Page 1

Vaše cesta ke zdravé a čisté vodě 1


Obsah Obsah ................................................................................................................................................................. 2 Základní informace o ionizátorech vody ........................................................................................................... 3 Chanson náhradní filtr PJ 6000 .......................................................................................................................... 9 Preventivní upozornění ............................................................................................................................ 10 - 11 Plán správné instalace ..................................................................................................................................... 12 Návod k instalaci....................................................................................................................................... 13 - 14 Vnější část přístroje ......................................................................................................................................... 15 Dotykový panel přístroje ................................................................................................................................. 16 LCD displej ....................................................................................................................................................... 17 Návod k použití ......................................................................................................................................... 18 - 20 Upozornění ...................................................................................................................................................... 22 Kdy vyměnit filtr ....................................................................................................................................... 23 - 24 Doplňky ............................................................................................................................................................ 25 Nápověda při závadách ................................................................................................................................... 27 Co dělat při potížích ......................................................................................................................................... 28 Specifikace ....................................................................................................................................................... 29 Doplňky a příslušenství .................................................................................................................................... 30

2


Základní informace o ionizátorech vody Nabízíme nejkvalitnější značku ionizátorů na světě - značku Chanson®. Momentálně si můžete vybrat z několika typů. Všechny námi nabízené modely ionizátorů Chanson jsou nejmodernější a řízené mikroprocesorem. Při vývoji ionizátorů Chanson® Živá Voda bylo základním požadavkem, aby jeho obsluha i instalace byla jednoduchá, proto naše ionizátory Miracle Max® jsou jako jediné na trhu v češtině. Zvládne to tedy opravdu každý!

Ionizátory značky Chanson doporučují i lékaři. „ Ionizátor Miracle Max je vynikajicí, mohu vřele doporučit.“ MUDr. Jana Kombercová, poliklinika Modřany, Praha 4, soukromá praktická lékařka „Živou vodu používám již mnoho let a přístroj Miracle Max splňuje vysoké nároky při prevenci a uzdravování nejzávažnějších onemocnění.“ Jaroslav Zajíček, server www.zdravi-az.cz

Princip ionizátoru Základní funkcí ionizátoru živé vody je rozdělení vody do elektrolytických forem: zásaditá (alkalická) voda kyselá (acidická) voda Ionizace vody není nic jiného než její převedení do nejjednodušší životní formy. Díky nabitým elektronům ji proměňujeme v alkalickou živou vodu. Každý ionizátor má platinou potažené titanové elektrody a elektrolytická komora je rozdělena keramickou příčkou, která odděluje kladně a záporně nabitou vodu. Ionizátory, přístroje na živou vodu, jsou dnes známy také jako elektrolytická vodní zařízení, přístroje na ionizaci vody nebo přístroje na výrobu alkalické vody. Také se jim říká přístroje na ozónovou vodu. Ionizátor stačí připojit na vodovodní kohoutek, zapojit do elektrické zásuvky a ihned si můžete sami a levně vyrobit kvalitní živou vodu. Voda nejprve projde předběžnou filtrací, nanofiltrem PJ-6000. Přečištěná voda potom vstupuje do elektrolytického procesu v elektrodové lázni, kde se ionty rozdělí do dvou směrů: na zásadité a kyselé. Vápník, hořčík, sodík, draslík a další minerály se dostanou na záporně nabitou (alkalickou) stranu elektrolýzy. Kyselina sírová a síra putují na kladně nabitou (kyselou) stranu. Díky většímu počtu vodíkových iontů (H+) vzniká kyselá voda.

3


U vody tekoucí z kohoutku se molekuly vody obvykle spojují do shluků po 12-18. Při elektrolytickém procesu se vodíkové můstky mezi molekulami vody částečně uvolňují a vytvářejí menší shluky o 5-6 molekulách. Současně se pod vlivem elektrického napětí přesouvají ionty Ca2+, Mg2+, K+ a další kladně nabité ionty k zápornému pólu a naopak Cl-, SO42-, NO3- NO2- a další záporné ionty putují ke kladnému pólu.

Ionty vody se při elektrolýze chovají takto: 2 H2O => 2 H2+ O2 2 H2O => H3O+ + OHKatoda: 2 H3O+ + 2e- => H2 + 2 H2O Anoda: 4 OH- => 2e- + O2 + 2 H2O Kladně nabité ionty jsou přitahovány zápornou elektrodou a vytvářejí „redukovanou vodu“, v níž se koncentrují dostupné alkalické minerály ze zdrojové vody, například vápník, hořčík nebo draslík. Tato čistá,

