__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ComplyCloud

GDPR

MASTERCLASS Bliv certificeret i GDPR-compliance og styrk din personlige profil

1


VELKOMMEN TIL GDPR MASTERCLASS

Deltagerne på uddannelsen vælger selv,

GDPR Masterclass er en meritgivende

om de vil certificeres med en titel som DPO

uddannelse for GDPR-praktikere, jurister,

eller GDPR Practitioner ved beståelse af

revisorer og andre, der arbejder med eller

afsluttende eksamen, eller om de vil være

interesserer sig for GDPR. Uddannelsen

enkeltfagskursister.

udbydes af ComplyCloud. Bag Masterclass-uddannelsen står nogle af ComplyCloud er en LegalTech-virksomhed,

Danmarks ledende eksperter inden for GDPR

der leverer en GDPR-software og rådgiver

samt et hold af samarbejdspartnere og GDPR-

virksomheder og organisationer om efterlevelse

ansvarlige fra førende danske virksomheder og

af GDPR og om IT-kontrakter og digitalisering.

organisationer.

Derudover afholder ComplyCloud løbende en række efterspurgte GDPR-kurser, -webinarer og -seminarer. Masterclass-uddannelsen er skabt på baggrund af efterspørgsel fra danske og herboende udenlandske virksomheder og organisationer, som i endnu højere grad ønsker at arbejde professionelt og effektivt med GDPR.

2


OM UDDANNELSEN GDPR Masterclass er tilrettelagt, så du får de kompetencer og praktiske værktøjer, der er nødvendige for at arbejde målrettet, korrekt og effektivt med din organisations compliance. GDPR Masterclass er den eneste GDPRuddannelse i Danmark, der – ud over at levere

R P GD

et stærkt juridisk fundament – mestrer at undervise i krydsfeltet mellem jura, teknologi og praksis og giver dig en forståelse af, hvordan teknologi kan være med til at automatisere og effektivisere compliance og GDPR-drift. Uddannelsen er lavet sådan, at du selv kan skræddersy sammensætningen af kurser ud fra din profil og målsætning.

PRINCIPPERNE FOR GDPR MASTERCLASS •

Vælg selv de moduler, du vil sammensætte din uddannelse med.

Bliv uddannet som ”Data Protection Officer” (6 moduler) eller ”GDPR Practitioner” (4 moduler) ved at bestå afsluttende eksamen eller deltag som enkeltfagskursist (1 eller flere moduler)

Bliv klædt på til at varetage din organisations forpligtelser og ansvar vedrørende GDPR, IT-kontrakter og digital markedsføring.

Få værktøjerne til at sikre, at din organisation bliver og forbliver compliant.

Bliv opdateret på seneste praksis fra Datatilsynet og best practice, så du lægger din organisations GDPR-indsats lige præcist dér, hvor den bør ligge – hverken mere eller mindre.

3

GDP


UDDANNELSENS OPBYGNING GDPR Masterclass er et inspirerende mix af

Som deltager får du fri adgang til alle vores

målrettede kurser, events og spændende content.

seminarer i hele 2021. På seminarerne bruger vi et par timer en formiddag eller eftermiddag,

Indholdet er sammensat med henblik på at klæde

hvor vi går tæt på aktuelle emner som

dig bedst muligt på til at varetage efterlevelse af

Risikovurderinger, Sletning eller GDPR & CRM.

GDPR bedst muligt i praksis. Endelig modtager du også gratis vores Uddannelsen kombinerer aktiv holddeltagelse

kvartalsopdateringer af publikationen ”GDPR

med konkret praksis i form af seminarer, indsigt i

Casebook” samt fysisk kopi af den årlige

Datatilsynets løbende afgørelser samt networking

udgivelse af bogen.

mellem peers. Tilmelding til uddannelsen er ikke strengt personlig, medmindre du ønsker certificering. Det betyder, at flere kollegaer kan dele et uddannelsesforløb, ligesom enkeltkurser (min. to kurser) kan tilkøbes.

GDPR Casebook’en er vildt imponerende. Der må ligge et kæmpe arbejde bag! Den er super anvendelig. Legal Counsel, international mediekoncern

4


VÆLG MELLEM DISSE MODULER På alle moduler gennemgås afgørelser fra Datatilsynet og praktiske eksempler.

1

2 Risikovurderinger og datasikkerhed

Grundlæggende GDPR •

Grundlæggende begreber.

Dataansvar og roller.

Behandlingshjemler.

Kortlægning af relevante trusler.

De registreredes rettigheder og

Praktisk model for risikovurderinger.

praktisk overholdelse heraf.

Kortlægning af datasikkerhed i praksis.

3

vurdering af datasikkerhed.

Organisering af GDPR 1 (governance).

Databehandlere, underdatabehandlere og tilsyn •

Rollerne og regelsættet

Databehandler eller dataansvarlig?

