Priročnik Življenje 55+ 2023

Page 1

in denar Izobilje

Medgeneracijski odnosi

ZA VAS ŽE 9 let

je upokojenski staž, le počasi odpirajo. Zaradi sprememb zakonodaje bo večina izpolnila pogoje za tako želeni upokojenski status šele pri 60+. No, pa saj ni treba, da se takoj, ko so izpolnjeni pogoji za upokojenski status, tja tudi prestopi ali pa vsaj ne v celoti.

V zadnjih dveh letih smo soočeni s kar šestimi spremembami ZPIZ-2, ki je bil uveljavljen 1. 1. 2013 in je pomenil že tretjo reformo sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v treh desetletjih samostojne države Slovenije. Prva reforma je bila z ZPIZ/92 s 1. 4. 1992, druga pa z ZPIZ-1 s 1. 1. 2000. V vsem tem obdobju smo bili deležni večjih ali manjših sprememb in dopolnitev reformnih zakonov, največ zadnjega ZPIZ-2, saj smo že pri sprejetem ZPIZ-2M, v proceduri pa so še trije predlogi novel. Teh parcialnih sprememb je v zadnjem obdobju že preveč in so nesistemske. Potrebno bi bilo pristopiti k celoviti reformi, ki se nam lahko obeta čez nekaj let.

V letu 2021 je bil sprejet ZPIZ-2I, ki med drugim skrajšuje prehodno obdobje dviga odmernega odstotka za moške, ki se bo sedaj končalo že leta 2023, ko bosta odmerna odstotka za ženske in moške izenačena. Za moške za 40 let pokojninske dobe znaša odmerni odstotek 61,5 v letu 2022 in 63,5 v letu 2023. Pri odločanju, kdaj v pokoj za tiste, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev, tudi to ni zanemarljivo.

Omeniti je potrebno tudi lansko novo pridobitev zavoda, to je osebni informativni pokojninski kalkulator, ki ga priporočam, saj je izračun narejen na podlagi vaših podatkov, ki so zbrani v matični evidenci zavarovancev. Zavod pa zadnja leta razvija čedalje več e-storitev in s tem je omogočeno vlaganje vlog, prejemanje odločb in pridobivanje potrebnih informacij na več načinov. Posebej priporočam storitev eVloge za VSE, ker strankam omogoča oddajo elektronskih vlog brez digitalnega potrdila.

Po upokojitvi je pomembno, da so upokojenci seznanjeni z možnostmi, ki se ponujajo, da lahko čim bolj aktivno izkoristijo svoj čas. Vsekakor je dobro vedeti čim več, da se potem lahko vsak odloči glede na svoje želje in interese. Vsi vemo, ne glede na leta življenja 55+ ali 55–, da je zdravje najpomembnejše, a večinoma premalo naredimo zanj. Temu področju je v vseh izdajah priročnika namenjeno kar precej prostora z zanimivimi in koristnimi vsebinami, vrednimi branja in upoštevanja v vsakdanjem življenju.

Po pridobitvi staža upokojenca, lahko že prej, vam priporočam revijo Vzajemnost, ki vas bo z bogato vsebino mesečno seznanjala in razveseljevala z najrazličnejšimi prispevki.

Vsem, ki boste brali ta zanimiv in koristen priročnik, in upam, da vas bo veliko, želim, da boste s pridom uporabljali informacije, ki vam jih prinaša, in jih ne boste zadržali le zase, ampak z veseljem delili tudi z drugimi.

Sodelujoči strokovnjaki

Taja Benčič Ribarič, mag. diet., Zdravstveni dom Izola, Vodja Centra za krepitev zdravja (Jedilnik za urejeno presnovo)

Marko Bizjak, Veto Group d.o.o. (Umestitev toplotne črpalke)

mag. Karmen Darvaš Fister, direktorica, Finančna hiša d.o.o. (Čustveni odmik od financ)

Karla Klander, nutricionistka, Harmonija naravnega zdravja (Jedilnik za urejeno presnovo)

prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko biologijo (Protivnetne snovi & rastlinski fenoli)

Melita Kuhar, univ. dipl. soc. ped. in dipl. soc. del., strokovnjakinja za partnerske odnose, Svetovalnica (Partnerstvo in intimnost); foto: Baltazar studio

dr. Maja Kus Ambrož, direktorica, Psihovital, psihoterapija, svetovanje in izobraževanje (Čustveni odmik od financ)

dr. Sebastjan Perko, dr. dent. med., Ustna Medicina (Dentalni turizem – le na prvi pogled ceneje)

dr. Tjaša Stepišnik Perdih, Psihosoma in Fakulteta za uporabne družbene študije (Otroci so odrasli, kaj sedaj)

Darijan Novak, Andragoški center Slovenije (Naučite se nekaj novega)

Barbara Osolnik, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije –Soča (Prvo srečanje z delovno terapijo)

Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenija in gorski reševalec (13 nasvetov za pohodništvo)

Klara Prislan, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije –Soča (Prvo srečanje z delovno terapijo)

Nina Vene, mag. inž. arhitekture (Samostojni v domači kuhinji)

mag. Kornelija Ferčak Folnovič, zakonska in družinska terapevtka, Družinski center mir (Kakovosten odnos z vnuki)

Andrej Horvat, dipl. diet., Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja (Lajšanje 4 izzivov prebave)

Katja

Joži Nastran Brank, profesorica športne vzgoje (Dnevno v gibanju)

mag. Slavka Podobnik, profesorica športne vzgoje (Dnevno v gibanju)

prof. dr. Ana Vovk, IPVO Inštitut za promocijo varstva okolja (Samooskrba za vsakogar); foto: Igor Napast, Večer

Marina Zakič, dipl. dietetik, Nutrimina (Lajšanje 4 izzivov prebave, Jedilnik za urejeno presnovo)

pred. mag. Andreja Švajger, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije –Soča (Prvo srečanje z delovno terapijo)

Jernej Lenarčič, J.L. Objekt d.o.o. (Streha – obnova ali menjava) Suzana Guček, Kronoterm d.o.o. (Umestitev toplotne črpalke)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Informativni izračun datuma upokojitve, Kdaj lahko uveljavite pravico do starostne oziroma predčasne pokojnine, Kako se izračuna višina starostne, predčasne in delne pokojnine, Izplačevanje pokojnine in dela pokojnine ter letnega dodatka, Dodatek za pomoč in postrežbo, Digitalne storitve ZPIZ)

KOLOFON:

Medij ŽIVLJENJE 55+, aktivno v zrela leta, izdaja družba Mogenas d.o.o.,

Za krajem 5, 1000 Ljubljana

Zivljenje55plus.si

Glavna in odgovorna urednica: Nika Gruden

Pisci vsebin: Maja Ceglar, Maja Ipavec, Ksenija Mlinar

Oblikovanje in prelom: David Rupčič

Fotografije: Freepik.com, Unsplash.com, Pexels.com

Tiskano v Sloveniji, 2022

Naklada: 10.000

Priročnik ŽIVLJENJE 55+, aktivno v zrela leta, je za uporabnike brezplačen.

Napake v tisku so možne. Izjave avtorjev ne odsevajo nujno stališč uredništva. Vse pravice so pridržane. Kakršnokoli razmnoževanje in fotokopiranje celote ali delov priročnika brez dovoljenja izdajatelja ni dovoljeno. Blagovne znamke, slikovno gradivo ter logotipi so last oglaševalcev.

OPOZORILO

Informacije v tem priročniku niso navodila za ravnanje in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom, zato jih pred uporabo vedno preverite pri svojem osebnem zdravniku, patronažni sestri, psihologu ali drugem strokovnjaku s posameznega področja.

Izdajatelj ne odgovarja za težave, povezane z uporabo informacij iz priročnika brez predhodne preverbe. Če imate vi ali vaš otrok kakršne koli zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom. Pred uporabo katerih koli zdravil (tudi tistih brez recepta, zelišč, čajev, prehranskih dodatkov ipd.) se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Špela Eržen, Veto Group (Umestitev toplotne črpalke) dr. Anamarija Kejžar, asistent z doktoratom, Fakulteta za socialno delo (Vaši starši in novo obdobje) Mateja Pečar, Andragoški center Slovenije (Naučite se nekaj novega) Štravs, Kronoterm d.o.o. (Umestitev toplotne črpalke)
9
9
11
TER
13
ZA
IN
15 DIGITALNE STORITVE ZPIZ 16 POVEČAJTE SVOJE UMSKE SPOSOBNOSTI NAUČITE SE NEKAJ NOVEGA 18 VITALNO TELO DNEVNO V GIBANJU 20 PARTNERSTVO IN INTMNOST 21 13 NASVETOV POHODNIŠTVA 22 JEJMO ZDRAVO IN NARAVNO LAJŠANJE 4 IZZIVOV PREBAVE 23 JEDILNIK ZA UREJENO PRESNOVO 25 PROTIVNETNE SNOVI & RASTLINSKI FENOLI 26 ŽIVLJENJE V BLAGINJI ČUSTVENI ODMIK OD FINANC 19 VZDRŽEVANJE ZDRAVJA DENTALNI TURIZEM 28 GIBLJIVOST MIŠIC IN MOBILNOST SKLEPOV 29 OBNOVA DOMA UMESTITEV TOPLOTNE ČRPALKE 30 STREHA – OBNOVA ALI MENJAVA 30 OTROCI SO ODRASLI, KAJ SEDAJ 31 KAKOVOSTEN ODNOS Z VNUKI 31 DRUŽINA IN ODNOSI SAMOOSKRBA ZA VSAKOGAR 33 ČUDOVITI IZLETI 34 PROSTI ČAS POSKRBITE ZA SVOJE STARŠE VAŠI STARŠI IN NOVO OBDOBJE 32 SAMOSTOJNI V DOMAČI KUHINJI 32
Kazalo OB KONCU ZAPOSLITVE INFORMATIVNI IZRAČUN DATUMA UPOKOJITVE
KDAJ LAHKO UVELJAVITE PRAVICO DO STAROSTNE OZIROMA PREDČASNE POKOJNINE
KAKO SE IZRAČUNA VIŠINA STAROSTNE, PREDČASNE IN DELNE POKOJNINE
IZPLAČEVANJE POKOJNINE IN DELA POKOJNINE
LETNEGA DODATKA
DODATEK
POMOČ
POSTREŽBO

Informativni izračun datuma upokojitve

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Pred odločitvijo za uveljavitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine preverite, ali za uveljavitev te pravice izpolnjujete predpisane pogoje. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) zavarovancu, ki v koledarskem letu dopolni starost 58 let, po uradni dolžnosti posreduje informacijo o datumu izpolnitve in pričakovani višini njegove predčasne oziroma starostne pokojnine.

Treba je opozoriti, da zavod pri tem izračunu (z izjemo vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta starosti) ne upošteva nekaterih drugih okoliščin, zaradi katerih se po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine lahko zniža (skrb za otroke, služenje vojaškega roka). Glede na to je zaradi ugotovitve natančnejšega datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine z upoštevanjem podlag za znižanje starostne meje in izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine smiselno, da zavarovanec to preveri sam z uporabo

novih elektronskih storitev zavoda, to sta splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator (podrobneje sta predstavljena v posebnem prispevku), ali pa z vložitvijo vloge na zavodu

Zavarovanec pa lahko že nekaj mesecev pred pričakovano izpolnitvijo pogojev za upokojitev vloži zahtevo na obrazcu Zahteva za informacijo o predvidenem datumu izpolnitve pogojev za starostno ali predčasno pokojnino in višini pokojnine. Obrazec je dostopen na spletni strani zavoda na naslovu www.zpiz.si ter na vseh zavodovih območnih enotah in izpostavah. Izpolnjen obrazec zavarovanec lahko odda po pošti, osebno na katerikoli območni enoti zavoda, če ima kvalificirano digitalno potrdilo, ga lahko odda preko sistema Moj eZPIZ, možna pa je tudi oddaja brez kvalificiranega digitalnega potrdila prek storitve eVloge za VSE.

Datum izpolnitve pogojev za starostno ali predčasno pokojnino je izračunan na podlagi razpoložljivih podatkov matične evidence zavarovancev ter na podlagi navedb in predloženih dokazil s strani zavarovanca, zato je informativne narave.

