vĂ˝robou benĂĄtskeho skla a ostrov Burano znĂĄmy nĂĄdhernĂ˝mi Ä?ipkami. TermĂ­n zĂĄjazdu: 19.05. – 21.05.2017, PRIAMO U NĂ S! 15.09. – 17.09.2017. Tropicarium BudapeĹĄĹĽ

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

Teraz len za

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

50%

BenĂĄtska lagĂşna

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

dosah na 1.500.000

 

PoÄ?te si s nami pozrieĹĽ tretiu najnavĹĄtevovanejĹĄiu ZOO v ÄŒeskej republike, v srdci ktorej sa nachĂĄdza zĂĄmok LeĹĄnĂĄ. TermĂ­n zĂĄjazdu: 03. 06. 2017 Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, sluĹžby technickĂŠho sprievodcu.

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

B. ÄŒĂ­slica za nĂ­m vyjadruje, akĂ˝ je maximĂĄlny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Dnes pouŞívanĂĄ motorovĂĄ nafta bude oznaÄ?enĂĄ ako B7. PlynnĂŠ palivĂĄ Pre plynnĂŠ palivĂĄ je urÄ?enĂ˝ ĹĄtvorec pootoÄ?enĂ˝ o 45 stupĹˆov. OznaÄ?enie zostĂĄva rovnakĂŠ ako sa pouŞíva aj dnes, to znamenĂĄ naprĂ­klad CNG pre stlaÄ?enĂ˝ zemnĂ˝ plyn, LNG pre skvapalnenĂ˝ zemnĂ˝ plyn, LPG pre skvapalnenĂ˝ propĂĄn butĂĄn, prĂ­padne H2 pre vodĂ­k. Tip: Na vnĂştornĂş Ä?asĹĽ vieÄ?ka palivovej nĂĄdrĹže si nalepte red znak toho paliva, ktorĂŠ do auta tankujete.

$FTUPWBOJF

DistribĂşcia: (18.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: ZlatĂŠ Moravce, VrĂĄble, LĂşÄ?nica nad Ĺ˝itavou, NemÄ?iĹˆany, Volkovce, ÄŒierne KÄžaÄ?any, VeÄžkĂŠ Vozokany, TesĂĄrske MlyĹˆany, SlepÄ?any, Vieska nad Ĺ˝itavou, NovĂĄ Ves nad Ĺ˝itavou, ÄŒervenĂ˝ HrĂĄdok, Nevidzany, TajnĂĄ, Ĺ˝itavany, JedÄžovĂŠ KostoÄžany, Obyce, Machulince, TopoÄžÄ?ianky, Hostie, SkĂ˝cov, Lovce, Martin nad Ĺ˝itavou, Mankovce, Zlatno, SlaĹžany, Neverice, Beladice, VelÄ?ice

platnĂ˝ v kaĹždej krajine EU. VÄ?aka zavĂĄdzanej jednotnosti sa nĂ­m zĂĄroveĹˆ odstrĂĄnia doteraz beĹžnĂŠ rozdiely v lokĂĄlne odliĹĄnĂ˝ch nĂĄzvoch, Ä?o by malo uÄžahÄ?iĹĽ vodiÄ?om orientĂĄciu najmä pri cestĂĄch v zahraniÄ?Ă­. PalivĂĄ na bĂĄze benzĂ­nu, alebo benzĂ­nu podobnĂŠ BudĂş oznaÄ?ovanĂŠ kruhom a pĂ­smenom E. DneĹĄnĂ˝ Natural sa bude oznaÄ?ovaĹĽ ako E5. NeskĂ´r by mali pribudnúż aj zmesi s vyĹĄĹĄĂ­m obsahom biozloĹžky, ako naprĂ­klad E85, Ä?o je palivo uĹž dnes pouŞívanĂŠ naprĂ­klad v Ĺ kandinĂĄvii. PalivĂĄ na bĂĄze nafty, alebo nafte podobnĂŠ BudĂş oznaÄ?ovanĂŠ ĹĄtvorcom, ktorĂ˝ mĂĄ vpĂ­sanĂŠ pĂ­smeno

94-002

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

35,50 â‚Ź

19,90 â‚Ź

Mà TE POŠKODENÉ 46%

JarnĂ˝ jednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

ÄŒarovnĂ˝ vĂ­kend v Salzburgu a jeho okolĂ­ Teraz len za

159 â‚Ź

109 â‚Ź

Facebook: Autocentrum SWING

32%

Cena zahĹ•Ĺˆa: spiatoÄ?nĂĄ preprava luxusnĂ˝m autobusom znaÄ?ky Mercedes, 1x ubytovanie v hoteli*** v dvojlĂ´ĹžkovĂ˝ch, prĂ­padne trojlĂ´ĹžkovĂ˝ch izbĂĄch, sluĹžby kvalifikovanĂŠho sprievodcu poÄ?as celĂŠho zĂĄjazdu. TermĂ­ny: 6. - 7.mĂĄja 2017, odchod z Bratislavy a 23.09. - 24.09.2017, odchod z Bratislavy.

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

ÄŒELNÉ SKLO? TovĂĄrenskĂĄ 1264 (vedÄža futb. ĹĄtadiĂłnu FC VION) ZlatĂŠ Moravce Tel.: 0915 207 784, 0905 186 682

NemeĹˆte ho! Vieme to OPRAVIŤ!

OPRAVY PRASKLĂ?N www.swingpneu.sk OtvĂĄracie hodiny: po - pia 7.00 - 16.30 so 8.00 - 12.00

rĂ˝chloservis • pneuservis • autoumyvĂĄreĹˆ

PĂĄnske hodinky QUARTZ

DĂĄmske hodinky QUARTZ

na pĂ´vodnĂĄ ce

na pĂ´vodnĂĄ ce

12,99 â‚Ź

12,99 â‚Ź

-39%

-39%

www.regionpress.sk SpätnÊ zrkadielka na pôvodnå ce

4,99 â‚Ź

-21%

TvrdenĂŠ minerĂĄlne sklo, puzdro a korunka sĂş z uĹĄÄžachtilej nerezovej ocele, nĂĄramok z kvalitnej koĹže v Ä?iernej farbe. Priemer hodiniek je 4,2 cm a ĹĄĂ­rka novĂĄ cena remienku 2 cm.

TvrdenĂŠ minerĂĄlne sklo, puzdro a korunka sĂş z uĹĄÄžachtilej nerezovej ocele, nĂĄramok z kvalitnej koĹže v Ä?iernej farbe. Priemer hodiniek je 3,5 cm a ĹĄĂ­rka novĂĄ cena remienku 1,6 cm.

2 ks menťích zrkadiel s priemerom 5 cm na odstrånenie mŕtveho bodu sa hodí na kaŞdÊ spätnÊ zrkadlo kaŞdÊho automobilu.

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

7,99 â‚Ź

7,99 â‚Ź

oĹĄĂşpeme, rozdelĂ­me na polovicu a vydlabeme malĂ˝ otvor, do ktorĂŠho dĂĄme medu koÄžko sa zmestĂ­ (zĂĄleŞí od veÄžkosti Ak vĂĄs ostatnĂŠ dni obiĹĄla chrĂ­pka, ste ĹĄĹĽastnĂ­ Äžudia. No buÄ?- reÄ?kovky) - poloŞíme na pohĂĄr, do ktorĂŠho do rĂĄna preteÄ?ie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrĂ´tky na posil- med spolu s reÄ?kovkovou ĹĄĹĽavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodnĂ˝ zĂĄzvor, ale Organizmus super zahreje teplĂĄ citronĂĄda Ĺ ĹĽavu z dvoch citrĂłnov zmieĹĄajte vo vysokom pohĂĄri s dvoaj Ä?ierna reÄ?kovka. NakrĂĄjanĂş oĹĄĂşpanĂş Ä?iernu reÄ?kovku zasypeme a zalejeme ma lyĹžicami trstinovĂŠho cukru a zalejte teplou vodou. PridaĹĽ medom, nechĂĄme v chladniÄ?ke kĂ˝m pustĂ­ ĹĄĹĽavu - minimĂĄl- mĂ´Ĺžete aj ĹĄĹĽavu z jednĂŠho pomaranÄ?a. Pite ju kaĹždĂŠ rĂĄno ne vĹĄak do druhĂŠho dĹˆa. PodĂĄvame po lyĹžiÄ?kĂĄch 3 x denne pred raĹˆajkami poÄ?as celĂŠho zimnĂŠho obdobia. ZbraĹˆ proti prechladnutiu - netreba zapĂ­jaĹĽ - tento sirup je veÄžmi chutnĂ˝. Pre tĂ˝ch, ktorĂ­ majĂş radĹĄej med: Ä?iernu reÄ?kovku umyjeme, UniverzĂĄlnym domĂĄcim doktorom je zĂĄzvor. Kocky zĂĄzvoru

gazdinka radĂ­

45-0015

regionĂĄlne noviny

ChrĂ­pkovĂ˝ Ä?as

ZM 17-02 STRANA - 02

novĂĄ cenas

3,99 â‚Ź/1k s 5,99 â‚Ź/2k

Handsfree Bluetooth - MINI na pĂ´vodnĂĄ ce

29,99 â‚Ź

-51% Balenie obsahuje: bluetooth wireless headset, drĹžiak na ucho, USB kĂĄbel, manuĂĄl. PohotovostnĂ˝ reĹžim: 100 - 150 hod. Dosah: 10 m. cena

novĂĄ

14,99 â‚Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

zmieĹĄame s klinÄ?ekmi a troĹĄkou mletej ĹĄkorice, zalejeme horĂşcou vodou a dosladĂ­me medom. KlinÄ?ek pĂ´sobĂ­ ako antiseptikum, zĂĄzvor a ĹĄkorica majĂş protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky. Na zaÄ?Ă­najĂşcu chrĂ­pku pomĂĄha Ä?aj s dvoma lyĹžicami bazovĂŠho kvetu a ĹĄĂ­pkami, lyĹžicou medovky a materinej dúťky. VĹĄetky bylinky zalejte horĂşcou vodou a nechajte 15 minĂşt lĂşhovaĹĽ. VhodnĂŠ je piĹĽ bylinkovĂŠ Ä?aje z Ä?iernych rĂ­bezlĂ­, skorocelu, lipovĂŠho kvetu, mäty piepornej Ä?i echinacei. Je vhodnĂŠ ich striedaĹĽ s minerĂĄlkami, pretoĹže telo strĂĄca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatoÄ?nĂ˝ prĂ­jem tekutĂ­n a Ä?astĂŠ umĂ˝vanie rĂşk. gazdinka Evka