4


zdravá alkalická voda s malými shluky molekul se pouští hlavním nerezovým výtokem a používá se k pití a vaření. Záporně nabité ionty jsou přitahovány anodou a vzniká „oxidovaná voda“, v níž se koncentrují kyselé minerály, jako jsou dusičnany, sulfidy, chloridy a fluoridy ze zdrojové vody. Tuto ionizovanou kyselou vodu lze používat k mnoha užitkovým účelům. Není-li využitá, odteče do odpadu. Filtry ionizátoru nejprve zachytí veškeré nebezpečné znečišťující látky pomocí vestavěného filtru (PJ-6000), který odstraňuje například chlór, trihalometan, fenoly, usazeniny, zápach a organický odpad. Potom prochází filtrovaná voda do elektrolytické komory (značka Chanson používá platinou potahované titanové „destičky“ - elektrody). Mezi elektrodami se vytváří slabé elektrické napětí, které ionizuje, čili dělí molekuly vody (H2O) na dva ionty, záporný hydroxylový ion (OH-) a kladný vodíkový ion (H+). Voda se pak rozdělí na dva proudy – alkalickou vodu (s ionty OH-) a kyselou vodu (s množstvím iontů H+). K pití používáme alkalickou vodu bohatou na ionty OH-, která je silným antioxidantem. Kyselou vodu používáme externě k omývání pokožky, k léčbě, k zalévání a k úklidu. Díky tomuto procesu zůstávají zdravé a užitečné minerály v alkalické vodě, kterou konzumujeme, zatímco nezdravé minerály, jako například fluoridy, se odplaví do kyselé vody. Záporně nabitá elektroda (alkalická, zásaditá) vytváří velké množství elektronů (e-) pronikajících do vody, kterou pijeme, zatímco elektrony (e-), které produkuje kladně nabitá elektroda (kyselá), jsou přitahovány jejím kladným nábojem. Kyselá voda proto na rozdíl od alkalické vody žádné elektrony (e-) neobsahuje. Elektrony jsou také rozhodující pro získání vyššího záporného ORP alkalické vody.

Výhody ionizátorů vody Alkalická živá ionizovaná voda pomáhá neutralizovat kyseliny v těle, což je podle mnohých odborníků klíčem k prevenci onemocnění a ke zlepšení zdravotního stavu Alkalická živá voda funguje jako silný antioxidant vyhledávající volné radikály a tím pomáhá chránit před chorobami, chronickými onemocněními a zlepšuje zdravotní stav Velikost shluků molekul živé vody je menší, což umožňuje maximální vstřebávání vody a hydrataci organismu a zároveň zrychluje metabolismus, což Vám napomáhá udržet si mládí a zdraví Minerály obsažené v alkalické živé vodě jsou mnohem přirozenější a vhodnější pro dodržování doporučené denní dávky minerálů Alkalická živá voda vylepšuje chuť jídla a hodí se pro všechny typy přípravy pokrmů i vaření Kyselá voda je vhodná pro použití v salonech krásy, k mytí obličeje a k dalším antibakteriálním účelům

Výhody našich ionizátorů Možnost volby hodnoty pH od 2,4 až do 11,7 Automatická detekce nadměrného proudu vody a teplotní senzor pro ochranu ionizátoru Možnost modulování hodnot ORP +1200 až -920 Možnost rodičovského zámku požadované hodnoty pH pro ovládání dětmi nebo staršími lidmi Automatické vyhodnocování elektrolytických hodnot zajišťujících stabilní zvolené pH

5


Automatická kontrola životnosti filtru ionizátoru na LCD displeji Aktivní uhlíkový filtr odstraňuje z vody těžké kovy a bakterie Inteligentní automatické čištění elektrod ionizátoru při každém průtoku vody

Další možnosti našich ionizátorů Přidání himalájské soli pro kyselou mrtvou vodu (více informací viz str. 21)

Hodnota pH v tomto manuálu a na přístroji se může lišit v závislosti na kvalitě vody z kohoutku. V případě nejasností kontaktujte svého prodejce.

Doporučení pro pití živé vody Alkaline 1: hodnota pH je mezi 8,0 – 9,0 Vhodná pro první napití. Počáteční doba konzumace je přibližně 2 týdny Alkaline 2: hodnota pH je mezi 8,5 – 9,5 Vhodná k pití po počáteční fázi. Doba konzumace k přizpůsobení organismu je 7 dní Alkaline 3: hodnota pH je mezi 9,2 – 9,8 Vhodná k dennímu pití a ke zlepšení chronických onemocnění Alkaline 4 a kyselá voda nejsou pitné. Více informací je k dispozici na poslední straně Nejprospěšnější živá voda bude, pokud ji budete pít 1. když dostanete hlad před hlavním jídlem 2. v rozmezí půl hodiny před jídlem až 2 hodiny po jídle

6


7


8


Chanson náhradní filtr PJ 6000 Tento antibakteriální filtr obsahuje aktivní uhlí se stříbrnou mřížkou a je vyroben technologií 0,01 mikronů. Odstraní toxiny, olovo, těžké kovy, chlor a bakterie. Tento filtr je importován z Japonska.