Databehandleraftaler

Tredjelandsoverførsel

Tilsyn med databehandlere og

4

Personoplysninger i HR og årshjul for drift af GDPR •

Cookies, digital markedsføring og samspillet med GDPR •

Rammerne for løbende dokumentation af ”ansvarlighed”

Praktisk overholdelse af kontrolmålene i ISO27701 og det rigtige snit af dokumentation

5

HR og personoplysninger – udvalgte emner og praksis

underdatabehandlere

6

Organisering af GDPR 2 (governance)

Professionel tilgang til IT-kontrakter og leverandørstyring

Introduktion til praktisk forståelse af

IT-kontrakters vigtigste komponenter

cookies og digital markedsføring

Aftaleformer og deres karakteristika

Praktisk overholdelse af cookiereglerne

De vigtigste klausuler og dos and don’ts

Spam-forbuddet og samtykke til direkte

Praktisk tilgang til IT-kontrakter med ”de store”

markedsføring

GDPR og anden compliance i IT-kontrakter

Brug af personoplysninger i markedsføring og CRM-systemer

5

Rammerne for risikovurderinger og


DIT UDBYTTE Du får titel af DPO, GDPR Practitioner eller enkeltfagskursist, der:

Arbejder professionelt og strategisk med GDPR-compliance

Opnår faglig og praktisk ballast, som giver gennemslagskraft til rådgivning af ledelsen og andre i organisationen

Formår at samle organisationen om fælles GDPR-målsætninger

Har styrket din professionelle GDPR-profil

Positionerer dig i krydsfeltet mellem jura og teknologi

Kan bidrage aktivt til effektivisering og automatisering af organisationens daglige GDPR-drift

DIN VIRKSOMHEDS/ORGANISATIONS UDBYTTE Din virksomhed eller organisation får en DPO, GDPR Practitioner eller enkeltfagskursist, der:

6

Opnår unik indsigt i compliance og GDPR-drift.

Leverer professionel og sikker håndtering af kravene i blandt andet GDPR.

Vejleder og rådgiver ledelsen og resten af organisationen kompetent om compliance og GDPR-drift.

Formår at gøre GDPR til en strategisk løftestang og styrkelse af organisationens konkurrenceevne

Indtager en stærk position og kan samarbejde på tværs af organisationen.


PRIMÆR UNDERVISER Martin Folke Vasehus er certificeret it-advokat og stifter af ComplyCloud ApS og CIT Advokatfirma. Martin har en fortid hos Bruun & Hjejle fra 2009-2017 og er en erfaren specialist indenfor it-ret, persondata og GDPR compliance. Martin Folke Vasehus, CEO, founder og it-advokat, ComplyCloud og CIT Advokatfirma

GÆSTEUNDERVISERE Vi kommer løbende til at invitere gæsteundervisere med på de forskellige moduler.

MERIT Beståelse af nedenstående moduler på GDPR Masterclass giver følgende lektioner, der tæller: •

Beståelse af seks moduler giver titlen af DPO ved beståelse af online eksamen og tæller som 42 lektioner af advokaters obligatoriske efteruddannelse.

Beståelse af fire moduler giver titlen af GDPR Practitioner ved beståelse af online eksamen og tæller som 28 lektioner af advokaters obligatoriske efteruddannelse.

Beståelse af et eller flere moduler tæller som 7 lektioner pr. kursus af advokaters obligatoriske efteruddannelse.

MÅLGRUPPE Du kommer fx fra Jura, Compliance, IT, Sikkerhed, HR, Marketing eller Salg.  

7


PRAKTISK INFORMATION Hvert uddannelsesforløb strækker sig over en periode på op til seks måneder, hvor der afvikles op til seks moduler à en dags varighed samt 2-3 frivillige formiddagsseminarer. Uddannelsen foregår i København på Hotel Villa ved siden af Hovedbanegården og i Vejle på Munkebjerg Hotel.

PRISER Alle priser er excl. moms

Enkeltfagskursist •

1 modul

GDPR Casebook med Datatilsynets afgørelser (kvartalsudgivelser)

GDPR Casebook med Datatilsynets afgørelser (årsudgave)

4.995 kr.

GDPR practitioner

• •

4 moduler

GDPR Casebook med Datatilsynets afgørelser (kvartalsudgivelser)

GDPR Casebook med Datatilsynets afgørelser (årsudgave)

Årlig middag med netværk

17.995 kr.

6 moduler

GDPR Casebook med Datatilsynets afgørelser (kvartalsudgivelser)

GDPR Casebook med Datatilsynets afgørelser (årsudgave)

Årlig middag med netværk

Gratis deltagelse i alle ComplyCloud seminarer i 2021

23.995 kr.

8


Tilmeld dig ComplyCloud Masterclass her Vores kurser afvikles i sikre rammer, der overholder alle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Såfremt sundhedsmyndighederne mod forventning ændrer deres anbefalinger, og vi må aflyse eller rykke kursusafviklingen, tilbyder vi tilbagebetaling af kursusafgiften.

KONTAKT Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gitte Gormsen, Uddannelsesansvarlig i ComplyCloud, gg@complycloud.com, +45 2727 0707.

Profile for ComplyCloud

GDPR Masterclass  

Bliv certificeret i GDPR-compliance, styrk din personlige profil og løft din virksomheds konkurrenceevne

GDPR Masterclass  

Bliv certificeret i GDPR-compliance, styrk din personlige profil og løft din virksomheds konkurrenceevne

Advertisement