NeÄ?akajme na vĂ˝zvy

celodennĂş prevĂĄdzku. U nĂĄs sme eĹĄte len na zaÄ?iatku otvĂĄrania naĹĄich duĹĄĂ­. Vonku mrznĂş Äžudia bez strechy nad hlavou DobrĂ˝ deĹˆ vĂĄĹženĂ­ naĹĄi Ä?itatelia rovnako ako zvieratkĂĄ v útulkoch Ä?i vo voÄžnej prĂ­rode. a  zĂĄroveĹˆ aj dobrĂ˝ rok 2017! NeÄ?akajme na vĂ˝zvy charitatĂ­vnych organizĂĄciĂ­, poupratujme Opäż sme tu s naĹĄimi a dĂşfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, Ä?o mĂ´Ĺže ohriaĹĽ, zame, Ĺže aj pre mnohĂ˝ch z  vĂĄs tepliĹĽ, pomĂ´cĹĽ preĹžiĹĽ. CharitatĂ­vnym organizĂĄciĂĄm, Ăştulkom, – vaĹĄimi novinami. KeÄ? sa tvo- ĹživĂ˝m tvorom v nĂşdzi. VeÄ? vĹĄetci sme „BoĹžie deti“. rili, Slovensko zvierala ÄžadovĂĄ NeÄ?akajme v tomto roku ani na inĂŠ vĂ˝zvy a aktĂ­vne sa povlna a ako sa zdĂĄ, riadna zima dieÄžajme na kontrole toho, ako sa u nĂĄs spravuje nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. bude eĹĄte zopĂĄr týŞdĹˆov trvaĹĽ. PretoĹže nikomu inĂŠmu, nech si niektorĂ­ jedinci myslia Ä?okoÄžVatikĂĄn otvoril Ăştulky pre vek, nepatrĂ­. Ĺ tĂĄt nie je sĂşkromnĂŠ vlastnĂ­ctvo prĂĄve tak, ako

redakÄ?nĂŠ slovo

Ivan BroŞík

naĹĄe zdravie Ä?i vzdelanie. Je Ä?as na vĂ˝menu tĂ˝ch politikov, ktorĂ­ si to myslia a podÄža toho tak vo vĂ˝kone nami zverenej moci svojvoÄžne a arogantne konajĂş smejĂşc sa nĂĄm do tvĂĄrĂ­. NeÄ?akajme na vĂ˝zvy, Ĺže to spravĂ­ niekto za nĂĄs. Bez naĹĄej aktivity moĹžno zomrie niekoÄžko bezdomovcov, moĹžno uhynie mnoĹžstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. VĹždy ide o obrovskĂş tragĂŠdiu, za ktorĂş nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kĂ˝m je Ä?as. Inak sme uĹž aj my zamrzli v objatĂ­ mrazivej apatie a neochoty ĹžiĹĽ lepĹĄie. VeÄža ĹĄĹĽastia! Ivan BroŞík

Vtip: UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: „O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko. Miroslav Schlesinger: „Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.“

3

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 59-12-1

auto-moto/inĂŠ

59-14-1

STAVEBNĂ SPOLOÄŒNOSŤ prijme

BENEFITY: Ubytovanie, StravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,40â‚Ź/deĹˆ ZimnĂŠ a letnĂŠ pracovnĂŠ obleÄ?enie KompletnĂŠ ochrannĂŠ pracovnĂŠ prostriedky NajmodernejĹĄie pracovnĂŠ nĂĄradie

Ç ÇťČ‚ÉŠ ǤǥÇ? ǠǝȂɊ Ç?ǧǤǏ

Č ÇľÇžÇťÇˇČŤÇźÇťÇşČ ÇˇÇ­ÇˇČ ÇžČ†ÇťČ‚ ǨǭǨǓǡǭǰǹǚȅ˭ǭǜȂǝȂǭɄǝǚǚǹǿȀǹ Ç¨Ç­Ç¨Ç­ÇˇÇ­Ç°ÇąÇšČ…Ë˜ÇżÇˇ Ě™˂ˋˆˊË‹Ë‹ˈˈË…Ë‹

12-0002

v Zlatých Moravciach

AktuĂĄlne vydanie nĂĄjdete aj na

NĂĄstup IHNEÄŽ

www.regionpress.sk

prĂ­jme strĂĄĹžnikov

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

36-0009

Preukaz odb. spĂ´sobilosti NUTNĂ?!

veterinĂĄr radĂ­

4

5

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

°HĞadåme pozemok v okolí Nitry, vhodný na výstavbu. Melova, tel.:

SBS LAMA SK

WMBEJNJSLPOEF!MBNBTLTLt

byty/prenĂĄjom

°Predåm RD vo V. Ďure, tel.: 0905 447 211

51-0003

$NDGHP\

3

domy/predaj

271170004-1

9D9

byty/predaj

°HÄžadĂĄme 2 a 3 izbovĂ˝ byt na predaj v Nitre, maximĂĄlna cena do 90 tis. euro, Melova, tel.: 0915 709 289 °MAMINA S DVOMA DEŤMI HÄ˝ADĂ PODNĂ JOM, tel.: 0918 239 500 °Prenajmem chatu vo ValÄ?ianskej doline, dlhodobo, 200 â‚Ź/mesiac, tel.: 0907 150 537

Miesto vĂ˝konu prĂĄce : celĂŠ Ăşzemie Slovenskej republiky PONĂšKAME: MZDA: Od 5,00â‚Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (vyuÄ?enĂ˝ v stavebnom odbore) Od 6,00â‚Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (elektrikĂĄri, inĹĄtalatĂŠri, zvĂĄraÄ?i)

2

°KĂşpim malotraktor Terra, Vari, Agzat alebo Tk14, tel.: 0904 995 579 °ČZ, JAWA - ODKĂšPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTĂ , tel.: 0907 195 747 °KĂšPIM starĂş motorku JAWA, CZ aj nepojazdnĂş, tel.: 0904 199 506 °KĂşpim starodĂĄvny bicykel aj pokazenĂ˝, rĂ´zne diely, svetlĂĄ, dynamĂĄ atÄ?., tel.: 0949 154 017 °KĂšPIM JAWA PERAK, ZETKU CZ 150, 125 AJ POKAZENÉ ALEBO LEN DIELY, PLATĂ?M IHNEÄŽ, tel.: 0915 215 406 °ČZ JAWA PAV MANET KĂšPIM VĹ ETKO. DOBRE ZAPLATĂ?M, tel.: 0949 505 827

NebytovĂ˝ psĂ­k a arktickĂŠ mrazy PsĂ­kov, ktorĂ˝ch celoroÄ?ne chovĂĄme v  exteriĂŠri, pri dome Ä?i na zĂĄhrade, chlad aĹž tak neohrozuje. Samozrejme, ak nie je extrĂŠmny. TakĂŠ mĂ­nusovĂŠ teploty, akĂŠ sme zaĹžili v uplynulĂ˝ch dĹˆoch, si vĹĄak vyĹžadujĂş mimoriadnu starostlivosĹĽ.

/vydavatelstvo/aktualne-cislo

PredovĹĄetkĂ˝m je nevyhnutnĂŠ, aby psĂ­k mal prĂ­streĹĄok, optimĂĄlna je bĂşda. MusĂ­me ju zatepliż– buÄ? zvnĂştra obloĹžiĹĽ nejakĂ˝m starĂ˝m paplĂłnom, alebo polystyrĂŠnom. BĂşda by mala maĹĽ predsieĹˆ a bolo by vhodnĂŠ, keby bola celĂĄ eĹĄte na izolaÄ?nej podloĹžke. Ak sa dĂĄ, sprĂ­stupnime im garĂĄĹž, prĂ­stavok na nĂĄradie. PsĂ­k by v bĂşde mal maĹĽ k dispozĂ­cii starĂŠ handry, deku, alebo nieÄ?o podobnĂŠ zo starĂ˝ch textĂ­liĂ­. VeÄžkĂ˝m problĂŠmom je zabezpeÄ?enie dostatku pitnej vody. TĂĄ totiĹž pri mĂ­nusovĂ˝ch teplotĂĄch okamĹžite zamĹ•za. Je to moĹžnĂŠ rieĹĄiĹĽ tak, Ĺže nĂĄdobu na pitie psĂ­kovi vloŞíme do „predsiene“

jeho bĂşdy, obloŞíme slamou alebo zas – polystyrĂŠnom. Na trhu existujĂş aj elektricky vyhrievanĂŠ nĂĄdoby na pitnĂş vodu. Pes by v takĂ˝chto mimoriadnych mrazoch mal dostĂĄvaĹĽ energeticky obohatenĂş stravu s väÄ?ĹĄĂ­m podielom ĹživoÄ?Ă­ĹĄnych bielkovĂ­n a tukov, aby si dokĂĄzal sĂĄm produkovaĹĽ dostatok tepla. Dbajme tieĹž na to, aby jeho srsĹĽ bola vĹždy naÄ?esanĂĄ a nie „zdredovanĂĄâ€œ (splstnatenĂĄ), pretoĹže takĂĄ mĂĄ oveÄža horĹĄie tepelno-izolaÄ?nĂŠ charakteristiky. ÄŒastejĹĄie kontrolujme psĂ­kom chovanĂ˝m vonku ich labky pred prĂ­padnĂ˝mi poraneniami z omrzlĂ­n, ako aj ich celkovĂş kondĂ­ciu. red