9


Preventivní upozornění Preventivní upozornění – je NEZBYTNÉ následovat instrukce Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento manuál. Výrobce není odpovědný za závady nebo nehody uživatelů, např. při nesprávné instalaci. Prosíme, dodržujte pokyny níže. Nepoužívejte rozdvojkové zásuvky nebo prodlužovací kabely – vyhnete se riziku požáru způsobeného přehřátím.

Nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama – vyhnete se nebezpečí elektrického šoku a zranění.

Nečistěte ionizátor rozprašováním vody – může to vyvolat elektrický výboj. Před čištěním ionizátor vždy vypojte z elektřiny. Nepoužívejte opotřebované kabely či zásuvku, ani je nepoškozujte domácím předěláváním. Kabelem nekruťte, neohýbejte ho, nenatahujte, nezauzlovávejte a ani na něj nepokládejte těžké předměty. Vystavujete se nebezpečí elektrického šoku či zkratu. Pravidelně čistěte zásuvku od prachu. Pokud je zásuvka zaprášená, před zapojením zástrčky ji nejprve vyčistěte. Pokud se do zásuvky dostane prach, zvyšuje to riziko elektrického šoku kvůli vyšší hladině vlhkosti. Zástrčka musí být zcela zapojena v zásuvce.

Náhradní filtr PJ6000 je nutné vyměnit nejpozději každých 12 měsíců nebo po vytočení 10.000 litru vody. Náhradní originální filtr Vám dodá Váš prodejce. Pokud zařízení spadne do vody, vypojte ho ze zásuvky a přestaňte používat a následujte tyto instrukce: 1. Odpojte zdroj energie. 2. Vysušte zařízení. 3. Kontaktujte svého prodejce nebo provozovatele autorizovaného servisu. Pokud dojde k neobvyklé situaci jako např. unikání kouře či vody z přístroje, odpojte ho ze zdroje a vypněte vodní ventil.

10


Preventivní upozornění Preventivní upozornění – je NEZBYTNÉ následovat instrukce

Nezapíjejte léky alkalickou vodou.

Nepijte kyselou vodu (hodnota pH nižší než 7). Nepoužívejte ionizátor na nevhodnou vodu – na vodu ze studní, na velmi tvrdou vodu, na vodu s velkým množstvím usazenin nebo vysokou hladinou TDS (nerozpuštěných pevných látek). Vždy nejdříve zkonzultujte se svým prodejcem. Neuchovávejte alkalickou vodu v bronzových nebo hliníkových nádobách – poškodí je to. K uchování je doporučeno především sklo nebo keramika.

Nepoužívejte na filtrech či v zařízení vodu teplejší než 40°C – může to způsobit jejich poškození.

Chraňte před mrazem, přímým sluncem a topením. Pokud víte, že nebudete ionizátor používat více než jeden den, odpojte přístroj ze zásuvky a vypněte vodní ventil, zabráníte tím prosáknutí. Pokud nebudete ionizátor používat delší dobu, vyjměte filtry, vysušte a umístěte do lednice. Alkalickou živou vodu nebo čistou vodu skladujte v čistých uzavřených nádobách. Při skladování v pokojové teplotě spotřebujete do 1 dne, při skladování v lednici spotřebujte do 2 dnů. Pokud pijete alkalickou živou vodu poprvé, doporučená denní dávka je 1 nebo 2 sklenice prvního stupně ionizované vody (Alkaline 1). Až si vaše tělo po 2 týdnech na alkalickou živou vodu zvykne, je možné přejít k vyššímu stupni ionizace (Alkaline 2 nebo Alkaline 3). Pití vysoce alkalizované vody (hodnota pH vyšší než 10) může způsobit nepříjemné pocity.

Rozebírání přístroje je zakázáno. Přístroj ani neopravujte, nepředělávejte nebo nepozměňujte jeho funkci – vystavujete se riziku elektrického šoku, požáru a ztrátě záruky.

11


Plán správné instalace A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Přepínač směru vody 1/4" hadice přívodu vody 1/4" hadice odvodu vodu Podložka proti prosakování vody Pružná nerezová trubice výpusti Elektrická přípojka Tělo přístroje Dotykový senzor LCD displej

12


Návod k instalaci Metoda A: Připravte přístroj a zapojte k ventilu měniče. Kroky instalace: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

Připojte ventil měniče k vodovodnímu kohoutku. Propojte 1/4" pevnou trubici s 1/4" konektorem ke snížení tlaku vody a s prachovým filtrem. Doporučujeme instalovat filtrační systém před průtokem vody ionizátorem. Pokud tento systém není možné použít, je třeba instalovat prachový filtr. Propojte 1/4" pevnou trubici s prachovým filtrem a s přívodem vody. Propojte 1/4" pevnou trubici s výpustí pro odtok vody. Dejte přístroj na stůl nebo zavěste na zeď. Propojte 1/4" pevnou trubici s regulátorem tlaku vody a s ventilem měniče. Připojte k přístroji pružnou nerezovou trubici výpusti. Dle svých potřeb upevněte měnič z pravé či z levé strany.