Kdaj lahko uveljavite

pravico do starostne oziroma predčasne pokojnine

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Starostna pokojnina

Pravica do starostne pokojnine je pogojena z dopolnitvijo določene starosti zavarovanca in določene dolžine pokojninske dobe, pokojninske dobe brez dokupa oziroma zavarovalne dobe. Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine so po spolu izenačeni. Moški in ženske lahko uveljavijo pravico do starostne pokojnine ob izpolnitvi pogojev:

STAROST POKOJNINSKA DOBA

60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa

65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

Starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko v določenih primerih zniža, in sicer zaradi:

• skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno; starostna meja se zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok,

OB KONCU ZAPOSLITVE - 11 -

• služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja,

• vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti,

• dela na zdravju škodljivih delovnih mestih, na katerih se je zavarovancem štela zavarovalna doba s povečanjem (t. i. beneficirana doba) ali so bili do takega štetja upravičeni, ker so delali v poklicih, ki jih zaradi narave in teže dela po dopolnitvi določene starosti ni več mogoče uspešno opravljati, in

• osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile te osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem (zavarovancem z osebnimi okoliščinami –npr. slepim ali zavarovancem z najmanj 70 odstotno telesno okvaro, ki so bili v delovnem razmerju ali obvezno zavarovani na drugi podlagi, se je vsakih 12 mesecev, prebitih v zavarovanju, štelo za 15 mesecev zavarovalne dobe). Od 1. januarja 2000 dalje so te osebe upravičene do t. i. prištete dobe (za pridobitev in odmero pravic se jim prišteje ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja).

ZPIZ-2 natančno določa pogoje za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in spodnje meje možnega znižanja te starostne meje.

V primeru skrbi za otroke in služenja obveznega vojaškega roka morate znižanje uveljaviti sami, zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem in osebnih okoliščin pa se starostna meja zniža na podlagi razpoložljivih podatkov.

Pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine izpolnjujejo tudi zavarovanci in zavarovanke, ki so dopolnili 38 let pokojninske dobe brez dokupa in se jim starostni pogoj 65 let zniža zaradi skrbi za otroke oziroma zavarovancem lahko tudi zaradi služenja obveznega vojaškega roka. Zavarovancem se lahko zniža starost zaradi skrbi za otroke pod pogojem, da so uživali nadomestilo iz naslova starševstva.

POKOJNINSKA

DOBA BREZ

DOKUPA: • obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, • obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. decembra 2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki, • obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. decembrom 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki, • dokupljena zavarovalna doba do 31. decembra 2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki, • obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, • obdobja delovnega razmerja v tujini; POKOJNINSKA DOBA: zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine;

ZAVAROVALNA DOBA: obdobje, ko je bil zavarovanec obvezno ali prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki.

Predčasna pokojnina

Zavarovanci in zavarovanke lahko uveljavijo pravico do predčasne pokojnine ob dopolnitvi 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe. Starostna meja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine se ne more znižati na nobeni od zgoraj navedenih podlag za znižanje.

Razlika med pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti in pogoji za uveljavitev pravice do predčasne pokojnine je torej v kvaliteti dopolnjene pokojninske dobe. Pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti je 40 let dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, za pridobitev pravice do predčasne pokojnine pa 40 let pokojninske dobe. To pomeni, da vsebuje tudi dokupljeno dobo po 1. 1. 2013 ali

OB KONCU ZAPOSLITVE - 12 -
CeloVit - Prehransko dopolnilo z vitamini, minerali in koencimom Q10, LEKARNA LJUBLJANA

drugo pokojninsko dobo, ki se po določbah ZPIZ-2 ne šteje v pokojninsko dobo brez dokupa.

ZAHTEVA ZA STAROSTNO ALI PREDČASNO POKOJNINO

Prehod iz statusa zaposlenega v status uživalca pokojnine se začne s tem, da delodajalec zavarovancu izda akt o prenehanju delovnega razmerja in ga odjavi iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (na obrazcu M2).

Če gre za samozaposleno osebo, mora ta opraviti izbris iz Poslovnega registra Slovenije in vložiti odjavo iz zavarovanja (prav tako na obrazcu M2). Če tak zavarovanec razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brezplačno ga lahko pridobite na upravni enoti), lahko odjavo iz zavarovanja odda tudi preko portala e-VEM. Nato zavarovanec na obrazcu Zahteva za priznanje starostne ali predčasne pokojnine (ki je na razpolago na spletni strani zavoda na naslovu www.zpiz.si, na vseh zavodovih območnih enotah in izpostavah, pa tudi na spletni strani e-uprave na naslovu http:// e-uprava.gov.si) na območni enoti ali izpostavi zavoda vloži zahtevo za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine

Zahtevo zavarovanec lahko odda po pošti, osebno na katerikoli območni enoti zavoda, če ima kvalificirano digitalno potrdilo, lahko odda elektronsko vlogo preko sistema Moj eZPIZ, ki je dostopen na zavodovi spletni strani, brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila pa lahko vlogo odda prek storitve eVloge za VSE. Izpolnjenemu

obrazcu je treba priložiti še: • delovno knjižico, morebitna druga dokazila (npr. odločbo o priznanju pokojninske dobe), • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. sklep o prenehanju delovnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci, prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje obrazec M-2), • sporazum o uveljavljanju znižanja starostne meje za otroke, če zavarovanec vlaga zahtevo za starostno pokojnino po prej veljavnem zakonu – ZPIZ-1, • potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja pravice do pokojnine (ali ga je prejel v celotnem znesku ali v sorazmernem delu oziroma ga ni prejel) in • dokazilo o morebitni zaposlitvi v tujini ali odločbo o morebitni upokojitvi v tujini.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Zavarovanec je v času pred pridobitvijo pravice do pokojnine praviloma obvezno zdravstveno zavarovan še na podlagi zaposlitve, kot samozaposlena oseba ali na drugi podlagi. Osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki postanejo uživalci pokojnine, so na tej podlagi obvezno zdravstveno zavarovane. Zavod zanje vloži prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačuje prispevke za to zavarovanje. Zahtevo za starostno ali predčasno pokojnino je priporočljivo vložiti v mesecu pred predvideno izpolnitvijo pogojev, da ob upokojitvi ne bi prišlo do prekinitve obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kako se izračuna višina starostne, predčasne in delne pokojnine

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Starostna pokojnina

IZRAČUN POKOJNINSKE OSNOVE

Starostna pokojnina se po določbah veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) odmeri od pokojninske osnove, ki se izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov zavarovanca iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za izračun se upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. Vsako leto jo določi in objavi minister, pristojen za finance. Kot leto zavarovanja se upošteva tisto leto, v katerem so bili plačani prispevki za najmanj 6 mesecev, zavarovanec pa je dopolnil najmanj 6 mesecev zavarovalne dobe; ne upoštevajo pa se osnove iz koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine.

OB KONCU ZAPOSLITVE - 13 -

ODMERA POKOJNINE

Višina starostne pokojnine je odvisna od višine pokojninske osnove in dopolnjene pokojninske dobe. Na podlagi dopolnjene pokojninske dobe je določen odstotek odmere starostne pokojnine od pokojninske osnove.

Višina odstotka se v prehodnem obdobju (ki traja do 31. decembra 2022) razlikuje glede na spol zavarovanca in znaša za ženske (in od 1. januarja 2023 dalje tudi za moške) za 15 let zavarovalne dobe 29,5 odstotka, za moške pa v letu 2022 znaša 28,5 odstotka pokojninske osnove. Ženski (in tudi moškemu od 1. januarja 2023 dalje) se za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe prišteje po 1,36 odstotka, moškemu pa v letu 2022 še po 1,32 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša 1 leto, znaša pa vsaj 6 mesecev, se za tolikšno pokojninsko dobo odmerni odstotek za ženske (in tudi za moške od 1. januarja 2023 dalje) poveča za 0,68 odstotka, za moške pa v letu 2022 za 0,66 odstotka.

Odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za ženske znaša 63,5 odstotka, za moške pa v letu 2022 znaša 61,5 odstotka, od 1. januarja 2023, ko bo odmerna lestvica za moške izenačena z odmerno lestvico za ženske, pa bo tudi za moške odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe znašal 63,5 odstotka.

ODMERA POKOJNINE OD NAJNIŽJE IN NAJVIŠJE POKOJNINSKE OSNOVE

Starostna pokojnina je odmerjena od najnižje pokojninske osnove, kadar pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve dejanske pokojninske osnove, vključno s pripadajočimi uskladitvami, ne doseže zneska pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najnižje pokojninske osnove.

Zaradi zagotavljanja večje socialne varnosti uživalcem pokojnine se v skladu z določbami ZPIZ2 od 1. januarja posameznega koledarskega leta določi višina najnižje pokojninske osnove.

Glede na načelo solidarnosti in vzajemnosti je določen tudi znesek najvišje pokojninske osnove, in sicer v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove. Od te je odmerjena starostna pokojnina zavarovancu, katerega starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od dejanske pokojninske osnove in usklajena za pripadajoče uskladitve, presega znesek pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najvišje pokojninske osnove.

Višina najnižje (in s tem tudi najvišje) pokojninske osnove se med letom spreminja v višini in rokih, v katerih se usklajujejo pokojnine.

Z novelo ZPIZ-2I je bila od 1. maja 2021 dalje na novo določena višina najnižje pokojnine in sicer v višini 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove. Najnižja pokojnina se od določitve dalje le še usklajuje tako kot pokojnine in se ne bo več na novo določala v vsakem koledarskem letu za nove upravičence. Na ta način ne bo več razlik med upravičenci do najnižje pokojnine, ki pokojnino uveljavijo v različnih koledarskih letih.

ZAGOTOVLJENA POKOJNINA

Novela ZPIZ-2C, uveljavljena 1. oktobra 2017, je zavarovancem, ki so pridobili pravico do starostne pokojnine po določbah ZPIZ-2 in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, zagotovila pokojnino v višini 500 €. Ta znesek se je spreminjal v višini in rokih, v katerih so se izvajale uskladitve pokojnin.

Z novelo ZPIZ-2I je bil znesek zagotovljene pokojnine določen na novo in je od 1. maja 2021 dalje znašal 620,00 € in se je naprej usklajeval tako kot pokojnine, tako, da po uskladitvi za 4,4 odstotka s 1. januarjem 2022 zagotovljena pokojnina znaša 653,75 €. Ta znesek pokojnine je zagotovljen tudi uživalcem starostne pokojnine po prej veljavnih predpisih, ki so dopolnili pokojninsko dobo, kot je bila po takrat veljavnem predpisu pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti.

ODLOG UVELJAVITVE PRAVICE DO STAROSTNE POKOJNINE IN UGODNEJŠE VREDNOTENJE POKOJNINSKE DOBE BREZ DOKUPA

Zavarovancu (moškemu in ženski), ki dopolni 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa in ostane vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa, toda skupaj največ 3 leta, vrednoti ugodneje. Vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa v obveznem zavarovanju, vendar največ do 3 let obveznega zavarovanja, se vrednoti na način, da se 6 mesecev pokojninske dobe brez dokupa vrednoti v višini 1,5 odstotka.

To pomeni, da je ob takšnem odlogu upokojitve 1 leto pokojninske dobe brez dokupa zavarovanca v

OB KONCU ZAPOSLITVE - 14 -

letu 2022 namesto 1,32 odstotka vredno 3 odstotke, 1 leto pokojninske dobe brez dokupa zavarovanke pa je namesto 1,36 odstotka prav tako vredno 3 odstotke, kar bo od 1. januarja 2023 dalje (od izenačitve odmerne lestvice po spolu) veljalo tudi za zavarovance.

Predčasna pokojnina

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato pa se zaradi slabše kvalitete dopolnjene pokojninske dobe (ne gre v celoti za pokojninsko dobo brez dokupa) za vsak mesec manjkajoče starosti do starosti 65 let zmanjša za 0,3 odstotka. To zmanjšanje pokojnine je trajno.

Delna pokojnina

Zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, lahko uveljavi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko.

Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa. Uveljavitev pravice do delne pokojnine zavarovancu omogoča postopen prehod v upokojenski status.

Izplačevanje pokojnine in dela pokojnine ter letnega dodatka

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Začetek izplačevanja pokojnine

• Pokojnina se uživalcu izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja.

• Osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovana, se pokojnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za 6 mesecev nazaj.

• Delna pokojnina se izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od spremembe obsega zavarovanja.

PRVO NAKAZILO POKOJNINE

Zavod upravičencu izvede prvo nakazilo pokojnine predvidoma v roku enega meseca po prejemu odločbe v Sektorju za nakazovanje pokojnin, upoštevajoč pri tem tudi datum zapadlosti pripadajočih zneskov. Sredstva bodo nakazana na bančni račun.

Zavod ob prvem nakazilu pokojnine upravičencu na naslov prebivališča posreduje obvestilo o nakazilu. Na tem obvestilu sta zapisani tudi individualna identifikacijska številka in varnostna koda PIN, ki uživalcu pokojnine omogočata dostop do podatkov o nakazanih zneskih pokojnin preko spletne strani zavoda ter integriranega telefonskega odzivnika.

Zavarovancu, ki razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, je pregled nakazanih zneskov pokojnin omogočen tudi preko storitve »Nakazila« v sistemu elektronskih storitev Moj eZPIZ. Moj eZPIZ omogoča elektronski izpis obvestila o nakazilu prejemkov. Tako si uporabnik lahko v vsakem trenutku naroči izpis obvestila o nakazilu tako za posamezno valuto nakazila kot tudi za daljše časovno obdobje.

Storitev je zelo enostavno zasnovana, saj uživalec na elektronski vlogi le izbere, za kateri mesec potrebuje obvestilo o nakazilu, vlogo elektronsko podpiše in jo odda. Sistem pripravi zaprošen odgovor in ga uporabniku posreduje v njegov varni elektronski predal Moj eZPIZ. Uporabnik si tako lahko obvestilo o nakazilu shrani na svoj računalnik oziroma ga po potrebi tudi natisne. Potrdila, izdana preko elektronske storitve, so digitalno podpisana s strani zavoda in imajo tako enako veljavo kot potrdila, ki jih zavod izdaja v papirni obliki.

Izplačevanje dela starostne pokojnine

Zavarovanci, ki so ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas in ostanejo še

OB KONCU ZAPOSLITVE - 15 -

naprej v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, so upravičeni do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine. Izplačilo jim pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Do takšnega izplačila so upravičeni do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas, vendar največ 3 leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje, po poteku 3 let pa so upravičeni do izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine.

Izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine lahko uveljavi tudi uživalec starostne pokojnine po splošnih predpisih, ki se je ali se bo obvezno vključil v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Takšnemu zavarovancu se od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi izplačuje 40 odstotkov uveljavljene starostne pokojnine, izplačilo pa mu pripada največ 3 leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine pa začasno niso upravičeni zavarovanci, ki ne delajo zaradi začasne zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju več kot 30 delovnih dni, zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov, pa tudi v primeru, ko nimajo v celoti poravnanih prispevkov za socialno varnost.

Zavarovancem, ki so že izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in ostanejo vključeni v obvezno zavarovanje za vsaj 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, se poleg delne pokojnine izplačuje tudi sorazmerni del od 40 (po 3 letih pa od 20) odstotkov starostne pokojnine. Sorazmerni del od 40 (oziroma 20) odstotkov starostne pokojnine pa se začasno ne izplačuje

v času, ko zavarovanec ne dela zaradi začasne zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju več kot 30 delovnih dni, pri zavarovancih, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov, pa tudi v primeru, ko nimajo v celoti poravnanih prispevkov za socialno varnost.

Ugotavljanje pripadajoče višine in nakazilo letnega dodatka Pri uživalcih pokojnine je znesek pripadajočega letnega dodatka odvisen od višine pokojnine. Pri ugotavljanju pripadajočega zneska letnega dodatka se poleg zneska pokojnine v mesecu izplačila letnega dodatka upošteva tudi del vdovske pokojnine, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih, znesek družinske pokojnine po drugem roditelju, poleg tega pa tudi znesek pokojnine, prejet od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Uživalcem pokojnin, ki pravico do pokojnine pridobijo v tekočem koledarskem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. V primeru, da je pravica do pokojnine pridobljena po roku izplačila letnega dodatka v tekočem koledarskem letu, se upravičencu pripadajoči sorazmerni del letnega dodatka izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine.

Pri ugotavljanju pripadajoče višine letnega dodatka se upošteva tudi znesek tuje pokojnine, ki jo prejme uživalec slovenske pokojnine. Zavod je po uradni dolžnosti dolžan pozvati uživalce, ki imajo na dan 1. januarja tekočega leta prebivališče v drugi državi, uživalce, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalce z bivanjem v Republiki Sloveniji, ki po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da sporočijo višino tuje pokojnine za mesec januar tekočega leta. Uživalci lahko višino tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju tekočega leta, sporočijo prek spletnega portala ali s priloženim obrazcem, ki ga lahko oddajo na vseh območnih enotah in izpostavah zavoda oziroma po pošti. Glede na

OB KONCU ZAPOSLITVE - 16 -
Vivomixx, EWOPHARMA

datum posredovanja zahtevanih podatkov zavodu uživalci izplačilo letnega dodatka lahko pričakujejo v mesecu juniju, septembru ali konec leta.

V letu 2022 je bil uživalcem pokojnine letni dodatek izplačan v petih različnih zneskih, odvisnih od višine pokojnine in števila mesecev dopolnjene slovenske dobe v primerjavi s celotno dopolnjeno dobo: Višina pokojnine (€) Višina letnega dodatka (€) do 570,00 450,00 od 570,01 do 680,00 310,00 od 680,01 do 805,00 250,00 od 805,01 do 970,00 200,00 nad 970,00 140,00

So pa tudi v letu 2022 uživalci, ne glede na število mesecev dopolnjene slovenske dobe, katerih seštevek pokojnin ni presegal 570,00 € in so zavodu predložili ustrezna dokazila, prejeli letni dodatek v višini 450,00 €.

Večini uživalcev pokojnin je bil letni dodatek v letu 2022 izplačan konec meseca junija, skupaj z izplačilom junijske pokojnine. Število različnih zneskov letnega dodatka in njihova višina za leto 2023 še nista znana, upoštevajoč predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 pa naj bi se letni dodatek v letu 2023 določil v petih različnih zneskih glede na višino pokojnine in naj bi bil izplačan skupaj z izplačilom junijske pokojnine.

Dodatek za pomoč in postrežbo

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč in postrežba drugega, so pod pogoji, določenimi v zakonu, upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo. Izvedensko mnenje o potrebi po pomoči in postrežbi poda izvedenski organ ZPIZ (invalidska komisija oziroma izvedenec – zdravnik posameznik). Postopek za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo se začne na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika, lahko pa ga začne tudi uživalec pokojnine.

Dodatek za pomoč in postrežbo: • upravičencev, ki jim je stalna pomoč in postrežba nujna za opravljanje vseh osnovnih

KONTAKTI

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana Telefon: 01 4745 100

E-naslov: informacije@zpiz.si Spletna stran: www.zpiz.si

Po telefonu zavod nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v poslovnem času: ponedeljek, torek in četrtek 8.00–15.00 sreda 8.00–17.00, petek 8.00–13.00

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur: ponedeljek 8.00–12.00 in 13.00–15.00 sreda 8.00–12.00 in 13.00–17.00 petek 8.00–13.00

življenjskih potreb ter slepih in nepokretnih oseb trenutno znaša 314,70 €, • upravičencev, ki jim je stalna pomoč in postrežba nujna za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter slabovidnih oseb znaša 157,35 €, • uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev (laična pomoč) in obvezno strokovno pomoč (najmanj zdravstveni tehnik) za stalno izvajanje zdravstvene nege, znaša 451,27 €.

Dodatek za pomoč in postrežbo se upravičencu ne izplačuje za obdobje, ki ga je preživel v bolnišnici ali drugem stacionarnem zavodu, in sicer za čas nad 6 mesecev takšne oskrbe. Prav tako se dodatek za pomoč in postrežbo ne izplačuje v času, ko upravičenec stalno prebiva v tujini.

Kontaktni centeri: Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod: 01 4745 901

Druge informacije o nakazilih zavoda: 01 4745 902

Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja: 01 4745 903

Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja: 01 4745 904

Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja: 01 4745 905

Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4: 01 4745 906

Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih: 01 4745 907

Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih: 01 4745 908 Pomoč pri uporabi elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ: 01 4745 909

Druge informacije: 01 4745 910

Elektronska storitev Informacije o stanju zadeve: 01 4745 999 Elektronska storitev o zadnjih nakazilih zavoda: 01 4745 998

OB KONCU ZAPOSLITVE - 17 -
Zavod

Digitalne storitve ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije si prizadevajo za sodobne, učinkovite ter strankam in okolju prijazne storitve.

ZAKAJ UPORABLJATI E-STORITVE?

Uporaba e-storitev je popolnoma varna, preprosta, hitra in brez čakalnih vrst. E-storitve lahko uporabite kjer koli in kadar koli, tudi izven uradnih ur zavoda in v udobju svojega doma. Varnost in zaupnost sta zagotovljeni z uporabo sodobnih tehnologij. Elektronske vloge imajo enako pravno veljavnost kot vloge, vložene v papirnati obliki.

UPORABO ZAVODOVIH E-STORITEV ZAVAROVANCEM IN UPOKOJENCEM OMOGOČAJO:

• storitev Moj eZPIZ,

• storitev eVloge za VSE ter

• storitev Digitalni prevzem dokumentov/ preverjanje istovetnosti prejetih dokumentov in fizičnih prepisov.

PRAVNIM OSEBAM JE NAMENJENA:

• storitev Moj BiZPIZ.

PORTAL MOJ eZPIZ – ZA FIZIČNE OSEBE

Moj eZPIZ je portal, namenjen varnemu dostopu do elektronskih storitev eZPIZ za zavarovance in upokojence. Za večino storitev je potrebna registracija z digitalnim potrdilom ali s spletno prijavo SI-PASS.

Poleg storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator, ki je podrobneje opisana v nadaljevanju prispevka, lahko uporabniki (storitve so namenjene registriranim uporabnikom) portal Moj eZPIZ uporabljajo za:

• Elektronsko izpolnjevanje in oddajo vlog –storitev eVloge omogoča izpolnjevanje in oddajo vlog s sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov in digitalnim podpisom.

• Preverjanje stanja zadeve – storitev Stanje zadeve omogoča preverjanje stanja zadeve ne glede na način oddaje vloge. Storitev je na voljo tudi z uporabo telefonskega odzivnika.

• Vpogled v podatke o nakazilih – storitev Nakazila omogoča vpogled v uporabnikove podatke o nakazilih zavoda. Storitev je na voljo tudi z uporabo telefonskega odzivnika.

• Vpogled v podatke o zavarovanju – storitev Informativna osebna evidenca uporabnikom omogoča vpogled v podatke o obdobjih zavarovanja in plačah ter nadomestilih, ki so zapisani v informacijskem sistemu zavoda in vplivajo na pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Če uporabnik ugotovi, da evidenca ni popolna, lahko z eVlogo zahteva njeno dopolnitev.

• ePredal – storitev ePredal omogoča prejemanje dokumentov, ki jih za stranko pripravi zavod, v njen elektronski predal na portalu eZPIZ, hitreje in v izvirniku. Za uporabo storitve je potrebno izpolniti in oddati ustrezno eVlogo.

STORITEV eVLOGE ZA VSE Storitev eVloge za VSE uporabnikom omogoča preprosto pripravo in oddajo elektronskih vlog tudi, če uporabnik nima digitalnega potrdila. Oddaja dokumentov preko storitev eVloge za VSE je namenjena samo fizičnim osebam

Za uporabo storitve eVloge za VSE je potrebna le mobilna telefonska številka. Uporaba elektronskega naslova ni obvezna. Mobilno telefonsko številko in elektronski naslov zavod uporabi v postopku oddaje vloge in preverjanja uporabnikove identitete. Če uporabnik pri oddaji eVloge za VSE soglaša z obdelavo njegovih podatkov za namen varnega prevzema zavodovih dokumentov, lahko dokumente prevzame tudi elektronsko.