ZM 17-02 STRANA - 03

('%$2#,&-( $/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


8 5 3

8 9 4 2 4 3 9 1 3

3 4 2 6 5

2 8

prĂĄvnik radĂ­

6 9 6 1 5 8

riadkovĂĄ inzercia 0915 709 289 °HÄžadĂĄme rodinnĂŠ domy na predaj v Nitrianskom okrese, predĂĄvame rĂ˝chlo a za Ä?o najlepĹĄie ceny, Melova, tel.: 0915 709 289

stavba

domĂĄcnosĹĽ

psycholĂłg radĂ­

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

Na rok 2017 je pre SZÄŒO stanovenĂ˝ minimĂĄlny vymeriavacĂ­ zĂĄklad vo výťke 50 % z priemernej mesaÄ?nej mzdy zamestnanca v hospodĂĄrstve SR za kalendĂĄrny rok 2015, teda 50 % z 883 eur, Ä?o na rok 2017 predstavuje sumu minimĂĄlneho zĂĄkladu SZÄŒO 441,50 eur mesaÄ?ne. MinimĂĄlne preddavky SZÄŒO (odvody) SZÄŒO do zdravotnej poisĹĽovne pre rok 2017 sĂş v sume 61,81 eur. Ak SZÄŒO povinne platila minimĂĄlne poistnĂŠ od 1.7.2016 vo výťke 142,20â‚Ź, od 1.1.2017 stĂĄle platĂ­ minimĂĄlne poistnĂŠ, ale uĹž vo výťke 146,35â‚Ź (prvĂş platbu vo zvýťenej sume ib musĂ­ zaplatiĹĽ do 8.2.2017).

ra bola skĂ´r napätĂĄ... PoraÄ?te, prosĂ­m, ako to spraviĹĽ lepĹĄie.“ Ak sa nevieme dohodnúż, deti by za Ĺžiadnych okolnostĂ­ nemali byĹĽ svedkami „nekomunikĂĄcie“ Ä?i koniktnej komunikĂĄcie, pretoĹže prĂĄve to v nich stupĹˆuje napätie, ako aj neistotu. Najmä mladĹĄie deti by nemali byĹĽ ani vystavovanĂŠ rozhodnutiu, s kĂ˝m chcĂş strĂĄviĹĽ sviatky, pretoĹže nech sa rozhodnĂş akokoÄžvek, majĂş pocit, Ĺže jednĂŠmu z rodiÄ?ov bude ublĂ­ĹženĂŠ a prĂĄve ten pocit, Ĺže by sa tak malo staĹĽ ich priÄ?inenĂ­m pre ne znamenĂĄ veÄžkĂş psychickĂş zĂĄĹĽaĹž. To, akĂş atmosfĂŠru budĂş sviatky maĹĽ, by ste mali vopred prebraĹĽ spolu s  expartnerom a aĹž, ak dospejete aspoĹˆ k uspo-

kojivĂŠmu rieĹĄeniu, oboznĂĄmiĹĽ s tĂ˝m deti. Samozrejme sa spoloÄ?ne posaÄ?te, rozprĂĄvajte sa, nech aj deti majĂş priestor povedaĹĽ, ak tĂş potrebu majĂş. PlĂĄnmi a dohodami je dĂ´leĹžitĂŠ sa neskĂ´r aj riadiĹĽ. DeĹĽom totiĹž dokĂĄĹže emoÄ?ne veÄžmi ublĂ­ĹžiĹĽ, ak sa teĹĄia, Ĺže ten ktorĂ˝ deĹˆ budĂş nejako trĂĄviĹĽ a na poslednĂş chvĂ­Äžu sa zaÄ?nĂş plĂĄny meniĹĽ. Deti sĂş veÄžmi vnĂ­mavĂŠ, preto ĹživiĹĽ v nich nĂĄdej, alebo ich naopak vystavovaĹĽ stresu, nie je vhodnĂŠ. Prajem vĂĄm, aby ste Ä?asom dospeli do fĂĄzy, kedy mĂ´Ĺžete preĹžiĹĽ pokojnĂŠ sviatky aj s vedomĂ­m, Ĺže hoci spolu neĹžijete, viete spolu vychĂĄdzaĹĽ Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg a deti to tak aj cĂ­tia.

do konca zimy takĂ˝ch dnĂ­ zaĹžili toÄžko, koÄžko sa vĂĄm len zaĹžiada. StaÄ?Ă­ iba, aby sa rodiÄ?ia alebo ĹĄkola dohodli s miestnymi Je to naozaj netradiÄ?nĂ˝ tip lesnĂ­kmi. A Ä?uduj sa svete – tĂ­ pracujĂş aj v mestĂĄch, nielen na vĂ˝let. NemusĂ­te nikam na vidieku. Ä?aleko, nebude vĂĄs to stĂĄĹĽ Denne v tĂ˝chto mrazoch vynĂĄĹĄajĂş do krmelcov pomocnĂş okrem troĹĄky fyzickej nĂĄ- dodatkovĂş potravu pre lesnĂş zver. Je to naozaj drina a urmahy niÄ? a  zaĹžijete nĂĄd- Ä?ite stojĂ­ za to pomĂ´cĹĽ aj s deĹĽmi a tak ich nasmerovaĹĽ na hernĂ˝ deĹˆ, na akĂ˝ budete Ä?osi, Ä?o by sme mohli nazvaĹĽ ohÄžaduplnosĹĽou k  prĂ­rode. spomĂ­naĹĽ moĹžno celĂ˝ Ĺživot. A keÄ? je tĂĄ dostatoÄ?nĂĄ, potom mĂĄme zĂĄruku aj v tom, Ĺže A niÄ? vĂĄm nebrĂĄni, aby ste naĹĄe deti nebudĂş v budĂşcnosti necitlivĂŠ ani k trĂĄpeniu od-

kĂĄzanĂ˝ch ÄžudĂ­. PoÄ?as takĂŠhoto dĹˆa sa deti od lesnĂ­kov dozvedia veÄža zaujĂ­mavĂŠho, nielen to, Ĺže na zver sa poÄžuje. NauÄ?ia sa, ako Ĺžije, Ä?Ă­m sa ĹživĂ­, ako zvlĂĄda takĂŠto zimy, moĹžno si vypoÄ?ujĂş pĂĄr peknĂ˝ch prĂ­behov. A urÄ?ite sa dostanĂş aj k tomu, Ä?o by sme mohli nazvaĹĽ „tvrdou prĂĄcou“. Chce to len trochu chuti, organizaÄ?nĂ˝ch schopnostĂ­, dobrĂŠ teplĂŠ obleÄ?enie, termosku Ä?aju a dospelĂ­ moĹžno aj so sebou Ä?osi tuhĹĄie – ale pozor, iba tak na glg. Verte, toto sĂş tie najkrajĹĄie zimnĂŠ zĂĄĹžitky, na akĂŠ na Ĺžiadnej zjazdovke nikdy nenarazĂ­te.

Sviatky po rozvode

„MĂĄme za sebou prvĂŠ Vianoce po rozvode a mĂĄm pocit, Ĺže nedopadli prĂĄve najlepĹĄie, aj keÄ? sme dali deĹĽom moĹžnosĹĽ nech si sami vyberĂş, Ä?o chcĂş. ExmanĹžel nebol veÄžmi ochotnĂ˝ robiĹĽ kompromisy, Mgr. RenĂĄta deti si opäż museli preĹžiĹĽ BotkovĂĄ naĹĄe doĹĽahovanie, atmosfĂŠ-

9

('%$2#,&-(

Od 1.1.2017 musĂ­ SZÄŒO (ĹživnostnĂ­k) platiĹĽ do SociĂĄlnej poisĹĽovne a zdravotnej poisĹĽovne odvody spolu minimĂĄlne v sume 208,16 eur, Ä?o je v porovnanĂ­ s rokom 2016 o 5,90 eur viac. PodÄža § 15 ods. 1 zĂĄkona o zdravotnom poistenĂ­ vznikĂĄ povinnosĹĽ platiĹĽ poistnĂŠ odo dĹˆa, od ktorĂŠho je poistenec SZÄŒO. PoistnĂŠ sa platĂ­ mesaÄ?nĂ˝mi preddavkami na poistnĂŠ poÄ?as kalendĂĄrneho roka a zĂşÄ?tovĂĄva sa v roÄ?nom zĂşÄ?tovanĂ­ poistnĂŠho po skonÄ?enĂ­ kalendĂĄrneho roka. Preddavky na zdravotnĂŠ poistenie SZÄŒO sĂş splatnĂŠ do 8. dĹˆa nasledujĂşceho kalendĂĄrneho mesiaca.

Odvody SZÄŒO (ĹživnostnĂ­kov) do SociĂĄlnej poisĹĽovne a zdravotnej poisĹĽovne od 1.1.2017 sa menia, prvĂ˝ raz sa budĂş v novĂ˝ch (opäż vyĹĄĹĄĂ­ch) hodnotĂĄch platiĹĽ vo februĂĄri.