13


Návod k instalaci Metoda B: Připravte přístroj a napojte ho ke zdroji vody. Kroky instalace: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Najděte vývod trubky se studenou vodou. Použijte měnící konektor k propojení s vývodem z trubky se studenou vodou. Propojte 1/4" pevnou trubici s 1/4" konektorem ke snížení tlaku vody a s prachovým filtrem. Doporučujeme instalovat filtrační systém před průtokem vody ionizátorem. Pokud tento systém není možné použít, je třeba instalovat prachový filtr. Propojte 1/4" pevnou trubici s prachovým filtrem a s přívodem vody. Propojte 1/4" pevnou trubici s výpustí pro odtok vody. Dejte přístroj na stůl nebo zavěste na zeď. Propojte 1/4" pevnou trubici s regulátorem tlaku vody a s měnícím konektorem. Připojte k přístroji pružnou trubici.

Metoda C: Umístěte přístroj podd dřezem a napojte na zdroj vody.

14


Vnější část přístroje A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

Tělo přístroje Dotykový senzor LCD displej Pružná nerezová napouštěcí trubice Ventil kontroly průtoku vody Uzávěr zásobníků soli a vápníku Otvory pro upevnění ke zdi Kryt hlavního filtru Výpust pro odtok vody Ventil kontroly průtoku vody Přívod pitné kohoutkové vody Pojistka Elektrická přípojka

15


Dotykový panel přístroje A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

Vypínač ON/OFF Silně alkalická voda Alkalická voda 3 Alkalická voda 2 Alkalická voda 1 Filtrovaná voda Kyselá voda 1 Kyselá voda 2 Velmi kyselá voda Režim Enter/Potvrdit, vložit Funkce Zámek nebo + Funkce Hlasitost nebo -

16


LCD displej A.

B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.

Ukazatel stupně alkalizace vody Přístroj používá termíny „Alkaline 1“, „Alkaline 2“, „Alkaline 3“ a „Alkaline 4“ k označení vybraného stupně alkalizace vody. Ukazatel stupně kyselosti vody Přístroj používá termíny „Acidic 1“, „Acidic 2“ a „Acidic 3“ k označení vybraného stupně kyselosti vody. Ukazatel filtrované vody Přístroj používá termín „Filtered“ k označení výběru filtrování vody. Ukazatel elektrolýzy Pokud se objeví tento symbol, je vyráběna elektrolyzovaná voda. Ukazatel hodnoty pH Informuje o hodnotě pH vody ve vybraném programu. Ukazatel hodnoty ORP Informuje o hodnotě ORP (oxidačně redukčního potenciálu) vody dle vybraného programu. Ukazatel průtoku vody Informuje o rychlosti průtoku vody. Zámek Pokud svítí tento symbol, je funkce zámku aktivní. Hlasitost Informuje o intenzitě zvuku. Indikátor chyb Pokud svítí tento symbol, byla v přístroji identifikována závada. Ukazatel životnosti filtru Informuje o zbývající délce životnosti filtru. Ukazatel nedostatku vody Pokud svítí tento symbol, přístroj není schopen najít zdroj vody.

17


Návod k použití Zapojení 1. 2. 3.

Zapojte přístroj do zásuvky. LCD displej se zapne tak, že se po dobu asi 2-3 sekund postupně rozsvěcuje 7mi barvami a současně se ozve pípnutí (několik tónů). LCD displej je zapnutý a svítí některá kontrolka předvolby. Přístroj je v pohotovostním režimu připraven k použití. Pokud během 60 vteřin neproběhne žádná další akce, LCD displej a kontrolky se zhasnou, ale přístroj zůstává v pohotovostním režimu.