OB KONCU ZAPOSLITVE - 18 -
Flexofytol, EWOPHARMA

O prevzemu dokumentov zavod uporabnika obvesti preko SMS sporočila in elektronske pošte, kamor mu nato posreduje napotke za elektronski prevzem dokumentov, ki jih pripravi v njegovi zadevi.

STORITEV DIGITALNI PREVZEM DOKUMENTOV / PREVERJANJE ISTOVETNOSTI

PREJETIH DOKUMENTOV IN FIZIČNIH PREPISOV

Za dostop do dokumentov v izvirno elektronski obliki se uporablja program Digitalni prevzem dokumentov / preverjanje istovetnosti prejetih dokumentov in fizičnih prepisov na spletni strani zavoda, ki uporabnikom omogoča prevzem dokumentov, ki so v izvorno elektronski obliki in preverjanje istovetnosti fizičnih prepisov prejetih dokumentov.

Telefonski elektronski storitvi

Stranke lahko preko avtomatskega telefonskega odzivnika pridobijo tudi nekatere informacije brez čakanja na prostega svetovalca. Informacije, ki se posredujejo povsem avtomatizirano, predstavljajo osebne podatke, zato se lahko posredujejo zgolj ob predhodni identifikaciji stranke.

Ob klicu na številko 01 4745 999 lahko stranka pridobi osnovne informacije o stanju vloge v postopku reševanja. Ob klicu se identificira z vnosom EMŠO ali 7-mestne identifikacijske številke dosjeja.

Ob klicu na številko 01 4745 998 pa lahko pridobi informacije o nakazilih zavoda. Ob klicu se prav tako identificira z vnosom 7-mestne identifikacijske številke dosjeja in varnostne PIN kode, ki sta zapisani na prvem obvestilu o nakazilu dajatve.

SPLOŠNI IN OSEBNI INFORMATIVNI

POKOJNINSKI KALKULATOR

S storitvijo elektronski splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator lahko izvedete hiter in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine po veljavnem zakonu ter predvidene višine pokojnine.

Splošni informativni pokojninski kalkulator

Osnovne informacije o predvidenem datumu izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in pričakovani višini pokojnine lahko pridobite z uporabo storitve Splošni informativni pokojninski kalkulator.

Za uporabo te storitve registracija v informacijskem sistemu zavoda ni potrebna. Vnos vseh osebnih podatkov v storitvi je ročen, zato lahko informativni izračun s Splošnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem izvede kdorkoli v lastnem imenu ali za koga drugega.

Osebni informativni pokojninski kalkulator

Za uporabo storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator, ki je dostopna na portalu Moj eZPIZ, mora oseba, ki želi uporabiti to elektronsko storitev, predhodno izvesti registracijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma spletno prijavo SI-PASS, saj ta informativni izračun temelji na osebnih podatkih osebe, ki izračun izvaja, zbranih v matični evidenci zavarovancev, ki jo vodi zavod.

Izračun z osebnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko izvedejo osebe, ki so ali so bile vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji in niso uživalke starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, dela, delne ali sorazmernega dela pokojnine. Izračun lahko vsak uporabnik storitve izvede le v lastnem imenu. Izvedba informativnega izračuna z osebnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem za druge osebe, na primer na podlagi pooblastila, ni mogoča. V informativnem izračunu, ki ga oseba izvede z uporabo storitve Osebni informativni pokojninski kalkulator, je upoštevano znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine zaradi vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Druge okoliščine, ki lahko vplivajo na znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma povečanje odstotka odmere pokojnine in jih lahko oseba uveljavi le sama, to so skrb za otroke v prvem letu njihove starosti ter služenje obveznega vojaškega roka, v izračunu niso upoštevane.

Zato je v storitvi mogoče izvesti simulacijo informativnega izračuna, v kateri je omogočen vnos teh okoliščin. V simulaciji informativnega izračuna je, poleg prej navedenih okoliščin, mogoče vnesti tudi podatke o tuji zavarovalni dobi ter podatke o morebitnem zavarovanju v prihodnosti ter ocenjenih oziroma pričakovanih ali načrtovanih neto povprečnih mesečnih zneskih osnov v prihodnosti.

OB KONCU ZAPOSLITVE - 19 -

Naučite se nekaj novega

Darijan Novak, Andragoški center Slovenije Mateja Pečar, Andragoški center Slovenije

Izkoristite vsak dan za učenje in treniranje vaših možganov. V najširšem smislu ima učenje dokazan pozitiven vpliv na posameznika. Izboljšuje kakovost življenja , kar vpliva na zdravje.

Po opažanjih Andragoškega centra

Slovenije odrasli najpogosteje obiskujejo izobraževanja računalništva in tujih jezikov, sledijo jim fotografija in ples.

Kaj vas je vedno zanimalo

Izberite dejavnosti, ki ste si jih vedno želeli osvojiti. Naj bo to znanje tujega jezika, naprednejše uporabe računalnika, izdelave zeliščnih mil ali čajev, ali da bi se naučili plesati, slikati, fotografirati.

Vzpostavite vaše notranje ravnovesje. Ste v službi ali doma veliko sedeli, zdaj izberite raje dejavnosti v naravi, nordijsko hojo, vrtnarjenje,

poznavanje zelišč. Če ste opravljali predvsem fizična dela, zaposlite vaše možgane. To je odlična priložnost za sodelovanje z novo skupino ljudi, s katerimi lahko stkete nova prijateljstva. V današnjem povezanem svetu vam bo poznavanje informacijsko komunikacijske tehnologije in tujih jezikov hitro prišlo prav – na potovanjih, pri nakupih, varnosti na spletu, upravljanju s financami, prometu (navigacija).

Več kot vrnitev v šolske klopi Odrasli se učijo hitreje, pomembnejša jim je dinamičnost učenja in so tudi zelo ustvarjalni. V zrelih letih se vključite v aktivnosti, ki potekajo v manjših skupinah, v katerih se veliko pogovarja, razpravlja in posledično povezuje z drugimi člani skupine, hkrati se tako širijo obzorja. Skupno učenje in sodelovanje v učnih skupinah morda skriva večjo korist kot znanje samo. Veliko dela temelji na sodelovanju

POVEČAJTE SVOJE UMSKE SPOSOBNOSTI - 20 -

in poslušanju Pogost pristop mentorjev in animatorjev je tak, da sedijo s člani skupine v krogu in med razlago spodbujajo pogovor. Svoje nasvete in poslovne ali življenjske izkušnje lahko predajate mladim in postanete njihov mentor Pogosto se v mentorskih odnosih izkaže, da gre za dragocen dvosmeren odnos.

O PRIDOBIVANJU NOVIH ZNANJ SE POZANIMAJTE PRI ORGANIZACIJAH, KOT SO:

• Andragoški center Slovenije (ACS),

• Portal Kam po znanje: https://kampoznanje.si,

• Cene Štupar – CILJ,

• Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO), Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani (UTŽO Ljubljana),

• Slovenska filantropija,

• Dnevni centri aktivnosti (DCA),

• Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije,

• Zveza ljudskih univerz Slovenije (razporejene po vseh državi), ki ponujajo kopico programov in dejavnosti brezplačno ali po dostopnih cenah,

• Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSSlovenije).

Čustveni odmik od financ

mag. Karmen Darvaš Fister, direktorica, Finančna hiša d.o.o. dr. Maja Kus Ambrož, direktorica, Psihovital, psihoterapija, svetovanje in izobraževanje

Kaj lahko naredite, da boste s spremembo še vseeno živeli polno življenje. Prilagodite življenjski slog, kaj lahko pogrešite in vseeno kakovostno živite. Slednje je subjektivna ocena posameznika v skladu z njegovim sistemom vrednot.

Ko boste prenehali z delom in boste začeli prejemati nov prihodek, prilagodite navade, želje in potrebe. Navade organizirajte z načrtovanjem življenjskih potrebščin, stroškov in aktivnosti ter potovanj. Nakupovanja se ne lotevajte čustveno in impulzivno, saj takrat nakupimo več izdelkov, kot jih dejansko potrebujemo. V trgovino hodite z nakupovalnim seznamom in po obedu. Upoštevate popuste in kupujete v času znižanj in akcij. Vendar preračunajte, ali so paketi izdelkov dva za enega, ali tri za dva, resnično ugodnejši, od enega izdelka.

Vsaka sprememba v psihološkem smislu sproži različne občutke. Če spremembo predvidevamo, se že vnaprej nanjo pripravimo. Če se dohodki znižajo, se po navadi tudi kupujejo cenejše stvari, privoščijo cenejše počitnice, cenejša oblačila. Kar je na začetku lahko zelo težko, saj smo navajeni na določen standard. Še pred vstopom v pokoj nekaj mesecev poskusite živeti z vsoto, ki jo boste prejeli po končani delovni dobi. Če ste sami ravno na prehodu in vašemu partnerju še manjka nekaj let, preizkus naredite z bodočima dohodkoma obeh.

Priprava na nov prihodek

To je obdobje, ko ste že dosegli vrhove v karieri, ko ste preskrbeli otroke in ko naj bi imeli ponovno čas zase, za partnerja, za skupne hobije, potovanja. Vendar moramo tudi v tretjem življenjskem obdobju nameniti pozornost denarju in varčevanju, o čemer bi bilo sicer smiselno razmišljati že v času polne delovne vneme, v obdobju do 50 let. Že sedaj k temu spodbujate vaše otroke. Najenostavnejše je s pomočjo finančnega svetovalca oblikovati vizijo za prihodnost in se lotiti premišljenega varčevanja (preko direktne bremenitve).

Z varčevanjem naj tudi vaši otroci začnejo čim prej, da varčujejo dolgo obdobje, 30 ali več let. Obrestno obrestni račun namreč na dolgo dobo dela čudeže in le na dolgo dobo lahko z nizkimi zneski ustvarite lepo premoženje za zrela leta.

V primeru, da ste se v času delovne dobe dodatno zadolževali, preračunajte, kdaj se obdobje odplačevanja posojila izteče. Dolgove skušajte odplačati pred upokojitvijo. Če to ne gre, rezervirajte del financ tako, da boste v prvi vrsti vsak mesec odplačali del dolga, nato pa denar razporejali na ostale potrebe. Pri odplačevanju dolgov se ne zanašajte na svoje otroke. Otroci imajo svoj proračun za vzdrževanje svoje družine.

- 21 -
ŽIVLJENJE V BLAGINJI
Termalni park, BIOTERME (foto: Bojan)

Finančna pismenost v zreli dobi

Razlikujete med potrebami in željami. Razmislite, koliko prihodka boste potrebovali za vašo oskrbo čez 20–30 let. Nad svojimi prihodki in odhodki imejte reden mesečni pregled in vsako trimesečje ali polletje raziščite, kako bi ga lahko izboljšali. Z vašim partnerjem skupaj zastavita finančni načrt, opredelite porabo prihodkov za življenjske stroške in višino (manjšega) odstotka, ki bi ga lahko prihranili. Če imata različne poglede na razporeditev, lahko finance dodatno razdelita po področjih.

ZASTAVITE SI JASNE FINANČNE CILJE:

1. Vzpostavitev varnostne rezerve za nepričakovane stroške (vsaj 6 mesecev vaših rednih stroškov).

2. Za večje nakupe preračunajte, koliko bi morali privarčevati (če še nimate privarčevanih sredstev).

3. Preverite različne ponudnike in jih zamenjajte, če odkrijete ugodnejše ponudbe, preverjajte konkurenčnost in vaše obstoječe naročnine (ali jih vedno potrebujete, katero ja in katero ne) ali jih prestrukturirajte z upokojenskim popustom.

Dnevno v gibanju

Joži Nastran Brank, profesorica športne vzgoje mag. Slavka Podobnik, profesorica športne vzgoje

Telesna aktivnost v zreli dobi naj vključuje 4 različne oblike vadbe.

1. VADBA ZA VZDRŽLJIVOST

Za izboljšanje in ohranjanje srčno-žilnih funkcij in vzdržljivosti so potrebne aerobne aktivnosti zmerne intenzivnosti. To so aktivnosti, pri katerih se vam poveča srčni utrip, postanete zadihani in povzročijo občutek toplote. Izberite aktivnosti, ki nimajo velikih obremenitev na sklepe, kot so hoja (nordijska), hitra hoja, kolesarjenje, plavanje in ples, tisti že bolje pripravljeni lahko brez težav tudi tečete.