8

°PredĂĄm aj na SPLĂ TKY (bez akontĂĄcie, od 10 â‚Ź/mesiac) notebooky HP, Asus, Lenovo, Dell,Acer-hernĂŠ laptopy aj notebooky do ĹĄkoly a na internet, Äžahko prenosnĂŠ. Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma, zĂĄruka 2 roky, darÄ?ek - USB kĞúÄ?, tel.: 0903 752 333 °PredĂĄm aj na SPLĂ TKY ( bez akontĂĄcie, od 10 â‚Ź/mesiac ) novĂ˝ ultra modernĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? pre nĂĄroÄ?nĂ˝ch hrĂĄÄ?ov Athlon X4 (4-jadrovĂ˝) s prĂ­sluĹĄenstvom+monitor.Dovoz a inĹĄtalĂĄciazdarma,zĂĄruka2roky,darÄ?ekUSB kĞúÄ?, tel.: 0903 752 333 °PredĂĄm aj na SPLĂ TKY smartfĂłny a mobil. telefĂłny-mnoho znaÄ?iek (bez akontĂĄcie, od 10 â‚Ź/mesiac).Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky, darÄ?ek-USB kĞúÄ?, tel.: 0903 752 333 °PredĂĄm aj na SPLĂ TKY (bez akontĂĄcie,od 10 â‚Ź/mesiac) LED televĂ­zor, SMART TV-Samsung, Panasonic, Orava, LG, Philips, Sony (uhl. od 81 do 138cm). Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky, darÄ?ek-USB kĞúÄ?, tel.:

svoje deti upravuje zĂĄkon Ä?. 36/2005 Z.z. o rodine (Ä?alej len ,,ZR“). V zmysle ust. § 62 ods. 1 ZR je rodiÄ? dieĹĽaĹĽa povinnĂ˝ prispievaĹĽ na jeho výŞivu aĹž do Ä?asu, kĂ˝m dieĹĽa nebude schopnĂŠ sa samĂŠ ĹživiĹĽ. ZR teda neohraniÄ?uje povinnosĹĽ platiĹĽ výŞivnĂŠ vekom dieĹĽaĹĽa. Vo svojich ustanoveniach hovorĂ­ len o tom, Ĺže rodiÄ? je povinnĂ˝ platiĹĽ výŞivnĂŠ aĹž do Ä?asu kĂ˝m dieĹĽa nie je schopnĂŠ samĂŠ sa ĹživiĹĽ. SĂşdna prax vĹĄak ustĂĄlila, Ĺže dosiahnutie plnoletosti dieĹĽaĹĽa samo osebe nespĂ´sobuje zĂĄnik vyĹživovacej povinnosti. SĂşdna prax taktieĹž ustĂĄlila, Ĺže ak dieĹĽa ukonÄ?ilo svoju prĂ­pravu na Ä?alĹĄie povolanie a pokiaÄž mu v jeho povolanĂ­ nebrĂĄnia Ĺžiadne zĂĄvaĹžnĂŠ pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Pozor na zmenu platobných príkazov na odvody

ďŹ nancie

°Kúpim haki leťenie, tel.: 0904 066 203 °Predåm sklolaminåtovÊ Şumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernÊ plastovÊ ťach‍‏. Cena od 650 ₏. Doveziem, osadím, vykonåm aj tlakovú skúťku,tel.: 0905 925 991

tembra 2015 sa evidoval na Ăşrade prĂĄce a pracoval len brigĂĄdnicky. ZamestnaĹĽ na trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer sa mu podarilo aĹž januĂĄri 2016. CelĂ˝ rok 2016 som mu eĹĄte platil výŞivnĂŠ tak, ako doteraz. Pred Ä?asom sme sa vĹĄak pohĂĄdali, na Ä?o som mu oznĂĄmil , Ĺže od januĂĄra tohto roku mu uĹž nebudem platiĹĽ Ĺžiadne výŞivnĂŠ, keÄ?Ĺže je uĹž plnoletĂ˝ a pracuje na trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer. Som povinnĂ˝ mu Ä?alej platiĹĽ výŞivnĂŠ, alebo je v poriadku, ak teraz prestanem? ZnĂĄmy mi povedal, Ĺže by som od neho mohol dokonca ĹžiadaĹĽ vrĂĄtiĹĽ zaplatenĂŠ výŞivnĂŠ od kedy ukonÄ?il ĹĄtĂşdium na SOU a jeden dokonca odkedy vraj nadobudol plnoletosĹĽ. Ako mĂĄm teda postupovaĹĽ, mĂ´Ĺžete mi poradiĹĽ? ÄŽakujem, VĂĄĹĄ Ä?itateÄž Peter.“ DobrĂ˝ deĹˆ p. Peter, problematiku platenia výŞivnĂŠho rodiÄ?ov na

„DobrĂ˝ deĹˆ, chcel by som sa opĂ˝taĹĽ, ako je to s ukonÄ?enĂ­m platenia výŞivnĂŠho na plnoletĂŠ dieĹĽa. Ako dlho som povinnĂ˝ platiĹĽ výŞivnĂŠ na mĂ´jho plnoletĂŠho syna? Mgr. Syn mĂĄ 19 rokov. V jĂşni 2015 ukonMiroslav Ä?il ĹĄtĂşdium na SOU s maturitou, TokarÄ?Ă­k kde sa vyuÄ?il za kuchĂĄra. Od sep-

3

obÄ?ianska

Trvanie vyĹživovacej povinnosti rodiÄ?ov voÄ?i deĹĽom

tip na výlet

ZåŞitkovå výchova v prírode

ˇ TLAC ?

Potrebujete vizitky My vĂĄm dĂĄm e

1 000 ks

+

len za 3 3

letĂĄky 10.000 ks A6 formĂĄt cena od 120â‚Ź distribĂşcia 70â‚Ź

vysokĂĄ kvalita

distribĂşcia

190â‚Ź

vizitky od 0,033 â‚Ź/ks katalĂłgy a inĂŠ

0905 400 025

OdvĂĄpĹˆovacia magn. lopta na pĂ´vodnĂĄ ce

Lacne-vizitky.sk 0905 400 025

â‚Ź

SPOLU

rýchle dodanie

9,99 â‚Ź

-41%

bez DPH GRAFICKĂ? NĂ VRH ZADARMO RĂ?CHLO | LACNO | KVALITNE

MenĹĄtruaÄ?nĂ˝ kalĂ­ĹĄok na pĂ´vodnĂĄ ce

17,99 â‚Ź

-56%

EfektĂ­vne zabraĹˆuje usadzovaniu vodnĂŠho kameĹˆa. Je vhodnĂĄ pre vĹĄetky typy praÄ?iek a umĂ˝vaÄ?iek riadu. ZniĹžuje spotrebu pracĂ­ch prĂĄĹĄkov aĹž o 70%, je ekologickĂĄ, je skvelou novĂĄ cena voÄžbou pre alergikov.

NajÄ?istejĹĄia a najkomfortnejĹĄia dĂĄmska hygienickĂĄ pomĂ´cka na trhu. PonĂşka slobodu pri beĹžnej dennej aktivite alebo aktĂ­vnom ĹĄportovanĂ­. VeÄžkost S alebo L. cena

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

5,99 â‚Ź

www.regionpress.sk ZM 17-02 STRANA - 04

Ceny sĂş uvedenĂŠ bez DPH

novĂĄ

7,99 â‚Ź

PrĂ­jem ploĹĄnej inzercie na tel. Ä?. 0905 400 025


PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

okolnosti (napr. zdravotnĂ˝ stav) moĹžno konĹĄtatovaĹĽ, Ĺže dieĹĽa je schopnĂŠ sa samĂŠ ĹživiĹĽ. Vo vaĹĄom prĂ­pade by tomu tak bolo ukonÄ?enĂ­m ĹĄtĂşdia vĂĄĹĄho syna na SOU. Do Ăşvahy vĹĄak treba vziaĹĽ skutoÄ?nosĹĽ, kedy reĂĄlne bol schopnĂ˝ sĂĄm sa ĹživiĹĽ a zabezpeÄ?ovaĹĽ si vĹĄetky ĹživotnĂŠ potreby ako napr. bĂ˝vanie. NazdĂĄvam sa, Ĺže v jeho prĂ­pade sa tak stalo aĹž od januĂĄra 2016 kedy sa skutoÄ?ne zamestnal a zaÄ?al maĹĽ nejakĂ˝ prĂ­jem, z ktorĂŠho sa uĹživĂ­. Posudzuje sa to vĹĄak veÄžmi individuĂĄlne a dĂ´leĹžitĂŠ sĂş aj takĂŠ skutoÄ?nosti ako napr. vyvĂ­janie aktivity, aby sa zamestnal, stav trhu prĂĄce alebo zĂĄujem o jeho pracovnĂş kvaliďŹ kĂĄciu.