Jak vyrobit alkalickou, kyselou a filtrovanou vodu 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Zkontrolujte, zda je přístroj správně zapojen ke zdroji vody a do zdroje energie. Zapněte ventil měniče a pusťte vodu tak, aby tekla plynule. Stiskněte tlačítko „Strong Alkaline“, „Alkaline 3“, „Alkaline 2“, „Alkaline 1“, „Filtered“, „Acidic 1“, „Acidic 2“ nebo „Strong Acidic“ podle svých požadavků. Okamžitě se ozve pípnutí a rozsvítí se světelná kontrolka tlačítka. Na displeji se objeví hodnota pH. Stiskněte tlačítko „Power“ a rozsvítí se červené podsvícení. Elektrolyzovaná voda vytéká po stisknutí tlačítka „Turn on.“ Na displeji se zobrazí kontrolka elektrolýzy a hodnota pH vody. K ovládání síly proudu vody použijte kontrolní ventil. Momentální průtok je zobrazen na LCD displeji. Pokud je vybrán režim „Alkaline 3“, přístroj vám oznámí, že se právě vyrábí třetí stupeň alkalické vody. Ta vytéká z pružné hadice výpusti, zatímco kyselá voda se odvádí odtokovou trubicí. Pokud je vybrán režim „Acidic 2“, přístroj vám oznámí, že právě vyrábí druhý stupeň kyselé vody. Kyselá voda vytéká z hadice výpusti, zatímco alkalická voda se odvádí odtokovou trubicí. Pokud je vybrán režim „Filtered“, indikátor elektrolýzy se nerozsvítí. Přístroj oznámí, že se voda čistí a ta následně vytéká z hadice výpusti. K ukončení procesu stiskněte tlačítko "power" a červené podsvícení zhasne. Elektrolytický proces se zastaví po oznámení „Turn off.“ Přístroj si bude automaticky pamatovat poslední režim, který byl použit.

Změna zobrazení pH/ORP na displeji Pokud přístroj vyrábí elektrolyzovanou vodu, stisknutím „Mode“ přepnete zobrazení pH a ORP na displayi.

Regulace průtoku vody Kontrolním ventilem průtoku výpusti lze regulovat poměr alkalické a kyselé vody. Položíme-li ionizátor na stůl tak, aby čelní ovládací panel směřoval nahoru, pak je poměr alkalické a kyselé vody maximální, když šipka (výstupek na ventilu) ukazuje vpravo (směrem k výpusti). Naopak minimální poměr dosáhneme otočením směrem doleva (od výpusti).

Regulace poměru alkalické a kyselé vody Ventil kontroly průtoku odtékající vody reguluje poměr odtékané alkalické a kyselé vody. Pokud je ventil svisle, pak je poměr alkalické a kyselé vody maximální, pokud šipka ukazuje doprava, a minimální, pokud šipka ukazuje doleva (v původním nastavení přístroje).

18


Návod k použití Jak upravit hlasitost reproduktoru Kontrolka „Hlasitost“ na LCD displeji udává míru hlasitosti. Když stisknete tlačítko „Hlasitost“, různé režimy hlasitosti se objeví v pořadí podle intenzity zvuku jako hlasitý – střední – tichý – vypnutý. Zároveň se ozve i zvuková ukázka vybraného stupně hlasitosti.

Jak se používá funkce zámek Stiskněte a držte tlačítko „Zámek“ na 3 vteřiny. Rozsvítí se kontrolka zámek na LCD displej a přístroj oznámí, že funkce zámku byla aktivována. Změna programu není v tomto režimu možná. Znovu stiskněte a držte tlačítko „Zámek“, pokud tuto funkci chcete zrušit.

Jak obnovit tovární nastavení přístroje 1.

2.

Když se rozsvítí LCD displej a neprobíhá odtok vody, stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítka „mode“ a „enter“ zároveň. Objeví se displej s obnovením továrního nastavení a hlas přístroje vás na to upozorní. Display je zeleně podsvícen a rozsvítí se všechny kontrolky. Na 5 vteřin stiskněte tlačítko „enter“ a tím se přístroj vrátí k továrnímu nastavení. Display se barevně podsvítí a přístroj se vrátí do režimu „Alkaline 3“.

19


Návod k použití Pozor Tyto operace jsou povoleny pouze v případě, že LCD displej svítí a voda neodtéká.

Jak upravit hladinu pH a ORP pro každý režim Pozor: pokud nemáte pH nebo ORP metr, proud neměňte a zkonzultujte změny s vaším servisním střediskem nebo přímo s prodejcem 1. 2. 3. 4. 5.

Stiskněte a držte tlačítko „mode“ na 3 vteřiny, objeví se obrazovka s nastavením. Současná hladina se zobrazí na displej. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ k výběru režimu, který chcete upravit, a poté „enter“ ke změně hladiny. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ k výběru parametru, který chcete změnit. Čím vyšší je parametr, tím vyšší hladina. Poté stiskněte „enter.“ Stiskněte a držte „mode“ na 5 vteřin, opustíte nastavení a vaše požadavky se uloží. Zopakujte kroky 1 - 4 pro nastavení dalších režimů.

Jak změnit nastavení TDS 1. 2. 3. 4.

Stiskněte a držte „mode“ na 3 vteřiny, objeví se obrazovka s nastavením. Dvakrát stiskněte „enter“ a zobrazí se okno s nastavením TDS. Současné nastavení je zobrazeno na displej. Stiskněte „+“ nebo „-“ k výběru požadované úrovně TDS a stiskněte „enter.“ Stiskněte a držte „mode“ na 5 vteřin, opustíte nastavení TDS a vaše požadavky se uloží.

