Page 1

Lyceum Deurne - Waterbaan

Onze school

Waterbaan 159 2100 Deurne 03 292 66 70

Op het Lyceum Deurne krijg je de kans jezelf te ontwikkelen en zelf beslissingen te nemen. We verwachten van jou verantwoordelijkheid en inzet, maar we helpen je daarbij, zodat je altijd de beste resultaten behaalt. Jij staat bij ons centraal. We besteden veel aandacht aan leren leren. Dankzij studietips, contractwerk, bijwerklessen, schoolloopbaanbegeleiding, … verloopt de overgang van de lagere school naar het middelbaar zachter. Onze school heeft twee gebouwen; één in de Waterbaan voor aso- en tso-richtingen, en één in de Sint-Rochusstraat voor bso- en tso-richtingen en de zevende jaren.

infowb@lyceumdeurne.be www.lyceumdeurne.be

Lyceum Deurne - Sint Rochusstraat Sint Rochusstraat 22 2100 Deurne 03 321 02 65 infors@lyceumdeurne.be www.lyceumdeurne.be Op onze website staan links naar Twitter en Facebook.

Wij bekijken onderwijs op een andere manier.

We werken met digitale schoolborden, mp3, tablets (zoals iPods en iPads). Facebook en Twitter. Je leert zelfstandig studeren en beslissingen nemen. Het team van leerkrachten staat klaar om je te begeleiden tijdens huiswerkbegeleiding, bijwerklessen, prikkeluren, driluren, …

V.U.: Frank Noten - Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen - C 10309907

Onze troeven

Bereikbaarheid Trams 4, 9 en 24 en bussen 19, 20, 33, 242, 244, 420, 421, 422 en 423 stoppen vlakbij.

Inschrijven Op zaterdag 2 maart 2013 organiseert de school een info- en inschrijvingsdag. Je bent welkom van 12u30 tot 17u. Broers en zussen hebben voorrang.

ol, e scho beroep d d n i V of het iding e l en! p o de drom van je ir cunda

Als je minderjarig bent, breng je je ouders mee. Niet vergeten:

■ ■

rapport identiteitskaart

e .be/s erwijs d n o k lij stede

www.stedelijkonderwijs.be/secundair

0800 23019


Onze opleidingen LATIJN Je leert abstract en nauwkeurig. Je begrijpt de wereld waar we nu in leven beter dankzij de studie van de klassieke beschaving en cultuur. Je krijgt kennis van oude talen en een beter inzicht in moderne talen. Bovendien train je je geheugen.

WETENSCHAPPEN Vraag je je wel eens af hoe een duikboot werkt, waarom een spijker roest, waarom een fakir geen pijn heeft als hij op een spijkerbed ligt, wat drugs eigenlijk zijn of hoe je hersenen werken? Dan is de opleiding Wetenschappen zeker iets voor jou.

ECONOMIE

HANDEL Nederlands, Frans en Engels zijn belangrijk in deze opleiding. Je leert ze gebruiken op je job en in je dagelijks leven. Je leert dubbele boekhoudingen te registreren en informaticakantoortoepassingen gebruiken.

1e GRAAD Latijn, Moderne Wetenschappen

3 4

ASO

Latijn, Wetenschappen, Moderne Talen, Economie, Humane Wetenschappen, Wiskunde

2A

Latijn, Wetenschappen, Sociaal Technische Vorming

3 4

TSO

Handel, Boekhouden-Informatica, Sociaal-technische

2B BVL

(opties: Decor-Voeding/ Verzorging)

3 4

BSO Verzorging-Voeding

1A 1B

BOEKHOUDEN-INFORMATICA Deze opleiding bestaat uit twee onderdelen. Het algemene deel: talen en wiskunde. Het bedrijfsgerichte onderdeel: toegepaste informatica en aandacht voor zakelijke communicatie, recht en boekhouden. Het niveau van de lessen wiskunde is hoog en je werkt vaak abstract.

SOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Je verkent de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu. Je hebt zowel natuur- als sociale wetenschappen. Je leert activiteiten organiseren en maaltijden bereiden voor een groep, mondelinge presentaties geven, …

Je bestudeert de maatschappelijke realiteit, het bedrijfsleven en juridische zaken. Je bent geïnteresseerd in het economisch functioneren van de maatschappij. Je kan ordelijk werken en gegevens noteren.

VERZORGING-VOEDING

HUMANE WETENSCHAPPEN

VERZORGING

Je leert waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Je kijkt op een kritische manier naar de wereld. Je leert mondeling en schriftelijk communiceren over de dingen die je ontdekt. Talen zijn dus ook belangrijk.

Je krijgt kennis op verzorgend, pedagogisch en huishoudelijk vlak. Je werkt met jongeren en ouderen. Je houdt rekening met een aantal basisprincipes zoals ergonomie, hygiëne, veilig werken, … Dankzij de stages doe je praktijkervaring op.

MODERNE TALEN

KINDERZORG

Je kan bij ons kiezen voor Economie-Moderne Talen en Latijn-Moderne Talen. Het onderdeel moderne talen is dan vooral gericht op een diepere studie van Frans, Engels, Duits, Spaans en uiteraard Nederlands.

Je leert in dit zevende specialisatiejaar omgaan met kinderen tot twaalf jaar. Je gaat regelmatig op stage om praktijkervaring op te doen. Je kan na deze opleiding ook terecht in het hoger onderwijs.

WISKUNDE

ZORGKUNDE

Bij ons kan je kiezen voor Economie-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde. Wiskunde is een wetenschap, je leert formules en verbanden leggen

In dit zevende specialisatiejaar leer je omgaan met mensen in verschillende zorgsituaties. Je werkt in teamverband in de thuiszorg. Je kan aan de slag als thuisen bejaardenverzorger. Je doet praktijkervaring op via stages.

Je krijgt kennis van huishouding, expressie, communicatie en gezondheid. Je wordt voorbereid voor opleidingen in de verzorgende, pedagogische of huishoudelijke sector.

2e GRAAD

3e GRAAD

5 6

ASO Latijn, Wetenschappen, Moderne Talen, Economie, Humane Wetenschappen, Wiskunde

5 6

TSO Handel, Boekhouden-Informatica, Sociaal-technische Wetenschappen

3e GRAAD

5 6

7

BSO Verzorging

BSO Kinderzorg, Zorgkunde

Voorstellingsfolder Lyceum Deurne  
Voorstellingsfolder Lyceum Deurne  

Voorstellingsfolder Lyceum Deurne

Advertisement