PokiaÄž sa rozhodnete prestaĹĽ platiĹĽ výŞivnĂŠ, nemĂ´Ĺžete to urobiĹĽ samovoÄžne, ak bola vaĹĄa vyĹživovacia povinnosĹĽ urÄ?enĂĄ rozhodnutĂ­m sĂşdu. MusĂ­te podaĹĽ nĂĄvrh na zruĹĄenie vyĹživovacej povinnosti na prĂ­sluĹĄnĂ˝ sĂşd, ktorĂ˝m je sĂşd v obvode ktorĂŠho mĂĄ bydlisko. Pri plnoletĂ˝ch deĹĽoch zruĹĄĂ­ sĂşd vyĹživovaciu povinnosĹĽ len na nĂĄvrh povinnej osoby a najskĂ´r ku dĹˆu podania takĂŠho nĂĄvrhu. Ĺ˝iadaĹĽ vrĂĄtiĹĽ zaplatenĂŠ výŞivnĂŠ by ste teda mohli len za obdobie od podania nĂĄvrhu do doby kĂ˝m sĂşd vo veci nerozhodne. Do tej doby vĹĄak odporĂşÄ?am stĂĄle platiĹĽ výŞivnĂŠ aspoĹˆ v minimĂĄlnej výťke pre prĂ­pad, Ĺže by ste z nejakĂŠho dĂ´vodu neboli ĂşspeĹĄnĂ˝, inak by ste sa mohli vystaviĹĽ hrozbe spĂĄchania trestnĂŠho Ä?inu zanedbania povinnej vĂ˝-

Ĺživy alebo exekĂşcii. Na zĂĄklade toho, Ä?o ste mi uviedli vĂĄm odporĂşÄ?am Ä?Ă­m skĂ´r podaĹĽ na prĂ­sluĹĄnĂ˝ sĂşd nĂĄvrh na zruĹĄenie vyĹživovacej povinnosti, keÄ?Ĺže tĂĄ zanikla buÄ? uĹž samotnĂ˝m skonÄ?enĂ­m prĂ­pravy dieĹĽaĹĽa na budĂşce povolanie, t.j. ukonÄ?enĂ­m SOU alebo najneskĂ´r zamestnanĂ­m sa vĂĄĹĄho syna na TPP. Tu bude rozhodovaĹĽ fakt, kedy nastala skutoÄ?nosĹĽ, Ä?i dieĹĽa je alebo nie je schopnĂŠ sa samĂŠ ĹživiĹĽ. V kaĹždom prĂ­pade vĂĄm vĹĄak odporĂşÄ?am navĹĄtĂ­viĹĽ advokĂĄta, ktorĂ˝ nĂĄleĹžite zistĂ­ vĹĄetky potrebnĂŠ informĂĄcie a okolnostĂ­, posĂşdi vĂĄĹĄ konkrĂŠtny prĂ­pad a situĂĄciu a pomĂ´Ĺže vĂĄm s prĂ­pravou podania. Mgr. Miroslav TokarÄ?Ă­k advokĂĄt

Vtip: Na zastĂĄvke stojĂ­ autobus chystajĂşci sa na odchod. BeŞí za nĂ­m chlap, je celĂ˝ spotenĂ˝ a kriÄ?Ă­. „PĂĄn vodiÄ?, zastavte, inak nestihnem prĂĄcu!“ VodiÄ? chce odĂ­sĹĽ, ale cestujĂşci ho presvedÄ?ia, aby poÄ?kal. ChlapĂ­k dobehne k zadnĂ˝m dverĂĄm, naskoÄ?Ă­ si, dvere sa zatvoria a on si vĂ­ĹĽazoslĂĄvne oddĂ˝chne, potom vyberie odznak a povie: „RevĂ­zia cestovnĂ˝ch lĂ­stkov.“ Anton Srholec: „NajväÄ?ĹĄie, Äžudsky povedanĂŠ -Ăşspechy- sa dosahujĂş aĹž za hranicami toho, Ä?o je naĹĄou povinnosĹĽou.“

5

obÄ?ianska

riadkovå inzercia 0903 752 333 °Predåm nový, nepouŞitý, zabalený NTB HP ProBook 450 G2, cena 450 ₏, tel.: 0918 157 455

zĂĄhrada a zverinec 10 °KĂšPIM FĂ“LIOVNĂ?K, 2“ TRUBKY cca 10x50m, tel.: 0904 976 046 °PredĂĄm slneÄ?nicu po 9 â‚Ź vrece, tel.: 0908 166 218 °PredĂĄm ĹĄteĹˆa, krĂ­Ĺženec, tel.: 0917 049 831 °PredĂĄm pĹĄenicu a oĹĄĂ­panĂŠ KalnĂĄ nad Hronom, tel.: 0915 163 050 °PredĂĄm oĹĄĂ­panĂŠ, tel.: 0902 743 576

hobby a ĹĄport

11

030001

°Kúpim ĞudovÊ kroje 0902 708 047 °ZO STAR�CH DOMOV KÚPIM STAROŽITNÉ A STARÉ VECI, tel.: 0918 439 124

AktuĂĄlne vydanie nĂĄjdete aj na: www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo /redakcie/zapad/zlatomoravsko

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

rĂ´zne/inĂŠ

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

°Symp.43 roÄ?nĂ˝ hÄžadĂĄ priateÄžku, MMS a SMS na 0950 465 438 °52 r.hÄžadĂĄ priateÄžku, tel.: 0917 049 831 °SYMPATICKĂ 53 R HÄ˝ADĂ PRIATEÄ˝A NA ZOZNĂ MENIE, tel.: 0944 724 181 °HÄžadĂĄm intelig. priateÄžku 55-61 r. SMS 0944 004 850 °HÄžadĂĄm priateÄžku na vĂĄĹžny vzĹĽah od 55 do 60 rokov, tel.: 0918 256 367

('%$2#,&-(

zdravie

Pozor na zbytoÄ?nĂŠ infekcie

Na prevenciu prĂ­padnej infekcie by sme si mali umĂ˝vaĹĽ ruky pred akĂ˝mkoÄžvek jedlom, pred prĂ­pravou jedla, po nĂĄvĹĄteve toalety, po kĂ˝chnutĂ­, pred nĂĄvĹĄtevou chorej osoby ako aj po VtĂĄÄ?ia chrĂ­pka sĂ­ce nie je pre- nej, po prĂ­chode do prĂĄce i z prĂĄce domov a samozrejme vĹždy, nosnĂĄ na Ä?loveka, ale opatr- keÄ? mĂĄme ruky viditeÄžne ĹĄpinavĂŠ. nosti nikdy nie je dosĹĽ. Najmä MalĂ˝ kurz ĂşÄ?innĂŠho umĂ˝vania rĂşk urÄ?ite nezaĹĄkodĂ­. Pustite v beĹžnom chrĂ­pkovom obdo- si Ä?istĂş teplĂş vodu a namoÄ?te si do nej ruky. PouĹžitie mydlo. bĂ­, keÄ? uĹž len nĂĄvĹĄteva vĹĄe- DĂ´leĹžitĂŠ je, aby ste ruky o seba silno treli a aby ste nezabudli obecnĂŠho lekĂĄra za ĂşÄ?elom vynechaĹĽ Ĺžiadne miesto. Vedeli ste o tom, Ĺže väÄ?ĹĄina z nĂĄs predpĂ­sania beĹžnĂ˝ch liekov mĂĄ tendenciu si umĂ˝vaĹĽ len jeden palec? PotrebnĂŠ je, umyĹĽ si oba palce! NezabĂşdajte na takĂŠ miesta ako priestory pod mĂ´Ĺže spĂ´sobiĹĽ ochorenie.

nechtami, hodinkami Ä?i ĹĄperkami, kde sa zhromaĹžÄ?ujĂş aj miliĂłny choroboplodnĂ˝ch zĂĄrodkov. PrekvapĂ­ vĂĄs zistenie, Ĺže pod vaĹĄĂ­m prsteĹˆom je v skutoÄ?nosti toÄžko baktĂŠriĂ­ ako ÄžudĂ­ v celej EurĂłpe! OplĂĄchnite si ruky Ä?istou vodou. Poriadne si usuĹĄte ruky, najlepĹĄie papierovou utierkou na jedno pouĹžite, ktorĂş hneÄ? mĂ´Ĺžete zahodiĹĽ. DĂ´leĹžitĂŠ je, aby ste mali ruky Ăşplne suchĂŠ, nakoÄžko vlhkĂŠ ruky ĹĄĂ­ria 1000krĂĄt viac choroboplodnĂ˝ch zĂĄrodkov ako suchĂŠ ruky. KeÄ?Ĺže je potrebnĂŠ umĂ˝vaĹĽ si ruky niekoÄžkokrĂĄt za deĹˆ, pouŞívajte jemnĂŠ mydlo Ä?i vlhÄ?iace prĂ­pravky, Ä?Ă­m ostanĂş vaĹĄe ruky red hebkĂŠ.

obÄ?an

Ä˝udia boli vlani k ÄžuÄ?om ÄžuÄ?mi

rekordnĂ˝m Ăşspechom je poÄ?et darov, ktorĂŠ prekroÄ?ili 100 000,“ bilancuje riaditeÄž Ä˝UDIA Ä˝UÄŽOM, n. o. Roland KyĹĄka. V uplynulom roku tradiÄ?ne najviac rezonovali vĂ˝zvy na pomoc jednotlivcom, ÄžuÄ?om v nĂşdzi alebo ÄžuÄ?om s ĹĽaĹžkĂ˝m zdravotnĂ˝m hendikepom. „Rekordnou bola vĂ˝zva na pomoc matke so ĹĄiestimi deĹĽmi, ktorĂŠ majĂş na jeden deĹˆ po uhradenĂ­ nĂĄjmu len 88 centov na Ĺživobytie. PĂ´vodnĂĄ cieÄžovĂĄ suma 4 000 eur sa naplnila za neuveriteÄžnĂŠ 4 hodiny. Pre vysokĂ˝ zĂĄujem sa autorka vĂ˝zvy rozhodla cieÄžovĂş sumu navýťiĹĽ na 6 000 eur, ktorĂş sa podarilo opäż dosiahnuĹĽ za pĂĄr hodĂ­n,“ opĂ­sal najĂşspeĹĄnejĹĄiu ib vĂ˝zvu roku 2016 Roland KyĹĄka.