Jak změnit nastavení zvuku 1. 2. 3. 4.

Stiskněte a držte „mode“ na 3 vteřiny, objeví se obrazovka s nastavením. Třikrát stiskněte „enter“ a zobrazí se okno s nastavením zvuku. Současné nastavení se zobrazuje na displeji (ENG pro angličtinu, CZE pro češtinu). Stiskněte „+“ nebo „-“ k výběru požadovaného zvuku a stiskněte „enter.“ Stiskněte a držte „mode“ na 5 vteřin, opustíte nastavení zvuku a vaše požadavky se uloží.

Jak změnit životnost filtru 1. 2. 3. 4.

Stiskněte a držte „mode“ na 3 vteřiny, objeví se obrazovka s nastavením. Čtyřikrát stiskněte „enter“ a zobrazí se okno s nastavením životnosti filtru. Současná zbývající životnost filtru se zobrazuje na displayi. Stiskněte zároveň tlačítka „+“ a „-“ a držte po dobu 3 vteřin k obnovení životnosti filtru (přednastaveno na průtok 9000 litrů). Poté stiskněte „enter.“ Stiskněte a držte „mode“ na 5 vteřin, opustíte nastavení zvuku a vaše požadavky se uloží.

Jak změnit nastavení čištění 1. 2. 3.

Stiskněte a držte „mode“ na 3 vteřiny, objeví se obrazovka s nastavením. Pětkrát stiskněte „enter“ a zobrazí se okno s nastavením čištění. Jako současné nastavení čištění se na displeji objeví 60ti vteřinové automatické čištění po odtočení každých 30 litrů vody. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ k nastavení, po kolika litrech odtočené vody se spustí čistící režim (na výběr mezi 30 – 80 litry). Poté stiskněte „enter.“

20


Používání minerálního portu pro vkládání soli: Použití himálajské kamenné soli není povinné, jde o bonus pro ty, kteří žijí v oblasti s měkkou vodou anebo chtějí jednou např. za 1-3 měsíce vyrobit extrémně kyselou vodu. Častější používání nedoporučujeme z důvodu zanášení a nutnosti čištění elektrod přístroje. Chcete-li si vyrobit extrémně kyselou vodu, počítejte s její výrobou do zásoby. Miracle Max používá himálajskou kamennou sůl k vytvoření extrémně alkalické a kyselé vody (pH rozpětí v hodnotách 2,5 až 11,3). Himálajská kamenná sůl není součástí balení Miracle Max, ale je možné ji zakoupit u libovolného autorizovaného partnera ZivaVoda.cz nebo ji objednat přímo na stránkách www.ZivaVoda.cz. Sami můžete dosáhnout extrémně kyselé vody, jednoduše vložením kamenné himalájské soli do košíku dle návodu níže a výběrem nastavení programu kyselé vody Acidic 3. Pro tento program zvolte nízký průtok vody, optimální průtok je ½ litru za minutu. Vámi takto vyrobená extrémně kyselá voda bude připravena ihned k použití a skladovat je ji možné bez ztráty vlastností až 90 dní.

Upozornění: 1. Použití himálajské kamenné soli jiné značky nebo jiným ionizátorem Chanson může poškodit ionizátor a může znamenat ztrátu záruky. 2. Nepřidávejte himálajskou kamennou sůl, pokud nepoužíváte model Chanson Miracle Max. 3. Taktéž nepoužívejte pouze obyčejnou kuchyňskou sůl! Pokud se sůl při přípravě extrémně kyselé vody zcela nerozpustí, vyprázdněte košík v minerálním portu a vymyjte jej, aby v něm nebyly žádné zbytky. Poté jej umístěte čistý zpátky a přístroj opět můžete normálně používat. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ujistěte se, že kontrolka „power“ nesvítí a že přístroje je v pohotovostním režimu nebo v režimu spánku. Otevřete kryt přístroje a vyjměte nádobku na sůl (bílá barva). Himalájskou sůl doplňte do 20 - 80 % objemu nádobky, aby přístroj správně pracoval. Vložte nádobku do přihrádky a zamáčkněte ji na konci dolů. Točte uzávěrem po směru hodinových ručiček a napevno ho utáhněte. Zvolte POUZE kyselou vodu Acidic 3 při použití himalájské soli. Stiskněte tlačítko „power“ k zapnutí přístroje. Pokud je veškerá sůl vypotřebovaná, umyjte nádobku a zcela odstraňte zbytkovou vodu.

21


Upozornění Pokud přístroj není více než hodinu v provozu, odtok vody bude automaticky zastaven. Pokud spotřeba alkalické vody dosáhne 30 litrů, při dalším použití se přístroj automaticky přepne na 1 minutu do režimu čištění. Pokud se vyrábí silná kyselá voda, doporučujeme přidat himalájskou sůl a snížit průtok vody na minimum, abychom maximalizovali efekt. o Pípnutí oznamuje, že množství soli není dostatečné. o Pokud je průtok příliš vysoký, přístroj to oznámí a doporučí ho snížit stažením ventilu. o Po každé výrobě silně kyselé vody se při dalším použití přístroj automaticky vyčistí. Prachový filtr čistěte pravidelně, abyste zamezili snížení průtoku vody.