2. VADBA ZA RAVNOTEŽJE

Obrestovale se vam bodo vaje za ravnotežje, ki zajemajo aktivnosti za izboljšanje mišične moči, koordinacije in gibljivosti. Te prispevajo k razvoju in ohranjanju motoričnih sposobnosti. Izvajajte različne telesne položaje na manjši oporni površini, gibanja z različnimi spremembami težišča in smeri

gibanja, gibanja z zaprtimi očmi, vse vaje pa se lahko kombinirajo tudi z utežmi.

3. VADBA ZA MOČ

Vadba za moč neposredno vpliva na ohranjanje mišične mase in kostne gostote. Za krepitev mišic redno izvajajte različne programe vadbe za moč z lastno težo ali s prostimi utežmi. Izberite takšne uteži, da z njimi kakovostno naredite 4, 8, 12 ali 16 ponovitev. Priporočamo skupinske vadbe, kot so visoko intenzivne intervalne vadbe in različne funkcionalne treninge, lahko se odločite za vadbo v fitnesu (po predhodni obrazložitvi vaj trenerja).

4. VADBA ZA GIBLJIVOST

V zrelih letih ne pozabite tudi na gibljivost, ki je ključnega pomena za boljšo vitalnost naših teles. V ta namen izvajajte statične metode raztezanja, pri katerih zadržite razteg 15-30 sekund, ali se začnete oz. se vključite v vodene vadbe joge in pilatesa.

12 nasvetov za začetek

Začnite s hojo. Uporabljajte stopnice namesto dvigal. Po opravkih se odpravite s kolesom. Preizkusite različne vodene vadbe in skupine, da najdete sebi primerno. Telesno aktivnost izvajajte v družbi prijatelja. Pozanimajte se o pravilni izvedbi vaj in se pri začetnih korakih posvetujte s strokovnjakom. Zadajte si redno delo na telesni aktivnost. Intenzivnost postopno stopnjujte. Stopnjo telesne aktivnosti prilagajajte trenutnemu počutju in telesni pripravljenosti. Pred vadbo se ogrejte, po zaključku pa naredite tudi nekaj razteznih vaj. Če se pojavijo bolečine, prenehajte z aktivnostjo. Zavedajte se, da je za opazen napredek v vadbi potreben čas.

VITALNO TELO - 22 -
Pernaton gel 125ml, za ogrevanje pred in regeneracijo po športu, ORBICO, d.o.o.

Partnerstvo in intimnost

Melita Kuhar, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in diplomirana socialna delavka, strokovnjakinja za partnerske odnose, Svetovalnica

Intimnost je stvar dogovora, skozi primerno in spoštljivo komunikacijo dosežete dogovor, ki bo za oba sprejemljiv.

Pogovarjajta se iskreno in direktno o tem kaj bi lahko izboljšala. Naučita se predelati sram, tabuje in predsodke ter jih preiti. Pomembna sta vidva in ker sta različni bitji, je važno, da se medsebojno usklajujeta, dogovarjata in iščeta kompromise o intimnosti (kaj komu ustreza in si želi, česa ne mara, kaj je neprijetno – kdaj in zakaj). Poiščita ustrezne spolne pripomočke, skupaj jih uporabita, igrajta se eden z drugim, raziskujta svoji telesi, še vedno sta polna energije in strasti. Govorica telesa in spolnost sta obliki zaupanja in dejstvo je, da se marsikateri problem lažje razreši, ko smo spolno potešeni. Priznajmo si, da smo spolna bitja, tudi dame, v najboljših letih, ko si lahko dovolimo brezskrbno uživati v spolnosti.

Kar smo v življenju doživeli, se odraža v našem čustvovanju, psihičnem in duševnem stanju oziroma zdravju ter videzu telesa. Če smo poprej mnoga leta kakovostno skrbeli za svoje zdravje na vseh nivojih, bili spolno aktivni in živeli v ljubečih odnosih, posledično ni večjih sprememb na področju libida. Priznajte si, da ste polni pozitivnega naboja in želje po telesni in čustveni bližini. Ozavestite, da z delom na sebi in partnerskem odnosu lahko pridete do točke, ko si partnerja ponovno želite. Opogumite se in naredite prvi korak, približajte se partnerju in mu prišepnite, da si ga neizmerno želite. Premagajte svoje zamere, predsodke in ego, predajte se intimnosti z vsem srcem.

Več kot se ljubimo, bolj se želimo ljubiti. začaran krog, nosi darove skupnega druženja, zabave, sprostitve in smeha. Naredite si romantičen ritual, vzemite si vajin skupni čas, skupaj si oglejta romantičen film ali film za odrasle (brez zardevanja ali sramu je lahko priročen uvod v intimno igranje). Polna sta življenjskih izkušenj, zato si dajta možnost da se ponovno vzljubita, morda na nekoliko drugačen način.

- 23 -
C M Y CM MY CY CMY K Pernaton pohodnika - zivljenje 55 87x255+ 3 mm_print.pdf 1 13/10/2022

13 nasvetov za pohodništvo

1. Izberite svojim izkušnjam in fizični kondiciji primerno turo. Želje naj ne bodo »visoko leteče«. Držite se načela postopnosti – od lažjega k težjemu, od krajšega k daljšemu.

2. Priprava na turo je ključna. Preverite ali je na poti planinska koča (in njen odpiralni čas), ali boste lahko dobili hrano in pijačo ter se hkrati pozanimajte pri oskrbniku o stanju na poti.

3. V gore se podajte zdravi.

4. Bodite iskreni in odgovorni do svojega telesa. Če imate zdravstvene težave to upoštevajte pri načrtovanju izleta (dolžina, zahtevnost).

5. Pred odhodom obvestite najbližje o vaši poti ter se po poti v domovih vpisujte v knjige.

6. Izbirajte varna mesta za počitek, kjer ni nevarnosti zdrsa, padajočega kamenja, snežnih plazov in niso izpostavljena soncu.

7. Pred sončnim sevanjem se zavarujte s kremo visokega faktorja, pokrivalom in sončnimi očali.

8. Na planinskih poteh, ki so izpostavljene možnosti padajočega kamenja ali trka z glavo v

skalo, si obvezno nadenite čelado. Uporabljajte jo tudi pri vzponih in sestopih na poteh po meliščih. Na zahtevnih in zelo zahtevnih poteh uporabljajte samovarovanje s pomočjo plezalnega pasu in varovalnega kompleta.

9. Če zaradi nepredvidene ovire (poledeneli deli, strgana jeklenica, podor) ture ni mogoče varno nadaljevati, se pravočasno obrnite.

10. Pazite, da vam ni prevroče. Uporabljate aktivno perilo (ki odvaja pot na zunanjo stran; bombaž ga slabo odvaja) in oblačila, narejena iz sodobnih materialov, ki se prilegajo telesu, saj se boste s tem izognili možnosti, da se kje zapnete in zmanjšate tveganje za padec.

11. Ob nenadnem poslabšanju vremena si čim prej poiščite zavetje v planinski koči ali bivaku. Če to ni mogoče, sestopite z izpostavljenih grebenov. Ture ne nadaljujete.

12. Skupina naj ostane skupaj do konca izleta.

13. Med turo alkohol nima kaj iskati. Lahko naredite primerjavo z vožnjo avtomobila.

VITALNO TELO - 24 -
Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenija in gorski reševalec
2022 10 LL Viva oglas 180x125 KRIVULJE PRESS.indd 1 25/10/2022 17:51

Lajšanje 4 izzivov prebave

Andrej Horvat, dipl. diet., Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Marina Zakič, dipl. dietetik, Nutrimina

Če se soočate s katerokoli prebavno težavo nekaj časa vodite prehranski dnevnik ter stanje prebave in nato poglejte, katera živila bi lahko bila problematična. Velikokrat lahko težava ni v živilih, temveč v hitrosti hranjenja in prevelikih porcijah, ali neustrezno sestavljenih obrokih.

Težak občutek v želodcu Če po jedi pogosto čutite težak občutek v želodcu, so vzroki lahko različni in med seboj povezani, ali tudi ne. Razlikovanje se pojavi že pri opisovanju z besedami »težak občutek v želodcu«, nekateri tako opisujejo stanje napihnjenosti, drugi bolečino

lahko gre za še nediagnosticirana zdravstvena stanja kot so: gastritis, gastroezofagealna refluksna bolezen, hiatalna hernija ipd. Ob dalj časa trajajočih težavah se obrnite na zdravnika.

Zaprtje ali obstipcija

Ena najpogostejših prebavnih težav je kronično zaprtje, katerega strokovnjaki definirajo, kadar odvajamo manj kot 3x na teden. Znaki zaprtja so lahko tudi oteženo, neredno ali boleče odvajanje majhnih količin suhega in trdega blata ter napenjanje. Vzroki za pojav zaprtja so navadno kombinacija: neredne in enolične prehrane, slaba hidracija, torej nezadosten vnos vode ali druge nesladkane tekočine, prenizek vnos prehranskih vlaknin, ki jih najdemo v zelenjavi, sadju in polnovrednih žitih, pogosto poseganje po sladkarijah (npr. čokoladi), dolgotrajno sedenje oziroma premalo gibanja, odlašanje z defekacijo, intolenrance na živila, določene bolezni (npr. diabetes), ter tudi nekatera zdravila.

JEJMO ZDRAVO IN NARAVNO - 25 -

Napihnjenost

Neprijetna napihnjenost največkrat ni zdravstveno ogrožajoča težava. Vzrok za napihnjenost so odvečni plini v prebavnem traktu, ki so lahko posledica prevelikega zaužitja zraka ali razgradnje živil v debelem črevesju, predvsem ogljikovih hidratov, ki jih prebavljajo in razgrajujejo bakterije, ki ob tem proizvajajo pline. Lahko pa je produkt neravnovesja črevesnih bakterij, prehranskih intoleranc, hormonskih nihanj, pretiranega vnosa vlaknin ipd. Količina plinov je lahko tudi normalna, a je posameznik bolj dovzeten za občutenje črevesne motilitete (gibljivosti), lahko je svoje dodal tudi stres.

Pomagate si tako, da jeste počasi in vsak grižljaj dobro prežvečite. Izognete se pitju gaziranih pijač, kajenju in žvečenju žvečilnih gumijev. Pozorni bodite, kako na vašo napihnjenost vplivajo živila kot so: fižol in druge stročnice, zelje, ohrovt, brokoli, beluši, čebula ipd. Če vam povzročajo težave, vnos

zmanjšajte. Izogibajte se tudi pretirano mastnim jedem, alkoholu in kofeinu. V zrelejših letih se zaradi primanjkovanja encima laktaze, ki razgrajuje mlečni sladkor laktozo, izločite mleko in mlečne izdelke in uporabite izdelke z malo ali brez laktoze.

Zgaga

Hrana potuje skozi usta v požiralnik in nato v želodec. V njem je vedno nekaj kisle vsebine, vendar spodnji del požiralnika, ki je običajno zaprt, preprečuje, da bi želodčna vsebina zatekla v požiralnik. Po zaužitju hrane se spodnji del požiralnika sprosti in zalogaj hrane preide v želodec. Pri nekaterih ljudeh traja sprostitev spodnjega dela požiralnika pri hranjenju dalj časa ali se pojavi celo brez predhodnega požiranja. To je običajno vzrok za obilno vračanje želodčne vsebine v požiralnik. Kadar je kisla želodčna vsebina dalj časa v stiku s sluznico požiralnika, jo poškoduje. To daje pekoč občutek, povzroči bolečino v požiralniku, zgornjem delu trebuha ali celo bolečino za prsnico. Včasih se temu občutku pridruži še kiselkast okus, to bolečino imenujemo zgaga.

Iz prehrane izločite živila in jedi, ki spodbujajo izločanje želodčne kisline in/ali dražijo sluznico. Osnovna prehrana, ki temelji na vsebnosti mleka in mlečnih izdelkov lahko nekaterim povzroča težave. V tem primeru poskusite iz prehrane za nekaj dni izločiti mleko in mlečne izdelke in opazovati simptomatiko. Med akutno bolečino omejite vnos citrusov, grobe surove zelenjave, oreščkov, svežih pekovskih izdelkov ipd. V primeru zgage se po obroku ne uležete, temveč počivate z vsaj 30 % privzdignjenim vzglavnikom.