miliĂłn eur a prevyĹĄuje tak hranicu 2,6 miliĂłna darovanĂ˝ch eur. PortĂĄl Ä˝udiaÄ˝uÄ?om.sk sprostredkoval k 2. januĂĄru 2017 dary v celkovej výťke 2 630 369, 24 eur. TĂşto sumu sa podarilo dosiahDarcovskĂ˝ portĂĄl Ä˝udiaÄ˝u- nuĹĽ vÄ?aka 116 930 darom od fyzickĂ˝ch a prĂĄvnickĂ˝ch osĂ´b, ktoÄ?om.sk sa mĂ´Ĺže popýťiĹĽ mi- rĂŠ venovali v prospech rĂ´znych vĂ˝ziev z portĂĄlu Ä˝udiaÄ˝uÄ?om.sk moriadne ĂşspeĹĄnĂ˝m rokom. V za päż rokov fungovania projektu. medziroÄ?nom porovnanĂ­ na- „DarcovskĂ˝ portĂĄl Ä˝udiaÄ˝uÄ?om.sk prekonal v roku 2016 niekoÄžrĂĄstla suma, ktorou takmer ko rekordov. Suma eur, ktorou presne 51 896 darcov pomohlo 52 000 darcov pomohlo Äžu- rodinĂĄm v nĂşdzi, chorĂ˝m a hendikepovanĂ˝m deĹĽom Ä?i mimoÄ?om v nĂşdzi a mimovlĂĄdnym vlĂĄdnym organizĂĄciĂĄm prekroÄ?ila 2 630 000 eur. Suma daroorganizĂĄciĂĄm o neuveriteÄžnĂ˝ vanĂ˝ch eur je presne o 1 miliĂłn vyĹĄĹĄia ako minulĂ˝ rok. ÄŽalĹĄĂ­m

ZM 17-02 STRANA - 05

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

www.regionpress.sk


9 4 1 2 5 3 8 2 4 8 5

1

5

3

8 9 2 7 9 4 3

8 7 3

9

na rovinu

s Martinom Skubanom

... učiteľom gitary, čerstvým oteckom, pesničkárom, hudobníkom, autorom stoviek piesní, troch muzikálov a jednej opery. Martin Skuban otec – založili ste vlastnú rodinu, už prebaľujete, kŕmite, aký je to pocit pre mladého muža? Mám 37 rokov a na dieťa som čakal, kým dozriem. Je to najkrajší pocit. Jeden zo zmyslov naplneného života. Okrem piesní tu tak po sebe zanechám aj svoju krv. Mať dieťa je živý zázrak. Martin Skuban hudobník – skomponovali ste stovky piesní, ale na ich obsah a posolstvo dávate veľký dôraz, nie sú len o  tom, že „ona miluje jeho, on ju a oni všetkých...“ Mnohí si nikdy nepoložia otázku, prečo sme vlastne na svete. Hľadanie zmyslu života zamestnávalo moju myseľ od puberty. Našiel som ho v robení piesní, ktorými chcem povedať, že najdôležitejšie je byť sám sebou za každú cenu, bez pretvárky, mať otvorené srdce a myseľ. Dnes je všetko o peniazoch, nie však o myslení, ale do hrobu odchádzame s holými rukami. Zastavme sa pri pesničke Vítaný hosť. Vyslovujete sa v nej ako sklamaný až frustrovaný občan zo súčasného stavu našej spoločnosti a korupcie v nej. V televíziách a  rádiách sú len vyvolení. Kto má známosti, zaplatí si to, alebo iným spôsobom sa „zainteresuje“. Ozaj talentovaní ľudia, ktorí nemajú peniaze, nedostanú priestor ani šancu. Preto v rádiách často počujeme piesne, z ktorých je nám neraz zle, ale človek si zvykne, bohužiaľ. A odkiaľ má učiteľ zo mzdy zobrať peniaze na vydanie platne? Alebo na muzikál? Mám hotovú prekrásnu operu, ale z 500 eur musím zaplatiť nájom a stravu, nestačí to na nahratie piesní v štúdiu a zaplatenie hercov a ľudí okolo toho, ale možno keby som mal známosti a peniaze... Česi mali Kryla, Rusi Vysockého. Inklinujete k významnej a u nás v súčasnosti prepotrebnej spoločenskej pozícii – k pesničkárovi svedomia? Áno. Určite. Už v 14-tich som napísal pieseň Aj vy ste boli mladí, pre ľudí, ktorí príliš rýchlo duševne zostarli. Pieseň Červená, biela, čierna, bojuje proti rasizmu. „Život vnímaj“ je o kráse života, že ťažké je vstávať unavený a nemať sny a cieľ, vzdať sa. Spomínaný „ Vítaný hosť“ je o korupcii. A takých mám veľa. red

TV program pondelok

16. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:00 Mentalista II. 18-19/23 14:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:50 Babovřesky 2 00:05 Kung-fu frajer 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 19/19 02:55 Mentalista II. 18/23 03:50 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

17. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:50 O 10 rokov mladší 09:55 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:05 Mentalista 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Šťastný domov 21:30 O 10 rokov mladší 22:35 Rodinné prípady 23:40 Dva a pol chlapa V. 00:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 1/25 01:30 Mentalista 03:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 1/25 04:10 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

18. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:00 Mentalista II. 22-23/23 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Ide len o sex 00:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 2/25 01:45 Mentalista II. 22-23/23 03:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 2/25 04:10 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

19. 1. 2017

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:50 Šťastný domov 09:55 Rodinné prípady 11:55 Koleso šťastia 12:55 Mentalista 14:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 Hviezdna párty 22:40 Susedské prípady 23:45 Dva a pol chlapa V. 00:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 3/25 01:35 Mentalista III. 1-2/24 03:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 3/25 04:10 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

20. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:00 Mentalista III. 3-4/24 14:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Colombiana Akčný film MN 15 (USA-Francúzsko) 2011 22:35 CHART SHOW 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 4/25 01:40 Mentalista III. 3-4/24 03:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 4/25 04:00 Koleso šťastia MARKÍZA

TV program sobota

21. 1. 2017

05:05 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:45 Hotel pre psov 09:50 Teória veľkého tresku VIII. 11:00 Pozri, kto to hovorí 13:05 Poliš z obchoďáku 15:05 Harry Potter a Tajomná komnata 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 V oku tornáda 22:15 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 00:30 Colombiana 02:25 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 04:05 Teória veľkého tresku VIII. MARKÍZA

TV program nedeľa

22. 1. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:05 Scooby Doo, kde si?! 07:30 Tučniaky z Madagaskaru 15/16 07:50 Harry Potter a Tajomná komnata 11:05 Babovřesky 2 13:20 CHART SHOW 15:25 Dobre vedieť! 16:40 Hviezdna párty 17:45 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 G. I. Joe 2: Odveta 22:35 Pod paľbou 01:00 V oku tornáda 02:30 G. I. Joe 2: Odveta 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

06:15 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:45 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIČSTVO: Nová cesta 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 14 13:45 Klamári 6 14:40 NAŠI 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:15 SVET POD HLAVOU 3 00:30 Bostonské zločiny V. 12 01:20 Poručík Backstrom 9 02:00 KRIMI 02:25 UHÁDNI MÔJ VEK 03:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:45 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Legenda 17 22:30 Reportéri 23:00 Sanitka II. 2/13 00:00 Policajné oddelenie: Vražedné šialenstvo 81 00:55 Správna Agáta I. 6/15 01:35 Legenda 17 03:40 Dámsky klub

06:05 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:25 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIČSTVO: Dom snov 7 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 15 13:40 Klamári 7 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Škatule 5 15:15 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 22:45 Vtierka Castle 23:45 Bostonské zločiny 00:40 Poručík Backstrom 10 01:30 NOVINY TV JOJ 02:15 UHÁDNI MÔJ VEK 03:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:00 Duel 06:30 Správy RTVS „N“ 07:20 JEDNOTKA Tajomstvo mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:10 Jimmyho šanca 22:55 Murdochove záhady 23:40 Policajné oddelenie 00:35 Správna Agáta 01:15 Jimmyho šanca 02:00 Murdochove záhady

06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 SÚDNA SIEŇ 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIČSTVO: Dožinky 8 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 16 13:40 Klamári 8 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Had 6 15:15 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY: Ide sa na chalupu! 21:40 Kameňák 00:05 Agentka bez minulosti 01:00 Poručík Backstrom 11 01:45 KRIMI 02:10 UHÁDNI MÔJ VEK 02:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:05 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:15 Počasie 20:25 Wyatt Earp 23:25 Vražda bez dôkazov 00:55 Policajné oddelenie 01:50 Správna Agáta 02:30 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 03:05 Dámsky klub 04:50 Správy RTVS „N“

06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:30 DEDIČSTVO: Verejný nepriateľ 9 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 17 13:40 Klamári 9 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Milenka 7 15:15 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Anderssonovci na cestách 22:50 Vtierka Castle VIII. 20 23:50 Agentka bez minulosti IV. 2 00:45 Poručík Backstrom 12 01:40 KRIMI 02:05 NOVINY TV JOJ 02:45 UHÁDNI MÔJ VEK

06:05 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nevolaj ma dedko 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Policajné oddelenie 00:10 Správna Agáta 00:55 Nevolaj ma dedko 02:25 Slovensko v obrazoch 02:50 Svet v obrazoch 03:10 Dámsky klub

05:05 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:10 SÚDNA SIEŇ 08:20 SÚDNA SIEŇ 09:30 EXTRÉMNE PRÍPADY 10:35 DEDIČSTVO: Všetko je inak 10 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 18 13:40 Klamári 10 14:40 Kutyil s.r.o. II.: Plot 8 15:20 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Iron Man 2 23:20 Kick-Ass 01:40 Chcem ťa, chceš ma ? 03:05 UHÁDNI MÔJ VEK 03:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:40 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 9/14 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou: Island 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Mariňák 00:35 Nikto nie je dokonalý 01:45 Mariňák 03:45 Dámsky klub