22


Kdy vyměnit filtr Životnost Vašeho filtru PJ-6000 je 3.000 l - 12.000 l vody, což odpovídá zhruba 6 - 12 měsícům (doba použitelnosti filtru může být snížena dle kvality Vaší zdrojové vody). V případě, že nemáte před Vaším ionizátorem připojenou předfiltraci vody (např. Chanson C3 nebo Nanofiltraci), preventivně jednou za 3 měsíce vizuálně zkontrolujte stav filtru. Je možné, že kvalita Vaší zdrojové vody je špatná, a proto bude potřeba filtr vyměnit dříve. Pokud je povrch filtru hnědý nebo nazelenalý, např. jak je vyobrazeno níže, kontaktujte svého prodejce a filtr neprodleně vyměňte. Zásobník filtru před vložením nového také vypláchněte.

Obrázek 1: Srovnání nového a použitého filtru.

Obrázek 2: Snadná výměna použitého filtru.

Obrázek 3: Pokud filtr vypadá takto, vyměňte ho za nový.

23


Jak vyměnit filtr 1.

Filtr musí být vyměněn, pokud nastane jedna ze situací: a. Pokud zbývající životnost filtru dosáhne nuly (rozsvítí se kontrolka filtru na displej). b. Pokud je filtr používán déle než 1 rok.

2. 3.

Vysuňte boční kryt směrem nahoru. Povytáhněte filtrovací zásobník v úhlu 60°.

4.

Držte pevně zásobník a točte jeho vrchním uzávěrem proti směru hodinových ručiček. Vyjměte ze zásobníku vrchní uzávěr a tělo filtru. Držte vrchní uzávěr zásobníku a otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

Vyjměte gumový disk ze starého filtru a položte ho na nový filtr (filtr PJ-6000). Gumový disk nevyhazujte. Držte vrchní kryt zásobníku a všroubujte do něj po směru hodinových ručiček nový filtr.

Pevně držte zásobník a všroubujte do něj vrchní kryt a filtr po směru hodinových ručiček. Srovnejte zásobník do vertikální pozice.

Zasuňte pohybem dolů boční kryt na původní místo. Přenastavte životnost filtru v přístroji a. Stiskněte a držte tlačítko „mode“ po dobu 5ti vteřin, aby se objevilo nastavení přístroje. b. Stiskněte čtyřikrát „enter“, abyste na displayi viděli zbývající životnost filtru . c. Stiskněte zároveň tlačítka „+“ a „-“ ke znovunastavení životnosti filtru (přednastaven na průtok 9000 litrů). Stisknutím „enter“ nastavení uložíte. d. Stiskněte a držte „mode“ na 5 vteřin, abyste se dostali pryč z nastavení.

24


Doplňky A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S.

Pružná nerezová trubice výpusti 1/4" konektor ke snížení tlaku vody Velký plochý šroub Kotva k připevnění ke zdi Zavíratelný sáček 50x70 mm 1/4" pevná trubice 150 cm Odsávací podložka pH tester 10 ml Lahvička k testování pH Měnič Sada doplňků k měniči Měnící konektor s dvojitým závitem – malý Barevná tabulka pro určení hodnoty pH Pojistka Prachový filtr Zásobník himalájské soli (bílý) – viz str. 21 Zásobník vápníku (žlutý) – uvnitř vkládacího otvoru Připojka k napouštění (vypouštění) vody Gumový uzávěr – bílý

25


Vrácení přístroje prodejci Ionizátor nesmí mít před návratem distributorovi Zivavoda.cz uvnitř žádné zbytky vody. Oba 1/4" otvory (pro přívod vody a odvod kyselé vody) musí být zajištěny modrými plastovými ucpávkami (viz str. 25, obrázek R). Kovová hadice musí být rozebrána otočení proti směru hodinových ručiček a zajištěna bílým gumovým uzávěrem (viz str. 25, obrázek S). Při doručení přístroje prodejci je požadována originální krabice.