JEJMO ZDRAVO IN NARAVNO - 26 -

Jedilnik za urejeno presnovo

Taja Benčič Ribarič, mag. diet., Zdravstveni dom Izola, Vodja Centra za krepitev zdravja Karla Klander, nutricionistka, Harmonija naravnega zdravja Marina Zakič, dipl. dietetik, Nutrimina

VLAKNINE: V vsakodnevno prehrano redno vključujte živila bogata s prehranskimi vlakninami, kot so sadje, zelenjava, polnovredna oz. polnozrnata žita in žitni izdelki, stročnice, semena in oreščki. Vlaknine pomagajo, da naša prebava poteka tako, kot je treba. Če jih ne zaužijete dovolj je to lahko razlog slabšega odvajanja. Na dan bi jih morala odrasla oseba zaužiti vsaj 30 g. Uživajte surovo in kuhano sadje in zelenjavo. Predvsem slednja je tista, na katero pogosto pozabimo. Na dan bi bilo treba zaužiti skupno okoli 5 porcij zelenjave in sadja, od tega več zelenjave. Sadje, kot so suhe slive, fige,

našega črevesja. Pripomorejo lahko k našemu vsesplošnemu zdravju in dobremu počutju, predvsem v prebavilih. Vsakodnevno zaužijte tudi živila, ki veljajo za bogata s prebiotiki in probiotiki, kot so na primer fermentirani mlečni izdelki (probiotični jogurt, kefir, kislo mleko, pinjenec idr.), kislo zelje in kisla repa.

TEKOČINA: Blagodejen vpliv na vaše celotno telo, ne le prebavo, ima tekočina. Vsak dan jo popijte 1,5–2 litra, razporejeno čez ves dan. Prednost dajte vodi, nesladkanemu čaju in limonadi. Pripravite si slivov kompot ali kašo. Zaužijete lahko tudi tekočine z dodatkom magnezija, saj magnezij sprošča mišice, vključujoč tiste v črevesju.

SADJE IN ZELENJAVA BOGATA Z VODO: Sadje in zelenjava, ki vam nudita obilje vode, vlaknin, ključne elektrolite in dobrodejne enacime, sodelujeta pri preprečevanju napihnjenosti v trebuhu in

JEJMO ZDRAVO IN NARAVNO - 27 -

zaprtju. Redno uživajte zelenolistno zelenjavo, artičoke, koromač, zeleno, melone, jagodičevje in fermentirano zelenjavo.

POLNOVREDNA ŽIVILA: Več vlaknin vsebujejo polnovredna žita kot so razne kaše, ovseni kosmiči, kruhi iz polnovrednih mok, polnozrnate testenine. Izogibajte se hrani, ki dlje časa ostaja v prebavilih in lahko privede do težav. To so industrijsko predelana in rafinirana živila; izognite se preveliki količini uporabe izdelkov iz bele moke, pekovski izdelki in sladkarijam ter mastni hrani. V zrelih letih je omejitev omenjenih vrst hrane še toliko bolj pomembna, saj jo osebe v zrelejši dobi slabše prebavljajo.

GIBANJE: Dobrodošlo bo vsako gibanje oziroma povečana aktivnost, za vsaj 30 minut na dan, kjer posameznik prilagodi vrsto aktivnosti in intenziteto

le te svojim zmožnostim. Že sprehod lahko naredi veliko. Ko gibate telo, pospešujete vašo presnovo, s tem pa se lažje giblje tudi črevo.

NE ODLAŠAJTE Z OBISKOM TOALETE: Torej če čutite potrebo po defekaciji je smiselno, da poiščete najbližjo toaleto. Dlje kot čakate, bolj se blato trdi. Na toaleti si lahko pomagate s pručko, na katero dvignete noge in tako anatomsko olajšate potek odvajanja.

DIHANJE: Poskrbite za pravilno dihanje, saj tako v telesu sprostite napetosti, blokade in se počutite bolje. Presnovi pomagajte tudi med jedjo. Jejte počasi in vsak grižljaj prežvečite. Prebavne težave so lahko tudi posledica odvečnih plinov v prebavnem traktu, do katerih pride zaradi prevelikega zaužitja zraka med grižljaji.

Protivnetne snovi & rastlinski fenoli

prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Katedra za farmacevtsko biologijo Številni rastlinski fenoli (aromatska organska spojina) imajo protivnetno delovanje, lahko se uporabijo za zdravljenje in preprečevanje mnogih bolezni, od vnetnih črevesnih bolezni, sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, pa vse do bolezni sklepov in kožnih težav. Fenolne spojine so sestavine rastlin, ki imajo raziskano lahko pozitiven vpliv na zdravje, zaradi svojih antioksidativnih lastnosti. Vnetje v telesu ne predstavlja vedno najslabšega scenarija, ampak je lahko tudi odziv telesa, da zaustavi morebitne okužbe in razvoj patogenih organizmov. Ne glede na to ali gre za akutna ali kronična vnetja, je treba najprej razumeti, iz kje izhajajo, šele nato se jih lahko ustrezno naslovi.

Izdelki z naravnimi snovmi Zanimanje za izdelke iz naravnih rastlin je vse večje. Uradna in ljudska medicina sta pri izboru primernih naravnih snovi previdne, zato bodite tudi sami vedoželjni in se o ponujenih ali priporočenih izdelkih posvetujte s strokovnjaki. Sami težko presojamo, katera prehranska dopolnila so dobra in katera ne. Tista, ki so na voljo v lekarnah so podvržena določeni presoji s strani strokovnjakov. Kurkuma je edina začimba z dobro raziskanimi protivnetnimi snovmi, še posebej v zvezi s težavami v sklepih. Obstaja še nekaj rastlin s protivnetnimi snovmi, ampak je njihova raziskanost še veliko manjša. Temu primerno te rastline še niso dobile prioritete za presojo pri obeh evropskih agencijah – Evropska agencija za varno hrano (EFSA) in Evropska agencija za zdravila (EMA), pojasni prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.

Kurkuma in raziskane snovi Čeprav sta kurkuma in glavna biološko aktivna snov v njej – kurkumin – že dolgo predmet raziskovanja, so prav v zadnjih letih raziskave še bolj intenzivne. Že od leta 1970 naprej so raziskovalci objavljali povprečno po 4 raziskave letno, leta 2010 jih je bilo že 40 in v letu 2019 že 400. Tak interes izvira predvsem iz obetavnih rezultatov pri zdravljenju

JEJMO ZDRAVO IN NARAVNO - 28 -
Flexofytol, EWOPHARMA

kronične bolezni osteoartritisa (vneti oz. otrdeli sklepi), pri kateri konvencionalne terapije še niso optimalne. Kurkuma kot začimba je zmleta korenina te rastline. Kot vsaka korenina vsebuje veliko škroba, vlaknin, mineralov, itd., ter nekaj eteričnih olj, ki dajejo kurkumi aromo. Kurkumina, ki nas zanima zaradi učinkov na zdravje, je po navadi manj kot 2 %. Poleg tega kurkumin sam po sebi oz. vzet s hrano zelo slabo prehaja iz prebavil v kri (pravimo, da ima nizko biološko uporabnost). V nekaterih primerih v kri preide le 1 % zaužitega kurkumina. Nekateri proizvajalci prehranskih dopolnil pripravijo koncentrirane izvlečke iz kurkume, ki jim z različnimi tehnološkimi postopki povečajo biološko uporabnost.

Mnenje uradne in ljudske medicine o kurkuminu

Če kot kriterij priznanja s strani uradne medicine vzamemo tiste rastline, ki jih je EMA uvrstila na seznam zdravil z dobro uveljavljeno medicinsko uporabo, jih je okoli 30 (npr. ameriški slamnik, šentjanževka, divji kostanj, krhlika, bršljan, vrbova skorja, baldrijan), pove Kreft.

Daleč največ je v korenini kurkume rumene antioksidativne snovi, imenovane kurkumin. Nekaj je še drugih podobnih snovi (npr. demetoksikurkumin). Obe evropski agenciji sta se presoji o kurkumi spretno izognili. EFSA z argumentom, da so pristojni le za presojo vplivov rastlin na zdrave ljudi, kurkuma pa je v raziskavah pokazala svoje učinke pri ljudeh z različnimi boleznimi sklepov. EMA oz. njen odbor za zdravila rastlinskega izvora ugotavlja, da so pri

večini raziskav uporabljali prečiščen kurkumin, kar ni več zdravilna rastlina v ožjem pomenu besede, torej ni v njihovi pristojnosti.

Izvleček iz vej bele jelke

Na Fakulteti za farmacijo so opravili testiranja različnih dreves, predvsem iglavcev, različne dele dreves, npr. lubje, grče in različne dele vej, in prišli do izvlečka iz vej bele jelke (Abies alba). V raziskavi uporabljajo le veje dreves, ki so posekana zaradi potreb lesne industrije, ki vej ne potrebuje. Za ekstrakcijo uporabljajo izključno vročo vodo in nobenih organskih topil, tako da ni bremena za okolje, hkrati v izvlečku ni ostankov organskih topil. Izvleček so kemijsko in farmakološko raziskali, nato pa so s kliničnimi raziskavami ugotavljali še učinke. V lesu bele jelke je skupek spojin (lignani – velika skupina nizkomolekularnih polifenolov, nahajajo se v rastlinah (v semenih, zelenjavi in celih zrnih)), v katerem lignanu so pozitivni učinki pa še ugotavljajo. Fenoli lignanskega tipa, so redkejši in ustrezno majhni, zato prehajajo iz prebavil v kri in naprej v celice, ter hkrati vstopajo skozi celične membrane, saj so ustrezno vodotopni. Klinične raziskave so naredili na več terapevtskih področjih. V začetnih raziskavah so ugotovili, da izvleček bele jelke znižuje krvni sladkor pri sladkornih bolnikih, ščiti srce in ožilje, izboljšuje strukturo in izgled kože ter pospešuje regeneracijo pri športnikih. Na podlagi kemijske strukture in poznavanja mehanizmov delovanja so ugotovili še nekaj drugih učinkov, kjer načrtujejo klinične študije: imunostimulativno delovanje, urejanje krvnih lipidov in druge. Vsekakor je izvleček še v fazi raziskovanja, pove Kreft.

JEJMO ZDRAVO IN NARAVNO - 29 -

Dentalni turizem – le na prvi pogled ceneje

Na slovenskem trgu so se močno zasidrali ponudniki zobozdravstvenih storitev iz tujine. Stranke privabljajo s privlačno ceno, v njihovi ponudi pa ni veliko govora o celostni skrbi za zdravje celotnih ust. Kasneje se pogosto izkaže, da nizke cene podajajo rešitve slabše kakovosti. Popravilo zob je dolgoročna naložba, ki za celovite rešitve zahteva sistematičen načrt obravnave.

Izbira kakovostnega ponudnika

V obzir pri izbiri strokovnjakov, ki jim zaupate zobozdravstvene storitve, vzemite kakovost opravljanja dela in nadaljnje dolgoročne podpore pri vzrževanju ustnega zdravja. Pomemben je pristop in vodenje skozi postopek, tako jasne ovire kot tiste, ki se pokažejo tekom obravnave. Osrednji namen naj bo ustrezna pot do cilja –ustno zdravje. Pri izbiri strokovnjakov upoštevajte: • ali so zasnovali vašemu trenutnemu stanju prilagojen celosten načrt, s premišljenimi koraki od začetka do konca, • koliko časa so vam namenili, • ali je jamstvo, ki vam ga obljubljajo dolgoročno, • ali so vas povprašali o vaši vsakodnevni higieni zob in medzobnih prostorov.

Celostna diagnostika in načrt

Ob prvem obisku zobnega centra, zobozdravnik težko prepozna vse in prave potrebe posameznika. To je eden izmed ključnih izzivov dentalnega turizma. Z enim ali le nekaj obiski zobozdravnik ne utegne ugotoviti, kaj je za vas dejansko najboljše. Če ste center obiskali zaradi ene zalivke ali čiščenja zobnega kamna, to še ne bi smel biti izziv.

Pri obsežnejši obravnavi je treba skrbno preučiti 4 področja ustnega zdravja, ki tvorijo celostno zobozdravstvo: obzobna tkiva (biološka), krone in korenine zob (biomehansko), ugriz (funkcionalno) in estetsko področje.