06:10 NOVINY TV JOJ 06:55 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 08:05 Zabi nudu! 08:15 Káčerovo 09:05 Simpsonovci XVIII. 22/22 09:35 Simpsonovci XIX. 1/20 10:00 Ninja Factor III. 5,6 10:55 Dr. Dolittle 4 12:40 Hooten a Lady: Lovci pokladov 3,4 14:40 Anderssonovci na cestách 16:50 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 18:00 PRÁZDNINY: Ide sa na chalupu! 1/10 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Hooten a Lady: Lovci pokladov 5,6 22:50 Sezóna zabíjania 00:40 Hrôzostrašná noc 2 02:25 KRIMI 02:50 NOVINY TV JOJ 03:35 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 04:20 PRÁZDNINY: Ide sa na chalupu! 1/10

06:20 Lilin ostrov pokladov 06:25 Poštár Pat JEDNOTKA 06:40 Kniha džunglí 06:55 Malý rytier Trenk 07:20 Levík Raa Raa 07:30 Požiarnik Sam 07:40 Prasiatko Peppa 07:50 Garfield 08:05 Ako si vycvičiť drakov 08:30 Fidlibum 08:55 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:55 Arabela sa vracia 10:25 Robin Hood 11:10 PARK 12:00 On air 12:30 Na krok od neba 14:30 Matka, pomôž mi 16:20 Milujem Slovensko 17:55 Cestou necestou: Island 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Výmena 22:40 Matka, pomôž mi 00:25 Na krok od neba 02:15 Výmena 04:35 Robin Hood III: Príčina a následok 2/13

05:05 INKOGNITO 06:00 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 08:00 Dr. Dolittle 4 09:40 NAŠI 10:05 DVOJIČKY 10:50 INKOGNITO 12:05 Námorná akadémia 14:10 Iron Man 2 17:10 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Chcem ťa, chceš ma? Americká romantická komédia. MN 15 2014 Ch. Evans, M. Monaghanová, I. Gruffud, A. Plazaová, A. Tisdaleová, G. Ribisi a ďalší. 01:00 30 nocí paranormálnych javov 02:20 KRIMI 02:40 NOVINY TV JOJ 03:25 NAŠI 03:50 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA

06:15 Lilin ostrov pokladov 06:20 Poštár Pat JEDNOTKA 06:35 Kniha džunglí 06:50 Malý rytier Trenk 07:15 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam 07:35 Prasiatko Peppa 07:50 Garfield 08:05 Ako si vycvičiť drakov 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Nech žije deduško 10:05 Ostrovy na konci sveta 11:05 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:45 Slečna Marpleová 15:15 Vrah zo záhrobia 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Sváko Ragan 21:25 Traja mušketieri 23:05 Slečna Marpleová 00:30 Vrah zo záhrobia 02:05 O 5 minút dvanásť

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

ZM 17-02 STRANA - 06


07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Ichtis 10:20 Z prameňa 10:40 Bez hraníc 11:15 LUXáreň 11:40 Môj názor 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V škole Ducha 13:35 Hudobné pódium 14:15 Paulína a Karol 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita tretieho veku 16:40 Svedectvo 17:30 Doma je doma 18:35 Ichtis 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:05 Krátke správy 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Odpusť mi, Sergej 22:55 Godzone magazín 23:40 Z prameňa 23:55 Svedectvo 00:50 Doma je doma 01:50 Generálna audiencia 03:00 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 Brigádnická hodinka 10:00 168 hodin 10:35 Četníci z Luhačovic 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Dcera 15:00 Kojak 15:50 Hubert a Staller 16:40 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Svět pod hlavou 21:00 Trpaslík 21:45 Reportéři ČT 22:30 Legendy kriminalistiky 23:00 Na stopě 23:25 Kriminalista 00:25 AZ-kvíz 00:55 Kalendárium 01:05 GEN 01:25 Z metropole (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 01:55 Všechnopárty 02:50 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Odpusť mi, Sergej 09:20 Ichtis 10:10 Z prameňa 09:00 Tenis Game, Set and Mats 09:15 Tenis 10:25 V škole Ducha 10:55 Odložené v čase 12:00 Anjel Pána EUROSPORT Australian Open 14:15 Tenis Game, Set and 12:25 Ruženec 13:00 Duchovná poradňa 14:05 Nová kvalita Mats 14:45 Tenis Mats Choice 15:45 Tenis Australian Open života 14:20 Uganda - Krehké životy 15:00 Hodina milosrden19:00 Tenis Mats Choice 19:55 Zprávy Sportovní zpravodajství stva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Bez hraníc 16:30 Spojení oce20:00 Snooker Masters - Robertson vs. Carter 22:55 Zprávy ánom 17:05 Peter medzi nami 17:30 Doma je doma 18:35 Ichtis Sportovní zpravodajství 23:00 Tenis Australian Open 00:30 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 20:50 Tenis Game, Set and Mats 01:00 Tenis Australian Open 03:00 Gréckokatolícky magazín 21:15 Runiverz 21:50 Svedectvo 21:55 Závěr vysílání 03:00 Tenis Australian Open Chvály 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 V škole Ducha 00:50 Doma je doma 02:05 Duchovná poradňa

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 09:50 Hubert a Staller 10:45 Silvestrovský koktejl 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Párek 14:55 Humoriády Felixe Holzmanna 15:50 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Dobrodružství kriminalistiky 20:50 Hercule Poirot 22:34 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony 22:35 Motiv IV 23:20 Místo činu - Schimanski 00:55 AZ-kvíz 01:25 Zajímavosti z regionů 01:50 Hobby naší doby 02:20 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:15 Ichtis 09:50 Generálna audiencia 11:00 Krátke správy 11:10 Z prameňa 11:30 vKontexte 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Nová kvalita života 13:15 V Samárii pri studni 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole Ducha 16:35 Správy zo Svätej zeme 17:00 Klbko 17:30 Doma je doma 18:35 Ichtis 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:15 Prehľad katolíckych periodík 20:25 Kresťan v spoločnosti 21:25 Godzone magazín 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:20 Môj názor 00:35 Kulmenie 00:50 Odpusť mi, Sergej 01:50 Chvály

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 09:50 Humoriády Felixe Holzmanna 10:50 Dobrodružství kriminalistiky 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy II 14:45 Deštník 15:00 Pomeranč 15:50 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:00 Pošta pro tebe 21:00 DoktorKA 21:55 Přítelkyně z domu smutku: Andy 2/4 23:10 Kriminalista 00:10 Legendy kriminalistiky: Stodolovi II 00:40 AZ-kvíz 01:10 Máte slovo s M. Jílkovou 02:10 Kde bydlely princezny 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:40 Svedectvo 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Ichtis 10:10 Z prameňa 10:30 vKontexte 11:00 Spojení oceánom 11:30 LUXáreň 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:30 Univerzita tretieho veku 14:10 Svedectvo 14:25 Peter medzi nami 14:40 Runiverz 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Duchovná poradňa 16:30 Bez hraníc 17:05 Kulmenie 17:30 Doma je doma 18:35 Ichtis 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 19:50 Svedectvo 20:20 Adorácia 21:10 Hudobné pódium 21:50 Štefan 22:10 Uganda 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 Runiverz 00:30 Peter medzi nami 00:50 Doma je doma

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 09:50 Pomeranč 10:45 Tichý komediant 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Revizoři 15:00 Táta kolonády 15:55 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Škoda lásky 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Gejzír 22:54 Výsledky losování Šťastných 10 22:55 Na stopě 23:20 Taggart 00:15 AZ-kvíz 00:50 Objektiv 01:20 Toulavá kamera 01:50 Legendy kriminalistiky: Stodolovi II 02:20 Dobré ráno 04:50 13. komnata Václava Neckáře

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 TV LUX Doma je doma 09:20 Ichtis 09:50 Svedectvo 10:10 Z prameňa 10:30 V Samárii pri studni 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Kresťan v spoločnosti 13:55 Svedectvo 14:00 Chvály 14:40 Kulmenie 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Vzťahy 16:30 Vietnam 17:05 Môj názor 17:30 Moja misia 18:35 Ichtis 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:30 Effeta 21:05 Peter medzi nami 21:20 Svedectvo 21:25 Chvály 22:05 Svedectvo 22:10 Duchovná poradňa 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:55 Hudobné pódium 02:35 Štefan 03:00 vKontexte

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 09:50 Táta koloCT1 nády 10:40 Pošta pro tebe 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Tornádo 15:05 Tak neváhej a toč speciál 16:10 Reportéři ČT 16:55 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četníci z Luhačovic 21:30 13. komnata Filipa Tomsy 21:54 Výsledky losování Šťastných 10 21:55 Všechnopárty 22:50 Silvestrovský koktejl 23:45 Případy detektiva Murdocha VIII 00:30 AZ-kvíz 01:00 Manéž Bolka Polívky 02:10 Podzámecká zahrada v Kroměříži 02:30 Dobré ráno

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Effeta 08:55 vKontexte 09:20 Vzťahy 09:50 Moja misia - magazín 10:50 Svedectvo 10:55 Hudobné pódium 11:35 Štefan 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Generálna audiencia 14:00 Akatist 14:40 Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita tretieho veku 17:05 Runiverz 17:30 LUXáreň 18:00 Effeta 18:35 Klbko 19:05 Ruženec z Lúrd 19:40 Kulmenie 20:30 O bohoch a ľuďoch 22:30 Spojení oceánom 23:05 Kresťan v spoločnosti 00:03 Spravodajský súhrn 00:35 Posilnení vierou 01:35 Moja misia 02:35 Svedectvo 02:55 V škole Ducha