26


Nápověda při závadách ERROR nedostatek vody – pokud se vám na displeji rozsvítí ikona nedostatek vody, znamená to ze tlak vody je nedostatečný, prosím zkontrolujte přívod vody. Pokud se na displeji rozsvítí symbol „nedostatek vody“ ERROR přehřátí přístroje – pod se přístroj přehřeje na více než 70°C, rozsvítí se displej červeně a objeví se chybová hláška Error 1 – vypněte přístroj alespoň na 60 min a poté pokračujte. ERROR teplota vody je příliš vysoká – teplota zdrojové vody příliš vysoká pokud se rozsvítí chybová hláška Error 2. Snižte prosím teplotu vody (méně než 40° C) Přístroj nereaguje - pokud přístroj nereaguje, odpojte ho z el. sítě, počkejte 5 sekund a přístroj opět zapojte. Voda z přístroje zapáchá – voda z přístroje může zapáchat při delší nečinnosti přístroje (v řádu několika týdnů - doporučujeme vyměnit originální filtr) nebo zkontrolujte kvalitu přitékající vody do přístroje. Kvalitu přitékající vody je možné vylepšit originální předfiltrací, kontaktujte prodejce. Snížení výkonu přístroje – pozorujete-li zhoršení kvality výkonu přístroje, je nutné vyčistit přístroj originální čistící sadou. Problém s dosažením hodnot pH – jedná se o problém s nevyhovujícím zdrojem vody, doporučujeme zakoupit originální předfiltraci vody, kontaktujte prodejce.

27


Co dělat při potížích Přístroj nejde zapnout Přístroj není zapojen do zásuvky. Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko „power“. Je vyhozená pojistka.

Mléčně bílá voda nebo vločky na dně sklenice Mnoho bublinek z ionizačního procesu – později zmizí. Jedná se molekuly kyslíku, který je pro tělo prospěšný. Vysoká tvrdost vašeho zdroje vody. Jedná se o neškodný vápník.

Hodně bublinek ve sklenici Běžný jev. Jedná se o bublinky kyslíku, není to známka poruchy přístroje, naopak jeho kvalit. Nejedná se o chlor ve sklenici Bublinky zmizí během pár sekund.

Pomalý průtok vody Prachový filtr je zanesený nečistotami. Nízký tlak vody v domácnosti. Přívodní hadička je ohnutá. Vodní filtr je zanesený nečistotami nebo usazeninami – vyměňte filtr.

Barva alkalické vody je podle pH testů zelená Starý tester – vyměňte ho. Ujistěte se, že přístroj je zapnutý. Pokud používáte vodu ze studně, změkčovanou nebo destilovanou vodu nebo systém reverzní osmózy, obraťte se na svého prodejce.

Alkalická voda chutná divně Zanesený filtr nebo se do přístroje dostala špinavá voda. Vyměňte filtr. Ujistěte se, že na filtru PJ-6000, který je uvnitř ionizátoru vody, je gumový disk.

Kohoutkem protéká voda Měnič není správně zapojen – viz návod str. 13 a 14.

Alkalická nebo kyselá voda nedosahují požadovaných hodnot pH Viz str. 20 – „Jak upravit hladinu pH a ORP pro každý režim.“ Snižte průtok vody.

Zastavení vody Pokud k zastavení vody dojde během provozu, vypněte zdroj vody. Když voda opět začne téct, pusťe na 1 – 2 minuty kohoutek, ať se vzduch a špína z trubek nedostane do ionizátoru – značně snižují životnost filtru.

28


Z které výpusti vytéká kyselá voda? Kyselá voda vytéká z nerezové hadice ve vrchní části stroje, ale pouze pokud je nastavený některý z režimů „Acidic“. Pokud se vyrábí kyselá voda, alkalická voda vytéká odtokovou výpustí. Naopak pokud přístroj produkuje alkalickou vodu, pak alkalická voda vytéka z nerezové hadice a kyselá voda odtokovou výpustí.

Proč nefunguje dotykový senzor? Dotykový senzor nefunguje při dotyku mokrýma rukama. Ruce si osušte a přístroj by měl fungovat bez potíží. Pokud se tak nestane, obraťte se na svého prodejce.

Specifikace Položka Model Vstup spínače Velikost přístroje Váha přístroje Tlak vody Teplota Ovládání Elektrolytická metoda Čištění Filtr Kontrolka životnosti filtru Zdroj vody Zásobník na minerály Detektor přehřátí

Pultový ionizátor vody Miracle Max AC 100 – 240V/ 50-60 Hz 247 × 167 × 335 (délka x hloubka x výška v mm) 3,7 kg 8 – 90 PSI 5 – 40°C Dotykové Průběžná elektrolýza Inteligentní samočištění Antibakteriální filtr s aktivním uhlím impregnovaný stříbrem Životnost cca 6 - 12 měsíců při průtoku 25 litrů denně Na LCD displej Napojení přímo na kohoutek Přidává vápník do alkalické vody a sůl do kyselé vody Sensor teploty – automatické vypnutí

29


Výhradní distributor pro ČR www.zivavoda.cz Více info u nás 

Hodně zdraví Vám přeje tým www.zivavoda.cz

Doplňky a příslušenství

30

Manuál pro ionizátor vody Miracle Max  

Kompletní český manuál pro ionizátor vody Miracle Max

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you