Za kompleksne rešitve je prvi korak diagnostika. Z njo zobozdravnik pridobi vpogled v vse ključne podatke za oskrbo, za kar pa je potreben čas. Diagnostika vključuje: • 2D in/ali 3D rentgensko slikanje (CBCT –

računalniška tomografija, pri kateri izhajajo žarki v obliki stožčastega snopa), • fotografiranje nasmeha in obraza, • osnovni pregled ust, • poglobljen pregled ust in ugriza z izdelavo študijskih modelov.

Po opravljenih vseh korakih diagnostike v zasebnem zobozdravstvu sledi priprava predračuna.

Iz časovnega vidika je pomemben še en pogled, in sicer izhaja iz biološke zahteve organizma, ki se ne sme porušiti, za kar pa je potreben čas tako za celjenje kot za prilagoditev

S postopnim zdravljenjem, ki zahteva tudi več kot 20 obiskov, se lahko izognete hitrim rešitvam, ob katerih so pogosto spregledane težave. Nagle rešitve, ki se kasneje izkažejo, da so bile izvedene nekritično, zahtevajo zapletena popravila, kompromise in dolgotrajno oskrbo, kar pa lahko vaš morebitni začetni prihranek popolnoma izniči. Kakovostnih storitev, ki izpolnjujejo vse standarde in zahteve stroke, ni moč izvesti v kratkem roku in hkrati še poceni. Vprašajte se, od kod izhajajo nižje cene storitev. Materiali niso cenejši, saj je evropski trg enoten, zato tudi cene na bližnjih tujih trgih ne morejo biti toliko nižje. Vsaka dejavnost ima tudi stroške. Torej nižja cena izhaja iz vidika cene storitve. Na ponujeno nižjo ceno vplivajo manjša vlaganja v izobraževanja, tehnologijo, znanstvene raziskave in tudi plače zaposlenih.

Navdušena in primerno oskrbljena oseba

Lahko ste sicer zadovoljni s hitro in cenovno ugodno terapijo ali obravnavo. Vendar je za ustno zdravje ključna tudi obravnava simptomov, ki se morda še ne kažejo takoj po obravnavi ali se še »skrivajo« pod novimi zobmi. Čakalne dobe in pretekle slabe izkušnje z zobozdravniki, ki izhajajo morda še iz vaše mladosti, le naslovite, vendar ne na račun kakovostne obravnave in izvedbe.

VZDRŽEVANJE ZDRAVJA - 30 -

Prvo srečanje z delovno terapijo

Barbara Osolnik, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča pred. mag. Andreja Švajger, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča Klara Prislan, dipl. del. ter., Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča Delovna terapija je široka stroka, ki osebam z različnimi zdravstvenimi izzivi pomaga, da živijo kakovostno življenje. V terapiji se poskušajo oddaljiti od same diagnoze in posameznikom svetujejo prilagoditve ali pripomočke (npr. opornice, hodulje), glede na individualno stanje. Osredotočajo se na vsakodnevne dejavnosti, ki jih posameznik kljub zdravstvenemu stanju, še vedno želi izvajati. Programa terapije ne oblikuje terapevt sam, ampak je ves čas v ospredju posameznik, delovni terapevt pa ima ključno vlogo pri ozaveščanju o zanj primernejših načinih izvedbe posameznih dejavnosti oz. aktivnosti.

Na primer, če je posamezniku pomembno, da sam speče potico in različne vrste piškotov, se delovni terapevt vključi v proces obravnave s svojimi »orodji« in se z njim (ki ima npr. bolečino v križu, bolečine v rokah) pogovori o smotrnejšem načinu izvedbe te aktivnosti:

• Ali lahko namesto dveh potic, letos speče eno potico – kakšne ima navade?

• Ali lahko kakšen del procesa poenostavi z uporabo pripomočkov (npr. stroj za mešanje, gnetenje) – prilagajanje?

• Ali lahko kdo od domačih pri čem pomaga –pomoč/delegiranje?

• Ali si lahko med delom vzame premor –prekinjanje aktivnosti – in vmes naredi nekaj

razteznih vaj – aktivni premor?

• Če mora speči tudi piškote, ali lahko to stori čez par dni – načrtovanje? Mogoče lahko letos potico speče, piškote pa kupi?

Pri ljudeh, na primer s kroničnimi bolečinami, je ključno, da si odmerijo količino dejavnosti, ki jih bodo izvedli v enem dnevu, da načrtujejo. Na »dober dan« naj ne pretiravajo z obveznostmi, ker temu »dobremu dnevu«, lahko sledi »slabši dan«, ko potrebujejo več počitka. V »slabših dneh« je običajno tudi spanje manj kakovostno, kar vpliva na slabšo regeneracijo. Po koncu terapije je najpomembnejše, da se naučene tehnike in strategije nadaljujejo v vsakdanjem življenju, saj bodo le s spremembo načina izvajanja dejavnosti, s pomočjo in premori, obvladali svoje zdravstveno stanje in živeli kakovostnejše. Vključite v vsakdan redno telesno aktivnost. V času, ki ga preživite doma oz. izven delovnih obveznosti, naj vam ostane dovolj energije za redno gibanje. Redna hoja je enostavna in vsem dostopna aktivnost. Izvajajte še druge aktivnosti (skupinske vadbe, hoja v hribe, kolesarjenje …), vendar v obsegu, ki ne slabša vašega zdravstvenega stanja. Enoznačnega recepta ni, vsak posameznik je na različni stopnji zmogljivosti, kondicije, moči in pomembno je, da se ne primerjate z drugimi, ampak, da prisluhnete sebi in svojemu telesu.

VZDRŽEVANJE ZDRAVJA - 31 -
VI – DA Studio d.o.o. Celovška 280 Ljubljana tel.: 01 256 74 74, 040 331 820 info@vidastudio.si In še več na: www.vidastudio.si Nudimo vam: • Delovno terapijo po poškodbah roke (koncesija za celo Slovenijo) • Izdelavo opornic po meri (koncesija za celo Slovenijo) • Terapija brazgotin (naravne, negovalne in terapevtske kreme Cosmerba, silikonski obliži za brazgotine) • Zdravstveno svetovanje • Ekološko kozmetiko s certifikatom – Setare • SoonenMoor – učinkoviti izdelki iz šote in zelišč

Umestitev toplotne črpalke

Suzana Guček in Katja Štravs, Kronoterm d.o.o. Marko Bizjak in Špela Eržen, Veto Group d.o.o.

Toplotnim črpalkam (TČ) se pripisuje velika poraba električne energije, a za delovanje izkoriščajo brezplačne obnovljive vire. Le neznaten delež električne energije je potreben za obratovanje, stroški ogrevanja pa so tako v primerjavi z drugimi energenti izredno nizki. Ob predpostavki, da je TČ ustrezno dimenzionirana glede na kvadraturo in toplotne potrebe stavbe.

SODOBNEJŠI VIDEZ, KI SE ZLIJE Z OKOLICO

Izberite TČ, ki se poda arhitekturi doma. Lahko jo obdate z vegetacijo na primerni razdalji, da omogoča pretok zraka. Priporočamo, da izbiro mesta določi strokovnjak. Zunanja enota se postavi na utrjeno podlago ali na pred pripravljen betonski ali kovinski podstavek, ki ga lahko zagotovi proizvajalec TČ.

NA HRUP VPLIVA ODBOJ ZVOKA

Na zunanji enoti sta vira hrupa ventilator in kompresor, kar lahko zamejite s čim krajšo razdaljo med njima. Najprimernejši model je odvisen od načina ogrevanja; talno, radiatorsko ali kombinirano ogrevanje, ali je to primarni ali sekundarni vir

ogrevanja, ter ali boste S TČ tudi hladili prostore. Prilagoditev dimenzij na velikost doma je nujna, da se električni grelci na vklapljajo po nepotrebnem. Pri izbiri samomontaže izgubite možnost garancije, saj naprava ni bila vgrajena s strani pooblaščenega serviserja; izgubite tudi možnost pridobitve subvencije. Postavitev v kot, preblizu objekta ali druge ovire (pod balkon, ob stebre ali škarpe in predelne stene) lahko zvok TČ še ojača. Pri TČ zrak-voda je priporočljivo, da je temelj TČ ločen od temelja hiše. Vibracije se lahko širijo tudi pri montaži na konzole ali postavitvi na streho objekta, zato takšna vgradnja ni najbolj priporočljiva. Notranja enota je načeloma tiha. Bodite pa pozorni pri prenovah ogrevalnega sistema, saj bi lahko stare kovinske cevi zvok prenašale v stanovanje. Premišljena izbira namestitve omogoča tudi hiter dostop serviserjem. Z rednimi servisi vzdržujete delovanje TČ. Priporočljivi so vsako leto oz. vsaj na dve leti. Investitorji, ki imajo pomisleke glede glasnosti, izberejo TČ brez zunanje enote. Tovrstna TČ zrak–voda je z zunanjim zrakom povezana s kanalskim sistemom za odvod in dovod zraka.

Streha – obnova ali menjava

Jernej Lenarčič, J.L. Objekt d.o.o. Če se opečna kritina lušči, če je betonska kritina porozna, če so strešniki polomljeni ali stojijo postrani, so lahko letve pod kritino strohnele. Lahko je opeka stara, krhka in postaja oprhla –lahko se v roki lomi, drobi. Obstoječa opečna kritina je navadno najmanj problematična, tudi če se lušči, še vedno ne prepušča vode, razen če je oprhla. Betonska, in vlakocementna pa lahko postane skozi leta porozna, skoznjo pa začne pronicati voda. Pri pločevinasti kritini je treba preveriti, če je na spojih deformirana ali poškodovana, saj lahko na teh mestih začne korodiraditi (oksidirati, rjaveti) in kasneje puščati. Strešnik lahko pušča, ker je počen, ali se je v zobu strešnika nabral mulj. V stiku levega in desnega strešnika se nabere mulj. Voda na takšnih stikih kapilarno zateka.

Ostrešje starejše od 20 let, je verjetno poškodovano s strani insektov ali gliv. Spremembe na lesu se začnejo že takoj ko je les posekan, nanj vplivajo

način poseka, skladiščenje, glive in insekti, katerih hrana je, ali pa je zatočišče za jajčeca. Pri skladiščenju so nanj lahko prišli insekti iz drugega okuženega lesa ali pa zlegli jajčeca. Ko je les prišel do točke, da so ga vgradili v ostrešje, je bil lahko že poškodovan (razen, če je bil prej ustrezno tretiran z zaščitnimi premazi). Na tem mestu ni rešitve, prej ali slej pride do »napada«, saj je les naraven. Sanacije ostrešja zaradi napada insektov se praviloma ne izvaja.

KDAJ PRIDOBITI GRADBENO DOVOLJENJE

Obnova, če ne posegate v nosilno konstrukcijo, v velikost in obliko strehe ter menjate le strešno kritino, ne zahteva gradbenega dovoljenja. Pri spremembah oblike (npr. frčade, naklon, dvig strehe, oblika strehe, novo ostrešje, strešni balkoni, strešna okna – če z njihovo velikostjo posegate v nosilne elemente) preverite prostorske akte občine, pridobite nasvet strokovnja in gradbeno dovoljenje.

OBNOVA DOMA - 32 -

Otroci so odrasli, kaj sedaj

Otrok svoje starše vedno potrebuje, starejši kot je, manj je ta podpora fizična in bolj postaja čustvena – da so starši dostopni in odzivni.

Pristna družinska dinamika

Pristnejšo povezanost z odraslimi otroki boste dosegli z zavestnim predelovanjem občutkov, ki se vam ob tem porajajo. Vaše hrepenenje po bližini in občutek, da jih pogrešate, je povsem normalen. Če občutite krivdo za pretekle stvari, to komunicirajte z otroki – takrat ste naredili, kot ste najbolje znali.

Naredite prvi korak. Brez očitkov jim povejte, kaj od njih pričakujete, da boste skupaj vzpostavili ravnotežje v novi družinski dinamiki. Če si želite več obiskov, to povejte, ponudite pomoč ali predlagajte družinski ritual. Bodite odprti za njihove predloge.

Samostojni otroci

Samostojen odrasel otrok je odraz zdravega družinskega sistema. V takšnih družinah se otroci sami odkrito odločajo o svojih želenih življenjskih poteh. Vedoželjnost staršev, ki čutijo, da se otroci odmikajo od njih ali da jim nič več ne povedo in zaupajo, vodi do nesoglasij. V vsakem odnosu se

na eni strani pojavlja težnja po samostojnosti (po svobodi, neodvisnosti) in na drugi strani težnja po povezanosti (skrbi, občutku pripadnosti).

Naslavljanje konfliktov Med odraslimi otroki in starši je pomembno postavljanje meja, na obeh straneh. Sami zastavite jasne meje in k temu spodbudite tudi vaše otroke tako glede zasebnosti kot vključevanja in pomoči na različnih področjih (npr. kariera, finance, odnosi z vnuki, življenjski stili ter medsebojna pomoč). Ko meje niso upoštevane, je treba o tem iskreno na glas spregovoriti. S svojimi odraslimi otroki ravnajte kot z odraslimi osebami. To vključuje tudi opuščanje mladostniških vzdevkov in drugih neprimernih vzorcev komuniciranja, kot npr. ukazovanje ali sprejemanje odločitev namesto njih.

TRDNOST PARTNERSKEGA ODNOSA

Odhod otrok, predvsem zadnjega otroka, od doma postavi vprašanje, kako povezana sta starša v partnerskem odnosu. Obdobje odraslih otrok tako od staršev zahteva, da prevrednotita njuno sobivanje, se obrneta drug k drugemu in vsak k sebi.

Kakovosten odnos z vnuki

Zgradite trdno vez

Kakovosten odnos in močna vez nista samoumevna. Gradi se z zanimanjem za otroka, z izražanjem pozornosti, ljubezni, s prisotnostjo ob otroku in skupnimi doživetji, igranjem, postavljanjem mej, pa tudi z odnosom, ki ga imate do svojih odraslih otrok in do njihovih partnerjev. Že majhni otroci veliko razumejo, prepoznajo iskrenost in sprejemanje, začutijo ljubezen in spoštovanje, sproščenost, a tudi vsiljivost, nesprejemanje, napetosti in trenja.

Vnukom ste vzorniki

Vzgojna ravnanja so velikokrat rezultat vzorcev iz primarne družine in tudi izkušenj, ki smo jih doživeli, se naučili. Zato v družinah srečamo drugačne načine vzgoje, komunikacije, ki vodijo tudi v nesoglasja, čeprav vsi člani družine želijo

dobro. Stari starši lahko dobronamerno ravnajo tako kot mislijo in verjamejo, da je dobro za vnuke, odraslim otrokom, pa se to ne bo zdelo najbolje ali celo nesprejemljivo. Npr. stari starši bi vnuku kupili več igrač, starši pa bi otroka radi naučili nenavezanosti na materialne stvari.

Postavite meje

Izjemnega pomena je, kakšna sporočila (verbalna in neverbalna) predajate. Za vaše vnuke pri vas lahko veljajo spremenjena pravila. Vendar se o tem najprej posvetujte z vašimi otroci. Pomembno je namreč, da otrok vidi, da ste vi in njihovi starši v istem timu in sodelujete in da imajo otroci tudi pri vas meje. Vzgoja otrok mora biti v rokah staršev, vi pa ste lahko pomembna opora in pomoč pri vzgoji in vzdrževanju pravil, ki jih postavijo starši.

DRUŽINA IN ODNOSI - 33 -
dr. Tjaša Stepišnik Perdih, Psihosoma in Fakulteta za uporabne družbene študije mag. Kornelija Ferčak Folnovič, zakonska in družinska terapevtka, Družinski center mir

Vaši starši in novo obdobje

dr. Anamarija Kejžar, asistent z doktoratom, Fakulteta za socialno delo

Starši ostanejo starši za vse življenje, le vloge v odnosih se spremenijo. V ospredje prihaja podpora, čeprav so vaši starši včasih lahko svojeglavi. Enako pomembna ostaja potreba po stikih in bližini.

Umirjen potek dneva

Vsak opravek pomeni večje prilagajanje – obisk zdravnika, frizerja ali prireditve vzame več časa, kot desetletje nazaj. Četudi si vaši straši ne želijo priznati, pomoč potrebujejo, tudi pri vsakodnevnih opravilih. Težje se je soočiti s spremembami, ki lahko nastanejo zaradi bolezni, ko nastopijo tudi osebnostne spremembe, pozabljanje imen in vlog, očitki, sčasoma vse večja odvisnost od vaše pomoči.

Poslušajte želje staršev

Pogovorite se skupaj (starši, vsi bratje in sestre) in naredite konkretni načrt. Odkrito spregovorite tudi o finančnih sredstvih. Pravilno je, da v čim večji meri upoštevate želje vaših staršev.

• Ali je potrebno prilagoditi stanovanje?

• Ali bodo starši bivali pri vas?

• Kako izpeljati dan, ko bo treba nuditi več pomoči?

• Kdo bo vam v pomoč, če bo potrebno?

• Kakšno mnenje imajo o bivanju v domu za starejše ali oskrbovanem stanovanju?

Spremembe po korakih

Pri skrbi za starše naj ne prevaga skrb za osnovna vsakodnevna opravila, napram kakovostnemu druženju ob zabavnih aktivnostih. Če sami ne zmorete opraviti vseh opravil zanje, in hkrati skrbeti za svoje obveznosti in interese, odnose s partnerjem, vašimi otroci, se pogovorite o dodatni pomoči. Starši jo lahko pozitivno sprejmejo ali jo zavračajo, ali pa jo odvračajo. Pojasnite jim, da sami potrebujete pomoč in da boste tačas tudi vi prišli in se družili z njimi. Tako boste imeli več od skupnega druženja, medtem ko bo nekdo drug počistil stanovanje ali pripravil obrok. Dajte staršem priložnosti, da se spoznajo z novostmi, novimi osebami v njihovem življenju. Postopoma se bodo z njimi spoznali in se odprli. Enako velja za pripomočke, kot so pripomočki za hojo, sluh, vid, nošenje sos gumba ali prilagoditev stanovanjskih pogojev.

Samostojni v domači kuhinji

Nina Vene, mag. inž. arhitekture

Pri prilagoditvi bivalnega okolja imejte v mislih mobilnost, dostopnost, ergonomijo prostora, nenasičenost z opremo, dobro osvetljenost – tako naravno kot umetno, komunikacijsko opremljenost.

V prenovi upoštevajte navade in želje vaših staršev, prilagoditve pa naj gredo v smeri lajšanja življenja. Obrnite se na arhitekta, da zadostite upoštevanju gradbenih lastnosti hiše ali stanovanja.

• Poenostavite delovni proces. Naj bo dovolj prehoda med kuhinjskimi elementi (da se oseba lahko skloni, počepne, se srečata dve osebi).

• Pod delom pulta lahko odstranite omarice. Tu lahko umestite stol (z nastavljivo višino in zavoro) za delo v sedečem položaju.

• Primernejša je indukcija ali steklokeramična plošča, s samodejnim časovnim izklopom

• Pri kuhanju naj bodo ročaji posod in ponev obrnjeni proti središču kuhalne plošče, da se ne zatikate vanje.

• Stenske viseče omarice namestite ustrezno nizko, da se stvari naložene na delovni površini pri stegovanju ne potegne po nesreči s pulta.

• Stropna luč ne zagotavlja zadostne osvetlitve, zato umestite osvetlitvene elemente nad delovno površino. Če pod omarico ni direktne osvetlitve, se dela senca na delovno površino.

• Predmeti za dnevno uporabo naj bodo zloženi na najbolj priročni polici. Namesto polic pod pultom umestite nizke predale (tako vam ni treba zamenjati pohištva in lahko v obstoječe omarice dodate izvlečne police ali predale).

• Omarice z drsnimi vrati so preventiva pred udarci zaradi pozabljenih odprtih vratih.

• Armature preverite tako, da skušate vodni tok uravnavati s stisnjeno pestjo, da vidite odboj.

POSKRBITE ZA SVOJE STARŠE - 34 -
Viri: Železnik, Barbara, Richard Sendi in Boštjan Kerbler. 2020. Stanovanje v starosti – prilagoditve bivalnegaokolja za kakovostno bivanje. Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, Ljubljana. Urbaniizziv – publikacije, predogled. Grdiša, Rok in PavelKoltaj. 2014. »Majhni posegi za velike učinke«. ZDUS zloženka. Ogulin, Alenka. 2018. Prilagoditve stanovanj za starejše ljudi. Kakovostna starost: Revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 21 (1).

Viri: www.zazdravje.net, www.socialneinovacije.si, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (video: Ekosistemske rešitve v samooskrbi), Knjižnica Šmarje pri Jelšah (video: Učni poligon za samooskrbo Dole).

Samooskrba za vsakogar

prof. ddr. Ana Vovk, IPVO Inštitut za promocijo varstva okolja Ključno je, da človeško telo zaužije vsaj nekaj nujnih mineralno rudninskih snovi, ki jih rastline pridobijo iz zemlje. Vsak naj bi zaužil vsaj del naravne hrane. Ta del si sami pridelajmo, naj bo to peteršilj, paradižnik, solata, kumare. Takšna zelenjava nam daje, kar potrebujemo za popolno notranje delovanje.

VSAKA ZEMLJA JE RODOVITNA

Ko govorimo o zemlji mislimo tudi na živa bitja v njej, humus, vodo in zrak. Če jo s težko mehanizacijo povozimo in nanjo posujemo neprimerne snovi, bo postala mrtva snov, ker iz nje izbijemo kisik.

ZASTIRKI & ZAPOREDJA PLASTI

Zemlja mora biti vedno pokrita (plazeče rastline, slama, seno), da jo zunanji vplivi ne izsušujejo ali poškodujejo njene strukture. Izbirajte takšne zastrike, ki ne vpijejo vode, kot sta miskantus in slama. Slednja je povoščena, tako kaplje enostavno spolzijo do zemlje, kar se pri plasti sena ali pokošene trave ne zgodi, saj vodo vpijejo.

GOMILE, VISOKE GREDE IN GREDE POGAČA

Na glinasti zemlji lahko v gomilastih gredah gojimo rastline preko celotnega leta. Gre za vertikalni način pridelave, na zbitih tleh, ki so premokra ali presuha, izprana ali onesnažena. Zemlja je v vsakem letnem času rahla in vsebuje precej organskih snovi ter sledi mivke, ki se jo uporablja zato, da glinasto prst rahljamo, kar omogoča enostavnejšo pridelavo.

Za visoke grede velja prepričanje, da je z njimi manj dela. Ponekod pa so tudi najustreznejša rešitev. Če je na območju trda ali zbita zemlja, ni druge možnosti, ker je prekopavanje takšne zemlje oteženo. Leseni okvir naj bo sestavljen iz hrasta, kostanja ali akacije, višina poljubna. Pomembne so izolacijske rešitve, da temperatura ne bi neposredno vplivala na zemljo, nihanja za rastline namreč niso ugodna. Zato je za lesenim okvirjem, notranji okvir iz lesenih krajnikov, ki služijo kot izolator.

Sestava gomile in visoke grede:

1. grobi organski material (dihanje) – veje, 2. v sredini zadrževalni matiral (vode) – listje, volna, karton, 3. rodovitna zemlja, ki jo lahko naprej še izboljšujemo (npr. s pomočjo mivke razdrobimo).

Značilnost grede pogače je v tem, da je narejena tako, da plasti samo nalagamo. Na površino položimo plasti za zastiranje, brez da bi prej prekopavali. Listje je lahko uporabljeno kot sestavni del. Ko poberemo poljščine, čez gredo naložimo listje; in tako do saditve ali setve nalagamo plasti, zgornja je vedno kompost, do spomladi je zemlja pripravljena. Nalagamo organske snovi, ne prekapamo zemlje, čeprav je spodaj morda težja. Na gredi dobro uspevajo rastline, ki potrebujejo veliko vode (kumare, buče, paradižnik, paprika, jajčevci), lahko pa gojimo tudi druge rastline.

PROIZVODI ZA VRT IN DOM

PROSTI ČAS - 35 -
www.vetisa.si
NJIVA d.o.o., Ložnica pri Žalcu 45, SI-3310 Žalec, telefon.: 00 386 (0)3 710 3200

Še več uporabnih nasvetov na spletu

Življenje 55plus.si aktivno v zrela leta

Skenirajte QR kodo, ki vas popelje na portal

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.