Page 1

PSNZ.BPPM.3.01/Pind.04

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU PERPUSTAKAAN SULTANAH NUR ZAHIRAH BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DOKUMEN (ARTIKEL JURNAL) No. PPD

Nama Pemohon :

(Requestor’s Name) Kategori Pemohon : (Requestor’s Category)

Pelajar Tahun 2 Pelajar Tahun 3 Pelajar Tahun 4

Pelajar Siswazah Pensyarah Staf

No Kad Pengenalan/Matrik :

Tarikh Permohonan:

(I.C. / Matric Number)

(Date)

Jabatan :

E-mel :

(Department)

(E-mail)

No. Telefon Rumah/Pej :

Tandatangan :

(Tel. No. : Home/Off)

(Signature)

Judul Jurnal :

(Journal Title) Jilid : (Volume)

Bhg./No. : (Part/No.)

M/Surat : (Pages)

Tahun : (Year)

Judul Artikel :

(Article Title) Tahun :

Pengarang : (Author) Penerbit :

(Year)

Nama Institusi :

(Institution Name) SPP

No Panggilan :

(Call Number) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (FOR OFFICE USE) E-mel Telefaks Lain-lain

Tarikh Terima Permohonan : Tarikh Hantar Permohonan : Status permohonan : Diterima oleh :

Tarikh Terima Bahan : Tarikh Bahan Diambil : Berjaya

Dibatalkan Catatan :

Gagal Dikesan

Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim  
Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim  

Borang artikel jurnal jun 2012