05:30 Události v regionech 06:00 Cesta na Borneo 07:05 Sedmero krkavců 08:05 Začalo to karafiátem 09:30 Gejzír 10:00 Všechnopárty 10:55 Hříchy pro pátera Knoxe 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 O labuti 14:05 Dům U tří vlaštoviček 14:55 Divá Bára 16:10 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Zázraky přírody 21:10 Návrat sedmé roty 22:40 Komisař Montalbano 00:25 DoktorKA 01:20 Banánové rybičky 02:00 Bydlení je hra 02:25 Sama doma 03:55 Chalupa je hra 04:20 Pod pokličkou 04:40 Zahrada je hra

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Effeta 08:55 LUXáreň 09:25 Peter medzi nami 10:25 Runiverz 10:45 Živý vstup 11:00 Svätá omša z Košíc 12:30 Anjel Pána 13:00 V Samárii pri studni 14:25 Štefan 14:40 Môj názor 15:00 Hodina milosrdenstva 15:20 Svedectvo 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole Ducha 16:35 O bohoch a ľuďoch 18:35 Klbko 19:05 Ruženec z Lúrd 19:40 Nová kvalita života 20:30 Duchovná poradňa 21:00 Kulmenie 21:15 Spojení oceánom 21:45 Bez hraníc 22:15 Vietnam 22:45 Univerzita tretieho veku 23:30 Štefan 23:50 Svedectvo 00:25 Nová kvalita života 00:50 Doma je doma 01:50 Kresťan v spoločnosti

06:00 Zajímavosti z regionů 06:30 Divá Bára 07:45 Lakovka 08:15 Úsměvy Jaroslava Dudka 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 Život na zámku 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 Kdo probudí Pindruše? 14:05 Dvanáct měsíčků 14:35 Otisky 15:30 V zámku a podzámčí 17:15 Sňatky z rozumu 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Bohéma 21:35 168 hodin 22:05 Smrt pedofila 23:35 Místo činu - Schimanski 01:10 Legendy kriminalistiky 01:40 Bolkoviny 02:25 13. komnata Filipa Tomsy 03:00 Hobby naší doby

TV program pondelok

16. 1. 2017

09:00 Tenis Game, Set and Mats 09:15 Tenis Australian Open 14:15 Tenis Game, Set and Mats 14:45 Tenis Australian Open 15:45 Biatlon SP v Ruhpoldingu - stíhací závod žen 16:15 Skoky na lyžích 17:15 Tenis Australian Open 19:00 Tenis 19:55 Zprávy 20:00 Snooker Masters - Bingham vs. Perry 22:55 Zprávy 23:00 Watts Magazín sportovních karambolů 23:15 Tenis Australian Open 00:30 Tenis Game, Set and Mats 01:00 Tenis Australian Open 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis Australian Open EUROSPORT

TV program utorok

TV program streda

17. 1. 2017

18. 1. 2017

09:00 Tenis Game, Set and Mats 09:15 Tenis Australian Open 14:15 Tenis Game, Set and Mats 14:45 Tenis Mats Choice 15:45 Tenis Australian Open 19:00 Tenis Mats Choice 19:55 Zprávy Sportovní zpravodajství 20:00 Snooker Masters - Murphy vs. Hawkins 22:55 Zprávy Sportovní zpravodajství 23:00 Tenis Australian Open 00:30 Tenis Game, Set and Mats 01:00 Tenis Australian Open 03:00 Tenis Australian Open 03:00 Závěr vysílání EUROSPORT

TV program štvrtok

19. 1. 2017

EUROSPORT 09:00 Tenis Game, Set and Mats 09:15 Tenis Australian Open 14:15 Tenis Game, Set and Mats 14:30 Biatlon SP v Antholzu - individuální závod žen 15:45 Tenis 16:45 Tenis Australian Open 18:00 Biatlon SP v Antholzu - individuální závod žen 19:00 Tenis 19:55 Zprávy 20:00 Snooker 22:55 Zprávy 23:00 Biatlon SP v Antholzu - individuální závod žen 00:00 Tenis Australian Open 00:45 Tenis Game, Set and Mats 01:00 Tenis Australian Open 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis Australian Open

TV program piatok

20. 1. 2017

09:00 Tenis 09:15 Tenis Australian Open 14:15 Tenis 14:30 Biatlon SP v Antholzu - individuální závod mužů 15:45 Tenis 16:45 Alpské lyžování SP v Kitzbühelu - superobří slalom mužů 17:45 Skoky na lyžích SP v Zakopaném - kvalifikace 19:00 Tenis 19:55 Zprávy 20:00 Snooker Masters - čtvrtfinále 22:55 Zprávy 23:00 Skoky na lyžích SP v Zakopaném - kvalifikace 00:00 Biatlon 00:45 Tenis 01:00 Tenis Australian Open 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis Australian Open EUROSPORT

TV program sobota

21. 1. 2017

09:00 Tenis 09:15 Tenis Australian Open 11:30 Alpské lyžování SP v Kitzbühelu - sjezd mužů 13:00 Tenis Australian Open 14:15 Tenis 14:30 Biatlon SP v Antholzu - závod s hromadným startem žen 15:00 Biatlon 16:30 Skoky na lyžích 17:45 Severská kombinace 18:30 Severská kombinace 19:00 Tenis 19:55 Zprávy 20:00 Snooker 22:55 Zprávy 23:00 Zimní sporty 00:00 Skoky na lyžích 00:45 Tenis 01:00 Tenis Australian Open 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis Australian Open EUROSPORT

TV program nedeľa

22. 1. 2017

09:00 Tenis 09:15 Tenis Australian Open 14:15 Tenis 14:45 Biatlon SP v Antholzu - štafeta žen 16:00 Skoky na lyžích SP v Zakopaném - individuální závod 17:45 Alpské lyžování SP v Kitzbühelu - slalom mužů 18:15 Biatlon SP v Antholzu - závod s hromadným startem mužů 18:45 Snooker 19:55 Zprávy 20:00 Snooker 22:55 Zprávy 23:00 Zimní sporty 00:00 Biatlon SP v Antholzu - štafeta žen 00:30 Tenis 01:00 Tenis Australian Open 03:00 Závěr vysílání EUROSPORT

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

ZM 17-02 STRANA - 07

Vtip: Policajti pozorujú lietadlo. Jeden sa spýta: „Čo myslíte, je to súkromné alebo vládne lietadlo?“ „Ty si ale hlupák,“ odpovie mu veliteľ. „Veď keby bolo vládne, tak ho po stranách sprevádzajú motorky!“ J. W. Goethe: „Niektorí ľudia nerobia chyby, lebo nikdy neskúsili robiť niečo čo stojí za to.“

7

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že? podľa nemeckých le-

károv by ľudia na šmykľavých chodníkoch mali chodiť v miernom predklone? Ťažisko ich tela by malo spočívať na tej nohe, ktorá je práve vpredu. Podobne sa pohybujú totiž tučniaky. Tie však na ľade padajú iba veľmi zriedka. Nohy pri presune teda nedvíhajme, iba nimi pošuchujme vpred. Mierny predklon zabezpečí, že aj keď náhodou padneme, neodnesie si to chrbtica a navyše máme šancu následky pádu zmierniť rukami.

viete, že?

vo Vysokých Tatrách identifikovali nový genetický typ kamzíka? „Podarilo sa nám identifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X, doposiaľ nepublikovaný v génovej banke a zároveň opäť potvrdiť jedinečnosť slovenskej populácie kamzíka vo svete. Vo výskume bude potrebné naďalej pokračovať a ďalšie získané vzorky identifikovať až na úroveň jedinca,“ oznámil riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko. „Identifikácia variabilných úsekov chromozómu Y v populácii kamzíka tatranského poskytne informácie o otcovských zakladateľských líniách a doplní celkový obraz o našom autochtónnom, teda pôvodnom poddruhu“ dodal.

viete, že? vybavovanie elektro-

nickej pošty doma po pracovnej dobe, ak súvisí s pracovnými povinnosťami, nemusí byť až tak samozrejmé? Francúzsko ukazuje svetu, čo je to mimopracovný čas a  súkromie. Tamojší zamestnávatelia budú musieť svojim zamestnancom zabezpečiť právo „odpojiť sa“ v čase, keď majú voľno. Informovali o tom francúzske médiá, vrátane spravodajskej stanice France 24. Od 1. januára platí vo Francúzsku nový zákon, na základe ktorého sú firmy s viac ako 50 zamestnancami povinné presne zadefinovať nariadenie, podľa ktorého majú zamestnanci mimo pracovnej doby právo ignorovať služobné telefonáty a pracovné e-maily. Prílišnému používaniu elektroniky totiž zamestnanci pripisovali rôzne ťažkosti, medzi nimi napríklad nespavosť, problémy v partnerskom vzťahu či syndróm vyhorenia. Ich dôvodom má byť neistota zamestnancov, či môžu svoj pracovný mobil alebo tablet vypnúť.

viete, že? voda zrejme existuje

vo viac ako troch skupenstvách? Autorov experimentálnej štúdie zverejnenej v žurnále International Journal of Nanotechnology prekvapilo, že niekoľko fyzikálnych vlastností vody mení svoj správanie medzi 50 a 60 stupňami Celzia. Náznak prípadnej zmeny na druhé kvapalné skupenstvo môže vo vedeckej komunite naštartovať vášnivú diskusiu. Ak sa potvrdí, môže mať dôsledky pre viacero oblastí vrátane nanotechnológií a biológie. internet


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

ZM 17-02 STRANA - 08

Zlatomoravsko 17 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you