__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Serious Game Omgevingswet

Onrust in Harvert? Een initiatiefnemer wil een groter bedrijven­terrein. De gemeente past werkwijze Omgevingswet toe. Daarom worden alle stakeholders uitgeno­digd voor een ‘rondetafelgesprek’ door de initiatiefnemer. Wat betekent dit voor u als gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder, omgevingsdienst, ondernemer, burger?


Leren over de Omgevingswet

Game Omgevingswet ‘Harvert’

Wat levert mij dit op?

Er is een grote verandering in wetgeving gaande: de nieuwe Omgevingswet, zoals bij velen al bekend. Wat gaat die wet voor u, uw bestuurders, uw medewerkers, maar ook uw stakeholders betekenen? Maar wat betekent dat nu voor (besluitvormings)processen?

Waarom leren via serious gaming? In zo’n serious game is het mogelijk om op meerdere fronten te leren. Leren over de inhoud (wat moet er anders?) en leren hoe je met elkaar omgaat om tot integrale afweging en besluitvorming te komen!

Resultaat is dat u inzicht heeft gekregen in de eigen veranderde rol en wat dat van u vraagt. Ook heeft u handreikingen gekregen om daadwerkelijk met elkaar tot een integraal besluit te komen over wat er in uw gebied ontwikkeld wordt of moet worden.

En hoe kunt u de verandering die de Omgevings­ wet vraagt, inzetten als initiatieven zich aandienen zoals uitbreiding bedrijven(terreinen), duurzame opwek met wind en/of zon of extra natuurontwikkeling? Allemaal vragen, vaak nog zonder een goed antwoord. Daar kunnen wij u bij helpen, omdat we geloven in de positieve verandering die de Omgevingswet vraagt en omdat wij zien dat de nieuwe Omgevingswet aansluit bij een maatschappelijke trend; meer zelf willen doen en ontwikkelen en deze plannen van burgers en ondernemers omarmen en ondersteunen. Dit vraagt van alle partijen een heel andere rol, ook van burgers. Wat die rol is en hoe je dat doet, gaan we samen ervaren in de Game Omgevingswet!

De Game Omgevingswet ‘Harvert’ is een combinatie van verschillende elementen: 1. Met elkaar de casus ‘Harvert’ spelen, waarbij iedereen een bepaalde (stakeholder)rol heeft. 2. Er moeten doelstellingen gehaald worden (individueel en met de groep). 3. Digitaal wordt weergegeven wat de impact is van de keuzes die u maakt. 4. Uitgebreide debriefing van de trainers over de (gekozen) aanpak van de deelnemers op het eindresultaat. WesselinkVanZijst, Driven by Values en ZITAconsulting ontwikkelen, in samenwerking met de Gemeente Katwijk en de Provincie ZuidHolland, de Game Omgevingswet ‘Harvert’ om provincies, gemeenten, netbeheerders, bouwbedrijven, woningcorporaties, energiebedrijven en burgers te helpen inzicht te krijgen in de impact van de nieuwe Omgevingswet. Inzicht in de veranderde rollen, integrale (besluitvormings)processen, participatie en het daarvoor benodigde gedrag (cultuur).

De training bestaat uit één hele dag en kan als open training worden gedaan (met verschillende partijen) en ‘in company’. WesselinkVanZijst: Hans van Zijst Driven by Values: Richard van Gemert ZITAconsulting: Zita van Aggelen In samenwerking met: Gemeente Katwijk: Wouter de Boer Provincie Zuid-Holland: Jan Roest en Rens van den Bergh

Vragen? Zita van Aggelen 06 26 78 22 07 zvaggelen@ZITAconsulting.nl

Profile for zitaconsulting

Game Omgevingswet 'Harvert'  

De OW vraagt om samenwerking en integrale keuzes voor gebieden. Komen de stakeholders er samen uit? Kan ondernemers Abels zijn beoogde uitbr...

Game Omgevingswet 'Harvert'  

De OW vraagt om samenwerking en integrale keuzes voor gebieden. Komen de stakeholders er samen uit? Kan ondernemers Abels zijn beoogde uitbr...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded